motto:sportovní měřítko| individuální potřeba

Komentáře

Transkript

motto:sportovní měřítko| individuální potřeba
Golfový život Vybavení
24 %
13 %
24 %
39 %
MOTTO: SPORTOVNÍ MĚŘÍTKO | INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBA
| PŘÍJEMNÝ POCIT ZE VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE
| TO JSOU HLAVNÍ PILÍŘE PŘÍSTUPU CITYGOLF.CZ
Jakou holí nejraději chipujete?
▶ Sand wedge
▶ Lob wedge
▶ Pitching wedge
▶ 8- nebo 9-železo
ZDROJ: ČTENÁŘI MAGAZÍNU GOLF DIGEST
Správný výběr vybavení III
Jak vybrat wedge a putter
MICHAL HOŽ A JIŘÍ PFLÉGER, CITYGOLF.CZ
ÍKÁ SE, ŽE O VÝSLEDKU ROZHODUJE
KRÁTKÁ HRA, a nezbývá než s tím
souhlasit. Putter je nejpoužívanější
hůl v bagu a wedge často rozhodují o vylepšení nebo záchraně vašeho skóre. Ať už
hrajete po dlouhém drivu krátkou přihrávku
do greenu nebo hasíte nepřesnosti železy při hře na jamku, budou to vaše wedge
a putter, které o celkovém skóre rozhodnou.
Ř
JAK VYBRAT WEDGE
DO VAŠEHO BAGU?
dyž vstoupíte do obchodu a budete si prohlížet
sady želez, určitě si
na první pohled všimnete rozdílů, které jsou mezi holemi
pro rekreační a pokročilé hráče. U wedgí je hledání těchto
rozdílů složitější a je pravda, že
výrobci často takové členění ani
neprovádí.
Většina největších výrobců má v nabídce maximálně
jeden nebo dva modely, které
uspokojí 99 % všech golfistů.
Ovšem absence více modelů je vždy bohatě nahrazena
poč tem variant, ve kterých
lze wedge zakoupit. Abychom
mohli správně svou sadu wedgí vybrat, je nutné rozumět
třem pojmům – co je to loft,
bounce a grind. Pro účely tohoto článku nám bude stačit
vědět, že loft je sklon impaktové plochy (čím vyšší číslo, tím
vyšší sklon a vyšší trajektorie),
a bounce je úhel, který svírá
přední hrana se zadní hranou
hlavy vůči zemi. Postavíte-li
wedge na patku, wedge s vysokým bouncem budou mít
přední hranu výš nad zemí
a opačně. Posledním parametrem je grind. Většina výrobců
má grind nastavený podle průměru, který vyhovuje většině
K
62 golfdigest.cz | červen 2015
rekreačních hráčů, ale třeba
Titleist u wedgí SM5 přišel
s možností, kdy si každý golfista může tvar patky vybrat podle svých preferencí. V jejich
standardní nabídce jsou patky, které usnadní hru hráčům,
kteří mají problém s hlubokým
řízkem, nebo naopak těm, kdo
mají tendenci míček topovat.
Vzhledem k rozmanitosti
nabídky je vhodné wedge rozdělit do čtyř kategorií. První
jsou pitching wedge. Jedná se
o dlouhou wedge, která bezprostředně navazuje na sadu
želez, a tak se ve většině případů nechává vyrobit ve stejné
konfiguraci jako železa. Druhou kategorií jsou gap wedge
(GW) nebo jinak také approach
wedge (AW) – nejčastěji s lofty
50° až 52°. Třetí kategorii tvoří
sand wedge (SW) – nejčastěji s lofty 54° až 56°. Kategorie
uzavírají lob wedge (LW), a to
nejčastěji s lofty 58° až 60°. Dají
se ještě pořídit i wedge s lofty
vyššími, např. 62° i 64°, ale hra
s nimi je už tak obtížná, že je využijí opravdu až velmi pokročilí
hráči.
JAKÉ LOFTY VYBRAT?
itching wedge bude
mít ve svém bagu téměř každý golfista
