Barbie mikrovlnka Barbie Microwave

Transkript

Barbie mikrovlnka Barbie Microwave
Barbie mikrovlnka
Barbie Microwave
www.lexibook.
com
MODE
D’EMPLOI
INST
RUCTION MANUAL
1
RPB570
Česky
Z AČ
ČÍ NÁ
Á ME
Tento návod slouží k vysvětlení funkcí Barbie mikrovlnné trouby a osvětluje její použití.
Důkladně si přečtěte návod nebo požádejte rodiče o jeho přečtení.
1
1. Stiskněte tlačítko “Otevřít/Stop”
pro otevření dvířek
mikrovlnné troby. Položte jídlo (falešné) na otočný talíř uvnitř
mikrovlnné trouby.
2. Stiskněte jeden ze 3 programů
pro
výběr typu přípravy pokrmů. Poté se rozsvítí obrázek daného výběru na panelu
2
3
3. Stisknutím tlačítka Start uvedete mikrovlnnou troubu do
chodu. Talíř uvnitř mikrovlnky se začne otáčet a LED osvětlení osvětlí napodobeninu jídla uvnitř. Po pár sekundách
se mikrovlnná trouba sama zastaví a blikající světlo oznámí
ukončení přípravy. Vypnutí můžete provést rovněž
stisknutím tlačítka Otevřít/Stop.
Pozná
ámka:
• Pokud nejsou dveře od mikrovlnné trouby správně uzavřeny, ozve se zvukový efekt a talíř uvnitř se nezačne točit.
• Pokud jsou dvířka mikrovlnné trouby zavřena správně,
ozve se zvukový efekt zavření dvířek.
Pozor: jedná se o hračku. Nepoužívejte na opravdové jídlo.
2
Česky
OBSAH
H BALENÍÍ
1 Barbie mikrovlnka
2 falešné jídlo
1 falešný talíř
1 návod k použití
POZ
ZOR: Veškerý obalový materiál jako jsou pásky, plastikové pytlíky, kabely a drátky, jsou
nebezpečné pro děti.
BATERIE A J EJ
J ICH
H VÝ
Ý MĚ
Ě NA
Barbie mikrovlnná trouba je napájena pomocí 3 X 1, 5V
AA/LR6 baterií (testovací baterie jsou
součástí).
POZ
ZOR: Tento produkt se dodává s testovacími bateriemi. Před prvním použitím, prosím vyměňte
baterie za nové.
1. Za použití šroubováku otevřete dvířka od prostoru na baterie u mikrovlné
trouby.
2. Vložte baterie 3 x AA/LR6 (baterie jsou součástí), dejte dobrý pozor
na jejich polaritu. Řiďte se obrázkem vpravo.
3. Prostor pro baterie zavřete a pomocí šroubováku zajistěte
šroubkem.
Baterie, které k tomu nejsou určené, nelze dobít.
Nabíjecí baterie před dobíjením vyjměte z mikrovlnky. Nabíjecí baterie smí dobíjet pouze
dospělá osoba.
Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmějí míchat. Používejte pouze AA
dobíjecí baterie a AA alkalické baterie. Baterie musí být vkládány vždy se správnou polaritou.
Vybité baterie musí být odstraněny z mikrovlnky. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Baterie
nevhazujte do ohně. Vyjměte baterie, pokud nebudete používat ledničku po delší dobu.
POZ
ZOR: Pokud dojde k zaseknutí mikrovlnky, vyjměte baterie, počkejte 5 minut a baterie znovu
vložte.
3
Česky
UJ ED
D NÁ
Á NÍÍ A ZÁ RU
U KY
Y
Na čištění mikrovlnky a příslušenství používejte pouze měkký, mírně navlhčený hadřík.
Nepoužíve-jte mycí prostředky. Nevystavujte hračku přímému slunečnímu záření nebo jinému
zdroji tepla. Nenamáčejte hračku do vody, nerozebírejte ji.
Pozná
ámka: Uschovejte prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.
Na tento produkt se vztahuje 2-letá zákoná záruka. U každé reklamace v rámci záruky
předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a
zpracování, s výjimkou mechanického poškození vyplývajícího z nedodržení návodu k použití
nebo z jakéhokoliv neopatrného zásahu realizovaného na tomto zařízení (např. demontáž,
mikrovlná trouba je citlivá na teplo a vlhkost, atd.).
Upozorně
ěníí! Tato hračka není vhodná pro děti mladší 36 měsíců. Ve snaze udržet zlepšování
našich produktů, můžeme provádět úpravy. Podrobné údaje o výrobku jsou uvedené na obalu.
Reference: RPB570
Designed and developed in Europe – Made in China
©2010 LEXIBOOK®
©2010 Barbie, Inc. All rights Reserved.
Lexibook UK Ltd
Wimbledon Village, Business Centre Ltd
Thornton House, Thornton Road Wimbledon
London SW19 4NG
United Kingdom
Helpline: 0808 100 3015
www.lexibook.com
Ochrana životníího prostřředíí
Nefunkční elektrické spotřebiče mohou být recyklovány a neměly by být
zlikvidovány spolu s běžným domovním odpadem! Prosím, aktivně podporujte
zachování zdrojů a pomáhejte chránit životní prostředí tím, že vrátíte tento přístroj
do sběrného centra (je-li k dispozici).
4

