Úvod: Dusík je plyn obsažený ve vzduchu, zaujímá

Komentáře

Transkript

Úvod: Dusík je plyn obsažený ve vzduchu, zaujímá
REAKCE SACHARIDŮ
Úvod: Sacharidy jsou přírodní látky, které obsahují charakteristickou aldehydickou (aldosy)
resp. ketonickou (ketosy) skupinu. Karbonylová skupina resp. poloacetalová
hydroxylová skupina v cyklické formě se u daného typu sacharidu může oxidovat
a redukovat Fehlingovo nebo Tollensovo činidlo.
Oligosacharidy nebo polysacharidy se skládají z několika monosacharidových
jednotek. Hydrolýzou těchto složitých sacharidů, získáme původní monosacharidové
složky.
Úkol č. 1: Rozlišení monosacharidů a disacharidů od polysacharidů nitrochromovou reakcí
Princip:
Nitrochromová reakce je založena na oxidaci daného typu sacharidů kyselinou
dusičnou a chromanem draselným. Chroman se při reakci redukuje na
chromnatou sůl. Zatímco hydratovaný chromanový aniont CrO42-(aq) je žlutý, je
hydratovaný chromnatý kation Cr2+(aq) modrý.
Pomůcky: zkumavky, stojan na zkumavky, odměrná zkumavka, kapátko nebo pipeta,
tyčinka
Chemikálie: kyselina dusičná HNO3 (w = 45%), chroman draselný K2CrO4 (w = 5%),
roztoky D-glukosy C6H12O6, sacharosy C12H11O22 a škrobu (C6H10O5)n
(w = 1%)
Pracovní postup: Připravte tři zkumavky se 2 ml vzorků sacharidů: roztokem D-glukosy,
roztokem sacharosy a škrobovým mazem. Ke každému vzorku přidejte
opatrně 3 ml kyseliny dusičné a 5 kapek roztoku chromanu draselného.
Po promíchání pozorujte a zapište pozorované změny.
Otázky:
Ve výsledcích protokolu odpovězte na následující otázky/úkoly.
1) Uveďte, které typy sacharidů (monosacharidy, disacharidy, polysacharidy)
podléhají nitrochromové reakci.
2) Zapište svá pozorování (změna barvy roztoku)
Úkol č. 2: Důkaz redukujícího sacharidu Fehlingovým činidlem
Princip:
Karbonylová skupina, resp. poloacetalová hydroxylová skupina (cyklická forma) se
oxiduje na karboxyl a měďnatá sůl obsažená ve Fehlingově činidle se redukuje na
oxid měďný.
Pomůcky: zkumavky, stojan na zkumavky, odměrná zkumavka, kapátko nebo pipeta,
tyčinka, kahan, aparatura na vodní lázeň.
Chemikálie: Fehlingovo činidlo (Fehling I, Fehling II), roztoky D-glukosy C6H12O6,
D-fruktosy C6H12O6, sacharosy C12H11O22 a škrobu (C6H10O5)n (w = 1%)
GYMNÁZIUM POLIČKA
SEPTIMA – LABORATORNÍ PRÁCE Č. 1
Strana 1 (celkem 2)
REAKCE SACHARIDŮ
Pracovní postup: Do čtyř označených zkumavek nalijte po 2 cm3 roztoku D-glukosy,
D-fruktosy, sacharosy a laktosy. Do každého roztoku přidejte 2 cm3
Fehlingova činidla (směs Fehling I + Fehling II 1:1). Zkumavky
zahřívejte asi 3 minuty na vroucí vodní lázni a pozorujte, který sacharid
poskytuje Cu2O.
Otázky:
Ve výsledcích protokolu odpovězte na následující otázky/úkoly.
1) Pokuste se naznačit chemické rovnice pozitivně reagujících dějů.
2) Popište
pozorované
změny
zbarvení
(barva
produktu),
určete
které
z uvedených sacharidů jsou redukující?
3) Vysvětlete, jak souvisí pojem redukující sacharid se strukturou molekuly?
Úkol č. 3: Důkaz škrobu a hydrolýza sacharosy.
Princip:
Sacharosa je disacharid skládající se z molekuly glukosy a fruktosy. Účinkem
kyseliny nebo enzymu lze vazbu mezi molekulami rozštěpit. Sacharosa dává
negativní zkoušku na redukující sacharid, po hydrolýze je však zkouška pozitivní
neboť glukosa, která se při reakci uvolní patří mezi redukující sacharidy.
Pomůcky: zkumavky, stojan na zkumavky, odměrná zkumavka, kapátko nebo pipeta,
tyčinka, kahan, aparatura na vodní lázeň.
Chemikálie: Fehlingovo činidlo (Fehling I, Fehling II), roztoky D-glukosy C6H12O6,
D-fruktosy C6H12O6, sacharosy C12H11O22 a škrobu (C6H10O5)n (w = 1%)
Pracovní postup: Do zkumavky odměřte asi 2 cm3 škrobového mazu a přidejte asi 1 cm3
Lugolova roztoku. Charakteristická změna zbarvení je důkazem škrobu.
Do dvou zkumavek dáme roztok sacharosy. Do jedné z nich přidáme
stejný objem Fehlingova roztoku. Pozorujeme, zda reakce probíhá. Do
druhé zkumavky dáme pár kapek kyseliny chlorovodíkové, zahřejeme
a necháme 10 -15 minut stát. Kyselinu chlorovodíkovou neutralizujeme
roztokem sody (kontrolujeme pH papírkem). Potom přidáme stejný
objem Fehlingova roztoku a zahřejeme. Vlivem kyseliny chlorovodíkové
proběhla v roztoku sacharosy hydrolýza. Pozorujeme odlišnou reakci
s Fehlingovým činidlem.
Otázky:
Ve výsledcích protokolu odpovězte na následující otázky/úkoly.
1) Popište změnu zbarvení při reakci škrobu s Lugolovým roztokem.
2) S použitím sumárních vzorců zapište rovnici hydrolýzy sacharosy?
3) Vysvětlete, proč sacharosa poskytuje s Fehlingovým činidlem odlišnou reakci
před hydrolýzou a po ní?
GYMNÁZIUM POLIČKA
SEPTIMA – LABORATORNÍ PRÁCE Č. 1
Strana 2 (celkem 2)

Podobné dokumenty

Laboratorní práce č. 1 - Reakce sacharidů

Laboratorní práce č. 1 - Reakce sacharidů Úvod: Sacharidy jsou přírodní látky, které obsahují charakteristickou aldehydickou (aldosy) resp. ketonickou (ketosy) skupinu. Karbonylová skupina resp. poloacetalová hydroxylová skupina v cyklické...

Více

SRÁŽECÍ REAKCE

SRÁŽECÍ REAKCE větrejte, popř. použijte digestoř. Bezpečnosti práce s chromanem draselným je popsána v úkolu č. 1.

Více