Rozbrušovací kotouče

Komentáře

Transkript

Rozbrušovací kotouče
Rozbrušovací stroje
10
144
Skuteční profesionálové neprorážejí
i v případě extrémně tvrdých materiálů.
stěnu hlavou. Raději si vsadí na STIHL.
Projdou hravě kamenem, betonem, ocelí
Rozbrušovací stroje STIHL se tohoto
i asfaltem a uživatelé se na ně mohou
úkolu chopí na stavbách, při práci na
vždy spolehnout, a to i v těch nejextrém-
silnici nebo při záchranných pracích, a to
nějších podmínkách.
Nejtvrdší materiály.
Žádný problém.
10
Rozbrušovací pila, příslušenství a přehled
147
Vodící vozík
151
Rozbrušovací kotouče
152
145
Rozbrušovací stroje
1
Uzávěr nádrží
nevyžadující
nářadí
STIHL Injection
5
2
3
4
10
Vodní přípojka
Dlouhodobý systém filtrace
vzduchu s předřazeným
cyklónovým odlučovačem
1 STIHL Injection (i)
Elektronicky řízené vstřikování zajistí kdykoliv
perfektní chod a redukovanou spotřebu
paliva ve srovnání s přístroji bez vstřikovací
technologie.
2 Antivibrační systém STIHL
Tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru na
ruce a paže. To znamená snížení námahy při řezání volně
z ruky.
3 Vodní přípojka
Voda pro rozbrušovací kotouč pro mokrý řez je přiváděna
pomocí sériové vodní přípojky. Tímto je zajištěno účinné
spojení prachu vznikajícího při řezu.
146
Antivibrační systém STIHL
4 Dlouhodobý systém filtrace vzduchu s předřazeným
cyklónovým odlučovačem
Životnost filtru až jeden rok (podle podmínek použití)
a odpadá pravidelné čištění filtru.
5 Uzávěr nádrží nevyžadující nářadí
Umožňuje jednoduché, beznářaďové otevření a uzavření
nádrže a je možné tankovat palivo ve stojící poloze. Navíc
chrání nádrž před vniknutím prachu.
hceme vás upozornit, že ne všechny výrobky mají zde
C
uvedené vlastnosti. Na této stránce jsou popsány pouze
ty nejdůležitější. Další vysvětlivky a pokyny naleznete od
strany 192 a na internetových stránkách www.stihl.cz.
TS 410
66,7 cm³, 3,2 kW/4,4 k, 9,4 kg*. Lehký a snadno ovladatelný
rozbrušovací stroj. S 300 mm rozbrušovacím kotoučem pro
řezy do hloubky až 100 mm. Antivibrační systém STIHL zaručuje dobré vedení rozbrušovače v řezu. Stabilní systém filtrace
vzduchu zaručuje dlouhou životnost filtru, startování stroje,
které šetří síly díky dekompresnímu ventilu, ekonomický a
ekologický motor 2-MIX.
TS 420
Rozbrušovací stroje
a příslušenství
66,7 cm³, 3,2 kW/4,4 k, 9,6 kg*. Univerzálně použitelný
rozbrušovací stroj pro pozemní a inženýrské stavby. S rozbrušovacím kotoučem 350 mm pro řezy až do 125 mm. Antivibrační
systém STIHL zaručuje dobré vedení rozbrušovače v řezu. Stabilní
systém filtrace vzduchu zaručuje dlouhou životnost filtru, startování stroje, které šetří síly díky dekompresnímu ventilu, ekonomický a ekologický motor 2-MIX.
10
Rozbrušovací stroje a příslušenství
Pro náročné řezání na staveništi
K oddělování betonu, kamene,
asfaltu a cihel
Vysoce výkonné a robustní
Vhodná paliva a maziva naleznete od strany 154.
* Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez rozbrušovacího kotouče
Obrázky ukazují speciální výbavu
www.stihl.cz
147
Rozbrušovací stroje
TS 480i
TS 700
72,2 cm³, 3,9 kW/5,3 k, 10,0 kg*. Pro rozbrušovací kotouče
300 mm Elektronicky řízené vstřikování zajišťuje díky jedné
startovací poloze jednoduché uvedení do provozu zařízení a
perfektní chod. Ve spojení s antivibračním systémem je možné
vést zařízení v řezu velice přesně. Elektronické ovládání vody pro
snadné dávkování množství vody. Dekompresní ventil a STIHL
ElastoStart zaručují podstatně snazší startování. Vysoký kroutící
