ZŠ Školní informuje

Komentáře

Transkript

ZŠ Školní informuje
ZŠ Školní informuje
o tom, co se dělo, děje a dít bude
První pololetí školního roku 2014/2015 se kvapem blíží ke svému konci a my se ohlížíme za
tím, co všechno jsme stihli a začínáme plánovat pololetí druhé.
Naši pedagogičtí pracovníci se neustále vzdělávají, aby žákům co nejvíce zpestřili hodiny
výuky. Využívají k tomu především Centrum vzdělanosti libereckého kraje, Nadaci Depositum Bonum
- Fyzikální elixír nebo se vzdělávají přímo u autorky metody SFUMATO Márie Navrátilové.
Metoda Sfumato je doslova revoluční tím, že u ní nevznikají špatné návyky (jak je tomu u ostatních
metod výuky čtení, kdy se počítá s chybou a tudíž později také s reedukací čtení). Je jedinečná také
v tom, že umožňuje každému dítěti vytvořit si svoje vlastní tempo učení čtení. Více na
http://www.detskestranky.cz/clanek/1896-sfumato_splyvave_cteni.htm nebo na stránkách naší školy,
http://www.zs-skolni.cz .
Od září 2014 se na naší škole začala ve třídě 1. B uplatňovat tato nová metoda nácviku čtení a
psaní. Buduje v dětech vztah ke čtení a důsledně dbá na rozvoj čtenářské gramotnosti - schopnosti
porozumět obsahu čteného textu. Svou ladností a všestrannou tvořivostí také přináší dětem klid a
uvolnění, které jim v dnešní době často velmi schází. Školení, do kterých se ZŠ Školní aktivně
zapojila, probíhají především o víkendech a
zúčastňují se ho Mgr. Jana Hanková, Mgr. Michaela
Sáblová ,
Mgr. Šárka Šírová a Mgr. Pavla Vlachová.
Ostrov obra Olivera
(výuka písmene O),
Foto: Mgr. Jana Hanková
Velká pozornost je také již několik let věnována výuce cizích jazyků, která je svěřena
aprobovaným učitelům. Anglický jazyk se žáci učí hravou formou od 1. ročníku. V 1. a 2. třídě se
jedná o tzv. The Silent Period (Tiché období), kdy děti jazyk vstřebávají a začínají ho pomalu používat.
Navazují tak na znalosti, které mohly získat v MŠ.
Protože zájem o anglický jazyk vzrůstá, žáci 2. a 3. ročníku mohou své znalosti a dovednosti
prohlubovat v Kroužku anglického jazyka, který vede Mgr. Michaela Sáblová. Navštěvuje ho celkem
20 dětí, které jsou rozděleny do dvou menších skupin, aby výuka mohla probíhat co nejkvalitněji. S
pomocí dramatizace a zpěvu se učí celé fráze, ne jen samostatně oddělená slovíčka.
Na 2. stupni je též žákům poskytnuta navýšená hodinová dotace o konverzaci v anglickém
jazyce. Slabší i nadaní žáci chodí na pravidelné konzultace k vyučující Mgr. Heleně Erbanové. Ti
nejlepší se zúčastňují konverzační soutěže, na kterou se chystají i několik měsíců. Je nutné podotknout,
že technické vybavení školy je výbornou základnou. K dispozici máme počítačovou a multimediální
učebnu. Největší chloubou je však učebna sluchátková, která poskytuje velký komfort žákům i
pedagogům.
Nesmíme opomenout ani tak důležité předměty, jako jsou Dějepis, Chemie, Přírodopis,
Matematika a Fyzika. Mgr. Kateřina Bisová uspořádala školní kolo dějepisné olympiády, tentokrát na
téma Pot, slzy, krev aneb Život je boj. Požadovaného počtu bodů k postupu do okresního kola dosáhlo
5 žáků z 8. a 9. tříd, kteří nás pojedou 19. 1. 2014 reprezentovat do Jablonce nad Nisou. V budoucnu
zamýšlíme uspořádat v Železném Brodě i celorepublikovou dějepisnou soutěž s názvem Historiáda.
V hodinách Chemie si žáci zkouší práci s chemickým sklem a nádobím. Využívají nabídky SUPŠ
sklářské a pracují v jejích laboratořích. Pravidelně se účastní okresního kola Chemické olympiády. Pro
zlepšení výuky Přírodopisu byly v měsíci prosinci zakoupeny nové mikroskopy. Zimní měsíce nám
paní učitelka Mgr. Soňa Malinová krátí poznávačkou ptáků a na jaře nás opět „vyzkouší“ i ze znalosti
rostlin. Do soutěže se mohou zapojit všechny třídy od 1. do 9. ročníku.
O kvalitu výuky Fyziky se nám starají Mgr. Iva Bahníková a Mgr. Lenka Roštejnská. Obě jsou
zapojeny do projektu Fyzikální elixír do škol, Nadace Depositum Bonum. Principem projektu je
propojit to nejlepší z tradičního školství s tím nejlepším z moderních výukových metod i poznatků z
vědy a přinést to do základních škol a víceletých gymnázií. Žáci si vyrábí pomůcky, například detektor
elektrického náboje, a získávají nové a nové poznatky. Fyzikální olympiáda čeká žáky v měsíci březnu.
Matematické olympiády se v měsíci lednu zúčastní žáci 5. a 9. tříd.
Neméně důležitou součástí života na naší škole je péče o zdravý životní styl, který zajišťuje
zapojení do projektu Ovoce a zelenina do škol a tělovýchovné sporty. Mgr. Milena Hlubučková
společně s Mgr. Lenkou Skrbkovou vedou kroužek s názvem Atletika, který navštěvuje 50 žáků
nižšího stupně. Děti se učí házet, běhat, šplhat, skákat do dálky i přes švihadlo, základy míčových her,
florbal, ale i gymnastické prvky. Malí svěřenci zdolávají první úspěchy i prohry a upevňují fyzickou
zdatnost. Vyústěním celoroční snahy je každoroční atletické soustředění v příjemném prostředí
Krkonoš, které se koná již tradičně v letním prázdninovém měsíci srpnu.
Učitelé Tělesné výchovy na 2. stupni Mgr. Hana Fišerová a Mgr. Jan Lufinka se několikrát
týdně věnují dětem, které si chodí zahrát florbal a basketbal. V časných ranních hodinách se tak rozzáří
světla obou tělocvičen, které doslova praskají ve švech. Nezáleží na sportovním nadání, ale na chuti a
odvaze v sobě probudit tu sílu vstát a postavit se k TV čelem.
Jménem všech pracovníků ZŠ Školní v Železném Brodě Vám přeji šťastný rok 2015
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. Michaela Sáblová

Podobné dokumenty

zde

zde totiž děti umí dvojku hezky napsat. Co v balíku všechno bylo? Bylo v něm všechno, co jsme ve škole celý týden potřebovali. Byla v něm ukrytá výborná bábovka, také sušené brusinky a sladké bonbony z...

Více