Povýstavní katalog v PDF ke stažení

Transkript

Povýstavní katalog v PDF ke stažení
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
1 KING
PSI
BT tř. MLADÝCH
FÍK Karaj
Nar.:21.10.2012CMKU/KCS 1181/12
O: GIN FIZZ Karaj
Majitel:
Anna LESKOVÁ,
Str.: 1
V2
M: VENDY Karaj
ŘEŽ
Nine months, good bones and substance, square cobby body, rich tan marking, moved well, needs to gain more confidence.
Devítiměsíční, dobrá kostra a substance, kvadratické kompaktní tělo, bohaté pálení, pohyboval se dobře, potřebuje více jistoty.
2
PSI
BT tř. MLADÝCH
HELIOS de la Cote Chaude
Nar.:30.11.2012CMKU/KCS 1211
O: FANTOMAS de la Bacska
Majitel:
Světlana ROSENTHALOVÁ,
V1, CAJC
M: D'EBENE ET D'AMBRE de la Bacska
MŠENÉ LÁZNĚ
Pleasant head with dark eyes, perfect head expression, just needs to gain more body, moved very soundly, presented in lovely
condition. Won this class over a big dog.
Nádherná hlava s tmavýma očima, perfektní výraz hlavy, ještě potřebuje více vyspět v těle, pohyboval se velmi jistě, předveden v
báječné kondici. Vyhrál tuto třídu nad velkým psem.
3
PSI
BT tř. OTEVŘENÁ TIM z Valldemose
Nar.:21.6.2010 CMKU/KCS 1007/10
O: BIG BANG des Trois Maillets
Majitel:
Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,
VD1
M: BABETKA z Vesničky u hranic
KOLEŠOVICE
Pleasant head, musculant head and dark eyes, moved relatively ???, needs more body, unfortunately today was completely out of coat,
not colaborating with the handler.
Nádherná hlava, svalnatá hlava a tmavé oči, pohyboval se relativně ???, potřebuje více tělesné hmoty, bohužel dnes byl kompletně bez
srsti, nespolupracoval s předvádějícím
4
PSI
BT tř. VÍTĚZŮ
OZZY Karaj
Nar.:27.6.2009 CMKU/KCS 959/09/11 O: CARLOS de la Tierra de Suerte
Majitel:
Věra MATHAUSEROVÁ,
VD4
M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium
DOMAŽLICE
Very nice head, lovely bones and substance, nice level topline, coat not at its best, moved well, would prefer more nice shape and size.
Velmi pěkná hlava, pěkná kostra a substance, pěkná rovná horní linie, srst není nejlepší, pohyboval se dobře, preferoval bych hezčí tvar
a velikost.
5
PSI
BT tř. VÍTĚZŮ
OZZY MACABEUS Fapella
Nar.:20.10.2005CMKU/KCS 698/05/08 O: MORIS MACABEUS Bedit
Majitel:
Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ,
Gray
V3
M: CATHY COX Fapella Gray
HAVÍŘOV
Very good head, lovely bone, substance, excellent topline, coat in lovely condition, good for almost eight, just starting to show his
tongue.
Velmi dobrá hlava, báječná kostra, substance, výborná horní linie, srst v báječné kondici, dobrý na téměř osm (let), teď začal ukazovat
jazyk.
6
PSI
BT tř. VÍTĚZŮ
PEPÍNO Karaj
Nar.:20.10.2009CMKU/KCS 978/09
O: CARLOS de la Tierra de Suerte
Majitel:
Petr FASORA,
V1, VB, KV, BOB
M: DEBY z Cerekvické stráně
HOVORANY
Excellent head, lovely dark eye, love the size, cobby body, excellent level topline, moves very well, typical charlie fashion, stood out in
this class.
Výborná hlava, báječné tmavé oko, miluji jeho velikost, kompaktní tělo, výborná horní linie, pohybuje se velmi dobře, typický vzhled
kinga, vynikal v této třídě.
7
PSI
BT tř. VÍTĚZŮ
WILLI Karaj
Nar.:11.2.2011 CMKU/KCS 1064/11
O: GIN-FIZZ Karaj
Majitel:
Jaroslava VOTÁPKOVÁ,
V2, res. CAC
M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium
ÚDLICE
Very nice head, dark eyes, moderate lenght of neck, lovely outline, nice bone, lacks body, moves soundly, in between coats.
Velmi pěkná hlava, tmavé oči, střední délka krku, báječný vzhled, pěkná kostra, nedostatečné tělo, pohybuje se jistě, srst v línání.
8
Nar.: 2.4.2011
PSI
BH tř. OTEVŘENÁ ISSO Stamíra
CMKU/KCS 1074/11
O: ASHLEY de la Tierra de Suerte
Majitel:
Radek JANKŮ,
xxx
M: DEBORAH Stamíra
BRANDÝS nad LABEM
nebyl
9
PSI
BH tř. VÍTĚZŮ
ACHIM od Čitunky
Nar.:28.9.2009 CMKU/KCS 980/09/10 O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier
Majitel:
Hana BRANDSTETTROVÁ,
V1, CAC, VB
M: VERA TIZIAN Bedit
LIŠANY
Nice head, would prefer better dome, good bone and substance, level topline, out of coat today, moved well, presented in nice
condition, would be advantage to have more weight.
Pěkná hlava, preferoval bych lepší klenbu, dobrá kostra a substance, rovná horní linie, dnes bez srsti, pohyboval se dobře, prezentován
v pěkné kondici, bylo by výhodou, kdyby více vážil.
10
PSI
RU tř. MLADÝCH
HART PEPÍNO Fapella Gray
Nar.:30.7.2012 CMKU/KCS 1166/12
O: PEPÍNO Karaj
Majitel:
Ing. Danuše FOJTÍKOVÁ,
V2
M: QUEENY DEISY Fapella Gray
HAVÍŘOV
Nice head, pigmentations off today, good body, in between coats, moved ok, tends to lose topline when standing, would like more width
jaw.
Pěkná hlava, dnes bez pigmentace, dobré tělo, srst ve výměně, pohyboval se dobře, má sklon ke ztrátě horní linie, když stojí, chtěl bych,
aby měl širší čelist.
11
PSI
RU tř. MLADÝCH
HENRY PEPÍNO
Nar.:30.7.2012 CMKU/KCS 1167/12
O: PEPÍNO Karaj
Majitel:
Petr FASORA,
Fapella Gray
V1, CAJC, NMP, BOJ
M: QUEENY DEISY Fapella Gray
HOVORANY
Lovely musculant head, good length of neck, low set ears, good bone and substance, excellent topline, needs to collaborate with the
handler, coat of silky texture.
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Str.: 2
Nádherně vyplněná hlava, správná délka krku, nízko nasazené uši, dobrá kostra a substance, výborná horní linie, potřebuje
spolupracovat s předvádějícím, srst hedvábné struktury.
12
PSI
RU tř. VÍTĚZŮ
PADDY z Cerekvické stráně
Nar.:29.7.2009 CMKU/KCS 962/09
O: CASPER CRYSTAL ze Slunné stráně
Majitel:
Věra MATHAUSEROVÁ,
VD1
M: IRIS z Cerekvické stráně
DOMAŽLICE
Pleasant head, lacked pigmentation, has nice outline, coat of silky texture, excellent bone and substance, good topline, unfortunately
today was carrying too much weight spoiled his movement, presented in excellent condition.
Nádherná hlava, nedostatečná pigmentace, má pěknou siluetu, srst s hedvábnou strukturou, výborná kostra a substance, dobrá horní
linie, bohužel dnes nosí příliš velkou váhu, která kazí jeho pohyb, předveden ve výborné kondici.
13
PSI
RU tř. VÍTĚZŮ
QUASKA Karaj
Nar.:10.11.2009CMKU/KCS 986/09
O: KARL MACABEUS Verum Gaudium
Majitel:
Jaroslava VOTÁPKOVÁ,
VD 2
M: AJA de la Bacska
ÚDLICE
Nice head, good bone and substance, not showing himself today, move was very difficult to assess, not cooperating with handler, coat
was presented well but little wavy.
Pěkná hlava, dobrá kostra a substance, moc se dnes nepředvádí, pohyb bylo velmi obtížné posoudit, nespolupracoval s předvádějícím,
srst byla dobře prezentována, ale byla trochu vlnitá.
14
PSI
TR tř. MEZITŘÍDA ARMANI TWEE z Valldemose
Nar.:12.11.2011CMKU/CKC 11116/11 O: BONSAI des Vercheres de Montdidier
Majitel:
Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,
VD1
M: LILIBETH z Valldemose
KOLEŠOVICE
Good head, reluctant to be handled, lovely size, good bone and substance, needs more body to complete the picture, not presented very
well. if he gains more body would be very nice.
Dobrá hlava, váhavý, když má být předveden, báječná velikost, dobrá kostra a substance, potřebuje více tělesné hmoty k dotažení
vzhledu, nepředváděl se příliš dobře, když získá více hmoty v těle, bude velmi pěkný.
15
PSI
TR tř. OTEVŘENÁ TOBY Karaj
Nar.:17.7.2010 CMKU/KCS 1014/10
O: BONAPARTE des Vercheres du Montdidier
Majitel:
Věra MATHAUSEROVÁ,
VD1
M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium
DOMAŽLICE
Nice head, for me is slightly feminine for me, would like more bone, move very well, another exhibits lack body, coat not in good
condition.
Krásná hlava, pro mne je lehce fenčí, měl by mít silnější kostru, pohyb velmi dobrý, jinak dává najevo nedostatečné vyvinuté tělo, srst
není v dobré kondici.
16
FENY
BT tř. MLADÝCH
MY HOPE Era Bluesa
Nar.:21.10.2012PKR IX. 62513
O: VIVALDI Bursztynowy Zakatek
Majitel:
Joanna STASZUK,
VD1
M: PEPSI Karaj
PL, BAKÓW
Very feminine head, good neck, would prefer more bone, rich tan, good tail carriage, not moved very well today, coat presented in good
condition.
Velmi fenčí hlava, dobrý krk, preferoval bych lepší kostru, bohaté pálení, správné nesení ocasu, dnes se nepohybovala příliš dobře,
srst předvedena v dobré kondici.
17
FENY
BT tř. MLADÝCH
ULLY z Cerekvické stráně
Nar.: 2.10.2012 CMKU/KCS 1175/12
O: XANTOS MACABEUS Bedit
Majitel:
Věra MATHAUSEROVÁ,
VD2
M: RIKY z Cerekvické stráně
DOMAŽLICE
Pleasing head, nice dark eyes, good outline, doesn't make the most of itself, good cobby body, not moving well today.
Báječná hlava, pěkné tmavé oči, dobrý vzhled, moc si sebe neváží, dobré kompaktní tělo, dnes se nepohybuje dobře.
18
Nar.: 5.2.2011
FENY
BT tř. OTEVŘENÁ VENDY Karaj
CMKU/KCS 1061/11
O: OSIAN MACABEUS Bedit
Majitel:
Jaroslava VOTÁPKOVÁ,
VD1
M: ORNELLA Karaj
ÚDLICE
Very nice head, lovely outline when she decides to show, out of coat, very good texture, moved well, was very close ? behind, nice rich
tan, presented in nice condition, tends to lose topline when standing.
Velmi pěkná hlava, báječný vzhled, když se rozhodne předvádět, bez srsti, velmi dobrá struktura, pohybuje se dobře, byla velmi úzká ?
vzadu, předvádí se v pěkné kondici, má sklon ztrácet horní linii ve stoje.
19
FENY
BH tř. MLADÝCH
CHERRY DOLORES
Nar.:30.7.2012 CMKU/KCS 1172/12
O: ZICO D. ROBSON Fapella Gray
Majitel:
Petr FASORA,
Fapella Gray
V1, CAJC, NMF
M: DOLORES NELLY Fapella Gray
HOVORANY
Very feminine pretty, very nice head and expression, lovely dark eyes, nice neck, lovely level topline, good length of body, coat of lovely
texture.
Velmi krásná a fenčí, velmi pěkná hlava a výraz, nádherné tmavé oči, pěkný krk, nádherně rovná horní linie, správná délka těla, srst s
nádhernou strukturou.
20
FENY
BH tř. OTEVŘENÁ CONNI od Čitunky
Nar.:12.10.2010CMKU/KCS 1040/10
O: MONTY Karaj
Majitel:
Hana BRANDSTETTROVÁ,
V1, CAC, VB
M: VERA TIZIAN Bedit
LIŠANY
Nice head, dark eyes, moderate length of neck, level topline, not in full coat today, moves very soundly behind a has a lovely outline on
move.
Pěkná hlava, tmavé oči, střední délka krku, rovná horní linie, dnes není v plné srsti, vzadu se pohybuje velmi jistě a má při pohybu
nádherný profil.
21
FENY
TR tř. DOROSTU
CKAIRE TWEE z Valldemose
Nar.:20.2.2013 CMKU/KCS 1189/13
O: BONSAI des Vercheres de Montdidier
Majitel:
Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,
VN1, nejlepší dorost
M: TIMA MAR z Valldemose
KOLEŠOVICE
Very feminine lovely head with dark eyes, right amount of neck, level topline, nice body for age, the more she went around the more she
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Str.: 3
gained confidence, presented in lovely condition.
Nádherná velmi fenčí hlava s tmavýma očima, správná délka krku, rovná horní linie, na její věk pěkné tělo, čím déle běhá dokola, tím
získává na jistotě, předvedena v báječné kondici.
22
FENY
TR tř. MLADÝCH
ANABELLA Izuz
Nar.:10.9.2012 CMKU/KCS 1174
O: AZZARO de la Bacska
Majitel:
Ivana HILDEBRANDOVÁ,
V1, CAJC
M: TARA Karaj
TUCHLOVICE
Very feminine dark eyes, lovely outline, moved very soundly, such a shame needs more body, lots to like about her, in between coat
today, presented in nice condition.
Velmi fenčí tmavé oči, báječný vzhled, pohybovala se velmi jistě, jaká škoda, že potřebuje více vyspět v těle, je na ní hodně, co
obdivovat, je dnes v línání, prezentovaná v pěkné kondici.
23
FENY
TR tř. MLADÝCH
HERBI de la Tierra de Suerte
Nar.:17.10.2012CMKU/KCS 1186-13/1 O: FAIR PLAY de Sorine
Majitel:
Hana BRANDSTETTROVÁ,
xxx
M: BLEVE FLEUR de la Tierra de Suerte
LIŠANY
nebyl
24
FENY
TR tř. MEZITŘÍDA COOKIE Karaj
Nar.:11.4.2012 CMKU/KCS 1137/12
O: ROCKY Karaj
Majitel:
Jaroslava VOTÁPKOVÁ,
V1, CAC, VB, KV
M: Dixie Acres TYNA AT JARKA
ÚDLICE
Lovely feminine head with good dome, good jaw, excellent bone and substance, cobby body, nice short back, for me one of the nicest
charlies judged today, coat right for age, silky texture, typical charlie very well presented.
Nádherná fenčí hlava s dobrou klenbou, dobrá čelist, výborná kostra a substance, kompaktní tělo, pěkný krátký hřbet, pro mne jeden
z nejhezčích kingů dnes posuzovaných, správná srst vzhledem k věku, hedvábná srst, typický dobře předvedený king.
25
FENY
TR tř. OTEVŘENÁ TARA Karaj
Nar.:17.7.2010 CMKU/KCS 1015/10
O: BONAPARTE des Vercheres de Montdidier
Majitel:
Ivana HILDEBRANDOVÁ,
VD1
M: VIVA LA MUSICA Verum Gaudium
TUCHLOVICE
Pleasant head, good ear fringes, has lovely outline, short body, would prefer more body, completely out of coat, moved soundly, nice
type.
Báječná hlava, dobré ušní závěsy, má báječný vzhled, krátké tělo, preferovaal bych více hmoty v těle, kompletně bez srsti, pohybuje se
jistě, pěkný typ.
26
FENY
TR tř. OTEVŘENÁ TIMA MAR z Valldemose
Nar.:21.6.2010 CMKU/KCS 1010/10
O: BIG BANG des Troin Maillets
Majitel:
Mgr. Andrea KULHÁNKOVÁ,
VD2
M: BABETKA z Vesničky u hranic
KOLEŠOVICE
Good head, lovely body, moving wide in front, wide behind, completely out of coat, not moving well today, lack animation.
Správná hlava, nádherné tělo, vepředu se pohybuje zeširoka, široká i vzadu, kompletně bez srsti, dnes se nepohybuje dobře,
nedostatek nadšení.
27
Nar.: 6.9.2009
FENY
TR tř. VÍTĚZŮ
AURORA z Císařského
CMKU/KCS 972/09
O: BALTHAZAR de l'Epine á Miel
Majitel:
Petr FASORA,
mlýna
V1, CAC
M: VICTORIA TIZIAN Bedit
HOVORANY
Very feminine head, dark eyes, giving her lovely expression, lovely neck, excellent topline, very good bone and substance, beautiful
marked tricolor with rich tan markings.
