SACHARIDY aldehydická skupina – Schiffovo, Tollensovo nebo

Komentáře

Transkript

SACHARIDY aldehydická skupina – Schiffovo, Tollensovo nebo
SACHARIDY
 aldehydická skupina – Schiffovo, Tollensovo nebo Fehlingovo činidlo, pokud nejde o cyklickou
formu
 reakce cyklických forem – se Schiffovým činidlem cyklická forma nereaguje, s Tollensovým a
Fehlingovým až po zahřátí
 při důkazu sacharidů ve vzorku postupujeme takto :
1) obsahuje sacharid ? – Molischova nebo thymolová reakce
2) mono a oligo nebo polysacharid ? – nitrochromová reakce – pozitivní = mono, oligo
3) polysacharidy lze rozlišit roztokem jódu – škrob poskytuje charakteristické zbarvení,
celulóza ne
4) mono a oligosacharidy lze rozlišit na redukující a neredukující Tollensovým nebo
Fehlingovým činidlem
5) redukující sacharidy lze rozlišit na aldosy a ketosy Selivanovou reakcí
Úkol č. 1: Kvantitativní důkazy sacharidů
A) Molischovou reakcí
B) Nitrochromovou reakcí
C) Fehlingovou reakcí
D) Selivanovou reakcí
E) Reakce s jodem
F) Reakce s chlórzinkjódem
Chemikálie:
• Molischovo činidlo (10% roztok 1-naftolu v ethanolu)
• HNO3
• 5% roztok chromanu draselného
• 10%H2SO4
• Fehlingův roztok
• 10%HCl,
• Selivanovo činidlo (50 ml dest. vody a 0,05 g resorcinolu)
• roztok jódu
• roztok glukosy
• roztok sacharosy
• roztok maltosy
• roztok škrobu
• celulosa
• chlórzinkjód=Maeckerovo činidlo (ve 14 ml destilované vody rozpustíme 30 g ZnCl2, 5 g KI
a 1 g I2) .
Materiál:
• jablko
• pomeranč
• med
• vata
• pudinkový prášek.
Pomůcky:
• filtrační papír
• zkumavky
• struhadlo
•
•
•
•
•
kádinky
pipeta
stojan
stojánek na zkumavky
kahan
Postup:
Molischova reakce
2ml sacharidu + 3 kapky Molischova činidla – převrstvit 2 ml kyseliny sírové (pokud vzorek
obsahuje sacharid, na rozhraní vzniká fialový proužek)
Nitrochromová reakce
2ml roztoku sacharidu, 3 ml roztoku kyseliny dusičné, 5 kapek chromanu draselného
(obsahuje-li mono-, oligosacharid – vzniká modré zbarvení)
Fehlingovou reakcí
1ml roztoku sacharidu, 2 ml Fehlingova roztoku, zahřívat 3 min ve vodní lázni (obsahuje li neredukující sacharid – vzniká hnědočervená sraženina Cu2O)
Selivanovou reakcí
1 ml roztoku sacharidu + 0,5 ml HCl + 2 ml Selivanova činidla – zahřívat a měřit čas, kdy
vznikne červené zbarvení
Reakce s jodem
1ml roztoku sacharidu, přikapávat 0,5 ml roztoku jódu (obsahuje-li škrob, vzniká
modrofialové zbarvení)
Reakce s chlórzinkjódem
K celulóze přikápneme chlórzinkjód (vzniká hnědé zbarvení)
Tabulky:
Reakce
A)Molischova
B)Nitrochromova
C)Selivanova
D)Fehlingova
E)s jodem
F)s chlorzinkjodem
glukosa
sacharosa
maltosa
škrob
celulosa
Reakce
A)Molischova
B)Nitrochromova
C)Selivanova
D)Fehlingova
E)s jodem
F)s chlorzinkjodem
jablko
pomeranč
med
pudink
vata
Úkol 2: Důkaz škrobu
Chemikálie:
• škrobový maz
• roztok jodu v KI (Lugolův roztok)
• jodová tinktura
• zředěná HCl (10% H2SO4),
• 10 % roztok NaOH
Materiál:
• pudinkový prášek (Solamyl),
Pomůcky:
• zkumavky
• držák na zkumavky
• kahan
• kádinky
• tyčinka
Princip:
Škrob jako zásobní látka rostlin je makromolekulární látka (polysacharid), skládá se z vláken
amylopektinu a amylosy. Má odlišné vlastnosti než předchozí jednoduché sacharidy. Ve vodě se
rozpouští málo, s jodem dává modrofialové zbarvení, které po zahřátí mizí a ochlazením se
obnovuje. Reakce škrobového mazu s Fehlingovým činidlem je po zahřátí negativní, pokud však
škrobový maz okyselíme kyselinou a zahřejeme, necháme vychladnout a opatrně zneutralizujeme
roztokem hydroxidu sodného, dává Fehlingova zkouška pozitivní reakci.
Postup:
Připravte si škrobový maz: do kádinky nalijte 100 ml destilované vody a zahřejte ji k varu. V
malém množství studené vody rozmíchejte 1 g škrobu a vlijte jej do horké vody v kádince. Za
stálého míchání asi minutu povařte. Po vychladnutí roztok přefiltrujte. Ke 2 ml škrobového mazu ve
zkumavce přidejte několik kapek roztoku jodu nebo jodové tinktury. Protřepejte a pozorujte změnu
barvy. Poté zkumavku mírně zahřejte do odbarvení a ochlaďte studenou vodou. Pozorujte barevné
změny. Na dno zkumavky nasypte půl lžičky Solamylu (pudinku) a přilijte vodu. Zkumavk
protřepejte a přikápněte 1 až 2 kapky Lugolova roztoku nebo jodové tinktury a pozorujte. Poté
zkumavku zahřejte a pozorujte změny. K 2 ml roztoku škrobového mazu přidejte asi 4 ml
