Hornická muzea štoly v ČR

Komentáře

Transkript

Hornická muzea štoly v ČR
10. HORNICKÉ MUZEJNICTVÍ A TRADICE
10.1 HORNICKÉ MUZEJNICTVÍ
Do kapitoly byly zařazeny subjekty, které projevily zájem o zveřejnění formou placené prezentace. Informace uváděné
u jednotlivých expozic se týkají výhradně hornicko-geologické činnosti a otevírací doby. Vstupné je aktualizováno pro období
roku 2015.
Podrobnější informace jsou na internetových stránkách jednotlivých muzeí.
Dolní oblast Vítkovice – LANDEK PARK

Dolní oblast Vítkovice
LANDEK PARK
Pod Landekem 64
725 29 Ostrava-Petřkovice
Představitel
Ing. Lumír Plac
- ředitel LANDEK PARK
Největší důlní expozice v České republice tvoří s Národní přírodní
památkou Landek unikátní lokalitu, nabízející svým návštěvníkům celodenní výlet. Prezentuje vývoj dobývání uhlí od roku 1782 až po současnost. Součástí rozlehlého areálu je čtrnáct památkově chráněných budov
ve stylu tvz. průmyslové secese.
Areál LANDEK PARKU s expozicí hornického muzea je v současné
době ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE HOLDING a.s. Ta ho předala do nájmu a provozování zájmovému sdružení právnických osob
Dolní oblast VÍTKOVICE. Vzniklo tak efektivní propojení správy nejvýznamnějších historických a technických památek v regionu.



596 131 804
602 532 414
[email protected]
www.landekpark.cz
www.dolnioblastvitkovice.cz
* 250 m důlních chodeb na štolovém patře bývalého dolu Anselm
včetně dvou stěnových porubů
* ukázka pluhového a kombajnového rubání v provozu
*expozice důlní dopravy - provoz důlního vláčku a výklopníku vozů
 expozice báňského záchranářství
* dýchací přístroje od roku 1884 po současnost
* potápěčská technika
* vybavení báňských záchranářů, důlní základna
* cvičný záchranářský polygon
Doplňující nabídka:
Hlavní soubory:
 odpočinkový
a sportovní areál
(4 tenisové kurty, plážový volejbal, badminton, bowling)
 povrchové expozice strojů a zařízení
 víceúčelové hřiště
 fárání těžní klecí s vytvořením iluze fárání na dlouhém laně
 Harenda u Barborky - stylová hornická restaurace, nově vybudované dětské hřiště
* imitace důlních pracovišť, včetně dvou stěnových porubů
* štoly z první poloviny 19. století
Lidová hospoda – sezónní provoz, jednoduché a rychlé občerstvení
pro sportovce, turisty a cyklisty
LANDEK PARK
Otevřeno:
Areál: celoročně 9.00 - 19.30 hod.
Expozice:
Hlavní sezona 20. 3. - 31. 10.
Pondělí – neděle vždy v každou celou hodinu od 9.00 hod., poslední
začátek v 16.00 hod.
Mimo sezonu 1. 11. - 19. 3.
Pondělí zavřeno
Úterý – neděle v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod.
255
10. hornické muzejnictví a tradice
hornická ročenka 2014
Grafitový důl Český Krumlov
 Grafitový důl Český Krumlov spol. s r.o.
Chvalšinská 243
381 01 Český Krumlov
Představitelé



602 278 856 - místopředseda spolku
602 443 631 - předseda spolku
www.grafitovydul.cz
[email protected]
V překrásném prostředí jihočeské perly, města Český Krumlov - od
roku 1992 zapsané do mezinárodního seznamu kulturního dědictví
UNESCO, naleznete rozsáhlý komplex důlních děl, jenž je zpřístupněn
veřejnosti v rozsahu 2,5 km. Návštěvníci obdrží kompletní vybavení do
dolu a vyráží důlním vláčkem na 1,5 km dlouhou trať, poté vystoupí
a absolvují okruh v délce cca 1 km pěšky dolem.
Prohlídka dolu přiblíží návštěvníkům jak samotnou práci horníků v podzemí, tak i historii dolování na Českokrumlovsku. V dole je umístěna
rozsáhlá expozice důlních strojů a zařízení.
Návštěva Grafitového dolu je určena jak pro odbornou tak i laickou
veřejnost, ale především je ideálním programem pro výlety základních,
středních i vyšších škol a zejména pak pro rodiny s dětmi.
Ing. Viktor Weis
- jednatel-majitel, místopředseda spolku
Ing. Pavel Geršl
- závodní dolu, předseda spolku
Otevřeno duben až říjen 2015
více info na www.grafitovydul.cz
HORNICKÝ SKANZEN S VENKOVNÍ EXPOZICÍ DŮLNÍ TECHNIKY
Královská dědičná štola Prokop
Hornicko-historický spolek Stříbro
Západní předměstí 861
349 01 Stříbro
Představitelé
Mgr. Radek STRANKMÜLLER
- předseda spolku Karel NEUBERGER
Jiří Anděl
- místopředseda spolku
V areálu Hornického skanzenu s venkovní expozicí důlní techniky je
možno zhlédnout různou důlní techniku používanou jak ve stříbrském
revíru tak i v ostatních revírech celé České republiky. Důlní vozy, vrtací
kladiva, různé typy okovů, hydraulický a mechanické výklopníky, důlní
nakladače různých typů, vrtací soustavy a mnoho dalších již historických
exponátů doplňuje funkční důlní lokomotiva a replika štoly, kde je možno
názorně zhlédnout použití zmíněné techniky při těžbě. Dále se v areálu
nachází i vstup do tzv. průzkumné štoly (bývalého skladiště důlních trhavin), ve které se návštěvník seznámí se způsoby těžby v období středověku, ale i ke konci 20. století.
Veškeré nainstalované exponáty jsou opatřeny informačními tabulemi
o způsobu použití zmíněné techniky. Hornicko-historický spolek Stříbro
průběžně doplňuje skanzen novými exponáty a postupně vytváří v areálu
i tzv. malý geologický parčík s názornou ukázkou základních hornin
z oblasti stříbrska.
Součástí skanzenu je Královská dědičná štola Prokop – jediné důlní
dílo Plzeňského kraje přístupné veřejnosti. Tato štola, která byla ražena
jako páteř všech hlavních rudných žil v centrálním stříbrském revíru, je
veřejnosti od roku 2010 přístupná již v celé své délce 700 m. Návštěvníci
si mohou, za odborného výkladu průvodců, prohlédnout důlní dílo používané ještě v 70. letech minulého století.
V areálu Hornického skanzenu může návštěvník zhlédnou či využít
dalšího nového exponátu. Členové spolku v roce 2009 dokončili výstavbu a zprovoznění Muzejní úzkorozchodné důlní dráhy, která v délce 325 m
256
 606 634 220, 602 264 077
 [email protected]
www.hornickyspolekstribro.cz
kopíruje pravý břeh řeky Mže a návštěvníka vyveze z nástupiště v areálu
skanzenu k prvním starým odvalům a zpět. ( délka celé jízdy - cca 650 m).
V roce 2013 členové spolku dokončili rozšíření Hornické naučné stezky, která má nyní celkem 37 zastavení a ve své nejdelší variantě Vás
provede cca. 50 km krásného stříbrského okolí a připomene Vám slávu
nejstaršího rudního revíru Českého království.
Otevřeno
od 1. 5. do 31. 10.
sobota 9 až 13 hodin
na jiné dny jen po telefonické domluvě
také hromadné návštěvy předem objednat
Štola Prokop - doba prohlídky s výkladem vždy cca. 90 min (chladno), hromadné návštěvy je vhodné předem objednat. Vstup do štoly
– skupina návštěvníků v počtu max. 18 osob
Vstupné dospělí děti do 15 let
specializované prohlídky jen skanzen
100 Kč
50 Kč
150 Kč
20 Kč
Muzejní úzkorozchodná důlní dráha (Hornický vláček)
- provoz od 1.5. - 31.10. - příležitostně vždy v sobotu
(jen za příznivého počasí)
- jízda max. pro 24 osob - mimořádné jízdy jen po předchozí objednávce
- jízdné 15,-Kč/ osoba
hornická ročenka 2014
10. hornické muzejnictví a tradice
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Hornické muzeum Příbram,
příspěvková organizace
náměstí Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI - Březové Hory
Představitel
PaedDr. Josef VELFL
- ředitel
Národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram na Březových Horách
je největším hornickým muzeem v České republice, založeným již roku 1886.
Expozice umístěné v originálních provozních a správních objektech přibližují návštěvníkům ve třech rozsáhlých prohlídkových areálech
bohatou montánní minulost
příbramského regionu.
 318 633 138, 318 626 307
 313 120 625
 [email protected]
www.muzeum-pribram.cz
Otevřeno duben až říjen
úterý až neděle listopad až březen
úterý až pátek Vstupné plné snížené rodinné 9 až 17 hodin
9 až 16 hodin
40 Kč
20 Kč
100 Kč
K mimopříbramským pobočkám muzea patří:
 Památník Vojna Lešetice (viz dále)
 Skanzen Vysoký Chlumec
 Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
 Muzeum zlata Nový Knín (viz dále)
Ševčinská šachta z roku
1813 vznikla na místě středověkého dolu ze 16. století,
důl Vojtěch byl založen roku
1779 a důl Anna roku 1789.
Součástí prohlídek je atraktivní projížďka hornickým
vláčkem po povrchové dráze
mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem, či jízda Prokopskou štolou k ústí
jámy Prokop hluboké 1 600 metrů, fárání důlním výtahem do historického
podzemí dolu Anna a dolu Vojtěch ze 16. až 18. století (tzv. Wasserlauf)
a jeho prohlídka v délce 750 m, průchod 330 m dlouhou Vodní štolou Anna
z konce 18. století nebo sjezd do dolu Drkolnov po speciální skluzavce.
K nejcennějším exponátům muzea náleží historické parní těžní
stroje na dolech Anna (na obr. vpravo) a Vojtěch.
Unikátní památkou mezinárodního významu je velké vodní
kolo v podzemí dolu Drkolnov z 19. století. Muzeum dále prezentuje havířský folklor v původní hornické chalupě, pocházející ze 17.
století, a hodnotné mineralogicko geologické sbírky, kterým od roku
2014 dominuje vzorek stříbra, největší v muzeích Evropy.
Muzeum každoročně vydává sborník PODBRDSKO obsahující
příspěvky z oblasti montanistiky.
Pobočka Hornického muzea Příbram
muzeum ZLATA nový knín
 Muzeum zlata Nový Knín
náměstí Jiřího z Poděbrad 47
262 03 Nový Knín
Představitelé
PaedDr. Josef VELFL
- ředitel HM Příbram
Mgr. Rastislav KORENÝ, PhD.
- vedoucí pobočky
Muzeum v historické budově
„Mincovny“ na náměstí Jiřího
z Poděbrad, někdejším sídle
perkmistrovského úřadu v královském horním městě Nový
Knín na březích zlatonosné říčky
Kocáby, dokumentuje montánní
činnost v regionu, zejména těžbu
a zpracování zlata, od nejstarších
dob až do 20. století v kontextu
s dějinami Nového Knína.
 318 593 015, 318 626 307
 318 593 014
 [email protected]
www.muzeum-pribram.cz
Expozice seznamují také s místními řemesly a průmyslem a s historií
mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí.
V okolí Nového Knína jsou pro turisty k dispozici tři trasy naučných
stezek s geologicko-hornickou tematikou.
Otevřeno
květen
sobota, neděle
9 až 18 hodin
červen úterý až pátek 9 až 17 hodin
sobota, neděle 9 až 18 hodin
červenec - srpen úterý až neděle 9 až 18 hodin
září a říjen úterý až neděle 9 až 17 hodin
Vstupné
plné
20 Kč
snížené
10 Kč
Mimo otevírací dobu možno domluvit prohlídku na tel. 774 824 656
257
10. hornické muzejnictví a tradice
 Památník Vojna Lešetice
Lešetice 52
262 32 Milín
hornická ročenka 2014
Pobočka Hornického muzea Příbram
PAMÁTNÍK VOJNA lešetice



