Výsledky komunálních voleb v Táboře

Komentáře

Transkript

Výsledky komunálních voleb v Táboře
www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma
Výsledky komunálních voleb v Táboře
Ve dnech 20. a 21. října 2006 se konaly volby do zastupitelstev obcí. Ve městě Táboře dle výsledků voleb do zastupitelstva města získali mandáty tito kandidáti:
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
kandidátní listina
poř.
číslo
Strana zelených
Strana zelených
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.
Česká str. sociálně demokrat.
Česká str. sociálně demokrat.
Česká str. sociálně demokrat.
Česká str. sociálně demokrat.
Tábor 2020
Tábor 2020
Tábor 2020
Tábor 2020
Tábor 2020
Tábor 2020
Tábor 2020
Komunistická str. Čech a Moravy
Komunistická str. Čech a Moravy
Komunistická str. Čech a Moravy
Komunistická str. Čech a Moravy
6
1
1
8
4
2
3
5
6
7
9
10
4
7
2
3
1
6
2
5
3
7
9
1
5
2
3
kandidát
příjmení, jméno
Rybářová, Marie
Petrová, Michaela
Randová, Hana
Zvěřina, Jaroslav
Karlovská, Dáša
Dědič, František
Bartáček, Jiří
Žirovnická, Simona
Němec, Jaroslav
Prášek, Zdeněk
Tenkl, Miroslav
Vošta, Petr
Babor, Jan
Suchánek, Ladislav
Nývlt, Emil
Bastlová, Olga
Fišer, Jiří
Slabý, Marek
Pečmanová, Zuzana
Kacerovský, Radoslav
Jirovský, Martin
Korbel, František
Vaníček, Jiří
Šedivý, Ladislav
Ebert, Václav
Novotná, Růžena
Dobiaš, Tibor
tituly
MUDr.
Ing.
Ing.
doc. MUDr. CSc.
MUDr.
Ing.
Mgr.
JUDr.
MUDr.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
MUDr.
Mgr.
DiS.
Ing. arch. Ph. D.
Mgr. Ph. D.
doc. RNDr. CSc.
RSDr.
Celkové výsledky voleb včetně všech náhradníků lze získat na internetové adrese: www.volby.cz.
věk
navrh.
strana
polit.
přísl.
54
27
49
63
63
43
59
37
47
56
41
64
57
47
56
36
53
41
49
27
30
30
62
55
32
55
53
SZ
SZ
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
T2020
T2020
T2020
T2020
T2020
T2020
T2020
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
BEZPP
SZ
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
BEZPP
ČSSD
BEZPP
ČSSD
ČSSD
T2020
BEZPP
T2020
BEZPP
T2020
T2020
BEZPP
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
ážení spoluobčané,
letošní
komunální volby rozhodly
o dalším vývoji ve městě,
které za poslední roky zažilo významný
rozvoj. Zejména proměna historického centra včetně areálu pivovaru, Kotnova
a Střelnice patří k těm, které se zapíší
do jeho historie. Nebývalý byl i rozsah
rekonstrukcí a modernizací sportovišť v podobě zimního stadionu, plaveckého areálu, Stadionu míru, dětského centra či umělého fotbalového
trávníku. Za samozřejmost považujeme moderní sportovní areály u našich škol a dětská hřiště v novém kabátu. Dopravní spojení mezi městem
a Sídlištěm nad Lužnicí odstranilo letitý dopravní problém a moderní třída 9. května vytvořila podmínky pro
další rozvoj centra města. Celková
rekonstrukce na sídlištích i v příměstských částech pak dotvářela postupný
všeobecný rozvoj města.
v%
6,02
5,89
4,30
4,12
4,11
3,99
3,88
3,78
3,93
3,79
4,00
5,01
5,00
4,21
4,17
4,11
5,16
5,03
4,89
4,51
4,22
4,22
4,14
4,32
4,10
4,00
4,06
pořadí
mandát
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mgr. Vladimír Helma, vedoucí odboru vnitřních věcí
[email protected]mu.tabor.cz
Starostovo ohlédnutí a poděkování
V
hlasy
abs.
1097
1073
3515
3372
3364
3267
3175
3091
3216
3102
3268
2297
2293
1932
1911
1883
3386
3305
3208
2959
2774
2774
2721
1707
1619
1579
1605
Jsem rád, že jsem na tom všem
mohl spolupracovat s mnoha zapálenými lidmi – od zastupitelů města,
přes projektanty a realizátory všech
akcí. Měl jsem kolem sebe pracovitý
kolektiv zaměstnanců města i městských organizací, bez nichž by mnohá
řešení nebyla tak kvalitní.
Chci všem poděkovat za spolupráci po celou dobu mé práce na radnici
a popřát novému vedení města mnoho úspěchů v následujícím volebním
období.
Ing. František Dědič
starosta města
Zasedání
zastupitelstva
Ustavující zasedání nového
Zastupitelstva města Tábora,
které vzešlo
z komunálních voleb,
se koná v pondělí 6. listopadu
od 15 hodin
v zasedací místnosti číslo 410,
v budově bývalé Tabačky.
Jednání je veřejné.
V pátek 22. září proběhl v Táboře Celoevropský den bez aut, ke kterému
se již pátým rokem připojuje Dětský
parlament města Tábora. Děti ze základních škol počítaly automobily
v pátek 15. září a následně při Dni
bez aut 22. září, aby mohly porovnat
počet projíždějících vozidel. Na stanovištích u Kotnova, na Píseckém
předměstí, na Kopečku u mrazíren
a v Údolní ulici u VSP DATA společně s Policií ČR a Městskou policií
Tábor rozdávaly řidičům „smajlíky“.
Celkové hodnocení Dne bez aut je
kladné, došlo ke snížení průjezdu automobilové dopravy o 6,25 %. Na zasedání dětského parlamentu byla spolu se zástupci DI Policie ČR a městské policie celá akce vyhodnocena.
Za účasti ředitele MHD Ing. Pistulky
byli vylosováni výherci čtvrtletní
předplatní jízdenky na MHD: Jaroslav Vácha, Svépomoc 669, Sezimovo
Ústí II; Petra Kolrusová, Krakovská
2799, Tábor; a Miroslava Svitáková,
Sezimovská 556, Tábor-Měšice.
Lesní běh Pintovkou
V sobotu 11. listopadu se uskuteční
v lesoparku Pintovka již 56. ročník
běhu pro všechny. Zúčastnit se mohou
běžci všech kategorií, od předškoláků
po veterány. Trať je rozdělena podle
kategorií – od 300 m až po 6000 m. Začátek závodu je stanoven na 9.25 hodin. Na vítěze čekají diplomy a drobné ceny. Organizátoři – atletický oddíl
TJ VS Tábor, město Tábor, odbor školství, mládeže a tělovýchovy a Krajský
úřad Jihočeského kraje – zvou všechny příznivce běhání k účasti.
Kluziště s umělým
povrchem
V lokalitě u zimního stadionu vzniká
sportovní areál – víceúčelové hřiště
s umělým povrchem, tenisové dvorce s antukovým povrchem a kluziště
s umělým povrchem – za 21,5 mil. Kč.
Na tuto akci město obdrželo státní
dotaci z MF ČR ve výši 15 mil. Kč.
Kluziště velikosti 30x15 m s tzv. suchým ledem umožní celoroční bruslení na klasických nožích bez instalace chladicí technologie a výroby ledu.
Cena kluziště je vyčíslena na 11 mil. Kč
a dokončení je plánováno na prosinec. Organizace provozu bude zajištěna provozovatelem TZMT, s. r. o.
Běh Terryho Foxe
Akce se uskutečnila 26. září. V dopoledních hodinách se v počtu 1010
zúčastnily děti z táborských MŠ a ZŠ.
Přijelo také 16 klientů sociálního zařízení Klíček, kteří s radostí z pohybu
absolvovali okruh na víceúčelovém
hřišti, jakož i 12 klientů sdružení volnočasových a terapeutických aktivit
Kaňka, o. s. (z toho dva klienti na vozíčku projeli atletický okruh). Celkově
se této akce zúčastnilo 1278 dětí a dospělých. Na konto výzkumu rakoviny
bylo z Tábora zasláno 9657 Kč.
Před komunálními volbami
se rada města sešla na dvou
schůzích (2. a 16. října)
a konalo se i jednání
zastupitelstva (9. října).
Očekávaný materiál ohledně kasáren
Jana Žižky byl stažen z programu zastupitelstva a bude o něm jednat až příští
politická garnitura. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelových finančních příspěvků v rámci státní finanční podpory
v programech městské památkové rezervace a zóny, a to třem soukromým vlastníkům v celkové výši 2200 tis. Kč. Schválena byla i dotace ve výši 45 tis. Kč pro
římskokatolickou farnost na zpracování
projektu pro dotaci na opravu střechy
kostela Proměnění Páně na hoře Tábor
a také 600 tis. Kč na nákup vícemístného
vozidla pro SOANZ Tábor.
V rámci podpory výkonnostního
sportu v Táboře bylo schváleno 600 tisíc Kč pro HC Tábor a stejná částka pro
FK Tábor, BK Tábor obdrží 700 tis. Kč.
Volejbalu Tábor bylo schváleno 50 tisíc korun. Začne platit nová vyhláška
o místních poplatcích.
Schválena byla pravidla pro použití prostředků z fondu rozvoje bydlení. Prodáno bylo několik bytů v Husinecké ulici a v ulici Dukelských bojovníků. Schválena byla kupní smlouva na Střelnici. Poslední finanční prostředky byly uvolněny z fondů sociálního, pro partnerskou spolupráci,
tělovýchovy a sportu a mládeže. Formálně byla ukončena činnost výborů
zastupitelstva.
Rada se zabývala peticí obyvatel Horek ohledně silničního provozu kolem
čerpací stanice v této lokalitě a zvýšenou hlučností způsobenou sedícími
návštěvníky. Nebylo shledáno žádné
porušení právních předpisů od provozovatele benzinky. Městská policie
bude v této lokalitě měřit rychlost pomocí mobilních radarů.
