ZDE - Výtvarné centrum Chagall

Komentáře

Transkript

ZDE - Výtvarné centrum Chagall
Petr Pavliňák
PavliÀák_katalog_0607.indd 1
21.6.2007 10:55:09
Úvahy o umění
Červené listy, olej
Jarní krajina po dešti, olej
Podvečer, olej
Umění prostoupilo každodenní realitu našeho života tak výrazně,
že si mnohdy ani neuvědomujeme, jak silně se nás dotýkají výsledky cílevědomého snažení umělců. Bydlíme v domech, které navrhli
architekti, obklopují nás předměty, používáme nástroje a cestujeme
v dopravních prostředcích, které tvarovali designéři, čteme knihy
a časopisy výtvarně upravené grafiky a ilustrované fotografiemi
profesionálních autorů, sledujeme filmy vytvořené režiséry, kameramany, herci, hudebníky a výtvarníky. S naprostou samozřejmostí
posloucháme hudbu, na které se podíleli skladatelé, textaři a interpreti. Čím více využíváme artefakty s vysokou užitnou hodnotou,
tím méně si uvědomujeme jejich hodnotu uměleckou. Některé
z výtvarných oborů, jako například architektura, užité umění
a design, se staly natolik běžnou samozřejmostí našeho života,
že jejich výsledky nevnímáme jako umělecká díla.
Co je umělecké dílo? Teoretickými otázkami uchopení pojmu
umění a umělecké dílo se v průběhu dějin zabývala řada teoretiků
v různých přístupech, s rozdílnými teoretickými pojetími i výsledky. Jedni umění chápali jako výsledek lidského myšlení, jiní zase
jako nezbytnou součást života, která pomáhá k rozptýlení, zábavě
a uvolnění. Piet Mondrian dokonce mluvil o možném zmizení
umění. Soudil, že umělecké dílo bude stále více nahrazovat skutečnost, nahradí ztracenou rovnováhu skutečného světa. „Umění bude
mizet tou měrou, jakou bude život nabývat rovnováhy“. V takovém
případě bychom se však již nezabývali otázkou „co je umění, ale
co je život ?“ V přemíře teoretických pojednání a úvah, snažících se
definovat umělecké dílo, se mi jeví jako příznačný elegantní výrok
Francouze Cocteau: „Umění je nutné – kdybych jen věděl k čemu“.
Ať jsou teoretické závěry jakékoliv, jedno je naprosto jisté. Umění
a umělecké dílo existovalo, existuje a existovat bude. Pokud bychom měli akceptovat některou z myšlenek, nejbližší by současnému
způsobu života odpovídala teorie Mondrianova o těsném prolínání
umění a života. Stěží si dovedeme představit život bez umění.
Byl by prázdný, nudný a redukovaný na pouhé přežívání.
Velice důležitou oblastí těchto úvah jsou podmínky pro vznik uměleckého díla. Na jedné straně je to osobnost umělce obdarovaného
talentem, vybaveného teoretickými znalostmi a naplněného praktickými zkušenostmi - tvůrce, předurčeného pro uměleckou tvorbu,
který obsáhl maximum vědomostí a dovedností a jejich prostřednictvím je schopen umělecká díla vytvářet. Na straně druhé jsou to
realizační podmínky - finanční prostředky, legislativní normy,
ateliéry a další předpoklady, nezbytné pro uměleckou tvorbu.
Absence každé z nich se stává podmiňujícím prvkem realizace, omezující kvalitu díla.
Samotnému vzniku uměleckého díla předchází naplnění mnoha dalších předpokladů. Pro realizaci kvalitního díla jsou přinejmenším tři
základní. Idea, umělecké řemeslo a schopnost realizace. Myšlenka,
kterou chce autor prostřednictvím uměleckého díla sdělit divákovi
Trávy v zimě, olej
2
PavliÀák_katalog_0607.indd 2
21.6.2007 10:55:12
Červené mraky, olej
Na titulní straně: Zahrada při soumraku, olej
3
PavliÀák_katalog_0607.indd 3
21.6.2007 10:55:20
Červený míček, olej
4
PavliÀák_katalog_0607.indd 4
21.6.2007 10:55:22
Červené slunce, olej
5
PavliÀák_katalog_0607.indd 5
21.6.2007 10:55:24
