Návod k použití

Komentáře

Transkript

Návod k použití
Návod k použití
Obsah
1.
Pokyny k používání ............................................ 4
2.
2.1
2.1.1.
2.1.2.
Jak používat tento návod ................................... 4
Úvod
Záruční podmínky
Prvky a volitelné možnosti
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
Všeobecně .......................................................... 5
Obrubníky
Běžný servis
Nouzový volnoběh
Nouzové brzdění
Ostré zatáčky
Baterie
Pneumatiky
Čištění sedačky
Čištění ovladačů
Motory vozíku
Dojezd vozíku
4.
Varování z hlediska bezpečnosti a tipy pro uživatele .................................................................. 7
4.1.
Manipulace s vozíkem
4.2.
Příprava k přepravě
4.3.
Opětovná montáž
4.4.
Používání na svahu
4.5.
Mobilní telefony a vysílací a přijímací rádiové
přístroje
4.6.
Horké povrchy
4.7.
Kola
4.7.1. Standardní řídící kolečko
4.7.2. Hnací kolo
4.8.
Kyčelní pás
4.9.
Demontáž loketních opěrek
4.10.
Výměna loketních opěrek
4.11.
Upevnění opěrky na nohy
4.12.
Řídicí skříňka
4.13.
Překračování obrubníku nebo schodu
4.13.1. Sjíždění z obrubníku s vozíkem s pohonem zadních
kol
4.13.2. Sjíždění z obrubníku s vozíkem s pohonem
předních nebo prostředních kol
4.13.3. Připevnění překračovače obrubníků a postup při
demontáži (platí pouze pro základnu s pohonem
zadních kol)
4.14.
Upozornění
4.15.
Upozornění
4.16.
Upozornění
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.5.
5.6.
5.7.
Příprava vozíku k použití ................................. 10
Nouzový volnoběh
Zavěšení hnacích kol GROOVE F/R
Loketní opěrky
Nastavení vzdálenosti loketních opěrek
Nastavení výšky loketní opěrky
Rameno odklopného mechanismu
Opěrky na nohy
Nastavení délky stupačky
Stupačky
Manuální zvedání opěrky na nohy (ELR)
Elektrické zvedání opěrky na nohy
Manuální nastavení úhlu sedačky na vozíku
GROOVE.
Elektrické naklápění sedačky
Příprava polohy sedačky pro jízdu po silnici
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Sedačka ............................................................ 13
Firm Seat board
Sedací polštáře
Změna hloubky sedu vozíku Standard Rehab
Změna výšky sedačky
6.5.
Odstranitelné potahy sedačky
2
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.9.1.
6.9.2.
6.10.
6.11.
6.12.
Demontáž a opětovné upevnění zádové opěrky
Potah zádové opěrky OPTIMA
Změna stavu nebo napnutí zádové opěrky OPTIMA
Manuálně nastavitelná zádová opěrka (manuální
sklopení)
Manuální nastavení úhlu upevněné zádové opěrky
Elektricky nastavitelná zádová opěrka
Zádové opěrky JAY
Opěrka hlavy
Elektrické zvedání sedačky
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.5.
7.5.1.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
Manuální ovladač Delphi QR ........................... 15
Nastavitelné jízdní profily
Indikátor stavu baterie
Napájecí a komunikační vedení
Zamykání bez klíče
Jak aktivovat funkci zamykání bez klíče
Rozpoznání zablokovaného systému
Jak deaktivovat funkci zamykání bez klíče
Světla a kontrolky
Výměna žárovky
Indikátory
Tlačítko houkačky
Výstražná světla
Hlavní světla
Funkce režimu akčního členu
Výběr menu
Činnost pákového ovladače
Proporcionální ovládání - souhrn
Programovací port
Zásuvka pro nabíjení
Upozornění
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.4.
8.1.5.
Manuální ovladač Delphi QC ........................... 17
Diagnostika ovladače
Poruchy hnací soustavy (ovladač QC a QR)
Poruchy sedacího systému (týká se pouze poruch
QMAC na systému QR)
Poruchy soustavy ekologického ovládání (platí
pouze pro systém QR)
Poruchy soustavy osvětlení
Upozornění
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
Baterie a nabíjení ............................................. 19
Baterie
Bezpečnostní vypínače
Obecné informace o baterii
Bezúdržbové baterie
Péče o baterii
Plán péče o bezúdržbovou baterii
Obecné informace o nabíječce
Bezpečnostní prvky nabíječky
Postup při připojení nabíječky a nabíjení
Bezpečnost nabíječky a varování
Dojezd vozíku
Obecné instrukce o bateriích
Záruka na baterie
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
Tipy pro uživatele ............................................ 21
Upozornění
Ztížené podmínky
Nájezdové rampy
Přemístění do vozíku a z něj
Sklony: stoupání
Sklony: klesání
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
Přeprava ........................................................... 21
Varování pro přepravu
Pokyny pro připoutání uživatele ve vozíku
Crash testy vozíku GROOVE
Štítek se symbolem připoutání a jeho umístění
Umístění štítků se symbolem… pro zadní pohon
Umístění štítků se symbolem… pro střední pohon
8.1.3.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
Zajištění vozíku ve vozidle
Páska pro připoutání s předním pohonem
Páska pro připoutání se zadním pohonem
Páska pro připoutání se středním pohonem
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
Údržba a čištění ............................................... 24
Tlak v pneumatikách
Opotřebení pneumatik
Elektrické přípoje
Potah/sedačka
Autorizovaní servisní technici společnosti Sunrise
Medical
Uskladnění
Údržba vozíku GROOVE a běžné práce
Instalace baterie ve vozíku GROOVE
Jak připojit kabely k bateriím
Přístup k ovladačům
Oprava pneumatiky hnacího kola
Demontáž řídícího kolečka
Doporučené údržbářské práce
Upozornění
12.6.
12.7.
12.8.
12.8.1.
12.9.
12.10.
12.11.
12.12.
12.13.
13.
Technický popis podle EN 12184 a
ISO 7176-15 ...................................................... 26
14.
14.1.
Historie servisních prací ................................. 29
Navrhovaná recyklace/postup při likvidaci
Schéma zapojení baterie vozíku Groove ....... 30
Ovladač Delphi ................................................ 30
3
Vaše názory, požadavky, připomínky…
Vážený zákazníku,
v rámci zvyšování Vaší spokojenosti se snažíme vyvíjet
maximální úsilí pro zkvalitňování našich služeb. I přesto se
může stát, že Vaše požadavky nemusí být vždy splněny dle
Vašich představ. Zajímá nás tedy Váš názor, nápad nebo
připomínka k práci našich zaměstnanců. Vše, co byste mi
rádi osobně sdělili, napište prosím přímo na moji e-mailovou
adresu [email protected]
Společnost Sunrise Medical obdržela certifikát ISO 9001,
který zabezpečuje jakost na všech stupních vývoje a výroby
tohoto vozíku. Tento výrobek je zhotoven v souladu se
Směrnicí pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC.
Podpis a razítko prodejce:
Veškeré kladné i záporné ohlasy a postřehy jsou pro mne
důležité a podnětné.
Výrobní číslo:
Děkuji Vám
Datum prodeje:
Miroslav Zeman
2.
1. Pokyny k používání
Přáním naší společnosti, Sunrise Medical, je, abyste ze
svého vozíku GROOVE měli co největší užitek. Tento návod
k používání Vás seznámí s vozíkem a jeho prvky. Mimo
informací o standardech vysoké kvality, které dodržujeme, a
podrobností o záruce, obsahuje pokyny pro každodenní
používání a provádění celkové péče. Na vozíku GROOVE je
použitelné široké spektrum komponent a nastavení. Další
informace o nich Vám poskytne osoba provádějící předpis /
dodavatel.
Než vozík opustil náš výrobní podnik, byl osobně zkontrolován, abyste jej obdrželi ve výborném stavu. Dodržováním směrnic pro údržbu a očistu se vozík udrží v prvotřídním stavu a bude Vám sloužit k plné spokojenosti.
Vozík GROOVE byl zkonstruován pro každodenní používání fyzickou osobou. Je vhodný jak pro interiérové, tak
venkovní použití (třída B). Je určen pro použití na zpevněné vozovce, ale je možno jej použít také při přejíždění
vozovek.
Tento vozík byl zkonstruován pro jednotlivé uživatele
s omezenou mobilitou až do hmotnosti 182 kg, kteří disponují kognitivní, fyzickou a vizuální schopností pro bezpečné ovládání vozíku na svahu s maximálním sklonem
18% (10°). Máte-li jakékoliv pochybnosti o vhodnost i
elektrického vozíku, obraťte se před počátečním používáním na autorizovaného dodavatele společnosti Sunrise
Medical za účelem jejich vyjasnění.
Při provádění jakýchkoliv menších úprav je velmi důležité
pročíst si relevantní sekci návodu k používání. V případě
obsáhlejších nastavení vyhledejte informace v technické
příručce nebo se obraťte na místního prodejce společnosti
Sunrise. V případě jakýchkoliv dotazů na používání, údržbu
nebo bezpečnost vašeho vozíku se obraťte na autorizovaného servisního technika společnosti Sunrise Medical.
V případě, že žádného autorizovaného prodejce ve svém
okolí neznáte, nebo budete-li mít jiné dotazy, napište nebo
telefonujte na:
MEDICCO – Vašíček, s.r.o.
Netroufalky 3
625 00 Brno
Telefon: 547 250 955
Telefon: 800 900 809
Fax:
547 250 956
4
Jak používat tento návod
2.1. Úvod
Adresu a telefonní číslo servisního technika si poznamenejte na níže uvedeném místě.
V případě poruchy jej kontaktujte a pokuste se poskytnout
mu všechny potřebné podrobnosti tak, aby vám mohl být
nápomocen.
Vozíky, zobrazené a popsané v tomto návodu k používání,
se nemusí v jednotlivém detailu shodovat s typem vozíku,
který jste obdrželi. Avšak všechny pokyny jsou stále zcela
relevantní, bez ohledu na rozdíly v detailech. Výrobce si
vyhrazuje právo na úpravu hmotností, rozměrů, nebo
ostatních technických prvků popsaných v tomto návodu, a
to bez nutnosti předchozího oznámení. Všechny tvary,
rozměry a kapacity, uvedené v této příručce, jsou přibližné
a nepředstavují specifikace.
2.1.1. Záruční podmínky
1) Opravu nebo výměnu provede autorizovaný prodejce/servisní technik společnosti Sunrise Medical.
2) Aby bylo možno uplatnit záruční podmínky, ihned informujte určeného servisního technika společnosti
Sunrise Medical a poskytněte mu úplné informace o
povaze problémů, pokud Váš vozík vyžaduje péči
v rámci těchto dohod. Pokud se s vozíkem nacházíte
mimo oblast doporučeného servisního technika Sunrise
Medical, práce uvedené v "záručních podmínkách"
budou provedeny jakýmkoliv jiným servisním technikem,
kterého jmenuje výrobce.
3) Pokud jakákoliv část vozíku vyžaduje opravu nebo
výměnu, a to v důsledku konkrétní výrobní nebo materiálové vady, v době 24 měsíců od data, kdy vlastnictví
vozíku bylo postoupeno původnímu kupujícímu, a s
podmínkou, že zůstává v jeho vlastnictví, budou díl nebo
díly opraveny nebo vyměněny zcela zdarma, budou-li
vráceny autorizovanému servisnímu technikovi.
4) Na jakýkoliv opravený nebo vyměněný díl v rámmci
záruční doby se bude vztahovat záruční lhůta platná pro
vozík.
5) Díly, vyměněné po uplynutí původní záruky, jsou zárukou kryty dle Obchodního zákoníku.
6) Položky spotřební povahy obecně nejsou zárukou kryty
během normální záruční lhůty, ledaže takové položky
evidentně doznaly nepřípustného opotřebení coby
přímého důsledku původní výrobní vady. Tyto položky
zahrnují mimo jiné potahy, pneumatiky, duše a baterie.
7) Shora uvedené záruční podmínky se týkají všech dílů
typů vozíků nakoupených za maloobchodní cenu.
8) Za normálních okolností není přijímána žádná odpovědnost tehdy, pokud vozík vyžadoval opravu nebo
výměnu v těchto případech:
a) Vozík nebo jeho část nebyl udržován v souladu s doporučeními výrobce, pokud taková existují. Nebo nebyly
používány pouze stanovené originální náhradní díly.
b) Vozík nebo jeho část byly poškozeny nedbalostí, nehodou nebo nesprávným použitím.
c) Vozík nebo jeho části byly pozměněny oproti specifikacím výrobce, nebo byly opravy provedeny před termínem, který uvedl servisní technik.
2.1.2. Prvky a volitelné možnosti
Vozík GROOVE byl zkonstruován pro každodenní používání fyzickou osobou. Je vhodný pro jak interiérové, tak
venkovní použití (třída B). Je určen pro použití na zpevněné vozovce, ale je možno jej použít také při přejíždění
vozovek.
Tento vozík byl zkonstruován pro jednotlivé uživatele
s omezenou mobilitou až do hmotnosti 182 kg, kteří disponují kognitivní, fyzickou a vizuální schopností pro bezpečné ovládání vozíku. Máte-li jakékoliv pochybnosti o
vhodnosti elektrického vozíku, obraťte se před počátečním
používáním na autorizovaného prodejce společnosti Sunrise
Medical za účelem jejich vyjasnění. Některé z volitelných
možností, znázorněných v tomto návodu k používání,
nemusí být ve Vaší zemi dostupné a mohou rovněž snižovat
celková fyzická omezení standardního produktu (tzn. max.
rychlost, omezení hmotnosti uživatele, atd.). Tato omezení
jsou vyznačena na formuláři objednávky, v technické
příručce a v tomto návodu k používání. V případě potřeby
získání dalších informací se obraťte na svého prodejce
společnosti Sunrise Medical.
Bezpečnost je velmi důležitá v případě používání jakéhokoliv motoricky poháněného vozíku, a zde je
uvedeno několik užitečných rad, jak si při jeho používání počínat bezpečně.
3.
•
•
•
Všeobecně
Před montážními či demontážními pracemi se vždy
ujistěte, že vozík je vypnutý.
Vždy se ujistěte, že jste pohodlně schopni ovládat
všechny ovladače. Nezbytné je věnovat pozornost
držení těla za účelem zajištění pohodlí a tělesné a duševní pohody.
Vždy se ujistěte, zda je vás dobře vidět, zvláště pokud
používáte vozík v podmínkách snížené viditelnosti.
3.1. Obrubníky
• Nikdy nesjíždějte z obrubníku směrem dopředu s vozíkem s pohonem zadních kol nebo směrem dozadu
s vozíkem s pohonem předních a prostředních kol. Před
vyjetím na obrubník nebo před sjetím z něj si v tomto
návodu k používání pročtěte důkladně úsek 4.13. o
překračování obrubníků.
• Nepokoušejte se o výjezd do řady schodů nebo o jejich
sjíždění. Tato činnost není bezpečná a mohla by způsobit poranění osob nebo poškození vozíku. Vozík
Groove byl zkonstruován pro překračování pouze jednotlivých schodů nebo obrubníků.
3.2. Běžný servis
Jako u většiny věcí v životě,
trocha péče a pozornosti hodně
pomůže, a ani váš vozík není
výjimkou. Doporučený interval
údržby činí jeden rok. (Viz
tabulka historie servisních prací
na straně 27).
3.3. Nouzový volnoběh
Mějte na paměti, že pokud jsou
volnoběžné páky posunuty z normální polohy pohonu do polohy
volnoběhu (obr. 1 a obr. 2), ne-máte k dispozici žádné
vybavení na zabrzdění vozíku. Pokud pře-stavujete vozík na
volnoběžný režim, vždy se ujistěte, že máte u sebe
doprovod.
Vozík nesmí být nikdy ponechán s jednou nebo oběma
pákami v poloze volnoběhu. Rozšířený popis této funkčnosti
a její omezení najdete později v úseku 5.1.
3.4. Nouzové brzdění
Existují tři možnosti, jak zastavit vozík.
1. Nejjednodušší a nejbezpečnější způsob zastavení vozíku je uvolnění pákového ovladače (viz úsek Manuální
ovladač 7+8). Řízeným způsobem se tak vozík zastaví.
2. Zatažením pákového ovladače dozadu se vozík prudce
zabrzdí.
3. Vypnutím ovládací soustavy v okamžiku, kdy se vozík
pohybuje, se rovněž vozík zastaví. Třetí způsob by se
měl používat pouze v nouzové situaci, protože zastavení
je velmi náhlé.
3.5. Ostré zatáčky
Nepokoušejte se o ostré zatáčení. Pokud se potřebujete
rychle otočit, musíte snížit rychlost pákovým ovladačem
nebo nastavením rychlosti. Je to důležité zvláště tehdy,
jedete-li napříč svahem nebo dolů po svahu. Nerespektování tohoto doporučení by mohlo vést k překlopení vozíku.
3.6. Baterie
Váš vozík je společností Sunrise Medical standardně dodáván s bezúdržbovými bateriemi. Vyžadují pouze pravidelné nabíjení.
• S bateriemi v žádném případě nemanipulujte.
V případě jakékoliv pochybnosti se obraťte na
servisního technika.
Před nabíjením si pročtěte kapitolu 9 tohoto návodu
k používání.
Zamezte kontaktu s kyselinou na poškozených zatavených
bateriích nebo na mokrých bateriích.
Kyselina baterie může způsobit popáleniny kůže a poškodit
podlahu, nábytek a váš vozík. Dostane-li se kyselina do
kontaktu s kůží nebo oblečením, ihned ji omyjte mýdlem a
vodou. Dostane-li se do kontaktu s očima, ihned oči vymývejte proudem tekoucí studené vody po dobu nejméně 10
minut a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Kyselinu lze
neutralizovat jedlou sodou a vodou. Zvláště při přepravě vozíku dbejte vždy na to, aby baterie byly v kolmé poloze.