Podobné dokumenty

ID046930 Barbie Shoping Cart RPB2000

ID046930 Barbie Shoping Cart RPB2000 Nepoužívejte mycí prostředky. Nevystavujte hračku přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Nenamáčejte hračku do vody, nerozebírejte ji. Pozná ámka: Uschovejte prosím tento návod k obslu...

Více

Moje první Ferrari na dálkové ovládání

Moje první Ferrari na dálkové ovládání Upozornění! Tato hra není vhodná pro děti mladší 36 měsíců. Ve snaze udržet zlepšování našich produktů, můžeme provádět úpravy. Podrobné údaje o výrobku jsou uvedené na obalu. Reference: IT060FE De...

Více

Kouzelná Barbie lednička Barbie Magic Refrigerator

Kouzelná Barbie lednička Barbie Magic Refrigerator Upozornění! Tato hračka není vhodná pro děti mladší 36 měsíců. Ve snaze udržet zlepšování našich produktů, můžeme provádět úpravy. Podrobné údaje o výrobku jsou uvedené na obalu. Reference: RPB545 ...

Více

návod k použití

návod k použití Skladujte v běžné pokojové teplotě 10°-38°C a relativní vlhkosti 10-60%, ne v blízkosti oxidačních činidel. Chraňte před vlhkostí. Neskladujte v blízkosti a nevystavujte účinku chemikálií formaldeh...

Více

Rádio a projekční hodiny Mickeyho klubík Mickey Mouse

Rádio a projekční hodiny Mickeyho klubík Mickey Mouse Pozná ámka: Uschovejte prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace. Na tento produkt se vztahuje 2-letá zákoná záruka. U každé reklamace v rámci záruky předložte platný doklad o koupi...

Více

ferrari lcd game jl290fe návod k použití

ferrari lcd game jl290fe návod k použití Upozornění! Tato hra není vhodná pro děti mladší 36 měsíců. Ve snaze udržet zlepšování našich produktů, můžeme provádět úpravy na konzoli. Podrobné údaje o výrobku jsou uvedené na obalu. Reference:...

Více

Volant Ferrari Interactive Ferrari wheel

Volant Ferrari Interactive Ferrari wheel Poznámka: Uschovejte prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace. Na tento produkt se vztahuje 2-letá zákoná záruka. U každé reklamace v rámci záruky předložte platný doklad o koupi. ...

Více

barbie vysílačka se zrcátkem fashion girls walkie-talkies

barbie vysílačka se zrcátkem fashion girls walkie-talkies hračku přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Nenamáčejte hračku do vody, nerozebírejte ji. Poznámka: Uschovejte prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace. Na tento pro...

Více