Návod k použití

Komentáře

Transkript

Návod k použití
Návod k použití
Pozemní digitální přijímač
s dvojitým tunerem
Ref. č.: 708942
OBSAH
Začněte správně…………………………………………………….………....Strana 3
Popis…………………………………………………………...…………..….Strana 4
Přední strana………………………………………..…..Strana 4
Zadní strana………………………………………….....Strana 4
Dálkové ovládání…………………………………....….Strana 5
První spuštění………………………………………………………………… Strana 5
Schéma zapojení………………………………………………...…………..…Strana 6
A) FUNKCE NAHRÁVÁNÍ…………………………………...…..................Strana 7
a) Přímé nahrávání………………………...................….Strana 7
b) Nahrávání přes EPG……………………………...…. Strana 7
c) Ruční nahrávání přes programovací nástroj………… Strana 7
B) POPIS MENU………………………………………………………….….Strana 9
I) SEZNAM KANÁLŮ…………………………………….Strana 9
II) VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ………………………...…..Strana 11
III) KONFIGURACE………………………………………...Strana 12
IV) HRY……………………………………………………....Strana 16
V) RUZNÉ INFORMACE…………………………………...Strana 17
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
VI) POTÍŽE, CHARAKTERISTIKA……………………….Strana 20
ZAČNĚTE SPRÁVNĚ
Bezpečnost
Děkujeme, že si před spuštěním vašeho přijímače přečtete všechna bezpečnostní opatření.
•
Nepřikrývejte přijímač a nechte kolem přijímače dostatek prostoru, aby byl správně odvětráván.
•
Jestliže z přístroje vytéká kapalina nebo vypadne jakákoli součást, zastavte přijímač.
•
Na čištění vašeho přijímače použijte lehce navlhčenou utěrku.
•
Když je přijímač zapojen do zásuvky el. sítě, nepřipojujte ani neměňte kabely.
•
Nevystavujte přijímač slunci, chladu nebo vlhkým podmínkám.
•
Pokud váš přijímač nepoužíváte delší dobu, odpojte ho od el. sítě. (Období prázdnin,…)
• Neotvírejte váš přijímač, existuje nebezpečí el. šoku.
Pouze kvalifikované osoby jsou způsobilé otevřít váš přijímač, aniž bude anulována záruka.
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
Technická charakteristika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 pozemní tunery v jednom přístroji
2 zásuvky scart (TV a videorekordér)
3 RCA (video a audio vpravo/vlevo)
1 výstup S-VIDEO
1 výstup digitální audio
Kapacita 2000 kanálů
Zobrazení menu v 9 jazycích
Ruční a automatické vyhledávání kanálů
Titulky
Funkce LCN (Automatické řazení kanálů)
Dostupná aktualizace prostřednictvím kabelu RS-232C
EPG (Elektronický průvodce programy)
Rodičovská kontrola
Seznam oblíbených
Funkce napájení 5V pro anténu přes koaxiální kabel
Po vybalení vašeho přijímače
Najdete:
•
•
•
•
•
Přijímač DVB-T
Tento návod k použití
Propojovací kabel mezi 2 tunery
Dálkové ovládání
2 baterie 1,5V
POPIS
A. Přední strana
1. POWER: Toto tlačítko zapne nebo vypne přijímač.
2. VOL+/VOL-: Toto tlačítko sníží nebo zvýší hlasitost vašeho přijímače.
3. CH+/CH-: Toto tlačítko umožňuje přesunout kurzor v seznamu kanálů nahoru/dolů nebo se
přemístit na různé parametry v menu.
4. MENU: Toto tlačítko umožňuje vstoupit do menu vašeho přijímače nebo se vrátit do předchozího
menu.
5. OK: Toto tlačítko potvrdí Váš výběr nebo zobrazí seznam kanálů.
6. ZELENÁ kontrolka: Ukazuje příjem signálu.
7. ČERVENÁ kontrolka: Ukazuje správný chod napájení vašeho přijímače.
B. Zadní strana
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
1. ANT: Připojte vaši anténu na tento vstup koaxiálním kabelem male (Ø 9,52mm)
2. LOOP OUT: Připojte na vstup LOOP IN kabelem dodaným s přijímačem.
3. TV/VCR: Připojte tento výstup koaxiálním kabelem (Ø 9,52mm) na váš videorekordér nebo na váš
televizor
4. AUDIO L a R: Umožňuje získat levý a pravý audio signál vašeho přijímače.
5. VIDEO: Výstup video typu RCA. Může být použit pro připojení druhého televizoru.
6. TV: Připojte váš televizor kabelem skart na tuto vidlici.
7. VCR: Připojte váš videorekordér kabelem skart na tuto vidlici.
8. RS-232: Použijte pro aktualizaci přijímače.
9. S-VIDEO: Připojte kabel S-Video a získáte video signál.
10. S/P DIF: Připojte systém vybavený zvukem S/PDIF. (Zesilovač,…)
11. Vypínač přijímače Start/Stop.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1. Zapíná a vypíná přijímač.
2. Zobrazuje informace o programech.
3. Umožňuje přímou volbu kanálu TV nebo rádia.
