10. aukční salon výtvarníků

Komentáře

Transkript

10. aukční salon výtvarníků
10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ
347 dárců pro Konto BARIÉRY
Nadace Charty 77
Konto BARIÉRY
Sýkora Zdeněk / Barevná struktura, 1967/2009, 70 x 70 cm, serigrafie
Color Structure, 1967/2009, 70 x 70 cm, serigraph
10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ
347 dárců pro Konto BARIÉRY
pod záštitou primátora hl. m. Prahy
Generální sponzor
© Nadace Charty 77
Konto BARIÉRY
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
tel.: 224 214 452, 224 230 216
[email protected]
Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY
DĚKUJE 347 DÁRCŮM ZA VĚNOVANÁ UMĚLECKÁ DÍLA
generálnímu sponzorovi
hlavním partnerům
mediálním partnerům
a partnerům, kteří nám pomohli se zajištěním výstavy a aukce
Architektonický ateliér Petr Keil
ASTRON studio CZ, a.s.
Avionpostproduction s.r.o.
Gabriel Urbánek
Galerie Pokorná, s.r.o.
Inter-Kontakt-Grafik
DANA JODASOVÁ, pasparty a rámy
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o
Microsoft ČR
Rámování Čvančara a Houska
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Univerzita Karlova Praha
Vinařství LAHOFER, a.s.
Vážení přátelé výtvarného umění a charity zvlášť
už po desáté pořádáme tuto bohulibou akci, v které se potkávají výtvarní umělci
s veřejností a to ne ledajakou. Když někdo miluje umění a zároveň charitu, když se navíc
utkává v soubojích okořeněných emocemi a také trochu rivalitou, jistě nejde
o všedního člověka. Snad proto je na konci aukce mnoho spokojených: nových
majitelů kvalitních výtvarných děl, mnoho obdarovaných, jimž peníze získané dražbou
usnadní jejich těžký osud, stejně jako umělců, kteří mohli projevit svou šlechetnost tím,
že darovali svá díla.
Tím že vydražíte obraz, sochu, krásný objekt, který vás zaujal, dáte mu zároveň zvláštní
kouzlo. Kouzlo příběhu, jak se k vám dílo dostalo. Podělím se s vámi o příběh svůj:
Ing. Evžen Hart
místopředseda Správní rady
Nadace Charty 77
Na výstavu k prvnímu aukčnímu salonu výtvarníků jsem přivedl jednoho svého dobře
zabezpečeného přítele, kterému jsem vyprávěl, že jsem okouzlen prostou kresbou tuší
od Jiřího Šlitra. Na obrázku bylo náměstí v Bruselu, pasparta byla vystřižena z krabice od
bot a celé to bylo v nejprostším dřevěném rámečku. Vyvolávací cena 500 Kč. Když
jsem se ptal přítele, co bude dražit on, mezi jinými zmínil onoho Šlitra. Byl jsem dotčen
a přísahal jsem, že ho přijde řádně draho. Na aukci jsem si sedl vedle jeho zástupce,
a když přišla položka na řadu, oba jsme zvedli ruce a drželi je nahoře. Když se cena
vyšplhala přes 25 000, tak jsem to vzdal. V tu chvíli začal dražit ještě někdo jiný na druhé
straně místnosti a nakonec dílo získal, tuším za 28 000 Kč. Měl jsem pocit určitého
zadostiučinění, že obraz, který mi chtěl přítel „vyfouknout”, nakonec neměl. Pointa byla
sladká, obrázek jsem dostal darem k Vánocům. Onen další dražitel byl totiž ze stejné
„stáje” jako můj soused. Tak mám doma krásný prostý obraz s krásnou historkou.
Přeji vám všem, kteří budete dražit, aby vás naplnil pocit uspokojení, neboť každá koruna
kterou vydáte, jde na dobrou a potřebnou věc.
Zároveň mi dovolte poděkovat všem organizátorům a také výtvarníkům, kteří věnovali
svá díla. Přeji nám všem, abychom postoupili o další krůček v odstraňování bariér.
Evžen Hart
místopředseda Správní rady Nadace Charty 77
7
Vážení přátelé,
mám opět tu čest přivítat Vás na již tradičním aukčním salonu výtvarníků Konta
BARIÉRY. V letošním roce se jedná o jubilejní 10. ročník již tradiční akce, která si od roku
1993 našla řadu příznivců a podporovatelů, a je mi ctí, že mezi ně dlouhodobě patří
UniCredit Bank.
Osobně jsem podporovatelem umění a vždy ocením příležitost shlédnout ukázky umění
současného i toho s dřívějším datem vzniku. Jedinečné spojení myšlenky na podporu
handicapovaných pomocí dražby uměleckých děl výtvarníků se již v minulosti ukázalo
být velmi přínosné. Napovídá tomu i doposud získaná částka přesahující 33 mil. korun,
která byla rozdělena na projekty obohacující život znevýhodněným lidem alespoň do
té míry, aby se mohli radovat ze života jako my ostatní.
Pevně doufám, že se podaří překonat dosavadní rekord aukce 625 tisíc korun, za něž
se vydražilo zatím nejdražší dílo. Každoročně se v kolekci objeví díla od 300 autorů,
a proto bude z čeho vybírat. Česká veřejnost si postupem času pomalu nalézá vztah
k umění, který v dobách minulých zapadal do pozadí všedního života. Myslím si, že
akce jako aukční salon výtvarníků napomáhají jak umění, tak těm, kteří musí
každodenně zdolávat své bariéry.
Ing. Jiří Kunert
předseda představenstva
a generální ředitel
UniCredit Bank Czech
Republic, a.s.
Věřím, že letošní ročník přinese výjimečná umělecká díla, která se zapíší do historie
českého umění. Stojí před námi velká výzva. Najít nové majitele krásných uměleckých
děl i v době, která příliš nepřeje ekonomickému vývoji. Při pohledu na celou kolekci
prací vystavujících umělců ovšem nemusí být nesplnitelný cíl, aby si každý kousek našel
svého majitele.
Dražba, jako slovo samotné vyvolává v bankéři jakýsi negativní pocit určité ztráty, přináší
silné emoce a souboj o draženou věc. Avšak v tomto případě doufám, že souboje
budou co nejdelší a že se podaří dosáhnout vysokých částek, které budou věnovány
na projekty Konta BARIÉRY.
Závěrem bych rád popřál mnoho úspěchu dražitelům, umělcům a organizátorům
10. ročníku aukčního salonu, dále pak hodně odvahy a odhodlání v aukci samotné.
Sám sobě jsem si dal v minulosti úkol – připomínat si, nakolik je důležité bourat ony
pomyslné bariéry, které pro nás pro všechny zmenšují svět kolem nás. Myslím si,
že současná charitativní činnost UniCredit Bank je dostatečným důkazem.
Jiří Kunert
předseda představenstva UniCredit Bank
9
DARY UMĚLCŮ
Adamec David
1. 3. 1969 Zlín
1991 – 1996 FF UK Praha (dějiny umění)
1995 – 2000 AVU Praha (J. David, M. Knížák, M. Bielický)
1998 – 1999 stáž na Australian National University
v Canbeře
Malíř. Zastoupen v domácích a zahraničních sbírkách.
Žije a tvoří v Praze.
Motorka, 2008, 70 x 100 cm,
sítotisk, autorský tisk
Adensamová Blanka
24. 11. 1949 Turnov
SUPŠS Železný Brod
1970 – 1976 VŠUP Praha (S. Libenský)
Malířka, sochařka. Vystavuje od roku 1977. Za svou tvorbu
získala mezinárodní ceny a uznání; 1984 Glass ´84, Tokyo,
Japan, 2007 International Exhibition of Glass, Kanazawa,
Japan a další. Její dílo je zastoupeno ve veřejných a soukromých sbírkách doma, v Evropě, USA a v Japonsku.
Sen a skutečnost – zikkurat, 2010,
40 x 20 x 20 cm, tavené sklo
Ambrosová Helena
30. 8. 1934 Liptovský Mikuláš
1953 – 1959 VŠUP Praha (K. Svolinský)
Malířka. Kromě figurální malby a zátiší je trvalým námětem
její tvorby zmizelý starý Most. Vystavuje doma i v zahraničí.
Je zastoupena v soukromých sbírkách doma i ve světě.
Básnicky bydlelo dítě, 1968/2010,
84 x 69 cm, olej na plátně
10
Anderle Jiří
14. 9. 1936 Pavlíkov u Rakovníka
1955 – 1961 AVU Praha (A. Pelc, V. Silovský)
1969 – 1973 VŠUP Praha (Z. Sklenář)
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1966. V letech
1982 a 1984 bylo jeho dílo prezentováno v Centrální expozici Bienále v Benátkách. Získal řadu prestižních mezinárodních cen. Jeho dílo je součástí sbírek předních světových
muzeí (např. Metropolitní muzeum a Muzeum moderního
umění New York, Centre Georges Pompidou Paříž aj.). Od
roku 2003 je retrospektiva jeho díla společně se sbírkou primárního umění Afriky vystavena v Pelleově vile v Praze.
Beatrice a Dante, 1987, 48 x 65 cm, lept, koláž,
varianta s kresbou
Aubrechtová Pavla
21. 2. 1946 Praha
1960 – 1964 SOŠV Praha
1964 – 1970 VŠUP Praha (F. Muzika)
Malířka, grafička, kolážistka. Vystavuje od roku 1971.
Členka Umělecké Besedy. Její práce jsou zastoupeny ve
sbírkách doma i v zahraničí (NG Praha, Stichting O.K.K.
Oostzaan Nizozemí, Japonsko aj.).
Bez názvu, 2002, 60 x 42 cm, koláž
Axmann Mikoláš
24. 2. 1955 Prostějov
1978 – 1983 AVU Praha (L. Čepelák)
Grafik (kamenotisky, monotyp), kreslíř. Inspiruje se přírodou,
ale vytváří i figurální kompozice a portréty. Grafický přístup
uplatnil i v realizacích do architektury. Vystavuje od roku
1983. Člen skupiny Corpora S. Je zastoupen v domácích
i zahraničních sbírkách (např. National Gallery of Art Washington).
Kytarista ze Siamu, 2010, 79 x 65 cm, kamenopis
Na kraji města, 2009, 79 x 65 cm, kamenopis
Balcar Martin
15. 7. 1957 Praha
1988 – 1994 VŠUP Praha (J. Solpera)
Malíř, grafik, typograf. Vystavuje od roku 1978 doma i v zahraničí. Získal přední ocenění v oboru knižní tvorby. Zastoupen v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Bez názvu, 1999, 70 x 50 cm, olej na plátně
Bartáková Libuše
8. 8. 1939 Praha
1954 – 1958 VPŠ Praha
Soukromé výtvarné vzdělání
Malířka, okrajově se věnuje i grafice a paličkované krajce.
Členka skupiny Tolerance a SVČR. Od roku 1990 účast na
desítkách kolektivních i samostatných výstav. Její četná
díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Evropě i zámoří.
Spirála, 2008, 100 x 105 cm, olej na plátně
Bednářová Ivana
7. 1. 1957 České Budějovice
PF Jihočeské univerzity České Budějovice
Soukromá studia u prof. Zdeňka Sklenáře
a malíře Josefa Istlera
Malířka, věnuje se i kresbě a grafice. Členka uměleckého
sdružení LUGH Praha. Je autorkou oltářního obrazu v kostele sv. Petra a sv. Pavla ve Zdechovicích. Vystavuje od
roku 1986 na samostatných i společných výstavách.
Zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Kouzlení, 2010, 40 x 35 cm, olej na plátně
Beldová Alena
28. 8. 1955 Praha
1979 – 1985 VŠUP (B. Felcman)
Malířka, autorský tisk na textil. Vystavuje od roku 1985. Její
díla jsou zastoupena v soukromých domácích i zahraničních sbírkách. Členka skupiny Žararaka. V současné době
se věnuje malbě krajiny.
Cesta v Provence, 2006, 75 x 60 cm, olej na plátně
Beneš Karel
1. 5. 1932 Vlčnov
1950 – 1955 VŠUP Praha (A. Strnadel)
Grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1956. Je zastoupen
v galeriích a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Katedrála, 2005, 79 x 57 cm, litografie
Verbuňk, 2007, 65 x 50 cm, litografie
Benešová Daniela
27. 9. 1929 Klatovy
1949 – 1954 VŠUP Praha (E. Filla, A. Strnadel)
Malířka, ilustrátorka, grafička. Vystavuje od roku 1966
doma i v zahraničí.
Mezi dnem a nocí, 2010, 84 x 63 cm, litografie
Sluneční prostor, 2007, 49 x 36 cm, litografie
Benetka Karel
6. 9. 1938 Praha
1959 – 1968 soukromá studia (V. Vraštil, F. Nedvěd,
J. Koukolský)
1984 – 1987 SOŠV Hollarova Praha
Malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, básník a spisovatel.
Vystavuje od roku 1965, člen skupiny Nezávislí. Zastoupen
v mnoha domácích i zahraničních sbírkách.
Dům architektův, 2008, 45 x 60 cm, olej na plátně
Bičovská Jaroslava
8. 12. 1945 Brandýs nad Labem
1960 – 1964 SPŠG Praha
Grafička, malířka a ilustrátorka. Vystavuje od roku 1975.
Zastoupena ve sbírkách doma i v zahraničí.
Naděje, 2010, 70 x 60 cm, olej na plátně
Bílek Michael
22. 10. 1942 Turnov
1963 – 1969 AVU Praha (K. Hladík)
1969 – Stuttgart (O. H. Hajek)
Sochař, restaurátor. Vystavuje od roku 1967. Je zastoupen
ve veřejných i soukromých sbírkách doma i ve světě.
Karkulka, 2010, 105 x 40 cm, kolorované dřevo
11
Bílková Alena
13. 6. 1946 Ústí nad Labem
1964 – 1969 VŠUP Praha (S. Libenský)
Grafička, sklářská výtvarnice. Vystavuje od roku 1969. Zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Z cyklu Křídla – Fragmenty, 2004, 100 x 70 cm, koláž
Bím Tomáš
12. 11. 1946 Praha
Autodidakt, vyučen tiskařem
Grafik, malíř, ilustrátor. Vystavuje od roku 1976. Romantiku
ve svých obrazech a grafikách nehledá v průkopnických
dobách začátku techniky, ale v současnosti. Zastoupen
v domácích i zahraničních sbírkách.
Moet, 2008, 50 x 58 cm, litografie
Mochomůrky, 2009, 61 x 48 cm, litografie
Blabolilová Marie
4. 3. 1948 Praha
1963 – 1967 SOŠV Praha
1967 – 1973 AVU Praha (F. Jiroudek, J. John, L. Čepelák)
Malířka, grafička. Její díla jsou zastoupena ve veřejných
i soukromých sbírkách. V roce 2004 získala Cenu Vladimíra
Boudníka.
Čtyři zahrady, 2010, 45 x 63 cm, lept
Na samotě u lesa, 2010, 62 x 45 cm, lept
Bláha Václav
1. 4. 1949 Praha
1968 – 1974 AVU Praha (A. Paderlík)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1972 na samostatných
i společných výstavách doma i ve světě. Člen Volného
sdružení 12/15 a SVU Mánes. Je zastoupen v NG Praha
a dalších veřejných a soukromých sbírkách
v ČR i v zahraničí.
Bez názvu, 2009, 30 x 35 cm, akryl na plátně
Blažíček František
16. 9. 1956 Havlíčkův Brod
1974 – vyučen sklářem ve Světlé nad Sázavou
1977 – 1980 SOŠV Praha
1999 – 2000 pedagogická činnost
Sochař, malíř. Vystavuje od roku 1975, přes osmdesát výstav doma i v zahraničí. Čestný člen mezinárodního sdružení Euroateliér. Svou tvorbu obohatil o plastiky ze dřeva,
smalty a vitráže. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách
doma i v zahraničí.
Čichači květin, 2009, 75 x 90 cm, olej na desce
Bohdanová Blanka
4. 3. 1930 Plzeň
Členka Nového sdružení pražských malířů.
Herečka Národního divadla v Praze. Malířka. Malbě a grafice se věnuje od poloviny 70. let. Řada samostatných výstav doma i v zahraničí.
Zastoupena v zahraničních sbírkách.
Západ slunce, 2009, 40 x 45 cm, olej na plátně
Bolf Josef
7. 10. 1971 Praha
1990 – 1998 AVU Praha (J. Načeradský, V. Kokolia, V. Skrepl)
1995 – stáž v Kongsthögskolanu, Stockholm
1996 – stáž na Akademie der bildende Künste ve Stuttgartu
Malíř. V letech 1996 – 2002 byl členem výtvarné skupiny
Bezhlaví. Vystavuje od roku 1998 na samostatných i skupinových výstavách doma i v zahraničí. Zastoupen v soukromých sbírkách doma a ve světě.
Z cyklu Velké obličeje, 2002/2004, 70 x 100 cm,
akryl na papíře
Born Adolf
12. 6. 1930 České Velenice
1950 – 1953 VŠUP Praha
1953 – 1956 AVU Praha (A. Pelc)
Grafik, ilustrátor, karikaturista. Věnuje se také scénografii
a kreslenému filmu. Vystavuje od roku 1958. Získal řadu
mezinárodních ocenění. Je zastoupen v našich i zahraničních veřejných a soukromých sbírkách.
Zvíře, které Brehm nepotkal, 2009, 60 x 70 cm, litografie
12
Bořecký Karel
23. 1. 1932 Lens, Francie
1952 – 1958 VŠUP Praha (katedra malby a grafiky,
S. Ulman)
Malíř. Vystavuje na samostatných výstavách doma
a v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena ve veřejných
i soukromých sbírkách doma a ve světě (Francie, Švýcarsko,
Belgie, USA, Německo, Kuvajt).
Bradáček Lukáš
18. 4. 1964 Praha
1978 – 1982 SOŠV Praha
1982 – 1988 VŠUP (monumentální malba)
Zabývá se malbou, sochařstvím, skleněnou vitráží a realizacemi v architektuře. Vystavuje od roku 1987. Jeho práce
jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Sedmikráska II., 2009, 70 x 70 cm, akryl na plátně
Novodobé varhany, 1963, 80 x 60 cm, olej na plátně
Boška Jindřich
12. 1. 1931 Vlachovo Březí
Soukromá studia (J. Boška, F. Gross, V. Boukal, T. Bechník)
1970 – 1991 jevištní výtvarník Horáckého divadla Jihlava
Malíř, grafik, scénograf. Vystavuje od roku 1960. Člen skupin
Současnost, Klub konkretistů, TT Klubu výtvarných umělců.
Jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných a soukromých
sbírkách doma i v zahraničí.
Barevná skladba (variace vln), 2010, 94 x 65 cm,
akryl a tempera na plátně
Variace trojúhelníků, 2009, 54 x 43 cm,
alchymáž a rytá kresba
Bouda Jiří
5. 5. 1934 Praha
1953 – 1959 VŠUP Praha (K. Svolinský)
Grafik, malíř. Vystavuje od roku 1959. Ústředním motivem
jeho tvorby je svět železnice a česká krajina. Jeho práce
jsou zastoupeny ve sbírkách doma i v zahraničí.
Rozcestí, 2010, 43 x 50 cm, barevná litografie
Východ slunce, 2010, 42 x 52 cm, barevná litografie
Brabenec Jaromír E.
4. 8. 1934 Horní Počernice
Soukromá výtvarná studia u prof. M. Holečka
Od roku 1968 švédský exil
1968 – 1969 Konstfackskolan Stockholm
1990, 1994 stáže ve výrobně ručního papíru Lessebo Bruk AB
Malíř, věnuje se i uměleckému smaltu. Členem SČVU. Zastoupen v řadě veřejných a soukromých sbírkách.
Brázda Pavel
21. 8. 1926 Brno
1946 – 1949 AVU Praha (v roce 1949 vyloučen
z politických důvodů)
Malíř, ilustrátor. První společná výstava s Věrou Novákovou
mu byla povolena v roce 1977. Samostatně mohl vystavovat až po listopadu 1989. V roce 1992 obdržel Cenu Revolver Revue. Od roku 2000 zastoupen svými díly v NG Praha.
Pohled do konečné nicoty, 2009, 42 x 28 cm,
digitální grafika 1/10
Slunce na hlavě, 2009, 42 x 30 cm, digitální grafika 1/10
Brichcín Roman
28. 10. 1958 Plzeň
1976 – 1980 studium kresby a malby u Jiřího Zemana
a akad. mal. Dany Puchmarové
1980 – 1985 PF UK Plzeň (katedra výtvarné výchovy)
Kreslíř a malíř. Vystavuje od roku 1988 doma i v zahraničí.
Zastoupen v domácích i světových sbírkách.
Četná prestižní ocenění.
Malíř, 2009, 40 x 40 cm, olej na dřevotřísce
Brichcínová Dagmar
7. 9. 1957 České Budějovice
1976 – 1981 ČVUT Praha
Malířka, grafička, zabývá se i konceptuálním uměním.
Samostatné a kolektivní výstavy doma i v zahraničí. Její
dílo je zastoupeno ve veřejných i soukromých sbírkách.
Kompozice, 2007, 64 x 46 cm, dřevotisk
Rozloučení (Avsked), 1989, 88 x 64 cm, serigrafie
13
Brunton Vladimír
8. 7. 1961 Praha
K fotografickému řemeslu ho přivedl jeho děda. Působil
jako asistent filmové a televizní kamery v ČT, poté si otevřel
vlastní videostudio. Posledních 10 let se věnuje umělecké
velkoformátové fotografii. Studuje staré ušlechtilé fotografické procesy, hlavně platinotisk. Jeho snahou je pokračovat v duchu Drtikolovy tvorby svým vlastním modernějším
způsobem.
Cafe cafe, 2000, 60 x 75 cm,
stříbrná želatina na plátně, tónováno
Budíková Jana
12. 6. 1946 Praha
1965 – 1971 VŠUP Praha, DAMU Praha
Malířka, grafička. Vystavuje od roku 1972.
Členka Asociace volné grafiky.
Zastoupena v soukromých sbírkách.
Struktura, 2010, 66 x 76 cm, olej, akryl na plátně
Cabaniss Catherine
11. 3. 1940 Birmingham, Alabama
University of Alabama at Birmingham – Birmingham,
Alabama, B.F.A.
Art Students League, New York
Malířka. Vystavuje od roku 1985 na samostatných i skupinových výstavách převážně v USA a v Česku. Za své práce
získala řadu ocenění. Podílela se i na výzdobě renovovaného letiště v Birgminghamu. Její díla jsou zastoupena ve
veřejných sbírkách v USA a v NG Praha. V letech 2004 –
2006 pobyt v Praze, manželka tehdejšího velvyslance USA.
Hops, 2004, 105 x 90 cm, olej na plátně
Cajthaml David
11. 1. 1959 Praha
1979 – 1985 VŠUP Praha (architektura, scénografie,
J. Svoboda)
Malíř, architekt, scénograf, výtvarník. Vystavuje od roku
1985 na samostatných i skupinových výstavách doma
i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno ve veřejných i soukromých sbírkách doma a ve světě.
Autoerotika, 2009, 40 x 50 cm, linoryt
14
Cilková Zuzana
15. 1. 1955 Trutnov
1970 – 1974 SUŠ pro zpracování drahých kovů a kamenů
Turnov
Malířka. Začala vystavovat v roce 1990. Její práce je
zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Vodní kosatec, 2005, 30 x 22 cm,
olej na plátně
Císařovská Vendula
30. 7. 1950 Praha
1971 – 1977 AVU Praha (B. Slánský, R. Ondráček)
Malířka. Vystavuje od roku 1975. Její práce jsou zastoupeny ve veřejných a soukromých sbírkách.
Západ slunce, 2010, 12 x 8 cm, olej na plátně
Císařovský Petr
18. 3. 1950 Praha
1969 – 1975 VŠUP Praha (J. Malejovský, J. Soukup,
B. Hanák)
Sochař. Vystavuje od roku 1988. Věnuje se převážně práci
s kovaným železem. Jeho díla se samostatně uplatňují ve
významných veřejných prostorách a v architektuře.
Místo, 2007, 26 x 20 x 13 cm,
kolorované železo
Copps Marie
19. 9. 1970 Tachov
Autodidakt. V roce 1999 odcestovala do kanadského
Toronta.
Módní návrhářka, výtvarnice, grafická designerka. Zakladatelka projektu Help a Chance – Fashion For Help orientovaného na pomoc utlačovaným lidem v Číně. Myšlenku
pomoci potřebným odráží i její další umělecké projekty
(např. spolupráce s Nadačním fondem Modrá kotva Jany
Doležalové).
The Three kingdoms, 2009, 122 x 76 cm,
akryl na plátně
Čápová Hana
24. 4. 1956 Praha
1977 – 1983 VŠUP Praha (J. Mikula)
Malířka, grafička. Věnuje se ilustraci. Vystavuje od roku
1986 doma i v zahraničí. Získala četná významná mezinárodní ocenění.
Demel Karel
28. 2. 1942 Praha
1968 – 1974 VŠUP Praha (Z. Sklenář)
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1971. Získal řadu
mezinárodních ocenění. Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách doma i ve světě.
Z Pompejí, 2007, 60 x 30 cm, olej na plátně
Hektor Berlioz, Na plese, 2010, 67 x 50 cm,
kombinovaná technika
Čech František Ringo
9. 7. 1943 Praha
1961 – 1963 Státní konzervatoř Praha
Autodidakt
Malíř, zpěvák, hudební skladatel, spisovatel. Vystavuje
doma i v zahraničí. Zastoupen v soukromých sbírkách.
Hrob Franze Kafky, 1990, 61 x 74 cm, serigrafie
Černý Dušan
5. 7. 1959 Příbram
1978 – 1984 AVU Praha (F. Jiroudek)
Malíř a grafik. Je členem výtvarné skupiny Corpora S
(M. Axmann, J. Mikeska a další). Jeho díla jsou zastoupena
v soukromých sbírkách v Německu, Francii, Velké Británii,
Japonsku a na Thaj–wanu. Oceněn Čestným uznáním na
bienále Grafika roku 2009.
Keř, 2005, 57 x 50 cm, hlubotisk z výšky
Černý Filip
26. 4. 1975 Praha
1989 – 1993 SUPŠ Praha (obor užitá tvorba)
1993 – 1994 pomaturitní studium na SUŠ Václava Hollara
(obor ilustrace a knižní grafika)
1995 – 2002 AVU Praha (J. Sopko)
2001 – studijní stáž na Academie voor Beldende Kunst
Enschede, Holandsko
Malíř. Vystavuje od roku 1997. Jeho dílo je zastoupeno ve
sbírkách doma, v Německu a Rakousku.
Les, 2005, 30 x 35 cm, akryl na plátně
Doležal Jindřich
29. 1. 1958 Nové Město na Moravě
1978 – 1983 VUT FE Brno (technická kybernetika)
Výtvarník. Vystavuje od roku 1991 převážně na samostatných výstavách doma a hlavně v zahraničí. Zastoupen
v soukromých sbírkách doma a ve světě.
Červená dimenze, 2010, 42 x 14 x 7 cm, tavené,
broušené a leštěné sklo
Dostál Ivo
4. 12. 1957 Karviná
1977 – 1982 PF Ostravská univerzita (výtvarná katedra)
Malíř, grafik. Člen Klubu karvinských výtvarníků a Společnosti pro současné umění. Vystavuje od roku 1978 na samostatných i kolektivních výstavách. Věnuje se návrhům
látkových dezénů na pravé čínské hedvábí.
Zastoupen v galeriích a sbírkách doma i v zahraničí.
Bohutice, 2009, 45 x 50 cm, kombinovaná technika
Dostálová Dagmar
1. 1. 1958 Bohumín
1977 – 1981 VŠB Ostrava
Malířka, grafička a tapisérka. Členka Klubu karvinských výtvarníků a Společnosti pro současné umění. Vystavuje od
roku 1989. Věnuje se velkoplošným formátům obrazů a artprotisu. Zastoupena v soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Jaro, 2010, 40 x 35 cm, neprošitý art protis
15
Dvořák Jan
18. 12. 1942 Tábor
1960 – 1965 PF UK Praha (C. Bouda, M. Salcman, K. Lidický)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1963. Jeho práce jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Záhadné kameny I., II. (diptych), 2009, à 50 x 60 cm,
olej na plátně
Eliáš Bohumil jr.
1. 4. 1980 Praha
1994 – 1998 SUPŠS Kamenický Šenov (obor malování skla)
2000 – 2007 AVU Praha (obor sochařství, J. Hendrych)
Sochař, sklář. Vystavuje od roku 2005. Jeho dílo je zastoupeno v domácích i zahraničních veřejných sbírkách.
Mikrosvět, 2010, 13 x 13 x 9 cm, malované,
lepené, broušené sklo
Eremiášová Milča
20. 6. 1938 Praha
1956 – 1962 VŠUP Praha (E. Paličková, A. Kybal)
1967 – 1971 VŠUP Praha – umělecká aspirantura
Textilní výtvarnice, krajkářka. Vystavuje od roku 1967 doma
i v zahraničí. Její práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách doma a ve světě.
Rybičky, 2006, 28 x 28 x 65 cm, paličkovaná krajka
v dřevěné klícce
Erlebach Vladimír
24. 2. 1934 Dolní Branná
1952 – 1958 AVU Praha (V. Rada, M. Holý)
1958 DAMU Praha (F. Tröster)
Malíř. Vystavuje od roku 1956. Jeho práce jsou umístěny ve
veřejných budovách v Německu. Jsou též zastoupeny
v uměleckých sbírkách doma i v zahraničí.
Zahradní slavnost, 2004, 150 x 120 cm, olej
Exnar Jan
27. 7. 1951 Havlíčkův Brod
1970 – 1976 VŠUP Praha (S. Libenský)
Malíř, sklářský výtvarník. Vystavuje od roku 1977. Věnuje se
malbě, plastice, realizaci v architektuře. Jeho práce jsou
zastoupeny ve sbírkách doma i v zahraničí. Oceněn na 56.
veletrhu uměleckých řemesel v Mnichově Zlatou medailí
bavorské Státní ceny 2004.
Teje, 2010, 69 x 40 x 11 cm, tavená plastika, krystal
Fárka Lubomír
28. 3. 1951 Karlovy Vary
1972 – 1978 VŠUP Praha (užitá malba, V. Menšík, V. Vacek)
Věnuje se realizacím do architektury v technikách mozaika, vitráž, malba a netkaná tapiserie – aradekor. Dále
se věnuje malbě a kresbě krajin a vodních hladin.
Hlady a sytosti – Mlsný jazýček II., 2006, 50 x 70 cm,
kresba tuší na papíře
Ranní mrazení III., 2007, 50 x 70 cm, kresba tuší
a pastelkami na papíře
Fidrich Petr
21. 8. 1964 Karviná
1979 – 1983 UMPRUM Uherské Hradiště
(obor kamenosochařství)
1987 – 1991 AVU Praha (S. Hanzík, K. Malich)
Sochař, malíř. Vystavuje od roku 1989. Jeho práce jsou
zastoupeny v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Hlava, 2008, 90 x 56 cm, olej na plátně
Filip T.A.K.
12. 10. 1953 Wroclaw, Polsko
1969 – 1974 Škola restaurování památek
a uměleckých děl, Poznaň
1983 – 1984 LK Brno, kresba (P. Skácel)
1984 – 1987 Škola kresby a malby (P. Brázda)
Malíř a grafik. Žije a tvoří na Českomoravské vrchovině.
Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách
v Evropě, Asii, v Severní Americe, v ČR také ve státních
sbírkách.
Tajemná noc, 2009, 42 x 31 cm,
lept, suchá jehla, akvarel
16
Forman Matěj
23. 8. 1964 Praha
1984 – 1991 VŠUP Praha
(ateliér televizní a filmové grafiky, M. Jágr)
Filmový herec, loutkoherec, scénograf, ilustrátor, malíř.
Vystavuje od roku 1990 na společných i samostatných výstavách doma a v zahraničí. Ilustruje zejména dětskou literaturu. Získal Cenu Alfréda Radoka v oboru scénografie.
Autorský tisk k povídce Koně I., 2009, 40 x 36 cm,
barevná kresba
Autorský tisk k povídce Koně II., 2009, 34 x 30 cm,
barevná kresba
Franta Roman
3. 8. 1962 Tábor
1990 – 1997 AVU Praha (B. Dlouhý, A. Veselý)
1993 – 1994 San Francisco Art Institute (J. Morgan,
J. Hatofsky, K. Anno)
1997 – dosud docent AVU Praha
Malíř. Vystavuje od roku 1989 doma i v zahraničí. Dosud
padesát samostatných výstav a účast na devadesáti společných výstavách. Získal několik prestižních ocenění. Jeho
práce jsou zastoupeny v NG Praha a v dalších domácích
i zahraničních veřejných i soukromých sbírkách.
BB, 2009, 50 x 65 cm, litografie
SG, 2009, 35 x 49 cm, litografie
Gabriel Michal
25. 2. 1960 Praha
1982 – 1987 AVU Praha (obor sochařství)
1992 – stipendium Krasner–Pollock Foundation, New York
1996 – The Headlands Center for the Arts, San Francisco
1998 vedoucí ateliéru sochařství na FaVU VUT Brno
2007 zvolen děkanem FaVU VUT Brno
2009 jmenován profesorem
Sochař. Zakládající člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví.
Vystavuje od roku 1984 na samostatných i kolektivních
výstavách doma i v zahraničí. Získal četná ocenění, v roce
1994 Cenu Jindřicha Chalupeckého. Zastoupen v NG
Praha a dalších veřejných i soukromých sbírkách doma
i ve světě.
Gargulák Jaromír
5. 2. 1958 Brno
1979 – 1983 FaVU VUT Brno (strojní fakulta – slévárenská
technologie)
Sochař. Vystavuje od roku 1982 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. V roce 2001 obdržel
Cenu Masarykovy akademie umění v Praze za uměleckou
tvůrčí činnost. Zastoupen v galeriích i soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Symbol X, 1/1/2010, výška 39 cm, litý bronz
Gebauer Kurt
18. 8. 1941 Hradec nad Moravicí
1963 – 1969 AVU Praha (V. Makovský, K. Lidický)
1965 – stáž u O. H. Hajka, Stuttgart
1972 – Académie des Beaux Arts de Paris (C. Baldacini)
1990 – dosud pedagog, vedoucí ateliéru sochařství
VŠUP Praha
Sochař. Vystavuje od roku 1967. Člen Volného sdružení
12/15. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách doma
i v zahraničí.
Milenci v bazénu 2, 2010, 60 x 84 cm, kresba uhlem
Gebauer Vladimír
27. 4. 1946 Kladno
1960 – 1964 SOŠV Praha
1964 – 1970 AVU Praha (F. Jiroudek)
Malíř, kreslíř, tvůrce koláží, asambláží a objektů. Od roku
1983 vytváří asambláže z nalezených předmětů. Vystavuje
od roku 1971. Jeho tvorba je zastoupena ve veřejných
a soukromých sbírkách doma i ve světě (NG Praha, Sbírka
AU Nishinomiya Japonsko aj.).
Z klíčovského údolí, 2003, à 21 x 30 cm, pastel
Bez názvu, 2010, výška 50 cm, sádrový kompozit
17
Georgiadu Anna
26. 7. 1963 Nový Jičín
1978 – 1988 SUPŠ Uherské Hradiště (F. Nikl)
1987 – 1993 VŠVU Bratislava (A. Brunovský)
Malířka, autorka monumentálních maleb v interiérech.
Vystavuje od roku 1983 na samostatných výstavách.
Zastoupena v galeriích a soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Kytice, 2008, 40 x 40 cm, olej na plátně
Grosseová Elzbieta
1961 – 1966 Akademie krásných umění Varšava
(K. Strybkiewicz)
Sochařka, keramička. Vystavuje od roku 1967. Členka AIC.
Její práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách v Evropě i v zámoří. V roce 1995 získala hlavní cenu
v italské Faenze, v roce 2002 hlavní cenu Intersalonu
v Českých Budějovicích a v témže roce Cenu města
Korčula v Chorvatsku.
Živel, 2005, 47 x 36 x 26 cm, kamenina
Gruber Ivan
9. 7. 1929 Turčianský sv. Martin
1948 – 1957 AVU Praha (M. Holý, B. Slánský)
1955 – 1968 zahraniční cesty (Maďarsko, Nizozemí, NDR,
SSSR, Francie, Rakousko, Rumunsko, Itálie)
1958 – 1965 asistentem prof. B. Slánského na AVU Praha
Malíř. Člen tvůrčích skupin Etapa (1961) a R 64. V roce
1968 se zúčastnil mezinárodní pomoci UNESCO při restaurování obrazů poškozených povodní ve Florencii. V roce
1983 obdržel Výroční cenu SČVU a ČFVU. Jeho dílo bylo
zastoupeno na řadě mezinárodních přehlídek i skupinových výstavách doma a v zahraničí.
Kytice, 1994, 40 x 43 cm, olej na plátně
Halata Dobroslav
1. 12. 1943 Metylovice u Frýdku Místku
1968 – 1974 VŠUP Praha (Z. Sklenář, V. Menčík)
Pedagog VOŠUP Praha
Vystavuje od roku 1974 doma i v zahraničí. Člen Jednoty
umělců výtvarných (JUV). Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Krajina po bouři, 2010, 60 x 80 cm, akryl na plátně
18
Halberštát Eduard
26. 1. 1937 Ústí nad Orlicí
1967 – 1973 AVU Praha (J. Smetana, J. John)
1984 – École des Beaux Arts de Paris
Věnuje se malbě, volné grafice, kresbě, ilustraci a tvorbě
do architektury. Zakládající člen skupiny Equipe
des Pompiers (1969), člen výtvarné společnosti Kruh a člen
výt. odboru Umělecké Besedy v Praze. Vystavuje od roku
1969 doma i ve světě. Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Lázně 4, 1996, 60 x 43 cm, autorská serigrafie
Haloun Karel
30.10.1951 Praha
1967 – 1971 SOŠV Praha
1972 – 1978 VŠUP Praha (Z. Sklenář, J. Mikula)
Designér a grafik, člen TypoDesignClubu. Nehrající člen
skupin Jasná páka a Hudba Praha. Vedoucí pedagog
Ateliéru písma a typografie na VŠUP.
Tony Ducháček (z cyklu 20ti portrétů českých muzikantů
Hudební výchova), 2009, 70 x 50 cm, solventní inkousty
na papíře
Hanuš Jan
24. 4. 1955 Brno
1980 – 1982 LK Ostrava, obor fotografie
Výtvarník, grafik, fotograf. Vystavuje od roku 1985 nejen
v ČR. Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách
doma i ve světě.
Romance pro křídlovku II., 2007, 70 x 70 cm,
akrylová malba, serigrafie
Hanuš Jiří
13. 3. 1981 Praha
1997 – 2001 Výtvarná škola Václava Hollara Praha
2001 – 2003 VOŠ grafická a SPŠG, Praha
2003 – 2009 PF UK Praha (výtvarná výchova)
Grafik. Vystavuje od roku 2004. Jeho práce jsou zastoupeny převážně v domácích sbírkách.
Konstrukce 2, 2009, 60 x 40 cm, suchá jehla
Hanzlová Alžběta
6. 6. 1978 Ostrava
1993 – 1997 SUPŠ Uherské Hradiště
1999 – 2004 PF UP Olomouc
2002 – 2008 FaVU VUT Brno (M. Titlová–Ylovsky)
2006 – stáž na Akdeniz University, Faculty of Fine Arts
Antalye, Turecko
Malířka, grafička. Věnuje se i scénografii, kostýmům, užité
malbě. Vystavuje od roku 1999 na samostatných i kolektivních výstavách. Její práce jsou zastoupeny v soukromých
sbírkách.
Zahrada, 2002, 70 x 50 cm, monotyp
Harcuba Jiří
6. 12. 1928 Harrachov
1948 – 1954 VŠUP Praha (K. Štipl)
1961 – 1971 asistent VŠUP Praha
1990 – 1994 profesor VŠUP Praha
1991 – 1994 rektor VŠUP Praha
Sklář, sochař, medailér. Pedagogicky působil na významných sklářských uměleckých učilištích v Evropě i v zámoří,
dosud učí rytinu do skla na speciálních kursech v USA. Vystavuje od roku 1954. Jeho tvorba je oceněna řadou mezinárodních uznání. Zastoupen ve významných státních i
soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Giuseppe Verdi, 1986, 15 x 15 cm, litý bronz
Hašková Eva
4. 1. 1946 Praha
1968 – 1974 VŠUP Praha (Z. Sklenář)
Grafička, ilustrátorka. Vystavuje od roku 1975. Věnuje se
převážně volné grafice. Získala řadu ocenění doma
i v zahraničí.
Piazzetta, 2007, 80 x 60 cm, lept s akvatintou
Tančící Praha, 2008, 80 x 60 cm, lept s akvatintou
Havlíčková Monika
26. 11. 1975 Olomouc
1990 – 1994 SUPŠ Uherské Hradiště
1994 – 2000 VŠUP Praha (magisterské studium)
2000 – dosud asistentka VŠUP Praha (sochařský ateliér)
Vystavuje od roku 1999 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Realizace v architektuře: Pamětní deska a busta prof. MUDr. J. Brdlíka, Malostranské
nábřeží, Praha.
Dvě figury, 2002, 42 x 59 cm, kvaš
Hayek Pavel
10. 3. 1959 Brno
1973 – 1985 LŠU Jaroslava Kvapila (P. Skácel)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1980. Je členem TT Klubu
výtvarných umělců od roku 1990–2000. Od roku 1998 členem Klubu konkrétistů. Zastoupen v NG Praha, v Moravské
galerii a Muzeu města Brna.
Zebry I., 2009, 83 x 70 cm, serigrafie
Zebry II., 2009, 83 x 70 cm, serigrafie
Hejl Alexandr
27. 6. 1954 Praha
Soukromá studia
Malíř. Člen Nového sdružení pražských malířů. Vystavuje
doma i v zahraničí od roku 1990.
Průnik ohně, 1998, 100 x 70 cm, akryl na desce
Hejlová Natálie
26. 2. 1983 Praha
1999 – 2003 SUŠ designu (obor malba)
Malířka. Členka Nového sdružení pražských malířů. Vystavuje od roku 2004.
Průřez, 2007, 90 x 60 cm, olej na plátně a uhel
19
Herynek Pavel
1. 11. 1943 Polička
1959 – 1963 SUPŠ Brno
1964 – 1969 FF UP Olomouc (katedra výtvarné teorie
a výchovy)
1990 – pedagog na katedře výtvarné výchovy
PdF UP Olomouc
1994 – habilitace pro obor užité umění
Věnuje se autorskému šperku, netradiční kresbě (cirkulární
kresby, rotokaligrafie, kruhová artikulace) a tvorbě objektů.
Člen Spolku olomouckých výtvarníků a Klubu konkretistů 2.
Vystavuje doma i v zahraničí.
Z cyklu Kresby pro Bohuslava Martinů, 2009,
65 x 50 cm, kresba tuší
Hilská Jitka
31. 8. 1953 Praha
1972 – 1977 AMU Praha (scénické výtvarnictví)
Malířka, pedagogická činnost. Vystavuje od roku 1987.
Její práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma
i v zahraničí. Členka Nového sdružení pražských malířů.
Cesta k mlýnu, 2010, 50 x 60 cm,
kombinovaná technika na plátně
Hodný Ladislav ml.
14. 2. 1943 Týn nad Vltavou
1961 – 1965 SUPŠ Brno
Umělecký knihvazač, pracuje v oblasti malířství, volné grafiky a knižní sazby. Základy řemeslné práce získal od svého
otce. Člen Unie výtvarných umělců, člen Book art center
New York a Designer book binders London. Vystavuje
doma i v zahraničí. Zastoupen ve veřejných sbírkách ČR.
Hodonský František
19. 2. 1945 Moravský Písek
1963 – 1969 AVU Praha (F. Jiroudek)
1990 – 1997 pedagog na AVU Praha
1998 – dosud pedagog na AU Banská Bystrica
Malíř, sochař, grafik. Člen SČUG Hollar, Asociace volné grafiky a Umělecké Besedy. Významný český kolorista. Vystavuje od roku 1969. Je zastoupen v NG Praha a dalších
veřejných a soukromých sbírkách. Ocenění (Inter–Kontakt–Grafik) za grafiku roku 2002, 2003, 2004.
Meziprostor, 1996, 77 x 60 cm, litografie
Z lužního lesa, 1990, 60 x 72 cm, litografie
Hoffmeisterová Xénia
13. 6. 1958 Trenčín
1980 – 1985 DAMU Praha
Scénická výtvarnice, malířka, grafička. Vystavuje od roku
1992. Pravidelně se zúčastňuje oborových výstav.
Botičky, 2010, 40 x 40 cm, akryl na plátně
Höhmová Zdena
4. 10. 1955 Brno
1971 – 1975 SUPŠ Brno
1975 – 1981 AVU Praha (O. Oplt, F. Jiroudek)
Malířka, grafička, ilustrátorka. Členka Sdružení Q Brno, Unie
výtvarných umělců a Sdružení pražských výtvarných
umělců. Vystavuje od roku 1982 na samostatných i kolektivních výstavách doma a v zahraničí. Získala četná ocenění doma i v zahraničí. Zastoupena ve veřejných a
soukromých sbírkách doma i ve světě.
Tajemné pyramidy, 2010, 30 x 30 cm,
olej a kombinovaná technika na plátně
Karpaty, 2008, 60 x 80 cm, akryl na plátně, zlaceno
Holeka Pavel
14. 8. 1945 Dvůr Králové nad Labem
Autodidakt. Kolážista a básník. Vystavuje od roku 1971 na
samostatných i kolektivních výstavách. Získal Cenu ministra
kultury v soutěži PNP Nejkrásnější české knihy roku 2009 za
knihu koláží a textů Hebrejská abeceda. Člen Umělecké
Besedy a Sdružení Christian Artists Europe. Zastoupen
v soukromých i veřejných sbírkách doma i v zahraničí.
Hra na papoušky, 2010, 49 x 39 cm, koláž
20
Honcová Alena
31. 1. 1929 Mladá Boleslav
1948 – 1953 AVU Praha (O. Španiel)
1953 – 1955 studium na AVU prodlouženo
o dva čestné roky
Věnuje se drobné plastice a sochařským portrétům
významných osobností a přátel. Byla členkou skupiny
Etapa a SČVU. Vystavuje od roku 1951. Získala Cenu Masarykovy akademie umění v Praze a další ceny. Její dílo je
zastoupeno v NG Praha a regionálních galeriích.
Tanec, 70. léta, výška 22 cm, disperzní hmota a patina
Horálková Helena
7. 5. 1955 Praha
1971 – 1974 SOŠV Praha
1974 – 1979 Kunsthochschule Berlin, ateliér ilustrace
Grafička. Členka SČUG Hollar. Zabývá se volnou tvorbou,
především hlubotiskovou technikou. Je zastoupena v domácích soukromých sbírkách.
Mudrosloví národu slovanského, 2008, 30 x 42 cm,
barevný linoryt
Honetschläger Jakub
18. 9. 1980 Praha
2004 – 2010 AVU Praha (V. Kokolia)
2007 stáž na Fakultat de Bells Arts v Barceloně
Malíř, grafik.
Houska Jiří
18. 1. 1985 Praha
2000 – 2004 SUŠ Václava Hollara Praha
2006 – dosud AVU Praha (Z. Beran)
Malíř. Samostatně vystavuje od roku 2009. Věnuje se i nástěnným malbám. Zastoupen v galeriích a domácích
soukromých sbírkách.
Oheň N., 2009, 64 x 73 cm, vícebarevná akvatinta
Karetka, 2010, 51 x 55 cm, olej na plátně
Horák Pavel
20. 6. 1934 Praha
1952 – 1968 pomocný režisér FS Barrandov
Scénárista, grafik. Vystavuje od roku 1966, přes 150
samostatných i kolektivních výstav v Evropě a zámoří. Od
roku 1968 žil a pracoval v Holandsku a v Německu. Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách.
Hrubeš Karel
21. 7. 1955 Český Krumlov
1977 – 1983 AVU Praha (R. Ondráček)
Restaurátor, malíř, grafik. Věnuje se hlavně restaurování nástěnných maleb a technologickým kopiím, zejména české
gotické deskové malby.
Amsterdam, 2008, 60 x 41 cm, ofset
Světlo vyrušuje, 2006, 115 x 90 cm, akryl na plátně
Unavené nohy, 2006, 115 x 90 cm, akryl na plátně
Horálek Vojtěch
14. 6. 1983 Praha
1998 – 2002 SUPŠ Praha (obor řezba)
2004 – 2010 AVU Praha (M. Rittstein)
2008 Stáž na École superioure d´Art, Aix–en Provence
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 2004. V roce 2009 získal
Cenu Jung art v Galerii Dolmen.
Hrubý Jan
23. 6. 1945 Uherské Hradiště
1960 – 1964 SUPŠ Brno (D. Chatrný)
Karikaturista, zabývá se také grafikou a fotografií. Vystavuje
od roku 1974 na samostatných i kolektivních výstavách.
Obdržel četná ocenění doma i v zahraničí. Zastoupen
v Karikaturenmuseum Basel.
Kůlny, 2007, 35 x 35 cm, olej na plátně
Svatej, 2007, 40 x 30 cm, olej na plátně
Náhoda, 2006, 38 x 50 cm, barevný linoryt
21
Hubatková Jana
16. 10. 1970 Praha
1989 – 1997 VŠUP Praha (J. Šalamoun)
1997 – pedagog na VŠUP (litografie)
Malířka, grafička, ilustrátorka. Členka SČUG Hollar. Vystavuje doma i v zahraničí. Získala Cenu soutěže Grafika roku
2001. Její dílo je zastoupeno v domácích veřejných sbírkách.
Úsvit, 2010, 25 x 33 cm, kamenotisk
Za poledne, 2010, 25 x 33 cm, kamenotisk
Hůla Jiří
7. 6. 1944 Praha
1961 – 1966 PřF UP Olomouc
Výtvarník, publicista. Nepoužívá klasické výtvarné techniky, pohybuje se na hranici poezie, teorie informace a výtvarného umění. Publikuje články o výtvarném umění.
Šťastné narozeniny, 1993, 38 x 38 cm, rastr
Výšivka, 1987, 59 x 42 cm, kresba skalpelem
Hůla Zdenek
25. 2. 1948 Praha
1966 – 1972 AVU Praha (K. Souček)
1995 – dosud pedagog PF UK Praha
Malíř, sochař, grafik. Vystavuje od roku 1973. V roce 1983
spolu s bratrem Jiřím a Josefem Volovičem založili nezávislou Galerii H. Od roku 1998 s Janem Paloušem spoluorganizoval sympozium Kameny a hvězdy.
Na hoře, 1990, 85 x 100 cm, olej na plátně
Hüttnerová Iva
17. 12. 1948 Praha
1967 – 1971 AMU (divadelní fakulta)
Autodidakt
Malířka, grafička, herečka. S laskavým humorem maluje
vzpomínky, sny a situace podobné divadelním scénám.
Je zastoupena v mnoha soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Biograf, 2009, 59 x 45 cm, litografie
Chabera Milan
27. 3. 1954 Praha
1969 – 1973 SOŠV Praha
1973 – 1979 AVU Praha (J. Smetana)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1980. Člen Nového sdružení
pražských malířů. Zastoupen v soukromých a veřejných
sbírkách doma i v zahraničí.
Portrétovaná, 2008, 75 x 75 cm, akryl a olej na plátně
Charwot Břetislav
7. 5. 1956 Karviná
1972 – 1976 SUPŠ Praha (ateliér propagační grafiky,
V. Bláha)
Grafik. Vystavuje od roku 1979 na samostatných a skupinových výstavách doma i v zahraničí.
Rybář, 2010, 53 x 36 cm, kombinovaná kresba
Husák Milivoj
25. 8. 1950 Turnov
1970 – 1972 AVU Praha (A. Fišárek)
Malíř, kreslíř, scénograf. Vystavuje od roku 1976. Člen sdružení Otevřený dialog. Věnuje se též uplatnění malby
v architektuře. Řada samostatných i skupinových výstav
doma a v zahraničí.
Chatrný Dalibor
28. 8. 1925 Brno
1945 – 1949 PF UK Praha (C. Bouda)
1949 – 1953 AVU Praha (V. Silovský)
1990 – 1995 pedagog AVU Praha
Grafik, malíř, ilustrátor. Vystavuje od roku 1951. Lauerát
Ceny Vladimíra Boudníka za rok 1996 a Ceny Michala
Ranného za rok 2000. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Žehnací hlava, 2004, 88 x 67 cm, akryl, pastelky
A deux mains, 1988, 63 x 87 cm, akryl na sololitu
22
Chromek Miloš
23. 1. 1964 Brno
1984 – 1989 PF UK Hradec Králové
Autodidakt. Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1984. Zastoupen v soukromých a veřejných sbírkách doma i v zahraničí.
Moucholapky, 2010, 55 x 55 cm,
olej a akryl na desce
Chudomel Jaroslav
7. 2. 1929 Hostivař
1945 – 1949 Státní grafická škola Praha (K. Müller)
1949 – 1950 PF UK Praha (C. Bouda, K. Lidický)
1950 – 1955 AVU Praha (V. Rada, V. Silovský)
Malíř, grafik. V jeho díle převažují krajiny, soubory pastelů,
linorytů i dřevořezy.
Vystavuje od roku 1958 doma i v zahraničí.
Kolem Botiče, 2005, 60 x 83 cm, pastel
Janda Jiří
9. 6. 1956 Chomutov
1977 – 1980 SUPŠ Praha
1982 – 1988 VŠUP Praha
Malíř, grafik, sochař. Vystavuje od roku 1986. Jeho dílo je
zastoupeno ve veřejných i soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Zámek na skále, 2003, 101 x 70 cm,
akryl na kartonu
Janůjová Jarmila
5. 1. 1948 Praha
1963 – 1967 SOŠV Praha
1968 – 1974 AVU Praha ( A. Fišárek, L. Čepelák)
Malířka, grafička. Do roku 1998 členka Nového sdružení
pražských umělců. Vystavuje od roku 1975. Zastoupena ve
veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Zahrada, 2008, 50 x 47 cm, olej na plátně
J.S.
10. 2. 1953 Praha
1976 – 1981 FF UK Praha
Autodidakt. Malíř. Vystavuje od roku 1979. Zastoupen
v soukromých sbírkách.
Otče náš, neuveď nás v pokušení, 2010, 50 x 70 cm,
kombinovaná technika
Janatková Milli (Milada)
28.2.1982 Mělník
2002 – 2009 Pdf, Univerzita Hradec Králové, katedra
výtvarné kultury (E. Francová)
2008 Universidade de Évora, Portugal (kresba, grafika)
od 2009 lektorka v CIPS ČVUT
od 2010 korepetitorka na konzervatoři Duncan centre
Věnuje se volné grafice, hudbě a lektorské činnosti. Vystavuje od roku 2004. Zastoupena ve sbírkách a galeriích. Získala Čestné uznání Grafika roku 2006 a dvě Čestná uznání
na rokycanském bienále grafiky (2006, 2008).
Jelen Oldřich
25. 2. 1961 Bělá pod Bezdězem
1990 – 1993 AVU Praha (B. Dlouhý, J. Svobodová,
A. Veselý)
Ilustrátor, grafik, malíř. Člen výtvarné skupiny Brány (1995).
Vystavuje od roku 1992. Pracuje pro nakladatelství Albatros, ilustruje knihy, časopisy a noviny.
Eva, 2008, 40 x 29 cm, litografie
Eva, 2008, 40 x 29 cm, barevná litografie
Jelínková Barbora
15. 2. 1960 Praha
1975 – 1979 SUPŠ Praha
1979 – 1984 PF UK Praha (výtvarná výchova)
Sklářská výtvarnice. Samostatné i kolektivní výstavy doma,
ale hlavně v zahraničí. Je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách doma a ve světě.
Holub a ryba, 2010, 46 x 40 cm, sklo
Zahrada, 2008, 100 x 90 cm, barevný linoryt
23
Jilemnická Ellen
6. 2. 1946 Hradec Králové
1960 – 1964 Sochařsko–kamenická škola Hořice
v Podkrkonoší
1964 – 1965 Wysza szkola sztuk plastycznych Wroclaw
1965 – 1970 AVU Praha (K. Hladík, J. Bradáček)
2000 – dosud působí na FA ČVUT Praha
Sochařka. Samostatné výstavy od roku 1971. Je ovlivněna
pop–artem a novou figurací. Zastoupena ve veřejných
i soukromých sbírkách doma a v zahraničí (NG Praha, Art
Collection Paris aj.).
Kabát pro brouka, 1990,
výška 21 cm, pálená hlína
Jirků Boris
10. 4. 1955 Zlín
SUPŠ Uherské Hradiště
1974 – 1980 AVU Praha (A. Paderlík)
2005 – 2006 rektor na VŠUP Praha
Pedagog na VŠUP (figurální kresba)
Malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, tvůrce objektů. Vystavuje od
roku 1976. Zastoupen v NG Praha a dalších veřejných
a soukromých sbírkách doma i ve světě.
Canet, 2007, 55 x 65 cm,
akryl na sololitu
Kaloč Jiří
22. 10. 1943 Sezimovo Ústí
1971 – 1976 AVU Praha (K. Souček)
Malíř, sochař. Člen SVU Mánes. Vystavuje od roku 1976.
V letech 1967–2006 tvůrce organické přírodní architektury
– Sochy domu s realizací nástěnných maleb. Následně
v italské Averse titul Čestný akademik za malířskou tvorbu.
Zastoupen v NG Praha a v dalších veřejných a soukromých sbírkách doma i ve světě.
Babí léto, 2008, 43 x 38 cm, akryl,
lak na sololitu
Magická krajina, 2010, 18 x 22 cm,
akryl na sololitu
Kaloč Robin
22. 3. 1982 Rychnov nad Kněžnou
1997 – 2001 SUŠ Václava Hollara Praha
2003 – 2009 AVU Praha (J. Lindovský)
2007 – semestrální stáž na École de Beaux Arts Alx–
en Provence, Francie
Věnuje se grafice, kresbě a malbě. Vystavuje od roku 1999
na četných samostatných i společných výstavách. Jeho
studentské práce byly oceněny na Grafice roku 2006,
2007, 2008 Čestným uznáním, v roce 2009 Speciální cenou
společnosti Eurovia za hlubotisk. V roce 2010 dostal Cenu
za grafiku na Mezinárodním trienále grafiky v Makedonii.
Krajina v Provence, 2007, 15 x 20 cm,
monotyp a suchá jehla
Kanyza Jan
25. 10. 1947 Lipník nad Bečvou
1966 – 1970 AMU Praha (M. Nedbal)
Autodidakt
Malíř, grafik. Člen Unie výtvarných umělců a výtvarné skupiny Tolerance 95. Jeho práce jsou v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
V zahradě, 2010, 52 x 45 cm, akryl na papíře
Karlík Viktor
13. 3. 1962 Praha
1977 – 1981 SPŠG Praha
Vystavuje od roku 1981. Spoluzakladatel a redaktor Revolver Revue. Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých i veřejných sbírkách. Vydal knihy Černé práce (2004) a Ruce
básníků (2005).
Rodná zem, rodné město, 2009, 96 x 69 cm, serigrafie
Karpíšek Jan
15. 3. 1981 Jihlava
1999 – 2006 FaVU VUT Brno (M. Mainer, T. Ruller)
Malíř. Vystavuje od roku 2001. Získal Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci a 2. místo v Konfrontaci Artkontakt, Brno 2004. Zastoupen v NG Praha a v soukromých
sbírkách doma i v zahraničí.
V kotli, 2008, 100 x 100 cm, akryl na plátně
24
Kašpar Jaroslav
2. 7. 1969 Praha
1987 – 1990 SUPŠ Turnov (J. Mostník)
Umělecký kovář. Vystavuje od roku 1996 na samostatných
i kolektivních výstavách doma a v zahraničí.
Klára, 2004, výška 60 cm,
bronzovaný kov, foukané sklo
Kaufman Mirek
15. 4. 1963 Žatec
1983 – 1989 AVU Praha
1988 – 1989 École des Beaux Arts de Paris
Malíř. Člen Umělecké Besedy. Vystavuje od roku 1988
doma i v zahraničí. Zastoupen v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Bez názvu, 2009, 39 x 29 cm,
kvaš na papíře
Kavan Jan
8. 3. 1947 Zlín
1966 – 1972 VŠUP Praha (A. Strnadel, J. Trnka, Z. Sklenář)
Učí na Výtvarné škole V. Hollara v Praze
Malíř, grafik. Příležitostně se věnuje ilustracím, tvorbě plakátů, animovanému filmu a návrhům poštovních známek.
Člen SČUG Hollar. Od roku 1976 uspořádal přes 40 samostatných výstav doma i v zahraničí. Získal mezinárodní ocenění.
Slečna K., 2003, 66 x 48 cm, kresba
Kiml Václav
(1928 – 2001)
1946 – 1947 Škola dekorativních umění (prof. J. Masák)
1948 – 1952 VŠUP Praha (J. Bauch, E. Filla)
Malíř, grafik, restaurátor. Vystavoval od roku 1957. Jeho dílo
je zastoupeno ve veřejných i soukromých sbírkách doma
a v zahraničí (NG Praha, Galerie hl. m. Prahy a většina
českých galerií).
Bez názvu, 1987, 36 x 28 cm, monotyp
Kimlová Jolana
12. 11. 1967 Praha
1988 – 1994 VŠUP Praha (J. Solpera)
Malířka, grafička. Zúčastňuje se kolektivních výstav od roku
1990 doma i v zahraničí. Samostatně vystavuje od roku
2002. Byla oceněna v soutěži Nejkrásnější české knihy 1994
a na II. středoevropském bienále kresby Plzeň 2000. Získala
dále Cenu Masarykovy akademie umění v Praze a Cenu
Unie výtvarných umělců.
Jarní, 2004, 28 x 25 cm, akryl na plátně a sololitu
Kintera Krištof
20. 9. 1973 Praha
1992 – 1999 AVU Praha ( J. Lindovský, A. Veselý,
M. Knížák, M. Bielický)
2003 – 2004 Rijksakademie van Beeldende Kunsten,
Amsterdam
Sochař. Člen skupiny Jednotka. Doposud účast na desítkách kolektivních výstav doma i v zahraničí. Samostatně
začal vystavovat v roce 1994. Je zastoupen ve veřejných
a soukromých sbírkách.
Ze série Příbuzní I., 2008, 70 x 100 cm, sprej na papíře
Ze série Příbuzní II., 2008, 70 x 100 cm, sprej na papíře
Kitzberger Igor
24. 5. 1963 Nový Jičín
1978 – 1982 SUPŠ Turnov (obor umělecký kovář)
1984 – 1990 VŠVU Bratislava (obor sochařství, J. Kulich)
Sochař. Od roku 1990 se zabývá kovovými plastikami
z oceli a bronzu. Samostatně vystavuje od roku 1991
doma i v zahraničí.
Marabu, 2008, výška 40 cm, svařovaný bronz
Kleprlík Slavomír
6. 8. 1930 Rousínov
Autodidakt. Malíř, převážně krajinář. Experimentuje s akvarelem, tuší, temperou, olejomalbou. Jubilejní výstava v Galerii G 14 Praha (květen–červen 2010). Zastoupen v
soukromých sbírkách.
Krajina – cesta, 1948, 24 x 36 cm, pastel
25
Kletvík Jindřich
30. 5. 1938 Praha
1953 – 1957 SPŠ keramická Bechyně
Keramik. Vystavuje od roku 1964. Jeho dílo je zastoupeno
v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Gotika I., nedatováno, 69 x 37 cm, keramický reliéf
Gotika II., nedatováno, 66 x 15 cm, keramický reliéf
Klimentová Daria