a vzhledem k tomu, že je to
P
nejkratší hůl ze sady želez, budou se další hole vybírat tak,
aby na ni navazovaly. Zjistěte
si loft vaší PW a potom se rozhodněte (nebo poraďte s trenérem), kolik wedgí zvolíte.
Nejvhodnější kombinace, které doporučujeme, mají dvě až
tři wedge. Sady dvou wedgí
tvoří nejčastěji hole s lofty 50°
a 54° nebo 52° a 56°, zatímco
sady tří wedgí zpravidla obsahují 50°, 54°, 58° nebo 52°, 56°,
60°. Má vaše PW loft 44° nebo
45°? Pak by měla být vaše první
wedge s loftem 50°. Pokud má
vaše PW loft 47° nebo 48°, začněte wedgí 52°. Díky správnému výběru sady wedgí budete
mít hůl na každou vzdálenost
a nic vás při hře do greenu
nepřekvapí.
NÍZKÝ, NEBO
VYSOKÝ BOUNCE?
ak bylo napsáno výše,
bounce je úhel, který
svírá spodní strana
wedge se zemí. Někdy je výhodné mít bounce co nejnižší a někdy zase vyšší. Co rozhoduje?
Především terén, na kterém
hráváte. Pokud hrajete nejčastěji na měkčích, podmáčených
nebo výše střižených fairwayích, bude pro vás vhodný
vyšší bounce (11° až 15°).
A opačně – pokud hrajete častěji na tvrdších fairwayích nebo
v bunkerech, kde je nižší vrstva
písku, budou pro vás vhodné
wedge se středním (7° až 10°)
nebo nižším bouncem
(0° až 5°). V našich obchodech
hráčům doporučujeme volit
u gap wedge střední nebo nižší
bounce, protože touto holí hrajete hlavně z fairwaye. U sand
wedge by měl být bounce střední a vyšší, protože ji nejčastěji
použijete pro hru z písku nebo
záchranu z roughu kolem greenu. U lob wedge záleží hlavně
na tom, v jakých situacích ji
nejvíc používáte. Pokud s ní
hrajete ve většině případů
z roughu nebo z bunkeru, bude
vhodnější vyšší bounce; pokud
s ní hrajete většinu přihrávek
kolem greenu, doporučujeme
zvolit střední nebo nižší
bounce.
J
JE DŮLEŽITÉ ŘEŠIT GRIND
NEBOLI TVAR PATKY?
ožnost výběru tvaru
patky je určitě bonus,
který by měl řešit každý
pokročilý hráč podle své techniky. Rekreační hráč by se měl
přinejmenším poradit s trenérem, jestli si díky správnému
grindu může zlepšit krátkou
hru. Při výběru správné patky
lze využít jednoduchých pravidel. Máte-li hluboké řízky a stává se vám často, že míček příliš
podjíždíte, zkuste wedge s širokou patkou a vyšším bouncem.
Jste-li opačný případ a při přihrávkách se trávy téměř nedotýkáte, budete mít lepší kontakt
s míčkem a trávou wedgemi,
které mají užší patku a nižší
a střední bounce.
M
VÝZNAM DRÁŽEK
minulosti vzniklo několik nezávislých testů,
ve kterých se na radaru
porovnávaly wedge s drážkami
a wedge bez drážek. Nebudeme
se pouštět do odborných detailů,
protože samotné téma drážek by
vystačilo na jiný článek, ale
považujeme za správné uvést
několik důležitých informací. Je
pravda, že v tomto porovnání
měly wedge s drážkami mírně
vyšší spin, a tím si tedy můžete
obhájit ponechání svých starých, ohraných wedgí. Opravdu
velký rozdíl ale byl při kontaktu
s míčkem a v přesnosti. Drážky
nemají pouze jednu funkci (tedy
dávat míčku rotaci) – jejich dalším úkolem je pohltit nečistoty
a tím zajistit co nejčistší impakt.
I proto se vyplatí několikrát