Představitelé
PaedDr. Josef VELFL
- ředitel HM Příbram
Mgr. Václav TRANTINA
- vedoucí pobočky
Po rozsáhlé rekonstrukci roku 2005 zpřístupněný autenticky dochovaný vězeňský areál v lesích 5 km jihovýchodně od Příbrami, mezi bývalými uranovými šachtami Vojna I a II.
Zajatecký tábor z let
1947 až 1949 určený pro
německé válečné zajatce
byl v období let 1949 až
1951 přeměněn na tábor
nucených prací a následně
využit jako vězeňské zařízení pro politické vězně
komunistického režimu z let
1951 až 1961.
326 531 488, 318 626 307
313 120 625
[email protected]
www.muzeum-pribram.cz
V areálu tábora jsou zachovány původní budovy velitelství, korekce,
tzv. bunkru, ošetřovny, kulturního domu, ubytovacího objektu G a pozůstatky důlních zařízení po těžbě uranových rud.
Expozice seznamují s komunistickou perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového hornictví v českých zemích. Součástí venkovní expozice báňské techniky je též funkční
důlní železnice a uranový geopark prof. Jiřího Krupičky.
V areálu je rovněž galerie moderního evropského výtvarného umění
Orbis pictus: Europa s tzv. „Nekonečným plátnem“.
Otevřeno duben až říjen
úterý až neděle
listopad až březen
úterý až pátek Vstupné plné
snížené
rodinné
9 až 17 hodin
9 až 16 hodin
40 Kč
20 Kč
100 Kč
Hornický skanzen Žacléř
 Důl Jan Šverma, o.p.s.
areál Dolu Jan Šverma
542 01 Žacléř
Představitelé
Ing. Karel Novotný
- ředitel o.p.s.
 724 633 265
 [email protected]
Jaroslav Votoček
- předseda správní rady o.p.s.
 724 633 270
 [email protected]
Hornický skanzen je umístěn v areálu bývalého hlubinného černouhelného Dolu Jan Šverma.
Návštěvníkům je zpřístupněna šachetní budova jámy Jan s vozíkovým
oběhem, při příznivém počasí i rozhled z těžní věže této jámy s výhledy
na panorama Krkonoš a Královeckého Špičáku.
Šachetní budova jámy Julie i s částí této jámy (8 m), větrací kanál
a ventilátorovna s průlezem hlavním ventilátorem, strojovna jámy Jan
s expozicí paleontologické sbírky, dokumentace z historie dolu, strojovna
jámy Julie – strojovny jsou bezbariérové.
Hornický skanzen Žacléř má vydaný propagační leták – skládačku ve
velikosti A4.
V roce 2015 se stane součástí prohlídkového okruhu malý uhelný lom
se 3 výchozy žacléřských slojí.
258



499 409 102
499 786 123
GSM 724 633 283
[email protected]
www.hornickyskanzenzacler.cz
Skanzen je otevřen celoročně, vždy je však nutný doprovod.
Otevřeno
pondělí - pátek
9 až 17 hodin
(prohlídky jsou prováděny od 9, 11, 13 hod.
a poslední prohlídka od 15 hod.)
od 1.11. do 31.3. je termín poslední prohlídky ve 13h
sobota - neděle
9 až 15 hodin
Jindy je možná jen po předchozí domluvě (pro hromadné skupiny
min 20 lidí).
Minimální počet zájemců o prohlídku - 4 osoby.
Vstupné prohlídka expozice vč. návštěvy těžní věže a podzemí
dospělí 100 Kč
děti, důchodci a studenti 60 Kč
rodinné vstupné
(2 dospělí + 2 až 4 děti) 300 Kč
prohlídka bez návštěvy těžní věže a podzemí
dospělí 70 Kč
děti, důchodci a studenti 40 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 2 až 4 děti) 200 Kč
hornická ročenka 2014
10. hornické muzejnictví a tradice
Měděný důl Bohumír v Jívce
 Důl Jan Šverma, o.p.s.
areál Dolu Jan Šverma
542 01 Žacléř



499 409 102
499 786 123
GSM 724 633 283
[email protected]
www.ops-djs.cz
Představitelé
Ing. Karel Novotný
- ředitel o.p.s.
 724 633 265
 [email protected]
Jaroslav Votoček
- předseda správní rady o.p.s.
 724 633 270
 [email protected]
V okolí obce Jívka cca 20 km na východ od Trutnova byly na
výchozech permokarbonských sedimentárních vrstev odkryty v 19. stol.
radvanické černouhelné sloje a tři žíly s měděným zrudněním chalkozínu,
bornitu, malachitu, azuritu, covellinu. Dvě z nich (sloj Jana a sloj Bohumír)
byly systematicky těženy od poloviny 19. stol., ve druhé polovině 20.
století to bylo na dole Bohumír.
Těžba byla na tomto
dole ukončena a důl byl
uzavřen v roce 1965.
Vstup do dolu – štolu
Bohumír včetně prostor
bývalého dolu Bohumír
převzala v roce 2012 do
své péče o.p.s. Důl Jan
Šverma Žacléř a od
11/2013 provádí na
základě dotačního projektu v rámci česko –
polské spolupráce s městem Kowary zpřístupnění úvodní prohlídkové cca
400 m dlouhé trasy.
Návštěvníci vstoupí do podzemí štolou Bohumír, projdou chodbou ve
spodní sloji Bohumír, prohlédnou si bývalou strojovnu pro dopravu na
spodní patro, původní dobře zachovalou část stěnové dobývky a vylezou na
povrch krátkou bývalou dovrchní průzkumnou chodbou a svislou šachticí.
V podzemí je čeká zajímavá geologie sedimentárního ložiska, paleontologický nález, obnovená původní výztuž, figuríny horníků při práci.
Prohlídková trasa bude otevřena v r. 2015 pro veřejnost od 1.6.
Návštěvní hodiny a vstupné bude zveřejněno na webu před zahájením
provozu.
MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE

Muzeum naftového dobývání a geologie,
občanské sdružení
Kasárenská 1022
695 01 Hodonín
Představitel
Ing. Stanislav BENADA, Ph.D.
- předseda správní rady občanského sdružení
 735 628 732, 604 413 665
 [email protected]
www.mng.webz.cz
Muzeum shromažďuje a dokumentuje historii průzkumu a těžby přírodních uhlovodíků v České republice a střední Evropě. Vnitřní expozici
doplňuje venkovní technologický park v okolí budovy.
Muzeum má vnitřní expozici s více jak 300 exponáty (modely zařízení, vzorky rop, hornin a fosílií), které návštěvníkům přiblíží technické
prostředky pro geofyzikální průzkum, vrtání a těžbu ropy i zemního
plynu stejně jako geologické podmínky vzniku ložisek i jejich stavbu.
Muzeum také ve spolupráci s firmou TAXES OIL vybudovalo památník na místě nejstaršího ropného ložiska na Moravě – NESYT.
Otevřeno Vstupné duben až říjen
pondělí až pátek
sobota, neděle
9 až 12, 13 až 15 hodin
13 až 15 hodin
návštěvu skupiny je nutné domluvit  nebo 
dospělí důchodci, studenti a děti od 7 let
rodinné
35 Kč
20 Kč
80 Kč
259
10. hornické muzejnictví a tradice
hornická ročenka 2014
Národní technické muzeum
Expozice hornictví – Expozice hutnictví – Rudný a uhelný důl
 Národní technické muzeum
Kostelní 42
170 78 Praha 7
IČ: 00023299
220 399 202
 [email protected]
www.ntm.cz/doly
Expozice hornictví
Nová expozice dějin hornictví je umístěna ve druhém a třetím suterénu hlavní budovy Národního technického muzea. Ve třetím suterénu
se nachází výstavní sál o ploše 350 m², na který navazuje 490 metrů
chodeb muzejního dolu. Výstavní sál tvoří vstup i výstup z dolu. V druhém suterénu je umístěn menší sál s hornickou hernou a prostorem
pro studium, hry a oddech vhodným i pro nejmenší. Expozice Hornictví
se nachází v sousedství expozice Dějiny hutnictví, neboť oba obory spolu
úzce souvisejí.
Expozice představuje chronologický lineární průřez historií těžby
nerostných surovin od paleolitu až po současnost. Historii důlní techniky návštěvník pochopí z připravených archivních materiálů, důlních
map, konstrukčních výkresů, doplněných o kvalitní fotografie a sbírkové předměty NTM a dalších institucí. Soudobou báňskou techniku prezentují výrobky darované od českých výrobců a fotografie z našich
dolů. V jedné komplexní expozici je tak možné shlédnout paleolitické
parůžkové kopáče z dolů na pazourkové suroviny v Tušimicích, velký
model idealizované krušnohorské hornické krajiny 16. – 19. století a nejmodernější high-tech báňskou dobývací techniku v podobě moderního
uhelného kombajnu, vyrobeného českou firmou T-Machinery a. s.
v roce 2013.
Soubor důlních bezpečnostních lamp
Zleva: Důlní bezpečnostní karbidová lampa sytému Stuchlik (patent
Wolf) z dolu Habsburg v Mostě, výrobce Friemann & Wolf, 10.-20. léta
20. stol., inv. č. 2136.
Davyho důlní bezpečnostní olejová lampa, výrobce: Hughes Brothers,
Scranton, Pennsylvania, USA, 2. pol. 19. stol., inv. č. 42864.
Fleissnerova důlní indikátorová zvučící benzinová lampa, výrobce
Friemann & Wolf, Bohatice, 20.léta 20. stol., inv. č. 7364.
Pielerova důlní indikátorová lihová lampa, výrobce Friemann & Wolf,
80.–90. léta 19. stol., inv.č. 37819.
Foto: Kateřina Uksová, NTM.
Začátek prohlídek:
Úterý až pátek:
začátek prohlídky každou půl hodinu od 9.30 do 16.30
Sobota, neděle a svátky:
začátek prohlídky každou půl hodinu od 10.30 do 17.00
Vstupné do NTM
Kombajn MB 280 E pro dobývání uhelných slojí nízkých mocností od
0,8 do 1,6 m s hřeblovým dopravníkem C3K 190/642 a mechanizovanou posuvnou výztuží MVPO 4200, dar firmy T Machinery, a. s., 2013.
Inv. č. 64692, 64693 a 64694. Foto: Martin Přibil, NTM.
Báňská technika, dobývací metody a další specifika hornictví jsou
vysvětlovány pomocí multimediálních prezentací na LCD monitorech.
Složitá schémata dobývacích metod a komplikovanou důlní techniku
objasňují 3D animace. Na expozici integrálně navazuje maketa rudného
a uhelného dolu, která prezentuje především techniku z 50. let 20. století,
ale i některé exponáty z počátku 20. stol. Do makety dolů se vstupuje po
skupinách s průvodcem za zvláštní poplatek, expoziční sál je volně přístupný v ceně základního vstupného.
Prohlídka uhelného a rudného dolu
Vstup do dolů pouze s průvodcem za zvláštní poplatek. Prohlídku dolů
je možné rezervovat na www.ntm.cz/doly nebo zamluvit v den prohlídky
při nákupu vstupenky na pokladně muzea.
260
Otevřeno:
Pondělí zavřeno *
Úterý - pátek
Sobota - neděle
* je-li v pondělí svátek: Vstupné Plné 190 Kč
třídenní 390 Kč
Snížené: 90 Kč
třídenní 230 Kč
(Pro seniory nad 65 let, držitele průkazů ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card, děti 6–15 let, studenty SŠ a VŠ do 26 let)
Rodinné: 410 Kč
Školní skupiny: Prohlídka dolů - plné:** Prohlídka dolů - snížené:** ** ke vstupnému do muzea
9:00–17:30
10:00–18:00
10:00–18:00
50 Kč/dítě
50 Kč
30 Kč
hornická ročenka 2014
10. hornické muzejnictví a tradice
slÁdeČkovo vlastivědNÉ muZeum v kladNě, příspěvková organizace
- pobočka HorNiCký skaNZeN maYrau ve viNaŘiCÍCH
 Hornický skanzen Mayrau
čp. 56
273 07 Vinařice
Představitelé
PhDr. Zdeněk KUCHYŇKA
- ředitel
Pavel ROLINEC
- vedoucí pobočky
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích u Kladna se řadí mezi výjimečné kulturní dědictví techniky. Představuje jediný veřejnosti přístupný důl
z celé Kladensko-rakovnicko-slánské oblasti, ve které od 18. století probíhala intenzivní těžba černého uhlí a byly vyhloubeny stovky důlních děl.
Skanzen otevřený v roce 1994 prezentuje předměty související s hornickou
činností na Kladensku od jeho počátků do současnosti. Důl Mayrau byl
založen v roce 1874 Pražskou železářskou společností a mocnost sloje dosahovala místně až 12 metrů. Těžba byla ukončena v roce 1997 a za celou
312 273 067, 312 274 126
 [email protected]
www.facebook.com/mayrau.skanzen?ref=tn_tnmn
Několikrát do roka
probíhá ukázka práce
kovářů v plně funkčních mechanických dílnách dolu. Naučná
stezka Haldy Mayrau,
vedená po hlušinovém
odvalu, seznámí návštěvníky s tváří industriální krajiny, možnostmi její rekultivace a revitalizace, principy sukcese, faunou a florou,
Kovárna na Mayrau
geologií hald a různými
pohledy na postindustriální krajinu. Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
slouží poznání a uchování průmyslové historie regionu.
Hornický skanzen Mayrau má dva okruhy:
Okruh A: Cechovna - jámová budova Mayrau - Těžní stroj
Ringhoffer, délka prohlídky 1 hodina
• 40,- Kč - dospělí
• 20,- Kč - děti ZŠ, studenti, senioři
• 10,- Kč - děti do 6ti let
• 100,- Kč - rodinné vstupné
• Zdarma - doprovodný pedagog, držitelé průkazů ZTP, ZTP-P,
AMG, ICOM, NPÚ.
Jámové budovy Robert a Mayrau
historii bylo vytěženo přes 33 mil. tun uhlí. Důl byl pověstný svými zápary
a důlními ohni, detonačními otřesy a velmi obtížnými důlně geologickými
podmínkami. V roce 1925 sem byla proto přemístěna Hlavní báňská záchranná stanice a vystavěn unikátní objekt cvičné dýmnice. Důl Mayrau
byl ale také znám svým kvalitním černým uhlím a řadou technických novinek, které byly v provozu uplatněny, např. patentovaný Karlíkův tachograf,
který se rozšířil do celého světa. Historicky vzácný areál se snaží zachovat
program posledního pracovního dne. Prohlídka je směřována po trase havíře před sfáráním do dolu. Návštěvník má možnost projít cechovnou, řetízkovou šatnou, koupelemi, lampovnou, známkovnou až k jámovým budovám Robert a Mayrau. Jámy byly sice zasypány v roce 1998, ale podzemí
s ukázkou mechanizovaného porubu je přístupné štolou v kopci
Homole dlouhou 119
metrů. Zcela mimořádnou pozornost si zaslouží unikátní soubor
tří těžních strojů, jak na
parní, tak elektrický
pohon. Největší z nich,
těžní stroj Ringhoffer
z roku 1905, je předváděn v pohybu.
Těžní stroj Ringhoffer z roku 1905
Okruh B: Cechovna - jámová budova Mayrau - Těžní stroj Ringhoffer
- dýmnice - Homole - mechanická dílna - Těžní stroj Š k o d a , d é l k a
prohlídky 2 hodiny
• 60,- Kč - dospělí
• 30,- Kč - děti ZŠ, studenti, senioři
• 10,- Kč - děti do 6ti let
• 150,- Kč - rodinné vstupné
• Zdarma - doprovodný pedagog, držitelé průkazů ZTP, ZTP-P,
AMG, ICOM, NPÚ.
Poplatek za fotografování: 50,- Kč
Otevírací doba:
• Otevřeno denně
• listopad – březen
9:00 - 15:00
• duben – říjen
9:00 - 17:00
• Prohlídky začínají každou celou hodinu.
• Poslední prohlídka skanzenu začíná v 15:00 hod. (okruh B)
a v 16:00 hod. (okruh A) a v zimním provozu ve 13:00 hod.
(okruh B) a ve 14:00 hod. (okruh A) tato doba se nevztahuje na
krátkodobé výstavy.
Parkování pro návštěvníky možné uvnitř areálu.
sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
příspěvková organizace
Huťská 1375, 272 01 Kladno
Tel: 312 248 045

