Fixchtelberg ZELENE LETNI SLAVNOSTI – in pdf

Komentáře

Transkript

Fixchtelberg ZELENE LETNI SLAVNOSTI – in pdf
Grünes Sommerfest auf dem Fichtelberg
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Mitstreiter,
im vergangenen Jahr hoben wir auf Sachsens höchstem
Gipfel das „GRÜNE SOMMERFEST“ aus der Taufe. Schon
damals war klar, dass wir es zu einer Konstante in der
Grünen Landschaft des Erzgebirges entwickeln wollen. Aus
diesem Grund laden wir auch für diesen Sommer, am
Sonntag, den 29. August 2010 ab 11.00 Uhr, alle, die mit uns
für eine ökologische und nachhaltig wirtschaftende
Gesellschaft streiten, herzlich zu diesem Fest mit Natur- und
Kunsthandwerkermarkt ein. Wir präsentieren uns dort
gemeinsam mit Umweltverbänden und Bürgerinitiativen aus
Deutschland und Tschechien. Musikalisch feiern mit uns der
Musiker und Liedermacher Kendy John Kretzschmar sowie
die erzgebirgische Kultband "De Krippelkiefern".
Anlässlich des Sommerfestes rufen wir dieses Jahr zum
großen Malwettbewerb "Kinderbilder für die Artenvielfalt"
auf.
In der Hoffnung auf Ihre/euere Teilnahme grüßen herzlich
Die ERZ-Grünen
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kreisverband Erzgebirge
Kreisgeschäftsstelle: Markt 14, 08340 Schwarzenberg
T +49 (0) 3774 / 26 97 659
[email protected] - www.gruene-erzgebirge.de
__________________________________________________________________________
OBČANÉ ZA KVALITU ŽIVOTA V KRUŠNÝCH HORÁCH
občanské sdružení se sídlem v Horní Blatné - IČ 227 37 430 - www.blatna-cz.com/sdruzeni
Ing. Petr Maglia, CSc., Majakovského 50, 362 37 Horní Blatná, mobil: 602 381 286, [email protected]
POZVÁNKA – zveme všechny přátele Krušných hor
ZELENÁ
LETNÍ SLAVNOST NA FICHTELBERGU
VNEDĚLI 29.SRPNA 2010 OD 11 HODIN
V NĚMECKU NEDALEKO BOŽÍHO DARU
Petr Maglia - Překlad německého textu pozvánky
Zelené letní slavnosti na Fichtelbergu
Vážené dámy a pánové,
milí přátelé a spolubojovníci,
ZELENÝM LETNÍM SLAVNOSTEM v minulém roce byla kmotrem nejvyšší hora Saska.
Již tehdy bylo jasné, že se budeme snažit o zachování zelených slavností v zelené krajině
Krušných hor. Proto i v tomto roce, v neděli 29.srpna 2010 od 11 hodin, všechny
spolubojovníky za ekologickou společnost s trvale udržitelným hospodařením srdečně zveme
na tuto slavnost spojenou s trhem přírodních výrobků a uměleckých řemesel. Prezentujeme
se zde společně s německými a českými občanskými iniciativami a sdruženími pro ochranu
životního prostředí. Hudbou s námi slaví muzikant a písničkář Kendy John Kretzschmar a
kultovní skupina "De Krippelkiefern". Při příležitosti letní slavnosti v tomto roce svoláváme
velkou malířskou soutěž „Dětskými obrázky k zachování druhové rozmanitosti“.
Se srdečným pozdravem v naději na Vaši / vaši spoluúčast
Krušnohorští Zelení - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN