www.mosaictech.cz

Komentáře

Transkript

www.mosaictech.cz
MosaicTech je rodinná kamenická firma podnikající v oboru zpracování kamene od roku 2004.
Výrobu řídí specialisté s dlouhodobou zkušeností ve výrobě a zpracování především konglomerovaného kamene.
MosaicTech podniká ve třech oblastech:
· výroba malých formátů jako jsou mozaiky a bordury
· výroba klasických kamenických výrobků s důrazem na kuchyňské linky
· výroba vzorků z kamene a keramiky pro jiné firmy
Společnost MosaicTech je vybavena italskou linkou na zpracování malých formátů Ferrari & Cigarini, kvalitní kamenická
výroba a zaměření výrobků u zákazníka je zajištěna italským CNC obráběcím centrem Prussiani, a holandským digitálním
zaměřovačem Proliner/ Prodim.
MosaicTech ist ein Familiensteinmetzbetrieb, der im Bereich der Steinbearbeitung seit 2004 tätig ist.
MosaicTech ist ein Familiensteinmetzbetrieb, der im Bereich der Steinbearbeitung seit 2004 tätig ist. Die Steinbearbeitung
wird von Spezialisten mit langjähriger Praxis in Produktion und Bearbeitung, vor allem in Quarzkompositstein, durchgeführt.
MosaicTech ist in drei Bereichen tätig:
· Herstellung der kleinen Formate wie Mosaiken und Bordüren
· Herstellung der klassischen Steinprodukte mit Betonung auf Küchenarbeitsplatten
· Herstellung der Muster aus Stein und Keramik für andere Firmen
Die Firma MosaicTech ist zur professionellen Steinmetzproduktion und Vermessung der Produkte beim Kunden mit einer
italienischen CNC-Bearbeitungfräsanlage Prussiani, einer italienischen Herstellungslinie Ferrari & Cigarini für die Produktion
der kleinen Formate und einem holländischen Digitalvermessungsgerät Proliner/Prodim ausgestattet.
MosaicTech is a family owned company active in stone fabrication since 2004.
In the company, there are professionals with long-term experience in production and fabrication of above all the engineered
stone.
MosaicTech undertakes in three branches:
· production of small formats as mosaics and borders
· production of standard stone final products with emphasis on kitchen countertops
· production of samples from stone and ceramics for other companies
Company MosaicTech is equipped with Italian line Ferrari & Cigarini for production of small formats, other high-quality stone
production and taking the measurements by the clients is ensured with Italian CNC fabrication centre Prussiani and with Dutch
digital measuring device Proliner/Prodim.
1
www.mosaictech.cz
Sortiment malých formátů zahrnuje:
· Bordury
· Mozaiky
· Speciální dekory
Používané tloušťky základních prvků jsou 8mm a 10mm, s tím, že nejpoužívanější je tloušťka 8mm tak, aby se malý formát
mohl začlenit do stávající 8mm keramické dlažby.
Malé formáty jsou nalepeny na plastové síťce.
Standardně se používá 6 barev konglomerovaného kamene ze sortimentu firmy Technistone (www.technistone.eu).
Konglomerovaný kámen vyniká svojí tvrdostí a nenasákavostí a tedy minimálními požadavky na údržbu.
Kromě standardních 32 vzorů bordur a mozaik může Mosaictech vyrobit jakýkoliv zákaznický dekor, např. firemní logo,
obrazec aj.
Das Sortiment der kleinen Formate umfasst:
· Bordüren
· Mosaiken
· Spezialdekore
Verwendete Stärken der Grundelemente sind 8mm und 10mm. Die dünnste Stärke ist 8mm, so können die Mosaikfliesen mit
bestehenden keramischen Wandbelägen kombiniert werden.
Die kleinen Formate werden auf Kunststoffnetz geklebt.
Normalerweise werden 6 Farben Quarzkompositstein aus dem Sortiment der Firma Technistone (www.technistone.eu)
benutzt. Quarzkompositstein zeichnet sich mit seiner Härte und geringer Wasseraufnahme aus, daraus resultieren minimale
Anforderungen an Pflege und Instandhaltung.
Außer der Standard-Produktion von 32 Modellen Bordüren und Mosaiken kann Mosaictech ein beliebiges Kundendekor, wie
z.B. Ihr Firmenlogo oder ein Wunschmuster, herstellen.
