3M- Katalog svarovani 2010

Komentáře

Transkript

3M- Katalog svarovani 2010
3M Speedglas™ Ochrana při svařování
Produktový katalog
Pohodlná
Ochrana
pro bezpečné svařování
Speedglas_cat_COVER.indd Sec2:1
7.4.2009 12:34:10
Neustálá inspirace
od svářečů
Po téměř tři desetiletí úzce spolupracujeme se svářeči,
bezpečnostními techniky a specialisty na ergonomii,
abychom neustále zdokonalovali funkce a pohodlí u našich
produktů. Bez ustání sbíráme inspirace a komentáře
od uživatelů z celého světa. Výsledkem jsou jedinečné
prostředky na ochranu při svařování.
Pohodlí je klíčem k úspěchu
Čím pohodlněji se budete cítit, tím více budete chtít
používat osobní ochranné prostředky, které Vám zajistí
ochranu v místech, kde je nejvíce potřeba. Při vývoji
našich kukel jsme se často obraceli na experty v ergonomii
a anatomii, abychom se ujistili, že vyrobíme tu nejpohodlnější
a zároveň bezpečnou kuklu pro profesionální svářeče.
Víme od svářečů, v čem tkví
optimální kombinace
Nová svářečská kukla Speedglas 9100 a samozatmívací
kazety jsou postaveny na více než 25 letech zkušeností
ve vývoji a výrobě špičkových spolehlivých a odolných
prostředků pro velmi náročné profesionální svářeče.
Vřelé děkuji všem profesionálním svářečům, kteří přispěli
svými myšlenkami a zkušenostmi k rozvoji kukly
Speedglas 9100 - doufáme, že si výsledek užijete!!!
Speedglas_cat_COVER.indd Sec2:2
7.4.2009 12:34:17
Obsah
Úvod ................................................... 2
Ochrana zraku a obličeje ......................... 5
Ochrana dýchacích orgánů ................... 15
Často kladené dotazy ............................ 27
Seznam dílů ........................................ 33
Seznam produktů ................................. 45
Intro
2
Budoucnost svařování – zdravá generace
Stále znovu a znovu musí svařování čelit výzvám, které
na toto odvětví kladou ambice a požadavky moderní doby:
vysokotlaká potrubí a tankery, supertankery, hlubokomořské
ponorky, závodní automobily, mrakodrapy a kosmické lodi
… abychom uvedli jen několik málo příkladů. Nedostatek
kvalitních a kvalifikovaných svářečů je však trvalým
problémem ve všech průmyslových odvětvích. Mnozí
pracovníci považují svařování za horké, špinavé a potenciálně
nebezpečné zaměstnání. Úkolem mistrů je seriózně posoudit
a vyhodnotit pracovní prostředí svářečů a pak si položit tuto
otázku: “Bude naše pracoviště natolik atraktivní, aby upoutalo
a udrželo zájem těch nejkvalitnějších svářečů?” A svářeči
samotní si pak musejí položit tuto otázku: “Jak si mohu
chránit své zdraví?”
Nikdy není pozdě
Naše společnost si stále více uvědomuje význam ochrany
zdraví a věda je dnes lépe schopna vysvětlit jak příčiny
vzniku chorob, tak také jejich následky. Stavy, které dříve
bývaly považovány za „akceptovatelné“ (např. horečka
z kovového dýmu, choroba oka apod.) jsou pro mnohé svářeče
problematické a nepřijatelné.
Tato nová generace svářečů vysoce oceňuje dokonalou
ochranu zraku a obličeje, kterou jim poskytují samozatmívací
svářečské kukly. Kromě toho také vědí, že osobní ochranné
prostředky na ochranu dýchacích orgánů slouží tomu, aby
uživatelům zaručily čistý a dýchatelný vzduch. To v důsledku
znamená, že na zajištění prostého dýchání se spotřebuje méně
energie, takže na svařování samotné je k dispozici energie
více. Dokonce i za několik hodin po skončení práce se proto
svářeči cítí mnohem svěžejší a odpočinutější.
Intro
3
Právo svářeče
na ochranu
Volba správného druhu ochrany je důležitá
Obecně je zodpovědností zaměstnavatele, identifikovat
všechna rizika, která lze nalézt v pracovním prostředí
a poskytovat zaměstnancům přiměřenou ochranu. Lidské
oko, tvář a dýchací ústrojí jsou od přírody jemné a zranitelné,
obzvláště v nehostinném a hrubém prostředí obloukového
svařování.
Když dojde na váš zrak
není už druhá šance
Mnohé svářečské a řezací procedury vyzařují nebezpečné
světelné záření. Nejčastějšími zraněními očí ultrafi alového/
infračerveného (UV/IR) záření jsou popálení sítnice
a záblesková popálení rohovky. Těmto zraněním z vysoce
intenzivního světla lze předcházet řádným nošením
a používáním odpovídající ochrany.
Zákeřná zranění z výparů
ze svařování
I když naleznete ideální ochranu zraku a obličeje, stále můžete
trpět bolestmi hlavy, bolením v krku a všeobecnou únavou,
která ustupuje jen během dovolené. Všechny výpary
ze svařování obsahují škodliviny a zranění, jimi způsobená,
jsou zákeřná. Choroby způsobené výpary ze svařování se
často projeví po týdnech, měsících nebo i rocích.
Vzhledem k množství rizik, které se mohou vyskytnout
na pracovišti, je důležité vědět, která rizika hrozí u vás.
Pravidla pro ochranu pracovníků jsou téměř ve všech
zemích podobná. Je však nutné si uvědomovat, že určité
rozdíly mezi státy existují. K výběru ochranného prostředku
většinou dochází po konzultaci mezi zaměstnavatelem
a uživatelem. Jestliže máte jakékoli pochybnosti o vhodnosti
vámi používaného ochranného prostředku nebo kvalitě
a čistoty pracovního prostředí tak vždy kontaktujte svého
bezpečnostního technika, pracovníka hygienické stanice nebo
jiné odborníky na pracovní prostředí.
Jen ve Spojených státech amerických se ročně utratí
v průměru 300 miliónů USD za náklady spojené s poraněním
zraku, včetně lékařských výdajů, kompenzací a ztraceného
výrobního času. Ve třech z pěti případů poranění zraku
neměl pracovník žádný druh ochrany zraku. Zdroj: Summit
Training Source, Inc. V článku vydaném „Health & Safety
International2, červenec 2003.
Intro
4
Bezprostřední příznaky
onemocnění způsobeného
kontaktem s kovovými dýmy
• Podráždění očí a kůže
• Nevolnost
• Bolesti hlavy
• Závratě
• Horečka z kovového dýmu
Chronické poškození
• Dýchacích cest a orgánů
(včetně rakoviny plic)
• Centrálního nervového systému
(Parkinsonova choroba apod.)
Víte to?
• 100 let po vynálezu obličejového štítu jsou oči svářečů
stále orgánem, který bývá poškozen nejčastěji
• Oproti ostatním profesním skupinám je riziko vzniku
rakoviny plic u svářečů jako choroby z povolání o 40%
vyšší.*
• Svářeči, kteří kouří, potřebují mnohem větší ochranu
dýchacích orgánů než svářeči-nekuřáci.**
• V některých městských aglomeracích si orgány místní
správy vypracovaly vlastní obecné normy kvality ovzduší.
Srovnáme-li s nimi normy pro svařování, vidíme, že tyto
svářečské normy mohou být až stokrát nižší (tj. horší)
než tyto normy městské. Co tato skutečnost znamená
pro svářeče? Jako příklad si vezměme normu expozice
chemickým látkám na pracovišti (Occuparional Exposure
Limits) pro oxid zinečnatý, která činí 5 mg/m3. I když se
nacházíte v rámci této normy, inhalujete každoročně
až 11 gramů zinku.***
* US Department of Health & Human Services (NIOSH) Pub. No. 88-110p iii. ** Spring 1997 (Vol.12#1) issue of Liaison, The newsletter of the Occupational and Environmental
Medical Association of Canada. *** V normálních pracovních podmínkách je respirační objem cca 20 litrů vzduchu za minutu. Během jediného pracovního roku (100%) projde
plícemi svářeče zhruba 2 300 m3 vzduchu. V pracovním prostředí, které obsahuje 5 mg/m3 částic, tedy svářeč vdechne 11 gramů těchto částic ročně.
Ochrana zraku
a obličeje
• Jak funguje samozatmívací kazeta .......... 6
• Rychlý průvodce
samozatmívacími kazetami ..................... 7
Svářečské kukly 3MTM SpeedglasTM
• Speedglas 9100 ...................................... 8
• Speedglas SL ........................................10
• Speedglas 100 ......................................11
• Speedglas FlexView ..............................12
• Speedglas ProTop .................................12
• Speedglas 9000 ....................................13
• Péče a údržba .......................................14
Speedglas_cat_EYE_FAC_5_14.indd 5
19.2.2010 12:05:14
Ochrana zraku a obličeje
6
Jak funguje samozatmívací kazeta
Před:
Během:
Potom:
S bezpečně nasazenou kuklou má svářeč
přes filtr jasný výhled. Má obě ruce
volné a elektrodu je možné
přesně umístit.
Během 0,1 milisekundy od zapnutí
oblouku se filtr zatemní.
Filtr se po dokončení sváru automaticky
přepne do průhledného stavu a umožní
tak okamžitou a bezpečnou kontrolu
sváru a zároveň přípravu na dalši svár.
Ochrana zraku,
která zvyšuje váš výkon
Nejdůležitějším rysem samozatmívacích (ADF) kazet 3M
Speedglas je konzistence. Svářečům zajišťují neustálý
pohodlný výhled. Poskytují stálou ochranu před ultrafialovým
a infračerveným (UV/IR) zářením. A vytrvale přepínají ze
světlého na tmavý odstín a zase zpět, přesně podle přáni
svářeče.
Nepraktické učiněno snadným
Samozatmívaci kazety Speedglas také odstraňují námahu
krku při „překlápěni kukly” a přitom velmi zvyšují přesnost
umístění elektrody. To zase snižuje potřebu broušeni
a předělávek. Kromě toho se svářeči dostanou do těsných,
malých mist již s nasazenou ochranou zraku a obličeje.
Neustálý jasný výhled jim usnadní i ty nejkrkolomnější sváry.
Příklad:
Zvýšení produktivity samozřejmě záleží na daném projektu.
Svářeč, který provadí mnoho dotykových svárů, zaznamená
o mnoho výraznější zvýšení produktivity než svářeč, který
provádí dlouhé spárové sváry. Tento příklad proto vychází
z velmi konzervativního zvýšení produktivity o 25%.
Jestliže svářeč svařuje 4 hodiny denně a je placen 8 EUR
na hodinu, kukla se vrátí do dvou měsíců. Za jeden rok bude
zvýšení produktivity představovat úsporu 1,489 EUR (známé
také jako nový zisk)
€2,000
€1,500
Jak rychle se vráti investice
do kukly Speedglas?
Je-li ziskovost definována ochranou, pak stačí jeden den.
Ale zatímco „ochrana“ lze někdy špatně měřit, efektivitu
a kvalitu svárů lze zhodnotit snadněji. Studie ukazují,
že svářeči mohou díky používání samozatmívací kukly
Speedglas zvýšit efektivnost až o 50%. Nejenže se mohou
svářeči pohybovat daleko rychleji, protože neustále vidí,
ale také se pohybují efektivněji, protože umísťují elektrody
přesněji. Většina „špatných začátků svárů“ může být
eliminována. Méně špatných svárů znamená méně broušení
a celkově vyšší úroveň kvality.
Speedglas_cat_EYE_FAC_5_14.indd 6
Zvýšení produktivity o 25%
€1,489
€1,000
Úspora
(nový zisk)
€500
3
6
9
12 Měsíc
Investice
-€360
19.2.2010 12:05:15
Ochrana zraku a obličeje
7
Rychlý průvodce samozatmívacími
kazetami Speedglas
Samozatmívací kazety Speedglas byly první svého druhu
na trhu. Přinesly nový standard ochrany zraku a pohodlí
pro svářeče. Dnes je k dispozici velká rodina svářečských
kukel se speciálními svářečskými kazetami.
Dříve než si vyberete konkrétní typ,
položte si tyto otázky:
• Jak budu používat tento samozatmívací filtr?
• Měním čas od času svůj svářečský proces anebo stupeň
zatemnění?
• Jedná se o dlouhodobou investici: Variabilní svářečská
kazeta nabízí flexibilnější řešení nově vznikajících
pracovních podmínek.
Průvodce filtry
Zde je několik parametrů, jako jsou typ svařování, prostředí
při svařování, atd., které vám pomůžou vybrat ten správný
výrobek. V níže uvedené tabulce je uveden přehled všech
optimalizované
vhodné
nedoporučené
Stupně zatemnění
našich modelů, které jsou vhodné pouze pro různé svářečské
situace. Podrobné informace jsou uvedeny na následujících
stránkách.
Speedglas
9100XX
Speedglas
9100X
Speedglas
9100V
Speedglas
SL
Speedglas
9002X
Speedglas
9002V
Speedglas
9002D
Speedglas
100V
Speedglas
100S
Stupeň
zatemnění
5, 8, 9-13
(variabilní)
Stupeň
zatemnění
5, 8, 9-13
(variabilní)
Stupeň
zatemnění
5, 8, 9-13
(variabilní)
Stupeň
zatemnění
8-12
(variabilní)
Stupeň
zatemnění
9-13
(variabilní)
Stupeň
zatemnění
9-13
(variabilní)
Stupeň
zatemnění
9/11
(duální)
Stupeň
zatemnění
8-12
(variabilní)
Stupeň
zatemnění
10 nebo 11
(fixní)
MMAW (Elektroda)
MIG/MAG
TIG (>20A)
TIG (1A-20A)
Plasma (svařování a řezání)
Riziko skrytého oblouku
Bodové svařování
Broušení
Poznámka: U ochranných brýlí Speedglas, které jsou vhodné pro broušení, si přečtěte prosím doporučení uvedená na str. 31.
