Rigips Trophy 2016 brožura

Komentáře

Transkript

Rigips Trophy 2016 brožura
Rigips Trophy
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 1
18.2.2016 12:17:36
Vítězové minulých ročníků
Rigips Trophy
2014 - Hadí stěna v Obchodním Centru Černý Most,
realizační firma: B&V Gips EU s.r.o
2012 - Admin. budova spol. AVG Technologies CZ
realizační firma: GipsCon s.r.o., Modřice
2010 - Rodinný dům manželů Šístkových, Plzeň
realizační firma: Jiří Breburda, Chlumčany
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 2
18.2.2016 12:17:40
Rigips Trophy 2016
Soutěž Rigips Trophy je určena realizačním firmám, které zpracovávají produkty a systémy značky
Rigips. Jejím cílem je podpořit um, dovednost a kvalitu práce realizačních firem z oblasti suché
vnitřní výstavby.
Soutěž je vyhlašována vždy na dvouleté období, neboť interiér přihlašovaného objektu musí být do
uzávěrky soutěže i zrealizován. Každý dvouročník má dvě postupová kola: národní a mezinárodní.
Do národního kola Rigips Trophy 2016 bylo přihlášeno 60 objektů, které zabírají široký rozsah účelu
použití systémů Rigips. Od novostaveb velkých zdravotnických a komerčních center přes rekonstrukce
a přestavby historických budov až po výstavby a úpravy bytů a rodinných domů – v soutěži totiž nehraje
roli velikost objektu či metry zpracovaného sádrokartonu, ale zejména originálnost konstrukcí suché
vnitřní výstavy Rigips, použití speciálních technik a vysoká technická úroveň zpracování. Dodržení
pravidel a zásad montáže je samozřejmostí.
Projekty finalistů soutěže jsou představeny v tomto katalogu.
Vítězi národního kola Rigips Trophy 2016 se staly:
1. místo – Techmania Science Center o.p.s., Plzeň, realizační firma STENFORM s.r.o.
2. místo – Casino Go4games, Olomouc, realizační firma Břetislav Zacpal
3. místo – Mateřská škola Kostelní, Praha 7, realizační firma Černý a Černý - Sádrokartony, spol. s r.o.
Vítězné projekty budou v červnu 2016 reprezentovat Českou republiku v kole mezinárodním, které
pod názvem Saint-Gobain Gyproc Trophy již podesáté pořádá naše mateřská společnost Saint Gobain
– světová jednička v prodeji sádrokartonu, sádrových omítek a malířských stěrek.
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 3
18.2.2016 12:17:42
Cyrilometodějská
teologická fakulta
Univerzity Palackého
Olomouc
Rekonstrukce interiéru jednoho z nejhodnotnějších
olomouckých památkově chráněných objektů,
jezuitského semináře sv. Františka Xaverského,
představovala mimořádný úkol i pro dodavatele
systémů vnitřní suché výstavby. Nejsložitější
je řešení stropu auly: dokonale provedené
šikmé klínovité části podhledu z akustických
desek Rigiton v kombinaci se zabudovanými
osvětlovacími tělesy a vyústkami vzduchotechniky
jsou pro svou členitost a nepravidelný tvar
dokladem řemeslného mistrovství.
Realizační firma: REFAS Olomouc spol. s r.o.
Projektant: Ing. Jiří Lochman, BP projekt, s. r. o.
Generální dodavatel: REFAS Olomouc spol. s r.o.
#1
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 4
18.2.2016 12:17:42
Kulturní dům
Bedřichovice,
město Šlapanice
Multifunkční sál s přilehlými prostorami zbudovaný
v nově zrekonstruovaném kulturním domě je
dokladem šikovného využití sádrokartonových
konstrukcí. Pro dosažení optimální srozumitelnosti
bez rušivého šumu bylo v sále využito
perforovaných pohltivých desek Rigiton, které jsou
šikovně zakomponovány do konstrukce podhledu
a na některých vhodných místech jsou použity
i na obklad stěn. Lomenicový podhled v sále v sobě
integruje zabudované prvky osvětlení a dalších
technologií. Pro přímé osvětlení vysoko položenými
okny bylo třeba provést veškeré konstrukční
i dokončující práce s mimořádnou pečlivostí.
Výsledek je toho důkazem.
Realizační firma: ENVIA system s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Tomáš Dvořák,
Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
Generální dodavatel: ENVIA system s.r.o.
#2
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 5
18.2.2016 12:18:03
Základní umělecká
škola Zábřeh
Stavba je celkovou rekonstrukcí bývalé
Masarykovy školy, která byla realizována kvůli
potřebě zkvalitnění a rozšíření výuky ZUŠ. Právě
specifické nároky provozu umělecké školy kladly
na zpracování interiérových konstrukcí extrémní
nároky. Protipožární a zvuková izolace jednotlivých
prostor je zajištěna konstrukcemi z modrých
akustických desek; jejich vnitřní akustické řešení si
vyžádalo precizní montáž předstěn a kazetových
podhledů z perforovaných materiálů Gyptone.
Realizační firma: Brada Interiéry s.r.o.
Projektant: MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek,
ječmen studio
Generální dodavatel: VHH THERMONT s.r.o.
#3
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 6
18.2.2016 12:18:16
Městská knihovna
Bílovec
Prostory městské knihovny byly rekonstruovány
a rozšířeny o centrum pro seniory. Vedle
standardních sádrokartonových konstrukcí
použitých v zázemí je třeba si ve vstupní
hale a společenském prostoru povšimnout
nápadného podhledu vytvořeného z akustických
perforovaných desek Rigiton. Jejich zpracování
v kontaktu s příhradovými nosníky a zabudovanými
technologiemi je příkladné.
Realizační firma: Vít Švarc
Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek
Generální dodavatel: PSS Přerovská stavební a.s.
#4
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 7
18.2.2016 12:18:27
Dům seniorů
a sociálních služeb
Kunratice
Teprve v průběhu výstavby došlo k rozhodnutí
o změně využití objektu – z původní školy se měl
stát domov seniorů. Nejúčelnější technologií
pro náhlou změnu se ukázaly být systémy suché
výstavby Rigips. Vedle náročných požadavků na
akustiku, kdy bylo ve velké míře využito modrých
akustických desek na konstrukce podhledů
i samotných stěn, bylo také třeba vyřešit vysoké
estetické nároky na pohledové konstrukce.
Skutečné mistrovství montážních pracovníků
vyžadovaly zejména zaoblené detaily ochozů
