Adactech-2014-CZ-pro email

Komentáře

Transkript

Adactech-2014-CZ-pro email
THE ART OF DISPENSING
Umění dávkovat
Dávkování systémem tlak-čas
MDH-3-PN / MDH-3-PNJ
ADACDOS-05/60/120
THE ART OF DISPENSING
Manuální dávkovací systémy dodávané s nebo bez elektronického řízení ADACBOX-BB-01. Tyto systémy byly speciálně
navrženy pro produkty s nízkou viskozitou. Jsou dostupné
v různých provedeních: pro vteřinová lepidla (produkt je
veden pouze teflonem), laky (s jednorázovými jehlami),
nebo dokonce UV-lepidla (s ochranou proti UV záření). Produkt je uložen v teflonové lahvi. Dostupné jsou následující
objemy: 5, 60, 120 cm³
Malý, pneumatický dávkovací ventil, který je řízen systémem čas-tlak. Vybavený manuálním nastavením průtoku. Řízení dávkovacího cyklu pomocí PNP bezdotykového
spínače (volitelné). Použití v manuálním nebo automatickém
módu. Speciálně navržen pro produkty s nízkou i vysokou
viskozitou. Velmi krátké dávkovací časy. Vhodný k dávkování bodů o objemech mezi 1 a 1 000 mm³, stejně jako
pro liniové dávkování na dlouhé povrchy. MDH-3-JET nabízí
navíc možnost dávkovat produkty s nízkou až střední viskozitou ve velice krátkých cyklech. Produkt může být do ventilu přiváděn přímo z barelové pumpy, zásobníku, cartridge
a stříkačky.
DDH-1-MB / DDH-3-MB (s teflonovou membránou)
DDH-3-PN
Membránový dávkovací ventil (1-cestný), dodávaný s
nebo bez elektronického řízení ADACBOX-BB-01. Manuální
nastavení průtoku. Otevírání a zavírání dávkovacího cyklu
je zajištěno speciálně navrženou teflonovou membránou.
Tento ventil je speciálně navržen na dávkování agresivních
produktů nízké až střední viskozity. Výstup produktu přes
jednorázovou dávkovací jehlu. Extrémně krátké dávkovací
časy. Vhodný jak pro dávkování bodů od 1 a více mm³,
tak pro dávkování linií. Produkt může být do ventilu přiváděn přímo z barelové pumpy, zásobníku, cartridge nebo
stříkačky.
Dávkovací ventil s integrovaným manuálním nastavením
průtoku produktu. Dodáváno s nebo bez elektronického
řízení ADACBOX-BB-01. Řízení dávkovacího cyklu pomocí
PNP bezdotykového spínače (volitelné). Integrované sledování úniku dávkovacího ventilu. Speciálně navržen pro produkty s nízkou i vysokou viskozitou. Velice krátký dávkovací
čas. Vhodný k dávkování bodů o objemech mezi 1 a více
cm³, stejně jako pro liniové dávkování na dlouhé povrchy.
Produkt může být do ventilu přiváděn přímo z barelové
pumpy, ze zásobníku, cartridge nebo stříkačky. Volitelné je
dávkovací pero, které je s ventilem propojeno hadičkou.
THE ART OF DISPENSING
Volumetrické dávkování
VDH-1536-SR
VDH-1536-PN
Volumetrický modulární dávkovací ventil, speciálně navržený pro dávkování produktů s nízkou až vysokou viskozitou. Ventil VDH-1536-SR je poháněný servomotorem a
umožňuje opakovaně dávkovat přesně nastavené objemy.
Může být řízen elektro-pneumatickou řídící jednotkou
ADACBOX-SR-01 nebo přizpůsobeným PLC. Použitelný pro
dávkování přesných kapek či pruhů o objemech mezi 0,5 a
550 mm³. Integrovaný systém proti úniku produktu, velice
snadná instalace, nízké náklady na údržbu.
Volumetrický modulární dávkovací ventil, speciálně navržený pro dávkování produktů s nízkou až vysokou viskozitou. Pro dávkování kapek o objemu mezi 0,5 a 550 mm³.
Snadné a přesné nastavení dávkovaného objemu. Integrovaný systém proti úniku produktu, snadná instalace, nízké
náklady na údržbu, čas cyklu od 0,25 sec. Dostupný s keramickým pístem.
VDH-25-CC-PN / -SR
Volumetrický dávkovací ventil pro dávkování produktů s nízkou i vysokou viskozitou. Dvě verze: pneumatická (verze PN)
a se servopohonem (Verze SR). Navržen k dávkování kapek
(verze PN a SR), nebo linií (verze SR) o objemu mezi 0,5 a
25 cm³. Dostupný také ve speciální verzi VDH-50CC-PN pro
dávkování objemů do 50 cm³. Dodávaný s nebo bez elektronického řízení ADACBOX-BB-01. Snadné a přesné nastavení
dávkovaného objemu, snadná instalace, nízké náklady na
údržbu, integrovaný systém zabraňující odkapávání.
Tryskové mikrodávkování
ADACSHOT- Série MDV-5XX-YY
Mikro dávkovací ventil pro dávkování tryskou nebo jehlou.
Nastavitelný zdvih pístu. Usazení hlavy pístu buď v keramice, tvrzené oceli nebo PEEK. Vyhřívací jednotka pro teploty do 120° C (volitelně). Variabilní dávkovací parametry,
čas cyklu je nastavitelný až do 1 200 cyklů/sek. Různé jehly
v průměrech 25 až 700 μm a větší. Minimální měřitelný
objem: od 5 ηl. Použitelné pro viskozity až do 2 000 000
mPa.s, v závislosti na modelu. Možnosti přívodu produktů:
stříkačky, cartridge, zásobníky a barely. Řízení pomocí
ADACBOX-5000
ADACSHOT- Série MDV-5XX-YY pro vteřinová
lepidla
Mikro dávkovací ventil pro dávkování tryskou nebo jehlou.
Podobný ADACSHOT sérii MDV-5XX-YY ale s rozpouštěcím
zásobníkem s čistící funkcí, dvojitou fluidikou, vysoce přesnou kalibrací, připojení ke cartridge je vyrobeno z PEEK, a
čištěním pístu. Řízení pomocí ADACBOX-5000
THE ART OF DISPENSING
Řízení
ADACBOX-SR-01 (1-K a 2-K produkty)
