Číslo - ODS Praha 1

Komentáře

Transkript

Číslo - ODS Praha 1
Jednicka
Pracujeme pro vás
Oblastní sdružení ODS Praha 1
www.odspraha1.cz • č. 6 • červenec 2012
Segway na
ODS podporuje
chodníky nepatří zachování NNF
Segway je dvoukolový dopravní prostředek
vynalezený americkým podnikatelem D.
Kamenem. Na chodník ale nepatří. Přesto
se však v centru města objevuje.
Strana 4
Nemocnice Na Františku žije. I přes rušení
oddělení i celých nemocnic, které plánuje
ministr Leoš Heger, se s Nemocnicí Na
Františku i nadále ve zdravotnictví počítá.
Strana 6
Pražská ZOO patří
k nejlepším na světě
Kam na výlet? Zoologická zahrada Praha patří
mezi nejprestižnější zoo na světě. Lákadlem
letošního léta jsou sloni. Přinášíme rozhovor
s ředitelem Miroslavem Bobkem. Strana 10
Kandidát do Senátu Tomáš Töpfer
Vystudoval
konzervatoř
v Brně a DAMU v Praze.
Jako herec účinkoval v divadlech v Ostravě, Ústí nad
Labem a v Šumperku. V letech 1988 – 1998 hrál ve Vinohradském divadle. V roce
1998 založil Nadaci Fidlovačka a vzkřísil Divadlo
Na Fidlovačce, kde působil
jako ředitel, herec i režisér.
Na jaře 2012 vyhrál konkurs
a stal se ředitelem Divadla
Na Vinohradech.
Jako nezávislý kandidát
za ODS byl v roce 2006 senátorem za volební obvod
Praha 4. V letošním roce se
rozhodl kandidovat do Senátu znovu.
Rozhovor čtete na str. 9
Foto Petr Našic
Tomáš Töpfer patří mezi
nejoblíbenější herce.
Osudovou se mu stala
zejména role četnického
strážmistra Arazíma
v televizním cyklu Četnické humoresky.
Poslední doutník
Tomáše Töpfera
Letní rozjímání trochu jinak — kardinál Duka u hrobu obětí komunismu
Léto je většinou spojeno
s těšením se na prázdniny
a dovolené. Představa
zastavení se po půlročním
běhu za různými povinnostmi, po stresech při nestíhání
pracovních a všelijakých
jiných termínů a neodkladných záležitostí, nepochybně v každém jedinci vzbudí
touhu po nicnedělání a vypnutí té části mozkových
spojů, která nás podvědomě
nutí neustále přemýšlet
a vyvíjet aktivitu.
Léto je většinou spojeno
s příjemným časem strá-
veným u každého jinak –
s dětmi, u moře, na chalupě,
na horách, rozmanitým
sportováním, či jen prostým
„povalováním“ se tam, kde
je povalujícímu se příjemno.
K létu ale patří i rozjímání
jiného druhu. Nelze zastavit
a vytěsnit myšlenky, které
nás trápí. Jsou neodbytné
a tak či onak stejně vyplavou ven.
Připomněla jsem si například, že podle § 2 zákona
o protikomunistickém odboji
(III. odboj) je doba nesvo-
body definována jako úsek
československých dějin
od 25. února 1948 do 17.
listopadu 1989. Parlament
sice v preambuli vyjádřil úctu
a vděk ženám a mužům,
kteří aktivně bránili hodnoty
demokracie a svobody,
v praxi ale stále těmto hrdinům mnoho dlužíme.
Známý je případ Marie
Rechcíglové, kdy soud potvrdil trest bývalé mlynářce,
které komunisté nejprve
znárodnili (ukradli) rodinný
mlýn v Chocnějovicích a pak
ji v roce 1960 odsoudili na 7
let za to, že si vzala trochu
krmení pro kozu a prase.
Škoda byla vypočtena podle
toho, kolik průměrně koza
a prase sežere. Když se
paní Rechcíglová dozvěděla, že půjde před soud,
chtěla obměkčit prokurátora
a poslala mu dvě zabitá
kuřata. Tak ji odsoudili ještě
za úplatkářství. Dnes již paní
Rechcíglová nežije, ale její
syn, žijící v Americe, usiluje
o její rehabilitaci. Marně.
Duch komunistického bezpráví v českém soudnictví,
zdá se, i nadále přežívá.
Pokračování na str. 3
1
MAGAZÍN ODS PRAHY 1
Editorial
Vážení čtenáři,
máme za sebou rušného půl
roku Léta Páně 2012. Nebyl to
půl rok nijak poklidný, naopak.
Poslaneckou sněmovnou otřásaly skandály a trestní stíhání
poslanců Bárty (VV), Škárky
(dnes nezařazený), Ratha (dnes
nezařazený). A to je před námi
ještě případ poslankyně Kočí
(dnes nezařazená), která může
být stíhaná za podvod, a konečně i místopředsedkyně sněmovny Vlasty Parkanové (TOP
09), které policie klade za vinu
předražený nákup španělských
letounů CASA.
Takže na nějaké poklidné
léto to nijak nevypadá.
Komunisté se tiše radují a za
souhlasu místopředsedy ČSSD
Jiřího Dienstbiera ml. už natahují svůj pařát do vládní sféry.
V demokratických zemích se
většinou komunistům, kteří se
plíživě do vlády vetřou, přidělují ministerstva „menšího“
významu, třeba kultury. Bude
jím na podzim letošního roku
známý kulturtrégr Miroslav
Grebeníček, nebo se jí stane
Gottwaldova
obdivovatelka
stalinistka Semelová? Strašidelná představa.
Na Jakuba 22. července pranostika říká „kolik mračen na
Jakuba, tolik v zimě sněhu“.
Dovolím si to poupravit „kolik
komunistů ve vládě, tolik mrazu z východu.“
O prázdninách byste se mohli jet podívat třeba do Řecka,
abyste zjistili, jak dobře si Řekové žijí. Jistě si přitom vzpomenete na známou průpovídku
Švejkova feldkuráta Katze „to
se nám to hoduje, když nám lidi
půjčujou.“
Aktivisté se začali přivazovat na Šumavě ke stromům, to
je nepochybné znamení, že začalo léto. Přeji vám hezkou dovolenou a nerušené prázdniny.
Ivan Bednář,
Ivanbednar.blog.idnes.cz
2
Číslo 6
Holešovští okupují Vyšehrad
Zatímco na pražském Klárově průběžně pokračují potyčky
policistů s aktivisty z hnutí „Occupy“, kterým se nelíbí, že
se policie rozhodla vyklidit všechny jejich stany, tedy i ten
s marihuanou, objevili se v Praze další chytráci.
Kuriozní Praha 1
Centrum města ve svém nitru ukrývá i místa pro mnohé
zcela neznámá. Ulice U Lužického semináře spojuje Klárov
a Letenskou ulici s Karlovým mostem a s ulicí Na Kampě.
Prastará levobřežní cesta mezi dnešními mosty Karlovým
a Mánesovým existovala v těchto místech dávno před výstavbou i toho nejstaršího mostu, když zde byly jen brody.
B
ěhem své historie prodělala řadu proměn a nesla
mnoho názvů. Současný
název je odvozen od Lužického
semináře, kde od roku 1705 byli
ubytováni lužičtí Srbové (kněží
a studenti). V letech 1870 – 1947
se jmenovala Lužická. Ulice slouží pro automobilový provoz. Více
než automobily však po ní proudí
davy turistů od Klárova ke Karlovu mostu. Velká část západní části
je lemována zdí Vojanových sadů.
Z ulice U Lužického semináře vede k ústí Čertovky do Vltavy
úzká ulička. Je strmá, plná schodů
a v nejužším místě má šířku 50 centimetrů. Je tak úzká, že dva lidé tu
nevyhnou a provoz chodců musí
řídit semafor. (ibř)
Stanové městečko shromažďující
podpisy pod petici STOP VLÁDĚ se vylíhlo i na starobylém
Vyšehradě. Moravští táborníci
z tzv. Holešovské výzvy, zneužívající petičního zákona, rozbili
své stany v prostorách Národní
kulturní památky. Radnice Prahy 2 tak řeší stejný problém jako
před časem řešila radnice Prahy
1. Doufejme, že bude úspěšnější.
Městská policie chování organizátorů nepřetržitě sleduje a při
překročení zákona je připravena
zakročit. Problémem je, že musí
čekat na porušení zákona, samotné táboření, kryté předstíraným
sbíráním podpisů pod fiktivní
petici, prý nestačí. Můžeme jen
doufat, že se nedočkáme okamžiku, kdy petičníci rozbijí své stany v jižních zahradách Pražského
hradu. To by je asi hradní pán
hnal.
(ibř)
Není to s námi
úplně špatné
Zhruba před dvěma měsíci
mi shořela na chalupě stodola
a přilehlé hospodářské stavení...
Když hasiči odjeli, během
půl hodiny se u mě seběhla téměř celá vesnice. Mladí, staří,
místní či Pražáci, s sebou stroje
i holé ruce. Prostě kdo mohl,
přišel. Dva traktory s valníkem.
A začalo se s odklízením
trosek. Hory rozbitých tašek,
kameny a cihly na jeden valník,
železa a torza strojů i nářadí na
druhý valník. Ohořelé trámy
odvezli za ves, kde se druhý
den pálily čarodějnice.
Během odpoledne bylo
z nejhoršího uklizeno. Večer už
se v hospodě pilo jedno pivo za
druhým a společně se vtipkovalo, kolik jsem si opekl buřtů