tvořené sádrokartonovou konstrukcí, které jsou
zblízka na očích všem uživatelům.
Realizační firma: „ A L L E G R O “ s.r.o.
Projektant: ADR, s.r.o.
Generální dodavatel: KONSIT a.s.
#5
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 8
18.2.2016 12:18:43
Ambiente Hotel, Praha
Přestavba činžovního domu na hotel si vyžádala
specifická řešení. Vyhovět statice objektu, vysokým
požadavkům na soukromí hostů a v neposlední řadě
i reprezentativnímu vzhledu vyžadovalo správnou
kombinaci použitých technologií a řemeslné
zručnosti. Obojí bylo na výsledku prokázáno ve
vrcholné míře. Bezchybné provedení nemilosrdně
nasvícených detailů odskoků podhledu či světelných
ramp v recepci jen podtrhuje celkový dojem skvěle
odvedené práce.
Realizační firma: Prima Kladno s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Nevole, Ing. arch. Rubeš,
Ing. arch. Měska, Ing. arch. Pazourek, ArchiCon plus
sdružení podnikatelů
Generální dodavatel: Metrostav a.s.
6#
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 9
18.2.2016 12:19:11
Grandior Hotel Prague
a Designhotel Elephant
Prague
Stavební úpravy rekonstruovaných prostor
vstupní haly a jídelny hotelu Grandior postavily
montážní firmu před velmi náročný úkol:
vytvořit komplikované designové podhledy se
zabudovanými světelnými rampami různých
výškových úrovní a tvarů. Designhotel Elephant pak
kromě integrace technických zařízení klimatizace
a osvětlení do podhledů vyžadoval i neobvyklé
využití sádrokartonových konstrukcí pro skvěle
provedené osvětlené poličky s výstavou šperků.
Realizační firma: Prima Kladno s.r.o.
Projektant: Ing. Jan Javůrek, Bc. Barbara Javůrková,
Ing. Radek Lavička, Atelier JL
Generální dodavatel: KONSIT a.s.
#7
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 10
18.2.2016 12:19:33
Obytný soubor
Kajetánka, Praha 6
Nově postavený obytný soubor se nese v moderním
a nadstandardním provedení. K zajištění všech
požadovaných vlastností konstrukcí bylo pro vnitřní
uspořádání využito systému suché výstavby Rigips.
Zejména bylo třeba splnit vysoké požadavky na
akustiku, estetiku, statiku a funkčnost. K tomuto
úkolu bylo ve velké míře využito protipožárních
desek RF a akustických desek MA. Realizační firma
zde odvedla velký kus práce, který je u jednotlivých
bytů vidět na důkladném provedení detailů
napojení konstrukcí. Interiér bytů tak působí čistým
a moderním dojmem a je připraven na užívání ze
strany spokojených majitelů.
Realizační firma: RIGMONT v.o.s.
Projektant: LOXIA a.s., Ing. arch. Milan Veselý
Generální dodavatel: Metrostav a.s.
#8
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 11
18.2.2016 12:19:46
Mateřská škola
Kostelní, Praha 7
Nový pavilon mateřské školy byl pojat ve zcela
netradičním duchu. Zpracovatel vnitřních
konstrukcí byl postaven před nelehkou výzvu
zopakovat v interiéru vlnitou střechu. Za tímto
účelem bylo na konstrukce podhledů využito
ohebných desek Riflex. Dále bylo třeba přizpůsobit
sádrokartonové konstrukce kruhovým oknům
a válcovému tvaru vnitřních stěn, provést
nepravidelná ostění sledující zvlněná okna ve
fasádě, a to vše v prvotřídní kvalitě. Výsledek
je ohromující a podává svědectví o vysoké
profesionalitě montážních pracovníků.
Realizační firma: Černý a Černý
- Sádrokartony, spol. s r.o.
Projektant: Ing. arch. František Prajer, Ing. arch.
Jiří Vasiluk, CSc., PROARCH, společnost s ručením
omezeným
Generální dodavatel: VLTAVÍN HOLDING
stavební podnik s.r.o.
#9
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 12
18.2.2016 12:19:59
Obchodní centrum
Atrium Flóra a.s.,
Praha 3
Rekonstrukce chodeb, haly a zázemí obchodního
centra při požadavku zachování provozu a dosažení
nejvyšší kvality výsledného díla si vyžádala citlivé
přizpůsobení postupu prací. Konečný vzhled
náročných detailů, jako jsou třeba do podhledů
zabudovaná LED svítidla, zaoblené osvětlené
odskoky konstrukcí a zapuštěné světelné rampy,
dokládá vysokou odbornost zpracovatele.
Realizační firma: ABC Trepka, s.r.o.
Projektant: KYZLINK, s.r.o.
#10
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 13
18.2.2016 12:20:12
Rezidence Spiritka,
Praha 5
Nově postavená rezidence bytů se nese
v moderním duchu a čistém provedení vnitřních
prostor pomocí standardních sádrokartonových
konstrukcí. Zejména bylo hojně využito
sádrokartonových předstěn, příček a podhledů,
které musejí plnit normové i estetické požadavky.
Zpočátku se jednalo o klasické rovné podhledy,
ale s přibývajícími individuálními požadavky
majitelů bytů se náročnost sádrokartonových
podhledů rychle měnila. Prakticky nebyla
místnost, kde by nevznikla nějaká světelná
rampa s nepřímým osvětlením, výškový odskok
jednotlivých úrovní nebo zabudování skrytých
garnýží. Se všemi neplánovanými změnami si
realizační firma poradila skvěle a profesionálně.
Realizační firma: INTER GIPS, s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Lubomír Zeman,
L.Z.-ATELIER, s.r.o.
Generální dodavatel: HESKET s.r.o.
#11
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 14
18.2.2016 12:20:34
Centrální dispečink
Praha
V novostavbě významné administrativní budovy
kladl zadavatel mimořádný důraz na zajištění
zvukové izolace a akustické pohody vnitřních
prostor. Pro splnění vysokých technických požadavků
se musela montážní firma vedle volby vhodného
materiálu – speciálních sádrokartonových desek
Rigips Die Harte – soustředit zejména na dodržení
všech technologických postupů a dbát na nejvyšší
kvalitu řemeslného zpracování všech detailů.
Realizační firma: EKOMONT, spol. s r.o.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.,
Ing. Jindřich Janourek, Ing. Martin Nápravník
Generální dodavatel: Metrostav a.s.
#12
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 15
18.2.2016 12:20:55
Multifunkční kulturní
zařízení Šternberk
Rekonstrukce stávajícího městského klubu
vyžadovala nejen dosažení požadovaných