4. Umožňuje volbu audio režimu (Pravé, levé nebo stereo)
5. Umožňuje vybrat režim kanálu TV nebo rádia.
6. Zobrazuje údaje EPG, pokud jsou dostupné.
7. Vypíná nebo zapíná zvuk přijímače.
8. Umožňuje opustit předchozí menu nebo se do něj vrátit.
9. Zobrazuje hlavní menu nebo vrací do předcházejícího menu.
10. Potvrzuje Váš výběr nebo zobrazuje seznam kanálů.
11. a 24. Umožňuje přepnout kanál nebo se přemístit v menu.
12. a 23. Umožňuje změnit zvuk nebo parametry menu.
13. Zastaví obraz.
14. Umožňuje přejít z pozemních digitálních kanálů na analogické
kanály v Hertzích.
15. Zobrazí poslední zvolený kanál.
16. Umožňuje vybrat si oblíbené kanály, pokud seznam existuje.
17. Umožňuje zvolit kanál pro nahrávání (Tuner B).
18. Umožňuje přepínat mezi nahrávaným kanálem (Tuner B) a
seznamem kanálů pro přepínání televize (TUNER A).
19. Zobrazí TELETEXT, pokud je dostupný.
20. Zobrazí titulky, jsou-li dostupné.
21. Umožňuje vstoupit přímo do menu Editace kanálů.
22. Toto tlačítko zobrazí režim multi-obrazovka. (9 obrazovek)
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
I. První spuštění
Na obrazovce vašeho televizoru se objeví tato obrazovka:
Tato obrazovka umožňuje zvolit jazyk menu. Použijte tlačítka CH+/CH- a pro potvrzení vaší volby
tlačítko OK.
Poté přijímač začne vyhledávat kanály. Po skončení vyhledávání opustí menu a zobrazí seznam
nalezených kanálů.
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Zapojení s rekordérem nebo analogickým dekodérem C+
Televizor
NEBO
Videorekordér nebo
DVD rekordér
Analogický
dekodér C+
Zapojení s rekordérem a analogickým dekodérem C+
Legenda:
Připojení koaxiálním kabelem
Připojení kabelem skart
Televizor
Analogický
dekodér C+
V takovém případě pro připojení vašeho analogického dekodéru CANAL+ použijte druhý konektor skart
vašeho videorekordéru nebo DVD rekordéru.
Důležitá poznámka:
Když nahráváte na tomto typu výrobku, nesmíte na přístroji, který nahrává, zapomenout správně
vybrat zdroj AV nebo TXT. (Pro nahrávání konektor skart a nikoli tuner přístroje).
Naopak, když nahráváte analogické kanály v Hertzích, nezapomeňte upřesnit číslo kanálu. (Pro TF1,
č. 1,…)
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
Videorekordér nebo
DVD rekordér
A. FUNKCE NAHRÁVÁNÍ
Váš přijímač má dva tunery, máte tedy možnost nahrávat jeden kanál a přitom se dívat na druhý.
Pro nahrávání se Vám nabízejí 3 řešení:
a) Přímé nahrávání
na dálkovém ovládání. Tento
Stačí zvolit kanál, který si přejete nahrávat, a stisknout tlačítko
kanál pak bude automaticky přenášen do konektoru scart VCR vašeho přijímače DVB-T.
Budete tak moci přepínat kanály bez omezování kanálu, jenž je právě nahráván. Stisknutím tlačítka
A/B na dálkovém ovládání můžete v každém okamžiku zobrazit kanál, který jste vybrali pro
nahrávání. Tento režim opustíte, tj. vrátíte se do vašeho seznamu kanálů, opětovným stisknutím
tlačítka A/B na vašem dálkovém ovládání.
b) Nahrávání přes EPG
Můžete také provádět nebo programovat nahrávání
prostřednictvím údajů EPG. K tomu postačí zobrazit
údaje EPG stisknutím tlačítka EPG na dálkovém
ovládání. Potom tlačítkem VOL+ zobrazíte podrobnosti
o zvoleném kanálu. Potom uvidíte, jak se zobrazují
všechny programy určené ke sledování, pokud jsou
programy dostupné.
Vyberte program, který si přejete nastavit pro nahrávání
a pro přístup k programovacímu nástroji stiskněte
tlačítko OK.
Když jste v menu, můžete vidět 2 různé části:
*Levou: Obsahuje seznam 9 možných programovacích nástrojů.
*Pravou: Obsahuje informace o vybraném programovacím nástroji.
Přijímač tak všechny informace ukáže v horní části obrazovky (č. kanálu, název kanálu, datum,
začátek a konec nahrávání, i název programu).
Vy pouze stisknete tlačítko OK a přejdete do režimu ZAPNUTÝ programovací nástroj.
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
P.S.: Pro vypnutí programovacího nástroje stačí zvolit a stisknout tlačítko VOL+ nebo VOL- a
přejdete do režimu VYPNUTÝ.
c) Ruční nahrávání s programovacím nástrojem
S touto funkcí můžete nastavit až 9 různých nahrávání. Stiskněte tlačítko
MENU, potom přesuňte kurzor dolů na parametr Programovací
