Naše město - Centrum pro rodinu Vysočina

Komentáře

Transkript

Naše město - Centrum pro rodinu Vysočina
WWW.TREST.CZ ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK 42 12,- KČ
Schumpeter open air theatre Chystá se třetí
Jednorožné rožnění
aneb Třešťský průměr (se)
baví
Druhá zářijová sobota bude už potřetí v řadě patřit akci Jednorožné rožnění. Jedná se o závěrečnou a zároveň největší kulturní
akci v rámci projektu Ztřeštěné léto, tedy souboru kulturních aktivit, vznikajících v rámci projektu Hledání evropských kořenů.
Jednorožné rožnění by si neměli nechat ujít všichni ti, kteří mají
rádi opékání. Opět po roce nejen Vaši sousedé vytáhnou grily
a rošty na netradiční místo, a to na třešťské náměstí, aby společně
hodovali (str. 7).
Třetí srpnovou sobotu se na zahradě Schumpeterova domu představil Třešťský průměr, divadelní
spolek, v němž se prolínají dvě původní uskupení Tylovi vrazi a Natvrdlí s dalšími spřízněnými divadelníky. Průměr neponechal nic náhodě a věren svým zvykům pojal přípravu (rozuměj zkoušení)
tradičně adrenalinově na poslední chvíli, nicméně material na toto vystoupení připravovali autoři
svědomitě již delší dobu (str. 2).
Příběh z protektorátní Třeště (1942):
Chléb pro internované české
vlastence
Statečnost je odvaha nasadit život při boji s nacisty stejně jako odvaha podporovat rodiny zatčené
za politický odpor proti nacismu. Do internačního tábora pro osobnosti českého národa u Hodonína
přicházela pomoc od lidí v Třešti (str. 20).
Bývalý statek se mění
v hotel
Mladá
generace
už sdílí
stejné
hodnoty
Sören
Baeghard
žije
v dánské Kodani, nicméně
díky své manželce, která
pochází z Čenkova, poznává
v posledních letech i život
v našem městě. O své dojmy
se s námi podělil při své zatím
poslední
návštěvě
Třeště
v polovině srpna tohoto roku
(str. 11).
Nejeden obyvatel i pravidelný návštěvník Třeště se zájmem
sleduje stavební práce na bývalého statku na Malém náměstí.
Budova, která se už začíná objevovat v plné kráse, bude sloužit
jako hotel (str. 9).
2
KULTURA
Schumpeter open air theatre aneb Třešťský
průměr (se) baví
Třetí srpnovou sobotu se na
zahradě Schumpeterova domu
představil Třešťský průměr, divadelní spolek, v němž se prolínají dvě původní uskupení
Tylovi vrazi a Natvrdlí s dalšími
spřízněnými divadelníky.
Průměr neponechal nic
náhodě a věren svým zvykům
pojal přípravu (rozuměj zkoušení) tradičně adrenalinově na
poslední chvíli, nicméně materiál na toto vystoupení připravovali autoři svědomitě již delší
dobu. Rozhodli se protentokrát
nereprízovat, ale předvést publiku zbrusu nové kusy, přestože se soubor musel vyrovnat
s absencí několika svých členů.
Pod názvem „Mým nádorům!“
představil pásmo, o jehož
úvodní i závěrečnou scénu se
postaral nemocný a posléze
vyléčený císař František Josef
I., čímž divadelníci reagovali
na blížící se výročí vydání jeho
manifestu. Během přestaveb
scény mezi jednotlivými hrami,
nebo chcete-li skeči, se role
samostatně vystupujícího hudebníka ujal bezprostřední Bob
Mylan. Prvním delším kusem
byl lítý souboj dvou intelektuálů, jejichž zbraněmi jsou v boji
o místo v knihovně vybrané
knihy. Diváky pak zřejmě nejlépe přijatou byla bezeslovná
scénka „Bar Wunderbar“, v níž
soubor za pomoci písní volených postavami v barovém
jukeboxu převyprávěl a odehrál příběh čtveřice gayů. Jako
hlavní hra večera byla uvedena
detektivka „Stopy v mechu“,
ve které sérii krádeží vzácných
figurek a následně vraždu jednoho z místních betlémářů
vyšetřuje nepříliš bystrý kriminalista.
Po kratší pauze potřebné na
přeměnu scény v koncertní
prostředí se večer přehoupnul
do své druhé poloviny. V té se
třešťská hudební skupina Lajky
složená i z několika členů Třešťského průměru prezentovala
oproti červnovému vystoupení
v rámci festivalu Made in Třešť
delším hudebním setem. Ten
obsahoval i některé starší písně,
jež skupina oprášila na žádost
některých svých fanoušků, a to
i pro ostatní koncerty, které ji
v nejbližší době při cestách po
Čechách čekají.
Chladný letní večer byl před
půlnocí zakončen podle reakcí
nejvytrvalejších návštěvníků
úspěšnou premiérou videoklipu k jedné z písní z posledního
alba Lajek. Režie se ujal dvorní
režisér kapely a principál Třešťského průměru v jedné osobě
Miloš Kameník a v hlavní roli
se představil Honza Morkus,
který ukázal i jinou polohu
svého herectví v porovnání
s postavou detektiva Sovičky ze
„Stop v mechu“.
Možná už při sklízení scény
se některým členům Třešťského průměru honily hlavou
myšlenky na další podzimní
vystoupení, která byla souboru
nabídnuta, nebo dokonce i na
tradiční vánoční konírnu, která
letos načne druhou desítku své
existence.
Zdeněk Krafka
INZERCE
Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
•
•
•
•
•
Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
Profesionální jednání
Férovost
On-line přehled nad svým
účtem
Transparentnost
800 888 120
www.faircredit.cz
SLOVO STAROSTY
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí
čtenáři Našeho města!
Letošní prázdniny jsou již
nenávratně pryč a po dnech
relativního volna, dovolených
i odpočinku jsme se vrátili do
práce a děti do školy. Můžeme
ale říci, že letošní prázdniny
se velmi vydařily. Počasí, až na
malé výjimky, splnilo očekávání, a tak jsme si mohli dosyta
užít koupání či sluníčka a děti
her v přírodě. Jen ty houby
zatím nerostou… Snad jsme
všichni načerpali sílu a energii
do dalších všedních dnů. Když
píši o počasí, mělo také svoji
stinnou stránku – a to především přívalové deště, které
Třešť několikrát zasáhly. Poté
jsme sčítali škody. A to ať již na
městském majetku (zejména
v našich lesích), tak i komplikace u Vás, občanů našeho města,
kdy Vám v mnoha případech
voda natekla do nemovitostí.
A nejednalo se pouze o vodu
povrchovou, ale také o vodu
z kanalizace. Případy, o kterých jsme byli informováni, se
budeme snažit ve spolupráci
se zástupci technických služeb
i projektantem řešit. Bohužel,
kapacita stávající kanalizace
je nějaká, vyhovující příslušným normám, ale nedokáže
pobrat extrémní přívaly deště.
Ale nějaká řešení konzultujeme. Byl bych však nerad, kdybychom neznalostí určitých
dalších problémů něco opomněli. Proto bych Vás chtěl
vyzvat, pokud jste měli v letošním roce problémy s vodou
při vydatných deštích, napište
3
mi, prosím, tuto informaci na
e-mail ([email protected]) nebo
se zastavte za mnou na radnici. Pokusíme se, jak jsem výše
uvedl, problémy řešit, i když
musím uvést, že možné řešení
nemusí odstranit všechny případy. Ale bez informace tyto
problémy ani nemáme šanci
řešit.
Elektronická aukce. Ta pro
objekty města, příspěvkových
organizací (základní, základní umělecké a mateřské školy)
a technických služeb již proběhla v druhé polovině srpna. Soutěžili jsme celou spotřebu elektřiny a plynu na dva roky (do
31. 12. 2015). Výsledná úspora
(jedná se o předpokládanou
úsporu vycházející ze stávajících spotřeb) je více jak 20 %
a dosahuje více jak 1,7 mil. Kč
(to znamená, že bychom měli
společně ušetřit cca 850 tis. Kč
ročně!). A to je již velmi zajímavé číslo. V druhé polovině
září proběhne také elektronická aukce energií občanů, kteří
se do ní zapojili. Věřím, že
bude stejně úspěšná. O přesném termínu e-aukce budete
vy, kteří jste se do ní závazně
přihlásili, zástupci pořádající
firmy, předem informováni.
Zpoždění je způsobeno tím,
že se spotřeby z třešťských domácností (jednalo se o cca 180)
nyní zpracovávají a budou soutěženy se spotřebami z jiných
oblastí v republice (je zřejmé, že
větší objem zakázky dopomůže
k atraktivnější výsledné ceně).
Stavební zakázky. Během letošního roku jsme jich zahájili
hned několik. Jedná se především o ty, které jsou dotovány
z Evropské unie a díky kterým
zateplujeme či opravujeme
objekty v našem vlastnictví
(školy, pečovatelské domy). Po
dokončení jednotlivých akcí
uvedeme přesné podíly městských peněz i peněz dotačních.
Celkem se letos jedná o více jak
20 mil. Kč. Ještě uvažujeme o
zateplení i celkové opravě objektu víceúčelové budovy (kde
je kino nebo knihovna) a druhé
budovy školy v ul. Barvířská
(kde je v současné době zázemí
DDM nebo kroužky lodních
modelářů či řezbářů). Dále pokračují práce na infrastruktuře
města i površích v ulicích Partlicova i K Valše. Tyto dvě investiční akce představují výdaj
z městského rozpočtu také ve
výši více jak 20 mil. Kč. Za to,
že můžeme realizovat takto
finančně významné zakázky,
díky nimž se Třešť neustále
proměňuje, bych chtěl poděkovat kolegům ze zastupitelstva
města. Pevně doufám, že i do
budoucna budeme nacházet na
budoucích investicích vzájemnou shodu.
Byl jsem osloven, abych na
stránkách našeho zpravodaje
apeloval na všechny občany.
Množí se totiž krádeže zeleně –
a to ať již nově vysázené v okolí
panelových domů na sídlišti
(po vysázení se nám ztratilo
- poničením či krádeží - více
jak 1.000 ks rostlinek) – nebo
kdekoli po městě v předzahrádkách. Chtěl bych požádat
o respektování práce jiných
a neničení. Vždyť tato volně
přístupná zeleň osvěžuje veřejná prostranství. Važme si této
zeleně. Věřím, že k případným
excesům na majetku druhých
již nebude docházet.
Přeji úspěšný nový školní rok
i krásné dny nastávajícího podzimu.
Vladislav Hynk
starosta města
[email protected]
Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí 23. 9. 2013
od 17,30 hod. v Kulturním domě v Třešti.
NAŠE MĚSTO Uzávěrka příštího čísla je 17. září 2013. Zpravodaj Naše město vydává Město Třešť, Revoluční 20, 589 01 Třešť, IČ: 00286753, schváleno MK ČR E 17441. Odpovědný
redaktor: M. Venkrbcová Redakční rada: Vl. Hynk, E. Požárová, M. Marešová, M. Venkrbcová, V. Přech, Z. Hajn. Adresa redakce: Turistické informační centrum Třešť, Rooseweltova
462/6, 589 01 Třešť, tel.: 567 234 567, e-mail: [email protected] Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem zveřejněných příspěvků. Za obsahovou správnost a původnost
příspěvků redakce nezodpovídá. Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce. Předplatné a distribuci zajišťuje MěÚ Třešť. Tisk K&M Press, náklad 2700 ks. U příspěvků, které budou
dodány po uzávěrce, nezaručujeme jejich otištění, a to ani v případě předplacené inzerce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na www.trest.cz.
www.trest.cz
4
CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ / ZPRÁVY ZE SENÁTU / TŘEŠŤ A MY
Slovo hejtmana
Září je tradičně měsícem, kdy
se po dovolených adaptujeme
na opětné zapojení do pracovního procesu. Pro děti a mládež
je tento měsíc především začátkem školního roku. Dospělí
i žáci a studenti se sejdou na
svých pracovištích a ve svých
třídách, dělí se o zážitky z dovolených a z prázdnin a zvykají
si opět na běžný „pracovní“
režim.
Naše školy se letos navíc
budou muset přeorientovat
na nové pojetí, jež chceme
a musíme prosazovat. Tak jako
celá naše společnost i školství
se vyvíjí a reaguje na proměny
světa kolem nás. Je nutno nezůstávat u obecných proklamací
o modernizaci, nových postupech a přístupech. Restrukturalizace středního školství nabere
reálnou podobu. Bude nezbytná vzhledem ke zmenšujícímu se počtu žáků a především
k potřebám praxe a možnostem
jejich uplatnění. Zatím stálá
převažující orientace studentů
a učňů na humanitní a ekonomické obory a práci ve službách
vede k situaci, kdy absolventi
těchto směrů nemají zaměstnání, zatímco nám chybějí odborníci v oborech nezbytných pro
rozvoj hospodářství. Hlavně ve
strojírenství, ale i v moderním
zemědělství.
Ke změně těchto nepříznivých poměrů se musejí spojit
rodiče se školami, s městy,
obcemi i kraji. Všichni společně musíme ovlivňovat myšlení
a směřování dětí už v raném
věku. Zároveň je nutno vytvářet
podmínky pro současné trendy
a snažit se každou výuku přizpůsobovat tak, aby byla pro
žáky a studenty zajímavá a přínosná. V tomto směru mám
dobrou zprávu. Výuku přírodovědných a technických oborů
na středních školách v Kraji
Vysočina čeká malá revoluce.
Díky dotaci ve výši 105 milionů, kterou získal Kraj Vysočina
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se na 26 středních školách
zásadně zlepší podmínky pro
tematickou výuku. Evropské
peníze pomohou na Vysočině
s inovací vybavení laboratoří
nebo odborných učeben vybraných škol, ale i s organiza-
Den smíření
Na začátku srpna jsem byl
římskokatolickou
farností
v Babicích u Lesonic pozván na
Den smíření, který farnost pořádala při příležitosti 62. výročí
popravy pátera Václava Drboly
a žehnání jeho busty.
To, že hrůzným plodem babických událostí byli nespravedlivě odsouzení a popravení
včetně pátera Václava Drboly,
je jasný a známý fakt. Pravděpodobně se však také již nikdy
přesně nedozvíme, kdo konkrétně události řídil a případně
stál v jejich pozadí.
Možná by se mohlo zdát, že
události staré více než 60 let se
nás dnes dotýkají pouze okrajově a že se nás obyvatel z jiných
obcí a měst ani tak moc netýkají. Přiznám se, že si to nemyslím. Historii, ať je slavná nebo
neslavná, si je třeba připomínat
a brát si z ní poučení.
Důvodem mého článku však
není snaha naši neslavnou
„babickou“ historii pouze připomenout. Celé setkání v Babicích si v sobě totiž neslo poselství širší. Již samotný název
Den smíření to také dokazuje.
Pokud tedy máme chuť si vzít
do nastávajících podzimních
měsíců z naší historie nějaké
poučení, tak to „babické“ není
jen informací o nedávné existenci krutého a nesvobodného
režimu, ale i o tom, že pomsta
a nenávist nejsou program
a zejména samy o sobě vedou
jenom ke zmaru a další zkáze.
Naopak je to umění smíření
a často i odpuštění, které nás
může dovést k novým vztahům
a třeba i nápravě a lepšímu
životu.
Možná to píši příliš pateticky
a málo srozumitelně, ale pokud
si v současné době například
cí a přípravou badatelských
kroužků a odborných přednášek, experimentů a pozorování.
Tyto moderní učebny budou
moci využívat i žáci z dalších
90 spolupracujících základních
škol. Peníze mají především
posloužit k rozšíření nabídky
badatelských
volnočasových
aktivit pro žáky základních
a středních škol, podporovat
kreativitu a rozvoj jejich tvůrčího a technického myšlení. Další
položkou v projektu je cílená
úprava vzdělávacích programů všeobecných i odborných
středních škol – vzdělávací programy partnerských středních
škol budou v rámci projektu
doplněny o badatelsky orientované exkurze, které podpoří
možnost zavádění tzv. situovaného učení do výuky a tím podpoří popularizaci technického
a přírodovědného vzdělávání.
Dvouletý projekt počítá s přehlídkami, společným setkáním
žáků a představením projektů, na kterých studenti pracují
v rámci celoročních volnočasových kroužků.
Do začátku příštího roku
musí krajský tým koordinátorů
stihnout první kroky v podobě
realizace desítek výběrových
řízení a nalezení nutných dodavatelů. Kromě modernějších
učeben mají v našem případě
evropské dotace do dvou let posloužit i k navázání spolupráce
škol se zaměstnavateli.
Pokud chceme uspět ve světě
dynamického technického pokroku, musíme si uvědomit, že
konkurenceschopnost našeho
hospodářství i v budoucnosti začíná už dnes na základní
škole. A všichni se musíme
spojit ke změně myšlení a jednání v tomto směru.
Jiří Běhounek
hejtman Vysočiny
Velkoobjemové kontejnery
na zeleň
Po loňské absenci budou
v našem městě přistaveny velkoobjemové kontejnery na zeleň
ze zahrádek. Tyto kontejnery
nejsou určeny na jiný odpad.
Odpad jako nábytek či koberce odvážejte prosím přímo do
sběrného dvora, který je mimo
neděle otevřen každý den.
v naší politice tyto věci nedokážeme uvědomit a více než na
dobré vztahy a péči o fungující
společnost se nadále soustředíme na vzájemné pošťuchování,
oplácení nebo dokonce pomstychtivé chování ve smyslu
čím hůře tím lépe, potom se respektu občanů a lepšího života
nedočkáme. Není důvod.
Miloš Vystrčil
senátor
Spolek přátel betlémů v Třešti pořádá
KURZ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ŘEZBÁŘE – BETLÉMÁŘE.
První setkání zájemců se koná ve čtvrtek 5. září 2013 v 18 hod.
v dílně Domu dětí a mládeže v Barvířské ulici.
Podrobnější informace podá Evžen Hamták, tel.: 605 310 382.
Provozní doba sběrného
dvora odpadů:
pondělí - pátek 10:00 - 17:00
sobota
8:00 - 12:00
Provozní doba skládky
inertního materiálu Šejby:
úterý
9:00 - 17:00
sobota
8:00 - 12:30
Skládka je otevřena do 31.
Velkoobjemové kontejnery října.
na zeleň budou přistaveny na
jednotlivá stanoviště pouze
Ve sběrném dvoře odpadů
jeden den, a to v sobotu 5. října i na skládce inertního mate2013. Přistaveny budou ráno riálu mohou odpad ukládat
v 8:00 hodin a odvezeny v 15:00 občané starší 18ti let s trvahodin.
lým bydlištěm Třešť, Buková,
K přistavení budou využívá- Čenkov, Salavice. Při vjezdu se
na tradiční místa, a to v ulicích občané prokáží dokladem toJosefa Hory, Váňovská, Boženy tožnosti s vyznačeným trvalým
Němcové, Družstevní, Jungma- bydlištěm. Je také umožněno
nnova, Havlíčkova a v místních ukládání odpadu majitelům
částech Buková, Čenkov i Sala- rekreačních nemovitostí na
vice.
území města Třešť. Při vjezdu
předloží doklad o zaplacení poMimo tento termín je stále platku za rekreační nemovitost
umístěn kontejner na zeleň na území města Třešť.
u sběrného dvora odpadů
Poplatek za uložení odpadu
(příjezd je z ulice Na Hrázi po na skládku inertního materiálu
komunikaci podél Třešťského nemusí občané platit v případě,
potoka).
kdy objem odpadu nepřesáhne
velikost přívěsného vozíku za
osobní automobil. Podmínkou
je však vlastní doprava.
Vladislav Hynk, starosta města
ZPRÁVY Z RADNICE
Radniční okénko
Rada města Třešť
– 67. zasedání
dne 3. 7. 2013
v působnosti jediného
společníka Technických
služeb Třešť, spol. s r. o.
uložila
• Technickým službám Třešť,
spol. s r. o. zřídit urnová
místa na veřejném pohřebišti
města Třešť.
Rada města Třešť
schválila
• záměr pronájmu bytu č. 7
(1+0, 27,80 m2) v domě s pečovatelskou službou, Palackého 943/21, Třešť,
• dohodu o zániku věcného
břemene ze smlouvy o zřízení věcného řemene ze dne 12.
11. 2012 uzavřené s firmou
BOUDA, s. r. o., Římská
1317/32, 120 00 Praha 2,
• smlouvu o zřízení věcného
břemene kanalizační přípojky na pozemku města par. č.
496/1 v k. ú. Třešť, s firmou
BOUDA, s. r. o., Římská
1317/32, 120 00 Praha 2,
s tím, že oprávněný z věcného břemene uhradí náklady
za oba vklady do katastru
nemovitostí a geometrický
plán,
• záměr darovací části „e“ pozemku par. č. 2352, ostatní
plocha – silnice, o výměře
2 m2, v k. ú. Třešť
• výsledné pořadí firem ve výběrovém řízení na akci „Realizace energetických úspor
– DPS v Třešti“:
1.STANER CZ s.r.o., Květinová 390, Telč,
2.Petr Lupoměch, Bohuňov
60, Bystřice nad Pernštejnem,
3.TROJSTAV, s.r.o., Na Sádkách 458, Telč,
4.Podzimek a synové s.r.o.,
Váňovská 528, Třešť,
5.Vlastimil Zelený, Zemědělská 454, Brtnice,
• Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce
OPŽP č. 09037393, „Stavební úpravy Kulturního domu
v Třešti“,
• Dodatek č. 2 ke smlouvě č.
09037393 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci
„Stavební úpravy Kulturního
domu v Třešti“,
www.trest.cz
• zvýšení poplatku za provoz
systému
shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů o 100%
základní sazby poplatku
u poplatníků, kteří do 31. 7.
2013 neuhradí poplatek
podle článku 7, odstavce 1
vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů,
• rozpočtové
opatření
č.