ADACBOX-BB-01
Inteligentní řízení s mikrokontrolerem, vhodné pro všechny
volumetrické dávkovací ventily se servopohonem:
• Desetiřádkový barevný displej
• Přímá programování objemu a dávkovacího času
• Rozhraní a přídavné vstupy a výstupy
• Paměť až pro 128 dávkovacích programů
• Až 64 různých objemů dávek v jednom programu
• Programovací pracovní mód (pulsy, proužky, krok za
krokem...)
• Digitální řízení pracovního tlaku
• Integrovaná pneumatika
• Kompaktní design
• Programovatelné nastavení přívodu produktu a zpětného zdvihu
Elektro-pneumatické řízení s 5/2 cestným řídícím ventilem,
vhodný pro ventily na systému čas/tlak. Optimální programování díky uživatelsky provedenému menu. Umožňuje řídit jeden dávkovací ventil. Integrované PLC s dotykovým
displejem. Nastavitelné parametry programu: čas před dávkováním, čas dávkování, čas po dávkování, provozní tlak.
Digitální displej tlaku a dávkovacího času. Paměť pro 15
pracovních programů.
THE ART OF DISPENSING
Zásobníky a tlakové pumpy
RES-1250/2500-PNB / RES-1250/2500-PNP
RES-0065-PN / RES-0350-PN
Kapacity 1,25 nebo 2,5 litrů v závislosti na modelu. Dodáváno s HDPE lahví nebo pístem, bezpečnostní ventil, kontrola hladiny produktu, odvzdušňovací pero a měřič tlaku.
Rychlospojka pro vedení stlačeného vzduchu. Precizní manometr (volitelně)
RES-0065-PN pro všechny typy cartridge do objemu 65 cm³
RES-0350-PN pro Euro cartridge
Kapacita závisí na konkrétním modelu, možnost volby z
několika adaptérů: bajonetový, SEMCO, M14x1 atd. Obě
verze jsou dodávány s bezpečnostním ventilem a všemi nezbytnými spojovacími elementy. Kontrola hladiny produktu
(volitelně).
BP-3/-50/-200
Vysokotlaké barelové pumpy pro vedení produktu z barelů
nebo zásobníků o objemu 1 a 200 litrů (záleží na modelu),
použitelné pro viskózní, nekorozivní produkty. Mohou být
dodány v základní verzi s jedním posuvným válcem (BP3) nebo jako poloautomatické verze s dvěma pneumaticky
podporovanými válci (BP 50/200) generujícími permanentní
tlak na přítlačnou desku (adaptovanou na správný průměr),
kontrola hladiny produktu »Mini« a odvzdušňovací systém.
Tlakový rozsah 1:5 až 1:60 (v závislosti na typu).
Příslušenství a zákaznická řešení
THE ART OF DISPENSING
ADACTECH nabízí širokou škálu příslušenství pro své produkty: různé typy trysek a pístů, dávkovací jehly, podávací
jednotky, vyhřívání trysek, nastavitelné rozdělovače a filtry,
kabely, hadice, odplyňovací jednotky, vakuové pumpy atd.
Kromě široké škály příslušenství nabízí ADACTECH také
řešení přesně podle požadavků zákazníka:
• Manuální, poloautomatické nebo automatické dávkovací
jednotky
• Upravené trysky, jednotky pro simultánní dávkování pomocí vícenásobné dávkovací jehly
• Zásobník s rychlospojkou a kódovacím systémem
• Kódovací systém pro zásobníky
THE ART OF DISPENSING
Příklady aplikací
Průmysl
Produkt/díl
Dávkovací ventil
Objem Čas cyklu
Automobilový
Mazivo/zámek dveří
DDH-3 + VDH
4 x 30 mm³ + 2 x 50 mm³
1,5 s /36 kapek
Průmysl
Produkt/díl
Dávkovací ventil
Objem Čas cyklu
Automobilový (elektrický motor)
Mazivo/ozubené kolo
MDH-3 + DDH-3
0,1 až 2 cm³
3 s/4 různé linie
Průmysl
Produkt/díl
Dávkovací ventil
Objem Čas cyklu
Hodinářský průmysl
MoS2/ozubený váleček
ADACSHOT-502
0,007 mm³
0,001 s/1 kapka
Průmysl
Produkt/díl
Dávkovací ventil
Objem Čas cyklu
Automobilový
Mazivo/řízení, kontrolní skříň
VDH + nozzle unit
2 až 5 mm³
0,5 s/5 kapek /1 nastřelení
ADACTECH Technologies GmbH - Naše mise
Společnost ADACTECH GmbH byla založena v roce 2006
v Salcburku (Rakousko) jako ADACTECH Dosiertechnik
GmbH. Za jejím založením stojí tým inženýrů specializovaných na dávkovací zařízení s vysokou přesností.
Osobní a přímý kontakt s našimi zákazníky nám spolu
s bohatými technickými zkušenostmi umožňuje najít a
dodat to nejlepší možné řešení pro specifické požadavky
našich zákazníků. Naší hlavní starostí jsou naši zákazníci, stejně jako kvalita našich produktů. Všechny me-
chanické díly a elektronická řízení našich produktů jsou
vyráběny buď v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku.
Naše Berlínská laboratoř nám umožňuje provést všechny
druhy testů Vašich produktů. Díky tomu jsme schopni
nabídnout individuální řešení pro Vaši aplikaci a bezproblémovou výrobu – řešení vaší aplikace je naší radostí.
Mezi naše reference patří prestižní značky z automotive, mikroelektroniky, bílé elektroniky, farmacie či hodinářského průmyslu.
THE ART OF DISPENSING
Váš kontakt
OK Strojservis, s.r.o.
Na Kasárnách 152
396 01 Humpolec
[email protected]
tel: +420 563 034 505
fax: +420 257 181 056
www.ok-strojservis.cz
Head Office
Švýcarská kancelář
ADACTECH Technologie GmbH
Nunsdorfer Ring 29
D-12277 Berlin
ADACTECH Technologies GmbH
Champs de l’Ombre 15a
CH-2605 Sonceboz-Sombeva
Telefon: 0049 30 81 86 58 18
Fax: 0049 30 81 86 58 19
Telefon 0041 32 489 28 51
Fax 0041 32 489 28 52
[email protected]
www.adactech.com
[email protected]
www.adactech.com

