Důležitá telefonní čísla

Komentáře

Transkript

Důležitá telefonní čísla
stálá služba
Městská policie
Policie ČR
Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje
Vojsko Olomouc
tísňové volání
156; [email protected]
ředitel – Mgr. Pavel Skalický
585 209 501, 602 714 883
stálá služba
974766101,720511961 -op. důstojník, 974 766 111-spojov.
158 (112), e-mail: [email protected]
[email protected]
vedoucí územního odboru vnější služby – plk. Mgr. Petr Tománek
974 766 299 (221), 974 766 900 fax, 724 310 624
spojovatelka
950 770 011, 950 770 008
pracoviště OPIS
950 770 010, 012, 013 (i fax), 725 130 510
tísňové volání
150 (112)
ředitel HZS - Ing. Karel Kolářík (e-mail: [email protected])
950 770 020, 602 784 292, 950 770 001 (fax)
náměstek ředitele pro IZS – Ing.Petr Ošlejšek
tísňové volání
950 770 060, 602 530 719, 950 770 001 (fax)
585 544 444-9, 585 244 200, 585 244 209
e-mail: [email protected]
155 (112)
ředitel - MUDr. Ivo Mareš
585 544 200, 724 768 882, 585 223 693 (fax)
náměstek ředitele – MUDr. Weinberg
585 244 216
krizové řízení – Stanislav Jirásek
585 544 209, 602 775 139
spojovatelka
973 401 111, fax: 973 406 429
operační středisko
oddělení řízení a podpory – pplk. Ing. Martin Petera
973 401 591, 973 401 592, 973 401 593
973 401 900, 973 401 901, 724 801 300
[email protected]
973 401 902, 724 605 107, [email protected]
velitel – pplk. Ing. Martin Štencl
973 404 500, 602 284 624, fax – 973 404 799
zástupce velitele – mjr. Tomáš Kroutil
973 404 502, 702 011 478
stálý operační dozorčí
973 404 700, 602 583 590, fax – 973 404 798
Ostraha MmOl
velitel roty - kpt. Ing. Jiří Vyslucha
724 801 141
Horní nám. - radnice
585 513 317
Hynaisova 10
Seznam důležitých telefonních čísel
588 488 211, 588 488 311
prosinec 2014
tísňové volání
ředitel Krajského vojenského velitelstv - plk. Ing. Josef Kula
153. ženijní prapor Olomouc
585209511,585209540-dispečink, 585209510-fax
602 782 292, e-mail: [email protected]
operační středisko
Zdravotnická záchranná služba
Olomouckého kraje
Telefonní kontakt
Funkce v organizaci
Povodňový plán města Olomouce
Název organizace
Technické služby města Olomouce
a.s.
Povodí Moravy Olomouc
Povodí Moravy Brno s.p.
Telefonní kontakt
Funkce v organizaci
spojovatelka, dispečink
585 700 000, 585 700 047
ředitel – Bc. Miroslav Petřík
585 700 028, 585 411 498 (i fax)
vedoucí správy budov – Petr Brachtl
585 700 039, 603 192 556
ved. provozovny odpadového hospodářství – Pavel Musil
585 700 027, 603 577 955
vedoucí provozu místních komunikací - Antonín Zívala
585 700 042, 603 577 957
provozní náměstek - Ing. Jiří Fryc
585 700 019, 603 577 999
havarijní služba TS
605 201 686, zimní údržba – 585 700 040
spojovatelka
585 711 211, fax: 585 711 214, 585 711 215
ředitel – Ing. Jiří Zedníček
vedoucí provozu – Josef Holásek e-mail: [email protected]
585 711 217, 724 361 724, e-mail:
[email protected]
585 711 214 (fax), 602 756 281, 585 711 229
technik – Jana Vallová
585 711 245, 721 651 202
spojovatelka
541 637 111, fax: 541 637 313
dispečink – nepřetržitá služba
541 211 737
dispečink – služba v prac. době 7:00-15:30
541 637 250
541 637 252, 724 225 221 , [email protected]
dispečink, ved.dispečinku Ing. Marek Viskot
Povodňový plán města Olomouce
Název organizace
602538515, 596657525, 596657512,596657500-fax
ředitel závodu
Povodí Odry s.p. závod 1 Opava
Lesy ČR, s.p.
ČHMÚ Ostrava
596 612 222, 596 638 427 a 596 657 237
vedoucí dispečinku
596 657 240
havarijní technik
596 657 238
vedoucí pracoviště Šumperk – Ing. Pavel Hopjan
583 250 127, 724 523 973, [email protected]
hydrolog ve službě
596 900 261, 596 900 111-spoj., 596 910 284-fax
hydrolog ve službě
725 061 160, 605 292 924
541 421 071, 724 185 619, 541 421 011-spoj.
541 421 019-fax, 602 832 417-hydrologie
ČHMÚ Praha
244 032 315, 244 032 700-spoj.
oddělení hydrologických předpovědí
Seznam důležitých telefonních čísel
prosinec 2014
ČHMÚ Brno
dispečink
Správa silnic Olomouckého kraje
ředitel - Ing. Drahomír Babnič
585 170 318, 724 248 875
sekretariát ředitele
585 170 311, 602 717 905, 585 311 115 (fax)
vedoucí střediska údržby – Ing. Ivo Černý
585 170 336, 723 208 340, 725 132 567
krizový manažer – Ing.Petr Živura
585 170 339,724 127 422, 725 132 569
zimní údržba
585 311 049 noční služba: 585 151 422
spojovatelka
585 536 111, 585 536 233
ohlašovna poruch
840 668 668
585 536 238, 585 243 263, e-mail: dispeč[email protected]
