ARBES myTrader MODERNÍ INTUITIVNÍ

Komentáře

Transkript

ARBES myTrader MODERNÍ INTUITIVNÍ
ARBES myTrader MODERNÍ INTUITIVNÍ
OBCHODNÍ PLATFORMA určená pro profesionální i začínající investory
www.arbes.com
www.arbes.com
ARBES myTrader
MODERNÍ ON-LINE OBCHODNÍ
PLATFORMA TŘETÍ GENERACE PRO OBCHODOVÁNÍ NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH
Moderní intuitivní obchodní platforma ARBES myTrader je již třetí generací aplikace pro on-line obchodování na kapitálových trzích. Aplikace je navržena tak, aby byla široce konfigurovatelná a umožňovala snadné ovládání pro všechny
druhy investorů – od začínajících až po profesionální. Pro jednu skupinu uživatelů je možné aplikaci nakonfigurovat tak, aby byla jednoduchá a přehledná a obsahovala jen nejnutnější nástroje pro obchodování. Na druhou stranu, pro pokročilé uživatele je možné nakonfigurovat aplikaci tak, aby obsahovala nejrůznější profesionální nástroje
(One-click Trading, apod.), a splňovala tak nároky na moderní profesionální obchodní platformy. Aplikace klade důraz
na intuitivní ovládání a moderní design, takže i pokročilé funkce pro profesionální investory jsou snadno ovladatelné
a pochopitelné i pro začínající investory.
VÝHODY SYSTÉMU ARBES myTrader
• Široká škála pracovních ploch jak pro občasné investory, tak i pro
obchodníky uzavírající desítky obchodů denně na základě různých strategií.
• Interaktivní úprava pracovních ploch dle individuálních potřeb
pomocí technologie Drag & Drop.
• Široká škála specializovaných grafů umožňujících analýzy tržních
dat, technických indikátorů a anotací.
• Tržní data od agenturních poskytovatelů zajišťující real-time data
z trhů z celého světa.
• Přístup k real-time zprávám z trhu od více jak 30 poskytovatelů.
• Aktuální fundamentální data od agenturních poskytovatelů dat.
• On-line přehledy stavu portfolia, pokynů a obchodů.
• Rychlé zadávání pokynů z různých míst aplikace včetně
pokročilých funkcí One-click trading.
• Okamžitá upozornění v případě změny stavu pokynu.
• Podpora práce s virtuálními finančními prostředky pro simulované obchodování a investiční soutěže.
• Anglická a česká jazykové verze.
• Moderní design s důrazem na intuitivnost a uživatelskou přívětivost.
• Vysoká úroveň zabezpečení založená na moderních technologiích a bezpečnostních standardech.
• Platformová nezávislost umožňující obchodování na kterémkoliv operačním systému či zařízení, jakémkoli zařízení, kdekoliv na
světě.
ARBES myTrader
ZPŮSOBY ŘEŠENÍ
ARBES myTrader je modulární řešení, které umožňuje implementovat jen ty části systému (moduly), které obchodník
s cennými papíry potřebuje. Díky modulárnímu konceptu je možné jednoduše přizpůsobit systém individuálním požadavkům. Systém se skládá ze čtyř hlavních modulů (Data Provider Interface, Order Management Systém, Webový
klient, Aplikační server).
• Data Provider Interface – rozhraní přijímající tržní data od
agenturních poskytovatelů dat jako je například SIX Financial
Information.
• Order Management System – rozhraní na jednotlivé trhy
nebo agentury umožňující komunikaci přímo s danými trhy,
jako jsou například (Prague Stock Exchange, Warsaw Stock
Exchange a další).
• Aplikační server – výkonný aplikační server, který slouží pro
výpočty, vyhodnocování dat a správu systému.
ARBES myTrader je nezávislý na backoffice systému. Aplikaci lze
napojit na různé obchodní systémy. V základní verzi je systém
napojený na ARBES TOPAS, se kterým tvoří komplexní řešení pro
moderní elektronické obchodování na kapitálových trzích.
• Webový klient – aplikace obsahující pokročilé nástroje
zadávání obchodů, analýzy a správu účtu.
Data Providers
SIX Financial
Information
ARBES
myTrader WEB
Client
Bloomberg
Data Provider Interface
Reuters
ARBES
myTrader
Aplikační server
XETRA
BACK OFFICE
SYSTÉM
(např. ARBES
TOPAS)
Markets
PSE
BSE
OMS
WSE
Agencies
Marco Polo
Řešení ARBES myTrader
Pinnacle
Bloomberg
Reuters
BSSE
ARBES myTrader
UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ
Nastavení pracovních ploch
• Předdefinované pracovní plochy – aplikace umožňuje předpřipravit pracovní plochy pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů.
• Pracovní plochy je možné nově zakládat, upravovat jejich strukturu dle individuálních potřeb uživatelů za pomoci interaktivního systému nápověd pomocí technologie Drag & Drop.
• Propojování analytických komponent cenných papírů na pracovních plochách pomocí barev – při konfiguraci pracovních ploch je
možné vytvořit vzájemné vazby mezi analytickými komponentami označením shodnými barvami. Tento jednoduchý a rychlý způsob umožní při změně cenného papíru v jedné komponentě promítnou tuto změnu do všech dalších propojených
komponent.
• Konfigurace zobrazovaných atributů – aplikace umožňuje
u všech přehledů vybírat zobrazované atributy pomocí technologie Drag & Drop ze široké škály dat a nastavit řazení zobrazovaných záznamů (např. Portfolio, Pokyny, …).
• Automatická aktualizace – všechny komponenty na pracovních
plochách jsou on-line aktualizovány včetně hodnot portfolia, což
poskytuje komplexní a ucelený podklad pro rozhodnutí o podání
pokynu (na což může stačit i jediné kliknutí na tlačítko myši).
ARBES myTrader – Tvorba vlastní pracovní plochy
Streaming tržních dat
• Real-time streaming tržní data – aplikace poskytuje real-time
data z trhů z celého světa od agenturního poskytovatele dat
– Six Financial Information.
• Seznamy sledovaných cenných papírů – aplikace umožňuje
vytvořit individuální seznamy sledovaných cenných papírů.
• Předdefinované seznamy sledovaných CP – pro různé skupiny
uživatelů je možné předdefinovat seznamy sledovaných cenných papírů.
• Rychlé vyhledávání cenných papírů – za pomoci rychlého vyhledávání je možné okamžitě přidat nové cenné papíry do
vybraného seznamu. K dispozici je také komplexní vyhledávání, které umožňuje filtrovat cenné papíry pomocí více jak
deseti atributů.
ARBES myTrader – Seznam sledovaných cenných papírů
ARBES myTrader
ANALYTICKÉ NÁSTROJE
Analýza cenných papírů
Řízení rizik
• Technická analýza a fundamentální analýza – aplikace nabízí
nástroje pro různé typy analýz cenných papírů.
• Přehledná správa otevřených pozic – přehled všech otevřených
pozic s možností rychlých akcí na uzavření pozice; grafické zobrazení struktury portfolia a jeho procentuální skladby.
• Interaktivní grafy posouvají obchodování a technickou analýzu
na vyšší úroveň. Grafy umožňují:
– výběr typu grafu (Candel stick, OHLC, Line, Area apod.);
– přidávání počítaných technických indikátorů (RSI, MACD,
BB a další) včetně možnosti uživatelského nastavování jejich parametrů;
– zobrazení historických tržních dat – ke zpětné analýze dat
je možné využít historická data v různých délkách a intervalech (on-line za několik hodin, 5 min, 15 min, 30 min, 1 hod,
1, den, 1 týden, 1 měsíc za desítky let);
– zobrazování alertů realizovaných obchodů, vypočtených
indikátorů apod.;
– nástroje pro anotace – značení trendů, pásem nebo bodů
zájmu apod.
• Přehled peněžních zůstatků v jednotlivých měnách.
• Real-time monitoring – v reálném čase systém zobrazuje aktuální stav účtu klienta. Systém zobrazuje:
– přehled nerealizovaných zisků a ztrát na otevřených pozicích;
– přehled výkonnosti na uzavřených i otevřených pozicích.
• Zprávy z trhu – aplikace získává zprávy z více než 30 různých zdrojů od agenturního poskytovatele dat: SIX Fincancial Information.
• Fundamentální data – aplikace poskytuje strukturované sady
fundamentální data od agenturního poskytovatele dat.
ARBES myTrader – Pokročilé interaktivní grafy s technickými indikátory
ARBES myTrader
POUŽITÍ SYSTÉMU
Zadávání pokynů
• Aktivní zadávání nového pokynu – pro nákup nebo prodej různých druhů cenných papírů nebo podpora pro měnovou konverzi podle kontextu z různých míst aplikace.
• Pokročilé zadávání pokynů – pro profesionální uživatele lze povolit pokročilé funkce jako například One-click Trading, klávesové zkratky apod.
