Unikátní operace na Podlesí

Komentáře

Transkript

Unikátní operace na Podlesí
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SR P EN 2011
Unikátní
operace
na Podlesí
Letní dětský
tábor v Rapotíně
Díky unikátnímu
Třetího
ročníku dětského
zákroku zachránili
tábora s tématem
lékaři Nemocnice
StředověkPodlesí
na hradě
mladé
Losina
se
zúčastnilo
ženě
život téměř 100 dětí našich zaměstnanců
STRANA
4
10
Vítkovickás vícemiss
Rozhovor
nemocnice otevřela
firemní školku
Léčebné investice
Největší
pobyty posledního
desetiletí
Mateřinka
dennísikapacitu
24 dětí
Titul první má
vicemiss
ze soutěže
Rekondiční čtyřdenní
začalinemocRentgenová
pracovištěpobyty
Šumperské
ve
věku
2 ažodnesla
6 let Alena Klevarová ze
Miss
sestra
zaměstnanci
čerpat
v dubnusnímků
nice přešla naAGELu
digitální
zpracování
šternberské JIP
STRANA
16
40
STRANA
43
ADRESA
e-mail: [email protected]
PŘEDSEDKYNĚ REDAKČNÍ RADY
PhDr. Dušana Chreneková, MBA
ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY
MUDr. Marian Branny
MUDr. Filip Horák, MBA
Ing. Roman Gavanda
Ing. Karel Kantor
MUDr. Martin Polach, MBA
Ing. Tomáš Želazko
INZERCE
e-mail: [email protected]
REDAKCE
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Želazko
Bc. Radka Baková
Ing. Hana Szotkowská
Jana Želazková
AGEL SK – Mgr. Andrea Beňová
ZLOM A GRAFICKÁ ÚPRAVA
Graphic House s.r.o.
Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce
a reklamy.
Vychází 6 × ročně
ISSN 1802-7350
Registrováno MK ČR pod evidenčním
číslem 17744
Obsah
3
3
4
4
5
6
7
7
8
10
14
16
18
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
38
39
40
41
42
42
43
44
46
46
47
48
49
50
51
51
52
54
56
60
62
66
67
68
69
70
72
74
76
78
79
80
Naše společnost založila NADACI AGEL
AGEL má čtyři nové absolventy programu MBA
Léčebné pobyty s ČPZP si zaměstnanci chválí
Čtyři dny rozmazlování
AGEL na konferenci „Očekávaný vývoj zdravotnictví“
Zaměstnanci AGELu se vzdělávají
Jako první ve skupině AGEL nabízí 1. Oční laserové odstranění dioptrií
Výsledky grantu Vítkovické nemocnice byly zveřejněny v prestižním
impaktovaném časopise
Fotbalový turnaj AGEL CUP vyhráli kluci z Frýdku – Místku
Středověk na hradě Losina
Primář přerovské chirurgie je úspěšný sportovní střelec
Dvaapadesát let lékařem v Šumperské nemocnici: MUDr. František Pur
Napsali o nás…
Ergoterapie pomáhá vrátit se zpět do běžného života
Procházku světem hudby si pro pacienty nemocnice připravili mladí hudebníci
Lékaři nemocnice začali léčit pacienty pomocí vlastní krve
Nemocnice uvedla do provozu přístrojové vybavení za více než 70 miliónů korun
Češi podceňují očkování před dovolenou
Nemocnice získala přístroj pro alergiky
Skryté srdeční vady odhalují v Přerově u nenarozených dětí s výbornými výsledky
Na očním oddělení vracejí pacientům mládí
Pokud selžou ledviny, musí pomoci dialýza
Nemocnice rozšířila své hemodialyzační oddělení
Lidé odkázaní na dialýzu mohou na dovolenou bez obav
Až deset procent žen po porodu zažívá poporodní deprese
Bazální stimulace zvyšuje kvalitu života pacientů
Kočičky mne dobíjejí energií
Zhubněte do plavek – ale zdravě!
Nemocnice pomůže lidem během letních dovolených s péčí o nemocné seniory
Nemocnice má firemní školku
Nemocnice zajišťovala zdravotní služby při Mistrovství Evropy v atletice do 23 let
Poliklinika Nymburk zakoupila dva nové přístroje CRP
Uvolňující a vyživující parafínové zábaly
Unikátní léčbu podstoupilo v Novém Jičíně již více než dvacet pacientů
Zájem lidí o kontaktní čočky roste
Kongres v Břeclavi přilákal 150 odborníků
MARTEK MEDICAL podpořil sledge hokej
Když lékárna voní novotou
Komunikovať znamená veľa dávať
Rakovina prsníka – celospoločenský problém
Umývaj si ruky – zachrániš život!
Ocenenie biele srdce symbolizuje lásku, čistotu, pomoc a humanitu za obetavú
a prínosnú prácu, ktorým boli ocenené sestry v Nemocnici Zvolen
Pracovná zdravotná služba MEDI RELAX M+M
Laser – optické žiarenie
Ochrana kože pred slnečným žiarením
Stalo se…
Blahopřejeme
Poděkování
Naše miminka
Čtyři dny wellness pobytu pro oceněné Zlatým Aeskulapem
Velká diagnóza z malého kousku
Kdo není ještě rozhodnutý tento zákrok postoupit, ať to zkusí a nebojí se
Retro: tentokrát z Nemocnice Podlesí
Ewa Farna natočila svůj první hit „Měls mě vůbec rád“ ve dvanácti letech
Novinky z Barrandova
Nejkrásnější zážitky Václava Varadi – titul mistrů světa, letošní titul s Třincem
a boj o Stanley Cup
Křížovka
Recepty čtenářů
Kalendář vzdělávacích akcí
OBSAH
AGEL A.S.
Mathonova 291/1 796 04, Prostějov
Tel.: +420 582 315 920
Fax: +420 582 315 952
e-mail: [email protected]
www.agel.cz
www.nasagel.cz
1
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,
EDITORIAL
Ing. Iveta Ostruszková, MBA
2
čas neúprosně běží, teploty jsou den ode dne vyšší, sluníčko teplejší a Vy držíte v rukou prázdninové vydání
časopisu NÁŠ AGEL. Redakční tým pro Vás opět připravil nejžhavější novinky, zajímavé čtení a mnoho
důležitých informací ze zdravotnických zařízení skupiny AGEL.
Toto letní vydání časopisu NÁŠ AGEL se zaměřuje zejména na aktivity pro naše zaměstnance, mezi něž
můžeme zahrnout nově nabízené čtyřdenní rekondiční léčebné pobyty. První zaměstnanci skupiny AGEL
začali čerpat tuto lázeňskou péči letos v dubnu, a to díky novému zaměstnaneckému benefitu, který umožnila smlouva uzavřená mezi společností AGEL a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. ČPZP poskytla
pro tento účel příspěvek 943.000 korun, což je 300 léčebných poukazů pro naše zaměstnance. Někteří si nad
fotkami z pobytu v lázních rádi zavzpomínají, jak relaxovali v lázeňských střediscích – Tosca v Karlových
Varech, lázeňském domě Hubert v Luhačovicích, Kúpelech Lúčky na Slovensku. O zážitcích z masáží, koupání ve vaně či bazénu, pochutnání si na dobrém jídle Vás rády přesvědčí reportáže, popisující postřehy našich
zaměstnanců v rámci čerpání rekondičních lázeňských pobytů.
Skupina AGEL pro své zaměstnance organizuje celou řadu kulturních a sportovních aktivit. Pro děti
zaměstnanců tak zorganizovala ve spolupráci s Odborovou organizací společnosti AGEL 3. ročník dětského
tábora, letos s tématem STŘEDOVĚK NA HRADĚ LOSINA. Tábor se uskutečnil 3. až 17. července v rekreačním komplexu v Rapotíně. Zúčastnilo se jej 96 dětí. Zájem je však výrazně vyšší, proto pro následující rok
budeme zvažovat rozšíření počtu míst.
Řada zaměstnanců skupiny AGEL se aktivně zapojila do vzdělávání financovaného z Evropských sociálních fondů. Skupina AGEL uspěla ve dvou vzdělávacích projektech – výzvě č. 52 a č. 35. Prostřednictvím
fotodokumentace jsme se pokusili ukázat Vás, naše zaměstnance, jak jste se vzdělávali v rámci projektů
hrazených z evropských fondů.
Výzva č. 52 – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, název grantu „Zvýšení adaptability zaměstnanců podniku v profesních oborových a odvětvových sdruženích“ – cílovou skupinou, která se z těchto
prostředků vzdělává, jsou zaměstnanci akciových společností Vítkovická nemocnice, Šumperská nemocnice,
Podhorská nemocnice, Nemocnice Podlesí, Středomoravská nemocniční, Repharm, Dopravní zdravotnictví, Nemocnice Český Těšín. Semináře pro zdravotníky lektorují v převážné míře zaměstnanci společností
skupiny AGEL. Tím chceme zabezpečit kontinuitu odborného vzdělávání ve skupině, podpořit naše aktivní
zaměstnance, kteří mají zájem o lektorskou činnost, včetně jejich finanční podpory.
Výzva č. 35 – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, název grantu „Zvýšení adaptability
zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků“ – cílovou skupinou jsou zaměstnanci akciových společností Nemocnice Podlesí, Nemocnice Valašské Meziříčí, Nemocnice Český Těšín. Délka projektu je 2 roky,
ukončen bude 31. 12. 2012.
Pokud se přeneseme do konkrétní roviny, tedy do tohoto čísla časopisu, najdete v něm také informace
o připravovaném výročním V. Vědecko-výzkumném sympoziu AGEL, jež se uskuteční 6. až 7. října v ostravském Park Inn Hotelu a vrací se tak na své „kulatiny“ zpátky do Ostravy. Program, který budou tvořit desítky odborných přednášek, se zaměří na zobrazovací metody, jako součást komplexní diagnostiky. Odborný
program bude umocněn tradičně společenským večerem, kde bude velký prostor pro neformální setkání
účastníků.
Na dalších stránkách najdete informace o nově založené NADACI AGEL. S ohledem na dílčí charitativní a sponzorské příspěvky, které doposud skupina AGEL v nemalé míře vynaložila, je zapotřebí dát našim
charitativním aktivitám řád. Posuzovat by je měli ti lidé, u nichž je zaručen vysoký morální princip a kredit.
Ať máme jistotu, že vynaložené sponzorské prostředky našli ti nejpotřebnější a že skupina AGEL vynakládá
své charitativní prostředky na dobrou věc.
Na závěr mi dovolte Vám popřát příjemné čtení, pěkné léto, krásné počasí, spoustu zážitků během letních
prázdnin a dovolených.
Ing. Iveta Ostruszková,
O
k á MBA
A
Ředitelka útvaru personálně právních vztahů AGEL
Členka představenstva AGEL
Naše společnost založila NADACI AGEL
PODPOROVÁN BUDE ZEJMÉNA ROZVOJ ZDRAVOTNÍ PÉČE, DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH METOD ZABÝVAJÍCÍCH
SE PROBLEMATIKOU ZEJMÉNA ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ.
Text: Ing. Ivo Pullmann, Ing. Tomáš Želazko
S
kupina AGEL rozhodla o založení
NADACE AGEL, jejímž základním
cílem je podpora humanitárních
aktivit s návazností na sféru zdravotnictví.
NADACE AGEL tak hodlá všestranně
podporovat humanitární aktivity právnických a fyzických osob, sledujících obecně
prospěšné cíle, zejména se zaměřením
na podporu projektů a aktivit zdravotního
a sociálního charakteru a projektů a aktivit
v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví.
„Podporován bude zejména rozvoj
zdravotní péče, diagnostických a léčebných metod zabývajících se problematikou
zejména onkologických pacientů. NA-
DACE AGEL má v záměru přispívat také
na vybavení zdravotnických zařízení, a to
s cílem zlepšovat podmínky a prostředí
pro pacienty. Zaměří se rovněž na shromažďování a účelné vynakládání finančních
a dalších prostředků, k podpoře výzkumných a osvětových programů zaměřených
na prevenci, diagnostiku a léčení především onkologicky nemocných pacientů,“
říká předsedkyně správní rady NADACE
AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA.
Nadace chce podporovat i financování
výzkumu a vzdělávání odborníků, s důrazem na oblasti onkologie, kardiologie,
cytologie, neurologie, ortopedie, rehabili-
tace, gastroenterologie. To všechno včetně
zahraničních stáží a studijních pobytů,
pořádání národních a mezinárodních
seminářů a kongresů s vědeckým a populárně-vědeckým zaměřením. „Předpokládá
se taktéž podpora preventivní zdravotní
péče, provádění a organizování edukační
a osvětové činnosti zaměřené na zdraví,
publikační a propagační činnost či spolupráce s obdobnými nadacemi,“ dodává
předsedkyně správní rady nadace.
Sídlo nadace je v Prostějově a vše
o nadaci si lze také zjistit na webových
stránkách společnosti AGEL – www.agel.cz
AGEL má čtyři nové absolventy programu MBA
V PÁTEK 15. DUBNA UKONČILI STUDIUM POSLUCHAČI TŘETÍHO ROČNÍKU SPECIALIZOVANÉHO PROGRAMU MBA VE ZDRAVOTNICTVÍ.
Absolventí studijního programu MBA při promoci
D
iplom si na slavnostní promoci
od Academy of Health Care Management převzala ze společnosti Radioterapie vedoucí onkologie a radioterapie
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., ředitel Ing. Luděk Cibulka a ekonom Ing. Ondřej Provalil a z Dopravního zdravotnictví
finanční ředitel Mgr. Viktor Szabó.
Program MBA, který absolventi
ukončili, je koncipován jako exekutivní
program pro vedoucí pracovníky institucí
ve zdravotnictví, který rozšiřuje manažerské znalosti a dovednosti. Rovněž pomáhá
pochopit specifika zdravotního trhu
SKUPINA AGEL
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv doc. MUDr. Renaty Soumarové, Ph.D., MBA, a Ing. Luďka Cibulky, MBA
Docentka Renata Soumarová (vpravo) při přebírání
diplomu
ABSOLVENTŮM K ZÍSKÁNÍ TITULU
MBA GRATULUJEME A PŘEJEME
MNOHO DALŠÍCH ÚSPĚCHŮ!
a vzájemné souvislosti všech faktorů, které
ovlivňují řízení zdravotnictví dnešní doby.
3
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Léčebné pobyty s ČPZP si zaměstnanci chválí
REKONDIČNÍ ČTYŘDENNÍ LÉČEBNÉ POBYTY ZAČALI PRVNÍ ZAMĚSTNANCI CELÉ SKUPINY AGEL ČERPAT LETOS V DUBNU
Text: Ing. Ivo Pullmann, Ing. Tomáš Želazko
Karlovy Vary
J
iž 76 zaměstnanců ze skupiny AGEL
se rekreovalo v Luhačovicích, dalších
38 v Karlových Varech a přibližně
stejný počet již byl ve slovenských lázních
Lúčky. „Vezmeme-li v úvahu, že přibližně
dvě třetiny „Agelaček a Ageláků“ si k tomu
s sebou navíc vzaly svoji druhou polovičku,
přítele či přítelkyni, děti, snachu, tchýni,
kamarádky a kamarády, dokonce i roční batole, potom se počet úměrně k tomu zvedl,“
říká ředitelka útvaru personálně právních
vztahů Ing. Iveta Ostruszková, MBA.
Lázně ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (ČPZP)
připravily pro doprovázející osoby, které
si hradily plnou cenu pobytu, výhodné
programové balíčky se zvýšeným počtem
procedur oproti nabídce pro běžnou
klientelu. „Spolupráce s léčebnými domy
je přitom výborná. Tři lázeňská místa
se snažila maximálně vyjít vstříc všem
požadavkům, které v průběhu objednávek
pobytů vznikly,“ doplnila ředitelka.
Rekondiční čtyřdenní léčebné pobyty
začali první zaměstnanci celé skupiny
AGEL čerpat letos v dubnu, a to díky
novému zaměstnaneckému benefitu, který
umožnila uzavřená smlouva mezi společností AGEL a ČPZP. „Zdravotní pojišťovna
ČPZP poskytla na tento účel příspěvek
v celkovém objemu 943.000 korun, což je
300 léčebných poukazů pro zaměstnance
skupiny AGEL. Pokud dojde k navýšení
počtu pojištěnců u ČPZP z řad našich zaměstnanců, bude příspěvek navýšen a opět
můžeme nakoupit další léčebné poukazy
pro naše zaměstnance,“ uvádí Ing. Iveta
Ostruszková, MBA.
Pro načerpání nových sil a relaxaci byly
vybrány tři léčebné domy – Tosca v Kar-
lových Varech, Hubert v Luhačovicích
a Kúpele Lúčky na Slovensku. Poukazy
na léčebné pobyty jsou a nadále budou přidělovány podle procentuálního zastoupení
pojištěnců ČPZP v jednotlivých zdravotnických zařízeních skupiny AGEL.
Poukazy zaměstnancům jsou přidělovány interními komisemi, které byly
sestaveny k tomuto účelu ve všech zdravotnických zařízeních. Základním kritériem
pro výběr je skutečnost, že držitel poukazu
je zaměstnanec skupiny AGEL v České
republice a zároveň pojištěnec ČPZP, pracuje na plný úvazek (v případě zdravotně
postižených zaměstnanců úvazek není
rozhodující). Dalším zásadním kritériem
je náročnost výkonu povolání konkrétního
zaměstnance.
Naši zaměstnanci během léčebných pobytů
Čtyři dny rozmazlování
UŽÍVÁTE SI MASÁŽÍ, KOUPÁNÍ VE VANĚ ČI BAZÉNU, POCHUTNÁVÁTE SI NA DOBRÉM JÍDLE, DÝCHÁTE ČERSTVÝ VZDUCH,
VE VOLNÉM ČASE SE VĚNUJETE POHYBOVÝM AKTIVITÁM NEBO NAOPAK LENOŠÍTE.
SKUPINA AGEL
Text a foto: Redakce
4
P
ředstavte si čtyři dny, během kterých
se necháváte rozmazlovat. Užíváte si
masáží, koupání ve vaně či bazénu,
pochutnáváte si na dobrém jídle, dýcháte
čerstvý vzduch, ve volném čase se věnujete pohybovým aktivitám nebo naopak
lenošíte. Přesně to zaměstnancům skupiny
AGEL umožňují rekondičně relaxační
pobyty na náklady České průmyslové zdravotní pojišťovny. Jedním z míst, kde se tyto
léčebné rekondice odehrávají, je lázeňský
dům Hubert na okraji města Luhačovice.
Libuše Heczková (vlevo) a Miriam Sporyszová
Zařízení s 82 lůžky je oázou klidu pro
všechny, které ničí stres a každodenní
shon. Vaše plíce se nadechnou a úlevu
pocítí i pohybový aparát, přetížený těžkou
prací zdravotníka.
Do lázeňského domu Hubert jsme se
zajeli podívat v květnu. V dobré náladě
a stavu naprosté spokojenosti jsme v něm
zastihli dvě mladé dámy, Libuši Heczkovou
a Miriam Sporyszovou, zdravotní sestřičky
z Nemocnice Český Těšín. Kamarádky
a kolegyně z rehabilitačního oddělení sem
Luhačovice
Luhačovice
studiem vysoké školy v Banské Bystrici.
Podle Marka Hrnčíře, výkonného
ředitele společnosti Temparano, provozující vedle „Huberta“ například i lázeňský
dům Tosca v Karlových Varech, zahrnuje nabídka pro klienty celé spektrum
lázeňských procedur, od elektroterapie,
fyzikální terapie, laserové terapie, vodoléčby, masáže, i některé wellness procedury,
AGEL na konferenci
„Očekávaný vývoj zdravotnictví“
Text: Ing. Ivo Pullmann
Z
ačátkem června se uskutečnil
v Brně druhý ročník konference
„Očekávaný vývoj zdravotnictví“, které se zúčastnil rovněž předseda představenstva a generální ředitel
společnosti AGEL MUDr. Filip Horák,
MBA. Účastníci konference se věnovali
dvěma základním okruhům v českém
zdravotnictví.
Ten první, v němž vystoupil také
MUDr. Filip Horák, MBA, se týkal
trendů zdravotní péče v České republice,
zkušeností s řízením nemocnic i připravované reformy českého zdravotnictví.
Ve druhém okruhu odborníci diskutovali o vývoji českého zdravotnictví,
se zaměřením na možnosti snižování
nákladů, optimalizaci nákupu léků,
zdravotnických materiálů, přístrojové
techniky, služeb a provozních materiálů.
Se svými názory a zkušenostmi
vystoupili v rámci obou konferenčních
okruhů mimo jiné prezident Svazu léčebných lázní ČR MUDr. Eduard Bláha,
předseda Asociace českých a moravských nemocnic MUDr. Eduard Sohlich,
MBA, či náměstek ředitele pro zdravotní
péči VZP MUDr. Jiří Bek.
SKUPINA AGEL
přijely spolu a své dojmy nám ochotně
sdělily.
„Původně jsem ani nechtěla jet, ale
teď jsem moc ráda, že jsem ze seznamu
zájemců byla také vybrána,“ svěřila se
slečna Sporyszová. „Měla jsem zásadu, že
nejlepší je domácí strava, ale tady jsou tak
dobrá jídla, že taková nevaříme ani doma,“
pochvalovala si Libuše Heczková. Slečna
Sporyszová podotkla, že léčebný pobyt je
přínosem nejen pro tělo a duši, ale v jejich
případě také pro praxi fyzioterapeutek.
„Vidíme to z druhé strany. Myslely jsme si,
že když klientovi něco vícekrát opakujeme,
že už to je zbytečně moc často. Ale tady
jsme se samy přesvědčily, že časté opakování je skutečně na místě,“ doplnila.
Chvíle volna v lázních obě mladé ženy
trávily dlouhými procházkami, běháním
nebo svižnou chůzí v příjemném okolí
lázeňského domu. Ocenily i vstřícný přístup
personálu a vlastně nemohly najít nic, co
by stálo za kritiku. „Je to tady na vysoké
úrovni, vše bylo připravené už v době našeho příjezdu. Pobyt jsme zahájily lékařskou
prohlídkou, vyzvedly jsme si rozpis procedur. Máme vany, masáže, inhalace, cvičení
v bazénu,“ vypočítává slečna Hezcková.
Právě cvičení v bazénu se oběma dívkám
líbilo nejvíce. Jediné, čeho litovaly, že pobyt
jim tak rychle utíká. „Zůstala bych déle,
kdybych nemusela zpátky do práce, vážně
bych uvažovala o prodloužení pobytu,“
přiznala slečna Heczková, které pobyt navíc
pomohl pročistit hlavu zatíženou dálkovým
jako je solárium, saunování, volné plavání
v bazénu. „Myslím si, že je tady poznat
taková domovská atmosféra, že tady
máme individuální přístup ke každému
klientovi. Každý si může změnit procedury tak, aby mu vyhovovaly. Pitnou kúru
aplikujeme přímo v domě, každý den je
sem dovážena čerstvá Vincentka, která se
čepuje u krásného umyvadla. Nabízíme
půjčování kol i možnost odvozu z nádraží,
nebo do centra Luhačovic na kolonádu pro
ty, kdo nechtějí nebo nemohou absolvovat
tuto dvoukilometrovou procházku z kopce,“ dodal.
Zástupce České průmyslové zdravotní
pojišťovny Ing. Emil Rakus, který má organizaci těchto pobytů na starosti, se s panem Hrnčířem dohodli na dalším rozšíření
spolupráce. Společným zájmem je léčebný
pobyt pro zaměstnance AGELu postupně
o několik dnů prodloužit tak, aby účinky
na zdraví rekondicientů byly ještě větší.
5
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Zaměstnanci AGELu se vzdělávají
ÚČASTNÍKŮM ŠKOLENÍ SE POSKYTUJÍ VYUŽITELNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ JSOU POVAŽOVÁNY ZA KLÍČOVÉ PRO
UDRŽENÍ JAK KONKURENCESCHOPNOSTI SPOLEČNOSTI, TAK I PROFESNÍHO A OSOBNOSTNÍHO POTENCIÁLU ZAMĚSTNANCŮ.
Text: Ing. Ivo Pullmann / Foto: Archiv AGEL
J
SKUPINA AGEL
iž v desíti dceřiných společnostech
skupiny AGEL nyní paralelně běží
odborná školení. Jejich účastníkům
poskytují využitelné znalosti a dovednosti,
které jsou považovány za klíčové pro udržení jak konkurenceschopnosti společnosti, tak i profesního a osobnostního potenci-
6
álu zaměstnanců. Průběh kurzů se přitom
setkává s pozitivními ohlasy zapojených
cílových skupin pracovníků. Ti si nejvíce
cení vysoké odbornosti kurzů se značným
podílem popisů konkrétních případů,
jejich interaktivního vedení i respektu
k časovým potřebám zdravotnických pra-
covníků. Díky malým skupinám ve většině
kurzů je ceněn také osobní přístup citlivě
vybraných lektorů, dobře obeznámených
se specifiky zdravotnických zařízení.
Vzdělávání probíhá v rámci čtyř vzdělávacích projektů s těmito názvy:
Podpora procesu vzdělávání v Nemocnici Český Těšín;
Zvýšení kvalifikace zaměstnanců v Nemocnici Valašské Meziříčí;
Vzdělávání plné života – Nemocnice
Podlesí;
Rozvoj profesních znalostí a dovedností zaměstnanců společností působících
v odvětví zdravotní péče ke zvýšení jejich
profesionality, adaptability a konkurenceschopnosti.
Poslední jmenovaný projekt je největší
a kromě výše jmenovaných nemocnic
se týká rovněž Šumperské nemocnice,
Středomoravské nemocniční tvořené nemocnicemi v Prostějově, Přerově a Šternberku, Podhorské nemocnice, Dopravního
zdravotnictví a společnosti Repharm.
Jako první ve skupině AGEL nabízí 1. Oční
laserové odstranění dioptrií
LASEROVÁ OPERACE LASEK JE PŘEVRATNÁ A VELMI BEZPEČNÁ METODA LÉČBY, KTERÁ MÁ VE SVĚTĚ TRADICI NĚKOLIK DESÍTEK LET.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
Nejbezpečnější a nejrychlejší řešení, jak se
zbavit dioptrií – laserovou operaci – začala
nově nabízet společnost 1. Oční. Pracoviště
disponuje špičkovým laserem Allegretto
Wave Eye-Q, na kterém byl již koncem
června odoperován první pacient. „Laserová operace metodou LASEK má ve světě tradici několik desítek let. V korekci takových
dioptrických vad, jako jsou krátkozrakost,
dalekozrakost nebo astigmatismus má pro
všechny pacienty, oproti ostatním řešením,
mnoho výhod, a to například: dlouhotrvající účinek, bezbolestnost, rychlost
a spolehlivost,“ vyjmenovává primář 1. Oční
MUDr. Jiří Kunc s tím, že laserový paprsek
je naprosto bezpečný. Díky své vlnové délce
neprochází paprsek rohovkou a nijak neovlivňuje tkáň uvnitř oka, a tak strukturální
integrita oka zůstává plně zachována.
Zákrok mohou podstoupit lidé všech
věkových kategorií. Vzhledem k tomu,
že ne každá vada se dá jednoduše léčit, je
důležité přijít nejprve na odborné vyšetření
zraku. „Pomocí nejmodernějších technologií podrobně diagnostikujeme oční
vadu a s pacientem pak zvážíme všechna
pro a proti a navrhneme možnosti řešení
tak, aby učinil správné rozhodnutí. Každý
pacient je jedinečný, a proto volíme individuální přístup,“ dodává MUDr. Jiří Kunc.
Po zhodnocení výsledků vyšetření pak
může pacient podstoupit zákrok během několika dní. Vlastní operace trvá jen několik minut a doba aplikace laserové energie
obvykle pouze několik sekund. „Čas potřebný pro odstranění jedné dioptrie lehce
Primář 1. Oční MUDr. Jiří Kunc
přesahuje dobu dvou sekund. Při možnosti
využití nejmodernějších diagnostických
přístrojů a metod, je na našem pracovišti
samozřejmostí zvolení nejvhodnějšího
způsobu laserového ošetření rohovky pro
každého klienta zvlášť,“ doplňuje primář.
Výsledky grantu Vítkovické nemocnice byly
zveřejněny v prestižním impaktovaném časopise
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY GRANTU S NÁZVEM „PŘÍNOS PŘEDINTERVENČNÍHO STAGINGU PLOCHÝCH NÁDOROVÝCH LÉZÍ COLON
A REKTA“ BYLY PŘIJATY K PUBLIKACI V PRESTIŽNÍM ČASOPISE SURGICAL ENDOSCOPY.
G
rant byl udělen vědeckou radou
skupiny AGEL v roce 2007, dokončen byl v listopadu loňského roku.
Jeho hlavním řešitelem byl MUDr. Ondřej
Urban, Ph.D., z Centra péče o zažívací
trakt Vítkovické nemocnice. „Cílem tohoto
grantu bylo určit, jak přesné je vyšetření
(staging) časných neoplází v tračníku
pomocí vysokofrekvenčních minisond.
Přesný staging je klíčový pro rozhodnutí,
zda bude nemocný pacient léčen endoskopicky nebo zda bude muset podstoupit
operaci. Pro realizaci našeho projektu bylo
velmi důležité, že ve Vítkovické nemocnici
jsou dostupné oba tyto léčebné přístupy
– endoskopický a chirurgický,“ vysvětluje
primář Ondřej Urban.
Výsledky grantu byly nejprve prezento-
Primář MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
vány na řadě českých kongresů. „S nárůstem počtu pacientů se ukázalo, že o naše
zkušenosti je zájem také ve světě. Výsledky
grantu jsme v loňském roce prezentovali
na kongresu americké gastroenterologické
společnosti v New Orleans a na evropském
kongresu v Ženevě,“ dodal Ondřej Urban.
Souhrnné výsledky byly následně přijaty
k publikaci v prestižním impaktovaném
časopise Surgical Endoscopy, který bude
v tištěné podobě k dispozici ve třetím
čtvrtletí letošního roku. „Grantovou
činnost považujeme za mimořádnou odbornou motivaci. V současné době řešíme
další grant s metodou readiofrekvenční ablace v jícnu a připravujeme grant
na endoskopické vyšetření žlučových cest
pomocí speciální optiky,“ prozradil primář
Urban.
Mezi řešitele úspěšného grantu patřili
také další lékaři Vítkovické nemocnice,
a to Martin Kliment, Petr Fojtík, Přemysl
Falt, Oto Mikolajek, Martin Hanousek,
Pavol Holéczy a Julius Örhalmi.
SKUPINA AGEL
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv MUDr. Ondřeje Urbana, Ph.D.
7
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Fotbalový turnaj AGEL CUP
vyhráli kluci z Frýdku-Místku
SKUPINA AGEL JAKO SPRÁVNÝ PATRON TURNAJE DBALA O ZDRAVÍ NEJEN HRÁČŮ A TRENÉRŮ, ALE TAKÉ PŘIHLÍŽEJÍCÍCH RODIČŮ
I DALŠÍCH FOTBALOVÝCH PŘÍZNIVCŮ. ZDRAVOTNÍCI VÍTKOVICKÉ NEMOCNICE, KTERÁ PATŘÍ DO SKUPINY AGEL, ZMĚŘILI BĚHEM
TURNAJE TLAK VÍCE NEŽ 120 HRÁČŮM, JEJICH RODIČŮM A DALŠÍM FANOUŠKŮM.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Jiří Buchlovský
SKUPINA AGEL
Obchodní ředitel Ing. Roman Gavanda s kapitánem vítězného mužstva
8
V
sobotu 28. května se uskutečnil
na umělé trávě ve frýdecko-místeckých Stovkách mezinárodní žákovský turnaj AGEL CUP 2011 pro kategorii
U11. Zúčastnilo se jej osm fotbalových
družstev, mezi nimi i dvě ze Slovenska.
Týmy se utkaly nejspravedlivějším způsobem – „každý s každým“. Na turnaji se
přitom představilo zhruba 120 desetiletých
fotbalových žáčků.
Slavnostní výkop turnaje, jehož mediálními partnery byly Moravskoslezský Deník
a rádio Čas, provedl náměstek primátora
Frýdku-Místku Libor Koval. Za nepřetržitého deště se pak na dvou hřištích odehrálo
CELKOVÉ POŘADÍ TURNAJE
AGEL CUP 2011:
1. Fotbal Frýdek-Místek „bílí“
2. FC Vítkovice
3. Fotbal Frýdek-Místek „modří“
4. FC Slavoj Bruntál
5. Fotbal Třinec
6. ŠK Juventus Žilina
7. MFK Karviná
8. Spartak Myjava
28 zápasů. V nich mladí adepti fotbalového umění prokazovali navzdory počasí
své kvality, které za působení v kategorii
přípravek získali.
Turnaj se od začátku nejlépe vyvíjel pro
mladé fotbalisty Vítkovic, kteří v pěti zápasech po sobě zvítězili. V posledních dvou
zápasech je ale čekaly dva domácí celky –
„bílé“ i „modré“ družstvo Frýdku-Místku.
A v obou byli úspěšnější místní „valcíři“.
O vítězi turnaje pak při shodném počtu
bodů mezi „bílým“ Frýdkem-Místkem
a Vítkovicemi rozhodl vzájemný zápas,
který měli lepší domácí. Modré družstvo
Frýdku-Místku pak obsadilo třetí místo.
Za nejlepšího hráče turnaje byl trenéry
všech mužstev zvolen vítkovický Ondřej
Moučka, nejlepším brankářem pak Josef
Slovák z „modrého“ týmu Frýdku-Místku.
Nejlepším střelcem se stal Milan Urban
z Bruntálu.
Ceny nejlepším i všem zúčastněným
předával za skupinu AGEL, která byla
hlavním sponzorem turnaje, její obchodní ředitel Ing. Roman Gavanda. „Jako
skupina AGEL podporujeme sportovní
aktivity dětí a mládeže – zdravý životní styl a pohyb je tou nejlepší prevencí.
V tomto špatném počasí jste vítězi všichni,"
řekl během slavnostního vyhlášení vítězů
Ing. Roman Gavanda.
Skupina AGEL jako správný patron
turnaje dbala o zdraví nejen hráčů a trenérů, ale také přihlížejících rodičů i dalších
fotbalových příznivců. Zdravotníci Vítkovické nemocnice, která patří do skupiny
AGEL, změřili během turnaje tlak více než
120 hráčům, jejich rodičům a dalším fanouškům. Jednomu tatínkovi naměřili tlak
190/110, když normální krevní tlak v klidu
má být 130/85. Výsledkem tohoto měření
bylo samozřejmě doporučení mladému
muži zajít si k lékaři.
9
SKUPINA AGEL
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Středověk na hradě Losina
HRY, SOUTĚŽE A SPOUSTU LEGRACE SI UŽÍVALY DĚTI ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY AGEL NA LETNÍM TÁBOŘE V RAPOTÍNĚ.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Lumír Smělík, Photostudio 23
R EP O R TÁ Ž
T
10
ábor se v letošním roce konal
od 3. do 17. července v Rapotíně
v Hrubém Jeseníku a celý se nesl
ve středověkém duchu. Celkem 96 dětí
bylo rozděleno do čtyř oddílů – rytířských
rodů, které byly složeny z dívek i chlapců
všech věkových skupin, o které se starali
dva vedoucí a jeden praktikant. „Ne nadarmo nese letošní tábor název Středověk
na hradě Losina. V následujících 14 dnech
se totiž přenesete do doby středověku, kde
si pro všechna dobrodružství ani nevzpomenete na mobilní telefon nebo internet.
Je pro Vás připraveno mnoho aktivit,
u kterých se pobavíte, zasportujete si,
předvedete svůj talent nebo prokážete svou
odvahu a zároveň se naučíte novým věcem,
které jistě využijete i zpátky v civilizaci,“
přivítala účastníky dětského tábora ředitelka útvaru personálně právních vztahů
Ing. Iveta Ostruszková a zanedlouho již začalo slavnostní pasování vedoucích oddílů
do stavu rytířského. „Kdo je rytíř nemá
strach, ani ve dne ani v tmách. Nechová se
zbaběle, chrání svoje přátele. Rytíř v nouzi
pomáhá, tak zní moje přísaha!“ pronesli
při pokleku na levém koleni jednotliví
vedoucí i praktikanti a z rukou hlavní
vedoucí dětského tábora Stáni Kantorové si
převzali potvrzující glejt.
„Když jsme přemýšleli nad tématem her
letošního tábora, zvolili jsme středověk.
Lokalita, ve které se tábor koná, je spjata
s čarodějnickými procesy, které probíhaly
v zámku ve Velkých Losinách právě v období středověku. A proč právě středověk?
Středověk je období, které zajímá většinu
kluků a holek. Celotáborová hra je příležitost, jak si na středověk zahrát. Hned první
den po příjezdu jsme děti uvítali v dobo-
vých kostýmech, aby věděly, že to se středověkem myslíme skutečně vážně. Druhý
den začaly děti výrobou erbů a skládáním
bojového oddílového pokřiku,“ vysvětlila
při výšlapu na nedaleký kopec, kde budou
děti soupeřit v bojové hře, zástupkyně
hlavní táborové vedoucí Bc. Kateřina Kyselá s tím, že o programovou náplň tábora se
v letošním roce stará nezisková organizace
Duha wings.
BOJOVÉ HRY
Když jsme konečně vyšplhali na vrchol
do úkolu, i ti nejmenší vybíjeli míčky své
soupeře jako lvi, aby jejich tým dopadl co
nejlépe. Není divu, každý večer na nástupu
probíhalo vyhodnocení jednotlivých her.
"Malé i velké bojovky jsou různě bodově
ohodnoceny. Za své umístění získal oddíl
určitý počet bodů, který rozhodoval o
postupu v celotáborové hře. Cílem této hry
je, po 14 dnech, dobytí hradu Losina. Ten
se sice v Losinách nenachází, ale prostředníctvím hracího pole na táborové nástěnce
jej děti vidí a vidí také, jak rychle se k Hradu Losina blíží. Za vítězství, ale i prohru,
získává každý oddíl kromě bodů do hry
také drobné dárky. Děti se radují z baterek
s dynamem, potítek, skládacích krepíků,
klíčenek, pálek s míčkem, pouzder na mobil, slunečních brýlí, ale i lízátek, tatranek,
bebe brumíků atp. Chceme, aby dárky děti
využily pro rozvoj svých sportovních, vý-
tvarných a jiných dovedností," sdělila Kateřina Kyselá a dodala, že družstva soutěžila
také v celo-táborové hře. Naše povídání
však přerušil pláč malé dívenky, která při
bojovce upadla a odřela si lýtko. Pro tyto
i jiné případy byli na táboře vždy připraveni zdravotníci Radka Carbolová a Zdeněk
Sovík. Bojové hry byly mezi dětmi velmi
oblíbené. „Myslím, že našemu družstvu
se vede zatím docela dobře. Při bojovce
jsem usilovně běhala, ale nepodařilo se mi
oloupit soupeře, protože mě vybili,“ svěřila
se mi v průběhu hry 11-letá Kristýna z Čes-
kého Těšína, která je společně i se svou
mladší sestrou členkou třetího oddílu.
Své šance ve hře viděli dobře i sourozenci
Matyáš a Lukáš ze Šternberku, členové
druhého oddílu. „Zatím to vypadá dobře,
včera jsme se protlačili na první místo. Vyhráli jsme hru, která se týkala luštění šifer
a za odměnu jsme dostali potítka! Moc se
mi tu líbí, je to paráda,“ řekl Matyáš.
UČENÍ SE DOVEDNOSTEM
Táboroví zdravotníci si museli obzvláště
na začátku tábora poradit i s nemocemi
způsobenými steskem po rodičích – bolením bříška nebo hlavy, které může vyléčit
jen a pouze maminka. „Zahnat smutek
a stesk dětí pomohl kouzelný plyšák Kuky,
který po pomazlení vrátil dětem zpět dobrou náladu,“ prozradila Kateřina Kyselá.
Čas na lenošení děti na táboře neměly,
po bojové hře následovalo učení se dovednostem – kurz střelby, první pomoci, vázání uzlů a základy přežití v divočině. Pak
si šli všichni společně pochutnat na obědě
– dnes se podávala bramboračka a masem
plněné bramborové knedlíky se zelím. „To
bych mohl jíst pořád,“ ozývalo se od některých stolů. Večer byl pro děti připraven
kuřecí řízek. Odpolední program zahrnoval vyjížďku lázeňským vláčkem s historickým výkladem, který děti velmi zaujal.
„Viděli jsme starý dub, kde se dříve věšeli
oběšenci, tři vily, které vystavěli pánové
ze Žerotína a taky termální koupaliště,“
popsal Adam z druhého oddílu. „Mi se
taky jízda moc líbila, jela jsem takovým
vláčkem poprvé. Moc se líbily památky,“
prozradila Nikol z chatky č. 9 a na otázku,
jak se jí bydlí na chatce s děvčaty z konkurenčního oddílu odpověděla: „Vycházíme
spolu dobře, pouze při hrách jsme soupeřky. Ale že bychom si i na chatce dělaly
nějaké naschvály, to ne! Na pokoji jsme
kamarádky.“
Osvěžením v parném letním odpoledni
byla pro děti sprcha ze zahradní hadice,
kterou si s vřískotem velmi užily. Ani dívky, které se zpočátku schovávaly na chatkách, vodě neušly a nechaly se alespoň
symbolicky pokropit. Odpolední program
zakončila další bojová hra „město – moře
– věc“, která, jak se ukázalo při večerním
nástupu pořádně zamíchala s celkovým
skóre v celo-táborové hře.
Čas na táboře utekl velmi rychle,
sluníčko už pomalu zacházelo za obzor
a děti už se nemohly dočkat na prohlídku
dílny s ručně vyráběným papíren, zámku
a také na mnoho dalších her, které si pro ně
vedoucí na další dny připravili.
R EP O R TÁ Ž
kopce, objevil se před námi nádherný
výhled do údolí a děti už pečlivě poslouchaly hlavní vedoucí, která jim vysvětlila
pravidla bojové hry. Za úkol měly ochránit
své vojáčky při přesunu z jednoho místa
na druhé a zároveň se pokusit oloupit soupeře. Po zahájení se děti s vervou pustily
11
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
R EP O R TÁ Ž
Středověk na hradě Losina
12
SRPEN 2011
13
R EP O R TÁ Ž
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Primář přerovské chirurgie je
úspěšný sportovní střelec
MUDR. STANISLAV KALABUS: TENTO DRUH SPORTU MNE ZAUJAL ZEJMÉNA PROTO, ŽE DOSLOVA VYŽADUJE CHIRURGICKOU
PŘESNOST.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Archiv MUDr. Stanislava Kalabuse
z pohledu středoškolských informací mi
připadaly logické, navazující na základní
fyzikální a chemické principy. Učivo, které
vyžadovalo logické kompozice, mi tehdy
připadalo jako velmi zajímavé a jednoduché. Možná právě okamžik, kdy jsem se
jako student osobně zúčastnil resuscitace
na ulici a v sanitě, byl rozhodující k přihlášení ke studiu na lékařské fakultě.
ROZHOVOR
MUDr. Stanislav Kalabus se narodil v roce 1961
v Přerově. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, na které promoval v roce 1985.
Po ukončení studií nastoupil na chirurgické oddělení
nemocnice Přerov. Od roku 1997 vykonával funkci zástupce primáře chirurgického oddělení a poslední dva
roky je primářem. V roce 1988 a 1995 získal I. a II. atestaci z oboru chirurgie. Kromě odbornosti chirurgické je
držitelem licence pro endoskopii horního GIT a licence
pro trvalou kardiostimulaci – chirurgická část. Aktivně
se účastní v odborných společnostech Česká lékařská
společnost JEP, je členem České chirurgické společnosti
v sekcích onkochirurgická, miniinvazivní a robotická
chirurgie, sekce pro NOTES.
14
Byla to odjakživa profese lékaře, čemu
jste se chtěl ve svém životě věnovat? Co
Vás k volbě tohohle povolání přivedlo?
Pocházím z lékařské rodiny, otec dětský
lékař a matka magistra v lékárně. Během
studia na střední škole jsem projevoval
poněkud horší výkonnost v technických
předmětech jako matematika a deskriptivní geometrie. Biologie a přírodní vědy
mne začaly zajímat hlavně proto, že
Jak jste se dostal k chirurgii?
Během studia byl můj zájem směřován
na obor interní. Bylo to dáno tím, že
v rámci studia byla I. interní klinika
Fakultní nemocnice Olomouc prvním
pracovištěm, kde jsem si jako adept studia
mohl vyšetřit nemocného a ověřit teoretické poznatky z předchozích semestrů.
Prázdninová lékařská praxe po 4. ročníku
studia mne v zájmu o interní obor utvrdila.
Seznámení s interní koronární jednotkou
ve mně vzbudilo, jako zřejmě u každého
studenta, touhu o obor kardiologie. Avšak
po praxi na chirurgickém oddělení, kde
mne zaujala možnost chirurga aktivně
vstoupit do průběhu choroby a mnohé
pacienty plně uzdravit, bylo rozhodnuto.
Chtěl jsem být chirurgem.
Jak dlouho pracujete v přerovské nemocnici a co se Vám na chirurgii líbí?
Pracuji zde 25 let a práce mě plně uspokojuje a baví. Pro chirurga je povzbuzující,
když vidí vítězství nad chorobou a je to
k prospěchu nemocného.
Jaké operativní zákroky na Vašem oddělení provádíte nejčastěji a je přerovská
chirurgie v něčem výjimečná? Máte
nějaké novinky v léčbě?
Na našem oddělení ročně provedeme
kolem 1300 operací. Nejčastěji prováděnou
operací je operace kýly, a to okolo 200 operací. Dále často provádíme operace štítné
žlázy, laparoskopické operace tříselných
kýl, slepého střeva a žlučníků, nádorů
tlustého střeva nebo operace hemoroidů
metodou dle Longa.
Jako novinky v léčbě bych uvedl
laparoskopické operace nádorů tlustého
střeva, které provádíme dva roky. Ale jako
nejčerstvější novinku v léčbě bych uvedl
přípravu na ošetření varixů metodou radiofrekvenční koagulace. V nejbližší době
plánujeme ošetření prvních nemocných
touto metodou zapůjčeným přístrojem.
„Chirurgie je obor náročný
jak fyzicky tak psychicky.
K úspěchu je nutná zejména
podpora rodiny, která toleruje plánované noční služby
i neplánované akutní odchody na pracoviště“
Být lékařem a ještě navíc primářem asi
není snadné, jak se odreagováváte?
Chirurgie je obor náročný jak fyzicky tak
psychicky. Být v tomto oboru primářem je
ještě těžší. Myslím si, že k úspěchu je nutná
zejména podpora rodiny, která toleruje
plánované noční služby i neplánované
akutní odchody na pracoviště. Udržení
potřebné fyzické i psychické kondice je pak
možné díky zájmové činnosti. Takže mými
koníčky jsou sportovní střelba, myslivost,
lyžování a cyklistika.
Proč jste si jako koníčka vybral sportovní střelbu? Od kdy a co se Vám na střelbě
líbí?
První střelnou zbraň jsem si pořídil v roce
1999. Při návštěvách střelnice a zdokonalování se ve střelbě jsem poznal nové přátele,
kteří mne postupně k tomuto zájmu přitáhli natolik, že jsem se začal věnovat střel-
Mezi Vaše záliby patří i myslivost. Jaké
máte trofeje?
Myslivosti se věnuji od roku 2002, kdy
jsem úspěšně složil myslivecké zkoušky.
V současné době jsem členem honitby
Svrčov, která patří městu Přerov. Za svou
loveckou kariéru jsem kromě drobné zvěře
ulovil také srnce, muflona či divoké prase.
Se střelnými zbraněmi souvisí ještě Váš
další koníček, a to sběratelský.
Sbírám svítilny, které mají souvislost se
střelnými zbraněmi a pocházejí z vojenské
výbavy. Vlastním nejrůznější funkční
svítilny z výbavy armád evropských i zámořských.
Minulý týden jsem si například pořídil
nefunkční svítilnu z roku 1943, která byla
ve výbavě řidičů vojenských automobilů
armády USA. Podařilo se mi nahradit
chybějící součástky a obnovit funkci.
V současné době řeším krásný problém,
zda ponechat původní povrchovou úpravu,
nebo sehnat původní barvu a restaurovat
do plného lesku.
bě sportovně. Několik let jsem hledal druh
zbraně a disciplínu, která by mi vyhovovala. Nakonec jsem skončil u velkorážné
odstřelovací pušky. Tento druh sportu mne
zaujal zejména proto, že doslova vyžaduje chirurgickou přesnost. Chirurg jsem,
chirurgickou přesnost na operačním sále
mám, tak se ji snažím přenést do sportu.
Občas se mi to daří.
vána podle určitých pravidel, účast na ní je
dobrovolná a žádný soutěžící nemůže být
oproti ostatním zvýhodněn věkem nebo
fyzickou kondicí. Jako příklad uvádím
závod před dvěma roky, kdy kromě střelby
byl součástí závodu běh v terénu přes
překážky na pět kilometrů. Skončil jsem
na druhém místě, což vzhledem k tomu, že
jsem byl dvakrát starší než vítěz, považuji
za výborný výsledek.
A na závěr – kdo si z Vás naposledy
vystřelil?
Spolupracovníci, při oslavě mých narozenin, letos v březnu. V souvislosti s mojí
plánovanou loveckou cestou do zahraničí
jsem dostal úsměvný dárkový balíček
k překonání všech možných nástrah daleké
cesty a lovu. Byla tam i mucholapka. Slovy
je obtížné vše popsat, ale kdo neviděl,
neuvěří.
Musíte ještě přidávat na doplnění fyzické kondice i jiné sporty – plavání, běh..?
Sportovní střelba z pušky, i když se to
nezdá, vyžaduje dobrou fyzickou kondici.
Při jednodenním závodě to tak sice neplatí,
ale pokud soutěž trvá několik dní, pak
samozřejmě dobrá fyzická kondice je nezbytná. Každá střelecká soutěž je organizo-
ROZHOVOR
Jak často trénujete? Máte nějaké úspěchy? Největší úspěch?
Pokud mi zbude volný čas, tak návštěva
střelnice je pro mne na prvním místě.
Při mém pracovním vytížení je to však
problém, ale několikrát do měsíce to zatím
zvládám. Během víkendů se účastním
soutěží v naší republice nebo na Slovensku. Jako sportovní úspěch považuji své
umístění v rámci Ligy odstřelovačů ČR,
a to vždy v první desítce během posledních
čtyř let. Na mezinárodním poli jsem v podobné soutěži na Slovensku před dvěma
roky skončil celkově na druhém místě.
15
MUDr. Kalabus při střelbě
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Dvaapadesát let lékařem v Šumperské
nemocnici: MUDr. František Pur
MUDR. FRANTIŠEK PUR: S KAMARÁDY, BÝVALÝMI PRIMÁŘI, MÁME KAPELU. HRAJEME OD LIDOVEK PO SVIŽNĚJŠÍ PÍSNIČKY
A NEUSTÁLE SE UČÍME NOVÉ SKLADBY. RÁD SE TAKÉ STARÁM O ZAHRADU A KDYŽ SE URODÍ ŘEDKVIČKY, JAHODY ČI SALÁT, JE
TO NĚCO KRÁSNÉHO. MÁM ZKRÁTKA RADOST ZE ŽIVOTA.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Marek Pavliš / Foto: archiv MUDr. Františka Pura, Mgr. Marek Pavliš