Doporučení týkající se stupně zatemnění kazety podle normy EN 379:2003 jsou uvedena na str. 28.
Speedglas_cat_EYE_FAC_5_14.indd 7
19.2.2010 12:05:19
Ochrana zraku a obličeje
8
Speedglas™ 9100 - nová éra
svářečského pohodlí
Pohodlí, které nabízí Speedglas™ 9100 kukla, je výsledkem
rozsáhlého výzkumu a vývoje. Zcela jsme změnili rozhraní
mezi svářečovou hlavou a závěsným systémem kukly,
eliminovali jsme tlakové body, optimalizovali centum těžiště
a přidali jsme několik dalších volitelných doplňků. Vytvořili
jsme také kuklu hlubší a širší, která poskytuje větší zakrytí uší,
krku a postranních částí hlavy.
Navrženo pro maximální ochranu
Svářečská kukla Speedglas 9100 a samozatmívací kazety jsou
postaveny na více než 25 letech zkušeností v rozvoji a výrobě
jedinečných spolehlivých a trvanlivých prostředků pro velmi
náročné profesionální svářeče.
Vylepšili jsme svou patentovanou „dýchající“ konstrukci,
aby se vydechovaný vzduch z kukly účinně odváděl a tím se
snížila míra zamlžování svařovacího filtru.Tato konstrukce
pomůže také omezit akumulaci tepla, vlhkosti a oxidu
uhličitého (CO2) v kukle, a tím i vytváření zatuchlého
prostředí.
Lepší optika, větší rozhled
Nový model samozatmívací kazety je odlišný svou velikostí:
Zorné pole největší kazety Speedglas 9100XX je 73x107 mm,
a je tak o 30% větší než ostatní kazety Speedglas
Volbou nastavení, které přesně odpovídá prováděnému
úkolu, sníží svářeč námahu zraku a zlepší jakost každého
sváru. Vybrat si můžete ze sedmi nastavení ztmavovacích
clon: clona 5 je pro svařování / řezání plamenem, clona 8
pro mikroplazmové svařování a technologii TIG při nízkém
proudu, a clony 9 až 13 nabízí různé stupně ztmavení. Nyní
se také nabízí možnost nastavit clonu jako fixni, včetně
neztmaveného stavu (clona 3) pro broušení. Patentovaný
pohodlný režim pro stehovací svařování pomůže snížit únavu
očí, která je důsledkem neustálé adaptace zraku na různé
intenzity osvětlení.
Provedení kukly s bočními průzory SideWindows ještě rozšíří
zorné pole a umožní Vám lépe si uvědomovat nebezpečí
přitomné v oblasti periferního vidění. Všechny tyto volitelné
prvky mají zvýšit pohodlí uživatele, poskytnout mu možnost
volby podle osobní preference a zajistit optimalní užitné
vlastnosti při každém konkretním způsobu použití.
• o 30% větší svářečský filtr Speedglas 9100XX než kterékoli
jiné filtry
• Sedm variabilně nastavitelných stupňů zatemnění
(5, 8, 9-13), včetně zatemnění pro svařování plamenem,
mikroplazmové svařování a TIG o nízkém proudu.
• Nastavitelná citlivost
• Patentované přepínání
• Exkluzivní, patentované postranní průzory se zatemněním 5
Speedglas_cat_EYE_FAC_5_14.indd 8
19.2.2010 12:05:22
Ochrana zraku a obličeje
9
Hlavový kříž,
který se přizpůsobí
vaší hlavě
Menší tlak, větší pohodlí
Menší tlak na hlavu zvyšuje pohodlí, které vydrží celý den.
Čím pohodlněji se ve své ochranné výstroji cítíte, tím déle
můžete setrvat v příslušné poloze, a tím déle také ochráníte
své oči a obličej před riziky, která se na pracovišti vyskytují.
Ve spolupráci se západními i čiískými znalci medicínské
problematiky jsme zmapovali citlivé oblasti lidské hlavy a při
návrhu nového hlavového kříže jsme se jim vyhnuli. Tak jsme
vytvořili konstrukci, ve které hlava spočívá pohodlně jako
v kolébce. Proto už nebudete muset kvůli pevnému držení
kukly dotahovat hlavový pásek tak silně, jak jste to dělali u
konvenční kukly.
Snížení možnosti strnulého krku
Snížili jsme zátěž krku pomocí spodního šroubu nacházejícího
se hned nad ušima. Kukla zůstává stabilní jak je to jen možné
ve zvednuté poloze nad vaší hlavou.
Speedglas 9100V
Svářečská kazeta
Technická data
- Informace k objednání
Speedglas 9100X
Svářečská kazeta
Speedglas 9100XX
Svářečská kazeta
Schválení
Ochrana zraku
Ochrana obličeje
Odpovídá normám:
EN379
EN175
Odpovídá normám:
EN379
EN175
Odpovídá normám:
EN379
EN175
Klasifikace
1/1/1/2
1/1/1/2
1/1/1/2
Doba přepnutí, světlý stav
0,1 ms (+23°C)
0,1 ms (+23°C)
0,1 ms (+23°C)
Zpoždění (z tmavého do světlého stavu)
Nastavitelné uživatelem
40 – 1300 ms
Nastavitelné uživatelem
40 – 1300 ms
Nastavitelné uživatelem
40 – 1300 ms
UV/IR ochrana
Zatemnění 13 (trvalé)
Zatemnění 13 (trvalé)
Zatemnění 13 (trvalé)
Zorné pole
45 x 93 mm
54 x 107 mm
73 x 107 mm
Světlý stav
Zatemnění 3
Zatemnění 3
Zatemnění 3
Tmavý stav
Zatemnění 5, 8, 9-13 (variabilní)
Zatemnění 5, 8, 9-13 (variabilní)
Zatemnění 5, 8, 9-13 (variabilní)
Nebezpečný / bezpečný stav
Zatemnění 5
Zatemnění 5
Zatemnění 5
Solární panel
Je
Je
Není
Typ baterie
Lithium 3 V
Lithium 3 V
Lithium 3 V
Životnost baterie
2 800 hodin
2 500 hodin
2 000 hodin
Kukla Speedglas 9100
vč. svářečské kazety
Díl č.
50 11 05 (bez bočních průzorů)
50 18 05 (s bočními průzory)
Part no.
50 11 15 (bez bočních průzorů)
50 18 15 (s bočními průzory)
Part no.
50 11 25 (bez bočních průzorů)
50 18 25 (s bočními průzory)
Pro samozatmívací svařovací filtry existuje tato klasifikace: Optická třída/rozptyl světla/přenos světla a úhel dopadu
Poznámka: V případě použití kukly a kazet Speedglas pro brousící aplikace, si prosím přečtěte doporučení na straně 31.
Speedglas_cat_EYE_FAC_5_14.indd 9
19.2.2010 12:05:27
Ochrana zraku a obličeje
10
3M™ Speedglas™ SL
S 360 gramy
náš vůbec nejlehčí svářečský štít...
Svářečský štít Speedglas SL je vyroben z odolného, velmi
lehkého materialu, který má vynikající ochranné vlastnosti.
Na rozdil od jiných materiálů, které absorbují vlhkost
a těžknou, je štít Speedglas SL nesavý a uchovává si své
ochranné vlastnosti i při vysoké relativní vlhkosti.
Náhlavní kříž má nové perforované provedení, které jednak
usnadňuje dýchání a jednak zvyšuje pracovní komfort svářeče.
Pamatováno je i na pracovníky s menším obvodem hlavy:
rozmezí jeho velikosti se pohybuje od 50 cm do 64 cm.
Technická data
- Informace k objednání
Speedglas SL
Svářečská kazeta
Lehčí, avšak se stejnými ochrannými
vlastnostmi
S použitím tekutých krystalů a nových výrobních technologií
jsme vytvořili ještě lehčí samozatmívací kazetu pro
Speedglas SL než naše jiné modely. I přesto si ponechává
stejnou optickou kvalitu a jedinečné vlastnosti.
• Pro většinu svářečských procesů - jako jsou MMA, MIG/
MAG, TIG a plazmové svařování
Schválení
Ochrana zraku
Ochrana obličeje
Odpovídá normám:
EN 379
EN175
Klasifikace
1/1/1/2
Doba přepnutí, světlý stav
0,1 ms (+23°C)
Doba přepnutí, tmavý stav
Nastavitelná uživatelem
60 – 250 ms
UV a IR ochrana
Zatemnění 12 (trvalé)
Zorné pole
42 x 93 mm
Světlý stav
Zatemnění 3
Tmavý stav
Zatemnění 8 – 12 (variabilní)
Hmotnost
(včetně svářeč.kazety)
360 g
Typ baterie
Lithium, 3V
Solární panel
Není
Životnost baterie
1 500 hodin
Kukla Speedglas SL
vč. svářečské kazety
Díl č. 70 11 20
• Variabilní stupeň zatemnění (8-12)
• Čtyři nastavení citlivosti
• Automatické zapnutí a vypnutí
For auto-darkening welding filters there are four parts of the classification:
optical class/diffusion of light/transmittance and as option angle dependences.
Poznámka: Ohledně použití svářečských kukel a kazet pro broušení si prosím
přečtěte doporučení na straně 31.
Speedglas_cat_EYE_FAC_5_14.indd 10
19.2.2010 12:05:34
Ochrana zraku a obličeje
11
3M™ Speedglas™
100 Series Welding Shield
Chrome
Vysoký výkon, nízká cena
Tribal
Snadno použitelná svářečská kukla Speedglas 100 je ideální
"první" samozatmívací kuklou pro příležitostné svářeče,
hobby svářeče, pracovníky v údržbě nebo stavebnictví, kteří
nepravidelně svařují, ale chtějí dobře vidět na provedené sváry
a zároveň mít náležitou ochranu.Kromě černo-stříbrné kukly
je k dispozici také velký počet grafických kukel - všechny se
speciálním označením.
Mechanical
Skull
Trojan
Warrior
Fixní nebo variabilní stupeň zatemnění
Kazety Speedglas 100S 10 a 100S 11 mají jednoduchý
stupeň zatemnění č. 10 a 11, a ve světlém stavu mají stupeň
zatemnění č. 3. Kazety Speedglas 100V mají pět uživatelem
nastavitelných zatemnění od 8 do 12 a ve světlém stavu č. 3
• Pro většinu svářečských aplikací - jako jsou MMA, MIG/
MAG a mnoho TIG aplikací.
Blaze
• Trvalý (10 nebo 11) nebo variabilní stupeň zatemnění (8 - 12)
• Tři nastavení citlivosti (100V)
Black
Svářečská kazeta
Speedglas 100S-10
Svářečský filtr
- Speedglas 100S-11
Svářečský filtr Speedglas 100V
Schválení
Ochrana zraku
Ochrana obličeje
Odpovídá normám:
EN 379
EN 175
Odpovídá normám:
EN 379
EN 175
Odpovídá normám:
EN 379
EN 175
Klasifikace
1/2/2/3
1/2/2/3
1/2/2/3
Doba přepnutí, světlý stav
0,1 ms (+23°C)
0,1 ms (+23°C)
0,1 ms (+23°C)
Zpoždění (z tmavého do světlého stavu)
150 ms
200 ms
100 - 250 ms
UV/IR ochrana
Zatemnění 12 (trvalé)
Zatemnění 12 (trvalé)
Zatemnění 12 (trvalé)
Zorné pole
44 x 93 mm
44 x 93 mm
44 x 93 mm
Světlý stav
Zatemnění 3
Zatemnění 3
Zatemnění 3
Tmavý stav
Zatemnění 10 (jednoduché)
Zatemnění 11 (jednoduché)
Zatemnění 8-12 (variabilní)
Životnost baterie
1 500 hodin
1 500 hodin
1 500 hodin
Battery type
Lithium 3 Volt
Lithium 3 Volt
Lithium 3 Volt
Kukla Speedglas 100 (černá) vč. svářeč. kazety
Díl č. 75 11 10
Díl č. 75 11 11
Díl č. 75 11 20
Technická data
- Informace k objednání
For auto-darkening welding filters there are four parts of the classification: optical class/diffusion of light/transmittance and as option angle dependences.
Poznámka: Ohledně použití svářečských kukel a kazet pro broušení si prosím přečtěte doporučení na straně 31.
Speedglas_cat_EYE_FAC_5_14.indd 11
19.2.2010 12:05:40
Ochrana zraku a obličeje
12
3M™ Speedglas™ 9000
ProTop
Kombinace ochranné přilby, svářečské kukly a samozatmívacích
kazet, speciálně vyrobené pro svářeče pracující v prostředích
se svařováním nad hlavou. Klíčovým systémem u Speedglas
ProTop je speciální pivotní mechanismus, který spojuje
svářečskou kuklu s ochrannou přilbou. Díky tomu svářečský
štít na ochranné přilbě je ve vyvážené a bezpečné poloze a tím
snižuje námahu krčního svalstva.
•
•
•
Vhodné použítí s řadou svářečských kazet 9002
s variabilním zatemněním 9-13 nebo duálním zatemněním
9/11.
Možnost bočních průzorů
Patentované výdechové ventily
3M™ Speedglas™ 9000
FlexView
Svářečský štít Speedglas
edglas FlexView má velké prostorné hledí
o rozměrech 120 x 90 mm, což je ideální velikost pro přesnou
svařovací práci ve špatných světelných podmínkách
podmínkách.
Po skončeném svařování stačí pouze zvednout samozatmívací
kazetu, která je připevněna ke štítu pomocí pružiny. Pružina
udržuje samozatmívací fi ltr bezpečně na horní straně štítu,
což svářeči zajišťuje široký a jasný výhled.
•
•
•
Speedglas_cat_EYE_FAC_5_14.indd 12
Dostupné s řadou svářečských kazet Speedglas 9002
s variabilním zatemněním 9-13 nebo duálním zatemněním
9/11.