• Podpora pokročilých typů pokynů jako například Stop Limit apod.
• Podpora pákových obchodů ve formě Short a Margin obchodů.
ARBES myTrader – Nový nákupní pokyn
Správa účtu
• Rychlé real-time přehledy – přehled a správa účtu na jednom
místě. Pro každý účet jsou k dispozici přehledy Portfolio, Pokyny, Obchody, Peněžní toky.
• Sumář portfolia – real-time informace o stavu účtu včetně stavu
peněžních prostředků nebo povoleného marginu. Sumář také
obsahuje real-time zobrazení realizovaných i nerealizovaných
zisků a ztrát za účet.
ARBES myTrader
• Export dat – data lze exportovat ze zobrazených přehledů do
CSV souborů.
• Správa a převody peněz – aplikace poskytuje informaci o aktuálním stavu peněz v různých měnách. Rychlý a jednoduchý
způsob převodu peněz mezi měnami.
POUŽITÍ APLIKACE
Aplikace slouží k simulaci nebo k reálnému obchodování na kapitálových trzích. ARBES myTrader je tak určen pro všechny subjekty
účastnící se investování a on-line obchodování a může být provozován v těchto režimech:
• Profesionální obchodní systém pro „heavy trading“ – na základě krátkodobých technických analýz.
• Demo aplikace – umožňuje simulaci tržních dat a obchodování
pro prezentaci systému novým klientům
• Investiční nástroj pro „retail investment“ – na základě řady detailních dlouhodobých investičních analýz.
• Investiční hra s tržními daty – simulující obchody pro motivaci
nových klientů.
• Aplikační terminál pro Investiční zprostředkovatelé – zobrazující
data o portfoliích klientů s možností zadávání jejich pokynů.
Aplikace může být pro konkrétní nasazení do grafického stylu provozovatele upravena a napojena na jeho obchodní systém.
ARBES myTrader
POPIS TECHNOLOGIÍ A ARCHITEKTURY
ARBES myTrader je postaven na vlastním ARBES Java Script Frameworku založeném na kombinaci několika předních
technologií: Google Closure, Este.js, BootStrap a React.js. Aplikace je určena nejen pro desktopy a notebooky, ale
také pro další přenosná zařízení, jako jsou například tablety, nezávisle na provozované platformě (Mac OS X/iOS,
Android, Windows/Windows Phone).
Aplikace je optimalizována pro všechny moderní webové prohlížeče:
• Internet Explorer 10
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
&
•Opera
• Safari
Pro zobrazování grafů a map jsou využity komponenty High Charts a JSVectorMap.
Uživatelské rozhraní je stylováno pomocí šablony BootStrap – SmartAdmin.
Aplikační server
Nezávislost aplikace
Serverová část je řešena pomocí technologie JAVA s Frameworkem Spring. Tato technologie zajišťuje stabilní, bezpečné a robustní serverové řešení s ověřeným aplikačním serverem Glass
Fish.
Aplikaci ARBES myTrader je postavená tak, aby ji bylo možné napojit pomocí webových služeb na jakéhokoli provozovatele softwaru a jakýkoli obchodní systém. V základu je aplikace napojena
na obchodní systém ARBES TOPAS.
ORACLE Databáze
Design aplikace
Aplikace ukládá data do databáze ORACLE verze 12, která slouží
jak pro ukládání dat, tak pro zpracovávání aplikačních operací
v případě simulovaného obchodování (výpočty marginů, ocenění, simulovaného obchodování apod.)
Uživatelské prostředí aplikace ARBES myTrader je postavené na
Frameworku Bootstrap, který umožňuje rychlou změnu designu
aplikace.
Správa uživatelů
Aplikace ARBES myTrader disponuje vlastním řešením pro správu uživatelů: „ARBES Proxy Setup“ – ověřeným po řadu let u stávajících řešení společnosti ARBES Technologies.
ARBES myTrader PŘIHLAŠOVACÍ OBRAZOVKA
Praha
ARBES Technologies, s. r. o.
Štefánikova 32, 150 00 Praha 5
Česká republika
Tel.: + 420 241 010 111
Fax: + 420 241 010 165
E-mail: [email protected]
www.arbes.com
Brno
ARBES Technologies, s. r. o.
Údolní 18, 602 00 Brno
Česká republika
Tel.: + 420 542 221 071
Fax: + 420 542 210 031
E-mail: [email protected]
Bratislava
ARBES, s. r. o.
Bajkalská 5, 831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 244 632 618
Fax: + 421 244 460 237
E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Datasheet SmartStock.WMS