a že Pražáci nevědí, že čarodějnice se pálí až 30. dubna a ne už
29. dubna.
A to je důvod, proč o tom
píši. Ve chvílích nejtěžších se
dokážeme vzácně semknout
a pomoci jeden druhému. A je
jedno, zda jde o celonárodní
tragédie či jednotlivá neštěstí.
Běda ale, když se nám vede
dobře. To se pak hádáme, obviňujeme, napadáme jeden
druhého. Škoda, že si ten pocit
soudržnosti neumíme udržet
i ve chvílích, kdy se nám daří.
I když, upřímně řečeno, kdyby
to bylo obráceně, bylo by to
horší. Takže to s námi není tak
úplně špatné.
Ivan Bednář
2012 Pracujeme pro vás
Úspěšná
premiéra
Divadelníci dobře znají mrákotný stav mysli před premiérou.
Něco podobného zažil na červnovém Zastupitelstvu MUDr.
Jan Vohradník (TOP 09), místopředseda mandátního a volebního výboru. Poprvé od ustavení
nového Zastupitelstva v listopadu 2010 promluvil samostatně na
mikrofon. Nebylo to dobrovolné,
k vystoupení ho vyzvala Kateřina Klasnová (VV) jako předsedkyně mandátního a volebního
Čestné občanství
Jindřichu Pavlišovi
O
výboru. Výzvou Klasnové byl
Vohradník evidentně zaskočen
a přiznal, že byl „momentálně
mimo“. Nakonec se z tohoto
somnambulního stavu stačil na
Zastupitelstvo vrátit a svých pět
slov na mikrofon pronesl. První
vystoupení má tedy zastupitel
Vohradník za sebou a tak se můžeme těšit na jeho další výkony.
Zemřela Zdena Prostějovská
Ve věku 78 let
zemřela v červnu 2012 dlouholetá členka
ODS v Praze
1 Mgr. Zdena
Prostějovská.
V šedesátých letech podepsala prohlášení 2.000 slov
a byla členkou
Klubu angažovaných nestraníků (KAN). Po sovětské okupaci
Československa v roce l968 se
z ní stal „vyvrhel společnosti.“ Musela opustit zaměstnání
a komunistická společnost
se z ní pokoušela, tak jako
z tisíců jiných, udělat tzv.
neosobu. „Byla jsem nucena jít prodávat brambory,“ vzpomínala později
na období normalizace.
Po roce 1989 po sloučení KAN s KDS a ODS
v roce 1996 se stala členkou ODS. V letech 2002
– 2006 byla členkou Zastupitelstva MČ P 1 a věnovala
se práci v oblasti sociální péče
a zdravotnictví.
V roce 2011 členství v ODS
ukončila.
Véčkaři utrpěli další politickou porážku
Zastupitelka Věcí veřejných Kateřina Klasnová požadovala na
červnovém Zastupitelstvu, aby
starosta Lomecký opustil svoji
funkci. Důvodem podle Klasnové
bylo, že radnice se chystá vyplatit
podnikateli Pawlowskému o desítky milionů více, než je podle ní
nutné.
Jak už to v případě Véček
bývá, návrh na odvolání starosty
Lomeckého neprošel vzhledem
k tomu, že Klasnové chyběly relevantní podklady a argumenty pro
diskuzi.
Věci veřejné tak znovu utržily
těžkou porážku. Zdá se, že podobné akce Véček slouží pouze
k populitstickému zviditelňování
jejich strany, se seriozní politickou prací se v jejich případě nedá
počítat. (ibř)
DS prosadila návrh na udělení
čestného občanství panu Jindřichu Pavlišovi staršímu in memoriam, který nečekaně zemřel
v prosinci loňského roku.
Přes odpor některých zastupitelů za TOP 09 (Votoček, Řehák-Müllerová a další) se to podařilo
napodruhé prosadit Michalu Valentovi (ODS).
Rodák z Jindřichova Hradce
vystudoval lesnickou učňovskou
školu v Prachaticích, později maturoval s výborným prospěchem
na střední lesnicko-technologické
škole v Písku.
V roce 1980 nastoupil jako mistr zahradnických prací ve Vojanových sadech, kde pracoval 32
let. Nestaral se jenom o zahradu,
ale díky němu získávali zaměstnání handicapovaní občané, které
v práci vedl. Brali jej jako svého
„tátu“, jenž jim dává nejen práci,
ale rovněž zázemí. Vydával jim
každý den obědy, které občas i
osobně připravil.
Jeho posledním projektem, který již bohužel nedokončil, byla
výroba a prodej malostranské-petřínské slivovice. Měla být
vyrobena z ovoce sebraného ve
Vojanových sadech i na celém
Petříně a prodávat se měla v Malostranské Besedě.
Byl známou malostranskou postavou, měl mnoho přátel. Podporoval také občanskou společnost.
O Vojanovy sady se nyní stará
jeho syn Jindřich Pavliš mladší,
který tak pokračuje v rodinné tradici.
(IBŘ)
Pracovní skupiny
nezahálejí...
V rámci činnosti pracovních
skupin uspořádala skupina pro
majetek, obchod a služby besedu s náměstkem ministra pro
místní rozvoj Ing. Miroslavem
Kalousem, který má na starosti
územní a bytovou politiku ministerstva. Členy skupiny seznámil s novelou Občanského
zákoníku v oblasti nájemního
bydlení, která začne platit od
1. 1. 2013. V rámci diskuze
zazněly i informace o politice
nájemního bydlení a vztahu
mezi majiteli domů a nájemníky. Během dvou hodin se také
probraly aktuální problémy bydlení na Praze 1, kde dlouhodobě dochází ke střetávání zájmů
turistů, navštěvujících největší
památkově chráněnou rezervaci na seznamu UNESCO na
světě, a zájmů zde trvale bydlících občanů, kteří si právem
stěžují na hluk, vysoké ceny a
komplikace v dopravě.
Letní rozjímání trochu jinak — kardinál Duka u hrobu obětí komunismu
Dokončení ze str. 1
27. června
1950 byla
popravena
oběť justiční
vraždy politička Milada
Horáková
Při sledování pietního
aktu za oběti minulého
režimu z let 1948 až
1989, který uspořádalo dne 26. června
na čestném pohřebišti
v pražských Ďáblicích
Sdružení bývalých
politických vězňů, jsem
si znovu kladla otázky,
na které bohužel dosud
nenacházím odpověď.
Jak je možné, že jsme
se ještě po 22 letech
nevyrovnali s dobou
absolutní nesvobody
a ponižování jedince?
Co způsobuje, že jsme
se dosud nebyli schopni vyrovnat s dobou,
kdy naši občanskou
společnost zcela ovládala zrůdná komunistická diktatura... Že
se ti, kteří zločinnému
komunistickému režimu
sloužili, včetně těch,
kteří komunismus stále
vzývají, dosud neomluvili všem jeho obětem.
Ani obětem, ani jejich
potomkům a rodinám.
Ani celé naší občanské
společnosti. Odpověď
mi alespoň částečně
dal kardinál Duka, který
nad čestným pohřebištěm zavzpomínal i na
své zkušenosti z vězení
za minulého režimu.
„Stojíme zde na místech, kde jsme svědky,
že nenávist k druhému
člověku šla již za hrob.
Žaluji tomu, ke
kterému mnozí marně
volali a spínali ruce.
Žaluji, že i dnes jsme
svědky toho, že ti,
kteří pohrdali právem
a spravedlností, se nám
znovu vysmívají a sedí
v lavicích institucí, které
by měly být zárukou
zákonitostí a práva
v této zemi.“
Na tomto místě si
dovolím vypůjčit slova
pana kardinála Duky.
I já žaluji, že dopouštíme, aby se takovíto
lidé usídlovali i u nás,
v institucích veřejné
správy Prahy 1.
Vážně se nám takto
mohou vysmívat?
Vážně si to opět, nebo
už zase, necháme líbit?
Jaroslava Janderová
3
MAGAZÍN ODS PRAHY 1
Číslo 6
Segway na chodníky nepatří
Segway je dvoukolový dopravní prostředek pro jednoho pasažéra, vynalezený americkým podnikatelem a vynálezcem Davidem
Kamenem z New Hampshire (USA). Vyrábí se od roku 2001. Vozítko
je poháněno elektromotory, stabilitu ve vzpřímené poloze zajišťuje
elektronika, která vyhodnocuje impulsy předávané gyroskopy a na
základě těchto informací nepatrně pohybuje podvozkem tak, aby byl
neustále v rovině. Segway dosahuje maximální rychlosti až 20 km/h,
srážka s člověkem v této rychlosti je velmi nepříjemná.
Člověk (Homo) je rod z čeledi hominidi (Hominidae), k němuž patří člověk moudrý (Homo sapiens) a jeho blízcí vyhynulí příbuzní. Odhaduje se,
že rod je asi 2,3 milionu let starý. Pohybuje se pomocí dolních končetin
pomocí tzv. chůze, umožňující přesun z jednoho místa do místa druhého.
Chůze se skládá z jednotlivých kroků, kdy se pravidelně střídá jedna
noha za druhou, čímž dochází k pohybu. Chodit může několik hodin
bez přestávky. Zatímco běh může člověk vykonávat jenom krátkodobě.
Průměrná rychlost chůze je 5 km/h, rychlost běhu může být i 24,5 km/h.
V Praze se rozmohlo půjčování segway turistům. S tímto vozítkem se tlupy líných cizinců svižně pohybují po pražských