23. 6. 1971
Fotografka, baletka – první sólistka Anglického národního
baletu.
Labutí jezero, 2009, 37 x 30 cm, manipulovaná fotografie
(ve spolupráci s Jaroslavem Pejčochem)
Klimeš Josef
15. 1. 1928 Měřín u Velkého Meziříčí
1948 – 1954 AVU Praha (J. Lauda)
Sochař. Vystavuje od roku 1958. Zastoupen ve veřejných
a soukromých sbírkách doma i ve světě.
Studie pro plastiku do nového parlamentu, 1968,
výška 24 cm, bronz
Klimeš Svatopluk
10. 3. 1944 Praha
1968 – 1973 AVU Praha
Malíř, věnuje se malbě, fotografii, kresbě ohněm, instalaci
a performanci s ohněm či se stopou ohně. Založil skupinu
Papiriál. Vystavuje od roku 1980. Zastoupen ve veřejných
i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Měsíční kráter (láva), USA, 1999, 52 x 52 cm,
páleno bengálským ohněm, grafit
31 žen s klacky, 2010, 36 x 24 cm, litografie kolorovaná ohněm
Klimešová Bára
8. 5. 1970 Ostrava
1989 – 1994 Ostravská univerzita
Grafička, ilustrátorka. Je zastoupena v domácích soukromých sbírkách.
Vzpomínání na Provence – střechy, 2009,
42 x 29 cm, kombinovaná technika
26
Knotek Aleš
5. 8. 1956 Ivančice
1977 – 1983 AVU Praha
Malíř. Člen SVU Mánes. Vystavuje od roku 1979 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí,
zvláště v SRN, Nizozemí a Belgii. Zastoupen v četných sbírkách doma i v zahraničí.
Partitura pro Tyrhenské moře, 2006, 50 x 43 cm,
akvarel na papíru
Koblasa Jan
5. 10. 1932 Tábor
1952 – 1958 AVU Praha (O. Španiel, J. Lauda, K. Pokorný)
1959 – DAMU Praha (F. Tröster)
V roce 2002 působil jako pedagog AVU
Malíř, grafik, sochař. V roce 1968 odešel do Německa
a působil jako pedagog Muthesius Hoch Schule v Kielu.
Vystavuje doma i v zahraničí. Zastoupen ve sbírkách
doma i ve světě.
Kytka I., 2004, 30 x 20 cm, počítačová grafika
Kytka II., 2004, 30 x 20 cm, počítačová grafika
Kočí Richard
26. 1. 1954 Praha
1975 – 1976 North Texas State University, USA
1976 – 1978 Bellas Artes de San Fernando Madrid
1977 – 1979 Escuela de Artes y Oficios Madrid
Malíř, sochař. Od roku 1973 vystavuje doma i v zahraničí
na samostatných i kolektivních výstavách. Za své sochařské, malířské a rytecké dílo získal četná mezinárodní ocenění.
Afinita, 2006, 51 x 51 cm, akryl a olej na plátně
Kodet Kristian
17. 7. 1948 Praha
1964 – 1968 Académie des Beaux Arts Brusel
Malíř. Vystavuje již v době studií v zahraničí v roce 1967.
Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách a galeriích
v Praze, Bruselu, Paříži, Ženevě, Vídni, Curychu, New Yorku,
Torontu, Otawě, Vancouveru, Winnipegu a také v Bílém
domě ve Washingtonu.
Vzpomínka, 2010, 50 x 39 cm, suchá jehla
Kokolia Vladimír
27. 11. 1956 Brno
1975 – 1981 AVU Praha (J. Smetana)
1992 – docent AVU Praha, ateliér Grafika II.
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1982. Je zastoupen v domácích i zahraničních sbírkách. V roce 1990 získal
Cenu Jindřicha Chalupeckého.
Kopecký Vladimír
26. 11. 1931 Svojanov
1949 – 1956 VŠUP Praha (J. Kaplický)
1990 – 2008 vedoucí sklářského ateliéru VŠUP Praha
Malíř, sochař, sklář. Vystavuje od roku 1958. Jeho dílo bylo
oceněno doma i v zahraničí. Je zastoupen ve významných sbírkách.
Kresba z Velkého cyklu, 2004, 42 x 58 cm, tuš na papíře
Ráno, 2010, 100 x 70 cm, sítotisk
Zátiší, 1963, 61 x 65 cm, olej na plátně
Kolíbal Stanislav
11. 12. 1925 Orlová
1945 – 1951 VŠUP Praha (A. Strnadel)
1951 – 1954 AMU Praha (F.Tröster)
Sochař, malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1959. Zastoupen ve významných galeriích a v soukromých sbírkách
doma i ve světě. V roce 2005 mu byla udělena Státní
cena za zásluhy v oblasti umění.
Dvě pozice čtverce, 2010, 63 x 61 cm,
dřevo, tmel, železo, kresba
Komárek Ivan
24. 12. 1956 Praha
1972 – 1976 SOŠV Praha
1976 – 1982 AVU Praha (J. Smetana)
Malíř, kreslíř (figurální témata). Vystavuje od roku 1985
doma i v zahraničí. V roce 1995 uspořádal ve Vídni výstavu
Pocta manýrismu, v roce rudolfinských oslav (1997) přenesl
tyto velkoformátové práce na výstavu do Prahy. Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách u nás i ve světě.
Komunikace, 2009, 45 x 60 cm, denascoat,
akryl na plátně
Komárek Vladimír
(1928 – 2002)
1946 – 1948 AVU Praha (K. Minář)
1948 – 1954 VŠUP Praha (K. Štipl)
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavoval od roku 1958. Jeho dílo je
zastoupeno ve veřejných i soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Kornatovský Jiří
2. 3. 1952 Plzeň
1982 – 1987 AVU Praha (A. Paderlík, J. Ptáček)
Začal vystavovat v 80. letech, později se účastnil řady
mezinárodních přehlídek grafiky a kresby. Od 2. pol. 90. let
do současnosti vystavuje v USA. V roce 2003 uspořádala
NG Praha ve Veletržním paláci velkou výstavu jeho díla.
Je zastoupen ve sbírkách domácích i zahraničních institucí.
Ty a ty, 1990, 23 x 34 cm, lept
Kotrčová Naděžda
19. 4. 1945 Ostrava
1961 – 1965 SOŠV Praha
Malířka, ilustrátorka. Vystavuje od roku 1965. Její práce jsou
zastoupeny ve sbírkách doma i v zahraničí.
Brána rajské blaženosti, 2007,
70 x 80 cm, olej na sololitu
Kotýnková Ivana
16. 11. 1958 České Budějovice
1978 – 1979 VŠUP Praha (externí kurzy kreslení)
1979 – 1983 PF UK Praha
1997 – 1998 VŠUP Praha (externí kurzy kreslení)
Malířka, věnuje se i kresbě, tvorbě objektů ze dřeva
a keramiky, fotografii. Vystavuje od roku 1989 doma i v zahraničí. Zastoupena v soukromých sbírkách doma i ve světě.
Veselské pískovny, 2010, 75 x 90 cm,
olej na plátně
Ta moje plešatá, 2002, 30 x 21 cm, suchá jehla
27
Kovanda Jiří
1. 5. 1953 Praha
Od roku 1996 asistent na AVU Praha
Od roku 2008 vedoucí ateliéru Performance na UJEP v Ústí
nad Labem
Autodidakt. Vystavuje od roku 1976. V roce 2006 získal
Cenu Michala Ranného (Moravská galerie v Brně). Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma a ve světě
(např. Tate Gallery, Centre Pompidou, Paříž aj.).
Petr, 1996, 30 x 22 cm, akvarel na ručním papíře
Kovářík Vojtěch
23. 3. 1976 Kolín
1991 – 1997 SPŠG Praha
1997 – 2003 FaVU VUT Brno (M.Titlová–Ylovsky)
Grafik. Vystavuje od roku 2003. V roce 2005 získal 1. statutární cenu na Trienále grafiky v Praze a v roce 2007 Cenu
Vladimíra Boudníka.
Nebe, 2010, 150 x 240 cm, linoryt – ruční tisk
Kovaříková (Francová) Pavla
19. 1. 1972 Kraslice
Autodidakt, paralympijská medailistka, nevidomá malířka.
Vystavuje od roku 2000. Dosud čtyři samostatné výstavy.
Tvoří technikou hmatové kresby.
Krajinou jménem Vladimír, 2008, 50 x 65 cm,
hmatová kresba a pastel
Kožíšek Petr
6. 11. 1972 Karlovy Vary
1993 – 1998 PF Ústí nad Labem
(katedra výtvarné výchovy)
1996 – 1997 VŠUP Praha (A. Matasová)
1996 – 2003 AVU Praha (J. David, V. Skrepl)
Malíř. Vystavuje od roku 1994. Jeho obrazy jsou zastoupeny
v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Fikus III. (ze série Svědkové), 2005, 40 x 60 cm,
syntetický email a tempera na plátně
Kaštan III., 2005, 40 x 60 cm,
syntetický email a tempera na plátně
28
Králová Markéta
14. 10. 1952 Praha
1972 – 1978 VŠUP Praha (Z. Sklenář, J. Mikula)
Grafička, ilustrátorka. Členka SČUG Hollar. Vystavuje od
roku 1979 na samostatných i kolektivních výstavách doma
i v zahraničí.
Mimóza, 2008, 71 x 50 cm, lept
Obzory, 2009, 50 x 71 cm, lept
Krejbich Daniel
16. 10. 1969 Praha
1988 – 1997 FA ČVUT Praha
1991 – 1993 VŠUP Praha (B. Jirků)
Malíř a architekt. Vystavuje doma i v zahraničí. Zastoupen
ve veřejných a soukromých sbírkách.
Hřbitov námořníků II., 2007, 77 x 122 cm,
kombinovaná technika na překližce
Kroča Antonín
21. 10. 1947 Dolní Sklenov
1963 – 1967 SUPŠ Uherské Hradiště
1967 – 1973 AVU Praha (J. John, J. Smetana)
Malíř. Člen SVU Mánes. Samostatně vystavuje od roku
1978, dosud víc než padesát kolektivních výstav doma
i v zahraničí.
Lumír, 1997, 53 x 40 cm, olej na sololitu
Krupičková Věra
2. 1. 1935 Praha
1950 – 1954 Vyšší škola uměleckého průmyslu (K. Tondl)
1976 – 1979 ÚBOK Praha
Malířka. Vystavuje od roku 1975. Členka Nového sdružení
pražských malířů. Je zastoupena v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Praha 4x, 2009, 100 x 70 cm, olej na plátně
Křen Ivo
6. 2. 1964 Pardubice
1983 – 1988 PF UK Hradec Králové
(obor výtvarná výchova, B. Borovský)
Grafik. Pracuje převážně technikou linorytu. Člen Unie výtvarných umělců a skupiny Rubikon. Samostatné i skupinové výstavy doma i v zahraničí.
Zastoupen v zahraničních sbírkách.
Ticho v krajině II., 2010, 70 x 100 cm, 16 barevný linoryt
Kříž Daniel
9. 7. 1980 Praha
Autodidakt. Malíř. Člen Sdružení výtvarníků ČR. Samostatně vystavuje od roku 2004. Věnuje se v největší míře abstraktní malbě, kde rozvíjí tradici abstraktního
expresionismu. Zabývá se také výtvarným uměním ve veřejném prostoru a nástěnnými malbami. Vystavuje doma
i v zahraničí. Zastoupen v soukromých sbírkách.
ART. No. 35, 2008, 95 x 110 cm, sprej na netkané textilii
Kříž Ivan
30. 11. 1941 Likier (okr. Rimavská Sobota)
1962 – 1968 VŠVU Bratislava
1992 – docent FaVU VUT Brno
Malíř, sochař, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1959. Člen
Unie výtvarných umělců a TT Klubu výtvarných umělců.
Účastnil se několika domácích tvůrčích sympozií. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách.
Okrový kontrapost, 2010, 69 x 69 cm, akryl na sololitu
Kubíček Jan
30. 12. 1927 Kolín
1948 – 1954 VŠUP Praha (J. Novák)
1954 – 1957 AMU (obor scénografie, F. Tröster)
Malíř, grafik, ilustrátor, tvůrce objektů, fotograf. Člen SVU
Mánes, SČUG Hollar. Významný představitel konkretistického umění. Vystavuje od roku 1953. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí (NG Praha,
většina našich galerií, galerie a muzea v Essenu, Norimberku, Amsterdamu, New Yorku ad.).
Geokonstrukce s elementy I., 2008, 60 x 54 cm, serigrafie
Geokonstrukce s elementy II., 2008, 68 x 54 cm, serigrafie
Kučerová Alena
28. 4. 1935 Praha
1955 – 1959 VŠUP Praha (A. Strnadel)
Grafička, experimentuje i s dalšími technikami. Vystavuje
od roku 1962. Za své dílo obdržela řadu prestižních cen.
Je zastoupena ve významných uměleckých sbírkách.
List s obdélníčkem, 1. varianta, 1967, 54 x 76 cm,
perforace a suchá jehla
Kudrnáč Filip
25. 3. 1975 Praha
1989 – 1993 SUŠ Václava Hollara Praha
1995 – 2001 AVU Praha
Malíř, sochař a grafik. Vystavuje od roku 1997 na kolektivních výstavách. Zastoupen v soukromých sbírkách u nás
i v zahraničí. V roce 2005 získal Cenu Salvadora Dalího.
Elvis Presley, 60. léta, 2010, 34 x 29 cm, suchá jehla
Kříž Jaroslav
12. 10. 1934 Přepychy
1958 – 1962 Pedagogický institut
1966 – 1971 FF UK Praha (obor výtvarná výchova,
C. Bouda, J. Bureš, K. Lidický)
1974 – 1994 docent Ústavu výtvarné tvorby FA ČVUT Praha
Malíř. Člen Unie výtvarných umělců a Tolerance 95.
Vystavuje od roku 1963, dosud uspořádal víc než 40
samostatných výstav. Jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Kuklík Ladislav
1. 8. 1947 Praha
1968 – 1974 VŠUP Praha (J. Trnka, Z. Sklenář)
Grafik, malíř, ilustrátor. Vystavuje od roku 1973. Jeho dílo je
zastoupeno ve veřejných a soukromých sbírkách. Získal
řadu ocenění. V poslední době se věnuje převážně
kresbě.
Něžná, 2009, 60 x 50 cm, akvatinta
Krajina s kapličkou, 2009, 65 x 54 cm, akryl na plátně
29
Kuriš Martin
30. 10. 1973 Kutná Hora
1994 – 1999 AVU Praha (B. Dlouhý, F. Hodonský, A. Střížek)
Malíř. Vystavuje od roku 1999. Má za sebou téměř desítku
autorských výstav doma i v zahraničí.
Prosinec, 2006, 40 x 50 cm, olej na kartonu
Kvíčala Petr
20. 4. 1960 Svitavy
1981 – 1984 SUPŠ Brno
Pedagogicky působí na FaVU VUT Brno
Malíř. Vystavuje od roku 1985. V roce 1991 obdržel Cenu
Jindřicha Chalupeckého. Zastoupen v domácích i zahraničních veřejných a soukromých sbírkách.
V posledních letech spolupracuje s významnými českými
i zahraničními architekty.
No. XVIII., 15/28, 2005, 70 x 100 cm, sítotisk
No. XIX., 22/35, 2005, 70 x 100 cm, sítotisk
Lamr Aleš
12. 6. 1943 Olomouc
1960 – 1964 SŠUŘ Brno (J. A. Šálek)
Malíř, grafik, sochař. Vystavuje od roku 1968 na samostatných
i kolektivních výstavách doma a v zahraničí. Získal cenu
Premi Joan Miró v Barceloně. Od roku 1991 člen SČUG
Hollar, od roku 2002 členem Umělecké Besedy. Je zastoupen v soukromých a veřejných sbírkách doma i v zahraničí.
Kaleidoskop, 2001, 95 x 75 cm, akryl na plátně
Lanz Monika
20. 7. 1967 Turnov
1982 – 1986 SUPŠ Turnov
2006 – 2008 Grafické kurzy na AVU Praha (M. Vovsová)
Věnuje se olejomalbě a malbě na porcelánu. Vystavuje
doma i v zahraničí. Zastoupena v soukromých sbírkách
u nás i v zahraničí.
Letní louka, 2007, 80 x 100 cm, olej na plátně
Laufrová Alena
10. 8. 1952 Praha
1970 – 1976 VŠUP Praha (Z. Sklenář)
Grafička, ilustrátorka. Vystavuje od roku 1978, dosud více
než třicet samostatných výstav doma i v zahraničí. V roce
2004 obdržela cenu Grafika roku za hlubotiskovou techniku a cenu za komorní grafiku. Na Festivalu komorní grafiky
Hollar 2004 získala Cenu Spolku sběratelů a přátelů exlibris.
V roce 2008 oceněna Čestným uznáním za komorní grafiku na Grafice roku. Zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách.
Žlutá krajina, 2007, 50 x 70 cm, pastel
Lesařová–Roubíčková Michaela
19. 4. 1949 Praha
1967 – 1973 VŠUP Praha (K. Svolinský, Z. Sklenář, J. Novák)
Grafička. Vystavuje od roku 1973. Její práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Získala několik mezinárodních ocenění.
Bubliny, 2010, 70 x 40 cm, akryl
Leszczynski Radomír
5. 5. 1945 Praha
SPŠG Praha (V. Bubeníček)
Malíř, grafik. Věnuje se grafické tvorbě v oblasti užitého
umění, volná grafická a malířská tvorba je inspirována
prací na počítači. Desítka realizací v architektuře.
Vystavuje od roku 1996 na samostatných i kolektivních
výstavách doma i v zahraničí.
Kompozice č. 68, 1999, 100 x 100 cm,
akryl a plátkové zlato na plátně
Levinská–Borecká Marcela
12. 4. 1955 Praha
1996 – 1999 večerní kurzy kresby
u profesora Orieška na AVU Praha
Malířka. Pracuje s mozaikou, olejomalbou, akrylem a pastely. Vystavuje pravidelně doma i v zahraničí. Zastoupena
v domácích i zahraničních sbírkách.
Koberec času V., 1997, 80 x 58 cm, olej, metal na sololitu
30
Lhotský Zdeněk
8. 8. 1956 Praha
1972 – 1976 SUPŠS Železný Brod
1978 – 1984 VŠUP Praha (ateliér sklářského výtvarnictví,
S. Libenský)
Sklářský výtvarník, zabývá se i kresbou, grafikou, plastikou,
designem. Spolupráce s architekty (sklo, kov, kámen).
Řada ocenění doma i v zahraničí, významné realizace
v architektuře. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma i ve světě.
Talíř LO, 2005, 29 x 29 cm, fúzované lehané sklo
Talíř P, 2007, 29 x 29 cm, fúzované lehané sklo
Lindovský Jiří
25. 4. 1948 Mankovice
1970 – 1975 AVU Praha (L. Čepelák)
Od roku 1992 je vedoucím grafického ateliéru
na AVU Praha
Malíř, grafik, kreslíř. Vystavuje od roku 1977. Jeho dílo je
zastoupeno ve veřejných i soukromých sbírkách doma
a v zahraničí.
Papriky, 2008, 64 x 90 cm, sítotisk
Lipinová Monika
5. 2. 1978 Praha
1998 – 2004 PF UK Praha
Od roku 1999 navštěvuje keramický ateliér Jiřího Pošvy
Výtvarnice, keramikou se zabývá od roku 1999. Od roku
2006 odlévá do bronzu ve slévárně HVH v Horní Kalné.
Zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
V brnění, 2006, 33 x 13 x 12 cm, bronz
Lomová Ivana
22. 11. 1959 Praha
1978 – 1983 FA ČVUT Praha
Malířka, grafička, ilustrátorka. Vystavuje od roku 1993.
Lordokipanidze–Lebedeva Nina
1941 Tbilisi
1964 Umělecká akademie v Tbilisi
1976 – 1979 Výtvarná akademie v Helsinkách
Malířka. Její díla jsou zastoupena převážně v evropských
soukromých sbírkách.
Penelopa, 2000, 96 x 74 cm,
olej na plátně
Macháčková Klára
11. 5. 1973 Olomouc
1988 – 1992 SUPŠ Uherské Hradiště
Vystavuje od roku 1991. Její práce je zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Dneska mám okno, 2010, výška 50 cm,
kašírovaná sádra, papírmašé a akryl
Malich Karel
18. 10. 1924 Holice
1945 – 1950 PF UK Praha (C. Bouda, M. Salcman)
1950 – 1953 AVU Praha (V. Silovský)
1990 – jmenován profesorem AVU Praha
Malíř, grafik, sochař. Vystavuje od roku 1953. Zastoupen ve
významných veřejných i soukromých uměleckých sbírkách
doma i ve světě.
Pozemsko nebeská krajina, 2010,
70 x 50 cm, pastel
Malina Petr
25. 2. 1976 Praha
1994 – 2001 AVU Praha (J. Sopko, J. David)
Malíř. Vystavuje od roku 1996 na samostatných i kolektivních výstavách doma i ve světě. Jeho práce je zastoupena v soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Obloha, 2008, 60 x 80 cm, olej na plátně
Procházka, 2009, 120 x 100 cm, olej na plátně
Slavná Nemesis, 2005, 42 x 32 cm, škrabaná litografie
Vzhůru, 2005, 35 x 42 cm, škrabaná litografie
31
Mansfeldová Eva
1. 5. 1950 Praha
1969 – 1975 AVU Praha (A. Fišárek)
Malířka. Vyvinula technologii aplikace tempery, akrylových a kovových barviv na papíru. Vystavuje na samostatných i společných výstavách od roku 1982 doma
i v zahraničí.
Prameny, 2008, 60 x 50 cm, akryl, olej na plátně
Marčík Jan
26. 8. 1970 Praha
Umělecký kovář a malíř. Od roku 1990 každoroční pobyty
v jižní Francii – Provence, kde společně s otcem vystavuje.
Jeho díla jsou zastoupena převážně ve francouzských soukromých sbírkách.
Zpěv Sirén, 2010, 40 x 40 cm, olej na plátně
Marčík Zdeněk
23. 11. 1937 Nová Dědina u Kroměříže
1954 – 1958 SUPŠ Uherské Hradiště
1958 – 1963 VŠUP Praha
(ateliér monumentální malby, A. Fišárek)
Malíř. Svou první tvorbu představil v roce 1970 v Mánesu –
Galerii mladých. Po roce 1989 pravidelné letní malířské pobyty v jižní Francii – Provence, kde také každoročně vystavuje. Zastoupen převážně v soukromých francouzských
sbírkách.
Skály v Les Baux, 2007, 50 x 70 cm, pastel
Mareš Dominik
18. 1. 1972 Ostrava
Autodidakt
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1991, dosud přes třicet samostatných výstav a kolektivní výstavy doma i v zahraničí.
V roce 1992 získal druhé místo na mezinárodní soutěži velkoplošných fresek a strukturální malby v Belgii.
Zastoupen v soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Město pro Tamaru, 2009, 35 x 100 cm, olej na plátně
32
Mario Ismael de la Paz Roa
1. 10. 1973 Manzanillo, Kuba
1989 – 1992 Kurzy sochařství, modelování
v Santiago de Cuba
2000 – 2006 Fakulta umění La Habana, Cuba
2006 – 2008 docent na Vysoké škole umění,
La Habana, Cuba
Malíř, restaurátor. Vystavuje od roku 1990 na samostatných
skupinových výstavách. Jeho díla jsou zastoupena
v zahraničních soukromých sbírkách.
Tanec den a noc, 2009, 105 x 80 cm, olej na plátně
Martin Ivan
10. 8. 1979 Praha
2003 – 2008 PF UK Praha (Z. Hůla, J. Dvořák)
Malíř. Vystavuje od roku 2008. Zastoupen v soukromých
sbírkách.
Kompozice č. 082010, 2010, 80 x 60 cm, akryl na plátně
Martinková Věra
15. 5. 1948 Vysoké Mýto
1966 – 1971 FF UK Praha (obor čeština, filozofie)
1975 – 1980 FF UK Praha (výtvarný obor, Z. Sýkora)
1985 – 1988 SOŠV Praha (specializace design)
Grafička, ilustrátorka, autorka učebnic českého jazyka
a literatury. Členka Asociace volné grafiky, SVU Mánes
a Syndikátu novinářů ČR. Získala četná domácí i mezinárodní ocenění, zvláště v soutěžích ex libris. Zastoupena ve
sbírkách doma i v zahraničí.
Z cyklu Ženy I., 2009, 25 x 16 cm, tištěná koláž
Z cyklu Ženy II., 2009, 25 x 16 cm, tištěná koláž
Másler Jaromír
25. 9. 1958 Zlín
Soukromá studia (P. Lisý, M. Hruška, R. Michal)
Malíř. Zastoupen v soukromých sbírkách v Evropě a zámoří.
S kamarádem v lese, 2008, 50 x 50 cm, akryl
Matoušek František
26. 10. 1967 Boskovice
1993 – 1999 AVU Praha
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1995. Zastoupen především
v domácích soukromých sbírkách.
HD, 2009, 70 x 100 cm, sítotisk
Yamaha II., 2007, 70 x 100 cm, sítotisk
MATTY
15. 4. 1954 Praha
1972 – 1976 Jazyková škola Praha
1976 – 1981 SOŠV Václava Hollara Praha
Stáže v Mnichově, Bristolu a San Franciscu
Od roku 1989 vede Art Studio s výukou angličtiny, pro
které vydává ilustrované učebnice.
Malířka, ilustrátorka, propagační výtvarnice. Vystavuje od
roku 1983 na samostatných a společných výstavách. Zastoupena v soukromých sbírkách doma i ve světě.
Na stole II., 2010, 50 x 50 cm,
kombinovaná technika, rytý papír
Matzenauer Michal
20. 11. 1947 Praha
Autodidakt. Malíř a básník. Z anonymity vystoupil až po
roce 1989. Samostatně vystavuje od roku 1991, zejména
v Praze. Kolektivních výstav se zúčastňuje doma i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno v NG Praha a dalších sbírkách doma i ve světě.
Z cyklu Hlavy I., 2001, 68 x 51 cm, barevná kresba
Z cyklu Hlavy II., 2001, 66 x 51 cm, barevná kresba
Mazochová Alena
17. 12. 1956 Dubňany
1976 – 1977 SPŠG Kroměříž
Výtvarná činnost od roku 1985. Věnuje se technice pastelu,
její tvorba je zastoupena v soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Cesta za hvězdou, 2009, 23 x 49 cm, pastel
Měřička Jan
15. 3. 1955 Pardubice
1973 – 1979 Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové
1979 – 1983 SOŠV Praha (J. Klimovič)
Grafik. Vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách od roku 1994 doma i v zahraničí. V roce 2000 obdržel
Cenu Vladimíra Boudníka, v roce 2003 1. cenu na 4th
Egyptian International Print Triennale Cairo a 1. cenu na
7th International Biennial of Miniature Art, Gornji Milanovac a další ocenění.
Hyperalbert, 2009, 100 x 145 cm, sítotisk
Pyramida, 1991, 60 x 46 cm, kamenotisk
MICL
20. 2. 1969 Brno
1990 – 1997 AVU Praha (J. Načeradský, K. Nepraš, J. David)
Malíř a sochař. Člen skupiny Luxsus. Vystavuje od roku
1990. Zastoupen ve sbírkách doma i v zahraničí.
Melounové srdce, 2010, 45 x 60 cm, olej na plátně
Michajlovová Ellen
8. 11. 1964 Praha
1988 – 1992 FAMU Praha
Soukromá studia u akademického malíře Josefa Wagnera
a profesora Ivana Kalvody
Vystavuje od roku 1997 doma i v zahraničí. Její práce jsou
zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách.
Krajina I., 2001, 67 x 47 cm, koláž na papíře
Michálek Miloš
26. 5. 1949 Ústí nad Labem
1967 – 1971 PF UK Ústí nad Labem
1988 – působí na katedře výtvarné výchovy
PF UJEP Ústí nad Labem
Grafik, scénograf. Člen Unie výtvarných umělců a Asociace volné grafiky. Vystavuje od roku 1975, účastnil se
více než třiceti mezinárodních výstav ex libris na celém
světě. Jeho práce získala četná domácí i mezinárodní
ocenění. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách
doma a ve světě.
Bez názvu, 2010, 59 x 85 cm, sítotisk
33
Mitášová Karolína
13. 4. 1959 Praha
1978 – 1983 FA ČVUT Praha
1983 – 1985 AVU Praha
Malířka. Vystavuje od roku 1984 na samostatných i společných výstavách doma a v zahraničí.
Ženské blues, nedatováno,
60 x 48 cm, olej na desce
Najbrtová Kamila
6. 4. 1961 Praha
SOŠV Praha
1980 – 1986 VŠUP Praha
1986 – 1990 asistentka prof. J. Solpery na VŠUP Praha
Malířka, grafička. Vystavuje na mezinárodních přehlídkách
doma i v zahraničí. Zastoupena v soukromých sbírkách
v USA, Francii a Německu.
Oko, 2009, 30 x 40 cm, akryl
Mocek Jiří
6. 12. 1945 Praha
1960 – 1964 SUPŠ Praha
Malíř. Vystavuje od roku 1969 doma i v zahraničí. Jeho dílo
je zastoupeno v našich i světových sbírkách.
Auto a ona, 2004, 56 x 72 cm,
olej na plátně
Mrázová–Cagliero Šárka
21. 11. 1962 Ostrov nad Ohří
90. léta – studijní cesty do Francie a Itálie
Soukromá studia u Jindry Husárikové
Malířka. Vystavuje od roku 1995. Zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Uspořádala řadu autorských výstav, především v Itálii.
Tichý svědek, 2010, 100 x 70 cm,
akryl na plátně
Mžyk Josef
2. 2. 1944 Vídeň
1967 – 1973 AVU Praha (L. Čepelák, V. Tittelbach)
1981 – 1982 École des Beaux Arts de Paris
Grafik, malíř. Vystavuje od roku 1975 doma i v zahraničí.
Jeho práce jsou i součástí výzdoby architektury. Zastoupen ve významných domácích i zahraničních veřejných
sbírkách.
Ateliér, 2006, 50 x 70 cm, serigrafie
V zahradě, 2008, 50 x 35 cm, serigrafie
34
Nemoudry Ewa
7. 10. 1957 Poznaň
1979 – 1983 VŠUP Praha (J. Svoboda)
1984 – 1985 odborná stáž ve studiu Bratři v triku
FA Barrandov
Malířka, grafička, ilustrátorka. Od roku 1988 přidala i tvorbu
unikátních módních kreací. V současnosti se věnuje
především malbě. Od roku 1995 spolupracuje v oboru
interiérového designu s galeriemi Sirius–Design. Desítky
samostatných i skupinových výstav u nás i v zahraničí.
Bienvenue au club, nedatováno, 70 x 46 cm,
barevná litografie
Kuk, nedatováno, 70 x 50 cm,
barevná litografie
Nesázal Michal
26. 6. 1963 Brno
1984 – 1991 AVU Praha
1992 – Western Sydney University
1993 – Headlands Centre for the Arts San Francisco
Malíř. Vystavuje od roku 1990. V roce 1992 získal
Cenu Jindřicha Chalupeckého. Je zastoupen ve sbírkách
NG Praha a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Geo – blue, 2008, 50 x 70 cm,
akryl na plátně
Neugebauerová Alice
13. 2. 1968 Čelákovice
1983 – 1987 SUPŠ Praha (obor propagační grafika,
prof. Majzner)
Grafička, ilustrátorka, malířka. Vystavuje na samostatných
i společných výstavách od roku 1986. Získala domácí i mezinárodní ocenění. Zastoupena ve sbírkách doma
i v zahraničí.
Židle u okna, 2000, 69 x 45 cm, pastel
Nievaldová Miloslava
6. 4. 1952 Praha
1972 – 1976 PF UK Praha
Malířka, sklářka. Vystavuje od roku 1972. Její práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Letní den, 2004, 100 x 80 cm, olej
Novák Vladimír
30. 4. 1947 Louny
1967 – 1973 AVU Praha (A. Paderlík)
Malíř. Vystavuje od roku 1973. Jeho dílo je zastoupeno ve
významných veřejných i soukromých sbírkách doma
a v zahraničí.
Novotná Klára
