Tisková zpráva - Akademie věd České republiky

Komentáře

Transkript

Tisková zpráva - Akademie věd České republiky
Tisková zpráva
Kmenové buňky pomáhají pacientům lépe bojovat s ALS
Reakce na celkové vyznění pořadu Reportéři ČT dne 9. 11. 2015
Praha, 18. 11. 2015 – pořad Reportéři ČT ze dne 9. 11. 2015 informoval zavádějícím
a neobjektivním způsobem o léčbě ALS pomocí kmenových buněk. Tato tisková zpráva reaguje
na základní nepravdy. Podrobná reakce se aktuálně připravuje.
Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je smrtelné nevyléčitelné neurodegenerativní onemocnění
mozku a míchy, u kterého je statisticky ověřeno, že léčbou léky dochází k prodloužení života
o 3 až 6 měsíců. Léčba kmenovými buňkami dle výsledků publikované vědecké studie Sharma et
al., Am. J. Stem Cells, 2015 ukazuje, že tato metoda přináší zkvalitnění a prodloužení života
pacientů s ALS s lepším efektem a v delším časovém horizontu. Obdobné závěry vykazují i další
nezávislé studie, například z roku 2008 Vercelli et al., Neurobiol Dis. a z roku 2010 Kim et al.,
Neurosci Lett. (obě na zvířecích modelech). I přes tyto příznivé výsledky je léčba kmenovými
buňkami stále ve fázi klinického výzkumu, a proto není hrazená státem a na jejím financování se
podílí různé soukromé subjekty.
Nemocí ALS trpí v celém světě stovky tisíc osob. V České republice jsou to stovky nemocných. Na 100 tisíc
osob připadá 6 lidí, kteří mají ALS a každý rok onemocní další 2 osoby z populace 100 tisíc obyvatel. Nemoc
způsobuje degeneraci a ztrátu mozkových a míšních motoneuronů, tj. buněk centrální nervové soustavy,
které ovládají vůlí ovlivnitelné svalové pohyby. Kvůli tomu dochází k postupné svalové slabosti až atrofii.
Mozek nakonec není schopen ovládat většinu svalů a pacient zůstává paralyzován, při zachování
psychických a mentálních schopností. Rychlost, jakou nemoc postupuje, je individuální. Průměrná doba
trvání nemoci se uvádí 2 až 4,3 let, přičemž:
• zhruba 25 % pacientů přežije 5 let
• 8 až 16 % pacientů přežije 10 let
• 5 % pacientů žije 20 let
Léčba ALS se zaměřuje na prodloužení kvality a délky života pacienta, neboť nemoc není současnou
lékařskou vědou léčitelná.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vysvětluje:
„Je nutné si uvědomit, že u ALS bohužel nejde o vyléčení nemocného, to současná medicína neumí. Cílem je
zlepšit kvalitu života a prodloužit jej. Zlepšení kvality života pacienta může představovat významný benefit,
dojde-li například k zlepšení pohyblivosti celého těla, mluvení, či polykání. Pro zdravého člověka zcela běžné
věci, ale pro nemocného ALS naprosto zásadní změny k lepšímu prožití každého dne. Druhým přínosem je
pak prodloužení života. Léčba ALS pomocí kmenových buněk nabízí zatím nejlepší výsledky, potvrzené
mnoha experimentálními studiemi i publikovanými klinickými výsledky, proto jsme se rozhodli zpřístupnit
tuto léčbu nemocným, i když její pozitivní efekt může být pro jednoho pacienta větší a pro druhého menší.“
Ústav experimentální medicíny
Akademie věd České republiky
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
T: +420 123 456 789
[email protected]
www.iem.cas.cz
strana 1/3
A dodává: „Reportáž České televize v pořadu Reportéři ČT ze dne 9. 11. 2015 o tomto tématu byla naprosto
neobjektivní a velmi mě zasáhla, neboť nepravdivě popisovala situaci týkající se léčby ALS kmenovými
buňkami. Připravujeme kompletní reakci na tento pořad, protože informace v něm odvysílané nejen
poškodily všechny subjekty, které se snaží pacientům s ALS pomáhat, ale zároveň vytvořily mylnou
představu, že kmenové buňky těmto nemocným nepomáhají. Na toto bych reagovala tak, že kmenové buňky
jsou při boji s ALS zatím největší šancí pro nemocné. Žel, tím, že jde o experimentální léčbu, tak není hrazená
státem. Na jejím financování se podílí soukromé subjekty, včetně pacientů samotných. My jsme se snažili
poskytnout tuto péči zdarma co největšímu počtu pacientů s ALS, ale bohužel potom, co byly soukromé
zdroje téměř vyčerpány, si museli zájemci hradit část, zdůrazňuji část, nákladů. Zbytek byl opět hrazen ze
soukromých zdrojů. Věřím, že dojde k rychlé nápravě na straně České televize, neboť je zde mnoho pacientů,
kterým léčba pomohla a rádi bychom vyhověli i dalším těm, co nás žádají o pomoc a to díky nepravdivým
obviněním z reportáže není aktuálně možné.“
Kontakt pro média:
Tiskový mluvčí
Mgr. Tomáš Staněk
+420 739 280 905
[email protected]
Zdroje:
• AMBLER, Zdeněk. Amyotrofická laterální skleróza. Neurologie pro praxi. 2006, čís. 1, s. 9-12.
Dostupné online. ISSN 1803-5280.
• ALS - amyotrofická laterální skleróza [online]. Ereska.cz, [cit. 2010-10-16]. Dostupné online.
• KIERNAN, M. C.; VUCIC, S.; CHEAH, B. C., et al. Amyotrophic lateral sclerosis. Lancet. 2011, roč. 377,
čís. 9769, s. 942-55. Dostupné online. ISSN 1474-547X.
• Am J Stem Cells. 2015 Mar 15;4(1):50-65. eCollection 2015, The effect of autologous bone marrow
mononuclear cell transplantation on the survival duration in Amyotrophic Lateral Sclerosis - a
retrospective controlled study.
• Kim H, Kim HY, Choi MR, Hwang S, Nam KH, Kim HC, et al. Dose-dependent efficacy of ALS-human
mesenchymal stem cells transplantation into cisterna magna in SOD1G93A ALS mice. Neurosci Lett.
2010 Jan 14;468(3):190-4.
• Vercelli A, Mereuta OM, Garbossa D, Muraca G, Mareschi K, Rustichelli D, et al. Human
mesenchymal stem cell transplantation extends survival, improves motor performance and
decreases neuroinflammation in mouse model of amyotrophic lateral sclerosis. Neurobiol Dis. 2008
Sep;31(3):395-405.
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Akademie věd ČR, v. v. i. (ÚEM) je světově uznávaným centrem základního
biomedicínského výzkumu a má status Centra excellence EU – MEDIPRA. Výsledky výzkumu ÚEM jsou aplikovatelné v
oboru neurověd, regenerativní medicíny, farmakologie, teratologie, ochrany životního prostředí a diagnostických
metod. V současné době má ústav 10 samostatných vědeckých oddělení a jednu laboratoř. Výzkumná činnost ústavu
je zaměřena kromě základního výzkumu i na využití jeho výsledků v klinické medicíně. Cílem jeho činnosti je vyvíjet
léčebné postupy a techniky aplikovatelné v mnoha oborech klinické praxe. Aktuální projekty s přímým klinickým
dopadem:
• Náhrada kloubních chrupavek pomocí transplantace pomnožených autologních buněk chrupavky v biomateriálu
na bázi biogenních makromolekul.
Ústav experimentální medicíny
Akademie věd České republiky
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
T: +420 123 456 789
[email protected]
www.iem.cas.cz
strana 2/3
•
•
•
•
•
•
Využití mezenchymálních kmenových buněk pro urychlení hojení ran a jejich využití při léčbě míšního poranění a
degenerativních onemocněních CNS.
Vývoj imunofarmak s jedinečnou schopností stimulovat produkci interferonu a zvýšit tak obranyschopnost
organismu proti virovým a nádorovým onemocněním.
Optimalizace vlastností biomateriálů na bázi polymerních makroporézních hydrogelů a netkaných
nanovlákenných textilií pro použití v medicíně.
Vývoj diagnostických látek na bázi nanočástic oxidu železa, určených k označování a sledování buněk in vivo
pomocí magnetické rezonance.
Výzkum nádorů a teratologie
Využití kmenových buněk pro léčbu defektů rohovky, diabetu, jaterního selhání a léčbu ischemické choroby
srdeční
Ústav experimentální medicíny
Akademie věd České republiky
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
T: +420 123 456 789
[email protected]
www.iem.cas.cz
strana 3/3

