Úvod

Komentáře

Transkript

Úvod
Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití
Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)
Kapitola 1: Úvod
OAH
aV f
Dvoupásmový venkovní přístupový bod / systém mostu se dodává ve dvou modelech,
které zajišťují mostové propojení point-to-point nebo point-to-multipoint mezi vzdálenými
sítěmi Ethernet LAN a službami bezdrátového přístupového bodu pro klienty v oblasti
lokální sítě LAN:
_0
X^
T^k
E
D yk
xm U
`
g3f
Xp
t
Ia
RY
2
71
g
[
`d
dAy
A
hE
PC
g
?a
yG <
j8S
mn5
d
ik
`
?
L o1
y
ox
D
OA
JO g
WA6202 – Tento model zahrnuje integrovanou anténu s vysokým ziskem pro
radiové spojení 802.11a a je navržen jako Slave zařízení mostu v konfiguracích
point-to-multipoint nebo k zajištění vysokorychlostního bezdrátového spojení
point-to-point mezi dvěma místy, jež mohou být od sebe vzdálena až 28 km (17
mil). Pro vysílač 802.11b/g je zapotřebí externí anténa dodávaná na přání.
•
v9
t]
N
x
G
3
X^
u
N
ma
Q
yP
ps
Ax
G
[\
cai
yU
3
A
R
P ey
ic<
I 4:
X7
d;
5
;m
X
roS
8E
mWJ
<i
vK
L\
x3
2
Dw
F
w
Nle
T
od
W \S
^
2B
x
y
3`i
d^ s
8b
Er D
<
?
XC
ac
jLI
i
4F >
WA6202M – Tento model poskytuje pouze vnější anténu, je navržen jako Master
zařízení mostu v konfiguracích point-to-multipoint a podporuje bezdrátová připojení
mostu k až 16 jednotkám WA6202 Slave.
•
2 ae
Bn W
] v7
y
78 u
c Ee
j _I
D l=
KC o
[email protected] x
b iE
4ME
n 0M
fK O
aF ;
YZ 9
H= ;
n b<
mJ
9hI
@ XB
Každý model je uzavřen v obalu sloužícím jako ochrana proti povětrnostním vlivům, je
určen pro venkovní montáž a dodávají se k němu svorky pro připevnění ke stěně, tyči,
radiovému stožáru nebo výškové budově. Jednotka je napájena připojením kabelu
Ethernet z napájecího modulu instalovaného venku.
cF
a
<[email protected]
w
[dV
Q2
S
_
`
GDi
F_
nW
xc X
5W
A
ZN
;rf
3=
m?
At;
d
N DE
?
1
W
ac
oT
L
u
RU
]
KX
d
Vi
1VE
Ts
od
cS
O
E>
W
v
6
<?
1fP
bL I
Bezdrátový systém mostu nabízí rychlé, spolehlivé a cenově výhodné řešení k propojení
vzdálených sítí Ethernet LAN nebo k zajištění přístupu do internetu z izolovaného místa.
Systém se také snadno instaluje i provozuje a je ideální pro situace, při nichž může být
propojení kabelem obtížné nebo cenově nevýhodné. Bezdrátové připojení mostu
dosahuje rychlosti přenosu až do 108 Mb/s.
L ^m
J6V
lX d
j
r
Cb
43
4>
aB
Wb a
[email protected] 0
dq o
1
J D=
m
j>1
VF
lnQ
E 39
[ [R
TUq
rm y
1 :C
nl 3
r
cd Z
? ZU
0
7
4ns
LBm
K
nw
[
oeS
QP:
uj _
eM
<
@ pl
Vd
P =\
F :C
8H
IX<
Otd
Fr?
D ^m
@S
CNa
Oba bezdrátové modely mostu mají navíc úplné funkce pro správu sítě přes snadno
použitelné webové rozhraní, rozhraní příkazového řádku a podporu nástrojů SNMP
(Simple Network Management Protocol).
:
JN
O
T
Z>
PZ
R\Z
q>>
=d
X T1
fBR
`
]
=?