estetických a akustických parametrů, ale i zajištění
požární bezpečnosti objektu. Zde se uplatnila
kombinace různých systémů ze sádrokartonových
konstrukcí Rigips. Perforované akustické podhledy
z desek Rigiton jsou pověšeny pod požárně
odolné podhledy z desek Rigips RF. Do nich jsou
integrována technická zařízení vzduchotechniky
a nepřímé osvětlení, vše mistrovsky zpracováno.
Realizační firma: Stavební společnost
NAVRÁTIL, s.r.o.
Projektant: Ing. Robert Bravenec, Ing. arch. Jan Polách,
Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Generální dodavatel: Stavební společnost
NAVRÁTIL, s.r.o.
#13
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 16
18.2.2016 12:21:04
Rodinný dům Prostějov
Zdánlivě drobná rekonstrukce obývacího pokoje
a ložnice v rodinném domě je překvapivým
důkazem mnohotvárnosti sádrokartonových
konstrukcí. V ložnici jsou z nich vytvořeny
poličky, podsvětlené niky na čelní stěně a noční
stolky. Zajímavým řešením je kompletní interiér
šatní skříně. Pro více namáhané poličky bylo
využito vlastností sádrovláknitých desek Rigidur.
Nejnápadnějším prvkem zdobícím obývací pokoj je
nápadný basreliéf s egyptskými motivy nad krbem.
I celá policová stěna je dílem sádrokartonářů. Vše je
provedeno precizně a s nejvyšší péčí.
Realizační firma: Marián Bonk
Projektant: Marián Bonk
#14
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 17
18.2.2016 12:21:22
Jihočeský
vědeckotechnický
park, a.s.
Pro interiér novostavby objektu Jihočeského
vědeckotechnického parku byla využita široká
škála systémů suché vnitřní výstavby Rigips od
standardních dělicích konstrukcí přes požárně
odolné konstrukce až po konstrukce se zvýšenými
nároky na akustickou izolaci. K tomu připočtěte
náročné detaily, jako jsou zabudované světelné
rampy, a celkový požadavek na bezchybné
provedení. Výsledek vypovídá o komplexním
přístupu a řemeslné zručnosti zpracovatele.
Realizační firma: Gips Centrum spol. s r.o.
Projektant: Ing. arch. Dagmar Polcarová,
A+U DESIGN, spol. s r.o.
Generální dodavatel: EDIKT a.s.
#15
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 18
18.2.2016 12:21:40
Administrativní budova
firmy PSK Group, Brno
V novostavbě administrativní budovy společnosti
PSK Group zaujme hned ve vstupní hale
hvězdicovitá světelná rampa s různobarevnými
světelnými efekty. V chodbách a ve společných
prostorách byly pro akustický komfort a estetický
dojem využity vynikající vlastnosti podhledů
z perforovaných desek Rigiton. Výsledek by nemohl
mít takový účinek, kdyby montážní práce nebyly
provedeny se znalostí věci a nejvyšší pečlivostí.
Realizační firma: BÁSTR s.r.o.
Projektant: Markéta Petříková,
CAMINO 88 spol. s r.o.
Generální dodavatel: PSK Group, spol. s r.o.
#16
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 19
18.2.2016 12:21:59
Komerční dům
v Křídlovické ulici, Brno
Novostavba nárožního domu umožnila
plnohodnotné využití lehkých konstrukcí Rigips
s maximálním hygienickým, tepelným a hlavně
akustickým komfortem v rušném centru města.
V souladu s nejmodernějšími hygienickými trendy
byly v interiérech použity desky s technologií
Activ’Air®, která trvale odstraňuje z ovzduší až
70 % formaldehydu. Modré akustické desky pak
umožnily dosažení vysoké zvukové izolace jednotek
s minimálním omezením vnitřních prostor.
Realizační firma: GipsCon, s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Zdeněk Fránek,
FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o.
Generální dodavatel: DIVERSE Develop s.r.o.
#17
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 20
18.2.2016 12:22:20
Masarykův
onkologický ústav, Brno
Samostatný objekt specializované onkologie je
koncipován jako příjemný uklidňující prostor.
V projektu se dbalo nejen na estetický, ale i akustický
komfort. K tomu účelu jsou na podhledech využity
velkoplošné akustické nepravidelně perforované
desky Rigiton. V kombinaci s rampami nepřímého
osvětlení to představuje výzvu pro montážní tým:
jak konstrukce, tak dokončovací práce vyžadují od
zhotovitelů soustředěnou a pečlivou práci.
Realizační firma: GipsCon, s.r.o.
Projektant: Ing. Petr Svoboda, INTAR a.s.
Generální dodavatel: STRABAG a.s.
#18
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 21
18.2.2016 12:22:35
Imperial Casino Strážný
Dostavba haly a zázemí k existujícímu objektu
kasina byla využita ke zdůraznění luxusního
vzhledu objektu. Zejména na podhledech
tvořených sádrokartonovými deskami a ohebnými
deskami Riflex byly použity snad všechny prvky
akcentující výjimečnost interiéru: nepřímo
osvětlené kruhové či kupolovitě zaoblené
stupňovité rampy, citlivě zabudovaná technická
ventilační zařízení či plynulé napojení na
okolní konstrukce. Dokonalý vzhled je důkazem
zkušenosti a řemeslné zručnosti zhotovitele.
Realizační firma: SÁDROSTAV Pojar & Velek
Projektant: Ing. Ivan Šillar, ATELIER U5 s.r.o.
Generální dodavatel: Lesní stavby, s.r.o.
#19
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 22
18.2.2016 12:22:45
Centrum Caolinum
a hasičská zbrojnice
obce Nevreň
V nevšedním objektu novostavby zdůrazňují
sádrokartonové konstrukce vznosnost interiéru
společenského centra. Předstěny plynule přecházejí
do podhledů mezi štíhlými dřevěnými vazníky
a umocňují výsledný dojem čistě koncipovaného
interiéru. Vyústění vzduchotechniky, citlivě
zabudovaná do podhledu, neruší výsledný
uhlazený dojem. Ani přímé osvětlení halogenovými
výbojkami neukáže na hladkých plochách
sebemenší pochybení.
Realizační firma: Jiří Breburda
Projektant: Jakub Chvojka, Radek Dragoun, architekti
Generální dodavatel: STAMA PRIMA s.r.o.
#20
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 23
18.2.2016 12:22:59
Rezidence Vogelsang,
Kašperské Hory
Současná podoba hotelového objektu vznikla
přestavbou původní selské usedlosti, dříve sklárny
z 16. století. Sádrokartonové konstrukce Rigips jsou
použity ve vstupní hale, kde je velkou dominantou