chodnících a jsme přesvědčeni, že není nikdo z nás, koho
by aspoň jedinkrát pěkně nevyděsil některý
z těchto jezdců, který se z ničeho nic
objeví za vámi nebo vedle vás.
1, od sebe odhodilo jako horký
brambor. Vozítko má tedy stejný
status jako chodec a může se tudíž
volně prohánět po chodnících.
Použijeme-li stejnou logiku,
proč by se potom bez dalšího
nemohly po chodnících
pohybovat jízdní kola
nebo motorky. Mají
také jen dvě kola
a jejich uživatelé
jistě mají také odpovědný přístup.
Nezdá se vám,
že si z nás někdo
dělá srandu? Že
se šéfka LIDEM
tváří jako spasitel
Z
aznamenali jsme množící se
stížnosti na projíždění segway po chodnících v centru
města. Ano, souhlasíme s vámi
a jsme přesvědčeni o jasné logice, že segway na chodníky
nepatří. Nikdo z obyvatel Prahy 1 na segway nejezdí ani do
práce ani do školy. Jde výhradně a jenom o turistickou atrakci,
která může být v mnohém nebezpečná, i vzhledem k tomu, že
provoz je absolutně tichý. To, že
jízda může pro samotného jezdce
představovat nebezpečí, dokládají
bez dalšího lebky jezdců pečlivě
pokryté bezpečnostními helmami.
A co tedy teprve pro ty ostatní na
chodníku? Co chrání je? Zákon?
Podle profesora Petra Moose, prorektora Dopravní fakulty
ČVUT, může být hmotnost segwaye díky setrvačníku velice nebezpečná. Nejen pro chodce, ale
i pro zařízení, která jsou na chodnících instalována.
Situace je tedy přehledná a pro
každého používajícího selský rozum zjevná. A nyní pozor! Ministerstvo dopravy vedené LIDEM
Pavlem Dobešem přichází, k překvapení všech, s tímto stanoviskem: „zařízení segway není motorovým ani nemotorovým vozidlem
a jeho uživatel je ve smyslu zákona o provozu o pozemních komunikacích považován za chodce, se
4
všemi jeho
právy a povinnostmi. Očekáváme v tomto
směru odpovědný
přístup na straně
uživatelů segwayů, ale také distributorů a pronajímatelů těchto
zařízení.“ Podle
ministerstva je
důležitější ohleduplné chování
lidí, než změna
vyhlášky. Ministerstvo tak řešení
tohoto problému,
který
každodenně obtěžuje
obyvatele Prahy
obyvatelů Prahy 1? Propříště se
nám již nemusí snažit nic nalhávat. ODS Praha 1 použije veškeré možnosti, aby byl segway
zařazen do stejné kategorie jako
kola, elektrokola, skůtry či motorky. Na rozdíl od nich, ač má
jen dvě kola, je navíc dvoustopým vozidlem.
Napište nám na adresu
[email protected],
jaké
zkušenosti s provozem segwayů
na chodnících Prahy 1 máte. Tématu se budeme nadále věnovat,
protože jsme přesvědčeni, že nadvláda těžkých a rychlých vozítek
nad chodci je nepřípustná.
Klub ODS Praha 1, Filip Dvořák
2012 Pracujeme pro vás
Šumato uvraždajet zdraveto
Těší nás, že nám píšete své názory a zkušenosti. Vaše
dopisy jsou pro nás zdrojem informací nezbytných pro práci našich zastupitelů, kteří je mohou přenášet na jednání
v různých komisích či přímo na zasedání Zastupitelstva.
Tentokrát se dopis čtenářky Evy Řebíčkové týkal parkování
a nedodržování nočního klidu v centru města. Připomněl mi
starou vzpomínku na pobyt v Bulharsku před čtyřiceti lety,
kdy jsem viděl v bulharské lékárně plakát s nápisem Šumato uvraždajet zdraveto (Hluk škodí zdraví). Dopisy jsou
redakčně kráceny.
Dobrý den vážení v redakci, žijeme
v Praze 1 přes 30 let, ale to, co zde
nyní zažíváme, nemá chybu.
1) přes to, že máme rezidenční
kartu, kterou si každý rok platíme,
nemáme šanci zaparkovat – bydlíme v Kozí ulici a přes den zde parkují lidé, kteří si jdou nakoupit do
Backshopu. Nevadí, že parkují i na
chodníku či na přechodu a místní policie dělá, že nic nevidí. Čili
objíždíme okolní bloky a hledáme,
kde zaparkovat.
2) večer nastává čas pro lidi, kteří navštěvují podnik Kozička. Bohužel mají otevřeno do 4.00 hod.
a potom opilci vyřvávají v ulici.
Celá ulice je zaplněna taxíky, v jejich autech jsou silné přehrávače,
které konkurují bubnům z výše
uvedené restaurace. Policie jezdí
velmi minimálně a hluk či parkování ve druhé řadě jim nic neříká.
Hudba nám zní celou noc a tak si
připadáme jako na diskotéce. Před
lety zde byla kontrola na hluk,
chvíli byl klid, ale nyní je vše ve
starých kolejích.
3) sladká tečka nakonec – zajděte
si někdy do nové restaurace James
Dean na rohu Dlouhá a V Kolkovně a vážně se nevyspíte. Tam jedou
až do bílého rána za velké síly decibelů a ráno okolo šesté i později vidíte mládež válející se na chodníku
zmoženou alkoholem a fetem.
Doporučuji panu starostovi, aby
zde pár nocí přespal a viděl to.
Co s tím uděláte? Vaše věčně
nevyspalá obyvatelka z Kozí ulice
a na druhé straně oken V Kolkovně.
Eva Řebíčková
Vážená paní Řebíčková, bydlím
v Dlouhé ulici, mám to bohužel stejné, my tam máme ještě navíc Bombay, Harley club a Roxy. Já, jako
zastupitel zvolený za ODS, i moji
kolegové, se snažíme v tom dělat
určité kroky, neb mě i moji rodinu
to, stejně jako vás, velmi štve. Ale
na radnici vládne TOP09 a ČSSD
a tak jsou mé možnosti, jako člena
Stížnosti občanů se množí
Zatímco v minulých letech byl
počet interpelací občanů minimální, v poslední době se mnohonásobně zvýšil. Svědčí to o tom, že
občané jsou velmi znepokojeni se
stavem řízení Městské části Praha 1 a rozhodně k tomu nemlčí.
Vzhledem k tomu, že je pro jedno
vystoupení vyhrazeno 5 minut
(často se ale příspěvek protáhne
na delší dobu), vejde se do úvodní třicetiminutovky maximálně
5 interpelací. Po té se interpelace přeruší a přesouvají se na
závěr jednání, které se koná
většinou až v pozdních večerních
hodinách. Zastupitelé, kteří se
dostanou k podání interpelace po
sedmi, osmi hodinách jednání,
raději od interpelace upustí nebo
ji podají pouze písemně.
Srovnání počtu nespokojených občanů
opozice, velmi omezené.
Pokud si vzpomenete, tak za starosty ing. Dvořáka se dělaly kontroly problémových podniků a i aktivita Městské policie byla výrazně
větší. A k zlepšení a postupnému
odstraňování, Vámi popsaných
jevů, docházelo. Je to tedy věc
současného vedení radnice, kterému zcela evidentně současný stav
nevadí a nekoná tak, jak by mělo.
Samozřejmě i nadále se budeme
snažit v rámci našich omezených
možností zlepšovat a aktivně bojovat proti těmto nešvarům. Ještě
jednou díky za vaše podněty a doufejme, že se jimi konečně, po 2 letech vládnutí, začnou kompetentní
orgány zabývat.
Martin Skála, člen ZMČ P1 za ODS.
Dobrý den pane Skálo, děkuji za
Vaši odpověď a vidím, že máte stejné problémy jako ostatní obyvatelé,
kteří bydlí v centru Prahy. Pravdou
je, že většina lidí rušících noční
klid jsou cizinci, a ti si zřejmě neuvědomují, že doma by si takovéto
chování nemohli dovolit, jelikož by
byli okamžitě pokutováni. Tak proč
to nezkusit v centru Prahy, kde se
dá i lézt na naše památky (viz orloj
či Karlův most) a donést si domů
malý dáreček jako vzpomínku.
A právě od těchto tzv. maličkostí
se vše odvíjí. Na co budeme čekat?
V každém případě děkuji, že jste na
můj e-mail odpověděl.
Radnice tak blokuje možnost,
aby občané sdělili, co se jim na
současné koalici nelíbí, jaké problémy vedení radnice způsobuje
a co jim komplikuje život v centru
města. Chová se tak jako pštros
strkající hlavu do písku. Marně.
Stížnosti občanů se stále množí.
Návrh ODS na prodloužení času
interpelací koalice blokuje.
Řešení je jednoduché. Starosta
Eva Řebíčková
V poslední době zdaleka nejde
jen o hluk vyluzovaný opilci, parkujícími taxíky a hlučnými diskotékami. Na dlouhé tři týdny okupovala Staroměstské náměstí obří
obrazovka, před kterou se večer
soustřeďovaly davy opilých fandů,
řevem podporující naše fotbalisty
na Mistrovství Evropy.
Stěžují si obyvatelé, stěžují si
i podnikatelé, kterým řvoucí dav na
náměstí vyhání hosty z restaurací