nástroj.
Když jste v menu, můžete vidět 2 různé části:
*Levou: Obsahuje seznam 9 možných programovacích nástrojů.
*Pravou: Obsahuje informace o vybraném programovacím
nástroji.
A. FUNKCE NAHRÁVÁNÍ
Levá část
Tato část umožňuje zapnout nebo vypnout vybraný programovací nástroj. Pro přepnutí ze
ZAPNUTÉHO na VYPNUTÝ a obráceně použijte tlačítka VOL+ a VOL-.
Pravá část
Tato část umožňuje přidat nebo editovat programovací nástroj. Pro přístup k tomuto menu použijte
tlačítko OK.
Musíte vyplnit níže uvedené parametry:
*Činnost: To znamená činnost, kterou chcete provést. Máte volbu mezi NAHRÁVÁNÍM,
ZAPNUTÍM a VYPNUTÍM. Pro přepínání použijte tlačítka VOL+ a VOL-.
*Opakování: To znamená frekvenci, s jakou si přejete používat tento programovací nástroj. Máte
volbu mezi ŽÁDNOU, JEDNOU, DENNĚ nebo TÝDNĚ.
*Datum zapnutí: U tohoto parametru uveďte datum spuštění vašeho programovacího nástroje.
K tomu použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání. (1až 9)
*Čas zapnutí: U tohoto parametru uveďte čas spuštění vašeho programovacího nástroje. K tomu
použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání. (1až 9)
* Čas vypnutí: U tohoto parametru uveďte čas vypnutí vašeho programovacího nástroje. K tomu
použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání. (1až 9)
*Druh kanálu: Vyberte druh kanálu. Máte volbu mezi TV a rádio. Pro přepínání použijte tlačítka
VOL+ a VOL-.
*Kanál: Vyberte kanál, pro který si přejete použít programovací nástroj. Pro zobrazení úplného
seznamu kanálů stiskněte tlačítko VOL+, potom vyberte tlačítky CH+/- kanál a potvrďte tlačítkem
OK.
LCN: Znamená, že když kanály budou vyhledány, budou seřazeny podle pořadí
Naopak, pokud není spuštěn, nebudou kanály seřazeny, ale budete je moci podle vašeho přání
přemísťovat v menu Seznamy kanálů.
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
P.S.: Úplně v horní části obrazovky můžete vidět aktuální čas – to je užitečné pro nastavení různých
programovacích nástrojů.
B. POPIS MENU
1. Hlavní menu
Poté co jste namontovali a připojili vaši anténu na přijímač, můžete vstoupit do menu a provést v něm
jakoukoli operaci. Hlavní menu se skládá ze 4 podmenu, jak je vidět na obrázku:
•
•
•
•
Seznam kanálů
Vyhledávání kanálů
Konfigurace
Hry
Použití tlačítek v menu
Prakticky ve všech menu mají níže uvedená tlačítka následující funkce:
Tlačítko „OK“ zobrazuje seznam různých parametrů.
Tlačítka „VOL+ a VOL-“ nechávají defilovat různé možnosti.
Tlačítka „CH+ a CH-“ umožňují změnit parametry.
Tlačítko „MENU“ vrací do předchozího menu.
Tlačítko „EXIT“ umožňuje opustit menu.
I. SEZNAM KANÁLŮ
V tomto menu můžete provádět operace běžné v seznamech kanálů jako třídit seznam, vložit do
oblíbených, přemístit nebo vymazat kanály.
Toto menu se skládá ze 3 podmenu:
a) Editace kanálů
b) Editace rádií
c) Třídění
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
a) Editace kanálů
Když se nacházíte v tomto menu, zobrazí se tabulka se všemi kanály. Můžete rovněž vidět 3 sloupce
odpovídající 3 různým činnostem. (Fav. pro Oblíbené, Dépl. pro přemístění a Suppr. pro vymazání).
Stačí tedy vybrat kanál(-y), pro které si přejete provést jednu ze 3
dostupných operací.
Příklad: Přejete si vymazat kanály.
Umístěte kurzor do sloupce SUPPR., potom tlačítkem OK vyberte
kanály. Před tímto vybraným kanálem se objeví červený křížek.
Pro zrušení výběru kanálu znovu stiskněte tlačítko OK a křížek
zmizí. Pro potvrzení vašeho výběru stiskněte tlačítko EXIT a tím
opustíte menu.
I. SEZNAM KANÁLŮ
Chcete vložit kanály do oblíbených
Umístěte kurzor do sloupce FAV., potom tlačítkem OK vyberte
kanály. Před tímto vybraným kanálem se objeví červené srdce.
Pro zrušení výběru kanálu znovu stiskněte tlačítko OK a srdce
zmizí.
Pro potvrzení vašeho výběru stiskněte tlačítko EXIT.
Chcete přemístit kanály
Umístěte kurzor do sloupce DÉPL., potom tlačítkem OK vyberte
kanály, které chcete přemístit. Před tímto vybraným kanálem se
objeví 2 šipky. Pak přemístěte kurzor na místo, kam chcete přemístit
kanál, a potvrďte OK.
Pro zrušení výběru kanálu znovu stiskněte tlačítko OK
Poznámka: Pro přemísťování kanálů bez čísla, které je