4. 7. 1978 Praha
Od dětství navštěvovala lidové školy umění (výtvarné
umění)
Několik let pracovala pro restaurátorskou firmu, která se
zabývala obnovou kamenných portálů a kašen.
Od roku 2003 navštěvuje výtvarnou školu Euphenica, kde
tvoří pod vedením Jiřího Pošvy.
Vedle figurální keramiky se věnuje i kresbě a malbě, plastikám z barevného papíru, malbě na hedvábí a textilie. Výtvarně spolupracuje s divadelním spolkem Pyšely. Je
zastoupena v domácích i zahraničních soukromých sbírkách.
Opilec, 2007, 30 x 17 cm, pálená hlína
Olešová Bohuslava
17. 9. 1951 Český Těšín
1975 – 1979 SPŠS (výtvarná propagace)
Malířka. Věnuje se také prostorovým objektům. Členka TT
Klubu výtvarných umělců. Od roku 1990 vystavuje na samostatných výstavách doma i v zahraničí. Zastoupena ve
veřejných i soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Z cyklu Žízeň nekonečná, 2001–5, 77 x 115 cm,
akryl na lepence
Jihoamerická krajina, 1988, 32 x 25 cm, kvaš
Nováková Nikola
9. 10. 1975 Praha
1996 – 2002 VŠUP Praha (P. Nešleha)
Malířka, figuralistka. Vystavuje od roku 1996 na společných
i samostatných výstavách. Pravidelně vystavuje v Japonsku.
Ondroušková Zuzana
13. 4. 1986 Praha
2001 – 2005 SUPŠ Praha (obor scénická technika)
2005 – dosud VŠUP Praha (ateliér malby, S. Diviš)
Malířka. Vystavuje od roku 2005 na kolektivních i samostatných výstavách.
Východ tří sluncí, 2009, 50 x 70 cm, olej na plátně
Ryba, 2008, 25 x 45 cm, akryl na plátně
Ouhel Ivan
18. 2. 1945 Ostrava
1968 – 1974 AVU Praha (K. Souček)
Malíř. Vystavuje od roku 1975. Člen Volného sdružení 12/15.
Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma
a v zahraničí.
Kopec, 2009, 30 x 25 cm, olej na plátně
35
Ovčáček Eduard
5. 3. 1933 Třinec
1957 – 1963 VŠVU Bratislava (P. Matejka)
1991 – profesorem na Fakultě umění Ostravské univerzity,
kde vede katedru grafiky a kresby
Grafik, malíř. Podílel se na vzniku Klubu konkretistů. Člen
SČUG Hollar. Vystavuje od roku 1963. Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách. Jeho tvorba získala ocenění
doma i v zahraničí. Nositel Ceny Vladimíra Boudníka za
grafické dílo.
Mimozemšťan, 1999, 100 x 70 cm, serigrafie
Ovčáčková Berenika
7. 2. 1964 Ostrava
1986 – 1991 AVU Praha (L. Čepelák)
Grafička. Zaměřuje se na serigrafii. Členka SČUG Hollar.
Vystavuje od roku 1987, samostatně od roku 1992. Její
práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách.
Dívka motýl, 2000, 100 x 70 cm, serigrafie
Pacák Jan Antonín
(1941 – 2007)
1959 – 1965 AVU Praha (V. Sychra, A. Paderlík)
Malíř, grafik, keramik. Byl členem SČUG Hollar, skupiny Tolerance. Vystavoval od roku 1964. Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha a v dalších sbírkách doma i v zahraničí.
Ilustrace k detektivním povídkám (1 – 4), 1990–1994,
à 30 x 22 cm, kombinovaná technika, akvarel
Pacner Miroslav
28. 5. 1938 Janovice nad Úhlavou
1956 – 1959 PF UJEP Brno (B. Lacina)
Malíř, autor realizací v interiéru a v přírodě. Vystavuje od
roku 1955, s přestávkou let 1970–85. Velký důraz klade na
soulad člověka s přírodou. Je zastoupen ve veřejných
i soukromých sbírkách.
Zářící kameny, 2005, 64 x 100 cm, fotorealizace
36
Pacovská Květa
28. 7. 1928 Praha
1948 – 1952 VŠUP Praha (E. Filla)
1992 – 1993 hostující profesorka Vysoké školy umění v Berlíně
1999 – jmenována čestným doktorem designu
na Kingstonské univerzitě ve Velké Británii
Malířka, grafička, ilustrátorka, věnuje se i konceptuálnímu
umění. Její obrazy a papírové sochy jsou vystaveny v muzeích a galeriích po celém světě. V letech 1992–3 realizovala projekt Zahrady v Muzeu umění Azumino v Japonsku.
Lauerátka Ceny Vladimíra Boudníka a řady dalších domácích a zahraničních cen.
Brundibár, 1995, 91 x 68 cm,
umělecký tisk s navařovaným stříbrem
Pastrňák Petr
17. 2. 1962 Frýdek Místek
1990 – 1996 AVU Praha (M. Knížák, M. Bielický, J. David)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1995. Zastoupen v NG
Praha a dalších veřejných a soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Série lesy, 2004, 70 x 50 cm, akryl na papíře
Paštéková Dominika
6. 4. 1967 Bratislava
1981 – 1985 SŠUP Bratislava
1986 – 1993 VŠUP Praha
1992 – 1993 École des Beaux Arts Le Havre
Malířka, grafička, keramička, textilní výtvarnice. Externě
vyučuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Vystavovat začala v roce 1992.
Její práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Z cyklu Cesta I., 2001, 33 x 40 cm, suchá jehla
Z cyklu Cesta II., 2001, 44 x 54 cm, suchá jehla
Patřičný Martin
31. 1. 1955 Praha
Výtvarník, pracuje převážně se dřevem. Vzdělání získal
soukromě. Je autorem knih – Dřevo krásných stromů, Pracujeme se dřevem a spoluautor 26dílného tv dokumentu
Kus dřeva ze stromu (režie Bedřich Ludvík). Pravidelně pořádá tzv. Dřevěné večery. V roce 2009 mu vyšla monografie. Samostatně vystavuje doma i v zahraničí, účastní se
i kolektivních výstav. Získal řadu ocenění v zahraničí.
Perič Milan
22. 2. 1957 Praha
1985 – 1993 AVU Praha (M. Knížák)
1995 – asistent na AVU v Intermediální škole prof. M. Knížáka
Malíř. Člen skupiny Svárov. Vystavuje od roku 1980 na řadě
samostatných i kolektivních výstav doma i v zahraničí.
Realizace: nástěnné malby, garáže Helios v Praze atd.
Zastoupen ve sbírkách muzeí a soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Kytice, 2009, 50 x 40 cm, ořech a mořený jírovec
Krajina – Lutová, 2009, 110 x 80 cm, akryl na plátně
Pavlíková Tereza
3. 4. 1964 Praha
1984 – 1990 AVU Praha (R. Kolář, J. Sopko)
Malířka. Vystavuje od roku 1990 na samostatných i skupinových výstavách. Její dílo je zastoupeno v soukromých
sbírkách.
Perlińská Iwona
14. 7. 1962 Lodz, Polsko
1987 ukončila Výtvarnou akademii (obor návrhy kostýmů)
Malířka, návrhářka filmových a divadelních kostýmů.
Vystavuje na samostatných i společných výstavách doma
a v zahraničí. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Máří Magdaléna, 1999, 200 x 200 cm, olej na plátně
Život je pěkný, 2009, 49 x 39 cm, kombinovaná technika
Pavlovský Michael
5. 9. 1952 Brno
1971 – 1976 FS VUT Brno
Vedle designu nábytku a interiérových doplňků se věnuje
především dětské dřevěné hračce. Vystavuje od roku 1989
u nás i v zahraničí. Jeho tvorba je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách.
Tukan, 2008, 50 x 60 x 16 cm, akryl, dřevo
Pavlovský Tomáš
16. 8. 1978 Hodonín
1998 – 2005 FaVU VUT Brno (katedra architektury)
Malbě se věnuje poslední tři roky, předtím se věnoval keramice. Vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách.
Je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách.
Pstruzi, 2008, 47 x 61 cm, akryl na desce
Petrbok Jiří
28. 3. 1962 Kladno
1984 – 1990 AVU Praha (R. Kolář, J. Sopko)
1995 – dosud asistent u prof. Jitky Svobodové na AVU Praha
Malíř. Vystavuje od roku 1985. Zastoupen v NG Praha a ve
sbírce Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, ve sbírce
současného umění v Olomouci a v soukromé sbírce
Richarda Adama (Vaňkovna).
Z cyklu Enyky benyky, 2002, 37 x 38 cm,
kombinovaná technika
Pfeffer Michaela P.
26. 5. 1977 Hodonín
V 90. letech začínala kresbou a užitou keramikou. Později
se soustředila na rytinu, asambláže a koláže. Vystavuje
doma i v zahraničí.
Vlna, 2010, 35 x 35 cm, koláž
37
Piekar Pavel
18. 7. 1960 Ostrava
1979 – 1983 FaS ČVUT
Grafik. Člen Umělecké Besedy. Vystavuje od roku 1990
doma i v zahraničí. Zastoupen v soukromých sbírkách i v
galeriích.
Na Sázavě, 2010, 70 x 50 cm, barevný linoryt
Pištěk Jan
10. 8. 1961 Praha
1980 – 1986 AVU Praha
1990 – 1995 odborný asistent na AVU Praha
1994 stipendium na Jackson Hole, Wyoming a New York
Malíř, grafik. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, Galerie hl.
m. Prahy, AJG Hluboká nad Vltavou a v dalších domácích
a zahraničních sbírkách.
Vulcanus, 2009, 50 x 35 cm, litografie
Pobříslo Karel
1. 9. 1964 Chomutov
1990 – 1993 FPF Slezská univerzita Opava
(obor tvůrčí fotografie, V. Birgus)
Fotograf, výtvarník. Vystavuje od roku 1992 na samostatných i společných výstavách. Zastoupen ve veřejných
i soukromých sbírkách. Malbě se věnuje od roku 2004.
No. 100131 – 04, 2010, 33 x 49 cm, digitální laserový tisk
No. 100311 – 05, 2010, 49 x 33 cm, digitální laserový tisk
Polívková Zdenka
17. 11. 1948 Nasavrky
1968 – 1974 FF UP Olomouc (M. Štolfa, V. Zykmund)
Malířka, grafička, výtvarná pedagožka. Samostatně vystavuje od roku 2000, kolektivní výstavy doma i v zahraničí od
roku 1975. V současnosti se věnuje kresbě, malbě krajiny
a grafice.
Blůzka, 2009, 48 x 60 cm, grafika, tisk z výšky,
materiálový tisk, textil
Pošva Jiří
12. 10. 1948 Kraslice
1965 – 1969 SPŠK Bechyně
1970 – 1972 soukromá praxe – Klec u mistra Vacka
1990 – studijní cesta Francie–Bretagne
1993 – studijní cesta USA Nevada – ateliér D. Parkse
Keramik. Vystavuje od roku 1967 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí.
Dialog, 2010, 22 x 16 cm, šamotová hlína
Pošvic Miroslav
25. 12. 1959 Vrchlabí
1975 – 1979 SPŠG Praha
Malíř, grafik, sochař. Vystavuje od roku 1988. Obdržel
četná ocenění, v roce 1994 cenu Grafika roku. Zastoupen
v NG Praha a v soukromých sbírkách v Evropě a zámoří.
Jak si usteleš…, 2007, 67 x 78 cm, litografie
Podhůrská Markéta
30. 5. 1969 Praha
1983 – 1986 SUPŠ Praha (obor scénografie)
Malířka, grafička, scénografka. Vystavuje od roku 1989.
V současnosti má svou galerii v Praze na Starém Městě,
která se zaměřuje zejména na naivní umění a tvorbu
pro děti.
Pouba Petr
23. 4. 1959 Praha
1983 – 1988 soukromá studia ( J. Plaček)
Malíř a kameník. Spolu s Jiřím Luhanem dokumentoval výtvarný směr své generace ve sborníku Splátka na dluh,
který navázal na tzv. Šedou cihlu. Vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách.
Co je za oponou?, 2003, 40 x 32 cm, barevná litografie
Přerov, 2009, 40 x 49 cm, olej na překližce
38
Price–Dvořáková Kamila
23. 1. 1974 Vlašim
1988 – 1992 SPŠK Bechyně
1993 – 2000 PF UK Praha
1997 – 1998 práce v City Art Center, Oklahoma, USA
Keramička. Vystavuje od roku 1998. Působí v USA. Její
práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách převážně
v zahraničí.
Ranný Emanuel
3. 2. 1943 Brno
1960 – 1964 SUPŠ Brno
Malíř, grafik, ilustrátor. Člen SČUG Hollar. Vystavuje od roku
1984. Za svou grafickou tvorbu získal domácí i mezinárodní
ocenění. Je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách
doma a v zahraničí.
Ustrašený kocour, 1998, výška 35 cm, keramika
Měsíční dráha, 1991, 70 x 62 cm, litografie
Vzpomínka na Padovu, 1991, 78 x 60 cm, litografie
Příhoda Stanislav
19. 11. 1936 Humpolec
1962 – 1965 PF UK Praha
Krajinář – malíř Vysočiny a Podblanicka. Vystavuje od roku
1965. Člen SV ČR, mluvčí regionu Vlašim. Inicioval vznik
Podblanické galerie ve Vlašimi. Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Richterová Hana
30. 7. 1965 Kutná Hora
Autodidakt
Sochařka, členka SSV UVU. Samostatné výstavy doma
i v zahraničí. Četné realizace v architektuře. Její díla jsou
zastoupena v soukromých domácích i zahraničních
sbírkách.
Vánoční sen, 2007, 30 x 30 cm, olejový monotyp
Peřinové město, 2009, 65 x 30 cm, lipové dřevo, akvarel
Purkrábková Hana
19. 8. 1936 Tábor
1955 – 1961 VŠUP Praha (J. Kavan)
Sochařka, keramička. Od roku 1991 členka Umělecké Besedy, hostující členka skupiny Lipany. Vystavuje od roku
1962. Zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách. Za
svoji tvorbu získala četná domácí i mezinárodní ocenění.
Richterová Marina
21. 6. 1962 Moskva
Francouzské lyceum a SUPŠ Moskva
1983 – 1990 VŠUP Praha (obor ilustrace a grafika)
Od roku 1983 žije a tvoří v Praze. Věnuje se volné grafice,
ex libris, kresbě a ilustraci. Vystavuje od roku 1995 na četných samostatných výstavách doma a hlavně v zahraničí.
Zastoupena v domácích a zahraničních soukromých
sbírkách.
Civič, 2008, výška 37 cm, pálená hlína
Radová Šárka
3. 5. 1949 Praha
1967 – 1973 VŠUP Praha (O. Eckert)
Keramička, sochařka. Vystavuje od roku 1974. Je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách doma a v zahraničí. Za svou tvorbu získala četná mezinárodní ocenění.
Valná hromada, 2010, 26 x 26 x 20 cm,
porcelán a papírová hmota
Portrét v dostihovém klobouku, 2009, 71 x 56 cm,
proškrabávaná litografie
Rittstein Michael
17. 9. 1949 Praha
1968 – 1974 AVU Praha (A. Paderlík)
Působí jako vedoucí pedagog ateliéru malby
na AVU Praha
Malíř, grafik. Spoluzakladatel Volného sdružení 12/15.
Vystavuje od roku 1972. Zastoupen v soukromých a veřejných sbírkách doma i v zahraničí.
Na sever, 2009, 30 x 40 cm, akryl na plátně
39
Róna Jaroslav
27. 4. 1957 Praha
1978 – 1984 VŠUP Praha (S. Libenský)
Malíř, grafik, sochař, sklář, scénograf. Vystavuje od roku
1984. Člen Staré party a skupiny Tvrdohlaví (1987–90).
Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Saint – Exupéry – Citadela, 2008, 44 x 35 cm, akvarel
Roubíček René
23. 1. 1922 Praha
1940 – 1944, VŠUP Praha
1951 – 1952 VŠUP Praha (J. Holeček, J. Kaplický)
Sochař, sklářský výtvarník. Člen Umělecké Besedy.
Vystavuje od roku 1945. Jeho významné práce jsou umístěny
ve veřejných budovách. Tvorba oceněna řadou prestižních mezinárodních cen. Zastoupen v domácích i zahraničních uměleckých sbírkách.
Premiant, 2010, 41 x 35 cm, ručně tvarované hutní sklo
Roučka Pavel
20. 6. 1942 Praha
Autodidakt
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1976 doma
i v zahraničí, kde získal významná ocenění. V roce 2003
byl předsedou francouzské vlády jmenován Rytířem řádu
Akademických palem. Je zastoupen v četných soukromých i veřejných sbírkách doma i v zahraničí.
Venuše barokní pražská, 2010, 50 x 40 cm,
akryl na plátně
Rožátová Eliška
12. 1. 1940 Praha
1954 – 1958 SUPŠS Železný Brod
1960 – 1966 VŠUP Praha (V. Kaplický, S. Libenský)
Malířka, sklářská výtvarnice (vitráže, mozaiky, prostorové
objekty). Vystavuje od roku 1967 na samostatných i společných výstavách doma a v zahraničí. Oceněna
Čestným uznáním na EXPO ´67 Montreal a v roce 1976
Čestným uznáním za realizaci mozaikové kompozice
ve vstupní hale školy pro děti s chybami zraku v Levoči.
Má desítky realizací v architektuře. Zastoupena v NG Praha
a dalších veřejných sbírkách doma i ve světě.
Cyklus Prostory, Prostor 7, 1978–1980, 42 x 42 cm,
transparentní skleněná mozaika přitavená
na hliníkový plech
Růtová Eva
20. 6. 1947 Praha
1964 – 1968 SOŠV Praha
Malířka, grafička, ilustrátorka. Členka Unie výtvarných
umělců. Vystavuje od roku 1994 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Až do nebe, 2010, 32 x 21 cm, litografie
Ticho, 2006, 45 x 70 cm, olej na plátně
Řeháková Šafka Zdena
17. 2. 1953 Praha
1971 – 1973 Školský ústav umělecké výroby Praha
1974 – 1981 VŠUP Praha (ateliér textilního výtvarnictví)
1998 – 2003 odborná asistentka na Technické univerzitě
Liberec, katedra designu
Kostýmní a oděvní výtvarnice. Její poslední práce připomínají analogie k dávným byzantským mozaikám. Vystavuje
na samostatných výstavách od roku 1984.
Splynutí III., 2005, 50 x 60 cm, akryl na desce
40
Řičica Michal
12. 1. 1962 Praha
1970 – 1976 Soukromá studia u akad.mal. Jaroslava Kadlece
Umělecký truhlář, restaurátor, sochař, malíř. Vystavuje od
roku 1994. Člen Unie výtvarných umělců. Jeho díla jsou zastoupena převážně v soukromých sbírkách.
Louky, 2010, 70 x 60 cm, olej
Sedláček Pavel
12. 1. 1948 Mšec
1963 – 1967 SUPŠ Praha
1970 – 1997 reklamní grafik
Malíř, věnuje se reklamní i užité grafice.
Vystavuje od 80. let. Jeho práce jsou zastoupeny v domácích i zahraničních sbírkách.
Sedící akt, 2010, 49 x 49 cm, olej na sololitu
Samek Jiří
2. 1. 1955 Náchod
1973 – 1984 soukromá studia
u akad. mal. Jaroslava Uiberlaye
1977 – 1990 pracoval ve výtvarném ateliéru
Galerie výtvarného umění v Náchodě
V roce 1980 rozvinul vlastní vynález – hlubotisk z lina. Kolektivních výstav se účastní od roku 1981, samostatně vystavuje od roku 1985. Od roku 2002 člen SČUG Hollar. Získal
četná prestižní ocenění v zahraničí i doma. Zastoupen ve
veřejných sbírkách galerií ČR a ve světě.
Fíkus a palma, 2006, 65 x 90 cm, hlubotisk z lina
Saraah Satin
9. 11. 1980 Slavičín
1995 – 1997 ZUŠ Kosmákova (studium fotografie)
1995 – 2000 SPŠS Brno
2000 – 2005 žije v Nizozemí
Především malířka. Samostatně vystavuje od roku 2006.
Zastoupena v zahraničních soukromých sbírkách. Nyní žije
a pracuje v Brně.
Strom života, 2009, 50 x 50 cm, akryl na plátně,
fluorescenční barvy
Sedláček Ondřej
15. 5. 1984 Benešov
1991 – 2000 kreslířské, malířské a sochařské kurzy
2000 – 2004 SUPŠ Praha (obor řezbářství a tvarování dřeva)
2004 – 2006 Soukromá vyšší odborná škola umění Zlín
(obor sochařství)
Sochař. Začíná vystavovat od roku 2003 na samostatných
i kolektivních výstavách.
Malé oplodnění, 2010, výška 23 cm, plastika, kov, beton
Severová Zdeňka
23. 1. 1959 Praha
1978 – 1982 VŠE Praha
Autodidakt. Výtvarné činnosti se věnuje od roku 1999, převážně kolážím, rolážím a malbě na hedvábí. Samostatné
výstavy od roku 2000.
Běh času, 2003, 19 x 25 cm, roláž
Blonďatý sen, 2001, 25 x 30 cm, roláž
Sikora Rudolf
17. 4. 1946 Žilina
1963 – 1969 VŠVU Bratislava (D. Milly, P. Matejka)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1968 doma i v zahraničí. Jeho
dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek.
Ukrižovaný kríž (I.), 1996/2001, 100 x 70 cm, ofset a serigrafie
Ukrižovaný kríž (II.), 1996/2001, 100 x 70 cm, ofset a serigrafie
Singer Milan
30. 9. 1933 Praha
Autodidakt
Sochař. Vystavuje od roku 1981. Věnuje se práci s cínem.
Jeho tvorba je zastoupena v několika soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Hlava, 2006, výška 30 cm, cín
Sion Zbyšek
12. 4. 1938 Polička
1959 – 1964 AVU Praha (K. Souček, J. Horník)
Malíř. Vystavuje od roku 1960. Jeho díla jsou zastoupena
v galeriích a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Tanečnice, 2010, 65 x 50 cm, litografie
41
Siréna
15. 3. 1971 Brno
Soukromá studia u Antonína Štrobla
Výtvarnice, ilustrátorka, spisovatelka, básnířka. Vystavuje
od roku 1998. Členka výtvarné skupiny ŠAMBR. Její díla jsou
zastoupena zejména v domácích soukromých sbírkách.
Třídenní lijavec, 2008, 32 x 27 cm,
grafika kolorovaná akvarelem
Sivko Pavel
24. 1. 1948 Praha
1967 – 1973 VŠUP Praha (J.Trnka, Z. Sklenář)
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1980. Získal několik
nakladatelských ocenění. Jeho práce jsou zastoupeny ve
veřejných i soukromých sbírkách.
Stará sbírka, 2009, 42 x 32 cm, barevná litografie
Zbytek noci, 2009, 43 x 34 cm, barevná litografie
Sládek Antonín
(1942 – 2009)
1961 – 1967 VŠUP (A. Fišárek)
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1969. Zastoupen
ve veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Autoportrét u GLF, 2004, 35 x 25 cm, serigrafie
École des Beaux Arts, 2004, 35 x 25 cm, serigrafie
Sládek Petr
22. 10. 1961 Český Krumlov
1980 – 1987 AVU Praha (R. Kolář)
Malíř a grafik. Vystavuje od roku 1988. Zastoupen v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Koupání, 2009, 28 x 40 cm, mezotinta
Sen, 2009, 33 x 42 cm, lept
Sláma Miloš
2. 6. 1965 Žďár nad Sázavou
1990 – roční stáž v Paříži
1993 – 1995 SUŠ Václava Hollara Praha
Výtvarník. Vystavuje od roku 1993 na samostatných i kolektivních výstavách. Získal Čestné uznání Grafika roku 2005
a 2009. Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
U rybníka v zimě, 2009, 70 x 100 cm,
5 barevný linoryt
Slíva Jiří
4. 7. 1947 Plzeň
Grafik, ilustrátor, karikaturista, ale také inženýr ekonomie
a hudebník. Od roku 1993 člen SČUG Hollar. Ilustroval na
150 knih. Vystavuje od roku 1980 doma i v zahraničí. Získal
řadu významných cen doma i ve světě.
Café Rousseau, 2010, 61 x 46 cm, litografie
Sládek Karel
20. 10. 1952 Praha
1968 – 1972 SUPŠ Praha (obor užitá malba v architektuře,
scénografii a propagaci)
1973 – 1979 AVU Praha (F. Jiroudek)
Malíř, kreslíř, ilustrátor. Věnuje se též užité grafice a plastice.
Vystavuje od roku 1981. Četné samostatné i kolektivní
výstavy doma a v zahraničí. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma a ve světě.
Neklidný infantčin den (ráno), 2009, 80 x 65 cm,
akryl na plátně
42
Sopoušek Milan
16. 6. 1959 Praha
1975 – 1977 Výtvarné kurzy
u akademického malíře Nedvěda
1988 – 1990 Westerdals Reklameskole, Oslo
Výtvarník kombinované techniky, ilustrátor. Do roku 2009 žil
v Norsku. Jeho dílo je zastoupeno převážně v galeriích
v Norsku, Göteborgu a Berlíně.
Prso, 2008, 86 x 70 cm, kombinovaná technika
Soukup Pavel
3. 3. 1947 Štětí nad Labem
1964 – 1967 soukromá studia (J. Otčenášek)
1971 – 1974 soukromá studia (V. Veselý)
Malíř. Vystavuje od roku 1967 na samostatných a skupinových výstavách doma i v zahraničí.
Stejskalová Michaela
2. 2. 1962 Praha
2006 – 2009 soukromá studia u Jiřího Pošvy
Autodidakt. Její díla jsou zastoupena převážně v soukromých sbírkách.
Ptačí ráj, 2010, 60 x 52 cm, olej na plátně
Anděl z Bulovky, 2010, 38 x 20 cm, šamotová hlína
Holka z Perlovky, 2010, 38 x 19 cm, šamotová hlína
Soukupová Pavla
3. 6. 1958 Praha
SOŠV Praha
1978 – 1984 AVU (L. Čepelák)
Věnuje se kresbě, malbě a autorskému šperku (email na
mědi). Zastoupena ve sbírkách NG Praha, NG Bratislava
a UMPRUM Museum Praha. Od roku 2006 provozuje Galerii S.
Stodolová Klára
13. 1. 1977 Praha
1991 – 1995 SUŠ Václava Hollara Praha
1996 – 2002 AVU Praha (J. Lindovský, V. Kokolia, M. Šejn)
Vystavuje od roku 1998 na kolektivních i samostatných výstavách doma a v zahraničí (Japonsko). Zastoupena ve
sbírkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Beránci I., 2004, 30 x 40 cm, akryl na plátně
Jiřina I., 2008, 42 x 59 cm, dřevořez
Jiřina s modrým listem, 2008, 42 x 59 cm, dřevořez
Sozanský Jiří
27. 6. 1946 Praha
1967 – 1973 AVU Praha (F. Jiroudek, L. Čepelák)
Malíř, kreslíř, sochař, grafik, tvůrce objektů a instalací. Jeho
díla jsou vždy obsahová, často kriticky zaměřená, polemicky či konfliktně vyhrocená. Samostatně vystavuje od
roku 1978. Zastoupen v uměleckých sbírkách doma i v zahraničí (NG Praha, většina českých galerií, Musée National
d´Art Moderne Paříž ad.).
Mater mortis I., 2010, 70 x 100 cm, fototisk, tuš, akryl
Mater mortis II., 2010, 70 x 100 cm, fototisk, tuš, akryl
Srncová Emma
22. 8. 1942 Praha
Autodidakt. Malířka, grafička. Vystavuje od roku 1972
doma i v zahraničí. Její práce jsou zastoupeny v mnoha
soukromých sbírkách doma i ve světě.
Pozdní lásky, 2009, 67 x 87 cm, litografie
Střížek Antonín
22. 5. 1959 Rumburk
1983 – 1988 AVU Praha (J. Ptáček)
1990 – 1992 studijní cesty (Kanárské ostrovy,
Itálie, Japonsko)
1998 – vedoucí ateliéru AVU Praha
Malíř, kreslíř, grafik. Vystavuje od roku 1984. Zastoupen
v uměleckých sbírkách doma i v zahraničí. Autor opony
Státní opery Praha (2001).
Květinové zátiší, 2003, 48 x 63 cm, pastel
Město, 2010, 65 x 50 cm, akvarel
Suchánek Vladimír
12. 2. 1933 Nové Město nad Metují
1952 – 1954 PF UK Praha (C. Bouda, M. Salcman, K. Lidický)
1954 – 1961 AVU Praha (V. Silovský)
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1957. Člen SČUG
Hollar, od roku 1995 předseda. Jeho tvorba oceněna
řadou cen doma i ve světě.
Franz Kafka, 1998, 33 x 25 cm, barevná litografie
Pocta Hrabalovi, 1984, 30 x 21 cm, barevná litografie
43
Suchý Jiří
1. 10. 1931 Plzeň
1947 – 1958 grafik (reklamní ateliéry BaR, pak Propagační
tvorba)
Grafik, výtvarník, spisovatel, herec, zpěvák, textař. Od roku
1958 se věnuje hlavně literatuře a divadlu (Semafor).
K výtvarné práci se vrací při ilustrování svých knih. Vystavuje od roku 1963. Jeho práce jsou zastoupeny zejména
v řadě soukromých sbírek.
Svoboda Jaroslav
9. 2. 1938 Sokoleč
1964 – 1969 FF UK Praha
1960 – 1969 ateliér broušení skla ÚUŘ Praha
1969 – 1985 vedoucí hutě ÚUŘ Škrdlovice
1989 – 1990 profesor VŠUP Praha
Sklářský výtvarník. Vystavuje od roku 1966, spolupracuje
s architekty. Zastoupen ve sklářských a soukromých sbírkách,
muzeích a galeriích.
Tři gracie, 2009, 50 x 35 cm, litografie
Večerní měsíc, 2010, 34 x 70 x 10 cm,
tavená broušená plastika
Sukdolák Pavel
21. 9. 1925 Humpolec
1945 – 1950 AVU Praha (V. Silovský)
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1956. Člen SČUG
Hollar. Získal řadu prestižních ocenění (bienále Tokio, Lublaň,
Krakov, Benátky, Heidelberg). Zastoupen v domácích
i zahraničních sbírkách.
Svoboda Vladimír
10. 2. 1951 Praha
SUPŠ Praha
Malíř a sochař. Vystavuje od roku 1975.
Je zastoupen v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Cesta do kopců, 2006, 72 x 77 cm, olej na plátně
Modrá lastura, nedatováno, 77 x 54 cm, barevný lept
Suška Čestmír
4. 1. 1952 Praha
1971 – 1973 SOŠV Praha
1974 – 1980 AVU Praha (J. Bradáček)
1995 – 1996 Pollock – Krasner Foundation, New York, USA
1999 Sculpture Space, Utica, USA
Sochař, malíř, grafik a scénograf. Vystavuje od roku 1980
doma i v zahraničí. Člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví. Zakladatel výtvarného sympozia Malechov. Autor výstav
Sochy a objekty na malostranských dvorcích a Sochy
a objekty na staroměstských dvorcích.
Hvězda, 2009, 50 x 35 cm, litografie
Kruh, 2008, 50 x 35 cm, serigrafie
Sýkora Ladislav
7. 2. 1964 Plzeň
Autodidakt
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1995. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách.
Pod světlem, 2010, 70 x 100 cm, linoryt
Sýkora Zdeněk
3. 2. 1920 Louny