Platit začne nové nařízení ohledně zajišťování schůdnosti a sjízdnosti
místních komunikací. Tábor podá žádost o dotaci na integraci azylantů jako
jediné město z jižních Čech.
Jistě výbornou zprávou je, že zůstane zachována možnost vysokoškol-
ského studia v Táboře i po odchodu Jihočeské univerzity. V jednom z pavilonů základní školy ve Světlogorské
ulici má zájem být Vysoká škola chemicko-technologická, respektive její
fakulta potravinářské a biochemické
technologie, a to již od příštího akademického roku.
Tábor dal zelenou možné návštěvě amerického kosmonauta Winstona
Scotta v příštím roce s tím, že město
přispěje na uhrazení cestovních výloh
částkou 10 tis. Kč. Město Tábor vstoupilo do Nadace Jihočeské cyklostezky.
O bývalou vojenskou truhlárnu projevil zájem jediný účastník výběrového
řízení se záměrem výstavby objektu
bydlení. Záměr bude upřesněn na neveřejných konzultacích s novými zastupiteli. Rada se seznámila s návrhem
na vznik Domu partnerství na náměstí F. Křižíka v prostoru bývalých WC.
Veřejnost bude mít možnost se s celou
studií seznámit.
Ing. Lubomír Šrámek
tajemník
[email protected]
Bydlení: 36 reklamací, nezájem o zabezpečení
V oblasti nájemního bydlení je každoročně nájemníky očekáván výsledek
vyúčtování služeb spojených s bydlením, který by měl každý nájemník obdržet do 30. dubna každého roku. Kvalitu či spokojenost s vyúčtováním lze
pak posuzovat dle počtu reklamací tohoto vyúčtování. Po distribuci posledního vyúčtování služeb za rok 2005
jsme zaznamenali diskuse na téma počtu reklamací, kterých mělo být několik stovek, což vzbuzuje nedůvěru
ve správce apod. Skutečnost je však taková, že bylo v reklamační lhůtě podáno 34 reklamací a po lhůtě další
dvě reklamace. Tedy celkem 36 reklamací proti 74 z minulého roku. Tyto reklamace byly podány ze 100 bytů, což
jsou necelá 2 % ze všech spravovaných
bytů, a oprávněné byly pouze čtyři
reklamace, které ovlivnily vyúčtování
pro 71 bytů. Což je výsledek velice pozitivní.
Další problém, o němž bych rád informoval, je zabezpečení domů. V tomto roce jsme se snažili, jako správci bytového fondu, vyjít vstříc snaze některých nájemníků o lepší zabezpečení
vchodů do činžovních domů instalací
elektronického přístupového systému. Tento lze pořídit za asi 700 Kč pro
dvoučlennou domácnost, ovšem za
předpokladu, že se finančně budou podílet všichni nájemníci. Proto je předem žádán souhlas a závazek úhrady
poměrné částky, jak je výše uvedeno.
A tady nastává problém, protože v každém domě se zpravidla najde skupina
nájemníků, která by přivítala různá
„vylepšení“, a druhá skupina či jedinci
je ignorují. Na podporu tohoto názoru
si dovoluji uvést výsledek snahy o instalaci přístupového systému do jednoho panelového domu s 84 byty. Osloveno bylo všech 84 nájemníků vhozením
dotazníku do schránky. Zpět ke správci se vrátilo 33 dotazníků, z nichž 25 se
vyjádřilo kladně a 8 záporně. Výsledek
je takový, že k instalaci přístupového
systému nemůžeme přistoupit.
Závěrem si dovoluji konstatovat, že
podobný scénář doprovází každou
akci, kdy je pro zvelebení bydlení žádán předběžný souhlas všech nájemníků, například o domovnictví, montáže rozdělovačů topných nákladů.
Pak veškeré snahy správce vycházejí
naprázdno.
Pavel Dvořák
jednatel BYTES Tábor, s. r. o.
Dokončené investice v roce 2006
V letošním roce byly vybudovány
a dokončeny další významné investiční akce, které zabezpečoval odbor investic.
Jedná se o následující investice:
• Regenerace Náchodského panelového sídliště (1. etapa)
• Chodníky ulice Průběžná v příměstské části Čekanice
• 27 bytových jednotek pro příjmově
vymezené občany v Leskovické ulici
• Zpřístupnění kláštera Klokoty – Staroklokotská ulice
• Rekonstrukce místní komunikace
– Žižkova ulice
• Chodník a cyklistická stezka – Vožická ulice
• Plynofikace ulice Průběžná v Čekanicích
• Regenerace historického jádra města
Tábora – tř. 9. května (2. a 3. etapa)
Foto: Roman Růžička
Celoevropský den bez aut
Poslední jednání rady a zastupitelstva
v minulém volebním období
• Využití tepla z odpadních vod v dětském centru – Hanojská ulice
• Rekonstrukce stávajících ploch na
víceúčelové hřiště s umělými povrchy za zimním stadionem
• Demolice požární nádrže v příměstské části Horky
• Obnova opláštění a vzduchotechniky zimního stadionu
• Zastávka autobusů MHD a chodník
u domu s pečovatelskou službou
v Čekanicích
• Rekonstrukce a odvodnění komunikace ulice K Vodopádu
• Komunikace u domů č. 5, 6 a 7 Svatá Anna v Měšicích
Pořízení vyjmenovaných staveb si
vyžádá více než 143 mil. Kč. Na úhradě některých investic se výrazně podílely dotace, které byly městu poskytnuty. Finanční podporu obdrželo
město ze státního rozpočtu, z národního programu Phare, ze Státního fondu rozvoje bydlení, ze Státního fondu
životního prostředí a Společného regionálního operačního programu. Výše
dotací z těchto zdrojů bude převyšovat
87 mil. Kč.
František Krejčí
vedoucí odboru investic
[email protected]
Návrh rozpočtu města Tábora na rok 2007
Město Tábor má zpracován návrh rozpočtu na rok 2007. Sestavování rozpočtu probíhalo na základě harmonogramu schváleného zastupitelstvem
města a podílely se na něm všechny
orgány města, příspěvkové organizace a společnosti, kterých je město Tábor zřizovatelem nebo zakladatelem.
Připravený rozpočet bude předložen
v listopadu zastupitelstvu města a finančnímu výboru k podrobnému projednání. Poté bude začátkem prosince
zveřejněn na úřední desce města a na
internetu. K zveřejněnému návrhu se
mohou vyjádřit občané, a to buď písemně na poštovní adresu: MěÚ Tábor – odbor financí, Žižkovo nám. 2,
390 15 Tábor, na e-mail: [email protected], nebo ústně na jednání zastupitelstva města. (Termín
jednání zastupitelstva bude upřesněn
po volbách.)
Rozpočet na rok 2007 je navrhován
jako přebytkový, kdy celkové příjmy
jsou odhadovány ve výši 863,2 mil. Kč
a celkové výdaje jsou plánovány ve výši 840,8 mil. Kč. Přebytek rozpočtu
22,4 mil. Kč je určen na splátky úvěrů.
Úvěrové zatížení k 31. prosinci 2007
dosáhne výše 271,6 mil. Kč, což je
31,5 % rozpočtových příjmů.
Příjmy města v roce 2007
jsou odhadnuty takto:
– příjmy z daní, místních a správních
poplatků ve výši 399,8 mil. Kč (nárůst o 2,4 % oproti předchozímu
roku)
– nedaňové příjmy ve výši 158 mil. Kč
(z toho 84 % tvoří příjmy z pronájmu
bytů, budov a pozemků)
– přijaté provozní dotace od státu
nebo kraje ve výši 207,8 mil. Kč (z toho 70 % na sociální dávky, 22,5 % na
výkon státní správy, 5 % na provoz
knihovny a 2,5 % na školství)
– kapitálové příjmy město získá prodejem majetku (74,1 mil. Kč) a dočerpáním investiční dotace od Evropské
unie na rekonstrukci tř. 9. května
Výdaje na provoz města jsou uvedeny
v grafu a jejich celková výše bude činit
669,7 mil. Kč.
����������� ���� ����������������
����������������
������������������
�����������������
���
��������������
����
���������������������
����
������������������
�������������
���
� ��������������
���
��������
���
�� �����
��� �����
���
����������
���������
���
� �����������
�����������������
���
���������
����������
���
�������������������
�������������
���
Kapitálové výdaje jsou na rok 2007 plánovány ve výši 171 mil. Kč a jsou v nich
zahrnuty zejména tyto investice:
• Největší investicí města v roce 2007
bude navýšení základního kapitálu
společnosti Technické služby města Tábora ve výši 67,5 mil. Kč. Technické služby z těchto prostředků postaví pod Střelnicí parkovací dům.
• Do bytového hospodářství bude
investováno 27,7 mil. Kč, z toho
3 mil. Kč na generální opravy výtahů
v č. p. 2222–3 Soběslavská a 4 mil. Kč
v č. p. 2301–4 Pražského povstání,
5 mil. Kč na nové fasády a okna panelových domů č. p. 2209–10 v Havlíčkově ulici, 1 mil. Kč na střešní nástavbu domu č. p. 158, 0,3 mil. Kč na
energetické audity a další.
• Na nebytové hospodářství, územní služby a komunální rozvoj bude
určeno 11 mil. Kč, a to 5,2 mil. Kč na
výkup objektu č. p. 140, 4 mil. Kč
na výkup pozemků pro průmyslovou
zónu, 1 mil. Kč na výkup ostatních
pozemků, 0,5 mil. Kč na plynové topení do objektu č. p. 346 a 0,2 mil. Kč
�������������������
���� ������
���
������������������
������� ����
����
na rekonstrukce inženýrských sítí
pro Čápův dvůr.