automaticky přiděleno přijímačem během prvního vyhledávání,
je nutné vypnout funkci LCN (Automatické řazení kanálů)
b) Editace rádií
Funkce jsou stejné jako u kanálů TV. Budete moci přemístit, vymazat nebo vložit do oblíbených
kanály dle Vašeho výběru.
c) Třídění
V této části můžete třídit seznam kanálů podle různých hledisek.
*Podle jména: Stiskněte u tohoto parametru OK a setřídíte seznam kanálů podle abecedy.
*Podle LCN: Stiskněte tlačítko OK a setřídíte seznam kanálů podle logického pořadí. (LCN)
*Podle čísla kanálu: Stiskněte tlačítko OK a setřídíte seznam kanálů podle pořadí vyhledání
jednotlivých kanálů.
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
P.S.: Když je zvolené třídění potvrzeno, zobrazí se nově seřazený seznam na obrazovce.
II. VYHLEDÁVÁNÍ KANÁLŮ
Vyhledávání kanálů provedete v menu. Je rozděleno ve 2 podmenu:
•
•
Automatické vyhledávání: vyhledá všechny kanály.
Ruční vyhledávání: vyhledá jeden konkrétní kanál. (Což předpokládá, že znáte kanály DVBT ve vašem regionu)
a) Automatické vyhledávání
Automatické vyhledávání všech kanálů spustíte stisknutím
tlačítka OK.
Objeví se obrazovka z obrázku:
Před zahájením vyhledávání se zobrazí zpráva s otázkou, zda
chcete vymazat současný seznam kanálů nebo ne.
Pokud vyberete ANO, přijímač před provedením nového
vyhledávání nejprve vymaže všechny kanály.
Pokud vyberete NE, přijímač vyhledá kanály, které ještě
nejsou ve vašem seznamu.
V každém okamžiku můžete zrušit vyhledávání stisknutím
tlačítka EXIT.
Když je detekován signál daného kanálu, budete moci spatřit ukazatel OK.
Jakmile je vyhledávání dokončeno, přijímač uloží všechny informace a automaticky opustí menu.
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
b) Ruční vyhledávání
Ruční vyhledávání kanálu spustíte umístěním kurzoru na Ruční
vyhledávání a stisknutím OK. Objeví se menu jako na obrázku:
Teď pouze tlačítky VOL+ a VOL- vyberete kanál nebo
numerickými tlačítky (1 až 9) zadáte číslo kanálu.
Jakmile je kanál vybrán, umístěte kurzor na Vyhledávání a
potvrďte OK.
P.S.: Dvě čáry pro úroveň a kvalitu signálu vám ukážou, zda je
příjem signálu správný nebo ne.
Pokud jsou obě čáry zelené, znamená to, že je signál dobrý. Naopak, pokud se nezobrazí žádná barva,
znamená to, že signál není pro příjem kanálů DVB-T dostatečný.
III. KONFIGURACE
V tomto menu můžete provádět nastavení televizoru, zobrazit informace o systému, nastavit
rodičovskou kontrolu,…
Toto menu se skládá ze 6 podmenu:
•
•
•
•
•
•
Systém
Styl
Rodičovská kontrola
Informace o systému
Kopie přijímače
Programovací nástroj
a) Systém
Všude v tomto menu můžete používat tlačítko VOL+ pro rozšíření menu, tlačítko VOL- pro
zredukování menu a tlačítka CH+/CH-/OK pro provedení výběru.
• Jazyk
Pro zobrazení menu vašeho přijímače si můžete vybrat z 9 různých
jazyků.
Stiskněte tlačítko VOL+, potom pomocí tlačítek CH+/CH- umístěte
kurzor na žádaný jazyk a potvrďte OK.
• Konfigurace TV
V tomto menu můžete nastavit normu, formát i druh výstupu video.
Norma: Máte volbu mezi PAL, AUTO a NTSC.
Formát: Máte volbu mezi 4/3, 4/3 zoom a 16/9.
Výstup: Máte volbu mezi CVBS a RGB.
• Funkce LCN
Zapne nebo vypne automatické řazení kanálů podle pořadí CSA.
Vyberte START, když chcete tuto funkci zapnout, a STOP, když ji chcete vypnout. Po výběru
potvrďte tlačítkem OK.
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
• Země
Umožňuje vybrat zemi instalace vašeho přijímače. Stiskněte tlačítko
VOL+, potom pomocí tlačítek CH+/CH- umístěte kurzor na žádanou
zemi a potvrďte OK.
III. KONFIGURACE
• Napájení antény
Zapíná nebo vypíná funkci napájení antény. Tato funkce se používá
pro interiérovou anténu, umožňuje pro přímé napájení vaší antény vést
koaxiálním kabelem napětí 5V. Nepotřebujete už proto transformátor
napájení dodaný s touto anténou.
Pro zapnutí této funkce vyberte START nebo pro její vypnutí STOP.
Po výběru potvrďte tlačítkem OK.
• Čas
Umožňuje nastavit čas na vašem přijímači.
Toto nastavení můžete provést dvěma způsoby:
*Prostřednictvím posunu GMT
Stačí před parametrem Automatický čas zadat START a
potom zadat časové pásmo.