16/2013,
• Pravidla pro vysílání a užívání městského rozhlasu s platností od 22. 7. 2013,
• udělení ocenění Hvězda roku
2013,
• výsledné pořadí firem ve
výběrovém řízení na akci “
Rekonstrukce stávajícího hlinitopísčitého hřiště kopané“:
1.Sport-Technik
Bohemia s. r. o., Sokolovská
126/40, Praha 8,
2.PHILIPP
SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s., Nad
lávkou 672/5, Praha 6,
3.Pragosport a.s., Na Ořechovce 579/6, Praha 6,
4.EKKL a.s., Altýře 582,
Kroměříž,
souhlasila
• s
umístěním
dopravní
značky Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel (v obou
směrech) k Základní škole
Třešť, ul. Barvířská, s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhu“,
vzala na vědomí
• zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Realizace energetických úspor – DPS v Třešti“,
• uzavření smluv a dohody
o poskytnutí dotace,
• zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce stávajícího hlinitopísčitého hřiště
kopané“,
pověřila
• odbor rozvoje města vyřízením všech potřebných náležitostí v souvislosti s osazením dopravní značky Zákaz
vjezdu všech motorových vozidel (v obou směrech) k Základní škole Třešť, ul. Barvíř-
5
ská, s dodatkovou tabulkou
Janáčka“,
„Mimo dopravní obsluhu“.
• seznam firem pro výzvu
k podání nabídky na veřejnou zakázku „Třešť, ul. L. JaRada města Třešť
náčka“ malého rozsahu,
– 68. zasedání
• členy komise pro otevírání
a hodnocení nabídek ve slodne 12. 7. 2013
žení:
• Ing. Vladislav Hynk, staschválila
rosta města Třešť – předse• výsledné pořadí firem ve
da komise,
výběrovém řízení na akci
• PaedDr. Václav Trnka –
„Zateplení ZŠ Barvířská ul.
člen Zastupitelstva města
Třešť“:
Třešť,
1.STARKON JIHLAVA CZ
• Ing. arch. Tomáš Kotlík
a.s., Úzká 1, Jihlava,
– člen Komise územního
2.TROJSTAV, s.r.o., Na Sádrozvoje Rady města Třešť,
kách 458, Telč,
• Bc. Stanislav Bartušek –
3.Podzimek a synové s.r.o.,
tajemník Městského úřadu
Váňovská 528, Třešť,
Třešť,
4.Vlastimil Zelený, Země• Ing. Stanislav Bartoš –
dělská 454, Brtnice,
vedoucí odboru rozvoje
města Městský úřad Třešť,
vzala na vědomí
tajemník komise,
• zprávu o posouzení a hod• náhradníky komise pro otenocení nabídek na veřejnou
vírání a hodnocení:
zakázku „Zateplení ZŠ Bar• Josef Novotný - člen Zavířská ul. Třešť“.
stupitelstva města Třešť,
• Mgr. Martin Šalanda - člen
Rada města Třešť
Zastupitelstva města Třešť,
•
Jan Krmníček – vedoucí
– 69. zasedání
odboru správy majetku,
dne 24. 7. 2013
Městský úřad Třešť,
• Josef Křepela – odborný
zaměstnanec odboru rozschválila
voje města, Městský úřad
• prodloužení
termíTřešť,
nu
plnění
usnesení
• Ing. Jan Herálecký - pro838/V,U/2013-15/5-R do 31.
jektant,
8. 2013,
• uzavření nájemní smlouvy • Úpravu č. 1 Finančního
plánu Mateřské školy Třešť,
na pronájem prodejny v kulpříspěvkové organizace,
turním domě v Salavicích,
č. p. 40, se Zdeňkem Purma- • výzvu, včetně zadávací dokumentace, podle § 27 zákona
nem,
č. 137/2006 Sb., o veřejných
• budoucí smlouvu o zřízení
zakázkách ve znění pozdějvěcného břemene plynovodších předpisů, k podání naní přípojky na pozemku par.
bídky pro zadání nadlimitní
č. 2924 v k. ú. Třešť s Irenou
veřejné zakázky „Nákup
Trnkovou,
elektřiny a zemního plynu
• budoucí smlouvu o zřízení
pro objekty Města Třešť“ dle
věcného břemene plynovodpřílohy S/2013/1/69,
ní přípojky na pozemku par.
č. 2924 v k. ú. Třešť se Zdeňpověřila
kem Požárem,
• uzavření Smlouvy o po- • starostu města podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace
skytnutí dotace IDO00701
IDO00701 s Krajem Vysos Krajem Vysočina na finančina na financování provozcování provozních nákladů
ních nákladů sociální služby
sociální služby Pečovatelská
Pečovatelská služba,
služba,
• rozpočtové
opatření
č.
zamítla
17/2013,
• znění pravidel pro poskyto- • žádost o poskytnutí finančního příspěvku Občanskému
vání grantů městem Třešť,
sdružení Babybox pro odlo• výzvu k podání nabídky na
žené děti - STATIM.
veřejnou zakázku malého
rozsahu dle § 6 odst.3)
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění na akci „Třešť, ul. L.
Rada města Třešť
– 70. zasedání
dne 31. 7. 2013
schválila
• Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 19014/13 ze dne
24. 7. 2013 na provedení
díla „Rekonstrukce stávajícího hlinitopísčitého hřiště
kopané na víceúčelové hřiště
s celoročním využitím pro
ZŠ a fotbalové kluby“.
Rada města Třešť
– 71. zasedání
dne 14. 8. 2013
Rada města Třešť
v působnosti jediného
společníka Technických
služeb Třešť, spol. s r.o.
vzala na vědomí
• přehled porostů postižených
větrnou kalamitou dne 29. 7.
2013 v lesích města Třešť,
Rada města Třešť
schválila
• záměr pronájmu bytu č. 207
(1+1, 40,20 m2) v domě s pečovatelskou službou, Palackého 1352/39, Třešť,
• dodatek č. 1 pro smlouvu
o dílo na akci „Mateřská
škola Třešť – zateplení objektů a změna topného systému“,
• dodatek č. 2 pro smlouvu
o dílo na akci „Mateřská
škola Třešť – zateplení objektů a změna topného systému“,
• rozpočtové
opatření
č.
18/2013,
• odpis pohledávky z pokuty
uložené Komisí k projednávání přestupků Města Třešť
z důvodu úmrtí dlužníka
a zastavení dědického řízení,
• přidělení bytu č. 7 o velikosti
1+0 na DPS v Třešti, Palackého 943/21: Zdeněk Toman,
• za zhotovitele veřejné zakázky „Třešť ul. L. Janáčka“
firmu Porr a.s., Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha
1, korespondenční adresa:
Skály 870, 763 62 Tlumačov,
• dodatek č. 1 pro smlouvu
o dílo „Třešť, Hodická II.
etapa – komunikace a inženýrské sítě“,
• Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, mezi JMP Net, s.r.o.
6
ZPRÁVY Z RADNICE / TŘEŠŤ A MY / KULTURA
a Městem Třešť, týkající se
pololetí roku 2013,
přeložky STL plynovodu na • plnění finančního plánu Mateřské školy Třešť, příspěvkoul. Selská v Třešti,
• Smlouvu o budoucí smlouvě
vé organizace,
o zřízení věcného břeme- • zprávu o posouzení a hodnone a souhlasu se zřízením
cení nabídek veřejné zakázky
stavby, mezi JMP Net, s.r.o.
na akci „Třešť ul. L. Janáčka“
a Městem Třešť, týkající se • informaci předsedy TJ Slavoj
přeložky 2STL plynovodu
Třešť, o.s., o příslibu dotace
z MŠTV ve výši 4 mil. Kč na
a 6 ks přípojek na ul. Partlicova v Třešti,
realizaci akce Modernizace
sportovního areálu (dokončení kabin a výstavba víceúvzala na vědomí
čelového hřiště).
• průběžné čerpání rozpočtu Základní umělecké školy
Třešť, za I. pololetí roku 2013, Kompletní znění
• průběžné čerpání rozpočtu schválených usnesení je
Základní školy Třešť, za I. uveřejněno na www.trest.cz
Společenská kronika
červenec 2013
Životního jubilea 80, 85, 90
a více let se dožili:
• Jiřina Mitasová, Třešť
• Milan Svoboda, Třešť
• Miluška Mezerová, Třešť
• Anna Jelínková, Třešť
• Anna Kotásková, Třešť
• Ludvík Zuda, Třešť
• Marie Štumarová, Třešť
• Marie Hávová, Třešť
Sňatek uzavřeli:
• Martin Tůma (Třešť) - Alena
Hermanová (Hodice)
• Ladislav Nosek (Šimanov) –
Jindřiška Hrůzová (Šimanov)
• Jiří Špinar (Jihlava) – Lucie
Kratochvílová (Třebíč)
Opustili nás:
• František Štětina, Třešť
• Mgr.Vladimír Vychyta, Třešť
• Ludmila Kadlecová, Třešť
• Josef Háva, Třešť
• Petr Trojan, Třešť
• Milada Tůmová, Třešť
• Zdeňka Marková, Třešť
• Jan Nosek, Třešť
• Jan Vopálenský, Třešť
• Josef Janák, Třešť
Svatební obřady v Třešti
Chceme tímto informovat
nejen naše občany, ale i ty, kteří
by chtěli někdy v Třešti uzavřít
sňatek, o možnostech, které
město Třešť nabízí.
Manželství na území ČR lze
uzavřít formou občanského
nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným
a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že
spolu vstupují do manželství.
Prohlášení činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
Sňatek je možné uzavřít
zdarma ve svatební místnosti
Městského úřadu v Třešti nebo
za poplatek 1.000,- Kč na jiném
vhodném místě. Jiné vhodné
místo je kterékoliv místo
v našem správním obvodu,
které si svatebčané vyberou
nebo nejvíce využívaný Zámecký hotel v Třešti. Zámecký
hotel v Třešti nabízí několik
možných míst – různé salonky
přímo v zámku, dále na nádvoří zámku, v aleji zámecké zahrady… Přesné místo a termín
si svatebčané sami dohodnou
přímo na zámku v Třešti.
v Třešti, kde se dohodne termín
a hodina obřadu, doloží se potřebné doklady. Městský úřad
pak zajistí slavnostní obřad (jde
o živou hudbu, zpěv, recitaci
a slavnostní přednes oddávajícího).
Snoubenci, kteří jsou občany
ČR a mají trvalý pobyt na území
ČR, předloží matričnímu úřadu
níže uvedené doklady:
• platný občanský průkaz nebo
cestovní doklad,
• rodný list (originál nebo jeho
ověřená kopie),
• pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (pokud je
snoubenec rozvedený),
• úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec
ovdovělý),
• je-li osobou nezletilou starší
16 let – rozhodnutí soudu
o povolení uzavřít manželOhledně samotného obřadu
ství,
je nutné nejdříve navštívit • rodné listy společných dětí
matriku Městského úřadu
Do třešťského muzea v září
ještě jednou zavítá Blanka Lednická a tentokrát bude přednášet o Jabůrkově kronice. Nejstarší dochované kronikářské
záznamy psal v Třešti soukeník
a jeden z prvních autorů paEva Doláková pírových betlémových figurek
správní odbor MěÚ Třešť František Jabůrek na přelomu
(Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u uvíta- 18. a 19. st. Zápisky ilustroval
ných dětí na základě písemného souhlasu rodičů, velmi originálními kresbami
u životních jubileí na základě souhlasu občana,
u sňatků na základě písemného souhlasu obou a není proto divu, že právě této
novomanželů a u zemřelých podle úmrtního kronice se B. Lednická v rámci
oznámení zveřejněného rodinou.)
studia historie věnovala podrobněji (19. 9. Schumpeterův
dům, muzeum, 17 h).
•
•
•
•
•
Při
uzavírání
církevního sňatku musí být vydáno
osvědčení, že snoubenci splnili
všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku. Osvědčení vydá matriční úřad, v jehož
obvodu má být manželství
uzavřeno. Osvědčení má platnost 3 měsíce od data vydání.
Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako
osoby, které budou uzavírat občanský sňatek.
Milí občané, pokud budete
chtít nějaké doplňující informace, které jste zde nenašli,
nebo rovnou domluvit uzavření manželství, rozhodně se na
mne obraťte, ráda Vám je poskytnu.
Eva Doláková
matrikářka MěÚ v Třešti
tel. 567584922
e-mail: [email protected]
Září v muzeu
Letní křížovka - výherci
Z došlých odpovědí se úspěšnými luštiteli křížovky z letního
čísla Našeho města stali:
• Miroslava Trnková, Třešť
• Petr Morávek, Třešť
• Marie Kameníková, Třešť
(pokud snoubenci již mají
společné děti).
Zdislava Čapková, Třebíč
Tomáš Caha, Třešť
David Štancl, Třešť
Jaroslav Piša, Třešť
Josef Mikeš, Třešť
Zároveň s přednáškou zahájíme i novou výstavu Z muzejních depozitářů, která
připomene 80. výročí založení muzejního spolku v Třešti.
Spolek byl iniciátorem založení muzea a už ve svých stanovách kladl velký důraz na
sbírkotvornou činnost. V současnosti má sbírka třešťského
muzea přes 20 000 položek
a několik významných skupin.
Jednu z nich tvoří tzv. zámecký inventář, obrazy a nábytek,
jenž se dochoval po posledních
majitelích zdejšího zámku. Za
zmínku stojí i ucelená a cenná
skupina judaik, předmětů spojených se židovskými tradicemi a zvyky. Velmi významná
je taktéž sbírka betlémů, jak
nejstarších papírových, tak
i dřevěných, ručně malovaných figurek a staveb. Minulost
města od poloviny 19. st. po
současnost reprezentuje sbírkový fond, který souvisí s průmyslovým rozvojem a vznikem
továren na výrobu zápalek, hodinových skříněk, rádií, textilek
a šitím konfekce, či s menšími
provozovnami zaměřenými na
výrobu drobných ozdobných
předmětů, dýmek a šachových
figurek. Připravovaná výstava se zaměří na zajímavosti ze
sbírek a řada předmětů bude
vystavena poprvé od zaevidování v přírůstkové knize muzea
(19. 9. – 15. 11., Schumpeterův
dům, muzeum).
Milina Matulová
Jedna z ilustrací v Jabůrkově kronice
TŘEŠŤ A MY
7
Chystá se třetí Jednorožné rožnění
Druhá zářijová sobota bude
už potřetí v řadě patřit akci
Jednorožné rožnění. Jedná se
o závěrečnou a zároveň největší
kulturní akci v rámci projektu Ztřeštěné léto. To je soubor
kulturních aktivit, vznikajících v rámci projektu Hledání
evropských kořenů, na který
získala Místní akční skupina
Třešťsko dotace.
Novou tradiční akci Jednorožné rožnění by si neměli nechat
ujít všichni ti, kteří mají rádi
opékání. Opět po roce nejen
Vaši sousedé vytáhnou grily
a rošty na netradiční místo, a to
na třešťské náměstí, aby společně hodovali. Opékat na rožni
maso, klobásky a další dobroty mohou zájemci v sobotu
14. září od 9 hodin. Město Třešť
opět zajistilo úplnou uzavírku silnice č. 406, a to v úseku
od autobusového nádraží až
k budově radnice. V prostoru
od budovy školy na náměstí
až k městskému úřadu budou
moci rožniči mít postavené své
grily a posezení.
Smyslem megagrilovačky na
náměstí je to, aby se lidé sešli,
společně hodovali, promluvili
se svými sousedy a pobavili se
na netradičním místě. Od půl
www.trest.cz
desáté ranní až do sedmnácté odpolední bude na náměstí probíhat zajímavý kulturní
program. Těšit se můžete na
žonglérské vystoupení, gastronomické vstupy s renomovaným kuchařem Janem Hajným,
který mimo jiné získal i zlatou
medaili ve světové kuchařské
olympiádě IKA 2008, dále se
bude soutěžit, chybět nebude
tradiční rodeo s podobou třešťského jednorožce, malí i velcí
mohou vyzkoušet šlapací káry,
připraveny budou tvořivé dílny,
děti mohou malovat na silnici,
řádit ve skákacím hradu a odpoledne mohou zkusit také
žonglovat se vším možným.
K dobré náladě bude hrát pohodové písničky brtnická Fontána. Celým dnem bude provázet Roman Mikeš. Po celý den
bude probíhat trh s tradičními
produkty a řemesly, který zajišťuje komunitní škola Krok za
krokem.
Rozhodně je se na co těšit,
proto neváhejte a přijďte
14. září na třešťské náměstí,
rádi Vás uvidíme.
Za pořadatele
Michaela Marešová, OKP
8
TŘEŠŤ A MY
Nebezpečí při houbaření
Ke konci prázdnin a začátkem školního roku velice často
řeší policisté případy, které
mají souvislost s houbařením.
Češi jsou vášniví houbaři a tak
v tomto období lze u lesů vidět
zaparkovaná vozidla, jejichž
majitelé sbírají houby. Houbaři
ale musejí mít na paměti několik zásad, kterými by se měli
řídit.
Řidiči si musí uvědomit,
že vjezd a parkování vozidel
v lese je podle lesního zákona
zakázáno. Pokud již řidič zaparkuje své vozidlo na vhodném a bezpečném místě u lesa,
musí si ho řádně zabezpečit. To
znamená zkontrolovat, zda je
vozidlo řádně zamčeno a má
uzavřena všechna okna. Zaparkované automobily jsou častým
terčem zlodějů a tak uvnitř
nesmí zůstat žádné cennosti.
Pro zloděje, který za oknem
uvidí kabelku nebo fotoaparát,
je dílem okamžiku rozbít okno
a věci ukrást. Jeden z posledních případů vloupání do vozidla v Kraji Vysočina se stal
koncem června na parkovišti
v lesním porostu u Domanínského rybníka na Bystřicku.
Neznámý pachatel zde vypáčil
dveře u zaparkovaného osobního vozidla Seat Toledo a odcizil
z něj batoh, který byl uložen na
podlaze vozu. V batohu se nacházela pouze termoska a umělohmotná dóza na potraviny.
Majiteli vznikla na odcizených
věcech škoda ve výši necelých
500 korun. Zloděj ale způsobil
škodu poškozením vozidla, a to
ve výši nejméně 1.500 korun.
v neznámém lese, snažím
Policisté také často pátrají po
houbařích, kteří se v lese ztratí.
si zapamatovat orientační
body, podle kterých najdu
Po pohřešované pětasedmdesátileté houbařce pátrali policisté
cestu zpět.
také začátkem července na Pel- 2.Vždy mám u sebe plně
funkční a nabitý mobilní tehřimovsku. Seniorka se ztratila
při sběru hub v lesích v okolí
lefon. Pokud se ztratím nebo
zraním, mohu jím přivolat
obce Mnich. Její pohřešování
oznámili policistům rodinní
pomoc.
příslušníci ženy. Do pátrání po 3.Vždy informuji rodinu, se vám včas dostane potřebné
své kamarády nebo známé pomoci.
houbařce se zapojily více jak
o tom, že jdu na houby a kde
dvě desítky policistů a téměř tři
Krajské ředitelství policie
je přibližně budu sbírat.
desítky hasičů. Policisté do pátkraje Vysočina
rací akce nasadili i čtyři služeb- 4.Pokud trpím vážnou nemocí
Oddělení mediální
ní psy. Přibližně po jeden a půl
nebo alergií, musím mít
komunikace a PR
nprap. Martin Dušek
hodině pátrání policisté ženu
u sebe potřebné léky.
nalezli v lesním porostu asi
KONTAKT NA POLICII ČR,
dva kilometry od obce Mnich.
Při dodržování těchto několi- OO TŘEŠŤ:
Těmto případům lze předchá- ka základních pravidel budete 567 224 333, 725 514 771
zet dodržením několika zásad: mít jistotu, že v případě nějaké
1.Houby sbírám pouze na mís- nepříjemné příhody, která vás
tech, která znám. Pokud jsem při houbaření může potkat,
S čím pomůže STŘED
Občanské sdružení STŘED je
nestátní neziskovou organizací, která vyvíjí svoji činnost od
roku 2000 na území bývalého
okresu Třebíč. Nabízí široké
spektrum služeb pro ty, kteří se
nachází v obtížné životní situaci. Patří mezi ně děti a mladiství, rodiny s dětmi, pěstouni, ale
i senioři. V rámci jednotlivých
služeb poskytujeme krizovou
intervenci, poradenství, psychodiagnostiku a psychoterapii
a také zprostředkování smysluplných volnočasových aktivit.
STŘED zajišťuje školení
a zázemí dobrovolníkům a sociálním pracovníkům, kteří
pečují o děti, mladistvé a seniory. STŘED také realizuje řadu
preventivních programů, a to
jak skupinových (pro školy),
tak individuálních. Například
program Šance ve STŘEDU
nabízí pomoc mladistvým,
kteří spáchali méně závažný
trestný čin nebo mají výchovné problémy (ve škole, doma).
Dobrovolnický program Pět P
se zase věnuje dětem ve věku
6 – 15 let, které mají problém
se zařazením do kolektivu, žijí
v nepodnětném rodinném prostředí atp. V rámci programu se
s dítětem dlouhodobě setkává
dobrovolník, který mu pomáhá
se začleněním do společnosti
a budováním sociálních dovedností.
Dále nabízíme služby ambulance klinické psychologie, so-
ciální asistenci a poradenství,
služby v rámci náhradní rodinné péče či nízkoprahového
klubu pro děti a mládež.
Službou s nejširší působností je bezpochyby Linka důvěry
STŘED, na kterou se může obrátit kdokoliv, kdo se ocitnul
v obtížné životní situaci. Především však slouží lidem z Vysočiny, protože právě zde mohou
nalézt podrobné kontakty na
síť místních služeb a zařízení,
které jim podle potřeby předají vyškolení odborníci. Naše
linka důvěry je dostupná každý
den včetně víkendů a svátků
od 9 do 21 hodin. Poradenství
a krizovou intervenci poskytujeme nejen po telefonu, ale také
prostřednictvím chatu (který je
atraktivní pro dospívající) a e-mailu.
Na Linku důvěry STŘED se
obrací řada lidí s nejrůznějšími
problémy. Jsou to lidé, kteří pociťují úzkosti nebo deprese, ale
váhají, zda-li navštívit nějakého
odborníka. Lidé, kterým se otevřelo určité trauma z minulosti
(týrání, sexuální zneužívání),
se kterým se nedovedou vyrovnat. Lidé, kteří zažívají finanční
potíže, trápení s dětmi, s nějakou závislostí či partnerské
nesrovnalosti. Obrací se na nás
také lidé, kteří v zoufalství uvažují o sebevraždě.