Velmi fenčí hlava, tmavé oči jí dávají nádherný výraz, báječný krk, výborná horní linie, velmi dobrá kostra a substance, krásně
znakovaná trikolorka s bohatými tříslovými znaky.
28 KAVALÍR PSI
BT tř. DOROSTU
FLANAGEN Bezzábran
Nar.: 6.3.2013 CMKU/CKC 13203/13 O: DORIAN GRAY of Woodville
Majitel:
Marek SVOBODA,
VN1
M: CANDY Bezzábran
PRAHA 10
Up to size, well made, good eyes and mouth, excellent topline, tail set could be better, good coat for age.
Hodně velký, dobře stavěný, dobré oči a čenich, výborná horní linie, nasazení ocasu by mohlo být lepší, na jeho věk dobrá srst.
29
PSI
BT tř. MLADÝCH
FIGARO ALFI od Vyšebrodského
Nar.:31.10.2012CMKU/CKC 13112/12 O: ALFI Sylena
Majitel:
Ing. Petra VÍŠKOVÁ,
kláštera
VD1
M: DARLING od Vyšebrodského kláštera
PRAHA 7
Good ears set, excellent colour, up to size, and lucking spring of rib, moved better when settled, showing good topline, rear angulation.
Dobré nasazení uší, výnikající barva, hodně velký, zdařilá klenba žeber, pohyboval se lépe, když se uklidnil, ukazoval dobrou horní linii,
(a) zadní úhlení.
30
PSI
BT tř. MLADÝCH
CHADWICK Kareli pod
Nar.:26.8.2012 CMKU/CKC 12962/12 O: ARTUR Koblížek
Majitel:
Markéta VRTĚLOVÁ,
Radyní
VD2
M: EIMY ROZA Kareli pod Radyní
PLZEŇ
Lovely head and expresson, good eyes, well set ears, excellent mouth, moved steadily, good bone, would prefer better tail set and
croup.
Nádherná hlava a výraz, dobré oči, dobře nasazené uši, výborný čenich, pohyboval se ustáleně, dobrá kostra, preferoval bych lepší
nasazení ocasu a záď.
31
PSI
BT tř. MLADÝCH
ISIDOR Kareli pod Radyní
Nar.:27.12.2012CMKU/CKC 13123/12 O: YARIS du Chateau Noblesse
Majitel:
Martina HARTMANOVÁ,
VD3
M: LADRONKA Sladká krása
OSTRAVA
Beautifully headed, good rich tan, corect eyes, well cushioned muscle, good ears set, little long in body, needs more front angulation,
moved ok.
Má nádhernou hlavu, správné bohaté pálení, dobře vypolštářované svaly, správné nasazené uší, trochu dlouhý v těle, potřebuje větší
zaúhlení vepředu, pohyboval se OK.
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
32
PSI
BT tř. MLADÝCH
ORIGINALE VERSION
Nar.: 5.12.2012 CMKU/CKC 13080/12 O: CHE GUEVARA Flowers City
Majitel:
Ivana KOROUSOVÁ,
Flowers City
Str.: 4
xxx
M: Rabymar ROSALIND
TŘINEC
nebyl
33
PSI
BT tř. MEZITŘÍDA Clockpelters JACK
Nar.: 2.12.2011 PKR.IX 62819
O: Bevelmount RAZZMATAZZ
Majitel:
RADOMSKA+NIEMIEC-KUBAK,
V1, CAC
M: Clockpelters EMMYLOU
PL, NOWA SUCHA
Lovely sized dog, very rich tan, good head and expression, correct bite, eyes could be larger, excellent forechest with medium lenght of
neck, level topline, good spring of rib, but tail set could be better, moved steadily.
Nádherně dimenzovaný pes, velmi bohaté pálení, správná hlava a výraz, korektní skus, oči by mohly být větší, výborné předhrudí se
střední délkou krku, rovná horní linie, dobrá klenba žeber, ale mohl by mít lépe nasazený ocas, ustálený pohyb.
34
PSI
BT tř. OTEVŘENÁ ANDREW Amicitia Fidelis
Nar.:12.7.2011 CMKU/CKC 12361/11/ O: ACE OF CLUBS Baltic Harmony
Majitel:
Mgr. Eva MATOUŠKOVÁ,
V1, CAC, VB
M: AMALIE Doc Biscuit
OLOMOUC
Very richly marked with good coat, well cusioned muscle, little deep in stop, good mouth, dark round eyes, good ears set, correct length
of neck, level topline, good bone, good rear angulation, just a little steep in croup, moved well when settled.
Velmi bohatě znakován s dobrou srstí, dobře vyplněné svaly, trochu hluboký stop, dobrý čenich (skus), kulaté tmavé oči, dobře nasazené
uši, správná délka krku, rovná horní linie, dobrá kostra, dobré zadní úhlení, jen trochu spáditá záď, když se ustálil, pohyboval se
dobře.
35
PSI
BT tř. OTEVŘENÁ CEESAY OKTI Biely
Nar.:27.2.2011 CMKU/CKC 12329-11/ O: KRISTIAN od Ptačí skály
Majitel:
Eva HRDLIČKOVÁ,
démon
VD2
M: QERIDA PERI Biely démon
PRAHA 4
Up to size, very muscular head, excellent tan, good ear set, good bone, spring or rib, upright shoulder and long in loin, excellent
temperament.
Velký, velmi mohutná hlava, výborné pálení, správné nasazení ucha, dobrá kostra, klenba žeber, strmá lopatka a dlouhý v bedrech,
výborný temperament.
36
Nar.: 5.1.2011
PSI
BT tř. OTEVŘENÁ OLAF van Cavino
NHSB 2523275
O: Ttitian RHAPSODY ON BLACK
Majitel:
Angela WIJLAND-OVERKAMP,
xxx
M: JOLA van Cavino
NL, PP HAARLO
nebyl
37
PSI
BT tř. VÍTĚZŮ
EMANUEL BLACK
Nar.:17.12.2009CMKU/CKC 11292/09/ O: Rebhann RAYMOND
Majitel:
Jiřina RAŠKOVÁ,
z Dvorů Stanislavic
V3
M: U TWO UNIE EVE z Usedlosti Újezdec
KOPŘIVNICE
Well proportioned with a good coat and feathering, very rich tan, good length of muzzle, well cushioned, would prefer larger eye, correct
bone, good rear angulation, little narrow in pelvis, tail set a little low, moved little close behind, very nice type of dog.
Dobré proporce s dobrou srstí a závěsy, velmi bohaté pálení, správná délka čenichu, dobře vyplněný, preferoval bych větší oko,
korektní kostra, správné zaúhlení zadních, trochu útlý v pánevní oblasti, ocas nasazen trochu nízko, pohyboval se vzadu trochu úzký,
velmi pěkný typ psa.
38
PSI
BT tř. VÍTĚZŮ
GAWIN Minowara
Nar.:23.3.2010 SPKP 2548
O: Volney BONANZA
Majitel:
Lubica JANKOVIČOVÁ,
V2, res. CAC
M: MIRABELA ze Zámku Lešná
SK, TOMÁŠOV
Correct size, good bone, good structure, head little heavy, correct bite, well cusioned muscle, correct stop, lovely high set and well
feathered ears, good lenght of neck, excellent forechest, well spring ribs, good topline held on move, tail set a little low, moved well.
Správná velikost, dobrá kostra, dobrá struktura (srsti?), hlava je trochu těžká, korektní skus, dobře vyvinuté svaly, korektní stop,
báječně vysoko nasazené a dobře osrstěné uši, správná délka krku, výborné předhrudí, dobře klenutá žebra, horní linie dobře držena
za pohybu, ocas nasazen poněkud nízko, pohyboval se dobře.
39
Nar.: 4.5.2007
PSI
BT tř. VÍTĚZŮ
TRAVOLTA Górska Fantazja
CMKU/CKC 13381-13/ O: Harana STARMANN
Majitel:
Bc. Lucie MELICHAROVÁ,
V1, CAC
M: BARBORKA Kavalíří kvarteto
MILÍN
Beautifully headed, excellent tan, large expressive eyes, good mouth for age, excellent ear set, giving very soft expression, well set on
neck, good angulation in front, good spring of rib, little long in loin, tail set ok, moved very steadily, stylishly.
Nádherná hlava, výborné pálení, velké výrazné oči, na jeho věk dobrý čenich, výborně nasazené uši, což mu dává velmi něžný výraz,
dobře nasazený krk, dobré úhlení vepředu, správná klenba žeber, trochu dlouhý v bedrech, nasazení ocasu je OK, pohyboval se velmi
klidně, elegantně.
40
Nar.: 6.6.2006
PSI
BT tř. VÍTĚZŮ
Volney BONANZA
CMKU/CKC 11403-10/ O: Pascavale STANLEY
Majitel:
K. + R. ŠMEJKALOVI,
V4
M: Volney MARGARITA
STRAKY
Lovely dog in good condition for age, excellent coat, lovely rich tan, head a little feminine, still a good type, very sweet eyes, good
expression, moderate lenght of neck, correct forechest, good bone, spring of rib, too long in loin, good rear angulation, moved steadily.
Nádherný pes v dobré kondici na jeho věk, výborná srst, nádherné, bohaté pálení, hlava je trochu fenčí, stále dobrého typu, velmi sladké
oči, dobrý výraz, střední délka krku, korektní předhrudí, dobrá kostra, klenutí žeber, příliš dlouhý v bedrech, dobré zadní úhlení,
pohyboval se klidně.
41
PSI
Nar.:28.5.2013 vyžádáno
BH tř. ŠTĚŇAT
Aksmada's BOTAN
O: Turretbank GILBERT
Majitel:
Danuta DUDEK-ADAMSKA,
VN3
M: RAY OF SUNSHINE Moravia Eden
PL, SKAWINA
Well marked BH, rich marked, promise of good coat, good length of ear, very expressive eyes, good pigment, correct bite, quite imature
but only 4 months, plenty of time, upright in shoulder, needs more neck and forechest, good topline, moved very steadily.
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Str.: 5
Dobře znakovaný BH, zářivé znaky, příslib dobré srsti, správná délka ucha, velmi výrazné oči, dobrý pigment, korektní skus, poněkud
nedospělý, ale jsou mu jen 4 měsíce, je dost času, strmý v lopatce, potřebuje lepší krk a předhrudí, dobrá horní linie, pohyboval se
velmi ustáleně.
42
PSI
BH tř. ŠTĚŇAT
ORINOCO od Ptačí skály
Nar.:22.5.2013 CMKU/CKC 13388/13 O: ALONSO FERRARI von Starburg
Majitel:
Anežka RUDYOVÁ,
VN1, nejlepší štěně pes
M: MADELENE od Ptačí skály
NOVÝ MALÍN
Well marked, would prefer richer chestnut, excellent ear set, good dark eye, needs to fill under eyes and muzzle, well angulated
quarters, good length of neck, excellent spring of rib, good bone, excellent compact feet, moved steadily.
Dobře znakován, preferoval bych výraznější kaštanovou, výborné nasazení ucha, dobré tmavé oko, potřebuje vyplnit pod očima a na
čenichu, dobře zaúhlené zadní partie, správná délka krku, výborná klenba žeber, dobrá kostra, výborné kompaktní tlapky, pohyboval se
ustáleně.
43
Nar.: 6.4.2013
PSI
BH tř. ŠTĚŇAT
SANTINI Arušava
CMKU/CKC 13279/13 O: Graigowl SANTANA
Majitel:
Simona SKŘIČKOVÁ,
VN2
M: CAMILA Ba-Mi-Go
PRAHA 5
Promising puppy, lovely shape, great body, excellent bone, good spring of rib, tends to loose topline at times, muscular head, good
eyes, well feathered ears, moved steadily, when settled, nose pigment could be better.
Nadějné štěně, báječný tvar, vynikající tělo, výborná kostra, dobrá klenba žebra, chvílemi má tendenci ztrácet horní linii, vyplněná
hlava, dobré oči, dobře osrstěné uši, pohyboval se klidně, když se usadil, pigment nosu by mohl být lepší.
44
PSI
BH tř. DOROSTU
PETER PAN Górska
Nar.:21.1.2013 PKR IX. 148383
O: Carolus TOMMY ATKINS
Majitel:
Izabela KLIMEK,
Fantazja
N2
M: CANDELIGHT vom Welfenhof
PL, Radpm
Richly marked BH correct size, little long in frame, good mouth, well cushioned muscle, correct stop, well feathered ears, needs little
more neck, too long in loin, moved well, with drive.
Bohatě znakovaný BH správné velikosti, trochu dlouhého rámce, dobrý čenich, dobře vyplněné svaly, korektní stop, dobře osrstěné uši,
potřebuje trochu lepší krk, příliš dlouhý v bedrech, pohyboval se dobře, s odpichem.
45
PSI
BH tř. DOROSTU
Royal Romance BAXXTER
Nar.:17.2.2013 VDH-CCD 4900/13
O: Angel's Pride OCEAN'S ELEVAN
Majitel:
Angélique BOBRÍKOVÁ,
VN1, NDP, nejlepší dorost
M: Royal Romance A SAMBA PA TI
SK, ŽAMBEROVCE
Richly marked, deep chestnut, good size, excellent bone, compact feet, very soft head and expression, dark round eyes, good nose pigment,
correct lenght of muzzle, excellent bite, well set shoulders, good length of neck, kept his topline at all times, excellent tail set, good
rear angulation, but moved close behind.
Bohatě znakován, tmavý kaštan, správná velikost, výborná kostra, kompaktní tlapka, velmi něžná hlava a výraz, kulaté tmavé oči,
dobrý nosní pigment, korektní délka čenichu, výborný skus, dobře položené lopatky, správná délka krku, držel celý čas horní linii,
výborně nasazený ocas, správné zadní úhlení, ale za pohybu úzký vzadu.
46
PSI
BH tř. MLADÝCH
ERWIN z Šostýnského
Nar.:16.12.2012CMKU/CKC 13102/12 O: EMANUEL BLACK z Dvorů Stanislavic
Majitel:
Jiřina RAŠKOVÁ,
podhradí
xxx
M: BELLINDA z Dvorů Stanislavic
KOPŘIVNICE
nebyl
47
Nar.: 6.9.2012
PSI
BH tř. MLADÝCH
ETAR Prokopská hvězda
SPKP 2833
O: Aranel SNICKER
Majitel:
Martina KASANOVÁ,
V2
M: TORAYA Prokopská hvězda
SK, DOLNÁ ŽDAŇA
Heavily marked BH, good size, excellent bone and angulation, short coupled, tail set little bit low, needs more spring of rib, will come
with maturity, good lenght of neck, strong front, sweet head expression, good nose pigment, would like darker eye.
Těžce znakovaný BH, správná velikost, výborná kostra a úhlení, krátce stavěný, ocas nasazen trochu nízko, potřebuje více klenuté
žebro, to přijde s dospělostí, správná délka krku, silný vepředu, něžný výraz hlavy, dobrý nosní pigment, chtěl bych tmavší oko.
48
PSI
BH tř. MLADÝCH
FARANEL Prokopská
Nar.:30.9.2012 CMKU/CKC 13000/12 O: Aranel COSMIC
Majitel:
Věra REJFKOVÁ,
hvězda
VD3
M: BAMBOO Prokopská hvězda
HEŘMANŮV MĚSTEC
Rich marked BH, needs more coat and feathering, good ears, kept in excellent topline when moves, little long in loin, sloping croup,
expression is hard for age, very musculant, large dark eyes.
Bohatě znakovaný BH, potřebuje více srsti a závěsů, dobré uši, držel v pohybu výbornou horní linii, trochu dlouhý v bedrech, spáditá
záď, výraz je na jeho věk hrubý, velmi svalnatý, velké tmavé oči.
49
Nar.: 4.7.2012
PSI
BH tř. MLADÝCH
GERARD PHILIP
CMKU/CKC 12886/12 O: SZEJK ZLODZIEJSKA ZGRAJA
Majitel:
Jana TICHÁ,
z Usedlosti Újezdec
D
M: N TWO NANNIE LIZ z Usedlosti Újezdec
LÁZNĚ BOHDANEČ
Up to size, well broken marking, ticking body, long in loin, lacking angulation, beautiful dark eyes, good nose pigment, correct bite,
heavy in muzzle, moved wide in front and close behind.
Velký, dobře rozdělené znaky, tečkované tělo, dlohý v bedrech, nedostatečné úhlení, krásné tmavé oči, dobrý nosní pigment, korektní
skus, mohutný v čenichu, pohyboval se vepředu zeširoka a vzadu úzký.
50
Nar.: 5.7.2012
PSI
BH tř. MLADÝCH
HELLO TROLL Gosford
PKR IX. 62412
O: AXL ROSE vom Welfenhof
Majitel:
Božena BERNHARDT,
Park
V1, CAJC, NMP
M: HELLO DOLLY vom Welfenhof
PL, LOMIANSKI
Lightly marked BH, well broken, excellent length of coat, good feathering, excellent profile, standing and move, kept level topline and
correct tail carriage, short coupled, good spring of rib, correct forechest, adequate length of neck, very soft head and expression, good
teeth, would benefits from better presentation.
Světle znakovaný BH, dobré rozdělení (barev), výborná délka srsti, dobré závěsy, výborný profil, ve stoje i v pohybu, držel rovnou