• 7,1 mil. Kč je vyčleněno pro oblast
školství, mládeže a tělovýchovy;
z toho 3 mil. Kč na výstavbu dětských hřišť (SNL – nám. Přátelství,
Moskevská; Blanické předměstí
– Jesenského; Stoklasná Lhota, Horky, Náchod, Větrovy), 2 mil. Kč na
dostavbu areálu plaveckého stadionu, 1,1 mil. Kč na rekonstrukce
vzduchotechniky ve školních jídelnách 7. ZŠ a 1 mil. Kč na další rekonstrukce školských zařízení.
• 33 mil. Kč bude použito v oblasti pozemních komunikací, z toho: chodníky Náchod, ul. Benešovská – 2,5 mil.,
stavební úpravy Mlýnské ulice
– 0,9 mil. Kč, komunikace U Cihelny
– 6 mil. Kč, napojení Jordánské ulice – 10 mil. Kč, stavební úpravy Průběžné ulice – 5 mil. Kč, stavební úpravy ulic Bydlinského a Trocnovské,
I. etapa – 1 mil. Kč, rekonstrukce
chodníků v Chýnovské ulici – 6,5 mil.,
pokračování projektování přemostění nádraží ČD – 1 mil. Kč.
�� ��������
���
�����
���
• Z ostatních investic lze zmínit příspěvky na vybudování infrastruktury u nových bytů a domů ve výši
2,5 mil. Kč, příspěvek pro botanickou zahradu na dobudování cestní
sítě ve výši 0,5 mil. Kč, rekonstrukce
obvodové zdi na hřbitově v Čelkovicích za 0,5 mil. Kč, zpevnění cestní
sítě na Novém hřbitově – 2 mil. Kč,
park U Popraviště – 2 mil. Kč, park
u kostela sv. Jakuba – rekonstrukce
obvodových zdí – 0,8 mil. Kč a nový kamerový bod za 0,3 mil. Kč. Nemalé prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci tak, aby bylo
město připraveno k realizaci dalších investic v příštích letech a především k čerpání dotací. Jde o částku 5,55 mil. Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2007 vychází
z reálného odhadu možných rozpočtových příjmů a na straně výdajů je
konsenzem všech zúčastněných a odrazem potřeb města.
Pavel Rybařík
odbor financí
[email protected]
Zkušenosti městské policie s používáním radarového měřiče rychlosti
Od 1. července došlo k zásadní změně zákona o provozu na pozemních
komunikacích, který se dotýká všech
účastníků silničního provozu. V souvislosti se změnou zákona získaly
městské policie oprávnění měřit a pokutovat řidiče za nedodržení rychlostních limitů.
Město Tábor včas zakoupilo radarový měřič rychlosti, který byl nejdříve
využíván ve spolupráci s Policií ČR.
Před účinností nového zákona byla nepřiměřená rychlost zaznamenávána na
všech frekventovaných komunikacích.
Tuto informaci jsme měli objektivně
zjištěnu díky statistickým modulům,
které jsou součástí informačních radarů. Informační radary městská policie
provozuje již dva roky. Největším
problémem byly zejména průjezdní
komunikace v příměstských částech.
Od července nastal zásadní obrat. Prakticky všichni řidiči začali jezdit ukázněně, což dokládaly výsledky
z informačních radarů, ale i zkušenosti
hlídek při samotných kontrolách rychlosti. V červenci strážníci odhalili pouze 18 přestupků, v srpnu bylo řešeno
24 přestupců a v září 37. Zásadní zlom
nastal v říjnu, kdy za první polovinu
měsíce strážníci řešili 55 přestupků
a již nebylo výjimečné překročení
rychlosti v obci o 20 km/h a více. Lze
říci, že se strážníci měření rychlosti věnovali přibližně stejnou dobu v každém měsíci a byla snaha, aby tato kontrolní aktivita nebyla na úkor ostatních činností. Chtěl bych ještě zdů-
raznit, že měření probíhají zejména
v místech, kde je důležité dodržovat
rychlostní limity (přechody pro chodce, autobusové zastávky, častý výskyt
dětí, nebezpečná místa, …).
Respekt z nového „tvrdého“ zákona
velmi rychle vyprchal a opět se zvyšuje nekázeň na silnicích a oprávněný
strach z nehod u slušných řidičů. Jsem
také řidičem a pohodu na silnicích
v měsících červenci a srpnu jsem ještě
v životě nezažil. Je pravda, že provoz se
někde až příliš zpomalil, ale několikaminutové zpoždění výrazně přispívalo
k zlepšení bezpečnosti nás všech.
Velkou „zásluhu“ na tom, že nový
zákon přestal být veřejností tak rychle
respektován, má i politická reprezentace našeho státu, která tento zákon ně-
kolik roků připravovala, schválila a zároveň hned na počátku účinnosti zpochybnila. Zákon má nedostatky, ale ty
se netýkají postihů za rychlou jízdu,
které jsou nejčastější příčinou závažných dopravních nehod. Pokud bude
současný vývoj nekázně v dodržování
rychlostních limitů neměnný, lze očekávat, že na počátku roku 2007 budou
řidiči jezdit stejně neslušně jako v předchozích letech.
Jediným slabým pozitivem současné
situace je, že pachatelé přestupků na
pokutách vylepší rozpočty měst a zároveň zajistí rychlou návratnost vložených prostředků do radarové techniky.
Mgr. Petr Svoboda
velitel Městské policie Tábor
[email protected]
Nový autobus MHD s pohonem na stlačený zemní plyn
to první autobus s tímto pohonem jak
v MHD Tábor, Sezimovo Ústí, Planá
nad Lužnicí, tak i v celém Jihočeském
kraji. Stejně jako šest předchozích je
v dlouhodobém pronájmu u dopravce firmy COMETT PLUS, spol. s r. o.
Nový autobus byl uveden do provozu
v pondělí 16. října.
Celkové uznatelné náklady projektu činily 49 879 650 Kč (75 % dotace,
25 % vlastní zdroje).
V současné době zpracovatel projektu „Svazek obcí mikroregionu Táborsko“ připravuje závěrečnou zprávu
o realizaci projektu, která bude spolu
se žádostí o platbu předložena Centru
pro regionální rozvoj v Písku.
Michala Pechová
odbor rozvoje
[email protected]
Vzdělávací projekt
Příkladem spolupráce mezi městem
Táborem a neziskovou organizací se
stal projekt „Multifunkční vzdělávací
zařízení ZŠ Bernarda Bolzana, o. p. s.“
předložený do strukturálních fondů EU. Stavební část byla dokončena
na konci prázdnin a celé zařízení bylo
uvedeno do provozu 4. září.
Základní škola Bernarda Bolzana,
zahájila výuku podle schváleného
vzdělávacího programu v devíti kmenových a pěti odborných učebnách.
V budově je dále k dispozici přednáškový sál, internetový klub, tělocvična,
jídelna, školní družina a školní klub.
Škola nabízí celoživotní a profesní
vzdělávání – jazykové a počítačové
kurzy – a ve spolupráci s neziskovými
organizacemi participuje na programech sociální integrace.
Součástí je i ubytovací kapacita
přednostně určená dětem a mládeži
do 26 let, která je vybudována po vzoru obdobných zařízení fungujících
v zemích EU. Této věkové kategorii
odpovídá nejenom vybavení a nabídka doplňkových služeb (tělocvična,
přednáškový sál, přístup k širokopásmovému internetu), ale zejména cena.
Možnosti ubytování mohou využít jak
sportovní oddíly, školy, neziskové organizace, tak i firmy, které organizují
školení pro své zaměstnance.
Internet klub se otevřel dětem i táborské veřejnosti 2. října. Klub je v provozu denně od 16.30 do 18.30 hodin, ve
čtvrtek je otevřeno již od 15.00 hodin.
Bližší informace naleznete na webu:
www.skolabolzano.cz.
(rk)
Foto: Vít Řezáč
Realizací projektu „Obnova a rozvoj
dopravní infrastruktury a vozového
parku MHD Tábor, Sezimovo Ústí,
Planá nad Lužnicí“, spolufinancovaného prostřednictvím Společného regionálního operačního programu ze
strukturálních fondů Evropské unie,
bylo v rámci první etapy projektu zakoupeno šest nových nízkopodlažních
autobusů IRISBUS-KAROSA CITELIS. V našem regionu jezdí již od loňského října.
Druhá etapa projektu zahrnovala
mimo jiné nákup dvou velkoplošných informačních tabulí umístěných
v hlavní hale autobusového nádraží
a zakoupení nového nízkopodlažního
kloubového autobusu IRISBUS-KAROSA CITELIS v provedení s pohonem na CNG (stlačený zemní plyn). Je
Žabák Bat v táborských školách
Čtyři sta devadesát devět kilogramů
použitých baterií a monočlánků nasbírali od letošního února do června žáci
osmi základních škol v Táboře. A budou ve sběru pokračovat...
Při té příležitosti mezi děti čtyř vybraných základních škol zavítal žabák
Bat, který jim vysvětlil, kam se baterie
svážejí. Všechny děti od něj obdržely
samolepky a papírovou skládací krabičku na odkládání použitých baterií
v domácnosti. „Naším cílem je ozřejmit
žákům, že sběr baterií a monočlánků
šetří životní prostředí. Na ukázku jsme
přivezli i předměty, které se z recyklovaných kousků vyrábí. Z baterií se používají především jejich kovové složky
jako zinek, mangan nebo nikl,“ sdělil
ředitel firmy Ecobat, s. r. o., RNDr. Petr
Kratochvíl.
Jen pro připomenutí. V každé táborské škole je nainstalován speciální
box, do kterého mohou žáci použité baterie a monočlánky odkládat. Svoz byl
zabezpečován v osmi svozových termínech během druhého pololetí školního roku 2005–2006. Po prvním svozu
se na čelné místo dostala Základní škola Měšice a ta si své prvenství udržela až
do konce června 2006. Žáci této školy
dokázali nasbírat celkem 72,4 kg baterií
a monočlánků, což v přepočtu znamená
0,883 kg na jednoho žáka. V letošním
školním roce bude svoz pokračovat.
