výsledky_vranovice_2010

Komentáře

Transkript

výsledky_vranovice_2010
Výsledky turnaje
Velikonoční Vranovice Vranovice 9.4.2010
1.SCHMIED - BELHÁREK,
13:1 (208:127)
37 b.
2.KOMAROVSKÝ Petr - HUNDHAUSEN Adrian,
10:4 (197:142)
30 b.
3.PROKOP Michal - KREJČÍ Tomáš,
10:4 (186:160)
24 b.
4.ZAJÍC Jan - SLAVÍKOVÁ Zita,
10:4 (190:166)
24 b.
5.SEDLÁČEK Kamil - KOCMÁNEK Karel,
9:5 (176:159)
24 b.
6.KLAČANSKÝ Juraj - LOUTOCKÁ Lenka,
8:6 (177:160)
24 b.
7.HRDLIČKA Petr - SEKNIČKA Martin,
8:6 (183:172)
23 b.
8.SVOBODA Martin - KUBÁT Michal,
8:6 (177:172)
23 b.
9.SLANÁ Iva - RYBÁŘ Zdeněk,
7:7 (180:163)
23 b.
(1) PROKOP Michal - KREJČÍ Tomáš 6:0 (2:0/15:9 | 15:9); (2) HRDLIČKA Petr - SEKNIČKA Martin
6:0 (2:0/15:8 | 15:9); (3) KOMAROVSKÝ Petr - HUNDHAUSEN Adrian 5:1 (2:0/15:8 | 15:12);
(4) JANOŠ Rado - BOWERS Barbara 6:0 (2:0/15:8 | 15:8); (5) SEDLÁČEK Kamil - KOCMÁNEK
Karel 5:1 (2:0/15:5 | 15:10); (6) ANTL Robo - PŘINOSILOVÁ Petra 5:1 (2:0/15:7 | 15:14); (7)
KLAČANSKÝ Juraj - LOUTOCKÁ Lenka 4:2 (1:1/13:15 | 15:5);
(1) PATAKI Patrik - ZABLOUDIL Roman 6:0 (2:0/15:8 | 15:4); (2) TOMEK Jan - LICK Jan 5:1
(2:0/15:9 | 15:14); (3) SCHMIED - BELHÁREK 1:5 (0:2/8:15 | 12:15); (4) HRDLIČKA Petr
- SEKNIČKA Martin 3:3 (1:1/13:15 | 15:11); (5) KLAČANSKÝ Juraj - LOUTOCKÁ Lenka 4:2
(1:1/15:8 | 14:15); (6) JANOŠ Rado - BOWERS Barbara 6:0 (2:0/15:6 | 15:6); (7) SEDLÁČEK
Kamil - KOCMÁNEK Karel 5:1 (2:0/15:4 | 15:12);
(1) SCHMIED - BELHÁREK 0:6 (0:2/9:15 | 9:15); (2) KONVIČNÝ - FRÝZA 2:4 (1:1/8:15 | 15:12);
(3) BLAŽEK - KUBÍČKOVÁ 5:1 (2:0/15:9 | 15:11); (4) KONVIČNÁ - MEDUNOVÁ 5:1 (2:0/15:10
| 15:7); (5) IVIČIČ Jaroslav - NEVESELÝ Jaroslav 4:2 (2:0/15:11 | 15:11); (6) HRDLIČKA Petr SEKNIČKA Martin 3:3 (1:1/10:15 | 15:10); (7) ANTL Robo - PŘINOSILOVÁ Petra 5:1 (2:0/15:12 |
15:7);
(1) JÁNEK David - HA BAC NGUYEN 5:1 (2:0/15:6 | 15:14); (2) SLANÁ Iva - RYBÁŘ Zdeněk 2:4
(1:1/15:14 | 7:15); (3) KLAČANSKÝ Juraj - LOUTOCKÁ Lenka 2:4 (1:1/15:13 | 6:15); (4) IVIČIČ
Jaroslav - NEVESELÝ Jaroslav 3:3 (1:1/15:12 | 14:15); (5) PRUDKÝ Ladislav - SVOBODOVÁ 4:2
(2:0/15:11 | 15:11); (6) SVOBODA Martin - KUBÁT Michal 5:1 (2:0/15:4 | 15:10); (7) HRDLIČKA
Petr - SEKNIČKA Martin 3:3 (1:1/15:11 | 13:15);
(1) PRUDKÝ Ladislav - SVOBODOVÁ 4:2 (2:0/15:10 | 15:11); (2) REICHMAN Karel - PETŘÍČKOVÁ
Kamila 6:0 (2:0/15:4 | 15:4); (3) ANTL Robo - PŘINOSILOVÁ Petra 3:3 (1:1/10:15 | 15:12); (4)
KLAČANSKÝ Juraj - LOUTOCKÁ Lenka 4:2 (2:0/15:12 | 15:10); (5) SCHMIED - BELHÁREK 1:5
(0:2/5:15 | 10:15); (6) TOMEK Jan - LICK Jan 5:1 (2:0/15:12 | 15:9); (7) KOMAROVSKÝ Petr HUNDHAUSEN Adrian 1:5 (0:2/4:15 | 12:15);