Podobné dokumenty

CD34 QuantiFlowEx® Kit

CD34 QuantiFlowEx® Kit QuantiFlowEx® Kit: normal and mobilized peripheral blood, fresh and thawed leukapheresis products, fresh and thawed bone marrow, and fresh and thawed cord blood. The kit is intended for in vitro di...

Více

+ Stáhnout soubor

+ Stáhnout soubor Společnost AQUADISKONT s.r.o. byla založena v březnu roku 2011 a navázala tak na předešlou živnost jednoho z jejich zakladatelů. Naším cílem je nabízet kvalitní produkty a služby za nejnižší ceny n...

Více

Kódy pro detekci a opravu chyb

Kódy pro detekci a opravu chyb upravovat přičítáním rovnic jedné k druhé resp. náhradou jedné rovnice lineární kombinací dalších rovnic. Dospějeme tak k definici zobecně zobecněného Hammingova kódu, du který je definován generuj...

Více

BEDŘICHOVSKÁ 30 HERVIS

BEDŘICHOVSKÁ 30 HERVIS CYKLO-SKI klub Polička

Více

bedřichovská 30 hervis - xc

bedřichovská 30 hervis - xc Žižkovský tygři SSV Blau-Weiss Neuhaus Biathlonverein Ringeng muflonbajk OK Racing Team Chrudim Maratoncentrum Jičín Tri klub Příbram --Bertsdorfer SV SKI OB Šternberk SV Grün weiss Pirna Lékařský ...

Více

úprava vody,změkčovače

úprava vody,změkčovače Délka x šířka x výška (mm)

Více

Návrh číslicových obvodů

Návrh číslicových obvodů Kapacita: miliony hradel!

Více