výsledky - Klub francouzských buldočků

Komentáře

Transkript

výsledky - Klub francouzských buldočků
Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha
Psi nejsou celým naším životem,
ale díky nim je náš život úplný.
(Roger Caras).
VÝSTAVNÍ KATALOG
klubová výstava bez zadávání titulů klubový vítěz
Program výstavy :
08.00 – 09.00
09.00 – 09.15
09.15 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 19.00
přejímka psů
zahájení výstavy
posuzování v kruhu v pořadí psi,feny
výstavní soutěže
vyhlášení vítězů
BONITACE
Změna časů vyhrazena.
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás jménem celého organizačního výboru a výboru KFB přivítal na
prvním ročníku Memoriálu paní Ivany Kolářové.
Paní Ivana Kolářová zasvětila francouzským buldočkům celý svůj život. Od roku 1979
byla aktivní a velice úspěšnou chovatelkou. Její chovatelskou stanici Suverén znají
milovníci buldočků u nás ale i v zahraničí. Celý svůj chovatelský život se zároveň
aktivně podílela na rozvoji chovu u nás, řadu let vykonávala funkci hlavní poradkyně
našeho klubu. V loňském roce nás paní Ivana Kolářová bohužel navždy opustila.
Vážená paní Kolářová, rádi bychom Vám poděkovali za vše, co jste pro nás a naše
mazlíčky udělala. Děkujeme!!
Všem bych chtěl popřát hodně výstavních úspěchů a příjemné prožití celého dne.
Nevyjde-li vše dnes dle Vašich představ, nevzdávejte to! Vyjde to určitě příště.
ředitel výstavy, Martin Novák
VÝSTAVNÍ VÝBOR:
ředitel výstavy:
moderátor
vedoucí kruhu
zapisovatelka
ekonomka
divácká soutěž
spojka
sponzoring, výdej cen
příjem psů, výdej dokumentů
fotograf
Martin Novák
Martin Novák
Ilona Potůčková
Zdeňka Lojková
Denisa Šamánková
Pavel Kolář
Petr Potůček
Iva Dvořáková
Jana Dvořáková
Monika Nováková
ROZHODČÍ:
Klubová výstava - psy i feny posuzuje mezinárodní rozhodčí Hana Vojáčková
Bonitace – psy i feny posuzuje mezinárodní rozhodčí Ilona Potůčková
KLASIFIKACE:
Klasifikace se provádí známkou:
Třída štěňat a dorostu – velmi nadějný, nadějný
Třída mladých, mezitřída, otevřená, veteránů a vítězů – výborný, velmi dobrý, dobrý,
dostatečný
ROZDĚLENÍ DO VÝSTAVNÍCH TŘÍD PODLE VÝSTAVNÍHO ŘÁDU ČMKU
štěňat
4 – 6 měsíců
dorostu
6 – 9 měsíců
mladých
9 – 18 měsíců
mezitřída
15 – 24 měsíců
otevřená
od 15 měsíců
vítězů
jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy,
Klubový vítěz, Šampion republiky, Interšampion
od stáří 8 let
veteránů
čestná
od 15 měsíců, jedinci s oceněním Národní vítěz, Vítěz
speciální výstavy, Klubový vítěz, Šampion republiky,
Interšampion, (bez nároku na CAC, KV a BOB), zadává se
známka a pořadí,
V1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene (BOB)
mimo konkurenci od 15 měsíců, jedinci bez nároku na klasifikaci a pořadí
SOUTĚŽE:
Přihlášky je možné odevzdat v den výstavy do 13.15 hodin spolu s platbou u
pokladníka výstavy paní Šamánkové.
Nejhezčí pár: - V této soutěži nastoupí pes a fena, kteří byli na výstavě
posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele
Chovatelská skupina: V této soutěži musí nastoupit nejméně 3 jedinci, kteří byli na
výstavě posouzeni a pocházejí od jednoho chovatele a minimálně od 2 různých matek
nebo otců. Psi nemusí být v majetku chovatele.
Dítě a pes: V této soutěži nastoupí se svěřenými jedinci chlapci i děvčata ve věku 2 16 let. Dle počtu přihlášených může být soutěž rozdělena do více věkových kategorií.
TITULY:
O udělení titulu rozhoduje rozhodčí. Tituly nejsou nárokové a mohou být uděleny v
jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet přihlášených psů
CAJC
- může být udělen psu a feně ve třídě mladých se známkou výborný 1
BOJ - Nejlepší mladý - může být udělen psu nebo feně s oceněním CAJC
CAC
- může být udělen psu a feně ve třídě otevřené, mezitřídě a vítězů se
známkou výborný 1
res.CAC