medicínu, a já mu vyhověl. Muzika mi
zůstala jako koníček.
Byl jsem členem smyčcového kvarteta,
symfonického orchestru města Zábřeh.
Hrával jsem v kostele, takže nakonec byla
spokojená i maminka.
PAMĚ TNÍK
M
16
UDr. František Pur (narozen 6.
srpna 1935) nastoupil do Státní
oblastní nemocnice v Šumperku
1. srpna 1959. Od té doby, kromě půlročního pobytu na vojenské základní službě,
poznal snad všechny obory lékařství.
Pracoval na infekčním oddělení, interně,
neurologii, chirurgii, onkologii, na tranfúzní službě, na kožním či očním oddělení,
na dětském oddělení byl posudkový lékař
nebo byl vedoucím lékařem útvaru obrany.
Byl také primářem na infekčním, interním
a geriatricko-doléčovacím oddělení a v léčebně dlouhodobě nemocných. Celých
45 let vyučoval vnitřní lékařství na Střední
zdravotnické škole v Šumperku. V současné době MUDr. František Pur pracuje
na oddělení centrálního příjmu Šumperské
nemocnice jako interní konziliář.
Našeho pamětníka jsme se zeptali
na otázky, které pan doktor Pur ochotně
zodpověděl:
Proč jste si vybral lékařské povolání?
Já osobně jsem se vždycky chtěl věnovat
muzice. Maminka si přála, abych studoval
teologii. Tatínek si přál, abych vystudoval
Můžete zavzpomínat na studentská
léta?
Moc rád, protože to bylo krásné období.
Studium jsem prožil v letech 1953 až 1959
v Olomouci. Byl jsem bezproblémový
student. Nikdy jsem neopakoval žádnou
zkoušku a už během studií mě zaujalo
vnitřní lékařství. Během studií jsem se také
věnoval muzice. Hrával jsem brigádnicky
v operetním orchestru. Se spolužáky jsme
chodili do hospůdky U Drápala a užili
si krásné majálesy. Dodnes se vídám se
spolužáky na každoročních srazech našeho
promočního ročníku. Bohužel přes 60
z nich již na tomto světě není. No a v letech
1957 a 1958 jsem byl na praxi v Šumperské
nemocnici a 1. srpna 1959 jsem nastoupil
na interní oddělení. A ve službách této
nemocnice jsem do dnešního dne.
Jaký máte pocit, když zavzpomínáte
na své začátky a srovnáte tehdejší stav
medicíny se současným?
No to je něco naprosto nesrovnatelného. Medicína i Šumperská nemocnice
samozřejmě postoupily neuvěřitelně vpřed.
V interně nastal největší pokrok v oblasti
léčby srdečních onemocnění. Představte si,
že pacient s akutním srdečním infarktem
byl hospitalizovaný šest týdnů na standardním oddělení (Jednotky intenzivní
péče nebyly) a úmrtnost byla veliká. Dnes
je průměrná ošetřovací doba několik dnů,
úmrtnost několikaprocentní.
Nebo si vezměte například tak skvělé
oddělení, jakým je dnes šumperská ortopedie. Dříve, když si bábinka zlomila krček
stehenní kosti, tak byla upoutána aspoň tři
měsíce na extenzi. Byla ohrožena vznikem
proleženin, zápalem plic, takže úmrtnost
byla vysoká. Dnes se zlomeniny ošetřují
osteosyntézou a nemocní mohou rychleji
začít s rehabilitací. Ortopedové dnes také
osvobozují od velkých bolestí nemocné
s postižením kloubů artrosou tím, že jim
provedou náhradu nemocného kloubu
totální endoprotézou.
Můžete ještě zavzpomínat na další medicínské případy?
Jistě. Zcela děsivou diagnózu představovala tehdy neléčitelná leukémie či různá
chronická onemocnění ledvin. Na dialýzu
se jezdilo do Olomouce a posílat jsme směli
pouhé tři pacienty ročně! Nesměli se také
dialyzovat pacienti starší 50 let či diabetici. A my jsme měli na seznamu čekatelů
35 pacientů, kteří postupně umírali bez
pomoci. Dnes je v Šumperku 16 moderních
dialyzačních přístrojů a mnozí pacienti
mají transplantovanou ledvinu.
„Na dialýzu se jezdilo
do Olomouce a posílat jsme
směli pouhé tři pacienty
ročně! Nesměli se také dialyzovat pacienti starší 50 let
či diabetici. A my jsme měli
na seznamu čekatelů 35 pacientů, kteří postupně umírali bez pomoci“
Nesrovnatelné byly také pracovní
podmínky. Plat lékaře byl v roce 1959
celkem 1250 korun hrubého. Pohotovostní
služby se nejdříve neplatily vůbec, pak bylo
za celou službu 17 korun a každou čtvrtou
službu jsme sloužili zdarma. V době
dovolených jsem za měsíc také odsloužil
osmnáct služeb. Soboty a neděle, vánoční
A co situace v lékařství dnes?
Diagnostika se dnes velice zrychlila.
Na druhou stranu je dnes mnohé více
anonymní.
Zaměstnanci se tehdy navzájem lépe
znali, více při sobě drželi a více si pomáhali. To těsnější propojení mezi lidmi bylo
určitě příjemnější.
Dříve pohotovostní službu na interním
oddělení sloužil jeden lékař. A dnes slouží
tři lékaři – jeden je na JIPce, jeden je pro
oddělení a jeden je na centrálním příjmu.
Také se v Šumperské nemocnici změnila
skladba oddělení. Postupně bylo zrušeno
tělovýchovné lékařství, dorostové lékařství,
infekční oddělení nebo stomatochirurgické oddělení. Také některá oddělení
byla zredukována – například oční, ORL,
chirurgie či interna. Naopak výrazným
způsobem se zlepšilo vybavení jednotlivých oddělení a poskytované zdravotnické
služby. Také bylo nově zřízeno oddělení
centrálního příjmu, kde pracuje tým lékařů
– chirurgové, ortopedové, anesteziologové,
internisté, a ti rozhodnou o dalším postupu v léčbě nemocného.
Když se v Šumperské nemocnici podíváte na dnešní zmodernizované radiodiagnostické pracoviště a nové CT, můžete
říci, jak to bylo s přístrojovým vybavením tehdy?
Stejně nepředstavitelně odlišné. O nějakém
CT (počítačová tomografie) či endoskopech se nám ani nesnilo. V celé nemocnici byly dva přístroje EKG a výsledky se
musely vyvolávat v temné komoře. Dnes
jsou moderní EKG téměř všude. Sehnat
devizové prostředky na kvalitní přístroje
byl v minulosti velký problém. Primáři
tak navštěvovali ředitele šumperských
podniků, kteří měli přístup k devizovým
kontům, a lákali od nich marky či dolary
na zdravotnickou techniku.
Pamatujete si z počátků medicínské
kariéry něco, čemuž se dnes vyloženě
smějete?
Některé medicínské postupy se časem ukázaly jako zcela nesmyslné. Například příprava staršího pacienta k operaci probíhala
tak, že měl týden ordinován lék Lanatosid
C – 2 krát denně jednu tabletku, aby měl
„silnější srdce“, což se později ukázalo jako
nesmysl. Úsměvná je vzpomínka na vypuzování tasemnice z těla člověka. Před 50
lety bylo hodně pacientů, kteří přicházeli
do nemocnice k vypuzení tasemnice. Dělalo se to extraktem z kapradě samce, který
se sondou aplikoval do dvanácterníku.
Pacient se pak vyprázdnil a sestra z jeho
stolice špachtlí namotala několikametrovou tasemnici, aby zkontrolovala, zda vyšla
z těla i s hlavičkou.
Vítáte vybudování speciálních center?
Je to velký pokrok. Třeba k nám na ortopedické oddělení přijíždějí na operace
pacienti nejen ze spádového území, ale ze
širokého okolí Moravy a Čech. O vysoké
odbornosti našeho kožního oddělení svědčí nejen pořádání věhlasných kongresů
a spoluautorství primáře MUDr. Luboše
Drlíka na vydání celostátní učebnice
o dermatologii, ale zejména skutečnost, že
se na toto oddělení snaží dostat pacienti
z celé republiky. Také se zlepšily možnosti
léčby nemocných se zhoubnými nádory.
Naše onkologické oddělení se podílí na celosvětových klinických zkouškách nových
léčebných preparátů a spolupracuje s onkologickými centry v Brně, Olomouci či
Novém Jičíně. Velké pokroky jsou ve všech
lékařských oborech.
Změnili se za dobu Vaší profesní kariéry
nějak pacienti? Máte nějakého, na kterého jste nikdy nezapomněl?
Těch je moc. A jsou tací, co říkají: „Pane
doktore, vy jste mě porodil!“ Kdysi jsem
totiž také sloužil pohotovostní služby
na porodnici a přivedl na svět mnoho dě-
tiček. Obecně lze říci, že pacienti jsou čím
dál náročnější – vše chtějí rychle, honem.
Paradoxem tak je, že medicínská péče
se sice dramaticky zlepšila, ale vděčnost
pacientů je menší.
Co Vám práce ve zdravotnictví za ty roky
dala?
Za těch 52 let trochu radosti, ale hlavně
mnoho starostí i smutku. Víte, mnoho lidí
umírá kvůli onemocnění srdce a o srdce se
starají internisti. Zažil jsem na 8000 úmrtí.
Internisté tak, na rozdíl od rodících gynekologů, zažívají radostných chvil méně.
Jste nejstarším lékařem Šumperské nemocnice, přitom jste stále velmi vitální,
čemu to přičítáte?
Já? Já jsem těžce nemocný. Sám jsem byl
několikrát hospitalizován v Šumperské
nemocnici, a to na chirurgickém a urologickém oddělení. Jsem také léčený
v ambulanci diabetologické, kardiologické,
ortopedické a ambulanci bolesti. A vždy
jsem zde byl se službami lékařů a sester
spokojený.
Mám určitě radost z rodinného života
a z koníčků. Mým doslova „koněm“ zůstala
muzika. S kamarády, bývalými primáři, máme kapelu – hrajeme od lidovek
po svižnější písničky a neustále se učíme
nové skladby. Rád se také starám o zahradu a když se urodí ředkvičky, jahody či
salát, je to něco krásného. Mám zkrátka
radost ze života.
PAMĚ TNÍK
a velikonoční svátky se sloužily v kuse. Se
současností nesrovnatelné.
17
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Napsali o nás…
VÝBĚR TOHO NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO Z TISKU A INTERNETOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
SKUPINY AGEL.
NEMOCNICE NAKOUPÍ NOVÉ
POMŮCKY
HAVÍŘOVSKÝ DENÍK 2. KVĚTNA
Za 25 tisíc korun, které získala Nemocnice
Český Těšín jako finanční dar, nakoupí
nemocnice polohovací pomůcky, které
usnadní pohyb hospitalizovaným pacientům. „Budou to například polohovací
válce, kruhy, polštářky, podkovy, hygienický vozík, židle do sprch a chodítko, jež
usnadní pohyb hůře pohyblivým pacientům,“ uvedla ředitelka Nemocnice Český
Těšín Barbora Zbránková s tím, že nové
pomůcky nejvíc ocení zejména dlouhodobě hospitalizovaní a hůře pohybliví
pacienti.
NAPSALI O NÁS
ZDARMA VYŠETŘÍ ZNAMÉNKA
18
BRUNTÁLSKÝ REGION 3. KVĚTNA
Podhorská nemocnice otevře zítra v Rýmařově novou kožní ambulanci a nabídne
zdarma vyšetření znamének. Sídlit bude
vedle interní ambulance v budově oddělení
ošetřovatelské péče.
Město Rýmařov se na rýmařovské
pracoviště Podhorské nemocnice obrátilo
s požadavkem na zajištění dermatovenerologické péče. „Ve spolupráci se Šumperskou nemocnicí, která je také členem
skupiny AGEL, jsme požadavku rádi
vyhověli a pro pacienty otevřeli tuto novou ambulanci,“ sdělil ředitel Podhorské
nemocnice Marián Olejník.
Nová kožní ambulance má přispět
k rozšíření spektra péče v regionu, což
znamená, že pacienti již nebudou muset
dojíždět k vyšetřením do okolních měst.
„První den navíc ambulance všem zájemcům nabídne bezplatné vyšetření pigmentových znamének,“ řekla Hana Szotkowská, mluvčí skupiny AGEL. Zájemci
se k bezplatnému vyšetření znamének
mohou bez objednání dostavit ve středu 4.
května od 13 do 15 hodin.
„Od 15. do 18. hodiny budou probíhat již standardní vyšetření,“ uvedl
ředitel Olejník. Kožní ambulance má
poskytovat služby pacientům u interní
ambulance v budově oddělení ošetřovatelské péče. Ordinuje se každou středu
od 13 do 18 hodin. Zájemci o vyšetření se
mohou do ambulance objednávat během
ordinačních hodin počínaje 4. květnem
v době ordinačních hodin každou středu
od 13. do 18. hodiny. Přijít mohou osobně
nebo mohou volat na telefonní číslo
554 253 465.
SUNDEJTE SI PRSTÝNKY, BACILY
ZŮSTÁVAJÍ POD NIMI
MLADÁ FRONTA DNES 6. KVĚTNA
Vidět své ruce pod speciální lampou a dostat cenné rady o tom, jak správně pečovat
o své zdraví. To se podařilo lidem, kteří
přišli ve čtvrtek dopoledne do valašskomeziříčské nemocnice. Umývání rukou speciálním roztokem jsem si vyzkoušela i já.
Ve vestibulu nemocnice stály dvě sestřičky, v ruce měly bílou plastovou láhev
s modrým obsahem a na stole krabici,
do které příchozí vkládali ruce.
„Nebojte se, pojďte za námi, dneska je
Světový den mytí rukou,“ volala s úsměvem na kolemjdoucí Martina Vašková,
referentka marketingu, která pracuje
i jako sestra valašskomeziříčské nemocnice. Přivítání bylo velmi příjemné. „Dobrý
den, já bych si to také chtěla vyzkoušet,“
ozvala jsem se.
„Nejdřív si radši sundejte prstýnky,“
řekla mně Jana Pelikánová, hlavní sestra.
„Bacily pod nimi zůstávají a není šance,
aby se i po pečlivém umytí nečistoty
dostaly pryč,“ dodala. Sundala jsem si prstýnky a nastavila ruce, na které mi nalila
sestra speciální roztok.
„Úplně stejně, jako si myjete ruce doma
mýdlem, tak si je promněte roztokem.
Tak, jak to děláte doma,“ vysvětlovala Pelikánová. A tak jsem si poslušně promnula roztok v rukou. Modrá tekutina měla
jednak desinfekční účinky, ale umožnila
i to, že pod speciální lampou se ukázala
místa, která jsem při umývání zanedbala.
Roztok vytvořil na rukou jemný film,
pod lampou tak byly ruce celé bílé. Pouze
místa, která nebyla dobře umytá, se ukázala tmavá.
„Zapomínáte na malíček na levé ruce
a na palec na pravé ruce. Dlaně máte
v pořádku,“ zhodnotila sestra s tím, že
s pravou rukou si nemám dělat starosti
a lépe umývat ruku levou. „Tak jsem zase
o něco moudřejší. Po dlouhé době budu
odcházet z nemocnice s dobrým pocitem
a čistýma rukama,“ pomyslela jsem si
a v duchu ocenila milé chování sester.
Lampu, kterou ukazovali veřejnosti
v Meziříčí, používají mikrobiologové.
Pomůže zjistit kritická místa. Právě to,
že člověk ví, na která místa na rukou při
umývání zapomíná, pomůže i v době, kdy
je nemocný. „Pacient se na problémová
místa zaměří a předchází tak dalšímu
šíření jeho choroby. Správným umýváním
rukou se snižuje pravděpodobnost, že
nakazí své kolegy v práci nebo rodinu,“
upozornila Pelikánová.
Běžnou chybou je, že lidé zapomínají
na palce a špičky prstů. Právě díky špatnému umývání rukou se šíří choroby, jako
je žloutenka, průjmová onemocnění nebo
virové infekce. Správná dezinfekce musí
trvat asi třicet sekund.
BUDOUCÍ SESTŘIČKY SE UČILY MÝT SI
SPRÁVNĚ RUCE
MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK
6. KVĚTNA
Den čistých rukou uspořádala včera Vítkovická nemocnice. Studenti zdravotnických
škol se tu učili, jak si správně umýt a vydezinfikovat ruce. „Správná hygiena rukou
je nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak
zamezit přenosu infekcí a různých nemocí.
Základy správných návyků hygieny rukou
je třeba vštípit dětem již od útlého věku.
VYŠETŘENÍ ZNAMÉNEK ZDARMA
PRÁVO 9. KVĚTNA
V pondělí 9. května si Plzeňané mohou
nechat bezplatně vyšetřit pigmentová
znaménka na Poliklinice Plzeň (bývalá Železniční poliklinika, Švihovská 14, Plzeň).
Kožní ambulance bude v tento den v rámci
11. ročníku preventivní akce Evropský
den melanomu vyšetřovat pigmentová
znaménka zdarma a bez předchozího objednání. Akce proběhne od 13 do 16 h.
AKCE DEN MELANOMU V ŠUMPERKU
PŘILÁKALA DESÍTKY LIDÍ
MEDIAFAX 9. KVĚTNA
Během akce k Evropskému dni melanomu
v Šumperské nemocnici lékaři v pondělí
vyšetřili více než čtyři desítky lidí. Zachytili i jeden vysoce nebezpečný nádor, uvedl
mluvčí skupiny AGEL Tomáš Želazko.
Lékaři Šumperské nemocnice vyšetřili v pondělí všem zájemcům zdarma
pigmentová znaménka a poskytli odborné
poradenství k prevenci kožních nádorů.
Akce, která se konala v rámci Evropského
dne melanomu, se setkala se značným
zájmem veřejnosti. Lékaři během tří
hodin vyšetřili 42 osob, přičemž zachytili
i jeden vysoce nebezpečný nádor kůže,
tedy melanom.
„Kromě tohoto případu máme podezření také na další tři melanomy,“ uvedla
lékařka kožního oddělení Lenka Slezáková s tím, že již od ranních hodin byly
čekárny na kožním oddělení zaplněné
zájemci o vyšetření. „Zájem o problematiku prevence rakoviny kůže nás letos velmi
příjemně překvapil,“ dodala lékařka.
Melanom je zhoubný kožní nádor s nej-
rychlejším vzrůstem incidence na světě.
Odborníci uvádějí, že každých deset let
se zdvojnásobí počet nemocných. Šanci
na vyléčení zvyšuje pouze včasné odhalení lékařem. Nádory kůže totiž patří mezi
nejagresivnější. „Melanom se může vyvíjet kdekoliv na kůži, včetně oblasti dlaní
a plosek či nehtů. Důležitá je správná
ochrana před slunečním zářením a předcházení spálení kůže. A to již od narození,
neboť účinky UV záření se v těle kumulují
a mohou se projevit až po mnoha letech,“
řekl primář kožního oddělení Šumperské
nemocnice Lubomír Drlík. Každý, kdo
má na těle pigmentový névus, by měl být
dermatologem v určitých intervalech
prohlídnut. Pravidelné kontroly odborníci
doporučují nejméně jednou ročně.
Cílem Evropského dne melanomu bylo
poskytnout veřejnosti odborné poradenství k prevenci kožních nádorů a odhalit
zhoubné nádory ve stadiu, kdy má pacient
velkou šanci na úplné uzdravení.
PALEC NAHORU
OLOMOUCKÝ DENÍK 11. KVĚTNA
Krev analyzuje špičkový přístroj. Nejmodernější technologie ve šternberské
nemocnici stanovuje krevní obrazy z odebraných vzorků krve pacientů. Špičkový
automatický analyzátor pořídila na oddělení laboratorní medicíny. „Systém obsahuje
také programové vybavení pro veterinární
lékaře, což umožní rychle a správně vydat
přesný výsledek i z biologického materiálu
zvířat,“ uvedl přednosta oddělení laboratorní medicíny profesor David Stejskal.
POROD BEZ BOLESTI I INJEKCÍ?
V PŘEROVĚ UŽ JE TO MOŽNÉ
PŘEROVSKÝ A HRANICKÝ DENÍK
14. KVĚTNA
S novinkou v oblasti porodnictví, jakou
se může pyšnit jen několik nemocnic
v republice, přišli už i lékaři a lékařky
gynekologicko-porodnického oddělení
přerovské nemocnice. Na požádání tady
zbaví ženy nepříjemných porodních bolestí
i bez použití injekcí či jiných léků.
„Bezbolestný porod je snem snad každé
těhotné ženy. Proto přerovská porodnice nabízí novinku. Jedná se o směsici
plynů, kterou rodičky během porodu
inhalují a pomáhají si tak od nepříjemné
bolesti,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana
Szotkowská. Inhalační analgetikum se už
zcela běžně používá v západoevropských
zařízeních, u nás je však nabízí zatím jen
velmi málo nemocnic. Inhalování dokáže
na krátký čas u žen zvýšit práh bolesti a je
zároveň bezpečné pro matku i novorozence. „Analgetikum obsahuje z padesáti procent oxid dusný, známější pod
názvem „rajský plyn“, a z půlky kyslík.
Rodička tuto směsici dvou plynů během
porodu pod dohledem porodní asistentky
inhaluje a pomáhá si tak od bolesti. Úleva
přichází již po několika nádeších, zhruba
do dvou až tří minut, a účinek mizí po několika minutách od ukončení podávání,“
popsala účinky inhalování primářka
gynekologicko-porodnického oddělení
Jarmila Repovská.
Podání probíhá jednoduše za pomoci obličejové nebo nosní masky.
„O vhodnosti podání této formy analgezie rozhoduje ale vždy lékař. Budoucí
maminky se však už teď mohou se svými
dotazy obracet přímo na naše oddělení,“
dodala Repovská. Za netradiční pomoc
při úlevě od bolesti zaplatí zájemkyně tři
sta padesát korun. V loňském roce přišlo
v přerovské porodnici na svět celkem tisíc
čtyřicet pět dětí, z toho pět set čtyřicet
osm chlapců a čtyři sta devadesát sedm
děvčat.
ŽENY S RAKOVINOU PRSU DOSTANOU
V NEMOCNICI RADY I NA DVD
MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK
17. KVĚTNA
Průvodce onemocněním karcinomem
prsu odpovídá na většinu otázek pacientek, které se diagnózu čerstvě dověděly.
„Cílem nového DVD je, aby šok a negativní
emoce pacientek co nejdříve vystřídala
naděje a víra. Pacientka se dozví, co má
v boji s nemocí dělat, jaké jsou možnosti
diagnostiky i léčby, kam se může obrátit
pro pomoc, jak léčba vypadá, jak jí při tom
bude, co by jí mohlo pomoci, získá také
praktické rady. Třeba kde sežene paruku
a jak dlouho ji bude potřebovat, či jak
to vypadá s plastickou operací,“ uvedla vedoucí mamografického pracoviště
Vítkovické nemocnice Jana Vymětalová.
Dodala, že na DVD najdou důležité informace i členové rodiny a kamarádi, jejichž
příbuzná či přítelkyně rakovinou prsu
onemocněla. Mnohým ženám zase mohou
pomoci výpovědi pacientek, které ve filmu
předávají své zkušenosti a rady s bojem
s touto nemocí.
Ve vítkovickém mamografickém pracovišti vyšetřili loni zhruba devět tisíc žen.
U 103 z nich diagnostikovali zhoubný
nádor prsu, přičemž třiačtyřicet karcino-
NAPSALI O NÁS
Cílem akce bylo upozornit na vysoké
riziko vzniku závažných onemocnění, jako
jsou například žloutenka a průjmy, které
vznikají podceněním správné hygieny
rukou,“ vysvětlila manažerka pro ošetřovatelskou péči Xenie Gašparová.
19
ROČNÍK 5
mů bylo nalezeno u pacientek, které přišly
na vyšetření v rámci screeningového programu. „Počet nových onemocnění sice
stoupá, na druhé straně se však pomocí
mamografického screeningu zlepšuje
účast žen v preventivním programu. Díky
tomu tak zachytíme rakovinu ještě před
objevením klinických příznaků,“ vysvětlila lékařka.
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE HLEDÁ
DOBROVOLNÍKY
NAPSALI O NÁS
MEDIAFAX 17. KVĚTNA
Šumperská nemocnice hledá dobrovolníky,
jejichž hlavním úkolem bude zpříjemnit
pobyt v nemocnici hlavně pacientům interního oddělení. Měli by se věnovat pacientům, kteří jsou často dlouhodobě hospitalizovaní, uvedl v úterý agentuře Mediafax
mluvčí skupiny AGEL Tomáš Želazko.
Program dobrovolnické činnosti je součástí série projektů vedoucích ke zlepšení
kvality péče o dlouhodobě hospitalizované pacienty. Šumperská nemocnice nabízí
pacientům například také zooterapii či
duchovní péči.
„Být dobrovolníkem znamená být tu pro
druhé. Hledáme dobrovolníky, které baví
práce s lidmi, mají chuť pomáhat a chtějí
navíc získat nové zkušenosti a přátele.
Hlavní náplní práce dobrovolníků bude
zpříjemnit volný čas pacientů, povídat si
s nimi, číst knihy a noviny, hrát stolní hry
nebo je doprovázet na procházky,“ řekla
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou
péči Eva Pavelková.
Dobrovolníkem může být každý starší
18 let, kdo chce ze své dobré vůle, ve svém
volném čase a bez nároku na finanční
odměnu vykonávat činnost ve prospěch
jiných lidí. Zájemci o dobrovolnictví
se mohou hlásit na telefonním čísle
606 044 869.
20
PŘI VYŠETŘENÍ SRDCE POMÁHÁ
NOVÁ SONDA
OLOMOUCKÝ DENÍK 25. KVĚTNA
Špičkového pomocníka v diagnostice
onemocnění srdce začali využívat lékaři
Polikliniky – bývalé železniční polikliniky
u hlavního vlakového nádraží. Jícnová
echokardiografická sonda, která přišla
na téměř 900 tisíc korun, totiž umožňuje
získat podstatně kvalitnější obraz tohoto
orgánu.
„Velkým přínosem je u vyšetření
pacientů trpících zvýšenými teplotami
nejasného původu, kde jícnová echokar-
diografie dokáže potvrdit, či vyloučit
zánět srdečních chlopní,“ zmínil Ivo Oral
z kardiologické ambulance Polikliniky
Olomouc jeden z konkrétních příkladů
využití sondy.
Metoda využívá toho, že jícen zezadu
bezprostředně naléhá na srdce, sonda se
dostává do těsné blízkosti zobrazovaných
srdečních struktur a vyšetřující lékař
tak získává podstatně kvalitnější obraz
než při vyšetření přes hrudní stěnu. Při
echokardiografii lékař sleduje srdce při
práci v reálném čase, může posoudit, jaký
objem krve je srdcem vypuzován, změřit,
jak rychle krev proudí jednotlivými úseky, a zkontrolovat, jestli se dobře uzavírají
a otevírají srdeční chlopně.
Vyšetření je zcela nebolestivé, není
technicky příliš náročné, a patří proto
k základní vyšetřovací metodě při podezření na onemocnění srdce.
V některých situacích je echokardiografické vyšetření přes hrudník nedostačující, v těchto případech se provádí
vyšetření jícnovou echokardiografií. Ultrazvuková sonda se nepřikládá na hrudník, ale je umístěna na konci endoskopu
– tenké, ohebné a řiditelné trubičky. Ten
se ústy zavede do jícnu.
Echokardiografický endoskop se podobá přístroji, který se používá k zobrazování při vyšetření žaludku nebo jícnu.
NOVOJIČÍNSKÉ ONKOLOGICKÉ
CENTRUM MÁ NOVOU MAGNETICKOU
REZONANCI
PRÁVO 27. KVĚTNA
Poslední zobrazovací přístroj nutný k dalšímu provozu, magnetickou rezonanci,
získalo Komplexní onkologické centrum
(KOC) v Novém Jičíně. Specialitou nového
přístroje je onkologický software, který
umožňuje odhalit nádorové bujení ve velmi časném stadiu.
KOC je společným projektem novojičínské nemocnice, jejímž zřizovatelem
je Moravskoslezský kraj, a společnosti
Radioterapie. Tu vlastní firma AGEL.
Od ledna 2006 je KOC součástí sítě 13 onkologických pracovišť ČR.
Za magnetickou rezonanci Magnetom
Avanto od společnosti Siemens zaplatí
nemocnice 31 miliónů korun. „Nukleární
magnetická rezonance byla pro zachování KOC nezbytná. Byla totiž jednou
z podmínek toho, aby mohl být obhájen
jeho statut, což se nám v lednu povedlo,“
vysvětlil ředitel nemocnice Tomáš Nykel.
Podle náměstka hejtmana pro zdra-
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
votnictví Karla Konečného (KSČM) je
KOC výjimečným pracovištěm. „Díky
magnetické rezonanci se zvýší dostupnost
poskytované péče, zvýší se komfort a zvýší se i možnosti lékařů, kteří dostávají
do rukou moderní zobrazovací techniku,“
poukázal s tím, že krajské nemocnice tak
již vlastní dvě magnetické rezonance.
Ta první byla nainstalována ve Slezské
nemocnici v Opavě, nyní ji dostala novojičínská nemocnice a za měsíc začnou
s obdobným zařízením pracovat i lékaři
nemocnice v Třinci.
Jedním z pacientů, kterým nová magnetická rezonance už pomohla, byl 56letý
Jiří Titz z Krnova. Ten přišel do KOC
v lednu s diagnózou agresivní rakoviny
tlustého střeva. „Moc si z toho nepamatuju, protože jsem byl psychicky i fyzicky mimo. Ale každopádně jsem přežil
operaci a 3. května slavím nové narozeniny,“ řekl Titz při včerejším slavnostním
uvedení nového přístroje do provozu.
„Prodělal jsem ozařování a jiné procedury. A vím jediné: Žiju!“
JSTE V DOBRÝCH RUKOU, VZKÁZALI
BUDOUCÍM PACIENTŮM LIDÉ
PO OPERACI
PŘEROVSKÝ A HRANICKÝ DENÍK
27. KVĚTNA
Lékaři a sestry ortopedicko-traumatologického oddělení přerovské nemocnice
včera uspořádali ojedinělé setkání pacientů
s endoprotézou. Cílem přednášek a diskuzí
bylo připravit pacienty, které v budoucnu
výměna kloubu čeká, na vše, co je s tímto
náročným zákrokem spojeno.
V přednáškovém sále nemocnice se
sešly desítky lidí a plně obsazená místnost
svědčila o velkém zájmu o informace
z této oblasti. Do nemocnice se dostavily tři různé skupiny pacientů. Ti, kteří
s umělým kloubem žijí už dlouhá léta,
lidé, kteří operaci podstoupili nedávno,
a hlavně ti, kterým bylo setkání určeno,
tedy pacienti, kteří se na zákrok teprve
chystají.
Akci odstartovala série přednášek
lékařů i sester ortopedického oddělení,
kteří zmínili vše, čím si pacienti musí
projít před i po operaci. Podobných akcí
by v budoucnu chtěli uspořádat více.
„Hlavním cílem je zlepšit informovanost a rovněž je pro nás důležitá zpětná
vazba od našich pacientů,“ řekl primář
ortopedicko-traumatologického oddělení
přerovské nemocnice Jiří Selucký.
Závěr odpoledne pak patřil hlavně
V současné době jsou zdravotní klauni
považováni za účinnou součást léčebného
procesu na dětských odděleních po celé
Evropě.
„Jejich vystoupení bylo moc hezké
a vtipné, dokázalo rozesmát děti i rodiče.
Naše dcerka si z pobytu v Šumperské nemocnici odnese příjemnou vzpomínku,“
uvedla po vystoupení nadšeně Martina
Kubešová, která se svojí dcerkou Andělkou v nemocnici pobývala.
Radost ze spokojených tváří dětí i rodičů neskrýval ani personál Šumperské
nemocnice. „Jsme rádi, že se celý zábavný
den vydařil. Klauni na naše oddělení
docházejí pravidelně. Dokážou zábavnou
formou zlepšit psychický stav pacientů,
hodobě plno cyklistických nadšenců, kteří
se do akce rádi zapojili. Doufáme, že díky
středeční akci objeví kouzlo cestování
na jízdním kole i ostatní naši zaměstnanci,“ uvedl ředitel Vítkovické nemocnice
Petr Uhlig.
Dodal, že do akce se zapojily desítky zaměstnanců. „Věřím, že akce bude
úspěšná a lidé pochopí, že cestování
na kole může mít své výhody. Jednou
z nich je i fakt, že si zaměstnanci ve středu
nebudou muset dělat hlavu s parkováním.
S problémem parkovacích míst bojuje nemocnice dlouhodobě, zvláště nyní v době
celkové rekonstrukce vnějšího areálu,“
vysvětlil ředitel.
PERSONÁL VÍTKOVICKÉ NEMOCNICE
KVŮLI STÁVCE OSTRAVSKÉ MHD
VYRAZÍ DO PRÁCE NA KOLE
DĚTI PŘIŠLI POVZBUDIT ZDRAVOTNÍ
KLAUNI
MEDIAFAX 30. KVĚTNA
Basu šampaňského získá ve středu oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě, které
sestaví nejpočetnější cyklotým v soutěži
„Do práce na kole!“. Soutěž vyhlásilo
vedení nemocnice kvůli stávce ostravského
dopravního podniku, uvedla v pondělí
mluvčí nemocnice Hana Szotkowská.
„Plánovanou středeční stávku ostravského dopravního podniku vyřešili zaměstnanci nemocnice po svém.
Do práce vyrazí ve středu na kole. Chtějí
také dokázat veřejnosti, že i Ostrava může
být vhodná pro cestování na kole,“ řekla
Szotkowská.
„Mezi našimi zaměstnanci máme dlou-
ŠUMPERSKÝ A JESENICKÝ DENÍK
3. ČERVNA
Úsměvy na tvářích dětských pacientů vykouzlil včera odpoledne personál Šumperské nemocnice. Zaměstnanci nemocnice
připravili nejmenším pacientům k Mezinárodnímu dni dětí mnoho zábavných her,
dárky nebo také prohlídku sanitního vozu.
Největší úspěch však měla návštěva
klaunského dua. Klauni se dostávali z jedné legrační situace do druhé,
dokázali děti rozezpívat a vtáhnout je
vtipnou formou do pohádkového příběhu.
Za maskami s červenými nosy se přitom
skrývali profesionální umělci z občanského sdružení Zdravotní klaun.
což se pozitivně odráží na jejich zdraví.
Malým pacientům pomáhají zbavit se
úzkosti a strachu spojeného z neznámého
prostředí,“ dodala vrchní sestra manažerka Marcela Straková.
PŘIVEĎTE DÁRCE, DOSTANETE
DEŠTNÍK
MLADÁ FRONTA DNES 8. ČERVNA
Při hledání nových dárců krve spustí šumperská transfuzní stanice akci „Přiveďte
nového dárce, získáte dárek!“. Každý již
registrovaný dárce, který přijde od třináctého do šestnáctého června darovat krev či
plazmu a přivede s sebou nového zájemce,
navíc získá deštník.
NEMOCNICE HLEDÁ NOVÉ DÁRCE
KRVE
MLADÁ FRONTA DNES 15. ČERVNA
Světový den dárců krve si včera připomněla prostějovská nemocnice. Transfuzní
oddělení ocenilo symbolickým dárkem
všechny své dárce. „Spotřeba krve se letos
zvýšila o více než čtyři sta transfuzních
přípravků a vývoj ukazuje, že může ještě
narůstat,“ řekl vedoucí odběrového střediska Jiří Šlézar. Nejkritičtější situace bývá
vždy v letních měsících.
NAPSALI O NÁS
pacientům a vzájemné diskusi. Všichni
přítomní se shodli na tom, že přerovská
ortopedie patří k nejlepším, a pochvalovali si práci celého kolektivu. „Jsem
po operacích obou kolen a za to, že dnes
chodím a aktivně funguji, vděčím hlavně
zdejším doktorům. V rehabilitačním
zařízení jsem mohl svůj stav porovnávat
s pacienty z jiných nemocnic a já i ostatní
z Přerova jsme na tom byli nejlépe,“ sdělil
jeden z účastníků diskuse.
Lékařům poděkovala také osmasedmdesátiletá důchodkyně z Přerova, která
dodnes cestuje a žije aktivním životem,
což předvedla i ostatním přítomným.
„Díky práci doktorů se i po několika
operacích cítím skvěle a mohu se plně
věnovat svým koníčkům. Řekla bych, že
jsem chytila ne druhou, ale ve svém věku
už čtvrtou mízu,“ žertovala. Pacienti přerovské ortopedie patří ve většině případů
k jedněm z nejrychleji se uzdravujících.
„Je pravda, že rychlost, s jakou nutíme
naše pacienty do zotavování se po operaci
a rehabilitace, je u nás mnohdy drsná,
ale zatím se nám to osvědčilo,“ podotkl
Selucký.
Na tom se shodli i přítomní posluchači.
„Několik dní po operaci jsem v rehabilitačním centru už téměř běhal do schodů, což někteří nedokázali ani po dvou
týdnech,“ potvrdil slova lékařů další
z účastníků debaty.
V místní nemocnici provedou ortopedové za rok více než tři sta operací, při
nichž pacientům voperují umělý kloub.
Minimálním procentem komplikací se
navíc přerovská ortopedie řadí mezi nejúspěšnější oddělení v České republice.
21
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Ergoterapie pomáhá vrátit se zpět
do běžného života
NÁCVIK KAŽDODENNÍCH AKTIVIT, VÝROBA DROBNÝCH DEKORACÍ I PROCVIČOVÁNÍ MOZKOVÝCH FUNKCÍ JSOU V NEMOCNICI
ČESKÝ TĚŠÍN DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ REHABILITAČNÍ LÉČBY.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Artishock, Bc. Radka Baková
Nejsou ze začátku většinou vůbec schopni
manipulovat s věcmi, mají problémy se
stabilitou a koordinací. Klientům při
terapii radím, jak řešit různé situace, které
se mohou přihodit v každodenním životě,“
dodává Iva Čupálková.
Ergoterapie přináší viditelné výsledky.
V péči oddělení následné péče byla i 70letá
pacientka, která prodělala cévní mozkovou
příhodu. Její zdravotní stav jí nedovoloval
plně se zapojit do života – měla problémy
se obléci, samostatně chodit po schodech
nebo zvládat základní osobní hygienu.
„Ze začátku jsem se při terapii zaměřila
na procvičování postižené ruky, aby pacientka byla schopna pootočit kohoutkem,
„Malování, práce s textilem
a podobné tvůrčí aktivity
rozvíjejí motorické
funkce, smyslové vnímání
a fantazii“
NEMOCNICE
Bc. Iva Čupálková při ergoterapii s pacientkou
22
N
a oddělení následné péče s rehabilitačním zaměřením česko-těšínské nemocnice se pacienti
scházejí v malých skupinkách v terapeutické „dílně“ pravidelně již od roku 2008.
„Při terapii pomáháme nemocným využít
jejich potenciál tak, aby se mohli zapojit
zpět do plnohodnotného života. Hlavním
zájmem ergoterapie je umožnit pacientovi provádět činnosti, které považuje
za užitečné nebo smysluplné a které navíc
přispívají ke zlepšení jeho celkového
zdravotního stavu. Aktivity se proto vždy
snažíme volit zajímavě tak, aby klienty
nejen bavily, ale rovněž naplňovaly,“ vysvětluje ergoterapeutka Bc. Iva Čupálková
z oddělení následné péče s tím, že nácvik
každodenních aktivit probíhá různými
způsoby. Ergoterapeutka zjišťuje, s čím
by měl pacient po návratu do domácího
prostředí problém. Následně se snaží dle
individuálních možností najít možnost
řešení. „Většina pacientů, které mám ve své
péči, prodělala cévní mozkovou příhodu.
udržet v ruce předměty a zvládat jemnou
motoriku. Postupně jsem zvětšovala rozsah pohybu horní končetiny, aby si mohla
sama otevřít okno, vzít věci z horních polic
nebo pověsit kabát. Situace byla ztížená
tím, že klientka byla pravačka a zasaženou měla právě pravou část těla,“ popisuje
ergoterapeutka s tím, že následoval nácvik
stability. Po dvou měsících byla klientka
soběstačná prakticky ve všech každodenních činnostech.
Už během hospitalizace jsou pacienti,
pokud jim to dovoluje zdravotní stav, propouštěni domů, kde zjišťují, které aktivity
jim dělají problémy, a to jak fyzicky tak
technicky. Lidé často při pobytu v domácím prostředí zjistí, že jim nevyhovuje například uspořádání koupelny. „V takových
případech se snažím poradit, jak situaci
technicky vyřešit. Existuje mnoho pomůcek, o kterých klienti nemají ani tušení.
Snažím se vždy poradit dle individuálních
potřeb,“ dodává Bc. Iva Čupálková.
Součástí ergoterapie jsou i jiné činnosti – malování, práce s textilem a podobné
tvůrčí aktivity, které rozvíjejí motorické
funkce, smyslové vnímání, fantazii, schopnost sebevyjádření, zmírňují stres a působí
pozitivně na psychiku. V Nemocnici Český
Těšín pacienti v ergoterapeutické dílně
nejčastěji pracují s papírem – stříhají, lepí,
skládají, vyrábějí koláže, přáníčka a papírové dekorace. Při terapii pacienti také
hrají logické hry, které pomáhají udržet
mozkové funkce. Během společných aktivit
se začleňují pacienti do kolektivu oddělení, při společně prováděných činnostech
dochází k bližší a otevřenější komunikaci,
což napomáhá k vzájemnému poznávání i povzbuzování, navazování nových
kontaktů a k lepšímu udržování pozitivní
nálady. „Vzniklá přátelská atmosféra se pak
odráží nejen na psychice pacientů, ale také
na jejich celkové kondici a chuti na sobě
dále pracovat. Tyto pozitivní výsledky, kterých na našem pracovišti dosahujeme, jsou
důkazem, že ergoterapie splňuje svůj smysl
a má své nezastupitelné místo v každém léčebném zařízení,“ doplňuje Iva Čupálková
a dodává, že bez spolupráce kolegyň z řad
zdravotnického personálu by ergoterapie
neměla tak dobrý efekt.
ŽÁDNÁ NOVINKA
Ačkoliv by se tak mohlo zdát, ergoterapie
není žádná novinka. Oficiální počátky
profese sahají již do počátků 20. století
do Spojených států amerických, kde v té
době vznikalo přesvědčení, že aktivita
může sloužit rovněž jako léčebný prostředek. Své první větší uplatnění našla
metoda na konci první světové války při
péči o válečné veterány. Neustále rozvíjející
se průmysl s sebou přinesl vyšší počet pracovních úrazů, a tedy i osob se zdravotním
postižením.
Procházku světem hudby si pro pacienty
nemocnice připravili mladí hudebníci
NA HUDEBNÍ „PROCHÁZCE“ ZAZNĚLY SKLADBY Z DOB BAROKA AŽ PO SOUČASNOST
N
adané flétnistky ze Základní
umělecké školy Pavla Kalety
v Českém Těšíně svým vystoupením zpestřily dopoledne ve středu 25.
května hospitalizovaným pacientům
Nemocnice Český Těšín. Žákyně flétnové
třídy Dagmar Gorylové Základní umělecké
školy si pro nemocné pacienty připravily
vystoupení kvartetu příčných fléten, při
kterém si pacienti mohli vychutnat pestrou
paletu hudebních skladeb. „Cílem dnešní
akce bylo zpříjemnit pobyt v nemocnici
dlouhodobě nemocným pacientům. Vyvést
je ze stereotypního chodu oddělení," řekla
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Český Těšín Mgr. Alice Ručková
s tím, že na oddělení často leží pacienti
i přes dva měsíce.
Personál nemocnice se snaží v rámci
možností zpestřovat pacientům pobyt
pravidelně. Už deset let zde trvá tradice
„vánočního koledování“, kdy žáci z místní
umělecké školy vystupují a hrají české
i polské koledy. Pravidelně se zde konají
také umělecké výstavy.
Nemocnice Český Těšín poskytuje zdravotní péči všem občanům Českého Těšína
a spádového regionu v oborech vnitřního
lékařství, rehabilitace a následné péče.
Úspěšným absolvováním akreditačního
řízení se v únoru 2006 stala osmou akreditovanou nemocnicí v České republice.
V roce 2009 prošla náročným reakreditačním procesem a „Certifikát o akreditaci“,
potvrzující vysokou kvalitu poskytovaných
služeb, znovu obhájila.
NEMOCNICE
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Nemocnice Český Těšín
23
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Lékaři nemocnice začali léčit
pacienty pomocí vlastní krve
POMÁHÁ JIM K TOMU NOVÝ UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJ VIVOSTAT, KTERÝ MAJÍ K DISPOZICI JAKO JEDINÍ V REPUBLICE. PŘÍSTROJ
DOKÁŽE Z VLASTNÍ KRVE PACIENTA VYROBIT NAPŘÍKLAD TKÁŇOVÉ LEPIDLO NEBO TAKÉ VZÁCNÉ SÉRUM K RYCHLEJŠÍMU
HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN.
Text: Ing. Hana Szotkowská, Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Nemocnice Podlesí
NEMOCNICE
T
24
ím, že je lepidlo vyrobené z vlastní
krve pacienta, snižuje jakoukoliv
možnost přenosu vážných infekcí.
Pacientům nová technologie tedy přináší
větší bezpečí a pooperační komfort. Běžně
se tkáňová lepidla, využívaná k „opravě“
tkání, připravují z cizorodých biologických materiálů. „Tkáňová lepidla dnes už
zcela běžně zlepšují kvalitu operační léčby
a přispívají ke snížení operačních, zejména
krvácivých komplikací. Jsou ale zatížena
rizikem přenosu vážné infekce, jelikož se
připravují z cizorodých biologických materiálů. U výroby tkáňového lepidla z vlastní
krve toto riziko odpadá,“ popisuje lékař
z Centra cévní a miniinvazivní chirurgie
Nemocnice Podlesí MUDr. Miroslav Bobuš
s tím, že unikátnost přístroje spočívá právě
ve schopnosti „vyrobit“ tyto cenné produkty z pacientovy vlastní krve, čímž se úplně
zamezí možnosti přenosu infekce.
Ojedinělá technologie přišla na 800 tisíc
korun a byla hrazena v rámci vědecko-výzkumného projektu z grantu společnosti AGEL. Přístroj dokáže vyrobit
z vlastní krve pacienta tkáňové lepidlo
„U výroby tkáňového lepidla z vlastní krve odpadá
riziko závažné infekce“
nebo sérum napomáhající k rychlejšímu
hojení chronických ran. Tyto produkty pak
mají široké uplatnění zejména v operační
léčbě kardiovaskulárních onemocnění,
ale i v laparoskopické chirurgii. Proces
přípravy tkáňového lepidla je velice rychlý,
trvá přibližně 20 minut a příprava probíhá
přímo na operačním sále. Takto připravené
tkáňové lepidlo pak samotnému pacientovi
usnadňuje operační průběh a snižuje riziko
komplikací, což ocení například pacienti
podstupující srdeční operace.
Kromě výroby tkáňového lepidla
z vlastní krve pacienta dokáže přístroj
vyrobit i růstové faktory (takzvaný fibrin
bohatý na krevní destičky), napomáhající
k rychlejšímu hojení chronických ran.
„Chronické rány se obvykle nehojí, protože
mají nedostatek růstových faktorů. Poté,
co pacientovi aplikujeme fibrin bohatý
na destičky, dochází k uvolnění růstových
faktorů z nakoncentrovaných krevních
destiček, což podporuje hojení. Jsme rádi,
že si tato novinka, která je již poměrně
rozšířená v některých ze zemí EU, postupně nachází cestu i k našim pacientům,“
dodává MUDr. Jan Stryja z Centra cévní
a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí s tím, že jedním z prvních pacientů,
kterým byl na nehojící se ránu aplikován
fibrin bohatý na krevní destičky, byl 74letý
muž s pokročilým stádiem cukrovky. Jako
komplikace syndromu diabetické nohy
u něj vznikla na bérci rozsáhlá nehojící se
rána, která ho ohrožovala amputací dolní
končetiny ve stehně. K nastartování hojení
bohužel nedošlo ani po vyřešení potíží
s mírným nedokrvením nohy. „Pomocí
VIVOSTATu jsme proto na spodinu rány
aplikovali fibrinový gel obsahující krevní
destičky. Po měsíci léčby se rána zmenšila
o 70 procent a na poslední ambulantní kontrole již bylo zhojeno 90 procent
původního vředu. U pacienta došlo navíc
i k ústupu bolestí, které dříve pociťoval poměrně intenzivně. Na základě našich dosa-
vadních zkušeností s metodou VIVOSTAT
při ošetřování nehojících se ran a údajů
v odborné literatuře jsme na našem pracovišti připravili vědeckou studii, pomocí
které bychom rádi účinnost aplikace PRF
na rány zhodnotili a objektivně posoudili.
Studie bude hrazena Grantovou agenturou
společnosti AGEL,“ doplnil Jan Stryja.
Nemocnice Podlesí, která je součástí sítě
komplexních kardiovaskulárních center,
získala tento přístroj v rámci vědecko-výzkumného projektu z grantu společnosti
AGEL. Kardiocentrum Nemocnice Podlesí
je součástí národní sítě kardiovaskulárních
center, kterou v minulém roce vytvořilo
Ministerstvo zdravotnictví. Síť tvoří celkem 17 pracovišť, z toho 11 komplexních.
Nemocnice tak od minulého roku spadá
mezi 11 nejlepších pracovišť, která zajišťují
komplexní péči o zvlášť nákladné a složité
případy v kardiochirurgii, intervenční kardiologii, intervenční radiologii nebo cévní
chirurgii. Nemocnice Podlesí byla také
první nemocnicí, která získala certifikát
Spojené akreditační komise zaručující bezpečnou a kvalitní péči. Certifikát v minulém roce úspěšně potřetí obhájila.
Nemocnice uvedla do provozu přístrojové
vybavení za více než 70 miliónů korun
PROJEKT „MODERNIZACE A OBNOVA TECHNICKÉHO A PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ KKC NEMOCNICE PODLESÍ“ BYL
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.
Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Archiv Nemocnice Podlesí
Pásku slavnostně přestřihli (zleva) vedoucí lékař Kardiocentra MUDr. Marian Branny, ředitel MUDr. Karel Lukeš
a ekonom Nemocnice Podlesí Ing. Petr Liškář
přístroj pro řízenou mírnou hypotermii,
intrakardiální echokardiograf či kardiografický peroperační RFA systém. Mezi
další vybavení, které nemocnice v rámci
projektu získala, patří například telemet-
