PDF soubor - Parametric Systems

Komentáře

Transkript

PDF soubor - Parametric Systems
referenčení list
afilace:
Rostislav Kaňa
Úprava zásobníku paliva - zaústění šnekových podavačů
Krnov, ČR
2009
Krátky popis: Předmětem akce: „Úprava zásobníku palivakotle K5 - II. Etapa - Zaústění šnekových
podavačů” byla změna stávajícího systému vynášení materiálu ze sekcí č. 1- 3 zásobníku paliva kotle
K5, čímž byla zároveň docílena nezávislost dopravy materiálu do kotle K5. Realizace byla provedena na
základě špatného stávajícího stavu přísunové cesty pomocí redlerových dopravníků, které při svém mnohaletém odslouženém provozu jsou stále častěji poruchové, čímž vznikají nutné odstávky na zařízenía z
toho plynoucí prostoje kotle K5.
dopravní množství
0,8 - 8,5 t/h
dopravovaný materiál
HHP (hruboprach), ČHP, obilný šrot
zrnitost0,50 mm
počet instalovaných dopravníků
3 ks
typ provozuceloroční
počet dnů v provozu ročně
340
Rozsah dodávky: Projekt je zpracován ve stupni prováděcího projektu a zahrnoval provedení projekční a
konstrukční dokumentace. Bylo řešeno i napojení na stávající systém SYMATIC v rámci projektu měření a
regulace. Součástí projektu byl autorský dozor při realizaci stavby a průběžné konzultace.
Čísla a fakty:
Zahájení projektu: 01/2009
Začátek výstavby: 05/2010
Uvedení do provozu: 09/2010
plocha: 400 m 2
náklady: 0,8 mil Euro
klient: Dalkia Industry CZ, a.s.
design and engineering
Parametric Systems s.r.o.
Technologická 372/2
708 00 Ostrava, ČR
T ++421 905 605677
www.ptsystems.eu
registrované v Ostrave