Podobné dokumenty

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza Bylo zjištěno, že u pacientů s RS selhávají supresorické buňky (T buňky nesoucí protein CD8), které by měly po první zánětlivé fázi zabránit opětovnému vyvolání choroby. Jsou zásadní zejména v pozd...

Více

Institut dopravy

Institut dopravy Je zaměřen na stavbu a provoz dopravních a manipulačních zařízení, manipulaci a skladování sypkých hmot, stavba a provoz úpravnických zařízení. Vede přednášky v předmětech: Zařízení úpraven na FS, ...

Více

Výroční zpráva 2012 - Institute of Experimental Medicine AS CR, v. v. i.

Výroční zpráva 2012 - Institute of Experimental Medicine AS CR, v. v. i. Holáně, DrSc., kteří jsou členy nového Oddělení translační imunologie. V rámci evropského projektu Konkurenceschopnost bylo rozšířeno Inovační biomedicínské centrum ústavu o vybudování zrcadlové bu...

Více

Výroční zpráva za rok 2011 - Institute of Experimental Medicine AS

Výroční zpráva za rok 2011 - Institute of Experimental Medicine AS Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. se zabývá vybranými problémy biomedicíny se zaměřením na aplikaci v klinické medicíně. V oblasti základního neurovědního výzkumu jsou studovány iontové...

Více

CLPC - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC

CLPC - THE VISION CARE INSTITUTE®, LLC 3: D. Všechny uvedené vlastnosti mohou přispívat k rozvoji CLPC. 4: A. Správná odpověď je A. V tomto konkrétním případě jsou nejlepší volbou jednodenní čočky, zejména v období sezónní alergie.

Více

stem cells and cell therapy

stem cells and cell therapy Stem cell treatment: Current approaches and clinical trials

Více

Mám RS - RS Kompas

Mám RS - RS Kompas v krátké době. V léčbě se používají zpravidla injekční léky, jejichž užívání u desítek procent nemocných sníží počet atak (relapsů) a oddálí výskyt trvalých důsledků choroby, například zhoršení poh...

Více

Susan Spencer-Wendelová, která trpí ALS

Susan Spencer-Wendelová, která trpí ALS výstižného názvu lze vytušit, že pro autorku vyřčením diagnózy život neskončil, ale chce ještě smysluplně vyplnit čas, který má. Lékaři jí předpověděli asi rok života. Je to moc, nebo málo? Jak se ...

Více