1945 – 1947 PF UK Praha (M. Salcman, K. Lidický, C. Bouda)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1952. Člen skupin Umělecká
Beseda a Křižovatka. V roce 2003 mu byl udělen francouzským ministrem kultury titul Rytíř Řádu umění. V roce 2005
obdržel Cenu Herberta Boeckla v Salzburgu. Zastoupen
v domácích i zahraničních veřejných a soukromých sbírkách (NG Praha, většina českých galerií, galerie a muzea
Amsterdam, Bolivar, Bochum, Essen, New York ad.). V roce
2005 Centre Georges Pompidou zakoupilo jeho dílo
Poslední soud.
Barevná struktura, 1967/2009, 70 x 70 cm, serigrafie
Černo–bílá struktura, 1967/2009, 70 x 70 cm, serigrafie
44
Synecká Naďa
23. 8. 1926 Praha
1946 – 1952 AVU Praha (V. Silovský)
Grafička. Členka SČUG Hollar. Vystavuje od roku 1952,
v letech 1965–85 a znovu 1999–2002 vystavovala na mezinárodních bienále grafiky. Zastoupena v uměleckých
sbírkách doma i v zahraničí.
Noc v zahradě, variace II., nedatováno, 59 x 50 cm,
kombinovaný barevný lept
Podzim, variace III., nedatováno, 51 x 54 cm,
kombinovaný barevný lept
Synková Eva
2. 7. 1964 Svitavy
1986 – 1991 AVU Praha (J. Sopko, L. Čepelák)
Malířka. Vystavuje od roku 1991. Její práce jsou zastoupeny především v domácích soukromých sbírkách.
Altán, 2007, 50 x 70 cm, pastel na papíře
Šabóková Gizela
21. 5. 1952 Nové Zámky
1969 – 1973 SUPŠS Železný Brod
1973 – 1979 VŠUP Praha (S. Libenský)
Sklářská výtvarnice. Vystavuje od roku 1985. Získala četná
domácí i zahraniční ocenění, v roce 2000 dostala Grand
Prix Koganezaki Muzeum of Modern Art. Její díla jsou zastoupena v domácích i zahraničních sbírkách.
Anděl křišťál, 2010, 25 x 42 cm, tavené broušené sklo
Anděl z oblak, 2010, 43 x 25 cm, tavené broušené sklo
Šafáriková Markéta
1. 1. 1975 Praha
1996 – 2002 AVU Praha
Sochařka, malířka, kostýmní výtvarnice. Vystavuje od roku
1998 doma i v zahraničí. Její práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Výlet, 2002, 31 x 41 cm, kolorovaná fotografie
Šafář Karel
28. 5. 1938 Rychnov nad Kněžnou
1965 – 1971 VŠUP Praha (K. Svolinský)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1971 doma i v zahraničí.
Realizoval přes třicet samostatných výstav. Jeho tvorba je
zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách.
Staroměstský motiv, 2009, 100 x 70 cm, olej na plátně
Šafránková Daniela
30. 4. 1974 Praha
1980 – 1992 LŠU Praha
1992 – 1995 DAMU Praha
1998 California State University, Fulleton
Malířka. Vystavuje od roku 1998 v USA a v Česku. Zastoupena především v soukromých sbírkách.
Zahrada, 1999, 60 x 40 cm, olej na plátně
Šalamoun Jiří
17. 4. 1935 Praha
1953 – 1961 Hochschule für Graphik und Buchkunst Lipsko
(K. G. Müller, A. Kapr) a AVU Praha
(V. Silovský, V. Pukl)
1990 – profesor VŠUP Praha
Grafik, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů. Vystavuje
doma i ve světě. Zastoupen v galeriích, muzeích a v řadě
soukromých sbírek.
Každý za své, 1989, 48 x 62 cm, barevná litografie
Veřejné tajemství, 1987, 50 x 70 cm, barevná litografie
Ščigol Michail
26. 8. 1945 Čeljabinsk (Rusko)
1964 – práce v architektonickém ateliéru L. Katka
1967 – 1977 spolupráce s architektem B. Lekarem
Malíř, architekt. Od roku 1988 se věnuje výhradně malbě.
Vystavuje od roku 1990 v Čechách, Rusku, Německu
a USA na cca 75 samostatných výstavách.
Zastoupen v řadě soukromých sbírek.
Svaté Veroniky, 2010, 100 x 70 cm, olej na plátně
45
Šebíková Eva
24. 12. 1957 České Budějovice
1973 – 1977 SUPŠ Uherské Hradiště (obor grafika, F. Nikl)
Malířka, grafička (průmyslová volná grafika). Vystavuje samostatně od roku 1996, významná kolektivní výstava
v roce 2003. Její práce jsou zastoupeny v soukromých
sbírkách.
Špaňhel Jakub
7. 11. 1976 Karviná
1996 – 2002 AVU Praha (J. David, M. Knížák)
Malíř. Vystavuje od roku 1994 na kolektivních i samostatných
výstavách doma i v zahraničí. Zastoupen především v domácích sbírkách.
Růže, 2009, 100 x 70 cm, litografie
Jeníček a Mařenka, 2009, 90 x 90 cm, olej na plátně
Šimotová Adriena
6. 8. 1926 Praha
1945 – 1950 VŠUP Praha (J. Kaplický)
Malířka, grafička, ilustrátorka. Vystavuje od roku 1951.
Členka Umělecké Besedy, UB 12, skupiny Delta, je členkou
Čestné legie Francouzské republiky. Zastoupena ve významných veřejných i soukromých sbírkách. Získala řadu prestižních ocenění doma i v zahraničí (1979 Hlavní cena z bienále
v Lublani, v roce 2005 Cena Ministerstva kultury ČR).
Z cyklu Vyjevování VI., 2010, 124 x 46 cm,
pastel, pigment, čínský papír
Škapík Štefan ml.
4. 12. 1961 Praha
1981 – 1986 SOŠV Praha (obor propagační výtvarnictví,
A. Valenta, J. Veškrna)
Malíř, grafik. Od roku 1994 člen Sdružení výtvarníků ČR. Ve
své tvorbě střídá olejomalbu a grafiku (suchá jehla, linoryt)
a vrací se i k technice akvarelu. V roce 1997 v jeho tvorbě
začíná převládat technika kamenotisku. Od roku 2002 experimentuje i se sklem.
Hlavnický mlýn, 2010, 76 x 69 cm, akvarel
Útes, 2009, 56 x 53 cm, kombinovaná technika
Šmaha Petr
12. 5. 1945 Brno–Slatina
1959 – 1962 SŠUŘ Brno
1962 – 1968 AVU Praha (F. Jiroudek)
Malíř, grafik. Od roku 1999 člen SVU Mánes. Vystavuje od
roku 1961 doma i v zahraničí na 68 samostatných výstavách. Zastoupen v domácích a zahraničních sbírkách.
Figura I., 2008, 112 x 43 cm, olej na překližce
46
Šrámková Ivana
20. 11. 1960 Liberec
SUPŠS Železný Brod
1981 – 1987 VŠUP Praha (S. Libenský)
Sklářská výtvarnice, sochařka. Soustavně vystavuje doma
i v zahraničí. Zastoupena ve sbírkách NG Praha, UMPRUM
Museum Praha, Victoria and Albert Museum Londýn, Corning Museum of Glass, USA, Museum of Modern Art
Lausanne a Toyama Museum, Japonsko.
Blbec, 2003, výška 71 cm, foukané sklo
(ve spolupráci s Michalem Machatem)
Štědra Jaroslav
4. 1. 1945 Teplýšovice
SOŠV Praha
Pedagog SUPŠ Praha
Malíř. Samostatné výstavy od roku 1973 doma i v zahraničí,
zúčastňuje se i kolektivních výstav. Člen skupiny Kompresionistů. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách
doma a v zahraničí.
Rozkvetlý Petřín, 2007, 89 x 81 cm, olej na plátně
Štědrý Karel
30. 1. 1985 Praha
2004 – 2010 VŠUP Praha (ateliér malby, S. Diviš)
Malíř. Člen skupiny Obr. Vystavuje od roku 2000. Jeho dílo
je zastoupeno ve sbírce Galerie Felixe Jeneweina v Kutné
Hoře.
Soustředit se, 2008, 80 x 60 cm, akryl na plátně
Štefková–Hrušková Helena
11. 2. 1955 Praha
1977 – 1982 AVU Praha (F. Jiroudek)
Malířka. Členka skupiny Jednota a Femina. Samostatné
výstavy od roku 1998. V roce 2003 získala Cenu Masarykovy akademie umění za umělecký počin a Světová unie
kultury ji v roce 2010 udělila Cenu světové kultury. Zastoupena v soukromých sbírkách v USA.
Švarcová Lupačová Martina
18. 6. 1971 Brno
1996 – 1999 SUŠG Jihlava
Malířka, výtvarnice. Vede výtvarné dílny, v současné době
vede kreativní malbu k poznání sebe sama pro dospělé.
Vystavuje od roku 1996 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Zastoupena v soukromých
sbírkách doma a ve světě.
Motýlí ráj, 2006, 110 x 100 cm, olej na plátně
Růžovobílá kytička, 2009, 35 x 30 cm, olej na plátně
Míč v trávě, 2008, 70 x 90 cm, akryl na plátně
Štenclová Jitka
10. 12. 1952 Opava
1968 – 1972 SUPŠ Praha
1972 – 1977 VŠUP Praha
Malířka. Od roku 2008 členka Umělecké Besedy. Vystavuje
od roku 1972. Její práce jsou zastoupeny ve veřejných
i soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Od roku 2001 je
zastoupena mj. v NG Praha.
Švéda Tomáš
12. 12. 1947 Praha
1967 – 1973 AVU Praha (A. Fišárek)
Věnuje se malbě, kresbě a grafice. Je členem výtvarné
skupiny 12/15 a Spolku výtvarných umělců Mánes. Vystavuje od roku 1976. Jeho dílo je zastoupeno v NG Praha
a v dalších veřejných i soukromých sbírkách.
Kvetoucí, 2008, 69 x 49 cm, kombinovaná technika,
kvaš, tuš, pastel
Red light, 2006, 56 x 63 cm, olej na lepence
Švankmajer Jan
4. 9. 1934 Praha
1950 – 1954 Vyšší škola uměleckého průmyslu (malá scéna)
1954 – 1958 DAMU Praha (katedra loutkářství
– režie, scénografie)
Filmový režisér, výtvarník. Od roku 1970 člen Surrealistické
skupiny v Československu. Autor mnoha krátkých trikových
filmů a celovečerních filmů (Něco z Alenky, Lekce Faust,
Spiklenci slasti, Otesánek). Četná prestižní ocenění. Své kresby,
koláže, objekty vystavuje od roku 1961 doma i v zahraničí.
Přežít svůj život, 2009, 42 x 55 cm,
koláž z filmového materiálu
Taberyová Marta
22. 9. 1930 Olomouc
1949 – 1954 VŠUP Praha
Vystavuje od roku 1964. Získala řadu významných ocenění
doma i v zahraničí. Četné realizace v architektuře (přes
150), zejména reliéfní stěny osazené do omítky. Zastoupena
ve veřejných a soukromých sbírkách doma i ve světě.
Zátiší s vázou a knihou, 2006, 23 x 16 cm, keramický obraz
Tataro Věra
26. 10. 1966 Praha
1981 – 1985 SPŠG Praha
Malířka, ilustrátorka. Vystavuje od roku 1998. Ilustruje knihy,
pracuje i pro časopisy. Zastoupena v domácích i zahraničních soukromých sbírkách.
Na konci lesa, 2008, 100 x 200 cm, akryl na plátně
47
Tefr Vilém
17. 2. 1939 Praha
1963 – 1966 Lidová akademie v Praze
(obor volná grafika, L. J. Kašpar)
Soukromé studium u profesora L. J. Kašpara
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1971 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. V roce 2002 získal
v Kanadě za ilustraci cenu Nejkrásnější kniha. Zastoupen
v mnoha soukromých sbírkách doma i ve světě.
Na křídlech hudby, 1987, 50 x 70 cm, akryl na plátně
Tesař Vladimír
(1924 – 2008)
1950 – absolvoval AVU Praha (V. Pukl)
1954 – absolvoval DAMU Praha (F. Tröster)
1954 – 1959 asistent grafické speciálky AVU Praha
Malíř, grafik, ilustrátor. Jeho výtvarné dílo zasahuje i do oblasti filmového plakátu, scénografie a realizace animovaných filmů. Zastoupen ve sbírkách NG Praha a v mnoha
dalších veřejných i soukromých sbírkách doma i ve světě.
Poslední svědek, 1988, 41 x 30 cm, suchá jehla
Procitnutí, 1988, 41 x 30 cm, suchá jehla
Tesařová Hana
16. 5. 1968 Praha
Soukromá studia kresby a grafiky u V. Tesaře
V letech 1983–1995 se zabývala také fotografií. Nyní se věnuje malbě, kresbě, volné a užité grafice. Členka Sdružení
pražských malířů a jeho hostů. Zúčastňuje se od roku 1996
domácích výstav Trienále českého ex libris.V roce 2009
oceněna čestným uznáním v soutěži Grafika roku.
Zahrada s odcházející bouří, 2004, 34 x 43 cm, akvarel
Tobola Jan
13. 2. 1956 Přílepy
1981 – 1986 DAMU Praha
Scénograf, grafik. Vystavuje od roku 1987 na oborových
výstavách. Jeho práce získala mezinárodní ocenění.
Zahrada, 2009, 32 x 26 cm, kombinovaná technika
Trčková Šárka
28. 9. 1965 Plzeň
1980 – 1984 SOŠV Praha
1986 – 1992 AVU Praha
V současné době odborná asistentka na AVU Praha
Grafička, malířka. První samostatná výstava v roce 1993,
účast na desítkách kolektivních výstav doma i v zahraničí.
Několikrát oceněna v soutěži Grafika roku. Je zastoupena
v soukromých i veřejných sbírkách (Albertina ve Vídni, NG
Praha, Západočeská galerie Plzeň, Galerie Klenová, Klatovy).
Kolotoč, 2010, 30 x 40 cm, akryl na plátně
Růžová dohoda, 2010, 30 x 40 cm, akryl na plátně
Trefilová Irena
5. 3. 1967 České Budějovice
1980 – 1984 SUPŠ Praha (obor malba)
Soukromá studia u D. Puchnarové a L. Jiřincové
Malířka, grafička, ilustrátorka. Vystavuje od roku 1997
doma i ve světě. Zastoupena ve veřejných sbírkách (galerie Venice Cadre, Maroko), dále v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí (Bern, Švýcarsko).
Poslední večeře, 2008, 100 x 70 cm, olej na plátně
Ulrich Jindřich
21. 3. 1950 Praha
1965 – 1969 SUPŠ Praha
Malíř, ilustrátor, miniaturista. Vystavuje od roku 1976. Zastoupen v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Ze života šlechtice, 2010, 10 x 8 cm, olej na dřevě
Uždilová Bedřiška
19. 12. 1954 Praha
1970 – 1974 SOŠV Praha
1974 – 1976 VŠUP Praha (monumentální malba, L.Vacek)
1976 – 1980 AVU Praha ( J. Smetana)
1981 – Accademia di Belle Arti Perugia
1982 – 1983 École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
de Paris (prof. Zao–Wou–Ki, prof. Pillard)
Malířka. Účastnila se desítek kolektivních a samostatných
výstav doma i v zahraničí. Zastoupena ve veřejných galeriích doma a v soukromých sbírkách ve světě.
Podzim, 2002, 80 x 100 cm, olej na plátně
48
Valečka Jaroslav
27. 10. 1972 Praha
1991 – 1998 AVU Praha (J. Sopko, J. Hendrych)
Malíř, grafik, sochař. Vystavuje od roku 1993 na skupinových a samostatných výstavách. V roce 1993 obdržel
Cenu Sorosova centra pro současné umění. Jeho dílo je
zastoupeno ve veřejných domácích i zahraničních sbírkách.
Okultista, 2007, 74 x 72 cm, olej na plátně
Válek Jaroslav
26. 2. 1954 Uherské Hradiště
1969 – 1973 SPŠS Praha
1991 – studijní pobyt v USA
Výtvarník v oboru kovu a grafik. Člen Artist–Blacksmiths´Association of North America a člen Unie výtvarných umělců
ČR. Od roku 1989 uspořádal víc než 15 samostatných výstav,
účastnil se dalších výstav kolektivních. Zastoupen v domácích i zahraničních galeriích i soukromých sbírkách. Je autorem cen pro Asociaci českých filmových klubů a divadelní
Ceny diváků Alfréda Radoka.
Spirála, nedatováno, výška 35 cm,
kinetická plastika, nerez ocel
Válová Jitka
13. 12. 1922 Kladno
1945 – 1950 VŠUP Praha (E. Filla)
Malířka. Od roku 1954 členka umělecké skupiny Trasa. Vystavuje od roku 1957 doma i v zahraničí. Zastoupena ve
významných galeriích, muzeích a v řadě soukromých sbírek. V roce 1994 obdržela spolu se sestrou Květou za celoživotní dílo Herderovu cenu a v roce 2003 dostala Cenu
Ministerstva kultury ČR.
Člověk a jeho stín, 2009, 35 x 25 cm, litografie
Hromadný pád/ Radost z návratu, 1968/1989,
70 x 50 cm, litografie
Váradiová Markéta
8. 10. 1973 Jablonec nad Nisou
1992 – 1997 IVK UJEP Ústí nad Labem (ateliér skla)
1997 – stáž na Vilniaus dailés akademija, Vilnius, Litva
2003 – 2005 FUUD UJEP Ústí nad Labem
(ateliér přír. materiálů)
Výtvarná umělkyně. Vystavuje od roku 1994, účastní se
sympozií doma i v zahraničí. Je zastoupena v soukromých
i veřejných sbírkách.
Talíř C 057, 2010, 30 x 30 cm,
pískované sklo zalešťované žárem
Varmuža Vratislav
13. 1. 1934 Spytihněv
1953 – 1955 SUPŠ Uherské Hradiště
1955 – 1959 Univerzita Palackého Olomouc
Sochař. Vystavuje od roku 1957. Je zastoupen ve veřejných
a soukromých sbírkách doma a ve světě.
Katastrofa, 2000, 50 x 70 cm, digitální grafika
Varvodičová Maria
10. 9. 1974 Mladá Boleslav
1991 – 1994 SUPŠ Praha (malba)
1994 – 1996 Institut výtvarné kultury při UJEP
Ústí nad Labem (grafický design)
1996 – 2003 VŠUP Praha (P. Nešleha, S. Diviš)
2007 – odborná asistentka figurální kresby VŠUP Praha
Malířka, grafička. Vystavuje od roku 2000. V roce 1999
obdržela Cenu Nadace Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových.
Zastoupena převážně v soukromých sbírkách.
Andělé strážní I., 2010, 66 x 98 cm,
kombinovaná technika na tvrzeném kartonu
Andělé strážní II., 2010, 66 x 98 cm,
kombinovaná technika na tvrzeném kartonu
49
Vašíček Aleš
22. 2. 1947 Ostrava
1966 – 1972 VŠUP Praha (S. Libenský)
Sklář. Vystavuje od roku 1972, zúčastnil se prestižních sklářských sympozií a výstav. Četné realizace v architektuře.
Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma a ve
světě.
Veselý Petr
14. 10. 1953 Brno
1973–1979 AVU Praha (J. Smetana)
Malíř, kreslíř. Od roku 1996 člen Umělecké Besedy. Vystavuje
od roku 1980. Četné realizace v architektuře (návrhy vitráží).
Zastoupen ve významných domácích veřejných sbírkách
a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Fragment, nedatováno, 44 x 62 x 12 cm, tavené,
broušené a leštěné barevné sklo
Poutníci do Emauz, 2009, 30 x 41 cm, akvarel
Skica k poutníkům do Emauz, 2009, 30 x 19 cm, akvarel
Vejvoda Radim
22. 8. 1954 Praha
1972 – 1975 SUPŠ Praha
1980 – 1986 AVU Praha
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1982. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Vičar Jan
9. 4. 1967 Svitavy
1988 – 1994 AVU Praha (F. Hodonský, J. Lindovský)
Grafik. Vystavuje od roku 1994 na samostatných i kolektivních výstavách. Jeho tvorba získala ocenění doma
i v zahraničí.
Červencová krajina, 2010, 70 x 82 cm,
kombinovaná technika
Pásl Jano tri voly / Rebarbora, 2004, 75 x 90 cm, linoryt
Vejvodová Eva
4. 5. 1953 Zlín
1980 – 1986 AVU Praha
Malířka. Vystavuje od roku 1982. Zastoupena ve veřejných
i soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Hlas dávných barev, 2008, 38 x 26 cm, olej na plátně
Velčovský Josef
7. 10. 1945 Václavovice u Frýdku
1963 – 1969 AVU Praha (K. Souček)
1970 – Ateliér 13 Paříž (Stanley William Hayter)
Malíř. Zastoupen v četných veřejných a soukromých sbírkách. Věnuje se ilustrační tvorbě (více než 80 knih). V roce
2003 obdržel za uměleckou činnost Cenu Rudolfa II.
a v roce 2004 Cenu Franze Kafky Evropského kruhu umění.
Dívčí hrady, 2010, 34 x 42 cm, litografie
Slet podzimních krasavic, 2009, 37 x 42 cm, litografie
50
Viková Jindra
2. 2. 1946 Praha
1946 – 1970 VŠUP Praha (O. Eckert)
Pedagogicky působila na výtvarných školách v USA
a v Evropě.
Sochařka, keramička, malířka. Vystavuje od roku 1974.
Získala četná mezinárodní ocenění. Zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Martina s rybou, 2002, 53 x 65 cm, koláž
Vilhelmová Lenka
1. 3. 1957 Praha
Grafička, malířka, zabývá se i objekty. Vystavuje od roku
1982. Členka SČUG Hollar. Za své dílo získala četná ocenění doma i v zahraničí. Je zastoupena v NG Praha, Oblastní galerii Liberec, ve sbírkách Ministerstva zahraničí,
ČNB a v permanentní sbírce Modern of Art Washington, USA.
Nebe nad hlavou, 2006, 100 x 70 cm,
kombinovaná technika
Vítečková Kateřina
9. 11. 1931 Opava
1952 – absolvovala SPŠ textilní Brno
1953 – 1959 (1960 čestný rok) VŠUP Praha (K. Svolinský)
Grafička, malířka. Členka SČUG Hollar, UVU ČR, Spolku
sběratelů a přátel ex libris. Věnuje se hlavně tvorbě volné
grafiky. Vystavuje od roku 1964 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Získala ocenění na
mezinárodních výstavách.
Loď a ptáci, 2006, 37 x 28 cm, litografie
Strom a jablíčka, 1997, 41 x 28 cm, litografie
Vlasáková Eva
10. 4. 1943 Tábor
1961 – 1967 VŠUP Praha (F. Muzika)
1983, 1986 The Pilchuck School of Glass, Stanwood, USA
(E. Eisch, C. Rainey)
Malířka, grafička, sklářská výtvarnice. Od roku 1978 okolo
osmdesáti samostatných výstav. Účast na kongresech a malířských a sklářských sympoziích doma i v cizině. Zastoupena
ve sbírkách českých i světových galerií. Získala mezinárodní ocenění (Dánsko, Španělsko, Francie, Polsko, USA).
Dobrý den, žlutý jelínku!, 2010, 100 x 80 cm, olej na plátně
Vodseďálek Ivo
8. 8. 1931 Praha
Literát a výtvarník. V roce 1992 vydává nakladatelství Pražská imaginace jeho literární práce v pěti dílech. Své lepené
obrazy a hry vystavuje od roku 1969 doma i v zahraničí.
Dva úsměvy, 2010, 19 x 27 cm, apiculáž
Voldřichová Blanka
22. 11. 1934 Kašperské Hory
VŠUP Praha (J. Kavan)
Soukromé studium (B. Cerovac)
Sochařka. Vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Zastoupena ve veřejných galeriích a soukromých sbírkách.
Votruba Jiří
8. 12. 1946 Praha
1966 – 1970 ČVUT Praha
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1977 doma i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Converse, 2009, 35 x 45 cm, akryl na plátně
Lacoste, 2009, 40 x 40 cm, akryl na plátně
Vyleťalová Olga
8. 8. 1944 Hradec Králové
SOŠV Praha a soukromé studium u A. Kybala
SUPŠ Praha – 1 rok (K. Svolinský)
Věnuje se převážně malbě. Její práce v oboru užité grafiky
získaly mezinárodní ocenění. Je zastoupena ve veřejných
i soukromých sbírkách.
Světlo a stíny, 2010, 65 x 95 cm, olej na plátně
Vysušil Karel
14. 11. 1926 Trmice
1942 – 1945 Škola dekorativních umění v Praze
1945 – 1947 AVU Praha (K. Minář, O. Nejedlý)
Grafik, malíř, ilustrátor. Vystavuje od roku 1952. Člen a spoluzakladatel skupin G7, LG5, Máj. Od roku 1952 člen SČUG
Hollar. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Setkání, 2010, 90 x 67 cm, barevná litografie
Waageová Bohunka
29. 5. 1948 Ústí nad Labem
1963 – 1967 SOŠV Praha
Malířka, grafička, ilustrátorka. Členka SČUG Hollar.
Vystavuje od roku 1970 na samostatných i kolektivních výstavách doma a v zahraničí. Zastoupena ve veřejných
i soukromých sbírkách doma i ve světě.
Tanec blažených duší, 2003, 36 x 40 cm,
olej na plátně a překližce
Jaro, 1997, výška 51 cm, bronz
51
Wagner Ladislav Maria
27. 6. 1945 Jaroměř
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1967. Jeho práce se uplatňují též v architektuře. Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Získal významná
ocenění doma i ve světě.
Tichá zeď, 2010, 20 x 20 cm, olej na desce
Wagnerová Barbara Issa
11. 12. 1978 Havířov
Po ukončení gymnázia soukromé studium technik a teorie
umění v ateliéru svého otce Ladislava Maria Wagnera
Malířka. Vystavuje od roku 1998 v Rakousku, Španělsku,
Slovinsku. V roce 2000 se účastnila Salonu Unie výtvarných
umělců ČR v Praze. Zastoupena v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Pouštění andělů, 2009, 15 x 15 cm, akvarel
Welberts Inga
4. 9. 1959 Tiflis, Gruzie
1976 – 1981 Tbiliská státní univerzita
Malířka. Vystavuje od roku 1997, zejména v zahraničí, například ARTEXPO, New York, 1998; OSN, New York, 1999.
V současné době žije a tvoří v Berlíně a Praze.
Sunset, 2008, 120 x 100 cm,
akryl a olej na plátně
Zábranský Vlastimil
2. 9. 1936 Vráž u Berouna
1953 – 1957 Průmyslová škola stavebních hmot
Hranice na Moravě
1958 – FF UJEP Brno
1961 – PF UJEP Brno (B. Lacina)
Malíř, grafik, ilustrátor. Jeho tvorba získala četná prestižní
zahraniční i domácí ocenění. Je zastoupen ve veřejných a
mnohých soukromých sbírkách doma i ve světě.
• = Bod G, 2010, 64 x 52 cm, kombinovaná technika
52
Zajacová Jana
29. 7. 1943 Praha
1961 – 1965 SOŠV Praha
Grafička. Pracuje převážně technikou barevného linorytu.
Členka Sdružení výtvarníků ČR a skupiny Tolerance. Vystavuje od roku 1986 na samostatných i kolektivních výstavách. Je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách
doma i ve světě.
Chutné melouny, 2008, 50 x 44 cm, barevný linoryt
Letní energie, nedatováno, 56 x 57 cm, barevný linoryt
Zálešák Martin
2. 8. 1959 Uherské Hradiště
1974 – 1978 SUPŠ Uherské Hradiště
1985 – 1991 AVU Praha (J. Sopko)
Od roku 1994 odborný asistent na FaVU VUT Brno (ateliér
malířství, J. Načeradský)
Malíř. Od roku 1994 vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Zastoupen v domácích
veřejných sbírkách.
Listy, 2009, 40 x 40 cm, akvarel na plátně
Zámečníková Dana
24. 3. 1945 Praha
1962 – 1968 FA ČVUT Praha
1969 – 1972 VŠUP Praha (J. Svoboda)
Od poloviny 80. let působí pedagogicky na univerzitách a
vysokých uměleckých školách v USA, Velké Británii, Japonsku,
Austrálii.
Sochařka, malířka, architektka. Vystavuje od roku 1980. Je
zastoupena ve významných světových uměleckých sbírkách.
Oltář 10, 2010, 52 x 47 x 10 cm, leptaná, rytá, škrábaná
a malovaná vypálená koláž na lehané sklo, kov
Zděnek Jarek
8. 4. 1969 Český Krumlov
1992 – 1994 studium na King Street College, Londýn
1994 – 1996 studium na Kensington and Chelsea College,
Londýn
1997 – 1998 studium malířství a sochařství
v ateliéru Genny, Paříž
Jeho originální technika malování spojuje suchý pastel se
zlatou nebo stříbrnou akrylovou metalízou. Samostatné
i kolektivní výstavy od roku 1999, převážně ve Francii, kde
žil a tvořil. Zastoupen v mnoha soukromých i veřejných sbírkách v zahraničí.
Ledový oceán, 2009, 60 x 80 cm, akryl a tmel na plátně
Zeman Bořek
12. 2. 1950 Fulnek
1971 – 1976 AVU Praha (J. Bradáček)
2002 – dosud pedagog na Baťově univerzitě Zlín
Sochař, medailér, malíř. Vystavuje od roku 1979. Jeho
tvorba získala ocenění doma i v zahraničí. Je zastoupen v
oborových veřejných a soukromých sbírkách.
Začíná podzim, 2009, 20 x 15 cm, akryl na kartonu
Zeman Petr
31. 1. 1977 Plzeň
Výtvarník, zabývá se různými technikami: malba na sklo,
umělecká recyklace, prostorové objekty, airbrush. Vystavuje od roku 1998, realizoval řadu vitráží v archiktetuře. Je
zastoupen v soukromých sbírkách.
Plzeňské dlaždice, 2008, 38 x 28 cm,
kombinovaná technika
Spletenec, 2010, 22 x 17 cm,
kombinovaná technika
Zemanová–Blahová Alena
2. 7. 1958 Bratislava
1981 – 1986 SOŠV Praha
Výtvarnice, věnuje se od roku 1998 sklu a zejména tavené
plastice. Vystavuje od roku 2000. Zastoupená ve veřejných
a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Odražení od dna, 2010, 28 x 25 cm, tavené sklo
Zoubek Olbram
21. 4. 1926 Praha
1945 – 1952 VŠUP Praha (J. Wagner)
Sochař. Vystavuje od roku 1952. Člen skupiny Trasa, Nové
skupiny a od roku 1991 člen Umělecké Besedy. Zastoupen
ve veřejných a soukromých sbírkách doma i ve světě (NG
Praha, většina českých galerií aj.). V roce 1996 obdržel
medaili Za zásluhy a u příležitosti 80. narozenin dostal
v roce 2006 Medaili prezidenta ČR.
Lože, 2009, 35 x 35 cm, cín, částečně zlacený
Zoubek Václav
25. 9. 1953 Verušičky (Karlovy Vary)
1975 – 1981 AVU Praha (J. Smetana)
Malíř. Vystavuje od roku 1974. Jeho práce jsou zastoupeny
ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Tantalův příběh III., 2007, 65 x 50 cm, olej na plátně
Žalmánková Světlana
2. 3. 1968 Mladá Boleslav
UMPRUM Praha (obor výtvarné zpracování kovů)
Soukromé studium ve škole výtv. umění
akad. malíře S. Kováře
Malířka, výtvarnice. Zabývá se i grafikou, zhotovuje šperky
z kamenů a z kovů, je malířkou kamenů. Samostatně vystavuje od roku 1999. Zastoupena v českých galeriích
