ke stažení

Transkript

ke stažení
KNÍŽKY K ROZEBRÁNÍ
Připraveni na stěhování?
Dobrovolnictví
Informační centra pro mládež v EU
Mít přehled
Práce v zahraničí
Studium v zahraničí
Úřad pro publikace EU 2013
NICM
NICM 2010
NICM 2012
NICM
NICM
Allen David
Allen David
Arnoldová Caroline L.
Basl Josef a kolektiv
Basl Josef a kolektiv
Burda Jan, Šlosarová Vladimíra, kolektiv
Capponi Věra + Novák Tomáš
Crabbe Tony
Oldřich Čepelka
Česká kancelář programu Culture
Aby vše klapalo
Mít vše hotovo
Malý krok, velká změna
For all those who are learning
Pro všechny, kteří se vzdělávají
Tábory a další zotavovací akce
Sám sobě psychologem
Proč nikdy nestíhám
Práce s veřejností
Dobrovolnictví pro kulturu
ČRDM
ČRDM
ČRDM
Dočekalová Markéta
Dům zahraniční spolupráce
Euroguidance
Euroguidance
Euroguidance
European Schoolnet
Evropská komise
Evropská komise
Evropská komise
Kdo je kdo - katalog členských sdružení České rady dětí a mládeže
Město dětem
Strukturovaný dialog mládeže
Tvůrčí psaní pro každého
Co ti brání v podnikání?
Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace
Multikulturní poradenství
Národní cena kariérového poradentví 2015
The web we want
Co je tam pro mne?
Připraveni na stěhování?
Vaše Evropa - Vaše práva
Jan Melvil Publishing 2008
Jan Melvil Publishing 2008
IKAR 2014
Dům zahraniční spolupráce 2013
Dům zahraniční spolupráce 2013
NIDM MŠMT 2008
Grada Publishing 1992
NOXI 2015
Nadace Omega 1997
Česká kancelář programu Culture
2011
Česká rada dětí a mládeže 2010
Česká rada dětí a mládeže 2009
Česká rada dětí a mládeže 2011
GRADA Publishing 2006
Dům zahraniční spolupráce 2014
Dům zahraničních služeb 2013
Dům zahraničních služeb 2009
Dům zahraničních služeb 2015
European Schoolnet 2013
Evropská unie 2010
Úřad pro publikace EU 2014
Úřad pro publikace EU
Evropská komise
NICM
NICM
NICM
NICM
NICM
KNÍŽKY K PŮJČENÍ NA MÍSTĚ
Evropská unie
Ferris Timothy
Ferris Timothy
Fried Jason a Heinemeier David Hansson
Godin Seth
Godin Seth
Heath Chip a Dan
Jehlička Marek
JobChallenge
Junák
Kim Sang H.
Koegel Timothy J.
Koláček Luboš Y.
kolektiv
kolektiv
Kraj Vysočina
Ludwig Petr
Martoch Michal
Medlíková Olga
Michl Aleš
Národní centrum bezpečnějšího internetu
NICM
NICM
NICM
NICM
NICM
NICM
NUV
NUV
NUV
NUV
Svoboda, bezpečnost a spravedlnost pro všechny
Čtyřhodinové tělo
Čtyřhodinový šéfkuchař
Restart
Kopni do té bedny
Nepostradatelní: Buďte pilířem firmy
Proměna: Jak věci změnit, když je změna zdánlivě nemožná
Průvodce po mediální galaxii
Challenge Book - katalog zaměstnavatelů
Project Wild
Tisíc a jeden způsob, jak motivovat sebe i druhé
Špičková prezentace
Špatní žáci, rebelové a jiní géniové
Testy studijních předpokladů a základů logiky 1. díl
Testy studijních předpokladů a základů logiky 2. díl
Analýza a strategie udržitelného rozvoje nestátního neziskového sektoru kraje Vysočina
2010-2015
Konec prokrastinace
Řízení vzdálených pracovníků (Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje)
Umíte prezentovat? Odpověď zní: ANO
Michliq
Docela užitečné internetové tipy
Dobrovolnictví
Informační centra pro mládež v ČR
Informační centra pro mládež v EU
Mít přehled
Práce v zahraničí
Studium v zahraničí
Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu 2012
Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se
strukturou absolventů a zaměstnaných
Europass
Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2013
Evropská společenství 2005
Jan Melvil Publishing 2011
Jan Melvil Publishing 2013
Jan Melvil Publishing 2010
Jan Melvil Publishing 2011
Jan Melvil Publishing 2010
Jan Melvil Publishing 2010
AGNES 2008
Job Challenge 2014
Moravia press 1993
MANAGEMENT PRESS 1999
Computer Press 2009
Jan Melvil Publishing 2009
SOKRATES 2015
SOKRATES 2015
Krajský úřad kraje Vysočina 2010
Jan Melvil Publishing 2013