podhled s kruhovým výřezem a čílkem, zhotovený
za použití ohebných desek Riflex. Sádrokarton
se uplatnil rovněž v hotelových pokojích a jejich
zázemí. Specifické nároky měly náročné prostory
určené pro odpočinek a relaxaci hostů – tělocvična
a wellness centrum s bazénem a vířivkami. Pečlivé
a přesné provedení konstrukcí namáhaných
vysokou vlhkostí zajistí jejich dlouhodobé používání.
Realizační firma: Jiří Breburda
Projektant: Tomáš Květoň
Generální dodavatel: BIS, a. s.
#21
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 24
18.2.2016 12:23:14
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Nad původní tělocvičnou v tradičním objektu
školy je vybudována nástavba nové auly/
posluchárny. V interiéru je nebývalou měrou
využito sádrokartonu nejen pro tradiční
konstrukce, nýbrž i k vytvoření designových
prvků, významně ovlivňujících vnitřní akustiku
prostoru. Část obloukových konstrukcí je tvořena
ohebnou deskou Riflex v návaznosti na standardní
opláštění. Části snížených podhledů daly možnost
zabudování nepřímého osvětlení, které nápaditě
zdůrazňuje estetiku dřevěných vazníků nosné
konstrukce stropu.
Realizační firma: Josef Peňáz, STYL - INTERIÉR
Projektant: Ing. arch. Karel Zuska, A1 spol. s r.o.
Generální dodavatel: OHL ŽS, a.s.
#22
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 25
18.2.2016 12:23:43
Kino Svět, Lišov
Montážní firma byla postavena před neobvyklý
problém: do objektu kina v Lišově bylo třeba pod
původní dřevěný krov vestavět nový zaoblený
podhled. Vyžadovalo to nejen vytvoření zcela nové
závěsné konstrukce, ale i řešení akustiky v interiéru.
Na podhledu i na předsazených stěnách jsou
proto použity perforované velkoplošné akustické
desky Rigiton. Nepřímé osvětlení ze skrytých ramp
nevykazuje na zaoblených plochách podhledu
žádné chybičky.
Realizační firma: Jiří Rubick
Projektant: Ing. arch. Miroslav Papáček, Ing. Milan
Bicera, A1 spol. s r.o.
Generální dodavatel: Metrostav a.s.
#23
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 26
18.2.2016 12:24:03
Techmania
Science Center o.p.s.,
Plzeň
Vestavba informačního centra a obchodní jednotky
do existujícího provozu centra nebyla jistě snadná
záležitost. Dlouhá řada nepravidelně tvarovaných
lamel dává obchodnímu prostoru až neskutečný
nádech a jen málokdo by si troufl odhadnout, že
jde o sádrokartonové řešení. Lamely připomínající
žeberní kostru velkých kytovců se zaoblenými
hranami jsou v bezprostředním kontaktu
s návštěvníky a jsou jim přímo na očích. Sebemenší
chyba by zde zmařila celkový efekt výjimečného
díla, nicméně precizní provedení dodalo tomuto
nápaditému řešení lesk.
Realizační firma: STENFORM s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Tomáš Velehradský, Ateliér
Velehradský, s. r. o.
Generální dodavatel: ARTEO CZ s.r.o.
#24
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 27
18.2.2016 12:24:27
Městské muzeum
Týn nad Vltavou
Přestavba týnského městského muzea na nové
expozice si vyžádala zručnou sádrokartonářskou
firmu, která svému řemeslu důkladně rozumí.
Nejprve bylo třeba zhotovit pomocné nosné ocelové
konstrukce, které se následně opláštily ohebnými
deskami Glasroc F Riflex. Desky Riflex byly použity
i na řadu předsazených stěn, které jsou využity
jako pozadí za vystavenými artefakty, popřípadě
jako podklad pro fotodokumentaci. Za zmínku stojí
kruhový tříúrovňový podhled s ukrytým nepřímým
osvětlením, který se stal jednou z dominant
prostoru. Velmi odvážně je pojata zavěšená rohová
příčka, která tvoří obvod expozice – mobilizace.
Realizační firma: STENFORM s.r.o.
Projektant: MgA. Jakub Turek, „M plus“ spol. s r.o.
Generální dodavatel: ARTEO CZ s.r.o.
#25
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 28
18.2.2016 12:24:44
Saunia, s.r.o., Praha
Vestavba saunového centra do třetího patra
stávajícího objektu obchodního centra není snadný
úkol. Nejde totiž pouze o perfektní provedení
snížených podhledů zaoblených tvarů za pomoci
ohebných desek Riflex se světelnými rampami
či zabudovanými LED „hvězdičkami“ a dalšími
technologiemi – je zde potřeba vyrovnat se
i s nároky na vysoké zatížení vlhkostí při provozu
saun a jejich hygienického zázemí. Za tímto účelem
byla do podhledů v potřebných místech použita
vysoce vlhkuodolná deska Glasroc H. Se všemi
nástrahami si montážní firma perfektně poradila.
Realizační firma: INTESTA CZ s.r.o.
Projektant: Ing. Martin Gazda, SPECTA s.r.o.
Generální dodavatel: DOMISTAV CZ a.s.
#26
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 29
18.2.2016 12:25:10
Vícepodlažní dům
U Tří lvů,
České Budějovice
Návštěva zubaře nebývá naplněna radostným
očekáváním. Aby byla pacientova nálada
v nových prostorách předem kladně ovlivněna,
rozhodl se na ni architekt zapůsobit příjemnou
atmosférou interiéru. K tomu mu pomohla
tvárnost sádrokartonových konstrukcí Rigips
a řemeslná zručnost montážních profesionálů.
Pro řešení čistého a zdravého prostoru bylo
vhodně voleno opláštění deskami s technologií
Activ’Air®. Důmyslně řešený víceúrovňový
podhled spolu s citlivě zabudovaným osvětlením
navazuje na květinový dekor výzdoby vnitřních
prostor a v určitých místech přímo splývá v jeden
estetický celek.
Realizační firma: Marek Felenda - ŠTIKA
Projektant: Alexander Dubský,
ECO-DESIGN spol. s r.o.
#27
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 30
18.2.2016 12:25:45
Obchodní centrum
Panorama,
Velké Meziříčí
Při stavbě restaurace v novostavbě čtyřpatrového
obchodního a zábavního centra se sádrokartonáři
potkali s řadou obtížných prvků. Situaci montérům
navíc významně komplikovala potřeba provést
mnohé detaily z velkoplošných perforovaných
akustických desek Rigiton. Vysokou úroveň řemeslné
dovednosti vyžadovaly zejména víceúrovňové
podhledy s nepravidelně zaoblenými čely, ať už
v pastelových barvách, či barevně přímo osvětlené.
Realizační firma: Pavel Ochrana
Projektant: Ing. Lukáš Hrubý
Generální dodavatel: PARAMONT CZ s.r.o.
