2009 – 2010

Komentáře

Transkript

2009 – 2010
2009 – 2010
ČESKÁ REPUBLIKA
EUROSPACE CZ S.R.O.
Vrchlického 1E
150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 310 105
Fax: +420 257 311 215
e-mail: [email protected]
SLOVAKIA
AMTEX spol s.r.o.
Hradská 63
Bratislava 821 07
Tel.: +421 245 248 365
Fax: +421 245 523 038
e-mail: [email protected]
CLARION Europa GmbH
Hessenring 19-21
64546 Mörfelden-Walldorf
NĚMECKO
Tel.: +49 6105/977-0
Fax: +49 6105/977-200
Další informace si vyžádejte u svého prodejce Clarion.
www.clarion.com
• Technické a konstrukční údaje mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. • Fotografie jsou nezávazné. Výrobce ani dovozce neodpovídá za žádné tiskové chyby. • Dolby, Dolby Surround, Pro
Logic a symbol s dvojitým D jsou jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • Loga Microsoft Windows a Windows CE jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation
v USA a dalších zemích. • iPod a iTune jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované v USA a dalších zemích. • Ochranná známka a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti
Bluetooth® SIG, Inc., a jejich používání společností Clarion je licencováno. Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím jejich majitelů. • Div®, Div® Certified a příslušná loga jsou
ochranné známky společnosti DivX, Inc. a jejich používání je licencováno. • Vyrobeno v rámci licence od společnosti BBE Sound, Inc. • Licencováno společností BBE Sound, Inc. v rámci jednoho nebo více
následujících patentů v USA: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE jsou registrované ochranné známky společnosti BBE Sound, Inc. • Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich majitelů.
• Všechny přístroje v tomto katalogu jsou primárně určeny pro instalaci do osobních vozů. Jejich používání v nákladních automobilech, traktorech, vozidel pro pohyb mimo zpevněné komunikace (off-road),
stavebních strojích, člunech (s výjimkou výrobků určených pro lodě) a jiných speciálních vozidlech nebo na motocyklech se nedoporučuje. • Výrobce nezaručuje, že všechna zařízení v tomto katalogu jsou
schopna přehrávat média ve formátu CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW a DVD±R/RW. • Řidič by měl znát a dodržovat zákony příslušné země, když používá multimediální
či navigační zařízení • LCD panely obsahují nejmodernější technologické komponenty a dosahují 99,99 % účinných pixelů. Je však třeba vzít v úvahu, že 0,01 % či méně pixelů může být vadných. • Modely
kompatibilní s WMDRM 10. Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Používání nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt je zakázáno
bez licence společnosti Microsoft Corporation. Microsoft Windows a logo Windows CE jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo dalších
zemích. • Chcete-li zjistit, které modely iPod je možné připojit, viz prosím webovou stránku Clarion. • Google a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. • MySpace je registrovaná ochranná
známka společnosti MySpace, Inc. • TWC, The Weather Channel a weather.com a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti The Weather Channel, Inc. • RealPlayer je registrovaná ochranná známka společnosti RealNetworks, Inc. • iTMC, V-Trafic a TMC-Pro jsou ochranné známky společností ITIS, Mediamobile respektive Navteq. • SD Logo je ochranná známka společnosti SD Card Association.
Vytištěno v EU na bezchlorovém papíru.
CAT302CZE