Zpětná klapka RK 44 - G

Transkript

Zpětná klapka RK 44 - G
Zpětná klapka RK 44
DN 15-200, PN 6/10/16, ASME 125/150
A 2.6
Použití
pro kapaliny, plyny a páry
Rozsah použití klapky s kovovým těsněním
Jmenovité světlosti
DN
15 – 100
Jmenovitý tlak
PN
16
Provozní přetlak
(bar)
16
14
13
16
Provozní teplota
(°C) 120
200
250 120
Nejnižší teplota
(°C)
-200 1)
1)
125 – 200
14
13
200
300
-10 1)
Nejnižší pracovní teplota při jmenovitém tlaku
Pružné těsnění
EPDM :
-40 až +150°C pro vodu, kondenzát a páry
FPM(FKM) : -25 až +200°C pro minerální oleje, plyny a vzduch
Těchto hodnot lze použít jen tehdy, pokud mezní hodnoty odpovídají kovovému
těsnění.
Těsnost sedla s pružným těsněním EPDM a FPM podle DIN 3230 část 3, ztrátový
stupeň BN 1, BO 1. Těsnost sedla s kovovým těsněním podle DIN 3230 část 3,
ztrátový stupeň BN 2, BO 3.
Chemická odolnost viz GESTRA informace A 2.1
Způsob připojení 2)
Sériově vyráběné jsou vhodné mezi příruby podle
BS
ANSI
B 16.1 Class 125 FF
DIN 2501 PN 6/10/16
BS 10 tabulka D,E,F
B 16.5 Class 150 RF 3)
DIN
2)
3)
DN 15 – 100 se spirálovým středícím kroužkem
ASME 150RF se hodí jen pro DN 125 - 200
Rozměry
Jmenovité
světlosti
4)
L mm)
D (mm)
15
20
25
32
40
50
65
1
3
1
1
1
/2
/4
1
1 /4 1 /2
2
2 /2
16
19
22
28 31,5 40
46
42
49
58
74
84
97 117
Hmotnost (kg)
0,1 0,2 0,25 0,5 0,7 1,1 1,4
4)
kratší stavební délky podle DIN 3202, část 3, řada K4
80
3
50
132
2
100
4
60
152
3,2
125
5
90
184
7,7
150
6
106
209
11
200
8
140
264
22
Materiály
DN 15 - 100
Srovnání
s ASTM
DIN
Těleso, sedlo a vodící
žebra
Uzavírací talíř / kryt
pružiny
Uzavírací pružina
Středící kroužek
CuSn 10-Cu
CC480KGS
X 6 CrNiMoTi 17 122
1.4571
X 12 CrNi 17 7
1.4310
A 313 typ 316
A 313 typ 302
GG – 25
0.6025
A 126 třída A
CuSn 10-Cu
CC480KGS
1.4571
B 584 C90 500
B 584 C90 500
A 182 F 316
DN 125 - 200
Těleso
Sedlo, kuželka, čep
Vedení
Pouzdro
Uzavírací pružina
X 6 CrNiMoTi 17 12 2
A 313 typ 316
Červený mlýn, 330 23 Plzeň – Vochov, Tel.: 377 822 410, Fax: 377 822 425, E-mail: [email protected]
A 2.6
Zpětná klapka RK 44
DN 15-200, PN 6/10/16, ASME 125/150
Otevírací tlaky
Rozdíly
tlaku
při
objemovém průtoku.
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
Diagram tlakové ztráty
nulovém
Otevírací tlaky (mbar)
směr průtoku ventilu
bez
s pružinou
pružiny
↑
↑
→
↓
2,5
25
22,5
20
2,5
25
22,5
20
2,5
25
22,5
20
3,5
27
23,5
20
4,0
28
24,0
20
4,5
29
24,5
20
5,0
30
25,0
20
5,5
31
25,5
20
6,5
33
26,5
20
12,5
35
22,5
10
14,0
38
24,0
10
13,5
37
23,5
10
Hodnoty jsou pro vodu při
teplotě 20°C . Při odečtu
ztráty tlaku u jiných medií je
nutno vypočítat ekvivalentní
objemový průtok vody.
Hodnoty diagramu vychází
z měření
na
klapkách
s pružinou
při
montáži
vodorovně. Při montáži ve
vertikálním směru se mohou
objevit v oblasti částečného
otevírání
zanedbatelné
odchylky.
Částečně otevřeno / nestabilní oblast
Vw = ekvivalentní objemový průtok
vody
V = objemový průtok media
3
(provozní stav) v l/s nebo m /h
ρ = hustota media ( provozní
stav) v kg/m 3
Úplně otevřeno / stabilní oblast
Lze dodat zvláštní pružinu pro určité
otevírací tlaky podle požadavku za
příplatek :
mezi 5 a 1000 mbar při DN 15-50,
5 a 700 mbar při DN 65 a 80,
5 a 500 mbar při DN 100-200.
Popis
Zpětné klapky RK 44 PN 6/10/16.
Vestavěné
armatury
s krátkou
stavební délkou podle DIN 3202-K4.
Seriově vyráběné jsou vhodné mezi
potrubní příruby podle DIN, BS nebo
ANSI. Údaje o jmenovitém tlaku,
jmenovité světlosti, materiálu tělesa.
Těsnění kovové nebo elastické .
Při objednávce uvádějte:
Upozornění
Kmitající
systémy,
např.
zařízení
s dmychadly,
vyžadují
speciální
provedení zpětných klapek.
Při objednávce je třeba výslovně
upozornit na takové případy a pokud
možno udat přesné provozní údaje.
Dodávky dle
podmínek.
všeobecných
dodacích
Objemový průtok
Typ RK 44, DN …
Těsnění kovové, EPDM nebo FPM.
Jen pro kontrolu : medium, výkon,
provozní přetlak a teplota.
Tlaková ztráta v barech
Červený mlýn, 330 23 Plzeň – Vochov, Tel.: 377 822 410, Fax: 377 822 425, E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Mezipřírubová zpětná klapka RK 41 - G