#28
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 31
18.2.2016 12:26:04
Iveco Czech Republic, a.s.,
Vysoké Mýto
Při rekonstrukci stávajícího objektu byla nově
dispozičně navržena zasedací místnost, která
měla být hlavně praktická a reprezentativní. Přes
celou místnost je situován perforovaný podhled
z desek Rigiton, který je zakončen lehkou snižující
se vlnou. V podhledu jsou zaříznuty dva velké
kruhové talíře tvořící nepřímé osvětlení prostoru.
Zde montážní firma odvedla skvělou práci, protože
jejich zakomponování do perforování průběžného
podhledu je zcela přirozené a sebemenší detail
perforování není narušen.
Realizační firma: B&V GIPS EU s.r.o.
Projektant: Ing. Jiří Fišer, B K N, spol. s r.o.
Generální dodavatel: V L A B O, s.r.o.
#29
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 32
18.2.2016 12:26:17
Domov seniorů
Uhlířské Janovice,
příspěvková organizace
Ačkoliv nosnou konstrukci objektu domova
seniorů tvoří cihelné zdivo a železobeton, interiér
musí působit lehce a přívětivě. Vnitřním stěnám
i podhledům proto dominují sádrokartonové
trojúhelníkové segmenty se zapuštěnými
osvětlovacími prvky, které zcela rozrušují strohost
nosné konstrukce. Do vybraných segmentů jsou
vloženy perforované desky Rigiton, kterými je kromě
technických požadavků na akustickou pohodu řešen
i požadavek na příjemnou atmosféru.
Realizační firma: Vítězslav Kopecký
Projektant: Ing. arch. Tomáš Velehradský,
Ateliér Velehradský, s. r. o.
Generální dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
#30
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 33
18.2.2016 12:26:27
Hospicová péče
sv. Zdislavy, o.p.s.,
Liberec
Pro kompletní rekonstrukci a dostavbu stávajícího
secesního objektu byly použity konstrukční
systémy Rigips. Předsazené stěny a v nich
vytvořená oblouková ostění musely respektovat
tvar původních oken. Lomené tvary opláštění
podkroví pak sledují tvar konstrukce krovu. To vše
představovalo výzvu pro personál firmy dodávající
montáž sádrokartonových konstrukcí, která se
svého úkolu zhostila na jedničku.
Realizační firma: FALCO DD s.r.o.
Projektant: Libor Klubal, DiS., INS spol. s r.o.
Generální dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
#31
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 34
18.2.2016 12:26:40
AutoPartner PLUS s.r.o.
Autocentrum Liberec
Hned při vstupu do autocentra je na první
pohled vidět zdařile odvedená práce jednotlivých
řemesel a řešení. Dominantní úlohu zde hraje
sádrokartonový podhled z desek Rigiton, který
v daném prostoru nejen zajišťuje optimální
srozumitelnost, ale také vytváří estetickou
kulisu celého interiéru. Do podhledu jsou skvěle
zakomponovány jednotlivé technické doplňky, jako
je osvětlení nebo vzduchotechnika. Za povšimnutí
stojí velmi zdařilé umístění posuvných rolet, které
díky zavěšení zapuštěnému do úrovně podhledu
neubírají interiéru na pocitové prostornosti.
Realizační firma: FALCO DD s.r.o.
Projektant: Radomír Grafek, RG architects studio s.r.o.
Generální dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
#32
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 35
18.2.2016 12:26:55
Rodinný dům
Rožmitál pod Třemšínem
Podkrovní vestavba v rodinném domě přinesla
možnost kvalitního bydlení mladé rodině. Může
se zdát, že tento účel použití sádrokartonových
konstrukcí Rigips je již tradiční, avšak zde je
příklad, že je vždy možné najít zajímavé zpestření.
Neobvyklým řešením je obklad krbové vložky
dobře tepelně odizolovaným sádrokartonem,
který je pro dlouhou životnost tohoto řešení
nezbytný. Světelná rampa pro nepřímé osvětlení
přecházející z podhledu do svislého řešení pak
navozuje atmosféru luxusu. I v tomto případě si
realizační firma perfektně poradila se zpracováním
jednotlivých detailů napojení. Barevné řešení jen
umocňuje celkový příznivý dojem.
Realizační firma: Roman Blažek
Projektant: Roman Blažek
Generální dodavatel: Roman Blažek
#33
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 36
18.2.2016 12:27:05
Dopravní podnik
Ostrava, a. s.
Rekonstrukce a modernizace zákaznického
centra měly za cíl vytvořit příjemný a pohodový
prostor. K tomu přispělo ukrytí ocelových nosných
konstrukcí za sádrokartonové obklady. Aby při
samotném užívání a provozu centra nebyl žádný
zákazník rušen nadměrným vnitřním hlukem, bylo
k řešení prostorové akustiky použito perforovaných
desek Rigiton. Celkový dojem umocňuje oblouková
rampa nad obslužným pultem podhledu vytvořená
z ohebných desek Glasroc F Riflex. Její navázání
na akustický podhled je pro bezchybnou realizaci
skutečný oříšek.
Realizační firma: Václav Fojtík
Projektant: Ing. Pavel Hynčica, ATELIER SIMONA –
projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
Generální dodavatel: FICHNA - HUDECZEK a.s.
#34
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 37
18.2.2016 12:27:26
Nahrávací studio
Taurus Records,
Velká Polom
V nahrávacím studiu je stěžejní řešení vnitřní
akustiky. Již při samotném návrhu má být brán
v potaz vhodný druh a rozmístění perforovaných
materiálů a absorbérů tak, aby plnily všechny
očekávané požadavky. Zde byly s výhodou použity
sádrokartonové perforované celoplošné desky
Gyptone Big Quattro. Jejich bezchybná instalace na
lomené plochy podhledů a stěn je vždy důkazem
zkušenosti a perfektního zpracování experty
montážní firmy. Čisté zabudování technologických
zařízení osvětlení a vzduchotechniky je pro takové
odborníky samozřejmostí.
Realizační firma: Vojtěch Chříbek
Projektant: Ing. Dušan Jargaš, DISK Multimedia, s.r.o
#35
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 38
18.2.2016 12:27:44
Pivovar Monopol,
Teplice
Při rekonstrukci historického secesního pivovaru
bylo třeba plně využít umu sádrokartonářské
firmy, která nejen v historických pokojích hotelu,
ale především v prostoru samotného pivovaru
předvedla své umění. Povšimněte si zejména jemně