[email protected][email protected]
www.omk.cz
Pobočky muzea:
 Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
 Budeč – hradiště s rotundou sv. Petra a Pavla u Zákolan
 Bratronice – atypický bunkr tzv. Pražské čáry
261
10. hornické muzejnictví a tradice
hornická ročenka 2014
ŠTOLA - HORNICKÝ SKANZEN - Důl Paskov
 OKD, a.s.
Důl Paskov
739 43 Staříč č.p. 528
558 493 381
 602 577 023
 558 492 555
 [email protected]
Představitelé
Ing. Zbigniew JANOWSKI
- ředitel Důlního závodu 3
Informace o expozici:
Umělý důlní prostor o rozloze cca 200 m důlních chodeb. Vybavená
důlní pracoviště v technologické návaznosti jako ve skutečném dole.
Výcvikové zařízení bylo vybudováno v letech 1980 – 1984. Pro veřejnost bylo zpřístupněno v roce 1993 a stalo se unikátní turistickou atrakcí
v regionu Beskyd.
262
Otevřeno Pouze na objednávku
Vstupné Děti do 15 let, studenti, důchodci
Sleva pro 20 a více osob
Dospělí
Sleva pro 20 a více osob
40,- Kč
20,- Kč
60,- Kč
40,- Kč
hornická ročenka 2014
10. hornické muzejnictví a tradice
10.2 HORNICKÉ SPOLEČNOSTI, SPOLKY A TRADICE
HORNICKÁ MATICE SLEZSKO-MORAVSKO-ČESKÁ
 Hornická matice SMČ
Lochkov 144
154 00 Praha 5
IČ: 68405367
Představitelé
PhDr. Miloš ZÁRYBNICKÝ, OMH
- předseda správní rady
a jednatel
722 606 495
Pavel Chaloupka
- správce štoly
v Mikulově
 774 038 370
 722 606 495
[email protected]
www.volny.cz/hornicka.matice
www.hornicky-klub.info.cz
Pro rok 2015
Mediálně rozvineme další výzkumnou a odbornou činnost skupiny
M.Cure – ta publikačně řeší muzeologická a další kulturně–sociologická
montánní témata. V přímé návaznosti na již publikované Memorandum
ke zrušení základních aktivit hornického odd. NTM.
HM SMČ v oblasti Barrandienu publikačně a konzultacemi pokračuje
ve spolupráci s tamními montanistickými spolky, sdruženími a dalšími. Dokumentačně obohatíme historii několika revírů v Jeseníkách
a v Krušnohoří včetně revisí v terénu
Standardně probíhá letitá spolupráce s katovickým vojvodstvím, zejména v Rybniku a v Zabrze. Rozvíjí se spolupráce s Muzejní radou
unhoštského muzea a pod Kralickým Sněžníkem s obcí Malá Morava
a společností přátel tamního muzea. S nimi evidenčně i librety připravíme sbírkový fond pro další presentaci.
Aktuality z činnosti HM SMČ přináší www.hornický-klub.info.cz.
Jejich doplňkem a novinkou bude každoměsíční editoriál na
www.volny.cz/hornicka.matice
Věkovité tesařské zásady řemesla i statiky konstrukcí, zobrazované
v Agricolových 12 knihách, jak byly někde ilustrátory s netechnickou
bujnou fantasií porušovány (viz např. dolejší obrázek), shrneme v elaborát včetně kritického pohledu na muzejní modely z Agricoly vycházející.
Informace
Hornická matice slezsko-rnoravsko-česká vznikla v roce 1998 jako
účelové občanské sdružení, jehož hlavním úkolem je dokumentace a ochrana hornické kultury (hmotné i duchovní) a udržování hornických tradic.
Hornická matice SMČ již ve vstupním prohlášení zdůraznila, že jí
nejde o mocensko-integračni pozice mezi sdruženími a spolky stávajícími v této zájmové oblasti, ale výhradně o spolupráci a vzájemnou informovanost s dodržováním recipročních a demokratických principů. Vytváří
pracovní skupiny a kolegia s místní, celostátní i zahraniční působností
(konkrétně v Polsku a Německu).
Hornická matice SMČ již přes šestnáct let pracuje ve prospěch dějin
hornictví a geologie.
Shrnuje rozmanité projevy výzkumné, knihovnické, vydavatelské,
osvětové i pedagogické činnosti k historiografii hornictví.
Pomáhá pěstovat hornické tradice a vytváří odborné zázemí k jejich
dalšímu rozvíjení - včetně ochrany technických památek montanistických
i dalších.
Matice má odbornou záštitu nad štolou Lehnschafter v Mikulově.
Návštěvy hlašte na 774 376 038 nebo přes e-mail
[email protected]
Výzkumná a odborná činnost v roce 2015 se týká muzeologie, zaměřené na aktivní sbírkotvornou činnost a prosopografii (životopisy), pokračujeme ve studiu přeshraničního projektu Montanregion Erzgebirge Krušnohoří.
Obohatili jsme v roce 2014 worschop tohoto projektu na závěr desítkami nových zásad - axiomatů k běžné muzejní praxi. Zejména v systematice výběru exponátů (representantů) do sbírkového fondu s absolutním požadavkem nic z něho nevystavovat vlivu počasí a korozi. Také,
aby zájmové skupiny, účelové občanské muzejní spolky i sběratelé měli
v profesionálních muzeích trvalou záštitu a péči, což mnohdy chybí.
263
hornická ročenka 2014
10. hornické muzejnictví a tradice
Sdružení hornických a hutnických spolků ČR

hornických a hutnických spolků ČR
Sdružení
Husova 424
261 01 Příbram VI
Kontakt:
Ing. Miroslav Šťastný
- perkmistr
Ing. Pavel David
- tajemník  731800801
Ing. Zdeněk Brázda - 1. místopředseda Ing. Josef Gavlas
- 2. místopředseda
Informace
Sdružení vzniklo jako volné sdružení spolků 15. 11. 2006 a od roku
2009 je registrováno Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení.
V současné době má patnáct řádných členů.
Hlavním cílem Sdružení je udržování hornických a hutnických tradic,
včetně záchrany, obnovy a zpřístupňování nemovitých i movitých
památek. Zároveň se Sdružení zásadním způsobem angažuje při pořádání
Setkání hornických měst, obcí a organizací, vyhlašuje a udílí ceny Český
permon a zajišťuje koordinaci a informovanost o akcích svých členů
a hornických a hutnických spolků v Evropě. Je členem Sdružení evropských hornických a hutnických spolků (VEBH e.V.). Úzce při tom spolu-