moment, s ekonomickým a ekologickým motorem 2-MIX.
98,5 cm³, 5,0 kW/6,8 k, 11,6 kg*. Velice silný rozbrušovací
stroj pro uchycení rozbrušovacího kotouče 350 mm Tento
rozbrušovací stroj je ideálně vhodný pro použití na vodícím
vozíku FW 20. Je vybaven dekompresním ventilem a systémem
STIHL ElastoStart pro síly šetřící startování a stabilní systém filtrace vzduchu pro dlouhou životnost filtru. Ekologický a úsporný
motor 2-MIX.
TS 500i
TS 800
72,2 cm³, 3,9 kW/5,3 k, 10,2 kg*. Pro rozbrušovací kotouče
350 mm Elektronicky řízené vstřikování zajišťuje díky jedné
startovací poloze velice jednoduché uvedení do provozu zařízení
a perfektní chod. Elektronické ovládání vody pro snadné dávkování
množství vody. Ve spojení s antivibračním systémem STIHL je
možné vést zařízení v řezu velice přesně. Dekompresní ventil a
STIHL ElastoStart zaručují podstatně snazší startování. Vysoký
kroutící moment, s ekonomickým a ekologickým motorem 2-MIX.
98,5 cm³, 5,0 kW/6,8 k, 13,0 kg*. Rozbrušovací stroj STIHL
pro uchycení rozbrušovacího kotouče 400 mm Hloubka řezu
145 mm. Perfektně vhodný pro oddělovací řezy na vodicím
vozíku FW 20. Je vybaven dekompresním ventilem a systémem
STIHL ElastoStart pro síly šetřící startování a stabilním systémem
filtrace vzduchu pro dlouhou životnost filtru. Ekologický a úsporný
motor 2-MIX.
10
i = STIHL Injection
148
* Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez rozbrušovacího kotouče
Obrázky ukazují speciální výbavu
10
www.stihl.cz
149
Rozbrušovací stroje
Tlaková nádržka
na vodu
Sada kol
Ochranné brýle
SUPER FIT
Sada pro přestavbu pro
přední nožku. Rozbrušovací
stroj se dá lépe nasadit pro
řezání na rovných plochách,
kolečka s lehkým chodem
usnadňují vedení nářadí,
pro TS 410, TS 420, TS 480i,
TS 500i, TS 700 a TS 800.
Obj. č. 4224 007 1014
10 l. Pro mobilní zásobování
rozbrušovacích strojů vodou na
stavbách, kde není přípojka
na vodu. Nedoporučujeme
pro GS 461.
Distanční kroužek
(bez zobrazení)
Adaptér pro diamantové
rozbrušovací kotouče.
Otvor 1" Vyrobeno z mosazi.
Velmi lehké brýle se
sportovním designem.
Velký rozsah ochrany. Sklo
se 100 % ochranou proti UV
záření, z obou stran odolné
vůči poškrábání a trvale
bez zamlžení. EN 166.
Obj. č. 0000 708 4200
Oranžová
Obj. č. 0000 884 0344
Tónované
Obj. č. 0000 884 0346
Čiré
Obj. č. 0000 884 0347
Obj. č. 0000 670 6000
Červené
Obj. č. 0000 884 0345
Elekt
ronic
ké ov
ládán
í vod
Poloa
y STI
utom
HL (A
atick
)
é nap
ín
á
Deko
ní řem
mpre
enu
sní v
entil
Před
řazen
ý cyk
lónov
ý odlu
STIH
čova
L Ela
č
stoSt
art
Start
ovac
í lank
o odo
lné p
Moto
roti o
r STI
potře
HL (2
bení
-MIX
/4-M
®
STIH
I
X
L Inje
)
ction
(i)
10
Hmo
tnost
(kg)*
Hlad
ina a
kustic
kého
tlaku
Hlad
** (d
ina a
B(A))
kustic
kého
výko
nu**
Hodn
(dB(A
ota v
))
ibrac
í vlev
o/vp
r
avo*
Rozb
** (m
rušov
/s ²)
ací k
otouč
(
m
Max.
m)
hloub
ka ře
zu (m
m)
Celko
vá dé
lka (c
m)
Antiv
ibrač
ní sy
stém
STIH
Kryt
L
z hoř
číkov
é slit
iny
Vodn
í příp
ojka
Zdvih
ový o
bjem
(cm ³
)
Výko
n (kW
/k)
Další ochranné vybavení najdete od strany 176.
Rozbrušovací stroja
TS 410
66,7 3,2/4,4
9,4
98
109 3,9/3,9 300
100
67,5
–
2-Mix
–
TS 420
66,7 3,2/4,4
9,6
98
109 3,9/3,9 350
125
72,5
–
2-Mix
–
TS 480i
72,2 3,9/5,3 10,0
98
112 2,2/2,2 300
100
68,2
2-Mix
TS 500i
72,2 3,9/5,3 10,2
98
112 2,4/2,0 350
125
73,0
2-Mix
TS 700
98,5 5,0/6,8 11,6
101
113 6,6/4,5 350
125
85,0
TS 800
98,5 5,0/6,8 13,0
101
113 6,5/3,9 400
145
89,0
Sériově
Možnost instalace další
výbavy (příslušenství)
150