Hořící trávy, olej
6
PavliÀák_katalog_0607.indd 6
21.6.2007 10:55:26
Červený had, olej
7
PavliÀák_katalog_0607.indd 7
21.6.2007 10:55:27
je základním poselstvím umění. Pokud nemá divákovi
co sdělit, anebo není schopen žádné poselství předat,
vytváří pouhý záznam reality. Pro přesvědčivé předání myšlenky je nutné dokonalé ovládání uměleckého
řemesla. Myšlenka a zvládnutí uměleckého řemesla by
nevyústila v přesvědčivé dílo, pokud by si umělec neosvojil schopnost realizovat myšlenku prostřednictvím
uměleckého řemesla do uměleckého díla.
Kvalita každého systému i výsledků jakéhokoliv lidského snažení je dána jeho nejslabším článkem. To platí
i pro vznik uměleckého díla. Dokonalý námět s mimořádným poselstvím se stane pro diváka nečitelným
a nepochopitelným, bude-li špatně řemeslně realizován a naopak kvalitní umělecké podání se stane pouhou kopií existujícího, nebude-li nositelem myšlenky.
Levitující žena, fotografie
Trávy I, fotografie
Umělecké dílo je investicí. Každá investice však má svá
pozitiva i negativa. Na rozdíl například od nemovitostí, které vyžadují stálý finanční vklad do údržby a od
automobilů, jejichž hodnota se snižuje okamžitě po
opuštění autosalonu, je umělecké dílo téměř ideální
investicí. Socha, obraz, grafický list či fotografie estetizuje interiér, sběrateli přináší radost a potěšení a současně si zachovávají, či dokonce v průběhu doby zvyšují
svou hodnotu finanční. Kdykoliv je můžeme výhodně
prodat. Příkladem jsou ceny uměleckých děl, dosahovaných v posledním období v aukčních síních. Rozruch vyvolala na nedávné aukci cena obrazu Františka
Kupky, která dosáhla s aukční přirážkou více jak 15
milionů korun. Stejný obraz bylo přitom možné před
dvaceti léty koupit za několik desítek tisíc korun.
Obdobně je tomu i u jiných autorů meziválečné avantgardy jako jsou Čapek, Špála, Zrzavý, Kubišta, Filla
anebo Procházka, jejichž špičková díla se před dvěma
desítkami let prodávala za tisíce, maximálně desetitisíce korun a v současnosti jsou sběratelé ochotni zaplatit
několik milionů korun. Výrazných cen na trhu s uměním dosahují i díla některých autorů období šedesátých
a sedmdesátých let jako Medkovy, Istlerovy, Boštíkovy,
Ovčáčkovy, anebo autorů současných, mezi něž patří
díla Zdeňka Sýkory. Investovat do umění se vyplatí.
Ti umělci, co byli obdarováni talentem, šli cílevědomě za svým cílem, měli dostatek energie, odhodlání,
trpělivosti, chuti, ale i štěstí, dosáhli skutečného mistrovství. Jejich umělecká díla budou i nadále zaplňovat
prostory galerií, tvořit soukromé sbírky a vytvářet
aukční rekordy.
Petr Pavliňák
Trávy II, fotografie
8
PavliÀák_katalog_0607.indd 8
21.6.2007 10:55:29
Trávy III, fotografie
9
PavliÀák_katalog_0607.indd 9
21.6.2007 10:55:32
Zimní krajina, olej
10
PavliÀák_katalog_0607.indd 10
21.6.2007 10:55:32
fotografie - Kolín, Městské muzeum, fotografie (s M. Kolářovou
a J. Palenčárem) - Karviná, Zámecká galerie Chagall, minivýstava
obrazů - Ostrava, galerie hotelu Imperial, Oheň a stromy, fotografie
- Ostrava, Galerie Na chodbě, Fotografie z Benátek (s J. Palenčárem) - Ostrava-Zábřeh, KD Akord, Akt (fotografie), 2006 - Hukvaldy, Galerie Beseda - Vratimov, knihkupectví a galerie, obrazy
- Český Těšín, Bílá galerie Těšínského divadla, 2007 - Karviná,
Zámecká galerie Chagall, obrazy - Ostrava, Autorská galerie české
fotografie, Portrét a akt.
PAVL IŇÁK Petr
historik umění, fotograf, malíř, galerista
Narozen 8. 10. 1946 ve Strážnici. Studoval propagační výtvarnictví na SPŠS v Ostravě (1971-1976), teorii a dějiny kultury na FF