Projekt sběru baterií a monočlánků
bude od ledna 2007 rozšířen i do táborských mateřských škol.
Michala Svitáková
odbor životního prostředí
[email protected]
Změny v zimní údržbě místních komunikací v Táboře
Nové nařízení připravilo město Tábor
spolu s Technickými službami Tábor, s. r. o., jež značnou část zimní údržby zajišťují. Důvodem je zvláště zapracování návrhů vyplývajících z kontroly
zimní údržby komunikací, kterou provedl kontrolní výbor zastupitelstva.
Co se od poloviny listopadu změní
• V ulici 9. května, náměstí T. G. M.
a náměstí Františka Křižíka byla
v souvislosti s provedenou rekonstrukcí zmírněna povinnost údržby chodníků z jejich celé šíře na šíři
nejméně 3,0 m.
• Ustanovení o zákazu používat sůl
k posypávání chodníků bylo zmírněno. Nově je povoleno k jejich posypávání používat inertní materiál
s výjimkou škváry a popela. V případě, že to povětrnostní situace vyžaduje, je povoleno inertní materiál
míchat se solí.
Foto: Roman Růžička
Rada města schválila 2. října
Nařízení města Tábora
č. 02/2006, o zajišťování
schůdnosti a sjízdnosti místních
komunikací, s účinností
od 15. listopadu 2006.
Zároveň bude zrušeno stávající
nařízení č. 05/2004.
• Lhůta pro odstraňování závad ve
schůdnosti byla posunuta vzhledem
k obecnému posunu začátků pracovní doby z dosavadních 7.00 na
8.00 hodin. Jedná se o nejpozdější
dobu úklidu chodníků, přičemž se
předpokládá, že ji každý provede
např. před odchodem do zaměstnání. Nastane-li závada ve schůdnosti v době od 8.00 do 20.00 hodin,
je nutno závadu odstranit bez zbytečných průtahů, to je kupř. po příchodu ze zaměstnání.
• Do nařízení byly doplněny nové komunikace a chodníky, které město
převezme v souvislosti s budováním
obchodní zóny u SNL (komunikace
k Intersportu, chodník k Lidlu).
• Seznam úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůd-
nost a sjízdnost, byl doplněn o cestu
kolem Jordánu (loděnice–sladovna
a dále podél trati ČD) a Tismenické
údolí (stezka pro pěší a cyklisty). Takové místní komunikace jsou označeny tabulkou „Cesta se v zimě neudržuje“.
Odvoz sněhu z komunikací bude
nadále prováděn dle technického vybavení pro zimní údržbu s přihlédnutím k finančním možnostem města. Již
v uplynulé zimní sezoně byl nově monitorován také stav sněhu v úzkých
uličkách Starého města a sníh byl podle potřeby odvážen. Od minulé zimy
je pro ukládání sněhu používán sjednaný prostor s dostatečnou kapacitou
na kalových polích, který se osvědčil.
Závěrem uvádíme důležité kontakty. Průběh údržby řídí dispečer Technických služeb na tel.: 381 231 072 nebo
606 373 173. Posypový materiál lze za
úhradu objednat rovněž u Technických služeb Tábor na tel.: 381 231 072
anebo 381 231 225. Pytel posypového
materiálu (50 kg) včetně dovozu stojí 170 Kč.
Ing. Erazim Troch
vedoucí odboru dopravy
[email protected]
Výzva k předkládání žádostí o grant v oblasti životního prostředí
Město Tábor vyhlašuje pro
realizaci v roce 2007 výzvu
k předkládání žádostí o dotaci
z grantového programu finanční
podpory projektů v oblasti
životního prostředí.
Rada města Tábora vyhlásila 18. září 2006 na příští rok pro oblast životního prostředí tato témata o dotaci
z grantového programu finanční
podpory projektů v oblasti životního
prostředí:
• „Den Země“ s výší dotace maximálně 80 % nákladů projektu, nejvýše však 25 tis. Kč, ve výjimečných
případech dotace až 100 %. Projekt
by měl být spojen s pořádáním akcí
spojených se Dnem Země (např. výstavy, přednášky, environmentální
exkurze, výsadba stromů, úklid
města), s pořádáním znalostních
soutěží s environmentální tematikou zaměřených na žáky a studenty
základních a středních škol, s pořádáním tematicky zacílených výtvarných soutěží a s vydáním propagačních materiálů k tématu.
• „Den bez aut“ s výší dotace maximálně 80 % nákladů projektu, nejvýše však 25 tis. Kč, ve výjimečných
případech dotace až 100 %. Projekt
by měl být spojen s pořádáním akcí
spojených se Dnem bez aut (výstavy, přednášky, ankety apod.), s pořádáním tematicky zaměřených výtvarných soutěží a s vydáním propagačních materiálů k tématu.
• „Environmentální vzdělávání v oblasti životního prostředí“ s výší dotace maximálně 80 % nákladů projektu, nejvýše však 50 tis. Kč, ve výjimečných případech dotace až 100 %.
Projekt by měl být spojen s pořádáním akcí zaměřených na environmentální vzdělávání v oblasti
životního prostředí (mj. výstavy,
přednášky, environmentální exkurze) a s vydáním propagačních materiálů k tématu.
• „Nízkoenergetické stavění a obnovitelné zdroje energie“ s výší dotace
maximálně 80 % nákladů projektu,
nejvýše však 25 tis. Kč, ve výjimečných případech dotace až 100 %.
Účelem grantu je především maximálně zvýšit informovanost široké
veřejnosti na téma: „Jak stavět a rekonstruovat budovy z hlediska minimalizace spotřeby energií.“ Projekt by měl být spojen s pořádáním
osvětové a přednáškové činnosti, poradenské činnosti při získávání finanční podpory ze státních a evropských fondů a s vydáním propagačních materiálů k akci.
Konečná částka vložená do aktivního grantu bude známa až po vyúčtování výtěžku z výherních automatů
(v roce 2006 byla ve výši 299 tis. Kč).
Kritéria pro udělení dotace vychází z rozhodnutí Zastupitelstva města Tábora – O přidělování aktivních
grantů. Podmínkou pro poskytnutí
dotace je formálně, věcně a úplně vyplněná žádost o grant včetně všech
povinných příloh. Dotace nejsou
určeny společnostem a organizacím,
jejichž zřizovatelem je město Tábor,
Jihočeský kraj anebo Česká republika, a fyzickým osobám bez živnostenského listu.
Podrobné podmínky a bližší informace jsou zájemcům k dispozici na
MěÚ Tábor – odboru životního prostředí, Husovo nám. 2938 (Tabačka),
I. patro, dveře č. 206A u Ing. Šárky Kanovové (tel.: 381 486 492, e-mail: [email protected]).
Formulář žádosti o grant s pokyny
pro vyplnění žádosti a povinnými přílohami jsou uveřejněny na webových
stránkách města na adrese: www.tabor.cz (na úřední desce pod heslem:
Výzva k předkládání žádostí o grant
v oblasti životního prostředí). Lhůta
pro předložení žádostí je stanovena od
2. října do 29. prosince 2006.
Vyplněný formulář žádosti o grant
v oblasti životního prostředí včetně
všech příloh musí být doručen nejpozději do pátku 29. prosince 2006 na
adresu: MěÚ Tábor – odbor životního
prostředí, Husovo nám. 2938, 390 02
Tábor. Žádost lze podat také osobně
do podatelny MěÚ Tábor.
Ing. Hana Randová
vedoucí odboru životního prostředí
[email protected]
Žádost o dotaci z „norských fondů“
Dotace z GP Jihočeského kraje
Ministerstvo financí – Centrum pro
zahraniční pomoc vyhlásilo 24. července druhou výzvu k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty do tzv. norských fondů.
Žádosti o dotace se mohou podávat do
26. října 2006. Odbor rozvoje vypracovává žádost o dotaci na akci Modernizace ZŠ a MŠ Měšice v Táboře. Celkové
náklady projektu činí asi 17,5 mil. Kč
(85 % dotace, 15 % vlastní zdroje).
V případě poskytnutí dotace by byla
Město Tábor podalo do Grantového
programu (GP) – Podpora výstavby
a oprav autobusových a železničních
zastávek (Rozvoj turistické infrastruktury) dvě žádosti o dotaci. Obě byly
úspěšné.
Cílem projektu je kvalitně zpracovat
projektovou dokumentaci na výstavbu
a opravu několika autobusových zastávek v Táboře. Počet autobusových
zastávek MHD v Táboře, které jsou ve
špatném stavu, je stále vysoký. Ve většině případů není řešena bezbariérovost autobusové zastávky, u některých
chybí nástupní plocha. Realizací projektu by došlo k zvýšení počtu opravených zastávek MHD v Táboře a k zlepšení jak nástupu do nízkopodlažních
autobusů, tak i výstupu z nich. Celkové
náklady akce činí 150 tis. Kč (schválená dotace 70 tis. Kč).
realizace projektu zahájena v dubnu 2008.
Dále se do „norských fondů“ za finanční podpory města chystá podat
žádost o dotaci Římskokatolická farnost Tábor. Záměrem projektu je oprava střechy kostela Proměnění Páně na
Žižkově náměstí. Celkové náklady
projektu činí zhruba 12 mil. Kč.
Michala Pechová
odbor rozvoje
[email protected]
Majitelé památek mohou opět žádat
o příspěvek na úhradu nákladů
Realizace druhého projektu „Oprava a bezbariérové řešení zastávek MHD
Tábor – autobusové nádraží“ je již dokončena. Realizace zahrnovala vybourání stávajících obrubníků, rozebrání
dlažby a v místě nově zřízených přechodů položení dlažby nové, v místě
přechodu rozšíření chodníkových ploch
na šířku parkovacího pruhu, snížení obrubníku pro bezbariérový přístup tělesně postižených, posunutí svislého dopravního značení na kraj chodníku, vodorovné značení přechodu pro chodce
na komunikaci. Náklady projektu činily
1327 tis. Kč (schválená dotace 70 tis. Kč).