Baterie a typ nabíječky:
24V (2x12V) / 72 Ah/20h. Bezúdržbové baterie
Rozměry: 270x160x220 mm.
24V (2x12V) / 52 Ah/20h. Bezúdržbové baterie
Rozměry: 197x165x197 mm.
Konektor: se 3 piny typu "Neutrik" (schéma polarity na straně 40).
Poznámka: Před zcela prvním použitím vozíku nabíjejte
baterie po dobu 24 hodin.
Informace o použití baterií najdete v částech 9 a 12.8.
v kapitole Údržba.
3.7. Pneumatiky
V závislosti na používání může dojít k opotřebení pneumatik
vozíku. Kontrolujte je pravidelně podle servisních pokynů
v tomto návodu k používání, zvláště tlak v pneumatikách.
NIKDY neplňte pneumatiky pomocí garážového vzduchového potrubí, vždy používejte dodávanou hustilku.
3.8. Čištění sedačky
Toto čištění je důležité, pokud je vozík využíván více než jen
jednou osobou, aby se tak zamezilo přenosu infekce.
5
Všechny díly potahů můžete prát v jemném pracím prostředku při teplotě 40°C. Potahy m ůžete sušit v rotační sušárně, nepoužívejte však sušičku. Všechny díly potahů
můžete odstranit nezávisle na sobě a vyprat je odděleně.
Pěnové vložky před praním vyjměte a uzávěry ze suchých
zipů uzavřete!
Všechny postranní podpěry, opěrka hlavy, loketní opěrky,
bočnice, polstrování z teletiny, kyčelní pásy a podušky pro
kolena by se měly čistit vlhkým hadříkem.
Pokyny pro čištění sedaček Rehab a Perfect Sit
Čistěte je pravidelně, abyste zamezili zanesení nebo znečištění.
Čištění provádějte vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové
vodě a dobře opláchněte čistou vodou. Povrch důkladně
vysušte.
Dezinfekční prostředky lze použít v roztoku podle pokynů
výrobce. Zkontrolujte, zda byly všechny povrchy poté
opláchnuty čistou vodou a důkladně vysušeny.
Pokyny pro čištění sedaček Comfort
Čistěte je pravidelně, abyste zamezili zanesení nebo znečištění.
Čištění provádějte vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové
vodě a dobře opláchněte čistou vodou. Povrch důkladně
vysušte.
Pro odstranění houževnatých nečistot lze použít jemný
kartáč a mýdlovou vodu. Zkontrolujte následné opláchnutí a
vysušení povrchů.
Některá chemická zbarvení, např. od kuličkových per, potravinářských barviv nebo barev na tkaniny by se měla
odstranit ihned, aby nezanechaly trvalé stopy.
Nepoužívejte rozpouštědla, bělicí prostředky, brusné prostředky, syntetické čisticí prostředky, vosková leštidla nebo
aerosoly.
Dezinfekční prostředky lze použít v roztoku podle pokynů
výrobce. Zkontrolujte, zda byly všechny povrchy poté
opláchnuty čistou vodou a důkladně vysušeny.
Pokyny pro čištění sedaček Recaro
Skvrny na sedačce byste měli odstranit co nejdříve. Po
dlouhodobém používání byste měli potah sedačky vyčistit
standardním běžně dostupným čistícím prostředkem se
suchou pěnou. Měli byste čistit vždy celý povrch a nikoliv
jen jednotlivé skvrny, aby nedocházelo k tvorbě nepěkných
okrajů skvrn. Čím delší bude prodleva, tím hůře budou
odstranitelné.
Nepoužívejte silové drhnutí vodními roztoky. Vedlo by to ke
zdrsnění potahové látky.
Skvrny od nečistot (např. od piva, krve, coca-coly, červeného vína atd.) se nejlépe vyčistí čistícím prostředkem se
suchou pěnou nebo jemným čištěním. Při manipulaci s potahy respektujte příslušné pokyny pro používání. Po vyčištění čistícími prostředky se suchou pěnou by potahy měly
schnout nejméně 48 hodin od vyčištění.
Tukové skvrny (např. od kuličkového pera, rtěnky, žvýkačky
atd). Použijte rozpouštědlo jako např. petrolejový éter.
Opatrně drhněte znečištěné místo pouze na povrchu čistým
hadříkem namočeným do rozpouštědla.
Důležité: Použijte pouze velmi malé množství rozpouštědla.
Materiál polstrování nesmí být nasáknutý, protože
rozpouštědlo by na něj mohlo působit a zničit jej.
Celkové čištění
Všechny díly / příslušenství, jako výklopné stolky, by se
měly čistit vlhkým hadříkem.
3.9. Čištění ovladačů
Pokud dojde ke znečištění ovladačů vašeho vozíku, lze je
otřít vlhkým hadříkem namočeným ve zředěném dezinfekčním prostředku.
Toto čištění je důležité, pokud je vozík využíván více než jen
jednou osobou, aby se tak zamezilo přenosu infekce.
6
Speciální ovladače
Zkontrolujte, zda terapeutický stolek, pákové ovladače
(všechny varianty), opěrky pro hlavu a spínače (všechny
varianty) jsou očištěny jemným roztokem a čisticím hadříkem, aby se zamezilo nebezpečí přenosu infekce. Po demontáži z vozíku pravidelně omývejte náústní část ovladače
dechem a trubku. Zachováte tak čistotu a funkčnost.
Varování:
Před čištěním se ujistěte, že ovladač byl vypnut.
3.10. Motory vozíku
Při déledobém používáním vytvářejí motory teplo, které se vyzáří
přes vnější kryt motorů. Po
použití vozíku se po dobu nejméně 30 minut nedotýkejte vnějšího
krytu motorů, dokud nevychladnou. (Obr. 4 a 5)
3.11. Dojezd vozíku
Dojezd Vašeho vozíku může být
ovlivněn mnoha faktory, jako jsou
hmotnost uživatele, terén, okolní
teplota, používá-ní elektrického
volitelného příslušenství a stav
baterie. Dosah uváděný v prodejní literatuře by měl být chápán jako teoretická maximální
hodnota (ISO 7176, část 4) a každý uživatel ji nemusí docílit
(viz také kapitola 9.11. v tomto návodu k používání).
Doporučujeme, aby každý uživatel zpočátku omezil své výjezdy na polovinu uvedeného dosahu, dokud si neověří skutečný dosah, kterého může vozík dosáhnout. Pokud indikátor baterie svědčí o malém stupni nabití, nepokoušejte se nikdy o dlouhý výjezd, ledaže jste si jisti dosažením svého cíle
a návratu domů bez rizika, že zůstanete s nepohyblivým
vozíkem bez možnosti jeho další jízdy.
4.
Varování z hlediska bezpečnosti a tipy
pro uživatele
4.1. Manipulace s vozíkem
Poznámka: Při demontáži vozíku pro přepravu není zapotřebí žádného nářadí. Seznam komponent po demontáži
(níže uvedené komponenty se týkají maximálního množství
demontovatelných dílů a závisí na vybraném sedacím systému):
1 pár loketních opěrek
1 pár opěrek na nohy nebo jedna středově připevněná
opěrka na nohy s výklopným stupátkem
1 zádová opěrka (pouze sedací systémy stand. Rehab /
Comfort)
1 hnací jednotka s rámem sedačky
4.2. Příprava k přepravě
Jsou-li připevněny odklopné opěrky na nohy, demontujte nejprve
je. Pokud je opěrka na nohy připevněna středově, pouze vyklopte vzhůru stupátko. Zvedněte loketní opěrky (obr. 6), podle potřeby odpojte manuální ovladač,
podrobnosti najdete v úseku 4.9).
Uvolněte a sejměte nebo sklopte
dolů zádovou opěrku u rámu
(obr. 7). Nyní můžete uložit rámovou část. Uvolněním volnoběžného mechanismu (obr. 8 a obr. 9)
na levé a pravé straně rámu můžete posunout hnací jednotku co
nejblíže k místu, na kterém ji
chcete upevnit.
Za účelem přepravy můžete pomocí pákového ovladače přejet
nahoru a dolů po manipulační
ploše do vozu a z vozu. Ujistěte
se, že pokud je vozík upevněn
nebo ponechán ve voze nebo
kdekoliv jinde, že ovladač je vypnut a že jsou aktivovány volnoběžné mechanismy.
Je-li nezbytné zvednout hnací
jednotku u vozíku s pohonem
zadních kol a a s pohonem předních kol, měly by se k tomu účelu
použít velké boční rámové trubky.
U vozíku s pohonem prostředních
kol použijte trubku zadního
řídícího kolečka a hnací kolo.
Buďte opatrní, je-li vozík ve volnoběžném režimu.
Demontáž spojky kabelů ovladače
Vyhledejte válcový řadový konektor. Opatrně otáčejte rukojetí, až
vyšroubujete bajonetový uzávěr.
Vedení jemně rozpojte.
Soustavu spojky kabelů uložte na bezpečném místě, dokud
jich nebude zapotřebí (obr. 10 a 11).
Při opětovném spojení manuálního ovladače postupujte
obráceně.
Poznámka: Nikdy nezvedejte vozík za loketní opěrky
nebo za opěrky na nohy, protože jsou oddělitelné, a
uživatel by mohl dojít újmě, nebo by se mohl vozík
poškodit.
4.4. Používání na svahu
Vozík byl navržen a zkoušen tak, aby umožnil použití na
svazích nebo sklonech až 10° (18%) v provedení s po honem zadních kol/středních kol a 6° (11%) v provedení s pohonem předních kol. Máte však možnost úpravy polohy při
sezení buď zvednutím, nakloněním nebo sklápěním nebo
jejich kombinací; za určitých okolností by se pak vozík mohl
stát nestabilní. Před pokusem o vyjetí svahu a překročení
obrubníku nebo sjetí z něj je nutno dbát opatrnosti, pokud
používáte pomůcky pro přemístění hmotnosti (tj. elektrického nahýbání nebo sklápění) sedačky a/nebo vašeho těla
tak, aby došlo k vyvážení hmotností. Pro zlepšení stability
se nakloňte dopředu, pokud jedete do kopce, přičemž sedačka a zádová opěrka jsou ve vzpřímené poloze. Nebo se
usaďte ve vzpřímené poloze při jízdě dopředu a dolů, nebo
se nakloňte a/nebo sklopte sedačku dozadu. Při jízdě s vozíkem v provedení s pohonem předních kol směrem dolů
-1
snižte rychlost pod 5 km.h . Při zpomalování se tak zamezí
tomu, aby se vozík překlopil na přední kolečka proti překlopení.
Při nerespektování se vozík může stát nestabilním. Máte-li
pochybnosti o chování vozíku na svahu, nepokoušejte se
vyjíždět nahoru do svahu nebo dolů, nebo překračovat
obrubník směrem nahoru či dolů; pokuste se najít alternativní cestu.
4.5. Mobilní telefony a vysílací a přijímací rádiové
přístroje
Při činnosti s bezdrátovými nebo mobilními telefony, vysílacími a přijímacími rádiovými přístroji, přenosnými vysílačkami, amatérským rozhlasem nebo jinými vysílacími zařízeními je nutno vzít v úvahu: Používání mobilních telefonů v těsné blízkosti vozíku může rušit běžnou činnost systému vozíku. Pozorujete-li při používání mobilního telefonu neobvyklou činnost, měl by se systém vozíku ihned vypnout.
Vozík sám může rušit výkon elektromagnetických polí a činnost výstražných systémů obchodů.
4.6.
Horké povrchy
Při provozu vozíku mohou být horké nejen motory, při vystavení na slunci se může velmi zahřát také materiál potahu a
loketních opěrek.
4.7.
Kola
Upozornění
Vždy používejte hustilku, která je dodávána s vozíkem.
Nikdy nepoužívejte domácí kompresor.
Všechny pneumatiky pravidelně kontrolujte z hlediska opotřebení.
Nejezděte přes cokoliv, co by mohlo způsobit píchnutí pneumatik. Ujistěte se, že na Vaší cestě se nenachází předměty,
které by mohly uvíznout v mechanismu vozíku nebo v paprscích zadních kol. Mohlo by to přivodit náhlé zastavení
vozíku. Při jízdě přes odpadní kanály nebo mřížky by mohla
rejdovací kolečka vozíku nebo kola uvíznout a vozík by se
tak náhle zastavil.
Pneumatické pneumatiky s kapalinou OKO. Vždy udržujte
správný tlak pneumatiky. Údaje jsou uvedeny v úseku o
údržbě v této příručce.
Kapalina OKO není klasifikována jako nebezpečná, ale při
dlouhodobějším kontaktu může vyvolat podráždění kůže.
4.3.
Opětovná montáž
Zádovou opěrku vyklopte vzhůru nebo ji znovu namontujte.
Loketní opěrky vraťte na své místo a připojte dálkový ovladač. Závěsy upevněte nebo sklopte stupátko. Ujistěte se, že
volnoběžné mechanismy jsou aktivovány. Nyní je vozík
připraven k vyjetí.
7
Kapalina OKO – první pomoc
Kůže – Kůži vymyjte velkým množstvím vody.
Oči – Ihned vyplachujte otevřené oči velkým množstvím
vody po dobu nejméně 5 minut.
Pozření – Vypijte velké množství vody – Ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
Je-li nutno demontovat některé z kol (tzn. za účelem opravy
v případě píchnutí pneumatiky), postupujte následovně:
4.7.1 Standardní řídící kolečko
1. K demontáži šroubu použijte klíč na šrouby s vnitřním
šestihranem 5mm a klíč na matice 13 mm.
2. Poškozené kolo vyměňte.
3. Po opravě postupujte v opačném pořadí.
4. Ujistěte se, že osa je správně připevněna.
4.7.2. Hnací kolo
1. Pomocí šroubováku
demontujte kryt hrdla.
2. Na vnější straně povolte 4 šrouby pomocí
klíče na vnitřní šestihrany 5 mm a na vnitřní straně šestihranným nástrčným klíčem
13 mm.
3. Pro oddělení ráfku použijte klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 6 mm.
4. Poškozené kolo vyměňte. Po opravě postupujte v opačném pořadí. (obr. 12-15).
Další podrobnosti jsou popsány v úseku 12.10. a 12.11.
4.8. Kyčelní pás
Kyčelní popruh 5 cm (2“) s leteckou sponou. (Obr. 16).
Vypolstrovaný kyčelní popruh
5 cm (2“) s leteckou sponou.
(Obr. 17).
Kyčelní pás pro praváky.
(Obr. 18).
Kyčelní pás pro leváky. (Obr. 19).
Položte pás volně přes sedačku
tak, aby otevřený konec spony
směřoval doprava pro leváky a
doleva pro praváky. (Obr. 20).
Druhé konce pásu provlečte mezerou mezi sloupky zádové opěrky a polstrováním zádové opěrky,
jak je vyobrazeno výše.
(Obr. 21).
Konce úchytu pásu zachyťte pod
vzpěrou zádové opěrky podle vyobrazení. Ujistěte se, že máte
přístup ke sponám a že popruh
není zkroucený. (Obr. 22).
Plochou podložkou a úchytem
pásu prostrčte čep. (Obr. 23).
Na čep nasaďte sedlovou podložku. (Obr. 24).
Čep prostrčte rámem sedačky.
Dle výše uvedeného vyobrazení
postupujte při upevňování při
výšce sedačky 36-46cm (14”18”).
V případě, že je výška sedačky
větší než 51 cm (20"), vsuňte čep
z druhé strany, hlavovou částí
směřující dovnitř, aby se tak zamezilo kolizi s úchytem zádové
opěrky. (Obr. 25).
Druhou sedlovou podložku umístěte na konci čepu a proti rámu.
Plochou podložku a matici upevněte. Pro utahování použijte klíč
pro šrouby s vnitřním šestihranem 4,0 mm a napínák 10,0 mm.
(Obr. 26).
Kyčelní pás nastavte tak, aby
Vám vyhovoval, přičemž pro
pocit pohodlí a bezpečnosti
nenechávejte mezeru větší než
činí šířka ruky. Při provádění
údržby
kontrolujte
správnou
činnost uvolňovací spony a
jakékoliv známky opotřebení
materiálu
nebo
plastových
úchytů.
(Obr. 27).
Poznámky
1. Standardní závěs - Pohyb kyčelního pásu je omezen
polstrováním
2. Tvarovaná zádová opěrka – Použijte univerzální zádový
úchyt podle postupu při sklonu zádové opěrky
Údržba
Kyčelní pás a zajišťovací prvky kontrolujte v pravidelných
intervalech na jakékoliv známky roztřepení nebo poškození.
V případě potřeby je vyměňte.
8
4.9. Demontáž loketních
opěrek
Loketní opěrky na obou stranách vozíku lze posunout, aby
bylo možno přesunout se do
strany. (Demontáž manuálního
ovladače – viz úsek 4.2.). Informace najdete u příslušného druhu loketní opěrky.
Loketní opěrky s jedním
sloupkem (sedací systém
Comfort, Rehab a Recaro):
Povolte manipulační šroub na
straně úchytu loketní opěrky a
loketní
opěrku
vyjměte.
(Obr. 28).
Dozadu výklopná loketní
opěrka (sedací systém Perfect Fit):
Pro přemístění do boku jednoduše zcela vyklopte loketní
opěrku nahoru až po mechanickou zarážku. Uvolní se Vám
tak místo pro přemístění do strany.
Sklápěcí loketní opěrka (sedací systém Perfect Fit):
Na spodním předním prvku loketní opěrky povolte rychloupínací mechanismus. Loketní opěrku vyzvedněte z úchytu.
