Pojivo - Tělovýchovné lékařství UK 2.LF

Komentáře

Transkript

Pojivo - Tělovýchovné lékařství UK 2.LF
Fysiologie pojivové tkáně
© Kryštof Slabý
KTL UK 2. LF
http://ktl.lf2.cuni.cz
Pojivová tkáň
• mesenchym; vazivo (fibro-),
chrupavka (chondro-), kost (osteo-)
• strukturální funkce
– mechanická podpora, ochrana, výplň
• metabolická funkce
– tuk, kost
• reparace
– vazivová jizva
Složení
• buňky (-blasty, -cyty, -klasty)
• extracelulární matrix
– proteoglykany, glykoproteiny
– anorganická složka
• extracelulární vláknité proteiny
– kolagen (kolag. a retik. vlákna), elastin
• extracelulární tekutina
Extracelulární matrix
• proteoglykany
• glykoproteiny
• minerální složka – kost
Extracelulární vlákna
• kolagen
– cca 30 typů, 20 genů, 3 podjednotky
– v tahu odolný jako ocel, nejhojnější protein
– [I (kůže, kosti, šlachy; OI), II (chrupavka, disky),
III (granulace, retik. vl.; E-D sy.), IV (BM;
Goodpasture, Alport)] 90%, VII (kůže; epidermolysis b.)
• elastin – elastická vlákna, vysoká pružnost
Kolagen
• trojšroubovice (2α1+α2, závisí na typu)
• hydroxylace
(Hyp, Hyl) ~ VitC,
glykosylace
• sekrece
prokolagenu
• odštěpení peptidů
Kolagen – pokrač.
• autoagregace tropokolagenu
• agragace do vláken
• kortikoidy, anabol.
Buňky
•
•
•
•
fibro-, chondro-, osteo-blast, -cyt, -klast
výběžky – velký povrch, komunikace
metab. aktivita – GER, Golgi, kys. váčky
• adipocyty, krvetvorné elementy
Mesenchym a vlastní vazivo
•
•
nediferen. tkáň
proliferace
málo ECT
flexibilní kostra
v aktiv. fázi vaskul.
hojení
Chrupavka
• hlavně klouby
• pružná
– velký podíl vody
• bezcévná
– špatná
reparace
Kost
•
•
•
•
ECM mineralizovaná – hlavně hydroxyapatit
o-blasty x o-klasty
vaskularizovaná
kompakta
• spongiosa
Remodelace a hojení kosti
•
•
•
•
rovnováha mezi o-blasty a o-klasty
5% kostní hmoty neustále v obnově
stretch receptory – remodel. dle zatížení
hojení
– resorpce koagula, proliferace periostu/endostu,
chrupavka (svalek), prim. kost. svalek, kost
– vazivo – pakloub, nedostateč. stabilita
– korekce stranové i úhlové úchylky (ne rotace)
Ossifikace
• enchondrální, endesmální (náhrada kostí)
• růstová chrupavka – prodlužování dl. kostí
• proliferuje chrupavka
~ STH (víc proteoglyk.)
• rel. křehká – úrazy
• kostní věk
Kalcium
•
•
•
•
úloha v IC i EC
99% v kostech pomalu směnitelné
jedn. feedback
parathormon,
kalcitonin,
vit. D3
Aging kostní hmoty
•
•
•
•
mineralizace ~ aktiv. bb. a homeost. kalcia
aktiv. bb. ~ pohl. horm., anab/katab. horm.
max. okolo 22 let, pak trvalý pokles
osteoporosa
– deficit hormonů, inaktivita, karence
– zlepšuje asi kalcium, estrogeny, stat. zátěž,
fluoridy, bifosfonáty
Vývoj kostní hmoty
• nahoru a dolu…

Podobné dokumenty

Úvod: dentice

Úvod: dentice kaskáda (W-E Reif) : v!vojové a funkční spojení v"ech zákl. typů mineralisované tkáně

Více

IP Praha spol

IP Praha spol 1: MIX (zvuková stopa obsahující kompletní mix včetně češtiny, případně slovenštiny) 2: MIX (zvuková stopa obsahující kompletní mix včetně češtiny, případně slovenštiny) 3: M&E (music&effects, zvuk...

Více

Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a

Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a Působení kortikosteroidů (CS) není ještě zcela objasněno. • CS difundují do nitra buněk, • zde působí přes cytoplazmatické receptory v cytosolu a vytvářejí kortikoid-receptorové komplexy. • po navá...

Více

Úvod do struktury proteinů I

Úvod do struktury proteinů I Helix polyprolin I – konformace all-cis vede na pravotočivý helix – 3,3 zbytky na otočku a výška závitu 0,63 nm – Úhly φ = –75° a ψ = +160°

Více

stáhni kapitolu v PDF

stáhni kapitolu v PDF Nálezy neurofyziologických a zobrazovacích metod u tiků Patofyziologické mechanismy tiků nejsou dosud plně objasněny. Řada důkazů nicméně svědčí – alespoň u nejčastějšího tikového onemocnění, TS – ...

Více