Těm všem poskytneme podporu a pochopení a motivujeme je k využití navazujících
služeb a k řešení jejich aktuální
obtížné situace. Tím, že vedeme
klienty ke včasnému řešení
jejich problémů a zprostředkováváme jim další pomoc, při-
spíváme ke zmírnění jejich trápení a předcházíme tomu, aby
se jejich problémy kumulovaly
a zhoršovaly.
Tereza Nekulová, DiS.
vedoucí programu Linka důvěry
STŘED
Tel: 775 725 656
e-mail: [email protected]
TŘEŠŤ A MY / KULTURA
9
Bývalý statek se mění v hotel
Nejeden obyvatel i pravidelný návštěvník Třeště se zájmem sleduje stavební práce na bývalém statku na Malém náměstí.
Na budoucí využití budovy, jsme se zeptali majitele objektu, pana Ladislava Boudy.
A předpokládám také
restaurace…
Ano, bude zde restaurace
s dvěma salónky, každý pro 35
lidí, plus zahrádka. Nebude se
ovšem jednat o běžnou pivnici,
i vzhledem k tomu, že vybavením i interiéry je to celé dělané
do vyššího standardu. Předpokládáme, že se zde bude nabízet
pouze dvanáctistupňové pivo.
Jednáme s Plzeňským Prazdrojem a plánujeme točit i další výběrová piva.
Pane Boudo, můžete nám
prozradit, co se staví?
Hovoří se o penzionu…
Penzion byl skutečně naše
původní myšlenka, nakonec
se bude jednat o hotel. Ten
bude mít kapacitu 19 pokojů,
a to dvou, tří a čtyřlůžkových.
Vzhledem k této kapacitě předpokládáme, že bychom měli být
schopni ubytovat například celý
zájezd, tedy 45 lidí z autobusu.
Určitě někoho napadne,
jestli zde už není
ubytovacích kapacit
hodně… Nesetkáváte se
s tímto názorem?
To slýchám poměrně často,
s odkazem na to, že Třešť není
zase až tak mimořádně atraktivní město. Ale v hotelu se neubytovávají místní a věřím, že
zde takového zařízení své místo
má. Zámecký hotel se zamě-
řuje na kongresovou turistiku
a bývá často plný, pak jsou zde
penziony, které takovou kapacitou nedisponují.
Bude tedy otevřeno i pro
veřejnosti?
Restaurace bude pro veřejnost
otevřena a cenově se chceme
držet na přijatelné úrovni.
Chceme nabídnout polední menu v cenových relacích,
které jsou běžné tady v Třešti.
Je to vaše první podobná
investice?
Ne, není, máme podobné zařízení v Dačicích. Je menší, než
bude tento hotel, zhruba třetinové. Ale funguje velmi dobře.
Proč jste si vybral
k rekonstrukci právě tuto
budovu?
Přes Třešť jezdívám do Jihlavě pravidelně a ten objekt jsem
zde viděl, jak tady chátrá a prodává se dlouhou dobu. Pro můj
záměr mi přišel vhodný. Navíc
já rád tyto nemovitosti přestavuji.
(vp)
Na koho se chcete zaměřit?
Chceme zde vybudovat tři
úrovně ubytování: luxusní
pokoje pro náročné turisty,
střední kategorii pokojů i turistickou třídu například pro cykloturisty. Chceme sem dostat
návštěvníky regionu, kteří tudy
projíždějí a také zahraniční
turisty, kterých jezdí do Telče
velké množství, například z Budapeště nebo z Vídně, na jednodenní výlety a zatím zde nespí.
Těm chceme nabídnout dostatečnou kapacitu a také kvalitu.
Nebude to ovšem samozřejmě
pouze o ubytování. Buduje se
zde také wellness s vířivkou
a nabídkou několika procedur.
Brťovská šestka hrála v pěti
„Dechovka a lidové písničky
nás baví, budeme hrát, co to
půjde.“ Tuto větu slyšeli návštěvníci v neděli 18. srpna od-
www.trest.cz
poledne na Schumpeterově za- chovkou pod hlavičkou Ztřeš- jako třeba Pod tou naší starou
hradě z úst kapelníka Brťovské těného léta.
lípou, Měl jsem frajárečku
šestky Zdeňka France, na akci
Ve dvou blocích zahrála Br- a mnohé další.
s názvem Dostaveníčko s de- ťovská šestka známé písničky,
Ani na Dostaveníčku s dechovkou nechyběla soutěž
v hodu kroužků na repliku slunečních hodin, které nás provázejí celým Ztřeštěným létem.
Soutěž zpříjemnila a zkrátila
přestávku, během níž se kapela
občerstvila a nabrala dech na
druhou polovinu svého vystoupení.
Než se kapela rozloučila, nemohli jsme se nezeptat, proč
Brťovská šestka hraje v pěti.
„Hudebníků nás bylo od začátku dlouhá léta opravdu šest.
Název se tedy přímo nabízel.
Bylo nás šest z Brťova. Teď už
je to trošku jiné. V Brťově už
nikdo nebydlíme. V současnosti
je v brťovské kapele pět hudebníků. Náš tubista začal podnikat
a už s námi nehraje. Název jsme
ale rozhodně měnit nechtěli,“
vysvětlil kapelník.
Vl. Páralová
10
SVĚT OKOLO NÁS / KULTURA
Za geniem loci na faru do Kostelní Myslové
4. díl Regionem Renesance nejen po stopách historie
Už téměř celý rok zve veřejnost k návštěvě barokní fara
v Kostelní Myslové. A co nabízí
další z devíti venkovských expozic, které vznikly pod patronací Regionu Renesance
za podpory místních akčních
skupin Třešťsko, Telčsko a Jemnicko? Nejspíš se nezmýlíme,
když napíšeme, že expozice
v Kostelní Myslové se svým obJe víceméně pojata jako mesahem vymyká tradičním předditativní zastavení nejen nad
stavám o výstavě.
historií a současností obce. Na
jejím vzniku má zásluhu obKde jsou k vidění nové
čanské sdružení ISSIMA, které
expozice:
se v duchu renesance zaměřu■ ÚZEMÍ MAS TŘEŠŤSKO
je nejen na materiální obnovu
• Třešť
svého okolí, ale na obnovu duše
• Dolní Cerekev
a v Kostelní Myslové působí od
• Stonařov
roku 2005.
Expozice s názvem Genius
■ ÚZEMÍ MAS TELČSKO
loci nám dává tušit, že návštěv• Hodice
ník dostane možnost poznat
• Mrákotín
výjimečnou atmosféru, kterou
• KOSTELNÍ MYSLOVÁ
nejen fara, ale doslova celá ves■ ÚZEMÍ MAS JEMNICKO
nice sálá. Unikátní duch místa
• Radkov
je zde všudypřítomný. Příchozí
• Hluboká
je především na chvíli zastaven
• Vratěnín
Výstava s názvem Genius loci vznikla v tehdejší stodole barokní fary.
Expozice je otevřena na zazvonění nebo po domluvě na tel. čísle 603 887 290. Umístění expozice: Kostelní Myslová 36, budova fary
Kostelní Myslová leží na cy- v obci, kde vás přivítá klid
a seznámen s tím, jak místo získává genia loci a zároveň, jak klostezce, proto až zase jednou a ojedinělá nálada...
každý může přispět k rozvoji vyrazíte s rodinou na kole po
Michaela Padrtová
Vysočině, zkuste přizastavit
genia loci v místě, kde žije.
Do Třeště přijel kinematograf
Jiřího Čáslavského
Bývalý zimní stadion v Třešti
se opět po roce proměnil v letní
kino. Od úterý 23. července až
do pátku 26. července mohli
všichni filmoví fanoušci navštívit bezplatná promítání pod
širým nebem. Opět po roce
byla totiž Třešť jednou z několika zastávek kinematografu
Jiřího Čáslavského.
Po čtyři večery byly odehrány
české snímky, a to tři komedie
a jedna pohádka. Na programu
byly tituly Probudím se včera,
Líbáš jako ďábel, Signál a pohádka Zdeňka Trošky Čertova
nevěsta.
Vzhledem k tomu, že počasí
přálo a nepršelo, přišlo každý
večer 350 – 400 diváků, což je
v historii letního kina v Třešti
téměř rekordní návštěvnost.
MM, OKP
Cimbálová Cimballica
Filip Prechtl je vedoucím
Nabucco na cimbál? Metallica
na housle? Ještě jste neslyšeli?
kapely a také autorem všech
Já ano, a věřte mi, že to byl aranží. Jeho hlavním záměrem bylo spojit žánr populární
opravdu neskutečný zážitek.
a filmové hudby a takto pro
A ten zážitek s cimbálovou posluchače vytvořit nový humuzikou Cimballica můžete dební zážitek, který nadchne
prožít i vy, a to ve čtvrtek a pobaví. Cimballica přináší
3. října od 19.30 v Kulturním originální díla, odvážné aranže,
domě v Třešti.
neobvyklé hudební kombinace,
nový image a tradiční pojetí
Hudební seskupení Cimballi- vážné hudby, folkloru a filmové
ca bylo založeno v roce 2010.
hudby.
V roce 2012 se Cimballica zúčastnila televizní soutěže Česko
Slovensko má talent, kde se
s velkým úspěchem probojovala do Velkého třesku.
Filip Prechtl – housle, Alena
Řeháková – housle, Jaroslav
Vlasák – viola, Alena Tokarová
– violoncello, Barbora Jagošová
– cimbál, Marek Osička – Kontrabas
Vl. Páralová
TŘEŠŤ A MY / SPORT
11
Mladá generace už sdílí stejné hodnoty
Sören Baeghard žije v dánské Kodani, nicméně díky své manželce, která pochází z Čenkova, poznává v posledních letech
i život v našem městě. O své dojmy se s námi podělil při své zatím poslední návštěvě Třeště v polovině srpna tohoto roku.
Sörene, daří se ti dělat
pokroky v češtině?
Jasně, ale pomalu. 
Jak bys srovnal život
v Česku a v Dánsku?
V Dánsku platíme vyšší daně,
které jsou pak použity na silný
sociální systém, prostřednictvím kterého se stát o své
občany stará. Češi se více spoléhají na své rodiny. Sociální
a rodinná struktura je v obou
zemích rozdílná. Například
maximální délka mateřské dovolené v Dánsku je 12 měsíců,
po kterých všechny děti odcházejí do jeslí.
Jaký byl tvůj první dojem
z Třeště?
Když jsem sem přijel poprvé,
byl jsem překvapen, kolik je zde
hodně malých nezávislých obchodů. V Dánsku je výjimkou
vidět v tak malém městě více
obchodů než jedno řeznictví,
pokud vůbec. Doufám, že lidé
budou v těchto obchodech dál
nakupovat a ony nezaniknou.
Přinášejí totiž do města atmo- Nakolik se Dánové a jejich
sdělovací prostředky
sféru a život.
zajímají o Čechy?
S výjimkou situací, kdy Vltava
Najdeš si čas zajít do
přírody v okolí? Máš nějaké zaplaví česká města nebo rozmazlení dánští teenageři si hrají
oblíbené místo, kam rád
v Praze na opilé chuligány, se
jezdíš či chodíš?
Ano, pokaždé, když tu jsem, si zprávy z Česka se zaměřují na
najdu čas zajít si do lesů kolem tři české prezidenty: O HavRoštejna. Je to výborná oblast lovi se mluvilo a pořád mluví
pro procházky, běhání i jízdu s obdivem a respektem, Klaus
a Zeman jsou vnímáni jako
na kole.
představitele politické kultury,
která nereprezentuje zrovna ným hranicím v Evropě a internetu velmi podobná a sdílí
dobře.
stejné hodnoty. Myslím, že spíš
záleží, kde ti lidé žijí – člověk
Určitě víš, že se říká „pije
jako Dán“. Jak tedy pijí Češi z Třeště bude mít více spove srovnání s Dány?
lečného s člověkem z malého
dánského města než například
Jako duhy. 
s člověkem z Prahy.
Když už jsme u toho,
Asi jsi měl už možnost
nemají Dánové nějaké
rčení o Češích, popřípadě
poznat českou kulturu,
o jiných národech?
oblíbil sis například nějaký
z českých filmů?
Například Poláci, když
něčemu nerozumějí, tak
Myslím, že Česká republika
je kulturně velmi bohatá. Mám
tomu říkají „český film“…
Co vím, tak žádné takové rád zejména některé moderní
rčení o Češích nemáme. Ale pár umělce jako je David Černý,
podobných na jiné národy by také českou hudební scénu,
se našlo, používáme například kde se hraje hodně zajímavé
moderní hudby. Také klasická
„kleje jako Turek“.
a folková scéna je velmi živá
Je něco, co bychom si měli ve srovnání s dánskou realitou.
Také mám rád české filmy. Byl
od Dánů převzít a naopak
jsem překvapen, jak moc česká
co třeba na Češích
kinematografie připomíná tu
oceňuješ?
Lidé se vždy mohou učit jeden dánskou.
od druhého. Myslím, že mladá
generace je si už díky otevře- Jak moc se liší české
a dánské zvyky, například
slavení svátků nebo průběh
oslav? Jak slavíte doma
například Vánoce?
Na Vánoce je rozdíl hlavně
v jídle. Vánoční oslava je jinak,
co se týče obsahu, velmi podobná. My jíme pečené vepřové, kachnu nebo husu místo
smaženého kapra. Na svatbách,
narozeninách a dalších velkých
oslavách je v Dánsku zvykem,
že členové rodiny si připraví
projevy nebo písničky, zatímco
zde je zvykem zvát si na tyto
akce hudebníky a kapely.
Vladimír Přech
Na kole dětem Vysočinou 2013
darů bude věnována nadač- Harmonogram cyklojízdy
nímu fondu Na kole dětem
• možnost zaplacení dobrovolného startovného na stánku na náměstí Zachariána financování rekondičních 8:30- 10:00
še z Hradce v Telči u organizátorů akce
pobytů onkologicky nemoc•
možnost zakoupení propagačních materiálů (tričko a náramek Na kole dětem)
ných dětí. Druhá polovina pak
připadne pediatrickému oddě- 10:00
• slavnostní proslov starosty města Telče, Mgr. Romana Fabeše, a start cyklojízdy
lení Nemocnice Jihlava, které 11:00
• příjezd na náměstí v Třešti, přivítání starostou města Třešť, Ing. Vladislavem
z vybrané částky plánuje zakouHynkem, občerstvení, pauza cca 15 min.
pení pasterizátoru mateřského
• odjezd z Třeště
mléka pro novorozeneckou JIP, 11:15
který slouží k pasterizaci a sou- 12:15
• příjezd do Jihlavy k prostorám radnice, přivítání primátorem města Jihlava,
časně i k ohřevu odstříkaného
Ing. Jaroslavem Vymazalem, obědová pauza cca 30 – 45 min
mléka pro nezralé a nemocné 13:00
• odjezd z Jihlavy
novorozence. Výtěžek z celé
14:45
• příjezd na náměstí v Batelově, občerstvení, pauza cca 15 min
akce bude předán zástupcům
Akce se koná pod záštitou nadačního fondu a pediatric- 15:00
• odjezd z Batelova
senátora, RNDr. Miloše Vystr- kého oddělení v závěru cyklo16:00
• příjezd do Řásné, občerstvení v Penzionu u Kolářů, pauza cca 15 min
čila a dále pod záštitou starostů jízdy.
16:15
• odjezd z Řásné
partnerských měst.
Zájemci o účast v cyklojízdě 17:00 - 17:15 • příjezd na náměstí do Telče
Cílem cyklojízdy je přilá- mají možnost se registrovat
kat cyklisty, ukázat jim krásy do 5. 9. na stránkách projektu
našeho regionu a také finančně www.nakoledetemvysocinou. tané občerstvení v průběhu celé nadšených cyklistů jako v přepřispět nadačnímu fondu Na cz, kde jsou k dispozici i bližší trasy. Trasu je možné absolvo- dešlých ročnících a těšíme se na
kole dětem a pediatrickému informace harmonogram trasy vat celou, nebo samozřejmě společný den na kole na Vysooddělení Nemocnice Jihlava. a mapa s výškovým profilem. i jen některou její část.
čině. Jste srdečně zváni.
Polovina finančního výtěž- Registrace není povinná, ale
Lucie Doanová
Byli bychom rádi, kdyby se
ku získaného z dobrovolného doporučená - pro registrované
startovného a ze sponzorských účastníky bude i letos přichys- v pelotonu sešlo alespoň tolik
V sobotu 7. 9. 2013 se uskuteční již 3. ročník dobročinné
cyklojízdy Na kole dětem Vysočinou. V čele pelotonu, který
již tradičně startuje v 10:00 na
náměstí Zachariáše z Hradce
v Telči, pojede mistr světa
v jízdě na vysokém kole, pan
Josef Zimovčák. Letošní trasa
je cca 77 km dlouhá a vede malebnými kouty Vysočiny přes
města Třešť, Jihlava a Batelov
zpět do Telče. Předpokládaný
příjezd pelotonu je v 17:00.
www.trest.cz
12
KULTURA / TŘEŠŤ A MY
DS Jana Lišky o.s. a jejich zábavný pořad na akci
„Léto s párou 2013“
DS Jana Lišky ve spolupráci
s Městem Třešť tentokrát objednal to nejvhodnější počasí pro
uskutečnění svého zábavného
programu na místním vlakovém nádraží Třešť 10. 8. 2013
- v rámci tradiční akce „Léto
s párou “.
Takže sluníčko se krásně
usmívalo po celé odpoledne, hřálo přiměřeně, takže se
mohlo bez problémů soutěžit,
malbou zkrášlovat kteroukoliv část těla všem zájemcům,
zpívat, vyhrávat, ale i tančit.
Radioamatéři se ochotně postarali o chuťové buňky a tekuté
vnitřní ochlazování účastníků
a nechyběl ani obrovský zájem
o nádherná zvířátka a jiné tvary
stáčené z nafukovacích trubic
a o jízdu parním vláčkem do
Kostelce a zpět.
Krásné, po delší době i příjemné počasí, přilákalo tentokrát
velké množství návštěvníků. A
myslíme si podle reakcí, že se
určitě nikdo nenudil. Nápor na
soutěžní disciplíny byl skutečně
obrovský. Úspěšné zvládnutí
šesti soutěžních disciplín, při
nichž byl výkon oceněn nějakým dárkem a určitým slovem,
bylo korunováno v cílové části
po složení věty ze získaných
slov DIPLOMEM a dalším,
sedmým dárkem, ukrytým pod
zvoleným kelímkem.
Oceňujeme, že kromě dětí se
do zábavné části BOBO divadla z Jihlavy s Alenou Velikou
ml., neváhali zapojit i dospěláci
a svým pěveckým soutěžním
kláním pobavit ostatní diváky.
Vynikajícím výkonem se předvedly i Tina Peterková a Lenka
Pražská, členky skupiny Aero-
bik pod vedením Marcely Peterkové a Jany Hochmannové.
Celou akci skvěle moderovala
Alena Veliká st. pod režijním
vedením Jany Vondrákové.
Vedoucí jednotlivých soutěžních stanovišť hned v úvodu
vystřihli hlubokou poklonu
Heleně Vrzalové, která perfektním způsobem připravila
a předala jednotlivé soutěže.
Anně Fencíkové se podařilo zajistit realizační tým, v němž se
vedle stálých tváří objevila celá
řada nových tváří, ochotných
s námi spolupracovat. Naše
veliké poděkování patří kromě
již jmenovaných i všem ostatním, kteří se na akci jakýmkoliv způsobem podíleli. Jsou to:
Jarmila Hamtáková, Jarmila
Horníková, Martin Hamták,
Jiří Hamták, Jiří Fencík, René
Křikava, Jolana Opatrná, Lud-
mila Tůmová, Natálie Novotná, Romana Fencíková, Eva
Maurerová, Vlaďka Fencíková,
Klára Smrčková, Jana Ďásková,
Jana Krechlerová, Petra Šindelářová, Petra Fencíková, Nikola
Feitlová, Monika Čápová, Hana
Tumová, Lenka Volfová, Jiří
Fencík st. a Miloslav Vrzal.
Samozřejmě, že naše poděko-
vání patří tentokrát i vedoucí
OKP Města Třešť - Michaele
Marešové, za výbornou spolupráci na této akci.
Takže - VELIKÉ DÍKY!!!
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této akci podíleli.
hlavní silnice směrem na Telč.
Pohřebiště z 2. poloviny 17. století měří 3500 m2 a čítá 1306
žulových, mramorových či pískovcových náhrobků.
14. května 1942 byli třešťští
Židé odvezeni k likvidaci do
koncentračních táborů. V roce
1992 byl na vězeňském dvoře
odhalen Památník židovským
spoluobčanům.
Za DS Jana Lišky o.s.
Anna Fencíková
vedoucí souboru
Památky v novém světle
Den evropského dědictví
v Třešti se uskuteční v neděli 8.
září a zpřístupněny budou tyto
památky a objekty:
Dům J. A. Schumpetera
Rodný dům ekonoma J. A.
Schumpetera, ve kterém prožil
dětství. Stal se prvním rakouským ministrem financí, působil jako profesor na univerzitách v Bonnu a na Harvardu.
V domě je umístěna expozice
betlémů, pobočka Muzea Vysočiny, informační centrum
a cukrárna.
Expozice betlémů
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00
hod.
Tradice stavění a vyřezávání
betlémů ve městě existuje již
více než 220 let. V expozici je
možno si prohlédnout několik
betlémů, kdy jeden je od několika autorů a vzniká na tradičním Dřevořezání.
Muzeum Vysočiny
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00
hod.
Pro návštěvníky jsou připraveny expozice věnované betlémářství v Třešti a okolí, životu
a dílu světově proslulého ekonoma J. A. Schumpetera, další
zaniklému třešťskému průmyslu a ke zhlédnutí je také interiér
zámeckého pokoje. Prohlédnout si můžete také ševcovskou
dílnu a výstavu grafik od Jiřího
Johna.
Kostel sv. Martina
9,00 – 12,00 hod.
Farní kostel byl založen ve
13. století a je nejstarší architektonickou památkou města.
Dostavěn byl ve 2. polovině 15.
století a později barokně upraven. Zajímavý je gotický náhrobek Jana z Hodic, renesanční
náhrobek Kryštofa Vencelíka,
pozdně gotická kamenná kazatelna a krajkový obraz sv.