Možnost bočních průzorů
Patentovaný výdechový ventil
19.2.2010 12:05:46
Ochrana zraku a obličeje
13
3M™ Speedglas™ 9000
Kukla Speedglas 9000 je dostupná se svářečskou kazetou 9002D.
Předchozí variabilní zatemnění (9002V/9002X) je nahrazeno
řadou Speedglas 9100 - svářečské kukly a kazety
•
Dostupné se Speedglas kazetou 9002D se zatemněním 9/11
(duální)
•
•
Možnost bočních průzorů
Patentované výdechové ventily
Speedglas 9002X
Svářečská kazeta
Speedglas 9002V
Svářečská kazeta
Speedglas 9002D
Svářečská kazeta
Schválení
Ochrana zraku
Ochrana obličeje
Odpovídá
dpovídá normám:
EN
N 379
EN 175
Odpovídá normám:
EN 379
EN175
Odpovídá normám:
EN 379
EN175
Klasifikace
1/1/2
1/1/1
1/2/2
Doba přepnutí, světlý stav
0,1 ms (+23°C)
0,1 ms (+23°C)
0,4 ms (+23°C)
Doba přepnutí, tmavý stav
Nastavitelná uživatelem
60 – 500 ms
Nastavitelná uživatelem
60 – 500 ms
Nastavitelná uživatelem
100 – 200 ms
UV/IR ochrana
Zatemnění 13 (trvalé)
Zatemnění 13 (trvalé)
Zatemnění 13 (trvalé)
Zorné pole
55 x 107mm
42 x 93 mm
42 x 93 mm
Světlý stav
Zatemnění 3
Zatemnění 3
Zatemnění 3
Tmavý stav
Zatemnění 9 - 13 (variabilní)
Zatemnění 9-13 (variabilní)
Zatemnění 9-13 (variabilní)
Nebezpečný/bezpečný stav
Zatemnění 5 – 6
Zatemnění 5 – 6
Zatemnění 5 – 6
Solární panel
Je
Není
Není
Životnost baterie
3 000 hodin
1 500 hodin
1 500 hodin
Battery type
Lithium 3 Volt
Lithium 3 Volt
Lithium 3 Volt
Kukla Speedglas 9000,
vč. svářeč. kazety
Nahrazeno kuklou Speedglas 9100
Nahrazeno kuklou Speedglas 9100
Díl č.
40 11 40 (bez bočních průzorů)
40 18 40 (s bočními průzory)
Kukla Speedglas 9000 FlexView,
vč. svářeč. kazety
Díl č.
44 18 00 (s bočními průzory)
Díl č.
44 18 70 (s bočními průzory)
Díl č.
40 00 40 (svářečská kazeta)
44 18 00 (svářečský štít)
Kukla Speedglas 9000 ProTop,
vč. svářeč. kazety
Díl č.
48 38 80 (s bočními průzory)
Díl č.
48 38 70 (s bočními průzory)
Díl č.
40 00 40 (svářečská kazeta)
44 38 00 (svářečský štít)
Technická data
- Informace k objednání
For auto-darkening welding filters there are four parts of the classification: optical class/diffusion of light/transmittance and as option angle dependences.
Poznámka: Ohledně použití svářečských kukel a kazet pro broušení si prosím přečtěte doporučení na straně 31.
Speedglas_cat_EYE_FAC_5_14.indd 13
19.2.2010 12:05:51
Ochrana zraku a obličeje
14
Péče a údržba
svářečských kukel a kazet
Jiskry, horko, dýmy a běžná opotřebení den co den zhoršují
kvalitu vašich ochranných pomůcek a vybavení. Vědomi
si této skutečnosti, vyvíjeli jsme všechny produkty značky
Speedglas takovým způsobem, aby bylo možno je snadno
ošetřovat a udržovat. Všechny vyměnitelné díly lze nahradit
ručně, bez nutnosti používat jakékoli nářadi. Pro vaši
maximální bezpečnost a pohodlí se proto naučte pravidelně
kontrolovat a v doporučených časových intervalech také
vyměňovat pomůcky, které jsou uvedeny v následujicí
tabulce.
Část
Výměna
Poznámka
Vnější ochranný zorník
Jednou týdně
Vyměňte vždy, když začne být silně poškozen jiskrami, poškrábán, anebo ušpiněn natolik,
že ho nejde očistit jemným hadříkem anebo papírem
Vnitřní ochranný zorník
Jednou měsíčně
Pravidelně ho otírejte jemným hadříkem a vyměňte ho tehdy, objeví-li se na něm vypálené
důlky anebo škrábance
Ochranný zorník FlexView
Každé dva týdny
Je-li jeho průhlednost zhoršena, provádějte výměnu častěji.
Potní čelová páska
Jednou měsíčně
Je-li potní čelová páska příliš propocena, provádějte výměnu častěji.
Důležitá informace
Pamatujte na to, že abnormální znečištění, působení horka a jiskry vyvolávají potřebu častější výměny jednotlivých komponentů. Výše uvedené informace vycházejí z
minimálního používání čtyři hodiny denně. Informace k objednání každé série svářečských kukel můžete najít v sekci seznamu dílů.
Speedglas_cat_EYE_FAC_5_14.indd 14
19.2.2010 12:05:55
Ochrana
dýchacích orgánů
ÚVOD
Osobní ochranné prostředky ...................... 16
Obecný návod
k ochraně dýchacích orgánů ...................... 17
SYSTÉMY NA OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNŮ
3M™ Adflo™ ............................................. 19
3M™ Fresh-air™ ....................................... 23
Péče a údržba .......................................... 26
Ochrana dýchacích orgánů
16
Osobní ochrana
pro svářeče
Dobrá ventilace je požadována u většiny pracovních prostředí.
Aby jste zabránili šíření svářečských kouřů a dýmů, tak
můžete použít dvě metody – místní odsávací ventilaci
a odsávání přímo na svářečské pistoli. Může to být těžké
a časově náročné používat tento typ vybavení, aby jste dosáhli
správné ochrany. Všechny odsávače, které jsou umístěné
přímo na svářečské pistoli, bohužel, strhávají plamen, což
vede svářeče k tomu, aby odsávání zeslabil a třeba i vypnul.
Vzhledem k tomu, že ventilační systémy jsou limitovány,
je nezbytné, aby se používala osobní ochrana dýchacích
orgánů jako doplněk k odsávacímu systému a tak redukovat
vystavení se nebezpečným znečišťujícím látkám na nejnižší
dosažitelnou úroveň.
Výhody používání osobních ochranných
prostředků na ochranu dýchacích orgánů
•
•
Poskytují nominální ochranný faktor až 50
•
Integrovaná ochrana
Zlepšují komfort pracovníka: chladivý, osvěžující vzduch
uvnitř kukly.
Kolik gramů svářečského kouře a částic
vdechneme každý rok?
Pro ochranu svářečů, instituce bezpečnosti práce v každé zemi
stanovily nejvyšší přípustnou koncentraci (NPK-P)
pro jednotlivé znečišťující látky. Bohužel, tyto „horní
limity“, kterým se svářeč může každý den vystavovat, mohou
způsobit určitou úroveň kontaminace. Například, jestliže je
kombinované NPK-P pro pracovní prostředí 5 mg/m3 nebo
vyšší, můžete vdechnout 11 gramů nebo i více svářečských
částic každý rok.*
Ochranný faktor značí
omezení škodlivin
Evropské normy EN specifikují požadavky na produkty,
které minimálně musí splňovat. Filtroventilační jednotky jsou
klasifikovány ochranným faktorem, který poskytují.Ochranný
faktor znamená, o kolik bude snížena (neboli odfiltrována ze
vzduchu) koncentrace škodliviny dříve, než se dostane
k uživateli.
Například
Výrobce galvanizovaných bariér naměří ve vzduchu na
pracovišti 30 mg/m3 zinkové běloby. Povolený limit NPK-P
je pouze 5mg/m3. Zinková běloba ve vzduchu, které je svářeč
vystaven, musí být tudíž snížena faktorem 6 (30mg/m3 děleno
6 = 5 mg/m3). Je třeba filtroventilační jednotku s minimálním
ochranným faktorem 10.
*) V normálních pracovních podmínkách je příjem vdechnutého vzduchu okolo 20 l/
minutu. Během celého pracovního roku (100%) svářeč vdechne okolo 2 300 m3
vzduchu. V případě pracovních podmínek, kde je 5 mg/m3 svářečských částic ve
vzduchu, svářeč nadýchá 11 gramů částic/rok.
Ochrana dýchacích orgánů
17
Obecný návod
k ochraně dýchacích orgánů
3M nabízí širokou řadu ochranných prostředků na ochranu
dýchacích orgánů poskytujících nepřekonatelný komfort
a ochranu i v těch nejtěžších podmínkách.
Jak používat tento návod:
na větracích podmínkách pracoviště. Vyberte odpovídající
popis pracovního prostředí a podle toho určete nejvhodnější
ochranu dýchacích orgánů.*.
P
A B E
Určete materiál, který bude svařován a svářecí techniku,
která bude použita. Úroveň koncentrace škodlivin záleží
C
Filtroventilační jednotka s pohonem vzduchu a filtrem proti částicím, str. 19
Filtroventilační jednotka s pohonem vzduchu a filtrem proti plynům a výparům
ABE, str. 19
Filtroventilační jednotka s přívodem vzduchu, str. 23
Větrací podmínky pracoviště
Svařovaný
materiál
Hliník
Svařovací metoda
Dobré pracovní
prostředí
s tlakovým
větráním
Pracovní
prostředí
s omezenou
ventilací
MIG
P
P
/
P
+
A B E
C
TIG
P
P
/
P
+
A B E
C
Obloukové svařování
P
P
/
P
+
A B E
C
MIG
P
P
/
P
+
A B E
C
TIG
P
P
/
P
+
A B E
C
Obloukové svařování
P
P
/
P
+
A B E
C
Plazmové svařování/řezání
P
P
+
A B E
MIG/MAG
P
P
C
Obloukové svařování
P
P
C
Plazmové svařování/řezání
P
P
MIG/MAG
P
P
Obloukové svařování
P
P
Plazmové svařování/řezání
P
P
MIG/MAG
P
P
C
Obloukové svařování
P
P
C
Nerezová ocel
Nechromovaná
ani nenatíraná ocel
Natíraná ocel
(olovnaté nátěry)
Pozinkovaná ocel
Natíraná ocel/izolovaná
s dvousložkovými nátěry
nebo polyuretanem
(izokyanátem)
Materiály čištěné
trichloretylenem
Omezený
prostor
/
C
/
C
C
Klasifikované
jako IDLH
Filtroventilační jednotky
s pohonem a přívodem
vzduchu se nesmí
používat v prostředí
bezprostředně
nebezpečném životu
nebo zdraví (IDLH).
Poraďte se vždy se
svým bezpečnostním
technikem.
C
C
C
/
/
C
C
Plazmové svařování/řezání
P
P
MIG/MAG
C
C
C
Obloukové svařování
C
C
C
Plazmové svařování/řezání
C
C
C
MIG
C
C
C
TIG
C
C
C
Obloukové svařování
C
C
C
Plazmové svařování/řezání
C
C
C
C
C
*) 3M nepřebírá odpovědnost za nesprávné rozhodnutí při výběru ochranného prostředku na ochranu dýchacích orgánů. Tato tabulka je pouze přehled. Je navržena tak, aby Vám pomohla
při výběru vhodného ochranného prostředku 3M na ochranu dýchacích orgánů pro různé aplikace. Neměla by být použita jako jediný prostředek při výběru osobního ochranného prostředku
na ochranu dýchacích orgánů. Bližší podrobnosti týkající se vlastností a různých omezení výrobků na ochranu dýchacích orgánů jsou uvedena na balení a v návodu k použití.
Ochrana dýchacích orgánů
18
Průvodce filtry
Označení
H = chemikálie může být vstřebána přes pokožku
Doporučený typ filtru
K = chemikálie může způsobovat rakovinu
S = chemikálie může být senzibilizátor (prostředek pro
zcitlivění)
Chemikálie
Částicový
Hliník
P
Plynový
Argon
Kód
Typ filtru
Beryllium
E
Kyselé plyny
Brom
Kadmium
P
Stlačený
vzduch
Stlačený vzduch
1)
Stlačený vzduch
K, S 3)
B
P
K
A
Organické plyny, bod varu > 65 °C.
Oxid uhličitý
Stlačený vzduch
AX
Organické plyny, bod varu < 65 °C.
Oxid uhelnatý
Stlačený vzduch
P
Částicový filtr
Chlór
B
Anorganické plyny
Chlór dion D
Šestimocný chrom
1)
2)
3)
B
H
B
P
Trojmocný chrom
P
Argon a helium jsou inertní plyny, které nelze vstřebat
do filtrů nádobového typu. Tyto plyny nejsou samy o sobě
nebezpečné , ale vyskytují-li se ve ztížených prostorách,
mohou ze vzduchu vzít kyslík.
Měď
P
Fluoridy
P
Ozón nemůže být vstřebán do filtrů nádobového typu.
Avšak, ozón přechází zpět do normálního kyslíku
po kontaktu s pevnými povrchy. Takto jsou jeho
koncentrace účinně redukovány při použití kukly
Speedglas nebo Clear Vision s filtroventilační jednotkou
Adflo a filtry proti částicím. (pro další informace prosím
kontaktujte 3M)
Chemické složky výparů ze svařování s velmi nízkými
NPK-P mohou představovat zvláštní riziko a někdy
se před nimi chrání používáním dýchaciho systemu se
stlačenym vzduchem. Máte-li pochybnosti, poraďte se
s vašim bezpečnostnim technikem.