Assortment of small formats includes:
· Borders
· Mosaics
· Special patterns
Used thicknesses of basic elements are 8mm and 10mm, the most used thickness being 8mm so that the small format could fit
in existing 8mm ceramic wall cladding.
The small formats are glued on a plastic net.
6 colours of engineered stone from assortment of the company Technistone (www.technistone.eu) are used as standard.
The engineered stone features with its hardness and zero absorption and therefore minimum requirements on maintenance.
Beside standard 32 patterns of borders and mosaics Mosaictech is ready to produce any custom-made pattern, e.g. company
logo, diagram etc.
2
www.mosaictech.cz
Standard colours
Gobi Black
Starlight White
Starlight Black
Starlight Sapphire
Starlight Ruby
Crystal Quartz White
Lze volit jakoukoliv barevnou kombinaci malých formátů z těchto šesti barev. Dále uvedené standardní vzory jsou
tedy závazné svými rozměry, ale nikoliv zvolenými barvami.
Es ist möglich jede beliebige Farbkombination der kleinen Formate aus diesen 6 Farben auszuwählen. Weiter
angegebene Standardmodelle sind also verbindlich mit ihren Ausmaßen, aber nicht mit ausgewählten Farben.
It is possible to choice any colour combination from the 6 given colours. The standard patterns given below are
therefore obligatory with their sizes but not with selected colours.
3
www.mosaictech.cz
Standardní vzory/Standardmodelle/Standard patterns - Mozaiky/Mosaiken/Mosaics
Code 005
Code 006
Code 007
Type Mos 300x300, th. 8 mm,
bevelled, squares 98 mm
Crystal Quartz White/Starlight Ruby
Type Mos 300x300, th. 8 mm,
bevelled, squares 48 mm
Starlight Sapphire/Starlight White
Type Mos 300x300, th. 8 mm,
non-bevelled, squares 15 mm
Starlight Ruby/Starlight Sapphire
Code 009
Code 028
Code 046
Type Mos 300x300, th. 10 mm,
bevelled, squares 48 mm
Starlight Black/Starlight Ruby
Type Mos 300x300, th. 10 mm,
bevelled, squares 28 mm
Starlight Black/Starlight White
Type Mos 300x300, th. 10 mm,
non-bevelled, squares 28 mm
Starlight Ruby/Starlight White
Code 050
Code 055
Code 078
Type Mos 300x300, th. 10 mm,
non-bevelled, squares 15 mm
Starlight Black/Crystal Quartz White
Type Mos 300x300, th. 8 mm,
non-bevelled, squares 28 mm
Starlight Sapphire/Crystal Quartz White
Type Mos 300x300, th. 8 mm,
non-bevelled, squares 48 mm
Starlight Ruby/Crystal Quartz White
Code 079
Code 104
Code 109
Type Mos 300x300, th. 8 mm,
non-bevelled, squares 98 mm
Starlight Black/Crystal Quartz White
Type Mos 300x300, th. 10 mm,
bevelled,
description on the page 6
Type Mos 300x48, th. 8 mm,
non-bevelled,
squares 15 mm
Starlight Ruby/Starlight Sapphire/
Starlight White
rectangles 300*15 Starlight White
DETAIL
4
www.mosaictech.cz
Standardní vzory/Standardmodelle/Standard patterns - Mozaiky/Mosaiken/Mosaics
Code 110
Code 111
Code 112
Type Mos 300x48, th. 8 mm,
non-bevelled, squares 15 mm
Starlight White/Starlight Sapphire
rectangles 300*15 Starlight White
Type Mos 300x82, th. 8 mm,
non-bevelled, squares 15 mm
Starlight Black/Crystal Quartz White,
rectangles 300*15 Crystal Quartz White
Type Mos 300x58, th. 8 mm,
non-bevelled, squares 28 mm
Starlight White/Starlight Ruby
DETAIL
DETAIL
DETAIL
Code 114
Code 115
Code 125
Type Mos 300x76, th. 8 mm,
non-bevelled, squares 15 mm
Crystal Quartz White/Starlight Black
Type Mos 288x253, th. 5 mm,
bevelled, rectangles 70*40 mm
Starlight White/Starlight Sapphire