ricky monitorovaná lůžka, nové přístroje
pro vedení mimotělního oběhu nebo dva
anesteziologické přístroje na operační
sál kardiochirurgie včetně monitorovací
jednotky.
NEMOCNICE
N
emocnice Podlesí koncem dubna
slavnostně uvedla do provozu nové
přístrojové vybavení v hodnotě
74 miliónů korun. Převážnou část těchto
finančních prostředků získala nemocnice z fondu Evropské unie. Pacientům
s onemocněním srdce se tak v Nemocnici
Podlesí dostane ještě kvalitnější péče.
Evropská unie poskytla nemocnici dotaci
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
ve výši téměř 54 miliónů korun.
„Nové přístroje nám umožní zkvalitnit
péči o pacienty, zkrátit čekací lhůty na některé zákroky nebo aplikovat nové metody
diagnostiky,“ říká MUDr. Karel Lukeš,
ředitel Nemocnice Podlesí.
V rámci projektu „Modernizace a obnova technického a přístrojového vybavení KKC Nemocnice Podlesí“ pořídila
nemocnice nový kardiologický informační systém, díky kterému bude moci
archivovat EKG záznamy v elektronické
podobě. „Díky tomuto vylepšení se zrychlí
například diagnostika akutního infarktu
myokardu,“ přibližuje ředitel nemocnice.
Za peníze Evropské unie byl zakoupen také
25
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Češi podceňují očkování před dovolenou
OČKOVÁNÍ PROTI INFEKČNÍM CHOROBÁM BY NEMĚLI PODCEŇOVAT ANI LIDÉ, KTEŘÍ CHTĚJÍ DOVOLENOU STRÁVIT U MOŘE V EGYPTĚ,
TUNISKU, ŘECKU, CHORVATSKU NEBO ITÁLII. ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY BĚHEM CESTY NEBO PO NÍ MÁ 10 AŽ 40 PROCENT LIDÍ.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marie Svobodová
MUDr. Alena Zeidlerová
NEMOCNICE
K
26
aždoročně vyrazí na dovolenou
do zahraničí milióny Čechů. Dovolenou a dojmy z ní nám ale mohou
překazit různá onemocnění, protože
Češi podceňují při cestách do zahraničí
ochranu před nemocemi. Tak se může stát,
že si lidé z dovolené přivezou vedle průjmů
také respirační infekce nebo například
i žloutenku, malárii, břišní tyfus nebo
žlutou zimnici. A to i přesto, že v dnešní
době existuje snadná prevence většinou
v podobě očkování nebo užívání tablet.
„Očkování proti infekčním chorobám by
neměli podceňovat ani lidé, kteří chtějí dovolenou strávit u moře v Egyptě, Tunisku,
Řecku, Chorvatsku nebo Itálii. Zdravotní
problémy během cesty nebo po ní má 10 až
40 procent lidí. Mohou se nakazit například žloutenkou typu A a E. Častá jsou
také průjmová onemocnění bakteriální,
virové nebo parazitární etiologie a respirační nákazy,“ říká MUDr. Alena Zeidlerová z infekčního oddělení nemocnice. Podle
ní ale mezi nejrizikovější země patří Indie,
jihovýchodní Asie, rovníková Afrika, Jižní
a Střední Amerika, ostrovy v Tichomoří,
kde turistům hrozí žloutenka typu A, B,
E, břišní tyfus, malárie, cholera nebo žlutá
zimnice.
Z DOVOLENÉ SI MŮŽETE PŘIVÉZT
PŘENOSNÉ NEMOCI
Dnes cestování neznamená jen příjemnou
dovolenou u moře na Jadranu. Cestujeme
stále častěji do exotických míst, vyhledáváme aktivní odpočinek spojený s poznáváním místní flóry, fauny, místního jídla,
pití, kultury a zvyků. Krásy dovolené tak
mohou být vykoupeny zdravotními riziky
způsobenými také koupáním, nákazou
přenesenou hmyzem či pokousáním
zvířetem. Z dovolené si také můžete přivézt suvenýr v podobě přenosné nemoci.
„Vakcíny proti infekčním chorobám jsou
sice dražší, ale investice do nich se jistě vyplatí, protože některé přenosné choroby si
mohou vyžádat dlouhodobou nemocnost
nebo mohou zanechat i trvalé následky.
Očkovat by se měli dospělí i děti, avšak dospělí často očkování podceňují,“ vysvětluje
MUDr. Zeidlerová s tím, že podle jednoho
průzkumu čtyři pětiny dotázaných se
nikdy nenechaly před odjezdem na zahraniční dovolenou očkovat a ani o tom
do budoucna neuvažují.
Velmi riskovala například studentka
z Olomoucka, která odjela do rovníkové
Afriky bez dostatečné prevence. Po návratu domů byla vyšetřována pro vysoké
teploty, celkovou slabost, jaterní postižení
a anemii. „Nakonec byla přijata na naše
infekční oddělení, kde jsme diagnostikovali malárii. Naštěstí se jednalo o lehčí formu
onemocnění a dívka se uzdravila. Nemusí
to však vždy dopadnout tak dobře, protože
v oblasti, kde se studentka pohybovala,
se vyskytuje i závažná forma malárie,
rezistentní na antimalarika, která může
pro Evropana skončit i smrtelně. Přitom
stačilo navštívit před odletem poradnu pro
cestovní medicínu, kde by byla klientce předepsána antimalarika a podány
podrobné informace a rady, jak se před
infekcí chránit,“ uvádí MUDr. Zeidlerová.
OČKOVÁNÍ NA MÍRU
Abyste byli dostatečně chráněni a čekala vás opravdu bezstarostná dovolená,
poraďte se o očkování dostatečně včas
před cestou v očkovacích centrech s lékaři
specializovanými na cestovní medicínu.
Zde vám doporučí očkování na míru dle
aktuální epidemiologické situace v zemích,
které navštívíte. „Samozřejmě záleží na destinaci, délce a formě pobytu, způsobu
stravování a ubytování. Při cestách po Evropě a balkánských zemích se doporučuje
očkování proti žloutence typu A, která je
zde dosti rozšířená. Očkujeme ale i například proti břišnímu tyfu, vzteklině, meningokové meningitidě, choleře, žluté zimnici,
a předepisujeme léky proti malárii,“ sdělila
doktorka s tím, že člověk, který se vydává
do rizikových oblastí Asie, Afriky či
Ameriky, by se měl dostavit do očkovacího
centra nejméně šest až osm týdnů před
plánovaným odjezdem, protože je potřeba
sestavit individuální očkovací plán. Navíc
některá očkování nelze aplikovat současně,
nebo je nutné podat více dávek, aby byla
ochrana dostatečně účinná.
Zatímco cestovní lékárničku můžete
doplnit v rámci jedné návštěvy lékárny,
o vhodném očkování na cesty se vyplatí
přemýšlet včas. Základním vybavením
cestovatele by mělo být očkování proti
žloutence typu A, které se hodí vždy a všude. „Stačí jedna dávka dva až čtyři týdny
před odjezdem, druhá dávka pak za 6 až 18
měsíců. U těch, kteří cestují častěji na delší
dobu a do vzdálenějších zemí, bych doporučovala i očkování proti žloutence typu
B. Existuje společná vakcína proti oběma
typům žloutenky, zde jsou však nutné tři
dávky,“ doplnila. Výhodou je, že některé
zdravotní pojišťovny na toto očkování
přispívají.
Vakcinační centrum na infekčním
oddělení nemocnice funguje již více než
10 let. „Samozřejmě, že kromě očkování
informujeme o tom, čeho se mají cestovatelé v dané zemi vyvarovat a jak se tam
mají chovat. Pro každého cestovatele se
očkovací plán sestaví individuálně podle
jeho věku a zdravotního stavu, délky
a období pobytu, nadmořské výšky, hygienických poměrů v cíli cesty a podobně.
Cestovatelům také vystavíme Mezinárodní
očkovací průkaz," uzavřela MUDr. Alena
Zeidlerová.
Nemocnice získala přístroj pro alergiky
ALERGIE MOHOU ČLOVĚKA PŘEKVAPIT V KTERÉKOLIV ŽIVOTNÍ ETAPĚ. A TO JIŽ V PRVNÍCH MĚSÍCÍCH ŽIVOTA, ALE I KDYKOLIV
V POZDĚJŠÍM VĚKU.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marie Svobodová
30 procent populace. Rozvoj alergického
onemocnění závisí na množství vnějších
faktorů, vlivů životního prostředí, které
nejsme zatím schopni ovlivnit a k účinné
prevenci rozvoje alergických potíží využít.
Alergie mohou člověka překvapit
v kterékoliv životní etapě. A to již v prvních měsících života, kdy se alergická
vloha nejčastěji manifestuje atopickým
ekzémem, ale i kdykoliv v pozdějším věku.
„U kojenců s atopickým ekzémem často
ce nejen v Česku jsou zavaleny pacienty,
z nichž mnozí potřebují pravidelné kontroly a trvalou léčbu. Mnohým alergikům
se stav zhoršuje zejména v období pylové
sezóny, kdy je počet vyšetřených pacientů
v ordinacích alergologů největší. „V našich ambulancích je kromě špičkového
technického vybavení také velkou výhodou
možnost kvalitní péče o pacienty všeho
věku. K nám do ambulance chodí více
než 4000 alergiků od kojeneckého věku až
MUDr. Milena Jeřábková s malou pacientkou
v batolecím a předškolním věku řešíme
přechod alergických potíží na dýchací
cesty, kdy dochází k rozvoji dětského astmatu, alergické rýmy, sezónních projevů
pylové alergie. Důležité je ale vědět, že
potíže dětského pacienta mohou v dalším
vývoji na čas ustoupit a pak v dospívání
či dospělosti znovu vzplanout. Ne vždy
si pak pacient uvědomí souvislost svých
současných potíží s problémy v útlém věku,
ne vždy včas vyhledá alergologickou péči.
Ještě překvapivější je pro mnoho laiků skutečnost, že alergické potíže mohou poprvé
postihnout i člověka staršího, který nikdy
ve svém předchozím životě žádné alergické
problémy neměl,“ upozorňuje lékařka.
Alergická onemocnění jsou civilizační
epidemií. Všechny alergologické ambulan-
po osmdesátileté pacienty, přičemž většinu
tvoří děti a mladí lidé. Denně v našich
ordinacích vyšetříme zhruba osm nových
pacientů, mnohdy s poprvé odhalenou
alergií,“ uvádí MUDr. Milena Jeřábková
s tím, že v alergologických ambulancích
prostějovské nemocnice pracují také lékaři
s pediatrickou či interní aprobací, což je
pro pacienty velkou výhodou, protože alergiemi často trpí rodiče i děti, více generací
jedné rodiny, takže děti nemusejí po dosažení dospělosti měnit alergologa. „Díky
tomu, že jsou naše ambulance součástí
Nemocnice Prostějov, můžeme u komplikovanějších onemocnění pacientů pružně
využít i konzultace dalších specialistů.
Základem naší péče je také spolupráce
s laboratořemi,“ dodává lékařka.
NEMOCNICE
N
ový moderní přístroj získala pro
alergologické ambulance Nemocnice Prostějov. Přístroj Hypair FeNO
slouží ke stanovení koncentrace vydechovaného oxidu dusnatého, který je ukazatelem zánětu dýchacích cest. Zařízení tak
slouží k diagnostice astmatu a monitoraci léčby pacientů s astmatem. Investice
do nového přístroje dosáhla téměř 300 tisíc
korun.
„Přístroj diagnostikuje zánět v dýchacích cestách, určuje i stupeň tohoto
zánětu. Jde o rychlé, jednoduché a nebolestivé vyšetření vydechovaného vzduchu
pacienta, které významně zkvalitňuje
a zpřesňuje diagnostiku a léčbu bronchiálního astmatu a pomáhá i v diferenciální
diagnostice kašle. Vysoké hodnoty ukazují
na možný rozvinutý alergický zánět průdušek – bronchiální astma,“ říká lékařka
alergologické ambulance MUDr. Milena
Jeřábková. Výsledky opakovaných vyšetření také pomáhají určit nejnižší dávky
inhalačních kortikosteroidů, při kterých je
astma pacienta ještě pod kontrolou. Tím se
minimalizuje riziko nežádoucích účinků
dlouhodobé terapie.
Přístrojem mohou být vyšetřeni všichni
alergici včetně dětí, a to od jejich čtyř let.
Při vyšetření je pacient instruován sestrou,
sedí u monitoru přístroje a podle pokynů
nejprve vydechne mimo přístroj. Poté
vloží náústek do úst, zhluboka se nadechne
a plynule, pomalu vydechne. Ke správnému výdechu je kromě instrukcí sestry
naváděn i animací na obrazovce, díky které
děti často vnímají vyšetření jako příjemnou hru. Analýza vzorku při vyšetření trvá
zhruba pět minut.
Alergická reakce je nepřiměřenou reakcí
imunitního systému na jinak běžný podnět
z prostředí. V důsledku této nepřiměřené
reakce se na postižené sliznici – nejčastěji
dýchacích cestách či na kůži pacienta –
rozvíjí alergický zánět, který je podstatou
jeho potíží. Základem pro rozvoj alergického onemocnění je vrozená dispozice. Podle
posledních výzkumů se zdá, že tuto vlohu
má asi 59 procent populace. Ne u každého
se však alergické onemocnění rozvine, takže alergickým onemocněním trpí zhruba
27
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Skryté srdeční vady odhalují
v Přerově u nenarozených dětí
s výbornými výsledky
SE SRDEČNÍ VADOU SE V ČESKÉ REPUBLICE NARODÍ ZHRUBA ŠEST Z TISÍCE DĚTÍ. DVĚ AŽ TŘI Z UVEDENÝCH ŠESTI JSOU VADAMI
KRITICKÝMI A VYŽADUJÍ OKAMŽITOU PÉČI. VÝSKYT TĚCHTO SRDEČNÍCH ANOMÁLIÍ SE DÁ PŘEDPOVĚDĚT JEN OBTÍŽNĚ,
PROTOŽE ANI GENETIKA, VLIV PROSTŘEDÍ A ANI VĚK MATKY VĚTŠINOU RIZIKO VÝRAZNĚ NEZVYŠUJÍ.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Artishock
MUDr. Milan Blaštík
A
NEMOCNICE
tak i v případě, že je vše na první pohled úplně v pořádku, není
vyloučené, že se srdeční anomálie
u miminka objeví. Proto je velmi důležité,
aby budoucí maminky věnovaly celému těhotenství mimořádnou pozornost a splněním doporučených postupů riziko vrozené
vady srdce i jiných orgánů minimalizovaly.
28
LZE SRDEČNÍM VADÁM PŘEDEJÍT?
NEBO ASPOŇ OMEZIT JEJICH VÝSKYT?
Obecně řečeno ano. Maminky by měly
ke své graviditě přistoupit odpovědně již
před početím. „Samozřejmostí je dnes už
prekoncepční příprava spojená se zdravým způsobem života, s vitamonozními
kúrami, včetně užívání kyseliny listové.
Zásadně by se maminky měly vystříhat
alkoholu, tabáku a drog! Všechny tyto
škodliviny napomáhají vzniku vývojových
poruch plodu často spojených s přítomnos-
tí některých srdečních vad. Všem maminkám je nabízena pravidelná preventivní
péče o těhotenství obvodními gynekology
„Zatímco celorepublikový průměr záchytu vad se
pohybuje okolo 33 procent,
na přerovském pracovišti je
úspěšnost 78procentní“
a kolem 12. – 13. týdne jsou v posledních
málo letech odesílány na tzv. genetický
ultrazvuk, opět směřovaný k vyloučení
hrubých tělesných vad. V některých případech je doporučován a prováděn odběr
plodové vody,“ popisuje primář dětského
a novorozeneckého oddělení Nemocnice
Přerov MUDr. Milan Blaštík.
S ohledem na jistotu a klid budoucí
matky, že její miminko netrpí vrozenou
vadou srdce, je nutné, aby matky podstoupily ve 20. týdnu těhotenství ultrazvukové
vyšetření plodu na kvalitním pracovišti.
„Skelet plodu je v tomto období jemný s malým množstvím vápníku, a tak je srdce dobře vidět,“ vysvětluje primář Milan Blaštík,
jehož dětské oddělení má za roky činnosti
nashromážděno asi osm tisíc vyšetření
a dosahuje jednoho z nejlepších výsledků
v oblasti včasného záchytu v celé České
republice. Zatímco celorepublikový průměr
záchytu vad se pohybuje okolo 33 procent,
na přerovském pracovišti je úspěšnost
78procentní! „Ve velké většině maminkám
můžeme sdělit zprávu příznivou. Bohužel
máme i případy, kdy je při ultrazvuku zjištěna srdeční vada, jejíž prognóza je tragická.
V takové situaci se mohou rodiče do 24.
týdne gravidity rozhodnout, zda počkají
na porod, anebo těhotenství ukončí,“ povzdechl si primář Blaštík.
PŘÍBĚHY NEMOCNÝCH NOVOROZENCŮ
Letošní rok se v duchu zjištění dvou těžkých
srdečních vad již nesl. V únoru se na porodnici narodilo dítě, které podstoupilo
ultrazvukový screening ve 13. i 20. týdnu
na genetickém pracovišti, kde ale anomálii
nenašli. „Přitom šlo o vadu nutně poznatelnou. Po porodu jsme dítě po vyšetření
a zajištěné transportovali do Motola, kde
podstoupí tři velmi náročné srdeční operace, a to s nejistým výsledkem. Krátce na to
jsme zjistili u plodu již ve 20. týdnu rovněž
těžkou vadu. Jako obvykle jsme ve spolupráci s vyšším brněnským pracovištěm
onemocnění potvrdili. Vzhledem k tomu,
že maminka už jedno zdravé dítě doma
má a navíc byla námi zjištěná vada těžko
slučitelná se životem, bylo těhotenství ukončeno. Oba případy jsou dost smutné. V tom
druhém jsme, doufám, včasným smutným
zjištěním rodině pomohli od starostí, nervů
a problémů, časové a finanční náročnosti
péče o dítě, které by i přes veškerou péči
naději na život nemělo. Naše práce má však
i veselejší stránky a ne všechny příběhy
mají špatný konec,“ říká Milan Blaštík
a dodává: „Před šesti lety se maminka, které
jsme zjistili vrozenou srdeční vadu plodu,
po vyšetření a dohodě s lékaři Kardiocentra
v Motole rozhodla těhotenství donosit. Porodila v Motole, kde byl její syn Artur krátce
na to operován s výborným výsledkem,“
uzavírá MUDr. Milan Blaštík.
Na očním oddělení vracejí
pacientům mládí
OČNÍ VÍČKA JSOU JEDNOU Z NEJCITLIVĚJŠÍCH OBLASTÍ OBLIČEJE, KŮŽE VÍČEK JE NEJTENČÍ Z CELÉHO TĚLA, A PROTO SE
NA NICH TOK ČASU PROJEVUJE DŘÍVE NEŽ JINDE NA TĚLE.
S
věží a výrazně mladší výraz v obličeji
si odnášejí pacienti očního oddělení
Nemocnice Přerov. Díky plastické
operaci očních víček (blefaroplastice),
která zabere jen několik desítek minut, už
nejsou oči ztěžklé, vymizí slzení, pocity
únavy i zhoršeného vidění. Zákrok se provádí jen v lokálním umrtvení, a tak není
nutná žádná hospitalizace pacientů.
„Přebytečná kůže a tukové váčky okolo
očí přidávají zbytečně léta. Lidé tak působí
starší, než ve skutečnosti jsou. Pokud tedy
dochází k poklesu víček nebo se pacientům tvoří „pytle pod očima“, doporučuji
nečekat a provést plastiku očních víček co
nejdříve. Výsledky jsou pak výrazně lepší
a s trvalejším efektem," doporučuje primářka očního oddělení Nemocnice Přerov
Monika Daňková. Nejčastěji se operace
provádí u lidí starších 45 let, ale je možné
ji podstoupit i dříve, vždy záleží na stavu
pacienta a jeho vrozených dispozicích.
Horní věková hranice není omezená. Operaci preferují především aktivní sebevě-
domé ženy, ale narůstající počet klientů
z řad mužů je odrazem trendu západních
vyspělých zemí.
Operace neřeší pouze estetické, ale
také zdravotní problémy. „Díky operaci
se zlepšuje také periferní vidění, positiv-
ně se ovlivní tzv. oční dyskomfort,“ říká
primářka Monika Daňková a dodává, že
před zákrokem je vždy nutná konzultace
s očním lékařem a předoperační vyšetření,
hodnotící oční předoperační nález a celkový zdravotní stav pacienta.
Proces rekonvalescence je individuální,
atraumatický steh je odstraňován šestý až
sedmý den od operace. „Velmi důležité je
chlazení operovaných víček jako prevence
možných podlitin a otoků, které odezní
do dvou týdnů. Kůže víček je v následujících pooperačních týdnech citlivá na UV
záření, proto klientům doporučuji nosit
sluneční brýle a promazávat kůži mastným
obličejovým krémem,“ sdělila Monika
Daňková. Celkový výsledek operace je
viditelný zhruba po 3 – 4 týdnech od zákroku.
Plastická operace víček není hrazená
zdravotními pojišťovnami, v Nemocnici
Přerov za ni klienti zaplatí pět tisíc korun
za obě horní víčka, za obě dolní víčka se
jedná o částku 5.600 korun.
NEMOCNICE
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Nemocnice Přerov
29
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Pokud selžou ledviny, musí
pomoci dialýza
ČLOVĚK SE SELHÁNÍM LEDVIN BY BEZ NÁHRADY FUNKCE TOHOTO ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉHO ORGÁNU DIALÝZOU ZEMŘEL.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
dialýza a řádná léčba vysokého krevního
tlaku, chudokrevnosti a kostní nemoci,
to vše spojeno s dodržováním patřičné
životosprávy ze strany pacienta, umožňuje
dnes dobrou kvalitu jejich života,“ říká
primářka hemodialyzačního oddělení
v Nemocnici Šternberk MUDr. Jana Zahálková, Ph.D.
MUDr. Jana Zahálková, Ph.D.
NEMOCNICE
Č
30
tyřicetiletému muži z Olomoucka
kvůli zdravotním potížím, které
měl od mládí, ve středním věku
selhaly ledviny. Od té doby, to je více než
rok, čeká na transplantaci ledviny, přičemž
se neobejde bez očišťování krve pomocí
dialýzy. Na dialýzu je v České republice
odkázáno téměř šest tisíc lidí, ročně jich
reálně přibývá více než 700. Na vině jsou
především civilizační nemoci, jako je
vysoký krevní tlak, kornatění tepen a obezita, u téměř jedné třetiny nemocných je
příčinou selhání ledvin cukrovka.
Zdravé ledviny zajišťují v těle vyvážené
hospodaření s tekutinami a minerálními
látkami, odstraňují z krve pro organismus škodlivé produkty látkové výměny
a vylučují je močí. Ledviny jsou též místem
tvorby některých hormonů – erytropoetin
podporuje tvorbu červených krvinek, vitamin D je důležitý pro správné fungování
kostí. Jestliže díky vleklému onemocnění
ledvin poklesne jejich funkce přibližně
na 15 procent normálu, či ještě méně, je
nezbytné očišťovací funkci ledvin nahradit
dialýzou, která z těla odstraňuje hromadící
se odpadní látky, nadbytečné minerály
a vodu. Postižení dalších orgánů, k němuž
při selhání ledvin dochází, je třeba léčit
medikamentózně. „Správně prováděná
HISTORIE DIALYZAČNÍHO PROGRAMU
V ČR SAHÁ DO 60. LET
Nezvratné selhání ledvin je těžký stav. Ale
zdaleka už to není tak nepříjemná situace,
jako když člověk onemocněl před třiceti
a více roky. Tehdy byla síť dialyzačních
pracovišť v zemi nedostatečná, chyběly
dialyzační přístroje, pomocí nichž se několikrát týdně očišťovala pacientova krev,
zdravotnický materiál, užívaný k léčbě, byl
horší kvality. Nemožnost zařadit pacienta
do dlouhodobého dialyzačního programu znamenala v případě, že nemohl být
z medicínských důvodů transplantován,
jistou smrt.
Chronický dialyzační program se
v tehdejším Československu prováděl již
od 60. let 20. století, ale jeho kapacita byla
nedostačující. Bylo uplatňováno věkové
omezení, takže nebyli zařazováni nemocní s věkem nad 50 let a byli léčeni pouze
pacienti s tzv. primárním onemocněním
ledvin. Byli vyřazováni diabetici, pacienti po cévních mozkových příhodách,
se závažnějším srdečním onemocněním,
všichni, u nichž k selhání ledvin došlo
na základě tzv. systémových chorob, a další
skupiny nemocných. Počátkem 70. let
fungovalo na území Československa 15
dialyzačních středisek, z nichž jen deset
provádělo chronický dialyzační program.
Po roce 1989 se počet dialyzačních pracovišť postupně zvyšoval a nyní je jich jen
v České republice téměř 100. „Dialyzační
léčba je v současnosti poskytována všem
lidem, kteří ji potřebují,“ uvádí primářka.
DVĚ DIALYZAČNÍ METODY
Většině nemocných je dlouhodobá náhrada funkce ledvin prováděna pomocí
přístroje, kdy hovoříme o tzv. hemodialýze
či krevní dialýze, podstatně méně pacientů
podstupuje tzv. břišní neboli peritoneální
dialýzu.
Při hemodialýze je krev pacienta očišťována mimo tělo pacienta. Do dialyzační
membránové jednotky je přiváděna systémem hadiček, přebytečné látky a voda jsou
přes membránu odstraňovány a očištěná
krev se vrací zpět pacientovi. Hemodialýza
jako jednotlivý výkon trvá obvykle 4 až 5
hodin a opakuje se pravidelně, většinou 3x
týdně. Provádí se ambulantně v dialyzačních střediscích, kde jsou pacienti ošetřováni speciálně vyškoleným zdravotnickým
personálem. Jen zcela výjimečně lze hemodialýzu provádět doma. Nutnost pravidelného dojíždění do centra, zvláště při větší
vzdálenosti, a vazba na dialyzační přístroj
jsou hlavními nevýhodami této metody.
Druhým typem je peritoneální dialýza,
při níž se krev čistí uvnitř těla pacienta
přes dobře prokrvenou pobřišnici (peritoneum). Škodliviny hromadící se při selhání
ledvin v krvi přestupují z cév v pobřišnici
do speciálního roztoku, který se napouští
do břišní dutiny tenkým katétrem-hadičkou a po určité době se opět roztok vypouští. Tento proces se neustále opakuje sedm
dní v týdnu, a tak se více blíží činnosti
zdravých ledvin. Metoda je však vhodná
jen pro dostatečně samostatné pacienty,
protože peritoneální dialýzu si provádějí
nemocní sami doma nebo jinde, kde jsou
pro to dostatečné hygienické podmínky.
Při výběru pacienta pro tuto metodu musí
být zohledněna rovněž zdravotní hlediska.
V současné době v Česku využívá peritoneální dialýzu přibližně osm procent dialyzovaných pacientů. Pro srovnání v Nizozemsku je to pětina pacientů a ve Velké
Británii více než třetina.
TRANSPLANTACE LEDVINY JAKO
NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ
Nejlepším řešením nezvratného selhání
funkce ledvin je transplantace ledviny
od žijícího dárce tohoto orgánu. Pokud se
žijící dárce nenalezne, je pacient zařazen
na čekací listinu k transplantaci ledviny
od dárce zemřelého. Ne všichni nemocní se selháním ledvin jsou ale schopni
transplantaci podstoupit, rizika závažných
komplikací jsou vysoká, a proto musí být
léčeni dialyzačními metodami.
PŘÍZNAKY SELHÁNÍ LEDVIN JSOU
NENÁPADNÉ
Dialyzační i transplantační léčba je finančně velmi nákladná a přes všechny pokroky
může být provázena komplikacemi a znamená pro pacienta četná omezení. Nejlepším postupem je tedy taková prevence, aby
ke vzniku selhání ledvin pokud možno
vůbec nedocházelo. Základem je včasná
diagnostika onemocnění ledvin. V každodenní praxi je ale opak pravdou. Každý
desátý člověk v České republice (a obecně
ve vyspělých zemích) má postižení ledvin.
Většina lidí ale o svém problému neví, protože onemocnění ledvin probíhá většinou
v tichosti a nebývá provázeno specifickými příznaky. Při zanedbání léčby přitom
může dojít k selhání ledvin. „Onemocnění
ledvin bývají zrádná hlavně v tom, že jejich
příznaky bývají často nenápadné. Většina
lidí nemá obtíže, ledviny je nebolí. A proto
k nám až 40 procent pacientů přichází
pozdě," varuje primářka.
VČASNÉ ODHALENÍ JEDNODUCHÝM
VYŠETŘENÍM KRVE A MOČI
Onemocnění se přitom dá včas odhalit
jednoduchým vyšetřením krve a moči. Dospělí by je měli podstoupit jednou za dva
roky a také by si vždy měli nechat změřit
krevní tlak. Onemocnění ledvin většinou
nemá výraznější příznaky nebo má takové,
že si je člověk s ledvinami nespojuje.
Varující v každém případě je krev v moči.
Na nedostatečnou funkci ledvin mohou
upozornit otoky víček, nohou, zvýšená
slabost a únavnost či zažívací potíže.
„Základní vyšetření moči na bílkovinu
albumin a stanovení tzv. kreatininu v krvi,
podle kterého můžeme odhadnout funkci
ledvin, stojí 60 korun. Vyšetření platí
zdravotní pojišťovny,“ doplňuje primářka
hemodialyzačního oddělení Nemocnice
Šternberk.
Nemocnice rozšířila své
hemodialyzační oddělení
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY DIALYZAČNÍCH LŮŽEK TAK UMOŽNÍ ZACHOVAT DVOUSMĚNNÝ PROVOZ LÉČBY, KTERÝ JE TOTOŽNÝ SE
SOUČASNÝM TRENDEM LÉČBY V EVROPSKÝCH ZEMÍCH A UDRŽÍ DOBROU KVALITU KOMPLEXNÍ PÉČE O DIALYZOVANÉ PACIENTY.
O
další dvě lůžka na deset se díky
rekonstrukci rozrostlo hemodialyzační oddělení v Nemocnici Šternberk. Dvouměsíční rekonstrukce oddělení
včetně nového přístrojového vybavení
přišla na téměř dva milióny korun.
Díky zvyšujícímu se počtu léčených
pacientů se původní kapacita pracoviště rychle naplnila. „To vedlo k potřebě
rozšiřovat provoz o noční směny, čímž se
rušil původní smysl zajištění komfortu pro
nemocné se závažnou poruchou funkce
ledvin,“ říká primářka Hemodialyzač-
ního oddělení v Nemocnici Šternberk
MUDr. Jana Zahálková, Ph.D. Rozšíření
kapacity dialyzačních lůžek tak umožní
zachovat dvousměnný provoz léčby, který
je totožný se současným trendem léčby
v evropských zemích a udrží dobrou kvalitu komplexní péče o dialyzované pacienty.
„Po rekonstrukci jsou pacienti dialyzováni
denně mimo neděli, mají nyní více místa
s dostatečným soukromím,“ doplnila.
Zcela nové hemodialyzační oddělení
otevřela šternberská nemocnice před dvěma roky, kdy vybudování centra a pořízení
zdravotnických přístrojů přišlo na více
než devět milionů korun. Hemodialyzační středisko bylo vybaveno špičkovou
dialyzační technikou umožňující provádět
potřebnou léčbu v rámci akutního i chronického dialyzačního programu. Pacienti
ze Šternberku a okolí, kteří trpí onemocněním ledvin a potřebovali pravidelnou
dialýzu, tak získali dostupnější a vysoce
kvalitní péči, za níž museli do té doby dojíždět do Fakultní nemocnice Olomouc.
NEMOCNICE
Text: Ing. Tomáš Želazko
31
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Lidé odkázaní na dialýzu mohou
na dovolenou bez obav
I S DIAGNÓZOU SELHÁNÍ FUNKCE LEDVIN JE MOŽNÉ VÉST AKTIVNÍ ŽIVOT.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Artishock
NEMOCNICE
P
32
ro pacienty s onemocněním ledvin,
odkázané na dialýzu, bylo donedávna nesplnitelným snem podívat se
bez obav k moři, do exotických míst světa
nebo trávit nerušeně několik dnů na horách. Dnes již mohou tito lidé cestovat bez
obav a absolvovat dialýzu nejen v jiném
městě České republiky, ale také v zahraničí. Buď využijí služeb centra dialyzační
léčby nacházejícího se nejblíže prázdninového pobytu, kde mají zajištěnu hemodialyzační péči, nebo si provádějí peritoneální,
tzv. břišní dialýzu.
Dialyzovaní lidé běžnou dovolenou
dříve neznali, nemohli se totiž většinou
vzdálit od „svého“ dialyzačního střediska,
kam pravidelně dojíždějí kvůli napojení na pročišťovací přístroje. „Ani lidé
s těžkým selháním ledvin v současné době
nemusí být ochuzeni o dovolenou. V České
republice je téměř 6000 pacientů, kteří se
po selhání funkce ledvin stali závislými
na dialýze. Ovšem i s touto diagnózou je
možné vést kvalitní život,“ říká primářka
Hemodialyzačního oddělení v Nemocnici
Šternberk MUDr. Jana Zahálková, Ph.D.
„Dnes již mohou lidé s dialýzou cestovat bez obav
a absolvovat dialýzu nejen
v jiném městě České republiky, ale také v zahraničí“
Center dialyzační léčby jedné nadnárodní zdravotnické společnosti využívají
v zahraničí desítky Čechů, kteří jsou
odkázáni na pravidelnou hemodialyzační
péči. Společnost má kromě hemodialyzačních středisek v České republice a na Slovensku řadu center v evropských zemích
či letoviscích, kde jsou lidem poskytovány
dialyzační služby při pobytu mimo domov.
Společnost také v posledních letech začala
pořádat pro pacienty i jejich rodinné příslušníky tuzemskou i zahraniční dovolenou, přičemž k dispozici je vždy jedna
zdravotní sestra a pacienti podle potřeby
absolvují v centrech potřebnou dialýzu.
Také metoda peritoneální dialýzy umožní mnoha lidem cestovat na dovolenou
nejen po Česku, ale i do zahraničí. Nespornou výhodou této metody je, že si pacient
buď samostatně, nebo za pomoci svých
blízkých provádí individuálně dialýzu
v místě svého pobytu. Pomůcky pro dialýzu včetně vaků s dialyzačním roztokem si
tam může nechat dopravit a v léčbě plynule
pokračuje i zde. „Cestování s peritoneální
dialýzou je jednoduché, protože pacient
může teoreticky provádět výměny každý
den jinde. Přitom stačí, když na středisku, kam běžně dochází do ambulance
peritoneální dialýzy, sdělí přesnou adresu,
termín svého dovolenkového pobytu
a kontaktní osobu. A sestra zodpovědná
za objednávání materiálu objedná dovoz
přímo na místo určené pacientem,“ sdělila
primářka.
Rovněž hemodialyzační oddělení
Šternberské nemocnice poskytuje po předchozí domluvě prázdninové hemodialýzy
zájemcům z ostatních míst republiky i ze
zahraničí, a to nejen v době letní dovolené, ale kdykoliv během roku. „Chceme,
aby naši pacienti žili aktivní život, mohli
navštěvovat své příbuzné v jiných koutech
republiky, trávit léto na chatě nebo vycestovat do zahraničí. S organizací zdravotní
péče jim rádi pomůžeme. Například paní
Marta ze Šternberka má nezvratné selhání
ledvin, pro které chodí na hemodialýzu tři
roky třikrát týdně. Před časem se rozhodla
pro peritoneální dialýzu a poslední dvě léta
začala trávit na chatě. Loni si užila navíc
týdenní dovolené s manželem v Chorvatsku. Vše proběhlo bez komplikací, samozřejmě po řádné přípravě a s vědomím
ošetřujícího lékaře,“ dodala MUDr. Jana
Zahálková, Ph.D.
Helping the surgeons to treat their patiens better
www.arthrex.com
Stabilizace GH vazů, SLAP, Bankart – neuzlící technika
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob zavádění
Libovolná a flexibilní tonizace
Nově – osteokonduktivní materiál (bio-composite)
SwiveLock® s vláknem FiberTape® – exkluzivní Double Row pohodlně bez uzlení
/FV[MÓDÓLPUWB4XJWF-PDL¥
TWMÈLOFN'JCFS5BQF¥
+FEOPEVDIPTU[BWÈEŞOÓQżJ
SFLPOTUSVLDJSPUÈUPSPWÏNBOäFUZ
/ZOÓJQFSGPSPWBOâ
7FOUFE4XJWF-PDL¥QSPMFQÝÓ
QSPLSWPWÈOÓQPTVUVżF
L
È Ó
ż
Congruent-A
Arc Latarjet
jet
Glen
Gl
enoi
noi
o d Bo
Bone
ne Los
Los
osss Se
Sett
pro otevřeno
nou
no
u rekonstrukci
High
Hi
gh-tec
tech
h in
inst
stru
rume
ment
ntar
ariu
ium
m
3,,75 mm ka
kany
nylované šroubyy
Samořezné šrouby
s částečným nebo celým závitem
Comesa spol. s r.o.
108 00 Praha 10, Plaňanská 1
5FMt'BY
.PCJMtFNBJMDPNFTB!DPNFTBD[
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Až deset procent žen po porodu
zažívá poporodní deprese
POPORODNÍ OBDOBÍ JE PRO PSYCHIKU ŽENY ASI NEJNÁROČNĚJŠÍ Z CELÉHO JEJÍHO ŽIVOTA. MÁ NA TOM PODÍL NEJEN
PROŽITEK PORODU A HORMONÁLNÍ ZMĚNY V ORGANISMU, ALE I SOCIÁLNÍ SITUACE RODINY, VZTAHY S MANŽELEM
A PŘÍBUZNÝMI A TAKÉ ZMĚNA ŽIVOTA ŽENY, KTERÝ SE MUSÍ ZCELA PODŘÍDIT DÍTĚTI.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Renáta Pešátová
N
arození dítěte je u ženy nádherná
událost. Ale velké štěstí a zázrak
provázející narození dítěte jsou
vykoupeny i velkou dávkou stresu, nových
starostí či strachu, únavy a vyčerpání.
U mnoha matek se v prvních dnech
po porodu nedostavují pouze libé pocity
nezvladatelné euforie, ale také úzkost,
podrážděnost, strach, zda dítěti neublíží,
a někdy dokonce i neschopnost vnímat
lásku k nově narozenému dítěti, z čehož
vzápětí plynou velké pocity viny.
„Poporodní období je pro psychiku ženy
asi nejnáročnější z celého jejího života. Má
na tom podíl nejen nepříjemný prožitek
porodu a velké hormonální změny
v organismu, ale i sociální situace rodiny,
vztahy s manželem a příbuznými a také
změna života ženy, který se musí zcela
podřídit dítěti,“ říká MUDr. Zuzana
Dobešová, lékařka gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Valašské
Meziříčí.
NEMOCNICE
MUDr. Zuzana Dobešová
34
BABY BLUES SE OBJEVUJE U 80
PROCENT ŽEN
Z porodnice si muž tak nepřiveze jen miminko, ale i vyčerpanou a možná nervózní
partnerku. Výkyvy nálady a depresivní
ladění, které se odborně nazývá baby blues,
se podle statistik objevuje po porodu až
u osmdesáti procent žen. Jedná se o přechodnou náladovou labilitu, nervozitu či
smutek, které nemají dlouhé trvání. Často
stačí zapojit rodinu a přátele do každodenních povinností kolem dítěte a být na ženu
ohleduplnější. Většina maminek se s těmito stavy popere do desátého dne po porodu
a nepotřebuje specializovaný zásah lékaře.
Hned po porodu se mladá maminka
z obce poblíž Valašského Meziříčí odmítla
o narozeného syna starat. Dítě bylo pro ni
něco navíc, co jí bralo volnost. Několik
týdnů brečela, že to nezvládne. Postarala se
o dítě, jen když manžel nebyl doma a jen
v tom nejnutnějším. Jakmile přišel z práce,
pouze ležela v posteli a nebyla schopná nic
dělat, všechno obstaral její muž. Naštěstí se
během šestinedělí vzpamatovala a začala se
chovat jako milující matka," uvádí jeden
z příkladů MUDr. Dobešová.
POPORODNÍ DEPRESE JE NEMOC
Bohužel až deset procent žen po porodu
zažívá mnohem horší formu poporodního
blues – poporodní deprese. Pocity štěstí tak
velmi často nahradí úzkost, podrážděnost,
podceňování sebe samé a někdy až neschopnost vnímat lásku k nově narozenému dítěti, z čehož vzápětí plynou i velké pocity viny.
Jedná se totiž již o nemoc, která se nedá
zvládnout silnou vůlí a vyžaduje pomoc
odborníka – psychiatra. „Už v předporodní
přípravě bychom měli ženy poučit, že požádat o tuto pomoc není nic nenormálního.
Naopak, pokud by tento stav zůstal neléčen,
může zanechat trvalé následky na zdraví
ženy,“ upozorňuje lékařka.
Poporodní deprese (dříve nesprávně
označovaná jako laktační psychóza) může
trvat několik měsíců a způsobovat silné
pocity smutku, úzkosti a zoufalství, které
mohou ženě bránit v běžném každodenním fungování. „Během poporodní
deprese dochází k útlumu činnosti těch
oblastí mozku, které jsou zodpovědné
za tvorbu emocí a schopnosti vnímat
emoce druhých. Tyto abnormality
vysvětlují, proč je pro postižené ženy těžké
najít vztah k vlastnímu miminku, což
může negativně ovlivnit jeho mentální
a duševní vývoj,“ vysvětluje lékařka s tím,
že funkce mozku žen trpících poporodní
depresí se natolik liší od standardu, že
vážně narušuje schopnost ovládat své
emoce.
„Velmi častým projevem poporodní
deprese jsou pocity méněcennosti
a absolutního selhání v roli matky. Žena
má přitom pocit, že své dítě nemá dostatečně ráda, pokud k němu necítí pozitivní
vazbu každou chvíli. Trpí výčitkami svědomí, že není dobrá matka a že svému
miminku ubližuje. Objevují se u ní pocity
osamění a nepochopení, za nimiž logicky
následuje podrážděnost a přecitlivělost,"
doplnila MUDr. Zuzana Dobešová.
JE ZAPOTŘEBÍ VYHLEDAT LÉKAŘE
Příčina této nemoci se dává do souvislosti
s hormonem prolaktinem, jehož vylučování působí na tvorbu mateřského mléka.
Tato nemoc se nedá zvládnout silnou vůlí,
nedá se překonat. Ve většině případů si
matka sama nepomůže a potenciálně je
sobě i svému dítěti nebezpečná. Je to stav,
kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc.
Je možné, že deprese spontánně vymizí,
nicméně platí za to cenu mnoha měsíců
neskutečného trápení – a nejen svého, ale
i svého okolí. Depresivní onemocnění není
ekvivalentem přecházení špatné nálady.
Není to jen známka osobní slabosti nebo
stav, který je možné překonat přáním či
pevnou vůlí. Lidé postižení depresivním
onemocněním se nemohou jenom jednoduše dát do pořádku a uzdravit se.
„Pokud žena trpí hlubší formou deprese,
doporučuje se předčasně ukončit kojení,
čímž se uvede do normálního stavu
hormonální prostředí v organismu. Poté by
se mělo ženě ordinovat léčbu antidepresivy
a když hrozí, že by žena ublížila sobě nebo
dítěti, měla by být ihned hospitalizována,
a to na psychiatrickém oddělení. Pokud
žena plánuje další dítě, je nutno ji po celé
těhotenství sledovat. Ve spolupráci
s psychiatrem, každou depresi léčit
i v průběhu těhotenství a po porodu
zastavit laktaci, která celý proces může
spustit nanovo,“ sdělila lékařka.
Jako příklad uvádí MUDr. Dobešová
mladou ženu, která už v porodnici byla
plačtivější, ale přisuzovalo se to stresu
kolem porodu a chystání se na příchod
dítěte. Zlom v jejím chování nastal asi tři
týdny po návratu z porodnice, kdy zažívala
silné pocity panického strachu, že se
nedokáže postarat o své dítě ani o sebe.
Z toho u ní pramenily silné pocity viny
a méněcennosti. Napadaly ji dokonce
sebevražedné myšlenky a měla obavy, aby
nakonec neublížila sobě i dceři. „Proto
s pomocí manžela a svého gynekologa
vyhledala psychiatrickou pomoc, takže
byla dva měsíce hospitalizována na uzavřeném psychiatrickém oddělení. Samozřejmě
jí byla zastavena laktace. Po propuštění
zhruba rok užívala antidepresiva a byla
ambulantně sledována na psychiatrické
ambulanci. Žena nemá na toto období
nejlepší vzpomínky, ale nebýt všímavého
manžela a včasné psychiatrické léčby, tak
nikdo neví, co by s mladou ženou bylo.
A nyní má dvě zdravé děti a je zcela
v pořádku,“ uzavřela MUDr. Zuzana
Dobešová.
Bazální stimulace zvyšuje kvalitu
života pacientů
BAZÁLNÍ STIMULACE JE SOUBOR TECHNIK  OŠETŘOVATELSKÝCH, REHABILITAČNÍCH, PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÝCH 
KTERÉ POMÁHAJÍ PACIENTŮM VRÁTIT SE ZPĚT DO ŽIVOTA, POPŘÍPADĚ ZLEPŠIT KVALITU JEJICH ŽIVOTA.
V
Nemocnici Valašské Meziříčí pracují
s konceptem bazální stimulace již
dva roky a výsledky, kterých pacienti
díky ní dosahují, jsou nadmíru uspokojivé.
Základními prvky, se kterými koncept pracuje, jsou pohyb, komunikace a vnímání.
Základem je působení na smyslové orgány
s cílem podpořit rozvoj vnímání, komunikačních popř. pohybových schopností
člověka, a tím jeho možnosti sebeobslužných činností. „Bazální stimulace zahrnuje
mnoho metod – od osobního kontaktu,
cíleného působení fyzioterapeuta na části
těla pacienta, polohování, až po specifické
techniky s individuálním, empatickým
přístupem k pacientovi. Důležitou úlohu
hraje i přístup každého člena ošetřovatelského týmu při aktivitách denního života.
Techniky se u nás aplikují jak v intenzivní
péči, tak na následné péči,“ popisuje Alena
Divínová, fyzioterapeutka s certifikova-
ným kurzem bazální stimulace z oddělení
následné péče Nemocnice Valašské Meziříčí
s tím, že pokroky pacientů jsou viditelné.
Nemocní začínají vnímat sami sebe i okolí,
více komunikují a lépe spolupracují.
Okruh pacientů, pro které je bazální stimulace vhodná, je velmi široký. Především
je však vhodná pro ty osoby, které jsou odkázány na pomoc druhých, ať už z důvodu
věku, postižení, těžkého onemocnění nebo
úrazu. „Velkou výhodou konceptu je, že
byl koncipován tak, aby s pacientem mohli
pracovat různí profesionálové – například
ošetřovatelský personál, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sociální pracovníci – za přispění
rodiny nemocného. Právě akceptování biografie každého klienta a začlenění nejbližší
rodiny do péče je velmi důležité,“ vysvětluje
Alena Divínová s tím, že biografické údaje
jsou výchozím bodem pro individuální
nastavení bazálně stimulující péče.
Péče o pacienty nekončí jejich propuštěním do domácí péče, ale pokračuje v domácím prostředí, kde ji zajišťují edukovaní
rodinní příslušníci. V případě potřeby
se mohou kdykoli obrátit na proškolený
personál nemocnice. Zásluhou konceptu
bazální stimulace se zdravotnickým pracovníkům Nemocnice Valašské Meziříčí
podařilo přivést do plného duševního
zdraví desítky pacientů.
NEMOCNICE
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Nemocnice Valašské Meziříčí
35
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Kočičky mne dobíjejí energií
STANIČNÍ SESTRA Z ODDĚLENÍ OPERAČNÍCH OBORŮ ZDEŇKA SVOBODOVÁ SI KROMĚ PRÁCE STANOVILA JEŠTĚ JEDNO ŽIVOTNÍ
POSLÁNÍ  POMÁHAT OPUŠTĚNÝM KOČKÁM. JAKO ČLENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KOČKY BRUNTÁL POMÁHÁ PEČOVAT
V SOUČASNÉ DOBĚ O 60 KOČEK A JEDNOHO PSA.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Zdeňky Svobodové
do hlubokého prostoru u naší nemocnice,
z něhož nemělo šanci se bez pomoci dostat.
Po odchycení jsme ho začali s rodinou navštěvovat v tom stávajícím depositu a rozhodli jsme se sponzorovat kočky alespoň
nákupem krmiva. Po získání nynějšího
objektu jsme se stali sponzory a aktivními
členy týmu, který nové depositum urychleně upravoval k přestěhování kočiček.
NEMOCNICE
Zdeňka Svobodová, staniční sestra
36
Proč jste se rozhodla starat zrovna
o kočky?
Ke kočkám mám vztah od dětství, u babičky byly kočičky vždy, celý život jsem si přála vyhrát hodně peněz, abych mohla zřídit
útulek pro kočky a psy. V dospělosti jsme
si jako rodinka pořídili perskou kočku,
kterou jsme měli 10 let. Když nám umřela,
dlouho jsme neměli žádného mazlíka,
ačkoliv jsem se stále zabývala myšlenkou si
nějakého pořídit. Až před rokem a půl jsme
si přivezli kocourka, obyčejného, narodil
se ve stáji a tak jsme se s manželem do něj
zamilovali, že se stal nepostradatelným
členem naší rodiny.
Jak jste se stala členkou občanského
sdružení Kočky Bruntál?
Zakladatelka našeho deposita měla již
dříve v péči několik nalezených kočiček
v provizorním depozitu, které bylo nutné
opustit vzhledem k nesouhlasu majitele
objektu. O existenci občanského sdružení
jsem se dočetla v našem regionálním tisku
a vzpomněla si na něj ve chvílích, kdy jsem
se pokoušela zachránit koťátko spadlé
Kdo byl Váš první „klient“, kterému jste
pomohla?
Náš první klient, kocourek, k nám přišel
již ve chvíli, kdy jsme útulek teprve začali
zařizovat. Dostal jméno Pan domácí, které
mu už zůstalo, a patří mezi mnoho dalších
kočiček, které nejsme schopni někomu nabídnout. Bez nich to už prostě nejde. Hned
za Domácím přišel Koblížek, po nějaké
době přejmenován na Koblížková. Podobně přejmenovaných tam máme více. Vůbec
první kočička nalezená v ohrožení života
bylo bílé huňaté koťátko, které spadlo
do stejného prostoru před nemocnicí.
Jak vůbec takový kočičí útulek vypadá?
Náš útulek se nachází v samostatném
objektu. Město nám pronajalo za symbolickou korunu ročně starý domek. Léta byl
neobydlený, vlhký, ale po znovuzavedení