se vinoucího čela galerie nebo mírně klenutého
stropu s krásnou a velmi bohatou štukatérskou
výzdobou. Celkový dojem je fantastický, prostor
získal na útulnosti a byl obnoven jeho malebný ráz.
Realizační firma: Petr Beneš
#36
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 39
18.2.2016 12:28:13
Galerie Teplice, s.r.o.,
obchodní centrum
Nové obchodní centrum Galerie Teplice obsahuje
kromě spousty obchodů s nepřeberným množstvím
zboží také téměř umělecká díla v podobě
sádrokartonových konstrukcí, které se táhnou celými
společnými prostory galerie. Zde si realizační firma
opravdu vyhrála: hned při vstupu do tohoto prostoru
upoutají podhled nejrůznější podsvícené designové
ornamenty navržené britským architektem, které jsou
vytvořeny za pomoci sádrokartonových desek Rigips,
jež jsou frézovány a upraveny do potřebných tvarů pro
netypickou instalaci. Tyto ornamenty jsou umístěny
po obou stranách galerie. Dále je zcela netradičně
a velmi zdařile proveden podhled v 1. NP, kde je velký
důraz kladen na nepřímé osvětlení. To je tvořeno
nepravidelnými zářezy v podobě sádrokartonového
podhledu různých výškových úrovní. Výsledek
je naprosto dokonalý a celá konstrukce působí
uměleckým dojmem.
Realizační firma: SAKORA s.r.o.
Projektant: Robert Bishop, BENOY, Newark,
Velká Británie
Generální dodavatel: MOBEST, a.s.
#37
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 40
18.2.2016 12:28:39
Grandhotel Ambassador
Národní dům
V historickém objektu Grandhotelu Ambassador
byla provedena celá řada nových vylepšení, která
dodají hostům na jejich spokojenosti a dojmu
opravdového luxusu. Za zmínku mimo jiné stojí
nově vybudovaný prostor odpočinkové části se
zapuštěným bazénem, kde bylo využito speciálních
desek Glasroc H. Tyto desky byly použity nejen
na okolní konstrukce, ale také na podhledy, do
kterých je vkusně zakomponováno nepřímé
osvětlení. Celý prostor díky přímým liniím působí
velmi nadčasově.
Realizační firma: Stavmart s.r.o.
Projektant: Ing. Zdeněk Podaný, AED project, a.s.,
Ing. arch. Jan Fousek, FADW, s.r.o.
Generální dodavatel: ELTODO Národní dům, s.r.o.,
KLEMENT a.s.
#38
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 41
18.2.2016 12:28:54
Yoshihashi Sushi,
Praha 1
Zvenku působí nová restaurace velmi nenápadným
dojmem, ale celá přestavba původního prostoru
kavárny na novou suši restauraci se nesla ve
znamení velkých změn a sádrokartonářských úprav.
Za povšimnutí stojí dominanta celého interiéru,
která má navodit atmosféru exotických dálek. Je to
květ sakury, který se rozvíjí již od suterénních prostor
a vede až do prvního patra. Tento květ byl vytvořen
s modelářskou přesností umem realizační firmy za
pomoci ohebných desek Glasroc F Riflex a sádrových
tmelů Rigips. Celý interiér dolaďují vhodně zvolené
osvětlení a dekorace.
Realizační firma: Petr Beneš
Projektant: Ing. arch. Milan Daněk
Generální dodavatel: Energoforum spol. s r.o.
#39
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 42
18.2.2016 12:29:05
Casino Go4games,
Olomouc
V interiéru kasina zaujmou, kromě jiného,
neotřele řešené sádrokartonové podhledy,
které propojují estetickou a praktickou
stránku. Jednotlivé výškové úrovně podhledů
zlepšují celkovou akustiku v kasinu a dodávají
interiéru vzdušnost a hravost. Za povšimnutí
stojí prostor baru, kde si realizační firma
vyhrála s komplikovaným obloukovým tvarem
jednotlivých segmentů podhledů za využití
ohebných desek Glasroc F Riflex a s mistrovským
řešením sebemenšího detailu. Celý prostor
včetně vhodně zakomponovaných svítidel tak
umocňuje strhující hráčskou atmosféru.
Realizační firma: Břetislav Zacpal
Projektant: Ing. arch. Radek Brunecký
Generální dodavatel: IZOKOM STAV s.r.o.
#40
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 43
18.2.2016 12:29:17
Základní škola
a Mateřská škola
Ústavní, Praha 8
Při rekonstrukci stravovacího zázemí základní
školy byl hlavní důraz kladen na optimalizaci
vnitřní akustiky tak, aby se žáci a učitelé mohli
nerušeně naobědvat a načerpat síly pro další
vzdělávání. Za tímto účelem byly na konstrukci
podhledu vhodně vybrány perforované desky
Gyptone Big, které řeší daný problém, zároveň jsou
velmi estetické a celý prostor ozvláštní. Realizační
firma si mistrovsky pohrála se zpracováním,
takže sebemenší detaily napojení na složité
odskoky a změny výškových úrovní působí skvěle
a profesionálně.
Realizační firma: DOTOM BUILDING, s.r.o.
Projektant: Ing. Pavel Brambora
Generální dodavatel: KOČÍ a.s.
#41
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 44
18.2.2016 12:29:37
Rodinný dům
Barrandovská
Rekonstrukce rodinného domu byla provedena
s maximální mírou preciznosti a za použití
nejmodernějších technologií. V samotném
interiéru byl velký důraz kladen mimo jiné na
optimální vnitřní akustiku. K tomuto účelu byl
vybrán perforovaný materiál z desek Rigiton,
který ještě přidává na estetice moderního
interiéru. Realizační firma odvedla skvělou práci
při zakomponování perforovaných desek do
konstrukcí a za povšimnutí stojí zejména zdařilé
volné ukončení podhledů nebo čisté přechody
jednotlivých detailů napojení konstrukcí.
Realizační firma: Vladimír Plyska
Projektant: Ing. Tomáš Pospíšil
#42
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 45
18.2.2016 12:29:45
Tělocvična Základní
a mateřské školy
Vigantice
Rekonstrukce stávající tělocvičny pro potřeby
základní školy a místního fotbalového klubu byla
zaměřena hlavně na vylepšení stávajícího stavu
zateplení a optimalizaci doby dozvuku v prostoru.
Za tímto účelem bylo zvoleno efektivní řešení,
které splňuje všechny požadavky. Na konstrukci
podhledu byl zvolen perforovaný materiál, desky
Gyptone BIG Quattro 41, které si ideálně poradí
s akustikou. Tento systém konstrukce podhledu je
také velmi mechanicky odolný, takže je možné ho
aplikovat i na nejvyšší návrhovou třídu odolnosti
– úder míčem. Největším oříškem pro realizační