a kaváren. Na Staroměstském náměstí se konzumuje alkohol z přinesených zdrojů.
Byť naši fotbalisté vypadli ve
čtvrtfinále, obrazovka tam byla až
do konce, tj. do 1. července, kdy se
odehrálo finálové utkání.
Přenosy z Mistrovství Evropy
byly také předmětem interpelace
Ondřeje Černoše ze Skořepky, který
se přímo starosty zeptal, zda si myslí, že je v zájmu obyvatel okolí Staroměstského náměstí, aby tam byla
po tři týdny umístěna obří obrazovka, před kterou poskakují a do rána
řvou davy fanoušků (převážně z řad
zahraničních turistů).
Pozn. redakce: Těmito sportovními sroceními trpí jak obyvatelé
okolních domů, tak podnikatelé,
mající své provozovny v okolí Staroměstského náměstí. Podobné hulákání a vandalství opilých rádoby
fanoušku nemá na Staroměstském
náměstí co pohledávat.
Lomecký by se mohl poučit u
svých kolegů na magistrátě, kde
je pro interpelace vyhrazeno 30
minut pro občany a 30 minut pro
zastupitele, celkem tedy 60 minut,
což je dvojnásobek času, než
má Praha 1. Bohužel opakovaný
návrh Martina Skály (ODS) na
prodloužení času pro interpelace
na začátku jednání Zastupitelstva
díky koaličním hlasům neprošel.
O názory občanů nemá současná
koalice zřejmě zájem.
Užili jste si to i vy? Napište
nám svůj názor na adresu
[email protected]
5
4
3
2012
2
1
0
2011
Jedna interpelace Pět interpelací občanů v červnu
občanů v červnu 2012 – Marie Hrudičková, Pavlína
2011 – Tereza
Konrádyová, Ondřej Černoš,
Čechová
Pavel Novotný, David Damaška
5
MAGAZÍN ODS PRAHY 1
Číslo 6
Nemocnice Na Františku žije
Podle Ministerstva zdravotnictví se při chystané restrukturalizaci lůžkového fondu nemocnic nebudou rušit jen jednotlivá lůžka,
ale celá oddělení a nemocnice. MZ připravilo plán, podle něhož
mají zaniknout nejen významná specializovaná pracoviště pro
pacienty s leukémií či revmatickými chorobami, ale také lůžková
péče v dalších pěti pražských nemocnicích. Návrh na snížení počtu lůžek v pražských nemocnících
Rok
2011
Motol
1935
1789
Všeobecná fakultní
1702
1452
Královské Vinohrady
1091
980
Na Bulovce
1081
923
Thomayerova
935
729
Ústřední vojenská
601
533
Na Homolce
357
?
IKEM
312
304
Ústav pro matku a dítě
257
257
Na Františku
217
166
Pod Petřínem
216
93
Vazební věznice
97
40
Clinicum
100
-
Revmatologický ústav
54
-
Psychiatrické centrum
51
51
Ústav hematologie
37
-
Mediterra
23
23
Gyncentrum
31
-
Centrum léčby pohybového aparátu
14
33
Iscare
13
-
Kardiologie
12
-
Ústav leteckého zdravotnictví
10
-
-
20
9146
7713
Ortho-Reha
Celkem
2013
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví vedené TOP 09
P
odle ministerského návrhu
by měla být zcela ke zrušení bývalá Vysočanská
nemocnice, dnes Clinicum. Podle
dostupných informací by se měla
dostat do vážných potíží i nemocnice Pod Petřínem, která by měla
přijít o 123 lůžek, tedy o více než
polovinu.
Nemocnici Na Františku by
měla přijít „pouze“ o 51 lůžek
a měla by v ní údajně zůstat jen
interna a chirurgie. Postupně
by se měla omezovat ortopedie
a neurologie (oba obory jsou
v Nemocnici Na Františku na vynikající úrovni), ale nemocnice
zůstane zachována. Vše má v rukou nový
ředitel
Jedná se o návrh MZ, ale je na
vyjednávání ředitele nemocnice,
zda k tomu dojde či nikoli, neboť
rozhodující je, jaká smlouva bude
vyjednána s VZP a dalšími pojišťovnami. Rušení odbornosti, tj.
oddělení, je tedy v rukou ředitele
a ne MZ!!!!! Podle zpráv, které
máme k dispozici, nový ředitel
Ing. Libor Filipi v tomto směru nic nedělá, přestože smlouvy
měly být uzavřeny do 30. 6. 2012.
Podle posledních zpráv mají v
Praze smlouvy již uzavřeny Nemocnice Pod Petřínem, MEDITERRA, ISACARE, ORTO-RE-
HA, Centrum léčby pohybového
aparátu a CLINICUM. Ředitel
Filipi si termín prodloužil do 31.
července.
ODS je přesvědčena, že stávající péče by měla zůstat zachována
s ohledem na složení obyvatelstva
Prahy 1 a jejich věkovou skladbu
a stávající rozsah poskytované
péče pro ostatní pacienty z jiných
částí Prahy, zejména z Prahy 7.
Jiný problém je v tzv. obložnosti, tj. obsazenosti jednotlivých lůžek. To je úkol ředitele
a kvalitních lékařů, protože za
kvalitním doktorem jdou pacienti... Jenomže v Nemocnici se děje
pravý opak. Špičkoví odborníci
odcházejí a tím pádem ubývá
i pacientů.
ODS není bezmocná
ODS jako politická strana na
Praze 1 nemá ve správní radě
Nemocnice Na Františku žádné
zastoupení. Jedná se o bezprecedentní popření základních demokratických pravidel radniční
koalicí, která tak zbavuje opozici
možnosti prosazovat své odborné
názory a svůj program v oblasti
zdravotnictví na Praze 1. Nicméně ODS se bude aktivně hlásit
o svá práva a bude i nadále hájit
zájmy obyvatel Prahy 1.
Jaroslava Janderová
ODS zachování Nemocnice podporuje
ODS dlouhodobě podporuje
zachování Nemocnice Na Františku jako špičkového zdravotnického zařízení. Vnímáme
i reakce našich čtenářů, z nichž
připomínáme dopis jedné čtenářky, který zaslala do redakce
v reakci na záměr bývalého
Zdravotního výboru Z MČ P 1
rozšířit v nemocnici především
péči o starší občany.
Dobrý den,
udělat LDN z jedné z nejlepších
6
nemocnic akutní péče Nemocnice
Na Františku s nejmodernějším
vybavením, je nesmysl. Kdo to
mohl vymyslet? Byla jsem letos
v této nemocnici operována po
úraze (zlomenina krčku). Je to velmi bolestivé, ale odborný přístup
lékařů i zdravotnického personálu
byl úžasný a po včerejší kontrole
na ambulanci jsem už bez berlí.
Jsem jim moc vděčná za jejich
péči a uzdravení. Nejsem sama,
těchto složitých operací tam
provádí mnoho, včetně operací
endoprotéz aj. a spokojenost
pacientů je výborná.
S pozdravem L. Flegerová
Radnice si neví rady
Podle místostarosty Prahy 1
Daniela Hodka (ČSSD) by mělo
nové vedení nemocnice dovést v horizontu tří až čtyř let k naprosté
finanční soběstačnosti. Tak, aby
se toto lékařské zařízení zcela
obešlo bez miliónových příspěvků
městské části. Ročně by tak ale
nemocnice musela sama vydělat
až šestnáct miliónů.
To podivuhodně kontrastuje se
zuřivým bojem ČSSD o zrušení
poplatků ve výši 30 Kč za vyšetření u lékaře.
„Nemocnice v každém
případě zůstane v majetku
městské části, v nemocnici
bude zachována stávající péče,
může být maximálně upravená,
ale rozhodně se nebude nijak
zmenšovat, že by se z toho stávala LDN, nebo nějaké podobné
zdravotnické zařízení,“ ustupuje
od původních plánů Hodek.
2012 Pracujeme pro vás
Nový soudruh ředitel
Nemocnice na Františku má od 18. června nového ředitele. Stal se jím někdejší ředitel sedlčanské nemocnice Ing.
Libor Filipi. Nikdy před tím a zatím již nikdy po tom nebyl
ředitelem žádné nemocnice. Radnice si od nového šéfa své
příspěvkové organizace slibuje, že zlepší
její hospodaření i celkovou úroveň.
Sledujeme
V
ministerstvu státní bezpečnosti,
protože jejím úkolem nemělo být
ani tak armádu chránit, spíše ji
kontrolovat...)
Je možné, že vnitro
za vás vydávalo negativní
lustrační osvědčení
agentům?
ýběrové řízení provázely od
samého počátku pochyb- Neoprávněně vydaná
nosti. Situace v Nemocnici negativní lustrační
Na Františku již byla předmětem osvědčení hýbala
dvou interpelací na jednání Zastu- politickou scénou
pitelstva. Interpeloval Martin Ská- Všichni se pamatujeme na blesk
la a Jaroslava Janderová.
z čistého nebe, když v červnu 2001
oznámil tehdejší ministr vnitra
Stanislav Gross, že v letech 1991
ODS s výběrem nového
a 1992 prošlo nezákonně prověrředitele nesouhlasí
ODS vadí, že byla zvolena tak kou asi sto příslušníků vojenské
nestandardně krátká lhůta pro kontrarozvědky, která spadala pod
výběrové řízení. Komise byla komunistickou Státní bezpečnost
sice složena podle nového záko- a přinejmenším sto dvanáct agenna, ale ODS nechápe, proč v ní tů komunistické tajné policie má
