Trhové Sviny Kaplice Třeboň Dačice LEGENDA

Komentáře

Transkript

Trhové Sviny Kaplice Třeboň Dačice LEGENDA
k.ú.Bukvice u Trhových Svinů
k.ú.Trhové Sviny
k.ú.Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
RBK 64
Trhové Sviny
k.ú.Mohuřice
Suchdol nad Lužnicí
Petříkov
k.ú.Těšínov
k.ú.Olešnice u Trhových Svinů
RBK 83
Olešnice
RBC 550
D64
NBC 39
RBC 551
Halámky
NBK 169
Hranice
k.ú.Byňov
k.ú.Mezilesí u Trhových Svinů
7-4B
k.ú.Rapšach
k.ú.Hranice u Nových Hradů
NBK 169
Čížkrajice
k.ú.Halámky
k.ú.Buková u Nových Hradů
k.ú.Pěčín u Trhových Svinů
Slavče
Dešná
Dačice
k.ú.Tušť
Rapšach
k.ú.Dvory nad Lužnicí
RBC 554
Dvory nad Lužnicí
RBK 75
RBC 552
k.ú.Čížkrajice
NBK 167
k.ú.Údolí u Nových Hradů
RBC 553
k.ú.Žár u Nových Hradů
RBK 78
k.ú.Žumberk u Nových Hradů
k.ú.Slavče u Trhových Svinů
k.ú.Obora u Vyšného
RBC 1576
Žár
RBK 76
D42
D42
k.ú.Božejov u Nových Hradů
Třeboň
RBK 81
D42
k.ú.Krabonoš
k.ú.Štiptoň
RBK 76
D42
Kamenná
D42
RBC 549
Trhové Sviny
Nová Ves nad Lužnicí
LEGENDA
Ee 4
Nové Hrady
k.ú.Kondrač
V 23
k.ú.Nová Ves nad Lužnicí
k.ú.Nakolice
k.ú.Kamenná u Trhových Svinů
k.ú.Svébohy
k.ú.Vyšné
k.ú.Nové Hrady
RBK 3077
RBC 548
RBK 84
D17
D42
JEVY INFORMATIVNÍ
JEVY SCHVALOVANÉ
HRANICE ÚZEMNÍCH JEDNOTEK
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
Hranice kraje
k.ú.Klení
Třeboň
RBK 3079
k.ú.Rychnov u Nových Hradů
Kvilda
D66
k.ú.Horní Stropnice
k.ú.Meziluží
RBC 555
k.ú.Mýtiny
k.ú.Římov
RBK 85
k.ú.Bedřichov u Horní Stropnice
k.ú.Valtéřov
NBK 170
k.ú.České Velenice
DOPRAVA
Hranice správ. obvodů obcí s rozšíř. působností
Hranice správního území obce
D9
Koridor silniční dopravy
D3
Koridor železniční dopravy
Hranice katastrálního území
České Velenice
Ee 25
k.ú.Veveří u Nových Hradů
D80
Koridor cyklotras
D71
Koridor letiště
D20
Koridor vodní dopravy
e
e
Letiště veřejné vnitrostátní
k.ú.Dlouhá Stropnice
RBK 82
Horní Stropnice
Benešov nad Černou
RBK 62
k.ú.Konratice
k.ú.Dobrá Voda u Horní Stropnice
Doprava - tunel silniční
k.ú.Hartunkov
RBC 547
k.ú.Paseky u Horní Stropnice
Doprava - tunel železniční
RBC 9
k.ú.Hojná Voda
k.ú.Šejby
k.ú.Kuří
RBK 3080
k.ú.Velký Jindřichov
k.ú.Benešov nad Černou
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
V9
Koridor zásobování vodou
Ee2
Koridor zásobování elektrickou energií
RBC 364
RBK 63
NBK 170
Et1
Ep2
Koridor zásobování plynem a teplem
k.ú.Staré Hutě u Horní Stropnice
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
k.ú.Lužnice u Pohorské Vsi
ÚSES
#7
#7
##
7
I#
I#
I#
I
7#
7
#
I#
I#
I #
#
7#
7#
7#
7#
7#
7#
7
NBC 51
#
7#
7#
7#
7#
7#
7#
7
k.ú.Radčice u Malont
#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I
RBC 626
#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I#
I
s
s
k.ú.Pivonice u Pohorské Vsi
s
J
"
J
"
J
"
J
"
J
"
J
"
Kaplice
Biokoridor nadregionální
J
"
RBK 18
Malonty
Biocentrum regionální
s
s
s
s
NBK 171
s
s
Biocentrum nadregionální
Biokoridor regionální
ASANACE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
NBC 79
A1
Plochy starých zátěží nadmíst. významu navržené k asanaci
POPIS VPS, VPO A ASANAČ. OPATŘENÍ
k.ú.Dolní Příbraní
Pohorská Ves
RBK 66
D71
RBC 626
A1
Identifikace veřejně prospěšné stavby
Identifikace veřejně prospěšného opatření
Identifikace asanačního opatření
RBC 567
RBK 67
k.ú.Pohoří na Šumavě
NBK 172
RBK 100
RBC 534
|
S
VYPRACOVAL
VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
A+U DESIGN, spol s r.o.
ing.arch. J. BRŮHA
ing.arch. D. POLCAROVÁ
ing.arch. V. FUČÍK
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
ing. J. KARPYTA
ELENERG, Č. BUDĚJOVICE
OCHRANA PŘÍRODY
ing. P. POPELA
SADOVNICTVÍ, KRAJINÁŘSTVÍ, Č. BUDĚJOVICE
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
ing. M. KRÁL
THERMYON, Č. BUDĚJOVICE
ÚSES, PUPFL
ing. J. WIMMER
WV PROJECTION, Č. BUDĚJOVICE
U ČERNÉ VĚŽE 9, ČESKÉ BUDĚJOVICE
tel. 387 436 898, e-mail: [email protected]
VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
ing. H. BUDÍNOVÁ
EKO EKO, spol. s r.o., Č. BUDĚJOVICE
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
ing. L. ZENKL
ZESA, Č. BUDĚJOVICE
POŘIZOVATEL:
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE, ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A
ASANACÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ČÍSLO ZAKÁZKY:
Z/057.2-2007
STUPEŇ:
NÁVRH
MĚŘÍTKO
DATUM
1 : 50 000
12.03 2009
ČÍSLO VÝKRESU
ČÍSLO PARÉ
7
1