[email protected]
[email protected]
www.shhs-cr.eu
pracuje se Združeniem baníckych spolkov a cechov Slovenska, se kterým
v roce 2010 uzavřelo smlouvu o spolupráci.
Přehled členů Sdružení hornických
a hutnických spolků České republiky
Členy Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky jsou
k 1. 1. 2014 v abecedním pořadí tyto spolky:
Cech příbramských horníků a hutníků, Cech příbramských hutníků
olovářů, Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most, Hornicko
historický spolek Planá u Mar. Lázní, Hornicko-geologická fakulta VŠB
- TU Ostrava, Hornicko-historický spolek pod Ralskem, Hornický spolek
Český Krumlov, Hornicko-historický spolek Stříbro, Hornický spolek
Prokop Ostrava, Hornický spolek Solles Chodov, Klub přátel hornického
muzea v Ostravě, Klub přátel hornických tradic - Kladno o.s., Kroužek
krojovaných horníků Barbora, Kroužek krojovaných horníků při obci
Stonava, Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les, Nadace
LANDEK Ostrava, Společnost přátel Rudolfova, Spolek Prokop Příbram,
Spolek Řimbaba o.s. Bohutín, Spolek severočeských havířů Most.
čESKÝ PERMON 2014
Vyhlášení cen se uskutečňuje v rámci Setkání hornických měst a obcí. První udílení ceny se uskutečnilo při 8. setkání
v roce 2004.
Ceny Český permon 2014 byly slavnostně vyhlášeny a předány na 18.setkání dne
27. 9. 2014 v Českém Krumlově.
Cena Českého permona byla v roce 2014 udělena v kategoriích:
Kategorie 1 - Hornický folklór
Spolek krojovaných horníků při obci Stonava
Za aktivní činnost při udržování hornických tradic a folklóru.
Kategorie 2 - Záchrana technických památek
Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob
Za revitalizaci industriálních památek v areálech Vysokých pecí, koksovny, dolu Hlubina a Landek parku přestavba historického plynojemu v multifunční halu Gong, nová expozice důlní dopravy v bývalé stolárně
Landek parku a naučná stezka se třemi trasami v Dolních Vítkovicích.
Kategorie 3 - Počin roku
Podkrušnohorské technické muzeum o.p.s.,
Za vybudování dvou nových expozic o hornictví
Podkrušnohorské technické muzeum v roce 2014 dobudovalo a otevřelo dvě nové expozice.
1. Expozice rudného dobývání,
2. Expozici stěnového porubu vybaveného dobývacím kombajnem a štítovou výztuží
Kategorie 4 - Celoživotní dílo
Ing. Josef Bernard, Šachetní 304, 261 01 Příbram V
Za celoživotní dílo věnované hornictví. Stal se jedním z pedagogů, který přinesl spoustu nových a cenných
zkušeností z oblasti zejména rudného a uranového hornictví. Je aktivním podporovatelem Skoků přes kůži.
Kategorie 5 - Mimořádná cena (Permon 2014):
OS Barbora, Kutná Hora
Za nezištnou pomoc při rekonstrukci skanzenu v grafitovém dole v Českém Krumlově.
264
hornická ročenka 2014
10. hornické muzejnictví a tradice
V oblasti hornických tradic, historie montanistiky a geologie se prezentuje řada zájmových organizací,
např. (abecedně a podle upřesnění Hornické matice SMČ a Hornické sekce Památkové komory):
Cech příbramských horníků a hutníků
 Husova 424, P.O.Box 90, 261 01 Příbram
 [email protected]
www.cechphh.cz
Kontakt: Ing. Miroslav Šťastný, perkmistr
 720 369 714
Ing. Pavel David, II. starší cechu
 731 800 801
Hlavním posláním Cechu je osvětová činnost a udržování hornických
a hutnických tradic, zvláště v oblasti kulturní a společenské.
Hornická společnost Podkrušnohorské oblasti
 Tř. Budovatelů 2830, 434 37 Most
Kontakt: Ing. František Fraus, CSc., předseda společnosti
Jaroslava Šťovíčková, místopředseda společnosti
Ing. Lenka Vaidišová, hospodářka společnosti
Ing. Jaromír Fultner, jednatel společnosti
 352 661 621, 605 468 508, 417 805 094, 724 055 818
 [email protected]; [email protected]
www.hspo.cz
Hornická společnost podkrušnohorské oblasti je dobrovolná nepolitická
zájmová organizace, která je samostatnou právnickou osobou. Členství
ve společnosti může být individuální, kolektivní a firemní. Program
společnosti je zaměřen na získávání a rozšiřování poznatků z oblasti
hornické činnosti, zejména v problematice důlní techniky a zařízení,
technologií dobývání a úpravy nerostných surovin, rekultivace a zahlazování důlní činnosti, marketingu a obchodu, čistých technologií užití
uhlí (tzv. clean coal technology), geologii. Dále na rozvoj a propagaci
tvůrčích poznatků vědeckých, technických a ekonomických v širokém
spektru hornické činnosti. Společnost organizuje odborné semináře
a pracovní cesty se zaměřením na uvedenou problematiku. Společnost
dále usiluje o zachování a rozvoj hornických tradic. V roce 2012 uspořádala společnost pracovní cestu do SRN, Lužického hnědouhelného
revíru. Dále uspořádala odbornou konferenci na téma „Vliv legislativy
na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu “.
Společnost ve svém programu také realizuje úzkou spolupráci s ostatními hornickými spolky v České republice a v zahraničí. Je iniciátorem
vzniku Sdružení hornických a hutnických spolků ČR a jeho zakládajícím členem, které je také členem Federace evropských hornických
a hutnických spolků.
Společnost pravidelně spolupracuje se Svazem německých důlních inženýrů, skupina Horní Bavorsko a skupina Lužice a s Stowarzyszeniem
Inžynierów i Techników Górnictwa, skupina Belchatów, Polsko a se spolkem Bergbrüderschaft Meuselwitz-Rositzer Braunkohlenrevier e.V., SRN.
Společnost o svých aktivitách pravidelně informuje. Informace jsou
uváděny v časopisech Uhlí - Rudy - Geologický průzkum, Zpravodaj
Hnědé uhlí (VÚHU a.s. Most), Hornické listy (Severočeské doly, a.s.),
Důlní noviny (Skupina CCG, Most). K pořádaným seminářům vydává společnost sborníky přednášek.
Hornický spolek SOLLES Chodov
Hrnčířská 462 357 35 Chodov
Kontakt: Jiří Milt, předseda spolku
 606 662 337
 www. solles.webnode.cz Hornický spolek byl založen v roce 2011.
Poslání a cíle spolku:
- záchrana a údržba hornických památek a dokumentů, především v Chodovském regionu
- udržování, oživování a rozvíjení hornických zvyků a tradic
- záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo v minu losti kdykoliv souviseli.
Hornický spolek BARBORA
Kontakt:  Mathésiova 120, 362 51 Jáchymov  359 911 891
Prioritou činnosti je pomoc při budování hornických expozic v okolí
Jáchymova.
Hornický spolek Prokop Ostrava
 VŠB - TU Ostrava, tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava - Poruba
Kontakt: Ing. Otokar Krajník, CSc. - předseda  721 429 070
 [email protected]
www.hspostrava.cz
Činnost spolku je zaměřena na propagaci a udržování hornických
tradic v oblasti pořádání "šachťáků a skoků přes kůži". Spolek v tomto směru úspěšně spolupracuje s vedením NKP Důl Michal, kde je mu
pro tyto akce poskytnut prostor.
Hornický pěvecký sbor Kladno
Dirigent: prof. Roman Makarius
 Kladno-Rozdělov Vašíčkova 3081, 272 04
Kontakt: Kateřina Egemová,
 Svážná 942, 252 29 Dobřichovice
 257 712 596  [email protected] www.hpskladno.cz
Sbor působí od svého založení v roce 1958 v oblasti hornického a hutnického Kladenska a prezentuje se jako smíšený sbor s dobře vybraným
širokým repertoárem a se značnými koncertními zkušenostmi doma
i v zahraničí. V současnosti je v České republice jediným hornickým
pěveckým sborem, který má své pevné místo v kulturním povědomí
nejen Středočeského kraje.
55. výročí uměleckého působení HPS Kladno oslavil uspořádáním
slavnostního koncertu ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze v listopadu
2013 provedením Requiem W.A.Mozarta se spoluúčastí sólistů opery
ND a St. opery v Praze a symfonického orchestru s průvodním slovem
Jana Přeučila.
Hornicko - historický spolek Planá
 Sadová 816, 348 15 Planá
Kontakt: Jan Teplík, předseda spolku,
 737 658 320  [email protected]
Provozování hornického muzea v Plané (viz informaci v kap. 10.1),
zajišťování hornických slavností atp. v regionu.
Hornicko-historický spolek Stříbro
 Západní předměstí 861, 349 01 Stříbro
 [email protected] stribro.cz
www.hornickyspolekstribro.cz
Kontakt: Mgr. Radek Strankmüller, předseda spolku  606 634 220
Karel Neuberger, místopředseda spolku, závodní
 602 264 077
Hornicko-historický spolek Stříbro průběžně doplňuje skanzen s venkovní expozicí důlní techniky novými exponáty a v areálu postupně
vytváří i tzv. malý geologický parčík s názornou ukázkou základních
hornin z oblasti stříbrska. Součástí skanzenu je i ústí Královské dědičné štoly Prokop - jediné důlní dílo Plzeňska přístupné veřejnosti.
V roce 2013 členové spolku dokončili rozšíření Hornické naučné
stezky, která má nyní celkem 37 zastavení a ve své nejdelší variantě
Vás provede cca. 50 km krásného stříbrského okolí a připomene Vám
slávu nejstaršího rudního revíru Českého království.
Viz informaci v kap. 10.1.
Hornicko-historický spolek pod Ralskem
 Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem
 www.hornickyspolek-straz.cz
Kontakt: Holínka Jan, Ing., předseda spolku
 487 851 912, 602 490 468
 [email protected]
HHS vznikl na přelomu r. 2011 a 2012, kdy byl zaregistrován
MV.Členy jsou bývalí zaměstnanci hlubinného dolu Hamr I bývalých
Uranových dolů Hamr, dnes Diamo s.p.Sdružuje k dnešnímu dni 18
členů.Ve stanovách má m.j. zakotvenou péči o staré hornické památky
a udržování hornických tradic.V říjnu t,r, na něj MŽP převedlo práva
a povinnosti ke SDD Schachtstein v Hamru na Jezeře.Spolek se chystá dílo,kterým se těžila železná ruda zpřístupnit veřejnosti.V současnosti spolek zahájil budování muzejní expozice v rodícím se městském muzeu ve Stráži p.R.
Hornický spolek Barbora Krásno
 Radniční 1, 357 47 Krásno
Kontakt: Ing. Rudolf Tomíček, hormistr
 Dlouhá 731, 357 31 Horní Slavkov
 602 354 152
 [email protected]
Václav Heřman, I. starší spolku
 Zahradní 908, 357 31 Horní Slavkov
 604 831 385
 [email protected]
Cílem spolku je propagace hornických tradic měst Krásno a Horní
Slavkov, údržba historických hornických děl a vodních toků, vybudovaných v souvislosti s těžbou SnW rud.
- účast na oslavách
- setkání hornických měst a obcí
- účast na vybraných městských oslavách.
265
10. hornické muzejnictví a tradice
Klub přátel hornických tradic
 Hornický skanzen, důl Mayrau, 273 07 Vinařice
Kontakt: Ing. Eduard Michalíček, předseda
RSDr. Pavel Kasner, místopředseda
Jaroslav Grubner, tajemník Klubu  723 136 592
 312 273 067
 [email protected]
www.kpht-kladno.cz Posláním Klubu přátel hornických tradic Kladno je sdružovat zájemce
o hornickou historii a všechny ostatní příznivce industriálních památek
kladenského a slánského regionu. Klub úzce spolupracuje s Hornickým