elektřiny, vody, po vymalování a zprovoznění komínů, o což se postaralo město Bruntál, bylo možno domek proměnit v budoucí
domov opuštěných, týraných a nalezených
kočiček. Neustále pracujeme na jeho zvelebování. V zimě jsme jej vytápěli, vysoušeli,
nastěhovali nábytek, naši šikovní muži
položili linolea, udělali krásné prostorné
kotce, spousty posedů na zdech pro možnost skotačení i ve výškách, namontovali
pletivo vně oken, kvůli větrání a na ochranu
kočiček zvenčí. Já jsem našila záclonky,
vyrobila spousty pelíšků a domečků. Na jaře
jsme našli síly a čas upravit prostor před domem, zasadili jsme keře, stromky, trvalky,
vytvořili skalku.
Kolik koček máte aktuálně v péči? A podle čeho jim vybíráte jména?
V současné době máme asi 60 koček, v těchto dnech k nám přibyla celá kočičí rodinka,
nalezená koťata a březí kočička, která u nás
povila další tři koťata a do své péče přibrala
ještě jedno nalezené mrně. Jména dostávají
buď podle kočičího kalendáře, nebo spíše
podle vzhledu a okolností, za kterých se
k nám dostaly. Například Štístko našla
jedna paní napůl přimrzlého ke zmrazkům
na parkovišti pod autem. Byl vyhublý,
kulhal, ale měl štěstí, dnes je z něj krásný
dlouhosrstý kocourek a moc nás miluje.
Vlastně takové jméno by mohl dostat každý
zubožený nalezenec, který se k nám dostal.
Respektují útulek i sousedé? Neměla
jste s nimi nikdy problémy?
Se sousedy nemáme problémy, kočičky
nedělají rámus, nikoho neobtěžují. Právě
naopak, lidé si libují, jak zkrásnělo okolí
starého, dříve neobydleného domku, nosí
nám skalničky a chválí nás. Jiní chodí
s dětmi kočičky okukovat buď přes otevřená okna, nebo si po domluvě hrají uvnitř.
Někteří se chodí pravidelně pomazlit,
pohrát si a vždy přinesou nějaký dáreček.
Mají u Vás kočky volný pohyb nebo jsou
v klecích?
V rámci úklidu by pro nás bylo jednodušší
mít kočičky v kotcích nebo jen ve třech
místnostech, ale milujeme, když se nám
stále pletou pod nohama, často ihned maří
to, co jsme právě uklidili, přinesli, změnili. Námahu při úklidu si tak můžeme
kompenzovat pohlazením, pomazlením
nebo pohledem na jejich rošťárny. Máme
šanci si všímat, jak se která kočička chová,
všimneme si změny, což většinou signalizuje nějaké onemocnění nebo mrouskání.
Známe je všechny jménem. Nesmírně se
těšíme na dokončení voliéry za domem
a už každým dnem se budeme my i kočičky
radovat z jejich výběhu. Voliéra je bezpečná
– nikdo, ani kuna nebo pták, se nedostane
dovnitř a kočičky nemohou ven. V kotcích
pobývají dočasně jen kočičky nemocné nebo
s malými koťátky a nejvíce kočičky právě
nalezené, které jsou zde v karanténě.
Kolik osob v útulku pracuje a kolik svého
volného času zde trávíte?
Na práci v útulku nás není mnoho, s některými pomocnicemi jsme se rozloučily
pro jejich snahu zavírat kočky, aby měly
méně práce a snadnější úklid. My, co jsme
zbyly – na úklid jen ženy – jim věnujeme
maximum času, co si můžeme dovolit.
Stálé ošetřovatelky nebo pečovatelky jsme
tři. Dvě ženy občas vypomůžou. Dáša,
zakladatelka útulku je tam denně minimálně třikrát – ráno, v poledne a od podvečera do pozdního večera a často do noci
aktualizuje webové stránky. Já mám službu
od pondělí do středy po skončení v zaměstnání do pozdního večera – málokdy
se dostanu domů před 22.00 a obvykle zde
trávím i jeden víkendový večer. V zimě,
kdy jsem nejezdila na zahrádku, jsem
kočičkám věnovala i oba dny víkendu.
Vzhledem k tomu, že týdně pořádám
předporodní kurzy a navštěvuji orientální
tance, moc času mi nezbývá na odpočinek,
zbytek času věnuji domácnosti, zahradě
a svému kocourkovi doma.
Nevadí rodině, že jste tak často pryč?
Naštěstí mám manžela, který má pro tyto
mé aktivity pochopení. Na druhé straně
můj životní styl je absolutní prevencí syndromu vyhoření či opuštěného hnízda. Kočičky mě dobíjejí energií, kterou vyčerpám
v práci nebo při úklidu, a když je chvíle se
s nimi pomazlit nebo jim česat kožíšky, je
to úžasný relax. Stále se mám na co těšit.
Ani mi nevadí, že už nemám čas na běžky
nebo na kolo.
Měli jste v péči již nějakou týranou
kočičku?
Vždy se mi svírá srdce, když dostaneme
zuboženou kočičku. Například Máša byla
v hrozném stavu, z nejhoršího jsme ji dosta-
li, ale stále se nás, lidí, bála, ač jsme jí věnovali spoustu lásky a hlazení. Nakonec po pár
týdnech podlehla, zřejmě prožitý předchozí
stres jí příliš oslabil imunitu a nedokázala si
život vybojovat. Bohužel takových případů
jsme už měli mnoho a vzpomínka na ně mi
stále vhání slzy do očí.
Umisťujete opuštěné kočičky do rodin?
Jaká je úspěšnost umístění?
Samozřejmě kočičky nabízíme, některé
z nich by byly v poklidném domácím
prostředí šťastnější, je to znát z jejich
povahy, charakteru a chování. Všechny je
dobře známe a víme, kdo by si zasloužil
svou rodinu a jaké prostředí. Některé by
byly šťastnější na domečku, jiné jen v bytě,
některé s dětmi, jiné u starších lidí. Podle
toho kočičky nabízíme a případné zájemce
„lustrujeme“, zjišťujeme, kde bydlí, mají-li
i jinou kočku nebo psa, informujeme je
o veterinární péči. Poznáme, zda tito lidé
budou naši kočičku milovat. Rozhodně
nedáme nikomu kočku jen na chytání myší
u baráku. Novým majitelům nabízíme
pomoc a rady při eventuálních potížích
a samozřejmě i možnost navrácení. Ne
všechny kočičky jsou vhodné k adopci. Ty
handicapované nabízíme k tzv. virtuální
adopci, to znamená, že lidé kočičku mají
u nás, kde ji navštěvují a přispívají na ni,
ať už finančně nebo jí nosí papání. Nejen
o možnostech adopce se mohou lidé
dozvědět ze stránek www.kockybruntal.
estranky.cz.
Máte také nějakou kočičku v adopci?
Já sama jsem si takto adoptovala tři kočičky, přispívám na ně pravidelně, akorát
se ty moje příspěvky vždy rozptýlí i mezi
všechny ostatní. Jinak to ani nejde. Já je
miluji všechny stejně a ty handicapované
upřednostňuji. Také máme kočičky, které
nedáme zájemcům proto, že se s nimi nedokážeme rozloučit, a tak máme přírůstky
větší než úbytky.
Z čeho provoz útulku financujete? Mohou Vám čtenáři, kteří také milují kočky,
nějak pomoci?
Provozovat útulek je větší sousto, než by si
člověk na začátku myslel. Všechno stojí peníze – elektřina, voda, otop, žrádlo, stelivo,
léky, vakcíny, kastrace, operace atd. Občas
se nám zpožďují faktury za veterinární
služby, musíme koupit ještě další kamna,
budujeme voliéru, potřebujeme fasádní
barvu, zásoby dřeva a uhlí na zimu. Pro
všechny tyto věci sháníme sponzory nebo
sponzorujeme sami a pořádáme různé
akce se zaměřením na zviditelnění a zisk
pro provoz útulku. Když není uhlí a účet
je prázdný, sáhneme do svých peněženek,
ale kočičky nikdy nemrznou, nehladoví ani jim neodepřeme veterinární péči
na klinice, i když je to už mnohdy marné.
Celý život se o někoho bojím, o maminku,
o děti a vnoučata, o svého kocourka a teď
ještě o takovou spoustu bezbranných tvorečků, odkázaných na naši pomoc. Proto
se za ně přimlouvám u čtenářů, pomozte
i vy. Děkuji. Pomoci můžete čímkoliv,
co jsem již výše popsala, nebo i finančně
(č.ú.236711407/0300). Můžete mě kontaktovat na adrese: [email protected] nebo na telefonu: 724 837 146.
O toulavé kočky se stará podstatně
méně zařízení než o opuštěné psy. Čím
myslíte, že je to způsobeno?
Často hraje roli i ekonomická situace, kdy
chybí peníze na poplatky, žrádlo, veterináře, tak se lidé pejska raději zbavují. Zatoulaný pes je vidět více než toulavá kočka.
Navíc toulaví psi mohou lidem ublížit, tak
je výhodnější jim zřizovat útulky. Lidé
považují kočku stále za falešnou a lstivou
a přitom kdo tohle rčení vysloví, většinou
kočku nikdy neměl, nebo ji ani nepohladil.
Pes na Vás upne svoje vždy smutné kouzelné oči a Vy máte touhu mu v té chvíli
pomoct, i když ho doma vlastně nechcete.
Kočka Vám domů přinese úžasnou harmonii a lásku, nekonečné nápady skopičin.
Jsou to prostě nádherná zvířata, jejich
tichý a obdivuhodně ladný nášlap velkého
predátora, kterého můžete mít doma i Vy.
V našem útulku je také jeden pejsek, také
z útulku – v kočičím domově se musí cítit
jako v ráji.
Co byste vzkázala čtenářům na závěr?
Závěrem bych ráda pozvala čtenáře k nám
na návštěvu, podívat se na ty vděčné
tvorečky, pohrát si s nimi a možná i někdo
z blízkého okolí bude chtít nabídnout
pomoc v podobě pečovatelky a pomocnice na úklid. Pro ochotné a šikovné muže
se v našem chlapském týmu najde vždy
nějaká práce. Práce v našem útulku však
vyžaduje určitou tělesnou kondici, zdravý
pohybový aparát, schopnost obětovat nějaký čas, byť i jen jednou týdně, vůli a hlavně
lásku ke kočičkám. Mzdu nemůžeme
nabídnout – za odměnu můžete dostat
krásné koťátko nebo dospělou kočičku či
kocourka. Pro nás jsou největší odměnou
spokojené, nasycené a zdravé kočičky.
NEMOCNICE
Kastrujete a očkujete opuštěné kočky?
Všichni kocourci u nás jsou vykastrovaní
a některé kočičky jsou po hysterektomii.
Vakcinujeme všechny po proběhlé karanténě a uzdravení. Jen tak jim můžeme zajistit
zdraví a dostatečně dlouhý život. Spolupracujeme s bruntálskou veterinární klinikou,
paní doktorka navštěvuje náš útulek podle
potřeby a velmi často nám poskytuje rady
po telefonu. Naučili jsme se nemocným kočičkám ošetřovat oči, uši, podávat tablety
a pasty ústy, léky podkožně, při zavedené
kanyle i nitrožilně. Měříme teplotu, posloucháme srdíčko a dýchací ústrojí. Léky
a vakcíny jsou drahé, tak šetříme alespoň
na těchto službách a výkonech.
37
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Zhubněte do plavek – ale zdravě!
MÁTE POCIT, ŽE BYSTE POTŘEBOVALI NĚKOLIK KILOGRAMŮ ZHUBNOUT? PRÁVĚ JARO, LÉTO A ZAČÁTEK PODZIMU JE PRO
HUBNUTÍ NAPROSTO IDEÁLNÍ, PROTOŽE ČLOVĚK JE VÍCE AKTIVNÍ, JE VÍCE VENKU NEŽ DOMA A PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH VÍCE
PIJE NEŽ JÍ.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marek Pavliš, fotobanka
že to bude stát odříkání a námahu. Lze
zhubnout za dva měsíce třeba deset kilogramů a zformovat tělo do plavek? Ano,
určitě. Ale ne každému se to povede. Záleží
na tom, jaká je vaše výchozí hmotnost.
Většinou by to neměl být problém a taky
to není moc rychlý úbytek. Máte-li pár
kilogramů nadváhy, počítejte s tím, že
budete hubnout maximálně půl kilogramu za týden. Při větší obezitě budou kila
ubývat dvakrát rychleji. Hůře se bude váha
snižovat těm, kteří už mají za sebou desítky diet, protože mají zpomalený metabolismus a tělo už jim nevěří.
Blanka Heřmanská
NEMOCNICE
T
38
eploty od jara stále stoupají a každá
žena se chce líbit. Během letních dnů
ženy či slečny tak mohou vystavit svá
těla slunečním paprskům i kritickým pohledům mužů. A to jde nejlépe v plavkách.
Ale co když je zde pár kilo navíc? Pak máte
pocit, že byste potřebovali několik kilogramů zhubnout. Právě jaro, léto a začátek
podzimu je pro hubnutí naprosto ideální,
protože člověk je více aktivní, je více venku
než doma a při vyšších teplotách více pije
než jí.
„Velké procento lidí se rozhodne
zhubnout, protože je nadváha omezuje při
běžných činnostech, jako je sprchování,
nastupování do auta, cestování v letadle
nebo jim nadbytečná kila překáží při sexu.
Někdy za hubnutím stojí jiný problém.
Ženy nemohou dopnout zipy u šatů a kalhot nebo na jaře stojí před zrcadlem a opět
si říkají – letos už do těch dvojdílných plavek konečně zhubnu!“, říká vedoucí nutriční ambulance Blanka Heřmanská. Podle ní
většina žen často bez dohledu odborníků
každoročně drží všemožné drastické diety
a účinek nepřichází.
Při hubnutí je však třeba počítat s tím,
NEHUBNĚTE RYCHLE!
Pozor tak na velmi rychlý úbytek kilogramů. „Když začnete rychle hubnout, třeba,
že málo jíte, dostane se vaše tělo do stresu
a začne hromadit tuky. Myslí si, že už
nikdy nedostane najíst, a proto se zásobuje.
A kromě toho začne taky spotřebovávat
svalovinu. Takže vy sice na váhu hubnete
rychle, ale vlastně špatně. Proto je lepší se
„Jaro, léto a začátek podzimu je pro hubnutí naprosto
ideální, protože člověk je
více aktivní, je více venku
než doma a při vyšších teplotách více pije než jí“
měřit než vážit. Podle obvodu pasu, boků
a stehen poznáte lépe, jestli vám ubývá
tuk,“ upozorňuje Blanka Heřmanská s tím,
že mnoha lidem, kteří napnou všechny své
síly k vysněnému zhubnutí do plavek, se
může jejich sen splnit. Avšak pokud ho dosáhnou pomocí extrémně asketické diety
nebo pomocí spousty pohybu, s nímž poté
skončí, hrozí jim rychlý návrat těžce ztracených kil. „Lepší proto je hubnout o něco
pomaleji, ale tak, aby se z nových návyků
natrvalo stal nový životní styl,“ doplnila.
PŘI HUBNUTÍ SE PORAĎTE
S ODBORNÍKY
Letos v lednu do šumperské nutriční ambulance přišla osmatřicetiletá žena, která při
výšce 171 centimetrů vážila 103 kilogramů
(BMI 33). Ženě nutriční terapeutka upravila
jídelníček, propočetla živiny a energii, a postupně nastavila redukční režim na příjem
5800 kJ/den. Také upravila pitný režim a doporučila navýšit pohyb. „Po třech měsících
žena snížila svou váhu o 16 na 87 kilogramů
a BMI činilo 29,5. Mimo estetického dopadu došlo u ženy k úpravě krevního tlaku
a zlepšení při potížích s páteří,“ uvádí jeden
z příkladů Blanka Heřmanská.
Nový klient nutriční ambulance Šumperské nemocnice nutriční terapeuty
nejdříve seznámí se svými stravovacími návyky a s požadavkem na redukci
hmotnosti. Poté odborníci klienta poučí
o zásadách zdravé výživy, upraví rozložení
jídelníčku do celého dne, sníží velikost
porcí stravy a nastaví vhodný redukční
režim se správným rozložením živin, vitamínů a minerálů. Důležitý je vhodný pitný
režim, nejméně dva litry na den. Nejvhodnější je pitná voda s citrónovou šťávou.
V letním, horkém období je zapotřebí
pitný režim navýšit. Také se doporučuje
dostatečný pohyb v souladu se zdravotním
stavem klienta.
ENERGETICKÁ HODNOTA A SKLADBA
JÍDELNÍČKU
Při hubnutí je dobré dodržovat denní energetickou hodnotu, a to 5000 až 5500 kilojoulů. Ale důležitá je i skladba jídelníčku:
dostatek bílkovin, méně tuků, zato kvalitních, dostatek vitaminů a minerálních
látek. „Dopoledne je vhodné dopřát si sacharidy. Ty jsou v rýži, pečivu, obilninách,
bramborách, ale i ovoci. K obědu je ideální
kombinace sacharidů a bílkovin, k večeři
jsou bílkoviny také vhodné, ale převažovat by už měla zelenina. Bílkoviny neboli
proteiny dodají energii na dlouhou dobu.
Najdeme je ve vaječném bílku, v mléčných
výrobcích, v mase a luštěninách. A platí, že
tuku by mělo být co nejméně, přičemž boj
o přízeň by měl vyhrát kvalitní rostlinný
olej,“ uvádí Blanka Heřmanská
Do skupiny potravin, které zeštíhlují,
patří ty přírodní. Naproti tomu z průmyslově upravovaných potravin, jako jsou
instantní pokrmy, salámy, hranolky, koláče
nebo sladké limonády, tloustneme. Také
alkohol při redukci váhy se nedoporučuje
pít vůbec. Jednak je v něm hodně cukrů
a za druhé ho tělo musí nějak likvidovat
a to zpomaluje metabolismus. Lidé by také
neměli pít ani energetické nápoje a nekonzumovat výživové doplňky. Nehodí se ani
proteinové doplňky stravy.
K HUBNUTÍ PATŘÍ I POHYB!
Pokud chcete zhubnout, tak bez pohybu
to většinou nejde. Doporučuje se kombinovat sporty aerobní, při kterých se tuky
spalují (rychlejší chůze, běh, cyklistika,
plavání), s těmi posilovacími. Je zapotřebí
denně cvičit minimálně 20 minut nebo 2
až 3 x týdně minimálně 45 minut. Člověk
s nadváhou by proto měl stále pracovat
na zvyšování kondice. Může například
zkusit náročnější sporty jako třeba box,
rychlý běh nebo cyklistiku v kopcích. Ženy
pak tanec. Podmínkou ale je, že minimálně hodinu po ukončení sportovních aktivit
by člověk neměl vůbec jíst.
HUBNOU JINAK MUŽI A JINAK ŽENY?
Muži mají rychlejší metabolismus a zpravidla rychleji a jednodušeji hubnou. Nemají
menstruaci, takže je neovlivňuje žádný
cyklus, žádné hormony. Netrápí je změny
nálad, a tím pádem ani tolik chutě. A tuky
se jim většinou shromažďují jen na břiše,
takže to z nich „padá“ snadněji. Ovšem
jako důvod hubnutí ženy nejčastěji uvádějí
estetiku, chtějí se líbit sobě i ostatním,
nosit hezké oblečení. Naopak muži nejčastěji uvádí zdravotní důvody. U mužů
však hodně záleží na věku. „Ve středních
letech se hubnout často odhodlají poté, co
je lékaři vystraší katastrofickými prognózami. Mladší muži uvádějí spíše estetické,
psychické a společenské důvody, jako jsou
nezapadnutí do kolektivu vrstevníků při
sportování, nepříjemný pocit při tančení
na diskotéce nebo slabší zájem dívek,“
sděluje Blanka Heřmanská.
Ovšem existuje malá skupina lidí, kterým se hubnutí ani přes dietu o hodnotě
5000 kJ a pravidelný pohyb nedaří. Jsou to
lidé se sníženou funkcí štítné žlázy a pak
také některé ženy, které mají za sebou
několik drastických diet v řadě. „S nemocnou štítnou žlázou je třeba zajít k lékaři.
V druhém případě pak pomůže postupně
přesvědčit své tělo, aby si energii neukládalo na „horší časy“. Řešením pro tyto
ženy je pak velmi přísná dieta kolem tří
tisíc kilojoulů denně, což je pro většinu lidí
na hranici zdravotního rizika. V takovém
případě je bezpečnější hubnout pod dohledem doktora,“ dodává vedoucí nutriční
ambulance.
Nemocnice pomůže lidem během letních
dovolených s péčí o nemocné seniory
ŘADA LIDÍ STARAJÍCÍCH SE O SVÉ NEMOCNÉ PŘÍBUZNÉ NEMĚLA DOVOLENOU TŘEBA I NĚKOLIK LET. NYNÍ SI TAK DÍKY NOVĚ
Text: Ing. Tomáš Želazko
K
aždý člověk si občas potřebuje
na chvíli odpočinout a načerpat nové
síly do dalšího života – a k tomu
mu pomáhá dovolená. S počátkem letních
měsíců se ovšem někteří lidé zaobírají
nepříjemnou otázkou, kdo bude v případě
dovolené pečovat o jejich blízkého se zdravotními problémy. S řešením nyní zcela
nově přichází Šumperská nemocnice, která
nabízí program krátkodobé péče o seniory
tzv. respitní péči.
Cílem péče je ulehčit během letních měsíců situaci osobě blízké, která dlouhodobě
pečuje o nemocného seniora nebo osobu se
zdravotním postižením. „Klientům zajistíme jedno až vícedenní pobyt v Šumperské
nemocnici pod odborným zdravotním
dohledem. Náš zkušený zdravotnický
personál nemůže plně nahradit známé
domácí prostředí, přesto bude věnovat
klientům potřebnou péči a čas, včetně
uspokojení jejich potřeb, sociálního kon-
taktu a emoční podpory,“ říká náměstkyně
ředitele Mgr. Eva Pavelková s tím, že řada
lidí starajících se o své nemocné příbuzné
neměla dovolenou třeba i několik let. Nyní
si tak díky nově zavedené službě budou
moci několik dnů odpočinout.
Více informací pro zajištění této péče
se lze dozvědět u sociální pracovnice paní
Dany Štefečkové, a to na telefonním čísle
721 228 192.
NEMOCNICE
ZAVEDENÉ SLUŽBĚ BUDOU MOCI NĚKOLIK DNŮ ODPOČINOUT.
39
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Nemocnice má firemní školku
NOVÉ ZAŘÍZENÍ S NADSTANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBOU JE URČENO PRO DĚTI RODIČŮ  ZAMĚSTNANCŮ VE VĚKU 2 AŽ 6 LET.
NEMOCNICE
Text: Ing. Tomáš Želazko; Ing. Ivo Pullmann / Foto: Bc. Radka Baková
40
Pásku slavnostně přestřihli (zleva): členka
představenstva společnosti AGEL Ing. Iveta
Ostruszková, MBA, ředitelka mateřské školky
Bc. Simona Vyhnánková a ředitel Vítkovické
nemocnice MUDr. Petr Uhlig
Zleva: MUDr. Petr Uhlig, Ing. Iveta Ostruszková, MBA,
starosta městské části Ostrava-Vítkovice Petr Dlabal
a ředitel České průmyslové zdravotní pojišťovny
JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
ítkovická nemocnice koncem června
slavnostně otevřela firemní školku,
která je v areálu nemocnice umístěna v přízemí pavilonu J. Vybudování
školky a její tříletý provoz přijde nemocnici celkem na 11 miliónů korun, přičemž
projekt získal podporu 7 miliónů korun
z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Další finanční prostředky vynakládá
nemocnice z vlastních zdrojů.
Školka má denní kapacitu 24 dětí ve věku
2 až 6 let. Mateřinka je otevřena od pondělí
do soboty v době od 6 do 19 hodin tak, aby
V
provozní doba byla přizpůsobena potřebám
zdravotníků v nepřetržitém provozu. „Tímto projektem jsme se rozhodli podpořit
sladění rodinného a pracovního života
našich zaměstnanců, kteří pracují v nepřetržitých provozech. Chceme také vytvořit
kvalitní podmínky pro návrat rodičů
po mateřské a rodičovské dovolené. Školka
je určena pro rodiče, kterým provoz firemní
školky v areálu nemocnice, korespondující
s jejich pracovní dobou, umožní vrátit se
zpět do práce s klidným vědomím, že je
o jejich děti dobře postaráno,“ říká ředitelka personálně právního oddělení Ing. Iveta
Ostruszková, MBA.
Výjimečné je u této mateřinky především to, že rodiče mohou své dítě dát
do školky kdykoliv v průběhu dne, a to
podle své pracovní doby. Součástí školky je
i hřiště s opičí dráhou, kde se mohou děti
vydovádět. Pohled na bavící se děti je jistě
povzbuzující i pro pacienty nemocnice.
NOVOU NADSTANDARDNÍ SLUŽBU NABÍZÍ SVÝM ZAMĚSTNANCŮM VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE  MOŽNOST VYUŽÍVÁNÍ FIREMNÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLKY. O BLIŽŠÍ INFORMACE JSME PROTO POŽÁDALI ŘEDITELKU ŠKOLKY SIMONU VYHNÁNKOVOU.
Jak vznikl nápad zpracovat projekt
s cílem zprovoznit firemní mateřskou
školku pro Vítkovickou nemocnici?
V projektu jsme především viděli možnost
podpořit naše zaměstnance. Nabídnout
jim tento určitě zajímavý zaměstnanecký
benefit, a to přizpůsobením provozu školky
co nejvíce jejich provozní době a usnadnit
tímto i návrat rodičů po mateřské a rodičovské dovolené.
Název projektu, který je financován
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR, tomu i odpovídá: Školka
už není problém! A my si přejeme, aby
pro naše zaměstnance – rodiče, skutečně
školka již nebyla problémem. Doba trvání
projektu je 36 měsíců, naším cílem je zařadit mateřskou školu poté do sítě školských
zařízení České republiky a pokračovat tak
v jejím provozu.
Vyplynul záměr otevřít tuto školku i ze
zájmu mezi rodiči? Týkal se výhradně
zaměstnanců Vítkovické nemocnice?
Můžete zájem rodičů nějak konkretizovat, respektive kolik dětí ve školce
máte?
Podkladem pro přípravu projektu byla
analýza potřeb zaměstnanců Vítkovické
nemocnice. Mateřská školka je tedy určena
pro děti zaměstnanců této nemocnice.
Již koncem května jsme Rozhodnutím
o přijetí k docházce ve školce podpořili 24
žádostí zaměstnanců. Přijali jsme přitom
děti ve věkovém rozmezí 2 až 6 let.
Jaké je personální obsazení a jak je zajištěn chod školky?
Osobní náklady zaměstnanců školky jsou
plně hrazeny z projektu Evropského sociálního fondu, s dětmi pracují tři odborní
pedagogové, dětská sestra, ředitelka.
Lze považovat práci s dětmi ve vaší
školce za standardní nebo nabízíte
nějaký nadstandard – v zázemí, výchově
či programu pro děti?
Mateřská školka nabízí nadstandardní
služby především svým provozem, a to od 6
do 19 hodin, včetně soboty. Dětem nabízíme
aktivity jako angličtina hrou, výtvarné EKO
hrátky, jóga, plavání, kulturní akce, výlety,
exkurze, lyžování, společné akce s rodiči.
Vše se odráží od školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání, který
chceme směrovat ke zdraví dětí a jejich
šťastnému dětství a životu.
V čem spatřujete výhody firemní školky
a proč byste rodičům – zaměstnancům,
doporučovala její plnohodnotné využívání?
Výhodou firemní mateřské školky je vytvoření podmínek pro návrat zaměstnanců
do pracovního procesu po mateřské nebo
rodičovské dovolené, vytvoření kvalitního
a flexibilního zařízení zajišťujícího péči
o děti v předškolním věku pro zaměstnance Vítkovické nemocnice. Za největší
výhodu považuji celodenní provozní dobu
včetně soboty a umístění školky přímo
v areálu nemocnice, takže si rodiče mohou
děti vyzvednout ihned po pracovní době.
Nezanedbatelnou výhodou také je, že
v případě onemocnění dítěte mu může být
v nemocnici poskytnuta ihned zdravotní
péče, což také jistě přispěje jejich rodičům
k většímu klidu a spokojenosti.
Nemocnice zajišťovala zdravotní
služby při Mistrovství Evropy
v atletice do 23 let
ZDRAVOTNÍCI POSKYTOVALI LÉKAŘSKOU A SESTERSKOU PÉČI PŘÍMO
NA STADIÓNU. DVĚ SESTRY TAKÉ PROVÁDĚLY KREVNÍ ODBĚRY V RÁMCI
PŘEDSOUTĚŽNÍCH DOPINGOVÝCH TESTŮ.
V jakých prostorech a kde školka sídlí,
jaké je její vybavení a kdo se na jeho
zajištění podílel?
Mateřská školka se nachází v pavilonu
J Vítkovické nemocnice, její konkrétní prostory najdeme v přízemí budovy.
Kapacita při běžném provozu je 24 dětí.
Na budování vnitřních prostor se podílela
Vítkovická nemocnice, vnitřní vybavení
bylo zajištěno z prostředků Evropské unie.
Dětem je zajištěn rovněž prostor pro pobyt
venku – zahrada s herními prvky i umělým svahem.
N
a jedné z největších letošních
sportovních akcích v České
republice zajišťovala zdravotní
služby také Vítkovická nemocnice. Při
osmém Mistrovství Evropy v atletice
do 23 let, které se uskutečnilo v polovině července na ostravském Městském
stadionu, Vítkovická nemocnice spolu
s Fakultní nemocnicí Ostrava a Rychlou
záchrannou službou poskytovala zdravotní služby atletům, členům realizačních týmů, ale i divákům.
„Vítkovická nemocnice zajišťovala
lékařskou a sesterskou péči pěti lidmi
přímo na stadiónu. Dále nám nemocnice
zajistila dvě sestry ke krevním odběrům
v rámci předsoutěžních dopingových
testů. V případě akutních případů jsme
také mohli využít lékařské péče přímo
ve Vítkovické nemocnici,“ říká lékař
české atletické reprezentace MUDr. Petr
Sikora, který lékařskou péči pro účastníky mistrovství koordinoval.
Osmé Mistrovství Evropy v atletice
do 23 let se uskutečnilo 14. až 17. července na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Nejvýznamnější atletické akce
letošního roku se zúčastnilo více než
1 300 mladých atletů ze 45 zemí Evropy.
NEMOCNICE
Text: Ing. Tomáš Želazko
Kdy mateřská školka zahájila provoz?
Školka zahájila svůj provoz v posledním
červnovém týdnu v rámci Adaptačního
programu pro děti. Rodiče mohli společně
s dětmi navštívit školku, shlédnout prostory, vybavení, seznámit se blíže s prostředím, pedagogy.
41
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Poliklinika Nymburk zakoupila
dva nové přístroje CRP
PŘÍSTROJE CRP MOHOU ZABRÁNIT ZBYTEČNÉMU UŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK PŘI VIROVÝCH INFEKCÍCH.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Věra Šejdová
P
oliklinika Nymburk zakoupila dva
nové přístroje CRP, jež lékařům
pomohou rozhodnout, zda nasadit antibiotika. Přístroje CRP v hodnotě
několik desítek tisíc korun mohou zabránit
zbytečnému užívání antibiotik při virových infekcích. Pomocí hladiny CRP lékař
snadno a rychle zjistí, zda v těle probíhá
infekce, kterou způsobují bakterie či viry.
Lékař díky přístroji CRP může nemocnému udělat test ihned. "Přístroj dokáže
spolehlivě rozlišit, jestli se jedná o infekci bakteriální nebo virovou. V prvním
případě lékař obvykle antibiotika nasadí,
ve druhém to nemá smysl. Nepomohla by,
protože proti virům neúčinkují. Pokud je
nemocný přesto dostane, bere léky úplně
zbytečně," říká MUDr. Eva Brunerová
z Polikliniky Nymburk s tím, že nesprávné užívání antibiotik je příčinou vzniku
rezistentních kmenů bakterií.
Test na CRP ocení nejen lékaři, ale také
lidé, které trápí časté infekce horních cest
dýchacích a hltanu. "Rychlotest CRP může
lékaři rozhodování hodně usnadnit. Výsledek se ukáže během několika minut," uvádí
MUDr. Brunerová.
V současné době existuje více způsobů, jak vyšetřit hladinu CRP. Lékař buď
využije služeb některé z laboratoří klinické
biochemie nebo vyšetření provede sám
v ordinaci. Tento způsob je nejefektivnější.
Přístroj umí velmi přesně určit množství
CRP. "Výsledek vyšetření musí v každém
případě vyhodnotit ošetřující lékař. Při
stanovení diagnózy bere totiž v úvahu jak
zjištěnou hladinu CRP, tak celkový stav
pacienta a jeho další zdravotní problémy,"
doplňuje lékařka.
Uvolňující a vyživující parafínové zábaly
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ ZAVEDLA NOVINKU  TERAPII POMOCÍ PARAFÍNU.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Ing. Věra Šejdová
NEMOCNICE
P
42
arafínové zábaly, které začala nově
nabízet Nemocnice s poliklinikou
Praha Italská, jsou vhodné nejen
k terapeutickým účelům, ale také pro
kosmetické účely ke zlepšení estetických
vad. Speciální vosk parafín je výborným
pomocníkem při léčbě onemocnění kloubů
a bolestech pohybového aparátu. Zábaly
působí rovněž blahodárně na nervovou
soustavu.
Parafínové zábaly se používají pro
prokrvení a zjemnění kůže rukou, loktů,
kolen a chodidel. „Po aplikaci je kůže
krásně hladká a jemná. Pacient pociťuje
uvolnění a zlepšení pohybu kloubů, což
výrazně ulevuje od bolesti pacientům
trpícím degenerativními onemocněními,“
popisuje léčebné efekty parafínu vedoucí
lékařka rehabilitačního oddělení nemoc-
nice MUDr. Dana Větvičková s tím, že
největší efekt mají parafínové zábaly při
léčbě drobných ručních kloubů horních
končetin, kolenních a ramenních kloubů
a oblasti celé páteře.
Parafín patří do procedur léčby teplem
a aplikujeme jej ve formě obkladů nebo
formou parafínové lázně. Před aplikací se
kostky parafínu zahřívají ve speciálním
přístroji na teplotu okolo 50 až 60 stupňů
Celsia. Místo, na které je kúra aplikována,
se důkladně očistí a vydesinfikuje. „Ruku
nebo nohu pak ponoříme do parafínové
lázně, popřípadě vosk aplikujeme na jinou
část těla. Parafín okamžitě přilne na pokožku, kde jej necháme zhruba 20 až 30
minut působit. Na konec vrstvu stáhneme
a v případě potřeby na ošetřené místo naneseme výživný krém,“ doplňuje lékařka,
která doporučuje použití parafínu jak při
komplexních rehabilitačních službách, tak
individuálně pro kosmetické účely.
Cena parafínového zábalu je 100 korun/1 aplikace. Zájemci se mohou objednávat na telefonním čísle: 221 087 272.
Unikátní léčbu podstoupilo v Novém
Jičíně již více než dvacet pacientů
JAKO PRVNÍ VE VÝCHODNÍ EVROPĚ ZAVEDLA KONCEM LOŇSKÉHO ROKU NOVOJIČÍNSKÁ RADIOTERAPIE LÉČBU TZV.
INTRAOPERAČNÍM OZÁŘENÍM.
Text: Bc. Radka Baková / Foto: Archiv Radioterapie
kromě karcinomu rekta i gynekologické
nádory, nádor slinivky, karcinom žaludku
a sarkomy v dutině břišní.
TÝMOVÁ PRÁCE
Intraoperační radioterapie je multidisciplinární metoda léčby, která vyžaduje
„Kolorektální karcinom
je druhým nejčastějším
zhoubným nádorem
v populaci střední
a východní Evropy“
týmovou spolupráci chirurgů, radiačních
onkologů, anesteziologů a patologů, kteří
zodpovídají za celou proceduru, radiologického fyzika, jehož náplní je zajištění
všech dat pro přesnou dávku záření a dohlížení na celý ozařovací proces. „Radiační onkolog intraoperační radioterapii
PRVENSTVÍ V NÁDORECH TLUSTÉHO
STŘEVA
Nádory tlustého střeva a konečníku patří
v České republice mezi hlavní příčiny
úmrtí. Na sto tisíc obyvatel ročně připadá
76 nových onemocnění. Přestože má nový
program intraoperační radioterapie v boji
s kolorektálním karcinomem výrazně pomoci, lékaři nepřestávají apelovat na prevenci. „Právě včasné odhalení nemoci
dává lidem až devadesátiprocentní šanci
na vyléčení. Kolorektální karcinom se
vyvíjí dlouho, pět až 15 let není výjimkou.
Jeho projevy závisejí na umístění. V pravé
polovině tlustého střeva rostou nádory
často bez povšimnutí. Pouze včasná diagnostika dokáže odvrátit nepříznivý trend
v úmrtí na toto onemocnění,“ uzavírá
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
NEMOCNICE
APLIKOVAT LZE VYSOKOU DÁVKU
ZÁŘENÍ BEZ POŠKOZENÍ ZDRAVÝCH
TKÁNÍ
Pacient s lokálně pokročilým karcinomem
konečníku absolvuje nejdříve předoperační
radioterapii, doplněnou o chemoterapii.
S odstupem pěti až osmi týdnů po jejím
ukončení je operován. „Po radikálním odstranění nádorů je v průběhu operačního
výkonu do oblasti lůžka nádoru aplikována
dávka doplňujícího záření. Během intraoperační radioterapie (IORT) aplikujeme
záření přímo do oblasti operačního pole.
Na oblast tumoru nebo jeho lůžka lze takto
jednorázově aplikovat velmi vysokou dávku záření, a to bez ozáření zdravých tkání,
které jsou z ozařovaného objemu dočasně
mechanicky odsunuty. Metoda IORT zlepšuje léčebné výsledky u celé řady solidních
nádorů,“ vysvětluje princip unikátní metody vedoucí Komplexního onkologického
centra a zároveň primářka radioterapie
a onkologie doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. U intraoperační radioterapie
hraje důležitou roli také výběr vhodných
pacientů. Mezi indikace této metody patří
indikuje, během operace konzultuje nálezy
s patologem a chirurgem, na něm záleží
definitivní rozhodnutí, zda IORT provést
či nikoli. Onkolog rovněž komunikuje
s fyzikem, určuje hloubku a dávku záření.
Je odpovědný za umístění hardwaru pro
IORT a zajištění procedury v ozařovně,“
popisuje doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. Vlastní umístění tubusu pro
intraoperační radioterapii do operačního
pole provádí chirurg. Výkon by nebylo
možné provádět ani bez zdravotních sester,
radiologických asistentů a sanitářů, kteří
zodpovídají za aseptické podmínky, transport pacienta a jeho polohování.
43
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Zájem lidí o kontaktní čočky roste
KONTAKTNÍ ČOČKY VÝBORNĚ KORIGUJÍ OČNÍ VADU, UMOŽŇUJÍ NORMÁLNÍ ZORNÉ POLE I PROSTOROVÉ VIDĚNÍ, ALE NESNÁŠÍ JE
KAŽDÝ.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová
nasazovat, měnit a čistit. Péče o brýle je
oproti tomu podstatně jednodušší.
„Výhodou u kontaktních čoček je ostrost
vidění, která je v celém spektru, zatímco
u brýlí je zorné pole omezené rámečky.
Ne každý snáší čočky dobře, někomu
například vadí, že by si měl sahat do oka.
Překážkou v jejich nošení mohou být onemocnění předního segmentu oka, například záněty spojivek, onemocnění rohovky,
a také alergie obecné, či na samotné čočky
nebo roztok, ve kterém se uchovávají. Vadí
lidem, kteří pracují dlouho u počítače,
v klimatizované, zakouřené či špatně
osvětlené kanceláři a v prašném prostředí.
Nejsou vhodné ani pro lidi s poruchou
imunity, diabetiky a pro některé alergiky,“
uvádí MUDr. Zuzana Sobková.
MUDr. Zuzana Sobková
NEMOCNICE
K
44
ontaktní čočky lidé používají již celá
desetiletí. Jejich významné rozšíření
po celém světě začalo v šedesátých
letech minulého století objevem měkkých
kontaktních čoček českým vědcem profesorem O. Wichterlem. Od té doby došlo
k výraznému pokroku, přičemž kontaktní
čočky může nosit téměř každý člověk.
Dnešní kontaktní čočky jsou maximálně
přizpůsobené požadavkům kladeným
na zdraví vašich očí.
Ve Spojených státech nosí kontaktní
čočky každý pátý člověk, který špatně vidí.
V Evropě čočky volí zatím osm procent lidí,
v Česku je to okolo pěti procent. Kontaktní
čočky dnes může nosit téměř každý bez
omezení věku a typu oční vady, dokonce
i nejmenší děti. Před pořízením prvních
čoček je však nutné se nechat vyšetřit u očního lékaře. Jedinou skutečnou podmínkou
je zdravý přední segment oka a snášenlivost
čoček, to ale u většiny lidí nebývá problém.
„K nám dochází zhruba 100 pacientů,
kteří využívají kontaktních čoček,“ říká
MUDr. Zuzana Sobková s tím, že čočky
přitom mohou být dobrou alternativou pro
každého, kdo se chce zbavit obrouček – ať
už trvale nebo jen na pár dnů či hodin.
BRÝLE NEBO ČOČKY?
Lidé s vadami zraku se obvykle rozdělují
na dvě kategorie. Jedni nedají dopustit
na brýle a považují je za skvělý módní doplněk. Druzí si naopak neumějí svůj život
představit bez kontaktních čoček. Obě
řešení mají své výhody, ale i nevýhody. Ti,
kdo potřebují korigovat nějakou oční vadu,
si mezi brýlemi nebo čočkami vybírají
podle několika kritérií. Volba, zda brýle
nebo čočky, je do značné míry individuální
a záleží především na požadavcích klienta.
Brýle jsou jednoduché, snadno se nosí
a osvědčily se jako doplněk, který zlepší
vidění a navíc podtrhne osobnost člověka.
Při vstupu z chladna do teplé místnosti
se však zamlží a z člověka je téměř slepec.
V dešti a sněhu se musejí brýle čistit a hrozí poškrábání skel, a tím také klesá jejich
životnost. Brýle nejsou vhodné ani pro
aktivní sportovce.
Naopak kontaktní čočky výborně korigují oční vadu, umožňují normální zorné pole
i prostorové vidění, ale nesnáší je
každý. Také péče o čočky je celkem náročná
a musí se stále kupovat nové. Kvalitní nitrooční čočky zajistí výborné zrakové funkce
a normální zorné pole za cenu, že se musí
ČOČKY JSOU DOBRÉ PRO SPORT
I ZÁTĚŽ
Kontaktní čočky však výborně korigují
oční vadu, umožňují normální zorné pole
i prostorové vidění. Běžně se vyrábí od –12
do +8 dioptrií, ale je možné objednat i čočky
silnější než 20 dioptrií. Kontaktními čočkami lze řešit krátkozrakost a dalekozrakost.
Jejich obrovskou výhodou je, že se mohou
používat i při sportu nebo zátěžových situacích. Nositele tak nijak neomezují.
Již nejmenší děti mohou mít kontaktní čočky. Miminko s šedým zákalem se
také operuje měsíc po narození a od dvou
měsíců má kontaktní čočky. To je ale spíše
výjimka, obvykle dostávají děti čočky až
po třináctém roce života. Až v 70 procentech jsou to slečny, které se v tomto věku
chtějí líbit. Chlapci zase častěji chtějí čočky
kvůli sportu. V dospělosti se zájem o kontaktní čočky zhruba vyrovnává, i když dál
mírně převažují ženy.
Kontaktních čoček je na trhu velké
množství. Při jejich výběru se řiďte hlavně
tím, jak často je budete nosit. Než si je vyberete, dobře zvažte, nakolik jste schopní
se o čočky, a tím i o své oči starat. Lidé,
kteří odmítají nosit brýle a chtějí se spolehnout jen na kontaktní čočky, nejčastěji volí
měsíční či čtrnáctidenní variantu. Tyto
čočky se na noc sundávají. Pokud s nimi
budete spát, nejspíš vám do rána oči zrud-
nou a budou vás pálit. Nevýhodou tedy je,
že například při cestování s sebou musíte
vozit roztok a pouzdro na čočky.
Některé čočky jsou schváleny i pro prodloužené nošení, můžete s nimi spát po šest
nocí, nebo kontinuální nošení, kdy je můžete mít na oku nepřetržitě třicet dnů i nocí.
Odpadá tedy používání dezinfekčního
roztoku. Člověk, který spí v čočkách, by měl
několikrát během dne zkontrolovat, jestli
má oči klidné a bez zarudnutí, uvědomit si,
jestli dobře vidí a jestli nemá v očích pocity
podráždění či zda oči dokonce nebolí.
Čočky pomáhají lépe vidět, ale stejně
tak mohou váš zrak zničit, pokud je špatně
používáte a ošetřujete. První chyby se
můžete dopustit už při jejich výběru. Když
místo návštěvy očního specialisty začnete
hledat na internetu. Před prvním použitím
"náhradních očí" je nezbytné oční vyšetření, zkouška čoček nebo nácvik nasazování
a vyndávání. Lékaři varují i před změnou
kontaktních čoček na vlastní pěst. „Největším problémem je to, že lidé nosí kontaktní
čočky, aniž by chodili k očnímu lékaři
na pravidelné kontroly. Dospělí by měli
chodit na kontroly jednou za půl roku,
děti do patnácti let jednou za tři měsíce,“
sdělila doktorka.
„Ve Spojených státech nosí
kontaktní čočky každý pátý
člověk, který špatně vidí.
V Evropě čočky volí zatím
osm procent lidí, v Česku je
to okolo pěti procent“
ČOČKY POTŘEBUJI PÉČI
Kontaktní čočky potřebují péči. Oči si kontaktními čočkami můžete poškodit i kvůli
špatné hygieně. Čočky byste si měli zásadně nasazovat a vyndávat umytýma rukama. Častou a vážnou chybou bývá také to,
když chce někdo ušetřit a nosí čočky o den
nebo třeba o týden déle, než mu doporučí
specialista. Velkou chybou je nošení čoček,
které oči dráždí nebo způsobují červenání
očí. Je zdraví nebezpečné si říkat, že bolest
překonám, že něco vydržím. Čočky by se
měly nosit jen na zdravé oči.
Zhruba před rokem se na trhu objevila
novinka, a to jednodenní kontaktní čočky
ze silikonhydrogelového materiálu. Jsou
určené pro lidi, kteří běžně nosí brýle
a chodí si jednou dvakrát týdně zahrát
tenis, fotbal, do fitnesu nebo si třeba žena
chce vzít čočky místo brýlí na ples. Nemusí
tak kontaktní čočky průběžně uchovávat
ve speciálním pouzdře a roztoku, který
je potřeba neustále měnit, aby se v něm
nenamnožily bakterie. „Otevřou pouzdro s jednodenními čočkami, nasadí si je
čistýma rukama a po použití je zahodí.
Při sportování nebo před dalším plesem
si rozbalí nový sterilní pár, aniž by o ně
museli nějak speciálně pečovat,“ vysvětlila MUDr. Sobková s tím, že jednodenní
kontaktní čočky představují nejpohodlnější a nejbezpečnější variantu nošení čoček,
protože se zahazují po jediném použití.
INZERCE
Clarion Congress Hotel Ostrava
18. - 19. 10. 2011
POŘADATEL
Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
ve spolupráci s Českou angiologickou společnosti ČLS JEP
www.nemvitkovice.cz
www.angiology.cz
HLAVNÍ TÉMATA
ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
P. Bědajanek, V. Čížek, J. Chmelo, D. Kučera, D. Maděřič, K. Roztočil, P. Uhlig, M. Válka
Informace a registrace: AMCA, spol. s r.o., e-mail: [email protected], tel.: 221 979 351, 731 496 060, www.angiology.cz
- Diagnostika akutní (ALI) a kritické (CLI) končetinové ischémie
HLAVNÍ TÉMATA
- Možnosti chirurgické a endovaskulární terapie ALI a CLI
- Diagnostika akutní (ALI) a kritické (CLI) končetinové ischémie
- Konzervativní
terapie CLI
- Možnosti chirurgické a endovaskulární terapie ALI a CLI
- Intervence
na
bércových
- Konzervativní terapie CLI tepnách
- Komplexní
program
„diabetická
- Intervence
na bércových
tepnách noha“
SKUPINA AGEL
PŘEDSEDA ORGANIZAČNÍHO VÝBORU
MUDr. Dušan Kučera
primář Vaskulárního centra Vítkovická nemocnice a.s.
- Komplexní program „diabetická noha“
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity)
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity)
jakokontinuálního
akce kontinuálního
– účastníci
obdrží
certifikát o účasti.
jako akce
vzdělávánívzdělávání
– účastníci obdrží
certifikát
o účasti.
DOPROVODNÝ PROGRAM
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Kongres v Břeclavi přilákal 150 odborníků
MEZINÁRODNÍ KONGRES DEZINFEKCE A HYGIENY V BŘECLAVI TENTOKRÁT NESL NÁZEV ÚSPORY V PODOBĚ PREVENCE.
Text: Bc. Radka Baková, Bc. Petra Uvírová / Foto: Bc. Petra Uvírová
N
a 150 lékařů, zdravotních sester,
obchodních zástupců a odborníků
pohybujících se v oblasti zdravotnictví a prodeje zdravotnického materiálu
se koncem května zabývalo na kongrese tématy jako efektivnost protiepidemiologických opatření, ekonomika nozokomiálních
nákaz, odpadové hospodářství ve zdravotnických zařízeních nebo standardizace
a bezpečí pacientů ve zdravotní péči.
„Program kongresu byl rozdělen do tří
bloků. Jednotlivé přednášky se střídaly s prezentacemi firem distribujícími
zdravotnický materiál a dezinfekci. Jedním
z těchto distributorů byla kupříkladu firma
BODE, která se specializuje na dezinfekci
rukou. Své výrobky představila také společnost s francouzskými kořeny ANIOS,
jež byla zastoupena slovenským dodavatelem,“ popsal Mgr. Aleš Rozsypal ze společnosti MARTEK MEDICAL. Ve druhém
bloku pak byly prezentovány odborné
příspěvky, které směřovaly k zefektivnění
dezinfekcí, novinek v oblasti deklarování
účinnosti dezinfekčních přípravků v Evropě. „A co je hlavní, v každé přednášce,
ostatně to byl i jeden z hlavních cílů
kongresu, byl kladen důraz na prevenci
v oblasti hygieny a předcházení šíření nozokomiálních nákaz, zejména strašákům
dnešní doby jako jsou MRSA, klostridiové
infekce apod.“ dodal Mgr. Rozsypal. Závěrem kongresu přednášel MUDr. Martin