- může být udělen psu a feně ve třídě otevřené, mezitřídě a vítězů se
známkou výborný 2
BOV- Nejlepší veterán - může být udělen psu nebo feně ve třídě veteránů se
známkou výborný 1
Vítěz plemene (BOB) - může být udělen psu nebo feně s hodnocením BOJ, BOV, CAC
.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách FCI. Pořadatel
nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo
ztrátu psa. Na výstavě je zakázán volný pohyb psů a prodej štěňat. Vystavovatel ručí
za všechny škody způsobené jeho psem.
Z výstavy se vylučují psi nemocní a z nemoci podezřelí, kryptorchidi, háravé feny,
feny ve vysokém stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným
veterinárním zákrokem za účelem odstranění exteriérové vady nebo nedostatku.
Vystavovatel může odmítnout zápis hodnocení psa do průkazu původu.
Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem
nezúčastní.
V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou výstavní poplatky
použity k uhrazení nákladů výstavy. V souladu se zákonným ustanovením zákona č.
101/2000 Sb., o osobních údajích, budou využita osobní data pouze pro účely
pořadatele výstavy. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.
PROTESTY:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z
formálních důvodů při porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být
podán písemně, současně se složením jistiny 500,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Na
protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán zřetel. Nebude-li
protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem, pasem pro malá zvířata nebo
jiným dokladem, obsahujícím záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení
požadovaných vakcinací, případně další zdravotní
záznamy. Doklad musí obsahovat potvrzení, že pes byl očkován proti vzteklině od 30
dnů do 1 roku před konáním klubové výstavy, a proti dalším nákazám, jako jsou
psinka, infekční hepatitida, parvoviróza nebo leptospiróza, podle vakcinačního
schématu stanoveného výrobcem příslušné vakcíny. Psi již nepotřebují doklad o
klinickém vyšetření zdravotního stavu.
DOKLADY PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ:
- originál průkazu původu psa pro zapsání výsledku
- potvrzený vstupní list, který je součástí přihlášky
- očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata
VÝSTAVNÍ POPLATKY:
Nejhezčí pár Chovatelská skupina Dítě a pes -
250,- Kč platba na místě
250,- Kč platba na místě
zdarma
HLAVNÍ SPONZOR KLUBOVÉ VÝSTAVY:
www.royalcanin.cz
PRAVIDLA „DIVÁCKÉ SOUTĚŽE“ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO JEDINCE
V letošním roce se při klubové výstavě uskuteční 10. ročník „Divácké soutěže“.
Rozhodovat budou vylosovaní vystavovatelé, dle katalogového čísla, kteří
nemají v kruhu momentálně vystavovaného buldočka.
Pro 1. kolo bude vylosován vždy jeden vystavovatel, a to pro každou třídu
zvlášť.
Pro 2. kolo budou vylosováni tři vystavovatelé, kteří nerozhodovali v kole
prvním.
Soutěží psi a feny z těchto tříd:
PSI - třída dorostu, mladých, mezitřída, otevřená
FENY - třída štěňat, dorostu, mladých, mezitřída, otevřená, veteránů, vítězů
V ostatních třídách z důvodu přihlášení jednoho jedince soutěž neproběhne.
1. kolo – každý vylosovaný vystavovatel, který bude posuzovat svou třídu, napíše na
papírek k tomu určený, číslo vystaveného buldočka a předá ho do rukou moderátora
soutěže, který po posouzení od rozhodčího a určení pořadí v kruhu, vyhlásí vítěze
této soutěže z dané třídy.
2. kolo – do tohoto kola postoupí z předcházejícího kola vždy výherce z dané třídy.
Do tohoto kola budou vylosováni tři vystavující. Každý za sebe napíše na papírek
pořadí tří nejkrásnějších, podle čísel vystavujících se buldočků. Poté se opět toto
hodnocení předá moderátorovi soutěže a ten podle klíče bodů oznámí vítěze.