4_M
r
Ie
DK
xEi
Y
_C
R
R\
IM
r
I
f
CN
m Z>
Charakteristiky vysílače – Standardy IEEE 802.11a a 802.11g používají techniky
radiové modulace známé jako OFDN (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
a sdílená kolizní doména (CSMA/CA). Standard 802.11a pracuje v pásmu 5 GHz UNII
(Unlicensed National Information Infrastructure) a standard 802.11g v pásmu 2,4 GHz.
eu
?
?7
<k
A^T
q2
I
3
kl
c
[
9w_
5Zb
im
lB
KR
0
U
<
`@
D` K
al
8
9
RR_
TT
oD p
]
B
r9T
:Lv
Yf W
RI
f7\
vDL
Vt
k
7?
u; J
<
68
vY <
1
t1 o
Standard IEEE 802.11g je zpětně kompatibilní se standardem IEEE 802.11b. Standard
IEEE 802.11b pracuje také s frekvencí 2,4 GHz, ale používá technologii modulace DSSS
(Direct Sequence Spread Spectrum) a CCK (Complementary Code Keying), díky níž
dosahuje komunikační rychlosti až 11 Mb/s.
mJ
y
V
R @W
I;E
WE
_J
k
J[ X
eW
\V
2 Ng
m
ee2
G8
ti
Dm
u71
He 1
0k?
k
n
k \W
M
=B
L
=
:J
L I4
hWi
VI
Es
E
i5
8
v
:
@ 4<
Bezdrátový most poskytuje poloduplexní připojení s rychlostí 54 Mb/s pro každý aktivní
kanál (až do rychlosti 108 Mb/s v režimu turbo na rozhraní 802.11a).
s
F?]
IW
rs D
Kapitola 1: Úvod
\\1
pM m
C 1n
DQ7
g> a
n _I
h
^t
v
<D
:=
d
W
kd
GL r
překlad i4 Portfolio s.r.o.
Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití
Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)
Kontrolní seznam balení
<qV
B q2
Balení dvoupásmového venkovního přístupového bodu / mostu obsahuje:
Bh0
•
•
•
•
•
•
2[ >
?cC
72M
jG h
C 4G
jeden dvoupásmový venkovní přístupový bod / most (WA6202 nebo WA6202M)
jeden síťový kabel kategorie 5, délka 30 m (100 stop)
jeden napájecí modul a napájecí šňůru
(koaxiální kabel typu N pro WA6202M)
sadu svorek pro montáž na venkovní stožár
tuto uživatelskou příručku
; OH
_\ <
g K5
X< L
I Nv
Po^
F :2
aH g
2 PG
m: U
G ZE
t \=
U7 _
k_y
R] 9
\ PF
[J;
wX p
o A9
[email protected]=
R ;u
1 L6
kg 8
[ ZF
Pokud jsou některé části nesprávné, chybí nebo jsou poškozeny, informujte svého
prodejce. Je-li to možné, uchovejte si krabici včetně originálních obalových materiálů.
Použijte je znovu k opětovnému zabalení výrobku, kdyby bylo nutné jej vrátit.
Z1y
g[
R
]
N<m
Xl
@
I
vd
_
0qT
_
xK4
y0
Fp
^
8f
` @:
Y
sWp
: Lw
L3
dNP
bt
>
i
ZD
sjp
pR 9
0J ^
EP k
KR >
LV
nx]
O
A\
_8 6
Popis hardwaru
[email protected] 9
Kapitola 1: Úvod
překlad i4 Portfolio s.r.o.
Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití
Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)
Popis hardwaru
Ol B
Integrovaná anténa s vysokým ziskem
ND u
G ]5
Bezdrátový most WA6202 obsahuje integrovanou plochou anténu s vysokým ziskem (17
dBi) pro provoz na frekvenci 5 GHz. Anténa dokáže zajistit přímé spojení (při vzájemné
viditelnosti vysílače a přijímače) až na vzdálenost 28 km (17 mil) s rychlostí přenosu dat