Nepoměr celkových nákladů a přidělené
dotace je způsoben omezením maximální dotace, o kterou bylo možné žádat.
Michala Pechová
odbor rozvoje
[email protected]
Foto: Roman Růžička
Dopravní přestupky – bodový systém
Majitelé památkově chráněných objektů, kteří mají připravené stavební akce
na rok 2007, mohou žádat o finanční
příspěvek na úhradu nákladů spojených se záchranou nemovité kulturní
památky.
Podle zásad Ministerstva kultury ČR
pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón lze získat ze státního rozpočtu až 50 % nákladů na příslušný rok pro fyzické a právnické osoby a až 70 % pro církve. Město Tábor
se na těchto dotacích podílí ze svého
rozpočtu 10 % pro fyzické a právnické
osoby a 20 % pro církve. V případě nutnosti provádění restaurátorských zásahů je možné až 100% krytí nákladů.
Žádost o dotace je podmíněna souhlasem orgánů státní památkové péče
a doložením plánovaných stavebních
nákladů na rok 2007. Zájemci o dotaci se mohou přihlásit do 16. listopadu 2006 na odboru rozvoje MěÚ Tábor nebo u Ing. arch. Miloše Roháčka
(tel.: 381 486 202).
(mr)
Od 1. července do 30. září byly za přestupky zařazené do bodového hodnocení zapsány body řidičům v našem správním území takto:
porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích
počet
překročení nejvyšší povolené rychlosti
490
porušení ustanovení zákona o osvětlení vozidla
184
porušení zákazové nebo příkazové značky
430
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem
74
držení telefonního přístroje za jízdy
25
ostatní
25
Ve výše uvedeném sledovaném období bylo Policií ČR zadrženo 41 řidičských
průkazů, s řidiči bylo zahájeno správní řízení o zadržení řidičského průkazu:
pravomocně bylo ukončeno pět správních řízení.
Ing. Antonín Hlaváček, vedoucí odboru dopravně správních agend
[email protected]
Kino Svět Tábor – listopad
12. TÁBORSKÝ
VIDEOFEST
6.–11. listopadu
restaurace U Husičky
a Kulíkova kavárna
– promítání amatérských filmů proběhne vždy čtvrt hodiny od 18.00
a od 20.00 hodin
8. listopadu, 22.00 hodin
restaurace U Husičky
Petra KRATOCHVÍLOVÁ
a BUCETUCE QUARTET
– jazz session
10. listopadu, 22.00 hodin
Kulíkova kavárna
Hana VANÍKOVÁ (exReskata)
a hosté
– rock evergreens
11. listopadu, 19.30 hodin
Milenium Tábor
– hlavní večer
– hosté: H. TŘEŠTÍKOVÁ (dokumentaristka) a YELLOWSISTERS
(vokální kvartet)
– vstup: 90 Kč
Bližší informace na: www.videofest.cz.
Senior klub
2., 16. a 30. listopadu,
18.00–22.00 hodin
kongresový sál JčU
– večery v lidovém tónu s tancem
a živou hudbou
– hraje: kapela J. Hýny
Akce se koná za podpory města Tábora.
Klíček v Mileniu
1. prosince, 20.00 hodin
Jedná se o vůbec první ples Klíčku. Součástí plesu bude taneční vystoupení našich klientů, aukce děl
našich klientů, představení projektu
chráněného bydlení, módní přehlídka sportovního zimního oblečení
(předvádět budou naši klienti spolu s vicemiss Markétou Svobodnou),
tombola. Vstupenky budou i ve volném prodeji v Táborských listech
a táborském infocentru.
Husitské muzeum
7. listopadu, 17.00 hodin
Státní okresní archiv
(vchod Na Parkánech 1623)
ŽIVOT A DÍLO MISTRA
JERONÝMA PRAŽSKÉHO:
NOVÉ POZNATKY A OTÁZKY
– přednáška historika a předního medievalisty prof. Františka Šmahela
28. listopadu, 18.00 hodin
(nám. Mikuláše z Husi 44)
Od Tábora až na konec světa:
NÁRODNÍ PARKY VELKÉ
BRITÁNIE A NĚMECKA
– úvodní přednáška RNDr. Miloše
Anděry, CSc. (Národní muzeum
v Praze)
OS HADASA
22. listopadu, 18.00 hodin
přednáškový sál Husitského muzea
VÝZNAM SYMBOLŮ NA
ŽIDOVSKÝCH NÁHROBCÍCH
– přednáší: Jaroslav Achab Heidler
Zve Husitské muzeum a OS Hadasa.
středa 1. – 17.30 a 20.00 hod.:
GRANDHOTEL (ČR 2006)
sobota 11. a neděle 12. – 15.00 hod.:
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA (ČR)
čtvrtek 2. – 17.30 a 20.00 hod.,
pátek 3. – 17.30 hod., sobota 4.
a neděle 5. – 17.30 a 20.00 hod.:
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
(ČR 2006)
sobota 11. a neděle 12. – 17.30 hod.:
ROZCHOD! (USA 2006)
pátek 3. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
BÍLÁ MASAJKA (SRN 2005)
pondělí 13., úterý 14.
a středa 15. – 17.30 hod.:
ŽENA VE VODĚ (USA 2006)
sobota 4. a neděle 5. – 15.00 hod.:
BRUNDIBÁŘI + KRTEK (ČR)
pondělí 13., úterý 14.
a středa 15. – 20.00 hod.:
HADI V LETADLE (USA 2006)
pondělí 6. – 17.30 a 20.00 hod.:
DĚKUJEME, ŽE KOUŘÍTE
(USA 2005)
úterý 7. a středa 8. – 17.30 hod.:
LET’S DANCE (USA 2006)
úterý 7. a středa 8. – 20.00 hod.:
NEBOHÁ PANÍ POMSTA
(J. Korea 2005)
čtvrtek 9. – 17.30 a 20.00 hod.,
pátek 10. – 17.30 hod.:
STRÁŽCE (USA 2006)
pátek 10. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
ČAS (J. Korea 2006)
sobota 11. a neděle 12. – 20.00 hod.:
NABÍT A ZABÍT (USA 2005)
čtvrtek 23. – 17.30 a 20.00 hod.,
pátek 24. – 17.30 hod., sobota 25.,
neděle 26., pondělí 27., úterý 28.,
středa 29. a čtvrtek 30.
– 17.30 a 20.00 hod.:
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ (ČR 2006)
pátek 24. – 20.00 hod.:
FILMOVÝ KLUB:
BEASTIE BOYS, 50 KAMER
A 40 TISÍC OČÍ (USA 2006)
sobota 25. a neděle 26. – 15.00 hod.:
GARFIELD 2 (USA 2006)
čtvrtek 16. – 17.30 hod., pátek 17.,
sobota 18. a neděle 19.
– 15.00 a 17.30 hod.:
ASTERIX A VIKINGOVÉ
(Dánsko/Francie 2006)
čtvrtek 16. a pátek 17. – 20.00 hod.:
VOLVER (Španělsko 2006)
sobota 18. a neděle 19. – 20.00 hod.:
HAVANA BLUES
(Španělsko/Francie/Kuba 2005)
pondělí 20., úterý 21.
a středa 22. – 17.30 a 20.00 hod.:
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
(ČR 2006)
Divadlo Oskara Nedbala Tábor – listopad
středa 1. listopadu, 19.00 hodin
THE NEW ORCHESTRA OF
DREAMS Š. Smetáčka se zpěvačkou
T. GRAVES (USA)
– koncert
– předplatné sk. Fúze
pátek 3. listopadu, 19.00 hodin
B. Friel: LÁSKY PANÍ KATTY
s Jiřinou Bohdalovou
(Divadlo Na Jezerce Praha)
– předplatné sk. A
neděle 5. listopadu, 14.30 hodin
Přijďte s dětmi do divadla
K. J. Erben – K. Herzinová:
ZLATOVLÁSKA
(Divadelní soubor Mladá scéna
Ústí nad Labem)
– předplatné sk. E
středa 8. listopadu, 19.00 hodin
PODZIMNÍ KONCERT
POSÁDKOVÉ HUDBY
– mimo předplatné
čtvrtek 9. listopadu, 19.00 hodin
A. Salacrou: PŘÍLIŠ POČESTNÁ ŽENA
(Městská divadla pražská – ABC Praha)
– předplatné sk. B
pátek 10. listopadu, 19.00 hodin
D. Churchill – P. Yeldham: MÁ PŘÍTELKYNĚ SLEČNA FLINTOVÁ
(Divadelní soubor Tábor, o. s.)
– mimo předplatné
pátek 24. listopadu, 19.00 hodin
N. LaBute:
TRŮN MILOSRDENSTVÍ
(Divadlo Ungelt Praha)
– předplatné sk. D
neděle 26. listopadu, 19.00 hodin
I. adventní neděle:
FLERET s Jarmilou Šulákovou
– mimo předplatné
neděle 19. listopadu, 19.00 hodin
MICHAL PROKOP & FRAMUS:
Poprvé naposledy
– koncert; mimo předplatné
úterý 28. listopadu, 19.00 hodin
VÁCLAV NECKÁŘ a Bacily:
KONCERT
– mimo předplatné
úterý 21. listopadu, 19.00 hodin
Kruh přátel hudby:
DRAHÝ AMADEE...!
– předplatné sk. H
středa 29. listopadu, 19.00 hodin
IV. KONCERT MLADÝCH
PĚVECKÝCH TALENTŮ
V. Likérová – soprán,
M. Kapustová – mezzosoprán,
M. Horák – bas
– pro předplatitele sk. H je koncert
prémií
– mimo předplatné
čtvrtek 23. listopadu, 19.00 hodin
248. barevný čtvrtek: ŠVÝCARSKO
– s cestovatelem Martinem Loewem
– mimo předplatné
Konzultační hodiny konzulárního oddělení Velvyslanectví Ukrajiny
V Táboře se budou konat úřední a konzultační hodiny konzulárního oddělení Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.
