Měniče frekvence SK 500E 0,25 až 160 kW

Komentáře

Transkript

Měniče frekvence SK 500E 0,25 až 160 kW
Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
CZ
Měniče frekvence
SK 500E 0,25 až 160 kW
Přehled produktů
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Jeden pro všechny
Produktová řada SK 500E
Bezpečnost
Typ SK 500E disponuje rozsáhlou bezpečnostní
koncepcí pro všechny komponenty pohonu
Motor, převodovka a aplikace
● Tepelná motorová ochrana TF (PTC), I2t
● Kontrola zkratu / zemního spojení
● Kontrola fázových chyb a magnetizace
● Kontrola otáček, směru otáčení, prokluzu se
snímačem otáček
● Kontrola a omezení zatížení
● Management poruch s uložením poruch a
stavu při poruchách, statistika poruch
Měnič frekvence
● Kontrola teploty
● Kontrola zkratu / zemního spojení /
proudu
● Kontrola přepětí / podpětí a fází
Periferie
● Kontrola komunikace integrovanou funkcí
Watchdog
● Parametrovatelné vstupy k vyhodnocení
signálů ze senzorů
Prostředí
● RoHS konformita
● Vysoká úroveň
odrušení s
integrovaným EMC
filtrem ( C1 do 5m motorového kabelu pro
měniče do 7,5 kW, C2 do 20 m, se stíněným
kabelem)
Spolehlivý provoz díky vysoké přetížitelnosti
● 200 % jmenovitého zatížení, 3,5 s / 150 %
jmenovitého zatížení, 60 s
2
F 3050
Řada měničů SK 500E
společnosti NORD Drivesystems je k dispozici pro
motory se jmenovitými výkony
od 0,25 - 132 kW (160 kW
od pololetí 2014). Díky
svému velmi kompaktnímu
konstrukčnímu provedení je
předurčena pro prostorově
úspornou
instalaci
ve
skříňovém rozvaděči.
Charakteristické
parametry
jako:
•bezsenzorové
proudové
vektorové řízení, zajišťující
při měnícím se zatížení
konstantní otáčky a při
rozběhu velmi vysoké točivé
momenty,
•200 % rezerva přetížení,
zajišťující více provozní
bezpečnosti u jeřábů a
zvedacích zařízení,
•integrovaný brzdný chopper
pro 4-kvadrantový provoz,
•integrovaný síťový filtr pro
zajištění optimální EMC
patří v celé sérii k základnímu
vybavení stejně jako PID
popř. procesní regulátor. Tyto
regulátory zajišťují řídící funkci
ve Vaší aplikaci.
Lze volit mezi přístroji s
integrovaným
síťovým
zdrojem 24 V nebo s externím
připojením napájení řídicí karty.
Externě napájené přístroje
Vybavení
Software
Přehled přístroje
Řídicí svorky
Příslušenství Technické údaje přitom poskytují výhodu, že
i při odpojeném výkonu je
možný přístup k parametrovým
datům a komunikace přes
sběrnicové rozhraní. Mimoto
je tak umožněn evakuační
pojezd řízený pouze měničem
samotným, což je velká výhoda
nejen pro pohony zvedacích
zařízení.
Modely SK 51xE a SK 53xE
podporují funkci „Bezpečný
Stop“
dle
EN
13849-1
(do
maximální
kategorie
bezpečnosti
4,
Stop
Kategorie 0 a 1), přičemž
provedení
SK
53xE
je
vybaveno integrovanou funkcí
POSICON,
perfektní
pro
všechny druhy polohovacích
úloh (relativní i absolutní).
Špičkový model SK 540E /
SK 545E podporuje volné
programování
funkcí
souvisejících s pohonem dle
IEC 61131 a umožňuje mimoto
provoz
se
synchronními
motory s buzením permanentními magnety. Měniče si
zachovávají i s různou funkční
výbavou jednotné rozměry.
Strana 3
Strana 10
Strana 12
Strana 13
Strana 14
Strana 32
www.nord.com
● Bezsenzorové proudové vektorové řízení (ISD regulace)
pro vysokou kvalitu regulace a rychlé reakční doby
● Řízení elektromagnetické brzdy
● Brzdný chopper k odvedení generátorické energie na
brzdný odpor
● Diagnostické rozhraní RS 232
● 4 přepínatelné sady parametrů (např. přepnutí mezi
pohony s odlišnými parametry motorů)
● Všechny běžné funkce pohonů
jako např. zrychlení / brzdění po rampě
● Přednastavené hodnoty parametrů pro okamžité použití
měniče
● Nastavitelná zobrazení displeje
● Měření odporu statoru pro zaručení
optimálních vlastností regulátoru
Funkce úspory energie
● Maximální efektivnost v provozu
s částečným zatížením
● Snížené provozní náklady díky
úspoře energie až o 60 %
● Jednoduché nastavení pomocí
parametrů
Snadná obsluha:
● Jednoduché přizpůsobení komunikačním
systémům pomocí nástrčných technologických
boxů.
● Rychlá a snadná diagnostika díky snadno
viditelným indikačním LED diodám.
● K dispozici technologické boxy pro indikaci,
obsluhu a parametrizaci
– Přehledné údaje díky velkému LCD displeji
ve 14 jazycích (volitelně).
– Snadná obsluha a parametrizace díky
logické struktuře parametrů a intuitivnímu
uspořádání ovládacích prvků.