36 Mb/s.
ea J
7
=H
U TY
f
5a
FE p
p
C [email protected]
@r R
Q
?e
0 e`
4Ia
kV x
:
\ kH
I=
f
qUT
3n
E Yi
> Uy
Wp2
Pc q
m Gq
:1
xJ
x
2J
G Te
9
N uM
tWU
G<
U
Možnosti externí antény
kH I
Jednotka mostu WA6202M Master nezahrnuje integrovanou anténu, ale poskytuje různé
možnosti externí antény pro provoz na frekvenci 5 GHz i 2,4 GHz. V konfiguraci point-tomultipoint lze připojit externí všesměrovou anténu s vysokým ziskem, sektorovou anténu
nebo panelovou anténu s vysokým ziskem, která by komunikovala s mosty rozmís-těnými
na velké ploše. Jednotky WA6202 a A6202M obě vyžadují všesměrovou externí anténu
2,4 GHz 8 dBi pro provoz 2,4 GHz. Možnosti externí antény shrnuje následující tabulka:
T] d
= p>
X U`
@ lu
uRk
s 4O
X\ g
RRI
w 4S
R
o RD
Typ antény
oHG
uJ d
2c H
83 v
Y vo
V
wC
QB <
W5 F
yf f
;U`
VdM
N12
jW3
iP r
K; Y
kwJ
W9 `
9p>
V]B
q h[
3 Hl
9g <
L[o
6kR
RO
\Td
5
Ex D
i9 \
E 9=
aR g
3 `R
lUZ
HPBW*
vertikální
12
6
6
9
Polarizace
Max. dosah/rychlost
8
13,5
16,5
23
HPBW*
horizontální
360
120
60
9
lineární, vertikální
lineární, vertikální
lineární, vertikální
lineární
3,2 km při 6 Mb/s
14,5 km při 6 Mb/s
28 km při 6 Mb/s
28 km při 36 Mb/s
8
360
15
lineární, vertikální
7,6 km při 6 Mb/s
Ldk
všesměrová 5 GHz
výseč 120°, 5 GHz
výseč 60°, 5 GHz
panel s vysokým
ziskem, 5 GHz
všesměrová 2,4 GHz
Q< v
Q6j
d` Y
ad l
0< 2
95 M
Zisk (dBi)
] Fr
; h\
]>q
@ Gt
hw k
;XQ
pq^
F cO
;\ m
w\ F
p0 `
2iZ
aa 2
eI
ZT >
eg ^
e vl
1L 7
ZB:
d^\
Dw h
kx?
qHm
a[h
qx f
xON
=N 0
8[i
BE \
Y 20
] TG
ew i
lT l
>8m
xU f
;35
oF Y
u Hv
* šířka paprsku s polovičním výkonem ve stupních
OT j
1? Q
j4Y
=b Y
Externí antény připojené ke konektorům RF typu N na bezdrátovém mostu pomocí
dodaných koaxiálních kabelů.
an M
J9 h
4 LB
P0 B
Pt 7
2^ g
Gd t
Kapitola 1: Úvod
překlad i4 Portfolio s.r.o.
Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití
Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)
Ethernetový port
?6 v
Bezdrátový most má jeden 8pinový DIN port 10BASE-T/100BASE-TX, který se připojuje k
napájecímu modulu pomocí dodaného ethernetového kabelu. Připojení ethernetovým
portem napájí bezdrátový most a zajišťuje datové propojení k lokální síti.
cBi
EwP
5 lX
Q
p] p
iD>
^j
RW
Gdw
v \L
A eO
b
o
8 UE
7 O9
;b
I
c 9j
V k\
N< ^
GU
x?w
rH
1
Dg F
Bezdrátový most se zobrazuje jako ethernetový uzel a provádí funkci přemostění
přesouváním paketů z drátové sítě LAN do vzdáleného konce připojení bezdrátového
mostu.