Nyní ji můžete přemístit směrem ven, vyklopit ji zpět nebo
uvolnit také zadní část loketní opěrky za účelem jejího úplného odstranění. (Obr. 29).
4.10. Výměna loketních opěrek
Informace najdete u příslušného druhu loketní opěrky.
Loketní opěrky s jedním sloupkem (sedací systém Comfort,
Rehab a Recaro):
Trubku loketní opěrky vložte do úchytu loketní opěrky.
Zajistěte a utáhněte ji pomocí manipulačního šroubu na
boku úchytu loketní opěrky. (Obr. 28).
Dozadu výklopná loketní opěrka (sedací systém Perfect
Fit):
Jednoduše sklopte loketní opěrku zcela dolů až na mechanický doraz. Po celou dobu sklápění dolů ji přidržujte a nenechejte ji spadnout vlastní vahou.
Sklápěcí loketní opěrka (sedací systém Perfect Fit):
Pokud jste ji zcela odebrali, vsuňte zadní trubku do kruhového úchytu u zádové opěrky. Poté spusťte loketní opěrku
směrem dolů a veďte čelní trubku, až zaklapne do přidržovací trubky. Uzamkněte ji rychloupínacím mechanismem.
(Obr. 29).
4.11. Upevnění opěrky na
nohy
Natočte sestavu opěrky na nohy v pravém úhlu vůči rámu
(obr. 30 + 31), trubku opěrky
zasuňte do rámu a sestavu
vyklopte směrem dopředu, viz
obr. 31, čímž dojde k uzamčení
v dané poloze. Stupačku
odklopíte jednoduchým stisknutím přidržovací pojistky a
otočením směrem ven. V případě požadavku ji nyní lze vyjmout.
4.12. Řídicí skříňka
V závislosti na zvoleném řídicím systému existují dvě metody řídicích systémů: Ovladače Quickie Consumer (QC) a
Quickie REHAB (QR) (podrobnosti v úseku o ovladačích
7+8). Ovladač je namontován na kluzném mechanismu,
který umožňuje posuv ovladače dopředu a dozadu. Po
dosažení nejpohodlnější polohy kluzný prvek zajistěte
utažením šroubu. Před používáním a zvláště při přepravě
vozíku se ujistěte, že šroub je plně dotažen.
4.13. Překračování obrubníku nebo schodu (vozík
s pohonem předních kol, prostředních kol a zadních
kol)
K obrubníku najíždějte vždy v úhlu 90°.
1. K obrubníku (schodku) se přibližujte čelně pomalou a
stálou jízdou vždy v úhlu 90°.
2. Vozík s pohonem zadních kol: Protože se překračovač
obrubníků nebo řídící kolečko dostane do kontaktu
s obrubníkem (schodem), měl by se vozík pohybovat
pomalu. Malé obrubníky je možno překračovat
z klidového stavu. Vozík s pohonem předních kol: Vozík
začněte zrychlovat po zastavení ve vzdálenosti přibližně
20 cm před obrubníkem za účelem vytvoření dostatečné
rychlosti / dostatečného momentu pro zvednutí vozíku.
Vozík s pohonem prostředních kol: Vozík zastavte ihned,
jak se řídící kolečka dotknou obrubníku.
3. Vozík s pohonem zadních a prostředních kol:
Dostatečným výkonem motorů umožněte vyjetí přední
části vozíku na obrubník (schod), a pak mírně zvýšeným
výkonem motoru a rychlostí vozíku přejeďte plynule a
bez přerušení obrubník (schod) pojezdovými koly. Pokud
je to možné, udržujte pákový ovladač v přímé poloze pro
jízdu směrem vpřed. Vozík s pohonem předních kol:
snižujte zrychlení jakmile jsou hnací kola na obrubníku,
zatímco zadní řídící kolečka jsou vzhůru.
4. V závislosti na světlé výšce vozíku od pozemku činí maximální možná výška překračované překážky 5 cm
pro vozík s pohonem zadních kol (10 cm s překračovačem obrubníků na hnací základně zadních kol,
obr. 32). A 10 cm pro vozíky
s pohonem předních a prostředních kol, při stejném
postupu, jako je uvedeno výše.
Poznámka: Rychlost přibližování a proces se může měnit v závislosti na jízdě a výběru řídících koleček.
4.13.1. Sjíždění obrubníku z vozíkem s pohonem
zadních kol
1. Couvejte s vozíkem pomalu a opatrně, až se obě zadní
kola znovu nachází na hraně obrubníku v úhlu 90° v ůči
němu.
2. Zadními koly sjeďte s obrubníku co nejpomaleji. Budete
se cítit bezpečněji, můžete-li se naklonit dopředu, ale
pokud nemůžete, nemějte obavy, vozík je mimořádně
stabilní. Budete-li se pohybovat v těchto mezích, bude
jízda bezpečná.
3. Přední část vozíku přirozeně sjede s obrubníku, budeteli pokračovat v pomalé jízdě pozpátku.
4.13.2. Sjíždění s obrubníku s vozíkem s pohonem
předních nebo prostředních kol
1. Pohybujte se s vozíkem pomalu a opatrně směrem dopředu, až se obě přední kola znovu nachází na hraně
obrubníku v úhlu 90° v ůči němu.
2. Hnacími koly sjeďte s obrubníku co nejpomaleji. Budete
se cítit bezpečněji, můžete-li se naklonit dozadu, ale pokud nemůžete, nemějte obavy, vozík je mimořádně stabilní. Budete-li se pohybovat v těchto mezích, bude jízda
bezpečná.
3. Zadní část vozíku přirozeně sjede s obrubníku,
budete-li pokračovat v pomalé jízdě směrem dopředu.
4. Doporučujeme, aby při té9
to činnosti byly všechny elektricky poháněné prvky ve
své základní poloze.
4.13.3. Připevnění překračovače obrubníků a postup
při demontáži (platí pouze pro základnu s pohonem
zadních kol)
1. Tyč s překračovačem obrubníků zasuňte do levého úchytu a zatlačte jej do úchytu na
pravé straně (obr. 35/36).
2. Překračovač obrubníků přidržte pravou rukou v úchytu.
3. Vyrovnejte otvory úchytu a
trubky překračovače obrubníku a shora zasuňte pojistný
kolík.
4. Při demontáži překračovače
obrubníků postupujte v opačném pořadí.
Pozor:
1. Věnujte
krajní
pozornost
ostatnímu provozu na silnici. Mějte na paměti, že řidič
vozu nebo nákladního automobilu neočekává vozík sjíždějící z obrubníku na vozovku. V případě pochybností
neriskujte přejíždění silnice, dokud si nejste jisti bezpečností takového počínání.
2. Silnici vždy přejíždějte co nejrychleji s ohledem na
ostatní účastníky silničního provozu.
3. Nepokoušejte se o překročení či sjetí dolů z obrubníku o
výšce větší než 10 cm (4") (vozík GROOVE R pouze
s upevněným překračovačem obrubníku).
4. Překračovač obrubníku nepoužívejte na řadě schodů za
sebou.
5. Nepokoušejte se o překročení obrubníků, nachází-li se
na strmém svahu nebo na vydutí terénu.
6. Nepokoušejte se o překročení obrubníků v blízkosti krytů
příkopů, na nerovném nebo štěrkovitém povrchu silnice.
7. Nepokoušejte se o překročení obrubníku vyššího než
5 cm (2") v dopředném směru jízdy na vozíku
s pohonem zadních kol.
8. Obrubníky nepřekračujte v jiném úhlu než kolmo (90°)
vůči hraně obrubníku.
9. Před pokusem o překročení obrubníku se ujistěte, že
opěrky na nohy nekolidují s obrubníkem.
10. Dejte pozor na kolečka proti překlopení, která by mohla
kolidovat s obrubníkem nebo s pozemkem při
překračování obrubníku v obou směrech.
Poznámka: Opravu a demontáž tohoto vozíku musí
provádět prodejce, tato práce koncovému uživateli
nepřísluší. Koncový uživatel může vozík demontovat a
smontovat pouze za účelem jeho přepravy (viz úsek 4.2.
Přírava pro přepravu).
4.14. UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda světla a kontrolky fungují správně, a
zda jsou reflektory před nočním výjezdem do venkovního terénu čisté.
4.15. UPOZORNĚNÍ
Abyste neporanili lidí okolo Vás, mějte na paměti, že
zrcátko přečnívá vnější obrysy vozíku a mohlo by někoho poranit při projíždění kolem něj.
Kdykoliv používáte zrcátko, ujistěte se, že je čisté a
neporušené a neomezuje negativně Vaši schopnost
vidění.
4.16. UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda jsou berle bezpečně upevněny k držáku berlí. Zkontrolujte, zda berle nekolidují s mechanismy vozíku.
Zkontrolujte, zda berle nepřečnívají obrysy vozíku. Při
pohybu vozíku se nepokoušejte berle odstranit. Před
pokusem o odstranění berlí vozík zcela zastavte a
vypněte ovladače. Zamezíte tak náhodnému uvedení
vozíku do provozu.
5.
Příprava vozíku k použití
5.1.
Nouzový volnoběh
GROOVE F/R
Zatlačením na uvolňovací páky a
jejich otočením na obou stranách
základny ve směru pohybu dolů
(obr. 37) se pohony odpojí od
motorů.
GROOVE M
Uvolněním zajišťovací páky a zatažením páky volnoběhu směrem
dozadu na obou stranách základny
(obr. 38) se pohony odpojí od
motorů.
Tato činnost se může provádět pouze v nouzovém případě,
nebo pokud je nutno vozík manuálně tlačit.
Není určen pro trvalé používání nebo pro tlačení vozíku do
svahu/ze svahu se sedícím uživatelem.
Poznámka: Automatický brzdový systém vozíku nebude
funkční, pokud nebudou páčky pro uvolnění brzdy v poloze
"jízda".
POZOR: Povrch motoru může být po použití horký. Při
odpojování volnoběhu dávejte pozor, abyste se nedotkli
krytu motoru.
5.2. Zavěšení hnacích kol GROOVE F/R
Vozík GROOVE F/R má ve standardní výbavě účinný a
nastavitelný systém zavěšení hnacích kol. Abyste se při
jízdě cítili pohodlně, lze nastavit pnutí pružin na tlumiči.
Otáčením hliníkového prstence ve spodní části pružiny
směrem dolů se jízda změkčí, nastavením hliníkového
prstence směrem nahoru bude odezva pružin tvrdší. Tato
funkčnost
se
používá
pro
přizpůsobení hmotnosti uživatele
systému zavěšení. (obr. 39). Doporučujeme, aby se úpravy
zavěšení prováděly stejně na
levé a pravé straně vozíku.
5.3. Loketní opěrky
5.3.1. Nastavení vzdálenosti
loketních opěrek (pouze sedací
systém Recaro, Rehab a
Comfort)
Za účelem nastavení vzdálenosti
povolte dva šrouby (klíč na šrouby 10mm), jak je patrné na
(obr. 40), a posuňte úchyty
loketní opěrky do požadované
polohy, a před použitím pevně
dotáhněte šrouby. Ocelová část
musí být vždy umístěna v obou
hliníkových polovinách svorky.
5.3.2. Nastavení výšky loketní opěrky
Informace najdete u příslušného druhu loketní opěrky.
10
Loketní opěrky s jedním sloupkem (sedací systém
Comfort, Rehab a Recaro):
Nastavení výšky loketních opěrek se provádí pomocí šroubů
na horním okraji vložné trubky bočnice. Výšku (obr. 41)
nastavíte uvolněním stavěcího šroubu (klíč na šrouby
s vnitřním šestihranem 6 mm), posunutím loketní opěrky do
požadované polohy a utažením šroubu.
Dozadu výklopná loketní opěrka (sedací systém Perfect
Fit):
Sejměte potah zádové opěrky Perfect Fit. Povolte dva
šrouby úchytu loketní opěrky a ve štěrbině nastavte výšku.
Po nastavení správné výšky pečlivě utáhněte šrouby.
Rozsah nastavení se zvyšuje také otočením části úchytu
horní stranou dolů.
Sklápěcí loketní opěrka (sedací systém Perfect Fit):
Povolte dva šrouby zadního úchytu loketní opěrky a loketní
opěrkou posouvejte nahoru a dolů ve štěrbině v boku zádové opěrky. Zajistěte ji šrouby v příslušné výšce. Za účelem nastavení výšky vpředu vyšroubujte dva šrouby v přední části trubky sklopné loketní opěrky.
Vnější trubku přidržujte v patřičné výšce, nasaďte znovu
šrouby a znovu utáhněte.
5.3.3. Rameno odklopného mechanismu
Před úpravou ramene odklopného mechanismu vypněte
ovladač, abyste zamezili náhodnému přesunutí pákového
ovladače, čímž by mohlo dojít k nežádoucímu pohybu vozíku.
Mírně zatlačte ze strany na ovladač, který je nejblíže uživateli, a co nejvíce k přední části ovladače.
Před dosažením úplné zadní polohy se ovladač posune
směrem ven a poté zpět.
Při práci s odklopným mechanismem mějte prsty a oděvy
atd. z dosahu tohoto mechanismu.
V případě potřeby lze vozík obsluhovat s odklopným mechanismem v poloze zcela vzadu, avšak jen pro účely drobného
manévrování, jako je umístění vozíku blíže ke stolům apod.
Za účelem navrácení do normální jízdní polohy vypněte
hlavní spínač a rameno vytáhněte před jeho otočením do
výchozí pozice směrem ven a potom dopředu.
Před zapnutím a normálním provozem vozíku se ujistěte, že
ovladač je zcela zasunut ve své výchozí pozici.
Pozor:
Ujistěte se, že po vrácení ramene odklopného mechanismu do své přímé polohy je vodič manuálního ovladače správně uschován pod loketní opěrkou. Nezavěšujte jakékoliv předměty na odklopný dálkový ovladač
nebo přes něj, protože může dojít k poškození odklopného mechanismu. Při přemisťování do vozíku a z vozíku se o dálkový ovladač neopírejte.
Varování:
Prsty, oděvy, atd. vždy udržujte od odklopného mechanismu. Při úpravě ramene odklopného mechanismu se
ujistěte, že hlavní spínač je vypnutý. Při používání odklopného ramene s vozíkem manipulujte pouze při malé
rychlosti.
5.4.
Opěrky na nohy
5.4.1. Nastavení
délky stupačky
Za účelem nastavení
délky stupačky demontujte šroub na
čepu stupačky, jak je
znázorněno na (obr.
42+43), a nastavte
vhodnou délku. Před
použitím se ujistěte,
že čep je správně
umístěn a pevně uchycen.
Poznámka: Vnitřní čep stupačky může vyžadovat
zkrácení délky za účelem zvýšení polohy stupačky.
5.4.2. Stupačky
Stupačky se mohou pro usnadnění nastupování do vozíku a
vystupování z něj vyklopit. Na stupačky nenastupujte plnou
vahou těla, protože může dojít k překlopení vozíku dopředu.
Mohlo by dojít ke zranění a k poškození opěrek na nohy.
5.4.3. Manuální zvedání opěrky na nohy (ELR)
Zvedání:
Opěrky na nohy vytáhněte nahoru a ustavte je v požadované výšce. Opěrka na nohy se automaticky zastaví ve zvolené poloze.
Spuštění dolů:
Páku pro uvolnění pomalu zatlačte dopředu. Zmenší se úhel
opěrky na nohy. Jakmile páku uvolníte, opěrka na nohy se
uzamkne v současné poloze.
POZOR: Vždy dbejte na to, aby se opěrky na nohy nedostaly před jízdou vozíku do kontaktu s řídícími kolečky.
POZOR: Při zvedání opěrky na nohy nebo při spouštění
opěrky na nohy dolů udržujte ruce z dosahu seřizovacího mechanismu mezi rámem a pohybujícími se částmi
opěrky na nohy.
POZOR: Opěrky na nohy se nesmí používat pro zvedání
nebo přenášení vozíku se sedící osobou.
5.4.4. Elektrické zvedání opěrky na nohy
Činnost:
Ovladač Delphi QC:
Při provádění činnosti s opěrkami na nohy jednoduše stiskněte tlačítko volby režimu pro výběr režimu akčního členu a
poté pohybujte pákovým ovladačem doleva nebo doprava
za účelem výběru požadovaného akčního členu (akční člen
1 nebo 2). Výběr se zobrazí rozsvícením zelené kontrolky
LED v blízkosti požadovaného čísla akčního členu. Poté
s pákovým ovladačem manipulujte dopředu nebo dozadu,
čímž opěrky na nohy přemístíte nahoru nebo dolů. Po dosažení požadované polohy pákový ovladač uvolněte. Jakmile
se opěrka nohy zcela zvedne, nebo je ve své nejnižší poloze, pákový ovladač nepřidržujte v pracovní poloze, mohl by
se tak poškodit akční člen. Pro návrat do režimu pohonu
jednoduše znovu stiskněte tlačítko Režim.
Poznámka: S oběma opěrkami na nohy lze tedy manipulovat současně.
Ovladač Delphi QR:
Za účelem obsluhy opěrky na nohy jednoduše dvakrát stiskněte tlačítko Režim, abyste vybrali režim akčního členu. Výběr se zobrazí rozsvícením zelené kontrolky LED v blízkosti
tlačítka pro výběr Režimu. Svítivé diody LED ve střední části
dálkového ovládání se rozsvítí s aktuálně vybranou možností akčního členu. Pákovým ovladačem posuňte doleva
nebo doprava, budete procházet menu disponibilních možností, až se zobrazí heslo Opěrka na nohy. Pákovým ovladačem manipulujte dopředu nebo dozadu, čímž opěrky na
nohy přemístíte nahoru nebo dolů. Po dosažení požadované polohy pákový ovladač uvolněte. Jakmile se opěrka nohy
zcela zvedne nebo je v nejnižší poloze, pákový ovladač nepřidržujte v pracovní poloze, mohl by se tak poškodit akční
člen. Pro návrat do režimu pohonu jednoduše stiskněte
tlačítko Režim.
