15. Salon OA

Komentáře

Transkript

15. Salon OA
Nesoutěžní přehlídka prací
architektů, inženýrů a jejich hostů
15. Salon
architektů
a inženýrů
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
od 6. 12. 2012
do 31. 1. 2013
15. Salon
Obce architektů
2012
The 15th Salon
of the Community
of Architects 2012
15. Salon
der Architektengemeinde 2012
EDITORIAL
Look, this chamber SALON of architecture
and building has lived for 15 years already.
Therefore, it would be good to remind
the basic mission, but also duty of both
organizing subjects ensuing from their
Statute:
….. to support quality new works in the
field of architecture, town planning and
related specializations ….. to protect the
natural and cultural heritage of the past
in the above-mentioned specializations
….. to make the wide public acquainted
with architecture, town planning or
related specializations ….. to inform about
development trends, about new materials,
structures .…. to organize generally
beneficial activities for its members and
for the wide public, especially, in the field
of professional education and bringing
up, exhibition activity and mediation of
information about architectonic events …..
to support free discussion about creative
and professional questions of architecture
and building. Simply, the members of the
Community of Architects and Chamber
of Engineers must be professionally
responsible during their work for the
protection of public interest, respect our
natural and cultural values – create quality
architectonic and building works.
This is why we organize this SALON that
tries to map architectonic events not
only in our Central-European basin, but
also abroad. This is why we also invite
guests from abroad, students and artists
of different specializations. However,
we realize that we intentionally submit
a completely opened, non-competition
show of ideas, thoughts and opinions to
the public. However, the resulting effect
may seem somehow inhomogeneous even
inelegant to somebody. But our SALON is
based on free and individual selection of
the exhibiting authors. That idea is more
important for us than fashionable trends
of the period. We prefer polemic platform
of individuality of opinions. Everybody may
exhibit what he wants, only self-censorship
should be more present sometimes.
However, let us remember that we all
together want to increase social prestige of
our specializations as creative disciplines
…. and this is why we defend our right to
diversity, originality and idea.
Sieh da – dieser Kammersalon der
Architektur und des Bauwesens lebt schon
seit 15 Jahren. Deshalb wäre es angebracht,
sich an das Grundanliegen sowie an die
Pflichten der veranstaltenden Subjekte zu
erinnern, die sich aus ihrer Satzung ergeben:
…..neue qualitative Werke im Bereich
der Architektur, des Urbanismus und der
verwandten Fachbereiche durchzusetzen
….. die Natur- und Kulturerbschaft der
Vergangenheit dieser Fachbereiche zu
schützen….. breite Öffentlichkeit mit
Architektur, Urbanismus und verwandten
Fachbereichen bekannt zu machen …..
über Entwicklungstrends, neue Materialien,
Konstruktionen zu informieren….. für eigene
Mitglieder sowie für breite Öffentlichkeit
gemeinnützige Tätigkeiten, insbesondere im
Bereich von Fachfortbildung und Erziehung,
Ausstellungstätigkeit und Vermittlung der
Informationen über architektonisches
Geschehen zu organisieren ….. freie
Diskussion über schöpferische und fachliche
Fragen der Bereiche Architektur und
Bauwesen zu unterstützen. So müssen die
Mitglieder der Architektengemeinde und der
Ingenieurkammer bei ihrer Arbeit beruflich
für den Schutz der öffentlichen Interessen
verantwortlich sein, unsere Natur- und
Kulturwerte respektieren – qualitative
architektonische und Bauwerke bilden.
Deshalb wird dieser SALON veranstaltet, der
versucht, das architektonische Geschehen
nicht nur in unserem mitteleuropäischen
Kessel, sondern auch im Ausland zu
mappieren. Deshalb laden wir auch
ausländische Gäste, Studenten und
bildende Künstler aus verschiedenen
Fachgebieten ein. Wir sind uns jedoch
dessen bewusst, dass wir der Öffentlichkeit
absichtlich eine wettbewerbsfreie und völlig
offene Übersicht von Ideen, Gedanken
und Ansichten vorlegen. Jemand kann den
Endeffekt als einigermaßen unkonsistent
bis geschmacklos finden. Unser SALON
baut jedoch auf freier und individueller
Auswahl der ausstellenden Autoren. Diese
Idee steht uns näher, als die Zeittrends.
