Pomoc přidomácím násilí

Komentáře

Transkript

Pomoc přidomácím násilí
Pomoc ženám v Northamptonu a
Pomoc ženám ve Wellingboroughu a
East Northamptonshire
Wellingborough &
East Northamptonshire
V rámci měst Corby a Kettering je k dispozici azylový dům pro
ženy a jejich děti, které prchají před domácím násilím. Podporu
poskytuje sdružení Drop-In, službu Floating Support nabízí všem
obětem domácího násilí. Práce ve skupinách pro dospělé a děti.
NABÍDKA AZYLOVÉHO DOMU:
Northampton Women’s Aid –helpline 24 hod. denně 08451232311
DROP-IN / FLOATING SUPPORT:
Corby:
Corby Sunflower Centre, pátek 10:00 – 14:00 hod.
Pen Green Children’s Centre středa 13:00 – 16:00 hod.
Kontakt 07500038118
Kettering:
Hodiny pro veřejnost v pondělí dopoledne 9:00 – 11:00 hod.
Kontakt 07500038119
Helpline 24 hod. denně 01933224943
PRÁCE VE SKUPINÁCH:
Program Freedom je 12týdenní program pro všechny ženy, které zažívají
nebo zažily domácí násilí.
Středa 9:30 – 11:30 hod. – dětské středisko Pen Green Children’s Centre, Corby
Čtvrtek 10:00 – 12:00 hod. – školka Ronald Tree Nursery, Kettering
Program Stay Free, poskytování jako pokračování programu Freedom, aby
se zajistilo, že oběti zůstanou svobodné od domácího násilí.
Pátky – středisko Exeter Children’s Centre.
PODPORA DĚTÍ:
V rámci azylové skupiny můžeme nabídnout řadu skupin pro děti a mladistvé
ve věku nad 7 let, “Expect Respect“ je na míru šitý prostředek vyvinutý za
účelem používání ve výchovných zařízeních. Pro další informace se obraťte na
Northampton Women’s Aid 08451232311.
Městská rada obce Kettering
Služba Možnosti bydlení městské rady v Ketteringu
poskytuje poradenství a asistenci lidem, kteří jsou bez
domova nebo jsou bezdomovectvím ohroženi.
To zahrnuje poskytování rad ohledně bydlení a asistenci pro osoby, které trpí domácím
násilím, rozpadajícími se partnerskými vztahy nebo které žijí ve strachu ze zneužití. V
závislosti na Vašich okolnostech Vám skupina Možnosti bydlení nabízí řadu řešení, jak
zabránit ztrátě střechy nad hlavou včetně přístupu k azylovému ubytování, ubytování v
soukromém nájmu, vlastnictví nízkonákladového domu, sociálním bytům a poradenství v
oblasti hypoték.
Při určitých okolnostech Vám může skupina Možnosti bydlení také nabídnout program
chráněného bydlení, který má za cíl pomoci přeživším domácího násilí, aby zůstali ve svém
domově a cítili se bezpečně. Toho lze dosáhnout poskytováním dodatečných
bezpečnostních služeb a přizpůsobením nemovitosti. Pro vstup do programu chráněného
bydlení se obraťte prosím na skupinu Možnosti bydlení ve středisku Northern Sunflower
Centre.
Corby a Kettering
Pomoc přidomácím násilí
a sexuálním násilí
NÍ
UTRPE
SVOJE
I
IT SAM
E SE CÍT
ÍT
S
U
M
E
EJTE
CHOVÁV
NES
N
Jestli máte potíže s bydlením, první krok je obrátit se na nás telefonicky pod číslem
01536 410333 a vyjednat si termín rozhovoru s některým z našich poradců ze
skupiny Možnosti bydlení, který může být veden po telefonu i osobně. Domluvte si
s námi termín co nejdříve, když máte pocit, že se dostáváte do potíží s bydlením.
Bezplatné důvěrné služby
Kontaktní centrum pro oběti
sexuálních útoků Serenity
poskytované kvalifikovanými
odborníky a dobrovolníky
Cílem střediska Serenity je poskytnout rozsáhlé služby
mužům, ženám a dětem, které se staly obětí závažného
sexuálního útoku. Služby jsou dostupné po celý rok bez
přestávky 24/7/365 a pokrývají hrabství Northamptonshire. Zahrnují forenzní lékařské
vyšetření, posouzení zdravotních rizik (sexuálních, mentálních, emocionálních) a převody
na příslušné lékaře, následuje podpora a poradenství nezávislých poradců pro oběti
sexuálního násilí (ISVA) a pomoc pro policejní protokoly. Přihlášení z vlastního rozhodnutí
akceptujeme u osob starších 15 let.
Highfield Clinical Care Centre, Cliftonville Road, Northampton NN1 5BU
Tel: 01604 745005 Fax: 01604 745001
Web: www.serenitynorthants.co.uk Email: [email protected]
Helpline 24 hod. denně: 01604 601713
Call today 01536 464603
Home Start
Program Home Start ve městě Corby podporuje rodiny, alespoň s
jedním dítětem mladším 5 let tak, že jim poskytne dobrovolníka,
