Od ohně k drakům (prezentace)

Komentáře

Transkript

Od ohně k drakům (prezentace)
Dráčci projekt
OHEŇ
Dragons project
FIRE
Začínáme si povídat o ohni. V popředí našeho zájmu jsou draci, protože chrlí oheň.
We began to talk about fire. Children were most interested in dragons because they spit fi
Děti ukazují své knihy, hračky a obrázky.
Lilly. „To je můj drak. Je hodný a já s ním někdy spím.“
Children are showing their books, toys and pictures. Lilly:
'This is my dragon. It is nice and it sometimes sleeps in my bed.'
Malujeme dráčky. We are drawing dragons.
Hledali jsme dračí kůži se zavřenýma očima a poznávali ostatní materiály.
We were looking for dragon skin blindfolded and feeling different materials.
Hráli jsme hry na procvičení paměti s dračím pokladem a poznávali různé nerosty.
We played a memory game with dragon treasure and looked at different minerals.
Vyráběli jsme dračí křídla podle knihy.
Jáchymek: „Já bych chtěl taky lítat jako drak i s lítacím pláštěm.“
We made dragon wings inspired by a book about dragons.
Jáchymek: 'I would like to fly like a dragon with a flying cape, too.
… a tak jsem vyráběli křídla špičatá, ostrá, ohnivá a létali jsme, kde se dalo
...and so we made spiky wings, sharp wings, fiery wings and we flew wherever possible.
Zpívali jsem píseň Dupy dupy dup, draka bolí zub.
Zuzanka: ,, Náš dráček je nemocný, bolí ho zuby a tak jsme mu udělali nemocnici.“
We sang a song Stompy, stompy, stomp, a dragon has a toothache.
Zuzanka: ' Our dragon is ill, so we made a hospital for him.'
Každý drak, o kterém jsme si četli, měl svůj poklad. Proto jsme se
rozhodli udělat mapu, která vede k dračímu pokladu.
Every dragon we read about had its own treasure. That was why we decided
to make a plan leading to dragon treasure.
Děti se rozdělily do skupinek podle vlastního uvážení. Dali si jména: Dračí miminka,
Brno, Áčko, Batmani a Oheň. Do mapy poté zakreslovaly, kde se nachází dračí poklad a jak se
k němu dostaneme.
Children formed teams independently. They named themselves Dragon babies, Batmen and
Fire. Then, they marked the dragon teasure in a map and a track showing how to get there.
Děti použily k zakreslování fixy a podrobně mapy prohlížely pomocí lup. Children used
marking pens and magnifying glasses for their detailed studying of the maps.
Následně ostatním prezentovaly své mapy. Then, they presented their maps to the others.
Skupinka Batmani
Eliška : ,, Tady je cesta k pokladu a je tam dračí kůže v tom pokladu.“
Emma: ,,Namalovala jsem bouřku u toho pokladu a jsem tam já a tatínek.“ Batmen
team. Eliška:' This is a path to the treasure and there is dragon skin in it.' Emma: ' I drew
a storm by the treasure and there is me and my daddy.'
Pekli jsme cukroví, které vypadalo jako poklad. We made cornflake cookies that
looked like treasure.
Ve třídě jsme našli dopis od draka, který nás vyzýval k hledání pokladu v lese. We found a
letter from a dragon in our class which challenged us to a treasure hunt in the woods.
Vydali jsme se tedy po stopách draka a poklad jsme našli. So, we followed dragon footprints
and found the treasure.
Velké páteční kolečko. V naší třídě se sešli všechny děti ze Safirky a Dráčci ukazují, o čem
si povídáme. The big Friday circle time. All Safirka children came to our class and
Dragons and Dragons were showing everyone what we had been talking about.
Navštívili jsme knihovnu a hledali jsme knihy ve kterých se vyskytuje téma oheň.
Našli jsme knihy o vesmíru, hasičích, raketách a pohádky. We visited the local library
and looked for books about fire. We found books about Space, firefighters, rockets and
fairytales.
Vyrobili jsme velkého raka, kterého jsme využívali v dramatickém kroužku. We made a
huge cardboard dragon which we used in our drama club.
Dramatický kroužek, rytíři, princezny, drak a vše co do pohádky patří. Drama club with
knights, princesses and dragons, and everything that makes a propper fairytale.
V jedné knize jsme našli příběh o tom, jak se líhne drak. Děti si vejce namalovaly. In one