Pro provedení těchto nastavení použijte tlačítka VOL+ a
VOL-.
*Ručním nastavením
Stačí před parametrem Automatický čas zadat STOP a
potom pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovládání
zadat datum a hodinu.
Když jste zadali hodinu a datum, změny uložte stisknutím OK.
• Restartování
Tato volba umožňuje uvést váš přijímač do původního stavu. To znamená, že všechny kanály budou
natrvalo vymazány.
Vyberte ANO a potvrďte OK. Zobrazí se zpráva s potvrzením. Teď potvrďte stisknutím OK.
Vyberte NE a zrušení restartování potvrďte OK.
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
b) Styl
Průhlednost menu můžete nastavit v tomto menu.
Pro změnu různých parametrů použijte tlačítka VOL+ a VOL-. Průhlednost můžete nastavit od 1 do
8.
c) Rodičovská kontrola
V tomto menu můžete zapnout blokování kanálů, menu nebo také změnit současné heslo. Při vstupu
do tohoto menu bude na Vás požadováno heslo, které je v továrně nastaveno „0000“.
Toto menu je tvořeno 4 funkcemi:
*Zapnutí blokování: Tato funkce umožňuje zablokovat výhradně přístup do menu Vyhledávání
kanálů. Máte volbu mezi ANO a NE. Vaši volbu potvrďte tlačítkem OK.
*Blokování menu: Tato funkce umožňuje zablokovat přístup do hlavního menu vašeho přijímače a
tím se vyhnout každému zrušení nastavení. Máte volbu mezi ANO a NE. Vaši volbu potvrďte
tlačítkem OK.
III. KONFIGURACE
*Blokování kanálů: Tato funkce umožňuje zablokovat přístup k některým kanálům v seznamu.
Objeví se okno, ve kterém vyberte kanály, jež chcete zablokovat.
Stiskněte tlačítko OK, v sloupci BLOKOVÁNÍ se vedle každého vybraného kanálu objeví BLOK.
Pro zrušení výběru jednoho nebo více zablokovaných kanálů znovu stisknete tlačítko OK a tím na
straně každého kanálu odstraníte BLOK.
Což ale znamená, že když zvolíte zablokovaný kanál, bude na Vás vyžadováno heslo.
*Změna hesla: Tato funkce umožňuje změnit nastavené heslo
(0000) a nahradit ho novým heslem.
K tomu je zapotřebí zadat současné heslo, potom zadat nové heslo a
nakonec ho potvrdit.
K tomu použijte numerická tlačítka (1až 9) na dálkovém ovládání.
Teď už pouze stisknete OK a tak potvrdíte potvrzovací zprávu.
d) Informace o systému
V tomto menu budete moci vidět všechny informace vztahující se
k vašemu přijímači. Tyto informace jsou velmi užitečné v případě,
že budete v budoucnosti aktualizovat software.
*Verze softwaru
*Verze hardwaru
*Datum (Datum poslední aktualizace softwaru)
e) Kopie přijímače
Tato část menu umožňuje kopírovat celý obsah přijímače na jiný
přijímač přes kabel RS232. (Software + seznam kanálů,…)
Slouží pouze pro případ nové aktualizace softwaru.
Status: Ukazuje stav připojení mezi vaším „Hlavním“přijímačem
a vaším „Záložním“přijímačem.
„Detekce záložního přijímače“: Detekce přijímače, jež má být
naprogramován, právě probíhá.
„Čas uplynul, Zopakujte akci“: To znamená, že se vyskytl
problém s připojením. Zkontrolujte kabel. (Rovný kabel RS-232)
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
Princip funkce
Máte jeden HLAVNÍ přijímač, který obsahuje nový software a chcete ho zkopírovat na ostatní
ZÁLOŽNÍ přijímače. K tomu stačí připojit HLAVNÍ přijímač k televizoru (Abyste se dostali do menu
Kopie přijímače), spojit oba přijímače kabelem RS-232 a zapojit ZÁLOŽNÍ přijímač do el. sítě. Na
obrazovce se objeví čára progrese. Po skončení přenosu bude ZÁLOŽNÍ přijímač obsahovat přesně
tytéž informace jako HLAVNÍ přijímač.
Všechny informace můžete znovu najít na naší webové stránce www.optex.fr.
III. KONFIGURACE
f) Programovací nástroj
Toto menu umožňuje provádět operace na programovacím
nástroji vašeho přijímače.
Před provedením nastavení na přijímači ověřte, že je čas na
vašem přijímači správně nastaven.
Toto menu se skládá ze dvou obrazovek:
*1 v levé části, která ukazuje seznam všech programovacích
nástrojů. (celkem 9)
*1 v pravé části, která ukazuje nastavení jednotlivých
programovacích nástrojů.
Programovací nástroj umožňuje odesílat signál z tuneru do vašeho konektoru skart VCR a tak
provádět 1 nebo několik předem naprogramovaných nahrávání ve stanovený den a po určenou dobu.
Pozor: Je nutné rovněž naprogramovat přístroj, který bude nahrávat!!!