který Vás může u Vás doma navštěvovat na dobu 2 – 3 hodin
týdně.Je mnoho důvodů, proč rodiny potřebují podporu, od izolace
přes depresi až po problémy ve vztazích.
Pokud máte dojem, že by se Vám podpora programu Home Start hodila, promluvte si o
tom s Vaší pečovatelkou nebo lékařem nebo nám prostě zavolejte.
Home-Start v oblasti Corby
Tel: 01536 409612 Email: [email protected]
Web: www.homestartcorby.org.uk
Home-Start v oblasti Kettering
The Zone, William Knibb Centre, Montagu Street, Kettering NN16 8AE
Tel: 01536 484318
Spolek Bezpečná obec Corby si uvědomuje, že je domácí násilí
vážný problém, který má negativní dopad na kvalitu života
jednotlivců, rodin i obcí. Proto budeme při naší práci ve spolku
využívat veškerá práva a prostředky, cywilnych, trestněprávní i
občanská, abychom mohli zaujmout nekompromisní postoj proti.
Ve spolupráci s partnery a dalšími specialisty poskytujícími služby Vám budeme
poskytovat odpovídající podporu.
Pro více informací se obraťte na tým spolku Bezpečná obec
pod tel.-č. 01536 464603
Mob: 07935 402179
Email: [email protected]
Krizové centrum pro oběti znásilnění a
incestu (NRICC)
Krizové centrum pro oběti znásilnění a incestu v hrabství
Northamptonshire (NRICC) je místní dobročinný spolek zaměřený na
podporu lidi, kteří se stali obětí sexuálního násilí, ať již nedávno nebo v
minulosti. Většina (90 %) našich uživatelů služeb jsou ženy a dívky. Jsme
aktivní od roku 19861986, jsme registrovaní jako dobročinný spolek
(pod č. 297043) a nabízíme: poradenství, fyziologickou podporu, citovou podporu, právní
pomoc a podporu nezávislých poradců pro oběti sexuálního násilí (ISVA).
Nabízíme naše služby ve městech Kettering a Corby a využíváme spolupráci, abychom
zajistili, že budou potřeby sexuálně zneužitých žen a dívek, mužů a chlapců zohledněny i
ze strany jiných služeb.
Northamptonshire Rape and Incest Crisis Centre,
184-186 Billing Road, Wantage Gate, Northampton, NN1 5RU
Tel: 01604 250721
Spolek Bezpečná obec Corby
Středisko Northamptonshire Sunflower
Středisko Slunečnice v Northamptonshire poskytuje bezplatné služby.
Nabízí praktickou podporu a poradenství všem, kteří jsou nejvíce
ohroženi domácím násilím. Ve spolupráci s místními agenturami Vám
pomůžeme získat správnou podporu pro zlepšení Vaší bezpečnosti a
bezpečnosti Vaší rodiny.
Podporu nabízíme v osobních rozhovorech i po telefonu a máme pobočky v Ketteringu i
v Corby.
Když potřebujete poradit, obraťte se na
01536 204691 nebo 01604 233684
Wsparcie Ofiar – Victim Support
Organizace Victim Support – Podpora obětem – je celostátní
dobročinný spolek, který poskytuje citovou a praktickou
podporu lidem dotčeným trestnými činy – obětem, svědkům,
jejich rodinám a přátelům. Naše služby jsou bezplatné a
důvěrné. Uvítáme, když se na nás obrátíte z vlastní vůle, a
hlášení na policii není nutné. Podpora obětem je poskytována v osobních rozhovorech na
vhodných místech po dohodě, telefonicky, e-mailem nebo písemně. Organizace Victim
Support nabízí podporu u soudu a může zařídit návštěvy před jednáním za účelem
zvyknutí se.
Kontakt: Victim Care Team (pro nové přihlášky)
Po – pá 8:00 – 20:00, So 9:00 – 17:00; 0300 303 1947
Služby obětem: 01536 417119
Služby svědkům: 01933 443688 pro městské soudy, 01604 603978 pro
Korunní soud.
Corby Housing Options Team
Skupina Možnosti bydlení je v rámci městské rady v Corby
zodpovědná za: poradenství v otázkách bydlení,
bezdomovectví, bydlení s péčí a evidenci bytů.
Jednotka Ochrana veřejnosti a mezilidské násilí
Jednotka Ochrana veřejnosti a mezilidské násilí v rámci policie
města Northamptonshire nabízí odborné znalosti a vyšetřování ve
vztahu k ochraně ohrožených osob a je zodpovědná obzvláště za
bezpečnostní problémy spojené s jednotlivci, jejich rodinami a
pachateli násilí.
Fax: 0871 977 0275
Kontakt na northamptonshirskou policii je na čísle 101 a v případě
nouze na čísle 999.
Corby Borough Council, The Corby Cube,
Parkland Gateway, George Street, Corby, NN17 1QG
Tel: 01536 464626/27/28
Face to face – jediné kontaktní místo na The Corby Cube
Zeptejte se na poradce v oblasti bydlení.

Podobné dokumenty