Datasheet SmartStock.WMS Systému byl vyvinut s použitím technologie Microsoft. NET, což umožňuje velmi flexibilní integraci do každého IS nezávisle na použité platformě a typu ERP. Pro funkci systému je nutno zajistit obou...

Více

Přehled míst obchodování společnosti ING Wholesale

Přehled míst obchodování společnosti ING Wholesale Vezměte, prosím, na vědomí, že tento seznam míst obchodování není úplným

Více

Agenturní zaměstnávání: mýty a skutečnost

Agenturní zaměstnávání: mýty a skutečnost odpovídá jejím momentálním potřebám – a tak snižovat náklady. O peníze jde samozřejmě „až“ na prvním místě, rozhodně by však nízká cena za tyto služby neměla být jediným kritériem při výběru dodava...

Více

od Admiral Markets

od Admiral Markets Vycházejí z ceny a aktuální situace na trhu Prvotně se používaly na odhad ceny na trhu s rýží Pohled do psychologie grafů a chování účastníků Zobrazení ceny probíhalo nejprve pomocí obrázků Nyní zo...

Více

prezentace zde - Vysoká škola ekonomická v Praze

prezentace zde - Vysoká škola ekonomická v Praze OBCHODNI PLATFORMA – OBECNÉ POŽADAVKY

Více

here in PDF (2 pages)

here in PDF (2 pages) slovo uvedeno není, obdržíte, v případě objednávky, nový exemplář. U každé položky uvádíme v posledním (šedém) sloupci informaci o možné slevě v případě volby nákupu použitého titulu. V některých p...

Více

Intradenní obchodování s Interactive Brokers

Intradenní obchodování s Interactive Brokers každoročním pokrokem. Služby společnosti se rozšiřují a technická řešení nabízená společností IB procházejí až neuvěřitelným vývojem každý rok. Není to ještě tak dávno, co IB platforma ještě neuměl...

Více

2. Co to vlastně je Forex

2. Co to vlastně je Forex prostředí, kde brokeři mnohdy nenápadně obírají své klienty a celková neznalost trhu včetně jeho zákonitostí je pro obchodní účet téměř vždy smrtící. Proto existuje tato internetová kniha, která zd...

Více