(1) KONVIČNÁ - MEDUNOVÁ 6:0 (2:0/15:8 | 15:6); (2) ANTL Robo - PŘINOSILOVÁ Petra 2:4
(1:1/9:15 | 15:10); (3) ZAJÍC Jan - SLAVÍKOVÁ Zita 4:2 (1:1/13:15 | 15:6); (4) SEDLÁČEK Kamil
- KOCMÁNEK Karel 2:4 (0:2/12:15 | 10:15); (5) KOMAROVSKÝ Petr - HUNDHAUSEN Adrian 2:4
(1:1/8:15 | 15:14); (6) IVIČIČ Jaroslav - NEVESELÝ Jaroslav 6:0 (2:0/15:6 | 15:7); (7) SCHMIED BELHÁREK 2:4 (1:1/15:13 | 5:15);
(1) SVOBODA Martin - KUBÁT Michal 6:0 (2:0/15:9 | 15:9); (2) SCHMIED - BELHÁREK 0:6
(0:2/8:15 | 9:15); (3) RAUS Jiří - NEVESELÝ Emil 5:1 (2:0/15:11 | 15:6); (4) KOMAROVSKÝ Petr
- HUNDHAUSEN Adrian 3:3 (1:1/15:13 | 11:15); (5) TOMEK Jan - LICK Jan 3:3 (1:1/15:11 |
14:15); (6) PROKOP Michal - KREJČÍ Tomáš 3:3 (1:1/15:10 | 10:15); (7) ZAJÍC Jan - SLAVÍKOVÁ
Zita 3:3 (1:1/11:15 | 15:13);
(1) HRDLIČKA Petr - SEKNIČKA Martin 0:6 (0:2/9:15 | 9:15); (2) KONVIČNÁ - MEDUNOVÁ 3:3
(1:1/15:11 | 11:15); (3) PRUDKÁ Pavlína - GERŠL Miroslav 5:1 (2:0/15:8 | 15:11); (4) PATAKI
Patrik - ZABLOUDIL Roman 4:2 (1:1/15:9 | 14:15); (5) SLANÁ Iva - RYBÁŘ Zdeněk 5:1 (2:0/15:9
| 15:13); (6) ZAJÍC Jan - SLAVÍKOVÁ Zita 1:5 (0:2/4:15 | 10:15); (7) JÁNEK David - HA BAC
NGUYEN 5:1 (2:0/15:12 | 15:9);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz)
Vlastník licence: Sokol Vranovice (licence 011)
(1) KONVIČNÝ - FRÝZA 5:1 (2:0/15:10 | 15:6); (2) ZAJÍC Jan - SLAVÍKOVÁ Zita 4:2 (1:1/14:15
| 15:7); (3) JANOŠ Rado - BOWERS Barbara 0:6 (0:2/5:15 | 7:15); (4) PRUDKÝ Ladislav SVOBODOVÁ 2:4 (0:2/13:15 | 14:15); (5) SVOBODA Martin - KUBÁT Michal 1:5 (0:2/9:15 |
13:15); (6) BLAŽEK - KUBÍČKOVÁ 5:1 (2:0/15:8 | 15:10); (7) REICHMAN Karel - PETŘÍČKOVÁ
Kamila 6:0 (2:0/15:9 | 15:8);
10.TOMEK Jan - LICK Jan,
7:7 (186:171)
23 b.
11.IVIČIČ Jaroslav - NEVESELÝ Jaroslav,
6:8 (169:179)
22 b.
12.KONVIČNÁ - MEDUNOVÁ,
8:6 (176:179)
21 b.
13.PRUDKÁ Pavlína - GERŠL Miroslav,
6:6 (145:143)
21 b.
14.ANTL Robo - PŘINOSILOVÁ Petra,
6:8 (174:175)
21 b.
15.PRUDKÝ Ladislav - SVOBODOVÁ,
6:8 (185:191)
21 b.
16.RAUS Jiří - NEVESELÝ Emil,
5:7 (146:147)
21 b.
17.JANOŠ Rado - BOWERS Barbara,
8:6 (168:165)
20 b.
18.JÁNEK David - HA BAC NGUYEN,
6:8 (173:186)
18 b.
(1) PRUDKÁ Pavlína - GERŠL Miroslav 6:0 (2:0/15:3 | 15:8); (2) KOMAROVSKÝ Petr HUNDHAUSEN Adrian 1:5 (0:2/9:15 | 14:15); (3) JÁNEK David - HA BAC NGUYEN 5:1 (2:0/15:12
| 15:8); (4) ANTL Robo - PŘINOSILOVÁ Petra 3:3 (1:1/12:15 | 15:12); (5) HRDLIČKA Petr
- SEKNIČKA Martin 3:3 (1:1/11:15 | 15:14); (6) SEDLÁČEK Kamil - KOCMÁNEK Karel 1:5
(0:2/12:15 | 9:15); (7) JANOŠ Rado - BOWERS Barbara 4:2 (1:1/14:15 | 15:9);
(1) JANOŠ Rado - BOWERS Barbara 2:4 (0:2/10:15 | 10:15); (2) PRUDKÝ Ladislav SVOBODOVÁ 3:3 (1:1/15:13 | 12:15); (3) KONVIČNÝ - FRÝZA 6:0 (2:0/15:8 | 15:9); (4)
ZAJÍC Jan - SLAVÍKOVÁ Zita 3:3 (1:1/12:15 | 15:14); (5) PROKOP Michal - KREJČÍ Tomáš 2:4
(0:2/11:15 | 11:15); (6) KLAČANSKÝ Juraj - LOUTOCKÁ Lenka 0:6 (0:2/6:15 | 7:15); (7) BLAŽEK
- KUBÍČKOVÁ 6:0 (2:0/15:9 | 15:6);
(1) KLAČANSKÝ Juraj - LOUTOCKÁ Lenka 0:6 (0:2/8:15 | 6:15); (2) SVOBODA Martin - KUBÁT
Michal 3:3 (1:1/11:15 | 15:11); (3) REICHMAN Karel - PETŘÍČKOVÁ Kamila 5:1 (2:0/15:8 |
15:11); (4) PROKOP Michal - KREJČÍ Tomáš 1:5 (0:2/10:15 | 7:15); (5) RAUS Jiří - NEVESELÝ
Emil 4:2 (2:0/15:12 | 15:14); (6) PRUDKÝ Ladislav - SVOBODOVÁ 3:3 (1:1/14:15 | 15:14); (7)
KONVIČNÝ - FRÝZA 5:1 (2:0/15:10 | 15:9);
(1) TOMEK Jan - LICK Jan 0:6 (0:2/3:15 | 8:15); (3) SVOBODA Martin - KUBÁT Michal 1:5
(0:2/8:15 | 11:15); (4) KONVIČNÝ - FRÝZA 4:2 (1:1/14:15 | 15:8); (5) TICHÝ Marek - BLAŠKOVÁ
Irena 5:1 (2:0/15:3 | 15:10); (6) PATAKI Patrik - ZABLOUDIL Roman 5:1 (2:0/15:8 | 15:13); (7)
PRUDKÝ Ladislav - SVOBODOVÁ 3:3 (1:1/15:11 | 11:15);
(1) TICHÝ Marek - BLAŠKOVÁ Irena 6:0 (2:0/15:8 | 15:5); (2) KLAČANSKÝ Juraj - LOUTOCKÁ
Lenka 4:2 (1:1/15:9 | 10:15); (3) SEDLÁČEK Kamil - KOCMÁNEK Karel 3:3 (1:1/15:10 | 12:15);
(4) TOMEK Jan - LICK Jan 3:3 (1:1/15:12 | 12:15); (5) JANOŠ Rado - BOWERS Barbara 3:3
(1:1/10:15 | 15:11); (6) SCHMIED - BELHÁREK 1:5 (0:2/7:15 | 14:15); (7) PROKOP Michal KREJČÍ Tomáš 1:5 (0:2/12:15 | 7:15);
(1) SEDLÁČEK Kamil - KOCMÁNEK Karel 2:4 (0:2/10:15 | 11:15); (2) IVIČIČ Jaroslav - NEVESELÝ
Jaroslav 3:3 (1:1/13:15 | 15:12); (3) PATAKI Patrik - ZABLOUDIL Roman 4:2 (1:1/15:7 | 14:15);
(4) SLANÁ Iva - RYBÁŘ Zdeněk 4:2 (2:0/15:13 | 15:14); (5) ZAJÍC Jan - SLAVÍKOVÁ Zita 2:4
(0:2/11:15 | 11:15); (6) KONVIČNÁ - MEDUNOVÁ 3:3 (1:1/15:14 | 14:15); (7) PRUDKÁ Pavlína GERŠL Miroslav 3:3 (1:1/11:15 | 15:11);
(1) BLAŽEK - KUBÍČKOVÁ 5:1 (2:0/15:8 | 15:14); (2) JANOŠ Rado - BOWERS Barbara 1:5
(0:2/8:15 | 11:15); (3) HRDLIČKA Petr - SEKNIČKA Martin 1:5 (0:2/11:15 | 6:15); (4) JÁNEK
David - HA BAC NGUYEN 3:3 (1:1/9:15 | 15:9); (5) KONVIČNÁ - MEDUNOVÁ 2:4 (0:2/12:15 |
14:15); (7) TICHÝ Marek - BLAŠKOVÁ Irena 6:0 (2:0/15:9 | 15:2);
(1) IVIČIČ Jaroslav - NEVESELÝ Jaroslav 4:2 (2:0/15:10 | 15:10); (2) RAUS Jiří - NEVESELÝ Emil
5:1 (2:0/15:8 | 15:11); (3) SLANÁ Iva - RYBÁŘ Zdeněk 6:0 (2:0/15:5 | 15:7); (4) SCHMIED BELHÁREK 0:6 (0:2/8:15 | 8:15); (5) ANTL Robo - PŘINOSILOVÁ Petra 3:3 (1:1/15:10 | 11:15);
(6) KOMAROVSKÝ Petr - HUNDHAUSEN Adrian 0:6 (0:2/6:15 | 6:15); (7) TOMEK Jan - LICK Jan
2:4 (1:1/15:14 | 9:15);