firmu bylo ukotvení samotného podhledu na
subtilní vazníky kulatých průřezů, ale i zde si firma
velmi zdatně poradila a celá úprava interiéru
maximálně plní svou funkčnost.
Realizační firma: RADEKOV spol. s r.o.
Projektant: Ing. Petr Vašíček
Generální dodavatel: RADEKOV spol. s r.o.
#43
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 46
18.2.2016 12:29:50
Administrativní budova
VD s.r.o., Bělotín
Novostavba administrativní budovy v podobě
přístavby k výrobnímu objektu měla za cíl
rozšířit administrativní zázemí firmy a zároveň
vytvořit příjemné pracovní prostředí. K tomuto
požadavku bylo třeba zajistit optimální dobu
dozvuku v prostoru, proto bylo v kancelářích
zvoleno opláštění podhledu formou perforovaných
desek Rigiton 12/25Q. Tyto podhledy byly po
obvodu doplněny výškovými odskoky s efektivním
nasvícením. S ohledem na malou světlou výšku
místností a ploché nasvícení povrchu byla
vyžadována velká zručnost realizační firmy při
finálním začištění.
Realizační firma: Pavel Hostaša
Projektant: RF s investorem
Generální dodavatel: Hranická stavební
společnost s r.o.
#44
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 47
18.2.2016 12:29:56
ATELIER PENTA, v.o.s.,
Jihlava
Skutečným oříškem pro realizační firmu byly
především různě lomené a výškově odsazené
plochy původní střešní konstrukce, které bylo
nutné podle přání architekta „srovnat“ a zakrýt
sádrokartonovými konstrukcemi Rigips. Na
fotografiích lze vidět, že skrze sádrokartonové
opláštění podkroví vedou i designové ocelové prvky.
V interiéru si realizační firma musela nejen poradit
s designovými úpravami a prvky, ale současně
dodržet požadavek na požární odolnost konstrukcí.
Realizační firma: MUSIL spol. s r.o.
Projektant: Ing. arch. Jaromír Homolka
#45
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 48
18.2.2016 12:30:00
Alzheimer centrum
Chrudim
Přestavba původního prostoru plicního
sanatoria na nové Alzheimer centrum musela
nekompromisně plnit všechny požadavky tak,
aby se zde pacienti cítili pohodlně a bezpečně.
K tomuto požadavku se při hledání vhodného
materiálu nejvíce hodily konstrukce suché
výstavby. Konstrukce podkroví, obklady ocelových
a dřevěných prvků byly provedeny za pomoci
protipožárních desek RF, takže zajišťují vysokou
míru požární bezpečnosti. Z designového hlediska
stojí za povšimnutí obloukové zakončení rohu
jednotlivých příček, s nímž si realizační firma
poradila velmi zručně. Celá přestavba se díky
použití vhodných materiálů a šikovnosti realizační
firmy podařila na výbornou.
Realizační firma: Aleš Krásný + UNI-GIPS, s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Šárka Malošíková, RS
development s.r.o.
Generální dodavatel: K2 invest s.r.o.
#46
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 49
18.2.2016 12:30:08
HIMÁLAJ BAR ROKY,
Rokytnice nad Jizerou
Rekonstrukce interiéru baru Roky si vyžádala
komplexní řešení akustiky. Bylo třeba zajistit
odhlučnění od okolních prostorů – za tímto účelem
bylo chytře použito podhledu s akustickými
deskami MA. Zároveň musela být řešena ideální
srozumitelnost v daném prostoru, takže se
využilo i perforovaných desek Rigiton. Realizační
firma tak před sebou měla složitý úkol – vytvořit
dvojité podhledy. S tímto problémem si poradila
na výbornou a ještě velmi zručně provedla i různé
světelné rampy včetně rozdílných výškových úrovní.
Realizační firma: Vladimír Dobiáš
#47
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 50
18.2.2016 12:30:17
Rodinný dům,
Hrádek u Rokycan
Novostavba rodinného domu byla provedena
formou moderního a efektivního stavění
v konstrukčním systému dřevostavby. Obvodový
plášť a vnitřní stěny jsou provedeny za pomoci
desek Rigidur a RigiStabil. Velký důraz byl majitelem
kladen na zdravé a komfortní bydlení, a proto bylo
využito desek s technologií Activ’Air®. Na podlahy
byly použity dílce Rigidur, které nejen podporují
rychlost samotné výstavby, ale lze je kombinovat
s velmi příjemným podlahovým vytápěním.
Firma odvedla skvělou práci při realizaci nosných
konstrukcí, ale také si uměla pohrát s celou řadou
estetických detailů, jako je například světelná
rampa s nepřímým osvětlením v obývacím
pokoji nebo ostrůvek s různou výškovou úrovní
v kuchyňském koutě.
Realizační firma: Monstr, spol. s r.o.
Projektant: Ing. arch. Jan Pavel Vlček
Generální dodavatel: Monstr, spol. s r.o.
#48
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 51
18.2.2016 12:30:28
Hotel Štekl,
Hluboká nad Vltavou
Hotel Štekl zaznamenal velkou událost:
došlo k přestavbě wellness a fitness centra.
Přestavba měla splnit dva zásadní požadavky:
zmodernizovat a vytvořit takový prostor, který
bude klienty co nejvíce hýčkat. Při realizaci bylo
třeba šikovných rukou firmy, která si dokázala
poradit s komplikovanými tvary podhledů různých
výškových úrovní a zaoblení. Čílka byla provedena
z ohebných desek Glasroc F Riflex, takže jejich
napojení je přirozené a plynulé.
Realizační firma: Jan Červenka
Projektant: Ing. arch. Adam Hraba
Generální dodavatel: STARSTAV s.r.o.
#49
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 52
18.2.2016 12:30:37
Hotel Company, Praha 1
Při složité přestavbě původního činžovního domu
na hotel bylo třeba zajistit nejen samotné dispoziční
členění, ale hlavně normové požadavky na požární
odolnost a akustiku konstrukcí. Z tohoto důvodu
muselo být provedeno odhlučnění stropních
konstrukcí pomocí podhledů se speciálními
akustickými závěsy Rigips a opláštěním akustickými
deskami MA. Sádrokartonové konstrukce byly
využity na dělicí stěny, ale perfektně se uplatnily
i v designových prvcích v koupelnách.
Realizační firma: Vimat s.r.o.
Projektant: Codecsa Constructora SA,
Barcelona, Španělsko
#50
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 53
18.2.2016 12:30:44
Polyfunkční objekt
Meteor D, Praha 8
Novostavba polyfunkčního domu byla pojata
moderním, členitým a zároveň funkčním