Příjem bude probíhat v sobotu 4. listopadu od 9.00 do 10.30 hod. na Městském úřadu v Táboře, Žižkovo náměstí č. p. 11, 2. patro. Více informací na
tel.: 776 338 956, 776 803 173.
Rovněž 4. listopadu se od 10.45 hodin bude konat zádušní („rodičovská“)
bohoslužba a panychida za naše ze-
snulé příbuzné, bratry a sestry v pravoslavném chrámu Povýšení sv. Kříže na Špitálském náměstí v Táboře
(za matrikou). Více informací na telefonu: 776 338 956.
Každou neděli od 14.30 do 15.30 hodin v prostorách České pravoslavné filantropie (budova pravoslavného chrámu Povýšení sv. Kříže) na Špitálském
náměstí v Táboře probíhají bezplatné
kurzy českého jazyka pro cizince (začá-
tečníci i pokročilí) pod záštitou jazykové školy. Po ukončení kurzu obdrží
absolvent certifikát o ukončení. Možnost vykonání státní jazykové zkoušky
z českého jazyka.
Více informací získáte na telefonech: 776 338 956, 776 639 884.
Andrea Vachromějeva
ČPF, pobočka Tábor
tel.: 776 338 956
Odbor kultury a cestovního ruchu – program na listopad
čtvrtek 23. listopadu, 19.00 hodin
malý sál Divadla O. Nedbala
248. barevný čtvrtek: ŠVÝCARSKO
– s cestovatelem Martinem Loewem se
vydáme do země bank, přesných hodinek, děravého sýra a superpřesných
vlaků
– vstupné: 20 Kč
Ve spolupráci s RNDr. Jiřím Bumerlem
a Divadlem O. Nedbala.
NADACE SENIO
Pokračuje v pravidelných schůzkách
zájemců o internetový projekt www.
senio.cz. Budou se konat vždy ve
středu od 14.15 hodin v Gymnáziu
Pierra de Coubertina v Táboře. Sraz
před hlavním vchodem do budovy.
Informace na tel.: 381 415 512.
Připravujeme na prosinec:
6. prosince, 19.00 hodin
Divadlo O. Nedbala
Boni Pueri
– vánoční koncert známého
chlapeckého pěveckého sboru
Předprodej vstupenek v Divadle
O. Nedbala od 13. listopadu.
Kulturní kalendář 2007
Odbor kultury a cestovního ruchu připravuje pro rok 2007 vydání kalendáře
významných kulturních, společenských a sportovních akcí.
Vyzýváme vás – organizátoři a pořadatelé, abyste vaším příspěvkem pomohli utvořit Kulturní kalendář 2007.
Prezentace v tomto katalogu je zdarma. Kalendář bude vytištěn v nákladu
sedm tisíc kusů ve třech jazykových verzích (česky, anglicky a německy) a bude distribuován do jihočeských měst,
ubytovacích zařízení na Táborsku,
na veletrzích cestovního ruchu apod.
Bude samozřejmě k dispozici zdarma
v táborském infocentru a zveřejněn na
internetových stránkách města.
Přehled vámi pořádaných akcí v táborské aglomeraci zasílejte nejpozději
do 6. listopadu. U každé akce uveďte
datum, hodinu, místo konání, přesný
název akce a kontakt na pořadatele. Do
dopisu můžete přiložit jednu až dvě ilustrační fotografie a písemný souhlas, že
lze fotografie zveřejnit v kulturním kalendáři. Infocentrum si vyhrazuje právo na vlastní výběr akcí a ilustračních
obrázků. Vše zašlete na adresu: Infocentrum Město Tábor, Žižkovo nám. 2,
390 01 Tábor, anebo elektronicky na
e-mail: [email protected]
Informace na tel.: 381 486 230.
Ing. Lucie Vančurová
Infocentrum Město Tábor
Výzva pro zájemce o herectví
Divadelní a hudební sdružení
RUBIKON z Tábora hledá zájemce
ve věku 18 a výše o amatérské divadlo.
Kontakt na tel.: 603 788 483
(Jan Melichar)
Galerie Tábor – Infocentrum
(Žižkovo náměstí 2)
4. října–30. listopadu
– členská výstava Klubu výtvarníků
v Táboře
– malby, grafika, dřevořezby, koláže,
linoryty
otevřeno:
po–pá
8.30–16.00 hodin
Muzeum fotografie Šechtl a Voseček
(dům U Lípy, roh nám. Mikuláše z Husi a Filipovské ulice)
web: http://sechtl-vosecek.ucw.cz/
Marie ŠECHTLOVÁ:
Příběhy fotografie šedesátých let
– výstava fotografií (přibližně 100 fotografií z 60. let nejen z jižních Čech,
ale i z USA a ze Sovětského svazu)
– vernisáž: 23. listopadu v 16.00 hodin
otevřeno po–pá: 10.00–17.00 hodin
(vstup zdarma – cukrárnou)
Hokejová show na zimním stadionu
V sobotu 18. listopadu od 17.30 hodin
proběhne na táborském zimním stadionu hokejová show. Proti táborskému All-Star Teamu OHL, složenému
z největších hvězd regionální ligy, se
postaví celek HC Olymp známý ze seriálu Poslední sezona. Ten právě probíhá na obrazovkách ČT1 a hrají v něm
i hokejisté Jaromír Jágr, Martin Straka, Martin Ručinský, Petr Nedvěd, Jiří
Šlégr, Pavel Richter, Jiří Hrdina, Václav
Eiselt a další. Kromě sportovců se v Táboře představí i řada umělců, herců
a zpěváků. Účast přislíbili Martin Dejdar, Pavel Nový, Filip Blažek, Petr Forman, Jirka Mádl, Jan Révai, Ota Baláž,
Michael Suchánek, Pavol Habera a Peter Nagy. Během utkání diváci uslyší zmíněné zpěváky, do akce se zapojí
parta profesionálních kaskadérů, vystoupí přední čeští krasobruslaři a do
hry budou zataženi také diváci, pro
které je připraveno mnoho cen a propa-
gačních předmětů. A jako při všech
utkáních All-Star Teamu OHL čeká na
diváky bohatá tombola, v níž je hlavní
cenou notebook s DVD-mechanikou,
dále dvě domácí kina, čtyři mobilní telefony, šest DVD-přehrávačů a dalších
250 cen. Ke každému lístku do tomboly je navíc občerstvení a druhý lístek
zdarma. O skutečně extraligovou atmosféru zápasu se postarají vimperští
trumpetisté a dále bubeníci agentury
A. R. G. O. Na utkání je symbolické
vstupné 30 Kč, kterým však přispějete na dobročinné účely v našem městě, protože část výtěžku ze vstupného
bude před skočením utkání předána
těm, kteří to v Táboře nejvíce potřebují. Toto utkání není akcí HC Tábor
a z tohoto důvodu se ně nevztahují
volné a permanentní vstupenky.
Více na internetových stránkách:
www.hvezdyohl.cz.
(rk)
Foto: archiv ČT
úterý 28. listopadu, 19.00 hodin
kostel sv. Jakuba
JEDNOU JSI DOLE,
JEDNOU NAHOŘE
– večer poezie s Divadélkem Múzika
Foto: archiv rodiny Šechtlovy
neděle 26. listopadu, 15.00 hodin
kostel sv. Jakuba
BENEFIČNÍ ADVENTNÍ
KONCERT
– vystoupí pěvecký sbor ZUŠ pod vedením Heleny Boučkové a žáci violoncellové třídy Otty Semlerové
Pořádá Auritus ve spolupráci s městem
Táborem a Nadací Divoké Husy.
HOUSŮV MLÝN
sobota 11. listopadu, 20.00 hodin
Hudební sklepy V. Koubka:
HUDEBNÍ VEČER U KRBU
– hraje a zpívá: Kateřina ŠARKÖZI
Změna programu vyhrazena. Aktuality na webu: www.housuvmlyn.cz.
ÚO Svazu diabetiků
• pravidelná poradenská činnost
každou středu 14.00–16.30 hodin v kanceláři DIA v ONT (budova č. 2, 1. patro, č. dveří 102) •
8. listopadu od 13.00 hodin v kanceláři DIA v ONT schůzka aktivistů
• plavání v lázeňském bazénu
Bechyně
1. skupina: 18. listopadu, 2. skupina: 25. listopadu • odjezd vlakem
v 11.00 hodin, odjezd z Bechyně
v 16.15 hodin • přihlášky u paní
Plíškové nebo v kanceláři DIA
• pochod proti diabetu
14. listopadu: sraz ve 13.00 hodin
u lípy před gymnáziem • prodej
Modrá píšťalka
• členská schůze ÚO SD
30. listopadu ve 14.30 hodin v zasedací síni MěÚ v Tabačce (3. poschodí) • od 15.15 hodin beseda
s MUDr. Fábíkovou na téma: Pohled na čínskou medicínu, zkušenosti ze stáže v Číně
• schůzky s EMP
1. skupina: 9. listopadu v 15.30 hodin v G-centru
2. skupina: 7. listopadu v 15.30 hodin
v 8. ZŠ (Světlogorská ulice, SNL)
3. skupina: 28. listopadu v 15.30 hodin na školním statku v Měšicích
FOKUS TÁBOR
Sdružení pro pomoc a podporu
lidem s duševním onemocněním
Mostecká 2087, 390 02 Tábor
(tel.: 381 252 684 či 776 188 869)
Akce pro veřejnost
1.–30. listopadu
Café Fokus
MY u VÁS, VY u NÁS
– prezentační výstava sdružení Fokus v ZŠ Orbis Pictus
23. listopadu, 16.30–18.30 hodin
schůzka rodinných příslušníků sdružení Fokus s MUDr. L. Macákem
29. listopadu, 15.00–17.30 hodin
Fokus Tábor
ŠITÍ MIKULÁŠSKÉHO
PŘEKVAPENÍ – pořádá MC Radost
30. listopadu, 16.30 hodin
Café Fokus
JAK ZVLÁDAT STRES
– přednáší Mgr. Veronika Kopecká
Kromě uvedených akcí probíhají akce
pro uživatele. Bližší informace ve Fokusu Tábor.
Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb
CHEIRON T, o. p. s.
Děkanská 302, Tábor
tel./fax: 381 257 624, mobil: 603 526 246
e-mail: [email protected], web: www.cheiront.com
KC CHEIRON T
(pro mládež od 14 let)
10. ROČNÍK KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍHO FESTIVALU
„ŽIVOTAUMĚNÍ“
1.– 30. listopadu
Městská knihovna Tábor
VÝSTAVA KRESEB DĚTÍ
Z DĚTSKÉHO KLUBU
PAVUČINKA
2. listopadu, 19.00 hodin
multifunkční zařízení
ZŠ Bernarda Bolzana
(Školní nám. 199, Tábor)
ETIKOTERAPIE
– přednáška MUDr. Vladimíra
Vogeltanze
7. listopadu, 18.00 hodin
multifunkční zařízení
ZŠ Bernarda Bolzana
POHÁDKY A MÝTY
V OBDOBÍ PŘEDŠKOLNÍHO
VĚKU DÍTĚTE, REÁLNÉ VZORY
CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ
V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU
– první ze seminářů PhDr. Anežky
Janátové pro pedagogy i veřejnost
Další přednášky PhDr. Anežky
Janátové budou probíhat:
23. listopadu, 18.00 hodin
PŘEJÍMÁNÍ ZPŮSOBU ŽIVOTA
VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
NÁRODNÍCH MÝTŮ
VE STARŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU,
AGRESIVITA JAKO SOUČÁST
DOSPÍVÁNÍ A JAK S NÍ
PRACOVAT, DOSPÍVÁNÍ
JAKO KRIZE VLASTNÍHO
HODNOTOVÉHO ŽEBŘÍČKU
7. prosince, 18.00 hodin
AGRESIVITA VŮČI OKOLÍ
A VŮČI SOBĚ SAMÉMU,
DROGOVÉ ZÁVISLOSTI,
DEVIANTNÍ CHOVÁNÍ,
SUICIDIUM A POKUSY O NĚJ,
„ŘEČ TĚLA“ VERSUS
„ŘEČ ROZUMU“
14. listopadu, 15.00–17.00 hodin
DK Pavučinka
OBRÁZKY Z TĚSTOVIN
– výroba obrázků z těstovin
– pro děti od 6 let
16. listopadu–6. prosince
Café bar Sedm
VÝSTAVA OBRAZŮ
JIŘÍHO PEKÁRKA
– výstava táborského malíře
– „umělce každým coulem“
24. listopadu, 15.45 hodin
Club Bardo
LOUTKOHERECKÁ
SPOLEČNOST POD ÚROVNÍ
– „HYSTORKA SDYGR APPR“
– představení podle povídky
ruského spisovatele D. I. Charmse
28.–29. listopadu
prostory DK a KC Cheiron T
EKOLOGICKÉ DNY:
TŘÍDĚNÍ ODPADU
– výroba barevných krabic na třídění
PREZENTAČNÍ AKCE KOALICE
6. listopadu, 18.00 hodin
malý sál Divadla O. Nedbala
Program: zahájení večera • úvodní slovo senátora ČR Mgr. Pavla Eyberta
• představení Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb Tábor
• příspěvky odborníků z Úřadu práce Tábor a Finančního úřadu v Táboře
• diskuse
Celý večer doprovodí příjemný kulturní program dětí z Klíčku a vystoupení
Terezky Slunečkové.
Akce se koná pod záštitou senátora Mgr. Pavla Eyberta.
Bližší informace: [email protected],
http://www.tabor.cz/obcan/cs/sockoalice/index.htm.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
odpadu společně s klienty
DK Pavučinka a KC Cheiron T
28. listopadu, 16.00–18.00 hodin
NAŠE KNIHOVNIČKA
– POHÁDKOVÁ KOLÁŽ
– slavnostní otevření nově vybavené
knihovničky MC Radost a výroba
společné nebo samostatné koláže
s pohádkovou tematikou
1. prosince, 20.00 hodin
Music Club Orion
OTK – koncert pražské kapely
Kromě uvedených akcí probíhají
pravidelné programy.
Info na tel.: 603 526 246 nebo
381 257 624 (Aneta Vomlelová).
DĚTSKÝ KLUB PAVUČINKA
(pro děti od 6 do 14 let)
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
– každý den od 12.00 do 18.00 hodin
Informace o DK na tel.: 723 978 272
či 381 257 624 (Jana Gorušková).
MATEŘSKÉ CENTRUM RADOST
11. listopadu
MARTINSKÁ SLAVNOST
– průvod městem s rozsvícenými
lucerničkami, zpívání známých
lidových písniček, povídání
martinské legendy a příjezd
Martina na bílém koni – sraz na
Žižkově náměstí v 16.00 hodin nebo
v parku Pod Kotnovem u kostela
sv. Filipa a Jakuba v 16.45 hodin
25. listopadu, 9.00–12.00 hodin
VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
– přijďte si sami vyrobit a ozdobit
adventní věnec; nutné se předem
objednat na mobil MC
29. listopadu, 15.00–17.30 hodin
ŠITÍ A TISK MIKULÁŠSKÉHO
PŘEKVAPENÍ
– vánoční bytové dekorace,
mikulášské punčochy nebo
adventní kalendář
– s sebou různobarevné látky, filc,
nitě, nůžky, špendlíky
– nutné se nejdéle týden před termínem objednat na telefonu MC
Pozvánka
Kdo máte zájem o Montessori
metodu při vzdělávání vašich dětí,
přijďte se podívat na přípravu předškoláků do ZŠ Slapy, která začíná
7. prosince ve 14.15 hodin.
Kromě uvedených akcí probíhají
pravidelné programy.
Informace o MC na tel.: 777 105 097
(Olina Šebková).
Podrobnější informace o společnosti
a všech programech Cheiron T,
na tel.: 603 526 246 (Aneta Vomlelová) či 381 257 624 (Cheiron),
nebo na e-mailu: [email protected]
Činnost Cheiron T, o. p. s.,
můžete podpořit přispěním na účet
č.: 198685569/0300.
�
�
�
�
Tabulka na pavilonu velkých želv
V roce 2004 se senioři města Tábora ujali sponzorství samečka želvy obrovské v pražské ZOO. Jmenuje
se ALDO a v ZOO žije od 28. března 1974, kdy ho sem darovaly Československé cirkusy. Obecně se tento druh
želv dožívá až 160 let, váha se může vyšplhat až na 150 kg a pochází ze Seychelských ostrovů. Délka krunýře dosahuje až 120 cm. Potravou tohoto na
pohled velmi zvláštního zvířete jsou
šťavnaté listy, stonky a plody. Formou
sponzorských darů mu senioři Tábora
včetně obyvatel táborského G-centra
poslali už 7620 Kč. V roce 2004 to bylo
2400 Kč a dar byl předán u příležitosti
Dne seniorů přímo v pražské ZOO do
rukou ředitele ZOO Praha Petra Fejka.
Senioři byli pozváni do venkovního
výběhu želv, kam za nimi ALDO „přiběhl“ i se svou ošetřovatelkou, která
jim poutavě vyprávěla o želvích starostech i radostech. Překvapením pro
všechny bylo, že ALDO se choval jako
pes – šel za ošetřovatelkou, když na
něj zavolala, zjevně mu bylo příjemné
hlazení po hlavě i po krku. Senioři tak
s údivem zjistili, že i takhle velká a na
první pohled nemotorná želva má duši
a je schopná vnímat hlas i dotek. V roce 2005 činil sponzorský dar 3820 Kč
a v letošním roce si ALDO bude moci
pochutnávat na větších porcích salátu
díky částce 1400 Kč. Zoologická zahrada si velmi cení spolupráce s veřejností
a všech poskytnutých darů, takže každý sponzor i adoptivní rodič má po
dobu jednoho roku, kdy trvá sponzorství nebo adopce, u svého zvířátka tabulku se jménem. Obě formy pomoci
lze obnovit a pokračovat v nich. Takže mezi cedulkami u pavilonu velkých
želv najdete i tu, na které stojí: G-centrum Tábor a senioři města Tábora.
Kratochvílová Renata
G-centrum Tábor
G-centrum Tábor
sociální služby a domov důchodců, středisko sociálních služeb
(tel.: 381 478 230 nebo 728 989 970)
6. listopadu, 16.00 hodin
Městská knihovna
LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ
PODVEČER:
Setkání s... kruhem májovců
13. listopadu, 14.00 hodin
Městská knihovna
DISKUSNÍ POŘAD PRO SENIORY
(a nejen pro ně): Chcete vědět, co je
internet, jaké má výhody a jak ho využívat v běžném životě?
– možnosti a využití internetu
20. listopadu, 16.00 hodin
Městská knihovna
LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ
PODVEČER: Bílá hora v literatuře
29. listopadu, 16.00 hodin
restaurace Duklička
(bývalý vojenský klub v Kyjevské ulici)
PŘEDMIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ
v Dukličce
Kvůli omezené kapacitě sálu se hlaste
na tel.: 381 478 230.
30. listopadu, 13.00 hodin
prostory táborské matriky
AKADEMIE III. VĚKU:
Stůl a strava v gotice a renesanci
– přednáší: ředitel Milevského muzea
Vladimír Šindelář
Připravujeme:
5. prosince
Zájezd do Divadla na Vinohradech
na představení Vrátila se jednou
v noci. Cena vstupenky je v rozmezí
od 70 do 270 Kč. Odjezd od vlakového
nádraží v 17.00 hodin. Zájemci se mohou hlásit již od 13. listopadu osobně
v kanceláři střediska nebo na telefonu: 381 478 230.
21. prosince
restaurace v hotelu Palcát
Vánoční setkání osamělých seniorů
města Tábora s jeho představiteli. Svoji účast můžete předběžně oznámit už
od 20. listopadu na akcích střediska
anebo na tel.: 381 478 230.