Podobné dokumenty

4B - Geoportál Jihočeského kraje

4B - Geoportál Jihočeského kraje ing.arch. J. BRŮHA ing.arch. D. POLCAROVÁ

Více

Kaplice Trhové Sviny Třeboň Dačice LEGENDA

Kaplice Trhové Sviny Třeboň Dačice LEGENDA Identifikace veřejně prospěšného opatření Identifikace asanačního opatření

Více

4B - Geoportál Jihočeského kraje

4B - Geoportál Jihočeského kraje NOVÁ 1997/24, ČESKÉ BUDĚJOVICE tel. 387 436 898, e-mail: [email protected] VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Více

Trhovosvinenské listy 9/14

Trhovosvinenské listy 9/14 souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 2, ulice Branka, Trhové Sviny o jeden rok. ( pro 5) souhlasí s návrhem splátkového kalendáře, za byt č. 2, Žižkovo náměstí 30, Trhové Sviny. ( pro ...

Více

840313 Bystrice nad Pernštejnem

840313 Bystrice nad Pernštejnem Koroužné,Záskalí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koroužné,Švařec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koroužné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koroužné,Švařec . . . . . . . . ....

Více

Kulturní akce na Novohradsku

Kulturní akce na Novohradsku Byňov u N. Hradů - Hromosvod Praha (folk-rock) a ohňostroj - penzion Kamínek Nové Hrady - Závěrečný koncert žáků ZUŠ - ZUŠ Nové Hrady Ledenice - Absolventský koncert ZUŠ - divadelní sál Byňov u N. ...

Více