Wir bevorzugen eine polemische Plattform
der Meinungsindividualität. Jeder kann
ausstellen, was er will, nur in manchen
Fällen sollte die Autozensur mehr anwesend
sein. Wir sollten jedoch daran denken, dass
wir alle gemeinsam das gesellschaftliche
Ansehen unserer Fachbereiche als
schöpferische Disziplinen anheben wollen ….
Und deshalb verteidigen wir unser Recht auf
Verschiedenheit, Originalität und Idee.
Salon Obce architektů je nesoutěžní
přehlídka myšlenek, nápadů, projektů
a realizací architektury a stavitelství
a všeho co s architekturou souvisí,
tj. od literárních děl přes pozemní
a inženýrské stavby až po výtvarná díla
související s architekturou. Mohou zde
býti představeny nejen hotové stavby, ale
i neuskutečněné návrhy, vize, utopické
představy nebo teoretické práce. Jediné
co je pro Salon předepsané, je velikost
výstavních panelů, jinak je ponecháno
na vůli autorů, co se rozhodnou
prezentovat. Práce neposuzuje žádná
porota, jenom návštěvníci výstavy.
Poprvé se Salon konal v roce 1998
a letos je tedy pořádán již 15. ročník.
Za tuto dobu prošel hektickým vývojem.
Druhého ročníku se již spolu s architekty
zúčastnili i stavební inženýři a sochaři,
k třetímu ročníku byli přizváni i textilní
výtvarníci, v pozdějších ročnících
i studenti architektury a výtvarných
škol. Odhadem za dobu čtrnácti let bylo
prezentováno zhruba přes jeden tisíc
prací.
Stalo se již tradicí, že vernisáž Salonu
se koná v předvánočním období
a zároveň plní funkci společenského
setkání lidí z oboru. Z tu dobu také
zahajovací výstava v Praze putovala
po několika místech. První a druhý
ročník byl uskutečněn ve výstavních
prostorách fy Techo, dále z těch dalších
nejzajímavějších to byl Nostický palác
Ministerstva kultury ČR, Národní galerieVeletržní palác, Belveder, Nadace ABF,
Martinický palác, Staroměstská radnice.
Letos, díky vstřícnosti Ministerstva
kultury ČR, je opět v prostorách
Nostického paláce. Obec architektů,
ve snaze připomenout a podporovat
zapomenutou spolupráci výtvarníka
s architektem, zajistila letos rozsáhlou
prezentaci sochařských prací.
Obec architektů děkuje MK ČR, které
letos poskytlo ve svém objektu výstavní
prostory, a všem sponzorům za jejich
podporu a zájem.
Jan K. Melichar
Listopad 2012
On behalf of the creative team of OA
and ČKAIT
sponsor of the exhibition
Acad. arch. Petr Fuchs,
Iva Brunclíková
Für das schöpferische Kollektiv der
Architektengemeinde und der Tschechischen
Kammer der autorisierten Ingenieure und
Techniker (OA und ČKAIT)
der Gestor der Ausstellung
Akad. arch. Petr Fuchs,
Iva Brunclíková,
3
4
5
002
Jasan Burin
Finální projekt – studie
Komplex budov ředitelství pojišťovny
„BLUE CROSS - BLUE SHIELD“
a některé státní pobočky této pojišťovny.
Lokace:
Columbia, Jižní Karolina, USA
6
003
Jasan Burin
Koncová fasáda
administrativního bloku
001
Jasan Burin
Hlavní vstup od parkoviště
7
004
Jasan Burin
Vstup a pravé křídlo
administrativního bloku
005
Jasan Burin
Zahradní hala
vstup do závodní restaurace
006
Petr Daneš
UTB Zlín
Modulový
startovní dům
s možností růstu
o přídavné obytné
moduly
007
Petr Daneš
UTB Zlín
8
Modulový
startovní dům
typ B
s možností růstu
o přídavné obytné
moduly
9
009
Petr Horák, UTB Zlín
010
Řešení interiéru a exteriéru speciálního dětského domova,
přední část lanovky
Návrh zastávky veřejné dopravy
Barbora Pexová, UTB Zlín
008
Petr Horák
UTB Zlín
Řešení
interiéru
a exteriéru
speciálního
dětského
domova
10
11
010
Barbora Pexová, UTB Zlín
012, 013
Návrh zastávky veřejné dopravy
Renata Sekaninová, UTB Zlín
Návrh svatební kaple
011 Barbora Pexová, UTB Zlín
12
Návrh nádraží veřejné dopravy
13
014
Martin Holík, UTB Zlín
Napätô
015
Martin Holík, UTB Zlín
Owe
016
Róbert Hrdlovič, UTB Zlín, Mísa na ovoce
017
Jakub
Mikujáštík,
UTB Zlín
Bunaware
14
15
019
020
Křeslo SLIM 01
Křeslo WAVE
Martin Surman, UTB Zlín
018
Anna Štěpánková, UTB Zlín, Tamashii
Martin Surman, UTB Zlín
020
Martin Surman, UTB Zlín
Křeslo WAVE
019
Martin Surman, UTB Zlín
Křeslo SLIM 01
16
17
021
Vratislav Kučera, Martin Kliment
Obytný soubor„Švabinské terasy“, Plzeň Doubravka
022
Vratislav Kučera a kolektiv
18
INVELT PRAHA – Mini, Alpina, Volvo
Autosalón Průhonice
19
023
Václav Mastný
Nástavba RD v památkově chráněné zóně, Plzeň
Bytový dům - Plzeň
024
ATELIER SOUKUP s. r. o.