– Varianty pro montáž do skříňových
rozvaděčů
Volitelně
❍Rozhraní pro mnoho sběrnicových systémů
❍Programování a diagnostika přes software NORDCON
❍Varianta s funkční bezpečností (Bezpečný Stop)
[od SK 510E]
❍Varianta s rozhraním pro inkrementální čidlo pro zpětnou
vazbu (servorežim) [od SK 520E]
❍Varianta POSICON s polohovací funkcí (relativní a
absolutní) [od SK 530E]
❍Varianta s PLC funkcí a univerzálním vstupem pro čidlo
polohy [od SK 540E]
F 3050
3
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Vnitřní hodnoty jsou důležité
Rozsáhlé základní vybavení
Monitor zatížení
Kontrola zátěžového točivého momentu v závislosti
na výstupní frekvenci
● Individuální přizpůsobení kontroly zatížení k
ochraně před nadměrným
namáháním zařízení v
určitých v frekvenčních
rozsazích
Úspora energie
●
Propojení meziobvodů
Meziobvod vyveden na svorky
u každého provedení přístroje
● Efekt úspory energie při vyrovnaném
motorickém a generátorickém provozu
● Možnost úspory brzdných odporů
Uzw
Funkce pro zvedací zařízení
Kvalitní proudové vektorové řízení pro rychlé a
přesné převzetí zátěže
● Integrovaný brzdný chopper k odvodu
generátorické energie do brzdného rezistoru
(příslušenství)
● Řízení elektromagnetické brzdy
s minimálním opotřebením brzdy
●
Procesní regulátor / PID regulátor
Zpětná vazba a vyhodnocení skutečných hodnot pro
realizaci uzavřeného regulačního okruhu
(regulace tlaku, navíječka s tanečníkem)
● P, I a D složky samostatně nastavitelné
●
4
F 3050
www.nord.com
Servorežim
● Kvalitní regulace otáček
● Maximální možné zrychlení díky přímé zpětné vazbě
otáček na měnič frekvence a tím také:
– Plný krouticí moment až do
zastavení (nulové otáčky)
– Digitální regulátor otáček s
širokou nastavitelností
K dispozici od SK 520E
Evakuační jízda
● Možnost evakuační jízdy při výpadku hlavního napájení
● Možnost nouzového provozu s nízkým
stejnosměrným napětím z nepřerušitelného
napájecího zdroje (např. baterie)
V
K dispozici pro všechny přístroje SK 5x5E
Provoz Master / Slave
● Řízení jednoho nebo více Slave měničů jedním
Master-měničem
● Komunikace přes rozhraní USS popř. CANopen
pomocí řídicího slova a požadovaných hodnot
● V závislostí na vybavení měniče je možná
synchronizace otáček a polohování
F 3050
5
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Pro všechny případy
Bezpečný Stop STO a SS1
Bezpečný Stop
Normy
• DIN EN ISO 13849-1:
Performance Level e
• DIN EN 61508: SIL 3
• DIN EN 60204-1: Funkce Stop
• DIN EN 61800-5-2:
Bezpečnostní funkce
Aplikace
• Rotující obráběcí stroje (např. fréza)
• Uzavřené systémy s bezpečnostními
dveřmi
Stručný přehled výhod
• Certifikace TÜV NORD
• Bezpečně odpojený moment (STO)
• Bezpečný Stop 1 (SS1)
• Vysoká dostupnost stroje
• Úspora stykačových komponent
• Zamezení inicializačním zpožděním
• Dlouhá životnost díky elektronickému
spínání (žádné elektromechanické
kontakty)
• Nákladově výhodné řešení díky
kompaktnímu přístroji
Bezpečnostní funkce
„Bezpečný Stop“
24V Napájecí napětí
Nouzové vypnutí
Bezpečnostní
spínač
Bezpečnostní zdroj 24V
Rychlé zastavení
Blokace pulsů 24V
Měnič frekvence
SK 5xxE
s funkcí "Bezpečný
Stop"
M
Motor
Dosavadní princip
realizace se silovým
odpínáním
24V Napájecí
napětí
Nouzové
vypnutí
Bezpečnostní
spínač
Rychlé
zastavení
Reset
Síťový
stykač
UN
Měnič frekvence
UVW
Motorový
stykač
M
Motor
F 3050
UN
UVW
K dispozici od SK 510E,
mimo SK 520E
6
Reset
Síťové napětí
Při provozu zařízení je vždy v
popředí bezpečnost osob, ale i
rychlé zprovoznění pohonu. Po
aktivaci bezpečnostního obvodu
otevřením ochranného krytu
nebo dveří musí být zajištěno, že
žádná z rotujících částí zařízení
nezpůsobí pracovní úraz.
U motorů s měniči frekvence
NORD je toto řešeno bezpečnou
blokací pulsů, která zajišťuje
normou předepsanou ochranu
proti opětovnému rozběhnutí
motoru.
Tato bezpečná blokace zahrnuje
napájení
elektronického
výkonového
dílu
přes
bezpečnostní
spínač.
Díky
tomu je měnič frekvence ihned
po uzavření bezpečnostního
obvodu znovu připraven k
zapnutí bez nutnosti opětovné
inicializace.
Síťové napětí
POSICON
Frekvenční měniče s integrovanou funkcí
POSICON jsou pomocí příslušných snímačů
schopny zjistit aktuální polohu pohonu. Jako
rozhraní jsou k dispozici vstupy inkrementálních
čidel (TTL / HTL) nebo čidel absolutní hodnoty
přes CANopen (od SK 540E také sinusový
snímač, SSI, BISS, EnDat 2.1 a Hiperface).
POSICON poskytuje mimo klasického polohování
z bodu do bodu (absolutní polohování) také
možnost relativního polohování pro nekonečné
osy a z toho vycházející technologické funkce
(otočný stůl „s optimalizací dráhy“, synchronní
chod, „letmá pila“).
Díky polohám uloženým v paměti a funkcím, jako
„Teach in“, „Referenční jízda “, „Reset polohy“,
„Offset polohy“, „Polohování cílového okna“
a „S-křivka“ standardně obsaženým ve funkci
POSICON je měnič frekvence schopen provádět
polohování kompletně a samostatně. Úloha
externího řídicího systému se tak již omezuje
pouze na spouštěcí impuls a převzetí potvrzení
o dosažení cílové polohy (pomocí digitálního
vstupu/výstupu popř. na úrovni sběrnice). Měnič
frekvence přebírá i kontrolu nad procesem
polohování a hlášením provozních stavů.
Aplikace
• Zvedací zařízení / Regálové zakladače s
řízením přesné polohy
• Pojezdová ústrojí dopravníků materiálu /
Portálové jeřáby s funkcí synchronizace všech
poháněných os
• Funkce kruhových stolů pro zásobníky
nástrojů na strojích
• Letmá pila: Řízení a paralelní vedení pily na
pohyblivý objekt
www.nord.com
Přesnost spojená s logikou
POSICON a PLC
PLC
Ve většině případů zajišťuje řízení měniče
frekvence nadřazený řídicí systém PLC. Použití
externího řízení PLC znamená ovšem další
potřebu místa a montážní náklady pro zajištění
komunikace mezi PLC a účastníky (např.
měničem frekvence). Pro více zařízení s relativně
jednoduchými úkoly pro pohon pak mohou
celkové výdaje snadno dosáhnout nepřiměřené
výše.
Zde se uplatní SK 540E / SK 545E se svou integrovanou PLC funkcí, vycházející z AWL instrukcí
(odvozené z IEC 61131-3), která je speciálně
upravena pro řízení pohonu. S výpočetním
výkonem cca 200 AWL instrukcí každou ms a
celkovým počtem cca 1280 příkazů v programu je
toto řízení schopno převzít řadu úloh od zařízení
v okolí měniče. Měnič vyhodnocuje své vstupy i
informace z připojené sběrnice a využije je pro
výpočet žádaných hodnot. Pomocí doplňkových
modulů (ParameterBox, software NORDCON)
je možná i vizualizace stavů zařízení a zadání
speciálních zákaznických parametrů.
Aplikace
• Kontrola / Řízení jednoho nebo více přístrojů
měničem
K dispozici od SK 540E
K dispozici od SK 530E
F 3050
7
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Mnohostranný a spolehlivý
Měnič frekvence se servo-geny
Univerzální rozhraní snímačů
Univerzální rozhraní umožňuje připojit k měniči
frekvence různé systémy snímačů otáček. Toto
rozhraní pro absolutní čidla nabývá na významu
zejména při provozu synchronních motorů.
Vedle čidel SSI a BISS (inovace čidel SSI) lze
vyhodnocovat také EnDat čidla s profilem 2.1 a
snímače Hiperface.
K dispozici od SK 540E
Provoz synchronního motoru
(jako energeticky úsporný motor)
SK 54xE poskytuje synchronní techniku ve
standardní podobě měničů.
PMSM jako energeticky úsporný motor
• Optimální poměr výrobních nákladů a
účinnosti
• Vysoký energetický potenciál u aplikací v
čerpací technice a u ventilátorů / dmychadel
• Bezsenzorová regulace
PMSM a ASM pro špičkové aplikace
• Jednoosé aplikace se zvýšenou dynamikou
K dispozici od SK 540E
8
F 3050
www.nord.com
V každé situaci cool
Alternativní chladicí systémy
Alternativní chladicí systémy
Plate“ a externí chladič
„Cold
U Cold-Plate varianty je standardní žebrový
chladič nahrazen hladkou chladicí přírubou. Pro
odvedení tepla z měniče se namontuje na plochu,
chlazenou např. vzduchem, vodou nebo olejem.
Podstatnou výhodou je zde především zmenšení
instalační hloubky o cca 35 mm na 119 mm
a zlepšený odvod tepla. U technologie externího
chladiče je jako volitelné příslušenství dodáváno
žebrované těleso chladiče, které se namontuje na ColdPlate jednotku. Měnič se instaluje do rozvaděče tak, že
se chladič nachází mimo vnitřní prostor rozvaděče a tím
je většina ztrátového tepla odváděna mimo rozvaděč.
To snižuje vnitřní teplotu skříňového rozvaděče, takže
klimatizace a ventilátory mohou být dimenzovány na
nižší výkon nebo vynechány (pasivní systém chlazení).
Volitelně k dispozici
Externí chladič: všechny přístroje do konstrukční velikosti 2, 2,2 kW
Cold-Plate: všechny přístroje do konstrukční velikosti 4, 7,5 kW
ATEX certifikované pohony pro
zvýšenou bezpečnost
K dispozici jsou testované a
certifikované kombinace z měničů
SK 500E a motorů NORD v
zajištěném provedení. Tam kde v
typickém provozu s frekvenčním
měničem musí být použity motory
s pevným závěrem, lze vybrat
kombinaci motoru NORD EExe a
frekvenčního měniče SK 500E*.
Přitom se profituje z výhody
značně nižších nákladů. Poměr
hmotnosti a ceny takového pohonu
je pak v dobrém poměru k užitným
vlastnostem motoru a nabízí tak
efektivní řešení.
* Instalace měniče frekvence mimo
zónu s nebezpečím výbuchu!
Stručný přehled výhod:
Cold-Plate
Externí chladič
• Až 40 % cenová úspora
na převodovém motoru ve
srovnání s motorem v pevném
závěru
• Výrazné snížení hmotnosti
• PTB certifikát pro Zónu 1 a
Zónu 2
• Možnost charakteristiky 50 Hz
nebo 87 Hz
• Regulační rozsah 5 Hz až
100 Hz
• Výkonový rozsah od 0,18 kW
do 13,5 kW (výkon motoru)
F 3050
9
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Dialog odborníků
Bezplatný software pro naši elektroniku
Software NORDCON
NORD CON je bezplatný ovládací software pro
řízení, parametrizaci a diagnostiku všech měničů
frekvence NORD.
Řízení
Virtuální ovládací prvek umožňuje, analogicky k
SimpleBoxu (programovací displej), zobrazení
provozních hodnot, parametrizaci a řízení
připojeného měniče frekvence.
Parametrizace
S komfortním přehledem může uživatel prohlížet
a přizpůsobovat všechny dostupné parametry.
Prostřednictvím odpovídajících možností volby
tisku vznikají v tištěné podobě seznamy parametrů
– kompletní nebo pouze s hodnotami, odlišnými od
továrního nastavení. Hotové datové záznamy mohou
být uloženy do počítače/notebooku a archivovány
pro pozdější použití nebo zasílány e-mailem.
Diagnostika
Funkce osciloskopu NORDCON představuje
mimořádně užitečný nástroj pro optimální nastavení
pohonných systémů. Pomocí liniových diagramů
lze zaznamenat a analyzovat všechny parametry
pohonu (proud, točivý moment atd.). Na základě
výsledků je možné nastavení na optimální parametry
příslušného pohonu.
Programování PLC (od SK 540E)
Pro vytvoření, zpracování a správu PLC programu
je k dispozici PLC editor. PLC programy lze pomocí
tohoto editoru i testovat (debugging) a přenášet do
měniče frekvence.
10
F 3050
www.nord.com
Všude k nalezení
NORD - Poháněcí technika v průmyslu
Společnost NORD
je svými pohony a
příslušnou regulační technikou zastoupena v
mnoha oblastech průmyslu. Potřeba funkcí se
přitom rozprostírá podle aplikace od jednoduché
regulace otáček až po špičkové koncové funkce
jako např. bezpečný Stop, "Letmá pila" a další.
Odvětví
Aplikace
• Úprava odpadních vod
Dmychadla
Ventilátory
Drobné přístroje
Čerpadla
Chladicí okruhy
• Jevištní technika
• Dopravní technika
Korečkové dopravníky
Zvedací zařízení
Jeřáby
• Letištní technika
Výtahy
• Ocelářský průmysl
• Potravinářský průmysl
• Cementářský průmysl
• Průmysl čerpací techniky
• Báňský průmysl a hornictví
• Stavebnictví
Pásové dopravníky
Doprava materiálu
Portálové jeřáby
Pojezdová ústrojí
Stáčecí zařízení
Zásobníky nástrojů
Distribuční zařízení
Třídicí zařízení
Drtiče
Míchadla
F 3050
11
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Kompletní tým
Všechny varianty přístrojů v přehledu
SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK
500E 505E 510E 511E 515E 520E 530E 535E 540E 545E 515E 535E 545E
Konstrukční
Konstrukční velikost 1-4
velikost 5-11
Základní funkce
Bezsenzorové proudově vektorové řízení
(ISD regulace)
Řízení elektromagnetické brzdy motoru
Brzdný chopper
(brzdný rezistor volitelně)
Diagnostické rozhraní RS 232
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
4 přepínatelné sady parametrů
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Veškeré běžné funkce pohonů
Parametry přednastaveny standardními
hodnotami
Nastavitelná zobrazení displeje
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Měření odporu statoru
Automatické přizpůsobení magnetizace
(energeticky úsporná funkce)
Síťový filtr třída C2,
do 5 m motorového kabelu třída C1 do vel.4
Kontrolní funkce
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Monitor zatížení
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Propojení meziobvodů
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Funkce pro zdvihací zařízení
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Procesní regulátor / PID regulátor
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Coldplate do vel.4,
externí chladič do vel.2
Všechny běžné sběrnicové systémy
Volitelné příslušenství
Funkce „Bezpečný Stop“
Integrované rozhraní CANopen
✓
Evakuační pojezd
✓
✓
Vstup inkrementálního snímače (servo režim)
✓
✓
POSICON
Interní síťový zdroj 24 V pro napájení řídicí karty
Externí napájení 24 V pro napájení řídicí karty
✓
✓
✓
✓
✓
✓
F 3050
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Řízení PLC
✓
✓
✓
Univerzální rozhraní snímačů
✓
✓
✓
Provoz synchronních motorů (PMSM)
✓
✓
✓
❍ volitelné konstrukční skupiny / provedení
12
✓
✓
SK
500E
SK
505E
SK
510E
SK
511E
SK
515E
SK
520E
SK
530E
www.nord.com
Smysly
Řídící vstupy měniče frekvence
SK
535E
SK
540E
SK
545E
Řídicí svorky
Konstrukční velikost 1-4
DIN
5
5
5
5
5
7
7
7
6–8
1
6–8
1
DOUT
0
0
0
0
0
2
2
2
3–1
1
3–1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
2
Výstupní relé (… 230VAC, 2A)
3
AIN
3
AOUT
Termistor (PTC)
1
1
1
1
1
Rozhraní enkodéru
Komunikace
1
) 2
) 3
) 4
) 3–1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
SIN / COS
✓
✓
✓
SSI
✓
✓
✓
BISS
✓
✓
✓
Hiperface
✓
✓
✓
Endat 2.1
✓
✓
✓
4
CANopen
CAN / CANopen
RJ45
RS 485 / RS232
RJ12
RS 485
Připojení na svorky
Modbus RTU
2
1
1
1
1
1
1
2
✓
HTL
1
0
✓
TTL RS422
1
SK
SK
SK
515E 535E 545E
Konstrukční velikost
5-11
1
5
7
6–8
✓
✓
✓
✓
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
✓
✓
✓
✓
2
2
2
1
1
1
1
1
1
✓
2 digitální vstupy/výstupy volitelně parametrizovatelné jako DIN popř. DOUT
s funkcemi DOUT, parametrizovatelné
AIN / AOUT lze použít i pro digitální signály.
AIN: 0(2) – 10 V, 0(4) – 20 mA, pouze SK 54xE: dodatečně ± 10 V
přes programovatelný digitální vstup
Komunikace
Řídicí svorky
komunikace
Rozhraní
enkodéru
Řídicí svorky
Rozhraní
enkodéru
Řídicí svorky
F 3050
13
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Potřebujete něco dalšího?
EMC - sada
Stíněný kabel pro připojení v souladu s
požadavky EMC a k zajištění
odlehčení tahu.
Velikost měniče
frekvence
EMC - sada
Číslo dílu
BG1 a BG2
SK EMC 2-1
275 999 011
BG3 a BG4
SK EMC 2-2
275 999 021
BG5
SK EMC 2-3
275 999 031
BG6
SK EMC 2-4
275 999 041
BG7
SK EMC 2-5
275 999 051
BG8 a BG9
SK EMC 2-6
275 999 061
BG10 a BG11
SK EMC 2-7
275 999 071
Převodník pro čidlo HTL/TTL
WK 4/2/4*680 OHM
K připojení HTL snímače
na TTL vstup měniče
frekvence, instalace na
montážní lištu.
Čís. mat. 278 910 340
Převodník požadované hodnoty +/- 10V
K připojení bipolárního analogového signálu
na unipolární analogový
vstup měniče frekvence (do
konstrukční velikosti 4),
instalace na montážní lištu.
Čís. mat. 278 910 320
14
F 3050
www.nord.com
Každý měnič frekvence
má zásuvku pro montáž
technologického boxu
Typ SK TU3-.
Lze volit mezi
obslužnými a
parametrizačními
moduly nebo rozhraním
pro sběrnice.
Montáž konstrukčních
skupin je rychlá a
jednoduchá.
Displej a obsluha
Volitelné konstrukční skupiny
s až 14 jazykovými možnostmi
pro zobrazení stavových
a provozních hlášení,
parametrizaci a obsluhu měniče
frekvence. Kromě variant pro
přímou montáž na zařízení
nebo k vestavbě do dveří skříňového
rozvaděče jsou k dispozici i přenosné
verze.
Rozhraní pro sběrnice
Napojení měniče frekvence
na sběrnici (klasickou nebo
založenou na Ethernetu)
je realizováno pomocí
příslušného rozhraní ve formě
technologického boxu typ
SK TU3-... . Ten je nasazen
přímo do zásuvky technologického boxu na
zařízení.
IO - rozšíření SK EBIOE-2
Počet standardních vstupů a
výstupů na přístroji je možné doplnit
rozšiřujícím I/O modulem na DIN
lištu.
Čís. mat.: 275 900 210
K dispozici od SK 540E
Elektronický brzdný usměrňovač
SK EBGR-1
K přímému řízení a ovládání elektromechanické přídržné brzdy.
Čís. mat.: 19 140 990
K dispozici od SK 540E
F 3050
15
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Technologické boxy
Obsluha a parametrizace
Obslužné boxy
Konstrukční skupina
Označení
Popis
Data
Čís. mat.
SK CSX-0
SimpleBox
Uvedení měniče frekvence do provozu,
parametrizace a řízení měniče
7-segmentový LED
displej, 4-místný,
jednotlačítkové
ovládání
275 900 095
SK CSX-3E
ControlBox
(montáž do panelu)
7-segmentový LED
displej, 4-místný,
klávesnice
275 281 413
SK PAR-3E
ParameterBox
(montáž do panelu)
LCD displej
(osvětlený)
4-řádkový,
klávesnice
275 281 414
SK TU3-CTR
ControlBox
Jako SK CSX-0
+ Uložení parametrů měniče
7-segmentový LED
displej, 4-místný,
klávesnice
275 900 090
SK TU3-PAR
ParameterBox
Jako SK CSX-0
+ Uložení parametrů
až 5 měničů
+ Stručný text ve 14 jazycích
LCD displej
(osvětlený)
4-řádkový,
klávesnice
275 900 100
SK TU3-POT
Potenciometrický box
přímé řízení měniče frekvence
ZAP, VYP, R/L,
0…100 %
275 900 110
Jako SK CSX-0
+ Uložení parametrů měniče
+ Montážní varianta pro skříňový rozvaděč
(dveře rozvaděče) IP54
Jako SK CSX-0
+ Uložení parametrů
až 5 měničů
+ Stručný text ve 14 jazycích
+ Montážní varianta pro skříňový rozvaděč
(dveře rozvaděče) IP54
SK CSX-0
SK TU3-PAR
16
F 3050
SK CSX-3E
SK TU3-CTR
SK PAR-3E
SK TU3-POT
www.nord.com
Technologické boxy
Sběrnice / Komunikace
Klasické sběrnice
Konstrukční skupina
Označení
Popis
Čís. mat.
SK TU3-AS1
AS-interface
4 senzory / 2 aktory
5-pólové a 8-pólové šroubové svorky
275 900 170
SK TU3-CAO
CANopen
Přenosová rychlost: až 1 MBit/s
Konektor: Sub-D9
275 900 075
SK TU3-DEV
DeviceNet
Přenosová rychlost: 500 KBit/s
5-pólová šroubová svorka
275 900 085
SK TU3-IBS
InterBus
Přenosová rychlost: 500 kBit/s (2Mbit/s)
Konektor: 2 x Sub-D9
275 900 065
SK TU3-PBR
Profibus DP
Přenosová rychlost: 1.5 MBaud konektor: Sub-D9
275 900 030
SK TU3-PBR-24V
Profibus DP
Přenosová rychlost: 12 MBaud konektor: Sub-D9
Externí napájení 24 VDC
275 900 160
Sběrnicové systémy na bázi ethernetu
Konstrukční skupina
Označení
Popis
Čís. mat.
SK TU3-ECT
EtherCAT
Přenosová rychlost: 100 MBaud
Konektor: 2 x RJ45
Externí napájení 24 VDC
275 900 180
SK TU3-EIP
Ethernet/IP
Přenosová rychlost: 100 MBaud
Konektor: 2 x RJ45
Externí napájení 24 VDC
275 900 150
SK TU3-PNT
PROFINET IO
Přenosová rychlost: 100 MBaud
Konektor: 2 x RJ45
Externí napájení 24 VDC
275 900 190
SK TU3-POL
POWERLINK
Přenosová rychlost: 100 MBaud
Konektor: 2 x RJ45
Externí napájení 24 VDC
275 900 140
F 3050
17
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Síťový filtr
Síťový filtr pro samostatnou montáž
Typ měniče
SK 5xxE ...
3~ 230 V
Všeobecně
Síťové filtry slouží všeobecně
k
snížení
emisí
elektromagnetického
rušení.
U
frekvenčních
měničů
řady
SK 500E je integrován síťový filtr
třídy C2 (max. 20 m stíněného
motorového kabelu) popř. třídy
C1 (BG 1–4, max. 5 m stíněného
motorového kabelu).
Pro větší délky kabelu popř.
zlepšení stupně odrušení jsou
na výběr různé síťové filtry.
3~ 400 V
Síťové filtry pro samostatnou
montáž, SK HLD (IP20)
Montáž tohoto síťového filtru
se
provádí
nezávisle
na
frekvenčním měniči. Tyto síťové
filtry umožňují odrušení třídy
C1 s max. 25 m / třídy C2 s
max. 50 m délky odstíněného
motorového kabelu.
Typ síťového filtru
IP20
Číslo dílu
0,25 … 1,1 kW
SK HLD 110-500/8
278 272 008
1,5 … 2,2 kW
SK HLD 110-500/16
278 272 016
3,0 … 5,5 kW
SK HLD 110-500/30
278 272 030
7,5 kW
SK HLD 110-500/42
278 272 042
11 kW
SK HLD 110-500/75
278 272 075
15 kW
SK HLD 110-500/100
278 272 100
0,55 … 2,2 kW
SK HLD 110-500/8
278 272 008
3,0 … 5,5 kW
SK HLD 110-500/16
278 272 016
7,5 kW
SK HLD 110-500/30
278 272 030
11 kW
SK HLD 110-500/42
278 272 042
15 ...18,5 kW
SK HLD 110-500/55
278 272 055
22 kW
SK HLD 110-500/75
278 272 075
30 kW
SK HLD 110-500/100
278 272 100
37... 45 kW
SK HLD 110-500/130
278 272 130
55 kW
SK HLD 110-500/180
278 272 180
75 … 90 kW
SK HLD 110-500/250
278 272 250
110 ... 160 kW
18
F 3050
připravuje se
www.nord.com
Š
D
H
Trvalý proud
[A]
Svodový proud1
[mA]
D
[mm]
Š
[mm]
H
[mm]
8
20 / 190
190
45
75
16
21 / 205
250
45
75
30
29 / 280
270
55
95
42
30 / 290
310
55
95
75
22 / 210
310
85
135
100
30 / 290
325
95
150
8
20 / 190
190
45
75
16
21 / 205
250
45
75
30
29 / 280
270
55
95
42
30 / 290
310
55
95
55
30 / 290
255
85
95
75
22 / 210
310
85
135
100
30 / 290
325
95
150
130
22 / 210
325
95
150
180
31 / 300
440
130
181
250
37 / 355
525
155
220
1
Svodový proud 1. hodnota: Stanovena na max. přípustné kolísání
vstupního napětí dle IEC 38 + 10 %
Svodový proud 2. hodnota: Vypočtena při max. vstupním napětí a
výpadku 2 fází ( typ. při 50Hz)
F 3050
19
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Síťový filtr
Podstavný kombinovaný síťový filtr
20
F 3050
3~ 230 V
3~ 400 V
Typ síťového filtru
IP20
Číslo dílu
0,25 … 0,75 kW
SK NHD-480/6-F
278 273 006
1,1 … 2,2 kW
SK NHD-480/10-F
278 273 010
3,0 … 4,0 kW
SK NHD-480/16-F
278 273 016
0,55 … 0,75 kW
SK NHD-480/3-F
278 273 003
1,1 … 2,2 kW
SK NHD-480/6-F
278 273 006
3,0 … 4,0 kW
SK NHD-480/10-F
278 273 010
5,5 … 7,5 kW
SK NHD-480/16-F
278 273 016
Typ síťového filtru
IP00
Číslo dílu
5,5 … 7,5 kW
SK LF2-480/45-F
278 273 045
11 kW
SK LF2-480/66-F
278 273 066
11 … 15 kW
SK LF2-480/45-F
278 273 045
18,5 … 22 kW
SK LF2-480/66-F
278 273 066
30 ... 37 kW
SK LF2-480/105-F
278 273 105
Podstavný síťový filtr
Typ měniče
SK 5xxE ...
3~ 400 V
Podstavný síťový filtr, SK LF2
(IP00)
je k dispozici pro výkon měniče
frekvence do 37 kW (400 V).
Montáž tohoto filtru lze provést
na plocho pod měničem
frekvence.
Tím se ušetří zástavbový
prostor. Tyto síťové filtry
umožňují odrušení třídy C1
s max. 50 m / třídy C2 s max.
100 m délky odstíněného
motorového kabelu.
Typ měniče
SK 5xxE ...
3~ 230 V
Podstavný
síťový
filtr,
kombinovaný SK NHD (IP20)
je k dispozici pro výkon měniče
frekvence do 7,5 kW (400 V).
Montáž tohoto filtru lze provést na
plocho pod měničem frekvence.
Tím se ušetří zástavbový
prostor. Tyto kombinované filtry
spojují přednosti síťového filtru
a síťové tlumivky v jednom
tělese a umožňují odrušení třídy
C1 s max. 50 m / třídy C2 s max.
100
m
délky
stíněného
motorového kabelu.
www.nord.com
Š
Š
D
D
H
H
Podstavný kombinovaný síťový filtr Podstavný síťový filtr
Trvalý proud
[A]
Indukčnost
[mH]
Svodový proud1
[mA]
D
[mm]
Š
[mm]
H
[mm]
5,5
3 x 6,4
1 / 10
290
88
74
9,5
3 x 3,7
12 / 120
305
115
98
16
3 x 2,2
12 / 120
350
140
98
2,3
3 x 15,3
1 / 10
250
75
60
5,5
3 x 6,4
1 / 10
290
88
74
9,5
3 x 3,7
12 / 120
305
115
98
16
3 x 2,2
12 / 120
350
140
98
Trvalý proud
[A]
Svodový proud1
[mA]
D
[mm]
Š
[mm]
H
[mm]
45
12 / 120
388
164
75
66
12 / 120
428
182
75
45
12 / 120
388
164
75
66
12 / 120
428
182
75
105
22 / 210
527
210
95
1
Svodový proud 1. hodnota: Stanovena na max. přípustné kolísání
vstupního napětí dle IEC 38 + 10 %
Svodový proud 2. hodnota: Vypočtena při max. vstupním napětí a
výpadku 2 fází ( typ. při 50Hz)
F 3050
21
D
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Š
Síťový filtr
H
Napěťový omezovací filtr, SK CIF (IP20)
K dodržení požadavků dle cUL (kanadský trh) je
bezpodmínečně nutné použití vhodného filtru pro
omezení napětí.
Upozornění: Pro přístroje od velikosti BG7 nejsou
pro dodržení požadavků dle cUL nutné žádné
filtry pro omezení napětí. Tyto přístroje splňují tyto
požadavky samy o sobě.
Pro přístroje 230V dále platí, že provoz měniče
frekvence je s příslušným filtrem omezujícím napětí
přípustný pouze při použití přídavné síťové tlumivky.
Typ síťového
filtru
IP20
Číslo dílu
Trvalý proud
[A]
D1
[mm]
Š1
[mm]
H1
[mm]
0,25 … 3,0 kW
SK CIF-323-20
276 997 070
20
180,5 / 204,5
126 / 126
76,5 / 62,5
4,0 … 11 kW
SK CIF-323-40
276 997 071
40
180,5 / 204,5
126 / 126
76,5 / 62,5
0,55 … 7,5 kW
SK CIF-340-30
276 997 080
30
180,5 / 204,5
126 / 126
71 / 57
11 … 22 kW
SK CIF-340-60
276 997 081
60
180,5 / 204,5
126 / 126
71 / 57
3~ 400 V
3~ 230 V
Typ měniče
SK 5xxE ...
1
22
F 3050
Rozměry 1. hodnota: Instalace na montážní lištu
Rozměry 2. hodnota: Nástěnná montáž
www.nord.com
D
H
Š
Meziobvodová tlumivka
Meziobvodová tlumivka SK DCL (IP00)
snižuje podobně jako síťová tlumivka provozní
síťové zatížení měniče frekvence. Je připojena do
meziobvodu měniče frekvence na určené, dobře
přístupné kontakty a je k dispozici od 45 kW (IP00)
Typ měniče
SK 5xxE ...
Typ tlumivky
IP00
Číslo dílu
Trvalý proud
[A]
Indukčnost
[mH]
DxŠxH
[mm]
45 … 55 kW
SK DCL-950/120-C
276 997 120
120
0,5
146 x 145 x 205
75 … 90 kW
SK DCL-950/200-C
276 997 200
200
0,3
170 x 175 x 235
110 ... 160 kW
připravuje se
F 3050
23
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Síťové tlumivky
1~ 230 V
Všeobecně
V závislosti na zařízení může být
nutné použití síťových tlumivek k
omezení nebezpečných špiček
síťového proudu.
Jejich použitím se mimo jiné
i výrazně sníží zpětné rušivé
účinky měniče na síť a podíl
harmonických se zredukuje
na minimum. Vstupní proud
se omezí přibližně na úroveň
výstupního proudu.
U měničů frekvence nad 45kW
je doporučeno použít síťové
tlumivky vždy. Dosahuje se tak
lepších parametrů z hlediska
EMC i životnosti přístroje.
Všechny tlumivky jsou v krytí
IP00 (svorkovnice IP20 do vel.
100A) a mají i UL- certifikaci.
Typ měniče
SK 5xxE ...
Typ tlumivky
IP00
Číslo dílu
0,25 … 0,75 kW
SK CI1-230/8-C
278 999 030
1,1 … 2,2 kW
SK CI1-230/20-C
278 999 040
Typ tlumivky
IP00
Číslo dílu
0,25 … 0,75 kW
SK CI1-480/6-C
276 993 006
1,1 … 1,5 kW
SK CI1-480/11-C
276 993 011
2,2 … 3,0 kW
SK CI1-480/20-C
276 993 020
4,0 … 7,5 kW
SK CI1-480/40-C
276 993 040
11 ... 15 kW
SK CI1-480/70-C
276 993 070
Typ tlumivky
IP00
Číslo dílu
0,55 … 2,2 kW
SK CI1-480/6-C
276 993 006
3,0 … 4,0 kW
SK CI1-480/11-C
276 993 011
5,5 … 7,5 kW
SK CI1-480/20-C
276 993 020
11 … 15 kW
SK CI1-480/40-C
276 993 040
18,5 … 30 kW
SK CI1-480/70-C
276 993 070
37 ... 45 kW
SK CI1-480/100-C
276 993 100
55 … 75 kW
SK CI1-480/160-C
276 993 160
90 kW
SK CI1-480/280-C
276 993 280
110 ... 132 kW
SK CI1-480/350-C
276 993 350
3~ 230 V
Typ měniče
SK 5xxE ...
3~ 400 V
Typ měniče
SK 5xxE ...
160 kW
24
F 3050
není k dispozici
www.nord.com
D
H
Š
Trvalý proud
[A]
Indukčnost
[mH]
D
[mm]
Š
[mm]
H
[mm]
8
2 x 1,0
65
78
89
20
2 x 0,4
90
96
106
Trvalý proud
[A]
Indukčnost
[mH]
D
[mm]
Š
[mm]
H
[mm]
6
3 x 4,88
96
60
117
11
3 x 2,93
120
85
140
20
3 x 1,47
155
110
177
40
3 x 0,73
155
115
172
70
3 x 0,47
185
122
220
Trvalý proud
[A]
Indukčnost
[mH]
D
[mm]
Š
[mm]
H
[mm]
6
3 x 4,88
96
60
117
11
3 x 2,93
120
85
140
20
3 x 1,47
155
110
177
40
3 x 0,73
155
115
172
70
3 x 0,47
185
122
220
100
3 x 0,29
240
148
263
160
3 x 0,18
352
140
268
280
3 x 0,10
352
169
268
350
3 x 0,08
352
169
268
F 3050
25
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Motorové tlumivky
3~ 230 V
Všeobecně
Velké délky motorových kabelů
(kapacita kabelu) vyžadují často
použití přídavných motorových
tlumivek (výstupních tlumivek)
na výstupu měniče frekvence.
Použitím motorové tlumivky
se rovněž zlepšuje ochrana
přístroje a elektromagnetická
kompatibilita.
Uvedené motorové tlumivky jsou
navrženy pro měniče frekvence
s pulsní frekvencí od 3 do 6kHz
a výstupní frekvenci 0 až 120Hz.
Všechny tlumivky jsou v krytí
IP00 (svorkovnice IP20 do vel.
90A) a mají i UL- certifikaci.
26
F 3050
Typ měniče
SK 5xxE ...
Typ tlumivky
IP00
Číslo dílu
0,25 … 0,75 kW
SK CO1-460/4-C
276 996 004
1,1 … 1,5 kW
SK CO1-460/9-C
276 996 009
2,2 … 4,0 kW
SK CO1-460/17-C
276 996 017
5,5 … 7,5 kW
SK CO1-460/33-C
276 996 033
11 ... 15 kW
SK CO1-480/60-C
276 992 060
Typ tlumivky
IP00
Číslo dílu
0,55 … 1,5 kW
SK CO1-460/4-C
276 996 004
2,2 … 3,0 kW
SK CO1-460/9-C
276 996 009
4,0 … 7,5 kW
SK CO1-460/17-C
276 996 017
11 … 15 kW
SK CO1-460/33-C
276 996 033
18,5 … 30 kW
SK CO1-480/60-C
276 992 060
37 ... 45 kW
SK CO1-460/90-C
276 996 090
55 … 75 kW
SK CO1-460/170-C
276 996 170
90 ... 110 kW
SK CO1-460/240-C
276 996 240
132 ... 160 kW
SK CO1-460/330-C
276 996 330
3~ 400 V
Typ měniče
SK 5xxE ...
www.nord.com
D
H
Š
Trvalý proud
[A]
Indukčnost
[mH]
D
[mm]
Š
[mm]
H
[mm]
4
3 x 3,5
120
104
140
9
3 x 2,5
155
110
160
17
3 x 1,2
185
102
201
33
3 x 0,6
185
122
201
60
3 x 0,33
185
112
210
Trvalý proud
[A]
Indukčnost
[mH]
D
[mm]
Š
[mm]
H
[mm]
4
3 x 3,5
120
104
140
9
3 x 2,5
155
110
160
17
3 x 1,2
185
102
201
33
3 x 0,6
185
122
201
60
3 x 0,33
185
112
210
90
3 x 0,22
352
144
325
170
3 x 0,13
412
200
320
240
3 x 0,07
412
225
320
330
3 x 0,03
352
188
268
F 3050
27
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Brzdné rezistory
Podstavné rezistory
230 V / 115 V
Typ měniče
SK 5xxE ...
Typ rezistoru
IP40
Číslo dílu
0,25 … 0,37 kW
SK BR4-240/100
275 991 110
0,55 … 0,75 kW
SK BR4-150/100
275 991 115
1,1 … 2,2 kW
SK BR4-75/200
275 991 120
3,0 … 4,0 kW
SK BR4-35/400
275 991 140
0,55 … 0,75 kW
SK BR4-400/100
275 991 210
1,1 … 2,2 kW
SK BR4-220/200
275 991 220
3,0 … 4,0 kW
SK BR4-100/400
275 991 240
5,5 … 7,5 kW
SK BR4-60/600
275 991 260
400 V
Podstavné rezistory
SK BR4 (IP40)
jsou k dispozici ve čtyřech
konstrukčních velikostech až
do výkonu měniče frekvence
7,5 kW (400V). Montáž tohoto
brzdného rezistoru lze provést
plošně pod měnič nebo na výšku
vedle měniče frekvence. Tím se
sníží potřeba místa. Elektricky
jsou uváděné rezistory navrženy
pro standardní aplikace.
28
F 3050
Kontrola teploty pro odpory BR4
při montáži v blízkosti měniče
275 991 100
Kontrola teploty pro odpory BR4
při přímé montáži pod měničem frekvence
275 991 200
www.nord.com
Š
H
D
Odpor
[Ω]
Trvalý výkon
[W]
Kapacita*
[kWs]
D
[mm]
Š
[mm]
H
[mm]
240
100
1,0
230
88
175
150
100
1,0
230
88
175
75
200
3,0
270
88
175
35
400
6,0
285
98
239
400
100
1,0
230
88
175
220
200
3,0
270
88
175
100
400
7,0
285
98
239
60
600
12,0
330
98
239
Bimetalový spínač
jako rozpínací kontakt
Bimetalový spínač
jako rozpínací kontakt
Šířka brzdného rezistoru + 10 mm (jednostranně)
Rozměry platí pro měnič frekvence
včetně brzdného rezistoru
* max. 1,2 s jednorázově během 120 s
F 3050
29
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Brzdné rezistory
Rezistory pro samostatnou montáž
Typ měniče
SK 5xxE ...
Typ rezistoru
IP20
Číslo dílu
3,0 … 4,0 kW
SK BR2-35/400-C
1
278 282 045
5,5 … 7,5 kW
SK BR2-22/600-C
278 282 065
11 kW
SK BR2-12/1500-C
278 282 015
15 kW
SK BR2-9/2200-C
278 282 122
230 V
400 V
Brzdné
rezistory
pro
samostatnou montáž, SK BR2
(IP20)
Odporové prvky jsou integrovány
v mřížkovém krytu a musí být s
měničem spojeny samostatným
připojením.
K tomu je třeba použít co
nejkratší stíněný kabel.
1
3,0 ... 4,0 kW
SK BR2-100/400-C
278 282 040
5,5 ... 7,5 kW
SK BR2-60/600-C
278 282 060
11 ... 15 kW
SK BR2-30/1500-C
278 282 150
18,5 ... 22 kW
SK BR2-22/2200-C
278 282 220
30 ... 37 kW
SK BR2-12/4000-C
278 282 400
45 ... 55 kW
SK BR2-8/6000-C
278 282 600
75 ... 90 kW
SK BR2-6/7500-C
278 282 750
110 ... 160 kW
SK BR2-3/7500-C
278 282 753
Integrována kontrola teploty odporů BR2
(2 svorky 4 mm2)
1
) způsob montáže - svisle
30
F 3050
D
D
www.nord.com
Š
H
H
Š
pouze SK BR2-xxx/400-C
Odpor
[Ω]
Trvalý výkon
[W]
Kapacita*
[kWs]
D
[mm]
Š
[mm]
H
[mm]
35
400
6,0
178
100
252
22
600
7,5
385
92
120
12
1500
20,0
585
185
120
9
2200
28,0
485
275
120
100
400
6,0
178
100
252
60
600
7,5
385
110
120
30
1500
20,0
585
185
120
22
2200
28,0
485
275
120
12
4000
52,0
585
266
210
8
6000
78,0
395
490
260
6
7500
104,0
595
490
270
3
7500
110,0
595
490
270
Bimetalový spínač
jako rozpínací kontakt
* max. 1,2 s jednorázově během 120 s
F 3050
31
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Měnič frekvence SK 5xxE
1~ 110 ... 120 V a 1 / 3~ 200 ... 240 V
Výstupní frekvence 0,0 ... 400,0 Hz
Typ měniče
SK 5xxE ...
Pulsní frekvence
3,0 ... 16,0 kHz
-250-112-O
typ. přetížitelnost
150 % po 60 s,
200 % 60 3,5 s
-370-112-O
Účinnost měniče frekvence
> 95 %
Teplota okolí
0°C ... +40°C
(S1-100 % ED),
0°C ... +50°C
(S3-70 % ED 10 min)
Krytí
IP20
Regulace a řízení
Bezsenzorové
proudově vektorové
řízení (ISD), lineární
charakteristika U/f
Kontrola teploty motoru
2
I t motor
(UL homologace),
PTC / bimetalový
spínač (bez UL
homologace)
-550-112-O
-750-112-O
Typ měniče
SK 5xxE ...
