Vietnam

Komentáře

Transkript

Vietnam
Nástroje pro obchodování mezi ČR a
Vietnamem
BUSINESS IN VIETNAM
Petr Angelis
Tomáš Rak
25. listopad 2014
Obsah
Vietnam z pohledu Komerční banky
Bankovní sektor
Nedokumentární platby
Dokumentární platby
Forfait akreditivu
Bankovní záruky
Trade & Finance OnLine
2
Vietnam z pohledu Komerční banky
Klasifikace úvěrového rizika (OECD): 5
(škála 0-7, ČR: 0)
Vietnam zařazen mezi 12 prioritních zemí Exportní strategie ČR
(2012 – 2020)
perspektivní ekonomika s výrazným potenciálem pro uplatnění
českých exportérů
Růst vzájemného obchodu ČR – Vietnam (dovoz z Vietnamu
převyšuje český vývoz cca 4x, obrat 2013: 547 mil. USD)
Potenciál v trade finance do budoucna (exportní odběratelské
úvěry, odkupy pohledávek, akreditivy, bankovní záruky)
3
Některé zajímavé průmyslové sektory: zařízení pro konvenční
energetiku, zařízení pro těžební průmysl, výroba stavebních
materiálů, modernizace dopravní infrastruktury (silnice, železnice)
Vietnam
Bankovní sektor
státní /5/
soukromé akciové /34/
zahraniční pobočky /35/
joint-ventures /4/
4
Vietnam
Státní banky
Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development /Agribank/
Vietnamský stát 100%
financování rozvoje venkova
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
State Bank of Vietnam, 64.46%
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 19.73%
IFC Capitalization Fund Vietnam, 5.39%
International Finance Corporation, Washington, 2.63%
financování podnikové sféry
5
Vietnam
Státní banky
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam
/BIDV/
Vietnamský stát 95.8%
financování investičních projektů
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
State Bank of Vietnam, 77.11%
Mizuho Bank 15%
financování zahraničního obchodu
6
Vietnam
Soukromé akciové banky
Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank /TECHCOMBANK/
Vietnamské soukromé subjekty 100%
retail a malé/střední podniky
Asia Commercial Joint Stock Bank /ACB; A Chau Bank/
Standard Chartered APR , London, 15%
Connaught Investors Ltd Jardine Pacific Hong Kong, 7.26%
Dragon Financial Holdings 6.81%
Standard Chartered Bank (Hong Kong) 6.23%
retail
7
Vietnam
Soukromé akciové banky
Vietnam Export-Import Commercial Joint-Stock Bank /Vietnam Eximbank/
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo, 15%
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, 8.2%
ostatní soukromé subjekty , 76.8%
financování zahraničního obchodu
Saigon Thuong tin Commercial Joint Stock Bank /Sacombank/
66 389 akcionářů
retail a malé/střední podniky
8
Vietnam
Soukromé akciové banky
Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank /SeABank/
Société Générale, Paris , 20%
Phu My Investment One Member Company Vietnam, 11.55%
Vietnam Mobile Services Company (VMS)Vietnam, 6.11%
retail a malé/střední podniky, obchodní financování
Head Office:
25 Tran Hung Dao Street
Hoan Kiem District
Hanoi
9
Vietnam
Pobočky zahraničních bank
Australia and New Zealand Banking Group
Société Générale
Standard Chartered Bank
Bank of America
Bank of Nova Scotia
BNP Paribas
Credit Agricole
Citibank
Commerzbank
Deutsche Bank
Intesa SanPaolo
JPMorgan Chase Bank
10
Vietnam
Výhradně v USD & EUR
stejný způsob vypořádání plateb do Vietnamu
jako u jiných zemí
Cover /transfer finančních prostředků
oddělen od platebního avíza/
Serial /transfer a avízo jdou společně na
korespondenční banku/
VND
KB nabízí vyšlé platby v měně VND
/vietnamský dong/
Výměna swiftových klíčů možná s každou
bankou ve Vietnamu
11
Nedokumentární platby
Vietnam
Dokumentární platby
Dokumentární akreditivy (L/C)
Převažují importní akreditivy nad exportními
Výhody pro prodávajícího / příjemce akreditivu:
Při splnění akreditivních podmínek jistota zaplacení dodávky zboží nebo služeb
Znalost přesných podmínek, na které je vázána budoucí výplata předem dohodnuté
částky
Možnost získat okamžitě peněžní prostředky, pokud svou pohledávku odprodá bance
(obchod s odloženou splatností)
Výhody pro kupujícího / příkazce akreditivu:
Jistota, že zboží je odesláno před jeho zaplacením
Omezení obchodního rizika na minimum vhodnou formulací akreditivních podmínek
Vytvoření tlaku na prodávajícího, aby dodávka byla uskutečněna v předepsanou