Fehlingova činidla. Dokážete, že neobsahuje volnou glukosu. Pak přikápněte několik kapek
(1 ml) HCl nebo H2SO4 zneutralizujte ji roztokem NaOH (2 ml) a mírně povařte.
Úkol 3: Enzymatická hydrolýza škrobu
Pomůcky:
• zkumavky
• vodní lázeň
• kahan
• teploměr
• skleněná destička
• skleněná tyčinka
Chemikálie:
• 1% škrobový maz
• roztok slin (vypláchněte ústa vodou a vyplivněte do kádinky)
• Lugolův roztok
• Fehlingův roztok
Postup:
Do první zkumavky dejte 5 cm3 škrobu a 3 cm3 vody, do druhé zkumavky opět 5 cm3 škrobu a
3 cm3 roztoku slin. Obě zkumavky dejte do vodní lázně 37oC teplé.
Na skleněnou desku naneste 2 řady oddělených kapek Lugolova roztoku.
Skleněnou tyčinkou naberte po pár kapek obsahu obou zkumavek a ve 4 minutových intervalech
pozorujte změnu zabarvení (tyčinku musíte před dalším použití vždy opláchnout).
Řada kapek Lugolova roztoku, do kterých tyčinkou dáváte obsah první zkumavky se nemění,
druhá řada mění barvu z modré na hnědou.
Pokus provádějte tak dlouho, až budou kapky ve druhé řadě trvale zabarveny hnědě. V tom
případě je hydrolýza ukončena. Důkaz proveďte v obou zbytcích s Fehlingovým roztokem.
Proveďte závěr.
Otázka:
Proč se slinami škrob hydrolyzoval?
Úkol č.4: Získej škrob z brambor
Pomůcky:
• jemné struhadlo
• hustý cedník nebo řídké plátno
• miska
• sklenice
• talířek
• lžíce
• škrabka na brambory
• syrová brambora
Postup:
Do misky nastrouhej na jemném struhadle oloupanou syrovou bramboru. Přilej 100 – 150 ml
studené vody, směs dobře promíchej a přefiltruj přes řídké plátno nebo přeceď přes hustý cedník.
Bramborovou drť dej ještě jednou do misky, přilej 100 ml vody a směs znovu přeceď. Škrob se
usadí na dně nádoby. Kapalinu opatrně slij, aby se škrob nezvířil a nevylil se také. Získaný škrob
ještě několikrát propláchni studenou vodou, směs nech usadit a až klesne škrob ke dnu, kapalinu
slij. Část směsi odeber na jiný talířek a nech volně odpařit vodu. Druhou část použij k následujícímu
pokusu.
Úkol 5: Důkaz laktosy v mléku
Chemikálie:
• 5% roztok kyseliny octové
• Fehlingův roztok
• zředěný roztok NaOH (c = 0, 1 mol/dm3)
• zředěný roztok CuSO4 (c = 0, 05 mol/dm3
• mléko
Materiál:
• mléko
Pomůcky:
• filtrační papír
• zkumavky
• kádinky
• pipeta
• stojan
• stojánek na zkumavky
• vařič
Postup:
Zředíme 5 ml mléka 5 ml vody. Povaříme a přidáme několik kapek kyseliny octové. Vznikne
sraženiny, kterou přefiltrujeme. Ve filtrátu dokážeme Fehlingem (na 1ml filtrátu 2 ml Fehlingova
činidla) sacharid.
Zároveň proveďte se sraženinou důkaz na kasein (bílkovina). Přidáte-li k sraženině kaseinu roztok
hydroxidu sodného a síranu měďnatéh, vzniká fialový biuret.
Úkol 6: Důkaz sacharosy v cibuli
Chemikálie:
• univerzální indikátorové papírky
• HCl zředěná 1:1
• 10% Na2CO3
• H2O
Materiál:
• cibule
Pomůcky:
• 2 kádinky
• zkumavky
• nálevka
• filtrační papír
• teploměr
Postup:
Kousek cibule nakrájejte na malé kousky, povařte je v kádince v malém množství vody a zfiltrujte.
Potom:
a) s filtrátem proveďte zkoušku na škrob Lugolovým roztokem
b) k 5 cm3 filtrátu přidejte stejné množství zředěné HCl, abyste hydrolyzovali přítomné disacharidy
a zahřívejte 15 – 20 minut. Teplota nesmí přestoupit 80 ˚C (při 100 ˚C sacharosa karamelizuje),
proto ji kontrolujte teploměrem. Obsah kádinky ochlaďte ponořením do studené vody a
zneutralizujte přidáváním roztoku Na2CO3 (pH zjistíte univerzálním indikátorovým papírkem.
Fehlingovým činidlem se přesvědčíte, zda došlo k hydrolýze podle rovnice:
C12H22O11 + H2O -----> 2C6H12O6
Úkol č.7: Vyrob si karamelové lízátko
Pomůcky:
• kovová vánoční formička nebo vykrajovací formička položená na alobalu
• malý hrnec
• kovová lžíce
• špejle
• krystalový cukr
• tuk (máslo)
Postup:
Nejdříve si připrav formu na lízátko, lehce ji vytři tukem. Do malého hrnce dej asi 3 lžíce
krystalového cukru. Pomalu zahřívej a neustále míchej, až se cukr roztaví a začne pozvolna
hnědnou – karamelizovat. Dej pozor, ať se cukr nepřipaluje, to by bylo lízátko nahořklé. Světle
hnědou taveninu rychle nalij do připravené formičky a vlož do ní špejle. Počkej, až karamel ztuhne.
Rada:
Tímto způsobem můžeš pro přátele připravit dárek. Nezapomeň karamelové lízátko hezky zabalit.
Úkol:
Pro svoji typickou barvu (jakou?) se používá karamel k přibarvování nápojů. Toto potravinářské
barvivo se značí E 150. Zjisti, které nápoje jej obsahují