(1) ZAJÍC Jan - SLAVÍKOVÁ Zita 1:5 (0:2/6:15 | 14:15); (2) BLAŽEK - KUBÍČKOVÁ 5:1 (2:0/15:9
| 15:12); (3) TOMEK Jan - LICK Jan 1:5 (0:2/12:15 | 8:15); (4) RAUS Jiří - NEVESELÝ Emil 3:3
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz)
Vlastník licence: Sokol Vranovice (licence 011)
(1:1/15:9 | 9:15); (5) PATAKI Patrik - ZABLOUDIL Roman 3:3 (1:1/13:15 | 15:13); (6) TICHÝ
Marek - BLAŠKOVÁ Irena 4:2 (2:0/15:12 | 15:11); (7) SVOBODA Martin - KUBÁT Michal 1:5
(0:2/12:15 | 9:15);
19.PATAKI Patrik - ZABLOUDIL Roman,
5:7 (137:161)
17 b.
20.KONVIČNÝ - FRÝZA,
3:9 (129:165)
15 b.
21.REICHMAN Karel - PETŘÍČKOVÁ Kamila,
5:7 (127:165)
14 b.
22.BLAŽEK - KUBÍČKOVÁ,
0:12 (117:180)
9 b.
23.TICHÝ Marek - BLAŠKOVÁ Irena,
0:12 (102:180)
8 b.
(1) KOMAROVSKÝ Petr - HUNDHAUSEN Adrian 0:6 (0:2/8:15 | 4:15); (2) TICHÝ Marek BLAŠKOVÁ Irena 6:0 (2:0/15:8 | 15:7); (3) PRUDKÝ Ladislav - SVOBODOVÁ 2:4 (1:1/7:15 |
15:14); (4) SVOBODA Martin - KUBÁT Michal 2:4 (1:1/9:15 | 15:14); (5) JÁNEK David - HA BAC
NGUYEN 3:3 (1:1/15:13 | 13:15); (6) PRUDKÁ Pavlína - GERŠL Miroslav 1:5 (0:2/8:15 | 13:15);
(1) SLANÁ Iva - RYBÁŘ Zdeněk 1:5 (0:2/10:15 | 6:15); (2) PROKOP Michal - KREJČÍ Tomáš 4:2
(1:1/15:8 | 12:15); (3) IVIČIČ Jaroslav - NEVESELÝ Jaroslav 0:6 (0:2/8:15 | 9:15); (4) PRUDKÁ
Pavlína - GERŠL Miroslav 2:4 (1:1/15:14 | 8:15); (6) REICHMAN Karel - PETŘÍČKOVÁ Kamila 4:2
(1:1/12:15 | 15:8); (7) KONVIČNÁ - MEDUNOVÁ 1:5 (0:2/10:15 | 9:15);
(2) SEDLÁČEK Kamil - KOCMÁNEK Karel 0:6 (0:2/4:15 | 4:15); (3) KONVIČNÁ - MEDUNOVÁ 1:5
(0:2/8:15 | 11:15); (4) TICHÝ Marek - BLAŠKOVÁ Irena 4:2 (2:0/15:14 | 15:13); (5) BLAŽEK KUBÍČKOVÁ 4:2 (2:0/15:10 | 15:11); (6) KONVIČNÝ - FRÝZA 2:4 (1:1/15:12 | 8:15); (7) SLANÁ
Iva - RYBÁŘ Zdeněk 0:6 (0:2/9:15 | 8:15);
(1) RAUS Jiří - NEVESELÝ Emil 1:5 (0:2/8:15 | 14:15); (2) JÁNEK David - HA BAC NGUYEN 1:5
(0:2/9:15 | 12:15); (3) PROKOP Michal - KREJČÍ Tomáš 1:5 (0:2/9:15 | 11:15); (5) REICHMAN
Karel - PETŘÍČKOVÁ Kamila 2:4 (0:2/10:15 | 11:15); (6) SLANÁ Iva - RYBÁŘ Zdeněk 1:5
(0:2/8:15 | 10:15); (7) IVIČIČ Jaroslav - NEVESELÝ Jaroslav 0:6 (0:2/9:15 | 6:15);
(1) ANTL Robo - PŘINOSILOVÁ Petra 0:6 (0:2/8:15 | 5:15); (2) PATAKI Patrik - ZABLOUDIL
Roman 0:6 (0:2/8:15 | 7:15); (4) REICHMAN Karel - PETŘÍČKOVÁ Kamila 2:4 (0:2/14:15 |
13:15); (5) PRUDKÁ Pavlína - GERŠL Miroslav 1:5 (0:2/3:15 | 10:15); (6) JÁNEK David - HA BAC
NGUYEN 2:4 (0:2/12:15 | 11:15); (7) RAUS Jiří - NEVESELÝ Emil 0:6 (0:2/9:15 | 2:15);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.0 (http://www.losovani.wz.cz)
Vlastník licence: Sokol Vranovice (licence 011)