horní linii a správně nesený ocas, krátce stavěný, dobrá klenba žeber, správné předhrudí, odpovídající délka krku, velmi něžná hlava a
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Str.: 6
výraz, dobé zuby, prospělo by mu lepší předvedení.
51
PSI
BH tř. MLADÝCH
CHIPPY CHIP z Jezerního
Nar.: 2.12.2012 CMKU/CKC 13015/12 O: ZIPPY Prokopská hvězda
Majitel:
Marie KOLÁŘOVÁ,
království
VD4
M: CLEOPATRA z Jezerního království
PRAHA 4
Up to size, richly marked, needs more coat and feathering, long in body, but kept a good topline, good tail set, excellent temperament,
good bone, good pigment, soft expression, needs to mature and spring rib, moved happily.
Velký, bohatě znakovaný, potřebuje více srsti a závěsů, dlouhý v těle, ale držel dobrou horní linii, dobré nasazení ocasu, výborný
temperament, dobrá kostra, dobrý pigment, něžný výraz, potřebuje vyspět a klenutá žebra, pohyboval se vesele.
52
Nar.: 1.3.2012
PSI
BH tř. MEZITŘÍDA ANGEL EYES Górska
PKR IX. 61810
O: Angel's Pride GENTLEMAN
Majitel:
Beata RADOMSKA,
Fantazja
V1, CAC
M: ANGEL LOOK Górska Fantazja
PL, NOWA SUCHA
Richly marked, good feathering, excellent ears, good nose and eye pigment, excellent bite, well angulated front, level topline, too long in
loin, tail carried well, nice rear angulation, well led down hocks, moved well.
Bohatě znakovaný, dobré závěsy, výborné uši, dobrý nosní a oční pigment, výborný skus, dobře zaúhlený vepředu, rovná horní linie,
příliš dlouhý v bedrech, ocas nesen dobře, pěkné zadní úhlení, dobře vedená hlezna, pohyboval se dobře.
53
PSI
BH tř. MEZITŘÍDA ELEGÁN ZIPPY z Usedlosti
Nar.:23.2.2012 CMKU/CKC 12642/12 O: ZIPPY Prokopská hvězda
Majitel:
DIBLÍKOVÁ + NOVÁKOVÁ,
Újezdec
V
M: FLEUR ILLUSION z Usdlosti Újezdec
VODŇANY
Compact, richly marked BH, lacking in coat, excellent ear fringes, very short coupled, level topline, good tail set, spring of rib, moderate
neck with forechest, head and expression little hard, eyes could be larger, excellent bite, look very good in profile, standing and on the
move.
Kompaktní, bohatě znakovaný BH, postrádá srst, výborné ušní střapce, velmi krátce stavěný, rovná horní linie, dobré nasazení ocasu,
klenba žeber, střední krk a předhrudí, hlava a výraz trochu hrubý, oči by mohly být větší, výborný skus, vypadá velmi pěkně z profilu,
ve stoje a v pohybu.
54
PSI
BH tř. MEZITŘÍDA Chantismere CHATAHOOCHEE
Nar.:22.11.2011ROI 1330028
O: Angel's Pride EMERALD
Majitel:
Marco BINDELLI+S.FERRARI,
V2, res. CAC
M: Chantismere CHARLESTON
I, CASTELFIDARDO
A real toy spaniel, beautifully presented, rich silky coat, lots of feathering, excellent profile standing with good angulation in front,
moderate neck, excellent forechest, head very pretty, large dark eyes, correct bite, well cushioned muscle, stop is little deep, could use
ears better, on the move unfortunately flies his tail.
Skutečný malý španěl, krásně předvedený, bohatá hedvábná srst, spousta závěsů, výborný profil ve stoje s dobrým zaúhlením vepředu,
střední krk, výborné předhrudí, velmi krásná hlava, velké tmavé oči, korektní skus, dobře vyplněné svaly, stop je poněkud hluboký,
měl by lépe používat uši, v pohybu bohužel mává ocasem.
55
PSI
BH tř. MEZITŘÍDA JACK DANIEL Spanilá
Nar.:12.1.2012 CMKU/CKC 12598/12 O: MONACO SEVI Biely démon
Majitel:
Věra REJFKOVÁ,
věž
VD
M: GREASY Spanilá věž
HEŘMANŮV MĚSTEC
Well broken BH, needs more coat, long in loin, narrow in hind quarters, front lacks forechest, good bone, adequate neck, a lots of
cusioning to the muzzle, good bite, dark round eyes, not very happy on the move.
BH s dobře rozdělenou barvou, potřebuje více srsti, dlouhý v bedrech, úzký v zadních partiích, vepředu postrádá předhrudí, dobrá
kostra, odpovídající krk, hodně vypolštářovaný čenich, správný skus, kulaté tmavé oči, není příliš nadšen z pohybu.
56
PSI
Nar.:23.12.2011SPKP 2732
BH tř. MEZITŘÍDA Liane's BRAVEHEART
O: Miletree GERRY MCGUIRE
Majitel:
Jaroslav ŠILHÁK,
VD
M: Liane's OH LADY MARY
SK, ŠENKVICE
Richly marked BH, nicely shaped head with pleasing expression, good bite, expressive eyes, too long in back, needs better front
angulation, correct tail set and carriage, hocks little long and weak, moved happily on the move.
Bohatě znakovaný BH, pěkně tvarovaná hlava s roztomilým výrazem, dobrý skus, výrazné oči, příliš dlouhá záď, potřebuje lepší přední
úhlení, korektní nasazení a nesení ocasu, hlezna jsou trochu dlouhá a slabá, pohyboval se radostně.
57
PSI
BH tř. MEZITŘÍDA NICHICCO od Ptačí skály
Nar.:22.1.2012 CMKU/CKC 12614/12 O: Bonitos Companeros YES WE CAN RED
Majitel:
J.+ A. VETEŠNÍKOVI,
V4
M: FELEEN od Ptačí skály
OBRATAŇ
Correct size, lovely well broken coat, rich chestnut, shows white of eye which detracts from expression, but good bite, good nose
pigment, large brown eyes, well cushioned face, well angulated front with gently arched neck, level topline, correct tail carriage,
excellent profile standing and on the move, good rear movement, driving movement.
Správná velikost, nádherně rozložená barva srsti, zářivá kaštanová, ukazuje oční bělmo, což mu ubírá na výrazu, ale správný skus,
dobrý nosní pigment, velké hnědé oči, dobře vyplněná tvář, dobře zaúhlený předek s lehce klenutým krkem, rovná horní linie, korektní
nesení ocasu, výborný profil ve stoje i v pohybu, dobrý pohyb zadních, dynamický pohyb.
58
PSI
BH tř. MEZITŘÍDA NORBI od Ptačí skály
Nar.:22.1.2012 CMKU/CKC 12615/12 O: Bonitos Companeros YES WE CAN RED
Majitel:
Monika BRÁZDOVÁ,
VD
M: FELEEN od Ptačí skály
KUTNÁ HORA
Up to size, richly marked BH, heavy in head, broad scull, large eyes showing some white, long in the body, kept a level topline, happy
temperament, moving close behind.
Hodně veliký, bohatě znakovaný BH, mohutná hlava, široká lebka, velké oči ukazující trochu bělmo, dlouhý v těle, držel rovnou horní
linii, veselý temperament, pohybuje se vzadu sevřeně.
59
PSI
BH tř. MEZITŘÍDA ORLANDO BLOOM
Nar.:21.3.2012 CMKU/CKC 12727/12 O: FILIPE Bonimo
Majitel:
Jolana BÁČOVÁ,
Bonimo
VD
M: NICOLINA z Vrchu králů
BRANDÝSEK
Not very happy on the move or standing, well broken BH, moved with good topline, tail little low set, pleasing head and expression, dark
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Str.: 7
eyes, well cusioned muzzle, good ear set, needs better angulated shoulders and length of neck, good bone, excellent spring of rib.
Není příliš šťastný v pohybu nebo ve stoje, dobře rozdělená barva BH, pohyboval se s dobrou horní linií, ocas trochu nízko nasazen,
nádherná hlava a výraz, tmavé oči, dobře vyplněný čenich, dobře nasazené ucho, potřebuje lépe zaúhlené lopatky a lepší délku krku,
dobrá kostra, výborné klenutí žeber.
60
PSI
BH tř. MEZITŘÍDA Rakelton's FLASHLIGHT
Nar.:13.2.2012 Cav. 4221/12
O: Royal Friend's FLYNN
Majitel:
MAKAI Rita,
V3
M: Rakelton's KINDLINERS
H, ABONY
This dog has so much coat that ruins his outline completely, underneath the coat he is correctly sized dog, with sweet head and
expression, well set ears, moderate neck and front angulation, good bone, excellent short back, doesn't loose his topline at all, well set
and carriet tail, moved well with drive, very happy on the move.
Tento pes má tolik srsti, že to ruší kompletně jeho profil, pod tou srstí je to pes správné velikosti, s něžnou hlavou a výrazem,
dobře nasazenýma ušima, průměrným krkem a předním úhlením, dobá kostra, výborný krátký hřbet, nikdy neztrácí horní linii, dobře
nasazený a nesený ocas, pohyboval se dobře a s dynamikou, velmi radostný v pohybu.
61
Nar.: 3.6.2011
PSI
BH tř. OTEVŘENÁ ANGEL VOICE Maria Valley
CMKU/CKC 12294/11 O: CHIANTI z Vrchu králů
Majitel:
Dr. Jitka KYSELÁKOVÁ,
VD4
M: LEAH z Panství Lomnice
OSLAVANY
Very heavy marked, lacking in coat, needs more body, too long in loin, good bone, sweet expression, good ear set, moved steadily.
Velmi těžce znakovaný, nedostatečně osrstěný, potřebuje vyspět v těle, přípiš dlouhý v bedrech, dobrá kostra, něžný výraz, dobře
nasazené uši, pohyboval se ustáleně.
62
PSI
BH tř. OTEVŘENÁ CHERUBÍN Království Canny
Nar.:25.7.2010 CMKU/CKC 11786/10 O: Loranka's BRANSON
Majitel:
Zdeňka DRAHOVZALOVÁ,
VD3
M: BREISY White Sirius
PRAHA 5
Correctly sized, well broken BH, rich chestnut, good coat, short coupled, lacking angulation front and rear, moved happily, good nose
pigment, shows white of eye.
Správně veliký, dobře vybarvený BH, bohatá kaštanová, dobrá srst, krátká stavba těla, nedostatečné zaúhlení vepředu i vzadu,
pohybovall se radostně, dobrý nosní pigment, ukazuje oční bělmo.
63
PSI
BH tř. OTEVŘENÁ PERFEKT DREAM
Nar.:16.6.2010 CMKU/CKC 11708/10 O: Loranka's BRANSON
Majitel:
Jindra DIBLÍKOVÁ,
z Vrchu králů
D
M: Kaishmar KRISTIANA
VODŇANY
Correct size, good rich chestnut, very unhappy on move and standing, shows white of eye, roach his topline, moved close in behind, wide
in front.
Správná velikost, správně bohatá kaštanová barva, velmi nešťastný v pohybu i ve stoje, ukazuje oční bělmo, klene svou horní linii, za
pohybu úzký vzadu.
64
PSI
BH tř. OTEVŘENÁ QUIGLY TERNO z Kamilkové
Nar.:23.7.2010 CMKU/CKC 11772/10 O: Bonitos Companeros ITZI BITZI TINI WINY
Majitel:
MUDr. Radka MELOUNOVÁ,
zahrady
V2,---
M: DOLLY TERNO z Kamilkové zahrady
PRAHA 10
Correctly sized, mature BH, good bone, excellent ear set, with spot, good round eyes, excellent pigment, moved very well, but flies tail.
Správně dimenzovaný, vyspělý BH, dobrá kostra, výborné nasazení uší, má korunku, dobré, kulaté oči, výborný pigment, pohyboval se
velmi dobře, ale mává ocasem.
65
PSI
BH tř. OTEVŘENÁ STEFANEL Górska
Nar.:12.8.2011 PKR IX. 60148
O: Carolus STARR STRUCK
Majitel:
Beata RADOMSKA,
Fantazja
V1, CAC
M: ABIGAYLE Górska Fantazja
PL, NOWA SUCHA
Well broken with rich chestnut markings, super profile standing, well angulated front and rear quarters, excellent forechest, well laid
back shoulders, good neck, sweet expressive head, good pigment.
Dobře rozdělené barvy s bohatým kaštanovým znakováním, ve stoje má super profil, dobře zaúhlené přední i zadní partie, výborné
předhrudí, správně dozadu položené lopatky, dobrý krk, něžný výraz hlavy, dobrý pigment.
66
Nar.: 8.4.2011
PSI
BH tř. VÍTĚZŮ
ALONSO FERRARI
CMKU/CKC 12148/11 O: D'ARTAGNAN Perle du Sahel
Majitel:
J.+A. ŠPAČKOVI,
von Starburg
V1, CAC, VB, KV
M: Loranka's ELLA ENCHANTED
SKALSKO
Correctly sized well conditioned dog, rich chestnut markings, excellent feathering, sweet expressive head, correct muzzle, broad head,
good high set ears, eyes dark and round, but could be larger, excellent neck and shoulders, good forechest, level topline, good tail set,
good rear angulation, moved with drive.
Pes správné velikosti a kondice, výrazné kaštanové znaky, výborné závěsy, hlava s něžným výrazem, správný čenich, široká hlava,
správně vysoko nasazené uši, oči jsou tmavé a kulaté, ale mohly by být větší, výborný krk a lopatyk, dobré předhrudí, rovná horní
linie, dobré naqsazení ocasu, správné zadní úhlení, pohyboval se s dynamikou.
67
PSI
BH tř. VÍTĚZŮ
Aranel SNICKER
Nar.: 9.11.2010 AM 01102902
O: Pascavale SMARTY
Majitel:
Antje SCHULZ,
V
M: Aranel ARABESC
D, BERLIN
Compact BH, well broken rich chestnut marking, very short coupled, lovely head and expression, dark round eyes, good forechest,
would prefer more neck, moved happily.
Kompaktní BH, dobře rozdělené výrazné kaštanové znaky, velmi krátce stavěný, nádherná hlava a výraz, tmavé kulaté oči, dobré
předhrudí, preferoval bych delší krk, pohyboval se radostně.
68
PSI
BH tř. VÍTĚZŮ
BRUNO BANANI vom
Nar.:21.2.2011 CMKU/CKC 12382-11/ O: Angel's Pride vom Welfenhof
Majitel:
JUDr. Ivana JANDOVÁ,
Welfenhof
V3
M: FANCY FAY vom Welfenhof
VINAŘICE
Correctly sized glamorous BH, soft expressive head, large dark eyes, good bite, good length of neck, correct forechest, correct length of
leg, kept topline on the move and standing, little long in loin.
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Str.: 8
Okouzlující BH správné velikosti, nežný výraz hlavy, velké tmavé oči, správný skus, správná délka krku, korektní předhrudí, správná
délka nohou, držel si horní linii v pohybu i ve stoje, trochu dlouhý v bedrech.
69
Nar.: 1.1.2010
PSI
HR 10583
BH tř. VÍTĚZŮ
Pascavale HANDSOME
O: Pascavale SMARTY
Majitel:
Iva ŠEGA,
MARLEY
V2, res. CAC
M: Pascavale BRITTANY
CRO, ZAGREB
Very correct toy spaniel, lots of glamour, super neck and front angulation, correct rear angulation, lovely topline, correct loin,
excellent tail set and carriage, sweet head and expression, dark round eyes, needs more cusioning to the muzzle, excellent
temperament, moved with drive at all times.
Velmi správný malý španěl, mnoho půvabu, super krk a přední úhlení, správné zadní úhlení, báječná horní linie, správná bedra,
výborné nasazení a nesení ocasu, něžná hlava a výraz, velké tmavé oči, potřebuje více výplní na čenichu, výborný temperament,
pohyboval se za každých okolností s dynamikou.
70
PSI
BH tř. VÍTĚZŮ
ZIPPY Prokopská hvězda
Nar.:13.12.2008CMKU/CKC 10642/08/ O: Miletree JAMBO
Majitel:
Hana NOVÁKOVÁ,
V4
M: TORAYA Prokopská hvězda
PRAHA 5
Correctly made, heavily marked, well coated BH, moved very steadily, pigment little off, moved with drive.
Dobře stavěný, silně znakovaný, dobře osrstěný BH, pohyboval se velmi ustáleně, trochu bez pigmentu, dynamický pohyb.
71
PSI
RU tř. ŠTĚŇAT
PORTHOS Zlatá Kométa
Nar.:27.4.2013 SPKP 2858
O: Bonitos Companeros YES WE CAN RED
Majitel:
Jaroslav ŠILHÁK,
VN1
M: LORIE Zlatá kométa
SK, ŠENKVICE
Richly marked, correct size, sweet head and expression, correct muzzle, large and dark eyes, correctly set, good angulation, moved well,