Štrba, lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Břeclav, a Bc. Marie Uttendorfská, sestra pro kvalitu
ošetřovatelské péče, taktéž z Nemocnice
Břeclav. Ing. Dalibor Hřib za společnosti
LORIKA, v úplném závěru prezentoval
svou přednášku týkající se prostředků
personální hygieny pro lékařský a zdravotnický personál. Poté už následoval prostor
pro diskusi, která byla spojena s předáním
certifikátů.
Kongres byl po odborné stránce
hodnocen účastníky jako zdařilý a velmi
přínosný. „Přednášející i posluchači byli
ohodnoceni kreditními body a jako doklad
o účasti obdrželi certifikát. Velkým přínosem pro většinu účastníků byla možnost
setkání s ostatními kolegy zastávajícími
obdobné funkce, což vedlo nejen k výměně
zkušeností, ale také navazování nových
profesních vztahů,“ sdělila manažerka
marketingu a PR Petra Uvírová a doplnila: „Společnost MARTEK MEDICAL by
tímto způsobem chtěla znovu poděkovat
dodavatelským firmám i kolegům za perfektní práci a pomoc s přípravou celého
kongresu.“
Odbornou záštitu nad pořádanou akcí
měla Česká společnost pro sterilizaci v čele
s jejím předsedou RNDr. Bruno Šudřichem, který se ujal moderování celého
kongresu.
MARTEK MEDICAL podpořil sledge hokej
NA PODPORU TOHOTO SPORTU VĚNOVALA SPOLEČNOST 150 TISÍC KORUN.
NEMOCNICE
Text: Bc. Petra Uvírová / Foto: Archiv MARTEK MEDICAL
46
V
únoru ožilo švédské město Solleftea
sportovním duchem a stalo se hostitelem Mistrovství Evropy ve sledge
hokeji. Pro mnohé může být tento netradiční sport „velkou neznámou“, ovšem pro
lidi s tělesným postižením tabu rozhodně
není. Znamená pro ně alespoň chvilkový
útěk ze světa handicapovaných a umožňuje
jim začlenit se alespoň na malou chvíli
mezi „zdravé“ jedince. Sledge hokej je jakousi odnoží ledního hokeje. Kolébkou tohoto netradičního sportu je již zmiňované
Švédsko. Atypická je pro tento sport také
speciální výbava, která je velmi nákladná
a je upravena právě pro lidi s tělesným postižením. Až tedy uvidíte loga společnosti
MARTEK MEDICAL na helmách těchto
houževnatých hochů, nedivte se. Na podporu tohoto sportu věnoval MARTEK MEDICAL částku 150 tisíc korun. „Jsme velice
pyšní na to, že jsme mohli podpořit jak
rozvoj tohoto nepříliš mediálně známého
sportu, tak hlavně tyto mladé muže, kteří
se jen tak nevzdávají,“ řekl ředitel MARTEK MEDICAL Ing. Tomáš Dohnal.
Český tým měl na mistrovství našlápnuto skvěle, avšak tuto spanilou jízdu
v posledním zápase narušil italský tým.
Nicméně i přes finálový rozkol se Česká
republika nemusí stydět za své výkony
a ziskem dvou stříbrných medailí z posledních dvou evropských šampionátů
se zatím žádný jiný tým pyšnit nemůže.
Zlatým hřebem tohoto sportovního klání
byla návštěva švédské princezny Victorie,
která přišla vyjádřit podporu sportovcům
s tělesným handicapem.
Když lékárna voní novotou
NENÍ TOMU TAK DÁVNO, CO LÉKÁRNA REPHARM NA TYRŠOVĚ ULICI V OSTRAVĚ PŘIVÍTALA SVÉHO PRVNÍHO ZÁKAZNÍKA.
Text: Bc. Petra Uvírová, Bc. Radka Baková / Foto: Bc. Petra Uvírová
R
na Tyršově ulici v Ostravě se stal Mgr. Luděk Brož, který má letité zkušenosti
z působení v lékárně na Hornické polikli-
Nezbytný kolaudační souhlas byl stavebním úřadem vydán 11. dubna. „Realizace
celého projektu trvala pouhé dva měsíce.
Otevření lékárny v rekordně krátké době
je jedním z kroků k cíli – nabízet našim
klientům špičkovou a komplexní péči,“
sdělila manažerka lékáren společnosti
REPHARM Ing. Lenka Franková.
Slavnostního přestřižení pásky se
ve středu 4. května zúčastnili nejen
zástupci společnosti REPHARM, ale také
zástupci z vedení AGELu. „Cena celé stavby se vyšplhala na částku přesahující čtyři
miliony korun, přičemž jedna třetina celkového obnosu byla vynaložena na interiér
lékárny. Ten byl navržen na míru a ve stylu, ve kterém bychom rádi pokračovali
i při realizaci dalších projektů společnosti
REPHARM,“ řekl při slavnostním otevření
ředitel techniky a provozu Ing. Miroslav
Miller, Ph.D., který měl stavbu na starosti.
Vedoucím LÉKÁRNY REPHARM
NEMOCNICE
INZERCE
EPHARM vybudoval novou lékárnu
ve velmi krátkém čase. Samotné
stavební práce začaly 17. ledna a již
po dvou měsících byly úspěšně dokončeny.
nice. Se svým pětičlenným týmem byl už
od prvního dne v plné pohotovosti. „Máme
radost z příjemných nových prostor a doufáme, že si k nám lidé najdou brzy cestu,“
uvedl Mgr. Luděk Brož a na otázku, jaké
služby lékárna lidem nabídne odpověděl:
„Našim klientům se dostává plného servisu, tedy nejenom odborného zdravotnického ošetření, ale také plné lékárenské péče –
od výdeje léků na lékařský recept, přípravy
individuálně vyráběných léčivých přípravků na recept, přes výdej zdravotnických
prostředků a odborné informace poskytované zákazníkům. Klientům poskytujeme
také konzultační činnost. Zaměřujeme se
především na prevenci a zdravý životní
styl, pacientům samozřejmě vyjdeme vstříc
i v dalších záležitostech.“
47
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Komunikovať znamená veľa dávať
VŠETKY DOBRÉ VZŤAHY ZÁVISIA OD SRDEČNÉHO SPRÁVANIA SA A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ.
Text: PhDr. Zlatica Halmová, námestník riaditeľa pre ošetrovateľstvo FORLIFE / Foto: Artishock
NEMOCNICE
K
48
omunikácia s pacientom zaberá prevažnú časť profesionálnej činnosti
zdravotníckeho pracovníka. Schopnosť sestry a lekára komunikovať sa ešte aj
v súčasnosti chápe ako niečo samozrejmé,
čo sa netreba učiť. Komunikačné zručnosti nie sú súčasťou súboru vrodených
vlastností osobnosti, človek si ich osvojuje v priebehu života a zdokonaľuje sa
v nich spravidla cestou pokusov a omylov.
Profesionálna komunikácia sa ponecháva
na intuíciu a na improvizáciu. Predmet
komunikácia sa začal vyučovať v odbore
ošetrovateľstva až po roku 1989.
Význam slova pri styku s chorým oceňovali už starí Gréci. V Platónových spisoch
sa nachádzajú myšlienky, ktoré sú potrebné pre ošetrovanie duše chorého, aby aj
stav tela bol dobrý. V novoveku poukázal
na význam hovoreného slova S. Freud. Aj
na základe svojich liečebných skúseností
zdôrazňoval, že slovo môže urobiť človeka
blaženým alebo ho vohnať do zúfalstva,
preto s ním treba narábať ako s liekom.
Vedieť správne komunikovať s pacientom je umením. Zdravotnícky pracovník
musí vedieť o čom má hovoriť, aký tón má
použiť, čo má povedať a hlavne ako to má
povedať. Vystihnúť ten pravý čas, kedy to
pacient najviac potrebuje. Dobrá komuni-
kácia zaručuje dobrý vzťah medzi pacientom a zdravotníkom a mala by zaručiť, že
pacient sa nebude na zdravotníka sťažovať
a bude ho viac oceňovať, rešpektovať a pokladať za dobrého profesionála.
Skúsenosti z praxe naznačujú, že
pacienti sa pri hodnotení zdravotníckych pracovníkov viac upriamujú na ich
schopnosť komunikovať ako na technickú
profesionalitu. Zdravotnícke povolanie kladie na jedno z prvoradých miest
hlavne dôraz na komunikáciu s pacientom.
Umeniu vedieť správne komunikovať
s človekom v chorobe a v zdraví sa musí
neustále lekár a sestra zdokonaľovať,
prehlbovať si vedomosti a nadobúdať
komunikačné zručnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa očakáva primeraná
komunikačná schopnosť (zručnosť), ktorá
sa využíva v každodennom kontakte
s pacientom v súlade s etickými princípmi
povolania. Empatia v komunikácii medzi
zdravotníckym pracovníkom a pacientom
je základom profesionálnej, ale aj ľudskej
komunikácie.
S vedomím, že je čo zlepšovať v komunikácii vedenie nemocnice FORLIFE n.o.
usporiadalo dňa 18.04.2011 celoústavný
seminár pre lekárov a sestry na tému
„Efektívna komunikácia zdravotníckeho
personálu“. Po uvítaní riaditeľa bola zahájená odborná časť venovaná problematike
komunikácie. V úvode boli odprezentované základné zákonitosti účinnosti komunikovania, zároveň upozornenia na jej
možné deformácie, chyby, ktoré sa môžu
v procese komunikácie vyskytnúť. V prednáške „Lekársky a sesterský rozhovor s pacientom“ boli odprednášané zákonitosti
pri vedení rozhovoru. Napríklad, na čo sa
majú sústrediť zdravotnícki pracovníci pri
rozhovore, akou formou a ako viesť rozhovor. Zdôrazňovaná bola technika vedenia
rozhovoru, ktorá sa má odvíjať z momentálnej situácie potrieb, prianí a predstáv
pacienta. Nosnou témou bola rozoberaná
problematika podávania informácií o liečbe, reakcia pacienta na diagnózu a liečbu
ako aj vnímanie reakcie klienta. Lekár
a sestra v sociálnom kontexte s pacientom
vysielajú verbálne a neverbálne signály
a informácie. Dešifrovanie týchto signálov
pomáhajú vyjadriť spokojnosť, pochopenie, úctu a vzájomné uznanie.
Tento seminár venovaný komunikácii
mal veľký ohlas a bol vnímaný medzi
zamestnancami veľmi pozitívne. Cieľom
bolo vylepšiť komunikáciu – LEKÁR –
SESTRA – PACIENT a komunikačné
zručnosti v súvislosti s poskytovanou
zdravotnou starostlivosťou. Podarí sa to?
Je to prvý krok k zlepšovaniu komunikačného prejavu voči pacientom aj kolegom.
Záleží len na nás samých. Nároky kladené
na komunikačné schopnosti sú vysoké ale
nestoja peniaze, je to v nás a je len na nás
tieto schopnosti rozvíjať.
Využívanie komunikačných zručností
sa dá predstaviť ako schody, po ktorých
postupne stúpame k cieľu, ktoré bez zvládnutia jednotlivých medzistupienkov nedosiahneme. Dôležité sú morálne vlastnosti,
postoj k druhým, ale aj k sebe samému
a k životu vôbec. Až pochopenie tohto
zložitého vzťahu komunikačných zručností
nám umožní aktívne ich využívať v praxi.
Komunikácia má nezastupiteľné miesto
v poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
veď ako povedali klasici: „Komunikovať
znamená veľa dávať.“
Ďalší seminár by sme chceli zorganizovať v októbri.
NA ZÁVER JEDEN KOMUNIKAČNÝ
PRÍBEH, KTORÝ ODZNEL NA SEMINÁRI.
Reakcie pacienta na liečbu
Odborné zdroje sa veľmi málo zmieňujú o charakteristike, ktorou je aktuálny
fyzický a psychický stav starajúcich sa osôb
(zdravotných sestier, sanitárok), hoci aj oni
bezpochyby ovplyvňujú úroveň sociálnej
interakcie a komunikácie pri poskytovaní
starostlivosti. Významným článkom je
jednoznačne predchádzajúca osobná skúsenosť. Opatrujúceho ovplyvňujú zážitky
z rodiny, zo sociálnych kontaktov a svoje
skúsenosti potom premietajú do svojej
profesionálnej praxe v pozitívnom aj negatívnom zmysle.
Pri starostlivosti o starších alebo
handicapovaných osôb často zabúdame
na neverbálnu komunikáciu.
Rakovina prsníka – celospoločenský problém
RAKOVINU PRSNÍKA JE MOŽNÉ VČAS ODHALIŤ A ÚSPEŠNE LIEČIŤ.
Text: MUDr. Elena Loumová, primárka rádiodiagnostického oddelenia vo VNsP Levoča a mamodiagnostik Nemocnice Krompachy / Foto: Artishock, archív VNsP Levoča
R
akovina prsníka je v súčasnosti
najčastejším typom rakoviny u žien
v rozvinutých krajinách a zároveň je
jedným z najviac preskúmaných a najlepšie
liečiteľných typov rakoviny. Jednoznačnú odpoveď na príčinu vzniku rakoviny
prsníka nepoznáme, poznáme iba rizikové
faktory tohto ochorenia.
Rakovinu prsníka je možné včas odhaliť
a teda aj úspešne liečiť. Je veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť rizikovej skupine
žien, medzi ktoré radíme ženy s pozitívnou
rodinnou anamnézou, ženy, ktoré nerodili
a nekojili, ženy po dlhodobej aplikácii
estrogénov, ženy v postmenopauze, s nadváhou, hypertenziou, cukrovkou, ženy so
zhubným nádorom ováriá, krčka maternice, hrubého čreva a iných orgánov.
Najčastejšie sa vyskytuje u žien vo veku
55 – 65 rokov, hoci nie je zvláštnosťou
u žien mladších ako 40 ročných. Približne 70 % zhubných nádorov prsníka si
v skutočnosti nájde sama žena. Na ďalšie
skúmanie hrčky existuje množstvo metód
od počiatočného klinického vyšetrenia
po odoslanie pacientky na odborné vyšetrenie, až k podrobnejším metódam, ktoré
potvrdia diagnózu rakoviny a poskytnú
informácie o spôsoboch jej liečby.
Nádor v prsníku sa môže nájsť počas
preventívnej prehliadky, pri pravidelných
gynekologických kontrolách a pri samovyšetrovaní. Existujú však aj ďalšie zmeny
prsníka, ktoré môžu poukazovať na rakovi-
S vývojom nových typov liečby sa včasná rakovina stáva vyliečiteľnou chorobou
– za predpokladu, že sa včas určí správna
liečba. Všetko úsilie zdravotníkov – mamológov smeruje k diagnostike zhubných
nádorov vo včasnom ešte bezpríznakovom
štádiu. Tento cieľ je však možné dosiahnuť
iba v spolupráci so ženskou populáciou,
a to zvyšovaním zdravotného uvedomenia žien, pravidelnými preventívnymi
prehliadkami u gynekológa a preventívnym mamografickým vyšetrením hlavne
u rizikových žien, a to každé 2 roky. Aj
„Najčastejšie sa
vyskytuje u žien vo veku
55 – 65 rokov, hoci nie je
zvláštnosťou u žien mladších ako 40 ročných“
Mamografia je prvou zobrazovacou
metódou, ktorá sa vykonáva u žien po 40.
roku na podrobnejšie vyšetrenie anomálie
prsníka a podá viac informácií o veľkosti,
uložení, konzistencii hrčky a väčšinou aj
o charaktere nádoru. U žien mladších ako
40 rokov, u tehotných a dojčiacich žien
je metódou voľby ultrasonografia. Tá sa
vykonáva aj ako doplnková metóda po mamografii v prípade nejasného nálezu. Hoci
zobrazovacie metódy môžu v diagnostike
anomálií prsníka pomôcť, v skutočnosti
iba histologické vyšetrenie vzorky tkaniva
z biopsie môže potvrdiť diagnózu rakoviny. Presná diagnostika rakoviny prsníka
je kľúčová nielen pre zistenie, či sa jedná
skutočne o nádor, ale aj pre kompetentné
rozhodovanie o liečbe ochorenia.
Daniela Hudáková, Anna Kubusová pri príprave
prístroja mamograf
napriek vyššej úrovni zdravotníckej osvety
oproti minulosti, napriek technickým
vymoženostiam, ako je internet a napriek
hustej sieti mamografov, je ešte stále
pomerne vysoké percento žien, ktoré bagatelizujú zdravotné problémy s prsníkmi,
a to buď zo strachu z výsledku vyšetrenia
alebo z neznalosti dôsledkov zanedbania
problémov.
Cieľom našich zdravotníkov je preto odbúrať strach žien z vyšetrenia a presvedčiť
ich, že iba prevencia a včasná diagnostika
ochorenia prsníkov dávajú nádej na skoré
uzdravenie a návrat do plnohodnotného
života.
NEMOCNICE
MUDr. Elena Loumová – popis snímkov
na mamografickom pracovisku
nu. Jedným z príkladov je zápalový typ rakoviny prsníka, ktorého charakteristickým
rysom je začervenanie časti alebo celého
prsníka a pokožka vzhľadu pomarančovej
kôry. Medzi najčastejšie zmeny, ktoré niekedy poukazujú na rakovinu prsníka patria
zmena veľkosti prsníka, zmena bradavky
(jej vtiahnutie), krvavý výtok z bradavky,
zvrašťovanie kože, tzv. pomarančová kôra,
opuch lymfatických uzlín v podpazuší,
hmatateľná hrčka v prsníku, trvalá bolesť
prsníka. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité
samovyšetrovanie a pravidelné preventívne prehliadky u gynekológa. Ak sa objaví
hrčka v prsníku alebo akákoľvek podozrivá
zmena, je potrebné navštíviť svojho gynekológa. V prípade nutnosti rozhodne Váš
lekár, či sú potrebné ďalšie vyšetrenia. Väčšina hrčiek v prsníku sú našťastie benígne.
Je však dôležité, aby sa každá podozrivá
hrčka v prsníku dôkladne vyšetrila, kým sa
stanoví definitívna diagnóza.
49
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Umývaj si ruky – zachrániš život!
SPRÁVNA HYGIENA A DEZINFEKCIA RÚK JE JEDNOU Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH PREVENCIÍ VZNIKU NEMOCNIČNÝCH INFEKCIÍ.
Text: Ing. Jana Krokošová, zástupca primára oddelenia klinickej mikrobiológie, Nemocnica Zvolen / Foto: Mgr. Andrea Beňová
NEMOCNICE
D
50
ňa 5. 5. 2011 sa v Nemocnici Zvolen
konal 1. ročník kampane Čisté
ruky, ktorou sa Nemocnica Zvolen
prvýkrát zapojila do projektu WHO
„Clean Care Is Safer care“ (Umývaj si ruky
– zachrániš život) – kampane zameranej
na hygienu a dezinfekciu rúk.
V Nemocnici Zvolen je výber vhodnej
a účinnej dezinfekcie cielený podľa mikrobiálneho osídlenia pacientov hospitalizovaných na jednotlivých oddeleniach,
zostavený na základe použitia dezinfekčných látok s najširším spektrom účinku.
Ochrana hospitalizovaných pacientov je zabezpečená prísnym sledovaním
dodržiavania bariérovej ošetrovacej
techniky s cieľom minimalizovať všetky
vektory prenosu nemocničnej infekcie.
Ruky zdravotníkov a postupy ich hygieny
a dezinfekcie sú v Nemocnici Zvolen a.s.
prísne sledované.
Akcia Čisté ruky prebiehala v dvoch
fázach – vo fáze edukácie zdravotníckych
pracovníkov v tejto oblasti a vo fáze prezentácie používaných postupov a dezinfekcie verejnosti s cieľom poukázať, že napriek
nepriaznivej situácii v zdravotníctve sú aj
nemocnice a Nemocnica Zvolen sa k nim
rozhodne radí, kde je bezpečnosť pacientov
z pohľadu nemocničných nákaz na prvom
mieste.
Medzinárodný deň hygieny rúk sa zapojením Nemocnice Zvolen do tohto projektu
WHO stal dňom, kedy si personál aktívne
formou prednášok pripomenul a aktu-
alizoval postupy ako si správne umývať
a dezinfikovať ruky. Prezentačná akcia ako
súčasť tohto projektu bola organizovaná
v priestoroch recepcie polikliniky a prebiehala v dvoch rovinách. Pre nemocničný
personál spoločnosť Bochemie prevádzala
dezinfekciu rúk, ktorú si mohol každý
vyskúšať a overiť pod fluorescenčným
svetlom. Pre obyvateľov mesta Zvolen
a okolia prebiehala prezentácia mechanického umývania rúk s použitím dezinfekčného mydla ako prevencie prenosu vírusov
a baktérií v bežnom kontakte.
Akcii Čisté ruky predchádzala reklamná kampaň, ktorá zabezpečila výbornú
účasť a podporila záujem o hygienu, či
už z pohľadu prezentácie nemocničnej
starostlivosti alebo podpory hygieny rúk
v domácom prostredí v rodine. Akciu navštívili aj žiaci MŠ, základných a stredných
škôl, ktorí prejavili záujem o realizáciu
podobných projektov v priestoroch škôl.
„Z môjho pohľadu akciu hodnotím ako
úspešný začiatok komunikácie nemocnice
s obyvateľmi mesta a regiónu. Verím, že
akcia bude mať pokračovanie a už teraz sa
teším na 2. ročník kampane.“
Ocenenie biele srdce symbolizuje lásku, čistotu,
pomoc a humanitu za obetavú a prínosnú prácu,
ktorým boli ocenené sestry v Nemocnici Zvolen
SLÁVNOSTNÝ SEMINÁR PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA SESTIER V NEMOCNICI ZVOLEN.
Text: Bc. Renáta Popudová, prezidentka RK SaPA Zvolen
OCENENIE BIELE SRDCE
„Bielým srdcom“, ktoré charakterizuje
hlavne lásku, čistotu, pomoc a humanitu,
boli za obetavú a prínosnú prácu v kategó-
„Týmto seminárom chceme
vyzdvihnúť prácu všetkých
sestier na rôznych postoch
i rôznych zariadeniach“
riách „sestra v praxi“ a „sestra – manažér“
ocenené tieto sestry a pôrodné asistentky:
Mgr. Elena Mikušová – sestra manažér,
pracuje v pozícii námestníčky riaditeľa pre
ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnica
Zvolen,
Leona Bariaková – sestra manažér, pracuje v pozícii vedúcej sestry OAIM,
Bc. Helena Jančiarová – sestra manažér,
pracuje v pozícii manažérky dennej zmeny
na geriatrickom oddelení,
Marta Kamiačová – sestra v praxi, pracuje v pozícii sestry na jednotke intermediárnej starostlivosti detského oddelenia,
Mária Gondová – pôrodná asistentka
v praxi, pracuje v pozícii pôrodná asistentka na oddelení šestonedelia.
Spestrením a osviežením slávnostného
popoludnia bol program, ktorý si pripravili
deti z IX. ZŠ Zvolen – Západ a na záver ho
spríjemnila členka Rady RK SaPA Jarmila
Horňáková svojou vlastnou básňou.
Týmto seminárom chceme vyzdvihnúť
prácu všetkých sestier na rôznych postoch
i rôznych zariadeniach. V mene regionálnej komory chcem všetkým úprimne
poďakovať za neúnavnú a obetavú prácu,
zároveň poprosiť, aby symbol dámy
s lampou zostal v nás, aby sa NÁM toto
svetlo vždy spájalo so zlepšovaním nášho
postavenia a skvalitňovania zdravotnej
starostlivosti.
Pracovná zdravotná služba
MEDI RELAX M+M
zisťuje pre vás a vašu firmu nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká,
ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci. Zabezpečuje realizáciu
preventívnych zdravotných prehliadok
zamestnancov podľa pracovného zaťaženia, prípadne rizík pri práci. Dohliada na faktory pracovného prostredia
a na stav pracovných podmienok, ktoré
môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov, podporuje prispôsobovanie práce
zamestnancom, poskytuje poradenstvo
zamestnávateľovi i zamestnancom.
Školí zamestnancov na poskytovanie
prvej pomoci a mnoho ďalších.
Každý klient je posudzovaný individuálne, pravidelne je informovaný
o potrebných zmenách vyplývajúcich
z platnej legislatívy. MEDI RELAX
M+M s.r.o. je flexibilná spoločnosť,
ktorá poskytuje pracovnú zdravotnú službu na území celej Slovenskej
republiky.
Hľadáte kvalitného poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby pre vašu firmu
a pre vašich zamestnancov?
Napíšte nám: [email protected]
Telefón: +421 918 831 775, webstránka:
www.medirelax.sk
NEMOCNICE
N
a počesť veľkej ženy Florence Nightingalovej si všetky sestry na celom
svete vždy 12.mája pripomínajú
Medzinárodný deň sestier.
Florence Nightingalovú poznáme ako
dámu s lampou.
Lampa však nemusí znamenať niečo,
čím si svietila pri svojich nočných návštevách. Môže byť pre nás výzvou a symbolom tepla a svetla vyžarujúceho z našich
sŕdc. Aj my, podobne ako ona, žijeme
a pracujeme v ťažkej dobe plnej rôznych
zmien. Myslím si, že rovnako ako Florence
Nightingalová, aj my vieme samostatne
uvažovať, vieme sa postaviť ku každodenným problémom, a tým kráčať po ceste,
ktorú vytýčila.
V tento významný deň sme sa my,
sestry a pôrodné asistentky stretli 12. mája
na Obvodnom úrade vo Zvolene. Slávnostného seminára sa zúčastnilo viac ako 90
sestier a pôrodných asistentiek v pôsobnosti Regionálnej komory sestier a pôrodných
asistentiek Zvolen.
Pozvanie prijali vzácni hostia, medzi
ktorými boli:
Ing. Miroslav Kusein – primátor mesta
Zvolen, MUDr. Peter Časnocha – námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu
starostlivosť Nemocnica Zvolen, Mgr. Elena Mikušová – námestníčka riaditeľa
pre ošetrovateľstvo Nemocnica Zvolen,
PhDr. Anna Macková – sestra BBSK,
Mgr. Jaroslav Straka – člen Rady SK SaPA
v Bratislave, Mgr. Daniela Beňadiková –
zástupca Odborovej organizácie Nemocnica Zvolen a Jana Stanková – námestníčka
riaditeľa pre ošetrovateľstvo Železničná
poliklinika Zvolen.
Hostia sa prihovorili sestrám a pôrodným asistentkám krátkymi príhovormi,
ktorými hlavne vyzdvihli ich obetavú
a neľahkú prácu.
Hlavná téma seminára – Preklenutie
rozdielov. Zlepšovanie dostupnosti a rovnosti.
51
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Laser – optické žiarenie
V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA PRINÁŠA NEOCENITEĽNÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA.
Text: Mgr. Katarína Kossuthová, verejný zdravotník, MEDI RELAX M+M / Foto: Artishock, fotobanka
Mgr. Katarína Kossuthová
NEMOCNICE
L
52
aser sa za niekoľko desiatok rokov
svojej existencie stal neoddeliteľnou
súčasťou nášho života. Jeho prítomnosť si častokrát ani neuvedomujeme.
Pomocou laseru čítame čiarové kódy na tovare v obchode, pohybujeme kurzorom
na monitore za pomoci optickej myši,
tlačíme dokumenty v laserovej tlačiarni,
počúvame hudbu a pozeráme filmy s CD
a DVD, napaľujeme si fotky z dovolenky.
Za pomoci lasera vieme merať vzdialenosť,
či rýchlosť. Vieme rezať takmer akýkoľvek
materiál, napr. látku v textilnom priemysle,
kovy alebo živé tkanivá. Za pomoci laseru
vieme odstrániť nežiaduce ochlpenie,
tetovanie, či tuk. V oblasti zdravotníctva
prináša neoceniteľné možnosti využitia,
najmä v chirurgických oboroch, oftalmológii, gynekológii, stomatológii, dermatológii, ale aj v mnohých ďalších.
ČO JE LASER?
Slovo pochádza z angličtiny. Je zložené
z počiatočných písmen dlhého anglického
názvu popisujúceho jeho funkciu: Light
Amplification by Stimulated Emission
of Radiation, dalo by sa to preložiť ako
zosilnenie svetla pomocou vynútenej
(stimulovanej) emisie žiarenia. Z názvu je
zrejmé, že laser vydáva svetlo.
ČÍM SA LÍŠI SVETLO LASERU
OD SVETLA ŽIAROVKY?
Laserové svetlo je jednofarebné, usporiadané a má malú rozbiehavosť. Z definícií
vyplýva, že laser je zariadenie, ktoré
premieňa dodávanú energiu na laserové
svetlo – laserový lúč. Vzhľad laserov môže
byť rôznorodý.
Pri manipulácii s laserom hrozí poškodenie oka a kože. Samotné výbojky, ale i laserový lúč, spôsobujú uvoľňovanie ozónu,
ktorý vyvoláva pri dostatočnej koncentrácii bolesti hlavy, poruchy spánku, dráždi
sliznice a spojovky. Pri rezaní, vŕtaní
kovov a plastov sa môžu uvoľňovať toxické
plyny s rizikom intoxikácie a poškodenia
dýchacích ciest. Pri chladení laserov sa
používajú skvapalnené kryogénne plyny,
ktoré môžu spôsobiť popáleniny kože.
S primárnym laserovým lúčom môže byť
spojené sprievodné UV a elektromagnetické žiarenie. Nezanedbateľné je aj riziko
výbuchu a požiaru, či psychologické
následky, ktoré sa môžu prejaviť po dlhodobej práci v tmavých priestoroch v uzavretých laboratóriách v podobe zvýšenej
únavy, skľúčenosti a depresie.
Lasery sú povinne značené dohodnutou
značkou z hľadiska ochrany zdravia a sú kategorizované do 5. tried (1., 2., 3.A, 3.B a 4.).
Práca s lasermi tried 3.B a 4. je kategorizovaná ako riziková práca a zamestnanci,
ako aj ich pracovné podmienky, sú pod
zdravotným dohľadom pracovnej zdravotnej služby.
Prevádzkovateľ, ktorý využíva na pracovisku laser triedy 3.B a 4. musí mať:
– rozhodnutie príslušného orgánu
verejného zdravotníctva o uvedení laseru
do prevádzky,
– vypracovaný prevádzkový poriadok
pre prácu s laserom,
– osoby obsluhujúce laser musia mať
odbornú spôsobilosť pre prácu s laserom.
Na každom laserovom zariadení musí
byť vyznačená trieda zaradenia. Priestory,
v ktorých sa používa laserové žiarenie,
musia byť výrazne označené a pri používaní laserov triedy 3.B a 4. musí byť technicky zamedzený náhodný vstup.
LASER TRIEDY 3B
zabezpečí sa zariadením spoľahlivo zamedzujúcim jeho uvedenie do prevádzky
nepovolanou osobou,
umiestni sa v priestore zabezpečenom
tak, aby bol doň zamedzený vstup nepovolaným osobám a aby dráha lúča lasera
viedla mimo úroveň očí stojacich alebo
sediacich osôb,
dráha lúča sa vyznačí tak, aby sa zabránilo náhodnému vstupu do dráhy lúča,
z dráhy lúča sa odstránia všetky predmety, od ktorých môže dôjsť k neželateľným odrazom lúča,
ak dané použitie lasera umožňuje ukončenie zväzku, zväzok sa ukončuje matným
terčom s malým činiteľom odrazu,
ak je laser umiestnený v miestnosti,
steny majú byť vybavené matným náterom
s malým činiteľom odrazu a okná sa zakryjú, zabezpečí sa trvalým zabudovaním
zastavovačov alebo zoslabovačov zväzku
lúčov laserového žiarenia.
LASER TRIEDY 4
sa zabezpečí, umiestni a vybaví ako laser
triedy 3B a okrem toho sa zabezpečí tak,
že príslušné signalizačné zariadenie sa
umiestni pri vstupných dverách,
kontrola činnosti signalizácie má byť
zabezpečená z miesta obsluhy lasera,
umiestni sa v priestore zabezpečenom
proti vstupu nepovolaných osôb,
ak je laser umiestnený v stavebne oddelenom priestore, vstupné dvere sa upravia
tak, aby sa pri pootvorení dverí zvonka
prerušil chod lasera pomocou koncového
spínača a po ich následnom zatvorení neuviedol zdroj opätovne do prevádzky (táto
požiadavka sa nevzťahuje na lasery určené
na medicínske použitie),
sa zabezpečí tak, aby dráha zväzku
bola okrytovaná a ukončená absorpčným
terčom upraveným tak, aby nemohlo dôjsť
k zasiahnutiu očí osôb ani difúzne odrazeným žiarením, kryt dráhy lúča sa upraví
tak, aby pri jeho otvorení bol prerušený
prívod elektrickej energie do napájacieho
zdroja a pri impulznom lasery bola tiež
vybitá akumulovaná energia do záťaže,
znovuzatvorenie krytu dráhy lúča nesmie samočinne uviesť laserové zariadenie
do chodu,
výnimočne, ak nemožno okrytovať
dráhu lúča, dráha lúča sa vymedzí tak, aby
pri chode zariadenia do nej nemohol nikto
vstúpiť.
Laser má v dnešnej dobe veľmi široké
uplatnenie a v budúcnosti je pravdepodobné, že objavíme ešte mnohé iné formy
jeho využitia. Je preto dôležité, aby sme si
uvedomili, že pri nesprávnej manipulácii
môže byť nebezpečný, a preto by sme s ním
mali manipulovať tak, aby sme využívali
jeho prednosti bez poškodenia nášho
zdravia. Mali by sme poznať jeho účinky
a rešpektovať opatrenia, ktoré by mali byť
uvedené pri každom laserovom zariadení.
INZERCE
*
è
±
Kontroverzní výkony, omyly a chyby pŏi ortopedických
a traumatologických výkonech na horní konĪetinı
{yzz
1. A 2. PROSINCE
nyníí novı
ıvh
hotelu
t l NH O
Olomouc Congress
Akce je zaŏazena do kreditního systému vzdılávání
poŏádají
Ortopedicko-traumatologické oddılení Pŏerov
Ortopedická klinika a Traumatologie FN Olomouc
NejdŝD=ţALıjší údaje
**
**
**
**
**
Podrobné informace nejdete na našem portále www.orto-info.eu
E-mail [email protected]
Adresa Yveta Jehláŏová, Nemocnice Pŏerov, Dvoŏákova 75, 751 52 Pŏerov
Pŏihlášky pomocí internetové prezentace kongresu
ÚĪast na diskuzních panelech je omezena prostorem, mŝţ=L=KArezervovat
místo pŏihlášením na internetových stránkách kongresu.
GBC?
GK?EC,??V/MPRK?L
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Ochrana kože pred slnečným
žiarením
BEZ SLNEČNÉHO ŽIARENIA BY ŽIVOT NA ZEMI NEBOL MOŽNÝ.
Text: MUDr. Mária Tindirová – primárka kožného oddelenia, Nemocnica Krompachy / Foto: Archív Nemocnice Krompachy
Pacient 85 ročný s aktinickými keratózami v oblasti tváre, stav po opakovaných excíziach basaliomov v oblasti
čela, t.č. karcinóm pod ľ. ušnicou
NEMOCNICE
S
54
blížiacim sa letom je vhodné si pripomenúť problematiku ochrany kože
pred slnečným žiarením – fotoprotekcií.
Bez slnečného žiarenia by život na Zemi
nebol možný.
Hlavnou časťou slnečného žiarenia je viditeľné a infračervené žiarenie, ktoré tvorí
asi 52 % UVA a asi 5,6 % UVB.
UVC žiarenie je takmer úplne odfiltrované v ozónovej vrstve, preto nezohráva
významnú úlohu. Poškodzovaním a stenčovaním ozónovej vrstvy do budúcnosti
môžeme očakávať, že aj toto žiarenie bude
mať negatívne účinky na ľudský organizmus.
UV žiarenie má na ľudský organizmus
rozdielne účinky.
Medzi pozitívne patrí premena vitamínu D, vplyv na imunitný systém a účinky
na psychiku. Na druhej strane je slnečné
žiarenie zodpovedné za starnutie kože,
alergické, či fototoxické reakcie, môže
indukovať mnohé autoimunitné ochorenia
a v neposlednom rade aj vznik rakoviny
kože.
Prirodzené mechanizmy fotoprotekcie.
Ľudská koža je vybavená mechanizmami, ktoré ju chránia proti UV žiareniu.
Jednou z nich je pigmentácia kože, ktorá je
u každého človeka individuálna a ovplyvňujú ju rodinné a etnické rozdiely. Tiež
stav rohovej vrstvy kože a imunitného
systému ovplyvňuje prienik UV žiarenia
do kože. Z toho vyplýva, že najmä deti
sú viac ohrozené negatívnym vplyvom
UV žiarenia, pretože ich koža cca do veku
12. roka života nie je dostatočne vybavená
ochrannými mechanizmami.
Odhaduje sa, že do veku 20. rokov života
obdrží mladý človek 80 % životnej dávky
žiarenia!!!
Koža si prehrešky pamätá a v dospelosti
ich vráti s úrokmi. Nadmerné slnenie bez
ochrany kože vedie k vzniku celej škály
chorobných zmien, ktoré môžu vyústiť až
do rakoviny kože. U starších ľudí vidíme
často najmä v oblasti tváre a ušníc tvorbu
tmavohnedých až čiernych ložísk s bradavičnatým povrchom, niekedy s výraznejšou cievnou kresbou. Hovoríme im
aktinické keratózy.
Tieto lézie, pokiaľ nie sú pod pravidelnou kontrolou, môžu vyústiť do rakoviny
kože. Rizikovou skupinou, kde UV žiarenie môže vyvolať rakovinu kože, sú ľudia
s pigmentovými znamienkami. Skoro
u všetkých ľudí od narodenia vidíme
v rozličnom rozsahu po tele svetlohnedé až
tmavohnedé škvrny od veľkosti špendlíkovej hlavičky až šošovice. Tie s pribúdajúcim vekom nadobúdajú progresiu a môžu
meniť svoju štruktúru. Opakované a silné
spálenie kože predovšetkým pred 15. rokom života zvyšuje nebezpečenstvo vzniku
melanómu – najnebezpečnejšej rakoviny
kože.
V čom spočíva ochrana kože pred slnečným žiarením?
Dnes máme na trhu dostatok kvalitných
prípravkov slnečnej ochrany, ktoré slúžia
ako prevencia pred spálením kože pri slnení. Sú označené faktorom, ktorý vyjadruje
stupeň ochrany pred UVA a UVB žiarením. Pri výbere ochranného prostriedku
by sa mal rešpektovať fototyp kože:
Kožný fototyp I – veľmi svetlá koža, ryšavé vlasy, pehy, reaguje na slnko spálením,
nikdy nepigmentuje.
Kožný fototyp II – svetlá koža, svetlé
vlasy, vždy sa opáli do červena, niekedy
slabo pigmentuje.
Kožný fototyp III – stredne svetlá koža,
tmavoplavé až tmavé vlasy, niekedy sa
opáli do červena, zriedkavo sa spáli, vždy
pigmentuje.
Kožný fototyp IV – tmavá koža, tmavé
vlasy, nikdy sa nespáli, veľmi dobre pigmentuje.
Človek je vystavený rozptýlenému žiareniu aj v tieni. K spáleniu v tieni dochádza
po dvojnásobne dlhšom čase ako k spáleniu na priamom slnku. Obzvlášť na spálenie a poškodenie je citlivá koža dojčiat
a malých detí. Vyžaduje preto špeciálnu
starostlivosť. Deťom sa odporúča používať
produkty určené pre detskú pokožku. Najvhodnejšie sú prípravky s obsahom čistých
fyzikálnych filtrov, ktoré neobsahujú parfémy a možno ich aplikovať bezprostredne
pred kontaktom so slnkom.
Vždy treba dodržiavať zásady bezpečného správania sa pri pobyte na slnku.
Samotný prípravok ochrany pred
slnkom nám nezabezpečuje komplexnú
ochranu! Je potrebné vyhýbať sa slnečnej
expozícii v dobe najväčšieho žiarenia, t.j.
od 11. – 15. hodiny. Nevystavovať priamemu slneniu batoľatá a malé deti. Dôležitou
súčasťou je ochrana vhodnou pokrývkou
hlavy, slnečné okuliare, odev – tričko.
Podľa typu kože zvoliť výšku ochranného faktora. Prípravok aplikovať pred slnečnou expozíciou v dostatočnom množstve,
opakovane zvlášť po kúpaní a osušení.
Iba rozumné slnenie, správne užívanie
ochranných prostriedkov môže zabrániť
vzniku takých kožných prejavov, ktoré
môžu vyústiť do rakoviny kože.
Incidencia aktinických keratóz, karcinómov kože a v neposlednom rade aj melanómov v mladých vekových skupinách je
varujúca.
Klimatická situácia, stenčovanie ozónovej diery, napokon aj štýl obliekania
mladých ľudí, pribúdanie solárií, a tým
Pacientka 65 ročná o subakútnym lupusom , prejavy
v solárnej lokalizácii, klinické zhoršenie po slnení
nekontrolovateľné vystavovanie sa umelému UV žiareniu, predisponuje k nárastu
kožných zmien od predčasného starnutia
kože až k nádorovým ochoreniam.
Uvedomenie si týchto skutočností, zodpovedný prístup k slneniu, najmä ochrana
Pacientka 82 ročná s početnými aktinickými
keratózami
pred UV žiarením od útleho veku môže
tento nepriaznivý proces zastaviť.
Rešpektovanie uvedených zásad patrí
k základnej prevencii pred nepriaznivými
účinkami slnečného žiarenia.
ABY SLNKO NEBOLELO !
INZERCE
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Stalo se…
NEMOCNICE PODLESÍ
NEMOCNICE PODLESÍ NA HUTNICKÉM
DNI
Koncem dubna se v Třinci konal tradiční
Hutnický den, kterému letos moc nepřálo
počasí. Ale i tak se setkal s velkou přízní
ze strany diváků, kterým byl letos opět
nabídnut bohatý program. Nemocnice
NS ET A
M LOOC N
S EI C…E
Podlesí se rovněž zapojila do této významné regionální akce a nabídla účastníkům
festivalu měření krevního tlaku, tělesného
tuku a spirometrii. Pro děti nemocnice připravila drobné dárky a prohlídku sanitky.
56
LÉKAŘI SE PODĚLILI O ZKUŠENOSTI
S OŠETŘOVÁNÍM NEHOJÍCÍCH SE RAN
Lékaři ze všech koutů Česka i Evropy se 9.
a 10. června sjeli do třineckého kulturního
domu Trisia, aby se navzájem podělili o své
zážitky s ošetřováním nehojících se ran.
V pořadí již čtvrtý mezinárodní kongres
s názvem RANDE 2011 pořádala Nemocnice Podlesí. Společným mottem letošního
kongresu byla myšlenka "Nehojící se rána
jako ukazatel kvality péče".
Konference byla otevřená všem zdravotnickým profesím, které mají k léčbě
pacientů s nehojícími se ránami a chronickými defekty co říci. "Příčin stagnace
hojení ran může být celá řada. Na letošní konferenci jsme poukázali na to, že
efektivní léčba ran, dekubity nevyjímaje,
musí být zaměřena na komplexní péči
o nemocné včetně jejich zpětného zařazení
do společnosti, nezapomíná na prevenci,
včasnou diagnostiku a léčbu symptomů,"
řekl lékař z Centra cévní a miniinvazivní
chirurgie Nemocnice Podlesí MUDr. Jan
Stryja s tím, že cílem akce byla výměna
zkušeností mezi odborníky v hojení ran
z České republiky i ze zahraničí, rozšíření
možností edukace a prohloubení mezinárodní spolupráce v oboru, který zasahuje
do mnoha odvětví medicíny a úspěšně léčí
nemoci, nad kterými již mnozí zlámali hůl.
NEMOCNICE PODLESÍ OTEVŘELA SVÉ
DVEŘE VEŘEJNOSTI A NABÍDLA ŘADU
BEZPLATNÝCH VYŠETŘENÍ
Nechat si zdarma a bez dlouhého čekání
vyšetřit své plíce, žíly nebo cévy mohli
zájemci ve čtvrtek 5. května v Nemocnici
Podlesí. Nemocnice v tento den otevřela
od 14.00 do 17.00 hodin své dveře veřejnosti. Návštěvníci akce mohli podstoupit řadu
bezplatných vyšetření a prokonzultovat
svůj zdravotní stav na místě s odborníky.
V Den otevřených dveří zdravotníci
prováděli řadu bezplatných vyšetření.
"Zájemci si mohli nechat vyšetřit funkci
dýchacího systému pomocí spirometru.
Zdarma mohli podstoupit také ultrazvukové vyšetření cév (krkavic) a nechybělo ani
vyšetření funkce žilního systému pomocí
pletysmografu," řekla manažerka ošetřovatelské péče Mgr. Simona Szusciková s tím,
že samozřejmostí bylo i tradiční měření
hladiny cholesterolu v krvi, krevního tlaku
a tělesného tuku. "Zájemci měli také jedinečnou možnost prokonzultovat naměřené
hodnoty s primářem oddělení klinické
biochemie," doplnila Mgr. Szusciková.
PRIMÁŘ ŠUMPERSKÉ NEMOCNICE
ING. LUDĚK ŠPRONGL SKLIDIL
ÚSPĚCH NA MEZINÁRODNÍM
KONGRESU
Ve dnech 15. až 19. května 2011 se konal
v Berlíně 21. Světový a 19. Evropský kongres klinické chemie a laboratorní medicíny. Kongres zaznamenal rekordní počet
účastníků – téměř 7 500. Mezi vyzvanými
přednášejícími z celého světa byl i primář
Ing. Luděk Šprongl z centrálních laboratoří
Šumperské nemocnice. Primář přednášel
v bloku věnovaném akreditaci klinických
laboratoří a jeho přednáška se soustředila
na problémy v preanalytické fázi. Přednáška odbornou veřejnost zaujala, což dokládal zcela zaplněný sál i bohatá diskuse.
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
VYBRANÉ SLUŽBY ŠUMPERSKÉ
NEMOCNICE MŮŽETE HRADIT
POUKAZY SODEXO
Šumperská nemocnice nabízí širokou
škálu služeb nehrazených zdravotními
pojišťovnami z oblasti estetické či korektivní medicíny a další odborné služby pro
rozvoj zdraví i krásy. Vybrané služby lze
kromě běžných hotovostních plateb nově
hradit také poukazy Sodexo, a to poukazy typu Vital Pass, Flexi Pass a Dárkový
Pass. „Do systému hrazení byly zahrnuty
nově vytvořené služby nutriční poradny,
služby rehabilitačního, dermatologického či třeba očního oddělení. Tyto služby
bude Šumperská nemocnice v budoucnu
rozvíjet i důrazněji komunikovat směrem
k potenciálním klientům,“ uvedl manažer
marketingu a PR Šumperské nemocnice
Mgr. Marek Pavliš. Více informací včetně
ceníku služeb naleznete na internetových
stránkách www.nemspk.cz.
Ing. Luděk Šprongl má v oblasti akreditací bohaté zkušenosti a je dlouholetým
zvoleným členem pracovní skupiny pro
akreditaci a standardy při EFCC. Po kongresu byl Ing. Luděk Šprongl požádán
o publikaci článku na stejné téma v prestižním časopise Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine.
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE OCENILA
NA DEN OŠETŘOVATELSTVÍ NEJLEPŠÍ
PROJEKTY
Šumperská nemocnice přichystala 11. května ke Dni ošetřovatelství odbornou konferenci, během níž ocenila vítěze interních
projektů vedoucích ke zlepšení péče, kvality a edukace. Projekty v průběhu roku připravovali nelékařští pracovníci Šumperské
nemocnice. Z dvanácti projektů odborná
komise vybrala tři nejlepší – první místo
obsadil projekt týmu očního oddělení
vedoucí k zefektivnění práce při operacích glaukomu a ke zvýšení kompetencí
nelékařských profesí. Druhé místo získal
projekt edukačního DVD ortopedického
oddělení pro pacienty po operaci totální
endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu
a třetí pak projekt herního specialisty z od-
zleva: vedoucí sestra dětského oddělení Petra
Růžičková, vedoucí sestra ortopedického oddělení
Karla Nikodémová, vedoucí sestra očního oddělení
Vladislava Dajčová
dělení dětského. Vítězné oddělení obdrželo
dárkové balíčky a poukaz v hodnotě 20.000
korun.
Speciální cena byla udělena také oddělení ARIP za organizaci kurzů kardiopulmonální resuscitace pro veřejnost. Další
oceněné interní oddělení pak připravilo
edukační materiály k vyšetřovacím metodám. Tyto materiály budou využívány
všemi odděleními nemocnice. Partnery
konference byly společnosti REPHARM,
MARTEK MEDICAL a Nutricia.
MALÍ PACIENTI Z ŠUMPERSKÉ
NEMOCNICE UDĚLALI RADOST
PACIENTKÁM NA OŠETŘOVATELSKĚM
ÚSEKU
Velkou radost udělali malí pacienti
z dětského oddělení Šumperské nemocnice všem maminkám hospitalizovaným
na ošetřovatelském úseku interního
oddělení. Vytvořili pro ně ke Dni matek
vlastnoručně vyrobená přáníčka. Ta pacientkám v pátek 6. května předaly žákyně
Střední zdravotnické školy Šumperk.
DEN HYGIENY RUKOU PŘILÁKAL
I DESÍTKY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Myslíte, že základní úkon hygieny, jakým
je mytí rukou, zvládá každý správně? Speciální UV lampa v Podhorské nemocnici
v Bruntále dokázala odhalit, že tak tomu
rozhodně není. Podhorská nemocnice se
v pátek 6. května připojila k mezinárodnímu Dni hygieny rukou a učila pacienty
i veřejnost, jak se ruce správně myjí. Pomocí speciální UV lampy si pak účastníci
ověřovali, zda hygienu provádí dobře. Akce
během dopoledne přilákala na devadesát
zájemců, mezi nimi i desítky žáků z bruntálských základních škol.
PODHORSKÁ NEMOCNICE A TRANS
FÚZNÍ SLUŽBA SE PREZENTOVALY
NA RÝMAŘOVSKÉM VELETRHU ZDRA
VÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Vybraná vyšetření zdravotního stavu
nabídla v sobotu 28. května účastníkům
Veletrhu zdraví a sociálních služeb Podhorská nemocnice. Zdravotní sestry měřily
zájemcům zdarma krevní tlak, poměr
tuku v těle a stanovovaly BMI. Přichystány byly také informace o spektru péče
a služeb Podhorské nemocnice v Rýmařově. „Cílem akce bylo především přiblížit
služby nemocnice široké veřejnosti,“ uvedl
manažer marketingu a PR Podhorské
nemocnice Mgr. Marek Pavliš. Nově se
na akci představila také Transfúzní služba,
která poskytla všem zájemcům informace
o dárcovství krve.
STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ
Den, kdy slaví svátek naše maminky,
letos připadl na neděli 8. května. „Přáníčka
ke Dni matek jsme předali s předstihem,
ve spolupráci se Střední zdravotnickou
školou Šumperk, jako výraz úcty k našim
pacientkám. Myslím, že jsme jim dokázali
tímto projektem společně s malými pacienty udělat velkou radost,“ řekla s úsměvem
vrchní sestra manažerka Marcela Straková.
DEN DĚTÍ SLAVILY V OLOMOUCI
Dětský den pro děti svých zaměstnanců
uspořádaly společnosti Středomoravská
nemocniční a AGEL. Dětský den se nesl
ve znamení populární postavičky Kukyho z filmu Kuky se vrací, jehož autory
jsou režisér Jan Svěrák a výtvarník Jakub
Dvorský. Dětský den se konal počátkem
června v prostorách Vlastivědného muzea
v Olomouci. Pro děti byl připraven bohatý
program včetně nejrůznějších soutěžních disciplín a atrakcí. Akce vyvrcholila
losováním hlavních cen. První cenou
byl víkend pro celou rodinu v největším
aquaparku ve střední Evropě – v Praze