Anežky.
Kostel sv. Kateřiny
13,00 – 16,00 hod.
Filiální chrám byl založen
v 16. století jako německý luteránský kostel. V 19. století
vnitřní zařízení vyhořelo a bylo
obnoveno roku 1842. Je zde zachován náhrobek J. V. Vencelíka z Vrchovišť z roku 1606.
doval v 16. století M. Grimm,
v polovině 17. století bylo druhé
patro přestavěno k obytným
účelům. Pod hlavičkou Akademie věd ČR slouží jako hotel
a místo pořádání vědeckých seminářů a symposií. Den otevřených památek nabízí možnost
prohlídky nejen nádvoří, ale
i ostatních prostor zámeckého
hotelu a také přilehlého anglického patnáctihektarového
parku s kamennou plastikou
s názvem Brána do vesmíru.
Synagoga
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00
hod.
První písemná zmínka o synagoze pochází z roku 1693.
Během let byla kvůli požáru
několikrát přestavěna. V současné době slouží jako galerie
a hudební síň. O životě třešťské
židovské obce vypovídá stálá
expozice Zaváté stopy. Expozice Franz Kafka připomíná jeho
vztah k Třešti. Doprovodnou
akcí je výstava fotografií z Izraele a od 14,00 hod. beseda o Izraeli s promítáním fotografií od
autorky Kristýny Kuboňové.
Depozitář Historického
radioklubu
československého
10,00 – 18,00 hod.
(budova bývalého sila na vlakovém nádraží)
Výstava historické rozhlasové
a televizní techniky s přihlédnutím na místní tradici vývoje
a výroby skříněk rozhlasových
a TV přijímačů.
Vězeňský dvůr
celoročně přístupný
Pietní místo, kde bylo 7. 5.
1945 zavražděno 33 třešťských
občanů.
Muzeum motocyklů
a zajímavostí
Čenkovská 34
Soukromá sbírka motocyklů,
motorů, dětských kočárků, bicyklů, koloběžek, fotoaparátů,
dětských hraček a papírových
bankovek.
Svět modelů
9,00 – 16,00 hod.
Výstava na vlakovém nádraží
v Třešti udělá radost nejednomu modeláři. Ke zhlédnutí je
zde více jak 750 plastikových
modelů od třešťského modelářského nadšence Vladimíra
Balíka. Dlouhé hodiny jeho
práce našly své místo v jedinečné expozici, která vznikla díky
projektu DY-THA rail, financovaného z Evropské unie.
Hřbitovní kaple
Pseudorenesanční hřbitovní
kaple rodiny Schumpeterů –
Kiliánů tvoří dominantu třešťského hřbitova.
Podrobnější informace k připravovanému dni podá Turistické informační centrum
Třešť, tel: 567 234 567, email:
[email protected]
Zámek a zámecký park
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00
hod.
Židovský hřbitov
Památník židovským
Čtyřkřídlou budovu s nárož- celoročně přístupný
obětem
ními věžemi a arkádami vybuNachází se po pravé straně celoročně přístupný
Martina Venkrbcová, TIC Třešť
SVĚT OKOLO NÁS / TŘEŠŤ A MY
13
Střípky z Ria
O Riu jsem uvažoval již na
podobném setkání v Madridu před dvěma lety, když jsme
si ve skupince řekli „Jedeme
do Ria!“. Tehdy to ale bylo jen
takové plácnutí, ze kterého se
postupem času stala realita.
Chtěl jsem poznat i tamní kulturu a cestovat, což se naplnilo
nad očekávání, protože jsme
byli na pár dní i u vodopádů
v Argentině a Paraguay.
Myslím si, že setkávat se
s jinými mladými věřícími z
různých kultur je důležité, protože nás to vzájemně obohacuje
o zkušenosti, navazujeme přátelství a poznáváme nové věci.
Brazilci jsou hodně přátelští
a dávají to hodně najevo např.
objímáním, držením se za ruce
při mši... když to porovnám
s námi, jsme mnohem uzavřenější.
Na setkání mládeže jsem jel
jako jeden ze čtyř oficiálních
českých fotografů. Znamenalo to pro mě, že jsem se mohl
zapojit do přípravného týmu,
protože dokumentace je důležitá. Jako na každé akci, tak i zde
bylo výhodou pro fotografy, že
se dostanou na místa s dobrým
výhledem, což byl zážitek nejen
pro mě, ale i pro ostatní, co se
potom dívají na fotky. :-) Byl
jsem tak třeba až těsně u pódia,
kde se odehrával hlavní program. Z něho mě asi nejvíc zaujala sobotní vigilie se Svatým
otcem.
Celé jsem to bral jako pouť
a obětoval jsem jí na jeden účel.
Každý tam musel upustit od
svého domácího pohodlí a něco
pro to obětovat. Po pár dnech si
každý uvědomí, že mu k životu
stačí jen pár věcí. Když jich má
někdo hodně, tak je třeba ani
neunese a něco v tom smyslu se
mi málem stalo.
Před odjezdem jsme totiž
dostali informační mail, ať si
s sebou nabalíme hodně teplého oblečení, že bude zima.
Batoh jsem měl tedy dost
těžký, ale to nebylo všechno.
Od rodin jsme dostávali různé
dárky, třeba fotbalový dres, plážové sandály, cukrovinky. Od
organizátorů baťohy poutníka
s knížkami a v průběhu pobytu
přibyl nějaký ten suvenýr.
Přišel poslední den a všechny
věci museli jít se mnou, protože jsem odjížděl hned po ne-
dělní mši. Z pláže jsme nikam
nechvátali a vyrazili jsme asi
hodinu po skončení mše. Letadlo nám letělo až večer, tak
jsme si mysleli, že se mezitím
davy lidí rozpustí a budeme
mít volné metro. To se ovšem
nestalo a u metra stála dál asi
kilometr dlouhá fronta lidí.
No nic, řekli jsme si, je to pouť,
tak musíme jít a vyrazili jsme
pěšky na další zastávku metra
i se všemi věcmi na zádech.
Po pár stovkách metrů, kdy
jsme byli asi hodinu na cestě
a každou chvíli jsme zastavovali
na odpočinek, jsme si začli uvědomovat, že každý gram navíc
je teď přítěží, ale brali jsme
to sportovně a chtěli jsme to
zvládnout... přeci si nebudeme
brát pohodlné taxi, když jsme
na pouti. :-) Vybavovali jsme
si, že je lepší mít poklad v nebi,
než ten který máme právě na
zádech. Nakonec jsme došli
na zastávku autobusu, který
nás pomalu ale jistě odvezl na
centrální autobusové nádraží,
odkud jsme odjeli na letiště. ;-)
Cyrilometodějská cesta po
Třešti
V období od 5. června do 5.
července připravila naše farnost pro děti 1. stupně základní
školy tzv. Cyrilometodějskou
cestu. Soutěžící měli možnost
se formou luštění dozvědět
informace o sv. Cyrilu a Metodějovi. Cestu tvořilo osm zastavení. Za vyluštění tajenky „Velehrad“, kterou děti odevzdaly
na informačním centru, dostaly
sladkou odměnu. Nad očekávání se soutěže zúčastnilo celkem
117 dětí ve věku od 5 do 13 let,
nejvíce však ze třetích tříd. Na
konci školního roku se děti
mohou těšit na další soutěž.
Pomoc postiženým
povodněmi
Na začátku června byly v naší
republice opět povodně, proto
jsem se rozhodl vyhlásit charitativní sbírku v kostelích farností Třešt, Růžená a Kostelec
s tím, že by byla pro konkrétní
Jan Čermák postižené. Vybralo se překvapipokračování v dalším čísle NM vě celkem 80 500 Kč. Do sbírky
přispívali i lidé, kteří nepravidelně chodí do kostela. Zavolal
jsem mému předchůdci, dnes
českobudějovickému světícímu biskupu Pavlu Posádovi, že
máme zájem finančně pomoci
konkrétní rodině. Ředitelka
českobudějovické charity nám
doporučila jednu maminku se
dvěma malými dětmi v Protivíně, která patřila mezi nejvíce
postižené povodněmi. Její dům
stál bohužel v povodňové oblasti, a tudíž je nepojistitelný
Líbí se vám znělka rozhlasu,
nebo byste chtěli jinou?
Vaše názory a tipy, prosím, doručte do TIC Třešť
(Dům J. A. Schumpetera, Rooseweltova 462/6, Třešť)
do 20. září.
www.trest.cz
Ze života třešťské
farnosti
a neprodejný. Když ho kupovala před 6 lety, tvrdili jí, že takové
povodně, které byly v roce 2002,
jsou výjimečné. Tuto rodinu
jsem osobně navštívil s dvěma
farníky, abychom se s dotyčnými seznámili a aby i oni věděli,
kdo jim pomohl. Setkání bylo
velmi příjemné a nechybělo
ani pozvání do Třeště na výstavu betlémů. Byli jsme nemile
překvapeni, že samotné město
Protivín nemělo zájem o řešení
situace postižených obyvatel
a že pouze Charita České Budějovice a my jsme se podíleli
na zmírnění následků povodní
v tomto městě. Na závěr chci
poděkovat jménem obdarovaných všem lidem dobré vůle,
kteří byli ochotní finančně
pomoci potřebným.
Zahájení nového školního
roku
Chtěl bych pozvat všechny
školáky, zvláště prvňáčky, studenty, rodiče a také učitele na
mši svatou v pátek 6. září v 17
hodin do kostela sv. Kateřiny,
kde zahájíme nový školní rok.
Na konci bohoslužby bude žehnání prvňáčkům, ostatním školákům a také učitelům. Pokračovat budeme pak od 18 hodin,
pokud nebude pršet, na farní
záhradě, kde bude připraven táborák a hry pro děti. Pití, oheň
bude zajištěn, ale buřty, chleba
si doneste, prosím, z domu. Na
setkání s Vámi se těší P. Tomáš
Caha.
P. Tomáš Caha
14
KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁŘ – ZÁŘÍ 2013
7. 9.
NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU
Benefiční cykloakce s mistrem světa na vysokém kole Josefem Zimovčákem.
Start na náměstí v Telči v 10,00 hod. V 11,00 – 11,15 hod. zastavení na náměstí
T. G. Masaryka v Třešti. Možnost připojit se a zaregistrovat se na www.nakoledetemvysocinou.cz. Pořádá CoDoMa, a.s.
8. 9. EHD – DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Den otevřených dveří v těchto památkách a objektech: Dům J. A. Schumpetera (stálá expozice betlémů, Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Třešť), zámek, bývalá
židovská synagoga: 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod., kostel sv. Martina: 9,00 –
12,00 hod., kostel sv. Kateřiny: 13,00 – 16,00 hod. Svět modelů: 9,00 – 16,00 hod.,
Historický radioklub československý – Muzeum Tesla: 10,00 – 18,00 hod. Dále
bude zpřístupněn památník židovským obětem, vězeňský dvůr, židovský hřbitov,
hřbitovní kaple. Pořádá Město Třešť.
8. 9. BESEDA O IZRAELI S PROMÍTÁNÍM FOTOGRAFIÍ
Promítání fotografií z cest po Izraeli s komentářem Kristýny Kuboňové, lektorky
brněnské pobočky Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.
Bývalá židovská synagoga v Třešti ve 14,00 hod. Vstupné zdarma. Pořádá Město
Třešť.
14. 9. JEDNOROŽNÉ ROŽNĚNÍ
Grilování na hlavní silnici, rodeo, pohádky, tvořivé dílny, trh a další. Gastroshow
s Janem Hajným, držitelem zlaté medaile ze světové kuchařské olympiády v německém Erfurtu z roku 2012. Občerstvení zajištěno. Nám. T. G. Masaryka 10,00
– 17,00 hod. Pořádá Město Třešť a MAS Třešťsko.
14. 9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ společnosti Pezag Machining, a. s.
Živá hudba, atrakce pro děti, občerstvení. V areálu společnosti Pezag v Nádražní
ulici od 9,00 do 12,00 hod. Pořádá Pezag Machining, a.s.
14. 9. O POHÁR SDH ČENKOV
Soutěž v požárním útoku. Začátek ve 13,30 hod. Občerstvení zajištěno. Vstup
zdarma. Čenkov za vsí. Pořádá SDH Čenkov.
14. 9. TANEČNÍ ZÁBAVA
Kulturní dům v Třešti. Pořádá Jiří Nosek.
19. 9. Přednáška Blanky Lednické: JABŮRKOVA KRONIKA
Přednáška o nejstarší třešťské kronice psané na přelomu 18. a 19. st. soukeníkem Františkem Jabůrkem. Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť v 17,00 hod.
Pořádá Muzeum Vysočina Jihlava, pobočka Třešť a Muzejní spolek Třešť.
19. 9. Zahájení výstavy Z MUZEJNÍCH DEPOZITÁŘŮ
Výstava k 80. výročí založení muzejního spolku v Třešti nabídne zajímavé, méně
obvyklé a v mnoha případech poprvé vystavené předměty ze sbírkového fondu
třešťského muzea. Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť v 17,00 hod. Pořádá
Muzeum Vysočina Jihlava, pobočka Třešť a Muzejní spolek Třešť.
20. 9. PRIMA HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
Veselé putování kolem Třeště pro děti i jejich rodiče. Od 15,00 hod. Bližší informace na www.zs-trest.cz. Pořádá DDM Třešť.
21. – 22. 9. TŘEŠŤSKÝ JEDNOROŽEC
24. oblastní výstava králíků, drůbeže a holubů spojená s 16. ročníkem memoriálu
Josefa Drasticha. Výstavní areál Klínarka Třešť. Otevřeno SO: 8,00 - 18,00 hod.
NE: 8,00 - 13,00 hod. Ve 13,00 hod. předávání cen vítězům. Vstupné děti zdarma,
dospělí 30,- Kč. Pořádá Český svaz chovatelů ZO Třešť.
22. 9. O PRAVDOMLUVNÉ RYBCE
Veselá pohádka s písničkami v režii Anny Fencíkové, KD Třešť ve 14,00
hod., pořádá DS Jana Lišky o.s.
23. 9. TEN PÍŠE TO A TEN ZAS TOHLE
Beseda s Miloněm Čepelkou a Josefem Pepsonem Snětivým, kteří představí své
aktuální knihy Druhý mandel sonetů a Retroperspektiva, stejně jako svou dřívější literární tvorbu. Hudební doprovod Josef Pepson Snětivý. Městská knihovna
v Třešti v 17,00 hod. Pořádá MK Třešť.
VÝSTAVY:
8. 8. – 30. 9. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z IZRAELE
Výstava fotografií od Kristýny Kuboňové, lektorky brněnské pobočky Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, zachycuje každodenní
život v zemi plné kontrastů. Bývalá židovská synagoga v Třešti. Po- Pá 9,30 - 12,00
a 13,00 - 16,30 hod. Pořádá Město Třešť.
20. 6. – 8. 9. PALIČKOVANÁ KRAJKA
Tvorba současných krajkářek a ukázky z muzejních sbírek. Muzeum Vysočiny
Jihlava, pobočka Třešť - Schumpeterův dům. Út – Ne 9,00 – 12,00 a 13,00 a 16,30
hod. Pořádá Muzeum Vysočina Jihlava, pobočka Třešť.
19. 9. – 15. 11
Výstava Z MUZEJNÍCH DEPOZITÁŘŮ
Výstava k 80. výročí založení muzejního spolku v Třešti nabídne zajímavé, méně
obvyklé a v mnoha případech poprvé vystavené předměty ze sbírkového fondu
třešťského muzea. Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť v 17,00 hod. Pořádá
Muzeum Vysočina Jihlava, pobočka Třešť a Muzejní spolek Třešť.
Mikroregion Třešťsko
Hodice
14. 9. TENISOVÝ TURNAJ
Tradiční turnaj čtyřher. Začátek v 8,00 hod.
29. 9. DRAKIÁDA
Soutěž v pouštění papírových draků na fotbalovém hřišti. Začátek v 14,00 hod.
Třeštice
7. 9.
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY „VEJTŘASKY“
V rámci projektu „Za sochami Regionu Renesance“. Od 17,00 hod. na návsi. Občerstvení zajištěno – prvních 150 piv a 150 limonád zdarma. Při příležitosti odhalení sochy „vejtřasky“ se koná mini sraz vozidel Praga V3S – od 15,00 hod. Pořádá
Obec Třeštice a SDH Třeštice.
HORÁCKÉ DIVADLO:
27. 9. HAMLET (William Shakespeare)
Představení pro předplatitelskou skupinu „R“. Začátek v 19,00 hod. Svozový autobus odjíždí v 18,00 hod. od bývalého Společenského domu v Třešti. Pořádá Horácké divadlo Jihlava.
KINO MÁJ TŘEŠŤ
Kino Máj
Revoluční 1298/4
589 01 Třešť
www.trest.cz
www.facebook.com/MestoTrest
září 2013
ÚT
3.
17:00
90,- Kč
ŠMOULOVÉ 2
(USA)
Zlý čaroděj Gargamel chce získat šmoulí esenci. Tajným kouzlem, které zná jen Šmoulinka, se
Neplechové promění ve skutečné Šmouly. Přijďte se podívat, jak bude pokračovat rodinná komedie.
REŽIE: RAJA GOSNELL
100 MIN / FILM JE VE 3D / FILM JE ČESKY / ŽÁNR: ANIMOVANÝ / PŘÍSTUPNÝ
PÁ
13.
90,- Kč
4.
PÁ
REVIVAL
90,- Kč
90,- Kč
(ČR)
ČT
REŽIE: ALICE NELLIS / HRAJÍ: BOLEK POLÍVKA, KAREL HEŘMÁNEK, MIROSLAV KROBOT, VOJTĚCH DYK,
ZUZANA BYDŽOVSKÁ
116 MIN / FILM JE ČESKY / ŽÁNR: KOMEDIE / PŘÍSTUPNÝ
19.
17:00
70,- Kč
LETADLA
(USA)
Animovaný komediálně-dobrodružný snímek nabitý akcí, ve kterém se nám představuje Prášek,
práškovací letoun s velkým srdcem a rychlými křídly, jenž sní o tom, že se zúčastní nejúžasnějšího
leteckého závodu kolem světa. V cestě mu stojí jen několik poněkud větších problémů...
REŽIE: KLAY HALL
92 MIN/ FILM JE ČESKY/ ŽÁNR: ANIMOVANÝ/ PŘÍSTUPNÝ
PÁ
6.
PÁ
19:30
LÍBÁNKY
90,- Kč
REŽIE: JAN HŘEBEJK / HRAJÍ: AŇA GEISLEROVÁ, STANISLAV MAJER, JIŘÍ ČERNÝ, DAVID MÁJ
98 MIN / FILM JE ČESKY / ŽÁNR: DRAMA / PŘÍSTUPNÝ
ST
18.
ČT
26.
11.
12.
DIANA
(VELKÁ BRITÁNIE, USA)
REŽIE: OL. HIRSCHBIEGEL / HRAJÍ: NAOMI WATTS, NAVEEN ANDREWS, DOUGLAS HODGE, GERALDINE JAMES
100 MIN / FILM JE S TITULKY / ŽÁNR: DOKUMENT / PŘÍSTUPNÝ
NE
22.
10:00
90,- Kč
JÁ PADOUCH 2
(USA)
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Když vypráví pohádky na dobrou noc?
Když se bojí o nevinnost své nejstarší dcery? Když už nechce vůbec nic ukrást? Gru naštěstí
neskončí jako obyčejný civil, protože v jeho nitru se stále ukrývají schopnosti, které by leckdo
rád využil.
25.
17:00
70,- Kč
26.
10:00
19:30
90,- Kč
17:00
LETADLA
JÁ PADOUCH 2
(USA)
COLETTE
(ČR)
Výpravné strhující drama o síle lásky a touze po svobodě Colette podle knižní předlohy Arnošta
Lustiga
REŽIE: MILAN CIESLAR / HRAJÍ: JIŘÍ MÁDL, ONDŘEJ VETCHÝ, CLÉMENCE THIOLY
126 MIN / FILM JE ČESKY / ŽÁNR: DRAMA / PŘÍSTUPNÝ OD 12 LET
17:00
17:00
70,- Kč
ČT
90,- Kč
ČT
90,- Kč
ST
19:30
Legenda je vždy jen část pravdy. Film Diana s Naomi Watts v titulní roli se zaměřuje na poslední
roky života Lady Diany, princezny lidských srdcí. Roky, které vyvrcholily tragickou smrtí při honičce s paparazzi. Roky, které pro veřejnost skrývají nejedno tajemství.
ST
(ČR)
Že je svatba nejšťastnější den v životě? Z tohoto omylu vás vyvede duo Hřebejk - Jarchovský
v dramatu, které se pyšní cenou za režii z letošních Karlových Varů.
8.
(USA)
REŽIE: PIERRE COFFIN
98 MIN / FILM JE VE 3D / FILM JE ČESKY / ŽÁNR: ANIMOVANÝ / PŘÍSTUPNÝ
18.
NE
JOBS
REŽIE: JOSHUA MICHAEL STERN / HRAJÍ: ASTON KUTCHER, JOSH GAD, AMANDA CREW, JAMES WOODS
122 MIN / FILM JE S TITULKY / ŽÁNR: DOKUMENT / PŘÍSTUPNÝ
Nová komedie Alice Nellis nabitá hudbou a humorem, komedie pro muže, pro ženy a vůbec pro
všechny.
5.
17:00
Film ukazuje vizionářské začátky firmy Apple a mapuje všechny další zásadní okamžiky života
Steva Jobse.
20.
ČT
(USA)
REŽIE: JAMEN WAN / HRAJÍ: VERA FARMIGA, PATRICK WILSON, RON LIVINGSTON, JOEY KING
112 MIN / FILM JE S TITULKY / ŽÁNR: HOROR / PŘÍSTUPNÝ OD 15 LET
15.
19:30
V ZAJETÍ DÉMONŮ
Film natočený podle skutečných událostí, vypráví hrůzný příběh světově proslulých vyšetřovatelů paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenových
NE
ST
19:30
19:30
90,- Kč
PÁ
(USA)
27.
19:30
90,- Kč
ŠMOULOVÉ 2
(USA)
ELYSIUM
(USA)
Sci-fi odehrávající se v roce 2154.