Poznámka: S oběma opěrkami na nohy lze tedy manipulovat současně.
11
5.5. Manuální nastavení úhlu sedačky na vozíku
GROOVE
Za účelem nastavení úhlu sedačky povolte šroub upevňující
úchyt mezi základnou a rámem uložení sedadla. Úhel
sedač-ky nastavte na 0°, 3° nebo 6° a 9°. Pak vym ěňte a
znovu utáhněte šroub mezi základnou a rámem uložení
sedadla. (Obr. 44).
5.6. Elektrické naklápění sedačky
Sedačku je možno pomocí ovládací soustavy naklonit až do
úhlu 30°.
Ovladač Delphi QC:
Za účelem provádění elektrického naklonění jednoduše
stiskněte tlačítko volby režimu pro výběr režimu akčního
členu a poté pohybujte pákovým ovladačem doleva nebo
doprava, až vyberete požadovaný akční člen (akční člen 1
nebo 2). Výběr se zobrazí rozsvícením zelené kontrolky
LED v blízkosti požadovaného čísla akčního členu. Poté
s pákovým ovladačem manipulujte dopředu nebo dozadu,
abyste docílili náklonu dopředu nebo dozadu. Po dosažení
požadovaného úhlu pákový ovladač uvolněte. Jakmile se
sedačka zcela nakloní, nebo je ve své nejnižší poloze,
pákový ovladač nepřidržujte v pracovní poloze, mohl by se
tak poškodit akční člen. Pro návrat do režimu pohonu
jednoduše znovu stiskněte tlačítko Režim.
Ovladač Delphi QR:
Při obsluze elektrického naklápění jednoduše dvakrát stiskněte tlačítko Režim, abyste vybrali režim akčního členu. Výběr se zobrazí rozsvícením zelené kontrolky LED v blízkosti
tlačítka pro výběr Režimu. Svítivé diody LED ve střední části
dálkového ovládání se rozsvítí s aktuálně vybranou možností akčního členu. Pákovým ovladačem posuňte doleva
nebo doprava, budete budete procházet menu disponibilních možností, až se zobrazí možnost Naklonění (svítí jak
kontrolky sedačky, tak zádové opěrky). Poté s pákovým
ovladačem manipulujte dopředu nebo dozadu, abyste docílili náklonu dopředu nebo dozadu. Po dosažení požadovaného úhlu pákový ovladač uvolněte. Jakmile se sedačka
zcela nakloní, nebo je v nejnižší poloze, pákový ovladač nepřidržujte v pracovní poloze, mohl by se tak poškodit akční
člen. Pro návrat do režimu pohonu jednoduše stiskněte
tlačítko Režim.
5.7
Příprava polohy sedačky pro jízdu po silnici
Ujistěte se, že úhel sklonu zádové opěrky vůči podlaze, který je kombinací samotného sklonu opěrky a úhlu náklonu,
nepřesahuje 12°, p ři nichž má vozík při jízdě bezpečnou
stabilitu. Pokud je mezní úhel sklonu zádové opěrky vůči
podlaze překročen, sedačka se automaticky přepne do
"plazivého režimu", který vám umožní dosáhnout maximálně
10% rychlosti naprogramované v profilu.
Při elektrickém zvedání o více než 5 cm ze své nejnižší polohy se vozík uvede do "plazivého režimu", zvedání pod tuto
hodnotu umožní jeho plnou rychlost.
12
6.
Sedačka
6.1. Firm Seat board
Sedačka Firm Seat Board je
zkonstruována tak, aby umožnila
zmenšení tlaku polštářů (použití
polštářů Jay). Pokud sedačku Firm
Seat Board vybavujete dodatečně,
musíte před používáním zajistit,
aby oba upevňovací šrouby a
manžety byly uchyceny a aby
háčky sedačky byly umístěny za nimi (obr. 45). Neprovedení
může mít za následek překlopení sedačky a možné
poranění.
6.2. Sedací polštáře
Sedací polštáře, dodávané společností Sunrise Medical,
jsou vybaveny suchými zipy, které odpovídají protilehlým
suchým zipům na sedačce. Před použitím vozíku se musíte
ujistit, že jsou vůči sobě navzájem. Ostatní použité polštáře
by měly být vybaveny suchými zipy v podobné poloze, aby
bylo zajištěno, že polštář nesklouzne ze sedačky. Všechny
sedací polštáře od společnosti Sunrise Medical mají
odstranitelné potahy.
6.3. Změna hloubky sedu
vozíku Standard Rehab
Za účelem změny hloubky sedu
povolte dvě svorky na každé
straně kolejniček sedačky. Zádovou opěrku nyní můžete posunout do požadované polohy v kolejničce sedačky. Utáhněte čtyři
šrouby na svorkách na každé
straně zádové opěrky. Ujistěte
se, že jste při nastavování maximální hloubky sedu ponechali
nejméně 1 cm zadní kluzné trubky sedačky volný. (Obr. 46 a 47).
6.4. Změna výšky sedačky
Za účelem změny výšky sedu povolte
čtyři
matice
úchytů
základny (obr. 48 a 49) na
spodním rámu s klíči na šrouby
13 mm. Šrouby demontujte z
rámu. Ujistěte se, že Vašim
prstům nehrozí nebez-pečí od
horního rámu. Horní rám držte
bezpečně v horní poloze. Výšku
sedu
nastavte
volbou požadovaného otvoru základny a
znovu namontujte šrouby a matice. Bezpečně je utáhněte.
6.5. Odstranitelné potahy
sedačky
Všechny potahy sedačky lze zcela odstranit pomocí zdrhovadel nebo suchých zipů po odstranění všech úchytů.
Zdrhovadlo zádové opěrky je umístěno na spodní straně
polštáře.
6.6. Demontáž a opětovné upevnění zádové opěrky
(platí pouze pro sedací
systémy Rehab a Comfort)
Ačkoliv existují různá polstrování
zádových opěrek, která lze použít na konstrukci zádových opěrek GROOVE, všechny se upevňují a uvolňují stejně. Při odstraňování standardní zádové opěrky
(obr. 50 a 51) povolte šrouby na
její základně, a opěrku vytáhněte
vzhůru. Při montáži zádové opěrky postupujte opačným postupem. Před použitím vozíku se
musíte ujistit, zda jsou dva šrouby bezpečně utaženy na svém
místě, a že zádová opěrka je
správně a pevně utažena.
6.7. Potah zádové opěrky
OPTIMA
Vozíky GROOVE mohou být vybaveny potahem zádové opěrky
Optima, jehož napnutí se dá přizpůsobit individuálním požadavkům. (Obr. 52).
6.8. Změna stavu nebo
napnutí zádové opěrky
OPTIMA
Za účelem změny stavu, nebo napnutí zádové opěrky
‘Optima’, vyjměte ze zádové opěrky vypolstrovaný potah a
odkryjte napínací popruhy. Popruhy podle potřeby povolte
nebo napněte. (Nejpohodlnější a nejvhodnější polohy se
dosáhne, pokud je uživatel v sedačce usazen). Ujistěte se,
že popruhy jsou bezpečně upevněny a před použitím
nasaďte vypolstrovaný potah.
6.9. Manuálně nastavitelná
zádová opěrka (manuální sklopení)
Nastavení hloubky sedu je
popsáno v úseku 6.3. shora. Pro
naklonění úhlu zádové opěrky
jednoduše zatáhněte za páku
v horní části zádové opěrky,
která ovládá plynovou vzpěru.
Páku přidržte a podle potřeby
upravte úhel zádové opěrky. Po
uvolnění páky zůstane zádová
opěrka v nastavené poloze.
Chcete-li
nastavit
zádovou
opěrku do vzpřímené polohy,
bude možná nutno přidat pohyb
vzhůru. (Obr. 53).
6.9.1. Manuální nastavení úhlu
upevněné zádové opěrky
Za účelem nastavení úhlu zádové opěrky povolte dva vnější
šrouby připevňující desku zadního adaptéru k oběma
stranám rámu. Po vyjmutí šroubů můžete nastavit sklon
zádové opěrky mezi 3° a 12° v krocích po 3°. Poté vn ější
šrouby v desce adaptéru znovu utáhněte. (Obr. 54).
13
6.9.2. Elektricky nastavitelná zádová opěrka
Za účelem nastavení hloubky viz výše uvedený úsek 6.3.
‘Změna hloubky sedu’
Ovladač Delphi QC:
Za účelem naklonění zádové
opěrky jednoduše stiskněte tlačítko volby režimu pro výběr
režimu akčního členu (obr. 55)
a poté pohybujte pákovým
ovladačem doleva nebo doprava za účelem výběru požadovaného akčního členu (akční
člen 1 nebo 2). Výběr se
zobrazí rozsvícením zelené
kontrolky LED v blízkosti požadovaného čísla akčního členu.
Pákovým ovladačem manipulujte dopředu nebo dozadu,
čímž zádovou opěrku přemístíte nahoru nebo dolů. Po dosažení požadované polohy
pákový
ovladač
uvolněte.
Jakmile se zádová opěrka
zcela sklopí nebo zvedne, pákový ovladač nedržte v pracovní poloze, mohl by se tak poškodit akční člen. Pro návrat
do režimu pohonu jednoduše
znovu stiskněte tlačítko Režim.
Ovladač Delphi QR:
Za účelem naklonění zádové
opěrky jednoduše dvakrát
stiskněte tlačítko volby režimu
pro výběr režimu akčního členu (obr. 56 a 57). (Pokud se
aktivuje pouze 1 jízdní profil,
pak je nutno tlačítko režimu
stisknout pouze jednou). Výběr
se zobrazí rozsvícením zelené
kontrolky LED v blízkosti tlačítka pro výběr Režimu. Svítivé
diody LED ve střední části dálkového ovládání se rozsvítí
s aktuálně vybranou možností akčního členu. Pákovým
ovladačem posuňte doleva nebo doprava, budete procházet
menu disponibilních možností, až se zobrazí heslo Zádová
opěrka. Pákovým ovladačem manipulujte dopředu nebo dozadu, čímž zádovou opěrku přemístíte nahoru nebo dolů.
Po dosažení požadované polohy pákový ovladač uvolněte.
Jakmile se zádová opěrka zcela sklopí nebo zvedne, pákový ovladač nedržte v pracovní poloze, mohl by se tak poškodit akční člen. Pro návrat do režimu pohonu jednoduše
stiskněte tlačítko Režim.
Náklonem zádové opěrky o úhel větší než 15° od kolmice se
vozík dostane z rovnovážné polohy.
Úhel 15° nikdy nep řekračujte, nacházíte-li se na svahu nebo
při jízdě s vozíkem.
6.10. Zádové opěrky JAY
Standardní sestava zádových opěrek umožňuje připevnění
zádové opěrky JAY, která je k dostání jako volitelné příslušenství.
6.11. Opěrka hlavy
Opěrku hlavy připevníte do držáku na zádové opěrce a
zajistíte dodávanými šrouby a maticemi, které bezpečně
dotáhnete.
Výška opěrky hlavy se mění uvolněním stavěcí páky a posunutím vnitřní kolmé trubky do požadované polohy a
utažením pákového mechanismu. Opěrka hlavy vůči hloubce sedu se nastaví uvolněním šroubů s hlavou s vnitřním
šestihranem 6 mm a posunutím kloubu do požadované
polohy a bezpečným utažením šroubu. Nastavení úhlu
14
opěrky hlavy se provede uvolněním šroubů na potahu
opěrky hlavy podle potřeby a bezpečným utažením šroubů.
6.12. Elektrické zvedání sedačky
Sedačku je možno pomocí ovládací soustavy zvednout až
do výšky 30 cm.
Ovladač Delphi QC:
Za účelem provedení elektrického zvedání jednoduše
stiskněte tlačítko volby režimu pro výběr režimu akčního
členu (obr. 57) a poté pohybujte pákovým ovladačem doleva
nebo doprava, až vyberete požadovaný akční člen (akční
člen 1 nebo 2). Výběr se zobrazí rozsvícením zelené kontrolky LED v blízkosti požadovaného čísla akčního členu.
Pákovým ovladačem manipulujte dopředu nebo dozadu,
čímž zvedák přemístíte nahoru nebo dolů. Po dosažení
požadované polohy pákový ovladač uvolněte. Jakmile se
zvedák zcela zvedne nebo je ve své nejnižší poloze, pákový
ovladač nedržte v pracovní poloze, mohl by se tak poškodit
akční člen. Pro návrat do režimu pohonu jednoduše znovu
stiskněte tlačítko Režim.
Ovladač Delphi QR:
Za účelem aktivace elektrického zvedání sedačky jednoduše dvakrát stiskněte tlačítko volby režimu pro výběr režimu
akčního členu (obr. 56 a 57). (Pokud se aktivuje pouze 1
jízdní profil, pak je nutno tlačítko režimu stisknout pouze
jednou). Výběr se zobrazí rozsvícením zelené kontrolky
LED v blízkosti tlačítka pro výběr Režimu. Svítivé diody LED
ve střední části dálkového ovládání se rozsvítí s aktuálně
vybranou možností akčního členu. Pákovým ovladačem
posuňte doleva nebo doprava, budete procházet menu
disponibilních voleb, až se zobrazí heslo Zvedák. Pákovým
ovladačem manipulujte dopředu nebo dozadu, čímž zvedák
přemístíte nahoru nebo dolů. Po dosažení požadované
polohy pákový ovladač uvolněte. Jakmile se zvedák zcela
zvedne nebo je ve své nejnižší poloze, pákový ovladač
nedržte v pracovní poloze, mohl by se tak poškodit akční
člen. Pro návrat do režimu pohonu jednoduše stiskněte
tlačítko Režim. Při elektrickém zvedání o více než 5 cm
ze své nejnižší polohy se vozík uvede do "plazivého
režimu", zvedání pod tuto hodnotu umožní jeho plnou
rychlost.
7.
Manuální ovladač Delphi QR
• Tlačítko ZAP/VYP: Toto tlačítko zapojuje nebo odpojuje
celý elektronický systém, který dodává energii do motorů.
Toto tlačítko nepoužívejte pro zastavení vozíku, vyjma
jakékoliv nouzové situace. Tento způsob zastavení by se
měl používat pouze v nouzové situaci, protože zastavení
je velmi náhlé.
• Ukazatel stavu baterie: Pokud svítí, pak indikuje, že vozík
je pod napětím. Rovněž indikuje jakoukoliv případnou
poruchu na elektrické soustavě. Posloupnost blikajících
diod indikuje druh poruchy (viz "Ukazatel baterie" v tomto
návodu). Pokud nadále svítí, je to známka toho, že je vše
v pořádku. Indikátor bliká, pokud indikuje jakoukoliv poruchu, která může nastat. Pomalé blikání červené kontrolky
LED indikuje, že baterie by se měly nabít co nejrychleji,
jak to bude možné.
• Indikátor profilu: Indikuje 4
nezávislé programovatelné
sady profilů pro vozík.
Předdefinovány jsou čtyři
profily. První je nejpomalejší,
poslední je nejrychlejší.
• Spínač houkačky: Při stisknutí se iniciuje houkačka.
• Pro uvedení světel, ukazatelů nebo výstražných světel
v činnost stiskněte příslušný
přepínač, funkce se zapne a
opětovným stisknutím vypne. (Obr. 58 a 59).
7.1. Nastavitelné jízdní
profily
Ovladač disponuje čtyřmi oddělenými jízdními profily (obr.
58 a 59), které jsou přednastavené při výrobě. Profil 1 je nejpomalejší a 4 je nejrychlejší.
Povahu těchto profilů lze naprogramovat tak, aby vyhovovala individuálním požadavkům
uživatele. Více informací Vám
poskytne dodavatel společnosti SUNRISE MEDICAL.
Provádění nastavení:
1. Jednou stiskněte tlačítko režimu. Dioda LED vedle tlačítka režimu se rozsvítí červeně. Tím se indikuje režim výběru jízdního profilu. Jedna z diod LED kruhového diagramu ve středu dálkového ovládání se rozsvítí s aktuálně vybraným jízdním profilem.
2. Pákový ovladač přesuňte ve směru požadovaného jízdního profilu a diody LED, aby se tento jízdní profil rozsvítil, tzn., že pokračujte ve stisknutí pákového ovladače za
účelem výběru profilu 1.
3. Pákový ovladač uvolněte a řídicí systém bude nyní v požadovaném jízdním profilu a připraven k výjezdu.
Poznámka: Pokud byl jízdní profil změněn, ale k jízdě
nedošlo, manuální ovladač zapípe a po uplynutí 15
vteřin se vrátí do posledně použitého jízdního profilu.
7.2. Indikátor stavu baterie
Disponuje
sedmi
barevnými
kontrolkami,
1
červenou,
2 žlutými a 4 zelenými, a udává
stav nabití baterií (obr. 60).
Zelená barva indikuje vysoký stupeň nabití, žlutá indikuje nízký
stupeň, a červená barva indikuje,
že baterie je téměř vybitá. Blikající červená barva indikuje, že baterie by se měla nabít co možná
nejdříve. Nejpřesnějšího odečtu
se dosáhne při jízdě vozíku na
dobrém rovném povrchu. Kontrolky rovněž pomohou indikovat poruchu (pokud by tato nutnost nastala). V případě poruchy
blikají kontrolky rychle. Zaznamenání si počtu blikajících
kontrolek pomůže servisnímu technikovi ve snadném
nalezení poruchy.