Jmenovitý výkon motoru
230 V [kW]
0,25
1~ 110 ... 120 V,
+/- 10 %,
47 ... 63 Hz
3~
0 - 2-násobek
síťového napětí
0,37
0,55
0,75
1,1
Síťové napětí
Jmenovitý výkon motoru
230 V [kW]
-250-323-A
0,25
-370-323-A
0,37
-550-323-A
-750-323-A
1 / 3~ 200 ... 240 V ,
+/- 10 %,
47 ... 63 Hz
0,55
0,75
-111-323-A
1,1
-151-323-A
1,5
-221-323-A
2,2
-301-323-A
3,0
-401-323-A
4,0
-751-323-A
F 3050
Výstupní
napětí
-111-112-O
-551-323-A
32
Síťové napětí
3~ 200 ... 240 V,
+/- 10 %,
47 ... 63Hz
5,5
7,5
-112-323-A
11
-152-323-A
15
www.nord.com
Š
D D2 rozteč otvorů
H
Jmenovitý výkon motoru
240 V [hp]
Výstupní jmenovitý proud
rms [A]
Typ. vstupní proud
rms [A]
Hmotnost
[kg]
1
3
1
2
3
4
1,7
8
1,4
2,2
10
1,4
3,0
13
1,4
1
4,0
18
1,4
112
5,3
23,5
1,4
Jmenovitý výkon motoru
240 V [hp]
Výstupní jmenovitý proud
rms [A]
Typ. vstupní proud
rms [A]
Hmotnost
[kg]
1
3
1,7
3,7 / 2,4
1,4
1
2
2,2
4,8 / 3,1
1,4
3
4
3,0
6,5 / 4,2
1,4
1
4,0
8,7 / 5,6
1,4
112
5,5
12,0 / 7,7
1,8
2
7,0
15,2 / 9,8
1,8
3
9,5
19,6 / 13,3
1,8
4
12,5
17,5
2,7
5
16,0
22,4
2,7
712
22
30,8
8,0
10
28
39,2
8,0
15
46
64,4
10,3
BG6: 367 (397) x 180 x 234
20
60
84
15,0
BG7: 456 (485) x 210 x 236
Rozměry
D (D2) x Š x H [mm]
BG1: 186 (220) x 74 x 153
Rozměry
D (D2) x Š x H [mm]
BG1: 186 (220) x 74 x 153
BG2: 226 (260) x 74 x 153
BG3: 241 (275) x 98 x 181
BG5: 327 (357) x 162 x 224
F 3050
33
NORD DRIVESYSTEMS | Intelligent Drivesystems, Worldwide Services
Měnič frekvence SK 5xxE
3~ 380 ... 480 V
Výstupní frekvence 0,0 ... 400,0 Hz
Typ měniče
SK 5xxE ...
Pulsní frekvence
3,0 ... 16,0 kHz
-550-340-A
0,55
typ. přetížitelnost
150 % po 60 s,
200 % po 3,5 s
-750-340-A
0,75
Účinnost měniče frekvence
> 95 %
-111-340-A
1,1
-151-340-A
1,5
Teplota okolí
-221-340-A
2,2
0°C ... +40°C
(S1-100 % ED),
0°C ... +50°C
(S3-70 % ED 10 min)
-301-340-A
3,0
-401-340-A
4,0
Krytí
IP20
-551-340-A
5,5
-751-340-A
7,5
-112-340-A
11,0
Regulace a řízení
Bezsenzorové
proudově vektorové
řízení (ISD), lineární
charakteristika U/f
Kontrola teploty motoru
2
I t motor
(UL homologace),
PTC / bimetalový
spínač (bez UL
homologace
-152-340-A
-182-340-A
F 3050
3~ 380 ... 480 V,
-20 % / +10 %,
47 ... 63 Hz
Jmenovitý výkon motoru
400 V [kW]
15,0
18,5
-222-340-A
22,0
-302-340-A
30,0
-372-340-A
37,0
-452-340-A
45,0
-552-340-A
55,0
-752-340-A
75,0
-902-340-A
90,0
-113-340-A
110,0
-133-340-A
132,0
-163-340-A*
160,0
)* připravuje se
34
Síťové napětí
D
L2 rozteč otvorů
www.nord.com
Š
H
Jmenovitý výkon motoru
480 V [hp]
Výstupní jmenovitý proud
rms [A]
Typ. vstupní proud
rms [A]
Hmotnost
[kg]
3
4
1,7
2,4
1,4
1
2,3
3,2
1,4
112
3,1
4,3
1,8
2
4,0
5,6
1,8
3
5,5
7,7
1,8
4
7,5
10,5
2,7
5
9,5
13,3
2,7
712
12,5
17,5
3,1
10
16,0
22,4
3,1
15
24,0
33,6
8,0
20
31,0
43,4
8,0
25
38,0
53,2
10,3
30
46,0
64,4
10,3
40
60,0
84,0
16,0
50
75,0
105,0
16,0
60
90,0
126,0
20,0
75
110,0
154,0
20,0
100
150,0
210,0
25,0
125
180,0
252,0
25,0
150
220,0
308,0
46,0
180
260,0
364,0
49,0
220
320,0
448,0
52,0
Rozměry
D (D2) x Š x H [mm]
BG1: 186 (220) x 74 x 153
BG2: 226 (260) x 74 x 153
BG3: 241 (275) x 98 x 181
BG4: 286 (320) x 98 x 181
BG5: 327 (357) x 162 x 224
BG6: 367 (397) x 180 x 234
BG7: 456 (485) x 210 x 236
BG8: 598 (582) x 265 x 286
BG9: 636 (620) x 265 x 286
BG10: 720 (704) x 395 x 292
BG11: 799 (783) x 395 x 292
F 3050
35
NORD DRIVESYSTEMS GROUP
DE
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, Getriebebau-Nord-Strasse 1, 22941 Bargteheide, Deutschland
Tel. +49 (0) 4532 / 289 - 0 Fax. +49 (0) 4532 / 289- 2253, [email protected]
CZ
NORD - Poháněcí technika s.r.o., Montážní závod a sídlo firmy, Bečovská 1398/11,
104 00 Praha 10 - Uhříněves, Tel.: 222 287 222, Fax: 222 287 228, [email protected]
NORD - Poháněcí technika s.r.o., Obchodní kancelář, Palackého 359,
500 03 Hradec Králové, Tel.: 495 580 310 - 311, Fax: 495 580 312, [email protected]
NORD - Poháněcí technika s.r.o., Obchodní kancelář, Terezy Novákové 51,
621 00 Brno- Řečkovice, Tel.: 541 229 740 - 741, Fax: 541 229 742, [email protected]
Members of the NORD DRIVESYSTEMS GROUP
F3050 Mat.čís. 603 50 10 / 4513
www.nord.com/locator

Podobné dokumenty