Klíč bodového hodnocení:
1. místo 3 body
2. Místo 2 body
3. Místo 1 bod
Prostým součtem bodů se vyhlásí vítěz.
Pokud by se stalo, že by měli dva buldočci na prvním místě shodný počet bodů,
vyhrává ten, který má lepší umístnění na třech odevzdaných lístcích. Při jakémkoli
problému, který by se mohl vyskytnout s určením nejkrásnějšího jedince, bude toto
řešit opět vylosovaný vystavovatel, který bude mít poslední a rozhodující slovo.
PSI
TŘÍDA DOROSTU
1. CARLO z Lantíkova
CMKU/FB/8014/14
Daphne Sen Vysočiny
Menclová Petra
NENASTOUPIL
11.09.2014
Fabien Jiskra naděje
Holková Jitka
2. DON VITO Du Dieudonee
CMKU/FB
Tessa siete Langunas
Matuška Jiří
VN2
01.09.2014
Iden Fifty Des P´Tits Boutboul
Dieudonee Du
3. MR. MARLEY Alsamar
CMKU/FB/8107/14
Dalila Anima Canis
Saulichová Martina
VN1
07.11.2014
Georges Clooney des P'tits Bout Boul
Saulichová Martina
TŘÍDA MLADÝCH
4. ARNOLD ze Zlatého Lankastru
CMKU/FB/7716/14
Alice z Perthenova hradu
Zárubová Jitka
V3
07.01.2014
Endy Jiskra naděje
Šupka Miloslav
5. ARTHUR Al Isfahán
CMKU/FB/7943/14
Jackie Siskin
Jelínek Jan
D
06.08.2014
Pascha od Oskarky
Sedláčková Iveta
6. ATHOS ze Zlatého Lankastru
CMKU/FB/7717/14
Alice z Perthenova hradu
Hronova Martina
V
07.01.2014
Endy Jiskra naděje
Šupka Miloslav
7. BRADBURRY R. Team Soft
CMKU/FB/7846/14
Johanka Team Soft
Parma Václav
VD
22.05.2014
Yaspis Sam Karann
Hašek Ivan
8. DEMON BLANC DE NEIGE TOMBANTE A´Vigdors V4
CMKU/FB/8026/-14/14
28.03.2014
ICH Impression De La Perfection A´Vigdors
ICH Honore de Tameran
Kreplová Jana
Khomasuridze Revaz
9. DONATELLO Ricardo Bohemia
CMKU/FB/7852/14
Ambra Jiskra naděje
Krausová Vendula
V
18.05.2014
Brutus Bullbumpkin´s
Herzigová Dana
10. CHANDLER Sam Karann
CMKU/FB/7911/14
Dennie Sam Karann
Rošková Jaroslava
V
12.07.2014
Lionheart el Fryosa
Roška Jaroslav
11. CHARLEY Sam Karann
CMKU/FB/7912/14
Dennie Sam Karann
Řeháková Zuzana
V
12.07.2014
Lionheart el Fryosa
Roška Jaroslav
12. CHARLIE Jiskra naděje
CMKU/FB/7791/14
Bekky Jiskra naděje
Schmied Lukáš
V
29.03.2014
Kimmy od Koberné hráze
Dvořáková Iva
13. CHURCHIL Jiskra naděje
CMKU/FB/7792/14
Bekky Jiskra naděje
Košťálová Veronika
V
29.03.2014
Kimmy od Koberné hráze
Dvořáková Iva
14. JURA-B. Batom
CMKU/FB/7953/14
Caylii- B. Batom
Klimeš Ladislav
VD
04.08.2014
Malvin El Aglaos
Tomanová Blažena
15. KAIRO Alsamar
CMKU/FB/7968/14
Carina Alsamar
Řapek Martin
V2
13.08.2014
Benton Alsamar
Saulichová Martina
16. S´ ROCCO Bohemia Hapet
CMKU/FB/7708/14
Juddy Bohemia Hapet
Vajčnerová Monika
V1 CAJC, BOJ
02.01.2014
Enrique Janoel
Petrová Hana
17. SAM Dívčí plamen
CMKU/FB/7924/14
CHrochťa Dívčí plamen
Nykytenko Yevgen
V
22.07.2014
Nyirségi Ráncos Nobel
Fuchsíková Daniela
TŘÍDA MEZITŘÍDA
18. ARTUR z Království Olomouce
CMKU/FB/7638/13
Angelica Maraon
Klčová Marika
VD
18.11.2013
Fedor Hawortia
Mazáč Ondřej
19. DIEGO od Dona Carmine
CMKU/FB/7728/14
Céline od Dona Carmine
Skuhrová Kateřina
V1 CAC
17.01.2014
Bernardo Alsamar
Lojková Zdeňka
20. DOLCE od Dona Carmine
CMKU/FB/7729/14
Céline od Dona Carmine
Kubánková Jana
V2 R.CAC
17.01.2014
Bernardo Alsamar
Lojková Zdeňka
21. HONZA z Jemčiny
CMKU/FB/7650/13
Gitta z Jemčiny
Varhanová Tereza
VD3
27.11.2013
Endy Jiskra naděje
Vrzáková Jelena
22. IKER Alsamar
CMKU/FB/7602/13
Corida Alsamar
Saulichová Martina
VD
22.10.2013
Instant Karma's Handsome Harley
Saulichová Martina
23. JORK Alsamar
CMKU/FB/7607/13
Carina Alsamar
Řapek Martin
VD
27.10.2013
F'Navarro
Saulichová Martina
24. SANDOKAN Action Alet
CMKU/FB/7628/13
Lara Croft Action Alet
Weissová Stanislava
VD
03.11.2013
Daulokke's Urzus Le Duc
Tvrzová Alena
25. ZZ TOP Team Soft
CMKU/FB/7621/13
Damarys Team Soft
Vaňková Petra , Bubák Martin
VD4
17.11.2013
Yaspis Sam Karann
Hašek Ivan
TŘÍDA OTEVŘENÁ
26. APRIKOT Suverén
CMKU/FB/5920/09
Ennes Strážní pes