Poznámka
K
Fluorine
Stlačený vzduch
Helium
Stlačený vzduch
1)
Izokyanáty
Stlačený vzduch
S
Chlorovodík
B
Stlačený vzduch
3)
Kyanovodík
B
Stlačený vzduch
H3)
Fluorovodík
B
Stlačený vzduch
3)
Sirovodík
B
Oxidy železa
P
Olovo
P
hořčík
P
Mangan
P
Nikl
P
S
Stlačený vzduch
Oxid dusičitý
Oxidy dusíku
Ozón
Stlačený vzduch
P
ABE
2)
NPK-P (nejvyšší přípustná koncentrace) jsou dány
v bezpečnostních požadavcích jednotlivých zemí
Fosgen
Stlačený vzduch
Fosfin
Stlačený vzduch
Další informace získáte na www.3M.com/cz/oop
Oxid křemičitý
P
Oxid siřičitý
E
Trichloretylen
Oxid vanadičitý
3)
A
P
Ředidla
A
Zinek
P
Chlorid zinečnatý
P
Oxid zinečnatý
P
K
Ochrana dýchacích orgánů
19
Speedglas™ 9000
s filtroventilační jednotkou AdfloTM
Filtroventilační jednotka Adflo je navržena pro svářeče, kteří
používají kuklu Speedglas 9000. Její upravený a kompaktní
vzhled ji předurčuje k používání ve specifických pracovních
podmínkách. Všechny kukly Speedglas pro kombinaci
s Adflem jsou v kombinaci s bočními průzory, aby umožňovaly
dobré periferní vidění - důležitý faktor pro pohodlí
i bezpečnost.
Adaptabilní systém šetřící peníze
Ve skutečnosti jsou to dva systémy v jednom, což umožňuje
zvýšenou uživatelskou flexibilitu pro přizpůsobení se měnícím
se svářecím aplikacím. Podle potřeby můžete vyměnit buď
částicový nebo plynový filtr; není nutné měnit oba současně.
Vejde se do malých míst
Ukazatel filtru
Jakmile zapnete filtroventilační jednotku s pohonem vzduchu
Adlfo, displej ukáže stav filtru. Zelené světlo znamená, že
jednotka pracuje normálně. Červené světlo ukazuje, že filtr je
zanesený. Speciálním bezpečnostním prvkem je slyšitelný
alarm, který se zapne v okamžiku, kdy je filtr tak zanesený,
že neprochází žádný vzduch. Jestliže na alarm nebudete
po určitou dobu reagovat, tak se jednotka automaticky vypne.
Systém Adflo nemá žádné externí baterie, bateriové kabely
a ostré hroty. Jeho útlý tvar je navržen pro malé prostory.
Je to ergonomicky nejlépe řešená filtroventilační jednotka
s pohonem vzduchu.
Technické údaje
3MTM AdfloTM filtroventilační jednotka s pohonem vzduchu
Schválení
Ochrana dýchacích orgánů
Ochrana zraku a obličeje
Kukla Speedglas 9000
Kukla Speedglas FlexView
ClearVisor (polykarb. zorník)
Zorník (tmavý zorník), acetátový
Jmenovitý ochranný faktor (NOF) **)
EN 12 941 (TH 2)
EN 175, EN 379, EN 397*)
EN 166, EN 175, EN 379,
EN 397*)
EN 166
EN 166
Hmotnost
Kukla Speedglas 9000***)
Kukla Speedglas FlexView***)
ClearVisor (polykarb. zorník)
Jednotka Adflo (vč. filtru proti částicím
a standardní baterie)
1 160 g
Baterie
Doba nabíjení
NiMH
4 hodiny
Úroveň hluku dB (A)
max 75 dB
Pás
Kůže, 75 – 150 cm
Rozsah teplot
Použití
Skladování
-5 °C to + 55 °C
-20 °C to + 55 °C
750 g
820 g
515 g
50
Filtr
Částicový filtr
Plynový filtr
Pachový filtr
P (SL)
A1B1E1 nebo A2
Snižuje zápach
Proudění vzduchu
Jmenovitý
Zvýšené
170 l/min
200 l/min
*)
Varianta s bezpečnostní přilbou
**)
Nominální ochranný faktor vychází z laboratorně naměřených výkonnostních údajů podle evropských norem. Ochranný faktor je přiřazen místními úřady v každé evropské
zemi a může se proto v různých zemích lišit.
***) Se samozatmívací kazetou Speedglas 9002V
Ochrana dýchacích orgánů
20
XX
Ochrana dýchacích orgánů
21
A. Kryt filtru: obsahuje uživatelsky výměnný lapač jisker.
B. Předfiltr: zvyšuje životnost částicového filtru
C.
Částicový filtr: účinná filtrace pevných částic
D.
Protiplynový filtr: (A1B1E1 nebo A2) filtruje plyny a výpary. Není obsažen
v kompletním systému - objednáván zvlášť
E.
Pachový filtr: odstraňuje nepříjemné pachy (při použití plynového filtru není
třeba). Není obsažen v kompletním systému - objednáván zvlášť
F.
L
K
M
Akumulátor NiMH: úplné dobití za čtyři hodiny. Provozní doba 8 hodin
s částicovým filtrem.
J
I
G. Bezkartáčový motor: s 3x vyšší životností než konvenční motory.
G
H
H. Ergonomický kožený pás: navržený pro maximální pohodlí uživatele.
I.
Ukazatel filtru: ukazuje stav jednotlivých filtrů
J.
Airflow Plus: pro práci v teplém a vlhkém prostředí
umožňuje uživateli nastavit průtok vzduchu
170 l/min na 200 l/min.
D
F
C
B
A
K.
Vzduchová hadice: použitelná pro všechny
modely Speedglas.
L.
Jedinečný systém rozvodu vzduchu: rovnoměrně
rozvádí filtrovaný vzduch po celé dýchací zóně kukly.
Inteligentní systém turbojednotky udržuje konstatní nastavený průtok vzduchu.
E
All part numbers please see page 39.
M. Měkké a pružné obličejové těsnění: vytváří uvnitř kukly mírný přetlak,
který brání proniknutí znečišťujících látek z vnějšího prostředí.
Svářečská kukla Speedglas FlexView
s jednotkou Adflo
Kukla se samozatmívací kazetou a 120 x 90 mm velkým zorníkem pro přípravu sváru.
Vynikající pro málo osvětlené prostředí a pro stálou ochranu zraku, obličeje a dýchacích
orgánů.
Díl č.*:
- jednotlivé části k sestavení kompletního systému s Adflo:
44 66 80 se samozatmívací kazetou Speedglas 9002X, stupeň zatemnění 9-13
44 66 70 se samozatmívací kazetou Speedglas 9002V, stupeň zatemnění 9-13
44 66 00 bez svářečské kazety
44 68 80 ochranná přilba se samozatmívací kazetou Speedglas 9002X, variabilní stupeň
zatemnění 9-13
44 68 70 ochranná přilba se samozatmívací kazetou Speedglas 9002V, variabilní stupeň
zatemnění 9-13
44 68 00 ochranná přilba bez svářečského filtru
* Pro ochranu proti plynům, připojte ke své objednávce jedno z následujících čísel náhradních dílů: 83 72 42 filtr A1B1E1 nebo 83 75 42 filtr A2
Poznámka: Ohledně svářečských štítů Speedglas pro broušení si přečtěte informace na str. 31
Ochrana dýchacích orgánů
22
Kukla Speedglas 9000
s jednotkou Adflo
Svářečská kukla se samozatmívacím filtrem. Ergonomická ochrana svářeče s optimální
mobilitou a snadným způsobem použití.
Díl č.*:
- jednotlivé části k sestavení kompletního systému s Adflo:
46 66 80 se samozatmívací kazetou Speedglas 9002X, stupeň zatemnění 9-13
46 66 70 se samozatmívací kazetou Speedglas 9002V, stupeň zatemnění 9-13
46 66 00 bez svářečského filtru
47 66 80 ochranná přilba se samozatmívací kazetou Speedglas 9002X, variabilní stupeň
zatemnění 9-13
47 66 70 ochranná přilba se samozatmívací kazetou Speedglas 9002V, variabilní stupeň
zatemnění 9-13
47 66 00 ochranná přilba bez svářečské kazety
Speedglas Constant
s jednotkou Adflo
Pro svářeče, kteří zrovna nepotřebují využívat přednosti samozatmívacích kazet. Svářečský štít
Speedglas FlexView se samozatmívací kazetou je dostupný také se stupněm zatemnění 11.
Díl č.*:
- části k sestavní kompletního systému s Adflo
44 38 00 se svářečským štítem Speedglas Constant
44 40 00 se svářečským štítem Speedglas Constant a ochrannou přilbou
Ochranný štít ClearVisor s jednotkou Adflo
Pro nesvářečské výrobní procesy, vyžadující ochranu zraku, obličeje a dýchacích orgánů je
jednotka Adflo dostupná také jako systém s čirým nebo zatemněným ochranným zorníkem.
Díl č.*:
- štíty k doplnění systému Adflo
89 90 20 s polykarbonátovým zorníkem
89 90 21 s acetátovým zorníkem (odolný vůči ředidlům)
89 90 25 s acetátovým zorníkem, stupeň zatemnění č. 5
* Pro ochranu proti plynům připojte ke své objednávce jedno z následujících čísel náhradních dílů: 83 72 42 filtr A1B1E1 nebo 83 75 42 filtr A2.
Poznámka: Ohledně svářečských štítů Speedglas pro broušení si přečtěte informace na str. 31
Ochrana dýchacích orgánů
23
Speedglas™ s Fresh-air™ C
Pro vysoce kontaminovaná svářečská prostředí nebo stísněné
prostory potřebujete systém Fresh-air C (stlačený vzduch)
s nominálním ochranným faktorem 200. Lehký, na opasku
připevněný ovladač umožňuje uživateli upravit proud vzduchu
ze 160 na 300 litrů za minutu, což z Fresh-air C činí ideální
nástroj pro horká prostředí a náročnou práci.
Lze napojit na vzduchové hadice
Na opasku upevněný regulátor lze napojit na schválenou
vzduchovou hadici pomocí rychlospojek. Zdroj vzduchu musí
dodávat vzduch dýchatelné kvality splňující požadavky EN 12021.
Olejová mlha, vodní pára nebo netoxicky nepříjemný zápach
lze odstranit stanicí pro čištění vzduchu, jako třeba SR 49/SR
79 nebo filtračním systémem 3MTM Aircare 500G.
Normy pro přístroje na ochranu dýchacích
orgánů
Systém Fresh-air C splňuje evropskou normu EN 270
pro dýchací systémy s přívodem stlačeného vzduchu.
Poznámka: systémy se stlačeným vzduchem nelze používat,
pokud bylo ovzduší klasifikováno jako IDLH (Immediately
Dangerous to Life or Health – okamžitě nebezpečné životu
nebo zdraví).
Technické informace
Fresh-air C systém se stlačeným vzduchem
Schválení
Ochrana dýchacích orgánů
Ochrana zraku a obličeje
Svářečská kukla Speedglas 9000
Svářečská kukla Speedglas FlexView
ClearVisor (polykarb. zorník)
Zorník (tmavý zorník)
EN 270
EN 175, EN 379, EN 397*)
EN 166, EN 175, EN 379,
EN 397*)
EN 166
EN 166
Hmotnost
Svářečská kukla Speedglas 9000***)
Svářečská kukla Speedglas FlexView***)
ClearVisor (polykarb. zorník)
Kontrolní ventil Fresh-air C
715 g
820 g
490 g
370 g
Úroveň hluku dB (A)
max 75 dB
Polypropylén /
78 – 150 cm
Jmenovitý ochranný faktor (JOF) **)
200
Pohodlný pás
Jmenovité proudění vzduchu
Tlak vzduchu
Kvalita vzduchu
160 – 300 l/min
4 – 10 barů
Dýchatelný stlačený vzduch splňující
EN 12021
Rozsah teplot
Použití
Skladování
-5°C až + 50°C
-20°C až + 50°C
*)
Varianta s bezpečnostní přilbou
**)
Nominální ochranný faktor vychází z laboratorně naměřených výkonnostních údajů podle evropských norem. Ochranný faktor je přiřazen místními úřady v každé evropské
zemi a může se proto v různých zemích lišit
***) Se samozatmívací kazetou Speedglas 9002V
Ochrana dýchacích orgánů
24
3M™ Speedglas™ Compressed Air System
Svářečská kukla s Fresh-air C
kontrolními ventily. Další možností na
další straně.
Přívodní tlaková hadice
Regulační panel
85 41 10 Schválená přívodní tlaková
hadice 10 m, zelená. Další délky
dle nabídky.
ACU-01
k připevnění na zeď
ACU-02
Stojící samotně
Speedglas 9000 FlexView s Fresh-air C
Svářečská kukla se samozatmívací kazetou a čirým zorníkem 120 x 90 mm pro
přípravu sváru. Vynikající pro málo osvětlené prostředí a pro stálou ochranu zraku,
obličeje a dýchacích orgánů.
Díl č.:
- pro kompletní systém Fresh-air C
44 88 80 s filtrem 9002X, zatemnění 9-13
44 88 70 s filtrem 9002V, zatemnění 9-13
44 88 00 bez svářečské kazety
Poznámka: Více informací o svářečských štítech
Speedglas určených pro broušení naleznete
na str. 31.
44 89 00 s bezpečnostní přilbou bez svářečské kazety (svářečskou kazetu 40 00 70
nebo 70 00 80 je třeba objednat zvlášť).
Ochrana dýchacích orgánů
25
Kukla Speedglas 9000 s Fresh-air C
Svářečská kukla se samozatmívací kazetou. Ergonomická ochrana svářečů s optimální
možností pohybu a snadná na ovládání.
Díl č.:
- Pro kompletní systém s Fresh-air C
46 88 80 se svářečským filtrem Speedglas 9002X, variabilní zatemnění 9-13.
46 88 70 se svářečským filtrem Speedglas 9002V, variabilní zatemnění 9-13.
46 88 00 bez svářečského filtru
47 88 00 s bezpečnostní přilbou bez samozatmívací kazety (filtr 40 0070 nebo 40 00 80
je třeba objednat zvlášť).