Přibližný stav nabití baterie
Nabití baterie ≥ 80%
Displej LED
Stav displeje
trvalý
80% ≥ Nabití baterie ≥ 70%
trvalý
70% ≥ Nabití baterie ≥ 60%
trvalý
60% ≥ Nabití baterie ≥ 50%
trvalý
50% ≥ Nabití baterie ≥ 40%
trvalý
40% ≥ Nabití baterie ≥ 30%
trvalý
30% ≥ Nabití baterie ≥ 20%
trvalý
Nabití baterie ≤20%
blikání 1,5 Hz
7.3. Napájecí a komunikační vedení
Ujistěte se, že napájecí a komunikační vedení (bus) je
spojeno přímo do přechodového konektoru v kabelu mezi
skříňkou dálkového ovládání a řídicí skříňkou.
7.4. Zamykání bez klíče
Při aktivaci této funkce nebude vozík funkční. Je to vhodné
tehdy, chcete-li ponechat svůj vozík bez dozoru.
7.4.1. Jak aktivovat funkci zamykání bez klíče
1. Ujistěte se, že ovladač je vypnutý.
2. Pákový ovladač zatlačte zcela dopředu a podržte jej
v této poloze. Zatímco pákový ovladač držíte v této poloze, stiskněte a podržte tlačítko On/Off (ZAP/VYP) na dobu více než 5 vteřin.
3. Dálkový ovladač pípne jednou, přičemž indikuje, že systém je nyní uzamčen a všechny diody LED zhasnou.
7.4.2. Rozpoznání zablokovaného systému
1. Abyste rozpoznali, zda je systém zablokovaný, zapněte
dálkový ovladač na tlačítku On / Off (ZAP/VYP). Je-li
systém uzamčený, všechny kontrolky LED ukazatele
baterie zablikají dvakrát a poté zhasnou.
7.4.3. Jak deaktivovat funkci zamykání bez klíče
1. Ujistěte se, že ovladač je vypnutý.
2. Pákový ovladač zatlačte zcela do polohy pro reverzní
běh a držte jej v této poloze. Zatímco pákový ovladač
držíte v této poloze, stiskněte a podržte tlačítko On/Off
(ZAP/VYP) na dobu více než 5 vteřin.
3. Dálkový ovladač zapípe 3x, čímž indikuje, že systém je
nyní odemčen.
4. Váš vozík by měl nyní být připraven k používání.
7.5. Světla a kontrolky
Vozík GROOVE může být vybaven světly a kontrolkami.
Pokud nejsou světla připevněna z výroby, mohou být
upevněna jako volitelné příslušenství schváleným
prodejcem Sunrise Medical.
VAROVÁNÍ
15
Zkontrolujte, zda světla a kontrolky fungují správně, a
zda jsou reflektory před nočním výjezdem do venkovního terénu čisté.
7.5.1. Výměna žárovky
Pokud žárovky vašich kontrolek a indikátorů vykazují
závadu, která se projevuje blikáním LED na manuálním
ovladači dvojnásobnou rychlostí, postupujte následovně:
Přední světla a indikátory (typu TUV a LED):
Křížovým šroubovákem uvolněte šroub skleněného krytu
světla nebo kontrolky. Sklíčko odejměte. Takto máte přístup
k žárovkám.
• Pro světla TUV jsou nutné žárovky 12V/13W se závitem
E12
• Pro indikátory TUV jsou nutné žárovky 12V/5W s bajonetovou paticí 90°
• Pro světla LED a indikátory jsou nutné specifické žárovky 12V se závitem E12. Pro informace o náhradních
dílech se obraťte na Sunrise Medical.
Zadní světla a kontrolky:
Světla TUV: Z patice opatrně vyjměte červené nebo
oranžové sklíčko světla. Je-li nutno žárovku vyměnit, je
nutno použít válcovou 12V/5W bezpaticovou žárovku.
• Pro světla LED a indikátory jsou nutné specifické žárovky 12V se závitem E12. Pro informace o náhradních
dílech se obraťte na Sunrise Medical.
Poznámka: Doporučujeme používat pouze náhradní díly
schválené společností Sunrise Medical.
Mějte na paměti, že všechny světelné obvody jsou
elektronicky chráněné. V případě zkratu se proud
omezí. Po odstranění závady se systém resetuje
automaticky.
7.6. Indikátory
Tlačítkem na pravé straně se ovládá pravá strana, přední a
zadní kontrolky, levým tlačítkem se ovládá levá strana,
kontrolky vpředu a vzadu. Za účelem zrušení stiskněte
tlačítko znovu. (Obr. 59).
7.7. Tlačítko houkačky
Manuální ovladač: Při stisknutí tlačítka houkačky zazní bzučák. Po uvolnění tlačítka se houkání vypne (obr. 58 a 59).
Manuální ovladač Compact: Při stisknutí a podržení tlačítka
provozního režimu zazní bzučák. Po uvolnění tlačítka se
vypne.
7.8. Výstražná světla
Stisknutím tlačítka se v činnost uvedou výstražná světla
vpředu a vzadu. V činnost se uvedou, ať je již vozík zapnut
nebo vypnut. Indikátory budou blikat přerušovaně, dokud
nebude blikání zrušeno opětovným stisknutím tlačítka (obr.
58 a 59). Tato funkce se rovněž indikuje kontrolkou LED
manuálního ovladače.
7.9. Hlavní světla
Stisknutím tohoto tlačítka se aktivují světla (obr. 59) pouze
tehdy, je-li vozík zapnut. Opětovným stisknutím se světla
vypnou.
7.10. Funkce režimu akčního členu
Tato funkce bude začleněna do dálkového ovládání modulu
pákového ovladače, pokud je vozík vybaven jednou nebo
několika elektrickými volitelnými možnostmi (obr. 58 a 59).
Viz kapitoly 5.4.4., 5.6., 6.9.2. a 6.12. o činnosti elektricky
volitelné možnosti.
7.11. Výběr menu
Za účelem výběru elektrické volitelné možnosti stiskněte
dvakrát tlačítko režimu, až se rozsvítí zelené kontrolky na
ikoně vozíku ve střední části pákového ovladače. Pákový
ovladač přesuňte doleva nebo doprava, tím se indikuje, kterou funkci lze použít. Po výběru požadované funkce můžete
aktivovat systém elektrického akčního členu. Pokud se po16
kusíte při jízdě uvést elektrické funkce v činnost, vozík se
automaticky bezpečně zastaví. Doporučujeme Vám používat elektrické funkce tehdy, pokud není vozík v pohybu.
Pohyb nahoru/dolů
Po výběru relevantní elektrické volitelné možnosti je
požadovaného pohybu dosaženo pohybem pákového
ovladače dopředu nebo dozadu.
Používání ekologických režimů ovládání (pomocí ECM, je-li
ve výbavě).
Je-li na vozíku namontován ECM (ekologický režim ovládání), provádí se volba režimů následovně:
1. Stiskněte tlačítko Režim, až se kontrolka LED, která sousedí s tlačítkem Režimu, rozsvítí žlutou barvou. (Může
se jednat o dvě nebo tři tlačítka, podle toho, zda je vozík
vybaven akčními členy či nikoliv).
2. Zvolte požadovaný kanál ekologického ovladače pohybem pákového ovladače ve směru, který vyhovuje volbě
kanálu na kruhovém diagramu.
3. Za účelem provedení výstupů z kanálu posuňte pákový
ovladač v požadovaném směru.
4. Pro návrat do režimu pohonu stiskněte ještě jednou tlačítko Režim.
7.12. Činnost pákového ovladače
Po zapnutí hlavního tlačítka On/Off (ZAP/VYP) nechejte
před činností pákového ovladače uplynout několik vteřin
(obr. 60). Tím je umožněna samokontrola systému. Pohnete-li pákovým ovladačem příliš brzy, nerozsvítí se indikátor
stavu baterie, dokud se pákový ovladač neuvolní.
Nachází-li se mimo nulovou polohu po dobu delší než 5 vteřin, vyskytne se systémová chyba. Po dobu, kdy to pro váš
vozík není nebezpečné, musíte systém vypnout a poté znovu zapnout; dojde k regeneraci systému.
Poznámka: Jedná se o bezpečnostní prvek, který zamezí
nechtěnému pohybu.
Za účelem řízení jednoduše posuňte pákový ovladač v požadovaném směru. Nejprve postupujte pomalu, tzn., pákový
ovladač netlačte příliš daleko dopředu. Brzdy se po uvolnění
pákového ovladače uvedou v činnost a vozík se zastaví. Po
aktivaci brzd se vypnutím vozíku jejich činnost nezmění, ačkoliv je vždy jistější, zůstane-li vozík v klidu po dobu, kdy je
vypnut.
7.13. Proporcionální ovládání - souhrn
1. Za účelem řízení jednoduše posuňte pákový ovladač
v požadovaném směru. (Obr. 58 a 59).
2. Čím dále pákový ovladač přesunete, tím rychleji pojedete.
3. Noví uživatelé by měli zpočátku používat menší rychlosti, než se budou cítit při jízdě s vozíkem bezpečně.
Jízdní profil upravte podle vysvětlení v kapitole 7.1.
4. Při uvolnění pákového ovladače brzdy vozík automaticky
zastaví z jakékoliv rychlosti.
5. Vypnutím vozíku se brzdy uvedou ihned v činnost, tento
způsob se nedoporučuje pro normální používání.
6. Je důležité, aby při změně směru z jízdy zpět na jízdu
vpřed byl vozík v klidové poloze.
7. Před nastupováním na vozík nebo při jeho opouštění
vždy vozík vypněte.
7.14. Programovací port
Manuální ovladač: Programovací port je umístěn ve spodní
části vpředu na ovladači.
Nepoužívá se manuální ovladač: Programovacím portem
může být kterákoliv nepoužívaná patice sběrnice kteréhokoliv z modulů. Není-li žádná volná patice sběrnice k dispozici,
od společnosti SUNRISE MEDICAL lze obdržet rozdělovač
sběrnice.
Autorizovaný servisní technik tak má možnost znovu naprogramovat Váš vozík a rovněž přidat užitečné informace při
vyhledávání poruch. Opouští-li vyrobený vozík továrnu, jsou
parametry ovladače nastaveny na předvolené hodnoty.
Za účelem přeprogramování ovladače kontaktujte svého
prodejce.
Poznámka: Společnost SUNRISE MEDICAL neodpovídá
za poškození, které nastane neočekávaným zastavením
vozíku nebo nesprávným naprogramováním nebo neoprávněným použitím vozíku.
Poznámka: Programování ovladače vozíku smí provádět
pouze autorizovaný personál vyškolený společností
Sunrise Medical. Nesprávné nastavení ovladače by
mohlo mít za následek nekontrolovanou jízdu a mohlo
by způsobit poškození a poranění.
Při přemisťování do vozíku a z vozíku se o dálkový ovladač neopírejte.
Prsty, oděvy, atd. vždy udržujte od odklopného mechanismu.
Při úpravě ramene odklopného mechanismu se ujistěte,
že hlavní spínač je vypnutý.
Při používání odklopného ramene s vozíkem manipulujte pouze při malé rychlosti.
8. Manuální ovladač Delphi QC
•
7.15. Zásuvka pro nabíjení
Viz kapitolu 9.0. o nabíjení.
7.16. VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda máte rychlost na pomocném ovladači
nastavenou na takovou rychlost, kterou pohodlně
zvládnete.
Zkontroluje, zda máte při jízdě vozíku vždy pohodlný
přístup k ovladačům a ujistěte se, že ovladač je pevně
připevněn k vozíku.
Je důležité, aby se manžeta pákového ovladače
vyměnila, pokud je roztržená nebo se láme – nedodržení
by mohlo způsobit poškození ovladače a neočekávaný
pohyb vozíku.
Ponecháváte-li uživatele ve vozíku, vždy vypněte přívod
energie k ovladači.
Knoflík pákového ovladače nenahrazujte neschváleným
předmětem. Důsledkem může být nebezpečná činnost a
ztráta kontroly nad vozíkem.
Zkontroluje, zda máte při jízdě vozíku vždy pohodlný
přístup k ovladačům. Ujistěte se, že ovladač je pevně
připevněn ke středové tyči. Viz obr. 45.
Je důležité, aby se manžeta pákového ovladače vyměnila, pokud je roztržená nebo se láme – nedodržení
by mohlo způsobit poškození ovladače a neočekávaný
pohyb vozíku. Před posunováním ovladače vždy odpojte přívod energie do ovladače.
Maximální dovolené zatížení terapeutického stolku činí
2,5 kg.
Terapeutický stolek nepřetěžujte, mohlo by to vést k jeho zlomení nebo k nestabilitě vozíku.
Zkontroluje, zda máte při jízdě vozíku vždy pohodlný
přístup k ovladačům, a ujistěte se, že na terapeutickém
stolku není nic, co by mohlo kolidovat s ovladačem vozíku.
Je důležité, aby se manžeta pákového ovladače vyměnila, pokud je roztržená nebo se láme – nedodržení by
mohlo způsobit poškození ovladače a neočekávaný pohyb vozíku. Před odklopením terapeutického stolku
vždy odpojte přívod energie do ovladače.
Na terapeutickém stolku neodkládejte hořící cigarety
nebo jiné tepelné zdroje, protože by mohly způsobit jeho deformaci a zanechat na něm stopy.
Ujistěte se, že při umisťování terapeutického stolku do
polohy pro použití jsou všechny končetiny a oděvy volné.
UPOZORNĚNÍ
Před úpravou ramene odklopného mechanismu vypněte
ovladač, abyste zamezili náhodnému přesunutí pákového ovladače, čímž by mohlo dojít k nežádoucímu pohybu vozíku.
Při práci s odklopným mechanismem mějte prsty a oděvy atd. z dosahu tohoto mechanismu.
Mějte na paměti, že pokud je rameno odklopného mechanismu vyklopeno, šířka Vašeho vozíku se zvětší a
nemusíte pak projet mezi určitými překážkami.
Nezavěšujte jakékoliv předměty na odklopný dálkový
ovladač nebo přes něj, protože může dojít k poškození
odklopného mechanismu.
•
•
•
•
•
•
Tlačítko ZAP/VYP: Toto tlačítko zapojuje nebo odpojuje
celý elektronický systém,
který dodává energii do motorů. Toto tlačítko nepoužívejte pro zastavení vozíku,
vyjma jakékoliv nouzové situace. Při této činnosti může
dojít k poškození vozíku.
Ukazatel
stavu
baterie:
Indikuje, že vozík je pod napětím. Indikuje rovněž jakoukoliv případnou provozní poruchu. Počet blikajících kontrolek indikuje druh poruchy. (Viz "Ukazatel baterie”
v tomto návodu k používání).
Indikátor rychlosti: Indikuje maximální rychlost nastavenou pro vozík. Předvoleny jsou 4 rychlosti. První je nejpomalejší, poslední je nejrychlejší.
Knoflík pro snížení rychlosti: Snižuje nastavení maximální rychlosti.
Knoflík pro zvýšení rychlosti: Zvyšuje nastavení maximální rychlosti.
Spínač houkačky: Při stisknutí se iniciuje houkačka.
Ukazatel stavu baterie: Pokud trvale svítí, je to známka
toho, že je vše v pořádku. Indikátor bliká, pokud indikuje
jakoukoliv poruchu, která může nastat.
Přibližný stav nabití baterie
Nabití baterie ≥ 80%
Displej LED
Stav displeje
trvalý
80% ≥ Nabití baterie ≥ 70%
trvalý
70% ≥ Nabití baterie ≥ 60%
trvalý
60% ≥ Nabití baterie ≥ 50%
trvalý
50% ≥ Nabití baterie ≥ 40%
trvalý
40% ≥ Nabití baterie ≥ 30%
trvalý
30% ≥ Nabití baterie ≥ 20%
trvalý
Nabití baterie ≤20%
blikání 1,5 Hz
Pomalé blikání červené kontrolky LED indikuje, že baterie
by se měly nabít co nejrychleji, jak to bude možné.
• Pro uvedení světel a ukazatelů v činnost stiskněte příslušný přepínač, funkce se zapne a opětovným stisknutím vypne.
• Za účelem aktivace akčních členů stiskněte tlačítko
Režim uprostřed pákového ovladače. Pohyb pákovým
ovladačem doleva nebo doprava vybere požadovanou
funkci sedačky. Zelená dioda LED označí vybranou
volitelnou možnost.
Pohybem pákového ovladače dopředu a dozadu se změní
zvolený úhel sedačky. Opětovným stisknutím tlačítka akčního členu se vrátíte do režimu pohonu.
8.1. Diagnostika ovladače
Následující seznam uvádí diagnostické informace, které
platí pro systémy ovládání jak Delphi Consumer (QR), tak
Rehab.
