Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Gemeine Esche (Fraxinus

Komentáře

Transkript

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) Gemeine Esche (Fraxinus
PDF Compressor Pro
Jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior)
Habitus: vysoký, dekorativní strom (až 40 m). Koruna otevřená, klenutá okrouhlá až nepravidelná.
Gemeine Esche
(Fraxinus excelsior)
Gestalt: der hohe dekorative Baum (bis 40 m). Die
Krone geöffnet, gewölbt, rundlich bis unregelmäßig.
Pupeny a listy: pupeny vstřícné, tmavé barvy. Dvojice postranních (mimo hlavního) je zálohou při poškození hlavního. Listy vstřícné, lichozpeřené. Větší
počet lístků, podlouhle oválných se zubatým okrajem.
Knospen und Blätter: Knospen gegeneinander versetzt, dunkelfarbig. Ein Paar Seitenknospen (außer
der Hauptknospe) dient als eine Reserve bei der Beschädigung der Hauptknospe. Blätter sind gegenständig, geiedert. Größere Menge der Blättchen, sie
sind länglich oval und am Rande spitzig.
Květy a plody: květy jsou nenápadné jedno i dvoudomé. Plodem je křídlatá nážka.
Blüten und Früchte: Blüten sind unauffälig, einund zweihäusig. Die Frucht ist gelügelte Nussfrucht.
Výskyt: po celé Evropě, je i hojně vysazován. Rostou v lužních lesích, má rád vlhčí půdy.
Verbreitung und Standort: in ganzem Europa, auch
häuig geplanzt. Bäume wachsen in den Auwälder,
in den feuchten Böden.
Význam: okrasný strom.
Další druhy: J. úzkolistý (F. angustifolia),
J. zimnář (F. ornus)
Bedeutung: der dekorative Baum.
Weitere Sorten: Die Schmalblättrige Esche
(F. angustifolia),
Die Manna-Esche (F. ornus)
ZELENÝ MOST Okrouhlá - Reichenbach
Číslo projektu: Cíl 3 ČR - Sasko: Ziel 3/C/3.1.00/09.000181 (100054643),
který byl inancován z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Podobné dokumenty

Lípa srdčitá (Tilia cordata) Winter

Lípa srdčitá (Tilia cordata) Winter Blüten und Früchte: Blüten haben wechselständigen einfachen Blütestand (5 – 7), Farbe gelbweiß. Zum Blütenstand kommt noch ein häutiger langer Deckblatt vor. Die gabelförmigen Blütenstände sind auf...

Více