keeping a level topline.
Bohatě znakovaný, správná velikost, něžná hlava a výraz, správný čenich, velké a tmavé oči, správné umístěné, dobré úhlení, pohyboval
se dobře, držel rovnou horní linii,
72
PSI
RU tř. DOROSTU
HEARTBEAT vom Erlenbacher
Nar.:27.1.2013 CMKU/CKC 13305-13/ O: Liane's ZEST OF PERFECTION
Majitel:
Zuzana GLADIŠOVÁ,
Hemmerich
VN1
M: Liane's GITANA
STAŘÍČ
Nicely shaped RU, rich colour, sweet expression, good eyes, more cusioning to muzzle needed, little light in bone, good topline, moved
very happily.
Pěkně tvarovaný RU, zářivá barva, něžný výraz, dobré oči, potřebuje více výplní na čenichu, trochu slabá kostra, dobrá horní linie,
pohyboval se velmi vesele.
73
Nar.: 7.6.2012
PSI
RU tř. MLADÝCH
IAN DANIEL Minowara
CMKU/CKC 12862/12 O: Volney BONANZA
Majitel:
Milan JEČNÝ,
V1, CAJC
M: Visskoivun KITTY KARISSA
KOPIDLNO
Compact dark ???, excellent outline, good bone, very well angulated, good lenght of neck, excellent forechest, well laid shoulders, short
back, level topline, excellent tail carriage, moved correctly, would prefer darker coat.
Kompaktní, tmavá ???, výborný formát, dobrá kostra, velmi dobře zaúhlen, správná délka krku, výborné předhrudí, dobře položené
lopatky, krátký hřbet, rovná horní linie, výborné nesení ocasu, pohyboval se správně, preferoval bych tmavší srst.
74
PSI
RU tř. MEZITŘÍDA BONZO z Lískových
Nar.:30.11.2011CMKU/CKC 12545/11 O: ALFI Sylena
Majitel:
Martina JŮZOVÁ,
oříšků
VD1
M: ORNELLA Kavalíří kvarteto
KOŠŤÁLOV
Richly marked up to size RU, long in back, excellent nose and eye pigment, good ears, excellent bite, moved very happily, good
temperament.
Bohatě zbarvený velký RU, dlouhý ve hřbetě, výborný nosní a oční pigment, správné uši, výborný skus, pohyboval se velmi nadšeně,
správný temperament.
75
PSI
RU tř. OTEVŘENÁ VERSACE ARNY z
Nar.:22.4.2011 CMKU/CKC 12208/11 O: ARNY z Andulčiny školky
Majitel:
Eva KUBÁTOVÁ,
Usedlosti Újezdec
VD1
M: VALKÝRA TRES z Císařského mlýna
BORŠOV nad VLTAVOU
Richly marked well coated with excellent ear feathering, excellent nose and eyes pigment, steep in stop, coarse expression, up to size,
moved happily.
Bohatě vybarvený, dobře osrstěný s výbornými ušními závěsy, výborný pigment nosu a očí, příkrý stop, hrubý výraz, příliš velký,
pohyboval se radostně.
76
PSI
RU tř. VÍTĚZŮ
BEST OF Chilli Koliba
Nar.:29.7.2011 SPKP 2675
O: KRISTIÁN od Ptačí skály
Majitel:
Lubica JANKOVIČOVÁ,
VD2
M: ENNESIE SIRI Biely démon
SK, TOMÁŠOV
Muscular headed with excellent dark eyes, black nose pigment, good coat colour, adequate length of neck, good length the of body, would
prefer better tail set, moved happily.
Samčí hlava s výbornýma tmavýma očima, černý nosní pigment, správná barva srsti, odpovídající délka krku, správná délka krku,
preferoval bych lepší nasazení ocasu, pohyboval se vesele.
77
PSI
RU tř. VÍTĚZŮ
CAYSSARI OKTI Biely
Nar.:27.2.2011 SKPK 2618
O: KRISTIAN od Ptačí skály
Majitel:
Martina KASANOVÁ,
démon
VD3
M: QERIDA PERI Biely démon
SK, DOLNÁ ŽDAŇA
Lovely large dark round eyes, jacked??? black nose, rich coat, good feathering, level topline, needs more rear angulation, narrow in
pelvis, moves very close behind and wide in front.
Nádherné velké tmavé kulaté oči, ??? černý nos, bohatá srst, dobré závěsy, rovná horní linie, potřebuje větší zaúhlení vzadu, úzká
pánev, pohybuje se velmi úzký vzadu a široký vepředu.
78
PSI
RU tř. VÍTĚZŮ
CHE GUEVARA
Nar.:18.4.2010 CMKU/CKC 11521/10/ O: HAKER Zlodziejska Zgraja
Flowers City
V1, CAC, VB
M: COCO DE L' AMOUR Flowers City
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Majitel:
Yvona KLIKOVÁ,
Str.: 9
KLADNO
Correctly sized, very well coated with plenty of feathering, lovely shape standing, crabs on the move, level topline, good tail set, good
neck and shoulders, good front.
Správná velikost, velmi dobře osrstěný se spousou třásní, báječný tvar ve stoje, nervózní v pohybu, rovná horní linie, dobré nasazení
ocasu, dobrý krk a lopatky, dobrý vepředu.
79
PSI
TR tř. ŠTĚŇAT
CASPIAN FINN z Královských
Nar.:12.5.2003 CMKU/CKC 13336/13 O: FINN Llewelyn Bohemia
Majitel:
Radka BARTMANOVÁ,
mlýnů
VN1
M: QUEEN VICTORIA z Panství Lomnice
OSTRAVA
Very well marked with clear tan markings, sweet head expression, excellent rear set, correct muzzle, very good neck and shoulders, short
body, good tail carriage, movement still erractic.
Velmi dobře vybarven, s jasným pálením, něžný výraz hlavy, výborné nasazení zadních, korektní čenich, velmi dobrý krk a lopatky,
krátké tělo, správné nesení ocasu, pohyb je ještě neuspořádaný.
80
PSI
TR tř. DOROSTU
JACOB BLACK vom Kaninchengarten
VN1
Nar.:26.2.2013 VDH-CCD 4961/13
O: Pascavale KEANU
M: KIMBERLY vom Kaninchengarten
Majitel:
Anika + Stephen STAHL,
D, BRACHTTAL
Compact very well marked with clear tan markings, needs more body and bone, lovely sweet expression, dark eyes, could be larger, good
lenght of neck, good in profile, standing on the move.
Compaktní, velmi dobře znakovaný s výrazným tříslovým pálením, potřebuje více tělesné hmoty a kostí, nádherný něžný výraz, tmavé oči,
mohly by být větší, správná délka krku, dobrý v profilu, ve stoje i v pohybu.
81
PSI
TR tř. MLADÝCH
RHYTM N'BLUES Perle
Nar.:12.10.2012CMKU/CKC 13085/12 O: BRUNO BANANI vom Welfenhof
Majitel:
Ing. Ladislav KOZÁK,
du Sahel
VD1
M: DAKOTA FANNING Silver Capricorn
PRAHA 5
Very heavy marked with no blaze, very rich tan, good ear feathering, soft expression, good cushioning to muzzle, good bone, needs
better rear angulation, happy temperament.
Velmi silně znakovaný bez lysinky, velmi bohaté pálení, správné ušní závěsy, něžný výraz, dobré vypolštářování čenichu, dobrá kostra,
potřebuje lepší zadní úhlení, veselý temperament.
82
PSI
TR tř. MLADÝCH
XTEMPORE OKTI
Nar.:12.5.2012 CMKU/CKC 12976-12/ O: BENGY SIRI Biely démon
Majitel:
Jiřina RAŠKOVÁ,
Biely démon
D
M: BAUCIS QIRI Biely démon
KOPŘIVNICE
Compact TR, well broken, some ticking, good rich tan, eyes could be darker, needs more body, good ear set, happy temperament.
Kompaktní TR, dobré rozdělení barev, trochu tečkování, dobré bohaté pálení, oči by mohly být tmavší, potřebuje více hmoty v těle,
dobré nasazení uší, veselý temperament.
83
PSI
TR tř. MEZITŘÍDA JOE BLACK Spanilá
Nar.:12.1.2012 CMKU/CKC 12600/12 O: MONACO SEVI Biely démon
Majitel:
Miloš KOPECKÝ,
věž
VD2
M: GREASY Spanilá věž
ŠTENBERK
Heavily marked TR in good size, compact body, sweet head and expression, good ear set, narrow blaze, good rich tan, needs better
short??(zřejmě má být front) angulation, short back, good in profile standing and on the move.
Těžce znakovaný TR ve správné velikosti, kompaktní tělo, něžná hlava a výraz, správné nasazení ucha, úzká lysinka, dobré výrazné
pálení, potřebuje lepší úhlení vepředu, krátký hřbet, dobrý profil ve stoje i v pohybu.
84
PSI
TR tř. MEZITŘÍDA Turretbank TRIBERRY
Nar.:20.10.2011CMKU/CKC 13225-13/ O: Angle's Pride GENTLEMAN
Majitel:
ŠMEJKALOVI + ČÍHALOVÁ,
VD1
M: Rockin' Rebels CAMEO AT TURRETBANK
STRAKY
Very heavily marked with tan markings on face, narrow blaze, excellent dark eyes, soft expression, longer in loin, good tail carriage,
excellent bone, moved steadily.
Velmi tmavě znakovaný s hnědými znaky ve tváři, úzká lysina, výborné tmavé oči, něžný výraz, delší v bedrech, dobré nesení ocasu,
výborná kostra, pohyboval se ustáleně.
85
PSI
TR tř. OTEVŘENÁ BATUL Cavalier Prague
Nar.:25.2.2012 CMKU/CKC 121691/12O:WELINGTON MAN z Usedlosti Újezdec
Majitel:
MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,
D
M: BABIANA z Údolí kavalírů
PRAHA 2
Correctly sized with good bone, long in the body, needs more spring of rib, good nose pigment, rich tan, correct bite, good temperament.
Správné velikosti s dobrou kostrou, dlouhý v těle, potřebuje klenutější žebra, dobrý nosní pigment, bohaté pálení, korektní skus,
správný temperament.
86
PSI
TR tř. OTEVŘENÁ CZIKO Kareli pod Radyní
Nar.:31.7.2008 CMKU/CKC 10479/08/ O: RUPRECHT TWAI z Císařského mlýna
Majitel:
Markéta VRTĚLOVÁ,
D
M: ELISABET CAMI z Mokropes
PLZEŇ
Well coated, good clear markings, rich tan, correct bite, good ear set, head needs more finish, topline roaches on the move and
standing, long in loin, happy temperament.
Dobře osrstěný, dobré, čisté znakování, bohaté pálení, korektní skus, dobře nasazené ucho, hlava potřebuje lepší úpravu, horní linie se
klene v pohybu i ve stoje, dlouhý v bedrech, veselý temperament.
87
Nar.: 4.6.2008
PSI
TR tř. OTEVŘENÁ FINN Llewellyn Bohemia
CMKU/CKC 10346/08 O: ALBERTO Jizutoji
Majitel:
Šárka SOUKUPOVÁ,
D
M: BERENICA Llewellyn Bohemia
CHOTĚBOŘ
Correctly sized TR, excellent tan, sweet head and expression, good ear set, looses topline standing and on the move, appeared to be
lame.
TR správné velikosti, výborné pálení, nežná hlava a výraz, správně nasazené ucho, uvolňuje horní linii ve stoje i v pohybu, zdá se, že je
chromá.
88
PSI
TR tř. OTEVŘENÁ
GOOD NEWS of Sevijean's
V1, CAC, VB
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Nar.:14.11.2011LOF 9 CAV.K 104733
O: EYES WIDE SHUT of Sevijean's
Majitel:
Katherine RUMMERY,
Str.: 10
M: DAME AUX CAMELIAS of Sevijean's
D, BERLIN
Correct size and shape, soft head and expression, large dark eyes, excellent tan, very heavily marked, presents a good profile,
standing and on the move, excellent front movement, good tail carriage, moves steadily.
Korektní velikost a tvar, něžná hlava a výraz, velké tmavé oči, výborné pálení, velmi těžce znakovaný, předvádí dobrý profil ve stoje
i vpohybu, výborný pohyb vepředu, správné nesení ocasu, pohybuje se vyrovnaně.
89
PSI
TR tř. OTEVŘENÁ ILIAS Caroli Regis
Nar.:10.10.2011CMKU/CKC 12471/11 O: Rosscrea DIPLOMATIC
Majitel:
MUDr. Radka MELOUNOVÁ,
xxx
M: GRACIE Caroli Regis
PRAHA 10
nebyl
90
FENY
BT tř. ŠTĚŇAT
BORDEAUX LE CHARME
Nar.:22.5.2013 CMKU/CKC 13354/13 O: Loranka's STAR PRINCE
Majitel:
Lenka KŘUPKOVÁ,
Jollynea's
VN 1
M: FLOWER FAIR of Sevijean's
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Nicely shapped head, correct length of back, moves soundly, with drive, happy and out going, coat in excellent condition.
Pěkně tvarovaná hlava, korektní délka hřbetu, pohybuje se jistě, s odpichem, šťastná a společenská, srst ve výborné kondici.
171
Nar.: 1.5.2013
FENY
BT tř. ŠTĚŇAT
FLEUR PEONIA Gardyth
CMKU/CKC 13368/13 O: BRUNO BANANI vom Wellenhof
Majitel:
Olga JAČKOVÁ,
VN2
M: ANNA MARIA Gardyth
SADSKÁ
Pleasing head with gently expression, well ribbed body, correct tail carriage, happy and outgoing, coat in excellent condition, I did not
like white chest, head maturing nicely, well balanced.
Nádherná hlava s něžným výrazem, dobře klenuté tělo, správné nesení ocasu, šťastná a společenská, srst ve výborné kondici, nemám
rád bílou na hrudi, hlava pěkně dospívá, dobře vyvážená.
91
FENY
BT tř. DOROSTU
ABBY BENNETT Jollynea's
Nar.:29.1.2013 CMKU/CKC 13166/13 O: ENRICO BLACK z Dvorů Stanislavic
Majitel:
Pavlína STEJSKALOVÁ,
xxx
M: NEOMÉLIE z Panství Lomnice
PRAHA 10
nebyla
92
FENY
BT tř. MLADÝCH
CANDY ze Sezimova Ústí
Nar.:17.6.2012 CMKU/CKC 12859/12 O: GERETT BARNABY z Usedlosti Újezdec
Majitel:
Narkéta RAKOVÁ,
V4
M: S TWO SUSSIE VENDY z Usedlosti Újezdec
VLACHOVICE
Classic head framed by well set ears, correct bite, correct lentght of back, well ribbed body, steadily movement, happy and outgoing,
presented to perfection, handler needs to be more confident.
Klasická hlava zarámovaná dobře nasazenýma ušima, korektní skus, správná délka hřbetu, dobře klenuté tělo, vyrovnaný pohyb, šťasná
a společenská, předváděla se prefektně, předvádějící potřebuje více jistoty.
93
Nar.: 6.9.2012
FENY
BT tř. MLADÝCH
COLETA Koblížek
CMKU/CKC 12981/12 O: QIRI PERI Biely démon
Majitel:
Iva NOVOTNÁ,
V
M: CAVALÍRKA Arinin sen
HRADEC KRÁLOVÉ
Needs more cushioned foreface, good eyes, good bite, free flowing movement, could be more accured ???, presented to perfection,
happy and outgoing.
Potřebuje více vyplnit líčka, dobré oči, dobrý skus, volný, plynulý pohyb, mohla by být více ???, předvedena perfektně, veselá a
společenská.
94
FENY
BT tř. MLADÝCH
NINA Flowers City
Nar.:27.9.2012 CMKU/CKC 12990/12 O: Volney BONANZA
Majitel:
Jaroslav+Luďka SIEGROVI,
V3
M: COCO DE L'AMOUR Flowers City
PLZEŇ
Excellent head and expression, correct bite, little long body in length, level topline, correct tail carriage, happy and outgoing, coat in
excellent condition, little narrow in movement, good tan.
Výborná hlava a výraz, korektní skus, trochu dlouhé tělo na délku, rovná horní linie, korektní nesení ocasu, veselá a společenská, srst
ve výborné kondici, trochu úzká při pohybu, dobré pálení.
95
FENY
BT tř. MLADÝCH
ORIENTAL BEAUTY
Nar.:15.10.2012VDH-CCD 4755/12
O: CW'12 EYE of the Tiger de la Geode
Majitel:
Tanja SCHUMANN,
du Chateau Noblesse
V1, CAJC, NMF, BOJ
M: ORIENTAL ROSE du Chateau Noblesse
D, BORKHEIDE
Excellent quality, sweet head and expression, would like slightly larger eye, well angulated shoulders, level topline, correct tail
carriage, moved soundly with drive, presented to perfection.
Výborná kvalita, sladká hlava a výraz, chtěl bych o trochu větší oko, dobře zaúhlené lopatky, rovná horní linie, korektní nesení ocasu,
pohybovala se jistě s odpichem, perfektně předvedena.
96
FENY
BT tř. MLADÝCH
ULTRAMARINE
Nar.:13.10.2012PKR.IX 62504
O: DARK CRISTAL de la Geode
Majitel:
Kinga KUBIAK,
SKY Kariera
V2
M: JOLIEE ROSE KARIERA Moravia Eden
PL, LÓDŽ