skanzenem Mayrau ve Vinařicích a Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně p.o. Pořádáme přednášky, vzpomínkové akce, organizujeme oslavy Dne horníků, sv. Barborky a další tradiční akce. Provozujeme dvě naučné stezky Haldy Mayrau v areálu skanzenu a Po lesních
cestách do historie dolování, která je vedena k nálezu uhelné sloje ve
Vrapicích. Pro členy a širokou veřejnost připravujeme industriální
víkendy s návštěvou netradičních míst nebo lokalit postižených důlní
činností. Vydáváme periodickou publikaci Hornický zpravodaj, ve
kterém členové najdou články o činnosti Klubu, historii jednotlivých
dolů, důlních nehodách a o ostatních historických zajímavostech z kladenského regionu. Aktivně se podílíme na záchraně industriálních
památek, zajistili jsme např. převoz řady technických zařízení z likvidovaných dolů do expozice Hornického skanzenu Mayrau. Několik
let je prioritou Klubu postupné restaurování všech zdevastovaných
hornických pomníků na hřbitovech v Kladně a ve Vrapicích.
Kolegium pro dějiny báňského záchranářství
 Klepačov 169, 678 01 Blansko
 723 484 455  [email protected]
Kontakt: Petr Trojan
Kolegium provádí sbírkotvornou činnost v oblasti dokumentace vývoje
dýchací a oživovací techniky. V současnosti má fond sbírek přes 100
typů dýchacích a oživovacích přístrojů od poloviny 20. let 20. století,
dále měřicí a detekční přístroje, vyprošťovací a hasicí zařízení. V současnosti bádá v archivech především po výrobě dýchací techniky na našem
území i v zahraničí.
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
 Pod Landekem 64
725 29 Ostrava - Petřkovice
 596 131 803, 596 131 804
 [email protected]
www.hornicky-klub.info
Kontakt: Ing. Petr Rojíček, předseda (608 221 297)
Mgr. Rodan Broskevič, místopředseda (602 269 787)
Karel Budin, jednatel (731 413 660)
Klub přátel hornického muzea v Ostravě,zkráceně KPHMO je zájmovým
a dobrovolným odborným sdružením. KPHMO byl založen v roce 1988
a v současné době působí v Ostravě-Petřkovicích a pobočkách v Karviné
a Havířově. Sídlo Klubu je v prostorách Landek Parku s hornickými expozicemi na adrese Pod landekem 64,725 29 Ostrava-Petřkovice.
 Podílí se na odborné a průvodcovské činnosti expozic hornického muzea
v Landek Parku, Dolu Hlubina a Dolní oblasti VÍTKOVICE v Ostravě.
hornická ročenka 2014
Montánní společnost o.s.,
Společnost pro studium, dokumentaci a ochranu památek báňské
historie. Vlastník důlního díla Skalka u Mníšku pod Brdy
 Nad přívozem 807/9, Praha 4, 147 00
 603 780 409
 [email protected] www.montannispolecnost.cz
Kontakt: Igor Gajdušek, jednatel společnosti
Činnosti a reference:
• Od září 2013 zahájen provoz hornického muzea Důl Skalka pro
veřejnost
• Budování muzea těžby železné rudy na Podbrdsku v bývalém železnorudném dole Skalka v Mníšku pod Brdy. Po dokončení zde bude
muzeum s nejrozsáhlejším podzemím v ČR. Podzemí expozice
bude zahrnovat jízdu cca 1500 m po úzkorozchodné trati a 500 m
pěší prohlídkové trasy.
• Dokumentace krasových jevů a ochrana zimovišť netopýrů.
• Speciální práce v podzemí se zajištěním nad volnou hloubkou,
potápěčské práce a profesionální fotodokumentace v extrémním
prostředí - studna pod náměstím v Mělníku, štola v ZOO Praha.
• Spolupráce na pracích vedoucích ke zpřístupnění podzemních objektů
veřejnosti - historické podzemí města Mělník, Nová Halířská štola
a důl sv. Antonína Paduánského v Jílovém u Prahy, zajišťovací
a sanační práce na komínech Protiklonné žíly - Petrské jámy Příbram.
• Likvidace havárií v podzemí, likvidace nežádoucích projevů na
povrchu a zajištění bezpečného stavu podzemních prostor města
Mělník, Kralupy nad Vltavou.
• Odborné studie, posouzení stavu, mapování, dokumentace podzemí
a technických památek - podzemní továrna Richard u Litoměřic,
Lomy Mořina.
• Úvodní práce na zpřístupnění historického podzemí Prosek - Praha.
• Stavba úzkokolejné důlní železnice v areálu Památníku Vojna u Příbrami
Nadační fond mineralogicko – petrologického
oddělení Národního muzea v Praze
 Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Kontakt: RNDr. Jiří Litochleb, Mgr. Jiří Sejkora
 224 497 957, 224 497 406  [email protected]
Činnost nadačního fondu je zaměřena na rozšiřování muzejních sbírek,
zdokonalování přístrojového vybavení pracovišť a laboratoří mineralogicko-petrologického oddělení a podporu výzkumných a publikačních
aktivit. Podpora přednáškové a publikační činnosti z oboru geologických věd, historie hornictví, zejména v rudních revírech ČR.
Kroužek krojovaných horníků Barbora
 Stonava 675, 735 34 Stonava
 603 991 106  [email protected]
Kontakt: Jan Kavka, předseda
Na dole Barbora vznikl spolek horníků v roce 1927. Po dlouhém jednání v roce 1953 dochází k reorganizaci spolku. Zanikl název spolek horníků a vznikl nový ,,Kroužek krojovaných horníků,, pod kterým se
sdružujeme dodnes. Naše činnost je založena na udržování hornických
tradic. Zúčastňujeme se pochodů na den horníků a různých hornických
oslav, např. setkání hornických měst a obcí jak v České republice, tak
i v zahraničí. Dále provádíme různé společenské akce.
Montanika o.s.
 Hledíková 191, 252 42 Jesenice - Osnice
Kontakt: Pavel Malý, předseda společnosti  721 624 053
 [email protected]
Vladimír Pravda, jednatel
 [email protected]
www.montanika.cz
Společnost MONTANIKA je občanské sdružení zaměřené na provádění průzkumu, dokumentace a ochrany podzemních prostor. Věnuje se
zejména záchraně technických památek po hornické činnosti.
V současné době je hlavní náplní činnosti příprava "Památníku těžby
zlata" v dole "Pepř" v Jílovém u Prahy. V této souvislosti je připravováno otevření a zpřístupnění důlních děl štoly Václav v Jílovém u Prahy.
266
Z hornických tradicí – skok přes kůži.
hornická ročenka 2014
NADACE GEORGIA AGRICOLY
- REGION SLAVKOVSKÝ LES
 Sokolov, Komenského 113, PSČ 356 01
Kontakt: Ing. Tomíček Rudolf, předseda správní rady
 352 623 930, 352 601 171  352 602 217
 602 354 152  [email protected]
www.nga.cz
Ing. Jakobec Karel, místopředseda správní rady
Účelem nadace je vytvářet finanční zdroje, jež budou využívány
k naplnění poslání nadace tj. ochrana dochovaných montánních památek i mineralogicko - geologických lokalit před devastací průmyslovou
a zemědělskou v širokém Hornoslavkovsko - krásensko - čisteckém
revíru a před neřízenou sběratelskou činností obnova montánních
památek např. formou vyzmáhání štol, rekonstrukce ústí štol, archeologických výzkumů apod.
Obnova mineralogických a geologických lokalit např. formou odkryvů, odklizů navážky, údržba všech zájmových památek a lokalit v co
nejlepším stavu vhodném pro vědecké a veřejné využití, provádění,
případně podpora všech činností spojených s vědeckým průzkumem
a výzkumem zájmových památek a lokalit. Umožnění široké veřejné
prezentace zájmových památek a lokalit formou expoziční činnosti,
ediční činnosti, vybudování naučných stezek, zpřístupnění starých důlních děl široké veřejnosti, pořádáním konferencí, seminářů. Nadace spolupracuje s obdobně orientovanými organizacemi u nás i v zahraničí.
Nadace Landek Ostrava
 Vítkovická 3108/11, 702 00 Moravská Ostrava IČO 60 34 00 53
Kancelář nadace:  +420 595 620 045
 596 262 228 724 133 630
 [email protected]
www.nadace-Landek.cz
Kontakty: ředitel nadace - Ing. Josef Gavlas,  +420 603 472213
 [email protected]
taj. nadace - Ing. Jaroslav Přepiora
 +420 604 168008  [email protected]
Výkonné orgány Nadace Landek Ostrava - dvanáctičlenná správní rada
a tříčlenná dozorčí rada
Řídícími orgány NLO jsou tito členové:
Ing. Miroslav Lenart předseda správní rady
Ing. Josef Gavlas ředitel, člen správní rady
Ing. Petr Vychopeň pokladník, správce nad. jmění, člen správní rady
PhDr. Pavel Hamza předseda dozorčí rady
Činnost Nadace Landek Ostrava je zaměřena na podporu projektů,
které řeší záchranu a údržbu hornických památek a dokumentů, záchranu a údržbu lokalit souvisejících s hornictvím a projektů, které slouží
k seznamování veřejnosti s historií hornictví, k zachování starých hornických tradic a zvyků a rovněž na podporu projektů v oblasti kultury
v regionu i mimo něj. Financování projektů, které řeší uvedené oblasti
podpory je prováděno prostřednictvím grantového výběrového řízení,
vyhlašovaného celostátně dvakrát ročně.
V červenci 2014 uplynulo již 20 let od zahájení činnosti hornické neziskové organizace Nadace Landek Ostrava, která byla jedinou hornickou
nadací v ČR, která přijala finanční prostředky z Nadačního investičního
fondu ČR do nadačního jmění ve výši 21 100 OOO,-Kč. Za 20 let
činnosti pro celkem 424 projektů vynaložila NLO příspěvky ve výši
přesahující 32 milionů korun včetně příspěvků věcných.
Nadace Landek Ostrava je jedním ze zakládajících členů Sdružení
hornických a hutnických spolků ČR a Fóra dárců ČR. Za svou veřejně
prospěšnou činnost byla NLO průběžně oceňována. V roce 1999 udělením Národní ceny Henryho Forda, v roce 2012 cenou Český permon.
Rovněž členové správní a dozorčí rady byli oceňování nejen v České
republice, ale také v zahraničí. V roce 2012 byla udělena NLO Fórem
dárců ČR Známka kvality, kterou využívá i ve svých písemnostech.
Nedílnou činností je vydávání profesního Hornického kalendáře "Těžní
věže", letos po šestnácté.
Občanské sdružení DOLY HACKELSBERG, o. s.
 DOLY HACKELSBERG o.s., M. Gorkého 21, 794 01 Krnov
 554 614 326, 774 540 745
Kontakt:
Mgr. Jaromír Kánský - předseda, Tomáš Machač - zástupce předsedy
 [email protected]
Hlavní náplní sdružení je badatelská činnost v oboru hornictví,
průzkum a obnova hornických památek v terénu se zaměřením na
zlatorudný revír Altenberg u Zlatých Hor v Jeseníkách.
10. hornické muzejnictví a tradice
Občanské sdružení Plzenecká železnice, o. s.
Místo expozice PŽ
Areal dětského tábora Pionýra Starý Plzenec, ulice Pionýrů 838 Starý
Plzenec
GPS Loc: 49°41'30.243"N, 13°27'52.084"E
 Sladkovského 432, 332 02 Starý Plzenec
 377 966 238
 603 844 320
 [email protected] .www.plzeneckazeleznice.cz
Kontakt: Vítězslav Křížek, předseda sdružení
Petr Holub, místopředseda sdružení
Do dnešních dnů se stávají úzkorozchodné železnice již historií.
Poslední drážky dožívají a tak je jen otázkou času, kdy zmizí i ta poslední a zbydou jen vzpomínky. Tento nevyhnutelný osud nebyl lhostejný partě mladých lidí ze Starého Plzence, kteří od roku 1994 vytváří
muzeum úzkorozchodných drah pod názvem Plzenecká železnice.
Muzejní dráha je budována v areálu dětského tábora ve Starém Plzenci.
Cílem Plzenecké železnice je záchrana úzkorozchodných vozidel zejména o rozchodu 600 mm a obnova do původního stavu s možností
ukázky vozidel na předváděcí trati. Vybudovaná předváděcí traťdosahuje délky 500 m a v kolejišti je sedm výhybek (stav 12/2014).