Podobné dokumenty

U9+11 - Chlapci - TJ SOKOL Osík

U9+11 - Chlapci - TJ SOKOL Osík (1) Grund Michal Pce 0:2 (0:2/5:15 | 2:15); (2) Slíva David Klim 0:2 (0:2/13:15 | 8:15); (3) Brisuda Jakub Osík 2:0 (2:0/15:0 | 15:3); (4) Janoušek Petr Pce 0:2 (0:2/1:15 | 2:15);

Více

Rozlosování KSM v LH 2013

Rozlosování KSM v LH 2013 Telč - Křižanov V. Bíteš B - Bulldogs HHK V. Meziříčí B - Zastávka Šerkovice - V. Bítýška RH Centrum - Náměšť

Více

Sezemický podzim 2016

Sezemický podzim 2016 Hospodaf souteze: M o h o u t J a n Tajemnik souteze: A d a m o v a J a n a Nejedleho 6 0 0 533 04 Sezemice mob.: 739106744 Hlavni rozhodci: Straka Jan I tf. A 0 9 4 9 PHK: A d a m o v a J a n a II...

Více

pořádají - Diecézní charita Brno

pořádají - Diecézní charita Brno výtěžek z koncertu bude zaslán skrze Charitu ČR mediálním partnerem koncertu je Radio Proglas

Více

Advent - losovací hra

Advent - losovací hra zažehnutou svící se přibližujeme spásné události narození Ježíše. „On byl Světlo a světlo ve tmě svítilo.“ - 5 bodů) 3. Která významná starozákonní postava se nám přibližuje v bohoslužbě slova při ...

Více

Koncert smyčcového oddělení - ZUŠ Václava Kálika v Opavě

Koncert smyčcového oddělení - ZUŠ Václava Kálika v Opavě Vystoupení připravili učitelé: Marcela Foltisová.......... č. 5, 10, 12, 21, 22, 25, 26 Lubomír Konečný .......... č. 1 Danuše Raabová ........... č. 2, 4, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24 Marcela Kuvíko...

Více

CV_prinosilova Frozendogs

CV_prinosilova Frozendogs Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno; získání titulu MVDr. Gymnázium Vídeňská, Brno

Více