Sounds of Europe 3 dílny o zvukových krajinách Prahy

Komentáře

Transkript

Sounds of Europe 3 dílny o zvukových krajinách Prahy
Sounds of Europe
3 dílny o zvukových
krajinách Prahy
Sound Lines /Drawing Scores
Sound as Space /SoundLab Prague
Radio Spaces /SoundLab Prague
Dílna je zaměřena na osvojení znalostí a dovedností v oblastech
mezioborového propojení výtvarného umění, performance
a hudby: kresby, pohybu a zvukové reprezentace. Účastníci
budou pracovat se zvukem a kresbou, postupně budou
tato média spojována v jeden výrazový celek. Specifickým
aspektem tohoto metodického přístupu je gesto, choreografie
těla jako prostředku vedoucí k volné improvizaci.
Jak uchopit a ztvárnit prostor pomocí metod práce s tzv. zvukovou
krajinou? Jak nejlépe reprodukovat a zprostředkovat zvukový
materiál terénních nahrávek v konkrétním prostoru pomocí
technických nástrojů? Dílna je zaměřena na seznámení s tématem
a na cvičení s prostorovým zvukem a koncepty vztahu vnitřního
a vnějšího prostoru.
Cílem dílny je vznik experimentálního rozhlasového pořadu,
tématicky vázáného na veřejný prostor a vyžívajícího možnosti
současných technologií mobilních sítí, internetu a konceptu
rozšířeného senzorického rádia kolem středu naslouchacího
aparátu posluchače.
John a Evelyn Grzinich
1. – 5.10. 2012
John Grzinich se zabývá intenzivním výzkumem a praxí
v oblastech zvukového umění, tvorbou kinetických soch,
skladbou elektroakustické hudby, performancemi, vedením
specializovaných dílen a poslechových cvičení. Žije a pracuje
v Estonsku a působí jako kurátor a koordinátor medialbu
neziskového uměleckého centra MoKS. Evelyn Grzinich (aka
eku) je umělkyně a kulturní organizátorka, žije a pracuje na
jihovýchodě Estonska. Od roku 2001 působí jako umělecká
ředitelka a koordinátorka programů neprofitního rezidenčního
a projektového uměleckého centra MoKS
http://maaheli.ee/main/
http://maaheli.ee/eku/
pondělí - zahájení v 11 h v galerii Školská 28 (Školská 28, Praha 1)
úterý, středa, čtvrtek - dílna probíhá v prostoru Divus (Bubenská 1,
170 00 Praha 7) vždy od 14 do 18 h.
pátek: závěrečná performance v galerii Školská 28
Přihláška a informace:
Michal Kindernay: [email protected]
Els Viaene
1. – 5.10. 2012
Belgičanka Els Viaene pracuje od roku 2001 jako zvuková
umělkyně. Používá dva malé mikrofony, jimiž naslouchá,
zaznamenává, zesiluje a proměňuje zvukové krajiny kolem
nás. Typickým znakem jejích zvukových instalací, performancí
a skladeb jsou často přírodní rytmy a zvukové textury, které
nabízejí posluchači možnost pohybovat se v imaginárních
organických prostorách.
http://www.aurallandscape.net/index
pondělí - zahájení v 11 h v galerii Školská 28 (Školská 28, Praha 1)
úterý - od 11 h v Institutu Intermédii na ČVUT (hala H25, FEL ČVUT,
Technická 2, Praha 6)
pátek: závěrečná performance v galerii Školská 28
Přihláška a informace:
Ann Goossens: [email protected]
Marko Bogdanovič: [email protected]
Udo Noll
1. – 5.10. 2012
Udo Noll je mediální umělec a programátor, žije a pracuje
v Berlíně a Kolíně nad Rýnem. Studoval fotografii a mediální
technologii na Kolínské univerzitě aplikovaných věd. Založil
a realizoval projekt radio aporee ::: maps: virtuální prostředí
pro výzkum a rehabilitaci aurálního životního prostředí Země.
http://aporee.org/aporee.html
pondělí - zahájení v 11 h v galerii Školská 28 (Školská 28, Praha 1)
pátek: závěrečná performance v galerii Školská 28
Přihlášky a informace:
Ann Goossens: [email protected]
Marko Bogdanovič: [email protected]
Krajiny lignitových mračen
Peter Cusack, Udo Noll, Václav Cílek, Miloš Vojtěchovský
2.10. 2012 19 h
Představení uměleckého výzkumu o zvukových krajinách
několika evropských povrchových dolů a diskuze ke
kontextům. Místo konání: Tranzit display.
http://www.tranzitdisplay.cz/
Počet účastníků dílen je omezen, dílny jsou zdarma, ale je nutné se přihlásit do 20. září.
Projekt SOUNDS OF EUROPE se zabývá uměním terénních nahrávek a byl iniciován organizacemi Q-O2 (Brusel), CRiSAP (Londýn), IRZU (Ljubljana) a Sons de Barcelona.
SoundLab připravily Q-O2 společně s galerií Školská 28 a Asociací MLOK. Podpořeno grantem Evropské Komise
Sound Lines /Drawing Scores
John a Evelyn Grzinich
1. – 5.10. 2012
In the workshop will be explored a series of combinations and
intersections between visual art, performace and music by means of
drawing, gesture and sonic representation. The central aspect of both
sound and drawing revolves around gesture, how we position and
move the body as an instrument for improvisation.
John Grzinich has been conducting his own forms of sound research,
including field recording, kinetic sculptures, electro-acoustic
composition, performance, group workshops and exercises in
listening. He lives in Estonia and works as a program and media lab
coordinator for MoKS, a non-profit artist-run center. Evelyn Grzinich
(aka eku) is a mixed media artist and cultural coordinator, based in
Southeast Estonia. Since 2001 she has worked as an artist-organizer,
coordinating activities for MoKS.
http://maaheli.ee/main/
http://maaheli.ee/eku/
Monday - introduction in Školská 28 gallery at 11 am (Školská 28, Praha
1) Tuesday, Wednesday, Thursday - workshop in space of Divus (Bubenská 1, 170 00 Praha 7) Friday: final performance in Školská 28 Gallery
Inquiry and registration: [email protected]
Sound as Space /SoundLab Prague
Monday - introduction in Školská 28 Gallery at 11 am
(Školská 28, Praha 1) Tuesday - from 11 am in Institut of Intermedia in
ČVUT (hall H25, FEL ČVUT, Technická 2, Praha 6) Friday: final performance in Školská 28 Gallery
Inquiry and registration:
Ann Goossens: [email protected]
Marko Bogdanovič: [email protected]
Radio Spaces /SoundLab Prague
Udo Noll
1. – 5.10. 2012
The aim of the workshop is to produce a piece of radio art, that takes
its material and subject from public space, and reflects the conditions
and possibilities of an extended sensorial radio. Participants will gather
and record found sounds, voices and noises, as well as occasional sonic
interventions, at street corners, backyards and other urban wastelands.
The material will be organized within the radio aporee framework and
processed for later distribution on various radio stations.
Udo Noll works as a media artist and applied scientist for media
technology. He is the founding and executive director of DOM (digital
online media), an agency for media applications between culture and
commerce. He has participated in numerous exhibitions, experimental
projects and workshops, including http://aporee.org
Monday - introduction in Školská 28 Gallery at 11 am Friday: final perfor-
Els Viaene
1. – 5.10. 2012
mance in Školská 28 Gallery
Inquiry and registration: Ann Goossens: [email protected]
Marko Bogdanovič: [email protected]
The workshop deals with spatiality of sound and playing with the
notions of inside spaces and outside locations. We will scan the city
with our ears, through quadrophonic recordings and by approaching
the audible layers from a vertical perspective.
Lignite Cloudscapes
Els Viaene is sound artist / field recordist. With a set-up of two
small microphones she listens, zooms into and enlarges the aural
landscapes surrounding us. The natural rhythms and textures of
the sounds hidden in those landscapes form the basis of her work.
http://www.aurallandscape.net/index
Peter Cusack, Udo Noll, Václav Cílek, Miloš Vojtěchovský
2.10. 2012 19 pm
Presentation of the ongoing artistic research on soundscape of several
European strip mines. Location: Tranzit display.
http://www.tranzitdisplay.cz/
Participation is limited, you need to register beforehand, deadline Sept 20.
SOUNDS OF EUROPE is a field recording project initiated by Q-O2 (Brussels), CRiSAP (London), IRZU (Ljubljana) and Sons de Barcelona
SoundLab is organized by Q-O2 together with Školská 28 Gallery and MLOK. Funded with support from the European Commission.
SoundLab Prague
1. – 5.10. 2012