PŽ má ve svých sbírkách deset úzkorozchodných lokomotiv a šedesát
vagónů různých typů. Lokomotivy byly vyrobeny v rozmezí 30. - 70.
let minulého století. Mezi exponáty PŽ jsou tyto lokomotivy: MD 2b a
MD 2d (O&K 30. - 40), BN 30 (1956 Stavoloko Radotín), dva stroje
BN 30 R (ČKD Praha 1961), důlní lokomotiva BND 30 (1954), BNE
50 (1952) s elektrickým přenosem výkonu o rozchodu 900 mm a BN 15
R (1970) a důlní akumulátorová ALD 2 (ČKD Praha 1958) a BN 30
(1951) z bývalé pionýrské železnice v Nymburce.
Termíny výstav a jízd v roce 2015:
16.5. a 17.5. 2015 - Dny úzkorozchodné železnice
provoz železnice od 10.00 – 17.00 hod.
12.9.-13.9.2015 – Dny úzkorozchodné železnice
provoz železnice 10.00 – 17.00 hodin
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti od 6 let 10 Kč a rodinné 80 Kč.
Akce pro Pionýr Starý Plzenec vstupné dobrovolné:
30.5. 2015 – Dětský den celý program 10.00-19.00 hod.
doprovodný program jízdy PŽ od 11.30-19.00 hod. a dle zájmu dětí a
dospělých
26.7.-31.8.2015 – Leteckomodelářský tábor
Ve večerních hodinách cca 19.00 – 20.00 hodin po celý tábor jízdy PŽ
Spolek krojovaných horníků při obci Stonava
 SKH při obci Stonava, 735 34 Stonava 55
Kontakt: Ladislav Kajzar - předseda SKH při obci Stonava:
 731957062
 [email protected]
Jak se mnozí naši přátelé mohli i osobně přesvědčit na oslav našeho jubilea - 100. let od založení Spolku krojovaných horníků Stonava v roce
1914, které se uskutečnily v průběhu třídenních oslav v červnu 2014,
veškeré aktivity od počátku směřujeme k udržování sta-rých hornických
tradic a hornického folkloru. Ve vedení našeho tehdy ještě kroužku krojovaných horníků Stonava (na výroční členské schůzi v březnu t.r. jsme
na základě pokynů ministerstva vnitra ČR změnili název na Spolek kro-jovaných horníků při obci Stonava) se vystřídalo, jak uvádíme i v naši
nové dvojjazyčné publikaci, vydané k tomuto významnému výročí, devět
předsedů a tím desátým je skvělý kamarád a koordinátor naši společné
práce Ladislav Kajzar. Pod jeho vedením dosahuje výbor ve svém poslání dobrých výsledků, za které jsme byli na setkáních hor-nických a hutnických spolků, kterých se jako kolektivní členové Sdružení hornických
a hutnických spolků ČR a Sdružení Evropských hornických a hutnických
spolků a zúčastňujeme jak v rámci České, tak i Slovenské republiky
a zástupci našeho jsou zváni i do zahraničí, např. Německa, Holandska
atd., významnými oceněními, z nichž to nejcennější je udělení
Českého Permona za rok 2014, který jsme obdrželi na posledním setkání SHHS v Českém Krumlově. V rámci družebních dohod úzce
spolupracujeme s kluby krojovaných horníků z naší příhraniční oblasti Polsku, v Jastrzembské uhelné společnosti na dolech Boryna a JasMos a s Malokarpatským baníckým spolkom ve slovenském Penziku.
Společnost BARBORA, o. s.
 Společnost BARBORA, o. s.
Svatý Jan pod Skalou 11, 266 01 Beroun
Kontakt: Zdeněk Hrdina, předseda společnosti
 [email protected]; www.solvayovylomy.cz
Mimo jiné aktivity provozuje Muzeum - Skanzen Solvayovy lomy,
muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu, ve zrušeném vápencovém lomu.
267
10. hornické muzejnictví a tradice
Spolek svatá Barbora
hornická ročenka 2014
Společnost přátel staré techniky (SPST)
 Stonavská 2179, 735 02 Karviná – Doly
 [email protected], [email protected]
www.svatabarbora.cz
Kontakt: Bc. Monika Němcová - předsedkyně Spolku svatá Barbora
Ing. Adriana Furendová, tajemnice
Spolek svatá Barbora (dříve občanské sdružení) byl založen v roce 2004.
Jedná se v českém kontextu o naprosto ojedinělý projekt. Jeho posláním
je především finanční podpora dětí, jejichž rodič zemřel na následky
pracovního úrazu na pracovištích členů spolku. Těmi jsou zejména firmy,
jejichž činnost souvisí s hlubinným dobýváním černého uhlí.
Finanční prostředky spolek získává formou členských příspěvků, významnou část tvoří také dary. A to jak od soukromých osob, tak od
hornických pracovních kolektivů.
Zejména pro aktivní horníky je vzhledem k riziku jejich práce existence
spolku morálním přínosem. V současné době spolek eviduje zhruba 80
dětí – sirotků, a to jak z České republiky, tak i z Polska.
Dětem je dlouhodobě poskytována finanční pomoc, a to zejména na
náklady související se vzděláváním (školné, učební pomůcky, kurzy,
ubytování při studiu), příspěvky směřují také na zdravotní péči, tábory
a volnočasové aktivity.
Děti – sirotci jsou v péči spolku až do ukončení vzdělávání.
Smyslem spolku je to, aby osiřelým dětem nebránil nedostatek finančních prostředků po ztrátě živitele rodiny ve studiu, rozvoji talentu nebo
zájmové činnosti.
 Pařížská 2151, 272 02 Kladno
kontakt: Ing. Vladimír Protiva
 i  312 664 475
 [email protected]
Cílem sdružení je záchrana a využití industriálních památek, strojů a zařízení i z oblasti hornictví, jejich průzkumu, dokumentace.
Společnost přátel Rudolfova, o. s.
 Tisová 31, 262 41 Bohutín
 [email protected]
www.rimbaba.cz
Kontakt: Ing. Luboš Mandík, starosta spolku
 736 521 400
Ing. Josef Kovář, místostarosta spolku
 720 679 271
Spolek Řimbaba je občanské sdružení pro výstavbu muzea regionu
a propagaci historie. Je členem SHHS ČR a svou činnost vyvíjí od
roku 2006. Spolupracuje při záchraně a zpřístupnění hornických památek regionu, provozuje podzemní objekty (Bohutínskou vodní
a Řimbabskou štolu), je držitelem oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
Svoji činnost provozuje v areálu Dolu Řimbaba, kde postupně buduje jednotlivé expozice - hornický byt, kovárna, drobná zemědělská
technika, souhrnná expozice (hornictví, region, řemesla), historické
mezníky, rumpál, pražna a pec na tavení rudy, milíř.
Publikační činnost zaměřuje na drobné práce čerpající témata z minulosti regionu
 Lipová 8, 373 71 Rudolfov
 732 962 175, 777 118 540
 [email protected]
www.pratelerudy.cz
Kontakt: Antonín Vítovec, předseda občanského sdružení
Hana Kuboušková, místopředseda občanského sdružení
Ing. Magdalena Bazalová, hospodář
Občanské sdružení je zaměřeno na:
- organizování kulturně společenských a odborných akcí (Hornické
slavnosti, Loučení s létem, Barbořino světlo, Rudolfovský advent a čas vánoční, Hornický ples v maskách, tematické výstavy,
akce pro děti)
- propagaci a popularizaci hornické minulosti města Rudolfova
- rozvoj místních tradic
- péči o historické a kulturní památky města Rudolfova a jejich
ochrana v obecném smyslu
- vydávání propagačních materiálů
- spolupráci s ostatními podobnými spolky a institucemi
V roce 2013 se Hornické slavnosti uskuteční dne 7.6.2013
Spolek PROKOP Příbram
 Důl Marie, Nádvoří Msgr. Korejse 155, 261 01 Příbram VI
 i  734 135 755, 318 620 253
 [email protected]
www.spolek-prokop-pribram.cz
Kontakt: Ing. Jiří Bětík, starosta spolku  724 227 882
Denisa Šrajnová  734 135 755
Spolek Prokop Příbram byl založen v roce 1992. Navazuje na tradici
dřívějšího spolku Prokop, který vznikl ve štýrském Leobenu v roce
1887 a od roku 1898 působil při Báňské akademii v Příbrami. Dnešní
spolek je občanským sdružením, které si klade za cíl zachovávat hornické tradice v příbramském regionu, obnovovat a starat se o památky
spojené s hornictvím. Společně s Cechem příbramských horníků
a hutníků je významným aktérem při pořádání kulturních akcí ve
městě Příbrami. Organizuje největší hornickou slavnost v České republice – Prokopskou pouť. Pouť má bohatý doprovodný program:
čepobití, výstavy, průvod krojovaných horníků a další.
Spolek provozuje 532 m dlouhou Mariánskou štolu, šachetní budovu
dolu Marie a stylovou hornickou hospůdku. Součástí prohlídky je
expozice Březohorské důlní katastrofy, v té době (31.5.1892) největší
na světě, při které zahynulo 319 horníků. Ve štole je umístěna expozice vrtací techniky, různých typů výstuže a historických sýpů.
Mimo výstav, koncertů, setkání sběratelů, pořádá spolek každoroční
Mikulášskou nadílku, které se zúčastňuje až 3000 návštěvníků.
Tradicí jsou Silvestrovské a Velikonoční pochody s návštěvou míst
spojených s hornictvím.
268
Spolek severočeských havířů
 Jiráskova 1794, 434 01 Most
604 325 330
Kontakt: Ing. Vratislav Procházka, předseda spolku
Ing. Stanislav Brož, místopředseda spolku
 [email protected] www.ssh.unas.cz
Spolek vznikl v prosinci roku 1996.
Cílem je
* záchrana památek - strojů, zařízení, budov, map apod., dokumentujících hornickou historii v severočeském regionu se zvláštním zřetelem na končící hlubinné dobývání hnědého uhlí,
* zachování hornických tradic, případně založení nových, připomínajících obyvatelům regionu staletou hornickou minulost,
* úzká spolupráce s Podkrušnohorským technickým muzeem o.p.s.,
partnerským spolkem v Marienburgu (SRN) a ostatními hornickými spolky a v neposlední řadě s městy Osek a Most.
Spolek Řimbaba Bohutín
Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, o. s.
 Zámek 1, 664 12 Oslavany
Kontakt:
Ing. Zdeněk Vévoda, předseda  608 111 781
 [email protected]
Jarmila Plchová, taj. spolku a vedoucí hornické sekce  603 583 261
 [email protected]
RNDr. Dalibor Kolčava  608 168 349
odbočka Zastávka  [email protected]
Karel Movotný  776 492 811
odbočka Zbýšov  [email protected]
Občanské sdružení se zabývá historií regionu obecně, zvláště se zřetelem na 240 letou historii těžby uhlí, elektrárenství a zpracování nerostných surovin v Rosicko-oslavanské uhelné pánvi. Odbočky
Zastávecká a Zbýšovská vyvíjí činnost se stejnou náplní, Zbýšovská
navíc historií cihlářství.
Občanské sdružení v Oslavanech provozuje "Muzeum hornictví a energetika Rosicko-Oslavanska", rozšířené o "Přírodu Oslavanska", kde je
také část mineralogická, řemesla, významné osobnosti a expozice
"Althanové-stavitelné oslavanského renes. zámku". V hornické části
muzea se lze seznámit i přímo s důlním prostředím ve vybudované
maketě důlní štoly. Zastávecká odbočka vlastivědného spolku má na
Zastávce stálou muzejní expozici, která zachycuje historii těžby uhlí
v severní části revíru spolu s obecnou historii. Také Zbýšovská odbočka má stálou muzejní expozici k těžbě uhlí a historii města a navíc
intenzivně pracuje na zachování torza unikátního historického objektu
cihelny.
10. hornické muzejnictví a tradice
hornická ročenka 2014
10.3 veřejně přístupné podzemní prostory
vytvořené hornickou činností
nebo činností prováděnou hornickým způsobem
Do přehledu jsou zařazeny veřejně přístupné návštěvní prostory mimo uvedené v kapitole 10.1.
V informaci je použito následující schéma
Město, Lokalita
 Provozovatel, majitel, adresa
 Kontakt
 Rezervace, objednávka
 Otvírací doba
 Cena v Kč (popř. €)
↔ Rozsah podzemí
10.3.1 Podzemí měst
Český Brod
 Informační centrum