v průběhu hry wedge ručníkem
vyčistit.
V
JAKÉ SHAFTY MÍT
NA WEDGÍCH?
haft na wedgích je stejně
důležitý jako u ostatních
holí ve vašem bagu. Jestliže jste při nákupu želez absolvovali fittingovou lekci, uvažujte
i při nákupu wedgí o podobné
nebo stejné konfiguraci shaftu.
Na základě vzešlých měření zvažujte důkladně se svým fittérem
parametry shaftů na wedgích tak,
aby svým odstupňováním nava-
S
▶ Některé wedge
po kontaktu s vlhkostí reziví.
V takových případech se
nebojte, že je to způsobené
sníženou kvalitou materiálu.
Byl to úmysl výrobce,
protože rez na impaktové
ploše zvyšuje rotaci míčku.
zovaly na váhu shaftů u želez. Při
hře wedgemi pak nemusíte měnit
svoje švihové tempo a díky tomu
budete konzistentněji zasahovat
míček.
Pro pokročilé hráče mohou
být zajímavou variantou speciální shafty vyrobené pro wedge.
Nejznámější je model True Temper Dynamic Gold Spinner, který
je schopný oproti standardním
shaftům míčku přidat až 700 otáček a tím zvýšit kontrolu zastavování vašich přihrávek do greenu.
Nejpoužívanějším shaftem
mezi výrobci a rekreačními
hráči je True Temper Dynamic
Gold S200 s tvrdostí „Wedge“,
který je váhově lehčí než klasické shafty Dynamic Gold. Tvrdost „Wedge“ se parametry blíží
tvrdosti „Stiff “.
JAK VYBRAT PUTTER?
ybrat nejlépe fungující
putter je velmi individuální a pocitová záležitost. Při výběru je možné provést
různá měření, ale i když výsledkem bude putter, který by vám
měl vyhovovat, může se stát, že
u něj pak při založení budete postrádat potřebnou jistotu a nebudete věřit, že právě s ním
proměníte svůj vítězný putt. Pravidlo číslo 1 proto zní: Při správné volbě putteru dejte na pocit
při založení. V našich obchodech postupujeme nejčastěji tak,
že necháme klienta vybrat design, se kterým se cítí nejlépe,
a následně vybíráme správnou
délku a vyvážení.
V
HLAVNÍ ROZDÍLY
V DESIGNU PUTTERŮ
ejznámější jsou určitě
hlavy typu blade (kladívko), ale rychle se
na ně v popularitě dotahují typy
mallet, případně tzv. poloviční
N
Foto PROFIMEDIA
▶ s putterem scotty cameron hraje i vítěz letošního turnaje the pl ayers championship
a současná světová desítka rickie fowler
▶ Vyvážení hlavy putteru
si můžete ověřit, když
si položíte putter (shaft)
na ukazovák přibližně 20 cm
od hlavy. Hlava buď zůstane
ve vodorovné poloze, což
značí putter vhodný pro
hráče puttující po linii
k jamce, nebo se špička
vytočí (přibližně o 45°)
k zemi, což je známkou
putteru pro hráče puttující
po mírném oblouku.
V případě, že se špička
přetočí téměř o 90° k zemi,
je putter vhodný pro hráče
puttující po silném oblouku.
mallet, který je kompromisem
mezi vzhledem kladívka a vzhledem malletu. Pokud si tedy zvolíte pocitově nejvíce vyhovující
tvar, mělo by následovat měření
dráhy vašeho nápřahu. Na trhu
jsou v sériové výrobě tři hlavní
typy vyvážení. První je vhodný
pro hráče, kteří se napřahují
po linii k jamce a měli by mít
putter vyvážený stejně na špičce
jako na patce. Druhý je vyvážený
více do špičky a bude vyhovovat
hráčům s nápřahem po mírném