Jan Soukup, Jan Trčka, Marek Marovič
Obnova Františkánského kláštera v Plzni
20
21
026
Alois Doležel
Dialog
025
Tomáš Bindr, Jan Zelinka
Spoluautor:
Pavlína Harazimová
Výrobně správní objekt AUSYS IT
027
Alois Doležel
Duše
22
23
028
Alois Doležel
Hlavolam
030
031
Reformace
architektonické řešení výstavy v Severočeské galerii v Litoměřicích, 2010
Alois Doležel
Zdenka Marie Nováková
029
Alois Doležel
New Face
24
25
031
Zdenka Marie
Nováková
architektonické
řešení souborné
výstavy
vlastní tvorby
v Severočeské
galerii výtvarného
umění
v Litoměřicích,
2010
032
Zdenka
Marie
Nováková
„Křídla skal“,
olej na plátně,
96 x 105 cm
033
KZK Group, spol. s r.o.
Petr Kříž,
Emilie Šenoldová,
Bronislav Kulawiec,
Iva Koukolová
spoluautor:
Vít Domkář
Petr Novák
Stavební úpravy
obrazové
a zvukové režie
KH1, KH2
26
27
034 KZK Group, spol. s r.o., Petr Kříž, Emilie Šenoldová, Bronislav Kulawiec, Iva Koukolová,
spoluautor: Vít Domkář, Václav Moulík
Česká televize – dabingová a triková pracoviště
035
Markéta Zdebská
RD3 – rodinný dům Kolovraty
2010
28
29
037
Radim Václavík
geneze a koncepce
Pasivní administrativní budova OTAZNÍK
036
Markéta Zdebská
RD5
30
31
038
Atelier AID
Jan Melichar jr.
Jan Melichar sr.
Tereza Hejtmánková
Návrh památníku
Holocaustu v Brně
Vrchlického sady
039
Len+k architekti s.r.o,
Restaurace PRIMÁTOR,
hotel Intercontinental
Praha
040
Vladimír Štulc
Krychloid
32
33
041
Jan Vrana
Coupage I.
2012
042
Jan Vrana
Coupage II.