a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Podzim, nedatováno, 60 x 58 cm, akryl
53
Ženatá Kamila
26. 12. 1953 Havlíčkův Brod
1973 – 1979 AVU Praha (L. Čepelák)
Grafička, malířka. Od roku 1991 členka SČUG Hollar.
Je činná také literárně (Kamila není doma, Obrazy z nevědomí). V roce 2007 vytvořila multimediální koncept
videoartů na základě Knihy proměn. Zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Alenka, 2009, 100 x 120 cm, olej na desce
Žertová Jiřina
13. 8. 1932 Praha
1950 – 1955 VŠUP Praha (J. Kaplický)
Sklářská výtvarnice, sochařka. Vystavuje od roku 1956.
Její dílo je zastoupeno ve významných uměleckých
sbírkách doma i v zahraničí.
Listování, 2010, 56 x 45 cm, ploché, malované sklo
54
Dary osobností a společností
Artfoto galerie, Skořepka 9, Praha 1, Jiří Šourek
Klimentová Daria a Pejčoch Jaroslav, Labutí jezero,
2009, manipulovaná fotografie
Moser, a.s., Kpt. Jaroše 19, Karlovy Vary
Šuhájek Jiří, Váza Rainbow, 2010,
ručně foukané a broušené sklo
Bouda Jiří
Boudová Jana (1931 – 2001), Kamenný most II.,
1989, barevná litografie
Pupík Karel, Ing., galerista
Komárek Vladimír (1928 – 2002), Ta moje plešatá,
2002, suchá jehla
Galerie Kodl, s.r.o., Vítězná 11, Praha 5
Kodet Emanuel (1880 – 1954), Satyr a nymfy,
nedatováno, patinovaná sádra
Pacáková Jana
Pacák Jan Antonín (1941 – 2007), Ilustrace
k detektivním povídkám (1 – 4), 1990-1994, kombinovaná
technika, akvarel
Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1, Miroslav Lipina
Sládek Antonín (1942 – 2009), Autoportrét u GLF,
2004, serigrafie
Sládek Antonín (1942 – 2009), École des Beaux Arts,
2004, serigrafie
Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3, Praha 1,
Mirela Zukalová
Perlińská Iwona, Život je pěkný, 2009,
kombinovaná technika
Šolc Jaroslav
Vlášková Nora B. (1944 – 1997), Dobře střežené sny,
1996, originální tisk na plátně
Tesařová Hana
Tesař Vladimír (1924 – 2008), Poslední svědek,
1988, suchá jehla
Tesař Vladimír (1924 – 2008), Procitnutí,
1988, suchá jehla
Honcová Alena
Kiml Václav (1928 – 2001), Bez názvu, 1987, monotyp
Kroupa Martin
Knap Jan, Jesu meine freude, 1990, barevná litografie
Měřička Jan, Pyramida, 1991, kamenotisk
Kulman Tomáš, Ing.
Starec Miroslav, Svádění, 1963, kolorovaná sádra
55
Vážení přátelé,
letošním „předskokanem” naší dražby je kolekce
11 uměleckých děl, které jsme získali darem od elektrárenské společnosti ČEZ. Vy, kteří naše aukce sledujete,
víte, že je to již po několikáté, kdy nabízíme našim příznivcům, přátelům a milovníkům umění umělecká díla
ze sbírky, která vznikala od dvacátých let minulého století a kterou Konto BARIÉRY získalo darem od vedení
společnosti ČEZ, a.s. Dražbou této sbírky jsme postupně
získali neuvěřitelných 9,5 milionů korun a od roku 2008
financujeme z těchto peněz projekt Nový start, který
poskytuje mimořádnou pomoc lidem, kteří se v posledních 12-18 měsících ocitli po úraze na vozíku a nebo se
nenávratně změnil jejich zdravotní stav i v důsledku nějakého závažného onemocnění.
Komu jsme pomohli ?
Třeba Danielovi R. z Obecnice
„Žil jsem si svůj vcelku bezstarostný život, vystřídal pár
zaměstnání i holek, zajímal se o auta a tak… Až jednoho deštivého dne v březnu přišla osudná rána.
Nasedl jsme do auta jako spolujezdec, řidička způsobila vážnou dopravní nehodu. Zázrakem jsem přežil.
Jsem sice od prsou dolů nehybný, ale jsem tady a to je
hlavní. Můj život není procházka růžovou zahradou, ale
nic se nemá vzdávat bez boje. Dokonce jsem během
svých rehabilitačních pobytů našel svou vysněnou
ženu a tu jsem si také vzal…”
Radkovi H. z Horní Smrčné, kterému je 40 let a má dvě
děti, Jakuba a Šárku. Vlastníma rukama opravil starou
usedlost na vesnici a přestěhovali se do ní:
„Splnil se náš sen. Při běžné práci, řezal jsem na stromě
ze žebříku větev, ta mi podrazila žebřík a já spadl na
zem na kámen, jsem si zlámal páteř. Několik hodin
jsem tam ležel, než mě žena našla a zavolala pomoc.
Co dál dodat, všechno v životě se nám změnilo, ale
snažíme se pokračovat v započaté práci a věříme, že
to půjde. Hodně lidí si myslí, že takhle se může člověk
zmrzačit jenom při vážné nehodě. Moc se mýlí. Já vím,
že stačí jedna jediná vteřina a ta už nejde vzít zpátky.”
Marušce B. z Prahy je 27 let, pracovala jako zdravotní
sestra v jednom malém zdravotnickém středisku
v Praze. Miluje přírodu a všechny letní i zimní sporty,
které se v přírodě dají provádět. Při jednom z nich se zranila, spadla z koně a poranila si páteř a míchu.
„Upoutání na invalidní vozík je pro mě velice těžké, musela jsme se totiž rozloučit s mnoha životními radostmi.
Ale nechci to vzdát a doufám, že s pomocí své úžasné
rodiny a přátel se znovu postavím „na nohy”. Po návratu z rehabilitačního pobytu jsem nastoupila zpět do
zaměstnání. Mám veliké štěstí, že mi v práci vyšli vstříc
a pracoviště přizpůsobili tak, abych se mohla zařadit
zpět do týmu. A funguje to!”
V naší jubilejní desáté aukci nabízíme tedy poslední
„vzácné kousky” ze sbírky, která tolik pomohla. Věřím, že
i tyto obrazy a plastiky koupíte, že se ceny vyšplhají vysoko a vy si vydražená díla odnesete s dobrým pocitem
„koupil jsem si pěkné dílo a pomohl jsem dobré věci”.
Děkuji moc Vám, kteří se rozhodnete pomoci. Děkuji
i generálnímu řediteli ČEZ Martinu Romanovi, protože
on ví, co je to charita.
Pěkně si užijte napínavé souboje.
Božena Jirků
výkonná ředitelka Nadace Charty 77
57
DARY SPOLEČNOSTI ČEZ Správa majetku, s.r.o.
Bauch Jan / Květiny ve váze, 55 x 45 cm, olej na plátně
Flowers in a vase, 55 x 45 cm, oil on canvas
Bazovský M. A. / Jeseň v Oravě, 80 x 87 cm, olej na plátně
Fall in Orava, 80 x 87 cm, oil on canvas
Amort Vlastimil / T. G. M. na koni, 45 x 47 x 15 cm, bronz
T. G. M. on horseback, 45 x 47 x 15 cm, bronze
58
Jelínek Adolf Alex / Elektrárna Ervěnice,
40 x 55 cm, litografie
Ervěnice power station, 40 x 55 cm, lithograph
DARY SPOLEČNOSTI ČEZ Správa majetku, s.r.o.
Jelínek Adolf Alex / Novostavba ústřední budovy,
40 x 46 cm, litografie
The new headquarters building, 40 x 46 cm, lithograph
Justitz Alfréd / Kytice, 96 x 61 cm,
olej na plátně
Bunch of flowers, 96 x 61 cm, oil on canvas
59
DARY SPOLEČNOSTI ČEZ
Správa majetku, s.r.o.
Pelc Antonín / Dívka s kočkou, 85 x 102 cm,
olej na plátně
Girl with cat, 85 x 102 cm, oil on canvas
Kotík Pravoslav / Sonáta, 30 x 37 cm, tuš a akvarel
Sonata, 30 x 37 cm, ink and watercolor
60
DARY SPOLEČNOSTI ČEZ Správa majetku, s.r.o.
Zoubek Olbram / Šárka, výška 72 cm, cín
Šárka, height 72 cm, tin
Šimon T. F. / Osvětlená třída v New Yorku, 102 x 68 cm,
olej na plátně
Lit-up boulevard in New York, 102 x 68 cm, oil on canvas
Zoubek Olbram / Ctirad, výška 72 cm, cín
Ctirad, height 72 cm, tin
61
DARY 347 DÁRCŮ
PRO 10. AUKCI KONTA BARIÉRY
Adamec David / Motorka, 2008, 70 x 100 cm, sítotisk, autorský tisk
Motorcycle, 2008, 70 x 100 cm, silkscreen, author's print
Adensamová Blanka / Sen a skutečnost – zikkurat, 2010,
40 x 20 x 20 cm, tavené sklo
Dream And Reality - Ziggurat, 2010, 40 x 20 x 20 cm,
cast glass
Ambrosová Helena / Básnicky bydlelo dítě, 1968/2010,
84 x 69 cm, olej na plátně
The Child's Poetic Dwelling, 1968/2010, 84 x 69 cm,
oil on canvas
64
Axmann Mikoláš / Kytarista ze Siamu, 2010, 79 x 65 cm, kamenopis
The Guitarist From Siam, 2010, 79 x 65 cm, lithograph
Anderle Jiří / Beatrice a Dante, 1987, 48 x 65 cm, lept, koláž, varianta s kresbou
Beatrice And Dante, 1987, 48 x 65 cm, etching, collage, variation with drawing
Aubrechtová Pavla / Bez názvu, 2002, 60 x 42 cm, koláž
Untitled, 2002, 60 x 42 cm, collage
65
Benešová Daniela / Mezi dnem a nocí, 2010, 84 x 63 cm, litografie
Between Day And Night, 2010, 84 x 63 cm, lithograph
Balcar Martin / Bez názvu, 1999, 70 x 50 cm, olej na plátně
Untitled, 1999, 70 x 50 cm, oil on canvas
Bartáková Libuše / Spirála, 2008, 100 x 105 cm, olej na plátně
Spiral, 2008, 100 x 105 cm, oil on canvas
66
Benetka Karel / Dům architektův, 2008,
45 x 60 cm, olej na plátně
The Architect's House, 2008, 45 x 60 cm,
oil on canvas
Beldová Alena / Cesta v Provence, 2006,
75 x 60 cm, olej na plátně
Provencal Road, 2006, 75 x 60 cm,
oil on canvas
Bednářová Ivana /
Kouzlení, 2010,
40 x 35 cm, olej na plátně
Magic, 2010, 40 x 35 cm,
oil on canvas
67
Bláha Václav / Bez názvu, 2009,
30 x 35 cm, akryl na plátně
Untitled, 2009, 30 x 35 cm,
acrylic on canvas
Bílková Alena / Z cyklu Křídla Fragmenty, 2004, 100 x 70 cm, koláž
From the cycle: Wings - Fragments, 2004,
100 x 70 cm, collage
Bořecký Karel / Novodobé varhany, 1963,
80 x 60 cm, olej na plátně
Latter-Day Organ, 1963, 80 x 60 cm,
oil on canvas
68
Blažíček František / Čichači květin, 2009, 75 x 90 cm,
olej na desce
Flower Smellers, 2009, 75 x 90 cm, oil on board
Bílek Michael / Karkulka, 2010, 105 x 40 cm,
kolorované dřevo
Little Riding Hood, 2010, 105 x 40 cm,
dyed wood
Bohdanová Blanka / Západ slunce, 2009, 40 x 45 cm,
olej na plátně
Sunset, 2009, 40 x 45 cm,
oil on canvas
69
Blabolilová Marie / Na samotě u lesa, 2010, 62 x 45 cm, lept
Forest Solitude, 2010, 62 x 45 cm, etching
Bolf Josef / Z cyklu Velké obličeje, 2002/2004, 70 x 100 cm, akryl na papíře
From the cycle: Big Faces, 2002/2004, 70 x 100 cm, acrylic on paper
Beneš Karel / Katedrála, 2005, 79 x 57 cm, litografie
Cathedral, 2005, 79 x 57 cm, lithograph
70
Bouda Jiří / Východ slunce, 2010, 42 x 52 cm,
barevná litografie
Sunrise, 2010, 42 x 52 cm, color lithograph
Bím Tomáš / Mochomůrky, 2009, 61 x 48 cm, litografie
Toadstools, 2009, 61 x 48 cm, lithograph
Boudová Jana / Kamenný most II., 1989, 59 x 44 cm,
barevná litografie
Stone Bridge II., 1989, 59 x 44 cm, color lithograph
71
Boška Jindřich / Barevná skladba (variace vln), 2010, 94 x 65 cm, akryl
a tempera na plátně
Color Composition (Wave Variations), 2010, 94 x 65 cm, acrylic
and tempera on canvas
Born Adolf / Zvíře, které Brehm nepotkal, 2009, 60 x 70 cm, litografie
An Animal Unrecorded By Brehm, 2009, 60 x 70 cm, lithograph
BOZO / 2009, výška 25 cm, sádra, sprej
BOZO, 2009, height 25 cm, plaster, spray paint
72
Bradáček Lukáš / Sedmikráska II., 2009, 70 x 70 cm,
akryl na plátně
Daisy II., 2009, 70 x 70 cm, acrylic on canvas
Brázda Pavel / Slunce na hlavě, 2009, 42 x 30 cm,
digitální grafika 1/10
Solar Crown, 2009, 42 x 30 cm, digital drawing 1/10
Bičovská Jaroslava / Naděje, 2010, 70 x 60 cm, olej na plátně
Hope, 2010, 70 x 60 cm, oil on canvas
73
Brunton Vladimír / Cafe cafe, 2000, 60 x 75 cm,
stříbrná želatina na plátně, tónováno
Cafe cafe, 2000, 60 x 75 cm, silver gelatin on canvas,
tinted
Brichcín Roman / Malíř, 2009, 40 x 40 cm, olej na dřevotřísce
Painter, 2009, 40 x 40 cm, oil on plywood
Brichcínová Dagmar/
Kompozice, 2007,
64 x 46 cm,
dřevotisk
Composition, 2007,
64 x 46 cm,
woodprint
Brabenec Jaromír E. / Rozloučení
(Avsked), 1989, 88 x 64 cm, serigrafie
Farewell (Avsked), 1989, 88 x 64 cm,
serigraph
74
Budíková Jana / Struktura, 2010, 66 x 76 cm, olej, akryl na plátně
Structure, 2010, 66 x 76 cm, oil, acrylic on canvas
Cabaniss Catherine / Hops, 2004,
105 x 90 cm, olej na plátně
Hops, 2004, 105 x 90 cm, oil on canvas
Cajthaml David / Autoerotika, 2009,
40 x 50 cm, linoryt
Autoeroticism, 2009, 40 x 50 cm, linocut
75
Cilková Zuzana /
Vodní kosatec, 2005,
30 x 22 cm,
olej na plátně
Yellow Iris, 2005,
30 x 22 cm, oil on canvas
Císařovský Petr / Místo, 2007,
26 x 20 x 13 cm,
kolorované železo
Place, 2007, 26 x 20 x 13 cm,
colorized iron
Císařovská Vendula /
Západ slunce, 2010,
12 x 8 cm, olej na plátně
Sunset, 2010,
12 x 8 cm, oil on canvas
76
Čápová Hana /
Z Pompejí, 2007,
60 x 30 cm,
olej na plátně
Pompeian Scene, 2007,
60 x 30 cm, oil on canvas
Černý Filip / Les, 2005, 30 x 35 cm, akryl na plátně
Forest, 2005, 30 x 35 cm, acrylic on canvas
Copps Marie /
The Three kingdoms, 2009, 122 x 76 cm,
akryl na plátně
The Three Kingdoms, 2009, 122 x 76 cm,
acrylic on canvas
Čech František Ringo / Hrob Franze Kafky, 1990,
61 x 74 cm, serigrafie
Franz Kafka's Grave, 1990, 61 x 74 cm, serigraph
77
Demel Karel / Hektor
Berlioz, Na plese, 2010,
67 x 50 cm,
kombinovaná technika
Hector Berlioz,
Ball Scene, 2010,
67 x 50 cm,
mixed technique
Dostál Ivo / Bohutice,
2009, 45 x 50 cm,
kombinovaná technika
Bohutice, 2009,
45 x 50 cm,
mixed technique
Doležal Jindřich / Červená dimenze, 2010,
42 x 14 x 7 cm, tavené, broušené
a leštěné sklo
Red Dimension, 2010, 42 x 14 x 7 cm, cast,
cut and polished glass
78
Dostálová Dagmar / Jaro, 2010,
40 x 35 cm, neprošitý art protis
Spring, 2010, 40 x 35 cm, unembroidered tapestry
Černý Dušan / Keř, 2005, 57 x 50 cm,
hlubotisk z výšky
Shrub, 2005, 57 x 50 cm, intaglio relief print
Dvořák Jan / Záhadné kameny I., II. (diptych), 2009, à 50 x 60 cm, olej na plátně
Mysterious Stones I., II. (Diptych), 2009, à 50 x 60 cm, oil on canvas
79
Eremiášová Milča / Rybičky, 2006, 28 x 28 x 65 cm,
paličkovaná krajka v dřevěné klícce
Fishes, 2006, 28 x 28 x 65 cm, tatted lace in wooden case
Fárka Lubomír / Ranní mrazení III., 2007,
50 x 70 cm, kresba tuší a pastelkami na papíře
Morning Frost III., 2007, 50 x 70 cm,
ink and crayon drawing on paper
Eliáš Bohumil jr. / Mikrosvět, 2010,
13 x 13 x 9 cm, malované, lepené, broušené sklo
Microworld, 2010, 13 x 13 x 9 cm, painted, pasted, cut glass
80
Erlebach Vladimír / Zahradní slavnost, 2004,
150 x 120 cm, olej
Garden Party, 2004, 150 x 120 cm, oil
Exnar Jan / Teje, 2010, 69 x 40 x 11 cm, tavená plastika, krystal
Tiye, 2010, 69 x 40 x 11 cm, cast sculpture, crystal
Fidrich Petr / Hlava, 2008, 90 x 56 cm, olej na plátně
Head, 2008, 90 x 56 cm, oil on canvas
81
Filip T.A.K. / Tajemná noc, 2009, 42 x 31 cm, lept, suchá jehla, akvarel
Mysterious Night, 2009, 42 x 31 cm, dry-point etching, watercolor
Franta Roman / BB, 2009, 50 x 65 cm, litografie
BB, 2009, 50 x 65 cm, lithograph
Forman Matěj / Autorský tisk k povídce Koně I., 2009, 40 x 36 cm,
barevná kresba
Author's print for the story Horses I., 2009, 40 x 36 cm, color drawing
82
Gargulák Jaromír / Symbol X, 1/1/2010,
výška 39 cm, litý bronz
Symbol X, 1/1/2010, height 39 cm, cast bronze
Gabriel Michal / Bez názvu, 2010,
výška 50 cm, sádrový kompozit
Untitled, 2010, height 50 cm, plaster composite
Georgiadu Anna / Kytice, 2008,
40 x 40 cm, olej na plátně
Bunch Of Flowers, 2008, 40 x 40 cm, oil on canvas
83
Gebauer Vladimír / Z klíčovského údolí, 2003, à 21 x 30 cm, pastel
Klíčov Valley Scene, 2003, à 21 x 30 cm, crayons
Grosseová Elzbieta / Živel, 2005,
47 x 36 x 26 cm, kamenina
Element, 2005, 47 x 36 x 26 cm, earthenware
84
Gebauer Kurt / Milenci v bazénu 2, 2010, 60 x 84 cm, kresba uhlem
Lovers In The Pool 2, 2010, 60 x 84 cm, charcoal drawing
Gruber Ivan / Kytice, 1994, 40 x 43 cm, olej na plátně
Bunch Of Flowers, 1994, 40 x 43 cm, oil on canvas
Halata Dobroslav / Krajina po bouři, 2010, 60 x 80 cm,
akryl na plátně
Landscape After The Storm, 2010, 60 x 80 cm, acrylic on canvas
Hanuš Jiří / Konstrukce 2, 2009, 60 x 40 cm, suchá jehla
Construction 2, 2009, 60 x 40 cm, dry-point etching
85
Haloun Karel / Tony Ducháček (z cyklu 20ti portrétů českých muzikantů
Hudební výchova), 2009, 70 x 50 cm, solventní inkousty na papíře
Tony Ducháček (from the cycle: 20 Portraits Of Czech Musicians –
Musical Education), 2009, 70 x 50 cm, solvent ink on paper
Halberštát Eduard / Lázně 4, 1996, 60 x 43 cm,
autorská serigrafie
Spa 4, 1996, 60 x 43 cm, author's serigraph
Hanuš Jan / Romance pro křídlovku II., 2007, 70 x 70 cm,
akrylová malba, serigrafie
Romance For Flugelhorn II., 2007, 70 x 70 cm,
acrylic painting, serigraph
86
Hanzlová Alžběta / Zahrada, 2002, 70 x 50 cm, monotyp
Garden, 2002, 70 x 50 cm, monotype
Hašková Eva / Tančící Praha, 2008, 80 x 60 cm,
lept s akvatintou
Dancing Prague, 2008, 80 x 60 cm, aquatint etching
Harcuba Jiří / Giuseppe Verdi, 1986, 15 x 15 cm, litý bronz
Giuseppe Verdi, 1986, 15 x 15 cm, cast bronze
87
Hejl Alexandr / Průnik ohně, 1998, 100 x 70 cm, akryl na desce
Fiery Breakthrough, 1998, 100 x 70 cm, acrylic on board
Herynek Pavel / Z cyklu Kresby pro Bohuslava Martinů,
2009, 65 x 50 cm, kresba tuší
From the cycle: Drawings For Bohuslav Martinů, 2009,
65 x 50 cm, ink drawing
Havlíčková Monika / Dvě figury, 2002, 42 x 59 cm, kvaš
Two Figures, 2002, 42 x 59 cm, gouache
88
Hayek Pavel / Zebry II., 2009, 83 x 70 cm, serigrafie
Zebras II., 2009, 83 x 70 cm, serigraph
Hejlová Natálie / Průřez, 2007, 90 x 60 cm,
olej na plátně a uhel
Cross-Section, 2007, 90 x 60 cm, oil on canvas
and charcoal
Hilská Jitka / Cesta k mlýnu, 2010, 50 x 60 cm,
kombinovaná technika na plátně
Road To The Mill, 2010, 50 x 60 cm, mixed technique
on canvas
89
Hodný Ladislav ml. / Karpaty, 2008, 60 x 80 cm,
akryl na plátně, zlaceno
Carpathian Mountains, 2008, 60 x 80 cm,
acrylic on canvas, gilded
Hodonský František / Meziprostor, 1996,
77 x 60 cm, litografie
Interstice, 1996, 77 x 60 cm, lithograph
Höhmová Zdena / Tajemné pyramidy, 2010,
30 x 30 cm, olej a kombinovaná technika na plátně
Mysterious Pyramids, 2010, 30 x 30 cm,
oil and mixed technique on canvas
90
Hoffmeisterová Xénia / Botičky, 2010,
40 x 40 cm, akryl na plátně
Shoes, 2010, 40 x 40 cm, acrylic on canvas
Hůla Zdenek / Na hoře, 1990, 85 x 100 cm,
olej na plátně
On The Mountain, 1990, 85 x 100 cm, oil on canvas
Honcová Alena / Tanec, 70. léta,
výška 22 cm, disperzní hmota a patina
Dance, 1970s, height 22 cm,
dispersion putty and verdigris
91
Honetschläger Jakub /
Oheň N., 2009, 64 x 73 cm,
vícebarevná akvatinta
Fire N., 2009, 64 x 73 cm,
multicolor aquatint
Horálek Vojtěch / Kůlny, 2007, 35 x 35 cm,
olej na plátně
Sheds, 2007, 35 x 35 cm, oil on canvas
Horák Pavel / Amsterodam,
2008, 60 x 41 cm, ofset
Amsterdam, 2008,
60 x 41 cm, offset
92
Horálková Helena / Mudrosloví národu slovanského, 2008, 30 x 42 cm, barevný linoryt
The Slavic People's Proverbs, 2008, 30 x 42 cm, color linocut
93
Hrubeš Karel / Světlo vyrušuje, 2006, 115 x 90 cm,
akryl na plátně
Intrusive Light, 2006, 115 x 90 cm, acrylic on canvas
Holeka Pavel / Hra na papoušky, 2010,
49 x 39 cm, koláž
Pretend Parrots, 2010, 49 x 39 cm, collage
Hubatková Jana / Za poledne, 2010,
25 x 33 cm, kamenotisk
At Noon, 2010, 25 x 33 cm, lithograph
94
Hrubý Jan / Náhoda, 2006,
38 x 50 cm, barevný linoryt
Coincidence, 2006, 38 x 50 cm,
color linocut
Houska Jiří / Karetka, 2010, 51 x 55 cm, olej na plátně
Ambulance, 2010, 51 x 55 cm, oil on canvas
Hůla Jiří / Šťastné narozeniny,
1993, 38 x 38 cm, rastr
Happy Birthday, 1993,
38 x 38 cm, mosaic
95
Chromek Miloš / Moucholapky, 2010, 55 x 55 cm, olej a akryl na desce
Flypaper, 2010, 55 x 55 cm, oil and acrylic on board
Chabera Milan / Portrétovaná, 2008, 75 x 75 cm, akryl a olej na plátně
Portrayed, 2008, 75 x 75 cm, acrylic and oil on canvas
Hüttnerová Iva / Biograf, 2009, 59 x 45 cm, litografie
Cinema, 2009, 59 x 45 cm, lithograph
96
Chatrný Dalibor / A deux mains, 1988,
63 x 87 cm, akryl na sololitu
A Deux Mains, 1988, 63 x 87 cm,
acrylic on sololit
Husák Milivoj / Žehnací hlava, 2004,
88 x 67 cm, akryl, pastelky
Blessing Head, 2004, 88 x 67 cm,
acrylic, crayons
Charwot Břetislav / Rybář, 2010, 53 x 36 cm,
kombinovaná kresba
Fisherman, 2010, 53 x 36 cm, mixed drawing
97
Janda Jiří /
Zámek na skále, 2003,
101 x 70 cm,
akryl na kartonu
Chateau On The Rock,
2003, 101 x 70 cm,
acrylic on cardboard
Janatková Milli / Zahrada, 2008,
100 x 90 cm, barevný linoryt
Garden, 2008, 100 x 90 cm,
color linocut
Chudomel Jaroslav /
Kolem Botiče, 2005,
60 x 83 cm, pastel
Along The Botič, 2005,
60 x 83 cm, crayons
98
Janůjová Jarmila / Zahrada, 2008, 50 x 47 cm, olej na plátně
Garden, 2008, 50 x 47 cm, oil on canvas
Jelen Oldřich / Eva, 2008, 40 x 29 cm,
barevná litografie
Eva, 2008, 40 x 29 cm, color lithograph
J.S. / Otče náš, neuveď nás v pokušení, 2010,
50 x 70 cm, kombinovaná technika
Our Father, Lead Us Not Into Temptation, 2010,
50 x 70 cm, mixed technique
99
Jirků Boris / Canet, 2007,
55 x 65 cm, akryl na sololitu
Canet, 2007, 55 x 65 cm,
acrylic on sololit
Jilemnická Ellen /
Kabát pro brouka, 1990,
výška 21 cm, pálená hlína
A Bug's Coat, 1990, height 21 cm,
fired clay
Karpíšek Jan / V kotli, 2008,
100 x 100 cm, akryl na plátně
In The Kettle, 2008, 100 x 100 cm,
acrylic on canvas
100
Kanyza Jan /
V zahradě, 2010,
52 x 45 cm,
akryl na papíře
In The Garden,
2010, 52 x 45 cm,
acrylic on paper
Kaloč Jiří / Babí léto, 2008,
43 x 38 cm, akryl, lak na sololitu
Indian Summer, 2008, 43 x 38 cm,
acrylic, lacquer on sololit
Kaloč Robin / Krajina v Provence,
2007, 15 x 20 cm, monotyp
a suchá jehla
Provencal Landscape, 2007,
15 x 20 cm, monotype
and dry-point etching
101
Kaufman Mirek / Bez názvu, 2009,
39 x 29 cm, kvaš na papíře
Untitled, 2009, 39 x 29 cm,
gouache on paper
Kavan Jan / Slečna K., 2003,
66 x 48 cm, kresba
Miss K., 2003, 66 x 48 cm, drawing
Kintera Krištof / Ze série Příbuzní I., 2008,
70 x 100 cm, sprej na papíře
From the series Relatives I., 2008,
70 x 100 cm, spray paint on paper
102
Jelínková Barbora / Holub a ryba, 2010, 46 x 40 cm, sklo
Pigeon And Fish, 2010, 46 x 40 cm, glass
Karlík Viktor / Rodná zem, rodné město, 2009,
96 x 69 cm, serigrafie
Home Country, Home Town, 2009,
96 x 69 cm, serigraph
Kašpar Jaroslav / Klára, 2004, výška 60 cm,
bronzovaný kov, foukané sklo
Klára, 2004, height 60 cm,
bronze-plated metal, blown glass
103
Kiml Václav / Bez názvu, 1987, 36 x 28 cm, monotyp
Untitled, 1987, 36 x 28 cm, monotype
Kitzberger Igor / Marabu, 2008, výška 40 cm,
svařovaný bronz
Marabou Stork, 2008, height 40 cm,
welded bronze
Kimlová Jolana / Jarní, 2004, 28 x 25 cm, akryl na plátně a sololitu
Spring Painting, 2004, 28 x 25 cm, acrylic on board and sololit
104
Klimeš Svatopluk / Měsíční kráter (láva), USA, 1999,
52 x 52 cm, páleno bengálským ohněm, grafit
Lunar Crater (Lava), USA, 1999, 52 x 52 cm,
fired with Bengal light, graphite
Klimentová Daria a Pejčoch Jaroslav / Labutí jezero,
2009, 37 x 30 cm, manipulovaná fotografie
Swan Lake, 2009, 37 x 30 cm,
manipulated photograph
Klimeš Josef / Studie pro plastiku do nového parlamentu, 1968,
výška 24 cm, bronz
Study for a sculpture for the new parliament, 1968,
height 24 cm, bronze
105
Knotek Aleš / Partitura pro Tyrhenské moře, 2006,
50 x 43 cm, akvarel na papíru
Score For The Tyrrhenian Sea, 2006, 50 x 43 cm,
watercolor on paper
Kletvík Jindřich / Gotika I., nedatováno,
69 x 37 cm, keramický reliéf
Gothic Age I., undated, 69 x 37 cm,
ceramic relief
Kleprlík Slavomír / Krajina – cesta, 1948,
24 x 36 cm, pastel
Landscape – Road, 1948, 24 x 36 cm, crayons
106
Klimešová Bára / Vzpomínání na Provence – střechy, 2009, 42 x 29 cm,
kombinovaná technika
Memory Of Provence – Roofs, 2009, 42 x 29 cm, mixed technique
Koblasa Jan / Kytka I., 2004, 30 x 20 cm,
počítačová grafika
Flower I., 2004, 30 x 20 cm, computer graphics
Kočí Richard / Afinita, 2006, 51 x 51 cm,
akryl a olej na plátně
Affinity, 2006, 51 x 51 cm, acrylic and oil on canvas
107
Kodet Emanuel / Satyr a nymfy, nedatováno, výška 55 cm,
patinovaná sádra
Satyr And Nymphs, undated, height 55 cm, patinized plaster
Kolíbal Stanislav / Dvě pozice čtverce, 2010, 63 x 61 cm,
dřevo, tmel, železo, kresba
Two Positions Of The Square, 2010, 63 x 61 cm,
wood, putty, iron, drawing
Kodet Kristian / Vzpomínka, 2010, 50 x 39 cm, suchá jehla
Reminiscence, 2010, 50 x 39 cm, dry-point etching
108
Kokolia Vladimír / Kresba z Velkého
cyklu, 2004, 42 x 58 cm, tuš na papíře
Drawing from the Major Cycle, 2004,
42 x 58 cm, ink on paper
Komárek Vladimír / Ta moje plešatá, 2002,
30 x 21 cm, suchá jehla
My Bald One, 2002, 30 x 21 cm, dry-point etching
Komárek Ivan / Komunikace, 2009, 45 x 60 cm,
denascoat, akryl na plátně
Communication, 2009, 45 x 60 cm,
Denascoat enamel, acrylic on canvas
109
Kopecký Vladimír / Zátiší, 1963, 61 x 65 cm, olej na plátně
Still Life, 1963, 61 x 65 cm, oil on canvas
Kopecký Vladimír / Ráno, 2010, 100 x 70 cm, sítotisk
Morning, 2010, 100 x 70 cm, silkscreen
Kornatovský Jiří / Ty a ty, 1990, 23 x 34 cm, lept
You And You, 1990, 23 x 34 cm, etching
110
Kotrčová Naděžda / Brána rajské blaženosti, 2007,
70 x 80 cm, olej na sololitu
The Gate To Paradisiacal Bliss, 2007, 70 x 80 cm,
oil on sololit
Kovanda Jiří / Petr, 1996, 30 x 22 cm,
akvarel na ručním papíře
Petr, 1996, 30 x 22 cm, watercolor
on handmade paper
Kotýnková Ivana / Veselské pískovny, 2010,
75 x 90 cm, olej na plátně
The Sandpits At Veselí, 2010, 75 x 90 cm,
oil on canvas
111
Kožíšek Petr / Kaštan III., 2005, 40 x 60 cm, syntetický email
a tempera na plátně
Chestnut Tree III., 2005, 40 x 60 cm, synthetic enamel
and tempera on canvas
Kovaříková (Francová) Pavla / Krajinou jménem Vladimír,
2008, 50 x 65 cm, hmatová kresba a pastel
Landscape Named Vladimír, 2008, 50 x 65 cm,
haptic drawing, crayons
Kovářík Vojtěch / Nebe, 2010,
150 x 240 cm, linoryt – ruční tisk
Heaven, 2010, 150 x 240 cm, linocut –
handmade print
112
Kroča Antonín / Lumír, 1997, 53 x 40 cm, olej na sololitu
Lumír, 1997, 53 x 40 cm, oil on sololit
Králová Markéta / Obzory, 2009, 50 x 71 cm, lept
Horizons, 2009, 50 x 71 cm, etching
Krejbich Daniel / Hřbitov námořníků II., 2007,
77 x 122 cm, kombinovaná technika na překližce
Seafarers' Graveyard II., 2007, 77 x 122 cm,
mixed technique on plywood
113