Pánková Ivana
NENASTOUPIL
25.10.2009
Luka dlja Palevyh Buldogov
Kolářová Ivana
27. ARMANI z Vyšinky
CMKU/FB/6685/11/12
Roxana Brána Moravy
Vrchota Jaroslav
V
23.07.2011
Lui Aimeé Devil For Janoel
Štěpánková Jana
28. CASIO Ricardo Bohemia
CMKU/FB/7191/12
Ambra Jiskra naděje
Popardowská Vladimíra
V1 CAC, BOB
04.12.2012
Brutus Bullbumpkin´s
Herzigová Dana
29. EDDIE Jiskra naděje
CMKU/FB/6586/11
BekkyJiskra naděje
Stará Renata
V
15.05.2011
A´Vigdors Revaz Rien de Pareil
Dvořáková Iva
30. EVO Aleos Bull
CMKU/FB/7671/-13/13
Victoria Aleos Nezemony Krasoty
Šimková Lucie
V
23.06.2013
Del Duero Chocholate de la Ribera
Garcia Rodriguez Oscar
31. FARLOW Alsamar
CMKU/FB/7082/12/14
Antea Sam Karann
Horáčková Michaela
V3
15.09.2012
Fedor Hawortia
Saulichová Martina
32. HAKING Jiskra naděje
CMKU/FB/7436/13
Gwendy od Koberné hráze
Mičan Zdeněk
V
06.07.2013
Kimmy od Koberné hráze
Dvořáková Iva
33. HELLZAPOPPIN L'ANIMA DEL FILOSOFO Helzapoppin
V2 R.CAC
spkp 4809
07.09.2013
HELLZAPOPPIN CAMEMBERT ELECTRIQUE
Grand Cru Jivara Krutaya Staya
Vašíček Marek
Denisova Anna
34. PATRICK od Koberné hráze
CMKU/FB/7233/13/14
Katherin od Koberné hráze
Janková Miroslava
V4
10.02.2013
Endy Jiskra naděje
Dvořáková Jana
35. TIZIAN Team Soft
CMKU/FB/7136/12
Damarys Team Soft
Frajbišová Alice
V
23.10.2012
Yaspis Sam Karann
Hašek Ivan
Ostatní sponzoři výstavy:
www.salac.cz
www.baf-pet.cz
www.facebook.com/ObojkyVoditka
www.iridog.cz
www.i-fetch.cz
www.chicdog.cz
www.chejn-krmiva.cz
www.obojky.wbs.cz
www.mira-mar.cz
www.justhunter.cz
www.aptuspet.com/cz
Sponzor výstavy a bonitace
www.a-foods.cz
Mediální sponzor výstavy
www.pespritelcloveka.cz
Sponzoři z řad členů klubu
Chovatelská stanice fr. Buldočků „ BULL TEAM “
Petr Jůza
Chovatelská stanice fr. Buldočků „ FLAT DEVILS “
Kateřina Pejšová
sponzor soutěže Dítě a pes
Chovatelská stanice fr. Buldočků „ OD DONA CARMINE “
Zdena a Evžen Lojkovi
Chovatelská stanice fr. Buldočků „ OD KOBERNÉ HRÁZE “
Jana Dvořáková
Chovatelská stanice fr. Buldočků „ PLZEŇSKÁ HVĚZDA “
Ilona a Petr Potůčkovi
Chovatelská stanice fr. Buldočků „ Z JEMČINY “
Ing. Jelena Vrzáková
Všem sponzorům a členům děkujeme za hodnotné
dárky a za pomoc s přípravami celé akce. Velice si toho
vážíme.
Sponzoři 1. Víkendu s buldočkem
www.goddog.cz
www.mooria.eu
www.happydog.cz
Sponzoři z řad členů klubu
Chovatelská stanice fr. Buldočků „ FLAT DEVILS “
Kateřina Pejšová
Denisa Šamánková
Mgr. Petr Šlauf, advokát
Děkujeme všem sponzorům a členům za jejich dárky
věnované do 1. ročníku Víkendu s buldočkem.
FENY
TŘÍDA ŠTĚŇAT
36. DAKI from Bohemica land
CMKU/FB/8150/14
Bibi from Bohemica land
Smejkalová Jana
VN3
09.12.2014
Lionheart el Fryosa
Smejkalová Jana
37. DOLLY from Bohemica land
CMKU/FB/8154/14
Bibi from Bohemica land
Hrdličková Irena
VN
09.12.2014
Lionheart el Fryosa
Smejkalová Jana
38. IONESKA Žďárská Merkury
CMKU/FB/8230/15
Amy Žďárská Merkury
Kolářová Jitka
VN4
20.01.2015
Fedor Hawortia
Hronová Květoslava
39. TESS Čmoudovo srdce
CMKU/FB/8222/15
Otýlie Čmoudovo srdce
Weissová Stanislava
VN1
27.01.2015
Cinna Igor v.Muppy's Place
Weissová Stanislava
40. URŠULA Čmoudovo srdce
CMKU/FB/8232/15
Nexin Čmoudovo srdce
Weissová Stanislava
VN2
29.01.2015
Lionheart el Fryosa
Weissová Stanislava
TŘÍDA DOROSTU
41. BABETA z Vlčích skal
CMKU/FB/8141/14
Ayren z Vlčích skal
Zajíčková Zdeňka
VN
07.10.2014
Endy Jiskra naděje
Zajíčková Zdeňka
42. CASSANDRA Lemako
CMKU/FB/8132/14
Amálka Lemako
Bartyzalová Magdalena
VN
06.11.2014
El Capone du Terroir de Fontfroide
Malá Lenka
43. INNOCENCE V. Flat Devils
CMKU/FB/8032/14
Olivia z Dybohůrky
Jůza Petr, Ing. arch. Holeček Martin
VN2
16.09.2014
Kenshi Bitt Box
Pejšová Kateřina
44. ISABELLE Flat Devils
CMKU/FB/8033/14
Olivia z Dybohůrky
Husková Karolína
VN3
16.09.2014
Kenshi Bitt Box
Pejšová Kateřina