(gc)
Dopravní omezení na místních komunikacích v listopadu
Uzavírky povolené a pokračující
• částečná uzavírka Nerudovy ulice kvůli výstavbě multifunkčního
domu vedle prodejny nábytku
– trvání částečné uzavírky:
27. 2.–31. 12.
• úplná uzavírka Žižkovy ulice kvůli rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řadu, chodníků, komunikace a provedení archeologického
průzkumu
– trvání uzavírky: 30. 8.–30. 11. (od
Střelnické ulice I. k Palackého ulici
– antikvariátu)
• úplná uzavírka chodníků v Náchodě kvůli jejich rekonstrukci a pře-
kládce telefonního vedení (realizace
chodníků bude provedena pouze
po Jedlovou ulici, zbytek bude realizován v roce 2007 po provedení
ukládky kabelu Telecomu; průjezd
po stávající silnici bude trvale zajištěn)
– trvání uzavírky: 1. 5.–30. 11.
• částečná uzavírka silnice II/603
v Táboře (od Jordánské hráze ke
gymnáziu) kvůli realizaci vodovodního a kanalizačního řadu k budoucí budově parkovacího domu
u Střelnice
– trvání částečné uzavírky:
21. 8.–10. 11.
• úplná uzavírka chodníků v ulici
ČSA kvůli výměně dlažby
– trvání úplné uzavírky chodníků:
1. 8.–30. 11.
• částečná uzavírka ulic Jesenského
a Mládeže kvůli pokládce teplovodního řadu pro obytné domy firmy
Dvořák v prostorách bývalé cihelny
– trvání částečné uzavírky:
9. 10.–30. 11. (etapa B – ulice Mládeže, Brigádníků, Průběžná)
Další upozornění
• v Ústecké ulici probíhá sanace spadlé opěrné zdi – naproti řadovým
garážím (průjezd je oboustranně
veden v jednom jízdním pruhu v šíři 3 m)
• v Leskovické ulici probíhá výstavba
27 bytových jednotek (při návozu
stavebního materiálu dochází k částečnému zúžení stávající vozovky)
• v Průběžné ulici začala firma Dvořák, a. s., stavět bytové domy (při
vjezdu a výjezdu do areálu bývalé
cihelny je nutné se řídit přechodným dopravním značením; vedení
pravidelné autobusové dopravy není dotčeno)
Ing. Vladimír Kofroň
odbor dopravy
[email protected]
Město Tábor – odbor správy majetku města
zveřejňuje záměry
PRODAT
1. pozemek parc. č. 201 o výměře 89 m2, část pozemku parc. č. 423/1
(PK 613/1) o výměře cca 150 m2 a dvě části pozemku parc. č. 423/1
(PK 613/1) pod opěrnými pilíři o výměře 2x cca 1 m2, vše v k. ú. Náchod
u Tábora, za cenu nejméně 300 Kč/m2. Jedná se o připlocené pozemky
k soukromé nemovitosti.
Bližší informace podává: Bc. Lenka Antoláková, tel.: 381 486 218,
e-mail: [email protected]
••••••
2. byt č. 141/6 o velikosti 2+1 (cca 64 m2) s příslušnou ideální částí
společných částí domu č. p. 141 v Koželužské ulici v Táboře a příslušnou id. částí
st. parc. č. 197 o výměře 331 m2, k. ú. Tábor, za cenu minimálně 300 000 Kč.
3. byt č. 2199/1 o velikosti 1+0 (cca 19 m2) s příslušnou ideální částí
společných částí domu č. p. 2198–9 ve Farského ulici v Táboře a příslušnou
id. částí st. parc. č. 2491 a 2476 o výměrách 143 m2 a 308 m2, k. ú. Tábor,
za cenu minimálně 100 000 Kč.
Bližší informace podává a písemné žádosti přijímá: Ing. Tomáš Eder,
tel.: 381 486 224, e-mail: [email protected]
PRONAJMOUT
1. nebytové prostory na Píseckém rozcestí – Čsl. armády v Táboře,
v přízemí a suterénu domu č. p. 2243 o celkové výměře 677 m2 (dnes
prodejna potravin a smíšeného zboží). Nájem bude sjednán na dobu určitou
– 10 let za nájemné minimálně 156 000 Kč ročně.
2. garáž o výměře cca 21 m2 ve Fügnerově ulici v Táboře na pozemku
parc. č. 2419/1 v k. ú. Tábor. Nájem bude sjednán na dobu určitou
– 5 let za nájemné minimálně ve výši 900 Kč měsíčně.
3. garáž o výměře cca 19 m2 v Dobrovského ulici v Táboře na pozemku
parc. č. 2004 v k. ú. Tábor. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou
za nájemné minimálně ve výši 600 Kč měsíčně.
4. ordinaci v „Zubatce“ – tř. Kpt. Jaroše, ve 2. nadzemním podlaží domu
č. p. 2876 o výměře 21,70 m2 (č. d. 203). Nájem bude sjednán na dobu určitou
– 10 let za nájemné minimálně 34 720 Kč ročně. Zároveň nebytové prostory
sloužící jako společné prostory ve 2. nadzemním podlaží o výměře
153,03 m2 (chodby včetně čekáren, WC, schodiště) za nájemné 31 456 Kč
ročně (pro všech 8 nájemců odpovědných společně a nerozdílně), ve
2. nadzemním podlaží o výměře 44,64 m2 (sterilizace, kancelář, denní
místnost) za nájemné 21 480 Kč ročně (pro všech 6 nájemců odpovědných
společně a nerozdílně), ve 3. nadzemním podlaží o výměře 19,97 m2 (zubní
RTG, temná komora, předsíň) za nájemné 31 952 Kč ročně (pro všech
11 nájemců odpovědných společně a nerozdílně), v 1. nadzemním podlaží
o výměře 92,68 m2 (závětří, zádveří, vstupní hala, kompresorovna)
za nájemné 19 032 Kč ročně (pro všech 13 nájemců odpovědných společně
a nerozdílně).
Žádosti lze podávat do 15. 11. 2006.
Bližší informace podává: Ing. Lenka Trojáková, tel.: 381 486 217,
e-mail: [email protected]
••••••
5. pozemky za účelem zemědělské činnosti v k. ú. Náchod u Tábora PK
p. č. 1005/1 o výměře 18 220 m2, v k. ú. Svrabov KN p. č. 132/1 o výměře
50 405 m2, v k. ú. Klokoty KN p. č. 373/1 o výměře 7869 m2 a v k. ú. Dražice
u Tábora PK p. č. 593/2 o výměře 13 510 m2, PK 2031 o výměře 2267 m2
a PK 2032/2 o výměře 30 212 m2, za nájemné 450 Kč/ha,
s povinností hradit daň z nemovitostí, na dobu určitou – 10 let.
Bližší informace podává: Ing. Ivana Kverková, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
SMĚNIT
1. pozemek parc. č. 5639/87 (oddělený z pozemku parc. č. 5639/24),
k. ú. Tábor, o výměře cca 294 m2 za pozemek parc. č. 5639/84 (oddělený
z pozemku parc. č. 5639/28), k. ú. Tábor, o výměře cca 409 m2 s podmínkou
závazku investora zrealizovat na své náklady přeložení stavby cyklostezky.
Pozemky se nacházejí při levé straně komunikace ke Kauflandu.
2. pozemky parc. č. 573/29 o výměře 4 m2 (oddělený z pozemku
parc. č. PK 633/3 díl 3) a parc. č. 573/35 o výměře 9 m2 (oddělený z pozemku
parc. č. PK 633/3 díl 3), vše v katastrálním území Klokoty, za pozemky
parc. č. 573/33 o výměře 1 m2 (oddělený z pozemku parc. č. 573/21)
a parc. č. 573/34 o výměře 49 m2 (oddělený z pozemků parc. č. 573/4
a 573/21), vše v katastrálním území Klokoty, s doplatkem ve výši
minimálně 10 233 Kč.
Pozemky se nacházejí u tř. Kpt. Jaroše (výpadovka na Písek), u odbočky
na panelovou cestu k areálům zde působících firem.
Bližší informace podává: Ing. Marek Rozmuš, tel.: 381 486 221,
e-mail: [email protected]
VYPŮJČIT
pozemky města Tábora KN p. č. 5304/18 (výměra 155 m2) druh ost. plocha,
p. č. 5304/1 (výměra 1384 m2) druh ttp, 5304/9 (výměra 87 m2) druh ttp,
p. č. 5304/19 (výměra 141 m2) druh ost. plocha, st. p. č. 5304/11
(výměra 106 m2), vše v k. ú. Tábor, na dobu 10 let. Pozemky se nacházejí
v areálu Českého svazu chovatelů ZO Tábor, lokalita Šibenný vrch.
Bližší informace podává: Ing. Ivana Kverková, tel.: 381 486 219,
e-mail: [email protected]
Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor – odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, 390 15 Tábor
zimní zahrady
žaluzie
sítě proti hmyzu
www.euro-jordan.cz
Záruka kvality ISO 9001:2000
SÍTĚ 100,-KČ/KS
jen k objednan
AKCE PLATÍ DO 30. 11. 2006
plastová okna
ým oknům
%
2
4
Ž
A
Y
V
E
L
S
za ká zk y
dl e ob je m u
TÁBOR, Budějovická 2061, tel.: 381 212 931, fax: 381 212 932, e-mail: [email protected]
SPLÁTKOVÝ PRODEJ
Noviny táborské radnice • vydává město Tábor • měsíčník slouží k informování občanů Tábora • není periodikem žádného politického subjektu • odpovědný redaktor: J. Řeřicha,
předseda redakční rady: F. Dědič • adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, 390 01 Tábor, tel.: 381 486 132 • sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor,
tel./fax: 381 259 680, 381 256 621 • příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 259 680, 381 256 621, e-mail: [email protected]
distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace – tel.: 381 478 111, 116 • registrace MK ČR E 13207 • redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Podobné dokumenty