V Podivíně 8.9.2014 Vážení obchodní přátelé, na

Komentáře

Transkript

V Podivíně 8.9.2014 Vážení obchodní přátelé, na
V Podivíně 8.9.2014
Vážení obchodní přátelé,
na základě negativních zpráv, které se v posledních dnech objevily snad ve všech
mediích, jsme se rozhodli vydat firemní
PROHLÁŠENÍ
týkající se námi distribuovaných výrobků kolekce „Udělej si náramek z gumiček“
( DYI LOOMBANDS).
Veškeré gumičky, které jsou součástí výše uvedené kolekce, nejsou vyrobeny z PVC a
tudíž je vyloučeno, aby k jejich měkčení byly použity ftaláty. Toto naše tvrzení je
podloženo nejenom certifikátem od SGS a prohlášením o shodě, ale také článkem
uveřejněným na internetových stránkách sdružení Arnika, jehož opis přikládáme jako
přílohu našeho dopisu.
Věříme, že tímto jsme rozptýlili Vaše veškeré případné obavy týkající se výše
zmíněného artiklu a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem
Jana Krůzová
místopředseda představenstva
Mobil: +420 777 600 403
E-mail: [email protected]
Příloha:
Měření zatím neodhalila žádné sady gumiček
loom bands s nadlimitním množstvím těžkých
kovů anebo z PVC
2.9.2014 - Jindřich Petrlík | Novinky
Jak Arnika slíbila, provedla základní měření sad gumiček loom bands pomocí rentgenového
spektrometru na přítomnost těžkých kovů a také, zda jsou některé z nich vyrobené z
měkčeného PVC. Prověřovala i háčky a stavy. V rámci testování spotřebního zboží v Galerii
Vaňkovka v Brně jsme provedli měření jak sad gumiček donesených návštěvníky našeho
stánku, tak i těch, které jsme k tomuto účelu sami zakoupili. První fáze měření neprokázala u
žádné sady gumiček na českém trhu vysoké koncentrace těžkých kovů ani, že by byly vyrobeny
z měkčeného PVC. Podezření opřené o zkušenost z Velké Británie a Irska se tak zatím
nepotvrdilo.
„Naše měření proběhla rentgenovým spektrometrem, který odhalí obsah jednotlivých prvků - těžkých
kovů, bromu nebo chloru. Dokáže tak stanovit, zda jde o PVC či nikoliv. Z těchto měření ovšem nelze
usuzovat na přítomnost toxických ftalátů. Proto jsme se rozhodli u vytipovaných sad gumiček a jejich
doplňků ještě zadat dodatečná měření na přítomnost ftalátů, které se mohou přidávat i do jiných plastů
než PVC. I když je to méně pravděpodobná varianta. O výsledcích dalších analýz budeme samozřejmě
informovat, jak veřejnost, tak v případě potřeby Českou obchodní inspekci. Zatím však nebyl k takovému
podnětu důvod,“ shrnul základní výsledky dosavadních testů vedoucí programu Toxické látky a odpady
sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík. Kde ovšem Arnika zjistila měkčené PVC, byly tzv. zaplétací
špagety. I ty budou podrobeny další analýze na ftaláty. Základní výsledky měření a přehled informací o
měřených vzorcích gumiček loom bands a jednom vzorku zaplétacích špaget shrnuje následující tabulka.
Silikonové gumičky by ftaláty obsahovat neměly. U syntetického kaučuku to je méně jisté.
Název výrobku
Výrobce
Uvedený
Poznámka
materiál
Správná
Výsledek
CE
analýzy
značka
Bo Bo Jewelry -
není uveden
válcovitá krabička
není
Země původu: Čína
není PVC
není PVC
uvedeno
s desítkami
gumiček
Colorful DIY
Toys,
není
Importér Nizozemsko,
bands 450 pcs
Amsterdam
uvedeno
poté Brno
LOOM Bands
Ningbo Free
není
Importér Nizozemsko,
300 ks
Toys Factory
uvedeno
poté Brno
není
Upozornění na alergii z
uvedeno
důvodu vonných látek.
není
Země původu: Čína,
uvedeno
obalový materiál
není PVC
China
Loom bands
Toi-Toys NL
parfémované 300
x
není PVC
x
měkčené
ks
Špagety zaplétací
Wiky (dovozce)
PVC
PAP/PVC.
DIY Fashion
není uveden
není
Země původu: Čína, 6+
není PVC
uvedeno;
bands 600 ks
lead free,
latex free
DIY Colourful
není uveden
bands
DIY Loom bands
není uveden
watches
Monster Tail
není
Země původu: Čína, cca
uvedeno
200 ks gumiček + 2 háčky
není
Země původu: Čína
není PVC
latex-free
US patent, vyrobeno v
není PVC
rubber
Číně, originální výrobce,
(kaučuk)
7+
x
není PVC
uvedeno
Rainbow Loom
DIY Rubber
není uveden
latex-free
Není uveden ani dovozce.
není PVC
Není uveden ani dovozce.
není PVC
Není uveden ani dovozce.
není PVC
rubber
bands
(kaučuk)
Krabička s 12
Twin Tiger
není
druhy gumiček
USA/ vyrobeno
uvedeno
v Číně
Colorful LOOM
není uveden
silicone
bands - v krabičce
16 druhů barev
Rubber Loops
Max Bringmann latex free
LGA tested, řada
Streifen Bunts
KG,
rubber
informací; sada
Wendelstein,
(kaučuk)
pestrobarevných,
není PVC
pruhovaných gumiček
Germany
Bande elstique
x
silikon
není PVC
-
není PVC
-
není PVC
Silicone
Colorful
Accessories
Colorful Loom
Bands, Endless
Posibilities
Hand made
není uveden
rubber band
rubber
dovozce: CZ
x
není PVC
(kaučuk)
(DIY)
DIY Rubberbands není uveden
rubber
není dovozce - žádné
(kaučuk)
informace; žluté ovoněné
není PVC
průsvitné gumičky
Krazy Loom
není uveden
Bandz
lead free,
nápisy jsou španělsky,
latex free,
jinak nic neuvedeno,
jinak
značka 12+; 200
neuveden
různobarevných
x
není PVC
průsvitných gumiček
Colorful
není uveden
neuveden
vroubkované oranžové
není PVC
gumičky, není dovozce ani
Accessories
jiné informace
DIY Rubberbands není uveden
rubber
není dovozce - žádné
(kaučuk)
informace; tmavošedé
gumičky
není PVC

Podobné dokumenty

Jak vznikal nový sportovní trend

Jak vznikal nový sportovní trend Nautilusem. Bohužel začíná první světová válka a tyto stroje se ztrácí, také nejsou žádné peníze na výrobu dalších. 1921 – Legendární Angelo Siziliano, známý pod pseudonymem „Charles Atlas“ uveřejň...

Více

projektový list

projektový list Max. power input 1300 kW

Více

Základy pružnosti a pevnosti (starší verze)

Základy pružnosti a pevnosti (starší verze) Princip MKP Deformační varianta • Hledání neznámých funkcí posunutí u (x, y, z) je nahrazeno hledáním konečného počtu hodnot těchto funkcí, z nichž lze zkonstruovat přibližné řešení. • Hledané nez...

Více

program - Olomoucké Hematologické dny

program - Olomoucké Hematologické dny Werfen Czech s.r.o. Hospira Czech Republic s.r.o.

Více

Diferenciace svalové funkce z hlediska posturální podstaty

Diferenciace svalové funkce z hlediska posturální podstaty Asi tìžko bychom zde vyjmenovali všechny obory, které se zabývají, ale pøedevším vycházejí ve svých pøístupech z obsahu funkce svalu. Otázka správného pojetí svalové funkce je tedy aktuální pro cel...

Více

Vývoj robotických systémů - Doc. Ing. Branislav LACKO, CSc.

Vývoj robotických systémů - Doc. Ing. Branislav LACKO, CSc. současných novinářů. Do té doby se problematice robotů budou věnovat jen některé specializované časopisy. Na náš trh vstoupila celá řada zahraničních firem, které začaly nabízet zejména průmyslové ...

Více