2012
043
Jiří Jarkovský, Libor Pisklák,
Kašna s chrliči
34
35
044
František Svátek
KInetická fontána
Hydrokinetický objekt
045
František
Svátek
Soutěžní
model
„Větrník“
36
37
047
046
Stanislav Pospíšil,
Radomil Král,
Miloš Drdácký
Ondřej Fischer,
Miroš Pirner,
Shota Urushadze
Dynamické účinky na
církevní stavby
Klimatický tunel pro zkoumání
konstrukcí a materiálů
38
39
048
Miroš Pirner,
Shota Urushadze
Kapalinové tlumiče
049
Josef Vrana, Petra Vranová
Interier Ořechovka
40
41
050
Josef Vrana
„Obrazy“
051
Petr Šedivý
Fontána na náměstí
Jiřího z Poděbrad
42
43
052
Petr Šedivý
LISTOVÁNÍ „Větrník“
053a, 053b
Milan Hrouda, Jiří Středa
Návrh památníku
sv. Cyrila a Metoděje
44
45
054
Jiří Středa
„Co víme“
epoxidová pryskyřice
056
Josef Klimeš
055
Jiří Středa
Vodní brána – nerez
Otisk letu ptáka
bílý beton,
výška 220 cm
v Praze 8-Bohnicích
057
Josef Klimeš
Otisk letu ptáka
model 1:3
46
47
058, 059a
059b
Pavel Šlegl
060
Komunitní Centrum Matky Terezy Praha 4 – Háje
Výtvarné řešení interiéru kaple
Křížová cesta pro Komunitní Centrum Matky Terezy
14 panelů 300 x 100 cm
Realizace soch v areálu Futurama Invalidovna, Praha
Vítězslava Rothbauerová, Stanislav Hanzík
48
Zdeněk Ruffer, Zorka Krejčí
49
061
063
Zdeněk Ruffer
Jana
Chmelová
Pes hlídací,
soukromá vila
Karlovo
náměstí
v Kolíně,
rekonstrukce
a realizace
2005-2006
064
AM studio, s.r.o., Jiří Košťál, Jana Chmelová
062 Karel Nepraš, Karolína Neprašová, Pavel Kupka
Rezidenční vila na Barrandově
„Umístění plastiky Karla Nepraše v Nostickém paláci“
50
51
065
AM studio, s.r.o.,
Jiří Košťál,
Jana Chmelová
Polyfunkční dům Liberec
realizace 2008
068, 069
Michal Blažek
Sochařské zpracování povrchu korpusu
chrličů kašen na náměstí v Plzni
a sádrový model (2009)
066
AM studio, s.r.o.,
Jiří Košťál,
Jana Chmelová,
Vladimír Pýcha
Obecní dům a radnice Ďáblice,
soutěžní návrh 2012
071
52
Veronika Vojtková UTB Zlín, škrabadlo a odpočívadlo pro kočky
53
074
Petr Hrůša,
Michal Pastuszek
Vila u Brna
Plastiky ve vile
072
073
FRILLY – multifunkčný interiérový prvok
Variabilný modulárny interiérový systém
Kristína Filová UTB Zlín
54
Lucia Plevová UTB Zlín
075a
Miloslav Chlupáč
socha Morava
55
075b
Petr Hrůša,
Petr Pelčák,
Zdeněk Sendler,
Václav Babka
076
Petr Hrůša, Michal Pastuszek
Fontána Mírnost a model města Prozíravost
Rekonstrukce
Denisových sadů
a Studánky v Brně
56
57
077,
078
Casua
spol. s r.o.
Michal
Gabriel
Kašna
v Hradci
Králové
079, 080
Casua spol. s r.o.
Michal Gabriel
Kašna
v Mladé Boleslavi
58
59
081
Casua spol. s r.o.
Michal Gabriel
082
Casua spol. s r.o.
Kašny v Plzni
Pomník akademika
Otto Wichterleho
083
Casua spol. s r.o.
Michal Gabriel
Socha Sigmunda Freuda
v Praze 1
60
61
086
Casua spol. s r.o.
Michal Gabriel
Wolfgang Amadeus
Mozart
Brno
084 Casua spol. s r.o., Michal Gabriel, Vodní prvky na náměstí Svobody v Brně
085
Casua spol. s r.o.
Vodní prvky
na náměstí Svobody
v Brně
62
63
087
Casua spol. s r.o.
Michal Gabriel
Čepel
litá nerez
výška 170 cm
089 Jindřich Chramosta
Lampa - píšťala
090 ORESTA spol. s r.o.
Bytový dům Pobřežní, areál Hawle
Vít Čermák,
Dalena Čermáková,
Pietro Giuffrida,
Pavel Čárský,
Petr Rozsypal
088
Casua spol. s r.o.
Michal Gabriel
Agáve
litá nerez
výška 60 cm
64
65
091 ORESTA spol. s r.o.
Rodinný dům v Šestajovicích
092 ORESTA spol. s r.o.
Restaurace Fresco Gusto
093 Zdeněk Ent,
POCITOVÁ MAPA MÍSTA
(Revitalizace parku u Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí)