i =STIHL Injection
a S rozbrušovacím kotoučem
ze syntetické pryskyřice
–
–
2-Mix
–
–
2-Mix
–
* Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez rozbrušovacího kotouče
** K-faktor podle směrnice RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
***K-faktor podle směrnice RL 2006/42/EG = 2 m/s2
Vodící vozík
FW 20 se sadou
pro montáž
Nádrž na vodu
13 l. Pro vodící vozík FW 20.
S připojovacím hrdlem.
Obj. č. 4224 007 1018
Ukazatel směru řezu
Pro přesné hrany u velice
přesné hloubky řezu, a to i
na delších trasách. Vhodné
pro všechny ruční rozbrušovací stroje STIHL, přídavná
sada s rychloupínacím systémem je součástí dodávky.
Pro vodící vozík FW 20.
Obj. č. 4205 007 1009
Pro TS 400
Obj. č. 4224 200 0003
Pro TS 410, TS 420, TS 480i,
TS 500i
Obj. č. 4224 200 0004
Pro TS 700, TS 800
Obj. č. 4224 200 0005
Vodící vozík
Pro přesné hrany řezu a delší dráhy řezu
Jednoduchá montáž a demontáž na
rozbrušovací stroj nevyžadující nástroje
Tip
společnosti
STIHL profesionálům:
10
Vodicí vozík FW 20 je možné
snadno sklopit a uložit ho
velmi úsporně z hlediska
skladovacího prostoru..
Může být převážen bez
problémů jednou osobu.
Také rychloupínací ústrojí
boduje díky mnoha přednostem a i díky němu
je rozbrušovací stroj
univerzálně použitelný.
www.stihl.cz
151
Rozbrušovací stroje
Diamantové rozbrušovací kotouče
Rozbrušovací kotouče
10
Kotouče z umělé pryskyřice a s
diamantem pro řezání přírodního
kamene, asfaltu, oceli a betonu
Optimálně sladěné pro použití na
rozbrušovacích strojích STIHL
Dlouhá životnost a vysoký výkon při řezu
152
Asfalt (A)
Beton (B)
Pro řezání asfaltu, čerstvého
betonu, abrazivního betonu
a pískovce. Výška segmentu
10 mm se zvýšeným řezným
výkonem ve všech výkonových třídách, ochranné prvky,
základní čepel černě lakovaná.
K oddělování betonu,
pálených cihel, vymývaného
betonu. Vhodné také pro
železobeton a běžné stavební
materiály. K dostání v různých
výkonových třídách, šedě
lakované.
Beton/asfalt (BA)
Tvrdý kámen/beton
(SB)
Univerzálně použitelný
kotouč. Z důvodu speciální
optimalizace segmentů
vhodné pro měkké materiály,
jako jsou asfalt, ale rovněž
i pro železobeton nebo
betonové cihly.
Univerzálně použitelný profi-kotouč. Vhodný na cihly,
beton, cihly klinker, granit a
tažené litinové trubky. Složení
segmentů vysoce teplotně
odolné, doporučeno pro
řezání až 10 mm tlusté
stavební ocele. Doporučeno
také pro uklízecí práce při
ochraně před katastrofami.
Ø Prů
měr (
mm)
Objed
nací
číslo
Rozbrušovací kotouče ze syntetické
pryskyřice
Diamantové rozbrušovací kotouče
Asfalt (A)
Kámen
Ocel
Rozbrušovací kotouč
pro všeobecné použití
na stavbě.
Pro použití na stavbě nebo
v podnicích, které pracují s
kovem.
Beton/asfalt (BA)
0835 080 7009 NOVINKA
300
0835 080 7012 NOVINKA
350
0835 080 7017 NOVINKA
400
0835 090 7005
300
0835 090 7006
350
0835 090 7011
400
0835 090 7000
300
0835 090 7001
350
0835 090 7022
300
B 10 0835 090 7023
350
A5
BA
80
B5
Beton (B)
0835 090 7024 NOVINKA
400
0835 090 7025
300
B 20 0835 090 7026
350
0835 090 7027
400
Tvrdý kámen/beton (SB)
SB 80 0835 090 7007 NOVINKA
Asfalt/tažená litina
Speciální rozbrušovací
kotouč pro výstavbu silnic
a potrubí.
Kámen
(mokré řezání)
300
Rozbrušovací kotouče ze syntetické pryskyřice
Kámen
K mokrému řezání kamenů
a betonu bez víření prachu.
Asfalt/tažená litina
Ocel
0835 020 7000
300
0835 020 7001
350
0835 020 7002
400
0835 030 7000
300
0835 030 7001
350
0835 030 7002
400
0835 010 7000
300
0835 010 7001
350
0835 010 7002
400
www.stihl.cz
10
153