REŽIE: NEIL BLOMKAMP / HRAJÍ: MATT DAMON, JODIE FOSTER, DIEGO LUNA
109 MIN / FILM JE S TITULKY / ŽÁNR: AKČNÍ / PŘÍSTUPNÝ
HRA NA HRANĚ
(USA)
Dvou mužských hlavních rolí se zhostili herec Ben Affleck a spolu s ním zpěvák a herec Justin
Timberlake. Scénář z pera Davida Leviana a Brian Koppelmana se točí okolo světa online videoher a pojednává o stále napjatém vztahu obchodního zakladatele a jeho chráněnce.
REŽIE: BRAD FURMAN / HRAJÍ: BEN AFFLECK, JUSTIN TIMBERLAKE, GEMMA ARTERTON
115 MIN / FILM JE S TITULKY / ŽÁNR: KRIMI / PŘÍSTUPNÝ
Rezervujte si lístky online na http://vstupenky.trest.cz
a na tel.: 725 488 699 a 567 234 567.
Rezervace propadne 15 minut před začátkem.
Pokladna v kině otevřena 1 hod. před představením.
Podle zákona 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi),
je v ceně vstupného započítán poplatek ve výši 1 % ze základu
poplatku z kinematografického představení.
VIP
vstupenka
KINO MÁJ TŘEŠŤ
Jestliže si koupíte jeden lístek,
dostanete druhý se slevou 50 %.
Platnost: ZÁŘÍ 2013
16
KULTURA
Noc na Karlštejně opět zažila STANDING OVATION
aneb Jak jsme dobyli Roštejn
„Nevím, zda vím, co je to
zázrak…“, pronesl v dubnu
1990 náš tehdejší prezident
Václav Havel při vítání papeže
Jana Pavla II. Reagoval tak
tehdy na přelomové události
v naší zemi. Vzpomněl jsem si
na tento výrok, když jsem dával
dohromady konečný program
letošní sezóny s Nocí na Karlštejně. Pět představení v pěti
sobotách za sebou a všechny
pod širým nebem - to bude
opravdu potřebovat zázrak!
Studené jaro, déšť, pak povodně
– vyhlídky nevalné a počasí naprosto nepředvídatelné. Jenže,
jak se později ukázalo, Pánu
Bohu se asi naše představení
líbí a tak nám žádné nepokazil.
Ale popořadě:
22. červen, zámek Brtnice
Celý týden sleduji počasí,
předpovědi se však mění častěji
než pomyslné ponožky. Zatímco v pondělí zněla předpověď na
celý den slunečno, podle středeční už mělo pro změnu pršet
celý den, kromě doby od 12 do
15 hod. To nám vyhovuje, říkal
jsem si, když v jednu začneme,
bude to akorát. Jenže v pátek by
mne trefil šlak – podle předpovědi má být celá sobota krásná,
jen od 13 do 15 hodin má pršet.
Nu což, bude, jak bude - hodil
jsem starosti za hlavu. A bylo…
krásně. Představení jsme odehráli v pohodě, sluníčko svítilo
tak mocně, až se nám zvukař
připálil. Diváků bylo hodně
a podle reakcí po představení byli spokojeni, snad až na
jedno – při mluveném slově nás
prý bylo málo slyšet. Bohužel
to byla tak trochu daň tomu,
že představení bylo součástí
Brtnických kovadlin – akce sice
nádherné, bohužel však při ní
první nádvoří fungovalo jako
„průchoďák“. Navíc tu byla
ještě hlavní „osvěžovna“ s grilováním pašíka a s posezením.
Ačkoliv jsme se snažili, přeřvat se to prostě nedalo. Řada
návštěvníků se proto těší na
Roštejn, aby představení zhlédli
v plné kvalitě.
osudu a doufal. Představení
jsme plánovali už na loňskou
sezónu. Protože jsme nenašli
vhodný termín, přesunuli jsme
jej do letošní sezóny na večer
v rámci Slavností žirovnického
jednorožce v areálu přírodního
divadla. Nakonec si však starosta Žirovnice přál, aby se představení hrálo samostatně a na
nádvoří zámku, termín jsme
tedy měnili znovu. Jak se později ukázalo, byl to šťastný nápad.
Zatímco o Slavnostech již tradičně pršelo, naše představení
se obešlo bez jediné kapky. A že
se mračilo pořádně! Ovšem
Žirovnici naštěstí všechny
mraky jen tak minuly. Nejisté
a chladné počasí sice přilákalo
jen něco přes šedesát diváků,
ale ti se v nádherném prostředí
žirovnického zámku bavili od
samotného začátku. Dokonce
ještě před ním – Roman Mikeš
v roli Peška sklidil potlesk už za
to, že před představením svým
osobitým humorem zakázal
divákům zapnuté mobilní telefony. O spokojenosti diváků
svědčí jak dlouhotrvající potlesk, tak i skutečnost, že řada
z nich za námi přišla po představení s pochvalou. Dokonce
jedna místní podnikatelka byla
z divadla tak nadšená, že nám
po představení věnovala ještě
tisíc korun jako dar souboru.
A to ještě nebylo všechno! Jak
nám řekla kulturní referentka
ing. Miroslava Pechková, žirovničtí ochotníci prý v Žirovnici
nechodí na žádná cizí divadelní představení. Tentokrát však
jedna místní ochotnice přišla
a na odbor kultury pak zaslala
email, v němž se píše – cituji:
„Moc děkuju za sobotní večer
na zámku. Bylo by krátkozraké nepoučit se, jak to dělají jiní
a jinde. Musím uznat, že o moc
líp!!!!!“ Tak tedy děkujeme za
uznání.
6. červenec, hrad Roštejn
Zde už „Noc“ hrajeme podruhé a musím říci, že na tohle
představení se těším asi nejvíce. Předpověď hlásí, že od 16
hodin bude jasno. V průběhu
29. červen, zámek
dne se však počasí bohužel záŽirovnice
sadně mění a nejhorší zpráva
O počasí se rozepisovat se na radaru objevuje kolem
nebudu, situace byla prakticky 18 hodiny. Na Roštejn se žene
stejná, a tak jsem to ponechal velká oblačnost a situace se jeví
jako velmi špatná. Jenže diváci
přicházejí dál bez ohledu na
černé mraky a těsně před půl
sedmou večerní sedí v areálu
309 platících diváků. Začíná
drobně pršet. Diváci však
nejeví známky toho, že by chtěli
před deštěm utéci – naopak,
vytahují deštníky a pláštěnky
a čekají – jasně dávají najevo,
že přišli na divadlo a bez něj
neodejdou. Padá rozhodnutí, že začneme hrát a uvidíme.
Nervozita z počasí doléhá na
každého z nás, a tak se není co
divit, že Pešek, jdoucí opět divákům zakázat zapnuté mobilní
telefony, řeční s plným nasazením tři minuty, při nichž je přivítá, probere počasí a popřeje
příjemný zážitek, ovšem o mobilech při tom nepadne ani
slovo . Už při první písničce
ale něčí mobil jako na potvoru
ruší signál zvukového přenosu, proto mi nezbývá, než toto
nepopulární oznámení zahrnout v průběhu představení do
mého dialogu s Petrem, králem
Cyperským, což vyvolává bouři
smíchu a potlesk. Následuje
poslušné vypínání „nejvěrnějšího přítele člověka“. A taky už
neprší – přestalo asi po deseti
minutách, a tak si představení
opět užíváme opravdu všichni.
Diváci oceňují i drobné vtípky
na současnost, kterými sem
tam představení kořeníme. A
vida, najednou je tu přestávka.
Po ní přichází na scénu jako
první královna a do tónů písně
„Lásko má, já stůňu“ začínají
padat první dešťové kapky. (Po
představení se některé divačky
svěřují, že tato píseň v kombinaci s deštěm pro ně byl tak
silný zážitek, až jim běhal mráz
po zádech.) S dozníváním písničky déšť pozvolna slábne,
až ustane docela. Představení plyne dál, diváci už reagují
prakticky na všechno, blíží se
vyvrcholení a po něm neutuchající potlesk, vstávají první
diváci. Dáváme tradiční přídavek – písničku „Když mám
tekutou révu“. S jejími posledními tóny vstávají další diváci
a nakonec to vypadá jako mexická vlna – máme STANDING
OVATION!!! A další překvapení nás ještě čeká – od majitelů Roštejnské hospody, pánů
Kružíka a Šalandy, dostáváme
zdarma občerstvení. Při tom
se postupně dozvídáme o velké
bouřce v Telči, dešti v Jihlavě, průtrži mračen ve Velkém
Meziříčí a v Želetavě – jen na
Roštejně nám spadlo pouhých
pár kapek pro štěstí… Co víc
k tomu napsat? Prostě - skvělý
den!
A jak to bylo v Cejli a na Zvíkově? To se dozvíte v příštím
vydání NM. Jen připomínám,
že sezóna 2013 dále pokračuje
představením Noci na Karlštejně v areálu Milevského kláštera
(7. září v 18.00 hod.) a na nádvoří zámku v Telči (21. září
v 18.00 hod.). Představu o tom,
jak s naším představením reprezentujeme Třešť, si můžete
udělat díky fotografiím a videu
z našich představení. Najdete je
na www.noc-na-karlstejne.eu.
Snad pro Vás budou fotografie našeho dvorního fotografa
Petra Novotného i ostatních
autorů dostatečnou pozvánkou
na některé z našich dalších vystoupení, protože bez Vás to
samozřejmě nejde.
Informace, postřehy, střípky i vzpomínky pro Vás sesbíral
Zdeněk Havlíček za podpory
Dany Obrdlíkové
Foto: Petr Novotný, Michal Navrátil
ŠKOLSTVÍ
17
Školní rok 2013/2014
Informace o Základní škole Třešť, ul. J. Hory 1050
Třídní učitelé:
Třída
Jméno
Telefon
E-mail
1.A
Mgr. Eva Lysá
567 214 100
[email protected]
1.B
Mgr. Lada Bakajová
567 214 100
[email protected]
1.C
Mgr. Michaela Páralová
567 214 100
[email protected]
2.A
Mgr. Jana Hochmannová
567 584 953
[email protected]
2.B
Mgr. Marta Šťastná
567 584 953
[email protected]
2.C
Mgr. Michaela Gregorová
567 584 953
[email protected]
3.A
Mgr. Eva Pátková
567 214 923
[email protected]
3.B
Mgr. Iva Pátková
567 214 953
[email protected]
3.C
Mgr. Tereza Matýsková
567 214 953
[email protected]
4.A
Mgr. Alena Tejklová
567 584 953
[email protected]
4.B
Mgr. Monika Hamerníková
567 584 953
[email protected]
4.C
Mgr. Radka Gregorová
567 584 953
[email protected]
5.A
Mgr. Pavel Vávra
567 584 953
[email protected]
5.B
Mgr. Dana Doležalová
567 584 953
[email protected]
5.C
Mgr. Danuše Bambulová
567 584 953
[email protected]
6.A
Mgr. Dagmar Frantová
567 584 944
[email protected]
Netřídní učitelé:
6.B
Mgr. Marie Svobodová
567 584 956
[email protected]
Jméno
Telefon
E-mail
6.C
Mgr. Luboš Vonka
567 584 951
[email protected]
PaedDr. Václav Trnka
567 584 941
[email protected]
7.A
Mgr. Hana Kratochvílová
567 584 946
[email protected]
PaedDr. Miloš Vašata
567 584 949
[email protected]
7.B
Mgr. Ivona Přechová
567 584 943
[email protected]
Mgr. Hana Dvořáková
567 584 949
[email protected]
567 584 943
[email protected]
Forma hospodaření:
příspěvková organizace
Ředitel:
PaedDr. Václav Trnka
Zástupce ředitele pro 1. stupeň:
Mgr. Hana Dvořáková
Zástupce ředitele pro 2. stupeň:
PaedDr. Miloš Vašata
Zástupce ředitele pro ekonomiku:
Dagmar Parčová
Zástupce ředitele pro DDM:
Miroslava Hamerníková
Vedoucí školní jídelny:
Dagmar Chalupová
Vedoucí školní družiny:
Alena Widerlechnerová
Výchovný poradce:
Mgr. Simona Veselá
Protidrogový preventista:
Mgr. Ivona Přechová
Speciální pedagog:
Mgr. Helena Štumarová
Logopedická asistentka:
Mgr. Hana Dvořáková
Počet tříd ve školním roce 2013/2014: 25
Počet žáků ve školním roce 2013/2014:558
Zvolený výchovně vzdělávací program:Školní vzdělávací
program Škola pro život
Webové stránky školy:
www.zs-trest.cz
8.A
Ing. Lenka Urbánková
567 584 944
[email protected]
Mgr. Simona Veselá
8.B
Mgr. Pavla Lacinová
567 584 944
[email protected]
Mgr. Helena Štumarová
567 584 946
[email protected]
[email protected]
Mgr. Lenka Havelková
567 584 946
[email protected]
Mgr. Michaela Křížová
567 584 959
[email protected]
Mgr. Josef Smetana
567 584 957
[email protected]
Mgr. Jana Meisterová
567 584 946
[email protected]
Ing. Lenka Lančová
567 584 947
[email protected]
Mgr. Pavla Novotná
567 584 959
[email protected]
Jméno
Telefon
E-mail
Alena Widerlechnerová
567 214 100
[email protected]
Eva Vávrová
567 584 945
[email protected]
Jaroslava Hronová
567 584 945
[email protected]
Jméno
Telefon
E-mail
Dagmar Chalupová
vedoucí školní jídelny
567 584 942
[email protected]
Jméno
Telefon
E-mail
Dagmar Parčová
vedoucí ekonom. oddělení
567 584 952
[email protected]
Hana Kubátová
ekonomické oddělení
567 584 952
[email protected]
Milada Bartušková
sekretariát
567 584 940
sekretariá[email protected]
Fax - sekretariát
567 584 960
František Svoboda
správce sítě
567 584 958
Vlasta Beránková
sportovní hala
567 584 948
Fr.Svoboda st., Fr. Příhoda
údržba
567 584 954
8.C
Mgr. Radek Franta
567 584 955
9.A
Mgr. Radana Kadlecová
567 584 940
[email protected]
9.B
Ing. Irena Prášková
567 584 947
[email protected]
V případě využívání elektronické komunikace • testování vědomostí v projektu KALIBRO,
doporučujeme vždy požadovat oznámení o do- • logopedickou péči,
ručení e-mailu.
• školní infocentrum, dvě knihovny, neomezený
přístup na internet,
Škola nabízí:
• práci školního psychologa – termíny přítom• výuku hlavního cizího jazyka od 3. ročníku
nosti pracovnic PPP Jihlava budou průběžně
– anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk,
zveřejňovány. Informaci v případě potřeby
francouzský jazyk,
získají zájemci na telefonním čísle kanceláře
• výuku druhého cizího jazyka od 7. ročníku
školy 567 584 940,
– anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, • ve spolupráci se SR při ZŠ, DDM a občanským
francouzský jazyk,
sdružením Kamarád při DDM řadu akcí pro
• výuku cizích jazyků pro žáky 1. a 2. ročníku
žáky (návštěvy jihlavských bazénů mimo poformou zájmového kroužku – anglický jazyk,
vinný plavecký výcvik, návštěvu Horáckého
německý jazyk, ruský jazyk,
divadla v Jihlavě, odpolední diskotéky pro
• výběr z nepovinných předmětů (výuka nábožáky, turnaje v různých sportovních odvětvích
ženství, logopedie, zdravotní tělesná výchova,
apod.),
dyslektická cvičení, sportovní hry),
• činnost v projektu FITPROGRAM, který je
• 5 oddělení školní družiny,
realizovaný ve spolupráci se zřizovatelem
• výběr z velkého počtu zájmových kroužků
Městem Třešť,
střediska domu dětí a mládeže,
• výuku plavání ve 3. a 4. ročníku (v případě Stravování žáků:
zájmu i v 1., 2. a 5. ročníku),
• škola disponuje jednou kuchyní a dvěma vý• seznamovací pobytový týden pro žáky 6. ročdejnami stravy,
níku,
• v úterý a ve čtvrtek je možné vybírat z nabídky
• týdenní lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku,
dvou jídel, výběr je třeba zadat
• individuální vzdělávací programy pro integro- • nejpozději v pátek předcházejícího týdne,
vané žáky,
• přihlašování a odhlašování stravy je potřeba
• práci dyslektické asistentky,
provádět s denním předstihem,
• exkurze a poznávací zájezdy,
• platba za obědy - inkasní způsob.
• systém kulturních a poznávacích pořadů pro
PaedDr. Václav Trnka
žáky,
ředitel školy
www.trest.cz
Školní družina
Školní kuchyně
Provozní zaměstnanci
[email protected]
18
ŠKOLSTVÍ / KULTURA
prvním běhu chodily a mluvily, tato parta běhala a křičela.
Mnohem víc se sportovalo,
několikrát jsme se stačili vykoupat, chodilo na výlety a také
jsme stihli zahrát víc her. Líbilo
se Shnilé vejce, Veverky, Rallye
Monte Morava, pěkná byla šipkovaná, která dovedla kamarády na kopec s kaplí sv. Jáchyma.
Velký úspěch měli řemeslníci –
paní Marta Šťastná předváděla,
jak se z drátů vyrábějí šperky,
paní Helena Štumarová naučila táborníky, jak ze starých
látek vyrobit podsedák, Adam
Štumar a Tomáš Jankovec předvedli, co obnáší kovářská práce,
Monika Štumarová – Morkusová vykouzlila z hlíny úžasná
zvířátka. Je nejúžasnější, že
máme v Třešti stále dost těch,
kteří jsou ochotni pomáhat.
Velké díky Vám všem!
O tom, že tábor se dětem líbil,
svědčila nejedna slzička při sobotním odjezdu. Poté co odjeli
naši táborníci, jsme opustili
Dobrou Vodu i my, kdo jsme
se o děti starali. Odjížděla paní
Renata Honsová – kuchařka.
Vařila tak dobře, že si kluci
a holky chodili i několikrát
přidávat. Paní Marcela Peterková se starala o zdravotní stav nás všech a ještě k tomu vedla
oddíl. Její svěřenci zvítězili na
obou bězích v táborové hře!
Loučili jsme se s paní Irenou
Práškovou a Aničkou Práškovou, obě vedly oddíl a byly
skvělou pohodovou posilou
týmu. Jediným mužem v našem
ženském světě byl Jan Křivánek,
po nocích hlídal tábor a během
dne fotil, hrál stolní tenis a pomáhal všude, kde bylo potřeba.
Ještě jednou velké DÍKY všem.
nechat, a pak přišlo pár genera- sezonu. Marie to má z Kapliček
cí, které si tento výdobytek do- jen nějakých deset kilometrů,
a když z novinového článku
pletek, do nichž je zavedla roz- volily zavrhnout?
zjistí, co všechno lázně nabíhodnutí v různých – a někdy
zejí, nechá se zlákat k návštěvě.
dost překvapivých – životních Garwood Julie
Vyzkouší masáže i koupele ve
situacích, a nakonec se dozví- Nemůžeš mě milovat
Na první setkání s Olivií zdejší unikátní vodě. Zalíbí se jí
me i to, nač jsme byli zvědaví
od chvíle, kdy jsme si poprvé MacKenzieovou agent FBI jak procedury, tak i klid malých
přečetli titul této knihy: Proč Grayson Kincaid jen tak neza- venkovských lázní. Komorní
vlastně bývají ty veverky v New pomene. Krásná mladá právní prostředí působí mírumilovně,
zástupkyně se totiž připletla proto jako šok všechny místní
Yorku v pondělí smutné.
k zátahu FBI a způsobila značný zasáhne nález mrtvé ženy
chaos. Měsíce sledování a pečli- poblíž jednoho z léčivých praMiller Raine
vého plánování byly zmařeny, menů...
Nahá, aféra Blackstone
Američanka Brynne Benne- Kincaidův partner zuří a dává
ttová, studentka výtvarného to Olivii znát. Olivia se ovšem Cílek Roman
umění na Londýnské univer- nedá zastrašit, protože sama Noc dlouhých nožů
Už sám běžně používaný
zitě, si občas přivydělává jako pracuje pro ještě obávanější
modelka a veškerý svůj čas instituci - pro Finanční úřad. název tohoto dramatického
dělí mezi školu a práci. Když A práce pro Finanční úřad USA dění, sevřeného v létě 1934 do
několika desítek hodin, je parasi úspěšný britský podnikatel není žádná hračka.
doxem: převážná část událostí,
Ethan Blackstone koupí její
včetně hromadných poprav,
nahý portrét, Brynne zjistí, že Müllerová Lucie
Nevěrná
se totiž odehrála ve dne.
tento muž odmítá brát „ne“
Nadě je devětačtyřicet let, má Adolf Hitler a jeho souputníjako odpověď. Touží po ní, chce
ji mít ve své posteli, a když ji slušnou práci, manžela, dvě ci se tehdy postarali o dějinný
získá, udělá vše, aby si ji udržel. dospělé děti... A taky milence! unikát.
Přemýšlí, jestli se vyplatí riskovat, zahodit šestadvacetileté Řeháčková Věra
Dukan Pierre
manželství a začít znovu, jinak S Viki je vše naruby
Muži to rádi oblé
Kromě toho, že Viktorka
Jakkoliv hluboko se vrátíme a lépe. Rodina pro ni vždycky
do minulosti, nikde se nesetká- byla na prvním místě, ale díky dokáže varovat své blízké před
me s módou štíhlosti, ba hube- milenci začíná chápat, že se hrozícím nebezpečím, žije ve
nosti v podobě, která by se byť vlastně obětovala, že šťastní byli věčných půtkách se sousedovic klukem Hynkem. Ani jeden
jen vzdáleně podobala dnešním všichni kolem ní, jen ne ona.
nezůstane druhému nic dlužen.
trendům. Naše doba není praSotva je stmelí příjezd pubervidlem, nýbrž výjimkou. Jak je Pospíšilová Jarmila
Vražda
v
lázních
skalka
ťácké a výstřední sestřenice
možné, že předchozích osmBlíží se letní prázdniny a v ne- Terezy, jako naschvál odjíždí
desát tisíc pokolení oblé tvary
zapáleně a vášnivě obdivovalo, daleké Skalce před několika Viktorka na zájezd k moři. Na
muži na nich mohli oči i dlaně týdny zahájili další lázeňskou italském pobřeží potkává přá-
tele. Také zde její ruka sama
od sebe maluje varování, které
zpočátku nikdo nebere vážně.
