Kaplice Trhové Sviny Třeboň Dačice LEGENDA

Komentáře

Transkript

Kaplice Trhové Sviny Třeboň Dačice LEGENDA
k.ú.Bukvice u Trhových Svinů
k.ú.Březí u Trhových Svinů
Suchdol nad Lužnicí
k.ú.Něchov
k.ú.Těšínov
k.ú.Olešnice u Trhových Svinů
k.ú.Trhové Sviny
RBK 64
Petříkov
Rapšach
k.ú.Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
Trhové Sviny
k.ú.Hluboká u Dačic
Dešná
RBK 83
NBC 39
Olešnice
k.ú.Mohuřice
k.ú.Keblany
Dačice
k.ú.Tušť
k.ú.Bukvice u Trhových Svinů
D64
Ločenice k.ú.Nesměň u Ločenic
k.ú.Halámky
Halámky
k.ú.Rapšach
RBC 551
RBC 550
k.ú.Buková u Nových Hradů
7-4B
k.ú.Dvory nad Lužnicí
k.ú.Pěčín u Trhových Svinů
k.ú.Byňov NBK 169
Čížkrajice
RBK 75
V 22
k.ú.Čížkrajice
RBC 554
k.ú.Hranice u Nových Hradů
NBK 169
k.ú.Mezilesí u Trhových Svinů
Slavče
Besednice
Hranice
Dvory nad Lužnicí
RBC 552
k.ú.Údolí u Nových Hradů
NBK 167
RBC 553
k.ú.Žár u Nových Hradů
k.ú.Besednice
RBK 78
k.ú.Žumberk u Nových Hradů
k.ú.Dobrkovská Lhotka
k.ú.Slavče u Trhových Svinů
k.ú.Obora u Vyšného
RBC 1576
Žár
D42
RBK 76
RBK 81
Třeboň
LEGENDA
k.ú.Krabonoš
Ee 4
V 23
Nové Hrady
k.ú.Štiptoň
D15
RBK 76
Nová Ves nad Lužnicí
k.ú.Božejov u Nových Hradů
D42
Kamenná
JEVY SCHVALOVANÉ
HRANICE ÚZEMNÍCH JEDNOTEK
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
RBC 549
Trhové Sviny
k.ú.Kondrač
JEVY INFORMATIVNÍ
k.ú.Nová Ves nad Lužnicí
Soběnov
Třeboň
k.ú.Nakolice
k.ú.Soběnov
k.ú.Svébohy
k.ú.Kamenná u Trhových Svinů
k.ú.Vyšné
k.ú.Nové Hrady
NBK 170
RBK 84
RBK 3077
DOPRAVA
Hranice kraje
Kvilda
RBC 548
k.ú.Klení
k.ú.Římov
Rozvojové plochy nadmístního významu pro dopravu
D19
Hranice správ. obvodů obcí s rozšíř. působností
Hranice správního území obce
D1
Hranice katastrálního území
Koridor silniční dopravy
D3
Koridor železniční dopravy
RBC 584
D75
RBK 3079
k.ú.Rychnov u Nových Hradů
k.ú.Horní Stropnice
k.ú.Meziluží
D18
RBC 555
k.ú.Dluhoště
k.ú.Mýtiny
Koridor cyklotras
Koridor vodní dopravy
RBK 85
Doprava - silniční tunely, podjezdy a ekodukty
k.ú.Bedřichov u Horní Stropnice
k.ú.České Velenice
k.ú.Valtéřov
České Velenice
Doprava - tunel železniční
Ee 25
k.ú.Veveří u Nových Hradů
k.ú.Dlouhá Stropnice
NBK 170
RBK 82
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Horní Stropnice
RBK 62
Benešov nad Černou
k.ú.Benešov nad Černou
RBC 585
k.ú.Konratice
V9
Koridor zásobování vodou
Ee2
Koridor zásobování elektrickou energií
k.ú.Dobrá Voda u Horní Stropnice
k.ú.Hartunkov
RBC 547
k.ú.Paseky u Horní Stropnice
Ep2
Et1
Koridor zásobování plynem a teplem
RBC 9
k.ú.Hojná Voda
k.ú.Kuří
k.ú.Šejby
ÚSES
RBC 364
RBK 63
NBC 51
7#
7
#
I#
I#
I #
#
7#
7#
7#
7#
7#
7#
7
#
7#
7#
7#
I#
I#
I#
I
k.ú.Meziříčí u Malont
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
RBK 3080
k.ú.Velký Jindřichov
#
7#
7#
7#
7#
7#
7#
7
NBK 170
Biocentrum nadregionální
#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I
RBC 626
#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I
s
s
Biocentrum regionální
s
NBK 171
s
s
s
s
s
s
k.ú.Staré Hutě u Horní Stropnice
Biokoridor nadregionální
k.ú.Lužnice u Pohorské Vsi
J
J
J
J
J
J
J
RBK 18
Biokoridor regionální
k.ú.Radčice u Malont
ASANACE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
Kaplice
A1
Malonty
Plochy starých zátěží nadmíst. významu navržené k asanaci
k.ú.Pivonice u Pohorské Vsi
k.ú.Rapotice u Malont
POPIS VPS, VPO A ASANAČNÍCH OPATŘENÍ
k.ú.Bělá u Malont
Identifikace veřejně prospěšné stavby
D71
NBC 79
RBC 626
Identifikace veřejně prospěšného opatření
Identifikace asanačního opatření
A1
Pohorská Ves
RBK 66
k.ú.Dolní Příbraní
RBK 67
RBC 567
k.ú.Pohoří na Šumavě
NBK 172
VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
A+U DESIGN, spol s r.o.
ing.arch. J. BRŮHA
ing.arch. D. POLCAROVÁ
ing.arch. V. FUČÍK
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
ing. J. KARPYTA
ELENERG, Č. BUDĚJOVICE
OCHRANA PŘÍRODY
ing. P. POPELA
SADOVNICTVÍ, KRAJINÁŘSTVÍ, Č. BUDĚJOVICE
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
ing. M. KRÁL
THERMYON, Č. BUDĚJOVICE
ÚSES, PUPFL
ing. J. WIMMER
WV PROJECTION, Č. BUDĚJOVICE
U ČERNÉ VĚŽE 9, ČESKÉ BUDĚJOVICE
tel. 387 436 898, e-mail: [email protected]
RBK 100
RBC 534
Podkladová data:
Správní hranice © ČÚZK, 2010
Mapa RZM50 © ČÚZK, 2006
|
S
VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
ing. H. BUDÍNOVÁ
EKO EKO, spol. s r.o., Č. BUDĚJOVICE
DOPRAVNÍ Ř EŠENÍ
ing. L. ZENKL
ZESA, Č. BUDĚJOVICE
POŘIZOVATEL:
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE, ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A
ASANACÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ČÍSLO ZAKÁZKY:
Z/057.2-2007
STUPEŇ:
NÁVRH
MĚŘ ÍT KO
DATU M
1 : 50 000
07.09.2010
ČÍSLO VÝKRESU
ČÍSLO PARÉ
7
1

Podobné dokumenty

4B - Geoportál Jihočeského kraje

4B - Geoportál Jihočeského kraje pořizovatel ZÚR, vedoucí metodik

Více

Trhové Sviny Kaplice Třeboň Dačice LEGENDA

Trhové Sviny Kaplice Třeboň Dačice LEGENDA ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

Více

4B - Geoportál Jihočeského kraje

4B - Geoportál Jihočeského kraje Mapa RZM50 © ČÚZK, 2009

Více