66
094 Luka Križek, Radek Bláha / IO Studio s.r.o.
Vodafone OneNet Centrum Praha
67
095 Luka Križek, Radek Bláha / IO Studio s.r.o.
Vodafone Data shop Ostrava Nová Karolína
096, 097
A.D.O. Praha, Miloš G. Parma, Zoltán Burkuš, Jitka Stehlíková
Veřejná anonymní soutěž
„Vodňany – Obnova kulturního domu“
68
69
Adresy
a telefony
autorů
024
ČKAIT
025
Sokolská 1498/15, 120 00
Praha 2, Nové Město
tel.: 227 090 111
fax: 227 090 120
e-mail: [email protected]
www.ckait.cz
001-005
Prof. Akad. arch. Ing. Jasan Burin
e-mail: [email protected]
006-020
Univerzita Tomáše Bati Zlín
098
Miloslav Čejka, Studio FAM
spolupráce Ivo Benš
NERD FAM, nízkoenergetická dřevostavba, Jílové u Prahy
099
Miloslav Čejka, Studio FAM
spolupráce Vojtěch Lstibůrek
Výstava „Staletí pod vodou“
Petr Daneš
tel.: 737 671 227
e-mail: [email protected]
Petr Horák
tel.: 605 037 196
e-mail: [email protected]
Barbora Pexová
tel.: 604 847 809
e-mail: [email protected]
Renata Sekaninová
tel.: 605 171 459
e-mail: [email protected]
Martin Holík, Bc.
tel.: 420 723 163 934
e-mail: [email protected]
Róbert Hrdlovič
e-mail: [email protected]
Mikuláštík Jakub
tel.: 420 728 450 668
e-mail: [email protected]
Anna Štěpánková
tel.: 420 775 363 409
e-mail: [email protected]
MgA. Martin Surman, ArtD.
mobil: 737 156 066
tel.: 576 776 056
e-mail: [email protected]
021-022
ASSA architekti s. r. o.
Akad. arch. Vratislav Kučera,
Ing. arch. Martin Kliment a kolektiv
tel.: 377 236 429
e-mail: [email protected]
www.assa.cz
023
Ing. arch. Václav Mastný,
Ing. arch. Jan Toman
www.mastny.cz
tel: 377 223 719
mobil: 603 802 892
e-mail: [email protected]
70
ATELIER SOUKUP s.r.o.
tel.: 377 223 236, 776 020 009
fax: 377 221 977
e-mail: [email protected]
www.atelier-soukup.cz
Ing. arch. Tomáš Bindr
mobil: +420 608 452 495
e-mail: [email protected]
www.atelier38.cz
026-030
Ing. arch. Alois Doležel
Novákových 19, 180 00, Praha 8
tel: 284 822 953
041, 042
Ing. akad. arch. Jan Vrana
[email protected]
043
Ing. arch. Jiří Jarkovský, Litoměřice
Akad. soch. Libor Pisklák,
tel.: 602 403 818
e-mail: [email protected]
www. pisklak.cz
044, 045
Akad. soch. František Svátek
Vlastiboř 18, Soběslav
tel.: 732 781 498
e-mail: františek.svá[email protected]
www.fk-svatek.cz
031-032
046-048
Zdenka Marie Nováková
tel.: 607 262 354
e-mail: [email protected]
www.volny.cz/zmnovakova
Ústav teoretické a aplikované
mechaniky AV ČR, v. v. l.
Prosecká 76, Praha 9
e-mail: [email protected]
033-034
049, 050
KZK Group, spol. s r. o.,
Ing. arch Petr Kříž
tel: 261 12 32 01
035-036
Markéta Zdebská
tel: 774 312 433
e-mail: [email protected]
www. byarchitects.cz
037
Ing. arch. Radim Václavík
ATOS-6, spol. s r. o.
tel.: 596114572
e-mail: [email protected]
mobil: 608 846945
www.atos6.cz
038
Atelier AID kontakt
ing.arch.Jan Melichar sr.
Mgr. Jan Melichar jr.
BaC Tereza Hejtmánková
Husova 13, 602 00 Brno
tel.732 554 698
e-mail: [email protected]
039
Len+k architekti s.r.o.