Kukla Speedglas 9000 Constant s Fresh-air C
Pro svářeče, kteří současně nepotřebují využívat přednosti samozatmívacích kazet. Tyto
systémy na ochranu dýchacích orgánů jsou k dispozici s konvenčními samozatmívacími
kazetami se stupněm zatemnění 11.
Díl č.:
- Pro kompletní systém s Fresh-air C:
44 88 00 se svářečským štítem bez svářečké kazety
44 89 00 s bezpečnostní přilbou bez svářečské kazety
44 30 00 se samozatmívací kazetou se zatemněním č. 11
Ochranný šít s Fresh-air C
Pro nesvářečské procesy, které vyžadují ochranu zraku, obličeje a dýchacích orgánů je
Fresh-air C vhodný jako systém s čirým nebo tmavým ochranným zorníkem.
Díl č.:
- pro kompletní systém Fresh-air C:
89 91 00 s polykarbonátovým štítem
89 91 01 s acetátovým štítem (odolný vůči rozpouštědlům)
89 91 35 visor in polycarbonate, DIN 5 for Fresh-air C (regulator must be ordered
separately, see Parts lis section).
Poznámka: Více informací o svářečských štítech určených pro broušení se dočtete na str. 31.
Ochrana dýchacích orgánů
26
Péče a údržba systému na ochranu
dýchacích orgánů
Pro dosažení optimálního výkonu a pohodlí by si měl uživatel
zvyknout denně kontrolovat všechny součásti dýchacího
systému. Následující tabulka představuje náš doporučovaný
rozvrh údržby pro typické průmyslové prostředí.
Je důležité pečovat o obličejové těsnění
Tenké, poddajné těsnění obličejové části zabraňuje průniku
kontaminovaného vzduchu. Je-li těsnění poškozeno, existuje
velké riziko proniknutí kontaminovaného vzduchu dovnitř
kukly. Obličejové těsnění v dobrém a funkčním stavu je proto
vždy nezbytné.
Nečistěte částicový filtr!
Adflo indikátor částicového filtru vám poradí, kdy je třeba
částicový filtr vyměnit. Zkrátí-li se příliš provozní doba
filtroventilační jednotky nebo je-li blokováno proudění
vzduchu, většinou to znamená, že částicový filtr potřebuje
vyměnit.
Částicový filtr nelze čistit! Nesnažte se odstranit kontaminanty
pomocí proudu stlačeného vzduchu, protože to poškodí
funkčnost filtru a automaticky zneplatní záruku
na filtroventilační jednotku.
Součást
Výměna
Poznámky/ informace k objednání
Předfiltr
Jednou týdně
Pravidelná výměna předlfiltru prodlužuje životnost částicového filtru a snižuje
provozní náklady.
Díl č. 83 60 10
Částicový
filtr
Alespoň každý měsíc
Nahraďte vždy, když se příliš zkrátí provozní doba baterie nebo když ”naplněný filtr”
spustí alarm o nízkém proudění vzduchu.
Díl č. 83 70 10
Plynový
filtr
Alespoň jednou za 3 nebo 4 týdny
Okamžitě ucítíte-li jakékoliv pachy, plynový filtr vyměňte.
Díl č. 83 72 42 (A1B1E1), 83 75 42 (A2)
Pachový filtr
(Adflo)
Kdykoli cítíte nepříjemný zápach
Plynový filtr není třeba používat, máte-li plynový filtr.
Díl č. 83 71 10 Částicový filtr, 83 71 20 Polštářek do pachového filtru.
Lapač jisker
(Adflo)
Dle potřeby
Nahraďte je-li deformovaný a dobře nepasuje.
Díl č. 83 60 00
Vzduchová
hadice
Pokud je poškozena, deformována
nebo propouští vzduch
Životnost vzduchové hadice prodloužíte používáním krytu nebo gumové hadice.
Díl č. 83 40 00 (vzduchová hadice standard), 83 40 03 (kryt na vzduchovou hadici),
83 40 05 (hadice Adflo gumová)
Obličejové
těsnění
Alespoň jednou za 2 měsíce
V opravdu špinavém prostředí vyměňujte často pro zachování hygieny.
Díl č. 43 40 01 (pro svářečskou kuklu), 43 40 05 (pro svářečskou kuklu
s bezpečnostní přilbou), 80 40 05 (pro ochranný štít)
Důležitá informace
Mějte na paměti, že úroveň škodlivin nad normálem vyžaduje častější výměnu součástí. Údaje v tabulce byly sestaveny na základě předpokladu, že se systém používá min. 4 hodiny denně.
Často
kladené dotazy
Doporučené
stupně tmavosti .................................... 28
Často kladené dotazy ............................. 29
EN normy ............................................ 31
Často kladené dotazy
28
Doporučené stupně
tmavosti podle EN 379:2003
Proud v A
Svařovací metoda
1.5
6
10
MMAW (obalené elektrody)
15
30
40
60
8
70
125
9
MAG
8
TIG
100
9
200
12
10
Svařování mikroplaz. obloukem
4
1.5
5
6
10
6
15
30
8
60
70
9
100
150
13
12
10
125
13
12
11
200
600
14
14
14
14
15
13
11
175
500
14
13
12
11
7
40
450
13
12
11
10
400
13
11
10
10
350
12
11
9
300
13
11
MIG s lehkými slitinami
Řezání plazmových plamenem
250
12
10
9
Obloukové vyřezávání
225
11
10
MIG
175
10
9
8
150
12
225
250
300
350
400
450
500
600
Tabulka doporučuje nejlepší stupně zatemnění svářečského filtru pro různé pracovní aplikace. Podle podmínek použití lze použít.
Přenos (%)
20
18
16
Křivka přenosu světla
14
Speedglas svářecí kukla chrání svářeče proti
poškození UV a IR zářením. Tato ochrana přetrvává
12
v zapnutém i vypnutém stavu, při tmavém i světlém
nastavení. Křivka také ukazuje, že přenos světla
10
ve světlém stavu je nejvýraznější v zelené barvě.
Proto je sklo ve svářečské kukle zelené.
8
6
4
Délka vlny (nm)
2
0
200
380
UV
(ultrafialové) záření
– vždy zablokováno
780
VIDITELNÉ SVĚTLO
1000
1200
IR
(infračervené) záření
– vždy zablokováno
1400
Často kladené dotazy
29
Často kladené dotazy
ohledně kouře ze svařování
1) Jakou filtrační polomasku potřebuji
při svařování nerezové oceli?
Při svařování nerezové oceli metodou MIG nebo MMAW
kouř ze svařování často obsahuje částice chromu a niklu,
z nichž chrom je jedovatější. Pro tuto aplikaci poskytuje
výbornou ochranu filtroventilační jednotka s pohonem
vzduchu. Při svařování TIG obvykle nevzniká tolik
svařovacího kouře, ale vzniká mnoho ozonu; přečtěte si
více v bodu 6. Při řezání a svařování plazmovým plamenem
vznikají vysoké teploty, při kterých se mohou objevovat
nebezpečné oxidy dusíku; přečtěte si více v bodu 7.
2) Skutečně potřebuji při svařování běžné
oceli ochranu dýchacích orgánů?
Ačkoliv kouř ze svařováni z normální oceli nepatří mezi
nebezpečné plyny, ani zdaleka není dobrý pro vaše zdraví.
Obsahuje mimo jiné částice oxidu železitého, který může
způsobovat siderozu (chronický zánět plic). Při svařování
MIG/MAG a bodovém svařování vzniká velké množství
kouře, což znamená, že je nutná jak filtrační polomaska,
tak také ventilace na pracovišti. Pro svařování běžné oceli
se doporučuje filtroventilační jednotka s pohonem vzduchu
a filtr proti částicím.
3) Jaký typ filtrační polomasky je nutný
při svařování materiálu s povrchovou
úpravou?
Při svařování materiálu s povrchovou úpravou se může
uvolňovat do vzduchu řada nebezpečných látek. Při
svařování pozinkované oceli se uvolňují částice oxidu
zinečnatého. Mohou způsobovat zinkovou zimnici, známou
také jako horečka z kovových par. Svařujete-li natřený
materiál, musíte být obzvlášť opatrní, protože z mnoha
nátěrů mohou vznikat velmi nebezpečné látky znečišťujicí
vzduch. Při svařování pozinkované oceli nebo materiálu
natřeného olovnatým základním nátěrem se doporučuje
používat filtroventilační jednotku s pohonem vzduchu a filtr
proti částicím. V kombinaci s filtrem proti zápachům bude
minimalizovat také nepříjemné zápachy. Je-li materiál natřen
dvousložkovým nátěrem nebo izolován polyuretanem, vždy
byste se měli obrátit na bezpečnostního technika. Hrozí
velké riziko, že budete vystaveni účinkům izokyanátů, které
jsou při vdechování velmi nebezpečné a obtížně se zjišťují.
V takových případech se doporučuje použít filtrační jednotku
s přívodem stlačeného vzduchu.
Často kladené dotazy
30
4) Jakou ochranu dýchacích orgánů
potřebuji v omezených prostorech?
Pokud svařujete v omezených nebo částečně omezených
prostorech, kde přichází v úvahu hromadění velkého objemu
kontaminačních látek a/nebo snižování procenta kyslíku
ve vzduchu, doporučuje se filtrační jednotka s přívodem
stlačeného vzduchu bez ohledu na metodu svařování. S touto
jednotkou, dodávající vzduch v dýchatelné kvalitě, budete mít
jistotu, že dostanete dostatek kyslíku a také budete
do velké míry chráněni před kontaminačními plyny a částicemi.
Filtroventilační jednotka s pohonem vzduchu nebo přívodem
stlačeného vzduchu se nikdy nesmí používat v atmosférách
bezprostředně ohrožujících život nebo zdraví (IDLH). Pokud
si nejste jisti, vždy se zeptejte bezpečnostního technika!
5) Mají ochranná atmosféra a slitinové
elektrody vliv na mé pracovní prostředí?
Při svařování MIG a TIG se jako ochranná atmosféra
používají vzácné plyny argon a helium. Ani jeden z nich není
považován za nebezpečný, ale v nevětraných prostorech
mohou vytěsnit kyslík. V takových případech je nutná filtrační
jednotka s přívodem stlačeného vzduchu. Při svařování MAG
se jako ochranná atmosféra použivá oxid uhličitý nebo směs
oxidu uhličitého a vzácného plynu. Vzhledem k tomu, že část
ochranného plynu se může při kontaktu se vzduchem změnit
v oxid uhelnatý, kolem svařovacího oblouku může vznikat
velké množství oxidu uhelnatého, který nelze odfiltrovat.
V případě špatné ventilace se musí kontrolovat koncentrace
kyslíku ve vzduchu a musí se používat filtrační jednotka
s přívodem stačeného vzduchu. Při svařování MAG se běžně
používají slitinové elektrody. Tyto slitiny často obsahují
hořčík nebo křemičitany. To znamená, že během svařování
do okolního vzduchu difunduje velké množství oxidu
hořečnatého a křemičitanů. Dostatečnou ochranu proti
částicím ze slitin obvykle poskytuje filtroventilační jednotka
s pohonem vzduchu.
6) Kdy vzniká ozón?
Při svařování hliníku vzniká nejen oxid hlinitý, ale působením
ultrafialového záření z oblouku, rozdělujícího molekulární
kyslík, vzniká ozón. Vzniká rovněž při svařování nerezové
oceli metodou TIG. Ozón se nakonec změní zpět v kyslík;
tento postup se urychluje při kontaktu ozónu s pevnými
povrchy.
Ozón nelze odfiltrovat z atmosféry, ale spoléhá se na změnu
v kyslíku. Použití filtroventilační jednotky s pohonem
vzduchu při nízkých koncentracích ozónu snižuje množství
ozónu, který se dostane ke svářeči. Toho se dosahuje tím,
že filtr proti částicím (vzhledem k jeho velké povrchové ploše)
a spojovací hadice vedoucí do svářečské kukly pomáhají
katalyzovat změnu ozónu zpět v normální kyslík. Při vyšších
koncentracích se přidáním protiplynového filtru ještě zvětší
povrch zrnek uhlí, na kterých probíhá další snižování
množství ozónu.
7) Co jsou plyny dusíku?
Oxid dusičný a oxid dusnatý jsou příklady plynů dusíku,
které se vytvářejí při svařování s vysokým proudem
a vysokou teplotou. Plyny dusíku vznikají ve vzduchu reakcí
mezi dusíkem a kyslíkem a při vdechování ve vyšších
koncentracích jsou nebezpečné, například při svařovaní
v omezených, nedostatečně větraných prostorech. V takových
případech se doporučuje používat filtrační jednotku
s přívodem stlačeného vzduchu.
Často kladené dotazy
31
Osvědčení CE
a evropské normy
Klasifikace pro samozatmívací svářečské filtry má čtyři části:
optická třída/rozptyl světla/propustnost a doplňková závislost
na úhlu.
Broušení a mechanická odolnost
Svářečské kukly řady Speedglas 9100 jsou schváleny
vzhledem k mechanické odolnosti podle EN175 úroveň
”B”. Speedglas 9000 s bočními průzory a Speedglas SL jsou
schváleny dle EN175 úroveň ”F”. 3M proto doporučuje, aby
svářečský štít Speedglas 9100 s bočními průzory byl užíván
jako ochrana proti částicím při broušení.
V Evropě musí mít všechny osobní ochranné prostředky
osvědčení a označení CE, aby se mohly prodávat. Symbol CE
znamená pouze to, že výrobek a jeho výroba byly nezávisle
přezkoumány, zda splňují základní bezpečnostní požadavky
směrnice 89/686/EHS, takže nevypovídá nic o vhodnosti
konkrétního prostředku. Je třeba nahlédnout do normy
pro výrobek, odkud lze zjistit funkční požadavky.