:
Ap
AbY
L?p
Upozornění:
Sa
Vh
X
e
GY3
vN7
n
i8
Hu
8q=
d\
n
s[J
v
>s\
q;
q33
6
Ethernetový port nepodporuje funkci PoE (Power over Ethernet),
která je založena na standardu IEEE 802.3af. Nezkoušejte napájet
bezdrátový most tím, že byste jej připojili přímo k síťovému
přepínači, který má standard IEEE 802.3af PoE. Zařízení vždy
připojte k dodanému napájecímu modulu.
h vt
p ]i
S W[
AeI
CH s
tx m
BC b
<1;
Q7 H
IBC
W9 e
OR p
95 R
k2_
=Q O
?6r
LG1
@L A
[email protected]
GU b
NE [
8i ;
f ?M
@4 1
l Io
^ RM
xS l
w 3X
l 6q
Hb 0
FuV
Napájecí modul
kW ^
Bezdrátový most je napájen přes síťový kabel díky technologii PoE (Power-overEthernet). Napájecí modul je obsažen v balení bezdrátového mostu a disponuje dvěma
ethernetovými porty RJ-45 – jeden pro připojení bezdrátového mostu (Output, tj. výstup) a
druhý pro připojení k přepínači lokální sítě LAN (Input, tj. vstup).
`
^3
2B
f2
i
f
d
k[3
p
J ?1
6
Q Mi
3 VF
0
sg
A
ZY
M?
fij
ed
S
9 Mj
oSu
Uo
Y
OsB
31E
fD i
Z`g
1^r
]ae
ca A
Y
>5
5Bp
kQ 7
>57
Rp
b At
ic\
Sv
c X?
Vstupní port používá MDI konfiguraci pinů (tj. vnitřní přímý průchod). K připojení tohoto
portu k většině síťových propojovacích zařízení, jako jsou například přepínače nebo
směrovače, které mají porty MDI-X, můžete proto použít kroucenou dvoulinku s přímým
průchodem. Avšak při připojování přístupového bodu k pracovní stanici nebo jinému
zařízení, které nemá porty MDI-X, musíte použít kříženou kroucenou dvoulinku.
TK
]<
M
cI
d
\8
fA
>
[b
<
[email protected]
V
Y
3d
Jn
j`l
y
^\1
pZ
?y
2
S
0
Wu;
v
0] K
Sr
dSU
UF
wqk
uKK
PnX
T
WE
@
lK
H
L 7V
f
M
oP;
F 70
vQ
K<:
1
KD
c
ZV
kNb
F
URP
Dc
9sc
Hy K
3xU
x
]5V
dW
l; >
Bezdrátový most nemá vypínač elektřiny. Je elektricky napájen, když jeho ethernetový
port je připojen k napájecímu modulu a napájecí modul je připojen ke střídavému zdroji
elektrické energie. Napájecí zdroj obsahuje jednu kontrolku LED, která se rozsvítí, když je
připojeno napájení střídavým proudem.
Np
Bh
l
o
?
_l7
<R R
[ 56
Kapitola 1: Úvod
c3
yT
urD
f
KR x
c[
G
It a
O9
K
6Tq
Uw
BC k
S
iiB
>@w
R1
6
tZ 6
f
o`f
[x
Zh
? `C
0Q [
l
[= 8
p ;C
překlad i4 Portfolio s.r.o.
Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití
Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)
Napájecí modul se automaticky přizpůsobuje jakémukoli střídavému napětí v rozsahu
100-240 Voltů a frekvencí 50 nebo 60 Hz. Není nutné provádět žádné nastavení rozsahu
napětí.
Ci
C
x
dY:
Q2
afM
o bB
Varování:
BF B
fS6
mt h
Jy
80 u
q
2n
skB
TXj
6CP
w
KI ]
V1k
Cd_
Napájecí modul je konstruován pouze pro použití v interiérech. Napájecí
modul nikdy nemontujte venku se zařízením bezdrátového mostu.
21 P
<3j
G 7]
8r t
Rj G
ww:
c^ R
Xak
EI 9
ZO F
Bt E
si K
BNC konektor s RSSI (Receive Signal Strength Indicator)
Nv ?