Happy and outgoing, but not on the table, correct lentgh of back, level topline, good tan, head too mature, good bite, well angulated
shoulders, presented to perfection.
Veselá a společenská, ale ne na stole, správná délka hřbetu, rovná horní linie, dobré pálení, hlava příliš vyspělá, dobý skus, dobře
zaúhlené lopatky, perfektně předvedená.
97
FENY
BT tř. MEZITŘÍDA HANNAH MONTANA
Nar.:20.4.2012 VDH-CCD 4528/12
O: DORIAN GRAY of Woodville
Majitel:
Tanja SCHUMANN,
du Chateau Noblesse
V1, CAC, VB
M: LA LUNA du Chateau Noblesse
D, BORKHEIDE
Nicely shaped head, dark expressive eyes, good bite, correct length of back, correct tail carriage, well ribbed body, moved out well with
level topline, little narrow behind, presented to perfection.
Pěkně tvarovaná hlava, tmavé výrazné oči, dobrý skus, správná délka hřbetu, správné nesení ocasu, dobře klenuté tělo, pohybovala se
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Str.: 11
pěkně s rovnou horní linií, trochu úzká vzadu, perfektně předvedena.
98
FENY
BT tř. MEZITŘÍDA NESSIE FOON Charmander
Nar.:27.10.2011CMKU/CKC 12507/11 O: Leelyn BUDDY HOLLY
Majitel:
Dana VYKOUKALOVÁ,
V2, res. CAC
M: HEDELLAY FOON Charmander
VYSOKÉ MÝTO
Excellent head, good bite, correct length of back, on set tail and carried high, excellent movement, nicely balanced.
Výborná hlava, dobrý skus, správná délka hřbetu, vysoko nasazený ocas a nesený vysoko, výborný pohyb, pěkně vyvážená.
99
FENY
BT tř. OTEVŘENÁ COLIN od Pěti štěňat
Nar.:28.3.2009 CMKU/CKC 10921/09 O: MOLODĚC Sladká krása
Majitel:
Romana RAJDOVÁ,
VD2
M: HEATHER Čajový lístek
VEVERSKÁ BITÝŠKA
Nicely shaped body, shows white of eye, good ears and setting, good front assembly, narrow behind, only OK in expression.
Pěkně tvarované tělo, ukazuje oční bělmo, dobré uši a nasazení, dobré přední sestavení, úzká vzadu, OK jen ve výrazu.
100
FENY
BT tř. OTEVŘENÁ IRIN EIMI Zlatý kavalír
Nar.:23.6.2009 CMKU/CKC 11046/09 O: ALFI Sylena
Majitel:
Hana RAKUŠANOVÁ,
D
M: GALLICA Terako
LIBEREC
Nice overall shaped, and pretty head, coat too currly, back movement and needs more training.
Celkově pěkně tvarovaná a krásná hlava, srst je příliš kudrnatá, zadní pohyb ??? a potřebuje více tréninku.
101
FENY
BT tř. OTEVŘENÁ ZUGAR KISS du Chateau
Nar.:11.8.2011 VDH-CCD 4256/11
O: DORIAN GRAY of Woodville
Majitel:
Tanja SCHUMANN,
Noblesse
V1, CAC
M: XANTANA KISS du Chateau Noblesse
D, BORKHEIDE
Sweet head and expression, good neck, level back, body a little long, carried tail high, back movement little narrow, presented to
perfection, happy and outgoing.
Krásná hlava a výraz, dobrý krk, rovný hřbet, tělo je trochu dlouhé, nesla vysoko ocas, při pohybu vzadu trochu úzká, perfektně
předvedena, veselá a společenská.
170
FENY
BT tř. VÍTĚZˇŮ
BEATRIX ORANGE
Nar.:26.6.2009 CMKU/CKC 11080/09 O: Lisgarth DYLAN THOMAS
Majitel:
Olga JAČKOVÁ,
Gardyth
V2, res. CAC
M: Aneridee TIA MARIA
SADSKÁ
Sweet head and expression, and well framed with set ears, bite only OK, very sound mover, would just prefere more lentght of leg.
Krásná hlava a výraz a zarámovaná dobře nasazenýma ušima, skus jen OK, velmi jistý pohyb, jen bych preferoval delší nohy.
102
FENY
BT tř. VÍTĚZŮ
GIULIA von der Hohenzollernfeste
V1, CAC
Nar.:29.4.2011 PKR.IX-59575
O: Tibama's DANCING ON THE RAINBOW
M: CARLA von der Hohenzollernfeste
Majitel:
Dorota GOLA,
PL, DABROWA GÓRNICZA
Beautiful balanced BT, excellent shoulder, topline, tail set, tan could be a little more bright, typical temperament, presented to
perfection.
Nádherná, vyvážená BT, výborná lopatka, horní linie, nasazení ocasu, pálení by mohlo být trochu světlejší, typický temperament,
perfektně předvedena.
103
FENY
BT tř. VETERÁNŮ GALLICA Terako
Nar.:11.4.2005 CMKU/CKC 8316/05/0 O: LANCELOT Biely démon
Majitel:
Lenka NOVÁKOVÁ,
V1, NFV
M: BRIXI Pernštejský anděl
MILOVICE
Sweet head and expression, excellent teeth, nice straight front legs, level topline, carried tail a little high, narrow in back movement,
presented to perfection, free flowing movement.
Krásná hlava a výraz, výborné zuby, pěkně rovné přední nohy, rovná horní linie, nesla ocas trochu vysoko, za pohybu vzadu úzká,
perfektně předvedena, volný, plynulý pohyb.
104
FENY
BT tř. VETERÁNŮ ISABELA Sladká krása
Nar.:11.6.2004 CMKU/CKC 7964/04/0 O: Lisgarth DYLAN THOMAS
Majitel:
Dana VYKOUKALOVÁ,
V2
M: FRIDOLINA Sladká krása
VYSOKÉ MÝTO
Nice dark expressive eyes, teeth good for age, level back, a bit little long, wonderful muscle (zřejmě má být "muzzle") tan, expertly
handled.
Pěkné, tmavé výrazné oči, zuby na její věk dobré, rovný hřbet, trochu dlouhá, nádherné pálení čenichu, expertně předvedena.
105
FENY
Nar.:28.5.2013 vyžádáno
BH tř. ŠTĚŇAT
Aksmada's BEATRICE
O: Turretbank GILBERT
Majitel:
DUDEK-ADAMSKA+JASINSKA,
VN3
M: RAY OF SUNSHINE Moravia Eden
PL,SKAWINA
Sweet expression, lovely eyes and teeth, good straight front, and rear angulation, topline too settled, moved extremely well.
Krásný výraz, nádherné oči a zuby, správné rovné přední a zaúhlení zadních, horní linie příliš pevná, pohybovala se extrémně dobře.
172
Nar.: 1.5.2013
FENY
BH tř. ŠTĚŇAT
FLORA ROSA Gardyth
CMKU/CKC 13366/13 O: BRUNO BANANI vom Wellenhof
Majitel:
Olga JAČKOVÁ,
VN1
M: ANNA MARIA Gardyth
SADSKÁ
Very pretty head, lovely bone, size for age as well, lovely rear angulation, very happy go, I thought her quiet (is) excellent.
Velmi krásná hlava, báječná kostra, velikost na její věk také, pěkné zadní úhlení, myslím, že její klid je výborný.
106
Nar.: 8.4.2013
FENY
BH tř. ŠTĚŇAT
MEGGIE Salvia Rose
CMKU/CKC 13296/13 O: KENDY GOLD Fraking
Majitel:
Daniela Barbora JUGASOVÁ,
VN2
M: GWENDY QUEEN Salvia Rose
PRAHA 10
Lovely sized and shaped, beautiful dark eyes, and teeth, very good rear, front just too tighten as in is a little loose, typical
temperament.
Nádherně dimenzovaná a tvarovaná, krásné tmavé oči a zuby, velmi dobrá vzadu, předek je trochu sevřený, takže tím trochu ztrácí,
typický temperament.
107
Nar.: 6.4.2013
FENY
BH tř. ŠTĚŇAT
TWILLIGHT
13649/IV/13
O: Clopsville LAS VEGAS
Maradeco King
VN4
M: VANETTE Avelana
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Majitel:
Joanna STASZUK,
Str.: 12
PL, BAKÓW
Well grown for age, nice head coming along , level back, good tail setting, difficult to see movement, as need to settle, typical
temperament, presented to perfection.
Na svůj věk dobře rostlá, s tím přichází pěkná hlava, rovný hřbet, správné nasazení ocasu, je obtížné sledovat její pohyb, protože se
potřebuje usadit, typický temperament, předvádí se perfektně.
108
FENY
BH tř. DOROSTU
JAMAICA REGGIE Silver
Nar.:17.3.2013 CMKU/CKC 13257/13 O: BRUNO BANANI vom Welfenhof
Majitel:
JUDr. Josef ŠTĚTINA,
Capricorn
VN1
M: DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn
DOMAŽLICE
Sweet head and expression, excellent neck and shoulders, level topline, correct tail carriage, well ribbed body, rear movement too
strengthful, happy and outgoing, expertly handled.
Sladká hlava a výraz, výborný krk a lopatky, rovná horní linie, správné nesení ocasu, dobře klenutá žebra, pohyb vzadu příliš silný,
veselá a společenská, expertně předvedena.
109
FENY
BH tř. DOROSTU
JERSEY LILY LANGTRY
Nar.:17.3.2013 CMKU/CKC 13259/13 O: BRUNO BANANI vom Welfenhof
Majitel:
JUDr. Ivana JANDOVÁ,
Silver Capricorn
VN2
M: DALMATIA SUNSHINE Silver Capricorn
VINAŘICE
Correct length of back, level topline, correct tail carriage, little cloose in elbow, well ribbed body, looks very good standing, just a little
prominent in jaw, but this will change when it is older.
Správná délka hřbetu, rovná horní linie, správné nesení ocasu, trochu úzká v loktech, dobře klenuté tělo, ve stoje vypadá velmi dobře,
nyní trochu vystupující čelist, ale to se změní až bude starší.
110
Nar.: 1.1.2013
FENY
BH tř. DOROSTU
KAROLINA MARLEN
CMKU/CKC 13147/13 O: MAXWELL z Willany
Majitel:
Běla VÁVROVÁ,
z Usedlosti Újezdec
VN
M: MARLEN SUZI z Usedlosti Újezdec
PLZEŇ
Head could be softer, good teeth, correct bite, well ribbed body, well angulated shoulders, typical temperament, movement soundly with
drive.
Hlava by měla být jemnější, dobré zuby, korektní skus, dobře klenuté tělo, dobře zaúhlená lopatka, typický temperament, pohybuje se
jistě s dynamikou.
111
FENY
BH tř. DOROSTU
Royal Romance BLESS
Nar.:17.2.2013 VDH/CCD 4903/13
O: Angel's Pride OCEAN'S ELEVEN
Majitel:
Nadine SCHIFNER,
ME
VN3
M: Royal Romance A SAMBA PA TI
D, TAUCHA
Pleasing head with gently expression, dark expressive eye, correct lengt of back, well ribbed body, moved close behind, front movement a
little out, looked impressive in standing, disappointing in the move.
Nádherná hlava s něžným výrazem, tmavé, výrazné oči, správná délka hřbetu, dobře klenuté tělo, vzadu se pohybuje sevřeně, pohyb
je vepředu trochu mimo, vypadá impozantně ve stoje, neuspokojivá v pohybu.
112
FENY
BH tř. DOROSTU
Sage Seal STARRY STARRY
Nar.:19.1.2013 HR 10734 KKS
O: Pascavale HANDSOME MARLEY
Majitel:
D. KATIC + D. BIHLER,
NIGHT
VN4
M: Toraylac ESTES
CRO, ZAGREB
Excellent temperament, head too matured, correct bite, well angulated shoulders, level topline, rear movement too strenghten and front
movement too settle, very happy go.
Výborný temperament, hlava příliš vyspělá, korektní skus, dobře zaúhlené lopatky, rovná horní linie, pohyb vzadu příliš sevřený a
vepředu příliš usazený, velmi veselá v pohybu.
113
FENY
BH tř. MLADÝCH
AILEY FRINEE Lantara
Nar.:21.10.2012CMKU/CKC 13024/12 O: QUINN TERNO z Kamilkové zahrady
Majitel:
Ing. Otakar VONDRÁČEK,
V3
M: DAVINIA LANTARA Minowara
PRAHA 9
Well balanced, pleasing head with gentle expression, correct bite, correctly placed ears, well angulated shoulders, well ribbed body,
moved smartly, coat to come through.
Dobře vyvážená, nádherná hlava s něžným výrazem, korektní skus, správně umístěné uši, dobře zaúhlené lopatky, dobře klenuté tělo,
pohyboval se bystře, srst se dostaví.
114
FENY
BH tř. MLADÝCH
FANTASTICA Prokopská
Nar.:30.9.2012 CMKU/CKC 13001/12 O: Aranel COSMIC
Majitel:
Hana NOVÁKOVÁ,
hvězda
V1, CAJC
M: BAMBOO Prokopská hvězda
PRAHA 5
Fabulous size, head qualities, well angulated shoulders, short compact body, well ribbed body, ideal size, moved out well with level
topline, typical temperament, presented to perfection.
Báječná velikost, kvalitní hlava, dobře zaúhlené lopatky, krátké, kompaktní tělo, dobře klenutý hrudník, ideální velikost, vykračovala
si dobře s rovnou horní linií, typický temperament, perfektně předvedena.
115
Nar.: 7.8.212
FENY
BH tř. MLADÝCH
HELLO KITTY Dobry
PKR IX, 62288
O: Clopsville LAS VEGAS
Majitel:
Joanna STASZUK,
nebyla
116
FENY
BH tř. MLADÝCH
NINA SUNRISE du
Nar.:18.8.2012 VDH-CCD 4752/12
O: Angel's Pride EMERALD
Majitel:
Tanja SCHUMANN,
Rok
xxx
M: ROYAL MIRANDA Dobry Rok
PL, BAKÓW
Chateau Noblesse
V2
M: Clopsville TROPICAL BABY
D, BORKHEIDE
Classic head framed by well set (ears), I looked pass head marking, correct tail carriage, level topline, please will this breeder just
watch length of body in length, free flowing movement, which was accurate, lovely temperament, excellent coat and presentation.
Klasická hlava zarámovaná dobře nasazenýma ušima, našel jsem ustupující (?) znaky na hlavě, správné nasazení ocasu, rovná horní
linie, prosím, aby chovatel sledoval délku těla v délce (?), volný, plynulý pohyb, který byl přesný, báječný temperament, výborná srst a
předvedení.
117
FENY
BH tř. MLADÝCH
Victorian Cavaliers KISS ME KATE
xxx
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Nar.:22.10.2012HR 10708
O: Miletree CONSTELLATION
Majitel:
Iva ŠEGA,
Str.: 13
M: Moorfields VICTORIANNA
CRO, ZAGREB
nebyla
118
Nar.: 4.6.2012
FENY
BH tř. MLADÝCH
ZAZIE ze Zámku Lešná
CMKU/CKC 12827/12 O: ZANBERRY PERI Biely démon
Majitel:
Lucie KUDLÁČKOVÁ,
V4
M: PINKY POINT ze Zámku Lešná
PRAHA 4
Needs to soften in head expression, lovely dark brown eyes, good reach of neck and well placed shoulder, low set tail, needs to
mature in body, happy temperament, well handled.
Potřebuje být jemnější ve výrazu hlavy, nádherné tmavohnědé oči, správná délka krku a dobře umístěná lopatka, nízko nasazený ocas,
potřebuje vyspět v těle, veselý temperament, dobře předvedena.
119
FENY
BH tř. MEZITŘÍDA ELZA IS THE
Nar.:11.3.2012 Cav.- 4229/12
O: FLYNN Royal Friendś
Majitel:
MAKAI Rita,
PEARL of England
V1, CAC
M: Rakelton's THONYA
H, ABONY
Sweet head and expression, short compact body, correct length of back, free flowing movement, which was accurate, well ribbed body,
ideal size, presented to perfection.
Něžná hlava a výraz, krátké kompaktní tělo, správná délka hřbetu, volný, plynulý pohyb, který byl přesný, dobře klenuté tělo, ideální
velikost, perfektně předvedena.
120
Nar.: 2.1.2012
FENY
BH tř. MEZITŘÍDA GIVENCHY Moravia
CMKU/CKC 12593/12 O: Angel's Pride NAPOLEONE
Majitel:
Jana ŠTOLFA,
Eden
V4
M: Turretbank EMILIE
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Correct length of back, short compact body, well angulated shoulders, level topline, expression could benefit from more cushioning,
moved very steadily, good coat.
Správná délka hřbetu, krátké, kompaktní tělo, dobře zaúhlené lopatky, rovná horní linie, výrazu by prospělo, kdyby měla víc výplní,
pohybovala se velmi plynule, dobrá srst.
121
FENY
BH tř. MEZITŘÍDA IRIS Caroli Regis
Nar.:10.10.2011CMKU/CKC 12473/11 O: Rosscrea DIPLOMATIC
Majitel:
Jaromír PALÁN,
V2, res. CAC
M: GRACIE Caroli Regis
MOST
Very nice bitch, would prefer softly coat, and slightly better presentation, correct tail carriage, short compact body, happy and