Čestlicích, druhou pak víkendový pobyt
pro celou rodinu ve středisku Snowland
ve Valčianské dolině a třetí cenu výlet
Litovelským Pomoravím na raftu.
NEMOCNICE PŘEROV
NEMOCNICE PŘEROV SE PŘIPOJILA
KE SVĚTOVÉMU DNI DÁRCOVSTVÍ
KRVE
Transfúzní oddělení přerovské nemocnice všechny dárce ocenilo symbolickým
dárkem. Darovat krev přišlo 14. června,
na kdy Světový den dárců krve připadá,
86 dárců, z toho 20 z nich byli prvodárci.
Přerovská nemocnice s nástupem letních
měsíců opět pociťuje znatelný úbytek
dárců krve, žádá tedy veřejnost, zejména
potenciální prvodárce, aby překonali svůj
strach a přišli darovat krev.
ODDĚLENÍ LÉČEBNY DLOUHODOBĚ
NEMOCNÝCH V PŘEROVSKÉ
NEMOCNICI SE OTEVŘELO
VEŘEJNOSTI
Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Přerov uspořádala ve středu 15. června Den otevřených dveří. Návštěvníci
měli jedinečnou příležitost nahlédnout
do činnosti tohoto oddělení a pohovořit
si se zdravotními pracovníky. Zájemci si
prohlédli oddělení a nechali si od lékařů
a sestřiček poradit nejen v tom, jak by měla
vypadat správná výživa seniorů, ale také
v problematice sociální péče a možnostech
zabezpečení seniora v domácím prostředí.
Každý pak dostal vzorek nutričně bohatého
drinku. Cílem akce bylo odstranit mýtus, že
se na oddělení LDN chodí umírat.
NEMOCNICE ŠTERNBERK
V NEMOCNICI VYPUKL CVIČNÝ POŽÁR
Z oken dětského oddělení Nemocnice
Šternberk vycházel 8. června odpoledne
kouř a dým. Pacienti, návštěvy a personál
oddělení byli evakuováni a po chvíli přijeli
hasiči a pustili se do likvidace požáru.
Naštěstí šlo pouze o nácvik, který měl prověřit, jak funguje systém prevence a bezpečnosti pacientů i zaměstnanců v případě,
že by se ocitli v ohrožení.
"V 16.00 hodin zdravotníci zpozorovali
kouř signalizující požár v jednom z pří-
NS ET A
M LOOC N
S EI C…E
PODHORSKÁ NEMOCNICE
57
ROČNÍK 5
ručních skladů materiálu. Hasicí přístroje
nedokázaly plameny uhasit, proto byl vyhlášen požární poplach a personál zahájil
okamžitou evakuaci pacientů ohrožovaných ohněm a kouřem," řekl technik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ing. Jiří
Churý s tím, že v modelovém případě bylo
ohnisko požáru v bezprostřední blízkosti
vstupu na oddělení a přímo naproti pokojů
s ležícími pacienty. Hlavní únikovou cestu
tedy nebylo možno použít a pro evakuaci
pacientů, návštěv a personálu bylo využito
nouzové požární schodiště. Dětští pacienti
s doprovodem svých rodičů, kteří se nácviku zúčastnili, byli doplněni figuranty
z řad dětí zaměstnanců nemocnice, kteří
nahradili ty, co se nácviku nebyli schopni
zúčastnit.
"Cvičení proběhlo úspěšně nejen pro
velmi zodpovědný přístup personálu dětského oddělení Nemocnice Šternberk, ale
i díky vstřícnosti a dobré spolupráci hasičů
požární stanice ve Šternberku, kteří tak
měli možnost cvičit v objektech nemocnice," dodal Ing. Jiří Churý.
NEMOCNICE PROSTĚJOV
NS ET A
M LOOC N
S EI C…E
NEMOCNICE PROSTĚJOV SE
PŘIPOJILA KE SVĚTOVÉMU DNI
DÁRCOVSTVÍ KRVE
Darovat krev přišlo i vedení prostějovské
nemocnice a nejcennější tekutinu přišli
odevzdat také zástupci Města Prostějov.
Transfúzní oddělení prostějovské nemocnice všechny dárce ocenilo symbolickým
dárkem. Darovat krev přišlo 14. června,
na kdy Světový den dárců krve připadá,
58
Ing. Tomáš Uvízl a MUDr. Marie Marsová, MBA při
odběru krve
41 dárců krve, z toho 8 z nich byli prvodárci. Krev daroval také ředitel nemocnice Ing. Tomáš Uvízl, lékařská ředitelka
MUDr. Marie Marsová , MBA. Prostějovská nemocnice s nástupem letních měsíců
opět pociťuje znatelný úbytek dárců krve,
žádá tedy veřejnost, zejména potenciální
prvodárce, aby překonali svůj strach a přišli darovat krev.
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA
POLICISTÉ NA TRANSFÚZNÍ SLUŽBĚ
V BRUNTÁLE DAROVALI KREV
Jako na policejní stanici si 20. května
museli připadat na Transfúzní službě
v Bruntále. Celkem 29 policistů z regionu
se zde ráno vypravilo darovat nejcennější
tekutinu v rámci každoroční akce „Daruj
krev s policistou“, přičemž dva policisté
přišli darovat úplně poprvé.
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
enterologie Nemocnice Valašské Meziříčí
MUDr. Martin Liberda.
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ S PRAKTICKÝMI
LÉKAŘI
Diferenciální diagnostika bolesti bederní
páteře, demence a neurokognitivní rehabilitace – toto byla ústřední témata květnového setkání lékařů specialistů s praktickými lékaři, které proběhlo ve středu
18. května v Českém Těšíně. Lékaři měli
možnost seznámit se s nejnovějšími trendy
v diagnostice a léčbě nemocí neurologického původu. Nemocnice Český Těšín
se spolu s Lékárnou Faraon dlouhodobě
podílí na vzdělávání praktických lékařů
spádové oblasti Těšínska.
V NEMOCNICI ČESKÝ TĚŠÍN VYPUKL
CVIČNÝ POŽÁR
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
PŘEDNÍ ODBORNÍCI NA TRÁVICÍ
ÚSTROJÍ SE SEŠLI V ROŽNOVĚ
Již 16. ročník konference Rožnovské
gastroenterologické dny, věnované problematice onemocnění zažívacího traktu
z pohledu lékařů i sester, uspořádala
koncem května v Rožnově pod Radhoštěm
Z oken oddělení odborné ošetřovatelské
péče Nemocnice Český Těšín vycházel
13. června během dopoledne kouř a dým.
Pacienti a personál oddělení byli evakuováni a po chvíli přijeli hasiči a pustili se
do likvidace požáru. Naštěstí šlo pouze
o nácvik, který měl prověřit, jak funguje
systém prevence a bezpečnosti pacientů
i zaměstnanců v případě, že by se ocitli
v ohrožení.
Nemocnice Valašské Meziříčí. Konference
se zúčastnilo téměř 200 lékařů a sestřiček
z celé České a Slovenské republiky.
Program kongresu byl již tradičně rozdělen
na sekci lékařskou a sesterskou a zahrnoval spoustu zajímavých přednášek.
"V letošním roce se lékaři opět zaměřili
na novinky a zajímavosti v zobrazovacích
metodách, byly představeny možnosti
chirurgického řešení vybraných onemocnění. Dále jsme se věnovali problematice
krvácení do trávicí trubice a tradičně také
karcinomům tlustého střeva a konečníku.
V sesterské sekci pak byla přednesena
a prodiskutována témata spojená s výživou, chorobami jícnu a chronickými střevními záněty," řekl vedoucí lékař gastro-
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN SE
OTEVŘELA VEŘEJNOSTI A NABÍDLA
BEZPLATNÁ VYŠETŘENÍ
Bezplatná vyšetření nabídla široké veřejnosti Nemocnice Český Těšín ve čtvrtek
26. května v rámci Dne otevřených dveří.
Lékaři a sestry byli lidem k dispozici
od 14.00 do 17.00 hodin. Hlavním tématem
letošního dne byla inkontinence, a proto
nemocnice přizvala k účasti společnost
MARTEK MEDICAL, největšího distributora inkontinentních pomůcek a veškerého
ostatního materiálu potřebného pro všechny typy zdravotnických zařízení v České
republice. Lidé trpící tímto onemocněním
tak měli jedinečnou příležitost prohlédnout si spektrum dostupných inkontinenčních pomůcek.
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA
ITALSKÁ POMÁHÁ MALÝM DĚTEM
PŘEDCHÁZET STRACHU Z NÁVŠTĚVY
LÉKAŘE
Deset mateřských škol z Prahy navštívila
MUDr. Daniela Ondřichová Nováková,
praktická lékařka pro děti a dorost Nemocnice s poliklinikou Praha Italská společně
s jejím pacientem „medvědem“. Lékařka
ukázala dětem, že se není potřeba lékaře
Odkedy dokedy sme dieťaťom? Od narodenia do desiatich, dvanástich, pätnástich
alebo osemnástich rokov? V mnohých
z nás drieme dieťa aj celý život. Veď kto sa
cíti najlepšie, všetci by sme si klamali, ak
by sme na to neodpovedali, že dieťa. Keď si
zoberieme tú krehkú bezstarostnosť, bezmocnosť a odkázanosť na nás dospelých.
Všetci sa snažíme vychovávať naše deti,
aby sa oni raz mohli o nás postarať, keď sa
presne dostaneme do stavu bezmocnosti,
choroby a staroby.
Spoločnosť Nemocnica Krompachy
pripravila a uskutočnila pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pre deti
pracovníkov nemocnice filmové predstavenie v kine Slávia – animovanú komédiu
pre celú rodinu – „Škaredé káčatko a ja.“
Uskutočnilo sa na deň detí 1.6.2011 o 16:30
hodin.
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
ODBORNÝ SEMINÁŘ IKTY
O fungování Iktových center v v Moravskoslezském kraji diskutovali 17. června
v Rothchildově zámečku koordinátoři
center. Prezentací se zúčastnili neurologové, praktičtí lékaři i sestry.
to na 14. června připravila pro pacienty se
střevními záněty a jejich rodinné příslušníky setkání, na kterém se mohli nemocní
a jejich příbuzní o nemoci s lékaři poradit
a bez stresu své potíže prokonzultovat.
O „EVROPSKÝ DEN MELANOMU“ BYL
ZÁJEM
Vítkovická nemocnice se letos opět
připojila k "Evropskému dni melanomu"
a nabídla bezplatné vyšetření pigmentových znamének. V pondělí 9. května se
k vyšetření dostavilo 80 zájemců o vyšetření. Počet lidí s rakovinou kůže rok od roku
stoupá. Jen za posledních třicet let vzrostl
v České republice počet nemocných více
než čtyřikrát.
VEDENÍ NEMOCNICE SPOLEČNĚ
S ODBORY USPOŘÁDALO PRO DĚTI
A VNOUČATA ZAMĚSTNANCŮ DEN
DĚTÍ
Plnění úkolů, výuka zumby, účast
na workshopu bubnování, aktrakce atd.
potěšilo děti i dospělé 28. května v areálu
Střediska volného času v Ostravě Zábřehu.
DEN DĚTÍ SI UŽILY
I HOSPITALIZOVANÉ DĚTI
O CERTIFIKOVANÝ KURZ BYL VELKÝ
ZÁJEM
Bc. Magdaléna Chowanioková je iniciátorkou velice zajímavého projektu „Ošetřování pacientů s cévním onemocněním“. Akce
bát. Během května prošlo jejím školením
více než 500 dětí, které společně s paní
doktorkou nemocného medvěda vyléčily. Jako poděkování nakreslily děti paní
doktorce spoustu obrázků, které jsou nyní
vystaveny v čekárně její ordinace.
NEMOCNICA KROMPACHY
DEŇ DETÍ V KINE SLÁVIA
V KROMPACHOCH
MARTEK MEDICAL
proběhla v termínu od 10. – 12. května.
Vzhledem k velkému zájmu se připravují
další termíny tohoto kurzu.
V NEMOCNICI UŽ PROBĚHL ČTVRTÝ
ROČNÍK PACIENTSKÉ KONFERENCE
Crohnova choroba a ulcerózní kolitida
jsou vleklá zánětlivá onemocnění tenkého
a tlustého střeva, která se řadí mezi civilizační choroby. Vítkovická nemocnice pro-
MARTEK MEDICAL ČLENEM
ASOCIACE VÝROBCŮ A DODAVATELŮ
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
Ve čtvrtek 23.června proběhlo v Nemocnici Prostějov plenární zasedání Asociace
výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, mezi jejíž členy se toho dne zařadila také společnost MARTEK MEDICAL.
Členem Asociace se tak stala na domácí
půdě. Samotné zasedání zahájil krátkým
uvítacím proslovem Ing. Tomáš Dohnal,
ředitel společnosti MARTEK MEDICAL.
NS ET A
M LOOC N
S EI C…E
DEN MELANOMU V GE MONEY BANK
Kožní lékařka Polikliniky Ostrava v rámci
programu GE Money Bank Pro zdraví
vyšetřila během akce Dny melanomu
2. a 13. června pigmentová znaménka více
než 100 zaměstnancům jejího ostravského centra zákaznických služeb. Cílem
programu je podpořit zdravý životní styl
zaměstnanců. Program má tři oblasti –
prevence a vzdělávání, podpora pohybu
a zdravé výživy a boj proti kouření.
Malým i větším pacientům na dětském
oddělení se zkrátila chvíle soutěžemi
a lehkým sportováním na Den dětí.
Po zvládnutí úkolů děti dostaly od vedení
nemocnice dárek.
59
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Blahopřejeme
V PRŮBĚHU MĚSÍCŮ
MĚSÍÍCŮ
C SRPEN  ZÁŘÍ
ZÁŘ 2011 OSLAVÍ VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ TITO ZAMĚSTNANCI.
S R P E N 2 0 11
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍÍ
MUDr. Zdeněk Převrátil, lékař, Poliklinika
Česká Třebová
Blanka Pešková, fyzioterapeutka,
Poliklinika Plzeň
Eva Sošková, všeobecná sestra, Poliklinika
Ostrava
Jana Jírová, všeobecná sestra, Nemocnice
s poliklinikou Praha Italská
Ing. Jaromír Joukl, finanční referent OZP –
analytik, centrála
MUDr. Aneta Tomášková, lékařka,
Poliklinika Plzeň
PODHORSKÁ NEMOCNICE
MUDr. Miroslav Růžička, lékař
Marcela Valová, zdravotní sestra
Jana Sedláková, zdravotní sestra
MARTEK MEDICAL
Kateřina Śmigová, fakturantka
Pavlína Vachatová, pracovnice úklidu
Zdeněk Pošík, řidič
Jaroslav Vančura, vrátný
Renáta Klocková, obchodní zástupce
BNL EAM
HO
O CP N
Ř EI CJ E M E
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
Jiřina Žebroková, sanitářka
60
NEMOCNICE PODLESÍ
Renata Haratyková, všeobecná sestra
Regina Lichá, fyzioterapeutka
MUDr. Michal Janík, lékař
NEMOCNICE PŘEROV
Jana Smolková, všeobecná sestra
Hana Mandrholcová, všeobecná sestra
Petra Hupková, všeobecná sestra
NEMOCNICE ŠTERNBERK
Marta Kyselá, nutriční terapeutka
Markéta Mullerová, sanitářka
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Lenka Zajíčková, všeobecná sestra
Radomíra Rypková, technickohospodářská pracovnice
RADIOTERAPIE
Helena Bücknerová, zdravotní sestra
Irena Reisová, zdravotní sestra
Ivana Krumpolcová, sekretářka
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
Josef Hanousek, dispečer
Hana Náplavová, všeobecná sestra
TRANSFÚZNÍ SLUŽBA
Ing. Lenka Minářová, vedoucí výroby
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
Bc. Eva Haincová, staniční sestra
Lenka Dudová, DiS., porodní asistentka
Bc. Markéta Gillarová, fyzioterapeutka
Bc. Jana Přikrylová, fyzioterapeutka
FORLIFE
Ľudovít Smidák, sanitár
Peter Polovic, vodič záchrannej zdravotnej
služby
Peter Semsei, robotník
Mgr. Miriam Babincová, sestra
NEMOCNICA KROMPACHY
Filip Alfréd, vodič sanitného vozidla
Mgr. Jana Smreková, sestra špecialistka
OAIM
NEMOCNICA ZVOLEN
Viera Opravilová, sestra
Jana Albrechtová, pôrodná asistentka
Jozef Gašpar, vodič
Iveta Bombalová, detská sestra
Mária Tovačovská, asistentka RDG
Monika Ďurčová, zdravotná laborantka
Eva Feriancová, sanitárka
MUDr. Jana Časnochová, lekárka
Marta Blažeková, sanitárka
Marta Dendišová, sanitárka
Marcela Krekáčová, sestra
Jana Chlumecká, zdravotná laborantka
VNsP LEVOČA
Mgr. Eva Antalová, sestra
Bc. Renáta Buríková, sestra
Mária Gondová, vrátnička a telefónna
manipulantka
Magdaléna Jarabová, sestra
František Kapasný, rádiologický technik
Bc. Janka Kramarčíková, sestra
MUDr. Rastislav Osif, primár
Bc. Jarmila Panašková, staničná sestra
Mária Pavolová, sestra
Helena Rusiňáková, sanitárka
Z Á Ř Í 2 0 11
CGB
Mgr. Jarmila Šustíková, cytoscreener
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Jaroslav Šuch, lékař, Poliklinika
Plzeň
Mgr. Stanislava Švajcrová, klinická
logopedka, Poliklinika Plzeň
Bc. Renáta Rýparová, všeobecná sestra,
Poliklinika Olomouc
MARTEK MEDICAL
Alena Stoklásková, personalistka
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
Zdeňka Glombková, pracovnice úklidu
NEMOCNICE PODLESÍ
Adéla Kaszperová, radiologická asistentka
NEMOCNICE PROSTĚJOV
Ludmila Navrátilová, ekonomka
Jitka Slavotínková, vrchní sestra
Iveta Kováčová, všeobecná sestra
MUDr. Lucie Krpcová, lékařka
Martina Síbrová, všeobecná sestra
Alexandra Strbáčková, DiS.,
fyzioterapeutka
NEMOCNICE ŠTERNBERK
MUDr. Eva Pospíšilová, lékařka
MUDr. Soňa Kočířová, primářka
Eva Pazderová, všeobecná sestra
doc. MUDr. Aleš Pastrňák, primář
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Mgr. Jiří Sobek, fyzioterapeut
Martina Zemková, DiS., všeobecná sestra
Olga Svobodová, všeobecná sestra
Anna Závorková, sanitářka
Olga Dobšová, všeobecná sestra
P&R LAB
Stanislav Polehla, řidič
MUDr. Zenon Lasota, odborný pracovník
RADIOTERAPIE
MUDr. Marek Wróbel, lékař
REPHARM
Lenka Šimková, farmaceutická asistentka
Jana Dedková, farmaceutická asistentka
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
Jana Šofrová, pracovnice úklidu
Alena Špičková, všeobecná sestra
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
Lucie Koblížková, všeobecná sestra
Jana Šimková, zdravotní laborantka
MUDr. Arbër Prifti, lékař
Radmila Zvolská, všeobecná sestra
MUDr. Jana Novobílská, lékařka
Alena Štěpánková, všeobecná sestra
FORLIFE
Mária Erősová, sestra
Emília Ölveczká, vedúca sestra
Anna Némethová, manažérka pre dennú
zmenu
Angelika Molnárová, sestra
NEMOCNICA KROMPACHY
Mgr. Ľubica Lazorová, vedúca
zdravotnícka laborantka
Sabína Pusztaiová, sestra
Marianna Liptáková, zdravotnícka
laborantka
Marcela Pačanová, zdravotnícka asistentka
Mária Nemčíková, sanitárka
NEMOCNICA ZVOLEN
Vlasta Oláhová, pomocnica v stravovacej
prevádzke
Zdenka Marunčiaková, farmaceutická
laborantka
Eva Valachová, sanitárka
Mgr. Zuzana Bukovcová, sestra
MUDr. Viktor Kosmovský, lekár
Ľubica Peničková, vrátnička
Milica Murínová, sestra
Mgr. Anna Krnáčová, zdravotná
laborantka
Gabriela Volfová, pomocná
zdravotná pracovníčka
Ing. Jana Krokošová, odborná
pracovníčka nelekárka
Marcela Škvarková, sanitárka
Adriana Bartošová, sanitárka
Mgr. Miroslava Raniaková, sestra
Jaroslav Rúžička, sanitár
VNsP LEVOČA
MUDr. Ondrej Benc, lekár
Ing. Dana Kútniková, technickohospodárska zamestnankyňa
Helena Sminčáková, sestra
Mária Šuňavská, sestra
BNL EAM
HO
O CP N
Ř EI CJ E M E
NEMOCNICE PŘEROV
Jana Čtvrtníčková, sanitářka
MUDr. Jaroslav Kotrč, lékař
Jaroslav Novosad, dělník
61
6
1
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Poděkování
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
PODHORSKÁ NEMOCNICE
Děkujeme za veškerou péči, která se
nám dostala v tomto zařízení. Děkujeme
sestřičkám z rehabilitace (v Praze) za jejich
příkladnou péči a též všem sestřičkám
a lékařům z tohoto oddělení.
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych
alespoň touto formou vyjádřil upřímné
poděkování všem pracovnicím bruntálského pracoviště ambulantní rehabilitace
Podhorské nemocnice, vedeného vedoucí
fyzioterapeutkou paní Ivanou Mročkovou,
za skutečně příkladnou péči, kterou mi
po celou dobu léčby poskytovaly. Vysoce
profesionální přístup a zároveň hluboce lidské a příjemné jednání, vstřícnost
a snaha vyhovět potřebám i požadavkům
pacientů, se kterými jsem se po celou dobu
setkával, svědčí o kvalitách celého kolektivu, který tak významně přispívá k vytváření dobrého jména nejen svého pracoviště,
ale celé Podhorské nemocnice.
L. P. Mělník, M. P., Neratovice
Chci tímto poděkovat sestřičkám i pánům
doktorům a doktorkám. Svým přístupem
pomáhají překonávat naše bolesti. Rád
doporučím toto zařízení, pokud to někdo
z mých známých bude potřebovat. Rehabilitační sestřička, která mě měla na starosti
byla super a moc si jí vážím za její přístup
k pacientovi.
Všem Vám dík. L.P., Zličín
Ještě jednou všem děkuji, Tomáš N., Bruntál
NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN
Vážená paní primářko Pieniažková! Dovolte
mi, abych touto cestou osobně poděkovala
Vám, MUDr. Miroslavu Baránkovi, staniční sestře Andree Hrkalové i veškerému
personálu pod vaším vedením, za příkladnou a obětavou péči, kterou od 30.3.2011
poskytujete pacientce Wandě P.
Vysoce hodnotím nejen odborný, ale
i laskavý a nevšední přístup k nemocné,
vzorný chod oddělení, kde mám možnost
hodnotit práci personálu Vašeho oddělení
při návštěvě výše jmenované.
Setkávám se zde s vzorným přístupem,
ochotou poskytnout odpověď na veškeré
dotazy týkající se ošetřovatelské péče. Zvlášť
bych chtěla podtrhnout vzornou čistotu
a příjemné prostředí na pokojích pacientů.
Z důvodů, že její nemoc nedovolí, aby
Vám poděkovala osobně, přijměte prosím
mé vřelé poděkování s přáním úspěchů
v povolání, které ctím a budu ctít nadevše.
PODĚKOVÁNÍ
V Karviné Anna P.
62
NEMOCNICE PODLESÍ
Dobrý den, chtěla bych velmi poděkovat
za veškerou péči, která mi byla věnována
během mé léčby ve Vaší nemocnici. Byla
příjemná, velmi odborná a kéž by se s takovým přístupem pacient setkal i v jiných
zdravotních zařízeních. Zvlášť pěkný
přístup měly všechny sestřičky i ošetřovatelky a to je terno, neboť pacient přijde
do kontaktu hlavně s nimi.
Ještě jednou můj dík všem, zdraví V. z Havířova
Dobrý den, chtěl bych touto cestou moc
poděkovat rehabilitačnímu oddělení Vaší
nemocnice, zvlášť paní Ivaně Mročkové
za mimořádně odborný a lidský přístup
při mé rehabilitaci po náročné operaci.
Přispěla tak velkou měrou k mému návratu
do běžného života.
Děkuji Ing. Marian H., Vrbno pod Pradědem
NEMOCNICE PROSTĚJOV
Vážená nemocnice Prostějov, rád bych poděkoval za profesionální a lidský přístup,
s jakým přistupuje Váš personál na chirurgickém oddělení prostějovské nemocnice
ke svým pacientům.
Můj dík patří všem lékařům a zdravotním sestrám, kteří měli v období od 20.
2. 2011 do 10. 3. 2012 na výše zmíněném
oddělení službu. Díky vynikající péči lékařů jsem disponoval dostatkem informací
o svém zdravotním stavu a průběhu léčby,
která byla díky kvalifikovanému přístupu
v předoperační, operační a pooperační fázi
bez jakýchkoliv komplikací. Během celé
hospitalizace jsem byl ošetřovnám s úsměvem, důstojností a odborností.
Můj velký dík patří operujícímu lékaři
MUDr. Jiřímu Šťastnému, jehož si odborně a lidsky velice vážím a mám k jeho
lékařskému úsudku plnou důvěru, kterou
ve mně během hospitalizace jen upevnil.
MUDr. Jiří Šťastný mnohokrát pomohl
ulehčit mně i mým blízkým často velice
složitou roli pacienta či rodinného příslušníka nemocného. Za jeho přístup mu patří
ode mě a mé rodiny velké poděkování.
Vaší nemocnici přeji stále více takovýchto lékařů, kteří šíří svojí prací dobré jméno
celého zařízení.
S díky a s přáním spokojeného personálu a pacientů v úspěšně se rozvíjející
nemocnici.
Vojtěch R.
Vážený pane řediteli, v minulých dnech
jsem byl dvakrát hospitalizován ve Vaší
nemocnici z důvodu vyšetření zažívacího
traktu na chirurgickém oddělení vedeném prim. MUDr. Adolfem Grygou. Jako
pacient jsem byl velmi spokojen s úrovní
péče a profesionálním přístupem jak všech
lékařů, tak i sester a pomocného personálu. A to nejenom na oddělení chirurgie,
ale i při vyšetření na interní ambulanci
a gastroenterologii vedené prim. MUDr. Jiřím Černochem. Ve srovnání s některými
nemocničními zařízeními, kde jsem byl
rovněž vyšetřen, Vaše nemocnice péčí
a úrovní tato zařízení vysoce převyšuje.
S díky a úctou MUDr. Ivo O.
Vážená paní ředitelko, 26.4.2011 jsem
byla ve vaší nemocnici na ortopedickém
oddělení operována – totální náhrada
kolena. Nemám jinou možnost, abych
mohla poděkovat za vše s čím jsem se
setkala. S milým personálem, vlídnými
lékaři, od sestřiček šetrným zacházením,
které pacient potřebuje, jak na oddělení ortopedie, tak na oddělení JIP a v neposlední
řadě na rehabilitačním oddělení, kam jsem
byla z ortopedie převezena. I když cvičení
nebylo příjemné, probíhalo ve vlídném
prostředí, s milým personálem a v naprosté
pohodě. Nedám na Vaši nemocnici v Prostějově dopustit. Přeji Vám a všem, kteří se
zasloužili o můj příjemný pobyt po nelehké
operaci, hodně úspěchů a taktéž spokojených pacientů.
Vaše pacientka Eliška S., Pavlovice u Kojetína
Chtěla bych touto cestou ještě jednou vřele
poděkovat vašemu rehabilitačnímu pracovišti – zejména paní Martině Labákové
a jejím kolegyním. V loňském roce jsem se jí
svěřila se svými vleklými obtížemi s páteří,
které trvaly bez mála dvacet let. Lékaři mi
vždy tvrdili, že jediným řešením je operace,
což mi vaše paní doktorka po úvodním
vyšetření vyvrátila a následně paní Labáková a její kolegyně se postaraly o to, abych
tomuto tvrzení také uvěřila. Můj zdravotní
stav se lepšil přímo viditelně – bez nadsázky. Pokud bych pro jmenované oddělení
mohla něco udělat, budu ráda, když se
o tom prostřednictvím e-mailu či telefonu
dozvím. Vím, že se můj zdravotní stav
prudce zlepšil, ale vím také, že se s těmito
úžasnými dámami setkám minimálně ještě
jednou, neboť mne upozornily i na fakt, že
se mé potíže pravděpodobně ještě částečně
vrátí. Jsem z Vyškova a tady mi po celá ta
léta pomoci nedokázali, stejně tak v Břeclavě a v Brně. Děkuji mnohokrát za poskytnutou péči i laskavý přístup a věřím, že vedení
této nemocnice je právem pyšné na takovéto
pracovníky, kteří spoluvytvářejí pověst
celé nemocnice. Vím dobře o čem mluvím,
neboť se vašimi pacienty stala i moje matka
a později také můj otec.
S pozdravem a díky Ilona D., Vyškov
NEMOCNICE ŠTERNBERK
maminek a prosím, aby jste laskavě mou
pochvalu předali svým podřízeným, protože si ji opravdu zaslouží.
S pozdravem a přáním pěkného dne Michaela
a Tomáš K.
Vážení. Během tři čtvrtě roku jsem byla
dvakrát operována na chirurgickém
oddělení v nemocnici ve Šternberku. Tak
jako po první operaci chci i tentokrát
poděkovat všem lékařům, sestřičkám
i ošetřovatelkám, kteří o mne po dobu
hospitalizace v nemocnici pečovali a to
jak za péči odbornou, tak i lidský přístup.
V první řadě chci poděkovat lékařům
z chirurgie v čele s MUDr. Ščudlou, také
sestřičkám i ošetřovatelkám. Zvláštní dík
patří MUDr. Puszkailerovi za odbornou
péči i psychickou podporu při předoperačních vyšetřeních. Rovněž děkuji lékařům,
sestřičkám i ošetřovatelkám z oddělení JIP.
Cením si i toho, že všichni, kteří o mne
po celou dobu pečovali, nikdy ani nenaznačili, že už jsem starší ročník a věnovali
mi veškerou péči. Jejím výsledkem je podstatné zlepšení kvality mého života.
NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Vážený pane primáři, dnes (17.4.2011) odpoledne jsme dědu kvůli silným bolestem
při močení museli dovézt na vyšetření
na urologické oddělení. Nechci rozebírat
podrobnosti vyšetření, předmětem mého
dopisu je veliké poděkování. Na urologickém oddělení jsme se setkali s velmi příjemným přijetím nejen u MUDr. Haldy, ale
především u sestřičky Patricie Poláškové.
Svým příjemným a pozitivním přístupem
dokázala uklidnit před a během vyšetření
a také pozvednout náladu všem kolem.
Profesionální a příjemný přístup je na Vašem oddělení samozřejmostí (jak jsme se
již mnohokrát přesvědčili). Ovšem to, co
jsme zažili dnes, nám doslova "vyrazilo
dech."
Tímto dopisem bych jménem svým
a jménem dědy – Vojtěch C. – chtěla vyjádřit veliké "díky" za všechno, co pro našeho
dědu dnes sestřička udělala. Kéž bychom
se všude mohli setkávat s takto příjemným,
milým a pohodovým přístupem.
Děkuji Veronika Č., Zubří
Ludmila K., Uničov
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
malý Tomášek
Dobrý den, jmenuji se Michaela K.
a 21.5.2011 v 03:16 jsem ve šternberské
porodnici přivedla na svět syna Tomáše.
Porodnici jsem si dlouhodobě a pečlivě
vybírala a z těch okolních mi již před porodem vycházel Šternberk jako nejsympatičtější. Tento můj pocit se mi potvrdil hned
při příjmu do poradny a i následně při
porodu a pobytu na odd. šestinedělí.
Chtěla bych tímto ještě jednou velmi
poděkovat za bezkonkurenční péči všem
lékařům, sestrám, skvělému porodnímu
týmu (porodní asistenka Bc.Klára "Augustinová", pan doktor Molnár) a vůbec
všemu personálu, se kterým jsem měla tu
možnost se od 21. do 25. 5. 2011 v porodnici setkat. Mohu jen pochválit pečlivý profesionální a přitom citlivý lidský přístup jak
ke mně samotné, tak k malému. Velmi také
chválím úklidové služby a stravování...byla
jsem opravdu moc spokojená. Mám krásné
vzpomínky jak na porod, tak na pobyt
v porodnici a budu velmi ráda šternberskou porodnici dále doporučovat.
Přeji hodně podobně spokojených
Velice děkuji panu MUDr. Marku Petrášovi za vzorné provedení 3 operací prstů
na nohou v období 7 měsíců – vše bez pooperačních komplikací, a následné vzorné
pooperační péče. Z jeho přístupu je vidět,
že má svou práci rád, dělá ji dobře a je
pro něj posláním. K pacientům se chová
příjemně a velmi citlivě.
Současně děkuji všem pracovníkům
oddělení ortopedie za laskavý přístup k pacientům a čistotu na celém oddělení!
Přeji všem pracovníkům uvedeného
oddělení zdraví, elán v práci i v osobním
životě!
V Šumperku Jarmila Š.
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám
touto cestou poděkovat za péči a přístup
lékařů, sester a pomocného personálu
na Vašem oddělení urologie v čele s panem
primářem MUDr. Dušanem Fügnerem.
Po dobu mé hospitalizace na tomto
oddělení jsem se setkala s profesionálním
přístupem a ochotou k mé osobě. Jelikož
jsem jako pacientka byla spokojená i s poskytovanými službami (strava, ubytování,
prostředí na oddělení) budu vaši nemocnici doporučovat dále i svým známým.
S poděkováním a pozdravem Marie G., Olomouc
Vážený pane řediteli, přijela jsem k Vám
na doléčení z brněnské kliniky po reoperaci kyčelního kloubu. Už jsem ležela ve více
nemocnicích, ale s takovou péčí, které mi
byla věnována na Oddělení následné péče
I., pod vedením vrchní sestry Olgy Jachkové, jsem se ještě nesetkala. Obdivuji jejich
stále dobrou náladu i při tak obtížné práci,
která na oddělení panuje.
Nemůžu také opomenout výbornou
stravu, jenž se rovná i výběrové jídelně. Ale hlavně bych chtěla vyzdvihnout
práci dvou fyzioterapeutek ONP, sestry
Evy Kopecké a sestry Silvie Majkusové,
které nám pomáhají vrátit se do běžného
života. Jejich práce je namáhavá, ale hlavně
podceňovaná. To může ocenit jen ten, kdo
jejich pomoc potřebuje. Proto vím, o čem
mluvím, protože to právě prožívám.
Chtěla bych Vás proto požádat, kdyby
jste jejich náročnou práci, kterou vykonávají i nad rámec svých povinností, veřejně
ocenil. Vím, že máte i opačné názory, ale
jsou také lidé, kterým slůvko „děkuji“ nic
neříká. Děkuji Vám za čas, který jste věnoval přečtení mého dopisu.
PODĚKOVÁNÍ
Ještě jednou všem děkuji a přeji pevné zdraví.
S pozdravem Světla Ž., Huslenky
Vážený pane primáři ! Jmenuji se Š. H.
a jsem z Prahy, ležela jsem u Vás v období
února tohoto roku po operaci tříselné kýly.
Chci Vám tímto způsobem vyjádřit moje
maximální díky za neuvěřitelnou starost-
63
ROČNÍK 5
livost a péči vzhledem k mému věku – 85
let. Přeji Vám hodně úspěchů i v další, tak
pečlivé práci, a jsem ráda, že i když jsem
tak daleko, mám jednu nemocnici, které
mohu dát důvěru. Zároveň taky děkuji kolektivu chirurgie, pod vedením p. primáře
MUDr. A. Bařinky, a anesteziologie.
Po propuštění jsem konzultovala další
své zdravotní problémy s primářem urologie MUDr. Lvem, který byl neuvěřitelně
vstřícný a maximálně lidský. Mé dceři
Borislavě R. – čalounictví Rožnov pod
Radhoštěm – v roce 2002 zachránil život
p. primář gynekologie MUDr. T. Kopecký
– tumor vaječníků s následnou chemoterapií.
Za vše díky Šarlota H., Praha
NEMOCNICE PŘEROV
Dobrý den, dovolte mi touto formou
vyjádřit můj obdiv nad prací kolektivu
dětského oddělení přerovské nemocnice.
Od pondělí do pátku byl na tomto oddělení
hospitalizován můj 2,5letý syn a já s ním
jako doprovod.
Musím konstatovat, že se nám dostalo nejen profesionální péče, která je zde
samozřejmostí, ale rovněž vstřícného
a obětavého přístupu v kteroukoliv denní
i noční hodinu, což celému pobytu dodalo
lidský rozměr.
Mám za to, že křehká dětská duše si podobné okamžiky z ranného dětství v sobě
pevně uchovává a věřím, že pro syna byla
zkušenost posledních dnů pozitivní a obejde se bez zbytečných šrámů.
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Náš dík patří celému kolektivu a přejeme vám tímto spoustu podobně laděných
ohlasů, zvlášť v dnešní době, kdy převažuje
kritika nad chválou…
S přáním hezkého dne Martina S.
Vážený pane řediteli. Ve dnech 3. – 9. února jsem podstoupil na očním oddělení Vaší
nemocnice operaci šedého zákalu na obou
očích.
Byl jsem velmi mile překvapen dokonalou organizací bez dlouhého čekání a milým a perfektním jednáním paní primářky
MUDr. Moniky Daňkové. Stejně tak tomu
bylo také u zástupkyně paní MUDr. Magdalény Dospělové, obou dalších pánů
doktorů a všech sestřiček, se kterými jsem
přišel do styku.
Výborný výsledek operace a pooperační
vyšetření – to vše bylo důkazem o vynikající úrovni očního oddělení Vaší nemocnice.
Tím spíše nemohu pochopit, proč
někteří pacienti hledají ošetření v jiných
nemocnicích, když zde máme tak výborné
oční oddělení.
A tak touto cestou upřímně děkuji
celému očnímu oddělení a jmenovitě paní
MUDr. Magdaléně Dospělové, která mně
operovala. Budu Vás všude propagovat.
S pozdravem Bohumil H., Přerov
Vážení, 25.3.2011 jsem se podrobila
na ortopedickém oddělení TEP kyčle.
Všem jsem sice poděkovala, ale nemohu se
veřejně nezmínit o všem co mne potkalo. Jsem radostná z toho, jaká opatření
předoperační, operační a pooperační toto
oddělení nastolilo.
Veškeré informace, ať lékaře, sester nebo
rehabilitační pracovnice, jsou na vysoké
úrovni, informace byly jasné, stručné,
věcné a velmi srozumitelné. Byla jsem vždy
velmi kvalitně informovaná o všem, co
mohu, co nemohu. Následné odstranění
stehů a pobyt v Jevíčku je úplně geniální.
Opět i tady perfektní zacházení, informace, pobyt, to popravdě nemá chybu.
Společné sociální zařízení a stravu neřeším, je to přechodný stav a každé oddělení
prostě má to, na co má peníze!
Já šla za kvalitou, profesionalitou a toho
se mně dostalo.
Klobouk dolů – sestry na ortopedii budou mít za chvilku křídla, napracují se tedy
opravdu dostatečně, umí jednat s lidmi
a jsou profesionálně na výši.
Jen pro informaci, pacienti z jiných
nemocnic než je přerovská nebyli absolutně informovaní, je to škoda, protože dobrá
a kvalitní informace je pro pacienta důležitá a pomůže. Proto také toto mé spisování.
Děkuji všem a pane primáři tady opravdu platí „jaký pán, takový krám“.
S přátelským pozdravem Marcela Z.
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
komplikací do Vaší nemocnice s důvěrou
rádi vracet, že zde nalezneme pomoc,
i když je smutné, že lékaři musí řešit často
až důsledky a nemohou ovlivnit příčiny
zejména civilizačních nemocí naší hektické doby. Přijměte prosím tuto pochvalu
a mějte hezké jarní dny.
S pozdravem L. H.
Vážený pane řediteli, chtěla bych vám touto cestou s úctou a díky velice poděkovat,
za vaše vynikající kolegy, primáře Mariona
Mantiče a jeho tým a kolegy porodnicko-gynekologického oddělení a chirurgie,
kteří dne 10. 3. 2011 zachránili mé dceři L.
W. její mladý život.
Taky moc srdečně děkuji všem od primáře až po uklízečky na JIP a posléze
na oddělení šestinedělí za bezvadnou
a starostlivou péči.
Za celou rodinu děkuje mamka J. M.
Tímto také chci vyjádřit uctivé poděkování nejen Vám pane primáři Václavíku,
ale i celému personálu neurologie. Co
dodat....???
Jen to, že si myslím, že tam asi fakt máte
velmi skvělý kolektiv. Žádný křik ani hněv,
ale....pohoda a široko daleko slyšitelný
smích. Když je člověk sklíčený a v tísni –
u Vás na oddělení se to dá překonat.
A na víc si pamatuji, to co jsem řekl
již na jipce: ....není nutno sledovat hezké
holky na internetu, stačí jít se podívat
k Vám na oddělení, asi to má pozitivní
vliv na průběh léčby. Nyní jsem doma
a domácí krotitelka mi dává víc zabrat než
ty vaše z rehabky. To je asi všude stejné....
avšak samozřejmě tak akorát, pouze dle
mých – Vašich instrukcí. Snad se potkáme
při jiných příležitostech, než pracovních či
nemocničních, i když to všechno je život.
Kdysi jsem byl do úrazu zvukař. Stodolní
ulice je, vlastně byla moje práce – takže Vám, skvělý pane primáři, a celému
veselému kolektivu, přeji mnoho dalších
šťastných směn. Ať se daří.
Díky, nezapomenu… D. C.
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych
poděkovala Vašim prostřednictvím všem
lékařům Vaskulárního a intervenčního
centra Vítkovické nemocnice, pavilon G,
lůžkové oddělení, včetně pochvaly pro
pana primáře MUDr. Chmela, který se
velmi pečlivě a se zájmem staral společně
s dalšími lékaři ve svém týmu o moji mamku, paní D. K., která byla u Vás v minulém
i tomto týdnu hospitalizovaná s vážným
cévním problémem.
Věřím, že se budeme v případě dalších
V únoru letošního roku jsem byl operován
a hospitalizován na Vašem oddělení cévní
chirurgie. Chtěl bych Vám touto cestou
srdečně poděkovat za Vaši odbornou
a profesionální péči, které se mi dostalo.
Hlavní dík patří panu primáři MUDr. Jozefu Chmelovi, který mě operoval.
Nemalý dík bych chtěl vyslovit i ostatnímu personálu oddělení, lékařům i sestřičkám, kteří svou vzornou, starostlivou
a trpělivou péči přispěli ke zlepšení mého
zdravotního stavu.
Ještě jednou Vám děkuji a přeji všechno
nejlepší v profesním i osobním životě.
S úctou Maxmilián H., Opava
VNsP LEVOČA
Týmto listom by som chcela vyjadriť poďakovanie a spokojnosť so starostlivosťou
o moju mamku K.A., ktorá bola hospitalizovaná na chirurgickom oddelení pána
primára MUDr. Haninca. Za posledných
5 mesiacov totiž prešla rôznymi hospitalizáciami v Košiciach, SNV, ale
s pobytom na tomto oddelení bola
veľmi spokojná. Necítila sa ako by
tam bola niekomu na príťaž počas
celého pobytu. Kolektív tohto
oddelenia spolu s pánom primárom
pristupuje k pacientom ľudsky a citlivo, čo vedia pacienti veľmi oceniť
a vážiť si. Práve na jej podnet som
sa rozhodla vyjadriť aspoň takouto
formou vďačnosť. Aj keď situácia
v zdravotníctve je veľmi zlá, prístup
k pacientovi by mal byť aj v iných
zdravotníckych zariadeniach taký
s akým sme sa stretli práve na tomto
oddelení.
Ešte raz veľká vďaka. Pani Oľga K.
NEMOCNICA KROMPACHY
Milí „záchranári“ z Krompašskej nemocnice!
Deti z materskej školy v Slovinkách
sa chcú veľmi pekne poďakovať pani
doktorke MUDr. Dagmar Pačanovej,
sestričke Bc. Márii Balogovej a šoférovi
záchrannej služby pánovi Antonovi Ma-
čákovi, ktorí pre nás 17.3.2011 pripravili
krásnu besedu o práci záchranárov s praktickou ukážkou záchrany života. Mali sme
možnosť oboznámiť sa s technikou, ktorá
monitoruje životné funkcie, naučili sme sa
poskytovať prvú pomoc pri úraze hlavy,
zlomenine ruky, či nohy, ukázali nám, ako
sa robí masáž srdca a ako umelým dýchaním zachrániť raneného. Tým, že sme si
mohli všetko toto vyskúšať sami, naučili
sme sa, že život je veľmi vzácny a musíme
si ho chrániť.
Za to všetko Vám patrí naše veľké
„ĎAKUJEME!“ Želáme, nech sa Vám
v práci darí a ostávame s pozdravom, deti
z materskej školy v Slovinkách
V Slovinkách, 21.3.2011
Dobrý deň. Včera som musela navštíviť
chirurgickú pohotovosť v Krompachoch so
svojím synom, ktorý mal úraz hlavy. Bola
som prekvapená profesionálnym a milým
prístupom pána doktora Nehrera ako aj sestričky. Bodaj by bolo tak profesionálnych
a ľudských lekárov čo najviac.
Ďakujem za to, že ste! D.V.
Chcem sa poďakovať pánovi primárovi
Chylovi a celému jeho tímu za príkladnú
starostlivosť počas môjho pobytu na chirurgickom oddelení.
Manželia Ján a Anna
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Naše miminka
Pokud byste se chtěli jako zaměstnanci
skupiny AGEL pochlubit svým čerstvě
narozeným potomkem, máte k tomu
ideální příležitost v naší fotografické
rubrice nesoucí název „Naše miminka“.
mi
Nemusí jít pouze o maminky, určitě se svými
batolátky v NAŠEM AGELu rádi pochlubí
i hrdí tatínkové, kteří v naší skupině pracují.
Pokud se tedy rozhodnete zaslat nám fotku
svého novorozeněte v elektronické podobě,, ať
m,
už samostatně, nebo s maminkou či tatínkem,
posílejte ji na e-mail: [email protected]
NAŠE MIMINKA
011
větna 2
dil 14 . k íkové,
ro
a
n
e
tor s
zusc
Malý Vik gr. Simoně Sc éče
eM
ép
c
k
ls
in
m
te
a
a
m
ošetřov
e
rc
e
ž
mana
lesí
ice Pod
Nemocn
66
Sestře D
en
Nemocn ise Bar tošové
z oční a
ice s po
mb
lik
dubna 2
011 naro linikou Praha It ulance
alská se
dila malá
2 8.
Bělinka
na
e 1. dub
rodil dn čkové,
a
n
e
s
k
e
ěme
Němeč
e Janě N ocnici jako
Jáchym
maminc
m
é
e
n
tn
s
é
k
ťa
ic
ka
2 011 š
e Vítkov rození Jáchym a.
v
je
u
c
ra
k
a
p
n
tí
a
rá
s
N
u
k te
aJ n
tka.
sestř ičk
asisten
porodní šila jeho starší
tě
se doma
Mikuláš
Mirosla
v Omas
čer vna
ta př iše
2 011. M
ln
aminka
DiS., je
Vladisla a svět 2 .
radiolog
va Bera
ická asis
Šumpers
nová,
tentka R
ké nemo
DG odd
cnice
ělení
v sobotuu
narodila mince
e
s
á
v
o
Serafin na š ťastné ma
Sofinka
uje
řez
ne 19. b DiS., k terá prac
d
le
odpo
ové,
n
fi
í
n
ra
č
e
ta
Anetě S
okumen
gickém
iální a d
enterolo i.
o
tr
jako soc
s
a
g
a
nic
n
c
e
o
ic
m
ické ne
pracovn
e Vítkov
v
í
n
le
ě
odd
Malý
l Václa
v se eko
Dostálo
vé, zam nomce Ing. Ma
ěstnank
r
rattoř, na
yni CGB tině
rod
labose sestř il 2 7. dubna 2 01
1
ičkou H
elenkou . Na fotce
.
ta 1.
ětlo svě
atř ila sv r. Vladislava
p
s
á
v
o
M UD
eřábk
é
Tereza J 1. Maminkou je logii Šumpersk
1
0
ro
2
u
e
a
n
n
v
a
čer
ř ka n
vá, léka
Jeřábko
e
ic
nemocn
Ve střed
u 2 . bře
zn
Valerie
Nouzov a 2 011 se narod
ská. Š ťa
ila malá
je Mich
stn
aela No
uzovská ou maminkou
z novoro
děts
ze
nemocn neckého odděle ká sestra
ice.
ní Vítko
vické
oceněné sestry během pobytu v Jasné
Čtyři dny wellness pobytu pro
oceněné Zlatým Aeskulapem
PROGRAM POBYTU NESL NÁZEV „PREVENCE BURN OUT SYNDROMU U ŽEN V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH“
Text: Alena Poláchová, vedoucí sestra na centrálním příjmu Šumperské nemocnice
gram pro každou z nás, což se nám velmi
líbilo. Návštěva fyzioterapeuta Ľubomíra
Harvaše s nácvikem základních spinálních
cvičení zaměřených na prevenci poruch
pohybového aparátu doplněná masáží byla
úžasná. S psychologem Jakubem Majetným
jsme se zaměřili na to, jak se dívat na věci
s nadhledem a eventuelně najít radu sama
v sobě. Paní Adriana Daňová nám pak
ošetřila ruce a nohy a dopřála nám to, co
nám v práci není dovoleno, a to jsou namalované nehty. Paní Magda s Mishou nás
nalíčily, oblékly a následovalo fotografování. Během těchto návštěv jsme se už doprovázely ve dvojicích nebo ve skupinkách
a navzájem poslouchaly, radily a hodnotily
se, přičemž jsme se i hodně nasmály.
Ve volném čase nám okolní příroda v jarním rozpuku nabízela krásné procházky
a odpočinek, například v okolí Vrbického
jezera, po lesních cestách sněhem pokrytých vrcholcích Nízkých Tater.
Byl to vskutku ozdravný pobyt pro tělo
i duši, který bych dopřála všem, kteří pra-
cují v tak náročném pracovním prostředí,
jakým naše oddělení bezesporu je. Trávit
čtyři dny v prostředí příjemných lidí,
tím myslím všechny, kteří o nás pečovali,
včetně skvělých organizátorek, bylo pro
nás všechny velmi příjemnou změnou.
V neposlední řadě patří pochvala i obsluze
chat včetně vynikajících kuchařů.
VÁŠ PŘÍBĚH
Zažili jste něco neobvyklého nebo
třeba lidsky poutavého? Pak je rubrika „Váš příběh“ pro Vás jako stvořená! Posílejte svůj skutečný příběh
VÁŠ PŘÍBĚH
Na závěr roku 2010 naše oddělení získalo
ocenění „Zlatý Aeskulap.“ Za toto ocenění
byl čtrnácti sestrám poskytnut v dubnu
a v květnu letošního roku wellness pobyt
v Jasné na Mikulášské a Vrbické chatě.
Zpočátku jsem měla obavy, jak oddělení
o počtu 45 pracovníků (žen i mužů) přijme
skutečnost, že nás pojede jen 14, ale způsob
výběru byl snad spravedlivý a bez většího
ohlasu ostatních.
Program čtyřdenního pobytu nesl název
„Prevence BURN OUT syndromu u žen
v pomáhajících profesích“ a byl spojen
s programem pro ženy včetně volného
vstupu do wellnes. Pobyt byl zahájen
módní přehlídkou Mishy Džurné, která
představila modely návrhářky MONIK
a přednáškou přední české vizážistky
Magdy Souškové, včetně zážitků ze světa
showbussinesu. Ve večerních hodinách
následovalo skupinové sezení s psychologem, zaměřené na seznámení se a nácvik
relaxačních technik.
V pátek i sobotu probíhal individuální pro-
z nemocničního či zdravotnického
prostředí skupiny AGEL na redakční
e-mail: [email protected] Po vytištění
Vašeho příběhu v NAŠEM AGELu
se můžete těšit na balíček v hodnotě
500 korun.
67
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Velká diagnóza z malého kousku
PŘEDSTAVA O PATOLOGOVI, MÍRNĚ VYŠINUTÉM JEDINCI S NEKROFILNÍMI CHOUTKAMI, KTERÝ TRÁVÍ ČAS POHROUŽEN
V LIDSKÝCH ÚTROBÁCH A ZE ŠUPLÍKU MRAZICÍHO BOXU SI VYTAHUJE DALŠÍHO KLIENTA, S VÝVOJEM OBORU JIŽ NENÍ