Jak nastavit jeden programovací nástroj?
1) Nejprve umístěte kurzor na programovací nástroj podle Vaší volby, potom stiskněte tlačítko VOL+
- tím změníte parametr VYPNUTÝ na ZAPNUTÝ. To tento parametr zapne.
2) Poté vstupte do pravé části stisknutím tlačítka OK. Pak bude nutné nastavit jednotlivé parametry
jako datum, začátek nahrávání, konec nahrávání,…
*Činnost: Umožňuje vybrat druh činnosti, jež se má provést. Máte na výběr mezi NAHRÁVÁNÍM,
ZAPNUTÍM a VYPNUTÍM. Pro změnu těchto parametrů použijte tlačítka VOL+/VOL-.
NAHRÁVÁNÍ: Když zvolíte tento režim, budete muset nastavit začátek a konec požadovaného
nahrávání. Jakmile je přijímač v pohotovostním stavu, zapne odesílání signálu do konektoru skart
VCR a bude nahrávat během doby, kterou jste zadali.
ZAPNUTÍ: V tomto režimu budete muset nastavit čas, kdy signál začne být odesílán do konektoru
skart VCR.
VYPNUTÍ: V tomto režimu budete muset nastavit čas, kdy signál přestane být odesílán do konektoru
skart VCR.
*Opakování: Umožňuje vybrat frekvenci činnosti, jež se má provádět. Máte na výběr mezi
ŽÁDNOU, JEDNOU, DENNĚ nebo TÝDNĚ. Vyberte tlačítky VOL+/VOL-.
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
*Datum zapnutí: Umožňuje nastavit datum, kdy událost musí začít. K tomu použijte numerická
tlačítka na dálkovém ovládání. (1až 9)
*Čas spuštění: Umožňuje nastavit čas spuštění události. K tomu použijte numerická tlačítka na
dálkovém ovládání. (1až 9)
* Čas ukončení: Umožňuje nastavit čas ukončení události. K tomu použijte numerická tlačítka na
dálkovém ovládání. (1až 9)
*Druh kanálu: Umožňuje vybrat druh kanálu. Máte na výběr mezi TV a rádio. Pro přepínání použijte
tlačítka VOL+/VOL-.
*Kanál: Umožňuje vybrat název žádaného kanálu. Pro zobrazení seznamu kanálů stiskněte tlačítko
VOL+, potom vyberte tlačítky CH+/CH- kanál a potvrďte tlačítkem OK.
IV. HRY
Když jsou všechna nastavení provedena, můžete buď postupovat při nastavení ostatních
programovacích nástrojů stejným způsobem, nebo několikrát stisknout tlačítko EXIT a opustit menu.
Jak zrušit programovací nástroj?
Stačí vybrat programovací nástroj, který chcete zrušit, potom stisknout tlačítko VOL+ a tím změnit
parametr na VYPNUTÝ.
V tomto menu jsou k dispozici 3 hry a kalendář.
a) Miny
b) Tetris
c) Gomoku
d) Kalendář
a) Miny
Pro přemístění kurzoru používejte tlačítka CH+/CH- a VOL+/VOL-. Když je partie skončena, pro
spuštění nové partie stiskněte tlačítko CH+. Když chcete hru opustit, stiskněte EXIT.
b) Tetris
Pro přemístění části zleva doprava používejte tlačítka VOL+/VOL-.
Tlačítko CH+ přeruší hru.
Tlačítko CH- nechá padat část.
Tlačítko OK otočí část. Když je partie skončena, pro spuštění nové partie stiskněte tlačítko OK. Když
chcete hru opustit, stiskněte EXIT.
c) Gomoku
Pro přemístění kurzoru používejte tlačítka CH+/CH- a VOL+/VOL-. Kouli přemístíte stisknutím
tlačítka OK. Cílem je postupně postavit do řady 5 barevných koulí.
Když je partie skončena, pro spuštění nové partie stiskněte tlačítko OK.
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
d) Kalendář
Tato část menu umožňuje zobrazit současné datum.
Tlačítky VOL+/VOL- můžete změnit rok a tlačítky CH+/CH- měsíc.
V. RŮZNÉ INFORMACE
a) Informační pás
Když měníte kanál, objeví se pás obsahující informace o kanálu.
1. Logo ukazuje druh programu TV nebo rádia.
2. Ukazuje číslo kanálu.
3. Ukazuje název kanálu.
4. Ukazuje časový rozvrh a název právě vysílaného programu.
5. Ukazuje časový rozvrh a název následujícího programu
6. Ukazuje aktuální čas.
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
Pokud dvakrát stisknete tlačítko INFO, objeví se níže uvedené
okno, které uvádí všechny informace o vybraném kanálu.
Uvidíte:
*Název kanálu
*Číslo programu
*Číslo kanálu
*Frekvenci a další parametry
b) Titulky
Funkci titulků na vašem přijímači spustíte stisknutím
tlačítka S-T (Žlutá barva) na dálkovém ovládání.
Objeví se menu jako na obrázku:
Potom tlačítky CH+/CH- vyberte jednu z dostupných
voleb a potvrďte ji OK. Titulky zrušíte vybráním
volby STOP, potom potvrďte tlačítkem OK.
V. RŮZNÉ INFORMACE
c) Teletext
Pro zobrazení teletextu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko TXT
