Bla bla bla - Vrata Houdek

Komentáře

Transkript

Bla bla bla - Vrata Houdek
Obchodní název:
Sídlo závodu:
IČ:
Stát:
TRIDO, s.r.o
Na Brankách 3, 678 01 Blansko
65278151
ČR
Vydává
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., k provedení § 11 odst. 2, § 12 a § 13,
NV č. 190/2002 Sb.
na výrobek
Posuvná vrata
určený pro
uzavírání stavebních otvorů na které se váže dokumentace výrobce.Současně prohlašuje, že výrobek a
jeho používáním není ohrožen majetek ani není ohroženo zdraví lidí a je za podmínek uvedeného
použití bezpečný.
Použité směrnice a harm. normy: EN 13241-1
89/106/ES
Vrata-výrobková norma
Směrnice ES o stavebních výrobcích
U vrat s pohonem navíc:
Směrnice ES o strojích
Směrnice o nízkém napětí
Směrnice o elektromag. kompatibilitě
2006/42/ES
2006/95/EEC
2004/108/ES
Prověřené pohony pro shora uvedená vrata:
Sommer
Marathon 1100SL, Duo 800 SL, Duo 650 SL, Duo 500 SL
Autorizovaná osoba 211 - TUV CZ s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
Protokol o certifikaci
č. 1017 – CPD – 321/05/02/05/0
V Praze, dne 1.9. 2005
Jaroslav Sehnal
manažer kvality

Podobné dokumenty

(DUM 3) Historický vývoj marketingu

(DUM 3) Historický vývoj marketingu 1. Výrobní koncepce – v kterém období se tato marketingová koncepce vzniká, co je pro ní charakteristické? U kterých výrobků se uplatňuje dnes? 2. výrobková koncepce – v kterém období se tato marke...

Více

Bla bla bla - Vrata Houdek

Bla bla bla - Vrata Houdek Obchodní název: Sídlo závodu: IČ: Stát:

Více

dotace na výměnu plastových oken

dotace na výměnu plastových oken již 23 prodejních míst. Takto rozsáhlá síť nám umožňuje být zákazníkům blíž, a plnit tak rychleji a efektivněji jejich požadavky a přání. Kompletní seznam prodejních míst i s kontakty najdete na za...

Více

England and Wales_Barristers_factsheet_v3_web_1_EU_cs

England and Wales_Barristers_factsheet_v3_web_1_EU_cs dovednosti, znalosti a profesní normy v oblastech, jež jsou relevantní pro jejich stávající či navrhovanou oblast praxe, a která jim má umožnit, aby si udrželi aktuální znalosti, a má zachovávat vy...

Více

třída N2.A, Podnikání - Střední škola managementu a služeb s.r.o.

třída N2.A, Podnikání - Střední škola managementu a služeb s.r.o. Střední škola managementu a služeb s.r.o., 149 00 Praha 4, Schulhoffova 844

Více

CONTRAFLAM® 30 CONTOUR

CONTRAFLAM® 30 CONTOUR Kalené bezpečnostní sklo ESG

Více