45. IVANKA Slavic Storm
spkp 5158
Ajša Aqarella Bohemica
Vašíček Marek
VN1
14.11.2014
Rocco Del Dolcezza dei Movimenti
Vašíček Marek
46. SENDY od Koberné hráze
CMKU/FB/8100/14
Katherin od Koberné hráze
Kurková Jaroslava
NENASTOUPILA
09.11.2014
Endy Jiskra naděje
Dvořáková Jana
47. YO-LO CACHE Aglaos
CMKU/FB/8068/14
Roberta Lana Action Alet
Kreplová Jana
VN4
25.10.2014
Obi Wan Aglaos
Kreplová Jana
TŘÍDA MLADÝCH
48. ADÉLE Al Isfahán
CMKU/FB/7944/14
Jackie Siskin
Sedláčková Iveta
NENASTOUPILA
06.08.2014
Pascha od Oskarky
Sedláčková Iveta
49. ALTHESS ze Zlatého Lankastru V
CMKU/FB/7718/14
07.01.2014
Alice z Perthenova hradu
Endy Jiskra naděje
Šupka Miloslav
Šupka Miloslav
50. AMÁLKA Kaul
CMKU/FB/8006/14
Penelope Cruz Kaul
Jiříček Milan
NENASTOUPILA
08.08.2014
Kenny Rogers Kaul
Ulmanová Karin
51. BAMBINE Team Soft
CMKU/FB/7847/14
Johanka Team Soft
Kopečková Alena
V2
22.05.2014
Yaspis Sam Karann
Hašek Ivan
52. BIBI z Vojtova dvorku
CMKU/FB/7721/14
Grenada Dívčí plamen
Houfková Tereza
VD
08.01.2014
Bastien Hugania
Vozničková Daniela
53. CAETANA Etna-box
CMKU/FB/7804/14
Baylais Něžný nos
Bartošková Jiřina
VD
21.04.2014
Dagwood od Stříbrňáku
Bartošková Jiřina
54. CATJA Etna-box
CMKU/FB/7806/14
Baylais Něžný nos
Poštová Olga
VD
21.04.2014
Dagwood od Stříbrňáku
Bartošková Jiřina
55. ESHLEY NESSY Skorpius
CMKU/FB/7813/14
Baboo Loco Poco
Vondráčková Markéta
V
28.04.2014
Atractive Jack Skorpius
Kunzlová Petra
56. FANTASTIC ANN Skorpius
CMKU/FB/7816/14
Cairah Soffi Skorpius
Černý Alfréd
V
04.05.2014
Eagle-Eyed Flat Devils
Kunzlová Petra
57. FARRAH EMILLY Skorpius
CMKU/FB/7817/14
Cairah Soffi Skorpius
Kunzlová Petra
V
04.05.2014
Eagle-Eyed Flat Devils
Kunzlová Petra
58. GABINA z Hai Duong Luce
CMKU/FB/7692/13
Alajka z Hai Duong Luce
Van Thuan Nguyen
VD
28.12.2013
Quest Čmoudovo srdce
Van Nguyen Thuan
59. GITHA de Aronui
CMKU/FB/8200/-15/14
Oleo de el Mencey Loco
Matuška Jiří
V3
18.06.2014
Zecudas Maestro
Morales Franasco Sanchez
60. GYAL-LIGETI-KIS- CSIBESZ Desire Alet
V
CMKU/FB/8170/14/14
26.05.2014
Virginie Anisette Bona- Lee
La Boheme Olivier of Energy House
Tvrzová Alena
Papp Monika
61. HAPPY Sam Karann
CMKU/FB/7766/14
Emma Sam Karann
Gruberová Irena
V1 CAJC
08.03.2014
Cinna Igor v.Muppy's Place
Roška Jaroslav
62. HEIDI Sam Karann
CMKU/FB/7767/14
Emma Sam Karann
Kolář Pavel
V
08.03.2014
Cinna Igor v.Muppy's Place
Roška Jaroslav
63. HONEY Sam Karann
CMKU/FB/7768/14
Emma Sam Karann
Roška Jaroslav
V4
08.03.2014
Cinna Igor v.Muppy's Place
Roška Jaroslav
64. CHELSEA Jiskra naděje
CMKU/FB/7793/14
Bekky Jiskra naděje
Sokolová Petra
D
29.03.2014
Kimmy od Koberné hráze
Dvořáková Iva
65. INDIAN SUMMER Alcsiligeti
CMKU/FB/7841/14/14
Éden Alcsiligeti
Popardowská Vladimíra
V
21.01.2014
Absolute Red by Amazing Surprise
Simonné Györe Beáta
66. JIMAGINE du Vallone des Furby's
V
CMKU/FB/8048/-14/14
24.05.2014
Ficelle du Vallone des Furby's
Geronimo Du Domaine de Bodaway
Roška Jaroslav
Barra Muriel
67. KARMELITA Alsamar
CMKU/FB/7972/14
Carina Alsamar
Klimeš Ladislav
VD
13.08.2014
Benton Alsamar
Saulichová Martina
68. SISSA z Rybího města
CMKU/FB/
Niké z Rybího města
Pacalová Tereza
VD
18.01.2014
Ipon Du Miriem
Zajacová Anna
TŘÍDA MEZITŘÍDA
69. ALICE Kosa vostra
CMKU/FB/7461/13
Nelie od Koberné hráze
Zinková Jana
NENASTOUPILA
23.07.2013
Endy Jiskra naděje
Zinková Gabriela
70. ALMA v Čábalkách
CMKU/FB/7493/13
Brindle Barbara Bulldog's Heart
Čejka Zdeněk, Čejková Dora
VD
30.07.2013
Endy Jiskra naděje
Pilný Miloš
71. BRITNEY Marso-Bull
CMKU/FB/7701/13
Coco Beauty Marso - Bull
Linhart Lukáš
VD
28.11.2013
Navarro F´
Linhart Lukáš
72. C´EST LA VIE Diplomate Ambassadeur
NENASTOUPILA
CMKU/FB/7434/13
21.06.2013
Danaé Anima Canis
F´Navarro
Nekovářová Blanka
Kaška Lenka
73. DAISY od Dona Carmine
CMKU/FB/7730/14
Céline od Dona Carmine
