vy_32_inovace_65_aj4 - zsvelkealbrechtice.cz

Komentáře

Transkript

vy_32_inovace_65_aj4 - zsvelkealbrechtice.cz
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice,
příspěvková organizace
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.2557
Autor:
Světlana Žáková
Období:
Listopad 2011
Název:
VY_32_INOVACE_65_AJ4
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor:
Anglický jazyk
Téma:
Krátké dialogy – rozšířená slovní zásoba
Ročník:
4.
Anotace:
Pracovní list k procvičení učiva:
-
opakování frází
-
porozumění otázkám
-
tvorba odpovědí na otázky
Short dialogs
1/ Spoj otázku, nebo prosbu a odpověď:
What´s your name?
My name is Lucy.
How old are you?
Here you are.
A red pen, please.
You´re welkome.
Thank you.
My favourite colour is
What´s your favourite
colour?
blue.
What´s this?
Is it a dog?
What´s your favourite
pet?
It´s a table.
My favourite pet is a
mouse.
I´m fourteen.
Yes, it is.
No, it isn´t.
Is it a bird?
What´s colour of this
apple?
___________
_________
This apple is red.
Can you play the violin?
Yes, I can.
Can you play the piano?
No, I can´t.
Yes, I can.
Yes, she can. No, she can´t.
Can he ski?
Can your mum dive?
No, I can´t.
Yes, he can.
No, he can´t.
Can Sue do yoga?
Can Tom play football?
Yes they can.
No, they can´t.
Can Bob and Mary do aqua
Yes, she can.
aerobic?
No, she can´t.
Can Lucy swim?
2/ Odpověz na otázky:
What´s your name? __________________________________
How old are you?____________________________________
How are you?_______________________________________
What´s your favourite colour?__________________________
What´s your favourite pet?____________________________
What´s name of your favourite superstars?________________
Can you swim?_____________________________________
Can you ski?_______________________________________
Can you dive?______________________________________
Can you ride a bike?_________________________________
Can you ride a horse?________________________________
Can you run?_______________________________________
Can you skate?______________________________________
Can you speak English ?______________________________
Can you play volleyball?______________________________
Can you play basketball?______________________________
Can you play football?________________________________
3/ Odpověz pravdivě:
Is it a cat?
_________________________________
Is it a fish?
_________________________________
Is it a bird?
_________________________________
Is it a bird?
__________________________________
Is it a cat?
________________________________
4/ Nakresli sám sebe, jak sportuješ a napiš o tom jednu větu:
Zdroj:
- Vlastní tvorba
-
Kliparty - www.office.microsoft.com

Podobné dokumenty

Školení pro pokročilé uživatele – Excel

Školení pro pokročilé uživatele – Excel kolekce objektů - příklady: WorkSheets, Sheets, Charts, CommandBars, vestavěné dialogy - kolekce Application.Dialogs deklarace proměnné typu objekt odkazy na listy, oblasti listu, Resize, Copy, Mov...

Více

HAVE GOT - zsotrman.cz

HAVE GOT - zsotrman.cz Sloveso „have got“ = mít něco MGR. MARTINA KRYŠKOVÁ

Více