Evropská klasifikace prostředků
na ochranu zraku a obličeje
Klasifikace prostředků na ochranu zraku jsou schváleny
vzhledem k mechanické odolnosti podle normy EN166,
EN 169, EN175 a EN379. V EN166 a EN175 mechanické
odolnosti je klasifikována jako ”S” pro zvýšenou odolnost,
”F, B” pro odolnost proti nárazům s nízkou a střední energií.
uroveň „B“. Písmeno ”T” znamená, že nárazová zkouška se
provádí při extrémních teplotách (-5°C a + 55°C). Kromě
čísel pro mechanickou pevnost se pomocí čísel vyjadřuje
klasifikace oblasti použití: „9“ je odolnost proti postříkání
roztavenými kovy a pronikání horkých pevných látek, „3“ je
odolnost proti kapalinám (kapénkám nebo postříkání) a „8“ je
odolnost proti elektrickému oblouku při zkratu na elektrickém
zařízení.
FPokud jde o normy EN 166 a EN 379, provádějí se optické
zkoušky. Na základě výsledků optických zkoušek se určuje
optická kvalita svářečského filtru nebo obličejového štítu
od 1 do 3, přičemž 1 znamená nejlepší. Pro běžné svářečské
filtry a zorníky existuje pouze jedna klasifikace optické třídy.
V tabulce s technickými údaji pro svářečské filtry najdete
klasifikace všech svářečských filtrů Speedglas. Chcete-li
podrobnější informace o evropských normách nebo jejich
výtisky, obraťte se na Český normalizační institut.
Třídění mechanické odolnosti
Třída S
Zvýšená pevnost (test s kuličkou s rychlostí
5,1m/s).
Třída F
Odolnost proti částicím s vysokou rychlostí
a nárazem s nízkou energií (45 m/s).
Třída B
Odolnost proti částicím s vysokou rychlostí
a nárazem se střední energií (120 m/s).
Třída T
Test nárazu byl zkoušen při extrémních teplotách
(-5°C a +55°C).
Poznámka: Výrobky zařazené do třídy B nejsou určeny k celkové ochraně
za všech možných okolností, tzn. při užití brusných kotoučů/ brusných strojů.
Často kladené dotazy
32
Evropské normy pro filtrační jednotky
s pohonem vzduchu
Evropské normy pro filtrační jednotky
s přívodem stlačeného vzduchu
TEvropská norma pro kompletní filtrační zařízení s
pohonem vzduchu včetně obličejového šíitu je EN 12941
(nahrazuje normu EN 146:1991). V normě EN 12941 není
samostatná klasifikace filtrů proti částicím (P), tento filtr
je součástí klasifikace systému. Norma EN 12941 definuje
tři výkonnostní třídy (TH1,TH2 a TH3). Čísla v klasifikaci
definují míru funkčnosti (pronikání). Pronikání pro klasifikaci
TH1 je maximálně 10 %, pro klasifikaci TH2 maximálně
2 % a pro TH3 maximálně 0,2 %. Když je filtroventilační
jednotka vybavena protiplynovým filtrem, norma EN 12941
definuje písmena a barevné kódy, které popisují, proti jakým
typům plynu poskytuje filtrační medium ochranu (např.
A pro organické, B pro anorganické, E pro kyselé plyny).
Požadavky na kapacitu protiplynových filtrů jsou určeny
pouze pro filtrační zařízení s pohonem vzduchu a zkouší
se při průtoku jednotky. Například jeden z protiplynových
filtrů turbodmýchadlové jednotky Adflo je klasifikován
jako A1B1E1. Čísla popisují kapacitu filtru: „1“ pro nízkou
kapacitu, „2“ pro střední kapacitu a „3“ pro vysokou kapacitu.
Pro filtrační jednotky s přívodem stlačeného vzduchu
včetně obličejového štítu nebo zorníku platí dvě normy:
EN 270 a EN 1835. Dýchací systém s přívodem stlačeného
vzduchu včetně obličejového štítu nebo zorníku s celkovým
pronikáním nižším než 0,5 % lze schválit podle evropské
normy EN 270 (1994).
Přístroj není autonomní a přiváděný vzduch musí mít
dýchatelnou kvalitu, splňující požadavky EN 12021. Dýchací
systém s přívodem stlačeného vzduchu včetně obličejového
štítu nebo zorníku pro lehké podmínky lze schválit podle
evropské normy EN 1835 (1999). Norma EN 1835 definuje
tři výkonnostní třídy (LDH1, LDH2 a LDH3).
Čísla definují míru funkčnosti(pronikání): pro LDH1
maximálně 10 %, pro LDH2maximálně 2 % a pro LDH3
maximálně 0,5 %. Tentopřístroj není autonomní a uživateli
musí být dodáván vzduch dýchatelné kvality ze zdroje
stlačeného vzduchu. Maximální délka přívodu stlačeného
vzduchu je deset metrů.
Osobní ochrana dýchacích orgánů
Výrobek
Klasifikace*)
EN 12 941 TH2
Filtrační zařízení proti částicím s
pohonem vzduchu včetně přileb
nebo kukel.
Jednotka Adflo se svářečskou kuklou Speedglas
Jednotka Adflo s ClearVisor (polykarb./acetátový zorník) nebo zorník Visor (stupeň tmavosti
č. 5)
TH2
TH2
EN 270
Jednotka s přívodem stlačeného
vzduchu včetně kukly.
Fresh-air C s přívodem stlačeného vzduchu se svářečskými kuklami Speedglas
Fresh-air C s přívodem stlačeného vzduchu s ClearVisor (polykarb./acetátový zorník) nebo
zorník Visor (stupeň tmavosti č. 5)
Ochrana zraku a obličeje
Výrobek
Klasifikace*)
EN166
Osobní ochrana zraku –
specifikace.
Zorník ClearVisor (polykarbonátový)
Svářečská kukla Speedglas FlexView
Zorník ClearVisor (acetátový)
Zorník Visor (stupeň tmavosti č. 5)
1.BT.3.9
1.BT
1.FT.3
5.BT.3.9
EN 175
Osobní ochrana - prostředky
na ochranu zraku a obličeje
při svařování a souvisejících
činnostech.
Svářečská kukla 9100
Svářečská kukla Speedglas 9000***).
Svářečská kukla Speedglas ProTop***).
Svářečská kukla Speedglas Utility.
Svářečská kukla Speedglas FlexView.
Svářečská kukla Speedglas SL
B
B
B
B
B
F
F
EN 379
Osobní ochrana zraku –
automatické svářečské filtry.
Svářečské filtry Speedglas série 9100
Svářečské filtry Speedglas serie 9000.
Svářečské filtry Speedglas serie 9002.
Svářečské filtry Speedglas SL.
Svářečské filtry Speedglas Utility
Viz tabulka s technickými
údaji pro samozatmívací
svářečské filtry.
Výrobek
Klasifikace
Svářečská kukla Speedglas 9000 s ochrannou bezpečnostní přilbou****).
Svářečská kukla Speedglas FlexView s ochrannou bezpečnostní přilbou****).
Svářečská kukla Speedglas ProTop.
N/A
N/A
N/A
Ochrana hlavy
EN 397
Průmyslová ochranná přilba
*) Standardní klasifikace se může lišit v závislosti na krytu hlavy použitém v systému. **) Osobní ochrana zraku se klasifikuje podle optické čirosti a mechanické pevnosti.
***) Svařečské kukly s variantou bočních průzorů (SideWindows) jsou schváleny podle EN 175 pro úroveň FT a F.
****) Ochranná přilba pro systémy na ochranu dýchacích orgánů.
Přehled dílů
Svářečské kukly .................................... 34
Adflo™ filtroventilační jednotka.................. 39
Fresh-air™ C
jednotka s přívodem stlačeného vzduchu..... 40
Svářečské kukly
pro ochranu dýchacích orgánů .................. 41
Kukla s ochranným zorníkem.................... 44
Přehled dílů
34
Svářečská kukla
SpeedglasTM 9100
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
50 11 05
Svářečský štít Speedglas 9100V,
č.5/8/9-13, bez bočních průzorů.
Svářečský štít Speedglas 9100X,
č.5/8/9-13, bez bočních průzorů.
50 11 25
Svářečský štít Speedglas 9100XX,
č.5/8/9-13, bez bočních průzorů.
Svářečský štít Speedglas 9100V,
č.5/8/9-13, s bočními průzory.
50 18 15
Svářečský štít Speedglas 9100X,
č.5/8/9-13, s bočními průzory.
Svářečský štít Speedglas 9100XX,
č.5/8/9-13, s bočními průzory.
50 11 15
50 18 05
50 18 25
535362600000
16 80 15
53 20 15
53 20 00
53 61 00
50 11 90
50 18 90
53 30 00
50 11 00
50 18 00
50 00 05
50 00 15
50 00 25
52 60 00
52 70 00
52 70 70
16 90 05
17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24
16 91 00
42 20 00
52 80 05
52 80 15
52 80 25
53 10 00
16 90 10
Doplňky a náhradní díly
Díl č.
Popis
Díl č.
16 80 15
Potní čelová páska Speedglas 9100,
3 ks.
Chránič hlavy Speedglas 9100,
černý TecaWeld.
Chránič krku Speedglas 9100,
černý TecaWeld.
Kukla na ochranu hlavy a krku,
černá/šedá, TecaWeld.
Zvětšovací sklo 1.0
Zvětšovací sklo 1.5
Zvětšovací sklo 2.0
Zvětšovací sklo 2.5
Zvětšovací sklo 3.0
Baterie, balení po 2 ks.
Samozatmívací kazeta Speedglas
9100V, č.5/8/9-13.
Samozatmívací kazeta Speedglas
9100X, č.5/8/9-13
50 00 25
16 90 05
16 90 10
16 91 00
17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24
42 20 00
50 00 05
50 00 15
Popis
Díl č.
Samozatmívací kazeta Speedglas
9100XX, č.5/8/9-13
50 11 00 Svářečský štít Speedglas 9100 s
náhlavním křížem, bez kazety a
bočních průzorů
50 11 90 Svářečský štít Speedglas 9100 bez
náhlavního kříže, kazety a bočních
průzorů
50 18 00 Svářečský štít Speedglas 9100
s náhlavním křížem, bez kazety,
s bočními průzory
50 18 90* Svářečský štít Speedglas 9100 bez
náhlavního kříže, kazety, s bočními
průzory
52 60 00 Vnější ochranný zorník Speedglas
9100 - standard, 10 ks.
52 70 00 Vnější ochranný zorník Speedglas
9100 - odolný proti poškrábání, 10 ks.
52 70 70 Vnější ochranný zorník Speedglas
9100 - žáruvzdorný, 10 ks.
Popis
52 80 05
Vnitřní ochranný zorník Speedglas
9100V, 5 ks, 117x50.
52 80 15 Vnitřní ochranný zorník Speedglas
9100X, 5 ks, 117x61.
52 80 25 Vnitřní ochranný zorník Speedglas
9100XX, 5 ks, 117x77.
53 10 00 Držák baterií, balení po 2 ks
53 20 00 Vnější stříbrný štít Speedglas 9100
53 20 15* Záslepka bočních průzorů Speedglas
9100, 2 páry.
53 30 00 Náhlavní kříž Speedglas 9100.
53 60 00 Upevňovací mechanismus (čepy),
levý a pravý pro náhlavní kříž
Speedglas 9100.
53 61 00 Přední část náhlavního kříže
Speedglas 9100.
53 62 00 Zadní část náhlavního kříže
Speedglas 9100.
*) Prosím použijte část č. 50 18 90, když jsou požadovány nové boční průzory.
Přehled dílů
35
Doplňky
Každý svářeč je rozdílný a každý den může mít svářeč jiný
úkol. Jako uživatel 3M svářečských kukel nebo zorníků, máte
mnoho možností pomocí doplňků, které jsou k dispozici, aby
vám dodali maximální ochranu a pohodlí. Nová generace
několika krycích doplňků z materiálu odolného proti ohni
TecaWeldTM, vám pomůže ochránit proti roztaveným kovů,
jisker a plamenů. Oděvy z TecaWeldu (směs 75% bavlny
a 25% Kevlarových vláken) jsou testovány proti šlehajícím
plamenům EN533 (index 3/5*92C) proti dopadu částic kovů
EN 470 1 odstavec 6.2, proti roztavenému železu EN 531
odstavec 6.6 (klasifikace E1).
Speedglas 9100
16 90 05
Speedglas 9000
16 40 09
16 90 10
16 90 01
Svářečská kukla
9100
Svářečská kukla
9000
Ochrana hlavy
Barva
Díl č. 16 90 05
Černá
Díl č. 16 40 09
Černá/šedá
Ochrana krku
Colour
Díl č. 16 90 10
Black
Díl č. 16 90 01
Black/grey
Objednací informace
Povrchové krytí
16 91 00
Kapuce
Barva
Díl č. 16 91 00
Černá/šedá
Kompletní seznam doplňků najdete v sekci Seznam dílů.TecaWeldTM je obchodní
značka společnosti TenCate. KevlarTM je obchodní značka společnosti Dupont.
Přehled dílů
36
Svářečská kukla
Speedglas 9000
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
40 11 40
Svářečský štít Speedglas 9002D
č. 9/11 bez bočních průzorů.
Svářečský štít Speedglas 9002V
č. 9-13 bez bočních průzorů.
Svářečský štít Speedglas 9002X
č. 9-13 bez bočních průzorů.
40 16 70
Svářečský štít Speedglas s náhlavním
dílem 1 UL, bočními průzory a
kazetou 9002V č. 9-13.
Svářečský štít Speedglas s náhlavním
dílem 1 UL, bočními průzory
a kazetou 9002X č. 9-13.
40 11 70
40 11 80
40 16 80
Díl č.
Popis
40 18 40
40 18 70
40 18 80
Svářečský štít Speedglas 9002D
č.3-9/11 s bočními průzory.
Svářečský štít Speedglas 9002V
č. 9-13 s bočními průzory.
Svářečský štít Speedglas 9002X
č. 9-13 s bočními průzory.