outgoing, moved soundly with drive, and accurate.
Velmi pěkná fenka, preferoval bych jemnější srst a trochu lepší předvedení, korektní nesení ocasu, krátké, kompaktní tělo, veselá a
společenská, pohybovala se jistě s dynamikou a přesně.
122
FENY
BH tř. MEZITŘÍDA JAMIE Salvia Rose
Nar.:12.2.2012 CMKU/CKC 12668/12 O: KENDY GOLD Fraking
Majitel:
Dobromila ČIHÁKOVÁ,
xxx
M: V TWO VANESSA LIZ z Usedlosti Újezdec
ZDÍKOV
nebyla
123
FENY
BH tř. MEZITŘÍDA Victorian Cavaliers
Nar.:23.1.2012 HR 10642 KKS
O: Pascavale HANDSOME MARLEY
Majitel:
Katja REJEC,
JINX
V3
M: Victorian Cavaliers GALAXY
SLO, ŠMARJE-JAP
Balanced throughout, pleasing head with gently expression, correct bite, level topline, correct tail carriage, free flowing movement,
typical temperament, presented to perfection.
Zcela vyvážená, roztomilá hlava s něžným výrazem, správný skus, rovná horní linie, správné nesení ocasu, volný, plynulý pohyb,
typický temperament, perfektně předvedena.
124
FENY
BH tř. MEZITŘÍDA VIOLETA TERNO z Kamilkové
Nar.:15.2.2012 CMKU/CKC 12711/12 O: PHOENIX TERNO z Kamilkové zahrady
Majitel:
Lenka KOVALČÍKOVÁ,
zahrady
V
M: DOLLY TERNO z Kamilkové zahrady
NYMBURK
Short compact body, well angulated shoulder, nicely shaped head, just need a little more cushioning to soften, which maturity will
bring, moved very well, well ribbed body, good tail carriage.
Krátké, kompaktní tělo, dobře zaúhlená lopatky, pěkně tvarovaná hlava, teď potřebuje trochu více výplně, aby byla něžnější, což
přinese dospělost, pohybovala se velmi dobře, dobře klenuté tělo, správné nesení ocasu.
125
FENY
BH tř. OTEVŘENÁ ADINA Cavalier Prague
Nar.:18.1.2011 CMKU/CKC 12039/11 O: MAXWELL z Willany
Majitel:
MUDr. Janka TOČÍKOVÁ,
V
M: ARANKA z Údolí králů
PRAHA 2
Dark expressive eyes, well shaped head, good front, moved very accurately, topline a little unsettled, good teeth, coat a little hovsch
(???).
Tmavé, výrazné oči, dobře tvarovaná hlava, dobrý předek, pohybovala se velmi přesně, horní linie trochu neustálená, dobré zuby, srst
je trochu ???.
126
FENY
BH tř. OTEVŘENÁ Aksmada's ANABELLE
Nar.:10.8.2011 PKR IX. 60556
O: Turretbank OLIVER
Majitel:
Danuta DUDEK-ADAMSKA,
V2, res. CAC
M: RAY OF SUNSHINE Moravia Eden
PL, SKAWINA
Beautiful dark eye and head expression, flecked coat, great body, front movement untidy, nicely angulated rear, good tail setting,
very happy temperament.
Nádherné tmavé oko a výraz hlavy, flekatá srst, báječné tělo, pohyb vepředu rozházený, pěkně úhlená vzadu, dobré nasazení ocasu,
velmi veselý temperament.
127
FENY
BH tř. OTEVŘENÁ Alicavis FANTASY
Nar.: 2.11.2010 Cav. 4110/11
O: Maibee MAKE BELIEVE
Majitel:
MAKAI Rita,
V1, CAC
M: BLANCHENEIGE vom Welfenhof
H, ABONY
Excellent shaped head and expression, well placed ears, dark expressive eyes, good shoulder, lovely topline and tail setting, excellent
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Str.: 14
bone, typical temperament, moved soundly with drive, presented to perfection.
Výborně tvarovaná hlava a výraz, dobře umístěné uši, tmavé výrazné oči, dobrá lopatka, nádherná horní linie a nasazení ocasu,
výborná kostra, typický temperament, pohybovala se jistě a s dynamikou, perfektně předvedena.
128
Nar.: 8.9.2011
FENY
BH tř. OTEVŘENÁ FRENY BABY z Františkovy
CMKU/CKC 12432/11 O: LADYKILLER Zlodziejska Zgraja
Majitel:
Petra BÁTKOVÁ,
zahrady
V
M: ISSIS LADY z Hradu Špilberk
ZLATÉ HORY
Well shaped head, nice dark eyes, tended to hunch, on the table, little upright in shoulder, hinquarters too strenghten, happy and
outgoing, good condition of coat, well balanced in profile.
Dobře tvarovaná hlava, pěkné tmavé oči, měla tendenci se hrbit, trochu strmá lopatka, zadní partie příliš silné, veselá a společenská,
dobrá kondice srsti, dobře vyvážená v profilu.
129
Nar.: 9.3.2011
FENY
BH tř. OTEVŘENÁ LUCIA Bonimo
CMKU/CKC 12164/11 O: DA VINCI z Vrchu králů
Majitel:
Iveta LOUDOVÁ,
V
M: ALIZÉ z Vrchu králů
PCHERY
Very attractive head, beautiful dark eyes, sufficient neck and lovely body, dissappointed me in movement, narrow behind and untidy
in front, looked very balanced when standing.
Velmi atraktivní hlava, krásné, tmavé oči, dostatečný krk a báječné tělo, zklamala mne v pohybu, úzká vzadu a neustálená vepředu,
když stojí, vypadá velmi vyvážená.
130
FENY
BH tř. OTEVŘENÁ OFINKA Zaječická Horka
Nar.:29.5.2010 CMKU/CKC 11617/10/ O: MONTEK MAGIC ze Zámku Lešná
Majitel:
Lenka VÁCHOVÁ,
V
M: CONY Zaječická Horka
PYŠELY
Appeal in eyes, a little bit masculine in expression, great body and bone, moving very close behind, OK in front, short compact body, coat
in full texture, presentation OK.
Půvab v očích, trochu samčí ve výrazu, báječné tělo a kostra, pohybuje se vzadu velmi úzká, OK vepředu, krátké kompaktní tělo, srst v
plné struktuře, předvedení OK.
131
Nar.: 3.9.2011
FENY
BH tř. OTEVŘENÁ ROYAL HAPPINES Arušava
CMKU/CKC 12435/11 O: FRENCH CONNECTION de la Fieffe au Songeu
Majitel:
Luďka SIEGROVÁ,
V3
M: CAMILA Ba-Mi-Go
PLZEŇ
Rather heavy type, masculine in head, lovely eyes and teeth, good width of body and tail setting, moved very well with accurate, coat
in good condition.
Poněkud těžký typ, samčí hlava, nádherné oči a zuby, dobrá šířka těla a nasazení ocasu, pohybuje se velmi dobře a přesně, srst v dobré
kondici.
132
FENY
BH tř. OTEVŘENÁ VANETTE Awelana
Nar.:16.3.2011 PKR IX. 58354
O: Royal Times DARLINGTON
Majitel:
Joanna STASZUK,
V4
M: PHOEBE PIPER Moravia Eden
PL, BAKÓW
Lovely body shape, being compact, level topline, good tail setting, good rear angulation, nicely shaped head, eyes could be slightly
larger to complete the picture, moved very well and accurate.
Báječný tvar těla, je kompaktní, rovná horní linie, dobré nasazení ocasu, správné zadní úhlení, pěkně tvarovaná hlava, oči by mohly
být trochu větší k doplnění obrazu, pohybovala se velmi dobře a přesně.
133
FENY
BH tř. VÍTĚZŮ
AMAZING WONDER of Magic
Nar.:22.4.2011 SPKP 2645
O: Royal Times DARLINGTON
Majitel:
Ing. Janka STIERANKOVÁ,
Noblesse
V3
M: ARTEMIS from Semirada's Garden
SK, ŠALA
Dark brown eyes, a little wide showing the tracks, beautiful shaped head and placed ears, good reach of neck, level back and excellent
tail setting, beautiful coat, moved very well.
Tmavohnědé oči, trochu široká, jak ukazuje stopa, krásně modelovaná hlava a umístěné uši, dobrá délka krku, rovný hřbet a výborné
nasazení ocasu, krásná srst, pohybovala se velmi dobře.
134
FENY
BH tř. VÍTĚZŮ
ASTA LA VISTA BABY Chilli
Nar.:16.7.2011 SPKP 2674
O: Bonitos Companeros ITZI BITZI TINY WINY
Majitel:
Lubica JANKOVIČOVÁ,
Koliba
V
M: CANDY z Vlčkovského splavu
SK, TOMÁŠOV
Would prefer softer expression in head, excellent shoulders and neck, level back, good rear angulation, moved a little untidy, good
texture the coat, could be slightly cleaner.
Dal bych přednost jemnějšímu výrazu hlavy, výborné lopatky a krk, rovný hřbet, správné zadní úhlení, pohybovala se poněkud
neustáleně, dobrá struktura srsti, mohla by být trochu čistší.
135
FENY
BH tř. VÍTĚZŮ
DABOIA Prokopská
Nar.:19.9.2011 CMKU/CKC 12427/11 O: Meletree GERRY MCGUIRE
Majitel:
Hana NOVÁKOVÁ,
hvězda
V2, res. CAC
M: TORAYA Prokopská hvězda
PRAHA 5
Excellent head, with beautiful expression, good neck, could just be slightly shorter in body, little narrow behind, very happy
temperament and excellent width of body.
Výborná hlava s krásným výrazem, dobrý krk, teď by potřebovala být trochu kratší v těle, trochu úzká vzadu, velmi veselý temperament
a výborná šířka těla.
136
FENY
BH tř. VÍTĚZŮ
INCOMPARABLE Azalea
Nar.:28.7.2009 CMKU/CKC 11530-10/ O: Byermoor Queens BEAU
Majitel:
Dana TOŠENOVJANOVÁ,
V3
M: UNE ROSE de la Fieffe au Songeur
OSTRAVA
Beautiful size, lovely expression, reach of neck, level back, very good front assembly, excellent teeth, looked very compact in body as a
coverily, good width overall, moved very accuratelly.
Krásná velikost, nádherný výraz, délka krku, rovný hřbet, velmi dobré sestavení vepředu, výborné zuby, vypadala velmi kompaktní v
těle jako ???, celkově dobrá šířka, pohybovala se velmi přesně.
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Str.: 15
137
FENY
BH tř. VÍTĚZŮ
Royal Gigolo's EXTRAORDINARY GIRL
V
Nar.:29.9.2010 CAV. 3872/10
O: Clopsville MAI TAI
M: Royal Gigolo's BEAUTY QUEEN
Majitel:
NYESTE Ádám,
H, MEZÖKÖVESD
Could be softer in a head expression, and a little more layed in a shoulder, level back and topline, good teeth, presented to perfection,
could be more a little shorter coupled, rear movement only OK.
Mohla by mít jemnější výraz hlavy a trochu více položenou lopatku, rovnou záď a horní linii, dobré zuby, perfektně předvedena, mohla
by mít mnohem kratší stavbu těla, pohyb pouze vzadu OK.
138
FENY
BH tř. VÍTĚZŮ
Royal Sweethearts FIESTA
Nar.:16.6.2007 HR 10185 KKS
O: VICTOR de Castelburry
Majitel:
D. KATIC + D. BIHLER,
V
M: QUEENIE
CRO, ZAGREB
Cushioning in head, nice dark brown eyes, little short of neck, slightly upright in shoulder, good bone, very happy temperament, but
movement going close.
Vyplněná hlava, pěkné tmavohnědé oči, trochu krátký krk, trochu strmá lopatka, dobrá kostra, velmi veselý temperament, ale v pohybu
jde úzká.
139
FENY
BH tř. VÍTĚZŮ
TEQUILA SUNRISE vom
Nar.:23.2.2011 VDH-VK 11.0373
O: Pascavale KEANU
Majitel:
Anika + Stephen STAHL,
Kaninchengarten
V1, CAC, VB, KV, BOB, BIS
M: MIMBERLY vom Kaninchengarten
D, BRACHTTAL
Beautiful shaped head, size, reach of neck, great bone, excellent topline, settled tail, fabulous movement, in coat in excellent quality.
Nádherně tvarovaná hlava, velikost, délka krku, vynikající kostra, výborná horní linie, usazený ocas, báječný pohyb, v srsti výborné
kvality.
140
FENY
BH tř. VÍTĚZŮ
Toraylac ESTES
Nar.: 4.11.2009 HR 10528 KKS
O: Ttemeb DIARMUID
Majitel:
D. KATIC + D. BIHLER,
V
M: Chartewood DRAMA FOR TORAYLAC
CRO, ZAGREB
Very feminine head, soft sweet expression, little short in foreface, and teeth not good, good shoulder, level back and moved very
soundly, very happy carried tail.
Velmi fenčí hlava, něžný sladký výraz, trochu krátký čenich a zuby nejsou v pořádku, dobrá lopatka, rovný hřbet a pohybovala se velmi
jistě, velmi vesele nesený ocas.
141
FENY
BH tř. VETERÁNŮ DULSINEA TWAI z Císařského
Nar.:21.6.2000 CMKU/CKC 5710/00
O: Stonehill's LOVE STORY
Majitel:
Lucie KUDLÁČKOVÁ,
mlýna
V2
M: Stonehill's WATERLILY
PRAHA 4
Congratulations on looking 14 years old, lovely shaped and still has lovely black dark eyes, good front and moved well.
Gratuluji ke vzhledu 14-ti leté (pozn.: bylo jí 12), báječný tvar a dosud má nádherně černé, tmavé oči, dobrý předek a dobře se
pohybovala.
142
FENY
BH tř. VETERÁNŮ ITICA Aldaha Gold
Nar.:19.4.2005 CMKU/CKC 8342/05/0 O: AVE CAESAR Azalea
Majitel:
Dana TOŠENOVJANOVÁ,
V3
M: AMELKA Rafpap
OSTRAVA
Lovely head and eyes, coat rather ???, moved extremely well, and in good condition, nice neck, level back, tail setting.
Nádherná hlava a oči, srst poněkud ???, pohybovala se mimořádně dobře a v dobré kondici, pěkný krk, rovný hřbet, nasazení ocasu.
143
FENY
BH tř. VETERÁNŮ KISS THE BEST Arušava
Nar.:13.7.2003 CMKU/CKC 7333/03/0 O: Royal Companion SIMPLY THE BEST
Majitel:
Luďka SIEGROVÁ,
V1, nej. vet. BH, BOV
M: MILVA vom Cavalierchen
PLZEŇ
Lovely shaped and balanced, beautiful head, reach of neck, lovely front and rear angulation, perfect size, very fit and very nice veteran,
won the class easily.
Báječně formovaná a vyvážená, krásná hlava, délka krku, nádherné zaúhlení vepředu a vzadu, perfektní velikost, velmi pěkná veteránka
v kondici, lehce vyhrála třídu.
144
FENY
RU tř. MLADÝCH
MICHELL SILKY GRAIN
Nar.:25.4.2012 CMKU/CKC 12785/12 O: ARTUR Koblížek
Majitel:
Dagmar MAREŠOVÁ,
Terako
V1, CAJC
M: Aneridee SUPER SATEEN
BATELOV
Nice shaped and size, pretty expression, dark eye, lovely topline, great short body, good strong rear, untidy front, lovely colour,
really happy temperament.
Pěkný tvar a velikost, krásný výraz, tmavé oko, nádherná horní linie, vynikající krátké tělo, správně silná záď, rozházený předek,
nádherná barva, skutečně veselý temperament.
145
FENY
RU tř. MLADÝCH
QUARISSA Bonimo
Nar.: 6.11.2012 CMKU/CKC 12754/12 O: JOVIŠ Bonimo
Majitel:
Jolana BÁČOVÁ,
V2
M: INSPIRACE BLACK z Hradu Doubravka
BRANDÝSEK
Slightly shaped and expression, lovely eye, nice shoulders, straight front legs, perhaps a little long in body, good tail setting, just
would prefer a little more width behind, happy on the move, a little reserved when standing.
Jemný tvar a výraz, nádherné oko, pěkné lopatky, rovné přední nohy, možná trochu dlouhá v těle, dobré nasazení ocasu, jen bych
preferoval, aby byla trochu širší vzadu, šťastná v pohybu, trochu upjatá v postoji.
146
FENY
RU tř. MEZITŘÍDA DAKOTA Believe in Destiny
Nar.:28.3.2012 PKR-IX-61178
O: Leelyn FLASH HARRY
Majitel:
Aneta DAWLEWICZ,
V1, CAC
M: APRIL Rescator
PL, SMOLEC
Good cushioning under eyes, OK reach of neck, good body, good straight front and strong rear angulation, moved very smartly, good
coat and condition, slight bone in substance.
Dobré výplně pod očima, délka krku OK, dobré tělo, dobrý rovný předek a silné zadní úhlení, pohybovala se velmi bystře, dobrá srst a
kondice, slabá kostra v substanci.
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
147
FENY
RU tř. MEZITŘÍDA ELEKTRA z Výhonkovce
Nar.:23.3.2012 CMKU/CKC 12725/12 O: TABASCO Sylena
Majitel:
Radana ZELENÁ,
Str.: 16
V3
M: FRANCESCA Charle's Angels
OSTRAVA