UP v Olomouci (1977-1982, 1985 PhDr.), dějiny umění na FF UK
v Praze (2000-2002) a uměleckou fotografii na Lidové konzervatoři
v Ostravě. Pracoval jako samostatný výtvarník, vedoucí propagačního oddělení a vedoucí reprografického střediska v podnicích
a organizacích Severomoravského kraje (Vítkovické železárny,
Vratimovské papírny, Biocel Paskov apod.). Od 1990 je majitelem
Výtvarného centra Chagall v Ostravě. Věnuje se galerijní, kurátorské a vydavatelské činnosti, je odpovědným redaktorem Slovníku
českých a slovenských výtvarných umělců. Zabývá se užitou grafikou a grafickým designem (autor loga SMCP Paskov, Výtvarného
centra Chagall, Galerie Gaudeamus), knižní grafikou (mj. katalogy
Výtvarné doteky Visegrádské čtyřky, Ostrava ve výtvarném umění,
Český a slovenský kreslený humor, Slovník českých a slovenských
výtvarných umělců I-XVIII, J. Pasternak: Tam za tou duhou, Helena
Salichová, dvouměsíčník Galerie). Připravil všechny účasti Výtvarného centra Chagall na veletrhu umění Art Prague (2002-2007).
Ve volné tvorbě se od studentských let věnuje malbě, fotografii
a volné grafice. V malířství zobrazuje nejen krajinu Beskyd, Jeseníků a Slovácka, ale také přírodu a její poetickou krásu, vytváří cykly
krajin s výrazným motivem trav (Trávy a jiné fragmenty krajiny;
Příběhy trávy). V posledních letech se do malby prolínají i zcela
specifické tvůrčí aspekty, které mu přináší fotografie. Fotografický
záběr je velmi široký. Sahá od dokumentární fotografie, portrétu a živé fotografie až k aranžované fotografii a aktu. Mnohokrát
se umístil v soutěžích časopisů Fotografie-Magazín, PHOTO life
i FotoVideo. Svými snímky doprovodil již tři sbírky básní Břetislava
Uhláře a spolu s ním oslavuje ženskou krásu.
Člen UVU ČR, Středočeského sdružení výtvarníků, Skupiny
Chagall, byl členem Klubu genealogů a heraldiků v Ostravě. Soudní
znalec v oboru výtvarné umění 20. století.
V roce 2001 obdržel od Masarykovy akademie umění v Praze
Evropskou cenu za podporu umění.
Samostatné výstavy (výběr)
1973 - Ostrava, Kulturní dům Plynárny, 1987 - Ostrava, Dům kultury Družba (s P. Amlerem a V. Biolkem), 1989 - Ostrava-Hrabůvka,
Obvodní kulturní středisko (se S. Retychovou a P. Amlerem), 1996
- Ostrava, Výtvarné centrum Chagall, 1998 - Opava, Divadelní
klub Slezského divadla, 1999 - Ostrava, Galerie Magna, 2001 Ostrava, Galerie Mlejn, 2003 - Ostrava, Galerie Na chodbě - Kolín,
Kremličkova síň - Hranice, Galerie Sklep, fotografie (s M. Kolářovou
a J. Palenčárem) - Karviná, Státní okresní archiv, Romantická
Karviná (s R. Schmuckerem), 2004 - Veselí nad Moravou, Městská galerie, obrazy, fotografie (s V. Filandrem) - Holešov, Muzeum
a galerie, Záznamy z cest - fotografie (s M. Kolářovou a J. Palenčárem), 2005 - Ostrava, Galerie Mlejn, obrazy (se S. Holinkou)
- Ostrava, Televizní klub - Ostrava, Výtvarné centrum Chagall,
Tvář a tělo, fotografie - Plzeň-Kyšice, Galerie U Randů, obrazy,
Kolektivní výstavy (výběr)
2002 - Ružomberok, Krakov (Polsko), Budapešť (Maďarsko),
Strom Ružomberok - Litoměřice, II. Salon českých, moravských,
slezských malířů a sochařů - Český Brod, Podlipanské muzeum,
Salon středočeských výtvarníků 2002, 2003 - Brušperk, Bojnice,
Ústí nad Orlicí, Holešov, Skupina Chagall, 2004 - Bojnice, Galerie
Velvet, Skupina Chagall, 2005 - Jihlava, Dům Gustava Mahlera,
2006 - Mikulov, Ditrichštejnská hrobka, Skupina Chagall
- Rakovník, Rabasova galerie, Středočeské sdružení výtvarníků
UVU, 2007 - Kladno, Středočeské sdružení výtvarníků UVU