Kolář Pavel
V
17.01.2014
Bernardo Alsamar
Lojková Zdeňka
74. DEEDEE od Dona Carmine
CMKU/FB/7731/14
Céline od Dona Carmine
Lojková Zdeňka
V
17.01.2014
Bernardo Alsamar
Lojková Zdeňka
75. ELA z Hai Duong Luce
CMKU/FB/7554/13
Bella z Lounského chovu
Van Thuan Nguyen
NENASTOUPILA
15.10.2013
Quest Čmoudovo srdce
Van Nguyen Thuan
76. HEDUŠ z Jemčiny
CMKU/FB/7652/13
Gitta z Jemčiny
Zwiefelhoferová Václava
V
27.11.2013
Endy Jiskra naděje
Vrzáková Jelena
77. HELGA z Jemčiny
CMKU/FB/7654/13
Gitta z Jemčiny
Vrzáková Jelena
V2 R.CAC
27.11.2013
Endy Jiskra naděje
Vrzáková Jelena
78. HOPE FOR LOVE Flat Devils
CMKU/FB/7520/13
Uzalla Suverén
Šamánková Denisa, Pejšová Kateřina
V3
01.09.2013
Black Knight Flat Devils
Pejšová Kateřina
79. JESSIE Alsamar
CMKU/FB/7610/13
Carina Alsamar
Řeháková Zuzana
VD
27.10.2013
F'Navarro
Saulichová Martina
80. LADY RUBY Strážní pes
CMKU/FB/7396/13
Hallo Strážní pes
Plešingerová Jana
V4
10.06.2013
Adonis z Prašnej cesty
Tichá Jiřina
81. QUICK Dívčí plamen
CMKU/FB/7648/13
Ilinois Srdce Evropy
Mičaníková Ludmila
VD
22.11.2013
Ipon Du Miriem
Fuchsíková Daniela
82. QVELE Dívčí plamen
CMKU/ FB/7649/13
Ilinois Srdce Evropy
Bojdová Hana
V
22.11.2013
Ipon Du Miriem
Fuchsíková Daniela
83. YELOW SUBMARINE Team Soft V
CMKU FB 7575/13
24.09.2013
Yaspis Sam Karann
Evita Team Soft
Hašek Ivan
Hašek Ivan
84. ZARRA SUPER STAR Team Soft V1 CAC
CMKU/FB/7623/13
17.11.2013
Damarys Team Soft
Yaspis Sam Karann
Mádrová Anna
Hašek Ivan
85. ZULEIDA PRINCESS Team Soft
VD
CMKU/FB/7622/13
17.11.2013
Damarys Team Soft
Yaspis Sam Karann
Mádrová Knapová Dana
Hašek Ivan
TŘÍDA OTEVŘENÁ
86. CARISMA Ricardo Bohemia
CMKU/FB/7192/12/14
Ambra Jiskra naděje
Moudrá Irena
V2 R.CAC
04.12.2012
Bullbumpkin's Brutus
Herzigová Dana
87. CÉLINE od Dona Carmine
CMKU/FB/5950/09/11
Bauxi od Dona Carmine
Lojková Zdeňka
VD
12.11.2009
Luka dlja Palevyh Buldogov
Lojková Zdeňka
88. CONNOR SARAH Skorpius
CMKU/FB/7011/12/13
Unity F. Goodshape's
Šimáčková Eva
V
20.07.2012
Atractive Jack Skorpius
Kunzlová Petra
89. CYRA Isis z Vysočiny
CMKU/FB/7357/13
Aischa Isis z Vysočiny
Fránek Radek
VD
29.05.2013
Endy Jiskra naděje
Hatosová Daniela
90. FELINA Telčská růže
CMKU/FB/7562/13
Aischa Telčská růže
Marečková Pavlína
VD
19.10.2013
Art Lemako
Lukeš Vladimír
91. FIEBE Jiskra naděje
CMKU/FB/7127/12
Bekky Jiskra naděje
Fialová Anna
D
11.10.2012
Aristoteles ze Zámeckého Žerotínu
Dvořáková Iva
92. FRANCESCA Jiskra naděje
CMKU/FB/7128/12
Bekky Jiskra naděje
Rašková Dagmar
V1 CAC
11.10.2012
Aristoteles ze Zámeckého Žerotínu
Dvořáková Iva
93. FUNNY SWEATHEART Flat Devils V3
CMKU/FB/7239/13
02.02.2013
July z Dybohůrky
Vallon Suverén
Šamánková Denisa
Pejšová Kateřina
94. GADARA Aldebaran Taurus
CMKU/FB/7336/13
Babou Aldebaran Taurus
Salačová Dana
V
23.04.2013
El Capone du Terroir de Fontfroide
Formanová Ivana
95. OLDŘIŠKA Antonie Team Soft
V
CMKU/FB/6964/12/13
08.05.2012
Evita Team Soft
Yaspis Sam Karann
Jůza Petr, Ing.arch. Holeček Martin
Hašek Ivan
96. SARAH Team Soft
CMKU/FB/7113/12
Franceska Team Soft
Hašek Ivan
V4
08.10.2012
Revaz Rien de Pareil A´Vigdors
Hašek Ivan
TŘÍDA VÍTĚZŮ
97. ELVÍRA BULL PARD
CMKU/FB/6668/11/13
Dianne Bull Pard
Jůza Petr, Ing. arch. Holeček Martin
V2 R.CAC
26.06.2011
Lui Aimeé Devil for Janoel
Doleželová Jana
98. ROBERTA LANA Action Alet
CMKU/FB/7352/13
Melinda Gattes Action Alet
Kreplová Jana
V1 CAC, BOS
11.05.2013
Zecudas Montebello
Tvrzová Alena
TŘÍDA VETERÁNŮ
99. BAUXI od Dona Carmine
CMKU/FB/4869/06/08
Yaga Suverén
Lojková Zdeňka
V2
26.10.2006
ID Batom
Lojková Zdeňka
100.
LÍMEČKOVÁ Čmoudovo srdce
V3
CMKU/FB/4812/06/09
13.09.2006
Gerberka Čmoudovo srdce
Harry Čmoudovo srdce
Weissová Stanislava
Weissová Stanislava
101.
OPIUM Keve-Bulls´s
CMKU/FB/4858/-06/06
Mussette Keve-Bulls´s
Matuška Jiří
V1 BOV
13.04.2006