Lovely textured coat and colour, very nice dark round eyes, pigmentation a little off today, slightly proud on a tail, sufficient neck,
level back, rear movement could be stronger.
Báječná struktura srsti a barva, velmi pěkné tmavé, kulaté oči, dnes trochu bez pigmentace, trochu pyšná na svůj ocas, dostatečný krk,
rovný hřbet, pohyb vzadu by mohl být silnější.
148
FENY
RU tř. MEZITŘÍDA RHAPSODY Górska
Nar.:12.11.2011PKR IX. 61919
O: Leelyn JOHNNY CASH
Majitel:
Beata RADOMSKA,
Fantazja
V2, res. CAC
M: BARBORKA Kavalíří kvarteto
PL, NOWA SUCHA
Lovely coat and colour condition, expressive head with dark rounded eyes, good shoulders, topline and front legs, would prefer more
rear angulation and movement of the back was very close, could be a little shorter coupled.
Báječná kondice srsti a barva, výrazná hlava s tmavýma okrouhlýma očima, dobré lopatky, horní linie a přední nohy, preferoval bych
větší úhlení vzadu a zadní nohy byly v pohybu velmi blízko, mohla by být trochu kratší.
149
FENY
RU tř. OTEVŘENÁ AISCHA GINETT z Usedlosti
Nar.:25.7.2011 CMKU/CKC 12376/11/ O: ARNY z Andulčiny školky
Majitel:
Bc. Lucie MELICHAROVÁ,
Újezdec
V2, res. CAC
M: GINETTE FOON Charmander
MILÍN
Excellent head, eyes, head shape and ear setting, lovely neck and shoulder, good front, could be a little shorter in body, was slightly
close behind, presented to perfection, happy and outgoing.
Výborná hlava, oči, tvar hlavy a nasazení uší, nádherný krk a lopatka, dobrý předek, mohla by být trochu kratší v těle, byla trochu
úzká vzadu, perfektně předvedena, veselá a společenská.
150
FENY
RU tř. OTEVŘENÁ HONEY HONEY
Nar.:25.4.2011 CMKU/CKC 12215/11 O: Volney BONANZA
Majitel:
Jaromír PALÁN,
Minowara
V3
M: FORMOSA Caroli Regis
MOST
Very nice expression, good head, eye, and ear setting, excellent reach of neck, shoulder, topline and tail, could be more shorter
coupled, and close behind, good condition, happy and outgoing, presented nicely.
Velmi pěkný výraz, dobrá hlava, oko a nasazení ucha, výborná délka krku, horní linie a ocas, mohla by mít kratší stavbu, a je úzká
vzadu, dobrá kondice, veselá a společenská, pěkně předvedena.
151
FENY
RU tř. OTEVŘENÁ JOAN OF ARC Flowers
Nar.:28.6.2011 CMKU/CKC 12325/11 O: Loranka's STAR PRINCE
Majitel:
Zuzana GLADIŠOVÁ,
City
V1, CAC, VB
M: COCO DE L'AMOUR Flowers City
STAŘÍČ
Lovely size and shaped and balanced, head with good expression, close elbows, very good body, level topline, excellent tail setting,
nice rear angulation and moved beautiful.
Báječná velikost a tvar a vyvážení, hlava s dobrým výrazem, úzké lokty, velmi dobré tělo, rovná horní linie, výborné nasazení ocasu,
pěkné zadní úhlení a pohybovala se krásně.
152
FENY
TR tř. ŠTĚŇAT
NATALIE Salvia Rose
Nar.:23.4.2013 CMKU/CKC 13301/13 O: HWITBY Rubínový květ
Majitel:
M. KADLECOVÁ-LOHONKA,
VN2
M: V TWO VANESSA LIZ z Usedlosti Újezdec
SOBĚSLAV
Nice pattern of body marking, attractive head and eye, lovely shaped for age, enough bone, nice reach of neck, moved very well, dentition
to settle.
Znakování je pěkně rozloženo na těle, atraktivní hlava a oko, báječně formovaná na její věk, dostatečná kostra, pěkná délka krku,
pohybovala se velmi dobře, prořezané zuby se musí usadit.
153
Nar.: 6.4.2013
FENY
TR tř. ŠTĚŇAT
SHAKIRA Arušava
CMKU/CKC 13280/13 O: Graigowl SANTANA
Majitel:
Luďka SIEGROVÁ,
VN1, NFŠ, nej. štěně
M: CAMILA Ba-Mi-Go
PLZEŇ
Lovely soft expression in head, lovely cushioning, excellent teeth, great bone and balanced throughout, needs to strengthten to behind,
just a little long in body and solid body markings do not help this.
Nádherně něžný výraz hlavy, báječně vyplněná, výborné zuby, vynikající kostra a celkové vyvážení, potřebuje vzadu zesílit, teď je
trochu dlouhá v těle a jednolitá barva těla tomu nepomáhá.
154
Nar.: 8.1.2013
FENY
TR tř. DOROSTU
HARLEKIN vom Kaninchengarten
VN1, NFD
VDH-CCD 4851/13
O: Angel's Pride LOVE VEGAS
M: TINKERBELL vom Kaninchengarten
Majitel:
Anika + Stephen STAHL,
D, BRACHTTAL
Nice expression the head, lovely placed ears, good teeth, super neck and shoulders, level back, but longer, than I would like, very good
front, rear movement too settle, in lovely coat, I do not like the trimming.
Pěkný výraz hlavy, báječně umístěné uši, dobré zuby, super krk a lopatky, rovný hřbet, ale delší než bych chtěl, velmi dobrý předek,
pohyb vzadu se musí ustálit, v báječné srsti, nemám rád trimování.
155
Nar.: 2.9.2012
FENY
TR tř. MLADÝCH
ADDIS ABABA Valachlan
CMKU/CKC 13013/12 O: FRENCH LOVER de Castel Peyrac
Majitel:
Urszula PRZYGODSKA,
beauty
V3
M: JAMAICA z Vrchu králů
PL, SZYDLOWIEC
Nicely shaped head, good neck, good bone, level topline and tail, would prefer more drive in movement in front and rear, balanced
profile, good bone and nicely textured coat.
Pěkně tvarovaná hlava, dobrý krk, dobrá kostra, rovná horní linie a ocas, preferoval bych více dynamiky v pohybu vepředu i vzadu,
vyvážený profil, dobrá kostra a srst s pěknou strukturou.
156
Nar.: 1.8.2012
FENY
TR tř. MLADÝCH
CYANNE FIDWOR z
CMKU/CKC 12909/12 O: DIRE STRAITS of Woodville
Majitel:
Věra PATOČKOVÁ,
Císařského mlýna
VD4
M: ALŽBĚTA FIDWOR z Císařského mlýna
STOCHOV
Pretty head, teeth coming through, good bone, lovely shape, rather solid in body marking, very timed for the breed, bud good accurate
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Str.: 17
movement.
Krásná hlava, zuby ujdou, dobrá kostra, nádherný tvar, poněkud celistvé znaky na těle, velmi časté v chovu, ale dobrý, přesný pohyb.
157
FENY
TR tř. MLADÝCH
RHUBARB PIE Perle
Nar.:12.10.2012CMKU/CKC 13086/12 O: BRUNO BANANI vom Welfenhof
Majitel:
J.+A. ŠPAČKOVI,
du Sahel
V1, CAJC
M: DAKOTA FANNING Silver Capricorn
SKALSKO
Extremely attractive head, beautiful eyes, lovely finished to forface, excellent neck, topline and tail setting, super body, and ribs and
great bone, a little hesitant on the table, and just needs to gain confident, but very nice.
Mimořádně atraktivní hlava, krásné oči, báječně dotvářející líce, výborný krk, horní linie a nasazení ocasu, super tělo a žebra a
vynikající kostra, trochu váhavá na stole a ještě potřebuje získat jistotu, ale velmi pěkná.
158
FENY
TR tř. MLADÝCH
Stonepit AZALIA
Nar.:15.12.2012 AQ01387802
O: Stonepit FRANCO I BELIEVE
Majitel:
Katherine RUMMERY,
V2
M: Adelak ABSOLUTE BLYSSE
D, BERLIN
Pretty sweet head, just a little short on neck, good teeth, level topline and tail setting, excellent rear angulation and drive, front
movement rather wide and a little untidy, in good coat, presented to perfection and nicely.
Krásná něžná hlava, nyní trochu krátký krk, dobré zuby, rovná horní linie a nasazení ocasu, výborné zadní úhlení a dynamika, pohyb
vepředu je poněkud široký a trochu rozházený, v dobré srsti, perfektně předvedena a pěkně.
159
FENY
TR tř. MEZITŘÍDA Royal Gigolo's GET
Nar.:26.3.2012 CAV. 4244/12
O: Pascavale HANSDOME MARLEY
Majitel:
NYESTE Ádám,
THE SUNSHINE
V3
M: Royal Gigolo's BEAUTY QUEEN
H, MEZÖKÖVESD
Good shaped head, slightly undersocked ???, eyes have a little too much white round which spoils, level topline and good tail, movement
rather untidy in close, good presentation.
Dobře utvářená hlava, lehce ???, oči mají příliš mnoho bělma kolem, což ruší, rovná horní linie a dobrý ocas, pohyb v sevřenosti
poněkud neuspořádaný.
160
FENY
TR tř. MEZITŘÍDA TABBY GOLD Fraking
Nar.:16.5.2012 CMKU/CKC 12817/12 O: JOVIŠ Bonimo
Majitel:
Iveta LOUDOVÁ,
V2, res. CAC
M: CHANTÉ z Vrchu králů
PCHERY
Good shaped head, with lenght of muzzle, just spoiled with white in the eyes, longer but well balanced, level topline, good tail setting,
excellent body, moved very happily but a little close behind, in great condition, a little flecking appearing.
Dobře utvářená hlava, s délkou čenichu, nyní rušena bělmem očí, delší, ale dobře vyvážená, rovná horní linie, dobré nasazení ocasu,
výborné tělo, pohybovala se velmi vesele, ale trochu úzká vzadu, ve vynikající kondici, objevuje se trochu pihování.
161
FENY
TR tř. MEZITŘÍDA ZAZU vom Kaninchengarten
Nar.:19.3.2012 VDH-CCD 4581/12
O: JUZANDIA Likely Lad
Majitel:
Anika + Stephen STAHL,
V1, CAC, VB
M: HERMINE vom Kaninchengarten
D, BRACHTTAL
Very sweet expression, lovely size and shaped, good reach of neck, legs well done, good rear angulation, but would like straighter
direction, good tail setting, and moved very well, coat coming through.
Velmi něžný výraz, báječná velikost a formát, správná délka krku, nohy dobře utvářené, dobré zadní úhlení, ale rád bych strmější,
dobré nasazení ocasu a pohybuje se velmi dobře, srst přichází.
162
FENY
TR tř. OTEVŘENÁ BLACK BELLE Obludárium
Nar.:31.5.2011 CMKU/CKC 12288/11 O: DIDI z Dvorů Stanislavic
Majitel:
Iva NOVOTNÁ,
V2, res. CAC
M: IZABELLE Moravia Eden
HRADEC KRÁLOVÉ
Sweet expression, framed very good, good reach of neck, front action a little flat footed, nice back, of good length and level, very good
rear angulation, providing very good movement, slight the size and show.
Něžný výraz, velmi dobrý rámec, správná délka krku, přední akce trochu plochou nohou, pěkný hřbet správné délky a rovný, velmi dobré
zadní úhlení, poskytující velmi dobrý pohyb, subtilní velikost a projev.
163
FENY
TR tř. OTEVŘENÁ CLEA z Bellai
Nar.:14.1.2008 CMKU/CKC 10720/09/ O: BAYARDI PERI Biely démon
Majitel:
Kristýna JUSTOVÁ,
VD3
M: COCO CHANEL do Kapsy
HRADEC KRÁLOVÉ
Overall rather large, but balanced having level back, good body, excellent front assembly, restricted rear movement and dislacked drive,
a little nervous on the table.
Celkově poněkud velká, ale vyvážená s rovným hřbetem, dobré tělo, výborná přední partie, omezený pohyb vzadu a chybějící dynamika,
trochu nervózní na stole.
164
FENY
Nar.:27.12.2011SPKP 2711
TR tř. OTEVŘENÁ DASHENKA Buco Cassanova
O: MONACO SEVI Biely démon
Majitel:
Martina KASANOVÁ,
V1, CAC
M: BIZZY Royal Highness
SK, DOLNÁ ŽDAŇA
Beautiful profile, lovely reach of neck, correct length of back, super front assembly and rear angulation, good markings, coat in
excellent condition, moves very well when handler walks the dog, not run., clearly the winner of the class.
Krásný profil, nádherná délka krku, super přední sestava a zadní úhlení, dobré vybarvení, srst ve výborné kondici, pohybuje se velmi
dobře, když ji předvádějící vede, neběží, jasná vítězka třídy.
165
FENY
TR tř. VÍTĚZŮ
FLY.JIP v.d.Vijf Gezellen
Nar.:28.4.2009 SPKP 2812/13
O: Juci Bacardi RIGO
Majitel:
Angélique BOBRÍKOVÁ,
V3
M: JIP-NICKY v.d.Vijf Gezellen
SK, ŽAMBEROVCE
Lovely head, dark round expressive eyes, lovely ear setting and fringing, slightly upright in shoulder, rather too much wide, which
showed in front action which pending, excellent rear angulation and movement.
Nádherná hlava, tmavé, kulaté, výrazné oči, nádherné nasazení uší a střapce, lehce strmá v lopatce, poněkud příliš široká, což
předvádí vepředu v akci, která vázne, výborné zadní úhlení a pohyb.
166
Nar.: 6.6.2011
FENY
TR tř. VÍTĚZŮ
CHARADA FÁSIS
CMKU/CKC 12300/11 O: HARLEQUIN Merlin Bohemia
Minowara
V1, CAC
M: MIRABELA ze Zámku Lešná
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy
VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY 2013-II, zámek Štiřín, 28. 9. 2013, s posudky.
Majitel:
K. + R. ŠMEJKALOVI,
Str.: 18
STRAKY
It is a pity that she is so short of coat today, she stands absolutely beautifully, super neck, shoulders, and excellent front, nice rear
angulation and lovely overall size, pretty expression in the head.
Je škoda, že dnes má tak krátkou srst, stojí absolutně krásně, super krk, lopatky a výborný předek, pěkné zadní úhlení a báječná
celková velikost, krásný výraz hlavy.
167
FENY
TR tř. VÍTĚZŮ
TANGERINE Perle du
Nar.: 6.11.2008 HR 10336 KKS
O: Toraylac BOHEMIAN RHAPSODY
Majitel:
D. KATIC + D. BIHLER,
Sahel
V2, res. CAC
M: SOREEN de Castelburry
CRO, ZAGREB
Lovely size and shape, in wonderful coat, lovely fringing, would like a little more cushioning, to finish the picture, beautiful balanced
when standing, was disapointed in rear movement.
Nádherná velikost a formát, v nádherné srsti, báječné třásně, chtěl bych trochu více výplní pro dokreslení obrazu, krásně vyvážená v
postoji, pohyb vzadu byl zklamáním.
168
FENY
TR tř. VETERÁNŮ CATHERINE Charle's Angels
Nar.:26.1.2005 CMKU/CKC 8204/05
O: DAFFY Bohemia Benov
Majitel:
Pavlína STEJSKALOVÁ,
V2
M: FAWI z Hradu Špilberk
PRAHA 10
Well broken coat, she was presented in excellent condition, good teeth or age, little nervous on the table, but moved very well and
seems happy.
Dobře rozdělená barva srsti, byla prezentována ve výborné kondici, dobré zuby na její věk, trochu nervózní na stole, ale pohybovala se
velmi dobře a vypadala šťastně.
169
FENY
TR tř. VETERÁNŮ ELSA Caroli Regis
Nar.:17.10.2004CMKU/CKC 8060/04/0 O: CAIRO Biely démon
Majitel:
Jaromír PALÁN,
V1, nej. veterán
M: GERTRUDA TWAI z Císařského mlýna
MOST
Really very well constructed lady, beautiful size, nice width of the body, good bone and substance, attractive head, very good marking,
excellent movement.
Skutečně velmi dobře stavěná dáma, krásná velikost, pěkná šířka těla, dobrá kostra a hmota, atraktivní hlava, velmi dobré znakování,
výborný pohyb.
VN=velmi nadějný,
N=nadějný,
V=výborný, VD=velmi dobrý, D=dobrý, VT=vítěz třídy,
VB=nejlepší v barvě,
NPŠ/NFŠ=nejlepší pes/fena štěně, NPD/NFD=nejlepší pes/fena dor
NMP/F=nejlepší mladý pes/fena, NV=nejlepší veterán,
CAJC=čekatel šampióna mladých,
CAC=čekatel Českého šampióna, BOJ-nejlepší mladý jedinec
BOB=Vítěz plemene,
KV= Klubový vítěz, BIS= Nejlepší pes výstavy