Podobné dokumenty

Elektronická forma

Elektronická forma  Planachromát – navíc zklenutí zorného pole (vhodný pro mikrofotografii)  Apochromát – longitudinální chromatická vada pro 3λ. (vhodné pro barevnou mikrofotografii nebo IR mikroskopii). Bývá dopl...

Více

Laboratorní práce – důkazy sacharidů

Laboratorní práce – důkazy sacharidů Aldózy reagují pomalu. Oligosacharidy reagují rychleji než aldózy v důsledku hydrolýzy. Postup: Do zkumavek dejte asi 1 ml vzorku. Přidejte 2 ml Selivanova činidla. Zahřívejte na vodní lázni. V pří...

Více

Laboratorní cvičení z chemie

Laboratorní cvičení z chemie Nylanderovo činidlo (2g zásaditého Bi(OH)2NO3 + 4g Seignetovy soli + 10g NaOH + 90 ml vody) Postup: 1. Proveďte důkaz Fehlingovým činidlem Připravte si Fehlingovo činidlo smícháním 2 ml Fehlingu I ...

Více

Chutí máme na výběr

Chutí máme na výběr V. pH metr 1. Sejmi ochranný obal z pH metru, špičku přístroje opláchni vodou. 2. Přístroj zapni, testovací špičku ponoř do vzorku A druhé série a jemně jí zamíchej. Pozor, aby se špička pH metru n...

Více