Kříž Daniel / ART. No. 35, 2008, 95 x 110 cm,
sprej na netkané textilii
ART. No. 35, 2008, 95 x 110 cm, spray paint on non-woven fabric
Krupičková Věra / Praha 4x, 2009, 100 x 70 cm,
olej na plátně
Prague 4x, 2009, 100 x 70 cm, oil on canvas
Křen Ivo / Ticho v krajině II., 2010, 70 x 100 cm, 16 barevný linoryt
Stillness In Nature II., 2010, 70 x 100 cm, 16-color linocut
114
Kříž Ivan / Okrový kontrapost, 2010, 69 x 69 cm, akryl na sololitu
Contrapposto In Ochre, 2010, 69 x 69 cm, acrylic on sololit
Kubíček Jan / Geokonstrukce s elementy I., 2008,
60 x 54 cm, serigrafie
Geoconstruction With Elements I., 2008,
60 x 54 cm, serigraph
Kříž Jaroslav / Krajina s kapličkou, 2009, 65 x 54 cm, akryl na plátně
Landscape With Chapel, 2009, 65 x 54 cm, acrylic on canvas
115
Kuklík Ladislav / Něžná, 2009, 60 x 50 cm, akvatinta
Tender, 2009, 60 x 50 cm, aquatint
Kučerová Alena / List s obdélníčkem, 1. varianta, 1967, 54 x 76 cm, perforace
a suchá jehla
Sheet With Small Rectangle, 1st variant, 1967, 54 x 76 cm, perforation
and dry-point etching
Kudrnáč Filip / Elvis Presley, 60. léta, 2010, 34 x 29 cm, suchá jehla
Elvis Presley, The Sixties, 2010, 34 x 29 cm, dry-point etching
116
Lamr Aleš / Kaleidoskop, 2001, 95 x 75 cm, akryl na plátně
Kaleidoscope, 2001, 95 x 75 cm, acrylic on canvas
Kvíčala Petr / No. XIX., 22/35, 2005, 70 x 100 cm, sítotisk
No. XIX., 22/35, 2005, 70 x 100 cm, silkscreen
Kuriš Martin / Prosinec, 2006, 40 x 50 cm, olej na kartonu
December, 2006, 40 x 50 cm, oil on cardboard
117
Lanz Monika / Letní louka, 2007, 80 x 100 cm, olej na plátně
Summer Meadow, 2007, 80 x 100 cm, oil on canvas
Levinská-Borecká Marcela / Koberec času V., 1997,
80 x 58 cm, olej, metal na sololitu
Time Carpet V., 1997, 80 x 58 cm, oil, metal on sololit
Laufrová Alena / Žlutá krajina, 2007, 50 x 70 cm, pastel
Yellow Landscape, 2007, 50 x 70 cm, crayons
118
Leszczynski Radomír / Kompozice č. 68, 1999,
100 x 100 cm, akryl a plátkové zlato na plátně
Composition No. 68, 1999, 100 x 100 cm,
acrylic and gold leaf on canvas
Lesařová-Roubíčková Michaela / Bubliny, 2010,
70 x 40 cm, akryl
Bubbles, 2010, 70 x 40 cm, acrylic
Lhotský Zdeněk / Talíř LO, 2005, 29 x 29 cm,
fúzované lehané sklo
Plate LO, 2005, 29 x 29 cm, fused stacked glass
119
Lindovský Jiří / Papriky, 2008, 64 x 90 cm, sítotisk
Bell Peppers, 2008, 64 x 90 cm, silkscreen
Lomová Ivana / Slavná Nemesis, 2005,
42 x 32 cm, škrabaná litografie
Celebrated Nemesis, 2005, 42 x 32 cm,
scraped lithograph
Lipinová Monika / V brnění, 2006, 33 x 13 x 12 cm, bronz
Inside The Armor, 2006, 33 x 13 x 12 cm, bronze
120
Lordokipanidze-Lebedeva Nina / Penelopa, 2000, 96 x 74 cm,
olej na plátně
Penelope, 2000, 96 x 74 cm, oil on canvas
Malich Karel / Pozemsko nebeská krajina, 2010,
70 x 50 cm, pastel
Earthly Heavenly Realms, 2010, 70 x 50 cm, crayons
Macháčková Klára / Dneska mám okno, 2010, výška 50 cm,
kašírovaná sádra, papírmašé a akryl
I Am Spaced Out Today, 2010, height 50 cm, laminated plaster,
paper-mache, acrylic
121
Mansfeldová Eva / Prameny, 2008, 60 x 50 cm,
akryl, olej na plátně
Wellsprings, 2008, 60 x 50 cm, acrylic, oil on canvas
Malina Petr / Procházka, 2009, 120 x 100 cm, olej na plátně
On A Walk, 2009, 120 x 100 cm, oil on canvas
Marčík Jan / Zpěv Sirén, 2010, 40 x 40 cm, olej na plátně
Sirens' Song, 2010, 40 x 40 cm, oil on canvas
122
Mareš Dominik / Město pro Tamaru, 2009, 35 x 100 cm,
olej na plátně
A Town For Tamara, 2009, 35 x 100 cm, oil on canvas
Marčík Zdeněk / Skály v Les Baux, 2007, 50 x 70 cm, pastel
The Rocks At Les Baux, 2007, 50 x 70 cm, crayons
Mario Ismael de la Paz Roa / Tanec den a noc,
2009, 105 x 80 cm, olej na plátně
Dance At Day And Night, 2009, 105 x 80 cm,
oil on canvas
123
Másler Jaromír / S kamarádem v lese, 2008, 50 x 50 cm, akryl
With A Friend In The Forest, 2008, 50 x 50 cm, acrylic
Martinková Věra / Z cyklu Ženy
I., 2009, 25 x 16 cm,
tištěná koláž
From the cycle Women I., 2009,
25 x 16 cm, printed collage
Martin Ivan / Kompozice č. 082010, 2010, 80 x 60 cm,
akryl na plátně
Composition No. 082010, 2010, 80 x 60 cm,
acrylic on canvas
124
MATTY / Na stole II., 2010, 50 x 50 cm, kombinovaná technika,
rytý papír
On The Table II., 2010, 50 x 50 cm, mixed technique,
etched paper
Matoušek František / HD, 2009, 70 x 100 cm, sítotisk
HD, 2009, 70 x 100 cm, silkscreen
Matzenauer Michal / Z cyklu Hlavy I., 2001, 68 x 51 cm,
barevná kresba
From the cycle Heads I., 2001, 68 x 51 cm, color drawing
125
Michajlovová Ellen / Krajina I., 2001,
67 x 47 cm, koláž na papíře
Landscape I., 2001, 67 x 47 cm,
collage on paper
Měřička Jan / Hyperalbert, 2009, 100 x 145 cm, sítotisk
Hyperalbert, 2009, 100 x 145 cm, silkscreen
Mazochová Alena / Cesta za hvězdou, 2009,
23 x 49 cm, pastel
The Road To The Stars, 2009, 23 x 49 cm, crayons
126
MICL / Melounové srdce, 2010, 45 x 60 cm,
olej na plátně
Melon Heart, 2010, 45 x 60 cm, oil on canvas
Mitášová Karolína / Ženské blues, nedatováno,
60 x 48 cm, olej na desce
Female Blues, undated, 60 x 48 cm, oil on board
Mrázová-Cagliero Šárka / Tichý svědek, 2010,
100 x 70 cm, akryl na plátně
Silent Witness, 2010, 100 x 70 cm, acrylic on canvas
127
Michálek Miloš / Bez názvu, 2010, 59 x 85 cm, sítotisk
Untitled, 2010, 59 x 85 cm, silkscreen
Mžyk Josef / V zahradě, 2008,
50 x 35 cm, serigrafie
In The Garden, 2008, 50 x 35 cm, serigraph
Mocek Jiří / Auto a ona, 2004, 56 x 72 cm, olej na plátně
The Car And She, 2004, 56 x 72 cm, oil on canvas
128
Najbrtová Kamila / Oko, 2009, 30 x 40 cm, akryl
Eye, 2009, 30 x 40 cm, acrylic
Neugebauerová Alice / Židle u okna, 2000,
69 x 45 cm, pastel
Chair At The Window, 2000,
69 x 45 cm, crayons
Nemoudry Ewa / Kuk, nedatováno, 70 x 50 cm,
barevná litografie
Peek-a-boo, undated, 70 x 50 cm, color lithograph
129
Nesázal Michal / Geo – blue,
2008, 50 x 70 cm,
akryl na plátně
Geo – Blue, 2008, 50 x 70 cm,
acrylic on canvas
Novotná Klára / Opilec, 2007, 30 x 17 cm,
pálená hlína
Drunkard, 2007, 30 x 17 cm, fired clay
Novák Vladimír /
Jihoamerická krajina, 1988,
32 x 25 cm, kvaš
South American Landscape,
1988, 32 x 25 cm, gouache
130
Nievaldová Miloslava / Letní den, 2004, 100 x 80 cm, olej
Summer Day, 2004, 100 x 80 cm, oil
Ouhel Ivan / Kopec, 2009, 30 x 25 cm,
olej na plátně
Hill, 2009, 30 x 25 cm, oil on canvas
Nováková Nikola / Východ tří sluncí, 2009,
50 x 70 cm, olej na plátně
Three Suns Rising, 2009, 50 x 70 cm, oil on canvas
131
Ovčáček Eduard / Mimozemšťan, 1999,
100 x 70 cm, serigrafie
Alien, 1999, 100 x 70 cm, serigraph
Ovčáčková Berenika / Dívka motýl, 2000,
100 x 70 cm, serigrafie
Butterfly Girl, 2000, 100 x 70 cm, serigraph
Ondroušková Zuzana / Ryba, 2008,
25 x 45 cm, akryl na plátně
Fish, 2008, 25 x 45 cm,
acrylic on canvas
132
Pacovská Květa / Brundibár, 1995, 91 x 68 cm, umělecký tisk
s navařovaným stříbrem
Brundibár, 1995, 91 x 68 cm, artistic print with welded silver
Olešová Bohuslava / Z cyklu Žízeň nekonečná, 2001-5,
77 x 115 cm, akryl na lepence
From the cycle Insatiable Thirst, 2001-5, 77 x 115 cm,
acrylic on pasteboard
Pacner Miroslav / Zářící kameny, 2005, 64 x 100 cm,
foto realizace
Glowing Stones, 2005, 64 x 100 cm,
photographic techniques
133
Pacák Jan Antonín /
Ilustrace k detektivním
povídkám (1 – 4), 1990 –1994,
à 30 x 22 cm, kombinovaná
technika, akvarel
Illustrations for detective
stories (1 – 4), 1990 –1994,
à 30 x 22 cm, mixed
technique, watercolor
134
Paštéková Dominika / Z cyklu Cesta I., 2001,
33 x 40 cm, suchá jehla
From the cycle The Way I., 2001,
33 x 40 cm, dry-point etching
Pastrňák Petr / Série lesy, 2004, 70 x 50 cm,
akryl na papíře
Forest series, 2004, 70 x 50 cm, acrylic on paper
Patřičný Martin / Kytice, 2009, 50 x 40 cm,
ořech a mořený jírovec
Bunch Of Flowers, 2009, 50 x 40 cm, hickory and stained
horse-chestnut
135
Pavlíková Tereza / Máří Magdaléna, 1999, 200 x 200 cm,
olej na plátně
Mary Magdalene, 1999, 200 x 200 cm, oil on canvas
Perič Milan / Krajina – Lutová, 2009, 110 x 80 cm,
akryl na plátně
Landscape - Lutová, 2009, 110 x 80 cm,
acrylic on canvas
Pavlovský Michael / Tukan, 2008, 50 x 60 x 16 cm,
akryl, dřevo
Toucan, 2008, 50 x 60 x 16 cm, acrylic paint, wood
136
Pavlovský Tomáš / Pstruzi, 2008, 47 x 61 cm, akryl na desce
Trouts, 2008, 47 x 61 cm, acrylic on board
Perlińská Iwona / Život je pěkný, 2009, 49 x 39 cm,
kombinovaná technika
Life Is Grand, 2009, 49 x 39 cm, mixed technique
Petrbok Jiří / Z cyklu Enyky benyky, 2002, 37 x 38 cm,
kombinovaná technika
From the cycle One Little, Two Little, 2002, 37 x 38 cm,
mixed technique
137
Pištěk Jan / Vulcanus, 2009,
50 x 35 cm, litografie
Vulcanus, 2009, 50 x 35 cm,
lithograph
Piekar Pavel /
Na Sázavě, 2010,
70 x 50 cm,
barevný linoryt
On Sázava River, 2010,
70 x 50 cm,
color linocut
Pfeffer Michaela P. / Vlna, 2010,
35 x 35 cm, koláž
Wave, 2010, 35 x 35 cm, collage
138
Pobříslo Karel / No. 100131 – 04, 2010, 33 x 49 cm,
digitální laserový tisk
No. 100131 – 04, 2010, 33 x 49 cm, digital laser print
Podhůrská Markéta / Co je za oponou?, 2003,
40 x 32 cm, barevná litografie
What Is Behind The Curtain?, 2003,
40 x 32 cm, color lithograph
Polívková Zdenka / Blůzka, 2009, 48 x 60 cm,
grafika, tisk z výšky, materiálový tisk, textil
Blouse, 2009, 48 x 60 cm, drawing, relief print,
material print, textile
139
Pošvic Miroslav / Jak si usteleš…, 2007, 67 x 78 cm, litografie
As You Make Your Bed..., 2007, 67 x 78 cm, lithograph
Pošva Jiří / Dialog, 2010, 22 x 16 cm,
šamotová hlína
Dialog, 2010, 22 x 16 cm, fireclay
Pouba Petr / Přerov, 2009, 40 x 49 cm, olej na překližce
Přerov, 2009, 40 x 49 cm, oil on plywood
140
Purkrábková Hana / Civič, 2008, výška 37 cm, pálená hlína
Gawker, 2008, height 37 cm, fired clay
Příhoda Stanislav / Vánoční sen, 2007, 30 x 30 cm,
olejový monotyp
Christmas Dream, 2007, 30 x 30 cm, oil monotype
Price-Dvořáková Kamila / Ustrašený kocour, 1998,
výška 35 cm, keramika
Frightened Tomcat, 1998, height 35 cm, ceramics
141
Ranný Emanuel / Měsíční dráha, 1991, 70 x 62 cm, litografie
Lunar Orbit, 1991, 70 x 62 cm, lithograph
Richterová Marina / Portrét v dostihovém klobouku,
2009, 71 x 56 cm, proškrabávaná litografie
Portrait Wearing A Racing Hat, 2009, 71 x 56 cm,
scraped lithograph
Radová Šárka / Valná hromada, 2010, 26 x 26 x 20 cm,
porcelán a papírová hmota
General Meeting, 2010, 26 x 26 x 20 cm, porcelain,
papier-mache
142
Rittstein Michael / Na sever, 2009, 30 x 40 cm,
akryl na plátně
In The North, 2009, 30 x 40 cm, acrylic on canvas
Richterová Hana / Peřinové město, 2009,
65 x 30 cm, lipové dřevo, akvarel
Eiderdown Town, 2009, 65 x 30 cm, limewood,
watercolor
Róna Jaroslav / Saint – Exupéry – Citadela, 2008,
44 x 35 cm, akvarel
Saint-Exupéry – Citadel, 2008, 44 x 35 cm, watercolor
143
Roučka Pavel / Venuše barokní pražská, 2010,
50 x 40 cm, akryl na plátně
Prague Baroque Venus, 2010, 50 x 40 cm,
acrylic on canvas
Roubíček René / Premiant, 2010, 41 x 35 cm,
ručně tvarované hutní sklo
Top Of The Class, 2010, 41 x 35 cm, hand-made
free-blown glass
Řeháková Šafka Zdena / Splynutí III., 2005,
50 x 60 cm, akryl na desce
Fusion III., 2005, 50 x 60 cm, acrylic on board
144
Rožátová Eliška / Cyklus Prostory, Prostor 7,
1978-1980, 42 x 42 cm, transparentní
skleněná mozaika přitavená na hliníkový plech
Cycle 'Spaces', Space 7, 1978-1980, 42 x 42 cm,
transparent glass mosaic, fused on
aluminum sheet
Růtová Eva / Ticho, 2006, 45 x 70 cm,
olej na plátně
Silence, 2006, 45 x 70 cm, oil on canvas
Řičica Michal / Louky, 2010, 70 x 60 cm, olej
Meadows, 2010, 70 x 60 cm, oil
145
Sedláček Pavel / Sedící akt, 2010, 49 x 49 cm, olej na sololitu
Sitting Nude, 2010, 49 x 49 cm, oil on sololit
Saraah Satin / Strom života, 2009, 50 x 50 cm,
akryl na plátně, fluorescenční barvy
Tree Of Life, 2009, 50 x 50 cm, acrylic
on canvas, fluorescent colors
Samek Jiří / Fíkus a palma, 2006, 65 x 90 cm,
hlubotisk z lina
Ficus And Palm Tree, 2006, 65 x 90 cm,
intaglio linoprint
146
Sedláček Ondřej / Malé oplodnění, 2010, výška 23 cm,
plastika, kov, beton
Minor Insemination, 2010, height 23 cm, sculpture, metal, concrete
Sikora Rudolf / Ukrižovaný kríž (I.), 1996/2001,
100 x 70 cm, ofset a serigrafie
Crucified Crucifix (I.), 1996/2001,
100 x 70 cm, offset and serigraph
Severová Zdeňka / Blonďatý sen, 2001,
25 x 30 cm, roláž
Blond Dream, 2001, 25 x 30 cm, rollage
147
Siréna / Třídenní lijavec, 2008, 32 x 27 cm,
grafika kolorovaná akvarelem
Three-Day Downpour, 2008, 32 x 27 cm,
drawing, colorized with watercolors
Sion Zbyšek / Tanečnice, 2010, 65 x 50 cm, litografie
Dancer, 2010, 65 x 50 cm, lithograph
Singer Milan / Hlava, 2006, výška 30 cm, cín
Head, 2006, height 30 cm, tin
148
Sivko Pavel / Zbytek noci, 2009, 43 x 34 cm,
barevná litografie
The Rest Of The Night, 2009, 43 x 34 cm, color lithograph
Sládek Karel / Neklidný infantčin den (ráno), 2009,
80 x 65 cm, akryl na plátně
The Infanta's Restless Day (Morning), 2009,
80 x 65 cm, acrylic on canvas
Sládek Antonín / École des Beaux Arts, 2004,
35 x 25 cm, serigrafie
École Des Beaux Arts, 2004, 35 x 25 cm, serigraph
149
Sládek Petr / Koupání, 2009, 28 x 40 cm, mezotinta
Taking A Bath, 2009, 28 x 40 cm, mezzotint
Slíva Jiří / Café Rousseau, 2010,
61 x 46 cm, litografie
Café Rousseau, 2010, 61 x 46 cm, lithograph
Sláma Miloš / U rybníka v zimě, 2009, 70 x 100 cm, 5 barevný linoryt
At The Pond In Winter, 2009, 70 x 100 cm, 5-color linocut
150
Soukup Pavel / Ptačí ráj, 2010, 60 x 52 cm, olej na plátně
Birds' Paradise, 2010, 60 x 52 cm, oil on canvas
Sopoušek Milan / Prso, 2008, 86 x 70 cm,
kombinovaná technika
Breast, 2008, 86 x 70 cm, mixed technique
Soukupová Pavla / Beránci I., 2004, 30 x 40 cm, akryl na plátně
Lambs I., 2004, 30 x 40 cm, acrylic on canvas
151
Sozanský Jiří / Mater mortis II., 2010,
70 x 100 cm, fototisk, tuš, akryl
Mater Mortis II., 2010, 70 x 100 cm,
photographic print, ink, acrylic
Suchý Jiří / Tři gracie, 2009,
50 x 35 cm, litografie
Three Graces, 2009, 50 x 35 cm, lithograph
Srncová Emma / Pozdní lásky, 2009, 67 x 87 cm, litografie
Late Loves, 2009, 67 x 87 cm, lithograph
152
Střížek Antonín / Město, 2010, 65 x 50 cm, akvarel
Town, 2010, 65 x 50 cm, watercolor
Stejskalová Michaela / Holka z Perlovky, 2010,
38 x 19 cm, šamotová hlína
Hooker From Perlová Street, 2010,
38 x 19 cm, fireclay
Stodolová Klára / Jiřina I., 2008, 42 x 59 cm, dřevořez
Jiřina I., 2008, 42 x 59 cm, woodcut
153
Sukdolák Pavel / Modrá lastura, nedatováno,
77 x 54 cm, barevný lept
Blue Sea Shell, undated, 77 x 54 cm,
color etching
Suchánek Vladimír / Franz Kafka, 1998,
33 x 25 cm, barevná litografie
Franz Kafka, 1998, 33 x 25 cm,
color lithograph
Starec Miroslav / Svádění, 1963, 20 x 23 cm, kolorovaná sádra
Seduction, 1963, 20 x 23 cm, colorized plaster
154
Svoboda Jaroslav / Večerní měsíc, 2010, 34 x 70 x 10 cm,
tavená broušená plastika
Evening Moon, 2010, 34 x 70 x 10 cm,
cast and polished sculpture
Suška Čestmír / Kruh, 2008, 50 x 35 cm, serigrafie
Circle, 2008, 50 x 35 cm, serigraph
Svoboda Vladimír / Cesta do kopců, 2006, 72 x 77 cm,
olej na plátně
Uphill Road, 2006, 72 x 77 cm, oil on canvas
155
Sýkora Zdeněk / Černo-bílá struktura, 1967/2009,
70 x 70 cm, serigrafie
Black-and-white Structure, 1967/2009,
70 x 70 cm, serigraph
Synecká Naďa / Podzim, variace III., nedatováno,
51 x 54 cm, kombinovaný barevný lept
Fall, Variation III., undated, 51 x 54 cm,
mixture of color etchings
Synková Eva / Altán, 2007, 50 x 70 cm,
pastel na papíře
Arbor, 2007, 50 x 70 cm, crayons on paper
156
Šafář Karel / Staroměstský motiv, 2009, 100 x 70 cm,
olej na plátně
Old Town Scene, 2009, 100 x 70 cm, oil on canvas
Šafáriková Markéta / Výlet, 2002, 31 x 41 cm,
kolorovaná fotografie
An Excursion, 2002, 31 x 41 cm,
colorized photograph
Šabóková Gizela / Anděl křišťál, 2010, 25 x 42 cm,
tavené broušené sklo
Angel Crystal, 2010, 25 x 42 cm, cast and cut glass
157
Ščigol Michail / Svaté Veroniky, 2010, 100 x 70 cm, olej na plátně
St. Veronica's, 2010, 100 x 70 cm, oil on canvas
Šalamoun Jiří / Veřejné tajemství, 1987, 50 x 70 cm,
barevná litografie
Public Secret, 1987, 50 x 70 cm, color lithograph
Šafránková Daniela / Zahrada, 1999, 60 x 40 cm, olej na plátně
Garden, 1999, 60 x 40 cm, oil on canvas
158
Šebíková Eva / Jeníček a Mařenka, 2009, 90 x 90 cm,
olej na plátně
Hansel and Gretel, 2009, 90 x 90 cm, oil on canvas
Škapík Štefan ml. / Útes,
2009, 56 x 53 cm,
kombinovaná technika
Cliff, 2009, 56 x 53 cm,
mixed technique
Šimotová Adriena /
Z cyklu Vyjevování VI., 2010,
124 x 46 cm, pastel,
pigment, čínský papír
From the cycle:
Drawing Out VI., 2010,
124 x 46 cm, crayons,
pigment, Chinese paper
159
Špaňhel Jakub / Růže, 2009,
100 x 70 cm, litografie
Rose, 2009, 100 x 70 cm,
lithograph
Šmaha Petr / Figura I., 2008,
112 x 43 cm, olej na překližce
Figure I., 2008, 112 x 43 cm,
oil on plywood
Šrámková Ivana, Machat Michal /
Blbec, 2003, výška 71 cm,
foukané sklo
Idiot, 2003, height 71 cm,
blown glass
160
Štefková-Hrušková Helena / Motýlí ráj, 2006,
110 x 100 cm, olej na plátně
Butterfly Paradise, 2006, 110 x 100 cm, oil on canvas
Štědrý Karel / Soustředit se, 2008,
80 x 60 cm, akryl na plátně
Concentrating, 2008, 80 x 60 cm,
acrylic on canvas
Štenclová Jitka / Red light, 2006, 56 x 63 cm,
olej na lepence
Red Light, 2006, 56 x 63 cm, oil on pasteboard
161
Štědra Jaroslav / Rozkvetlý Petřín, 2007, 89 x 81 cm,
olej na plátně
Petřín Hill In Full Flower, 2007, 89 x 81 cm, oil on canvas
Švéda Tomáš / Kvetoucí, 2008, 69 x 49 cm,
kombinovaná technika, kvaš, tuš, pastel
Flowering, 2008, 69 x 49 cm, mixed technique,
gouache,ink, crayons
Šuhájek Jiří / Váza Rainbow, 2010, výška 25 cm,
ručně foukané a broušené sklo
Vase "Rainbow", 2010, height 25 cm, hand-blown
and hand-polished glass
162
Švarcová Lupačová Martina / Míč v trávě, 2008,
70 x 90 cm, akryl na plátně
Ball In The Grass, 2008, 70 x 90 cm, acrylic on canvas
Taberyová Marta / Zátiší s vázou a knihou, 2006,
23 x 16 cm, keramický obraz
Still Life With Vase And Book, 2006, 23 x 16 cm,
ceramic picture
Švankmajer Jan / Přežít svůj život, 2009,
42 x 55 cm, koláž z filmového materiálu
Surviving One's Own Life, 2009, 42 x 55 cm,
collage from film footage
163
Tataro Věra / Na konci lesa, 2008, 100 x 200 cm, akryl na plátně
At The End Of The Forest, 2008, 100 x 200 cm, acrylic on canvas
Tefr Vilém / Na křídlech hudby, 1987, 50 x 70 cm, akryl na plátně
On The Wings Of Music, 1987, 50 x 70 cm, acrylic on canvas
164
Tesař Vladimír / Procitnutí, 1988, 41 x 30 cm, suchá jehla
Wakening, 1988, 41 x 30 cm, dry-point etching
Tobola Jan / Zahrada, 2009, 32 x 26 cm, kombinovaná technika
Garden, 2009, 32 x 26 cm, mixed technique
Tesařová Hana / Zahrada s odcházející bouří, 2004,
34 x 43 cm, akvarel
Garden In Storm's Wake, 2004, 34 x 43 cm, watercolor
Trčková Šárka / Kolotoč, 2010, 30 x 40 cm, akryl na plátně
Carousel, 2010, 30 x 40 cm, acrylic on canvas
165
Uždilová Bedřiška / Podzim, 2002, 80 x 100 cm,
olej na plátně
Autumn, 2002, 80 x 100 cm, oil on canvas
Trefilová Irena / Poslední večeře, 2008,
100 x 70 cm, olej na plátně
Last Supper, 2008, 100 x 70 cm, oil on canvas
Ulrich Jindřich / Ze života šlechtice,
2010, 10 x 8 cm, olej na dřevě
From The Life Of A Nobleman, 2010,
10 x 8 cm, oil on wood
166
Váradiová Markéta / Talíř C 057, 2010, 30 x 30 cm,
pískované sklo zalešťované žárem
Plate C 057, 2010, 30 x 30 cm, sand-blasted glass with fire polish
Valečka Jaroslav / Okultista, 2007, 74 x 72 cm, olej na plátně
The Occultist, 2007, 74 x 72 cm, oil on canvas
Válek Jaroslav / Spirála, nedatováno, výška 35 cm,
kinetická plastika, nerez ocel
Spiral, undated, height 35 cm, cinetic sculpture, stainless steel
167
Válová Jitka / Člověk a jeho stín, 2009,
35 x 25 cm, litografie
Man And His Shadow, 2009, 35 x 25 cm, lithograph
Válová Jitka / Hromadný pád/ Radost z návratu, 1968/1989,
70 x 50 cm, litografie
Mass Collapse / Happy Homecoming, 1968/1989,
70 x 50 cm, lithograph
Veselý Petr / Poutníci do Emauz, 2009, 30 x 41 cm, akvarel
The Disciples At Emmaus, 2009, 30 x 41 cm, watercolor
168
Vejvoda Radim / Červencová krajina, 2010, 70 x 82 cm,
kombinovaná technika
Landscape in July, 2010, 70 x 82 cm, mixed technique
Varmuža Vratislav / Katastrofa, 2000, 50 x 70 cm, digitální tisk
Catastrophe, 2000, 50 x 70 cm, digital print
Vašíček Aleš / Fragment, nedatováno,
44 x 62 x 12 cm, tavené, broušené
a leštěné barevné sklo
Fragment, undated, 44 x 62 x 12 cm,
cast, cut and polished colored glass
169
Vejvodová Eva / Hlas dávných barev, 2008,
38 x 26 cm, olej na plátně
The Voice Of Ancient Colors, 2008,
38 x 26 cm, oil on canvas
Varvodičová Maria / Andělé strážní I., 2010,
66 x 98 cm, kombinovaná technika
na tvrzeném kartonu
Guardian Angels I., 2010, 66 x 98 cm,
mixed technique on reinforced cardboard
170
Vyleťalová Olga / Světlo a stíny, 2010, 65 x 95 cm, olej na plátně
Light And Shadows, 2010, 65 x 95 cm, oil on canvas
Vičar Jan / Pásl Jano tri voly / Rebarbora, 2004, 75 x 90 cm, linoryt
Jan The Shepherd Boy / Rhubarb, 2004, 75 x 90 cm, linocut
Vilhelmová Lenka / Nebe nad hlavou, 2006,
100 x 70 cm, kombinovaná technika
The Sky Overhead, 2006, 100 x 70 cm,
mixed technique
Viková Jindra / Martina s rybou, 2002, 53 x 65 cm, koláž
Martina With Fish, 2002, 53 x 65 cm, collage
171
Vlášková Nora B. / Dobře střežené sny, 1996, 55 x 44 cm,
originální tisk na plátně
Well-Guarded Dreams, 1996, 55 x 44 cm, original print on canvas
Vlasáková Eva / Dobrý den, žlutý jelínku!, 2010, 100 x 80 cm,
olej na plátně
Hi There, My Dear Plum Brandy!, 2010, 100 x 80 cm,
oil on canvas
Vítečková Kateřina / Strom a jablíčka, 1997, 41 x 28 cm, litografie
Tree And Apples, 1997, 41 x 28 cm, lithograph
172
Votruba Jiří / Converse, 2009, 35 x 45 cm, akryl na plátně
Converse, 2009, 35 x 45 cm, acrylic on canvas
Voldřichová Blanka / Jaro, 1997,
výška 51 cm, bronz
Spring, 1997, height 51 cm,
bronze
Vodseďálek Ivo / Dva úsměvy, 2010, 19 x 27 cm, apiculáž
Two Smiles, 2010, 19 x 27 cm, apicoulage
173
Vysušil Karel / Setkání, 2010, 90 x 67 cm, barevná litografie
An Encounter, 2010, 90 x 67 cm, color lithograph
Waageová Bohunka / Tanec blažených duší, 2003,
36 x 40 cm, olej na plátně a překližce
Dance Of The Blessed Souls, 2003, 36 x 40 cm,
oil on canvas and plywood
Velčovský Josef / Slet podzimních krasavic, 2009,
37 x 42 cm, litografie
Rally of Autumnal Beauties, 2009, 37 x 42 cm, lithograph
174
Zámečníková Dana / Oltář 10, 2010, 52 x 47 x 10 cm,
leptaná, rytá, škrábaná a malovaná vypálená koláž
na lehané sklo; kov
Altar 10, 2010, 52 x 47 x 10 cm, collage digitally
enamelled on slumpeg glass, acid etched,
engraved, scratched, painted; metal
Welberts Inga / Sunset, 2008, 120 x 100 cm,
akryl a olej na plátně
Sunset, 2008, 120 x 100 cm, acrylic and oil on canvas
Wagnerová Barbara Issa / Pouštění andělů, 2009,
15 x 15 cm, akvarel
Letting Angels Fly, 2009, 15 x 15 cm, watercolor
175
Zajacová Jana / Letní energie, nedatováno, 56 x 57 cm,
barevný linoryt
Summer Energy, undated, 56 x 57 cm, color linocut
Zábranský Vlastimil / • = Bod G, 2010, 64 x 52 cm,
kombinovaná technika
• = G Point, 2010, 64 x 52 cm, mixed technique
Wagner Ladislav Maria / Tichá zeď, 2010, 20 x 20 cm,
olej na desce
Silent Wall, 2010, 20 x 20 cm, oil on board
176
Zděnek Jarek / Ledový oceán, 2009, 60 x 80 cm,
akryl a tmel na plátně
Frozen Sea, 2009, 60 x 80 cm, acrylic and putty on canvas
Zeman Bořek /
Začíná podzim, 2009,
20 x 15 cm, akryl na kartonu
Fall Has Arrived, 2009,
20 x 15 cm,
acrylic on cardboard
Zálešák Martin / Listy, 2009, 40 x 40 cm,
akvarel na plátně
Leaves, 2009, 40 x 40 cm, watercolor on canvas
Zeman Petr /
Plzeňské dlaždice,
2008, 38 x 28 cm,
kombinovaná technika
Paving Tile From Pilsen,
2008, 38 x 28 cm,
mixed technique
177
Žalmánková Světlana / Podzim, nedatováno, 60 x 58 cm, akryl
Autumn, undated, 60 x 58 cm, acrylic
Zoubek Olbram / Lože, 2009, 35 x 35 cm,
cín, částečně zlacený
Bed, 2009, 35 x 35 cm, tin, partly gilded
Zoubek Václav / Tantalův příběh III., 2007, 65 x 50 cm,
olej na plátně
Tantalos' Tale III., 2007, 65 x 50 cm, oil on canvas
178
Zemanová-Blahová Alena / Odražení od dna, 2010,
28 x 25 cm, tavené sklo
Surging From The Bottom, 2010, 28 x 25 cm, cast glass
Ženatá Kamila / Alenka, 2009, 100 x 120 cm, olej na desce
Little Alice, 2009, 100 x 120 cm, oil on board
Žertová Jiřina / Listování, 2010, 56 x 45 cm, ploché, malované sklo
Browsing, 2010, 56 x 45 cm, painted glass slab
179
Výstavu uspořádala
Nadace Charty 77
Konto BARIÉRY
ve výstavních prostorách Univerzity Karlovy
Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1
od 2. listopadu do 12. listopadu 2010
Aukce 14. listopadu 2010 v 13 hodin v Modré posluchárně Karolina
Ovocný trh 5, Praha 1
Instalace výstavy:
akad. arch. Petr Keil, Miroslav Lipina
Katalog vydala Nadace Charty 77
Organizace výstavy: Božena Jirků, Indira Bornová, Zdenka Potměšilová
Životopisná data: Zuzana Divišová
Fotografie: Miroslav Feszanicz, Gabriel Urbánek
Produkce katalogu: Reader´s Digest Výběr s.r.o.
Grafická úprava a sazba: Karel Šejna
Předtisková příprava: ASTRON studio CZ, a.s.
Tisk: Tiskárna Libertas, a.s.
Výstava a doprodej nevydražených děl na internetu:
www.kontobariery.cz
180

