Novinky v ozimých pšenicích 2015

Transkript

Novinky v ozimých pšenicích 2015
2015
Osinatá pšenice
RGT Viriato nahrazuje
oblíbené Premio
Supervýkonný
RGT Rebell přichází
z Německa
Nová česká krmná
pšenice Grizzly
Nabízíme odrůdy
do všech výrobních oblastí
Čech a Moravy.
NOVINKY
v ozimých
pšenicích
RGT Rebell
RGT Viriato
• zdravá A pšenice pro velmi vysoké
a stabilní výnosy
• vysoce výkonná osinatá pšenice
• nepoléhavá, s dobrou potravinářskou jakostí a mrazuvzdorností
• nově registrovaná v Německu
• odolnost chorobám pat stébel
/stéblolamu/
Viriato
je velmi krátká (81 cm), raná (metá
1 den před Baletkou, 3 dny před Bohemií), osinatá pšenice s výbornou odolností vůči poléhání
(8,9 bodu). Velmi dobře odnožuje a v českých
podmínkách prokázala i dobrou mrazuvzdornost
(5,9 bodu). Zrno má střední až větší, HTZ 47 g.
• specialista na setí po obilnině
Rebell
je polopozdní pšenice na krátkém
stéble s vynikající odolností poléhání, která v Německu poskytuje velmi vysoké výnosy ve všech
výrobních oblastech. Jedná se o kompenzační
typ pšenice s vysokým počtem zrn v klase. Přezimování na úrovni odrůdy Federer, vynikající jarní
regenerace. V České republice během letošních
polních dnů bezkonkurenčně zaujal svým habitem; zejména líbivým, dlouhým, krásným klasem. Velmi dobře snáší pozdní setí a dobře se
vyrovnává s jarními a časně letními přísušky.
Viriato
(ÚKZÚZ, 2011–2013, 100 % = kontrolní odrůdy)
112
108
108
104
101
103
100
102
101
Potravinářská jakost A
Jednotlivé ukazatele potravinářské jakosti ukazují
na velmi stabilní a vysoce hodnocenou objemovou hmotnost (E) a číslo poklesu (E). Vyšší úrovní
výživy se zajistí potravinářská kvalita A i ve zbývajících výkupních parametrech (obsah NL a lepku,
výše sedimentu).
98
96
92
RGT Rebell = resistentní odrůda
s velkým výnosem
Výnosová mapa SRN
KVO N
KVO O
OVO a BVO N
ŘVO N
92
96
98
93
102
99
99
104
Potravinářská jakost A
Rebell vyniká vysokým a stabilním pádovým číslem
a středním až vyšším obsahem NL. Registrován
v Německu jako A pšenice.
112
103
106
96
112
97
107
106
OVO a BVO O
105
102
104
102
Viriato
(ÚKZÚZ, 2013, průměr ošetřených a neošetřených
variant)
112
Ošetřeno fungicidy
Zdroj: Wertprüfung
(2010–2012, Německo, %)
Zdravotní stav
• Gen odolnosti vůči stéblolamu.
• Rezistence vůči půdou přenášeným virům.
• Velmi dobrá odolnost proti napadení padlím
a rzí plevovou a pšeničnou.
Zelenyho
test
Objemová
hmotnost
(sec)
(%)
(ml)
(g/l)
E
A
A
E
333
13,1
47
810
Zdravotní stav
108
104
Nešetřeno fungicidy
NL
ŘVO O
Viriato
104
101
Číslo
poklesu
100
96
92
KVO
Viriato
ŘVO
Elly (A)
OVO + BVO
Bohemia (A)
Odrůda má v rámci hodnoceného sortimentu
odrůd velmi dobrou odolnost vůči braničnatkám,
střední odolnost vůči padlí a rzi pšeničné. Dobré
má i hodnocení odolnosti proti běloklasosti, odolnost fuzáriím v klasem je střední.
Grizzly
Krmná odrůda s medvědí silou!
• špičkový výnos
• vysoký obsah škrobu
• registrace v ČR jako krmná odrůda
• české šlechtění
Grizzly
101.2
100
90
Seladon
Cubus
Objemová
hmotnost
Grizzly
69,1
269
12,6
29
777
C
Sultan
(kontrola)
67,1
305
14,2
50
785
A
Zdravotní stav
92.8
Grizzly
Zelenyho
test
106.2
Obsah NL
107.8
Číslo
poklesu
110
Kromě vysokého výnosu odrůda Grizzly vyniká
krmnou kvalitou C. Nejedná se totiž o pšenici,
která je v krmné kategorii kvůli nestabilitě jednoho znaku, Grizzly naopak nízkým obsahem
lepku a vysokým obsahem škrobu ideálně
splňuje předpoklady na krmnou odrůdu. Nejlepší krmnou hodnotu potvrdily i krmné testy
RAGT pšenic ve Francii. Z těchto důvodů byl také
Grizzly zařazen v ČR do krmných testů v rámci
ZZN Pelhřimov.
Obsah
škrobu
Výnos (ÚKZÚZ, 2010–12, ošetřovaná varianta, %)
Jakost
ÚKZÚZ
2010–12
je polopozdní krmná novinka RAGT.
Odrůda zakončila státní odrůdové zkoušky
v roce 2012 a na jejich základě byla na jaře
2013 zaregistrována. Z důvodu nedostatku
šlechtitelského materiálu je v nabídce zařazena
až v letošním roce. Rostliny jsou středně vysoké,
se střední odolností vůči poléhání, zrno velké.
V rámci tříletého zkoušení Grizzly potvrdil
vysoký výnosový potenciál. Grizzly dosahoval
vysokých výnosů ve všech výrobních oblastech
v ošetřené i neošetřené va­riantě, což potvrzuje srovnání s kontrolní odrůdou Biscay (od roku
2012 nové kontroly). V průměru dosáhl Grizzly
o více než 7 % vyšší výnos než odrůda Biscay.
Dokáže výnosem velmi dobře reagovat na vyšší
intenzitu pěstování. Střední odolnost vymrzání.
Akteur
Dalšími přednostmi odrůdy je velmi dobrý zdravotní stav, zejména dobrá odolnost vůči padlímu
travnímu na listu a v klase, vůči listovým skvrnitostem a braničnatce plevové a rzi travní. Velmi
dobrá odolnost plísni sněžné (8,2 b.).
Více informací Vám rádi poskytneme na tel. číslech, případně elektronicky:
Ing. Petr Shejbal: 603 861 007, [email protected]
Ing. Pavel Stehlík: 603 861 053, [email protected]
Ing. Kamil Štípek, PhD.: 737 284 182, [email protected]
Ing. Jakub Řičař: 734 353 439, [email protected]

Podobné dokumenty