43 20 00
16 50 10
16 50 10
16 50 20
16 60 20
40 11 95
40 18 95
40 11 00
40 16 00
40 18 00
16 50 20
43 20 15*
16 75 20
16 76 00
16 80 00
16 80 10
40 11 90
40 18 90
16 91 00
17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24
42 60 00
42 60 05
42 70 00
42 70 05
42 70 71
42 20 00
16 90 01
16 40 09
16 40 05
43 10 00
40 00 40
40 00 70
40 00 80
42 80 00
42 80 05
42 80 10
42 80 15
42 80 20
42 80 30
42 80 40
42 80 50
Doplňky a náhradní díly
Díl č.
Popis
Díl č.
16 40 05
16 40 09
Ochrana krku a uší, kožená - 3 díly.
Ochrana hlavy, černá/šedá TecaWeld,
velká.
Náhlavní kříž Speedglas s upínacími
šrouby.
Náhlavní kříž Speedglas Utility
s upínacími šrouby.
Náhradní upínací šrouby náhlavního
kříže.
Potní čelová páska, froté, 2 ks.
Potní čelová páska, froté, 20 ks.
Potní čelová páska, kožená.
Potní čelová páska, froté.
Chránič krku, 100% TecaWeld
černá/šedá.
Chránič hlavy a krku, exponované
plochy 100% TecaWeld.
Zvětšovací sklo 1.0
Zvětšovací sklo 1.5
Zvětšovací sklo 2.0
Zvětšovací sklo 2.5
Zvětšovací sklo 3.0
Kazeta 9002D 3-9/11.
Kazeta 9002V 9-13.
Kazeta 9002X 9-13.
40 11 00
16 50 10
16 50 20
16 60 20
16 75 20
16 76 00
16 80 00
16 80 10
16 90 01
16 91 00
17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24
40 00 40
40 00 70
40 00 80
Popis
Svářečský štít Speedglas 9000 bez
kazety, bez bočních průzorů.
40 11 90 Svářečský štít Speedglas 9000 bez
kazety a náhlavního kříže.
40 11 95 Vnitřní část svářečského štítu
Speedglas 9000, černá.
40 16 00 Svářečský štít 9000 s náhlavním křížem
1 UL a bočními průzory
40 18 00 Svářečský štít 9000 s bočními průzory.
40 18 90 Svářečský štít (kromě náhlavního kříže)
s bočními průzory.
40 18 95* Vnitřní část štítu Speedglas 9000
s bočními průzory, černá.
42 20 00 Baterie, 2 ks.
42 60 00 Vnější ochranný zorník Speedglas
9000, 10 ks, 42 01 50.
42 60 05 42 60 00, 200 ks.
42 70 00 Vnější ochranný zorník, proti
poškrábání, 10 ks, 42 01 00
42 70 05 42 70 00, 200 ks.
42 70 71 Vnější ochranný zorník žáruvzdorný,
10 ks, 42 01 70.
42 80 00 Vnitřní ochranné sklíčko Speedglas
9002D/9002V, 5 ks (42x91 mm),
42 02 00.
42 80 05 42 80 00, 200 ks.
Díl č.
Popis
42 80 10
Vnitřní ochranné sklíčko Speedglas
9000X, 5 ks, 42 02 10.
42 80 15 42 80 10, balení po 200ks.
42 80 20 Vnitřní ztmavovací sklíčko
9000D/9000V, 5ks, 1DIN.
42 80 30 Vnitřní ztmavovací sklíčko
9000X/9000XF, 5ks, 1DIN.
42 80 40 Vnitřní ztmavovací sklíčko
9000D/9000V, 5 ks, 2DIN.
42 80 50 Vnitřní ztmavovací sklíčko
9002X/90000XF, 5ks, 2DIN.
43 10 00 Kryt baterie, 2 ks.
43 20 00 Vnější stříbrný štít Speedglas 9000.
43 20 15* Záslepka bočních průzorů, 5 párů.
83 00 05 Souprava doplňků k 9002V: 3ks
vnějšího ochranného sklíčka, 2ks
vnitřního ochranného sklíčka,
1ks potní pásky
83 00 06 Souprava doplňků k 9002X: 3ks
vnějšího ochranného sklíčka, 2ks
vnitřního ochranného sklíčka,
1ks potní pásky
*) Prosím použijte díl č. 40 18 95 pro nové boční průzory.
Přehled dílů
37
Svářečská kukla
FlexView 9000
Díl č.
Popis
44 18 70
Svářečskýý štít Speedglas 9002V
9 13
s kazetou 9-13.
Svářečský štít Speedglas 9002X
s kazetou 9-13.
44 18 80
40 18 95
44 20 00
19 71 40
44 10 00 42 30 00
44 18 00
44 05 00
Doplňky a náhradní díly
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
19 71 40
19 71 41
Držák svářečské kazety.
Sada FlexView uzavírací mechanismus
držáků svářečského filtru.
Vnitřní část štítu Speedglas
s bočními průzory.
42 30 00
44 05 00
Ochranný zorník 120x90 mm, 10 ks
Sada FlexView pro montáž
do Speedglas 9000.
Střední díl, černý.
44 18 00
Svářečský štít s bočními průzory
bez kazety.
Stříbrný vnější díl sady FlexView.
40 18 95
44 10 00
44 20 00
Svářečská kukla
ProTop 9000
Díl č.
Popis
48 38 70
Svářečský štít s bočními průzory
a kazetou 9002V, 9-13 zatemnění.
Svářečský štít s bočními průzory
a kazetou 9002X, 9-13 zatemnění.
48 38 80
19 67 05
48 31 00
48 38 00
48 21 00
48 28 00
16 75 50
Doplňky a náhradní díly
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
16 75 50
Potní čelová páska pro Speedglas
ProTop (2 ks).
Bezpečnostní přilba, bílá.
Mušlové chrániče sluchu
Peltor H7/ Optime II.
Montážní část pro bezpečnostní přílbu.
19 71 31
48 21 00
Mechanismus pro svářečskou kuklu.
Svářečský štít pro kombinaci
s bezpečnostní přilbou, bez bočních
průzorů .
Svářečský štít Speedglas pro
kombinaci s bezpečnostní přilbou,
s bočními průzory.
19 67 05
19 70 00
19 71 30
19 71 31
19 71 30
48 28 00
19 70 00
48 31 00
48 38 00
Svářečský štít Speedglas
s bezpečnostní přilbou, bez bočních
průzorů.
Svářečský štít Speedglas ProTop
s bezpečnostní přilbou a bočními
průzory..
Přehled dílů
38
Svářečská kukla
Speedglas SL
70 60 00
70 11 20
16 75 20
16 76 00
16 80 00
16 80 10
72 70 00
72 60 00
42 80 00
42 80 05
16 91 00
17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24
70 50 10
70 00 20
17 10 31
70 62 02
73 10 00
16 90 01
42 20 00
70 11 90
16 40 05
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
16 40 05
16 75 20
16 76 00
16 80 00
16 80 10
16 90 01
16 91 00
Ochrana krku a uší, kožená (3 díly).
Potní čelová páska, froté, 2 ks.
Potní čelová páska, froté, 20 ks.
Potní čelová páska, kožená.
Potní čelová páska, textil, hnědá.
Chránič krku, černá/šedá, TecaWeld.
Kukla černá/šedá TecaWeld.
42 20 00
42 80 00
Baterie, 2 ks
Vnitřní ochranné sklíčko (42x91 mm),
5ks, 42 02 00.
Svářečká kazeta Speedglas SL,
zatemnění 8-13.
Svářečký štít Speedglas SL s kazetou,
zatemnění 8-13.
Svářečský štít (bez kazety a náhlavního
kříže).
Náhlavní kříž s upínacími šrouby.
70 60 00
Upínací šrouby pro náhlavní kříž
Speedglas SL.
Vnější ochranné sklíčko, standard,
5ks, 03 02 26.
Vnější ochranné sklíčko, proti
poškrábání, 5ks, 03 02 48.
Kryt baterií.
70 00 20
70 11 20
70 11 90
70 50 10
72 60 00
72 70 00
73 10 00
Spare parts for Speedglas™ Utility Welding Shield
Spare parts for 3M™ WS-300 Welding Shield
Part no.
Description
Part no.
Description
16 50 10
40 82 00
42 20 00
42 60 00
Headband with mounting details
Inner welding shield.
Battery pkg of 2.
Outer protection plate standard,
pkg of 10. Plate marking 42 01 50.
42 60 00, pkg of 200.
Inner protection plate, pkg of 5.
Plate marking 42 02 00.
42 80 00, pkg of 200.
Front, black.
43 20 01
BAT-01
BTH-01
CMF-10
HNS-15
WF-330
WF-331
WF-340
WFC-01
WLN-18
WSS-01
WSS-02
Welding filter batteries, pkg of 2.
Welding filter battery holder.
Comfort band for head band, pkg of 2.
Head band, pivot knob kit and comfort band.
3M welding filter, fixed shade 10.
3M welding filter, fixed shade 11.
3M welding filter, variable shade 10–12. WF-340
Inner protection plate, pkg of 5.
WF-331
Outer protection plate, pkg of 10.
WF-330
Welding shield without filter.
Welding filter retainer, pkg of 2.
42 60 05
42 80 00
42 80 05
43 20 01
40 82 00
WSS-02
16 50 10
WSS-01
WLN-18
WFC-01
CMF-10
42 20 00
42 60 00
42 60 05
42 80 00
42 80 05
BTH-01
HNS-15
BAT-01
Přehled dílů
39
Svářečská kukla
Speedglas 100
16 91 00
16 90 01
16 50 15
16 50 25
17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24
16 50 30
Díl č.
Popis
75 11 10
Svářečský štít s kazetou 100S-10,
č. 3/10.
Svářečský štít s kazetou 100S-11,
č. 3/11.
Svářečský štít s kazetou 100V,
č. 3/8-12.
75 11 11
75 11 20
77 60 00
77 70 00
77 70 70
75 00 10
75 00 11
75 00 20
42 80 00
42 80 05
42 80 20
42 80 40
73 10 00
17 10 17
42 20 00
70 60 00
77 20 00
77 20 01
16 40 05
16 75 20
16 76 00
16 80 00
16 80 10
75 12 90
75 13 90
75 14 90
75 15 90
75 16 90
70 50 10
75 11 90
75 11 00
Doplňky a náhradní díly
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
16 40 05
16 50 15
16 60 30
Ochrana krku a uší, kožená (3 díly)
Kompletní sestava náhlavního kříže.
Upevňovací mechanismus
pro náhlavní kříž.
Potní čelová páska, froté, 2 ks
Potní čelová páska, froté, 20 ks.
Potní čelová páska, kožená
Potní čelová páska, textil
Chránič krku, černý/šedý TecaWeld
Chránič hlavy a krku černý/šedý,
TecaWeld
Držák pro zvětšovací sklo
Zvětšovací sklíčko 1.0
Zvětšovací sklíčko 1.5
17 10 22
17 10 23
17 10 24
42 20 00
Zvětšovací sklíčko 2.0
Zvětšovací sklíčko 2.5
Zvětšovací sklíčko 3.0
Baterie, 2 ks
75 00 20
75 11 00
42 80 00
Vnitřní ochranné sklíčko, 5 ks,
42 02 00
Ztmavovací sklíčko, 1DIN, 5ks
Ztmavovací sklíčko, 2DIN, 5 ks
Headband with mounting details.
Mounting details for headband.
Kryt baterie
Kazeta Speedglas 100S-10, č. 3/10
Kazeta Speedglas 100S-11, č. 3/11
77 20 00
77 20 01
77 60 00
Kazeta Speedglas 100V, č. 3/8-12
Svářečský štít Speedglas 100,
bez kazety
Svářečský štít bez kazety
a náhlavního kříže
Vnější stříbrný štít Speedglas 100
Vnější černý štít Speedglas 100
Vnější ochranné sklíčko, standard,
10 ks
Vnější ochranné sklíčko, proti
poškrábání, 10 ks
Vnější ochranné sklíčko, žáruvzdorné,
10 ks
16 75 20
16 76 00
16 80 00
16 80 10
16 90 01
16 91 00
17 10 17
17 10 20
17 10 21
42 80 20
42 80 40
70 50 10
70 60 00
73 10 00
75 00 10
75 00 11
75 11 90
77 70 00
77 70 70
46 66 80
Přehled dílů
40
Svářečská kukla Speedglas 9000
s ochrannou dýchacích orgánů Adflo
44 66 80
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
44 66 00
Speedglas 9000 FlexView s boč.
průzory + Adflo, bez kazety
Speedglas 9000 FlexView s boč.
průzory + Adflo, včetně kazety 9002V.
Speedglas 9000 FlexView s boč.
průzory + Adflo, s kazetou 9002X.
Speedglas 9000 FlexView s boč.
průzory + Adflo, s bezpečnostní přilbou
bez kazety.
Speedglas 9000 FlexView s boč.
průzory + Adflo, s bezpečnostní přilbou
a kazetou 9002V.
Speedglas 9000 FlexView s boč.
průzory + Adflo, s bezpečnostní přilbou
a s kazetou 9002X.
46 66 00
Speedglas 9000 FlexView s boč.
průzory + Adflo, bez kazety.
Speedglas 9000 FlexView s boč.
průzory + Adflo, s kazetou 9002V.
Speedglas 9000 FlexView s boč.
průzory + Adflo, s kazetou 9002X.
Speedglas 9000 FlexView s boč.
průzory + Adflo, s bezpečnostní
přílbou, bez kazety.
Speedglas 9000 FlexView s boč.
průzory + Adflo, s bezpečnostní přílbou
a s kazetou 9002V.
Speedglas 9000 FlexView s boč.
průzory + Adflo, s bezpečnostní přílbou
a s kazetou 9002X.