6B T
i Ux
<9 x
<3 m
Konektor s funkcí RSSI dodává výstupní napětí, které je proporcionální k síle přijímaného
radiového signálu. K tomuto bodu lze připojit stejnosměrný voltmetr, který vám pomůže
vyrovnat antény na obou koncích propojení bezdrátového mostu.
uNo
fA 3
8 o3
[email protected]
V;
2
] 2q
N
Gvf
X ]R
7I
_
b4
F GB
yZf
L >f
F
x
I Nj
ONF
:R
hu
: ]Y
j
JaG
ep
t 2E
Zemnicí bod
Mi n
Třebaže bezdrátový most obsahuje svou vlastní vestavěnou ochranu před bleskem, je
důležité, aby zařízení bylo řádně uzemněno. K upevnění zemnicího šroubu slouží zemnicí
šroub.
q
d\
wX
iFc
3 8U
_l<
B5
trH
8
u
0t f
H\
Hv\
6 tB
GrK
6
vq r
CM
q6\
_ :L
D
2h
M
Sady svorek pro montáž na stěnu a stožár
? H]
M pw
\p R
<; n
Bezdrátový most zahrnuje sadu svorek, kterou lze použít k montáži mostu na stěnu, sloup,
anténní stožár nebo část výškové budovy.
hrK
d
I\2
s u?
] [email protected]
df V
qFg
r ZD
5n6
h7 Z
n9 w
t8S
k [email protected]
6 :M
qu
= `Q
Konfigurace systému
o VW
Každé místo, kde je jednotka instalována, musí být připojeno k lokální síti pomocí
napájecího modulu. Připojení komponent systému je patrné z následujícího obrázku.
Ib
J
@^7
:lm
Kapitola 1: Úvod
sp
[
@p :
Zg
[
5t
d2x
N
I2R
rZG
l
p 4q
i0
T^
Cb q
6
xj
t
of`
P B7
překlad i4 Portfolio s.r.o.
Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití
Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)
Funkce a výhody
U [email protected]
•
jtL
Jednotky WA6202 Slave podporují bezdrátové propojení point-to-point s frekvencí
5 GHz na vzdálenost až 28 km (při rychlosti datového přenosu
36 Mb/s), a to pomocí integrovaných antér 17 dBi s vysokým ziskem.
Jednotky WA6202M Master podporují propojení point-to-multipoint s frekvencí
5 GHz, a to pomocí různých volitelných externích antén.
Jednotky WA6202 a WA6202M také podporují služby přístupových bodů
s vysílači 5 GHz a 2,4 GHz a různými volitelnými externími anténami
Maximální rychlost datového přenosu až 108 Mb/s u vysílače 802.11a (5 GHz)
Venkovní konstrukce odolná proti povětrnostním vlivům
Shoda se standardy IEEE 802.11a a 802.11b/g
Lokální síťové připojení prostřednictvím portu 10/100 Mbps Ethernet
Napájeno připojením ethernetovým kabelem k napájecímu modulu
Zahrnuje svorky pro montáž na stěnu a sloup
Zabezpečení šifrováním WEP 64/128/152 bitů (Wired Equivalent Protection) nebo
AES (Advanced Encryption Standard) 128 bitů
Skenuje všechny dostupné kanály a vybírá nejlepší kanál a datovou rychlost podle
odstupu signál/šum
Lze spravovat snadno použitelným webovým rozhraním, příkazovým řádkem (přes
Telnet) nebo pomocí nástrojů pro správu sítě SNMP
M5 H
1 p_
raR
g 7]
•
AF G
:_R
EI >
4 bL
OZf
I cC
A <R
mp9
4o 9
y km
6BU
VC T
KH b
eC y
8q y
J9 W
G xa
Mw >
uN t
@T 7
8 o8
yb n
R y\
Yp6
Xiu
4i O
tx `
8x<
7O o
O w:
U hS
Lc @
g kj
w< N
\ 2v
< B6
v [@
yh y
;js
ai L
Aw ]
sD r
> J5
i YF
G >?
eEK
J Cv
6S 6
a 9V
pH?
u iN
9[d
2A6
? [@
ii Q
pdf
@jH
D LR
YC R
;< v
R:R
skG
Ie :
vn =
1[`
o^ ]
amG
[email protected] b
WM
•
YXQ
i\ ?
