Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace Dům dětí a

Komentáře

Transkript

Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace Dům dětí a
Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace
664 34 Kuřim, Jungmannova 1084/1 Tel: 541 230 763
PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU pro školní rok 2016/17
Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace
664 34 Kuřim, Jungmannova 1084/1 Tel: 541 230 763
PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU pro školní rok 2016/17
Název zájmového útvaru (ZÚ)
Název zájmového útvaru (ZÚ)
Jméno vedoucího
Jméno vedoucího
Jméno a příjmení dítěte
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Rodné číslo
Datum narození
Zdravotní stav, postižení
Zdravotní stav, postižení
Sociální znevýhodnění,
mimořádný talent
Sociální znevýhodnění,
mimořádný talent
Státní občanství
Zdrav. pojišťovna
Rodné číslo
Státní občanství
Místo trvalého pobytu
Zdrav. pojišťovna
Místo trvalého pobytu
Škola
Třída
Škola
Třída
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Trvalé bydliště zák. zástupce
Trvalé bydliště zák. zástupce
Telefon zák. zástupce
Dítě do 15 let po skončení ZÚ odchází*
Zápisné činí (Kč)*
Telefon zák. zástupce
Email
samostatně
s doprovodem
pololetí
celoročně
Email
Dítě do 15 let po skončení ZÚ odchází*
Zápisné činí (Kč)*
samostatně
s doprovodem
pololetí
celoročně
* nehodící se škrtněte
* nehodící se škrtněte
Datum zahájení……………. a ukončení vzdělávání……………… 2016/17.
Údaje jsou zákonní zástupci povinni vyplnit podle zák. č. 561/2004 Sb. (školský
zákon). Na našem pracovišti je zacházení s osobními údaji ošetřeno podle §11
zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění.
Přihlášku podepsanou zákonným zástupcem a zápisné odevzdejte vedoucímu nejpozději při druhé návštěvě dítěte v ZÚ! Je nutné uvést celé rodné číslo –
bez něj nemůžeme dítě pojistit. Popište zdravotní stav dítěte, je-li zdravé,
uveďte tuto skutečnost. Všechny kolonky musí být vyplněny! Souhlasím se
zpracováním osobních údajů a zveřejněním fotografií (prezentace, propagace).
Změny údajů neprodleně ohlásím. Podpisem přihlášky stvrzuji seznámení
s Vnitřním řádem DDM Kuřim (k nahlédnutí na www.ddmkurim.cz,
u vedoucího ZÚ, budovy DDM). V době státních svátků a všech školních
prázdnin se kroužky nekonají.
Datum zahájení……………. a ukončení vzdělávání……………… 2016/17.
Údaje jsou zákonní zástupci povinni vyplnit podle zák. č. 561/2004 Sb. (školský
zákon). Na našem pracovišti je zacházení s osobními údaji ošetřeno podle §11
zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění.
Přihlášku podepsanou zákonným zástupcem a zápisné odevzdejte vedoucímu nejpozději při druhé návštěvě dítěte v ZÚ! Je nutné uvést celé rodné číslo –
bez něj nemůžeme dítě pojistit. Popište zdravotní stav dítěte, je-li zdravé,
uveďte tuto skutečnost. Všechny kolonky musí být vyplněny! Souhlasím se
zpracováním osobních údajů a zveřejněním fotografií (prezentace, propagace).
Změny údajů neprodleně ohlásím. Podpisem přihlášky stvrzuji seznámení
s Vnitřním řádem DDM Kuřim (k nahlédnutí na www.ddmkurim.cz,
u vedoucího ZÚ, budovy DDM). V době státních svátků a všech školních
prázdnin se kroužky nekonají.
Datum
Podpis zák. zástupce
Datum
Podpis zák. zástupce

Podobné dokumenty

SOUHLAS S UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEO ZÁZNAMŮ

SOUHLAS S UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEO ZÁZNAMŮ fotografie a video záznam s mojí podobiznou *), s podobiznou mých nezletilých dětí *) za účelem prezentace fotografií na webových stránkách a na facebookových stránkách oddílu a trenérky, dále mark...

Více

Všeobecné podmínky přijímání poukázek Sodexo, Ticket Benefits

Všeobecné podmínky přijímání poukázek Sodexo, Ticket Benefits poukázek Sodexo, Ticket Benefits, Chèque Déjeuner v cestovních kancelářích a cestovních agenturách, že jsem jim plně porozuměl a že s nimi bez výhrad souhlasím, což stvrzuji svým

Více

Přihláška DDM Nymburk

Přihláška DDM Nymburk Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 2. května 968/16, 288 02 Nymburk,  325 514 671  [email protected] http://www.ddm-nymburk.cz

Více

technicka karta MX 07 CZE_GB9 - moto

technicka karta MX 07 CZE_GB9 - moto www.moto-cross.cz AGENTURA FORSAGE, spol. s r.o. Brno Juliánovské náměstí 2, 636 00 BRNO, Czech Republic, www.moto-cross.cz Tel.: +420/548212303, Fax: +420/548535635, E-mail: [email protected]

Více

Trebuchet MS, 10 b

Trebuchet MS, 10 b Sraz: v pátek 23.03.2012 Na vlakovém nádraží ve Val.Meziříčí v 16:00h Návrat: v neděli 25.03.2012 v 11:24 tamtéž S sebou: spacák, karimatku (kdo nemá tomu můžeme po předchozí domluvě zapůjčit). Pře...

Více

Výkony hrazené a nehrazené zdravotní pojišťovnou

Výkony hrazené a nehrazené zdravotní pojišťovnou 9 227,00 Kč 5 012,00 Kč 3 400,00 Kč 897,00 Kč 983,00 Kč 5 460,00 Kč 7 335,00 Kč 5 223,00 Kč 3 112,00 Kč 1 038,00 Kč 520,00 Kč 7 015,00 Kč 9 096,11 Kč 992,00 Kč 3 110,00 Kč 3 045,00 Kč 4 347,00 Kč 4...

Více