8.1.1. Poruchy hnací soustavy (ovladač QC a QR)
Poruchy hnací soustavy jsou indikovány blikající červenou
diodou LED Režim. Spolu s touto blikající červenou diodou
17
LED bude ukazatel baterie stále blikat, přičemž bude
vytvářet některou z následujících kombinací:
Displej LED
Popis poruchy
Porucha interního modulu ovladače motoru
Porucha při komunikaci s modulem
Při zapnutém stroji není vstupní zařízení v neutrální poloze
Porucha - rozpojený obvod brzd
Porucha – otevřený okruh motoru vpravo NEBO
kodér motoru vpravo
Porucha – rozpojený obvod motoru vlevo NEBO
kodér motoru vlevo
Porucha při nedostatečném napětí baterie NEBO
při nadměrném napětí baterie
Výstraha při dosažení vysoké teploty v ovladači
motoru
Porucha při konfiguraci neúčinného systému
Externí zdroj pro zablokování pohonu
8.1.2. Poruchy sedacího systému (týká se pouze poruch QMAC na systému QR)
Poruchy sedacího systému jsou indikovány blikající zelenou
diodou LED Režim. Spolu s touto blikající zelenou diodou
LED bude ukazatel baterie stále blikat, přičemž bude
vytvářet některou z následujících kombinací:
Displej LED
Popis poruchy
Interní porucha modulu QR-MAC
Porucha při komunikaci s modulem
QR-MAX šestihranný přepínač není v neutrální
poloze při zapnutém stroji
QR-MAX šestihranný přepínač není při zapnutém
stroji v neutrální poloze
Porucha dekodéru akčního prvku
Porucha při nadproudu akčního prvku
Porucha při nedostatečném napětí baterie NEBO
při nadměrném napětí baterie
Výstraha při dosažení vysoké teploty ve QR-MAC
Porucha při konfiguraci neúčinného systému
Externí zdroj pro zablokování pohonu
8.1.3. Poruchy soustavy ekologického ovládání (platí
pouze pro systém QR)
Poruchy soustavy ekologického ovládání jsou indikovány
blikající žlutou diodou LED Režim. Spolu s touto blikající
žlutou diodou LED bude ukazatel baterie stále blikat, přičemž bude vytvářet některou z následujících kombinací:
Displej LED
Popis poruchy
Interní porucha modulu QR-ECM
Porucha při komunikaci s modulem
Porucha při nedostatečném napětí baterie NEBO
při nadměrném napětí baterie
Porucha při konfiguraci neúčinného systému
Externí zdroj pro zablokování pohonu
8.1.4. Poruchy soustavy osvětlení
Poruchy soustavy osvětlení jsou znázorněny blikáním diody
LED dvojnásobnou rychlostí vedle příslušného tlačítka
osvětlení na dálkovém ovládání.
8.1.5. VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda máte rychlost na pomocném ovladači
nastavenou na takovou rychlost, kterou pohodlně
zvládnete.
18
Zkontroluje, zda máte při jízdě vozíku vždy pohodlný
přístup k ovladačům a ujistěte se, že ovladač je pevně
připevněn k vozíku.
Je důležité, aby se manžeta pákového ovladače vyměnila, pokud je roztržená nebo se láme – nedodržení by
mohlo způsobit poškození ovladače a neočekávaný pohyb vozíku.
Ponecháváte-li uživatele ve vozíku, vždy vypněte přívod
energie k ovladači.
Knoflík pákového ovladače nenahrazujte neschváleným
předmětem. Důsledkem může být nebezpečná činnost a
ztráta kontroly nad vozíkem.
Zkontroluje, zda máte při jízdě vozíku vždy pohodlný
přístup k ovladačům. Ujistěte se, že ovladač je pevně
připevněn ke středové tyči. Viz obr. 45.
Je důležité, aby se manžeta pákového ovladače vyměnila, pokud je roztržená nebo se láme – nedodržení by
mohlo způsobit poškození ovladače a neočekávaný pohyb vozíku. Před posunováním ovladače vždy odpojte
přívod energie do ovladače.
Maximální dovolené zatížení terapeutického stolku činí
2,5 kg.
Terapeutický stolek nepřetěžujte, mohlo by to vést k jeho zlomení nebo k nestabilitě vozíku.
Zkontroluje, zda máte při jízdě vozíku vždy pohodlný
přístup k ovladačům, a ujistěte se, že na terapeutickém
stolku není nic, co by mohlo kolidovat s ovladačem
vozíku.
Je důležité, aby se manžeta pákového ovladače vyměnila, pokud je roztržená nebo se láme – nedodržení by
mohlo způsobit poškození ovladače a neočekávaný pohyb vozíku. Před odklopením terapeutického stolku
vždy odpojte přívod energie do ovladače.
Na terapeutickém stolku neodkládejte hořící cigarety
nebo jiné tepelné zdroje, protože by mohly způsobit jeho deformaci a zanechat na něm stopy.
Ujistěte se, že při umisťování terapeutického stolku do
polohy pro použití jsou všechny končetiny a oděvy volné.
Knoflík pákového ovladače nenahrazujte neschváleným
předmětem. Důsledkem může být nebezpečná činnost a
ztráta kontroly nad vozíkem.
Zkontroluje, zda máte při jízdě vozíku vždy pohodlný
přístup k ovladačům.
Knoflík pákového ovladače nenahrazujte neschváleným
předmětem. Důsledkem může být nebezpečná činnost a
ztráta kontroly nad vozíkem.
Před úpravou ramene odklopného mechanismu vypněte
ovladač, abyste zamezili náhodnému přesunutí pákového ovladače, čímž by mohlo dojít k nežádoucímu pohybu vozíku.
Při práci s odklopným mechanismem mějte prsty a oděvy atd. z dosahu tohoto mechanismu.
Mějte na paměti, že pokud je rameno odklopného mechanismu vyklopeno, šířka Vašeho vozíku se zvětší a
nemusíte pak projet mezi určitými překážkami.
Nezavěšujte jakékoliv předměty na odklopný dálkový
ovladač nebo přes něj, protože může dojít k poškození
odklopného mechanismu.
Při přemisťování do vozíku a z vozíku se o dálkový ovladač neopírejte.
Prsty, oděvy, atd. vždy udržujte od odklopného mechanismu.
Při úpravě ramene odklopného mechanismu se ujistěte,
že hlavní spínač je vypnutý.
Při používání odklopného ramene s vozíkem manipulujte pouze při malé rychlosti.
9. Baterie a nabíjení
9.1. Baterie
Baterie se nachází v hnací jednotce umístěné pod krytem
baterie. Při demontáži baterií v případě, že vyžadují nabíjení
nebo údržbu, nejprve uvolněte dva šrouby pod přední částí
rámu sedačky (obr. 65), které spojují rám sedačky s rozhraním modulu sedačky. Uvolněte a podržte bezpečnostní pojistný kolík. Rám sedačky překlopte dozadu (obr. 63 a 66) a
zajistěte jej bezpečnostní tyčí jako kapotu vozidla (obr. 62).
Víko baterií odstraňte. Odpojte konektory se dvěma
kontakty od každé baterie (obr. 63, 64 a 67). Každá baterie
je vybavena popruhy, za něž je možno ji zvednout. Při
vkládání baterie postupujte opačným způsobem.
9.2. Bezpečnostní vypínače
Pro případ zkratu je do vozíku zabudováno několik bezpečnostních systémů, které chrání elektrické obvody.
1. Tavné pojistky 100A jsou propojeny s vodiči baterie pro
zamezení zkratování baterie.
2. Pomocné pojistky na motorový proud 15A pro modul QMAC a napájení Recaro
3. Obnovitelná pojistka 70A v hlavním svazku vodičů ovladače. Nachází se na předním krytu vozíku s pohonem
prostředních kol a na krytu mezi řídícími kolečky na
vozíku s pohonem zadních/předních kol.
Za účelem výměny se obraťte na dodavatele Sunrise Medical, který rovněž poruchu diagnostikuje.
9.3. Obecné informace o baterii
Baterie představují v dnešní době zdroj energie pro téměř
všechny moderní mobilní výrobky. Konstrukce baterií, používaných v mobilních výrobcích, je výrazně odlišná od baterií, používaných například pro startování automobilů. Baterie pro vozidla jsou zkonstruovány za účelem uvolnění
velkého množství energie v krátké době, zatímco baterie pro
mobilní výrobky (běžně nazývané baterie deep cycle – pro
hluboké vybíjení) uvolňují svou energii rovnoměrně po delší
období. Proto jsou baterie pro mobilní výrobky v důsledku
menších objemů výroby a vyšších technologických požadavků obvykle dražší.
Pro mobilní výrobky se obvykle používají dvě 12V baterie,
které poskytují celkové napětí 24V. Velikost baterie (tzn. její
disponibilní energie) je vyjádřena v ampérech za hodinu,
tzn. 74 A/h. Čím je číslo vyšší, tím větší je velikost baterie,
její hmotnost a potenciálně větší je vzdálenost, kterou
můžete urazit. Firma Sunrise Medical vybavuje tyto typy
vozíků standardně bezúdržbovými bateriemi.
9.4. Bezúdržbové baterie
Tento typ baterie používá metodu vedení elektrolytu,
obvykle zvanou 'gel', která je uložena v tělese baterie. Jak
již název napovídá, tyto baterie nevyžadují žádnou údržbu
kromě pravidelného nabíjení. Tento typ baterií můžete
bezpečně převážet bez rizika vylití kyseliny. Dále jsou
schváleny pro přepravu letadly.
Protože baterie v el. vozících pracují výhradně v tvz.
cyklickém režimu (nabití-vybití), bez možnosti dobíjení za
jízdy, ztrácí postupně část své kapacity. Toto se považuje
za přirozený jev vznikající běžným používáním baterií.
Ztráta kapacity může být výrazně urychlena nesprávnou
péči o baterie, zvláště nedodržením doporučení pro správné
nabíjení baterie viz kapitola 9.6.
Snížení kapacity baterie používáním, bez zjevné výrobní
nebo materiálové vady, se považuje za běžné opotřebení a
nevztahuje se na něj podmínky pro uplatnění záruky.
9.5. Péče o baterii
V dalším textu je uveden plán péče o bezúdržbové baterie.
Tento plán byl dohodnut mezi společností Sunrise Medical a
výrobci baterií, aby Vám baterie přinášely maximální užitek.
Budete-li se řídit jiným plánem údržby, může být výkon Vašeho vozíku menší, než očekáváte.
9.6. Plán péče o bezúdržbovou baterii
1. Používejte pouze společností Sunrise Medical schválenou nabíječku kompatibilní s vozíkem, jehož baterie se
budou nabíjet.
2. Baterie nabíjejte každou noc, bez ohledu na četnost používání vozíku během dne.
3. Cyklus nabíjení nepřerušujte.
4. Pokud se vozík nebude používat, měly by zůstat připojeny k nabíječce až do okamžiku používání. Baterie se nezničí, i když je síťová zásuvka/zástrčka zapnutá. Při vypnutí síťové zásuvky/zástrčky – i při ponechání hlavního
kabelu zapojeného – posléze dojde k vybíjení baterie.
5. Pokud necháte svůj vozík po delší dobu (více než 5 dní)
v nečinnosti, odpojte hlavní přívod od baterie.
6. Nesprávným nabíjením se baterie poškodí, což může
vést ke zkrácení dosahu vozíku při jízdě a k předčasné
poruše.
7. Nedobíjejte baterie během dne. Vyčkejte do večera, až
budete moci provést celonoční nabíjení.
8. Obecně platí, že bezúdržbové baterie se nabíjejí déle
než olověné baterie.
9. Koncovky baterie se musí pravidelně kontrolovat z hlediska koroze. Je-li koroze zjevná, pak zcela vyčistěte
póly baterií (ideální je drátěný kartáč) a znovu namažte
koncovky žlutou vazelínou, nikoliv obyčejným tukem.
Ujistěte se, že matice a šroub koncovky, kabelová
svorka a holý kabel jsou zcela pokryty vazelínou.
10. Při dodržení všech výše uvedených bodů by měla být
baterie v lepším stavu a schopná ujet s uživatelem větší
vzdálenosti a dosáhnout větší životnosti.
11. Pokud baterie po nabití neudrží kapacitu, vraťte je zpět
společnosti Sunrise Medical nebo přímo výrobci baterií
za účelem recyklace.
Žádnou část baterie nevystavujte přímému působení tepla
(tzn. otevřenému ohni, ohni z plynu).
Při nabíjení vždy nabíječku umístěte na tvrdou podložku
v místnosti s dobrým větráním.
Baterie byste neměli nabíjet na volném prostranství.
19
9.7. Obecné informace o nabíječce
Externí nabíječka byla zkonstruována pro nabíjení dvou
baterií 12V typu 'gel', připojených v sérii (= 24V).
9.8. Bezpečnostní prvky nabíječky
Nabíječky disponují prvky, které zamezí nebezpečí nebo
nehodám, které mohou nastat jako výsledek nesprávného
připojení baterií, přehřátí způsobeného nesprávnými
podmínkami nebo při pokusu o nabití baterií s nesprávným
napětím.
Většina nabíječek všech velikostí je po elektrické stránce
vybavena dvojitou izolací, žádné uzemnění není nutné. Některé nabíječky větších velikostí mohou být elektricky
uzemněny, a tato skutečnost je pak vyznačena na štítku.
Tříkolíková síťová zástrčka (platí pro Velkou Británii) obsahuje výměnnou pojistku. Jmenovitá hodnota této pojistky
je znázorněna na štítku nabíječky. Pojistku vždy nahraďte
stejnou pojistkou předepsaného typu a velikosti. Namontování odlišných pojistek může mít za následek poškození
nabíječky nebo znemožnění řádné funkce nabíječky.
Byla-li nabíječka určena pro použití v kontinentální Evropě,
pak obsahuje evropskou dvoukolíkovou zástrčku bez pojistky. V tomto případě je pojistka umístěna v čelním panelu
nabíječky.
Poznámka: Důkladně si pročtěte návod k používání,
dodávaný s nabíječkou. Obecné postupy a účinky na
rušení vozíku a baterií zůstávají v platnosti.
9.9. Postup při připojení nabíječky a nabíjení
1. Vozík lze nabíjet pomocí
externí zástrčky (obr. 68 a
69).
2. Nabíječku připojte zástrčkou
k síťovému přívodu a zapněte
ji.
3. Nabíječku
neponechávejte
připojenou k baterii, je-li elektrická síť odpojena nebo vypnuta. Baterie by se mohla
poškodit hlubokým vybíjením, které by trvalo po určitou
dobu.
4. Před odpojením baterií elektrickou síť vždy vypněte.
9.10. Bezpečnost nabíječky a varování
1. Nabíječka je zkonstruována pro interní používání.
Nepoužívejte ji venku nebo ji nevystavujte dešti, sněhu,
postřiku nebo vlhkosti.
2. Používejte ji pouze s předepsanými bateriemi SUNRISE
MEDICAL.
3. Nabíječku je možno používat i pro ostatní značky baterií
typu 'gel', za předpokladu, že to bylo písemně schváleno
technickým oddělením společnosti Sunrise Medical.
9.11. Dojezd vozíku
Většina výrobců mobilních zařízení uvádí dojezd svých vozíků buď v prodejní literatuře nebo v návodu k používání.
Uvedený dojezd se někdy liší od výrobce k výrobci, i když
velikost baterie zůstává stejná. Společnost Sunrise Medical
měří dojezd svých vozíků stálým a neměnným způsobem,
ale rozdíly vytváří účinnost motoru a celková provozní hmotnost výrobku.
Údaje o dojezdu jsou vypočteny dle normy I.S.O. Standard
7176, část 4: Spotřeba energie vozíkem - teoretický
dojezd.
Tato zkouška se provádí v kontrolovaných podmínkách
s novými, plně nabitými bateriemi, na rovném zkušebním
povrchu a při hmotnosti uživatele 100 kg. Uvedený dojezd
by měl být chápán jako teoretické maximum, a při výskytu
některé z následujících okolností nebo jejich kombinace by
se měl snížit:
20
1. Hmotnost uživatele převyšuje 100 kg.
2. Stáří a stav baterii již nedosahuje špičkových parametrů.
3. Terén je obtížný, tzn. velmi kopcovitý, svažitý, povrch je
bahnitý, štěrkovitý, travnatý, pokrytý sněhem a ledem.
4. Vozík pravidelně překračuje obrubníky.
5. Okolní teplota je velmi horká nebo velmi studená.
6. Nesprávný tlak na jedné nebo na několika
pneumatikách.
7. Velký počet opakovaných rozjezdů/zastavení při jízdě.
8. Také koberce s hustým vlasem v domácnosti mohou
dojezd vozíku ovlivnit.
9. Činností spotřebovávající dodatkovou energii (např.
osvětlení, akční členy, atd.)
Všechny tyto technické informace se mohou zdát jako komplikované a matoucí, ale mějte na paměti, že velikosti baterií, které se používají s každým výrobkem Sunrise
Medical, poskytují dostatečnou kapacitu pro zvládnutí
většiny způsobů jednání a chování zákazníků.
9.12. Obecné instrukce o bateriích
V průběhu let technologie výroby baterií pokročila o notný
krok kupředu, avšak s některými z rad, poskytovaných pro
péči o baterie, se uživatelé bohužel doposud neztotožnili.
Výsledkem je velké množství zmatených a protichůdných
informací o zaručeně 'nejlepší' metodě péče o baterie.
Za účelem snížení nebezpečí poškození elektrické zástrčky
a šňůry tahejte při odpojování nabíječky za zástrčku a ne za
šňůru. Ujistěte se, že šňůra je položena tak, aby nedošlo
k jejímu přišlápnutí, přejetí nebo jinému vystavení poškození
nebo tlaku. Prodlužovací šňůra by se neměla používat, pokud to není naprosto nezbytné. Použití nevhodné prodlužovací šňůry by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem. Musí-li se prodlužovací šňůra použít, ujistěte se,
že na zástrčce prodlužovací šňůry je stejný počet kolíků o
stejné velikosti a stavu jako kolíky na zástrčce nabíječky, a
že prodlužovací šňůra je po elektrické stránce v dobrém
stavu.
Důležité !
• Nepokládejte baterii na horní díl nabíječky.
• Nepokládejte nabíječku na koberec nebo na jiný měkký
povrch. Vždy ji pokládejte na tvrdý povrch.
• Nabíječku neuvádějte v činnost, pokud utrpěla velký ráz,
spadla nebo se nějak jinak poškodila – v tom případě ji
zaneste ke kvalifikovanému mechanikovi.
• Nerozebírejte nabíječku; pouze ji nechejte opravit
výrobcem. Nesprávná opětovná montáž může způsobit
úraz elektrickým proudem nebo požár. Pro snížení
nebezpečí elektrického úrazu odpojte před prováděním
jakékoliv údržby nebo čištění nabíječku ze zásuvky.
Vypnutím ovladačů se toto nebezpečí nesníží.