Podobné dokumenty

program workshopu

program workshopu Zku'enosti z podobn$ch dílnen je dokumentovány na "Sound as Space, Sound as Language" workshop na maahli. V$b%r z na'ich nahrávek bude postupn% zpracován a editován na po"íta"i a následn% komponová...

Více

Komunikační sockety

Komunikační sockety Host může nyní čekat na připojení dalšího klienta 5. Komunikace končí, když jedna strana zavře soket

Více

english

english 1971 - Youth Gallery, Mánes, Prague. 1972 - International Centre, New York, USA. 1974 - Mini-Gallery, Brno. 1987 - Horácké Theatre, Jihlava. 1988 - KM Beseda, Jihlava. 1989 - Vysoèina Museum, Jihla...

Více

Implementace aplikační vrstvy pro jednočipové mikrokontroléry

Implementace aplikační vrstvy pro jednočipové mikrokontroléry provedení od volně šiřitelných programů až po čistě komerční produkty. Pro nás je ale velmi důležité vědět, zda jsme při jejich výběru nějak omezeni - zda například musíme používat TCP/IP protocol ...

Více

comsol Návrh akustického kochleárního inplantátu

comsol Návrh akustického kochleárního inplantátu druhým. Tento efekt se nazývá „negativní tuhost pružiny“, jelikož se systém chová přesně opačně než pružina při normálním namáhání: když deformujeme pružinu, tak má tendenci se vrátit zpět do původ...

Více