oblouku. Posledním typem je
vyvážení maximálně do špičky
pro golfisty, kteří puttují po silném oblouku.
DÉLKA PUTTERU A NOVÝ
TREND COUNTER BALANCE
aždý máme svůj standardní postoj, který
nám je přirozený pro
pohyb při puttování. Při výběru
putteru tento postoj zaujměte
a postupně zkoušejte konvenční
délky (33'', 34'', 35''), dokud nevyberete jednu, se kterou se budete cítit nejlépe. Pokud by to
nebyla ani jedna z nich, jsou tu
dvě možnosti od značky Ping,
která je průkopníkem ve vývoji
putterů už přes 50 let. Buď si
můžete nechat na základě měření vyrobit putter značky Ping
s fixní délkou, který může měřit
např. 31'' nebo i 36'', nebo si vyberete variantu, u které můžete
libovolně délku putteru nastavovat od 31'' až do 38'' pomocí
klíče, který je součástí balení.
Nově se u většiny výrobců
objevují tzv. modely Counter
Balance. Jde o putter, který je
v základu delší, nejčastěji 38'',
a kombinuje v sobě těžší hlavu
a přidané závaží na konci gripu.
Cílem těchto putterů je zlepšení
tempa při nápřahu a prošvihu.
Díky těžším hlavám a lepšímu
rozložení hmotnosti mají tyto
puttery i vyšší moment setrvačnosti (MOI), což pro vás bude
znamenat lepší kontrolu nad
K
I
délkou puttů, když míček netrefíte ideálně na středu hlavy.
Puttery Counter Balance jsou
i populární variantou u hráčů
PGA Tour, kteří postupně přecházejí od putterů typu belly
nebo long.
PROČ JE GRIP
U PUTTERU TAK DŮLEŽITÝ
našich zkušeností při
výběrech v CityGolf.cz
můžeme potvrdit, že
u dámských gripů řeší zákaznice spíše barvu a měkkost provedení, zatímco pro pány je
nejdůležitějším hlediskem
tloušťka. Na trhu je velké množství různých typů gripů, od tenkých až po tlusté, u kterých se
mění i technika držení. Tlusté
gripy mají velkou výhodu v tom,
že eliminují nežádoucí aktivitu
zápěstí. V případě takového výběru si však musíte rovněž ověřit, že putter s tlustým gripem
projde vrchním rozdělovačem
do vašeho bagu.
Z
Věříme, že vám výběr našich
doporučení pomůže nejenom
k hezké hře, ale v případě dnešního dílu seriálu především
k fungující hezké KRÁTKÉ hře,
bez níž se na hřišti neobejdete.
Hodně štěstí při výběru!
červen 2015 | golfdigest.cz
63

Podobné dokumenty

Správný výběr vybavení II Jak nejlépe vybrat železa

Správný výběr vybavení II Jak nejlépe vybrat železa sportovní hráče a shaftu s nižší váhou. Švihové tempo vám napoví, jestli máte hrát spíš s grafitovými, nebo ocelovými shafty a s jakou váhou. Grafitové shafty s váhou od 55 do  80 gramů se doporuču...

Více

Ukázka z knihy - Bez Vydavatele

Ukázka z knihy - Bez Vydavatele Travnaté orámování jamkoviště. Viz rovněž fringe, collar či frog hair. Wedge s loftem mezi 46 a 52 stupňů. Synonymum pro gap wedge. Držení a vyndání praporku (flag) na jamkovišti (green) v okamžiku...

Více

a SLEVA - data.petcenter.sk

a SLEVA - data.petcenter.sk proto je dobré rostlinu umístit nejlépe do zadní části nádrže nebo po jejích okrajích. Její pobyt není omezen pouze na akvárium, uchytí se i v jezírku. Podloží je v ideálním případě jemný písek 2-4...

Více