Podobné dokumenty

Prodloužené zahradní nůžky

Prodloužené zahradní nůžky nadměrné námahy. 4 Promyšlená geometrie nože Geometrie nože a speciálně vyladěná převodovka pro zakončovací střih, případně sestříhávání se postarají o vynikající řezný výkon.

Více

STIHL TS 500i

STIHL TS 500i  snadná obsluha bez nářadí  optimální ochrana proti pronikání prachu při tankování

Více

NoviNkA

NoviNkA komfortem při nošení díky kompaktnímu konstrukčnímu provedení a těžišti v blízkosti těla. Ideální pro plodiny do výšky 2,5 m. S jednoduchou startovací logikou, multifunkční rukojeť a ochranný límec...

Více

Než vyrazíte stříkat vinohrad, museli jsme provést sérii

Než vyrazíte stříkat vinohrad, museli jsme provést sérii Na ovládací rukojeti jsou umístěny ovládací prvky pro ovládání motoru a ventil pro přívod postřikového prostředku. Mimo ovládání motoru můžete přívod postřikového prostředku rychle a pohodlně zap...

Více

Nová motorová pila STIHL MS 261

Nová motorová pila STIHL MS 261 a ovladatelností odpovědí nanejvýš uspokojivou. Výkon 2,8 kW je o 0,2 kW vyšší než u MS 260 a vyšší je i krouticí moment.

Více

MS 211 - Moderní, lehká motorová pila o výkonu 1,7kW

MS 211 - Moderní, lehká motorová pila o výkonu 1,7kW Moderní pila s benzinovým motorem s nízkými vibracemi pro údržbu pozemků. Velmi nízká úroveň vibrací. Rozsáhlá výbava. Systém filtrace vzduchu s předřazeným odlučováním. Splňuje přísné předpisy pro...

Více

Diamantové kotouče a nástroje

Diamantové kotouče a nástroje Během řezání dodržujte chladící přestávky, pokud není u konkrétních typů kotoučů uvedeno jinak. Dbejte na předepsaný směr otáčení kotouče. Dodržujte předepsané maximální otáčky kotouče. Nikdy nepou...

Více

Motorové pily STIHL *, 5433 kB

Motorové pily STIHL *, 5433 kB zpětném rázu nebo aktivním ovládáním předního chrániče ruky ( 10 ), ale i když pustíte zadní rukojeť. Doběh řetězu se zastaví ve zlomku vteřiny a ochrání uživatele.

Více