44 66 70
44 66 80
44 68 00
44 68 70
44 68 80
46 66 70
46 66 80
47 66 00
47 66 70
47 66 80
83 70 00
83 71 10
83 40 00
83 40 05
83 40 10
83 40 12
83 40 13
83 40 03
83 50 05
83 71 20
83 32 06
83 80 30
83 60 00
83 60 10 83 70 10
83 80 20
83 40 00
83 76 20
83 20 10
83 50 00
83 31 01
83 72 42
83 75 42
83 20 30
83 72 42
83 76 21
83 73 00
Doplňky a náhladní díly
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
83 00 02
Souprava doplňků: potní čelová páska
(16 80 10) 2ks, vnější ochranné
sklíčko (42 60 00) 10ks, 1ks těsnící
roušky (43 40 01), předfiltr (83 60 10)
5ks a 1ks částicového filtru
(83 70 10).
Jednotka Adflo (dýchací trubice,
indikátor průchodu vzduchu, předfiltr,
lapač jisker, částicový filtr a baterie).
Jednotka Adflo (dýchací trubice,
indikátor průchodu vzduchu, opasek
předfiltr, lapač jisker, částicový filtr,
baterie a nabíječka baterií).
Kompletní jednotka Adflo (viz 83 20
30) ale s baterií Heavy-Duty.
83 31 01
83 32 06
Nabíječka Adflo.
Nabíječka Adflo pro 6 baterií,
pouze EU.
Dýchací hadice (standard).
Kryt dýchací hadice.
Dýchací hadice gumová.
Dýchací hadice + 25cm.
2x prodloužená dýchací hadice.
3x prodloužená dýchací hadice.
Opasek.
Přední kožená část opasku.
Lapač jisker.
Předfiltr, 5ks.
Předfiltr, 80ks.
83 70 00
83 70 10
83 70 20
83 70 80
83 71 10
83 71 20
83 72 42
83 73 00
83 75 42
83 76 20
83 76 21
83 80 20
83 80 30
Taška pro uložení jednotky Adflo.
Částicový filtr, P3.
Částicový filtr, P3, 20 ks.
Částicový filtr, P3, 80 ks.
Pachová vložka.
Pachová vložka - držák.
Filtr A1B1E1.
Filtr A1B1E1 a baterie Heavy-Duty.
Filtr A2.
Baterie (standard).
Baterie Heavy-Duty.
Indikátor proudění vzduchu.
Kryt filtru Adflo.
83 20 10
83 20 30
83 20 31
83 40 00
83 40 03
83 40 05
83 40 10
83 40 12
83 40 13
83 50 00
83 50 05
83 60 00
83 60 10
83 60 80
Přehled dílů
41
46 88 80
Svářečský štít Speedglas™ 3000
se systémem Fresh air™ C
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
44 88 00
Komplet Speedglas 9000 FlexView
s Fresh-air C, bez kazety.
Komplet Speedglas 9000 FlexView
s Fresh-air C, s kazetou 9002V.
Komplet Speedglas 9000 FlexView
s Fresh-air C, s kazetou 9002X.
Komplet Speedglas 9000 FlexView
s Fresh-air C, s bezpečnostní přilbou,
bez kazety.
46 88 00
Komplet Speedglas 9000
s Fresh-air C, bez kazety.
Komplet Speedglas 9000
s Fresh-air C, s kazetou 9002V.
Komplet Speedglas 9000
s Fresh-air C, s kazetou 9002X.
Komplet Speedglas 9000 s Fresh-air
C, s bezpečnostní přilbou, bez kazety.
44 88 70
44 88 80
44 88 80
44 89 00
46 88 70
46 88 80
47 88 00
85 90 01
85 90 04
85 21 53
85 10 10
85 21 55
85 10 11
ACU-02
85 21 56
85 41 10
ACU-01
85 70 00
80 60 00
85 21 58
85 30 62
85 21 10
85 20 10
85 21 15
85 20 15
Doplňky a náhradní díly
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
80 60 00
85 10 10
85 10 11
85 20 10
Opasek pro Fresh-air.
Y-spojka SR49/SR79.
Spojka SR49.
Regulátor tlak.vzduchu s varováním
s opaskem a úložnou taškou.
Regulátor tlak.vzduchu s varováním,
s opaskem, s hadicí a úložnou taškou.
Regulátor tlaku vzduchu s varováním
a úložnou taškou.
85 21 15
Regulátor tlaku vzduchu s varováním,
s hadicí a úložnou taškou.
Regulátor tlaku vzduchu s varováním,
s hadicí a úložnou taškou.
Spodní spojka regulátoru CEJN 342.
Rychlospojka přívodní hadice
CEJN 342.
Vzduchová hadice CEJN 220 1/4.
Dýchací hadice se spojkou (85 21 58).
85 41 10
85 70 00
85 90 01
85 90 04
ACU-01
ACU-02
Přívodní tlak. hadice 10m, komplet.
Úložná taška.
Filtrové tělísko 292 pro SR49/SR79.
Kit s těsněním SR49/SR79.
3M Filtrační jednotka Aircare - na zeď.
3M Filtrační jednotka Aircare
- na podlahu.
85 20 15
85 21 10
85 21 53
85 21 55
85 21 56
85 21 58
85 30 62
Přehled dílů
44 38 00
42
Svářečský štít Speedglas™
Constant s ochrannou dýchacích
orgánů
44 28 91
44 48 91
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
44 28 91
Svářečský štít Speedglas Constant
s rozvodem vzduchu a běžných
svářečských filtrem s tmavostí č. 11.
Běžný svářečský filtr
se zatemněním č. 11.
Komplet Speedglas Constant s Adflo
a zatemněním č. 11.
Komplet Speedglas Constant
s Adflo a s bezpečnostní přilbou,
zatemnění č. 11.
44 48 91
Svářečský štít Speedglas Constant
s rozvodem vzduchu, bezpečnostní
přilbou a běžným svářečským filtrem
se zatemněním č. 11.
Komplet Speedglas Constant
s Fresh-air C, bez kazety.
Speedglas Constant s bezpečnostní
přilbou, bez kazety a s Fresh-air C.
44 30 00
44 38 00
44 40 00
44 88 00
44 88 00
44 89 00
Svářečský štít Speedglas™ 9000
s ochrannou dýchacích orgánů
a s bezpečnostní přilbou
44 48 00
43 40 11
43 40 05
89 60 72
89 60 50
19 71 01
Díl č.
Popis
Díl č.
Popis
19 70 10
Mušlové chrániče sluchu
Peltor H7/ Optime II.
Adaptér mušlových chráničů sluchu
pro připevnění na přilbu.
Těsnící rouška pro komplet
s přilbou pro Adflo.
Horní kožené těsnění pro přilbu.
44 48 00
Svářečská kukla Speedglas FlexView
s rozvodem vzduchu a bezpečnostní
přilbou.
Svářečská kukla Speedglas
s rozvodem vzduchu a bezpečnostní
přilbou.
Přilba Peltor.
Pružina pro upevnění roušky k přilbě.
19 71 01
43 40 05
19 70 10
47 18 00
43 40 11
47 18 00
89 60 50
89 60 72
Peltor is a registred trademark of 3M.
Přehled dílů
43
Svá
Svářečský
štít Speedglas™ 9000
s oochrannou dýchacích orgánů
16 75 20
16 76 00
16 80 00
16 80 10
16 60 20
43 50 00
43 30 10
43 20 00
43 40 01
17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24
42 80 00
42 80 05
42 80 10
42 80 15
42 80 20
42 80 30
42 80 40
42 80 50
43 30 60
43 30 00
43 20 15
46 08 90*
46 08 00
44 28 00
42 20 00
43 10 00
40 00 40
40 00 70
40 00 80
16 40 09
42 60 00
42 60 05
42 70 00
42 70 05
42 70 71
16 40 05
16 90 01
16 91 00
Doplňky a náhradní díly
Díl č.
Popis
Díl č.
16 40 05
16 40 09
16 60 20
16 75 20
16 76 00
16 80 00
16 80 10
16 90 01
16 91 00
Ochrana krku a uší (3 díly).
Ochrana hlavy, TecaWeld, velká.
Náhradní upínací šrouby náhlav.kříže.
Potní čelová páska, froté, 2 ks.
Potní čelová páska, froté, 20 ks.
Potní čelová páska, kožená.
Potní čelová páska, textil.
Chránič krku černý/šedý, TecaWeld.
Chránič hlavy a krku (kukla)
černá/šedá TecaWeld.
Zvětšovací sklo 1,0 dioptrie
Zvětšovací sklo 1,5 dioptrie
Zvětšovací sklo 2,0 dioptrie
Zvětšovací sklo 2,5 dioptrie
Zvětšovací sklo 3,0 dioptrie
Kazeta 9002D, 9/11.
Kazeta 9002V, 9-13.
Kazeta 9002X, 9-13.
Baterie, 2 ks.
Vnější ochranné sklíčko,
standard 10 ks, 42 01 50.
42 60 00, 200 ks.
42 70 00
17 10 20
17 10 21
17 10 22
17 10 23
17 10 24
40 00 40
40 00 70
40 00 80
42 20 00
42 60 00
42 60 05
Popis
Vnější ochranné sklíčko, proti
poškrábání, 10 ks, 42 01 00.
42 70 05 42 70 00, 200 ks.
42 70 71 Vnější ochranné sklíčko, žáruvzdorné,
10 ks, 42 01 70.
42 80 00 Vnitřní ochranné sklíčko (42x91 mm)
9002D/9002V, 5 ks, 42 02 00.
42 80 05 42 80 00, 200 ks.
42 80 10 Vnitřní ochranné sklíčko (53x103 mm)
9002X/9000XF, 5 ks, 42 02 10.
42 80 15 42 80 10, 200 ks.
42 80 20 Ztmavovací sklíčko 9002D/9002V,
1DIN, 5 ks.
42 80 30 Ztmavovací sklíčko 9002X/9000XF,
1DIN, 5 ks.
42 80 40 Ztmavovací sklíčko 9002D/9002V,
2DIN, 5 ks.
42 80 50 Ztmavovací sklíčko 9002X/9000XF,
2DIN, 5 ks.
43 10 00 Kryt baterie, 2 ks.
43 20 00 Vnější stříbrný štít .
43 20 15* Záslepka bočních průzorů.
43 30 00 Náhlavní kříž s rozvodem vzduchu
pro Adflo.
Díl č.
Popis
43 30 10
43 30 60
43 40 01
43 50 00
44 28 00
Vzduchový kanál pro Adflo.
Náhlavní kříž bez kanálu pro Adflo.
Těsnící rouška.
Usměrňovač vzduchu.
Svářečský štít Speedglas FlexView
s rozvodem vzduchu, bez kazety.
46 08 00 Svářečský štít s rozvodem vzduchu
bez kazety.
46 08 90* Svářečský štít bez náhlavního kříže
a vzduchového kanálku.
* Prosím na náhradu bočních průzoru
použijte díl č. 46 08 90.
Pozn.: Pro použití svářečských štítů
Speedglas pro brousící aplikace si přečtěte
str. 31.
Přehled dílů
44
Ochranný štít
s Adflo™
89 90 20
89 90 21
89 90 25
89 90 20
Komplet Adflo s polykarbonátovým brusným štítem.
Komplet Adflo s acetátovým štítem.
Komplet Adflo, zatemnění štítu č. 5.
89 90 51
89 90 60
Doplňky a náhradní díly
Díl č.
Popis
80 30 10
80 30 60
80 40 05
89 10 13
89 90 30
89 90 31
89 90 35
89 90 40
89 90 41
89 90 45
89 90 51
89 90 60
Náhlavní kříž se vzduchovým kanálkem.
Náhlavní kříž bez vzduchového kanálku.
Rouška pro brusný štít s APC.
Suchý zip pro brusný štít, 2 ks.
Brusný štít s rozvodem pro Adflo, polykarb.. 80 30 60
Brusný štít s rozvodem Adflo, acetát..
Brusný štít s rozvodem Adflo, zatemnění štítu č. 5.
Náhradní štít s rouškou, polykarbonát..
Náhradní štít s rouškou, acetát..
Náhradní štít s rouškou, zatemnění štítu č. 5.
Horní část brusného štítu pro Adflo.
Ochranná folie pro brusný štít.
89 90 30
89 90 31
89 10 13
80 40 05
89 90 40
89 90 41
89 90 35
89 90 45
80 30 10
Ochranný štít
se systémem Fresh-air™ C
89 91 00
89 91 01
Komplet brusný štít (polykarb.) s tlak. regulátorem,
hadicí a opaskem.
Komplet brusný štít (acetát.) s tlak. regulátorem,
hadicí a opaskem.
89 91 00
Doplňky a náhradní díly
Díl č.
Popis
80 30 60
Náhlavní kříž se vzduchovým
kanálkem.
Rouška pro brusný štít s APC.
Tlak. hadice mezi opaskem
a brus. štítem, komplet.
Suchý zip pro brusný štít, 2 ks.
Ochranná folie pro brusný štít, 5 ks.
Brusný štít se vzduchovým kanálkem,
polykarb.
Brusný štít se vzduchovým kanálkem,
acetát.
Brusný štít se vzduchovým kanálkem,
se zatemněním č. 5.
Náhradní štít brusného štítu, polykarb.
Náhradní štít brusného štítu, acetát.
Náhradní štít brusného štítu,
zatemnění č. 5.
Horní část brusného štítu pro tlak.
vzduch.
80 40 05
85 30 56
89 10 13
89 90 60
89 91 30
89 91 31
89 91 35
89 91 40
89 91 41
89 91 45
89 91 51
89 91 35
80 30 60
89 91 51
89 90 60
85 30 56
89 91 45
89 91 30
89 91 31
80 40 05
89 10 13
89 91 40
89 91 41

Podobné dokumenty

Ochrana při svařování

Ochrana při svařování proudu, a clony 9 až 13 nabízí různé stupně ztmavení. Nyní se také nabízí možnost nastavit clonu jako fixní, včetně neztmaveného stavu (clona 3) pro broušení. Patentovaný pohodlný režim pro stehovac...

Více