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
dispečink
ředitel - Ing. Martin Bernard, MBA
ČEZ, a.s.
RWE - Severomoravská plynárenská
a.s.
Olterm Olomouc a.s.
Dalkia a.s.
Krajská hygienická stanice Olomouc
Telefonica O2
České dráhy
585 536 318, 602 752 088
poruchová linka
840 850 860
zákaznická linka
840 840 840
poruchová linka
1239, 595 141 444 fax: 595 141 090, 602 533 624
zákaznická linka
840 113 355
spojovatelka
585 705 111, 602 579 259
dispečink, hlášení havárií
ředitel
585 705 152 (i fax), 606 730 380, 585 412 853
585 705 115-6, 602 520 091
spojovatelka
581 809 721, 585 529 111, 585 809 731 (fax)
dispečink
585 529 228, ředitel divize: 585 223 689
spojovatelka
585 719 111,607 294 772, 585 719 245 - fax
ředitel - MUDr. Zdeněk Nakládal
585 719 246, 606 759 458
MUDr. Lenka Pešáková
585 719 329, 728 176 782, 724 227 866
spojovatelka
840 114 114 ,585 801 111, 585 412 200
ohlašovna poruch
800 184 084 ; 602 526 362; havarijní:800 130 027
dispečink
597 827 130
provoz
597 827 121
ředitelství
597 827 000
spojovatelka, informace
972 111 111, 972 741 490
operátor, výpravčí
přednosta obvodu stanice Olomouc
972 742 158, 103
Seznam důležitých telefonních čísel
972 741 511
VIP: 840 114 411
prosinec 2014
ARRIVA a.s.
Telefonní kontakt
Funkce v organizaci
Povodňový plán města Olomouce
Název organizace
Dopravní podnik města
Olomouc a.s.
Krajská veterinární správa Ol. kraje
Státní veterinární ústav v Olomouci
spojovatelka
585 533 111
dispečink
585 533 127, 777 776 542
ředitel - Ing. Vladimír Menšík
585 533 125, 777 776 535
technický náměstek - Ing.Pavel Zatloukal
585 533 333, 777 776 547
ředitel – MVDr. Aleš Zatloukal
585 700 731, 602 783 688
spojovatelka
585 700 730, 585 413 322, 585 700 746 - fax
inspektorát
585 700 751, 585 413 425
ústředna
ředitel - MVDr. Jan Bardoň
585 225 641, 585 225 642
sekretariát inspektora
Česká inspekce životního prostředí –
ředitel
inspektorát Olomouc
havarijní služba
Oblastní inspektorát práce pro MS
kraj a Olom.kraj
Oblastní spolek Českého červeného
kříže
Telefonní kontakt
Funkce v organizaci
603 467 034
585 243 410, fax: 585 243 410
731 405 255, 585 206 541
731 405 265
ochrana přírody
731 405 259, 731 405 270, 585 206 562
spojovatelka - Ostrava
950 143 711, 596 110 164
ředitel
596 110 169
ředitelka – MUDr. Petra Přidalová
Povodňový plán města Olomouce
Název organizace
585 222 965 (tel/fax)
585 221 127- tel. / fax, 739 249 226, 734 435 078
Charita Olomouc
Hřbitovy města Olomouce
Správa nemovitostí Olomouc a.s.
Krajský úřad Olomouckého kraje
ředitelka
731 418 157
zástupce
587 405 327, 737 894 094; kriz. tým: 739 246 035
ředitel - Ing. Igor Kleiner
585 413 703, 602 577 374
ředitel - Ing. Roman Zelenka
585 223 403, 602 719 963
spojovatelka
585 238 111, 606 750 763
správa
585 414 726, 585 751 150-152
ředitel - Ing. David Janásek
730 166 389
hejtman – Ing. Jiří Rozbořil
585 508 847, 603 791 811, 585 508 851- fax
1. náměstek hejtmana – Mgr. Alois Mačák
585 508 288, 602 746 432
Seznam důležitých telefonních čísel
prosinec 2014
Správa lesů města Olomouce
spojovatelka
Obecní policie ORP
Telefonní kontakt
Funkce v organizaci
ředitel Krajského úřadu Ol. kraje – JUDr. Michal Malacka
585 508 802, 733 690 690, 585 508 863 - fax
odbor ŽP a zemědělství – Ing. Josef Veselský
585 508 402, 585 508 424, 724 062 409
Odděleni krizového řízení – Mgr. Alena Hložková
585 508 829, 724 248 764, 585 508 278 -fax
odbor dopravy a silničního hos. – Ing. Ladislav Růžička
585 508 302
Bohuňovice
607 932 839, 607 932 869, 585 389 298
602 579 021,728 289 530,606 600 722, 585 359
033
602 544 060, 585 319 554
Hlubočky
Štěpánov
Povodňový plán města Olomouce
Název organizace
prosinec 2014
Seznam důležitých telefonních čísel

Podobné dokumenty

Sdělení

Sdělení čtvrtek 10:00 – 14:00 v sídle Exekutorského úřadu Praha 10, U Stanice 11/4. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Jméno a příjmení doručovatele Mgr. Hana Melichová Vyvěšen...

Více

příloha č. 1 - nová organizace policie Olomouc

příloha č. 1 - nová organizace policie Olomouc ÚZEMNÍ ODBOR SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ OLOMOUC vedoucí: rada plukovník Mgr. Jiří Musil, tel.: 974766319, [email protected] koordinátor: vrchní komisař kapitán Bc. Jiří Kubák, tel.: 9747...

Více

Roštění ORP Holešov

Roštění ORP Holešov Telefon práce: Mobil-veřejný: Fax:

Více