byli lidé, nemající s Prahou 1 nic dnes v rukou negativní lustrační
společného – zástupci Minister- osvědčení s oficiálním razítkem
stva zdravotnictví ČR, zástupce ministerstva vnitra. Někdejší náVšeobecné zdravotní pojišťovny, městek federálního ministra vnitra
Svazu zdravotních pojišťoven Jan Ruml si pak rozvzpomenul:
a zástupce Sdružení soukromých „O tom problému se vědělo a ten
nemocnic, kteří ODS a další zá- problém se neřešil“! Na otázku,
stupce politických stran v ko- proč se případem nezabýval poté,
misi snadno přehlasovali. Účast co se stal českým ministrem vnitzástupce Sdružení soukromých ra, Ruml odpověděl: „Nevím. Rok
nemocnic při výběru ředitele ne- se dělila federace. Já jsem měl rok
mocnice, zřizované a dotované úplně jiné starosti... pak se na to
Městskou částí Praha 1, je více už nějak zapomnělo.“
než pozoruhodný. Právě tito členové s velkou mírou pravděpo- Vojenská kontrarozvědka
dobnosti rozhodli o volbě ředitele byla součástí StB
Ing. Filipiho s pestrou minulostí Vojenská kontrarozvědka byla
v totalitním režimu. Navíc si je součástí StB. Jejím úkolem bylo
ODS vědoma toho, že jako ředi- vyhledávání nepřátelských agentel nemocnice by se dostal Ing. tur a osob a odhalování sabotážní
Filipi k citlivým osobním datům a diverzní činnosti uvnitř armády.
pacientů. V rozhovoru v Mladé Součástí StB se stala již v roce
frontě Dnes v červnu 2012 světo- 1951.
známý hematoonkolog, nedávno
Podle prvního dochovaného
zesnulý primář plzeňské fakultní organizačního řádu Státní beznemocnice MUDr. Vladimír Koza pečnosti se již v roce 1949 začalo
uvedl, že v registrech nemocnic vytvářet Velitelství StB, kteréjsou nesmírně citlivá data pacien- mu měly být podřízeny všechny
tů a případných dárců. „Bezpečně složky kontrarozvědky včetně
vím,“ řekl Koza,“kdy měl osobní tehdejšího Vojenského obranného
problémy, kdy se rozvedl, kdy při- zpravodajství. Vojenská kontrašel o práci, jak mezi tím vším klič- rozvědka pod vedením generála
koval. Z takové databáze si zjistím Reicina (v procesu se Slánským
o člověku za pět minut všechno.“ odsouzen k trestu smrti a popraK takovým údajům se dostává ven) nemalou měrou přispěla
Ing. Filipi, který v minulosti pra- k „boji s vnitřním nepřítelem“,
coval v hodnosti majora pro Hlav- kterému se věnovala s daleko
ní správu vojenské kontrarozvěd- větší energií, než ochraně armáky, tedy pro složku komunistické dy před skutečnými agenturami
StB. Ten se ale hájí tím, že má cizích tajných centrál. (V sovětnegativní lustrační osvědčení a že ském a konečně i v mocenském
nikdy nepracoval ve složkách systému komunistického ČesMinisterstva vnitra, že byl jenom koslovenska byla totiž vojenská
pouhý úředník v kanceláři Minis- kontrarozvědka součástí centraliterstva obrany.
zované tajné služby – v SSSR ji
Ing. Filipi nemluví pravdu. známe pod názvem KGB a ta byla
Ověřili jsme si to.
podřízena přímo resortu vnitra či
V letech 91 až 92, při lustracích
agentů vojenské kontrarozvědky,
nemělo ministerstvo vnitra spisy
těchto lidí k dispozici. Jak k tomu
mohlo dojít?
Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky byla v závěru roku 1989
v přímé podřízenosti I. náměstka
federálního ministra vnitra generálporučíka ing. Alojze Lorence,
CSc., nechvalně známého náčelníka StB. Již 4. ledna 1990 však rozhodlo předsednictvo vlády ČSSR,
v návaznosti na zrušení Státní
bezpečnosti, o přesunu vojenské
kontrarozvědky ze složek Ministerstva vnitra pod Ministerstvo
obrany včetně rozsáhlých archivů
VKR a více než 850 důstojníků
a generálů VKR.
Dnes se již můžeme pouze dohadovat, proč ten spěch, nicméně
ještě na jaře roku 1990 proběhly
v armádě rozsáhlé skartace písemných materiálů a do toho, co po
skartacích v archivech VKR zbylo, je nyní velmi obtížný přístup.
Ministerstvu vnitra tak při provádění lustrací chodily z armády jen
kusé informace. Vnitro prý muselo nějaké osvědčení vydat, a protože nebyla dokumentace, vydalo
negativní lustrační osvědčení. Tak
to tehdy chodilo.
Lustrační pochyby
Petrušky Šustrové
Poté, co ODS zveřejnila svůj nesouhlas s jmenováním Ing. Filipiho ředitelem nemocnice, se o celý
případ začala zajímat i jiná média.
Bývalá disidentka a novinářka Petruška Šustrová v Českém
rozhlase upozornila, že existují
zásadní nedostatky ve vydávání
lustračních osvědčení a že pravděpodobně existují desítky osob,
které mají negativní osvědčení,
byť by ho mít neměli, což je zřejmě právě případ Ing. Filipiho. Její
komentář je natolik výstižný, že
ho uveřejňujeme ve zkráceném
znění.
Jak je možné, že člověk, který
pracoval na Hlavní­ správě vojenské kontrarozvědky, jinými slovy
na III. správě Státní bezpečnosti,
nebyl evidovaný jako příslušník
Sboru národní bezpečnosti zařazený ve složce Státní bezpečnosti,
jak stanoví znění lustračního zá-
kona? … Přece nejde jednou někoho vést ve stavu a pak tvrdit, že
nebyl evidovaný… Pan F. vyhrál
konkurs a má se stát ředitelem
pražské Nemocnice Na Františku, a jedna zastupitelka z Prahy
1 v této věci podala interpelaci
k tamnímu zastupitelstvu. Odpovídá jí zástupce starosty Prahy 1,
jenž píše, že v případě VKR šlo
o III. správu Státní bezpečnosti, ale rozhodující je to, kdo byl
v dané době – tedy v osmdesátých
letech – zaměstnavatelem jejích
členů. A to podle pana místostarosty nebylo ministerstvo vnitra,
ale tehdejší ministerstvo národní
obrany. To mě tedy naprosto ohromilo. Proč tedy vedlo ministerstvo vnitra osobní evidenci pana
F., když byl zaměstnán na jiném
ministerstvu? Doma nikdo nebyl,
jen kočky, a ty to zaručeně nevědí.
Zavolala jsem kamarádům, kteří
mají s podobnými věcmi bohatší
zkušenosti, ale taky nevěděli. Že
by si to pan místostarosta vymyslel? Že by mu někdo poradil něco,
o čem jsem jaktěživa neslyšela?
Moje pochyby se rozrůstaly
bezmála geometrickou řadou. Co
když je to pravda? Co když opravdu příslušníci vojenské kontrarozvědky dostávají celá léta negativní
lustrační osvědčení? Všechno, co
jsem o vojenské kontrarozvědce
slyšela a četla, naprosto jasně
říká, že to byla III. správa Státní
bezpečnosti a její příslušníci dělali v podstatě totéž co estébáci,
jen s tím rozdílem, že v armádě
– i když nejen v armádě, ale fízlovali třeba taky příbuzné a známé
vojáků.
Kdo a proč by je tedy z lustračního zákona vyčleňoval, když tam
jasně patří? A jak je tedy možné,
že agenti vojenské kontrarozvědky dostávají lustrační osvědčení
pozitivní? Odpověď na ty otázky
neznám, ale nejdou mi z hlavy.
Případu se budeme dále
věnovat
Podle posledních zpráv byly
v oddělení operativních svazků
a vyšetřovacích spisů archívu bezpečnostních složek na osobu L. F.
dohledány následující dokumenty:
• ve fondu III. správa SNB čti StB
(Hlavní správa vojenské kontrarozvědky), byl dohledán osobní
svazek arch. č. A – 39897,
• ve fondu III. správa SNB čti StB
(Hlavní správa vojenské kontrarozvědky), personální svazek
(252 MNO), Osobní karta vojáka z povolání a Osobní evidenční karta příslušníka MV.
Jaroslava Janderová
7
MAGAZÍN ODS PRAHY 1
Slibují, co slíbili aneb
Pražský kurýr kulhá
D
ětinského krále z pohádky
Pyšná princezna, který sliboval, co odvolal a odvolal,
co sliboval, připomíná oficiální
politický občasník TOP 09 nazvaný Pražský kurýr, který spatřil
světlo světa před červnovým Zastupitelstvem. O obsahové stránce
si jistě udělá obrázek čtenář sám,
jde mi o jinou věc. Strana TOP 09
(ale i ČSSD ve svém stranickém
časopisu) jakoby zapomněla, že
od voleb v roce 2010 uplynuly již
téměř dva roky. Od listopadu 2010
TOP 09 ovládá radnici v koalici
nejprve s ČSSD a VV, nyní již
pouze s ČSSD. Podle Pražského
kurýra to vypadá, že TOP 09 je