Type Mos 270x270, th. 10 mm,
non-bevelled,
triangles 9,07*9,07*12,89 mm
Starlight White/Starlight Ruby,
square 13,97 mm Starlight Sapphire
Code 132
Code 134
Code 144
Type Mos 300x65, th. 8 mm,
non-bevelled, squares 15 mm
Crystal Quartz White/Starlight Ruby
Type Mos 450x225, th. 8 mm,
non-bevelled,
rectangles 55*15 mm
Starlight Black/Starlight Ruby
Type Mos 300x300, th. 10 mm,
non-bevelled,
squares 15 mm Starlight Sapphire
/Starlight White/Starlight Ruby
rectangles 300*15 mm
Starlight Sapphire/Starlight Ruby,
rectangles 300*123,8 mm
Starlight White
DETAIL
DETAIL
DETAIL
DETAIL
Code 145
Code 147
Code 223
Type Mos 300x149, th. 10 mm,
non-bevelled,
rectangle 300*28 mm Gobi Black,
rectangles 85,4*14,8 mm
Gobi Black/Starlight
Ruby/Starlight White,
rectangles 300*14,8 mm
Starlight White
Type Mos 299,8x299,8, th. 10 mm,
non-bevelled,
rectangles 249,5*48,3 mm
Starlight White/Starlight Sapphire,
squares 48,3 mm
Starlight Sapphire/Starlight White
Type Mos 398x292, th. 10 mm,
rectangles 300*47 mm
Starlight White/Gobi Black,
squares 47,0 mm
Gobi Black, Starlight White
DETAIL
5
www.mosaictech.cz
Standardní vzory/Standardmodelle/Standard patterns - Bordury/Bordüren/Borders
Code 1 Type Bo A 200x75, th. 8 mm, bevelled
Code 2 Type Bo B 180x55, th. 8 mm, bevelled
squares 33,7 mm Starlight White, triangles 33,42*33,42*45,85 mm
Starlight Black, rectangles 98,4*11,5 mm Starlight White
rectangles 58,8*11,5 mm Starlight Sapphire,
triangles 39,78*39,78*56,25 mm
Crystal Quartz White /Starlight Sapphire
Code 3 Type Bo C 200x75, th. 8 mm, bevelled
Code 31 Type Bo A 200x75, th. 8 mm, non-bevelled
rectangles 98,4*11,5 mm Starlight Ruby, parallelograms 54,1*48,41 mm
angle 53,13° Starlight Ruby, triangles 51,8*51,8*92,78 mm Starlight White
squares 33,7 mm Starlight Sapphire, triangles 33,42*33,42*45,85 mm
Starlight Ruby, rectangles 98,4*11,5 mm Starlight Sapphire
Code 32 Type Bo B 180x55, th. 8 mm, non-bevelled
Code 49 Type Bo B 180x55, th. 10 mm, bevelled
rectangles 58,8*11,5 mm Starlight White,
triangles 39,78*39,78*56,25 mm Starlight Black/Starlight White
rectangles 58,8*11,5 mm Starlight Ruby,
triangles 39,78*39,78*56,25 mm Crystal Quartz White/Starlight Ruby
Code 117 Type Bo 119x75, th. 8 mm, non-bevelled,
Code 135 Type Bo 300x43, th. 8 mm, non-bevelled,
rectangles 58,8*11,5 mm Starlight Ruby, square 33,7 mm
Starlight Black, parallelograms 33,45*8,17 angle 45° Starlight Ruby
triangles 33,42*33,42*45,85 mm Starlight Black/Starlight White
rectangle 239,1*28,38 mm Starlight White,
rectangle 59,1*28,38 mm Starlight Sapphire,
rectangle 59,1*13,29 mm Starlight White,
rectangle 239,1*13,29 mm Starlight Sapphire
Description Code 104 (page 4)
rectangle 239,1*28,38 mm Starlight Ruby,
rectangle 59,1*28,38 mm Starlight White,
rectangle 59,1*13,29 mm Starlight Ruby/Starlight Sapphire/Starlight White,
rectangle 239,1*13,29 mm Starlight White/Starlight Ruby,
rectangle 300*28,38 mm Starlight White,
rectangle 89,1*13,29 mm
2x Starlight Sapphire
2x Starlight Ruby
1x Starlight White,
rectangle 209,1*13,29 mm
3x Starlight Ruby
2xStarlight Sapphire,
rectangle 208,2*13,29 mm Starlight Ruby,
rectangle 29,1*13,29 mm Starlight Sapphire
6
www.mosaictech.cz
Nestandardní vzory/Spezialmodelle/Special patterns
Nestandardní vzory se vyrábí dle zadání zákazníka. Zákazník se nemusí omezovat tvarem prvků užitých ve Standardních vzorech.
