ve formátu PDF

Komentáře

Transkript

ve formátu PDF
Psaní recenzí
Psaní recenzí
Při psaní recenzí v rámci povinných předmětů magisterských cyklů ES a ZES dodržujte následující pokyny:
1) Recenze je možné psát pouze na publikace, které dosud v rámci magisterských předmětů na katedře ZES nebyly
recenzovány (nejsou zveřejněny na stránkách katedry), a to po dohodě s vyučujícím.
2) Doporučený rozsah recenzí je 5 normostran, tedy cca 9.000 znaků včetně mezer.
3) Stejně jako jiné seminární práce, recenze musí být opatřena titulním listem s názvem předmětu, jménem studenta
a datem odevzdání.
4) V záhlaví vlastní recenze musí být uveden kompletní bibliografický záznam obsahující příjmení a jméno autora
(autorů, editorů), název publikace, v případě, že jde o český překlad cizojazyčné publikace, i jméno překladatele, místo
vydání, vydavatele, rok vydání, ISBN, počet stran, zda je publikace opatřena poznámkovým aparátem, seznam literatury,
jmenným či věcným rejstříkem, přílohami.
Příklad: WESSELS Wolfgang, MAURER Andreas, MITTAG Jürgen (eds), Fifteen into one? The European Union and
its member states. Manchester: Manchester University Press, 2003, ISBN 0 7190 5849 X, 472 s., poznámkový aparát,
seznam vybrané bibliografie, věcný rejstřík.
5) Recenze nemají „povinnou“ strukturu, každá recenze ale musí mít mimo jiné následující součásti (ne nutně v tomto
pořadí):
• stručná informace o autorovi
• zasazení recenzované publikace do širšího kontextu současného stavu zpracování dané problematiky
• nástin její struktury
• shrnutí hlavních cílů a argumentů recenzované publikace, kde relevantní, nástin její teoretické a ideologické pozice
• shrnutí jejích hlavních přínosů a slabin
• cílová skupina (komu je publikace primárně určena)
Inspiraci možno čerpat z recenzí již odevzdaných - například tady , tady nebo tady .
Seznam již recenzovaných publikací
Brendon, P., The Decline and Fall of the British Empire. London: Vintage, 2008.
Copsey, N., Contemporary British Fascism. The British National Party and the Quest for Legitimacy. Second Edition,
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008.
Culpepper, P., Hall, P. a Palier, B. (eds.), Changing France: the politics that markets make, Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2008.
Diamond, P., Shifting Alliances. Europe, America and the future of Britain’s global strategy. London: Politico's, 2008.
Dobbins, J. et al., Europe‘s Role in Nation-Building: From the Balkans to the Congo. Santa Monica: RAND, 2008.
Giscard d'Estaing, V.; Berstein, S.; Sirinelli, J.-F., Les années Giscard. Les réformes de la société 1974 - 1981. Paris:
Armand Colin, 2007.
Graziano, P.; Vink, M.P. (eds.), Europeanization – New Research Agendas. Basingstoke, Hampshire: Palgrave
MacMillan, 2007.
Gunther, R., The Politics of Spain. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
Hantrais, L., Social Policy in the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.
Hayward, K., Irish nationalism and the European integration - the official redefinition of the island of Ireland. Manchester/
New York: Manchester University Press, 2009.
Hirsí Alí, A., Rebelka. Odvrácená strana islámu. Praha: Euromedia Group, 2008.
Charmley, J., A History of Conservative Politics since 1830. New York: Palgrave MacMillan, 2008.
Joly, M., Le Mythe Jean Monnet. Contribution a une sociologie historique de la construction européenne. Paris: CNRS
Editions, 2007.
Jones, S.G., The Rise of European Security Cooperation. Cambrigde: Cambridge University Press, 2007.
Judt, T., Ill Fares the Land. A Treatise On Our Present Discontents. London: Allen Lane, 2010.
Kaniok, P., Předsednictví Rady EU : příběh půlstoletí. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2008.
Karásek, T., European Union in a new security environment. Praha: Matfyzpress, 2008.
Kaser, K., Patriarchy after Patriarchy. Gender Relations in Turkey and in the Balkans, 1500 - 2000. Wien: LIT Verlag,
2008.
Keller, J., Soumrak sociálního státu. Praha: SLON, 2008.
Compiled 28.6.2014 12:06:15 by Document Globe ®
1
Kol. autorů, Défense et Sécurité nationale: Le Livre blanc, préfacé par Nicolas Sarkozy. Paris: Odile Jacob, 2008.
Lancaster, C., Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics. Chicago: The University of Chicago Press, 2007.
Lequesne, C., La France dans la nouvelle Europe: assumer le changement d echelle. Paris: Presse de Sciences Po,
2008.
Majone, G., Dilemmas of European Integration. The Ambiguities and Pitfalls of Integration by Stealth. Oxford: Oxford
University Press, 2005.
Manners, I.; Whitman, R.G., The foreign policies of European union member states. Manchester, New York: Manchester
University Press, 2000.
meškank, t., skok za módrinu.../cesta po modré.... Lipsko: vlastní náklad, 2007.
Moisi, D., The Geopolitics of Emotions. How Cultures of Fear, Humiliation and Hope are Reshaping the World. London:
Random House, 2009.
Müller, K.B., Evropa a občanská společnost: projekt evropské identity. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008.
Nigrin, T., Řiháčková, V., Weiss, T. (eds.), Evropský parlament. Na cestě k parlamentní demokracii v Evropské unii?.
Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2008.
O'Brennan, J., The Eastern Enlargement of the European Union. New York: Routledge, 2006.
Patočka, J.; Heřmanová, E., Lokální a regionální kultura v České republice. Kulturní prostor, kulturní politika a kulturní
dědictví. Praha: ASPI, 2008.
Powell, J., Great Hatred, Little Room: Making Peace in Northern Ireland. London: The Bodley Head, 2008.
Princen, S., Agenda-setting in the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.
Rasch, M.B., The European Union at the United Nations : the functioning and coherence of EU external representation
in a state-centric environment. Leiden : Martinus Nijhoff, 2008.
Richardson, J.; Coen, D. (eds.), Lobbying the European Union: institutions, actors, and issues. Oxford: Oxford University
Press, 2009.
Rifkin, J., Evropský sen: Jak evropská vize budoucnosti potichu zastiňuje Americký sen. Praha: Evropský literární klub,
2005.
Scruton, R., Západ a ti druzí. Globalizace a teroristická hrozba. Brno: Barrister & Principal, 2007.
Sedláček, T., Ekonomie dobra a zla. Praha: 65. pole, 2009.
Seldon, A., Blair. London: The Free Press, 2005.
Swenden, W., Federalism and Regionalism in Western Europe. A Comparative and Thematic Analysis. Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2006.
Šaradín, P. et al., Evropské volby v postkomunistických zemích. Olomouc: Periplum, 2007.
Šíma, J., Ekonomie a právo. Úvod do logiky společenského jednání. Praha: Oeconomica, 2004.
Thorpe, A., A History of the British Labour Party. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.
Tocci, N., The EU and Conflict Resolution. Promoting peace in the backyard. London and New York: Routledge, 2007.
Uberoi, V. (ed.), Options for a New Britain. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.
Volti, R., Cars and Culture. The Life Story of a Technology. Second edition. Baltimore: The Johns Hopkins University
Press, 2006.
Zemanová, Š., Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv. Praha: Oeconomica, 2008.
Compiled 28.6.2014 12:06:15 by Document Globe ®
2