Voršilská 4, 110 00, Praha 1
tel: 224 227 272
e-mail: [email protected]
www.len-k.cz
040
Vladimír Štulc
[email protected]
mobil: 728 805 862
Ing. arch. Josef Vrana
Ing. arch. Petra Vranová
Děvínská 11, 150 00, Praha 5
mobil: 602 240 059
e-mail: [email protected]
www.petravranova.cz
051, 052
Petr Šedivý
Poznaňská 432, 181 00 Praha 8
mobil: 607 881 641
e-mail: [email protected]
053-055
Jiří Středa
Mukařov, Vodní 190
mobil: 603 889 904
e-mail: [email protected]
056, 057
Josef Klimeš
Kladenská 20, 160 00 Praha 6
mobil: 608 433 046
058, 059a, 059b
Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová,
Atelier Dům a Město,
tel.: 603768452
e-mail: [email protected]
www.dumamesto.cz
Prof. akad. soch. Stanislav Hanzík
tel.: 776 266 304
e-mail: [email protected]
Akad. mal. Pavel Šlegl
tel.: 608 571 345,
e-mail: [email protected]
71
060, 061
073
090-092
062
074-076
093-095
Zdeněk Ruffer, Zorka Krejčí
tel.: 724 740 122, 604 525 681,
e-mail: [email protected],
e-mail: [email protected]
Lucia Plevova, UTB Zlín
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www: web.fmk.utb.cz
Prof. Akad. sochař Karel Nepraš
MgA Karolína Neprašová
ing. arch. Pavel Kupka
Architektonický ateliér Pavla Kupky
Taussigova 1152/27, Praha 8
tel.: 774 858 545, 286 585 452,
e-mail: [email protected]
Architekti Hrůša & spol.,
Ateliér Brno, s.r.o
Ing. arch. Petr Hrůša,
tel.: +420 541 243 829
mobil +420 602 729 909
e-mail [email protected]
www.hrusa-atelierbrno.cz
063-066
Studio AM, s.r.o.,
Jana Chmelová
077-088
Jiří Košťál,
Vladimír Pýcha
tel: +420 261 217 152
fax: +420 261 223 777
e-mail: [email protected]
068-070
Ak. soch. Michal Blažek
tel.: 775 124 828
e-mail: [email protected]
071
Veronika Vojtková UTB Zlín
tel.: 728 709 786
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www: web.fmk.utb.cz
072
Kristína Filova, UTB Zlín
e-mai: [email protected]
e-mail: [email protected]
www: web.fmk.utb.cz
15. Salon architektů a inženýrů
vydala Obec architektů prosinec 2012
redakce Iva Brunclíková
[email protected]
grafický koncept a úprava
Daniel Sodoma
[email protected]
tisk Robert Hrubeš,
Tiskárna Didot, spol. s r.o.
Výstaviště 1, 648 03 Brno
Úroveň reprodukcí je dána kvalitou
tiskových podkladů dodaných
jednotlivými subjekty, které jsou
v katalogu zastoupeny. Všechna práva
vyhrazena. Žádná část této publikace
nesmí být reprodukována, kopírována
a elektronicky šířena bez písemného
souhlasu autorů.
72
Casua spol. s r.o.
Běžecká 2407, 169 00 Praha 6
tel.: 420 274 810 745-7
fax: 420 274 812 181
mobil: 420 736 622 268
e-mail: [email protected]
www.casua.cz
089
Jindřich Chramosta
Mukařov, Vodní 190
mobil: 603 889 904
e-mail: [email protected]
ORESTA spol. s r.o.
U Třešňovky 2, 182 00, Praha 8
tel: 284 688 795-6
www.oresta.cz
Ing. arch. Luka Križek
tel.: 420 777 351 882
[email protected]
www.iostudio.cz.
096. 097
A.D.O. Praha
Ing. arch. Miloš G. Parma
Opatství EMAUZY
128 00 Praha 2, Vyšehradská 49
tel: 221 979 204
fax: 221 979 205
email: [email protected]
www.ado-praha.cz
098, 099, 100
Studio FAM - architektonický atelier
Akad. arch. Miloslav Čejka,
e-mail: [email protected]
Obec architektů vyhlašuje jubilejní
XX. ROČNÍK
NÁRODNÍ CENA ZA ARCHITEKTURU 2013
Výstava ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze
potrvá od 25.4. 2013 do 9. 6. 2013
Odevzdávání prací do 1. 3. 2013
Zasedání poroty 7. – 10. 3. 2013
Slavnostní vyhlášení výsledků a vernisáž 24. 4. 2013
Informace a přihlášky :
www.architekt.cz
tel. 257 535 032
724 033 070
74
Salon OA se pořádá již 15. rokem.
Děkujeme všem sponzorům a mediálním partnerům
za jejich podporu a spolupráci.
FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

Podobné dokumenty

18. Salon - Salon OA

18. Salon - Salon OA show of ideas, thoughts and opinions to the public. However, the resulting effect may seem somehow inhomogeneous even inelegant to somebody. But our SALON is based on free and individual selection ...

Více

13. Salon architektů a inženýrů

13. Salon architektů a inženýrů important for us than fashionable trends of the period. We prefer polemic platform of individuality of opinions. Everybody may exhibit what he wants, only self-censorship should be more present som...

Více