Mezipřírubová zpětná klapka RK 41 - G stavební délkou podle DIN EN 5581, základní řada 49. Seriově vyráběné jsou vhodné mezi potrubní příruby podle DIN, BS nebo ASME. Údaje o jmenovitém tlaku, jmenovité světlosti, materiálu tělesa. Těs...

Více

Zpětná klapka RK 76 - G

Zpětná klapka RK 76 - G stavebními délkami podle DIN EN 558-1, základní řada 49. Seriově vyráběné jsou vhodné mezi příruby potrubí podle DIN, BS a ANSI. Je třeba zadat údaje o jmenovitém tlaku, jmenovité světlosti, materi...

Více

Zpětná klapka RK 16A - G

Zpětná klapka RK 16A - G Těsnění kovové, EPDM nebo FPM. Pro přírubu dle DIN… nebo BS… nebo ASME … Jen pro kontrolu : medium, průtok, provozní přetlak a teplota.

Více

hydraulicko-membránová dávkovací čerpadla

hydraulicko-membránová dávkovací čerpadla Samonasávací dávkovací hlavy jsou určeny pro dávkování kapalin s tendencí vytvářet plyny nebo páry a jsou dodávány v provedení akrylik (NS) a PVC (PS). Ovládací manuální knoflík mikrometrického nas...

Více

Motorická a procesní dávkovací čerpadla

Motorická a procesní dávkovací čerpadla Vario C - membránová dávkovací čerpadla Vario C - dávkovací membránová čerpadla Dávkovací čerpadla ProMinent® Vario C jsou ve standardním provedení osazena třífázovým elektromotorem o výkonu 0,07 k...

Více

Chladiče přehřáté páry - G

Chladiče přehřáté páry - G Venturiho trubice je vytvoøena jako samostatné tìleso, které je vloženo do parního potrubí. Vstupní èást Venturiho trubice je plynule tvarovaná a pro zvýšení rychlosti je v každém konkrétním pøípad...

Více

Typ VCHA - G

Typ VCHA - G potrubí je voleno tak, aby maximální rychlost vody nepřekračovala hodnotu 4,5 m/s.

Více