Náměstí Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod
321 612 218-9;  321 612 217
 [email protected], www.cesbrod.cz Otevřeno: po, st 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00,
út, čt, pá 8:00 – 11:00 12:00 – 16:00 h,
sobota pouze květen – září 11:00 – 16:00h, neděle zavřeno
Jednotné vstupné 20 Kč (děti do 6 let a průkazy ZTP zdarma)
Zpřístupněno cca 80 m chodeb z II.poloviny 14. století.
↔
Jihlava
 Oddělení správy podzemí Magistrátu města Jihlavy
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava
 567 167 111
 www.jihlava.cz 
leden: zavřeno
únor – březen, listopad – prosinec – skupiny předem na objednávku
Otevírací doba v sezóně:
Duben denně 10 11 12 14 15 16
Květen denně 9 10 11 12 14 15 16
Červen - srpen denně 9 10 11 12 14 15 16 17
Září denně 10 11 12 14 15 16 17
Říjen denně 10 11 12 14 15
 Minimální počet návštěvníků v jedné skupině je 3. Maximální počet návštěvníků v jedné skupině je 45.
↔
Celkem je pro veřejnost zprovozněno cca 220 m chodeb.


↔
Slavonice
 Stavební huť Slavonice

 

Mírové nám. 13/21, 412 01 Litoměřice
416 731 142
[email protected]/sklipek; www.radnicni-sklipek.cz
konec června - září – 11 - 15 hod.
denně
říjen - duben – nutno objednat
Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti 25,- Kč
Přístupno 366 m.
↔
Městské historické sklepy Jirkov
 Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o.
Červený Hrádek 1, 431 11 Jirkov  kviz-jirkov.cz
Kontakt:
Vstup do sklepů zajišťují pracovníci IC Jirkov
Kostelní 47, 431 11 Jirkov
 474 654 265

[email protected]
 od 1. května do 30. září
úterý – neděle 10:00 – 16:00
mimo uvedený termín po dohodě
 Vstupné: děti, studenti, důchodci a ZTP 30,- Kč
dospělí
50,- Kč
Prohlídka sklepů začíná vždy v celou hodinu, přednost mají předem objednané skupiny.
↔ Trasa zpřístupněná návštěvníkům má délku 280 m, celková délka chodeb je 850 m
Plzeň



Plzeňské historické podzemí
Plzeňské historické podzemí
(vchod z budovy Pivovarského muzea), Veleslavínova 6, 301 14 Plzeň
377 235 574, 377 224 955
[email protected]; www.plzenskepodzemi.cz
V roce 2010 provoz zajišťoval Plzeňský prazdroj, a. s.

 


Litoměřice
 Vinárna a restaurace Radniční sklípek
duben – prosinec – 10 - 18 hod. denně
únor – březen
– 10 - 17 hod. denně
Vstup do podzemí vždy jen s průvodcem.
Telefonická objednávka  777 038 978 (průvodce).
Délka prohlídky 50 min., možnost cizojazyčného výkladu.
70,- Kč dospělí, 50,- Kč děti, studenti, ZTP, ZTP/P
rodinné (2 dospělí + min. 1 dítě) 180,- Kč
Školní skupiny (pouze ZŠ a SŠ) – délka 60 min. 40,- Kč
Udržováno je téměř 18 km, přístupno 800 m.

↔
Tábor

Nádražní ul. 298, 378 81 Slavonice
384 493 700
777 038 978 (průvodce)
[email protected]; www.shslavonice.cz
červená trasa pro méně náročné
červenec - srpen 9.30 - 17.30 h. denně
červen - září po telefonické objednávce pro skupiny a mimo sezónu
min. 8 lidí. 777 038 978 (průvodce)
60,-Kč celé vstupné, 60,-Kč zlevněné vstupné (děti, studenti, důchodci a ZTP+1 osoba jako doprovod zdarma)
modrá trasa pro náročné
červenec - srpen 9.45 - 15.15 h.
so - ne
březen - červen
září - listopad po telefonické objednávce min 8 lidí.
80,-Kč celé vstupné, 40,-Kč zlevněné vstupné (děti, studenti, důchodci a ZTP+1 osoba jako doprovod zdarma)
Udržováno 1 350 m, zpřístupněno je asi 430 m.
Husitské muzeum v Táboře
Žižkovo náměstí 1, 390 01 Tábor
 381 254 286; [email protected];
 381 252 245

www.husitskemuzeum.cz

duben - září – 9:00 - 17 hod.
po - ne
říjen - březen – 9:00 - 17 hod
st - so
 základní 50,- Kč dospělí, zlevněné 30,- Kč
Slevy platí pro žáky základních škol, studenty středních a vy-
sokých škol, seniory nad 65 let, držitelům vybraných průkazů - viz www
Volný vstup děti do 6 let a další viz www
↔ Přístupno 650 m udržovaných Husitským muzeem v Táboře.
Týn nad Vltavou
 Vltavotýnské podzemní chodby
Městské muzeum, náměstí Míru 1, 375 01 Týn nad Vltavou
385 772 303
[email protected]
www.tnv.cz
květen
– 10 - 16 hod.
sobota, neděle
červen
– 13 - 16 hod.
úterý - pátek
– 10 - 17 hod.
sobota, neděle
červenec - srpen
– 10 - 17 hod.
úterý - neděle
září
– 13 - 16 hod.
neděle
Prohlídky vždy v celou hodinu, max. počet návštěvníků jedné prohlídky 10 osob. Na prohlídku je nutno se předem objednat na tel. č. 385 772 302.
 60,- Kč dospělí (15 a více), 3-6 let zdarma, 40 Kč děti (6-15)
↔
Trasa je dlouhá přes 160 m, je třeba ji projít oběma směry.

 
269
10. hornické muzejnictví a tradice
Znojmo
 Znojemská Beseda, příspěvková organizace Města Znojma
Masarykovo náměstí 449/22, 669 00 Znojmo
515 300 240; [email protected]
www.znojmocity.cz, www. znojmocity.cz/podzemi
 Vstup, informace, rezervace: Slepičí trh 2, Znojmo
 +420 733 676 554; +420 515 221 342
 [email protected] www.znojemskabeseda.cz

10.3.2 HISTORICKÁ PODZEMÍ
hornická ročenka 2014


↔
Eliášova dědičná štola
Eliášova štola sloužila k odvodnění rudolfovských stříbrných dolů.
370 10 Úsilné 43
  602 479 795; www.usilne.cz
[email protected]
www.eliasovastola.cz
 prohlídka na objednávku na 723 247 012, 608 178 778
 vstupné plné 40 Kč zlevněné 20 Kč
↔
zpřístupněno 400 m z vyražených 2,5 km

Historický důl Kovárna

Pec pod Sněžkou - Obří důl

 

↔
Z Pece pod Sněžkou trvá cesta k dolu 60 až 90 minut.
Česká speleologická společnost, ZO 5-02 Albeřice
Stará Alej 462, 542 24 Svoboda nad Úpou
[email protected]
www.speleoalberice.cz
RNDr. Radko Tásler  603 360 993
infocentrum Veselý Výlet - provoz - :499 736 130
Uvedena na webových stránkách.
Vstupenky jen v infocentru Veselý Výlet v Peci p. Sněžkou
Doporučeno objednat předem :499 736 130
Zpřístupněno cca 500 m prostor Vstup v zapůjčených přílbách s čelovou lampou a plášti.
739 040 671 Ivan Cáder – místopředseda
[email protected]
www.stola-zeme-zaslibena-mednik-med.webnode.cz
 duben (dle sněhu) – červen, září – listopad (dle sněhu) 11.00 – 17.00 so – ne
červenec – srpen
11.00 – 17.00 út – ne
Možnost domluvit prohlídku pro zájemce i mimo otvírací dobu (nutno domluvit telefonicky určeno pro zájezdy a školní výlety mimo hlavní sezonu minimálně 8 osob).
 dospělí 40 Kč, děti 25 Kč
↔ Zprovozněno cca 110 m podzemí.

Štola Koňská jáma
 OS Historické rudné doly Mědník Měděnec
739 040 671 Ivan Cáder – místopředseda
[email protected]
www.stola-zeme-zaslibena-mednik-med.webnode.cz
 duben (dle sněhu) – červen, září – listopad (dle sněhu) 11.00 – 17.00 so – ne
červenec – srpen
11.00 – 17.00 út – ne
Možnost domluvit prohlídku pro zájemce i mimo otvírací dobu (nutno domluvit telefonicky určeno pro zájezdy a školní výlety mimo hlavní sezonu minimálně 6 osob )
 dospělí 40 Kč, děti 25 Kč
↔ Zprovozněno cca 120 m podzemí.
417 41 Krupka 3
10.3.3 VOJENSKÉ OBJEKTY
Pevnost Bouda

Od Těchonína (nedaleko Jablonného nad Orlicí), z Mladkova, 

270
z Lichkova nebo po červené značce od Suchého vrchu
Pro Pardubický kraj Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s. Luční 199, 666 03 Hradčany u Tišnova
Kontakt: Ing. Martin Ráboň
777 647 114; [email protected]
www.boudamuseum.com
Nádražní 266, Měděnec 43184
 603 211 714 Jiří Tišler – předseda
 417 822 154, 724 260 711
Provozovatel:
Město Krupka - Městský úřad Krupka
Mariánské nám. 22
417 42 Krupka 1
 417 861 253,  417 861 309
[email protected]; www.krupka-mesto.cz

listopad až duben
– 9:30 první vstup 14:15 h posl. vstup
čt
– 9:30 první vstup 16:15 h posl. vstup
pá, so a ne
polední přestávka 12:30 - 13 hod.
květen až říjen
– 9:30 první vstup 16:15 h posl. vstup denně
polední přestávka 12:30 - 13 hod.
 70 Kč dospělí, 30 Kč děti od 5-15 let,
studenti, důchodci 50,- Kč
25 Kč školní výprava na osobu (děti a studenti do 20 let) 1 000 Kč ostatní výpravy (15 až 20 osob) Za výklad v cizím jazyce příplatek 100 % na osobu,
nebo 100 % na výpravu
Výklad v cizím jazyce nutno objednat předem.
↔ zpřístupěnno 550 m, udržováno 750 m
na povrchu 500 m2 výstavní plochy
Nádražní 266, Měděnec 43184
 603 211 714 Jiří Tišler – předseda
 318 620 253; [email protected]
Královská dědičná štola Prokop
 viz kap. 10.1 HORNICKÝ SKANZEN VE STŘÍBŘE
Prohlídková štola Starý Martin Krupka
 Nová Vrchoslav
Štola Země zaslíbená
 OS Historické rudné doly Mědník Měděnec
Mariánská štola
 Důl Marie, Nádvoří Msgr. Korejse 155, 261 01 Příbram VI
www.spolek-prokop-pribram.cz
listopad až březen – pouze na objednávku
duben až červen, září a říjen
– 13 a 14:30 h so a ne
červenec, srpen
vstupy
– 10:30, 13, 14:30, 16 h
pá-ne
Návštěvy podzemí je možno uskutečnit pouze na objednávku na tel.
Spolku nebo mobil. 775965011
 plné 30 Kč, snížené 15 Kč - děti, studenti, senioři
↔ 532 m v podzemí
říjen - duben
10 - 17 h po - so; 13 - 16 h ne
květen, červen, září – 9 - 17 h denně
červenec, srpen – 9 - 18 h denně
poslední vstup 60 minut před uzavírací dobou
95,- Kč dospělí, 55,- Kč děti, studenti, důchodci, ZTP
Udržováno je cca 25 km, přístupno cca 6 km chodeb. Prohlídkové trasy: klasická a 3 adrenalinové s odstupňova-
nou náročností na fyzickou kondici.
Štola č. 1 Jáchymov - Muzeum Sokolov, p.o.
Karlovarského kraje
 Zámecká 1, 356 01 Sokolov
 601 289 121