uspořádáním vnitřních částí pomocí
sádrokartonových konstrukcí Rigips. Vnitřní prostory
musely bez výhrad splnit vysoké akustické a požární
požadavky tak, aby se v kancelářských prostorech
i bytech zachovala vysoká míra komfortu.
Realizační firma použila konstrukce Duragips,
které jsou k tomuto účelu předurčeny. Za zmínku
stojí netradičně použité speciální desky do vlhka
Glasroc H, které zde realizační firma využila k řešení
podhledové konstrukce nad lodžiemi.
Realizační firma: INTER GIPS, s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Tomáš Vorel, Aukett s.r.o.
Generální dodavatel: Metrostav a.s.
#51
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 54
18.2.2016 12:30:51
SEZNAM OBJEKTŮ
FINALISTÉ TROPHY 2016 – NÁRODNÍ KOLO
#1 Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzity Palackého Olomouc
Realizační firma: REFAS Olomouc spol. s r.o.
#16 Administrativní budova
firmy PSK Group, Brno
Realizační firma: BÁSTR s.r.o.
#30 Domov seniorů Uhlířské Janovice,
příspěvková organizace
Realizační firma: Vítězslav Kopecký
#41 Základní škola
a Mateřská škola Ústavní, Praha 8
Realizační firma: DOTOM BUILDING, s.r.o.
#2 Kulturní dům Bedřichovice,
město Šlapanice
Realizační firma: ENVIA system s.r.o.
#17 Komerční dům
v Křídlovické ulici, Brno
Realizační firma: GipsCon, s.r.o.
#31 Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.,
Liberec
Realizační firma: FALCO DD s.r.o.
#42 Rodinný dům Barrandovská
Realizační firma: Vladimír Plyska
#3 Základní umělecká škola Zábřeh
Realizační firma: Brada Interiéry s.r.o.
#18 Masarykův onkologický ústav, Brno
Realizační firma: GipsCon, s.r.o.
#32 AutoPartner PLUS s.r.o.
Autocentrum Liberec
Realizační firma: FALCO DD s.r.o.
#4 Městská knihovna Bílovec
Realizační firma: Vít Švarc
#19 Imperial Casino Strážný
Realizační firma: SÁDROSTAV Pojar & Velek
#5 Dům seniorů
a sociálních služeb Kunratice
Realizační firma: „ A L L E G R O “ s.r.o.
#20 Centrum Caolinum
a hasičská zbrojnice obce Nevreň
Realizační firma: Jiří Breburda
#6 Ambiente Hotel, Praha
Realizační firma: Prima Kladno s.r.o.
#21 Rezidence Vogelsang, Kašperské Hory
Realizační firma: Jiří Breburda
#7 Grandior Hotel Prague
a Designhotel Elephant Prague
Realizační firma: Prima Kladno s.r.o.
#22 Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Realizační firma: Josef Peňáz, STYL - INTERIÉR
#8 Obytný soubor Kajetánka, Praha 6
Realizační firma: RIGMONT v.o.s.
#23 Kino Svět, Lišov
Realizační firma: Jiří Rubick
#9 Mateřská škola Kostelní, Praha 7
Realizační firma: Černý a Černý Sádrokartony, spol. s r.o.
#24 Techmania Science Center o.p.s.,
Plzeň
Realizační firma: STENFORM s.r.o.
#10 Obchodní centrum
Atrium Flóra a.s., Praha 3
Realizační firma: ABC Trepka, s.r.o.
#25 Městské muzeum Týn nad Vltavou
Realizační firma: STENFORM s.r.o.
#11 Rezidence Spiritka, Praha 5
Realizační firma: INTER GIPS, s.r.o.
#12 Centrální dispečink Praha
Realizační firma: EKOMONT, spol. s r.o.
#13 Multifunkční kulturní zařízení
Šternberk
Realizační firma: Stavební společnost
NAVRÁTIL, s.r.o.
#14 Rodinný dům Prostějov
Realizační firma: Marián Bonk
#26 Saunia, s.r.o., Praha
Realizační firma: INTESTA CZ s.r.o.
#27 Vícepodlažní dům U Tří lvů,
České Budějovice
Realizační firma: Marek Felenda - ŠTIKA
#33 Rodinný dům
Rožmitál pod Třemšínem
Realizační firma: Roman Blažek
#34 Dopravní podnik Ostrava, a. s.
Realizační firma: Václav Fojtík
#35 Nahrávací studio Taurus Records,
Velká Polom
Realizační firma: Vojtěch Chříbek
#36 Pivovar Monopol, Teplice
Realizační firma: Petr Beneš
#37 Galerie Teplice, s.r.o., o
bchodní centrum
Realizační firma: SAKORA s.r.o.
#43 Tělocvična Základní
a mateřské školy Vigantice
Realizační firma: RADEKOV spol. s r.o.
#44 Administrativní budova VD s.r.o.,
Bělotín
Realizační firma: Pavel Hostaša
#45 ATELIER PENTA, v.o.s., Jihlava
Realizační firma: MUSIL spol. s r.o.
#46 Alzheimer centrum Chrudim
Realizační firma: Aleš Krásný + UNI-GIPS, s.r.o.
#47 HIMÁLAJ BAR ROKY,
Rokytnice nad Jizerou
Realizační firma: Vladimír Dobiáš
#48 Rodinný dům, Hrádek u Rokycan
Realizační firma: Monstr, spol. s r.o.
#49 Hotel Štekl, Hluboká nad Vltavou
Realizační firma: Jan Červenka
#38 Grandhotel Ambassador
Národní dům
Realizační firma: Stavmart s.r.o.
#50 Hotel Company, Praha 1
Realizační firma: Vimat s.r.o.
#39 Yoshihashi Sushi, Praha 1
Realizační firma: Petr Beneš
#51 Polyfunkční objekt Meteor D, Praha 8
Realizační firma: INTER GIPS, s.r.o.
#40 Casino Go4games, Olomouc
Realizační firma: Břetislav Zacpal
#28 Obchodní centrum Panorama,
Velké Meziříčí
Realizační firma: Pavel Ochrana
#29 Iveco Czech Republic, a.s.,
Vysoké Mýto
Realizační firma: B&V GIPS EU s.r.o.
#15 Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Realizační firma: Gips Centrum spol. s r.o.
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 55
18.2.2016 12:30:57
www.rigips.cz
029-16_RIG_katalog_21x21cm_TROPHY-2016_v5.indd 56
18.2.2016 12:30:58

Podobné dokumenty

SUDOP Revue 02/2010

SUDOP Revue 02/2010 zdůrazněna funkčnost a bezpečnost, někdy i konstrukční a technická náročnost stavby, zatímco architektonické řešení a estetická funkce je někdy považována za onu „pěnu na povrchu věcí“. Tyto názory...

Více

sborník ke stažení zde - Setkání jeskyňářů v Českém krasu

sborník ke stažení zde - Setkání jeskyňářů v Českém krasu vápence devonského stáří. Ten zde byl po staletí těžen tzv. po selsku a od 70. let 19. století průmyslově. Od 50. let 20. století je ložisko těženo Velkolomem Čertovy schody. Postupně bylo ložisko ...

Více

Ceník Rigips 2008 - STAVEBNINY STUPKA

Ceník Rigips 2008 - STAVEBNINY STUPKA Akustické sádrokartonové desky Rigiton pro technologii lepené spáry

Více

zde. - Saint

zde. - Saint Akustika je jedna z  nejdůležitějších vlastností, které od vnitřních konstrukcí (podlah, příček, podhledů, případně i předstěn) očekáváme. Akustiku můžeme zlepšit buď volbou velmi hmotných konstruk...

Více