• Nikdy nepokládejte nabíječku přímo nad nabíjenou
baterii; v důsledku výparů z baterie by nabíječka
zkorodovala a poškodila se.
• V blízkosti baterie nebo nabíječky nikdy nekuřte
nemanipulujte s jiskrami nebo ohněm. Dbejte na to,
abyste snížili nebezpečí pádu kovového nářadí na
baterii. Mohlo by dojít ke vzniku jisker nebo ke zkratu
baterie nebo ostatních elektrických dílů, které by mohly
způsobit výbuch. Při práci s baterií rovněž odstraňte
všechny kovové a visící předměty.
• Nikdy nenabíjejte baterii, která je zamrzlá. Plně nabitá
baterie nezamrzne tak snadno, zatímco elektrolyt vybité
baterie může zamrznout již při -9° C; kterákoliv baterie, u
níž je riziko, že byla zamrzlá, se před nabíjením musí
kompletně temperovat.
Poznámka: Při koupi náhradních baterií se vždy obraťte
na prodejce Sunrise Medical.
9.13. Záruka na baterie
Záruky na baterii podléhají období, které určí výrobce,
avšak většina z těchto záruk je podmíněna klauzulí o
opotřebení užíváním, a pokud skutečně opotřebujete baterie
během 6 měsíců, nebude možno obdržet v rámci záruky
náhradu.
10.
Tipy pro uživatele
10.1. Pozor
Věnujte krajní pozornost ostatnímu provozu na silnici. Mějte
na paměti, že řidič vozu nebo nákladního automobilu neočekává vozík sjíždějící z obrubníku na vozovku. V případě pochybností neriskujte přejíždění silnice, dokud si nejste jisti
bezpečností takového počínání. Silnici vždy přejíždějte co
nejrychleji s ohledem na ostatní účastníky silničního
provozu.
10.2. Ztížené podmínky
Při jízdě s vozíkem za ztížených podmínek, tzn. na mokré
trávě, na blátě, sněhu, ledu nebo na jiných kluzkých površích, můžete pociťovat snížení adheze a záběru vozíku. Za
těchto podmínek, zvláště na svazích nebo sklonech, doporučujeme provést mimořádná preventivní opatření – vozík
by se mohl stát nestabilní nebo by mohl podklouznout a
způsobit případné poranění. Extrémní změny teplot mohou
v ovládacím systému iniciovat samoochranný mechanismus. Pokud k tomu dojde, ovládací systém se dočasně
vypne, aby nedošlo k poškození elektroniky nebo vozíku.
11.
Přeprava
Vozík, který je v motorovém vozidle zajištěn, neposkytuje
stejnou úroveň bezpečnosti a zabezpečení jako systém
sedadla ve vozidle.
Sunrise Medical doporučuje, aby uživatelé při jízdě používali
sedadla ve vozidle a zádržný systém nainstalovaný ve
vozidle kdykoli je to možné. Sunrise Medical uznává, že pro
uživatele není takový způsob dopravy vždy praktický a za
těchto okolností, kdy musí být uživatel přepravován na
vozíku je třeba postupovat podle následujících doporučení.
11.1 Varování pro přepravu:
Vozík, v němž sedí uživatel, musí být umístěn v poloze
pohledu ve směru jízdy a zajištěn pásky pro upevnění
vozíku a uživatel na vozíku musí mít zapnutý bezpečnostní
pás (pásky pro upevnění vozíku WTORS splňující
požadavky normy ISO 10542 nebo SAE J2249) v souladu s
pokyny výrobce WTORS. Další informace o přepravě vozíku
naleznete v kapitole ‘Pokyny pro připoutání’.
Používání vozíku ve vozidle v jiných polohách, např.
přeprava v poloze pohledu na stranu, nebylo testováno a
nesmí se provádět za žádných okolností. (Obrázek 90).
10.3. Nájezdové rampy
Používáte-li nájezdovou rampu, ujistěte se o její schopnosti
unést Vaši hmotnost a hmotnost elektrického vozíku samotného. Pokud se nájezdová rampa používá pro naložení vozíku do vozidla, ujistěte se, že je na vozidle bezpečně zajištěna. K rampě se vždy přibližujte hlavou napřed a buďte
opatrní.
Poznámka: Zkontrolujte, zda je nájezdová rampa
vhodná pro přepravu daného výrobku.
10.4. Přemístění do vozíku a z něj
Sunrise Medical doporučuje, abyste se informovali u profesionálních zdravotníků za účelem pomoci při nácviku techniky čelního nebo bočního přemístění z vozíku nebo na něj
tak, aby co nejlépe vyhovovala Vašim požadavkům a
zamezila Vašemu poranění.
Poznámka: Při přemisťování se ujistěte, že ovladač je
vypnutý, aby nedošlo k nezáměrnému pohybu.
10.5. Sklony: stoupání
Při jízdě vzhůru udržujte vozík v pohybu. Vozík řiďte pohyby
pákového ovladače ze strany na stranu. Pokud jste zastavili
ve svahu, měli byste se rozjíždět pomalu. Na vozíku s pohonem zadních kol se podle potřeby nakloňte dopředu, abyste
tak zamezili tendenci ke zvedání předních kol.
10.6. Sklony: klesání
Na klesajících svazích je důležité, aby vozík nenabral takovou rychlost, která by převyšovala normální úroveň rychlosti
pojezdu. Vlastně je bezpečnější na příkrém klesání dolů
-1
postupovat pomalu (při rychlosti pod 5 km.h ) a zastavit,
pokud vás přepadne nejistota vzhledem k udržení jízdní
stability vozidla. Pokud vozík nabírá rychlost, umístěte
ovladač doprostřed za účelem zpomalení nebo zastavení
dopředného pohybu, poté pomalu znovu vyjeďte a
nepřipusťte zvýšení rychlosti. Výhodou polovodičového
ovladače je logický systém, který pomůže při kompenzaci
jízdy po převýšení nebo do svahu. Jedná se o dodatkový
bezpečnostní prvek Vašeho vozíku. Mimoto můžete ovládat
rychlost vozíku ovladačem rychlosti.
Kdykoli je to možné, odstraňte z vozíku a bezpečně uložte
veškerá přídavná zařízení, například:
Překračovače obrubníků
Berle
Volné polštáře
Stolky
Úpravy nebo náhrady na zajišťovacích bodech vozíku, na
konstrukci a rámu nebo jejich částech se nesmí provádět
bez konzultace s výrobcem. Při nesplnění tohoto požadavku
nelze vozík přepravovat v autě.
Pokud při přepravě vozíku v autě došlo k dopravní nehodě,
je třeba, aby vozík před dalším používáním zkontroloval
autorizovaný prodejce Sunrise Medical.
Je nutno použít pánevní fixační pás i fixační pás pro horní
část trupu k zachycení osoby na vozíku (obrázek 91) pro
omezení možnosti nárazu hlavou nebo hrudníkem do
součástí vozidla.
21
Tento vozík úspěšně absolvoval crash testy. Sunrise
Medical doporučuje při přepravě v autě používat vhodně
umístěnou opěrku hlavy. Velmi vám však doporučujeme,
abyste se při přepravě přesunuli z vozíku na sedadlo
motorového vozidla.
Fixační opory (fixační pásky a pásy) by neměly být použity
nebo by se na ně nemělo spoléhat jako na bezpečnostní
pomůcku v jedoucím vozidle, pokud není výslovně
deklarováno, že splňují požadavky normy ISO 717619:2001 nebo SAE J2249.
Při používání v motorovém vozidle musí být v elektrickém
vozíku nainstalovány utěsněné baterie, z nichž nemůže
vystříknout elektrolyt, například baterie s ‘gelovým
elektrolytem’.
11.2 Pokyny pro připoutání uživatele ve vozíku
Pánevní fixační pás musí být zapnutý dole napříč přes
přední stranu pánve (obrázek 94) tak, aby byl pánevní pás v
preferované oblasti 30 až 75 stupňů vzhledem k vodorovné
rovině (obrázek 92). Strmější (větší) úhel v preferované
oblasti, tzn. blíže k 75 stupňům, avšak nikdy více, je
nežádoucí.
11.3 Crash testy vozíku GROOVE
Představitel vozíků GROOVE byl testován v souladu s
požadavky na dynamické zatížení, specifikovanými v normě
ISO 7176-19:2001 “Prostředky k zajištění mobility opatřené
koly pro použití v motorových vozidlech” s použitím
upínacího 6 bodového pásového zádržného systému Q s
dvojitými pásky vzadu, který splňuje požadavky normy ISO
10542 nebo SAE J2249 a byl použit v souladu s pokyny
výrobce WTORS.
Pro tyto testy byl použit upínací zádržný systém Q. Lze však
použít i jiné zádržné systémy, pokud splňují požadavky
normy ISO 10542 nebo SAE J2249 a jsou použity v souladu
s pokyny výrobce WTORS. Je třeba je také zkontrolovat,
aby bylo zajištěno, že jsou jejich specifikace dostatečné pro
hmotnost vozíku s uživatelem.
11.4 Štítek se symbolem
připoutání a jeho umístění
Štítek znázorněný na obrázku 95 se
používá k označení bodů pro
připoutání na všech modelech vozíků.
Bezpečnostní pás nesmí být oddělen od těla součástmi
nebo díly vozíku, jako jsou područky nebo kola. (Obrázek
93).
Bezpečnostní pás pro zachycení horní části trupu musí být
nasazen přes rameno a napříč hrudníkem, jak je
znázorněno na obrázku. (Obrázek 94).
Bezpečnostní pásy je nutno nastavit co nejtěsněji tak, aby
se uživatel ještě cítil pohodlně.
Bezpečnostní pás nesmí být při použití překroucený.
22
11.5 Umístění štítků se symbolem
pro připoutání na vozík s předním a zadním pohonem
Následné fotografie ukazují umístění štítků pro připoutání
voziků s předním/zadním pohonem.
Jelikož může být tento vozík poháněn jak předním tak i
zadním pohonem, nelze je označit jako přední či zadní.
11.8
Páska pro připoutání vozíku s předním pohonem
11.9
Páska pro připoutání vozíku se zadním pohonem
11.6 Umístění štítků pro připoutání vozíku s pohonem
prostředních kol
11.10 Páska pro připoutání vozíku s pohonem
prostředních kol
11.7
Zajištění vozíku ve vozidle
POZOR! – Kvůli hmotnosti vozíku Groove
musí vždy být na zadní části vozíku, jak je
dole znázorněno, použit dvojitý pás.
Připoutejte vozík se zadními zajištěními co nejblíže v úhlu
45° a zajist ěte ho dle návodu pro použití od výrobce
zádržného systému. Druhé zadní zajištění by mělo být
nasazeno za prvním a vést směrem od vozíku.
Celý sedák s příslušenstvím je nutno vrátit do jeho výchozí
polohy s polohou sedu zcela dole a s opěradlem ve zcela
svislé poloze.
Vždy zkontrolujte, zda není vozík v režimu volnoběhu.
23
12.
Údržba a čištění
Vozík by se měl očistit více než jednou týdně mírně navlhčeným, nikoliv mokrým, hadříkem, a všechny nečistoty nebo
prach, nahromaděné u motorů, by se měly vyfoukat nebo
vytřít.
12.1. Tlak v pneumatikách
Jsou-li na vozíku nasazeny pneumatiky, je důležité pravidelně kontrolovat tlak vzduchu a opotřebení pneumatik.
Správný tlak předních a zadních pneumatik činí nejméně
137 kPa (20 psi, 1,37 bar) a maximální tlak 241 kPa (35 psi,
2,41 bar) (viz bok pneumatik).
Tlak může být různý podle hmotnosti uživatele.
JE DŮLEŽITÉ, aby obě přední kola byla naplněna
stejným tlakem, a stejně tak zadní kola. Nejbezpečnější
naplnění pneumatik vozíku se provede hustilkou, a tlak
je možno zkontrolovat standardním tlakoměrem pro
motorová vozidla.
Neplňte pneumatiky nad rámec maximálně povoleného
tlaku.
12.2. Opotřebení pneumatik
Při prohlížení známek opotřebení na pneumatikách věnujte
pozornost známkám otěru, pořezání a sníženého vzorku
běhounu pneumatik. Pneumatiky je nutno vyměnit, není-li
běhoun patrný po celém povrchu pneumatiky.
12.3. Elektrické přípoje
Při kontrole elektrických přípojů věnujte pozornost přípojkám
baterie, připojení baterie ke zdroji energie a zástrčkám pro
pákový ovladač, řídicí skříňce a ukazatelům.
12.4. Potah/sedačka
Trhliny, promáčknutí, opotřebení nebo uvolnění potahu
zvláště v blízkosti kovu by mohlo působit nepříjemně a
negativně ovlivnit držení těla nebo vést k menšímu pohodlí.
12.5. Autorizovaní servisní technici společnosti
Sunrise Medical
Roční kompletní servisní prohlídku musí provést schválený
servisní technik společnosti Sunrise Medical. Seznam
schválených servisních techniků ve Vaší lokalitě Vám
poskytne Váš autorizovaný prodejce Sunrise Medical.
12.6. Uskladnění
Pokud vozík skladujete po delší dobu (více než jeden týden), proveďte nejprve úplné nabití a poté baterie odpojte
za účelem minimalizace jejich vybití. Vozík nikdy neskladujte na přímém slunci nebo ve vlhkém/venkovním prostředí.
Díly z plastické hmoty a komponenty by mohly vyblednout.
12.7. Údržba vozíku GROOVE a běžné práce
Kompletní prohlídku, bezpečnostní kontrolu a servisní práce
by měl provést autorizovaný dodavatel společnosti Sunrise
Medical, jinak pozbývá záruka platnost!
12.8. Instalace baterie ve vozíku GROOVE
12.8.1. Jak připojit kabely k bateriím
Informace o přístupu k bateriím najdete v díle 9.1 v tomto
návodu.
Červený kabel se vždy připojí ke kladnému pólu (+) jedné
baterie. Černý kabel se vždy připojí k zápornému pólu (-) další
baterie. Jeden ze žlutých kabelů
se připojí k zápornému pólu některé baterie (viz štítek na kabelu)
a další žlutý kabel se připojí ke
kladnému pólu další baterie (viz
štítek na kabelu), čímž jsou obě
baterie propojeny do série s červenými konektory (obr. 74) a
dávají napětí 24V.
Je lepší směřovat kabelové koncovky dovnitř skříně, aby se
předešlo riziku dotyku s vnější skříní.
24
Máte-li nějaké pochybnosti, obraťte se na svého dodavatele
společnosti Sunrise Medical. Další informace najdete v technické příručce.
Díly ve schránce na baterie:
• Podpůrná deska pro ovladač vozíku a elektrické moduly.
• Kuželovitě tvarované koncovky pro baterie s válcovými
koncovkami.
• Dva instalační kabely. Černá deska je vybavena otvory a
je určena k umístění zvláštních ovladačů. Měla by být
umístěna v prostoru mezi dvěma bateriemi a upevněna
dvěma šrouby na každé horní straně.
Baterie s koncovkami, nacházejícími se proti středu desky,
připojte za účelem zamezení kontaktu s ní.
POZOR:
Před připojením koncovek baterií je velmi důležité propojit navzájem dva konektory, které propojují kabely.
Pokud je kabel připojen nesprávně, vytvoří se malá
jiskra, která signalizuje, že něco není v pořádku.
POZOR:
Nejprve se připojí kabely a poté společně konektory,
v případě potíží se instalace vznítí a způsobí velké
poškození baterií.
12.9. Přístup k ovladačům
V případě vozíku GROOVE F/R respektujte “pokyny o přístupu k bateriím" v úseku 9. Takto se umožní také přístup
k ovládacímu modulu motoru (obr. 75) na vozíku GROOVE
F/R.
Za účelem přístupu k ovladači vozíku GROOVE M odstraňte
zadní kryt na základně mezi zadními rejdovacími kolečky
(obr. 76).
Další informace najdete v technické příručce.
12.10. Oprava pneumatiky hnacího kola
Odpáčením odstraňte plastový kryt náboje kola (obr. 77). Kolo demontujte pomocí klíče do vnitřního šestihranu 5 mm na 4 vyčnívajících
hlavách šroubů. Vyčnívající hlavy šroubů přesahují až na zadní část
kola. Příslušné matice Nylok demontujte klíčem 13 mm (obr. 78). Kolo
odstraňte. Při opětovné montáži kola pomocí nových matic Nylok mějte
na paměti následující. Před demontáží vždy vypusťte vzduch
z kola!
Ve znázorněném pořadí je nutno povolit 5 vyčnívajících šroubů věnce.
Pro uvolnění vyčnívajících šroubů použijte klíč na šrou-by s vnitřním
šestihranem 6mm. Vnitřní věnec odstraňte z pneumatiky (obr. 79 a
80).
Od vnějšího ráfku odstraňte pneumatiku a duši. Jemně uchopte duši
pneumatiky hned za ventilkem.
Duši opatrně z pneumatiky vyjměte.
Při opětovné montáži vložte duši do pneumatiky a přitlačte ji na vnější
ráfek tak, aby dřík ventilku lícoval s výřezem v ráfku. Dřík ventilku prostrčte ven. Vnitřní ráfek nasaďte nad pneumatiku, duši a vnější ráfek.
Výřez zarovnejte tak, aby lícoval s dříkem ventilku a srovnejte s výřezem ve vnějším ráfku. Ujistěte se, že patice šroubů jsou na obou ráfcích vyrovnány do řady. Šrouby utáhněte v posloupnosti již dříve znázorněné, přičemž dávejte pozor, abyste nezmáčkli duši. Pomalu
naplňte tlakem uvedeným na pneumatice. Kolo znovu namontujte na
hřídel motoru a šrouby s oválnou hlavou bezpečně utáhněte.