- Beroun, Zámecká galerie.
Publikační činnost (výběr)
Signatury českých a slovenských výtvarných umělců. Výtvarné
centrum Chagall, Ostrava 1995. Barvy, tóny, slova (spoluautor).
CMYK, Ostrava 1999. Výtvarné doteky Visegrádské čtyřky (redaktor). Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2001. Slovník českých
a slovenských výtvarných umělců I-XVIII (odpovědný redaktor
a grafická úprava). Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1998-2007.
Kurátorství výstav (výběr)
1991 - Výtvarní umělci Ostravska. 1994 - Olga a Josef Vyleťalovi.
1996 - Jaroslava Pešicová a František Štorek; Jiří Kolář, koláže
a objekty. 1998 - Fantazijní realismus v Čechách; 1999 - Ostrava
ve výtvarném umění; Jiří Kolář a Běla Kolářová, retrospektiva.
2002-2007 - Art Prague. Představovaní autoři: Milan Knížák;
Eduard Ovčáček, Berenika Ovčáčková; Jan Saudek, Sára Saudková;
Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Jasan Zoubek; Zdena Fibichová,
Vladimír Preclík; Antonín Kroča, Bohumil Eliáš mladší, Emöke
Szilva. 2003 - Vladimír Komárek-obrazy a grafika; Eva Kmentová,
Olbram Zoubek a Jasan Zoubek-výběr z tvorby; Skupina Chagall.
2007 - Helena Salichová; Filmová fotografie; Ostrava ve výtvarném
umění; Olbram Zoubek; Boris Jirků; František Krasl - fotografie;
Ladislav Postupa - fotografie; Proměny Karviné ve výtvarném
umění 20. století.
Literatura (výběr)
Šer, K.: Portréty výtvarných umělců na fotografiích Petra
Pavliňáka. Katalog. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1996.
Mlejn se ocitl v plamenech. In: Týdeník Ostrava, 4. 9. 2001.
Sedláček, D. (ed.): II. Salon českých, moravských, slezských malířů
a sochařů. Katalog. Občanské sdružení Salva Guarda a nakladatelství Dialog, Litoměřice a Litvínov 2002. Strom Ružomberok 2002.
Katalog. Liptovské muzeum, Ružomberok 2002. Salon 2002 středočeských výtvarníků. Katalog. Podlipanské muzeum, Český Brod
2002. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 19502003. XI. díl (Pau-Pop). Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2003.
Galerista Petr Pavliňák také fotí, maluje a vystavuje. In: Moravskoslezský deník 7. 11. 2003. Weber, V.: Petr Pavliňák - obrazy, fotografie. Katalog. Ostrava 2003. Skupina Chagall. Katalog. Výtvarné
centrum Chagall, Ostrava 2003. Fotografové skupiny Chagall
zvěčnili kouzlo přírody. In: Hranický týden 6. 2. 2004. Skupina
Chagall otevřela opravenou Městskou galerii. In: Holešovsko 2004,
č. 2. The International Directory of Distinguished Leadership.
Ninth Edition. The American Biographical Institute Inc. Raleigh,
North Carolina U. S. A. 2005. Majitel Chagalla vystavoval sám
sebe. In: Týdeník Ostrava 9. 8. 2005. Petr Pavliňák: Tvář a tělo. In:
Fotografie-Magazín 2005, č. 9. Who is ...? (v České republice). 4.
vydání. Hübners Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien
AG, Zug 2005. Pätnáctidielny laureát. In: Antik (Bratislava) 2005,
č. 6. Uhlář, B.: Příběhy trávy. Katalog. Těšínské divadlo, Český
Těšín 2006. Who is ...? (v České republice). 5. vydání. Hübners Who
is Who, Verlag für Personenenzyklopädien AG, Zug 2006.
11
PavliÀák_katalog_0607.indd 11
21.6.2007 10:55:34
Zdevastovaná zahrada, olej
Katalog k v ýstavě Petra Pavliňáka v červenci a srpnu 2007 v Zámecké galerii Chagall v Karviné v ydalo Výtvarné centrum Chagall.
Text, fotografie a grafická úprava katalogu PhDr. Petr Pavliňák. Slovníkové heslo Alena Malá.
Předtisková příprava TRIO STUDIO. Tisk Tiskárna Schenk. Náklad 500 ks.
PavliÀák_katalog_0607.indd 12
21.6.2007 10:55:38