Texas-Tex Grand Chef
Lászlo Kiss
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ:
Bartyzalová Magdalena, Krčínova 6, České Budějovice
Bartošková Jiřina, Dobiášova 1355, Pelhřimov
Bojdová Hana, Lipová 563, Markvartovice,
Čejková Dora Ing., Rooseveltova 40, Praha 6
Černý Alfréd, Chýnovská 582, Libčice nad Vltavou
Fialová Anna, Hanzlova 125, Holice
Frajbišová Alice, Týček 62, Zbiroh
Fránek Radek, Na Kopcích 392, Třebíč
Gruberová Irena ,Blatnice 74,
Hašek Ivan, Nad Priorem 20A, Plzeň
Horáčková Michaela, Plzenská 77, Příbram
Houfková Tereza, Školní 7, Jičín
Hrdličková Irena, K Lesu 492, Dolní Jirčany
Hronova Martina, Masarykova 165, Luby u Chebu
Husková Karolína Bc., Rychvald 597, Rychvald
Janková Miroslava, Dreyerova 613, Praha 5
Jelínek Jan, B.Kobzinové 2016, Havlíčkův Brod
Jiříček Milan, Krkonošská 9, Jablonec nad Nisou
Jůza Petr, Na Dražkách 122, Zbuzany
Klčová Marika, Jesenická 220, Zlatniky
Klimeš Ladislav, Dříteň 180, Dříteň,
Kolář Pavel, Hlavní 50, Běrunice
Kolářová Jitka, Pavlov 111, Stonařov
Kopečková Alena, Zagarolská 164, Nelahozeves
Košťálová Veronika, Dunajská 27, Brno
Krausová Vendula, Beranových 717, Praha 9,
Kreplová Jana, Prokopova 582, Sadská
Kubánková Jana, Ochozská 2660, Praha 21
Kunzlová Petra , Dolany 257, Kralupy nad Vltavou
Kurková Jaroslava, Sdružení 1331/37, Praha 4 – Nusle
Linhart Lukáš, Nižní Lhoty 6, Dobrá
Lojková Zdeňka, Husova 145/17, Říčany
Mádrová Anna, Přímětická 1200/46, Praha 4
Mádrová Knapová Dana, Mečislavova 20, Praha 4
Marečková Pavlína, Vlkaneč 107, Vlkaneč
Matuška Jiří, Šárovcova 965, Třebechovice pod Orebem
Menclová Petra, PhDr., Ph.D., Chabařovická 1331/5, Praha 8
Mičan Zdeněk JUDr., Hlavní 589, Ostrava – Poruba
Mičaníková Ludmila, U Skleníku 7, Ostrava,
Moudrá Irena, Bezručova 723/5, Říčany
Nekovářová Blanka, Sídliště 1116/20, Stará Boleslav
42
53
82
70
56
91
35
89
61
83, 96
31
52
37
6
44
34
5
50
43, 95, 97
18
14, 67
62, 73
38
51
13
9
8, 48, 98
20
57
46
71
74, 87, 99
84
85
90
2, 59, 101
1
32
81
86
72
Nykytenko Yevgen, Terronská 17, Praha 6 Bubeneč
Pacalová Tereza, Smrková 325, Louňovice
Pánková Ivana, Drůbežářská 837/27, Praha 4
Parma Václav, Na Potůčku 687, Sedlčany
Plešingerová Jana, Ing.,Tlučeň 1, Zruč nad Sázavou
Popardowská Vladimíra, Barrandovská 18, Praha 5
Poštová Olga. nám.Smiřických 43, Kostelec nad Černými lesy
Rašková Dagmar MUDr.Táboritská 40, Praha 3
Roška Jaroslav, Kamenný Újezd 118, Nýřany
Rošková Jaroslava , Kamenný Újezd 118, Nýřany
Řapek Martin Bc., DiS., Za Chlumem 795, Bílina
Řeháková Zuzana Bc, Tylova 490/35, Trmice
Salačová Dana, Sulická 31, Praha 4
Saulichová Martina, Nečín 73, Nečín
Sedláčková Iveta, Lidická 29, Rýmařov
Schmied Lukáš, Troilova 5, Praha 10
Skuhrová Kateřina, Třída 1.máje 1174, Dobřany
Smejkalová Jana, Ždánice 101, Kostelec nad Černými Lesy
Sokolová Petra, Na Rybníčku 1319, Humpolec
Stará Renata, Defregger str.1;855 21;O Hobrunn
Šamánková Denisa, Na Pískách 197, Panenské Břežany
Šimáčková Eva ,Lidická 179, Jinočany
Šimková Lucie, Zlukov 123, Veselí nad Lužnicí
Šupka Miloslav, Záblatí 15, Třeboň
Tvrzová Alena, Lány 29, Kostomlaty nad Labem
Vajčnerová Monika, Čajkovského 44C, Hodonín
Van Thuan Nguyen, Potůčky 61, Potůčky
Vaňková Petra , Na Vysoké II/13, Praha 5
Varhanová Tereza, Harantova 648, Písek
Vašíček Marek, Záhradnícka 293, Hlohovec, SK
Vondráčková Markéta, Part. Svobody 178, Dobříš
Vrchota Jaroslav, Potoční 266, Třeboň
Vrzáková Jelena Ing.,Svatojánská 214, Deštná
Weissová Stanislava, Dlouhá 5, Plzeň
Zajíčková Zdeňka Střihov 21, Městec Králové
Zárubová Jitka, Piskova 1954, Praha 5
Zinková Jana, Jehnědno 19, Písek
Zwiefelhoferová Václava, Brloh 47, Brloh
17
68
26
7
80
28, 65
54
92
63, 66
10
15, 23
11, 79
94
3, 22
48
12
19
36
64
29
78, 93
88
30
49
60
16
58, 75
25
21
33, 45
55
27
77
24, 39, 40, 100
41
4
69
76