(Zelená barva).
Objeví se okno jako na obrázku. Pro přemístění mezi stranami
v teletextu použijte numerická tlačítka na dálkovém ovládání.
Teletext opustíte stisknutím tlačítka EXIT.
d) Zvuk
Když stisknete tlačítko AUDIO, objeví se zvukové parametry
zvoleného kanálu. Tlačítky VOL+/- můžete přepínat mezi STEREO,
AUDIO VPRAVO a VLEVO.
e) Multi-video
Tato funkce umožňuje zobrazit „mozaiku“ 9 obrázků, ze které si můžete
vybrat kanál, na který se chcete dívat.
Pro přemístění kurzoru na žádaný kanál použijte tlačítka CH+/CH- a
VOL+/-.
Tento režim multi-videa opustíte stisknutím tlačítka EXIT.
P.S.: Je možné, že se žádná informace nezobrazí, to
závisí na přenosu informací signálem.
Tlačítky CH+/CH- vyberte kanál, u kterého chcete vidět
údaje, a stiskněte tlačítko VOL+. V pravé části
obrazovky se objeví informace.
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
f) Údaje EPG
Máte možnost zobrazit informace EPG (Elektronický
průvodce programy) o kanálech, u kterých si přejete.
Zobrazené údaje budou právě vysílaný program a
následující program.
V. RŮZNÉ INFORMACE
Když se zobrazí 2 programy, můžete zobrazit podrobné informace stisknutím tlačítka VOL+ na
dálkovém ovládání.
Můžete také vybrat 1 program pro nahrávání stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládání. Budete tak
moci pozorovat, že všechny informace vybraného kanálu byly obnoveny. (Začátek nahrávání, název
programu,...)
g) Seznam oblíbených
Když jste kanály umístili do seznamu oblíbených
v menu SEZNAM KANÁLŮ, můžete vstoupit přímo do
seznamu oblíbených stisknutím tlačítka FAV na
dálkovém ovládání.
Změna oblíbených kanálů v seznamu se provádí tlačítky
CH+ a CH-.
Do normálního režimu se vrátíte opětovným stisknutím
tlačítka FAV. (Zobrazí se zpráva NORMAL.)
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
h) Digitální audio
V menu vašeho přijímače nemůžete tuto funkci spustit. Pro spuštění a použití této funkce stačí připojit
digitální audio zařízení na digitální výstup vašeho přijímače DVB-T s dvojitým tunerem.
VI. PROBLÉMY, CHARAKTERISTIKA
PŘÍPADNÉ POTÍŽE
Popis problému
Žádné zobrazení na přední straně!
Žádný signál video ani audio!
Kvalita obrazu není příliš dobrá nebo obraz
zamrzává!
Dálkové ovládání nefunguje!
Nemáte obraz na tuneru 2 pro nahrávání!
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
Systém
Hlavní procesor
Paměť Flash ROM
SDRAM
REŽIM A/V (Vstup/Výstup)
Scart TV
Scart VCR
2 x Cheerteck
16 x 2 Mbits
64 x 2 Mbits
Výstup video (CVBS, RGB)
Výstup audio
Výstup video (CVBS)
Vstup video (CVBS, RGB)
Vidlice RCA
Přenos při 115200 Bauds/s; 9 PIN
IEC 9,52 mm
50 až 860 MHz (VHF a UHF)
75 Ohm
-81,8dBm až -20dBm
7 nebo 8 MHz
COFDM
Společnost OPTEX
Boulevard Eugene Thomas
62110 Hénin-Beaumont
www.optex.fr
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
Návod k použití pro přijímač ORT 8942-2T
Audio L/R
RS-232
Tuner a demodulace
Vstupní konektor
Frekvenční pásmo
Vstupní impedance
Úroveň vstupního signálu
Pásmové rozpětí
Modulace
Řešení
Zkontrolujte, že přijímač je správně připojen k
zásuvce el. proudu
1. Ověřte kvalitu obrazu tak, že naladíte kanál a
otáčíte anténou.
2. Ověřte, že připojovací kabel není odpojen.
1. Změňte polohu antény.
2. Možná bude nutné přidat zesilovač.
1. Zkontrolujte baterie.
2. Namiřte správně ovládání směrem
k infračervené buňce přijímače.
Zkontrolujte, že jste správně připojili
přemosťovací kabel dodaný s vaším přijímačem.
ZÁRUČNÍ LIST
Na DVB-T tuner OPTEX ORT 8942-2T poskytujeme 2 roční záruku
týkající se výrobních vad, součástek a provedení.
Při poruše zákazník uhrazuje platbu za expedici, my hradíme
náklady zpětné expedice.
Platný záruční list musí být správně vyplněn a odeslán s kopií
faktury nebo pokladního bloku.
ZÁRUČNÍ LIST
Výrobek : DVB-T tuner OPTEX ORT 8942-2T
Datum prodeje .................................................
Dovozce:
M.A.T.A. Czech
Radlická 103
150 00 Praha 5
Autorizovaný servis:
PM servis
Na barikádách 670,
196 00 PRAHA 9
Tel.: 283 933 530
Mobil: 777 302 060
ATV servis a prodej elektroniky
Richard Tenora
Kšírova 45
619 00 Brno
Tel.: 541 249 327, 549 242 530