v nějaké opozici, a nemá politickou zodpovědnost za své konání,
respektive v případě současného
vedení radnice spíše „nekonání.“
Už jsme o tom psali v minulé
Jedničce, že v koalici se zabydlel
zvláštní zvyk – volat po tom, aby
už někdo konečně začal řešit problémy, které sama koalice vytváří.
TOP 09 neříká „udělali jsme to
a to“, TOP 09 hlásá „ODS to dělala špatně“. TOP 09 neuvádí, co
pro občany udělala po svém zvolení do vedení radnice, TOP 09 uvádí důvody, proč ODS prohrála vol-
Číslo 6
by. TOP 09 nemluví o tom, co ze
svých předvolebních slibů splnila,
pouze opět zase slibuje. Používá
oblíbenou předvolební rétoriku o
tom, co hodlá udělat, až … Až na
svatého Dyndy, chtělo by se říct,
ale bylo by to příliš laciné.
Vymezovat se vůči ODS je sice
možná dobré před volbami, ale
rozhodně to není dobré v polovině
svého volebního období.
(ibř)
Sliby a skutečnost v podání TOP 09
V Pražském kurýru se objevila dvoustránka, která má
lákat voliče na sliby TOP 09.
Porovnejme si je se skutečností.
l Náprava účetnictví – TOP 09
tvrdí, že doba účetního chaosu je
minulostí.
l Úsporné rozpočty – TOP
09 tvrdí, že za vedení městské
části přestalo plýtvání z minulých let.
TOP 09 tají, za kolik chce
opravit podlahu
8
l Přátelská radnice – TOP
09 tvrdí, že radnice je méně
úřadem ve smyslu odtažité instituce.
l Skutečnost: Např. dvě astronomické zakázky na 190
milionů (Novostavba Lodecká) a 90 milionů (Rehabilitace Střeleckého strova) nebyly
ani zařazeny do rozpočtu MČ
P 1, ani nebyly projednány
v příslušných komisích, ani na
Finančním výboru. Přitom podle Statutu musí FV projednat
veškeré zakázky nad 1 milion
Kč.
l Skutečnost: „účetní chaos“
nahradily neprůhledně vypisované veřejné zakázky. V souvislosti s vyplacením téměř 80
milionů v důsledku vypovězení
nájemné smlouvy domu U Lužického semináře č. 42 se starosta Lomecký nemůže rozhodnut,
zda jde o úhradu ušlého zisku, l Podpora seniorů – TOP
či úhradu vynaložených inves- 09 přiznává, že navazuje na
tic, nebo jenom projev dobré dobrou práci bývalého vedení.
vůle.
l Konec přivírání očí nad
l Transparentnější grantový nešvary – TOP 09 tvrdí,
systém – TOP 09 tvrdí, že v sou- že odmítá známý „smrádek
časnosti jsou peníze rozdělovány a teplíčko“ na radnici.
transparentně, s důrazem na podporu co nejvíce žadatelů menšími l Skutečnost: Při sestavování
rozpočtu navrhl Michal Valenta
částkami.
(ODS), aby se o sto tisíc korun
l Skutečnost: transparentně posílil rozpočet na boj proti kose rozdělovaly peníze na granty rupci. Návrh byl většinou TOP 09
i dříve. Za TOP 09 došlo k ra- a ČSSD zamítnut.
dikálnímu krácení finančních
prostředků zejména ve školství l Dialog s lidmi i organizaa v kultuře. Rozmělňovat méně cemi – TOP 09 tvrdí, že sází na
přímý dialog s lidmi
na ještě méně není řešení.
Na základě Usnesení z června
2012 rozhodla Rada MČ P1 o přidělení zakázky malého rozsahu
na „Výměna podlahy Malého
sálu v paláci Žofín“ společnosti Dřevovýroba Podzimek, s. r.
o. Nehledě na to, že se oprava
podlahy, kde zasedalo červnové
Zastupitelstvo, nezdá nijak nez-
problémy na jednání Zastupitelstva – starosta Lomecký je
okřikl: „občané až nakonec.“
bytná, a v době úsporných opatření zcela zbytečná, je zarážející,
že v Usnesení Rady zcela chybí
částka, za kterou by zakázka měla
být provedena a místo pro ni je
pouze vytečkováno. Myslí tím
Rada, že oprava parket nebude
stát nic? Anebo se jedná o klasickou „malou domů?“
(MS).
l Skutečnost: Za TOP 09 se
v chodu úřadu zaplať pánbůh
příliš nezměnilo. Snad jen,
že došlo k uzavření oběžného
výtahu (pater noster), kde visí
strohá informace, že oprava
potrvá zhruba tři a půl měsíce.
Žádné informace o investorovi,
dodavateli stavby, stavebním
dozoru atd., jak tomu bývá zvykem u normálních staveb.
K prvnímu vydání Pražského
kurýra přibalila TOP 09 otvírák na
lahvové pivo. V souvislosti s působením některých vrcholných představitelů TOP 09 na Ministerstvu
obrany by člověka spíš napadlo, že
měli raději přibalit „zavírák.“
l Skutečnost: Jak tento přímý
dialog vypadá, o tom se mohli
přesvědčit obyvatelé Klárova,
když chtěli vystoupit se svými
l Konec nelegální reklamy – TOP 09 tvrdí, že starosta
Lomecký dokázal odstranit big
board na Jungmannově náměstí.
l Skutečnost: Na popud ODS
již v březnu 2010 souhlasila Rada
hlavního města s novelizací památkového zákona, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně
přístupných místech mimo provozovnu. Ostudné je, že současnému vedení radnice Prahy 1 trvalo
déle než půl roku, kdy dosáhla
naplnění tohoto zákona.
TOP 09 začala odměňovat
politické přeběhlíky
Rada MČ P 1 souhlasila v květnu
t. r. s umístěním sídla společnosti
Mezinárodní asociace organizací
mistrů zvuku – autorů v bytové
jednotce v Havelské ulici za nezměněných podmínek nájemní
smlouvy. Tím porušila dosavadní
zvyklosti, které neumožňovaly
měnit tímto způsobem bytovou
plochu na nebytovou. Bývalý člen
ODS, nyní TOP 09, Karel Ulm
využil „výhody“ nové stranické
příslušnosti a jednoduše přihlásil
do svého bytu svoji firmu. A Rada
tento postup legalizovala. Za nezměněných nájemních podmínek,
tzn. že za kancelářskou plochu
platí regulované nájemné.
2012 Pracujeme pro vás
Kandidát do Senátu Tomáš Töpfer
Vystudoval konzervatoř v Brně a DAMU v Praze. Jako
herec účinkoval v divadlech v Ostravě, Ústí nad Labem a
v Šumperku. V letech 1988 – 1998 hrál ve Vinohradském
divadle. V roce 1998 založil Nadaci Fidlovačka a vzkřísil
Divadlo Na Fidlovačce, kde působil jako ředitel, herec i
režisér. Na jaře 2012 vyhrál konkurs a stal se ředitelem
Divadla Na Vinohradech. Jako nezávislý kandidát za ODS
byl v roce 2006 senátorem za volební obvod Praha 4.
Po prázdninách nastupuješ
„na ostro“ jako ředitel jednoho
z nejprestižnějších českých divadel Divadla Na Vinohradech.
S jakým předsevzetím?
Především s předsevzetím, aby
Divadlo na Vinohradech bylo
opravdu tím nejprestižnějším divadlem. Se silným hereckým souborem a skvělým repertoárem a
mocným, stabilním diváckým zázemím.
Není vyloučeno, že v takovém návalu práce, který jsme pro soubor
připravili, budu nucen také „vypomoci“ na jevišti. Bude to ale spíše
výjimečně.
Na podzim budeš znovu kandidovat do Senátu. Co si od toho
slibuješ?
Senát je významnou ústavní pojistkou. Moje kandidatura je také
pokus neodevzdat ústavní většinu
opozici, což si mnozí voliči dosud
ne příliš uvědomují.
vých“ Divadlo Na Fidlovačce.
Nebude se ti po něm stýskat?
Stýskat se mi nebude, protože na Fidlovačce budu ještě dohrávat všechny role, které jsou na
repertoáru. Myslím, že nejméně
dvě sezóny, takže na „odvykání“ a
Jsi též známý jako vášnivý
stýskání budu mít dost času.
vypravěč Starých židovských
anekdot. Řekneš nám nějakou?
Židovské anekdoty se musí vy Co vlastní herecká práce?
V sezóně 2012/2013 chystáme právět. V tom je jejich největší
na Vinohradech 10 premiér. Je to kouzlo. Nevím, jestli v písemné
nezvykle mnoho, ale chceme co podobě budou stejně vtipné:
Jdou dva mladí Židé kolem
Před lety jsi „vzkřísil z mrt- nejdříve obměnit repertoár DnV.
synagogy a jeden z nich povídá:
„Počkej na mě, potřebuji nějaké
rozhřešení od rabína.“
Vejde a povídá: „Rabi. Porušuji
desatero! Mám vztah s vdanou ženou.“
Rabi: „S vdovičkou Steinovou,
co? Na té je vidět, že má hříšné
myšlenky.“
„Ne, rabi. Steinová to není.“
Rabi: „Tak Loewiová. Ten její
je o moc starší, ta si doma neužije,
co?“
„ Ne, ani Loewiová to není.“
Rabi: „Tak že by nakonec
Kohnová? Ten její je pořád na cestách?“
„Ne, rabi, ani Kohnová to není.
Nezlobte se.“ a vyjde ze synagogy.
Přítel se ho zeptá: „Tak co? Dostal jsi rozhřešení?“
„Ne. Ale mám tři nový výborný
adresy.“