Podobné dokumenty

11-13.9.2015 Entry List / Liste des engagés

11-13.9.2015 Entry List / Liste des engagés AUSTRALIA BARLEY Nigel BRIDGWOOD Kyle COOKE Carol DONOHOE Alistair FORMSTON Matt GALLAGHER Michael KENNEDY Simone NICHOLAS David POWELL Susan TRIPP Stuart WOOLFORD Bianca AUSTRIA ABLINGER Walter BI...

Více

ZÁVOD MÍRU JUNIORŮ / COURSE DE LA PAIX JUNIORS

ZÁVOD MÍRU JUNIORŮ / COURSE DE LA PAIX JUNIORS RUS RUSSIA NATIONAL TE RUS RUSSIA NATIONAL TE RUS RUSSIA NATIONAL TE RUS RUSSIA NATIONAL TE RUS RUSSIA NATIONAL TE RUS RUSSIA NATIONAL TE NOR NORWAY NATIONAL NOR NORWAY NATIONAL NOR NORWAY NATIONAL...

Více

ve formátu PDF - Katedra německých a rakouských studií

ve formátu PDF - Katedra německých a rakouských studií EMLER, David. Recenze na knihy Václav Veber, Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti. Praha, Lidové noviny 2004, 645 s. a Pierre Gerbet, Budování Evropy. Praha, Karolinum 2004...

Více

výsledky - 45. Závod míru juniorů

výsledky - 45. Závod míru juniorů RAJOVIC Dusan . . . . . . . . SRB SERBIA . . . . . . . . . . . . . . . . .

Více

Bulletin DEF 1-2/2009 - Unie pro řeku Moravu

Bulletin DEF 1-2/2009 - Unie pro řeku Moravu Produkty  budou  katalogizovány  podle  potřeby,  pří‐ padně  diskuzí  k  obsahu  a  upravovány  dle  aktuálních  výsledků mapování. Jako vstup pro harmonizaci dat a  jednotlivá  mapování  budou  k...

Více