[email protected], www.omks.cz
1.5. – 31.10., středa – neděle, prohlídka v 10, 11, 13, 14,
15 a 16 hod.
vstupné 50 Kč, rodinné (2 dospělí + 3 děti) 120 Kč,
snížené (děti do 15 let, studenti, senioři) 30 Kč
Zpřístupněno je cca 300 m podzemí.
↔
Důl Jeroným - Muzeum Sokolov, p.o.
Karlovarského kraje
 Zámecká 1, 356 01 Sokolov
 736 202 710,


↔


↔
[email protected], www.omks.cz
1.5. – 31.10., středa – neděle, prohlídka v 10, 11, 13, 14,
15 a 16 hod.
vstupné 50 Kč, rodinné (2 dospělí + 3 děti) 120 Kč,
snížené (děti do 15 let, studenti, senioři) 30 Kč
Zpřístupněno je cca 80 m podzemí, dalších 2 000 m je zatím nepřístupných.
květen až září vstupy
– 11, 13, 15 hod. denně
v říjnu o víkendech a ve st. svátek – 11, 13, 15 hod. po dohodě možné i jindy
kompletní prohlídka 80 Kč dospělí, 70 Kč senioři/studenti, 60 Kč děti (6-15 let), ZTP zdarma
plná prohlídka 70 Kč dospělí, 60 Kč senioři/studenti,
50 Kč děti (6-15 let), rodinné 240 Kč, ZTP dětské vstupné; další typy prohlídek viz internetové stránky
okruh 1 500 m v podzemí
10. hornické muzejnictví a tradice
hornická ročenka 2014
Muzeum Pevnost Dobrošov

U obce Dobrošov, 8 km jihovýchodně od Náchoda

Regionální muzeum Náchod

Správa pevnosti Dobrošov,
Dobrošov 97, 547 01 Náchod
 491 426 047; [email protected]
www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz; 
květen až září
– 10 - 12, 13:30 - 18 hod. út - ne
duben a říjen
– 10 - 12, 13:30 - 16 hod. út - ne
Objednané skupiny nad 10 osob i mimo sezonu s příplatkenu.

60 Kč dospělí, 30 Kč děti, studenti, senioři
(pro děti do šesti let je vstup nevhodný)
Ve dnech státních svátků v době sezony je v ceně zahrnuta prohlídka srubu Jeřáb.
↔
okruh 1000 m v podzemí
Muzeum Pevnost Hanička

Poblíž osady Hanička u Rokytnice v Orlických
Horách
Muzeum Pevnost Hanička,
provozovatel: Město Rokytnice v Orl. horách,
nám. J. Šimka 3
517 61 Rokytnice v Orl. h.
 494 595 326 (IC - Rokytnice v Orlických horách), 736 752 218 (muz); [email protected];
www.hanicka.cz

květen. červen a září, říjen
– 9:30 - 15 hod. so – 9:30 - 14 hod. ne, sv
červenec, srpen denně mimo po – 9:30 - 17 hod.
zahájení prohlídek vždy v celou hodinu
Návštěvy mimo pravidelnou dobu - dojednat na muzeu dle kontaktů.
Po předchozím objednání je možná návštěva i vozíčkářů.

55 Kč dospělí, 35 Kč děti, studenti, senioři, 150 Kč rodinné
Školní slevy v době vyučování -20 %, hromadné vstupné nad 20 osob -10 %, ZTP, ZTPP a děti do 6 let zdarma.
↔
okruh 1 100 m v podzemí

Pevnost Hůrka
 Vlevo od silnice z Králík na Červený Potok, na severním okraji města, 15 min chůze z Velkého náměstí.
Pro město Králíky Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.; Luční 199, 666 03 Hradčany u Tišnova
Kontakt: Luděk Vávra
 606 669 888
[email protected]
http://hurka.boudamuseum.com/
 celoročně každý den (pondělky jen pro objednané skupiny!)
červen až srpen
vstupy v 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.
září až květen vstupy v 11, 13, 15 hod.
po dohodě možné i jindy

10.3.4 PROVOZY V PODZEMÍ
Kolektory Praha

Kolektory Praha, a.s.




↔
Pešlova 341, 190 00 Praha 9
272 184 111
[email protected]; www.kolektory.cz
Skupinové prohlídky (max. 16 osob) vstupy
st 13:30 - 15:30 hod.
pá 8:30 - 10:30, 11 - 13 hod.
so
12:00 - 14:00 hod. (pouze poslední so v měsíci)
Prohlídky pro jednotlivce (1 až 16 osob)
st 16 - 18 hod.
so 9:30 - 11:30 hod. (pouze poslední so v měsíci)
Sobotní prohlídky (každá poslední sobota v měsíci)
Trasa D - skupinová vstupenka 4 500 Kč
- za jednotlivce
300 Kč
Trasa C - pouze pro skupiny
6 000 Kč
2 trasy dlouhé 1 000 m a 1 400 m, celková délka kolekto-
rové sítě pod Prahou je 93 km

↔
základní prohlídka 70 Kč dospělí, 60 Kč senioři/studenti, 50 Kč děti (6-15 let), rodinná 200 Kč, ZTP dětské vstupné; další typy prohlídek viz internetové stránky
okruh 1 600 m v podzemí
Letecká podzemní továrna rabštejn
 Obec Janská u České Kamenice

správce: Občanské sdružení OSR Rabštejn
Karel Hunčovský, Janská 83
Vladimír Pešek, Janská 74
 775 862 485, 412 585 032

karelhuncovský@seznam.cz
732 850 351, 412 584 554
www. podzemirabstejn.cz
 podrobnosti na www.podzemirabstejn.cz
základní okruh - skalní expozice (1,5 h), prohlídka ostatních la-
byrintů dle dohody
 plné 80,- Kč, poloviční (děti 6-15 let) 40,- Kč
↔ zpřístupněno 3 000 m v podzemí, celkově vyraženo 4 500 m
Muzeum Pevnost Stachelberg

Babí z Turnova 10 km, ze Žacléře 6 km




↔
Pavel Holzknecht, Mírová 345, 542 01 Žacléř
správce: 773 330 378; tvrz: 731 629 531
[email protected]; www.stachelberg.cz
květen a září – 10 - 12 a 13 až 17 hod. so, ne, sv červen – 10 - 12 a 13 až 17 hod. čt až ne
červenec, srpen – 10 - 12 a 13 až 17 hod. út až ne
říjen – 10 - 12 a 13 až 17 hod. so
listopad, prosinec
– 13 hod.
so
24.12 -31.12
– 13 hod.
denně
mimořádné prohlídky jsou zveřejněny na webu
plné 70 Kč, poloviční 30 Kč (děti 6 - 15 let), 170 Kč rodinné
okruh 1 500 m v podzemí
Vojenský podzemní kryt v jeskyni Výpustek
 Ze Křtin po červené značce na JZ kolem Drátenické jeskyně.
Provozovatel: Správa jeskyní ČR
[email protected];
www.caves.cz, www.cavemk.cz
viz tabulka na str. 257 HR
dospělí 110 Kč, senioři 65+ 90 Kč
děti 6-15 let a studenti do 26 let, ZTP 60 Kč
délka prohlídkové trasy cca 600 m, délka jeskyně cca 2 000 m,
doba prohlídky cca 75 min.
Vojenský kryt je provozován jako zpřístupněná jeskyně podle
§ 3 písm. d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb.
Správa jeskyně Výpustek, 679 05 Křtiny

 516 439 111, 602 102 932;


↔
Pokusná štola Štramberk

Lokalita Horečky, starý lom Barabáš
Kontakt na provozovatele

VVUÚ, a. s.
id yr9cijr
Pikartská 7, 716 07 Ostrava - Radvanice
Ing. Robert Pilař, vedoucí zkušeben
 596 252 235, fax: 596 252 149
[email protected]; [email protected]; www.vvuu.cz
Podzemní štoly nejsou běžně přístupné.

Přístup je možné zajistit dle dohody.
Veřejně jsou přístupné jednou ročně v září, kdy město Štramberk v rámci „Dnů evropského dědictví“ zpřístupňuje kulturní památky.
 V rámci Dnů evropského dědictví - zdarma.
Jindy dle dohody s možností ukázky výbuchů - smluvně.
↔
675 m podzemních chodeb,
mimo prohlídky chodeb není žádná jiná expozice.
271
10. hornické muzejnictví a tradice
hornická ročenka 2014
Sanatorium edel
dětská léčebna respiračních nemocí se speleoterapií

SANATORIUM EDEL, s. r. o.
Lázeňská 491
793 76 Zlaté Hory
 584 425 327
 584 425 135
 [email protected]; www.speleoterapie.cz

od května do října
v neděli vstupy 10:30 a 13 hod.
zbytek roku po dohodě pro minimálně 20 osob

dospělí
50 Kč
děti
25 Kč
↔
udržováno 1 800 m důlních děl
Štola Josef

Lokalita cca 50 km jižné od Prahy (Čelina – Mokrsko),
obec Chotilsko
Kontakt na provozovatele
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

224 355 500 (v pracovních dnech 8 - 14 hod.)

stola.josef(zavinac)ceg.fsv.cvut.cz
http://ceg.fsv.cvut.cz

aktuální informace vždy pouze na
http://ceg.fsv.cvut.cz/o-nas/stola-josef/informace-pro-navstevniky

 aktuální informace vždy pouze na
http://ceg.fsv.cvut.cz/o-nas/stola-josef/informace-pro-navstevniky
↔
aktuální informace vždy pouze na
http://ceg.fsv.cvut.cz/o-nas/stola-josef/informace-pro-navstevniky
Jihlavské kolekotry

Po trase na jednotlivých stanovištích poskytují průvodci odborný výklad o historii města, podrobný výklad o historii, účelu a době budování kolektoru.

Kontakt na provozovatele:
Oddělení správy podzemí Magistrátu města Jihlavy
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

567 167 111
jw5bxb4

www.jihlava.cz

leden: zavřeno
dále v předem určených měsících a dnech dle rezervačního systému
na www.visitjihlava.eu
Minimální počet návštěvníků v jedné skupině je 3. Maximální počet
návštěvníků v jedné skupině je 45.
 aktuální informace na www.visitjihlava.eu
↔
Zpřístupněno: 900 m kolektorů + 100 m historického
podzemí.
Udržováno: 1 700 m
Další lokality
podzemních prostor vytvořených hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem
neposkytly podrobnější informace.
Způsob využití podzemních objektů dle § 37 zákona č. 61/1988 Sb. – stav k 31. 12. 2014
Typ objektu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
tunely a štoly metra
ostatní tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m
kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet
jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k podnikatelské činnosti
stavby pro účely ochrany obyvatelstva
kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m
odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m
bývalá stará nebo opuštěná důlní díla následně zpřístupněná veřejnosti nebo využívaná k podnikatelské činnosti
CELKEM
počet
celková metráž
94
13
105
17
18
210
30
54
101 522
8 310
102 638
12 052
14 383
252 870
32 072
33 025
541
556 872
Dislokace podzemních objektů podle OBÚ – stav k 31. 12. 2014
OBÚ se sídlem v
Počet evidovaných podzemních objektů
Celková délka v metrech
Brně
Hradci Králové
Liberci
Mostě
Ostravě
Plzni
Praze
Sokolově
101
20
37
34
33
52
254
10
79 203
18 298
45 639
29 113
33 628
66 708
279 631
4 652
Celkem
541
556 872
272

Podobné dokumenty

3/2007 - Ostrava

3/2007 - Ostrava „...Dovolte mi, abych vyslovil podìkování Vaší Jednotce sboru dobrovolných hasièù Michálkovice, kteøí se velmi obìtavì a aktivnì podíleli na likvidaci rozsáhlého lesního požáru ve dnech 13. až 15. ...

Více

školách

školách Thákurova 7 166 29 Praha 6 KATEDRA GEOTECHNIKY Představitelé doc. Ing. Josef JETTMAR, CSc. - vedoucí katedry geotechniky

Více

kladensko - Bohemia Centralis

kladensko - Bohemia Centralis informací, ale také na emocionální vnímání návštěvníků. Multimediální expozice je vhodná pro školní skupiny, rodiče s dětmi, studenty, historiky, ale i laickou veřejnost, která chce o osudu malé st...

Více