Letní tábor Dobrá Voda 2013
Středeční výlet na Landštejn a do Slavonic byl předělem celého pobytu. Ve čtvrtek,
poté, co muži všech rodů ulovili kance pradávnou zbraní
– prakem, což je naučil Luboš
Pavlíček a když ženy všech rodů
nesbíraly suroviny a upekly těstového hada, potom si rody vystrojily hostinu, kterou pěkně
rozsvítila Diana Pavlíčková
svým ohnivým tancem (základy si mohla děvčata během odpoledne vyzkoušet). Poslední
večer při Slavnosti sedmé noci
se rozdělovaly odměny za táborové zápolení.
Byla to bezvadná parta děvčat
a kluků, která nepokazila
žádnou legraci. Nezapomenutelný byl pohádkový večer,
kdy si každý rod připravil svou
V úterý nás navštívili třešťští pohádku. Byla to nádhera!
loutkáři a inspirovali k vlast- O skvělý průběh tábora a spokojenost bříšek se postaraly
ním divadelním výstupům.
I. běh
Od soboty do soboty prožily
děti na táboře nejednu skvělou
chvilku. Po celý týden je provázela táborová hra, inspirovaná
životem našich předků, obyvatel Velké Moravy. Po objevení
hrobu dávného kupce, vyluštění dopisu a slepení mísy si rody
našly své území, na kterém
postavily vesnice, nakoupily
zvířata, naučily se řemeslům
– vyráběla se svíčka, plstilo se,
kováři tvarovali jeden hřebík za
druhým, z hlíny vznikala zvířátka, šperky z drátů ozdobily
všechny děti. Na závěr táborové
hry se vydali po stopách tajemných svitků, které měly zachránit život nemocného knížete
rodu.
Nové knihy - září 2013
Bushnell Candance
Džungle rtěnek
Hrdinkami románu jsou opět
úspěšné ženy, s jakými jsme
se již setkali už v autorčiných
předešlých románech. Pro tyto
čtyřicetileté dámy, nerozlučné
přítelkyně, kterým Bushnellová přisoudila tradiční mužské
role, je nejdůležitější, aby se ve
svém oboru udržely na vrcholu.
Cornwell Bernard
Sharpova rota
Zima roku 1812 je krutá sama
o sobě, ale pro Richarda Sharpa
se stává nejkrutějším obdobím,
jaké kdy zažil. Velitel jihoessexského regimentu podplukovník
Lawford je těžce raněn a Sharpe
tak dostává nejen nového velitele, ale navíc přichází o svou
nepotvrzenou
kapitánskou
hodnost, kterou si koupil jiný
důstojník. Sharpe je však rozhodnutý nepřízeň osudu zvrátit
Pancol Katherine
Veverky z centralparku
bývají v pondělí smutné
S hlavní hrdinkou Joséphine a jejími dvěma dcerami
Hortense a Zoé, sestrou Iris,
matkou Henriettou, nejlepší
přítelkyní Shirley, ale i s ostatními románovými postavami,
které jsou s rodinou Cortesových nějak spjaty. Dočkáme se
rozuzlení podivuhodných zá-
paní Renata Honsová a Mirka Hamerníková, nad zdravotním
stavem bděla Marcela Peterková, která spolu s Monikou Hamerníkovou a Dášou Vaculovou byla i duší rodového života.
Oddílačky se svými dětmi i dýchaly. Noční klid střežil Jakub
Hamerník, který během dne
stačil zvládnout úplně všechno, co jsme si na něj vymyslely.
Ještě jednou díky všem za jejich
chuť strávit svůj volný čas mezi
dětmi!
A za rok na táboře opět ahoooooj…
II. běh
Stejná příroda, stejná základna, stejná táborová hra a
přesto úplně jiný tábor. Jiné
bylo počasí, změnila se část
vedoucích a především přijely
jiné děti. Po týdnu prázdnin už
plné energie. Zatímco děti na
Za DDM Třešť
Anna Kubálková
hlavní vedoucí LT
a Mirka Hamerníková
hospodářka LT
Mlynowska Sarah
Co by kdyby popelka
neobula střevíček
alší z neotřelých pohádkových
příběhů Sarah Mlynowské tentokrát zavede Abby a Jonáše do
pohádky o Popelce. Sourozenci
si dávají veliký pozor, aby něco
nepokazili, jenže se jim to zase
nepovede, a vypadá to, že se
žádný happy end konat nebude.
S tím se Abby ovšem nehodlá
smířit a je rozhodnutá udělat
vše pro to, aby Popelka dosáhla svého štěstí. S její pomocí se
z Popelky, trpně snášející svůj
osud, stane podnikavá dívka
odhodlaná vzít štěstí do vlastních rukou… Podívej se pod obrázek
autíčka
Vrrrm! Podívej se, jak auta
fungují, jak se vyrábějí, opravují i jak se řítí neuvěřitelnou
rychlostí po závodním okruhu.
Tato fascinující knížka s okénky
se skvěle hodí pro malé šikovné prstíky a zvídavé hlavičky!
Obsahuje více než 60 okének
a mnoho dalších překvapení.
MK Třešť
SPORT
19
Fotbal zahájil nové podzimní soutěže
Po relativně krátkém letním
období od skončení minulé
sezóny byly o druhém srpnovém víkendu zahájeny nové
mistrovské soutěže. Do bojů se
hned na začátku zapojily týmy
mužů „A“ a „B“, týden po nich
i tým dorostu. Ostatní kolektivy startují ještě o nějaký týden
později.
MUŽI „A“:
Zhodnocení přípravy na
novou sezónu komentuje jeden
z trenérů týmu Jirka Gregor:
„Po velmi dobrém umístění v předchozí sezoně jsme si
dali nemalý cíl - pohybovat se
v horních patrech tabulky od
začátku soutěže. Proto jsme zvolili přípravná utkání se soupeři
z krajského přeboru, abychom
si ověřili své další výkonnostní
možnosti.Ty jsme ale zřejmě
přecenili.
Nepředpokládali jsme, že pro
nás budou výsledky tak kruté.
Ne ve všech utkáních odpovídal
výsledek předvedené hře. Do přípravy se s námi zapojili Michal
Lacina a Lukáš Jirků z dorostu
a Pavel Kubala z B týmu, kteří
rozšířili náš kádr. Jsou to hráči,
se kterými můžeme v budoucnu
počítat.
První přípravné utkání jsme
sehráli na hřišti v Litohoři proti
Moravským Budějovicím (14.
místo v krajském přeboru - KP)
a prohráli jsme 1:4. V prvních
20 min. jsme ale byli lepším
týmem a po gólu J. Chalupského jsme dokonce vedli 1:0. Poté
domácí zvýšili aktivitu a otočili
výsledek ve svůj prospěch.
K druhému přátelskému
utkání došlo na hřišti ve Staji,
kde jsme prohráli zápas s týmem
Sapeli Polná 0:5 (5. místo v KP).
V první půli jsme měli více
šancí než soupeř, ale k vstřelení
gólu nám chyběla koncovka. Ve
2. pol. se naše a soupeřovy šance
vyrovnaly, ale v 70. min. domácí
vstřelili první gól. Pak po zbytek
zápasu již soupeř dominoval
a „podaroval“ nás ještě dalšími
góly.
Poslední přípravný zápas jsme
odehráli v Okříškách, kde jsme
utrpěli porážku 0:4 se soupeřem,
který skončil na 3. místě krajského přeboru. Jeho hra v obou poločasech byla znatelně lepší.
V přípravném období jsme trénovali 3x týdně. Zaměřili jsme
www.trest.cz
se především na udržení fyzické
kondice z loňské sezony a nové
herní dovednosti a návyky.“
Nová sezóna, první dvě kola:
Dobronín – Třešť
7:1 (3:1)
Mareš M.
Třešť – Leština 2:1 (1:0)
Krejčí M. (pk), Trnka J.
Komentář Jiřího Gregora,
asistenta trenéra Zbyňka Peštála, po zápase v Dobroníně:
„V prvním mistrovském utkání
nás čekal Dobronín, který jsme
na konci minulé sezóny na
jeho hřišti porazili. Bohužel, do
zápasu jsme vstoupili špatně.
Chybou našeho brankáře, kterému vypadl centrovaný míč
přímo na hlavu soupeřova útočníka, který se nemýlil, byl stav
1:0. Poté dokázal M. Mareš ještě
vyrovnat. Tento stav ale netrval
dlouho. Domácí se zakrátko, po
brejku, ujali vedení, ke všemu
naším vlastním gólem. Těsně
před koncem poločasu pak ještě
zvýšili na 3:1. Po změně stran
jsme chtěli zvýšit útočnou aktivitu, ale domácí nám uštědřili
další dva zásahy, které nás srazily, a do konce zápasu jsme obdrželi ještě další dva góly. Vstup do
sezony se nám tvrdě nevydařil,
o to více se musíme soustředit na
další zápas.“
Vše lze shrnout slovy klasika:
„Anglická královna neřeší, jaký
byl průběh utkání či setkání, ale
zajímá ji, jaký byl konečný výsledek.“
Naštěstí ten se již našemu
týmu na domácím hřišti
v dalším utkání povedl a po
tuhém boji dokázal porazit
ambiciozního nováčka soutěže
z Havlíčkobrodska.
MUŽI „B“:
Rantířov B – Třešť B 5:1 (3:1)
Sedláček O.
DOROST:
Ždírec n/D – Třešť
Havlíček M. 2x
1:2 (0:1)
Tým dorostu pod vedením
Luboše Vonky vstoupil do nově
utvořené soutěže krajského
přeboru své kategorie (pouze
týmy staršího dorostu) zaslouženým vítězstvím. Dokázal
tím navázat na vítěznou šňůru
z minulé sezóny. Těžší soupeři
jistě ale přijdou.
Žáci ml.:
Dodatečné krátké zhodnocení
minulé sezóny provedl vedoucí
mužstva a trenér Jakub Šebesta: „Společně se svým kolegou
Pavlem Kubalou vidíme sezónu
2012/2013 pozitivně. Mužstvo
v tabulce skončilo na 3. místě
a do poslední chvíle usilovalo
o lepší pozici. Náš fotbal není
o výsledcích, ale samozřejmě
k fotbalu patří vyhrávat. Děláme
to pro radost, pro zážitky, které
si kluci, ať už z tréninku či ze
zápasu, odnesou. Kluci se hned
po konci tréninku těší na další
a to je ta správná cesta - udržet
je u fotbalu jako u sportu, kde
najdou legraci a kamarády.
V nové sezoně nás čeká mnoho
změn, protože nám odchází
jedenáct hráčů do kategorie
starších žáků. Moc se těšíme na
nově příchozí hochy z přípravky,
kteří už teď ukazují svou kvalitu.
Máme k dispozici patnáct hráčů,
z nichž dva jsou ještě věkem
v přípravce u trenéra Jaroslava
Kříže. Touto cestou bych mu
chtěl poděkovat za velkorysost
a spolupráci při zápasech.
Něco málo ze statistik - naším
nejlepším střelcem se stal Ivo
Pöndl (10branek), nejlepším
brankářem soutěže byl vyhlášen
náš David Vondruška (nechyběl
v žádném zápase). Ten se stále
zúčastňuje krajských výběrů
OFS Jihlava a tréninků v FC Vysočina Jihlava.
Dále bych chtěl poděkovat rodičům za dosavadní spolupráci
a těším se na další naše setkávání v nové sezóně.“
Také béčko vstoupilo do nové
soutěže krutou porážkou. Tým
soupeře ale bude jistě patřit
k výrazným favoritům na
postup ze III. třídy výše do OP.
Náš tým musí přesto do dalších
zápasů najít svoji lepší tvář.
V druhém kole měl tým
Přípravka ml.:
volno, neboť jejich soupeř Brtnice „B“ na poslední chvíli odV posledním červnovém víhlásil své mužstvo ze soutěže,
za což zaplatil nemalý postih kendu ještě oddíl kopané díky
trenérům mladší přípravky Miřídícímu orgánu soutěže.
Tým mladší přípravky
chalu Daňkovi a Janu Širokému
uspořádal velmi kvalitně obsazený turnaj na našem hřišti této
kategorie.
Výsledky:
Třešť – Telč
Široký J., Bouchner D.
– Kostelec
Liška J., Hájek T.
– Rantířov
Liška J., Hájek T.
– Pavlov Bouchner D.
2:0
2:1
2:0
1:0
Náš tým, aniž by okusil ztrátu
bodů, turnaj s přehledem
vyhrál s 12 body a skóre 7:1.
Všechny týmy obdržely věcné
ceny a poháry za své umístění.
Všem sponzorům patří za poskytnutí příspěvků pro ty nejmladší velké poděkování.
Na závěr:
června a začátkem července
po pěti letech z prostředků
Tělovýchovné jednoty, potažmo oddílu kopané, částečná
rekonstrukce travnatého hřiště
v celkovém nákladu cca 50 tis.
Kč. Všichni, kteří se nyní na
naše hřiště vydají podpořit naše
fotbalisty, určitě zjistí jeho vysokou kvalitu. Za to jistě patří
velký dík i jeho správci Jiřímu
Reitermanovi.
Hřišti letos díky počasí před
výše zmiňovanou úpravou
také vůbec neublížilo tradiční
hasičské soutěžení v požárním
sportu na konci měsíce června.
Také za to patří poděkování
HZS Vysočina, stanice Třešť,
a hlavně jejímu vedoucímu
Jiřímu Šindelářovi, který měl
celou organizací této akce na
starost.
Karel Kříž
oddíl kopané Slavoj PEZAG Třešť
Jak bylo v minulém čísle
avizováno, proběhla koncem
Zimní futsalová liga
“O pohár starosty města Třešť“
TJ Slavoj Třešť upozorňuje zájemce, že pro
zimní období 2013/2014 opět připravuje zimní
futsalovou ligu v Městské sportovní hale v Třešti.
Přihlášení je možné nejpozději do 25. října 2013.
Bližší informace na adrese [email protected]-trest.cz, nebo
na telefonním čísle 736 487 050.
Václav Trnka
TJ Slavoj Třešť
20
TŘEŠŤ A MY / INZERCE
Příběh z protektorátní Třeště (1942): Chléb pro internované české vlastence
Statečnost je odvaha nasadit
život při boji s nacisty stejně
jako odvaha podporovat rodiny
zatčené za politický odpor proti
nacismu. Do internačního
tábora pro osobnosti českého
národa u Hodonína přicházela
pomoc od lidí v Třešti.
Třešť: Třetí rok existence
Protektorátu Čechy a Morava
je časem pozvolného obratu
politické situace. Exilová vláda
z Londýna začíná v rozhlasovém vysílání povzbuzovat
národ k odporu. Do Protektorátu přilétají "nebeští
hosté", jak lidé říkají parašutistům. V květnu 1942 podniknou zahraniční vojáci úspěšný
atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharta Heydricha. Přichází tvrdá
odveta nacistů. Jsou vypáleny
Lidice u Kladna, osada Ležáky
u Chrudimi. Na podzim 1942
rozjíždí státní tajemník K. H.
Frank akci "E-emigranten". Do
internačního tábora ve Svatobořicích u Hodonína jsou
soustředěny rodiny exilových
politiků. Ve svatobořickém
táboře je rodina bratra prezidenta republiky Vojty Beneše,
příbuzní plukovníka Svobody,
rodiče Otakara Jaroše a mnoho
dalších. Nacisté je chtějí mít
pod kontrolou jako státně nespolehlivé živly, aby u nich
parašutisté zahraniční armády
nemohli najít pomoc. Celkem
prošlo táborem přes tři tisíce
osob, zemřelo zde třicet lidí.
Stížnosti na poměry v táboře
byly zakázány.
Jako velitel stráže je do tábora
Svatobořice odvelen četník
Rudolf Hron z Luk nad Jihlavou. Odvelení je důvěrného
charakteru, o kterém nikdo
nemá dozvědět.
Týrání hladem
Ve Svatobořicích jsou rodiny
rozděleny zvlášť na mužské
a zvlášť na ženské baráky. Tábor
má vězeňský režim, týrání
hladem je součást odvety nacistů. Když bude "Londýn žvanit"
v rozhlase, budou mít příbuzní
exilových politiků doma vězeňský režim a hlad. Promyšlenou
nacistickou odvetu ale překonává odvaha českých vlastenců.
Do tábora potají směřuje potravinová pomoc pro internované rodiny exilových politiků. Až po válce podává četník
Hron zemskému velitelství SNB
hlášení o svém služebním nasazení ve Svatobořicích. V táboře
je od září 1942 do února 1943
jako ostraha tábora. Formálně
šlo o zařízení protektorátního
ministerstva vnitra - generálního velitele neuniformované
protektorátní policie, ve skutečnosti však šlo o zařízení gestapa,
neboť o internování, propuštění, návštěvě internovaných aj.
rozhodovala vedoucí úřadovna
gestapa v Praze nebo v Brně.
V noci pašuje četník Hron na
vězeňské baráky chléb. Kupuje
ho u místního obchodníka ve
Svatobořicích. Potravinové
lístky mu pomáhá shánět Karel
Princ, úředník odboru hospodářské kontroly z Třeště. Prostředníkem mezi úředníkem
Princem a četníkem Hronem je
místní četník Hájek z Batelova.
Četník Hron v prosinci 1945
hlásí dodávku padesáti kilogramů chleba a třiceti rohlíků
během několikaměsíční služby
ve Svatobořicích.
Chleba do Svatobořic
z Třeště?
Málo pravděpodobnou, ale
možnou variantou je i doprava chleba do vězeňského
tábora přímo z Třeště. Životní láskou úředníka Prince je o
mnoho let mladší dcera třešťského pekaře Jaroslava Bártů.
Za svou láskou Jarkou dojížděl
do Třeště úředník Karel Princ
z Brna, před koncem války se
přestěhoval do Třeště. V rodině
třešťského pekaře Bártů se
snadno mohl najít čerstvý
chléb navíc bez potravinového lístku pro vězněné vlastence. Část pomoci mohla být
i v podobě potravinových lístků
na nákup chleba.
Řetěz lidské pomoci
Na počátku potravinové
pomoci pro vězněné vlastence
byl úředník Princ. Měl přístup
k potravinovým lístkům a přes
svou životní lásku Jaroslavu
Bártů i do pekařství v Třešti,
které bylo v ulici hned vedle
budovy Okresního úřadu. Přes
četníka Hájka z Batelova šly
chlebové lístky od třešťského
úředníka Prince a potraviny k četníkovi Hronovi. Jeho
rodina žila v Lukách nad Jihlavou. Z Luk nad Jihlavou odjížděl četník Hron zásobený
proviantem, který při nočních
službách rozdával po barácích.
Zapomenuté svědectví
Hlášení četníka Hrona opatrují lidé z Luk nad Jihlavou
jako dobovou památku na statečného člověka v uniformě
četníka. Po válce sloužil Hron
jako příslušník silniční služby
SNB. V březnu 1948 je zatčen
za smyšlenou protistátní činnost. V září 1948 je odsouzen
ke dvěma letům odnětí svobody. Umírá šest týdnů po propuštění z vězení.
Miroslav Mareš
INZERCE
Město Třešť – odbor správy majetku
zveřejňuje záměr pronájmu:
bytu č. 207, v Domě s pečovatelskou službou - Palackého 1352/39 v Třešti
(penzion) o velikosti 1 + 1, v druhém podlaží, celková výměra 40,20 m2:
pokoj
14,60 m2
kuchyň
10,20 m2
předsíň
3,10 m2
koupelna s WC 4,20 m2
balkon
6,40 m2
sklepní kóje
1,70 m2
Příjem žádostí do 12.00 hod. dne 13. 9. 2013.
Bližší informace o podmínkách nájmu na tel. číslech:
567 584 937 - odbor sociální (podmínky přijetí žádosti)
567 484 928 - odbor správy majetku (výše nájmu, platby za služby atp.)
Přijmeme zdravotní sestru na dohodu pro Domácí péči Třešť
Požadavky: maturitní zkouška všeobecná zdravotní sestra, povinná praxe u lůžka 3 roky, platné osvědčení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle § 67 a § 93 zákona č. 96/2004 Sb., ŘP sk. B.
Adresa: kancelář Domácí péče Třešť, Palackého 39, v suterénu.
Telefonní kontakt: 567 214 762
s. Kacafírková: 723 574 592
ŠKOLSTVÍ
21
Aktuální nabídka zájmových kroužků DDM Třešť
JAZYKOVÉ KROUŽKY
ANGLIČTINA I.
MGR. ANNA KUBÁLKOVÁ
Děti z 1. tříd ZŠ
ANGLIČTINA II.
MGR. RADKA GREGOROVÁ
Děti z 2. tříd ZŠ
ANGLIČTINA III.