V =G
ZO J
J jN
•
•
•
•
•
•
•
G= k
<9y
>qU
•
xmj
0 HH
GGC
y<I
qUS
53m
3
k Eq
<MQ
YS ]
WU 1
eU V
Fjr
s Qa
E_L
xr
p
•
`g v
X6 7
A
f7 Z
O2m
OJ4
UKQ
Di J
d8 0
j: M
DF
pS 1
Předvolby systému
ow [
Následující tabulka uvádí některé ze základních systémových předvoleb bezdrátového
mostu. Chcete-li resetovat předvolby mostu, použijte příkaz „reset configuration“ na
příkazovém řádku s úrovení Exec.
15_
[
kb g
01N
\e 5
5R^
SW m
Q
wc a
WK 1
Funkce
Identification
Administration
General
wm _
m aG
Vt l
Parametr
System Name
User Name
Password
HTTP Server
HTTP Server Port
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
Primary DNS IP
Secondary DNS IP
n =s
@ dh
ky:
<7c
fNv
W ?C
E^7
5 09
pmG
Kapitola 1: Úvod
>i q
bue
V\
Yq
8_ M
E<w
TCP/IP
AT W
2 uL
Předvolba
Outdoor Bridge
admin
null
Enabled
80
192.168.1.1
255.255.255.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
P qZ
překlad i4 Portfolio s.r.o.
Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití
Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)
Funkce
VLANs
Parametr
Status
Native VLAN ID
Ethernet Type
Status
Location
Contact
Community (Read Only)
Syslog
Logging Host
Loging Console
IP Address / Host Name
Logging Level
Logging Facility Type
Status
Speed and Duplex
Status
Turbo Mode
Radio Channel
Auto Channel Select
Transmit Power
Maximum Data Rate
Beacon Interval
Data Beacon Rate (DTIM Interval)
RTS Threshold
?U \
Filter Control
SNMP
KVV
M3v
< Gm
W ZI
System Logging
EOu
lb M
vD 1
_7 @
U3w
S XQ
4 ml
O 4N
Ey ;
Spanning Tree
Ethernet Interface
Wireless Interface
802.11a
nh6
Aj r
jY m
ifc
Itt
@D R
Yv g
u ;R
v f^
GuI
8h W
b3 s
7q W
``R
^C2
Kapitola 1: Úvod
O3 L
?NN
Předvolba
Disabled
1
Disabled
Enabled
null
Contact
Public
Disabled
Disabled
Disabled
0.0.0.0
Informational
16
Enabled
Auto
Enabled
Disabled
Default to first channel
Enabled
Full
54 Mbps
100 Tus
2 beacons
2347 bytes
s ^2
Z U2
A tp
6K 7
wL2
lm C
překlad i4 Portfolio s.r.o.
Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití
Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)
Funkce
Parametr
Authentication Type
AES Encryption
WEP Encryption
WEP Key Length
WEP Key Type
WEP Transmit Key Number
Status
Radio Channel
Auto Channel Select
Transmit Power
Maximum Data Rate
Beacon Interval
Data Beacon Rate (DTIM Interval)
RTS Threshold
Authentication Type
AES Encryption
WEP Encryption
WEP Key Length
WEP Key Type
WEP Transmit Key Number
WEP Keys
WEP Keys
= 2x
m K]
gX U
WtW
U M7
^Z P
U U=
Wireless Interface
802.11b/g
_9 e
5n J
> 0c
^dK
k FV
aB B
[email protected] p
Y [email protected]
r6O
x8l
Wy i
l7 m
i7g
Wireless Security
802.11b/g
m] d
[Z H
8us
d`Z
b::
J [email protected]
e7 j
> mH
2E X
N SC
Kapitola 1: Úvod
Cq_
Předvolba
Open System
Disabled
Disabled
128 bits
Hexadecimal
1
Enabled
Default to first channel
Enabled
Full
54 Mbps
100 TUs
2 beacons
2347 bytes
Open System
Disabled
Disabled
128 bits
Hexadecimal
1
null
null
; VX
h6 p
5v O
3O y
0T B
OI p
\y c
v ax
;o d
2lO
překlad i4 Portfolio s.r.o.

Podobné dokumenty