V případě, že je použita plná obruč, se musí kolo vyměnit jako
kompletní celek.
12.13. UPOZORNĚNÍ
V servisní příručce najdete informace o utahovacích momentech.
Nylok – matice s plastovou pojistnou vložkou
12.11. Demontáž řídícího kolečka
Zapamatujte si, který ze dvou otvorů se používá pro montáž řídícího
kolečka. Ujistěte se, že obě řídící kolečka jsou upevněna ve stejné
poloze. V závislosti na typu řídícího kolečka použijte pro demontáž
šroubů nápravy dva klíče na vnitřní šestihrany 6,0 mm, nebo dva klíče
na šrouby 13 mm.
V případě typu šroubu se šestihrannou hlavou demontujte matici
Nylok. Při opětovném utažení vždy použijte novou matici Nylok.
Mezi ložisky kol je vložena distanční podložka. Při utahování šroub nešroubujte až nadoraz. S kolem mírně pohybujte sem a tam, až se
šroub prostrčí.
Vyjměte šroub osy. Řídící kolečko odstraňte.
Pneumatiku vozíku Groove R/F lze demontovat a opravit / vyměnit podle postupu při oddělování ráfku hnacího kola v úseku 12.10.
12.12. Doporučené údržbářské práce
Denní kontroly:
Při vypnutém kontrolním systému zkontrolujte, zda není pákový ovladač ohnutý nebo poškozený, a že se po svém uvolnění vrací do středové polohy. Vyskytuje-li se problém, nepokračujte s bezpečnostními
kontrolami a obraťte se na svého servisního technika.
Týdenní kontroly:
Parkovací brzda:
Tato zkouška by se měla provádět na rovné podlaze a s volným
prostorem nejméně 1 m okolo vozíku. Zapněte kontrolní systém.
Zkontrolujte, zda ukazatel baterií zůstává zapnutý, nebo zda pomalu
bliká, v intervalu jedné vteřiny.
Zatlačte pákový ovladač pomalu dopředu, až uslyšíte činnost parkovací brzdy. Vozík se může začít pohybovat. Pákový ovladač ihned
uvolněte. Během několika málo vteřin musíte slyšet činnost každé
parkovací brzdy. Zkoušku opakujte třikrát, přičemž pákový ovladač
zatlačte pomalu dozadu, doleva a doprava.
Konektory:
Ujistěte se, že všechny konektory jsou bezpečně spojeny navzájem.
Kabely:
Zkontrolujte stav všech kabelů a konektorů z hlediska poškození.
Manžeta pákového ovladače:
Zkontrolujte tenkou pryžovou manžetu nebo botku kolem patice
pákového ovladače z hlediska poškození nebo popraskání. Pouze ji
zkontrolujte vizuálně, s manžetou nemanipulujte.
Připevnění:
Ujistěte se, že všechny komponenty kontrolního systému jsou bezpečně upevněny. Upevňovací šrouby neutahujte nadměrně.
25
13.
Technický popis podle EN 12184 a ISO 7176-15
Výrobce (platí pro Evropu):
Sunrise Medical Ltd UK
Sunrise Business Park High Street
DY8 4PS Wollaston
West Midlands
Velká Británie
Typ: Quickie Groove R
Maximální hmotnost uživatele
(hmotnost zkušební figuríny):
182 kg
Vozík Quickie Groove R vyhovuje následujícím standardům:
a) požadavky a zkušební
metody statické pevnosti,
odolnosti
a
únavové
pevnosti (ISO 7176-8)
b) energetické a ovládací
soustavy pro elektrické vozíky – požadavky a zkušební metody (ISO 717614)
c) klimatické zkoušky podle
ISO 7176-9
d) požadavky na odolnost
proti vznícení podle ISO
7176-16
26
ISO 7176-15
Celková délka (s opěrkou na nohy)
Min.
1185 mm
Max.
1215 mm
Celková šířka
Délka po sklopení
Výška po sklopení
Celková hmotnost (s bateriemi)
Hmotnost nejtěžšího dílu
Statická stabilita při jízdě ze svahu
620 mm
neuvedeno
neuvedeno
24° +
825 mm
neuvedeno
neuvedeno
152 kg
23,5 kg
-
Statická stabilita při jízdě do svahu
10,7°
-
Statická stabilita do boku
19,2°
-
Spotřeba energie (max. dojezd)
-
40 km
-
10°
100 mm
Dynamická stabilita při jízdě do svahu
Překračování překážek (s překračovačem
obrubníků)
Maximální dopředná rychlost
Minimální brzdná dráha při max. rychlosti
Úhel roviny sedačky
Použitelná hloubka sedu
Použitelná šířka sedačky
Výška povrchu sedačky na přední hraně
Úhel sklonu zádové opěrky
Výška zádové opěrky
Vzdálenost stupačky od sedačky
Úhel nohy vůči povrchu sedačky
Vzdálenost loketní opěrky od sedačky
Přední poloha konstrukce loketní opěrky
Průměr obruče
6 km.h-1
0°
305 mm
305 mm
438 mm
-3°
350 mm
340 mm
90°
203 mm
49 mm
neuvedeno
Vodorovné umístění osy
neuvedeno
Minimální poloměr zatáčení
Hmotnost zkušební figuríny
EN 12184
Maximální výška obrubníku
1.000 mm
–
Min.
50 mm
Maximální výška překážky
–
Prostor pro otáčení
Síla vyvinutá při ovládání rychlosti
Síla vyvinutá při ovládání směru
Rozsah tlakového spínače
–
–
–
- 6,9 kPa
Síla vyvinutá při stlačení tlačítek (výdech)
Síla vyvinutá při stlačení tlačítek (nádech)
Rozklad tlaku
Velikost tlakové koncovky (vnější průměr)
neuvedeno
neuvedeno
0,1
0,15"
Poznámky
S namontovaným prodloužením o
50 mm
Bez světel a se světly
Nesklápěcí vozík
Nesklápěcí vozík
Konfigurace nejtěžšího vozíku
Nejtěžší oddělitelný díl
Náklon 0°/sklopení 0° a max.
výška sedu
Náklon 9°/sklopení 12° a max.
výška sedu
Náklon 0°/sklopení 0° a max.
výška sedu
v závislosti na terénu, rychlosti a
hmotnosti uživatele
137 kg (75 mm @ 182 kg)
13 km.h-1
Podle programování
9°
558 mm
609 mm
490 mm
12°
mechanicky
700 mm
540 mm
70°
316 mm
249 mm
neuvedeno Nejedná se o vozík pro manuální
pohyb
neuvedeno Nejedná se o vozík pro manuální
pohyb
v závislosti na opěrce na nohy
182 kg
Max.
Poznámky
<50 mm pouze se zařízením na
75 mm
zdolávání obrubníků
<50 mm pouze se zařízením na
100 mm
zdolávání obrubníků
1.400 mm
1,8 N
1,5 N
Vzhledem k povětrnostním
+ 6,9 kPa
podmínkám (-1,0 až +1,0 PSI)
neuvedeno programovatelné
neuvedeno programovatelné
Typ: Quickie Groove M
Maximální hmotnost uživatele
(hmotnost zkušební figuríny):
182 kg
Vozík Quickie Groove M vyhovuje následujícím standardům:
a) požadavky a zkušební
metody statické pevnosti,
odolnosti
a
únavové
pevnosti (ISO 7176-8)
b) energetické a ovládací
soustavy pro elektrické
vozíky – požadavky a
zkušební metody (ISO
7176-14)
c) klimatické zkoušky podle
ISO 7176-9
d) požadavky na odolnost
proti vznícení podle ISO
7176-16
ISO 7176-15
Celková délka (s opěrkou na nohy)
Celková šířka
Délka po sklopení
Výška po sklopení
Celková hmotnost (s bateriemi)
Hmotnost nejtěžšího dílu
Statická stabilita při jízdě ze svahu
Statická stabilita při jízdě do svahu
Statická stabilita do boku
Spotřeba energie (max. dojezd)
Min.
1.070 mm
622 mm
neuvedeno
neuvedeno
130 kg
17,2 kg
10°
6,5°
19°
-
Max.
1.100 mm
838 mm
neuvedeno
neuvedeno
197 kg
23,6 kg
> 25°
> 25°
21°
40 km
Dynamická stabilita při jízdě do svahu
Překračování překážek (s překračovačem
obrubníků)
Maximální dopředná rychlost
Minimální brzdná dráha při max. rychlosti
Úhel roviny sedačky
Použitelná hloubka sedu
Použitelná šířka sedačky
Výška povrchu sedačky na přední hraně
Úhel sklonu zádové opěrky
Výška zádové opěrky
Vzdálenost stupačky od sedačky
Úhel nohy vůči povrchu sedačky
Vzdálenost loketní opěrky od sedačky
Přední poloha konstrukce loketní opěrky
Průměr obruče
6°
-
10°
100 mm
Vodorovné umístění osy
neuvedeno
Minimální poloměr zatáčení
Hmotnost zkušební figuríny
EN 12184
Maximální výška obrubníku
Maximální výška překážky
Prostor pro otáčení
Síla vyvinutá při ovládání rychlosti
Síla vyvinutá při ovládání směru
Rozsah tlakového spínače
495 mm
–
Min.
–
–
–
–
–
-6.9 kPa
Síla vyvinutá při stlačení tlačítek (výdech)
Síla vyvinutá při stlačení tlačítek (nádech)
Rozklad tlaku
Velikost tlakové koncovky (vnější průměr)
neuvedeno
neuvedeno
0.1
3,81 mm
-1
6 km.h
0°
305 mm
305 mm
420 mm
-3°
350 mm
340 mm
90°
203 mm
49 mm
neuvedeno
Poznámky
Nesklopný
Nesklopný
(baterie)
v závislosti na terénu, rychlosti a
hmotnosti uživatele
137 kg (75 mm @ 182 kg)
-1
13 km.h
950 mm
Podle programování
9°
558 mm
609 mm
480 mm
12°
mechanicky
700 mm
540 mm
70°
316 mm
249 mm
neuvedeno Nejedná se o vozík pro manuální
pohyb
neuvedeno Nejedná se o vozík pro manuální
pohyb
635 mm
182 kg
Max.
Poznámky
60 mm
100 mm
1.100 mm v závislosti na opěrce na nohy
1,5 N
1,5 N
+6.9 kPa
Vzhledem k povětrnostním
podmínkám (-1.0 až +1.0 PSI)
neuvedeno programovatelné
neuvedeno programovatelné
27
Typ: Quickie Groove F
Maximální hmotnost uživatele
(hmotnost zkušební figuríny):
182 kg
Vozík Quickie Groove F vyhovuje následujícím standardům:
a) požadavky a zkušební metody statické pevnosti,
odolnosti
a
únavové
pevnosti (ISO 7176-8)
b) energetické a ovládací
soustavy pro elektrické
vozíky – požadavky a zkušební metody (ISO 717614)
c) klimatické zkoušky podle
ISO 7176-9
d) požadavky na odolnost
proti vznícení podle ISO
7176-16
28
ISO 7176-15
Celková délka (s opěrkou na nohy)
Min.
1.185 mm
Celková šířka
Délka po sklopení
Výška po sklopení
Celková hmotnost (s bateriemi)
Hmotnost nejtěžšího dílu
Statická stabilita při jízdě ze svahu
620 mm
neuvedeno
neuvedeno
15°
Statická stabilita při jízdě do svahu
22,7°
Statická stabilita do boku
16,4°
Spotřeba energie (max. dojezd)
-
Dynamická stabilita při jízdě do svahu
Překračování překážek (s překračovačem
obrubníků)
Maximální dopředná rychlost
Minimální brzdná dráha při max. rychlosti
Úhel roviny sedačky
Použitelná hloubka sedu
Použitelná šířka sedačky
Výška povrchu sedačky na přední hraně
Úhel sklonu zádové opěrky
Výška zádové opěrky
Vzdálenost stupačky od sedačky
Úhel nohy vůči povrchu sedačky
Vzdálenost loketní opěrky od sedačky
Přední poloha konstrukce loketní opěrky
Průměr obruče
-
Vodorovné umístění osy
neuvedeno
Minimální poloměr zatáčení
Hmotnost zkušební figuríny
EN 12184
Maximální výška obrubníku
Maximální výška překážky
Prostor pro otáčení
Síla vyvinutá při ovládání rychlosti
Síla vyvinutá při ovládání směru
Rozsah tlakového spínače
700 mm
–
Min.
–
–
–
–
–
- 6,9 kPa
Síla vyvinutá při stlačení tlačítek (výdech)
Síla vyvinutá při stlačení tlačítek (nádech)
Rozklad tlaku
Velikost tlakové koncovky (vnější průměr)
neuvedeno
neuvedeno
0,1
3,81 mm
6 km.h-1
0°
305 mm
305 mm
438 mm
-3°
350 mm
340 mm
90°
203 mm
49 mm
neuvedeno
Max.
1.215 mm
Poznámky
S namontovaným prodloužením o
50 mm
825 mm
Bez světel a se světly
neuvedeno Nesklápěcí vozík
neuvedeno Nesklápěcí vozík
155,5 kg
23,5 kg
Nejtěžší oddělitelný díl
Náklon 3°/sklopení 3° a max. výška
sedu
Náklon 9°/sklopení 12° a max.
výška sedu
Náklon 9°/sklopení 12° a max.
výška sedu
v závislosti na terénu, rychlosti a
40 km
hmotnosti uživatele
6°
100 mm
137 kg (75 mm @ 182 kg)
10 km.h-1
Podle programování
9°
558 mm
609 mm
490 mm
Při úhlu sedačky 0°
12°
mechanicky
700 mm
540 mm
70°
316 mm
249 mm
neuvedeno Nejedná se o vozík pro manuální
pohyb
neuvedeno Nejedná se o vozík pro manuální
pohyb
182 kg
Max.
Poznámky
75 mm
100 mm
1.400 mm v závislosti na opěrce na nohy
1,8 N
1,5 N
+ 6,9 kPa Vzhledem k povětrnostním
podmínkám (-1,0 až +1,0 PSI)
neuvedeno programovatelné
neuvedeno programovatelné
14.
Historie servisních prací
Tato kapitola Vám slouží jako pomůcka pro záznamy o jakékoliv servisní práci a opravách provedených na vozíku. Pokud byste se
rozhodli, vozík v budoucnu prodat nebo vyměnit, pak se Vám tato historie bude hodit. Váš servisní technik bude moci rovněž
čerpat ze zaznamenaných záznamů, a tento návod k používání by měl být k vozíku při provádění servisních nebo opravárenských
prací přiložen. Servisní technik vyplní tuto část a návod k používání Vám vrátí. Váš vozík byl vyroben společností Sunrise Medical
ve West Midlands. S více než 30-letou zkušeností je naše společnost jednou z nejzavedenějších výrobců mobilních zařízení ve
Velké Británii. Všechny naše skútry, vozíky a elektrické vozíky jsou podrobeny přísným zkouškám, aby se prokázalo, že splňují
naše požadavky na pohodlí, bezpečnost a odolnost.
Náš úspěch je založen na přísné tradici jakosti, odpovídající hodnoty za peníze kupujícího a opravdovou péčí o naše zákazníky.
Naší chloubou je nejen navrhování a konstru-ování novátorských výrobků, ale také závazek poskytování vynikajícího prodejního i
poprodejního servisu pro zákaz-níky.
14.1 Likvidace
Výše uvedený symbol znamená, že v souvislosti s místními zákony a předpisy by se Váš výrobek měl likvidovat odděleně od
odpadu z domácnosti. Pokud tento výrobek dosáhne konce své životnosti, zaneste jej na sběrné středisko, určené místními úřady.
Oddělený sběr a recyklace Vašeho výrobku v okamžiku likvidace napomůže chránit přírodní zdroje a zajistí, že jsou recyklovány
způsobem chránícím životní prostředí.
Před přípravou likvidace výrobku
zkontrolujte, zda jste jeho právoplatný
majitel v souladu s výše uvedenými
doporučení-m.Typ
Rok
1
2
3
4
Datum
Ovladač
Tlačítko
ZAP/VYP
Zástrčka
výstupu
Pákový ovladač
Brzdy
Programovatelná konfigurace
Baterie
Úroveň
Přípoje
Zkouška
vybíjení
Kola
Opotřebení
Tlak
Ložiska
Matice kol
Motory
Kabeláž
Přípoje
Hlučnost
Brzdy
Kartáče
Výrobní číslo
Rok
Datum
Podvozek
Stav
1
2
3
4
Řízení
Potah
Sedačka
Zádová opěrka
Loketní opěrky
Elektrická soustava
Stav vodičů
Přípoje
Zkušební běh
Vpřed
Vzad
Nouzové zastavení
Zatáčení vlevo
Zatáčení vpravo
Jízda po svahu
nahoru/dolů
Přes překážky
Parkovací brzda
POZNÁMKA: Pro servisní práce a opravy
používejte pouze originální náhradní díly firmy
Sunrise Medical.
29
Schéma zapojení baterie vozíku GROOVE
Zástrčka nabíječky:
Pin 1: Kladný pól baterie
Pin 2: Záporný pól baterie
Pin 3: Blokování
Ovladač Delphi
Tlačítko
zap/vyp
Tlačítko
zap/vyp
Ukazatel směru doprava
Ukazatel směru doleva
Tlačítko profilů
Klakson
Profily
Tlačítko profilů
Profily
Klakson
Výstražná
světla
Pákový
ovladač
Osvětlení
Pákový
ovladač
Klakson
Ukazatel směru
Výstražná světla
Tlačítko pro snížení rychlosti
Tlačítko
zap/vyp
Tlačítko profilů
Ukazatel směru
Osvětlení
Tlačítko pro zvýšení rychlosti
Pákový
ovladač
30

Podobné dokumenty