Podobné dokumenty

aukční katalog 10. aukční salon výtvarníků

aukční katalog 10. aukční salon výtvarníků Zveme Vás již na desátou aukci, kterou pořádá Nadace Charty 77. Naši přátelé a příznivci vědí, že její výtěžek je určen ve prospěch Konta BARIÉRY. Aukce i výstava se konají díky podpoře výtvarníků,...

Více

Sestava 1 - Konto BARIÉRY

Sestava 1 - Konto BARIÉRY 2011 – 2012, 80 x 110 cm Brichcín Roman 28. 10. 1958 Plzeň 1976 – 1980 studium kresby a malby u Jiřího Zemana a akad. mal. Dany Puchmarové 1980 – 1985 PF UK Plzeň (katedra výtvarné výchovy) Kreslíř...

Více

NOVÉ INSTALACE ANICOLORŮ V ČESKÉ REPUBLICE!

NOVÉ INSTALACE ANICOLORŮ V ČESKÉ REPUBLICE! od 22. do 23. října, byla v tomto duchu připravena pro zákazníky prezentační akce s  názvem Heidelberg Postpress Days 2014 se zaměřením na stroje a řešení knihařského zpracování. V nově vybaveném p...

Více

Tady - Echoes

Tady - Echoes CARL GUT (CZ) - grind/power violence https://www.facebook.com/Carl-Gut-333913940100585/?fref=ts Pod chytrou přesmyčkou se neskrývá sbírka coververzí slavného českého popového zpěváka, ale pořádně n...

Více

zde - Nadace Via

zde - Nadace Via k rezignaci a lhostejnosti. Ale co když právě tato malomyslnost brání v tom, aby se nám tady žilo lépe? Zkusme si na chvíli představit, jaké by to bylo, kdybychom se rozhodli starat se o život kole...

Více

obalka i. - Podepsáno srdcem

obalka i. - Podepsáno srdcem stát v čele Nadačního fondu Podepsáno srdcem a také projektu, který funguje již více než 17 let, je pro mě velkou ctí. Nebyla jsem sice u zrodu tohoto fondu, ale již několik let jsem měla možno...

Více

Výroční zpráva // Annual Report 2010

Výroční zpráva // Annual Report 2010 která se na jaře stala laureátkou naší Ceny Františka Kriegla. Upořádali jsme jubilejní 10. aukční salon výtvarníků pro Konto BARIÉRY. Byl superúspěšný. V samotné aukci jsme v neděli 14. listopadu ...

Více