Podobné dokumenty

Povýstavní katalog ke stažení v PDF formátu

Povýstavní katalog ke stažení v PDF formátu BT tř. OTEVŘENÁ OLAF van Cavino NHSB 2523275 O: Ttitian RHAPSODY ON BLACK Majitel: Angela WIJLAND-OVERKAMP,

Více

subhumanz

subhumanz ostatní). Měl by přinášel především aktuální informace a reakce na dění kolem nás. Nemá stálou redakci – každej kdo chce něco sdělit, informovat, vyjádřit svůj názor nebo pocity, reagovat na nějaký...

Více

Burning Ruby Nildanya - kompletní výstavní výsledky ke

Burning Ruby Nildanya - kompletní výstavní výsledky ke Třída: otevřená Ocenění: VD Posudek: 3,5 letá fena, skus nůžkovitý, plnochrupá, výraz ruší velmi světlé oko, dobré ucho, jemnější kostra, dobrý hrudník, nepatrně měkčí hřbet, "veselý ocas" --------...

Více

Attractive Fler Enginera - kompletní výstavní výsledky ke dni 7. 2. 2016

Attractive Fler Enginera - kompletní výstavní výsledky ke dni 7. 2. 2016 Třída: mladí Ocenění: VD4 posudek: jemná kostra, úzké tělo, fenčí hlava, výborná horní i dolní linie, dost. Energický pohyb -----------------------------------------------------------------------Me...

Více

ZDE

ZDE Má příliš velkou váhu, ocas nosí příliš his tail too high and he needs more drive in vysoko a potřebuje více odrazu v pohybu movement She is carrying too much weight on her body Dnes má příliš velk...

Více

PDF format - Klub chovatelů Kavalír a King Charles Španělů Praha

PDF format - Klub chovatelů Kavalír a King Charles Španělů Praha BT tř. OTEVŘENÁ PEPÍNO Karaj V1, CAC Nar.:20.10.2009CMKU/KCS 978/09 O: CARLOS de la Tierra de Suerte M: DEBY z Cerekvické stráně Majitel:

Více

Povýstavní katalog v PDF formátu (download link)

Povýstavní katalog v PDF formátu (download link) BT dobré kvality, velmi atraktivní hlava, tmavé oči, správně umístěný nos a něžný výraz, velmi dobrá kostra, kvalitní srst, velmi dobrá struktura, správné nasazení ocasu, dobře osrstěné uši, jistý ...

Více