Podobné dokumenty

výsledky - Klub francouzských buldočků

výsledky - Klub francouzských buldočků výstavy. Na protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Více

výsledky - Klub francouzských buldočků

výsledky - Klub francouzských buldočků výstavy. Na protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Více

výsledky - Klub francouzských buldočků

výsledky - Klub francouzských buldočků výstavy. Na protest podaný po ukončení posuzování v kruzích nebude brán zřetel. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele Výstavy. VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Psi musí být doprováze...

Více

to Club and Special Dog Show - Cavalier King Charles Spaniel klub

to Club and Special Dog Show - Cavalier King Charles Spaniel klub správně zařazeni   majitelem),   a   to   mezi   třídy   dorostu   a   mladých.  Věk  pro  třídu  dorostu  je  do  9  měsíců   včetně,  věk   pro  třídu  mladých  je  9  měsíců  a  jeden  den.   Ba...

Více

to Double Club Dog Show - Cavalier King Charles Spaniel klub

to Double Club Dog Show - Cavalier King Charles Spaniel klub Po dobu výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo poranění osob. DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ÚČAST NA VÝSTAVĚ Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo platný pa...

Více

BONITACE Brno 5.9.2015 Anglický buldok pes Anglický buldok fena

BONITACE Brno 5.9.2015 Anglický buldok pes Anglický buldok fena Francouzský buldoček fena ADÉLE Al Isfahán CMKU/FB/7944/14, faun (Pascha od Oskarky x Jackie Siskin) Maj:Iveta Sedláčková,Rýmařov BK: F1,H1,V 0/3,Z1, chovná

Více