book, we found a story about a dragon hatching . Children painted dragon eggs.
Jak se líhne drak? How does a dragon hatch?
Několik dní jsme pozorovali, jak se vejce líhne. Co se v něm ukrývá? We monitored a
dragon egg for several days. What is it hiding?
Děti věřily, že to bude drak. Ze slaného těsta jsme mu tedy vytvořili dračí sluje, aby měl kde
bydlet až se narodí. Children believed that it would be a dragon. We made dragon lairs for
it, so that it had somewhere to live when it is born.
Po vylíhnutí se děti nemohly dohodnout, kdo to je.
Eliška H. „ Tak to bude holko-kluk a bude se jmenovat Adélo-Adam.“
… a tak se nám vylíhl náš drakosaurus. Diskuse byla ukončena a od té doby se stěhoval
ze sluje do sluje. When our dragon hatched, children could not decide if it is a girl or a
boy. Eliška H.: ' So it will be a girl-boy and we will call him-her Adela-Adam.'..and our
baby dragosaur was born. Discussion ended and ever since, it moved from a lair to a lair.
Děti zdobí sněžného draka. Jmenuje se Sněhová koule.Children are decorating a snowy
dragon. His name is Snowball.
Tvoříme hradby z ledu. We are making
fortification from ice.
Pokusy s ohněm ve třídě. Experiments with fire in our class.
Opouštíme draky a povídáme si o hasičích. Výlet na výcvikové pracoviště hasičů.
Eliška H. ,,Mě se nejvíc líbil hasič Pavel a hydrant.“
Jáchymek: ,,Mě se tam líbila ta sněžná pěna.“
Tomášek: ,,Mě se nejvíc líbily ty hadice.“
Matýsek: ,,Mě se nejvíc líbilo to auto.“ We finished talking about dragons and started
talking about firefighters. A trip to a firefigters training grounds. Eliška H.:'I liked firefighter
Pavel best. Jáchymek:'I liked the snow foam best.'Tomášek:' I liked the hoses
best.'Matýsek:'We liked the engine best.'
Navštívila nás jedna maminka a pekla s námi požární auta.One parent came to make fire
engine cakes.
Pracujeme ve skupinkách.We are working in small groups.
Děti si půjčily spoustu knih o vesmíru a tak jsme si o něm začali povídat.
Lukášek: ,,Já znám Malého prince, on měl kytku na svojí planetě.“
,,Ve vesmíru žijí maličtí mužíčci.“
Peťa: ,, Když mají kosmonauti ten oblek, tak by mohli umřít, protože tam nemůžou
dýchat.“
Filípek: ,,Do vesmíru lítají kosmonauti v kosmonautském obleku a zkoumají tam různé
planety.“
Eliška M. ,,Na Měsíci by mohla být vesmírná klouzačka, to by bylo legrační. Kosmonaut
má vesmírný oblek, který je bílý.“
Jáchymek jednoho rána překvapil sám sebe: ,, Já jsem dneska nějakej chytrej, že jo? Já
o tom vesmíru totiž už všechno vím.“
Barunka: ,,Měsíc se zmenšuje a zvětšuje až je úplněk.“
Zkoušíme svítící objekty ve tmě. We are experimenting with fluorescent shapes.
Návštěva planetária.
Chantal: ,,Této já chci vidět ještě ty satůry.“ A visit to Planetarium. Chantal:'Auntie, I
want to see some more of Satury.'
Řídící jednotka v raketě. Piloting unit in a rocket.
Tvoříme vesmír ve skleničce (hvězdičky, voda a třpytky). We are creating Space in jars
(water, glitter and stars).
Pozorujeme lupou, co jsme vytvořili. We are looking at Space we created with
magnifying glasses.
Výroba raketových trysek. Making rocket jets.
Výroba hvězd. Making Stars.
Malujeme planetky. We are painting planets.
Kluci si hrají na kosmonauty. Boys are playing astronauts.
Raketa. Děti letí do vesmíru.
Mia: ,,Poletíme na Slunce, musíme se namazat krémem, abychom se nespálili.“ A rocket.
Children are flying to Space. Mia: ' We will fly to the Sun and we need to apply suncream
so that we don't get sunburnt.'
Skoro jsme zhmotnili u Dráčků tmu. Děti chtěly vidět svítící planety ve dne.
Nikolka: ,,Kluci, pomůžete nám postavit tmu?"
Tak se dali do práce a tady je výsledek. We almost made the dark. Children wanted to
see shining planets in daylight. Nikolka:' Boys, will you help us build darkness?' So they
started working and this was the result.
Hledáme souhvězdí pomocí Ipadu. We are looking for constellations on an iPad.
Závěrečné kolečko o vesmíru. The Big Friday Circle about Space.
DĚKUJEME ZA POZORNOST
VAŠI DRÁČCI Svaťka a Radka
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
YOUR DRAGONS Svaťka and Radka

Podobné dokumenty