Ivan Bednář
My fair lady, Tomáš
Töpfer s Barborou
Mošnovou. Foto
Roman Černý.
Politický dabing Michala Pavlaty
Vynálezce bídy Vladimír Iljič
Lenin se mýlil, když řekl, že
nejdůležitější umění je pro nás
film. Omyl, Uljanove! Nejdůležitější umění je dabing, a to ve
všech druzích lidské činnosti.
Dabování zahraničních filmů je
založeno na tom, že ústy originálu náhle promlouvá někdo
jiný a úplně jinak.
Dělal jsem casting na roli animovaného komára Joea. Z Ameriky přiletěl expert, aby mi vyprávěl životopis postavy. Komár
je dobrý otec rodiny, fandí mužstvu Grass Hoppers, pije whisky Jack Danniels a v rozmezí
dílů 37 až 156 prožívá milostný
románek se svou sekretářkou.
To naruší rodinné vztahy, dospívající komáří děti odcházejí z domu. Otec propadne
alkoholismu, což je podpořeno
i tím, že jeho oblíbené mužstvo
nepřetržitě prohrává, prodělá
protialkoholní léčení a v 199
dílu se z něj stává komár, jak se
patří. V posledním záběru pak
spořádaně sedí s celou rodinou
u stolu na Den díkůvzdání.
Dabingoví herci se dělí na sólisty – ti říkají texty a „hackmany“ – ti dělají heky. To když
někdo dostane facku, proletí
oknem, nebo je zabit. Dovedu
si představit (oblíbená věta českých politiků, když si nejsou
jisti, jak to skutečně bude), že
se začnou v USA točit disneyovky o našich představitelích.
Přiletí expert, sdělí nám jejich
životopisy a veřejnost se
konečně dozví, který lobista
jejich ústy celou dobu promlouval. Velká bitka bude o roli
Miroslava Kalouska. Mluví
pevným tónem, na konci věty
klesne hlasem a jeho repliky mívají pointu. Za podobně komplikované charaktery se navíc dostávají umělecké ceny. O Karla
Schwarzenberga naopak zájem
nebude. Tolik shluků písmen
dokáže nadabovat jen skutečný
kaskadér. Ale tam nastoupí ruchaři a podloží to šuměním lesa.
Těším se, až bude americký ex-
pert hledat adekvátní barvu hlasu pro ministra Bártu. Herců je
sice plná kniha, ale vychází mi
snad jedině Jiřina Bohdalová,
kdyby oprášila Křemílka. Předsedu Nečase musí dělat někdo
z Moravy a Radka Johna nějaký
pražský umělec s rozpláclými
vokály.
Moc by mě zajímali ty životopisy postav. Nedávno jsem na
křtu knihy Johna Boka „Léčba BOKEM“ viděl exministra
Čunka. Je jednou z hlavních
podivných postav té publikace,
ale dělal jakoby nic. Na jeho
skutečné curicullum vitae se obzvlášť těším.
Michal Pavlata,
9
MAGAZÍN ODS PRAHY 1
Číslo 6
ZOO Praha: Letošním
lákadlem jsou sloni
Nevíte, kam na výlet? Vezměte děti v sobotu nebo neděli do
zoologické zahrady. Ta pražská patří mezi nejprestižnější
ZOO na světě. Lákadlem letošního léta jsou sloni. Nejslavnější slonice Shanti slaví velké úspěchy se svými malbami.
Pane řediteli, je celkem známé, že pražská ZOO se těší velkému zájmu návštěvníků, kolik
jich v loňském roce bylo?
Loni jsme dosáhli rekordu, do
ZOO přišlo přes 1,3 milionu návštěvníků. Také letos jsme zatím se
statistikami návštěvnosti spokojeni. Neutuchající zájem lidí je pro
nás hnacím motorem do další práce
a důležitou zpětnou vazbou; děkujeme za něj. Nejvíce návštěvníků
k nám chodí samozřejmě o víkendech, přičemž neděle bývají mnohem klidnější – což by mohl být
zajímavý tip pro čtenáře, kteří se
do pražské ZOO chystají.
Myslím, že si u nás přijdou na
své jak děti, tak i jejich rodiče.
Během letních prázdnin se denně
Mgr.
Miroslav
Bobek,
ředitel
ZOO
koná řada komentovaných krmení
a cvičení se zvířaty, každý víkend
pak pro návštěvníky pořádáme speciální akce.
O která zvířata je největší
zájem?
Mnoho návštěvníků se již řadu let
tradičně nejvíc těší na naši gorilí
rodinu, ale řekl bych, že hlavními
hvězdami letošní už 81. sezony
ZOO Praha jsou sloni. Pražské
samice Gulab a Shanti i samec
Mekong se na jaře přestěhovali do
nového moderního slonince, kam
k nim v květnu přibyla samice
Donna a její dcera Tonya z nizozemského Rotterdamu. Donna je
březí, takže bychom se na přelomu roku měli dočkat slůněte. Celou skupinu sloních samic je přes
den možné pozorovat v prozatímním venkovním výběhu, který od
příštího roku nahradí rozsáhlé expozice s naučnou stezkou.
Momentálně nejslavnější členkou naší sloní skupiny je Shanti,
která slaví úspěchy s výstavou
svých maleb v galerii na pražském Smíchově. Reprodukce
unikátních děl mohou návštěvníci obdivovat přímo v areálu
ZOO v Galerii Gočárovy domy.
Jakými přírůstky byste se
mohli letos pochlubit?
Mezi atraktivní nové přírůstky
v pražské ZOO patří například arové hyacintoví. Tito nádherní, modře zbarvení ptáci jsou největšími
létajícími papoušky světa – dorůstají délky až jednoho metru a váží
okolo 1,5 kilogramu. Návštěvníci
je uvidí v expozici poblíž hlavního
vchodu do areálu.
Zajímavou atrakcí je také Pavilon kočkovitých šelem a terárium,
který se letos dočkal nového interiéru s řadou interaktivních prvků.
Termokamera tu návštěvníkům
ZOO
Praha
Zoologická zahrada hlavního
města Prahy patří mezi nejprestižnější ZOO světa. Pyšnit se
může nejen unikátní polohou
blízko centra české metropole,
ale i delší než osmdesátiletou
historií a rekordní návštěvností:
ukáže, jak by je vnímal had, kámen
vyhřívaný na 50 ˚C jim prozradí,
jaká teplota panuje na severoamerické poušti Sonora a z reproduktoru je řevem pozdraví tygr. Lidem tu
představujeme i naše nové jedovaté
hady – chřestýše a křovináře.
Letošní jaro nám také přineslo
opravdu hodně mláďat – velké popularitě se těší například čtyři malé
žirafky Rothschildovy.
Aktuální informace a každodenní novinky z dění v pražské ZOO je
možné sledovat na facebookovém
profilu ZOO Praha, který má přes
100.000 fanoušků.
každoročně sem zavítá přes 1,2
milionu lidí. Díky vynikající
úrovni chovatelství, řešení expozic i péče o návštěvníky se ZOO
Praha umístila v žebříčku vyhlašovaném časopisem Forbes jako
sedmá nejlepší ZOO na světě.
Náš Test: Školní jídelna ZŠ Brána jazyků ve Vojtěšské ulici
Tak jako v minulém čísle, i nadále budeme pokračovat
v hodnocení školních jídelen na území MČ Praha 1. Tentokrát jsme navštívili školní jídelnu Základní školy Brána
jazyků ve Vojtěšské ulici.
P
ersonál této školní jídelny čítá
7 osob na kuchařských pozicích a 2 administrativní pracovnice. Denně se pak v kuchyni
této jídelny uvaří na 600 jídel, z kterých se 400 vydává přímo v místě
a 200 jídel se vyváží (převážně do
školní jídelny v Mikulandské ul.).
V této jídelně se stravují i žáci
z Gymnázia Jana Palacha.
Strávníci mají denně na výběr z jednoho druhu polévky
a ze dvou druhů teplých jídel,
přičemž jednou za 14 dní je jedno
teplé jídlo nahrazováno velkým
salátem či jídlem studené kuchyně. K některým jídlům je dále
nabízen i malý salát, kompot, či
ochucené mléko. Polévku si zde
nabírá strávník samostatně z tep-
lého pultu. I v této jídelně probíhá
objednávání jídel pomocí objednávkového terminálu nebo přes
internet. Objednávka těchto jídel
pak musí být realizována minimálně jeden den dopředu.
Zázemí této jídelny prošlo před
šesti lety celkovou rekonstrukcí
a i zde musíme chválit vzornou
čistotu a pořádek. Jediným naším doporučením by byla instalace karuselu na odběr použitého
nádobí. To by jednak urychlilo
jeho odběr, zamezilo tvorbě front
a přeneslo veškeré činnosti spoje-
né s likvidací zbytků a mytím použitého nádobí do zázemí kuchyně. V současné době se použité
tácy umývají v prostoru jídelny,
což není zcela ideální.
Co se týče personálu, působil
na nás velice příjemně a profesionálně. Při naší návštěvě jsme
měli možnost i ochutnávky právě
vydávaných jídel.
Vybrali jsme si vepřové maso
na paprice s těstovinou. Velikost
porce, její chuť, vzhled a teplotu
musíme hodnotit jen kladně. Tomáš Heres
HODNOCENÍ ZŠ Brána jazyků – Vojtěšská:
Chuť jídel
Šíře nabídky
5/5