Podobné dokumenty

Petr Pavliňák - Proměny krajiny 04/08

Petr Pavliňák - Proměny krajiny 04/08 Gaudeamus), plakátovou tvorbou, knižní grafikou (mj. katalogy Výtvarné doteky Visegrádské čtyřky, Ostrava ve výtvarném umění, Český a slovenský kreslený humor, Slovník českých a slovenských výtvarn...

Více

ZDE - Výtvarné centrum Chagall

ZDE - Výtvarné centrum Chagall fotografii a volné grafice. V malířství zobrazuje nejen krajinu Beskyd, Jeseníků a Slovácka, ale také přírodu a její poetickou krásu, vytváří cykly krajin s výrazným motivem trav (Trávy a jiné fragme...

Více

ZDE - Nadační fond Klíček

ZDE - Nadační fond Klíček “Maruška ho vzala do náruče a v tu chvíli začalo mezi nimi vznikat nečekané pouto. Když nastal čas odchodu, chlapeček, kterému jsme později dali jméno Olinek, ji nechtěl pustit a dokonce s pláčem v...

Více

Největší záchranná akce v USA. Hurikán je i »Bushův problém«

Největší záchranná akce v USA. Hurikán je i »Bushův problém« Připravená zóna navíc automaticky neznamená továrnu a pracovní místa. Třetina ze 75 hektarů takového parku v Jičíně, který patří mezi nejstarší, není obsazena. Nájemci chybějí i v první strategické...

Více

Každý nápad se počítá.

Každý nápad se počítá. ní jsou u Hansgrohe AG také děti Klause Grohe: Richard, Philippe a Pierre Nicolas. V roce 1985 proběhla u Hansgrohe výměna společníků: americká firma Masco přebírá podíly dědiců Friedricha Grohe a ...

Více