BC.MIRKA GERMEKOVÁ
Děti ve věku 4. – 6. roků
VÝTVARNÉ KROUŽKY
VÝTVARNÝ
MIRKA HAMERNÍKOVÁ
Děti od 1. ročníku ZŠ
KERAMIKA
MGR. HANA DVOŘÁKOVÁ, EVA VÁVROVÁ
Děti od 1. ročníku ZŠ
KORÁLKOVÁNÍ
MGR. MARTA ŠŤASTNÁ
Děti od 3. ročníku ZŠ
ŘEZBÁŘSKÝ
PAVEL BRYCHTA
Děti od 3. ročníku ZŠ
LODNÍ MODELÁŘI
ING. LUBOMÍR BOČEK, DRAHOMÍR DOLEŽAL
Děti od 1.třídy ZŠ
INFORMATIKA
BC. ZDENĚK DOLEŽAL
Děti od 3. ročníku ZŠ
BŘIŠNÍ TANCE
MGR. JANA HOCHMANOVÁ
Děti od 1. třídy ZŠ
STREET DANCE
BÁRA KARASOVÁ
Žáci od 6. třídy ZŠ + středoškoláci
MAŽORETKY
MGR. JARKA JANOVSKÁ, MARTINA CHROMÁ
Děti od 1. třídy
TECHNICKÉ KROUŽKY
TANEČNÍ KROUŽKY
TANEČNÍ KROUŽEK
Děti z MŠ a do 2. ročníku ZŠ
SPORTOVNÍ KROUŽKY
AEROBIC ZAČÁTEČNÍCI
MGR. JANA HOCHMANOVÁ, MARCELA PETERKOVÁ
AEROBIC POKROČILÍ
MGR. JANA HOCHMANOVÁ, MARCELA PETERKOVÁ
Děti od 1. ročníku ZŠ
GYMNASTIKA ZAČÁTEČNÍCI
MGR. JANA HOCHMANOVÁ, MARCELA PETERKOVÁ
GYMNASTIKA POKROČILÍ
MGR. JANA HOCHMANOVÁ, MARCELA PETERKOVÁ
JÓGA
MARKÉTA SMETANOVÁ
Děti od 1.ročníku ZŠ
FLORBAL ZAČÁTEČNÍCI
RADEK ZUDA
Děti 1. -3. ročník ZŠ
FLORBAL POKROČILÍ
MGR. JOSEF SMETANA
Děti 4. – 9. ročník ZŠ
JUDO - ŠKOLKA
RADEK DVOŘÁK
Děti z MŠ a 1. ročníku ZŠ
JUDO - ZAČÁTEČNÍCI
MARTIN HAMTÁK
Děti od 1. ročníku ZŠ
JUDO - POKROČILÍ
RADEK DVOŘÁK
KOPANÁ-ML. PŘÍPRAVKA
JAN ŠIROKÝ
KOPANÁ-ST. PŘÍPRAVKA
JAROSLAV KŘÍŽ
KOPANÁ-ML. ŽÁCI
JAKUB ŠEBESTA
KOPANÁ-ST. ŽÁCI
MUDR. JAROSLAV HAVLÍČEK
KOPANÁ - DOROST
MGR. LUBOŠ VONKA
KOŠÍKOVÁ CHLAPCI
MATOUŠ PETERKA
Chlapci od 6. ročníku ZŠ
LEHKÁ ATLETIKA
MGR. JOSEF SMETANA
Děti od 1. ročníku ZŠ
MÍČOVÉ HRY
MGR. ANNA KUBÁLKOVÁ
Děti od 3. ročníku ZŠ
ODBÍJENÁ
MGR. LUBOŠ VONKA
Žáci od 6. ročníku ZŠ
POHYBOVÉ HRY
MÁRIA KNIHAŘOVÁ
Děti z 1. tříd
STOLNÍ TENIS I.
VIKTOR KOPULETÝ
Děti od 1. ročníku ZŠ
STOLNÍ TENIS II.
HANA ŠVEJDOVÁ
Děti od 1. ročníku ZŠ
STŘELECKÝ
VLADIMÍR ŠENKAPOUL
Děti od 3. ročníku ZŠ
Děti od 1. ročníku ZŠ
OSTATNÍ KROUŽKY
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
LUBOŠ PAVLÍČEK
Děti od 3. ročníku ZŠ
DRAMAŤÁČEK
MGR. ANNA KUBÁLKOVÁ
Děti od 3. ročníku ZŠ
HRA NA FLÉTNU
MGR. JARKA JANOVSKÁ
Děti od 2. ročníku ZŠ
HRA NA KYTARU
JANA FRIDRICHOVSKÁ
Děti od 4. třídy ZŠ
ÍČKO
MGR. HELENA ŠTUMAROVÁ
Žáci ze II. stupně ZŠ
KALEIDOSKOP
MGR. ANNA KUBÁLKOVÁ
Děti ze II. stupně ZŠ
KLUBÍČKO
BC. MIRKA GERMEKOVÁ
Děti z 1.tříd i předškoláčci
VAŘENÍ
MIRKA HAMERNÍKOVÁ
Děti od 1. třídy ZŠ
ŽHAVÉ NOVINKY
ČTYŘLÍSTEK
MIRKA HAMERNÍKOVÁ
Děti ze 4. a 5. ročníku ZŠ
FLÉTNY II.
MGR. MICHAELA GREGOROVÁ
Děti z 1. a 2. tříd ZŠ
MERKUR
JAKUB HAMERNÍK
Děti od 3. tříd ZŠ
NĚMČINA
GABRIELA ŠIROKÁ
Žáci z 9. ročníku ZŠ
PĚVECKÝ KROUŽEK
GABRIELA KUBÁTOVÁ
Děti od 1. do 3. třídy ZŠ
ZÁKLADY
ADMINISTRATIVY
www.trest.cz
MILADA BARTUŠKOVÁ
Žáci II. stupně ZŠ
Bližší
informace
o
činnosti
jednotlivých
kroužků získáte na DDM Třešť nebo na webových stránkách
www.zs-trest.cz, kde si můžete stáhnout přihlášku.
Zápis do kroužků se uskuteční od středy 4. 9. 2013 do čtvrtka
12. 9. 2013 vždy od 7,45 do 9,00 na ZŠ J. Hory 1050 v knihovně
I. stupně ZŠ a od 13,00 do 17,00 na DDM Barvířská 30.
Těšíme se na Vás!
DDM Třešť
22
TŘEŠŤ A MY
Zubní pohotovost - září 2013
Datum
Den
Jméno
Místo poskytování, telefon
1.
Ne
MUDr. Švandová Anselma
Zrzavého 4259/12, 586 01 Jihlava, tel. 604 246
650
2.
Po
MDDr. Procházková
Martina
Prodentica, s.r.o., Křivá 1, 586 01 Jihlava, tel.
602 479 225
3.
Út
MDDr. Skotáková Petra
Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991
4.
St
MUDr. Suchánková Ludmila
nám. Svobody 77, 588 32 Brtnice, tel. 567 216
139
5.
Čt
MUDr. Stavárková Pavlína
Strojírenská 9, 586 01 Jihlava, tel. 567 132 545
6.
Pá
MDDr. Šánová Lenka
Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel.
567 574 575
7.
So
MUDr. Uxa Robert
Husova 26, 586 01 Jihlava, tel. 567 300 627
8.
Ne
MUDr. Valenová Libuše
Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574
580
9.
Po
MUDr. Kazdová Zdenka
Varhánkova 227, 588 13 Polná, tel. 567 212 736
10.
Út
MUDr. Šlechtická Libuše
Stonařov 70, 588 33 Stonařov, tel. 567 319 385
11.
St
MUDr. Štumar Miloš
Svatojánská 431, 58856 Telč-Staré Město, tel. 567
223 818
12.
Čt
MUDr. Šulc Milan
Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574
570
13.
Pá
MUDr. Švandová Anselma
Zrzavého 4259/12, 586 01 Jihlava, tel. 604 246
650
14.
So
MUDr. Vaněk Tomáš
Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991
15.
Ne
MUDr. Vašek Zdeněk
Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 234 450
16.
Po
MUDr. Uxa Robert
Husova 26, 586 01 Jihlava, tel. 567 300 627
17.
Út
MUDr. Valenová Libuše
Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574
580
18.
St
MUDr. Vaněk Tomáš
Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991
19.
Čt
MUDr. Vašek Zdeněk
Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 234 450
20.
Pá
MUDr. Vašková Soňa
Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, tel. 567 214
445
21.
So
MUDr. Vašková Soňa
Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, tel. 567 214
445
22.
Ne
MUDr. Vítů Lenka
Březinova 62, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 470
23.
Po
MUDr. Vítů Lenka
Březinova 62, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 470
24.
Út
MUDr. Vondráková Iva
Zdravotní středisko, 588 42 Větrný Jeníkov, tel.
723 628 600
25.
St
MUDr. Vrbková Taťána
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666
26.
Čt
MUDr. Zedníčková Jana
Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel.
567 574 575
27.
Pá
MUDr. Zdobinská Eva
Březinova 62, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 465
28.
So
MUDr. Vondráková Iva
Zdravotní středisko, 588 42 Větrný Jeníkov, tel.
723 628 600
29.
Ne
MUDr. Vrbková Taťána
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666
30.
Po
MDDr. Zlámalíková Zuzana
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666
Tel. číslo pro ověření aktuálního stavu 567 157 211.
Líbí se vám znělka rozhlasu, nebo byste chtěli jinou?
Vaše názory a tipy, prosím, doručte do TIC Třešť (Dům J. A. Schumpetera,
Rooseweltova 462/6, Třešť) do 20. září.
Hodnocení ozdravného
pobytu – Diakovce,
pořádaný místní organizací Svazu tělesně postižených Třešť (22. – 29. 6.)
Pobyt v Diakovích byl pro nás
příjemnou změnou a odpočinkem, který jsme si všichni rádi
užili. Musíme pochválit dobré
jídlo a vstřícný přístup personálu, který ochotně plnil naše
požadavky a tím zpříjemnil náš
pobyt.
Jejich zásluhou jsme si i přes
rozmary počasí naplno užili
týden rekreace, za což jim
velice děkujeme.
Díky paní Vodičkové, která
jako správná vedoucí měla
vždy všechno pečlivě připraveno a naplánováno, jsme si užili
krásných výletů po památkách,
včetně vyjížďky lodí a zakončených sladkou tečkou v cukrárně.
Chválíme i profesionální přístup řidiče autobusu pana Krejčího, který nás vždy ochotně
dovezl na nejlepší místo k za-
parkování, což bylo výhodou
pro nás méně pohyblivé.
Kromě svého řidičského
umění vařil výbornou kávu, zásoboval nás různými druhy minerálek a jeho humor nás příjemně provázel po celý týden.
Příjemně mě překvapil krásný
přístup účastníků a ochota
pomoci druhým, podáním
ruky v případě slabších nebo
nemocných. Já sama jsem 2 dny
odkulhala s bolestí v noze a dostalo se mi péče od paní Vodičkové, pana řidiče i ostatních,
kterým nebyla moje bolest lhostejná. Zač jim velice děkuji.
Myslím si, že jsme si všichni
odpočinuli a načerpali nové
síly.
Končí prázdniny a slibované
jednodenní výlety se nekonaly díky rozmaru počasí. Kvůli
velké venkovní teplotě jsme neriskovali ohrožovat naše zdraví
a cestovat jakýmkoliv dopravním prostředkem. Ale přesto
malá skupina vyrazila na malý
výlet do Lázní Hodonín, kde
jsme se informovali o zdejším
pobytu. Týden s PP by nás stál
(od 1. 10.) cca 4.600,- (5.300,-)
včetně 4 procedur i lékaře. Jsou
tam 2 kavárny, bazén, jídelna,
pedikura, kadeřnictví, nějaké
obchody – vše pod jednou střechou, nemusí se vůbec opustit
lázeňský areál. Dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím. Doprava busem nebo vlakem.
Při zpáteční cestě jsme zhlédli Mohylu Míru a zašeptali si
z rohu do rohu. Navštěvujeme též MHF Petra Dvorského
v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Dále máme ještě možnost navštívit Lázně Libverda - zařízení
přibližně stejné jako v Hodoníně, ale zde se na některé procedury i jídlo dochází – PP, snídaně i večeře jsou formou bufetu,
ale velmi chutné. Doprava auty.
Bližší info u M.D. a pokud má
někdo zájem co nejdříve se
přihlaste. Termín září, říjen.
4. září se sejdeme ve cvičení
v klubu seniorů!
Moc děkujeme
Za jihlavské účastníky
Blanka Štroblová
Za SPCCH Magdalena Drtinová
Tel: 722 227 082
SVĚT OKOLO NÁS / TŘEŠŤ A MY
23
Povídání o počasí - září 2013
Již několik let se počátkem
září ohlédnu za uplynulým
létem. Myslím, že to letošní
léto za ohlédnutí stojí, i když
to loňské bylo dost podobné.
Ale přece jenom. Letos jsem zaznamenal 22 letních dnů, loni
30. Tropických dnů bylo letos
23, loni 14. Jak je vidět, letních
dnů bylo letos méně proto, že
bylo více dnů tropických, a to
o 9. Součet letních a tropických dnů byl letos 45, loni 44.
Tropické noci jsme zaznamenal
2, zatím co loni pouze jednu.
Již loni jsem upozornil, že se
jedná o měření mimo město. Je
proto jasné, že teplotní poměry
uvnitř města se mohou značně
lišit. Pokud se jedná o teplotní
rekordy v rámci republiky, tak
např. 28. července padly rekordy na 190 stanicích z celkových
246. V Českých Budějovicích
padl rekord starý 129 let. Přes
všechny rekordy však nepadl
zatím absolutní rekord 40,4°C,
teplota naměřená v Dobřichovicích 20. srpna 2012. Koncem
července byl letos zaznamenán
nejsušší týden za posledních
60 let. Ostatně celý červenec
byl značně suchý a hrozilo nebezpečí požárů ve značné části
republiky. Pořádná bouřka
s přívalovým deštěm a kroupami, která přišla v pondělí 29.
července nadělala akorát škody,
ale srážkový deficit nespravila.
Nenapravily to ani bouřky počátkem srpna. Ty opět nadělaly škody, ale vláhu prakticky
nepřidaly. Opět se potvrdilo,
že vyschlá země těžko přijímá
vláhu a voda po ní pouze steče.
Že bouřky nadělaly velké škody
jsme se mohli podívat i u nás.
V blízkosti silnice k Rozsíčce je
v lese řada vyvrácených a polámaných stromů. Vítr, který
místy dělal vír rozlomil i kmen
lípy v Partlicově ulici. Ta lípa
byla letos na jaře prořezaná
a její koruna zpevněná. Přesto
ji vzdušný vír dokázal roztrhnout kmen do 2/3 a musela
být pokácena. Přívalové deště
v našem městě naštěstí nena-
páchaly žádné velké škody.
Tradičně však spláchly kopec
od křížové cesty do konce Partlicovy ulice, ve které probíhá
rekonstrukce. Jen díky prozíravosti bagristy, který na jejím
konci upěchoval pořádný val,
neskončilo kamení ve výkopu
a tradičně v půli ulice.
Jak již to v srpnu bývá, došlo
po svátku sv. Vavřince k poklesu teplot a na řadě míst
dokonce slušně mrzlo. Tak na
šumavské Kvildě byl 15.8. mráz
-4,9°C. U nás jsem v ten den
naměřil od 05:58 do 06:43 teplotu 5,7°C. Noční ochlazování
se projevilo i v zesílené intenzitě rosy. Nic naplat, začíná se
projevovat zkracování dne, kdy
jednak je země ozařována kratší
dobu a změnil se i úhel dopadu
slunečních paprsků. Ze školních let si jistě pamatujeme, že
čím kolměji paprsky dopadají,
tím více se předměty ohřívají.
To platí i pro zemský povrch.
Končí léto a přichází podzim.
Září je májem podzimu, říká
jedna průpovídka. Na tomto
rčení opravdu něco je, protože se běžně stává, že některé
rostliny znovu rozkvetou. Jiná
průpovídka říká, že máj a září
jsou branami léta. Podle některých staročeských dělení roku
totiž léto začínalo na sv. Urbana
(25.5.) a končilo na den sv. Matouše (21.9.). Jedno je však jisté.
V září se rozloučíme s létem
a začneme se připravovat na
zimu. Letos začne podzim 22.
září ve 21:43 hodin, kdy Slunce
vstoupí do znamení Vah. Není
bez zajímavosti, že na severním
pólu slunce zapadne a začne
polární noc a na jižním pólu
slunce vyjde a začne polární
den. V ten den bude v našich
podmínkách stejně dlouhý den
jako noc, tj. 12 hodin. Než však
přijde opravdová zima, čeká
nás babí léto, jehož součástí
jsou václavské časy. Můžeme si
ještě užívat teplých dnů, nádherných barev podzimu a při
podzimních vycházkách pohledů na naši krásnou vysočinu.
Vždyť vzduch bude křišťálově
čistý a díky tomu veliká dohlednost. Vychutnejme si proto plně
její krásu. Září je však i velice
činorodým pracovním obdobím. Dochází k úklidu slámy,
ke sklizni brambor, zeleniny,
ovoce, orbě, výsevu ozimin,
a mnoho práce čeká i vinaře.
Září se zpravidla nepředá se
srážkami. Rolníci je však hodně
vyhlížejí. Neplatí to však vždy.
K tomu se váže i řada pranostik.
Uveďme si alespoň některé:
• Na Tobiáše (12.9.) mají rolníci déšť rádi, nejenom pro
osení ale i pro vinohrady.
• Zářijové pršení, prospívá
osení.
• Zářijové deště jsou pro pole
potrava, pro vinice otrava.
• Žito třeba do prachu, ale
včas.
Podle záznamů vlastního pozorování, knihy Z. Vašků „Velký pranostikon“ a dalších pramenů sestavil
V. Dvořák.
Zeptali jsme se advokáta
Vážení čtenáři, již nespočetněkrát jsem byl klienty dotazován ohledně problematiky tzv. trvalého bydliště, a to především ve spojení
s potenciálně hrozící návštěvou soudního exekutora při mobiliární exekuci vedené proti osobě, která má dle centrální evidence obyvatel, resp. informačního systému, zapsáno trvalé bydliště v nemovitosti, jejíž vlastník se snaží uchránit své movité věci nacházející se
v samotné nemovitosti. Ponechám zcela stranou, či snad pro nějaké příští číslo měsíčníku, efektivní obranu vlastníka nemovitosti proti
samotnému konání soudního exekutora při mobiliární exekuci v jeho nemovitosti. Nastíním zde spíše preventivní stránku věci, tj. jak
postupovat z pozice vlastníka nemovitosti vůči osobě, proti které je vedeno několik exekucí (dále jen „dlužník“) a za situace, že vlastník
nemovitosti již nemá zájem, aby byl nadále veden údaj o trvalém bydlišti dlužníka na jeho nemovitosti.
Trvalým pobytem, resp.
místem trvalého pobytu (nahradil dřívější pojem „trvalé
bydliště“), se rozumí adresa
pobytu občana v České republice, která je vedena v informačním systému. Zrušení
údaje o místu trvalého pobytu
upravuje zákon č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel, ve znění
pozdějších předpisů, konkrétně v ustanovení § 12. Zrušení
probíhá ve správním řízení
na obecním úřadě buď z moci
úřední, nebo na žádost oprávněné osoby. Zrušení dle prvého
způsobu, tj. z moci úřední,
zde nebudu nikterak rozebírat a rovnou přejdu na způsob
druhý, tj. na žádost oprávněné
osoby (dle výše uvedeného rozumějte vlastníka nemovitosti).
Ohlašovna, tj. správní odbor
městského úřadu, rozhodne
o zrušení údaje o místě trvalého
pobytu pouze na návrh vlastwww.trest.cz
níka objektu (jeho vymezené
části) nebo na návrh oprávněné osoby. Vlastník nemovitosti jakožto navrhovatel má
v předmětném řízení povinnost
prokázat, že byly splněny podmínky dle § 12 odst. 1 písm. c)
zákona o evidenci obyvatel.
První podmínkou je, že zaniklo užívací právo občana
(v tomto případě dlužníka)
k objektu nebo vymezené části
objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako
místo trvalého pobytu občana
(jde tedy o zánik užívacího
práva osoby). Druhou podmínkou je, že občan, tj. dlužník, neužívá tento objekt nebo
jeho vymezenou část (jde tedy
o faktické nevyužívání objektu
osobou). Tyto dvě podmínky
musí být splněny kumulativně,
tj. musí být splněny obě dvě
současně.
Aby bylo prokázáno splnění
první podmínky, tj. zánik užívacího práva osoby, je nutno
předložit správnímu odboru
městského úřadu důkaz např.
o převodu nemovitosti a změně
vlastníka či ukončení nájemního vztahu, apod. Co se týče
druhé podmínky, tj. prokázání
faktického nevyužívání objektu
osobou, tak obecnímu úřadu
v drtivé většině případů postačuje prokázání uvedeného např.
svědeckou výpovědí sousedů či
čestným prohlášením vlastníka
nemovitosti.
Zcela odlišný by byl případ, že
by dlužník dokonce stále obýval
nemovitost proti vůli vlastníka. Poté by bylo nutno podat
k soudu žalobu o vyklizení
nemovitosti, a to proti tomuto
dlužníku, ale to by vlastníka
nemovitosti čekala ještě dlouhá
cesta k samotnému zrušení
údaje o místu trvalého pobytu.
Závěrem bych čtenářům
doporučil, aby s ohledem na
shora uvedené skutečnosti nepodceňovali údaj o místu trvalého pobytu, ale zároveň jej
nikterak nepřeceňovali, neboť
údaj o místu trvalého pobytu
je pouze údajem evidenčního
charakteru, který ani v nejmenším neprokazuje vlastnické
právo k nemovitosti. Další věcí
je, že soudní exekutor se zpravidla vydá na samotnou mobiliární exekuci, až když selžou
veškeré ostatní způsoby provedení exekuce, tj. exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
přikázáním pohledávky, prodejem nemovitostí, apod.
JUDr. Petr Šaštinský
advokát
Informace redakce: připomínáme, že otázky
pro tuto rubriku je možné pokládat mimo
jiné advokátovi přímo, a to na telefonním čísle 775 268 208 a e-mailu [email protected]
Městská knihovna Třešť Vás srdečně zve,
v pondělí 23. září v 17 hodin
na besedu na téma
„TEN PÍŠE TO A TEN ZAS TOHLE“
Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý představí své aktuální
knihy Druhý mandel sonetů a Retroperspektiva, stejně
jako svou dřívější literární tvorbu. Hudební doprovod Josef
Pepson Snětivý.
24
ŠKOLSTVÍ / TŘEŠŤ A MY
Z Londýna do Volského Brodu
Ano, tak nějak by se dalo přeložit jméno slavného univerzitního města Oxford. V místech,
kde město leží, se skutečně
v dávných dobách nacházel
brod pro dobytek přes neméně
slavnou řeku Temži…
Ale pěkně popořádku. Stalo
se již tradicí, že naše škola každoročně vyjíždí se studenty na
poznávací zájezdy do Anglie.
Nejinak tomu bylo i letos
koncem dubna.
První zastávkou po projetí
padesátikilometrovým tunelem
pod kanálem La Manche byl
pochopitelně Londýn, kde jsme
strávili ještě třetí a poslední den
pobytu. Londýnské oko, Big
Ben, Westminsterské opatství,
Buckinghamský palác, Tower
Bridge, Hide Park, katedrála
svatého Pavla, to je jen krátký
výčet míst, která v hlavním
městě Spojeného království
stojí zato vidět. Nemá smysl
nosit dříví do lesa a znovu popisovat krásu Londýna, jehož
atmosféru snad nejlépe vystihuje citát klasika: Kdo je
unaven Londýnem, je unaven
životem.