PRAVDIVÁ.
Text a foto: MUDr. Kateřina Musilová, Nemocnice Prostějov
P
VÁŠ PŘÍBĚH
atolog – ten, který nikam nespěchá
a nemá už co pokazit… A nevadí
ti, že nikoho neléčíš a pracuješ jen
s mrtvými? Tento příměr je stále ještě zažitý pro velkou část veřejnosti. Taková mladá
a hezká – jak to můžeš dělat? To s postupujícími léty naštěstí slyším již méně často.
A vážně fasujete rum? Tak to už si snad
dnes nikdo nemyslí.
68
Představa o patologovi se již léty vývoje
tohoto oboru posunula úplně jinam –
do moderně vybavené laboratoře s digitalizovanými přístroji, k mikroskopu, za jehož
hodnotu byste si koupili menší osobní auto,
k počítači s analýzou obrazu a ke složitým
metodám detekce genových mutací.
Času má patolog každopádně více než
lékaři akutních oborů, rozhodnutí činí
v klidu své pracovny, u mikroskopu, mezi
knihami, s pomocí kolegů a internetových
odkazů. Na krk mu nedýchá netrpělivý
pacient. Někdy jen drnčí telefon a na něm
neodbytný klinik, který žádá jasný verdikt.
Pokazit je rozhodně co. Falešně pozitivní
výsledek může pacienta odsoudit ke zbytečnému operačnímu výkonu či chemoterapii.
V krajním případě může vést k tomu, že
pacientovi zůstane v těle nerozpoznaný
nádor, který si klidně roste dál.
SDÍLNÝ KLINIK JE PRO PATOLOGA
HOTOVÝM POKLADEM
A co víc. S rozvojem endoskopických
metod, které jsou malou invazivitou komfortnější pro pacienta, je materiál, z něhož
musí patolog stanovit diagnózu, stále
menší. Oddělení endoskopie v prostějovské nemocnici zaznamenalo v posledních
letech prudký rozvoj. Nakouknout lze
prakticky kamkoliv. Reakce patologa by
měla odpovídat požadavku klinika a zde
platí dvojnásob nutnost čilé komunikace
klinika s patologem. Sdílný klinik je pro
patologa hotovým pokladem – čím více
údajů máme k dispozici, tím přesněji můžeme z drobného vzorku stanovit správnou
diagnózu. Je třeba jasně stanovit, co chce
klinik vědět, jaký očekává závěr. Nezbytná
je rovněž anamnéza pacienta, eventuální
předchozí vyšetření, laboratorní údaje
a makroskopický nález klinika provádějícího např.endoskopické vyšetření. Zajímá
nás, co si klinik myslí. I v těch oblastech,
které jsou patologii vzdálené, se musíme
alespoň rámcově orientovat. Prubířským
kamenem jsou pak zkratky, které klinik
často rutinně používá a patolog je mnohdy
složitě luští.
Na našem oddělení se v mikrodiagnostice věnujeme několika oborům. Největší
záběr patří jednoznačně gastroenterologické
endoskopii. Základní spektrum vyšetření
zahrnuje diagnostiku zánětlivých chorob
trávicího traktu – refluxní choroby jícnu,
celiakie. Velká část vzorků je zpracovávána pro posouzení biologického chování
polypoidních lézí v trávicím traktu, kde
často již samotné endoskopické vyšetření je
zároveň výkonem léčebným. Také primární diagnostika tumorů trávicího traktu
se odehrává na milimetrech čtverečních
tkáně. Obdobně je tomu při odběrech z lézí
žlučových cest. Kromě endoskopie jsou
drobné punkční vzorky hojně zastoupeny
v diagnostice lézí urogenitálního traktu.
Další rozsáhlou kapitolou je diagnostika
patologických útvarů v prsu. Zde je zásadní
nejen rozhodnout o maligní či benigní
povaze léze, ale v případě nádoru je součástí
vyšetření i stanovení hormálních receptorů
pro další postup v léčbě pacientky. Menší
množství materiálu pak připadá na posouzení chorob plic a tracheobronchiálního
stromu. Odběry z ostatních orgánů jsou
u nás méně časté.
Aby čtenář neměl dojem pouhého výčtu
nezajímavých dat, dovoluji si doplnit malou
foto-ilustraci pro představu, jak vypadá
mikroodběr zpracovaný v histologický
preparát, jaké obrazy a diagnostické závěry
lze z tohoto materiálu stanovit.
Závěrem si troufám říci, že dnešní patologie, ač se o to nijak důrazně nehlásí, má
snad k životu stále blíž. Patolog sice hledí
do mikroskopu a klinice je značně vzdálen.
Ale i za i barevnými seskupeními buněk
do abstraktních kroužků, květinek či pruhů
vidí pacienta, který třeba podstoupil ne
zrovna příjemné vyšetření a čeká na verdikt, jenž nasměruje jeho léčbu a v ideálním
případě povede k uzdravení.
Kdo není ještě rozhodnutý tento zákrok
postoupit, ať to zkusí a nebojí se
PACIENT VZPOMÍNÁ, JAK TRÁVIL VELIKONOCE NA KARDIOCHIRURGII NEMOCNICE PODLESÍ.
Text a foto: Milan Smatana, Jeseník
a řekl, že provede zákrok. Tak to začalo.
S panem doktorem tam byl technik a dvě
sestřičky, které pomáhaly, a já jim říkal
berušky. Po celou dobu hrála příjemná
hudba. Během zákroku se mě ptali, jak se
cítím, jestli mi není špatně, já se cítil dobře.
Pan doktor se domlouval s technikem a čas
běžel, na hodiny jsem neviděl, což bylo jen
dobře. Ke konci jsem se cítil už unaveně,
pan doktor se mě ptal co mi je, tak jsem mu
odpověděl, že už toho je moc, tak mi něco
přidal do tepny, po čem se mi ulevilo a zase
jsme pokračovali. A najednou přišla dobrá
zpráva, že budeme končit. Ke konci jsem si
všiml, že ty moje berušky mají jiné náušnice, a že se teda vystřídaly. Berušky jsem si je
pojmenoval proto, že měly na sobě takové
vestičky, jaké má beruška křídla, jen místo
lucerniček podávaly panu doktorovi dráty
a stříkačky. Najednou přišly jiné sestřičky
a „šouply“ mě na speciální válce a s jejich
pomocí mě přesunuly na postel. Když už
jsem v ní ležel, přišel za mnou pan doktor
a na obrazovce mi ukázal moje srdce, jak
vypadá, potom další obraz na kterém byla
červená a modrá kolečka, vysvětlil mi,
co je co, a že se zákrok vydařil. Když mě
odváželi, všiml jsem si, že jsou tam hodiny,
a že je 15 hodin, tak jsem byl v šoku, že pan
doktor osm hodin léčil mé srdce, soustředěně na milimetr přesně, takovou dobu. Jak
jsem ležel, pozoroval jsem vše kolem sebe.
Vnoučata se mě pak ptala, jaké to tam bylo
a já jim to namaloval, celý operační sál,
pana doktora, moje berušky, ale ne s drátka-
ma a stříkačkami, ale s lucerničkami a celou
místnost i s reproduktory. Kreslení mi moc
nejde, tak se celá rodina smála a já mám
operační sál namalovaný na památku. Tak
jsem strávil letošní Velikonoce.
Z kuchyně nám na Velikonoční pondělí
poslali velikonoční vajíčko, to si nechám
na památku a čokoládový perníček s velikonočními motivy. Seznámil jsem se tam
i s velmi hodným pánem, se kterým jsem
sdílel pokoj. Vím že má 75 let a je z Jičína,
jestli jsem si ho nespletl, ale toho tam znali
všichni. Proč o něm píši? Obědvali jsme
a mu se udělalo špatně, podali jsme si ruce.
Na mě čekala sanitka, cesta domů a na něj
operace bajpasu. Tak doufám, že mu to dobře dopadlo, ale na to se určitě zeptám za šest
týdnů, kdy pojedu na kontrolu.
Chtěl bych poděkovat hlavně panu
doktorovi Janu Chovančíkovi za skvěle odvedenou práci a ostatním, co mu na operačním sále při mém zákroku pomáhali a všem
sestřičkám, které strávily na Velikonoce
službu v nemocnici. A taky kuchařům! Jak
oni tam dobře vaří, to jsem v žádné jiné
nemocnici nezažil. Když vezli jídlo, voněla
celá chodba – to se nedá ani popsat. Je mi už
67 let, tak to můžu posoudit.
Takové byly moje letošní velikonoční
svátky. Navíc věřím, že mi tam pomohli,
a že s arytmií je konec a já se nebudu muset
předávkovávat prášky. A kdo není ještě rozhodnutý tento zákrok postoupit, ať to zkusí
a nebojí se, já ho postoupil a jsem spokojený.
VÁŽENÉ ČTENÁŘKY A ČTENÁŘI,
děje se na Vašem pracovišti něco, o čem by měli ostatní vědět? Pracujete se zajímavými osobnostmi? Chybí Vám
na stránkách časopisu další rubrika nebo máte jiné návrhy na zlepšení? Pak nás neváhejte kontaktovat a zasílejte nám své tipy na články a rozhovory na redakční email [email protected] Budeme rádi za jakékoliv náměty
a připomínky!
Čerstvě jste se provdala / oženil a chcete se o nezapomenutelné zážitky ze svatebního dne podělit? Pak k tomu
máte jedinečnou možnost v nové fotografické rubrice „Naši novomanželé“! Své svatební fotografie v elektronické
podobě a stručný popis toho, jak Váš nejkrásnější den v životě probíhal, zasílejte rovněž na redakční email.
VÁŠ PŘÍBĚH
N
ěkolik roků jsem měl problémy
s arytmií srdce pro paroxysmální
fibrilaci síní, vyzkoušel jsem několik druhů léků, ale zabíraly jen částečně,
neboť arytmie se opakovala pravidelně 3x
do měsíce. Kdo neví co to je – tak srdce bije
nepravidelně, je cítit bolest na prsou a těžce
se dýchá. Když jsem ji dostal, tak jsem
nemohl nic dělat, jen sedět nebo ležet, bral
jsem navíc léky, aby se mi arytmie zpomalila. Toto trvalo zpravidla jeden až devět
dní. Paní doktorka vyzkoušela, co mohla,
ale nic nezabíralo. Pak jsem se dozvěděl,
že by mi mohli pomoci v Nemocnici Podlesí v Třinci. Paní doktorka tam zavolala
a po konzultaci s panem doktorem Janem
Chovančíkem mi byla navržena léčba tabletkami nebo zákrok. Protože mi tabletky
už nezabíraly, rozhodl jsem se pro zákrok
s tím, že mi termín pošlou poštou. Deset
dní před velikonočními svátky mi zazvonil
telefon, jestli mi vyhovuje termín zákroku
22.4.2011. Vůbec jsem neotálel. U nás v nemocnici v Jeseníku mi udělali předoperační vyšetření, které dopadlo dobře.
Museli jsme si ráno přivstat, neboť
od nás z Jeseníku je to do Třince přibližně
180 km a v nemocnici jsem se měl hlásit
v 5.30. Na recepci si mě zapsali, viděli že
ten den tam mám opravdu být a odvedli mě
na kardiochirurgii č. 2. Tam mě posadili
do jídelny a já čekal, co se mnou bude dál.
V 7 hodin přišla sestra a řekla, že jdu na sál.
Půl hodiny mě připravovali, pak přišel
pan doktor Chovančík, představil se mi
69
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Retro:
tentokrát z Nemocnice Podlesí
Pojmenování
P
Po
ojm
jmen
jmen
enov
ován
ován
á í fotografické
foto
fo
ogr
grafi
afi
fick
ké ru
rubriky
ubr
brik
ky NA
N
NAŠEHO
ŠE
EHO
OA
AGELu
G Lu
GE
u „„Retro“
Re
R
etr
tro
o““ není
nen
ní náhodné.
náh
ná
ho
od
dn
né.
é. S
Sku
Skutečně
kute
ku
tečn
te
čně v ní
ní jjde
de
e o čča
časy
asy
sy p
poněkud
on
někud
ěkud
ěk
u
dávnější,
personál
pacienty
neobvyklé
návštěvy.
Pokud
dá
d
ávn
v ěj
ější
jší,
šíí, a to se
se zaměřením
za
amě
měře
ěřře
en
ení
níím na
n nemocnice,
nem
ne
nemo
mo
ocn
nic
i e, jejich
jej
e ic
ich
hp
pe
ers
rson
o áll ččii také
on
ta
aké
ké p
acie
ac
ient
ntty nebo
n
nebo
ne
bo n
eo
eobv
obvyk
bv
v yk
klé
lé náv
n
áv
á
všttěv
ěv y.
y. P
ok
o
kud
ud
máte
posílejte
elektronické
podobě
e-mail:
nebo
přímo
zapůjčete
má
átte
e staré
ssta
taré
ta
ré ffotky,
ré
ottky
o
tky
y, po
p
síle
sí
l jjtte jje
eve
el
lek
lek
ektr
ttrron
onic
niccké
ép
odo
od
ob
bě na
a ee
mail
ma
aiill: ca
[email protected]
aso
[email protected]
sopi
[email protected]
@ag
ge
ell.c
.cz
cz ne
n
ebo
ebo
o jje
e př
p
ímo
ím
o za
apů
ůjčče
ette pro
pro
pr
o
další
marketingovému
oddělení
nemocnice.
Stejně
uvítáme
da
d
alšší kvalitní
alš
kva
kv
allit
itní
ní zzpracování
prracov
p
acov
ac
ován
ován
áníí ma
mark
arrk
ke
ettin
ing
go
ové
v m
mu
uo
dd
děl
ě en
ení příslušné
přís
př
íslu
ís
slu
lušné
lušn
šné ne
šn
n
emocn
mocn
mo
c ic
ice.
e. S
t jjn
te
ně ta
tak
ku
uv
vítám
íttám
me zapů
zzapůjčení
za
apů
p jč
j en
ní starých
sa
st
arrýc
ých
RETRO
a zajímavých
dobových
novin
zají
za
jíma
mavý
avý
v ých
h ččlánků
lá
ánk
nků z do
nků
obo
b vý
v ýcch
hn
o in
ov
n a časopisů.
čča
aso
opiisů
sů.
ů.
70
71
RETRO
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Ewa Farna natočila svůj první hit
„Měls mě vůbec rád“ ve dvanácti
letech
JAKO MALÁ JSEM CHTĚLA BÝT PRINCEZNOU, MÍT SVÉHO PRINCE A ZÁMEK. A TAKY SE MI TO TROCHU SPLNILO, OBČAS MÁM
MOŽNOST SI OBLÉKNOUT KRÁSNÉ ŠATY.
Text: Ing. Tomáš Želazko, Aneta Želazková / Foto: Petr Rubal a archiv Ewy Farné
P
rvní slavnou písničku „Měls mě
vůbec rád“ nazpívala sedmnáctiletá
Ewa Farna, která žije ve Vendryni
nedaleko Třince, ve dvanácti letech. Už
ve 14 letech se stala objevem roku Českého
Slavíka Mattoni 2006. Dnes je o tři roky
starší a patří mezi nejuznávanější české
zpěvačky. Za pětiletou pěveckou kariéru
se stala Objevem roku v Českém slavíkovi,
ve stejné soutěži se dvakrát umístila na třetím místě, je zpěvačkou roku v soutěži
Anděl 2009. V České republice a Polsku
vydala pět desek.
Úspěšné mladé zpěvačce jsme položili
několik otázek:
ZE S V Ě TA CELEB R I T
Jaká jste byla jako malá holka? V kolika
letech jste začala zpívat?
Pořád jsem malá holka (smích). Zpívám
od malička a mimo prostor koupelny se to
dostalo ve 12, kdy jsem natočila debutovou
desku Měls mě vůbec rád.
72
Kdo Vás ke zpěvu přivedl a vzpomenete
si na své první vystoupení?
Přivedli mne rodiče, poněvadž jsme v tomto aktivní rodina. Nijak mě však do ničeho
netlačili. Později na základní škole paní
učitelka, která mne vzala do školního
sboru a posílala na soutěže. První větší
vystoupení bylo u nás ve Vendryni, kde
jsem vyhrála soutěž a mohla si zazpívat
na večerním koncertu společně s velkou
polskou hvězdou Marylou Rodowicz.
Čím jste chtěla být jako malá? Budete
zpívat celý život nebo čím byste chtěla
být, když ne zpěvačkou?
Chtěla jsem být princeznou, mít svého
prince a zámek. A taky se mi to trochu
splnilo, občas mám možnost si obléknout
krásné šaty (smích). Chtěla bych samozřejmě zpívat, ale myslím na zadní vrátka
a stále studuji. Nyní jsme ve 3. ročníku
Máte trému před koncertem? V jaké
show byste nejradši vystoupila?
Nemívám a upřímně jsem naštěstí nikdy
nemívala. A show? Nejraději? Na Grammy!
Vy, Konvičková, Klus. Jak je možné, že
tolik mladých zpěváků z Třinecka úspěšně dobývá svět?
…je to region – Nohavica, Kryštof, paní
Rottrová, paní Špinarová, Charlie Streight…. Přemýšlela jsem o tom a myslím, že
je to tím ovzduším z železáren….
na všeobecném gymnáziu, za rok maturita
a pak se budu pokoušet hlásit na práva.
V dětství jste pět a půl roku hrála na klavír. Hrajete i nyní nebo máte v oblibě
jiný hudební nástroj?
Není na to hlavně kvůli škole čas. Bohužel.
Když se najde chvilka, opráším to, co mne
naučili. Ale spíš chytám do ruky kytaru
nebo hraji na bicí. Ze všeho trochu, ať
v budoucnu mohu hrát i na pódiu.
V minulosti jste závodně lyžovala. Co
sport nyní?
Jak říkám, deficit času. Ted už jen rekreačně lyžuji, občas jdu na snowboard,
na kterém jsme se před dvěma lety naučila.
Ono samotné koncerty jsou docela fyzicky
náročné, čili kondičku si nějak udržuji.
Samozřejmě žádná sláva, ale teď jsem
v tom „makacím“ období, kdy cvičím a jím
zdravě.
Lucie Bílá si vás před třemi lety vzala
na turné. Jaký máte vztah s Lucií Bílou?
Velmi hezký, ačkoli se nevídáme, obě
máme hodně svých povinností. Těším se,
až se opět setkáme.
Udílení Cen Anděl 2010 jste moderovala
společně s Tomáše Klusem. Nebála jste
se, že jako moderátorka selžete? Uvažujete o dalším moderování?
Neuvažuji. Byla to hudební prestižní akce,
a navíc jsem měla spolehlivého, spontánního partnera s hereckým vzděláním.
Měli jsme v sobě, doufám, vzájemnou
podporu. Ani jeden nejsme moderátorem
z povolání, máme oba nadhled a brali jsme
to samozřejmě vedle velké zodpovědnosti
Příští rok maturujete na gymnáziu v Těšíně. Jak jde zkombinovat školu a zpívání? Postačí vám maturita nebo plánujete
studium na Vysoké škole?
Není to vůbec jednoduché, ale co mi zbývá,
zvládat to musím (smích). Vzdělávání mne
baví a beru to jako formu adrenalinu. Ráda
bych ve studiu pokračovala ve směru spíše
humanitním čili například právo.
Stále bydlíte u rodičů, přestože řada vašich vrstevníků už bydlí sama a ve velkoměstech. Proč? A jak vycházíte s rodiči?
Proč? Spíš bych se ptala proč lidé v mém
věku bydlí sami? Já se považuji za normu
(smích). Nejsem přece plnoletá, mám
milující a milované rodiče, bezpečí, péči,
rodinné teplo. Proč odcházet? Myslím, že
by bylo stejně příliš brzy.
Jak strávíte letošní prázdniny? A jak
plánujete v srpnu oslavit své osmnácté
narozeniny?
Mám pár dnů na dovolenou s kamarády ze
školy, se kterými se kvůli svým příjemným
hudebním povinnostem a radostem málo
vídám. Narozeniny chystám už měsíc,
bude to můj jediný velký narozeninový
koncert v České republice, a to 23. září
v Brně. Bude natáčeno DVD a tímto se
chystám oslavit mou plnoletost s příznivci.
Pokud by někdo měl zájem, srdečně zvu,
lístky už jsou v předprodeji.
Jaké máte zkušenosti s médii, zejména
bulvárem? Jakou nejtrapnější otázku
jste kdy dostala od novináře?
Ve 13 letech jsem dostala otázku: „Kde
a kdy bylo mé poprvé“. Nejdřív jsem byla
totálně v šoku, pak jsem si říkala, že bych
mu jednu flákla a pak, že to snad není
možné. Bulvár je obecně vtipná záležitost,
která je postavena na mystifikaci, lžích,
domněnkách, překrucování a obtěžování
životů slavných osobností. Nejsmutnější
na tom je, že funguje právě proto, protože
je velká poptávka.
Jste populární – a co česká vlastnost závist? Co vám zpívání na vrcholné úrovni
vzalo a naopak dalo?
Toho je hodně a je to na dlouhou diskuzi,
možná při mé ukecanosti na monolog.
Ve zkratce. Vzalo soukromí, anonymitu,
trochu normálního dětství a volný čas.
Dalo radost, zkušenosti k nezaplacení,
kontakty a nové kamarády, jistou popularitu, kterou hodlám využít pro dobrou věc.
Co děláte ve volném čase? Jak relaxujete?
Toho moc není. Když nezpívám, doplňuji
deficit spánku, doplňuji materiál do školy
nebo trávím čas s nejbližšími.
Nestýská se vám po obyčejném životě
vašich vrstevníků?
Já ho v jistém smyslu žiji, jen si odskočím
zpívat (smích).
Navštívila jste finále extraligy hokeje,
zazpívala jste i hymnu. Co říkáte euforii,
která od vítězství Ocelářů v Třinci
panuje?
Bylo to skvělé, moc hezký zážitek a atmosféra v hokejové hale. Byla jsem na hokeji
letos šestkrát a Třinci moc vítězství přeji.
ZE S V Ě TA CELEB R I T
jako příležitost, zkušenost. Měli jsme za cíl
provést pořadem přirozeně, uvolněně
a mladistvě.
73
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Novinky z Barrandova
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: TV Barrandov, Studio Barrandov
NOVINK Y Z BARRANDOVA
BARRANDOVŠTÍ DEKORATÉŘI SE
PODÍLELI NA REKONSTRUKCI ZLATÉ
ULIČKY
Divize Dekorace Barrandov Studia se
výrazně podílela na více než roční rekonstrukci Zlaté uličky na Pražském hradě,
74
slavnostně otevřené ve středu 1. června.
Umění barrandovských řemeslníků významnou měrou přispělo k věrohodnosti
historické expozice v části tohoto pražského kulturního lákadla.
Pod kurátorským vedením historika Pavla Jirase, také autora trojice knih
o historii Barrandova, se barrandovští
dekoratéři ujali uměleckých úprav devíti
domků Zlaté uličky, v nichž je dobová expozice umístěna. „Domky jsou upravovány
v duchu jednotlivých historických a umě-
leckých období. Barrandovské řemeslo návštěvníky provází na cestě začínající v době
pozdní gotiky, přes renesanci, baroko,
vývoj v osmnáctém a devatenáctém století
a končící někdy v polovině dvacátého
století,“ vysvětluje ředitel divize Dekorace
Štěpán Červený s tím, že barrandovští
umělečtí řemeslníci svá „díla“ připravovali
podle výkresů a návrhů veškerého vybavení domků. Ovšem i výmalby interiérů
museli schválit památkáři a museli je dělat
odborní patinéři. Jsou na vápně, zhotovovaly se hlinkou a výsledek musí vypadat,
že je na stěně už desítky let.
Umělečtí malíři, štukatéři a patinéři tak
pracovali například na zvoníkově světnici,
renesanční krčmě či zlatnické dílně, ranhojičské jizbě nebo na domku vyhlášené
kartářky Madame de Thébes. Na příznivce
filmu čeká i jedna zvláštní atrakce: domek
amatérského historika české kinematografie a vášnivého sběratele filmových kuriozit
pana Kazdy, kde se v obtížných padesátých
letech pořádaly pravidelné přednášky
a filmová představení.
Zlatá ulička, jeden z klenotů Pražského hradu a nejvyhledávanější atrakce
na Hradčanech, se doslova propadla vinou
špatné kanalizace. Tu proto bylo nutné
celou vykopat a udělat novou, a obnovit
i všechny inženýrské sítě. Celá rekonstrukce vyšla přibližně na 39 milionů korun.
NA BARRANDOVĚ VZNIKL VIDEOKLIP
PRO SKUPINU THE TAP TAP
V barrandovských ateliérech vznikl nový
videoklip pro hudební skupinu The Tap
Tap, složenou z handicapovaných umělců.
Píseň k videoklipu „Řiditel autobusu“ složil
Xindl X a natáčení se na Barrandově zúčastnili také Kamil Střihavka, Jiří Ornest,
Luboš Andršt nebo Vojta Dyk.
Videoklip vypráví o potížích, s kterými
se setkává bubeník kapely Marek Valenta
při cestování hromadnou dopravou. Marek
je menšího vzrůstu a ke své přepravě
používá malé kolo, které na první pohled
nevypadá jako kompenzační pomůcka,
a tak se setkává s nepochopením řidičů
autobusů.
Skupina začínala v roce 1998 původně jako muzikoterapeutický projekt při
Jedličkově ústavu, ale postupem času se
profesionalizovala a pevně etablovala.
Dnes se souborem The Tap Tap spolupra-
cuje celá řada výrazných hudebních tváří.
„Bez profesionálního týmu a zázemí se
jen obtížně můžete soustředit na práci.
Barrandovské ateliéry poskytují vše, co si
jen režisér při své práci může přát," chválí
spolupráci s Barrandov Studio režisér
videoklipu Radovan Síbrt.
„Je to sice morbidnější, ale doufám, že tento druh humoru bude diváky bavit,“ prozradil autor scénáře Ivan Mládek. »Nohu
22« začne Barrandov vysílat od září. Seriál
bude mít 17 dílů a skoro všechny dialogy
se budou odvíjet v postelích. Ivan Mládek,
již pro Barrandov připravoval i předchozí
sitcomy Cyranův ostrov a Cyranův poloostrov, které se u diváků setkaly s velkým
úspěchem.
BARRANDOV STÁLE VÍCE DABUJE
ANIMOVANÉ SERIÁLY PRO DĚTI
Divize Dabing společnosti Barrandov
Studio v posledních měsících stále více připravuje pro domácí televizní stanice celou
řadu animovaných seriálů pro děti. Kromě
úplných novinek se s novým českým
zněním z Barrandova vracejí na obrazovky
i kultovní Šmoulové nebo Želví ninjové.
Pro tuzemskou verzi dětského kanálu
Nickelodeon připravuje barrandovský
dabing české znění novinek SpongeBob,
animovaných dobrodružství malé mořské
houby a jejích přátel, nebo Fanboy & Chum
Chum, příběhů malých “super-fanoušků”
komiksů a fantasy z futuristického města
Galaxy Hills. Seriál SpongeBob namlouvají
v režii Jiřího Balcárka například Jan Maxián, Bedřich Šetena, Tomáš Racek a Ivo
Novák. V hlavních rolích českého znění
Fanboye & Chum Chuma se představí
Pavel Tesař a Eva Spoustová.
Pro TV Nova vzniká česká verze Tučňáků z Madagaskaru, seriálových příhod
známé „tučňáčí jednotky“ z kinohitu
Madagaskar. Svůj hlas kresleným hrdinům
v něm propůjčují například Zbyšek Pantůček nebo Milan Slepička.
V novém zvukovém hávu barrandovského dabingu se na obrazovku TV Barrandov vrátily oblíbené příběhy Želvích
ninjů, statečných bojovníků hájících spravedlnost proti zákeřnému Trhačovi. Vůdce
skupiny Leonarda mluví Michal Jagelka,
odvážného Rafaela Jan Maxián, vynalézavého Donatella Petr Burian a lehkovážného Michelangela Jan Škvor. Dalším
kultovním návratem je i znovuuvedení
televizní podoby Šmoulů. Duchovním
otcem modrých skřítků je belgický kreslíř
Pierre Culliford, jenž je poprvé nakreslil
již v roce 1958. V Česku propukla „šmoulí
horečka“ naplno v devadesátých letech a to
nejen v tištěné podobě nebo na televizních
obrazovkách, ale i v rozhlasových hitparádách díky sérii alb „Šmoulí super-disko-šou“. V barrandovské verzi modrých
dobrodružství mluví Šmoulinku Andrea
Elsnerová, Taťku Šmoulu Oldřich Vlach
a třeba protřelého černokněžníka Gargamela Petr Meissel.
Barrandovský dabing patří k domácí
špičce. „Svědčí o tom i Cena Františka Filipovského za mimořádný dabing
hodnotného audiovizuálního díla, udělená
Barrandovu v roce 2000 za českou verzi
filmu Zamilovaný Shakespeare v překladu
Daniely Margoliusové a v režii Petra Pospíchala. Do posledního ročníku byli na ocenění navrženi například Zuzana Slavíková
za hlas herečky Frances McDormandové
v českém znění filmu bratrů Coenů
Po přečtení spalte, nebo Ladislav Mrkvička
za hlavní roli českého znění francouzského
krimi seriálu Cordierovi: Soudce a policajt. A za provedení romantické komedie
Sexy 40 byl nominován mistr zvuku Petr
Posolda,“ uvedla ředitelka divize Dabing
Ivana Prejdová.
ANIMÁČEK ZAMÍŘIL NA TRH JAKO
NANUK
Animované pásmo seriálů pro děti „Animáček“ vstoupilo počátkem června na trh
jako nanuk s příchutí šmoula/karamel.
Výrobce mražené sladkosti Animáček je
česká společnost Pinko, která vyrábí produkty pro renomované zmrzlinové značky
a privátní značky pro klíčové řetězce.
Distribuce nanuku Animáček, bude prováděna kromě Pinko přes 17 distribučních
společností v ČR a přes dvě distribuční
společnosti na Slovensku.
„Rozhodli jsme se pro spolupráci s ryze
českou společností, přestože o zmrzlinu
Animáček měly zájem i nadnárodní koncerny. Pinko je stejně jako TV Barrandov
ryze česká firma, která garantuje prvotřídní kvalitu produktu,“ uvedl ředitel
marketingu TV Barrandov Janis Sidovský
s tím, že nanuk je prvním výrobkem z produktové řady Animáček, další, například
plyšové hračky, by se měly na trhu objevit
na podzim.
Pásmo kreslených seriálů pro děti s názvem Animáček, které každý den od 18.25
do 19.55 vysílá TV Barrandov, dosahuje
v cílové skupině dětských diváků od čtyř
do devíti let průměrného podílu na sledovanosti až 43,9 procenta, což v dané cílové
skupině znamená nejvyšší podíl na sledovanosti.
NOVINK Y Z BARRANDOVA
PRVNÍ MORBIDNÍ SITCOM V TV
BARRANDOV
Děj sitcomu Noha 22 se bude odehrávat
v nemocničním pokoji a název značí doktora, který amputuje nohy a má na kontě
již dvacet dva uříznutých dolních končetin.
75
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Nejkrásnější zážitky Václava Varadi
– titul mistrů světa, letošní titul
s Třincem a boj o Stanley Cup
VARAĎA: BYL JSEM V CIZINĚ OD SVÝCH OSMNÁCTI LET A STÁLE JSEM SE TĚŠIL, AŽ JEDNOU BUDU ŽÍT OPĚT DOMA, S RODINOU
A ŠŤASTNĚ. NENÍ DŮVOD, ABYCH BYDLEL MIMO ČESKOU REPUBLIKU.
Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Petr Rubal
Václave, co je Váš nejkrásnější sportovní
zážitek? A co Vám během dlouhé kariéry
nejvíce utkvělo v paměti?
Nejkrásnějších hokejových zážitků a nejpříjemnějších vzpomínek je několik. Určitě se
nedá zapomenout na dva zlaté tituly z mistrovství světa, letošní vítězství v české extralize s Třincem a také jednou finále a dvakrát
semifinále Stanley Cupu v NHL v dresech
Buffala Sabres a Ottawy Senators.
ZE S V Ě TA CELEB R I T
Máte dvě světová zlata, ligové tituly ze
Švýcarska a letos s Třincem. Určitě máte
z těchto oslav titulů obrovské množství zážitků. Můžete sdělit, kde a jak se
nejvíce slavilo?
Z těchto oslav mám spousty zážitků, všechno to mělo své specifikum a kouzlo. Když
se něco takového slaví, myslím, že ale záleží
na hráči, jaké stopy to následně na něm
zanechá. Kolektivní oslavy jsou a byly vždy
vynikající (smích).
76
P
ětatřicetiletý útočník Václav Varaďa se svým jménem hodně tučně zapsal do historie českého hokeje. Rodák z Valašského Meziříčí a odchovanec Vítkovic má
na svém kontě 493 startů v NHL a k tomu 87 v play-off, ve kterých zářil v týmech
Buffala a Ottawy. S týmem Buffala v roce 1999 dokráčel do finále Stanley Cupu. Zkušený hráč se pyšní zlatými medailemi ze světového šampionátu z Petrohradu v roce 2000
a z Vídně o pět let později. Varaďa, který proslul svou skoro až šílenou obětavostí a bojovností, ukončil své zámořské působení v sezóně 2006/2007. Poté získal hokejový titul
s Davosem ve Švýcarsku a letos přidal český titul v dresu třineckých Ocelářů.
Asi to bude těžké. Ale můžete vybrat
nejlepší pětku spoluhráčů (jak z ČR,
tak i ze zahraničí) během Vaší kariéry?
Vyberte k sobě top hráče – jednoho
brankáře, dva obránce a dva útočníky
a vysvětlete, proč zrovna tyto hráče?
Vybrat nejlepších pět spoluhráčů, to je
těžké. Ale asi Michal Peca v Buffalu Sabres
jako centr. Byl jsem s ním nasazován bránit
nejlepší hráče z druhých mužstev a navzájem jsme se skvěle doplňovali na ledě. Pak
do útoku určitě Radek Bonk. S ním mi vždy
fungovala a stále funguje souhra, parádně se
doplňujeme. Do obrany, no nevím. Ale asi
svého dobrého kamaráda a teď už bývalého
spoluhráče Richarda Šmehlíka z Buffala
Sabres a Zdena Cháru, když ještě „válel“ za Ottawu Senators. Do branky samozřejmě
Dominika Haška, brankáře, který dominoval celé NHL a byl základním kamenem
úspěchu mužstva, ve kterém jsem hrál.
Je Vám 35 let a pořád patříte mezi hokejovou elitu. Plánujete, že například jako
Dominik Hašek budete ve 46 letech hrát
vrcholově?
Je to pravda, je mi 35 let a svou kariéru si
nebudu prodlužovat déle, než mi to mé tělo
dovolí. Pokud to bude reálné, rád bych ještě
hrál dvě až tři sezóny. Pokud to ale nebude
možné, najdu určitě sílu, abych s vrcholovým hokejem natrvalo skončil. Dominik
Hašek je jedinečný. Je to neuvěřitelné, že je
v tolika letech schopen chytat a „fungovat“.
Ale myslím si, že se jeho čas na ledě krátí
a už moc dlouho nebude schopen hrát
vrcholově.
dá nějak vydedukovat, o kolik sezón mě tato
zranění okradla. Doba léčení po operaci
křížových vazů je 4 až 12 měsíců, takže jsem
přišel přibližně o čtyři až pět sezón.
Žil jste dlouhou dobu v zámoří, takže
máte možnost porovnávat. Jak vnímáte
české zdravotnictví ve srovnání s cizinou?
Zdravotnictví u nás není ve snadné situaci.
Měl jsem ale zde co do činění se spoustou
skvělých lékařů a sester. Ale také se našli ti
zdravotníci, u kterých to nebylo nijak valné.
Ale převládá to pozitivní. V cizině – mám
na mysli USA, Kanadu atd. – jsou podmínky ve zdravotnictví trochu jiné. Ale i tam
neuznávám. Pro mě pěstní souboj není to,
co do sportů všeobecně patří. S hokejem
to však malinko souvisí. Někdy emoce vybouchnou a dojde k ručnímu „rozhovoru“.
Když jsem byl mladší, bolest se vždy nějak
skousla a hrál jsem dál. Jen jsem to nedával
nikomu najevo, že mě něco bolí, a že něco
cítím. Teď, když jsem starší, těch věcí se
ozývá víc a víc, takže tělo už není schopné
utlumit tolik bolesti. Zranění přibývá a tělo
se hojí hůře. I proto si myslím, že do hokejového důchodu už nemám daleko.
Žijete s manželkou a dcerkou v Kopřivnici. Procestoval jste celý svět, žil
v mnoha zemích světa. Kde bylo nejlépe
Řada Vašich spoluhráčů – třeba Růžička
a Reichel – jsou trenéři, Svoboda dnes
pracuje jako hráčský agent, Šlégr je poslancem. Kterou cestou se v budoucnu
vydáte vy? Budete chtít nějak pomoci
českému hokeji?
Trenérskou licenci už jsem si nechal udělat.
Pokud však bych chtěl u hokeje fungovat
dále, bylo by třeba dostudovat licenci B
nebo A. Ale v tuto chvíli to vidím tak, že jak
ukončím kariéru, vrhnu se na něco jiného.
Už podnikám, provozuji Fitness Centrum
Starfit v Kopřivnici a společně s manželkou
se staráme o chod Medical Care Centre
(zdravotní středisko v Kopřivnici včetně
plavání a cvičení maminek s malými dětmi
a kojenci).
Jako sportovec jste utrpěl několik úrazů
– měl jste zejména problémy s koleny
a podrobil jste se operaci přetržených
vazů v pravém i levém kolenu. Které
zranění bylo nejhorší a dá se spočítat,
o kolik týdnů či měsíců v aktivní kariéře
jste díky zraněním přišel?
Prošel jsem si spoustou operací, dvakrát levé
koleno (plastika křížových vazů a meniskus), dvakrát pravé koleno (plastika křížových vazů a meniskus), otřes mozku. Asi se
se najdou zdravotníci neochotní či ne moc
přívětiví. Hlavní je mít pozitivní přístup
a zájem pomoci v každé možné chvíli.
Často hrajete tenis a fotbal. Myslíte si,
že byste v jiném sportu, kdybyste se
mu věnoval profesionálně, dosáhl také
světové úrovně jako dosud v hokeji?
Jsem zejména rekreačním tenistou. Miluji
tento sport, ale opravdu nevím, jestli bych
byl schopen uspět v tak našlapané konkurenci. Spíše ne.
Semifinále letošní play-off extraligy
a médii často přepírané K.O. Vašíčkovi,
který se zcela nesmyslně do Vás pustil
a po tomto souboji se těžce zvedal
z ledu. Pro mnohé to byl jeden z nejzajímavějších momentů celé extraligy. Při
hokeji jste schytal a taky rozdal spoustu
ran. Michael Peca, kapitán Buffala, kde
jste hrál, o Vás řekl, že snad ani necítíte
bolest. Trénujete či jste trénoval nějaké
bojové sporty?
Žádné bojové sporty jsem nedělal, moc je
– a neuvažujete, že byste se přestěhoval
a trvale žil v zahraničí?
Byl jsem v cizině od svých osmnácti let
a stále jsem se těšil, až jednou budu žít opět
doma, s rodinou a šťastně. Není důvod,
abych bydlel mimo Českou republiku. Stále
věřím a doufám, že naše republika, i přes
spoustu problémů, se snaží o své občany
bojovat a udržet si je. Do zahraničí mě to
netáhne, snad jen na dovolenou. A ta bude,
až skončím s hokejem, stále častěji (smích).
Dosáhl jste toho ve sportu hodně. Co
byste chtěl ještě ve sportu a pak v životě
dokázat? A jak byste si představoval
ideální dovolenou?
Co jsem chtěl dokázat? Už toho moc nechybí... asi se dostat na olympiádu, vyhrát
Stanley Cup. To už se mi ale nepovede. Ale
nejdůležitější, co jsem chtěl, je mít šťastnou, zdravou a milující rodinu, což se mi
také povedlo. Hlavní je zdravíčko, s tím to
jde vše vždycky lépe. A dovolenou – přece s dcerkou a manželkou někde na pláži
u moře, v teplíčku.
ZE S V Ě TA CELEB R I T
Václav Varaďa s rodinou
Zkušení hráči stále vládnou české
hokejové extralize. Vy, Straka, Vlasák,
Nedvěd, Peterek, Ručínský a další máte
věk 35 až 40 let, ale pořád patříte mezi
nejlepší. V minulosti byl sportovec
po třicítce neperspektivní. V posledních
letech řada dalších sportovců v „požehnaném“ věku sklízí úspěchy – Hašek,
Váňa, Šebrle. Kde vidíte důvody?
Určitě v osobním přístupu, péči o své tělo.
Svou roli hraje terapeutická pomoc, vášeň
a hlad po hokeji. To jsou hlavní důvody
toho, že je člověk schopen v takovém věku
pořád ještě sportovat vrcholově.
77
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Křížovka
PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALÍČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.
KŘÍŽOVKA
Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1.září 2011 na email [email protected] Do předmětu emailu uveďte heslo „křížovka-srpen“.
Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají opět dárkové balíčky
v hodnotě 350 korun, které věnovaly společnosti MARTEK MEDICAL a Repharm.
Správné znění tajenky z minulého čísla: Nemocnému nepomůže, že leží ve zlaté posteli.
Z celkového počtu 54 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé:
78
Kamil Stařeček (Třinec), Barbora Pastrňáková (Ostrava), Alžbeta Gadušová (Levoča), Ladislav Had (Plzeň), Ivona Kollárová (Třinec)
Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.
Recepty čtenářů
Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail:
[email protected] nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept
v NAŠEM AGELu bude odměněn dárkovým balíčkem za 200 korun.
Šéfkuchař chválí
ZAPEČE NÉ CEST
RECEPT ZA SL AL A
OVINY
MARTA MÜLLERO
NÁ ME ST NÍČKA RIA
VÁ ,
DIT EĽ A
PR E OŠET ROVATE
ĽS TVO,
NEMO CNICA KR OM
PACHY
OD PACIENT KY VÍT
PANÍ MO NIK Y
KOVICKÉ NEMO CN
ICE 
VCÏNPV LZt
Těsto: LHQPMPIS
SPäEÓtäMPVU‫ڀ‬MN MÏLBtELHE
ʊLBDVL SV
MäJ
LʹtMäJʊLBTPMJt
SVNMFUÏIP
VL
HD
tNÈTMPtEL
täMPVUL Z
Náplň: LHU WBSPIV
TFLQPE MFDIVUJ
tSP[JOLZtDV LSQÓ
lohrubé mou ky
Posý pka: 30 dkg po
LHNÈTMB
täMPVUFLtE
MFUÏIP
tELHDVL SVN
LʹSV[‫ڀ‬DJUSPOV
tWBOJMLPW âDVL St
dí a 1 lžičku
Těsto: Mléko, drož
děláme kvásek.
cu kru smícháme a u
rem, přidáme
Máslo ut řeme s cuk
mou ku se solí.
žlout ky a na konec
echá me hodinu
Zaděláme těsto a n
místě.
ky nout na teplém
ut ky, cu kr,
žlo
,
oh
ar
Náplň: tv
Pa k udělározinky smícháme.
budeme dávat
me ku ličky, které
do těsta .
žloutek, cu kr,
Posý pka: mou ku,
kr a citrónocu
máslo, vani lkový
a v yt voříme
e
ám
vou kůru smích
e od ležet.
posý pku. Nechám
, vykrajujeme
ne
ky
Když těsto vy
malé plack y,
velkou lžíci z těsta
ky tvarohu.
na které dá me ku lič
áváme na plech.
Koláč zaba líme a d
ů udělá me
Žárovkou do koláč
erého dává me
jemně dů lek, do kt
páá-ečeme v rozzp
posý pku. Koláče up
upestupňů. Po up
lené troubě na 180
me
e pomažem
čení ještě teplé koláč
m
lem s rumem, ať
sešk va řený m más
. Dobrou chuť.
se krásně lesknou
GEM ERSKÉ GUĽKY
NATÁLIA TURI COVÁ ZO SPOLOČNO
MED I RELA X M+M
STI
LH[FNJBLPWtHQPMPISVCFK
NÞL ZtTPʠtTUSÞʊJL ZDFTOBLV
FtMZ äJʊLVNMFUÏIPʊJFSOFIPLPSFH
H
Ft
WBKD
OJBtMZ äJʊLVTPMJt
t
t
BOLZ
USÞI
STʳT
ÞEFOÏIPNÊTBtI
es5 cl – 10 cl vody (pod ľa hustoty cesFK
FK
WʊPW
FCSB
MZäJD
PWÏ
UB
tQPMJFWL
NBTUJtHQSFSBTUFOFKÞEFOFK
TMBOJOLZtDJCVʠV
tLZTMÞLBQVTUV
Postup:
Cestoviny uvarím
e v osolenej vode
do polomäk ka, sc
edíme a polejeme olivový m olejom
. Na cibu ľke
osmažíme hlivu ale
bo ša mpióny,
pridáme soľ a čier
ne korenie.
Do kyslej smotany
vy tlačíme celú
hlávku cesnaku, os
olíme a dobre
premiešame. Do vy
mastenej formy
na pečenie dá me vr
stv u cestovín,
potom usmažené
huby, polov icu kyslej smotany
s cesna kom,
posy peme Nivou,
dá me druhú
vrstv u cestovín a n
a ňu lečo, alebo
na krájanú zelenin
u, za lejeme
kyslou smotanou
s cesna kom, hrubo posy peme parm
ezánom, dá me
poslednú vrstv u ce
stovín, dochutíme vegetou a orega
nom.
Dá me piecť na 40
minút na 20 0
stupňov. Chutné je
to aj s kuracím
mäsom v jednej vr
stve.
Zemiaky postrúha me, primieša-me k nim múku, vajce, soľ, korenie, rozotrený cesnak, strú hanku, soľ a pomleté údené mäso.
Pok iaľ je cesto husté (najmä ak
máme staršie zemiaky) pridáme 5 cl až 10 cl vody. Z masy
formujeme guľk y s priemerom
cca 5 cm. Guľ ky vložíme
do v riacej vody a varíme
(kým vyplávajú na povrch).
Na bravčovej masti (1 pol.
lyžica) opra žíme na kocky
nakrájanú slaninu, osobitne opra žíme na z vyšnej
bravčovej masti nadrobno
pokrájanú cibu ľu do zlatista. Porcie
guliek na tanieri ozdobíme slaninkou s cibuľou a masťou. Podávame
s kyslou kapustou.
RECEPTY ČTENÁŘŮ
ČE
BABIČČINY KOLÁ
Potrebujeme:
1 ba lík cestovín (n
ajlepšie ta lianske), 1 cibuľa, 250g
hliva ustricová,
alebo ša mpióny, 1
domáce lečo (ak
nie je môžete použ
iť surové papriky a paradajk y), 2
kyslé smotany,
1 cesnak, olivový
olej, parmezán
(môže by ť aj eidam
), plesnivý sy r
NIVA, vegeta, oreg
ano.
79
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
Kalendář vzdělávacích akcí
AGEL
NEMOCNICE ŠTERNBERK
1. OČNÍ
6.  7. ŘÍJNA 2011
V. SYMPOZIUM AGEL 2011
ZOBRAZOVACÍ METODY JAKO
SOUČÁST KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKY
Místo konání: hotel Park Inn, Ostrava
Bližší informace: www.agel.cz/sympozium
22. ZÁŘÍ 2011
ODBORNÁ KONFERENCE PRO
NELÉKAŘSKÉ OBORY NA TÉMA
NOVINKY V UROLOGII
Místo a čas konání: 14:00, MKC Šternberk
Bližší informace: www.nemstbk.cz
2. ZÁŘÍ 2011
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LASEROVÝCH
OPERACÍ DIOPTRICKÝCH VAD
Místo a čas konání: 1. Oční v areálu Vítkovické nemocnice, budova B, 13:00
Kontakt: www.1ocni.cz
NEMOCNICE PROSTĚJOV
NEMOCNICE PODLESÍ
24. ZÁŘÍ 2011
II. REGIONÁLNÍ KONFERENCE
NÁSLEDNÉ PÉČE
Místo a čas konání: 9:00, zasedací místnost
stravovacího provozu Nemocnice Prostějov, ulice Mathonova
Bližší informace: www.nempv.cz
16. LISTOPADU 2011
XIII. KARDIODEN
Tradiční konference věnovaná problematice kardiovaskulárních onemocnění
z pohledu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.
.ÓTUPB‫ڀ‬ʊBTLPOÈOÓ,VMUVSOÓEʹN5SJTJB
8:00 – 16:00
Bližší informace: www.nempodlesi.cz
2. ZÁŘÍ 2011
REFRAKČNÍ CHIRURGIE NA 1. OČNÍ
S.R.O. ODBORNÝ SEMINÁŘ PRO OČNÍ
SPECIALISTY A PRAKTICKÉ LÉKAŘE
Místo a čas konání: Clarion Congress
Hotel Ostrava, 16:00
Kontakt: www.1ocni.cz
21. ZÁŘÍ 2011
LÉKAŘSKÝ POSTGRADUÁLNÍ SEMINÁŘ
CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ NA TÉMA
KÝLY A DEFEKTY STĚNY BŘIŠNÍ
Místo a čas konání: 16:00, zasedací místnost stravovacího provozu Nemocnice
Prostějov, ulice Mathonova
Bližší informace: www.nempv.cz
NEMOCNICE PŘEROV
KLAENDÁŘ AKCÍ
22. ZÁŘÍ 2011
ODBORNÁ KONFERENCE PRO
NELÉKAŘSKÉ OBORY NA TÉMA
DIABETES MELLITUS, KOMPLIKACE,
VÝŽIVA
Místo a čas konání: 14:00, přednáškový sál
Nemocnice Přerov
Bližší informace: www.nempr.cz
80
1.  2. PROSINCE 2011
VI. MORAVSKÉ ORTOPEDICKÉ
A TRAUMATOLOGICKÉ DNY
Téma tohoto ročníku: Kontroverzní
výkony, omyly a chyby při ortopedických
a traumatologických výkonech na horní
končetině.
Přihlášky odesílejte pomocí internetové
prezentace kongresu. Účast na diskuzních
panelech je omezena prostorem, můžete si
rezervovat místo přihlášením na internetových stránkách kongresu.
Místo konání: NH Congress Hotel Olomouc, Legionářská 21, 779 00 Olomouc
Bližší informace na: www.orto-info.eu
VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE
18.  19. ŘÍJNA 2011
OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2011
Odborná konference k cévní problematice se živými přenosy – pro lékaře, sestry
a radiology
Pořádá Vítkovická nemocnice, Vaskulární
centrum.
Clarion Congress Hotel, Ostrava
Bližší informace: www.nemvitkovice.cz ,
www. angiologie.cz
15.  16. ZÁŘÍ 2011
OSTRAVSKÉ DNY LÉČEBNÉ VÝŽIVY VI.
NUTRIČNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICKÝCH
ZAŘÍZENÍCH
Pořádá Centrum péče o zažívací trakt
Místo konání: Kongresové centrum Vysoké školy báňské v Ostravě
Bližší informace: www.nemvitkovice.cz
KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM
NOVÝ JIČÍN
16.  17. ZÁŘÍ 2011
SYMPOZIUM O RADIAČNÍ ONKOLOGII
Žerotínský zámek Nový Jičín
Bližší informace: www.onkologickecentrum.cz
[email protected]rapie.cz – mobil: 602 543 513
ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE
20. ZÁŘÍ 2011
KONFERENCE PRO PRACOVNÍKY
NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ  LÉČBA
AKUTNÍ A CHRONICKÉ BOLESTI
Místo a čas konání: Šumperská nemocnice,
kongresový sál, 15:30
Bližší informace: www.nemspk.cz
26. ŘÍJNA 2011
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ  AKTUÁLNĚ
Z ORL
Místo a čas konání: Šumperská nemocnice,
kongresový sál, 18:00
Bližší informace: www.nemspk.cz
PODHORSKÁ NEMOCNICE
22. ZÁŘÍ 2011
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ  OSTEOPORÓZA
Místo a čas konání: Podhorská nemocnice,
zasedací místnost na ředitelství pracoviště
Bruntál, 15:00
Bližší informace: www.podhorska.cz
18. ŘÍJNA 2011
6. OŠETŘOVATELSKÝ KONGRES
Bližší informace: www.podhorska.cz
20. ŘÍJNA 2011
LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ  VYBRANÁ
TÉMATA Z CHIRURGICKÉ OBLASTI
Místo a čas konání: Podhorská nemocnice,
zasedací místnost na ředitelství pracoviště
Bruntál, 15:00
Bližší informace: www.podhorska.cz
V. sympozium AGEL 2011
ROČNÍK 5
ČÍSLO 4
SRPEN 2011
DATUM:
hotel Park Inn, Ostrava
TÉMA:
SYM
MPOZIU
UM SE
E KON
NÁ POD
D ZÁŠ
ŠTIT
TOU::
Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D.
ƉƎĞĚƐĞĚLJĚŽnjŽƌēşƌĂĚLJ'>Ă͘Ɛ͘
MUDr. Filipa Horáka, MBA
ƉƎĞĚƐĞĚLJƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀĂ'>Ă͘Ɛ͘
PREZIDEN
NT KONGR
RESU
U:
Dhƌ͘DĂƌƟŶWŽůĂĐŚ͕D
ŵşƐƚŽƉƎĞĚƐĞĚĂĚŽnjŽƌēşƌĂĚLJ'>Ă͘Ɛ͘
VĚDECKÝ VÝBOR:
ƉƌŽĨ͘Dhƌ͘ĂǀŝĚ^ƚĞũƐŬĂů͕WŚ͕͘͘D͕ƵƌĐŚĞŵ
ĚŽĐ͘Dhƌ͘ZĞŶĂƚĂ^ŽƵŵĂƌŽǀĄ͕WŚ͕͘͘D
ƉƌŽĨ͘Dhƌ͘WĂǀĞůƵŶŐů͕ƌ^Đ͘
sĢĚĞĐŬĄƌĂĚĂƐƉŽůĞēŶŽƐƟ'>Ă͘Ɛ͘
ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
Dhƌ͘KŶĚƎĞũhƌďĂŶ͕WŚ͘͘
MUDr. Marian Branny
Dhƌ͘DĂƌŝĂŶtŝĞƌnjŐŽŸ
Dhƌ͘:ŝƎş<ƵďĞƓ͕WŚ͘͘
Dhƌ͘ZĂĚĂŶsŽůŶŽŚƌĂĚƐŬlj
KONGRESOVÝ POPLATEK
>ĠŬĂƎ ............................................................. ϭ͘ϬϬϬ<ē
E>W ................................................................... ϲϬϬ<ē
^ƚƵĚĞŶƟ͕ůĠŬĂƎŝĂE>WĚŽϯϬůĞƚ......... Ϭ<ē
WůĂƚďƵƉƌŽǀĄĚĢũƚĞŶĂƷēĞƚ͗ 2104187294/2700
sĂƌŝĂďŝůŶşƐLJŵďŽů͗ 6102011
^ƉĞĐŝĮĐŬljƐLJŵďŽů͗ ŽďĚƌǎşƚĞƉŽƌĞŐŝƐƚƌĂĐŝŶĂ
ǁĞďŽǀĠŵĨŽƌŵƵůĄƎŝ
ZĞŐŝƐƚƌĂĐĞŬĂŬƟǀŶşŝƉĂƐŝǀŶşƷēĂƐƟĂǀşĐĞ
ŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂ www.agel.cz/sympozium

Podobné dokumenty

Číslo 3/2009 ke stažení ve formátu PDF

Číslo 3/2009 ke stažení ve formátu PDF Jaroslava Selicharová je tajemnicí Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Pardubickou abilympiádu navštěvuje pravidelně už od počátku 90. let. „Je to ojedinělá akce. Vždycky se mi líbila a...

Více

Fašank ukončil hodování, jaro přichází

Fašank ukončil hodování, jaro přichází workshopy, diskusní fóra a další doprovodné akce včetně studentské soutěže (S)nové město se uskuteční v týdnu od 10. do 16. března. Více informací a podrobný program najdete na webových stránkách w...

Více

Abstraktasjezd harrachov - Kurzy chirurgie ruky České společnosti

Abstraktasjezd harrachov - Kurzy chirurgie ruky České společnosti Informací je na internetu k dispozici obrovské množství, což zároveň může být naopak hlavním problémem při práci s nimi. Cílem přednášky je zmapování situace u nás a ve světě ve vztahu k množství, ...

Více

Vyroční a konsolidovaná výroční zpráva_za rok 2012

Vyroční a konsolidovaná výroční zpráva_za rok 2012 ǀĞƓŬĞƌĠƉĞŶĢǎŝƚĠƉŽŚůĞĚĄǀŬLJnjĞƐŵůŽƵǀLJŽƷǀĢƌƵnjĂƐƉŽůĞēŶŽƐƚş^hEEz,/>>/Es^dDEd^>/D/dŶĂũĞĚŝŶĠŚŽ ĂŬĐŝŽŶĄƎĞ ʹ >/E<^<dZ^ >/D/d͕ Ă ƚŽ njĂ ƉƌŽƚŝƉůŶĢŶş ǀĞ ǀljƓŝ ϭϰϵ͘ϴϴϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ hZ͘ ...

Více

zpravodaj-o-vode-2/2014

zpravodaj-o-vode-2/2014 Slovo generálního ředitele

Více