Podobné dokumenty

Digitální satelitní přijímač Ref. č.: 709540

Digitální satelitní přijímač Ref. č.: 709540 Vymazání vybraných kanálů potvrďte stisknutím tlačítka EXIT a potvrzením žádosti o potvrzení, jež se objeví na obrazovce. Tlačítko OK pro potvrzení, tlačítko EXIT pro zrušení. P.S.: Všechny kanály ...

Více

Hyundai DLH 32285 Smart: poprvé „na chytro“ a výborně!

Hyundai DLH 32285 Smart: poprvé „na chytro“ a výborně! televizory nedostaly na takovéto rozměry a na takovéto ceny! A premiéra není vůbec špatná jak co do „chytrých“ vlastností, tak co do obrazu a zvuku a hlavně co do kombinace cena/výkon. Ta je vpravd...

Více

Alma 2020 SK EGIS nov06.indd - Satelit

Alma 2020 SK EGIS nov06.indd - Satelit Změna kanálu nebo přesun ukazatele v menu. P+/P Přesunutí ukazatele na předchozí nebo další stránku v menu nebo seznamu kanálů. (ČERVENÉ TLAČÍKTO) Různé funkce podle menu. (ZELENÉ TLAČÍTKO) Zobrazí...

Více

Digitální Free-to-Air Terestriální Přijímač PRIMA III

Digitální Free-to-Air Terestriální Přijímač PRIMA III LCN, časového pásma. Pokud používáte aktivní anténu, nastavte volbu Antenna Power na ON. Pro země, kde je poskytován Logical Channel Numbering (místní číslování kanálů) je volba LCN automaticky nas...

Více

Český návod v PDF

Český návod v PDF K přístroji můžete připojit anténní přívod, televizor, video/DVD rekordér či zvukovou aparaturu domácího kina. Popis konektorů najdete v kapitole 3. Upozornění: Ujistěte se, že napětí v zásuvce odp...

Více

NVR-4004

NVR-4004 Spuštění a vypnutí rekordéru ............................................................................................................ 12 Průvodce prvním spuštěním..................................

Více

Emgeton Vision 3i (DVB-T)

Emgeton Vision 3i (DVB-T) Použijte tlačítka „PR+/PR-“ pro pohyb kurzoru a výběr položky. Použijte tlačítka „ “ pro nastavení položky. Vyberte a nastavte oblast, kde se nacházíte a jazyk. Po upravení všech nastavení stisknět...

Více