dobu dle podmínek dohodnutých v akreditivu
Dokumentární inkasa
Převažují importní inkasa, jejich podíl se však od roku 2007 postupně snižuje ve
prospěch importních akreditivů, tj. snaha lépe si zajistit obchodní rizika
12
Vietnam
Forfaiting dokumentárního akreditivu
Dodavatel: český vývozce
Vystavující banka: vietnamská banka
13
Dokumentární platby
Vietnam
Dokumentární platby
Forfaiting dokumentárního akreditivu - příklad
Akreditiv s odloženou splatností (deferred payment LC)
částka/amount:
vystavující banka/issuing bank:
avizující banka/advising bank:
odložená splatnost/def. payment.
diskontní sazba:
karenční dny:
USD 250 000,00
VIETNAM BANK, Ho Chi Minh
KB
120 dní od data dopravního dokladu
PRIBOR + 2 % p.a. metoda straight discount
(365/360)
3
Kalkulace
datum odkupu:
splatnost:
počet dní po splatnosti vč. karenčních:
diskontní sazba:
diskont:
částka k výplatě po odečtení diskontu:
14
10. 10. 2014
14. 1. 2015
99
2,41 % p.a.
USD 1 656,9
USD 248 343,1
Vietnam
Dokumentární platby
Forfaiting dokumentárního akreditivu - výhody
Financování exportéra na riziko bankovního subjektu
Možnost nabídnutí odložené splatnosti kupujícímu
Možnost nabídnutí stávající odloženou splatnost prodloužit
Profinancování 100 % hodnoty pohledávek
Zlepšení peněžního toku
Financování bez zpětného postihu na beneficienta akreditivu
=
Přenesení rizika nezaplacení na banku
15
Vietnam
Bankovní záruky
Bankovní záruky
Ve vazbě k exportu
Přímé (advance payment guarantee, performance bond)
Nepřímé = protizáruky (většinou bid bondy) využívány především pro
státní sektor vyžadující ručení lokální banky
Protizáruky např. přes VIETCOMBANK
klient
(příkazce)
obchodní kontrakt /
výběrové řízení
bankovní
záruka
žádost o
vystavení záruky
Komerční banka
(banka příkazce)
protizáruka
(swift)
16
beneficient
(věřitel)
Vietnamská banka
Vietnam
Odkupy pohledávek (Factoring KB, a.s.)
Minimální splatnost postupované
pohledávky je 180 dnů,
Odkupovány mohou být
krátkodobé, střednědobé i
dlouhodobé pohledávky, možný
splátkový kalendář
Transakce vhodné k odkupu v
objemu cca od 10 mil. CZK, resp.
výše její protihodnoty v cizí měně
Bez postihu na původního majitele
(bezregresní) s pojištěním EGAP (Bf
či Cf)
Trojstranná pojistná smlouva,
pojištěným je banka nebo jiná
finanční instituce
17
Odkupy pohledávek
Vietnam
Faktoring
Exportní faktoring systémem faktor-faktor (Factoring KB, a.s.)
Ve Vietnamu 2 společnosti (import faktoři) v rámci řetězce FCI (Factors Chain
International)
Obvyklá odložená splatnost je 120 dnů, výjimečně 180 dnů (pokud import faktor
souhlasí)
Transakce vhodné k odkupu v objemu cca od 10 mil. CZK, resp. výše její protihodnoty
v cizí měně
Dodavateli vypláceno předfinancování ve výši 70 – 90 %
18
Trade & Finance OnLine
Jednoduchá a rychlá on-line
komunikace s bankou
Bankovní záruky
Dokumentární akreditivy
Dokumentární inkasa
Úvěry
19
20
21
Tomáš Rak
manažer specialistů
zahraničního obchodu
Petr Angelis
vedoucí Korespondenčního
bankovnictví
Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 969/33
114 07 Praha 1
Komerční banka, a. s.
Nám. Junkových 2772/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel:
mobil:
+420 955 532 287
+420 602 285 876
Tel:
mobil:
+420 955 533 132
+420 602 283 566
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]

Podobné dokumenty

Souhrnná teritoriální informace Vietnam

Souhrnná teritoriální informace Vietnam dnů se udělují na ZÚ VSR v Praze. Vízum je možné ve Vietnamu prodloužit na cizinecké policii. Letištní poplatky jsou zahrnuty v cenách letenek, není nutno platit při odletu. Dle aktuální situace mo...

Více

prezentace ke stažení

prezentace ke stažení FORFAIT AKREDITIVU příklad Akreditiv s odloženou splatností (def. payment LC) částka/amount: vystavující banka/issuing bank: avizující banka/advising bank: odložená splatnost/ def payment: diskont...

Více

KB Trade Finance

KB Trade Finance collection terms and conditions: • The documents are released against payment remit the collection),

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL Zadejte uživatelské jméno „admin“ a heslo „admin“. Pokud si heslo změníte a zapomenete ho, nedostanete se pak do modemu bez jeho restartování do původního továrního nastavení. Tovární nastavení se ...

Více