3/5
Čistota provozu

5/5
Personál

5/5
Technické řešení jídelny

3/5
Způsob objednávky jídel

4/5

4,2/5
Celkové hodnocení
10

2012 Pracujeme pro vás
Malostranská beseda:
Program – srpen 2012
Výtvarník Karel Malich na
fotografii Pavla Brunclíka
Každý den
je jiný...
Ve středu 20. června proběhla vernisáž výstavy Pavla
Brunclíka (*1950), o které jsme vás již informovali v minulé
Jedničce. Jde o první souhrnnou přehlídku děl tohoto fotografického solitéra, který se na umělecké scéně pohybuje
už třicet let. Představí jeho fotografie v rámci čtyř tematických okruhů, jímž se Brunclík celý život věnuje: Cizí ženy,
Krajiny, Geometrie nahoty a Portréty. Výstava potrvá do
30. 9. 2012.
Na vernisáži jsme občana Pra- bude mít pravděpodobně pokrahy 1, Pavla Brunclíka, požádali čování v dalších městech Evropy,
rozhodl jsem se pro anglický náo krátký rozhovor.
zev DIVERSE – různý, rozličný.
Tyto soubory jsem doplnil ně Pane Brunclíku, jak se cítíte
tady v chrámu secese, v pro- kolika doposud nezařazenými fostorách Obecního domu? To tografiemi, které se možná stanou
prostředí chtě nechtě ovlivňuje základem vzniku dalšího většího
celkovou atmosféru, ve které celku. Není to tedy retrospektiva
– doufám, že ještě něco vyfotím.
jsou vystaveny vaše fotografie.
Veškeré mé výstavy, a to jak
v Čechách tak v zahraničí, byly až
Máte nějakou fotografii radodnes monotematické. Nabídka ději než ostatní?
vystavovat v Obecním domě mne
To se tak nedá říci, některé mne
poněkud zaskočila, a to jak nád- možná více oslovují proto, že
herou architektury a významem jsem je udělal nedávno, některé
místa, tak plochou obou výstav- naopak proto, že jsou staré přes
ních sálů.
dvacet let a pořád se k nim vraRozhodl jsem se proto, vysta- cím. Stejně je ale nejdůležitější,
vit poprvé souběžně výběr za čtyř aby oslovily diváka.
větších celků.
Pro mne jsou spíše nezapoCizí ženy z let 1986 – 1995, menutelné okamžiky spojené
Geometrie nahoty 2005 – 2007, s určitými fotografiemi a to jak
46 Čechů 2009 – 2011 a Kraji- s focením krajin, tak významných
ny 1996 – 2011. Proto také název osobností.
výstavy a doprovodné publikace
Nezapomenutelná pro mě zůDIVERSE.
stává dvouletá spolupráce se členy souboru baletu Národního
Můžete ten název - DIVER- divadla. Dodnes obdivuji jejich
SE vysvětlit nějak blíž? Podle kázeň a pracovitost.
Snad ještě podobný projekt vyslovníku cizích slov znamená
„podvracení, záškodnictví, roz- myslím.
To je ta krása mé profese – kažvracení“.
dý den je jiný.
Ivan Bednář
Vzhledem k tomu, že výstava
datum
den
účinkující
začátek
1. 8.
středa
Koncert klasické hudby: A. Dvořák,
B. Smetana, G. Gershwin, A. Piazzolla
20:00
2. 8.
čtvrtek
MLADOstranská beseda: Frontline + 1st
Choice
21:00
3. 8.
pátek
Koncert klasické hudby: A. Dvořák,
B. Smetana, G. Gershwin, A. Piazzolla
20:00
4. 8.
sobota
v jednání
5. 8.
neděle
zavřeno
6. 8.
pondělí
Koncert klasické hudby: A. Dvořák,
B. Smetana, G. Gershwin, A. Piazzolla
20:00
7. 8.
úterý
MLADOstranská beseda: Viewy Souls +
Sunnyflower
21:00
8. 8.
středa
Krausberry
21:00
9. 8.
čtvrtek
MLADOstranská beseda: Ve vývoji +
Zelená konev
21:00
10. 8.
pátek
Koncert klasické hudby: A. Dvořák,
B. Smetana, G. Gershwin, A. Piazzolla
20:00
11. 8.
sobota
Dřevěné pytlí v jutových uhlích + Abigial
Yabarra
21:00
12. 8.
neděle
zavřeno
13. 8.
pondělí
Koncert klasické hudby: A. Dvořák,
B. Smetana, G. Gershwin, A. Piazzolla
20:00
14. 8.
úterý
Blues Session
21:00
15. 8.
středa
Jan Spálený & ASPM
21:00
16. 8.
čtvrtek
MLADOstranská beseda: Sounday +
Bobby fucker
21:00
17. 8.
pátek
Koncert klasické hudby: A. Dvořák,
B. Smetana, G. Gershwin, A. Piazzolla
20:00
18. 8.
sobota
v jednání
–
19. 8.
neděle
zavřeno
–
20. 8.
pondělí
Ivan Hlas Trio
21:00
21. 8.
úterý
MLADOstranská beseda: Bezpatyboty +
Michael Marquez
21:00
22. 8.
středa
Vladimír Mišík & ČDG
21:00
23. 8.
čtvrtek
Vladimír Mišík & ČDG
21:00
24. 8.
pátek
Koncert klasické hudby: A. Dvořák,
B. Smetana, G. Gershwin, A. Piazzolla
20:00
25. 8.
sobota
Esence
21:00
26. 8.
neděle
zavřeno
–
27. 8.
pondělí
Koncert klasické hudby: A. Dvořák,
B. Smetana, G. Gershwin, A. Piazzolla
20:00
28. 8.
úterý
MLADOstranská beseda: Sek jsi bonbonky + Lola běží
21:00
29. 8.
středa
Koncert klasické hudby: A. Dvořák,
B. Smetana, G. Gershwin, A. Piazzolla
20:00
30. 8.
čtvrtek
MLADOstranská beseda: Yeas festival
2012
21:00
31. 8.
pátek
Koncert klasické hudby: A. Dvořák,
B. Smetana, G. Gershwin, A. Piazzolla
20:00
–
–
11
MAGAZÍN ODS PRAHY 1
Číslo 6
ODS podporuje podnikání
Na rozhraní Prahy 1 a Prahy
2 najdete oblíbenou pekárnu a polévkárnu „Křupavý
rohlíček“. Tato provozovna
si během krátké doby získala svoji klientelu zejména
z řad občanů Myslíkovy ulice
a jejího širokého okolí. Na
otázky nám odpověděla paní
provozní Vendula Hulová.
Jak dlouho je „Křupavý rohlíček“ otevřen?
V roce 2010 jsme se zúčastnili
výběrového řízení na část tohoto
prostoru se záměrem otevřít zde
pekárnu. Z rozhovorů se starousedlíky i lidmi, kteří zde pracují, jsme
došli k názoru, že zde chybí místo
pro rychlý oběd nebo svačinu.
Proč jste zvolili právě tuto
lokalitu?
Praha 1 má bezesporu své jedinečné kouzlo a spousta polozapomenutých prostor je znovu obsazována a navazuje na tradiční využití.
Mnozí si jistě vzpomenou, že zde
kdysi bývala vyhlášená jídelna,
řeznictví a potraviny. Tak trochu
navazujeme na tradici. Je velmi
příjemné slyšet od starousedlíků,
že se jim naše pekařství a polévkárna líbí, že přicházíme s pestrou
a kvalitní nabídkou, která právě
v těchto místech chyběla. Lidé,
kteří v centru pracují, si zase chválí
nabídku polévek, kterými nahrazují rychlé občerstvení.
z velkopekáren, peče pro nás malé
pekařství, které používá klasické receptury, proto je naše pečivo
dražší než například v obchodních
řetězcích. Ale právě mimořádnou
kvalitou našich výrobků jsme naši
stálou klientelu získali. Prostě náš
chleba voní kváskem, rohlíky jsou
křupavé a buchty nadýchané. Sortiment také neustále rozšiřujeme, zákazníky si hýčkáme. V polévkárně
Je pekárna a polévkárna Vaší se snažíme o opravdu domácí typ
kuchyně, u nás se jí jako u babičky
jedinou provozovnou?
Na území Prahy 1 máme pouze pekárnu s polévkárnou. Dále máme
ještě restaurace na Praze 3 a 10.
Také tam se snažíme zachovat špičkovou kvalitu za rozumnou cenu.
Klademe velký důraz na čerstvost,
pestrost a především sezónnost potravin, polotovarům se vyhýbáme
a nabízíme vysokou kvalitu všech
našich pokrmů.
a fronty až na ulici dokazují, že se
nám to daří a hostům u nás chutná.
A kvůli čemu se k Vám Vaši
zákazníci nejčastěji vrací?
Naše dršťková polévka je prostě
nejlepší na světě! A když k ní zavoní Mšenský chléb, makové housky nebo pivní rohlíky…, málokdo
odolá. Ke kávě si zase můžete odnést české buchty s tvarohem nebo
jablkový závin.
Zdenka Kulišová, Michal Valenta
Jak se Vám podařilo během
tak krátké doby získat početnou
klientelu?
Po otevření pekárny nějakou dobu
trvalo, než jsme získali stálé zákazníky. Naše zboží nepochází
Vydavatel: Občanská demokratická strana, Oblastní sdružení Praha 1, Haštalská 730/22, 110 00 Praha 1, IČO: 16192656, DIČ: CZ16192656.
Fotografie: Archiv časopisu Jednička a jeho spolupracovníci, e-mail: [email protected], EV. číslo MK ČR E 11785. Zdarma | Náklad: 20 000 výtisků
Nevyžádané příspěvky nevracíme. Pokud dojde k otištění zaslaného příspěvku nebo fotografie, nevzniká autorovi nárok na honorář.

Podobné dokumenty

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa a mohou si s nimi pohrát; mohou s nimi dělat to všechno, nač rodiče nemají čas. A na dětech je to poznat, zda se jim dostalo návaznosti na minulost, kterou zprostředkuje starší generace, zda má kdo...

Více

Číslo: 3/2012

Číslo: 3/2012 u „Rehabilitace Střeleckého ostrova – severní část“, nebyly nijak zahrnuty do rozpočtu MČ P1 na rok 2012 a nebyly ani projednány v příslušných komisích a  na Finančním výboru. Přitom na Zastupitels...

Více

číslo 2, 2010 /1,6 MB

číslo 2, 2010 /1,6 MB jsou hvězdami sběratelského nebe. Publikace vyšla rovněţ v angličtině, němčině a ruštině a přispěla k propagaci českého exlibris v zahraničí. V době, kdy byl F. Dvořák předsedou Spolku českých bibl...

Více

Jakub Kohák: Na Prahu 1 se chodím radovat

Jakub Kohák: Na Prahu 1 se chodím radovat opoziční strany, která poukazuje na  chyby radnice pod vedením TOP 09, ale snažím ÚNOR 2013

Více

duben 2016 - Magazín Váš Zlín

duben 2016 - Magazín Váš Zlín Zvenku klenutá okna nejsou vidět a budova nepůsobí nijak nápadně… V pozdějších desetiletích byl vzhled fasády změněn, ale v interiéru Kavárny Továrna můžete ještě původní prvky vidět. Zajímavé je, ...

Více