Dále jsme se mohli obdivovat
5000 let staré důmyslné stavbě
Stonehenge opředené bezpočtem tajemných legend a pokračovali jsme do nedalekého
města Salisbury s věhlasnou katedrálou a se zachovalým historickým centrem. Nakonec jsme
zamířili do přístavního města
Portsmouth, kde kotví slavná
loď HMS Victoria a nedaleko od ní na pobřeží se vypíná
k nebi štíhlá vyhlídková věž
Spinnaker Tower, která nabízí
z výšky 170 m úžasný rozhled
na město a okolí.
Další výjezd z Londýna směřoval na zámek ve Windsoru,
který je jedním ze sídel královské rodiny, a posledním cílem
našeho výletu byl už zmíněný
Oxford se spoustou starobylých
kolejí, kde studovalo mnoho
slavných lidí, například Albert
Einstein nebo Bill Clinton,
bývalý prezident USA.
Co říci závěrem? Zájezd se vydařil, počasí nám přálo, ubytování v rodinách studenty obo-
hatilo o náhled do soukromí
obyčejných lidí, takže si nelze
přát nic jiného, než abychom se
do hrdého Albionu napřesrok
opět vrátili.
abychom se mohli zapojit do
slavnostního všemi barvami
hýřícího průvodu.
V pátek byla cesta nejnáročnější – museli jsme vystoupit
na nejvyšší horu světa Mount
Everest. Cestou na poutníky čekalo ještě několik úkolů,
např. v Rusku si vyzkoušeli,
jestli by uspěli v jednom z testů,
používaných při výběru kosmonautů pro vesmírné lety. Šlo
zde o schopnost umět se zorientovat ve složitých situacích,
konkrétně najít ve změti čísel
co nejrychleji to správné. Na
vrcholu Šibeničák, tedy Mount
Everestu, jsme vyvěsili tzv.
lungty, což jsou papírové praporky, tibetský symbol dobrého
osudu a štěstí. Poté, co jsme si
opekli a snědli špekáčky, vydali
se poutníci hledat zakopaný
poklad. V truhle na ně čekala
spousta sladkostí, penízky,
knížečky na krk se symbolem
cestování – balonem a gelové
popisovače.
Počasí nám přálo a tak jsme
mohli absolvovat všechny při-
Mgr. Lubomír Veselý
učitel angličtiny na SOŠ a SOU
v Třešti
Cesta kolem světa
Rok s rokem se sešel a již po
třetí jsme v mateřském klubu
Třešť ve třetím červencovém
týdnu přivítali patnáct dětí na
příměstském táboře, pořádaném Centrem pro rodinu a sociální péči Vysočina. Pro děti
byl připraven bohatý program
od pondělí do pátku vždy od
osmi do šestnácti hodin. Tábor
jsme vedly se zaměstnankyní
CRSP Vysočina Janou Duchanovou a s dobrovolníkem Stanislavem Novákem.
Letos jsme se vydali na dobrodružnou cestu kolem světa.
Abychom procestovali opravdu
celý svět, museli jsme stihnout
projít každý den jeden až dva
kontinenty, což jsme úspěšně zvládli. Vyrazili jsme samozřejmě z Evropy, pak jsme
se přesunuli do Afriky, severní
a jižní Ameriky, odtud do Antarktidy, Austrálie, Asie a šťastně jsme se vrátili po bosporském mostě, spojujícím Asii
a Evropu, domů. Jelikož času
nebylo nazbyt, stihli jsme na
každém kontinentu lépe poznat
pouze některé země. Zároveň
se museli poutníci ještě naučit
poutnickou hymnu „Putování“,
ráno najít a vyluštit vzkaz (zakódovaný vždy jinou šifrou),
vyšít si na svůj poutnický oblek
zeměkouli, vyrobit si vlajku
a cestovatelský deník a samozřejmě posilnit se svačinkou
v klubu a obědem v zámecké
restauraci. Na konci dne byla
vždy poutníkům za odměnu na
oděv přišpendlena vlajka jedné
země, kterou jsme prošli.
O každé zemi se poutníci vždy
ten den něco dozvěděli (hlavní
město, vlajka, jazyk, měna, nejvyšší bod atd.) a k dané zemi
byla připravena také hra popř.
tvoření. Na příklad v Itálii
měli poutníci za úkol zachránit z knihovny ve Florencii,
kde vypukl veliký požár, zbytky
ohořelých vzácných básní od
italských renesančních básníků.
Báseň se museli naučit a ústně
ji předat dalším, kteří ji pak zapsali. V Jihoafrické republice,
známé vysokou kriminalitou,
zase měli za úkol na základě
indicií odhalit mezi deseti podezřelými skutečného vraha.
Na Aljašce se z poutníků stali
zlatokopové, kteří se snažili na
řece Yukon vyrýžovat co nejvíce zlata, a pak ho vyměnit za
zlaťáky. V Brazílii v Riu de Janeiru jsme se ocitli zrovna ve
víru světoznámého karnevalu,
proto jsme si vyrobili masky,
pravené hry v terénu, jak bylo
v plánu. Nejvíce jsme využívali
zámecký park, ale i louku „Na
Kanále“, třešťský potok a jak již
bylo řečeno, Šibeničák.
Dle mého názoru se tábor
vyvedl, užili jsme si ho jak my
vedoucí, tak doufám, že i děti,
a budeme se těšit zase za rok na
ten příští.
Zuzana Nováková
Mateřský klub Třešť
SPORT / TŘEŠŤ A MY
25
Letní tábor Jezdeckého klubu
Letní prázdniny vzala bouřemi rozlícená voda a všichni
školáci i ti, kteří už do školních lavic neusedají, vzpomínají na letní zážitky i nová
dobrodružství. Přes stovku
dětí se může v novém školním
roce pochlubit, že strávily část
prázdnin na táboře v Řídelově,
že zde navázaly nová přátelství,
ti starší i hlubší vztahy, užily si
hromadu legrace, nespočítatelněkrát rozzlobily své vedoucí
a vyzkoušely si tolik nových
aktivit…
Tématem celotáborové hry
byl pravěk, proto děti, oblečené v kožešinách, v průběhu
celého třítýdenního tábora
lovily mamuty, které si potom
samy vařily nad ohněm. Pravěcí lidé také uctívali bohy, proto
i děti pro ty své stavěly mohyly.
Bohové jim za to přinášeli dary
do kožených váčků, které si děti
samy vyrobily.
V nadprůměrných a často
neúnosných teplotách byla
častou, téměř každodenní aktivitou jízda v kánoích po Malém
Pařezáku, koupání a vodní hry.
Co bylo ale tou hlavní aktivitou, pro níž do Řídelova přijeli i účastníci z druhých konců
republiky, kvůli které nemohli
někteří dospat a vstávali v brzkých ranních hodinách, aby
mohli pomoci? Jsou to koně
a jízda na nich!
Řídelovský letní tábor není
třeba dlouze představovat, většina z Vás ho zná, slyšela o něm
nebo si na něj uchovávají vzpomínky ze svého dětství. LT Řídelov píše už téměř třicetiletou
historii, během které se v roli
vedoucích, dětí, instruktorů
a dalších vystřídalo nespočítatelné množství lidí. Po tuto
dlouhou dobu prošla základna
mnoha změnami a úpravami,
rozšířil se stanový park a s ním
i možnost většího počtu táborníků, vyrostl krb, zděné sprchy
s teplou vodou, nová kuchyně
a spousta a spousta dalšího.
Vystřídaly se desítky témat
„cetahu“, které byly ztvárňovány stovkami způsobů, v rámci
nichž se hrály tisíce her, ale
jedna aktivita zůstala stejná od
počátku – jízda na koni.
Někteří by mohli tvrdit, že
letní tábor je přežitek, ale čísla
hovoří jasně – počet zájemců
o LT neustále roste. Rok od
roku se kapacita zaplňuje více
a více, ty datumově atraktivní
běhy jsou naplněné vždy do
posledního místa. Těch, které
musíme odmítnout, přibývá,
proto se rodiče naučili objednávat tábor pro své ratolesti už od
začátku roku.
Proč se dětem v Řídelově
tolik líbí? Zeptali jsme se přímo
jich: „Líbí se nám koně a to,
že na nich jezdíme, baví nás
hry, máme tu spoustu kamarádů a s vedoucími je legrace. Jo
a dobře tady vaří!“
Z odbornějšího hlediska je
pobyt dětí na letním táboře prospěšný hned z několika důvodů
–fyzická kondice dětské populace se neustále zhoršuje a na
táboře se děti věnují nenásilnou formou aktivnímu pohybu
v přírodě. Hrami, které jsou pro
ně připraveny, se učí novým
dovednostem a získávají zkušenosti, které se ve škole nenaučí.
A to dobrodružství a legrace,
to je k nezaplacení! Z hipologického hlediska je nutno ještě
dodat, že pobyt dětí v blízkosti
koní je prospěšný i z výchov-
Vycházky KČT
7. 9.
Havlíčkobrodská padesátka - DP
Havl.Brod
14. 9.
Ledeč n. S. - Světlá n. Sázavou
21. 9.
Nonstop stříbrnou stopou - DP
Jihlava
25.-29. 9. Cyklo - Jižní Morava
28. 9.
Lipnice nad Sázavou
Kozel
Doležalová
Kozel
Pittauer
Obrdlíková
Plán činnosti Klubu seniorů
na září 2013
3. 9. út
12:30
Autobusový zájezd – Velké Meziříčí
4. 9. st
14:30
Výborová schůze
10. 9. út
13:30
Vycházka
17. 9. út
14:00
Společenské posezení
24. 9. út
13:30
Vycházka
v klubovně
U Kapra
Pěvecký kroužek každou středu v 15:30 hod. v klubovně. Cvičení žen každý čtvrtek
v 17:00 hod. v klubovně. Ruční práce ženy vždy v pondělí a středu v 13:30 hod. v klubovně.
www.trest.cz
ného hlediska – děti se sami
od sebe v přítomnosti velkých
majestátních zvířat uklidní,
ztiší a respektují jejich potřeby.
Na Letní tábor „Hříbata“ do
Řídelova proto posílají rodiče
i děti s poruchami pozornosti a učení, poruchami chování
a dalšími.
Každý rok po skončení tábora
všichni sice unaveně, ale melancholicky, odpouští Řídelov
a celý tým je namotivovaný
a natěšený na další rok. Obrovskou dávku motivace přináší zjištění, že se spousta dětí
opět vrátila, že projevují radost
z připraveného programu a při
předávání dětí na konci tábora
je mnohdy až odzbrojující vyslovená spokojenost rodičů.
Celý tým JK Třešť, pod jehož
režií tábor probíhá, je vděčný
všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu tábora, děkuje
těm, kteří přispěli k pozitivní atmosféře a těší se na ještě
úspěšnější další ročníky.
A ještě malou drobnost
bychom rádi vzkázali rodičům
školou povinných dětí – neváhejte poslat děti na tábor, ať už
jakýkoli a jakéhokoli zaměření,
neochuzujte je o tento zážitek,
mohou na něj vzpomínat po
celý svůj život. 
Aneta Nosková
Přihlašte své děti na
Jezdecký kroužek
• začínáme v září 2013 a to každý pátek od
16 do 18 hodin v areálu JK Třešť, lokalita
„Zátiší“ u ulice V Klínarce
• kroužek je pro děti od 6 – 15 let
• pro začátečníky i pokročilé
• kroužek zaměřen na
• komunikaci dětí a koní
• ošetřování a péči o koně
• krmení koní
• bezpečnost při zacházení se zvířaty
• sedlání a uzdění
• teorii jízdy na koni
• praktickou výuku jízdy na koni
• vycházky do přírody s koňmi
Pobyt dětí u koní má vliv na jejich fyzickou i psychickou
kondici. Děti se aktivně pohybují v přírodě a jízdou na koni
upevňují správné držení těla, zlepšují koordinaci a fyzickou
zdatnost. Děti získají přirozený respekt k autoritě, jakou je pro
ně kůň, naučí se v jeho blízkosti být v klidu a aktivně trénují
soustředěnost a empatii. Učí se překonávat překážky, řešit problémy a být trpělivé.
Více informací, termíny, ceny naleznete na www.jktrest.
cz, na naší facebookové stránce www.facebook.com/jezdeckyklubtrest nebo na naší vývěsní tabuli.
Těšíme se! JK Třešť
26
INZERCE
Řádková inzerce
• Čalounictví – opravy veškerého čalouněného nábytku, i starožitného. Zhotovení
vrstvených matrací na míru. Autočalounictví – opravy + výroba krycích plachet
(přívěs. vozíky, pergoly, zástěny atd.). Odvoz – dovoz. Mob.: 721 123 595, tel.
dílna: 567 219 040.
• PÍSKOVÁNÍ – MOBILNÍ – železo, ocelové konstrukce, nákladní automobily,
kámen, beton, cihly. Tel.: 777 326 863, e-mail: [email protected], www.lakoma.cz.
• Prodám nebo pronajmu sklad v Třešti u nádraží. Tři patra, půda, velký sklep,
plocha 800 m2. Cena 680 000 Kč. Tel.: 777 212 523
• Fair Credit / FAJN půjčka – půjčte si od 4.000 do 50.000 Kč. Tel. 800 888 120,
721 156 177.
• Kadeřnictví Gabriela Frajová vás srdečně zve do kadeřnictví na adrese: K Valše
38, Třešť (na učilišti). V měsících srpen – září – ke každému melírování, trvalé
a barvení zdarma pánské nebo dětské stříhání. Tel: 602 953 565
ŠKOLSTVÍ
27
Píše tužka,
co dělá ZUŠka
MĚSTU TŘEŠŤ A STAVEBNÍ
FIRMĚ PANA JAROSLAVA
NOVÁKA VDĚČÍME ZA
NOVOU CHODBU
Vážení čtenáři, prázdniny
v době vydání tohoto čísla
NM již skončily, prosluněné
léto a čas dovolených je pryč
a my začínáme nový školní rok
2013/14.
V prázdninovém čísle jsme
avizovali překvapení. Dnes je
vše odtajněno a jsme neskutečně šťastní, že můžeme všechny
přivítat v krásně zrekonstruované novotou vonící chodbě.
Pro nás to byla snad největší možná investiční akce, na
kterou jsme několik let šetřili
a na kterou nám velkou měrou
přispělo Město Třešť. Rádi
bychom všem představitelům
našeho města poděkovali, protože si velmi vážíme veškeré
jejich podpory a pomoci. Bez
Města Třešť bychom rozhodně
nemohli Vám a Vašim dětem
dopřát tak příjemné prostředí
jako nyní.
Obrovský dík patří také stavební firmě pana Jaroslava
Nováka, který rekonstrukci
naší chodby zrealizoval. Děkujeme mu za skvělou spolupráci, vstřícnost a bezproblémový
průběh celé akce.
Věříme, že pro všechny žáky,
jejich rodiče, zaměstnance
a pro ostatní návštěvníky školy
bude nový školní rok s novou
chodbou o to pestřejší a příjemnější.
Bossu, Work Song, nebo třeba i
známou Autumn Leaves.
Zpívala a slovem provázela
Klárka Štumarová, došlo i na
vzpomínání na některé chvíle
ze čtyřletého působení žákovského bandu.
Na saxofon hrál Jan Kučera,
na kytaru Václav Pátek, na
basovou kytaru Jiří Mezera,
na bicí Matouš Hamerník, na
klavír Kateřina Chalupová,
ale také si naň přišel zahrát
z publika i bývalý člen kapely
Martin Vašata. Děkujeme zvukaři Františku Fialovi za dobrý
zvuk.
Ve druhé části večera se představila třebíčská skupina Embolly s repertoárem zpěvačky
Arethy Franklinové a žánrově
spřízněných kapel.
DOPLNĚNÍ Z KONCE
MINULÉHO ŠKOLNÍHO
ROKU
Dne 20. 6. 2013 hrál Jazzband
starších žáků pod vedením
pana magistra Antonína Vidláka opět v kavárně U Ferdinanda v Třešti. Jako hosty si
pozval soubor ze ZUŠ Dačice
– Sebranka. Děkujeme za skvělou reprezentaci a zorganizování celého příjemného večera.
O úspěch akce svědčí i zaplněná
kavárna a početné obecenstvo.
Dne 24. 6. 2013 se konala již
tradiční slavnostní Vernisáž
žáků výtvarného oboru paní
učitelky Eriky Schoulové, kde
svá absolventská díla předvedli absolventi obou cyklů. Svou
premiéru měl také třetí díl
úspěšného
multimediálního
projektu Animáček. Děkujeme
Městu Třešť za zapůjčení kina
Máj a zaměstnancům Kulturního domu Třešť za technickou
spolupráci. Dík také patří Unii
rodičů při ZUŠ Třešť, především paní Jitce Kodysové, za
dárkové poukázky pro absolventy a za spolupráci při všech
akcích školy.
JAZZBAND NEZAHÁLEL
ANI V LÉTĚ
Jazzband ZUŠ Třešť starších
žáků se s veřejností rozloučil na
koncertě v Pivovarské zahradě
v Jihlavě. Stalo se tak 15. srpna
na jednom z letních hudebních
čtvrtků, které organizuje paní
Eva Vařejčková. V programu,
který trval hodinu a patnáct
minut, zahráli nejlepší kousky
ze svého repertoáru: Fever
podle aranžmá Raye Charlese,
pomalou Junk Paula Mc´Cart- PŘEJEME VŠEM ŽÁKŮM
neyho, americkou lidovou Old CO NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
Mc´Donald Had A Farm, Too ŠKOLNÍ ROK 2013/14!!
Close For Comfort podle Carol
Zdeňka Příhodová
Welsman, „beatlesáckou“ The
Fool On The Hill v úpravě na
tři, ale i instrumentálky Serenade Too A Cuckoo, Blue
www.trest.cz
Jazzband v pivovaru
28
KULTURA
Zážitkové jízdy parním vlakem,
aneb Léto s párou 2013
Každoročně během letních
prázdnin se jede na železniční
trati č. 227 Kostelec u Jihlavy –
Slavonice několik nostalgických
jízd parním vlakem. Ty letošní
zajišťovaly Jindřichohradecké
místní dráhy. Kvůli nebezpečí vzniku požárů jezdila parní
mašinka až do 6. srpna z telčského depa pouze ve směru
na Třešť a Kostelec u Jihlavy.
Druhým směrem od Telče, tedy
do Jihočeského kraje, jezdila do
odvolání hejtmanského zákazu
jen motorová lokomotiva.
Kulturní programy na jednotlivých nádražích i samotné
jízdy byly financovány z projektu DY-THA rail. Ten je spolufinancovaný z fondů Evropské unie v rámci přeshraniční
spolupráce Česká republika
– Rakousko a se zaměřuje na
využití obrovského potenciálu
železniční trati a jejího okolí
mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi. Pro ty z vás, kteří
dumají nad podivným názvem
projektu, se ho pokusím vysvětlit – jedná se o záležitost týkající se regionu, jenž je přibližně vymezen řekami Moravská
Dyje (DY) a Thaya (THA), a že
se týká železnice (anglicky rail).
Vraťme se ale k tomu, co se
událo… Poslední červencový víkend poprvé vyjel na trať
historický parní vlak v čele
s lokomotivou 213.901. U nás
v Třešti zastavil v neděli 28.
července odpoledne. Na tento
den připravili členové divadelního souboru Karla Čapka
z Třeště zábavné odpoledne.
I přes téměř čtyřicetistupňové
horko si cestu na nádraží našli
malí i velcí. Hrály se pohádky,
malovalo se na obličej, soutěžilo se, ve výtvarné dílně se tvořily obrázky, skládaly se puzzle
a na závěr se dokonce čarovalo
a kouzlilo s balonky.
O týden později, 4. srpna odpoledne, měli na třešťské nádraží namířeno nejen ti, kteří se
chtěli párou svézt do Kostelce a
zpět, ale i milovníci dechové
hudby. Humpolecká Lesanka
odehrála na peronu svůj dvouhodinový koncert. Přestože
teploty opět vyšplhaly vysoko
nad třicet stupňů Celsia, tóny
milých jihočeských a slováckých písniček některé posluchače dokonce roztančily.
Další
nostalgická
jízda
parním vlakem z Telče do
Třeště a zpět se jela 10. srpna
odpoledne. A protože konečně
počasí přálo a byly i přijatelné
teploty, peron na třešťském nádraží doslova praskal ve švech.
Odpoledne bylo v režii členů
divadelního souboru Jana Lišky
z Třeště. Ti nachystali zábavný
program, během kterého herci
z jihlavského BOBO divadla
bavili malé i velké. Navíc děvčata z kroužku aerobiku pěkně
všechna stanoviště úspěšně, si
odnesl nejen věcné ceny a sladkosti, ale i diplom.
Naposledy projela Třeští souprava tažená parní lokomotivou
v sobotu 24. srpna dopoledne.
vznikla z party zpívajících kamarádů a během svého dvouhodinového koncertu zazpívaly
jak černošské spirituály, tak zazněly i folkové písně.
A závěr několik poděková-
zatančila, zájemci si mohli
nechat namalovat na obličej
krásné obrázky a ornamenty,
nechyběly soutěže o zajímavé odměny. Každý, kdo prošel
Úderem desáté hodin odstartoval na vlakovém nádraží další
koncert. Tentokrát Město Třešť
pozvalo vokální kapelu X-tet.
Pětičlenná vokální skupina
ní. To první směřuje do Třeště
oběma divadelním souborům
a jejich příznivcům, kteří zajistili dvě zábavná odpoledne.
Druhé poděkování je pro Historický radioklub československý, který nám technicky
pomáhal s rozvodem elektřiny,
zajištěním občerstvení a zajistil
bezplatné prohlídky v expozici.
Třetí poděkování zamíří do nedalekých Jezdovic, jejichž dobrovolní hasiči neúnavně doplňovali parní lokomotivě vodu
a tím zajistili, že mašina bezproblémově dojela jak do Kostelce, tak zpátky do Telče. Poslední dík směřuje i vám všem,
kteří jste na nádraží účinkovali,
nebo se přišli na uvedené akce
podívat jako hosté.
MM, OKP

Podobné dokumenty