Spezialmodelle werden nach Kundenspezifikation erstellt. Der Kunde muss sich nicht auf die Form, der bei den Standardmodellen verwendeten
Elemente, beschränken.
Special patterns are produced according to customer´s specification. The customer does not need limit himself with form of elements used by
standard patterns.
Překlad popisů vzorů/Übersetzung der Modellebeschreibungen:
Bevelled = hraněné = gefast
Rectangle = obdélník = Rechteck
Parallelogram = rovnoběžník = Parallelogramm
Square = čtverec = Viereck
Triangle = trojúhelník = Dreieck
Angle = úhel = Winkel
Jak objednat?
Standardní vzory
Požadované barvy uvádějte od levého horního rohu vzoru. Nemusíte uvádět tloušťku a velikosti prvků. Jen pokud je ve vzoru několik stejných geometrických obrazců o různé
velikosti, uveďte i jejich rozměry.
Dva příklady:
Kód 109:
Nestandardní vzory: Postačuje přesný náčrt na milimetrovém papíře.
obdélníky Starlight White, čtverce Starlight Ruby/Starlight Sapphire/Starlight White.
Kód 104:
Wie bestellen?
detailní popis s velikostmi dílčích prvků je nutný, viz str.6.
Standardmodelle
Verlangte Farben geben Sie ab der linken oberen Ecke des Modelles an. Sie müssen nicht die Stärke und Ausmaße der Elemente angeben. Nur falls sind in dem Modell einige
gleiche geometrische Figuren von verschiedener Größe, geben Sie auch ihre Ausmaße an.
Spezialmodelle: Eine genaue Skizze auf Millimeterpapier ist genügend.
How to order?
Zwei Beispiele:
Code 109:
Rechtecken Starlight White, Vierecken Starlight Ruby/Starlight Sapphire/Starlight White.
Code 104:
Detailbeschreibeung mit Ausmaßen der einzelnen Elemente ist notwendig, sieh Seite 6.
Standard patterns
State the required colours starting from the left upper corner of the pattern. You do not need to state the thickness and size of the elements. Only if there are in the pattern several
same geometric figures of different size, state also their dimensions.
Two examples:
Code 109
rectangles Starlight White, squares Starlight Ruby/Starlight Sapphire/Starlight White.
Special patterns: Precise drawing made on a millimetre paper is sufficient.
Code 104:
detailed description with sizes of individual elements is necessary, see page 6.
7
www.mosaictech.cz
Přehled kamenických výrobků zajišťovaných firmou Mosaictech:
×
×
×
×
×
×
×
×
Kuchyňské desky
Umyvadlové desky
Mozaiky, bordury, malé dlaždice
Obklady krbů
Dlažby
Obklady
Schodiště
Parapety a jiné kamenické výrobky
Übersicht der Steinprodukte hergestellt bei der Firma Mosaictech:
×
×
×
×
×
×
×
×
Küchenarbeitsplatten
Waschtischplatten
Mosaiken, Bordüren, kleine Fliesen
Kaminbekleidungen
Bodenfliesen
Wandfliesen
Treppenhäuser
Parapette und andere Steinprodukte
Overview of stone products provided by company Mosaictech:
×
×
×
×
×
×
×
×
Kitchen tops
Vanity units
Mosaics, borders, small tiles
Fireplace cladding
Floor tiles
Wall tiles
Staircases
Window sills and other stone products
Kontakty/Kontakte/Contacts:
MOSAICTECH s.r.o.
Svojanov (Polička) No. 18
593 73 Svojanov
Czech Republic
Phone/Fax:
Mobile:
E-mail:
+420 463 033 220
+420 603 144 593
+420 605 212 812
[email protected]
www.mosaictech.cz
8
www.mosaictech.cz
s.r.o.

Podobné dokumenty