Město Třebíč, Koordinační centrum
práce na dálku 2014
PART media 2005
R MEDIA 2014
Úřad vlády 2009
NICM
NICM 2010
NICM 2010
NICM 2012
NICM
NICM
Národní ústav pro vzdělávání 2013
Národní ústav pro vzdělávání 2014
Národní ústav pro vzdělávání 2012
Národní ústav pro vzdělávání 2013
NUV
NUV
NUV
NUV
NUV
NUV
NUV
NUV
NUV, Infoabsolvent
NUV, Infoabsolvent
NUV, Infoabsolvent
NUV
Peavy R. Vance
Peavy R. Vance
Plamínek Jiří
Plamínek Jiří
Smejkal Vladimír
Stejskal Jan
Svámí Bhakti Vikáša
Štěpaník Jaroslav
Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2014
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - komparační analýza
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - šetření v kvartérním sektoru
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - šetření v terciárním sektoru
Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a
maturitních oborů
Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a
maturitních oborů
Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění
Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání 2013
Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012
Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2013
Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2014
Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze
vzdělání
Sociodynamické poradenství
Sociodynamické poradenství
Vedení lidí, týmů a firem
Vedení lidí, týmů a firem – 4. přepracované vydání
Lexikon společenského chování
Ekonomika neziskové organizace
Střípky tradičního indického života
Umění jednat s lidmi
Národní ústav pro vzdělávání 2014
Národní ústav pro vzdělávání 2014
Národní ústav pro vzdělávání 2014
Národní ústav pro vzdělávání 2014
Národní ústav pro vzdělávání 2014
Národní ústav pro vzdělávání 2014
Národní ústav pro vzdělávání 2014
Národní ústav pro vzdělávání 2014
Národní ústav pro vzdělávání 2013
Národní ústav pro vzdělávání 2014
Národní ústav pro vzdělávání 2015
Národní ústav pro vzdělávání 2014
Dům zahraničních služeb 2013
Dům zahraničních služeb 2013
GRADA Publishing 2005
GRADA Publishing 2011
Grada Publishing 1993
Junák 2010
Bhakti Vikáša Svámí
GRADA Publishing 2003
KNÍŽKY K PŮJČENÍ DOMŮ
B
Bass Eduard
Bezruč Petr
Boroš Július
Bronteová Emily
Klapzubova jedenáctka
Slezské písně
Psychologie pro mladé
Na Větrné hůrce
Československý spisovatel 1959
Československý spisovatel 1985
Mladá fronta 1986
Odeon 1968
C
Cooper James Fenimore
Cooper James Fenimore
Prérie
Vyzvědač
Státní naklad. dětské knihy 1967
Nakladatelství Svoboda 1975
Cooper James Fenimore
Čapek Karel, Šrámek Fráňa
Čapek Karel
Čapek Karel
Čech Svatopluk
Černý František, Kolárová Eva
Defoe Daniel - J. V. Pleva
Dickens Charles
Dickens Charles
Dostojevskij F. M.
Dvořáková Marie a spol.
Elstner F.A.
Elstner F. A.
Erben Karel Jaromír
Faulkner William
France Antole
De Gaulle Charles
Goethe Johann Wolfgang
Goethe Johann Wolfgang
Halada Jan
Halada Jan
Hašek Jaroslav
Helge Ingstad
Heyedahl Thor
Hoffmannová Eva
Hotmar Josef
Hrabal Bohumil
Hrabal Bohumil
Poslední Mohykán
Č
Cesty k přátelství
Povídky z jedné kapsy
Kniha apokryfů, Život a dílo skladatele Foltýna
Výlety pana Broučka
Sto let národního divadla
D
Robinson Crusoe
Kronika Pickwikova klubu I.
Kronika Pickwikova klubu II.
Zločin a trest
Památné kameny a pověsti na Třebíčsku
E
Věci z jednoho pokoje
Tři kluci
Kytice
F
Město
Ostrov tučňáků
G
Válečné paměti 1940/1941
Výbor z díla I
Výbor z díla II
H
Metternich kontra Napoleon
Osudy moudrých
Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona
Lovci kožešin a jejich osudy a dobrodružství v Severní Kanadě
Staré civilizace a oceán
Jak založit herbář
Hovory nad Seinou
Můj svět
Svatby v domě
Albatros 1984
Československý spisovatel 1987
Československý spisovatel 1967
Československý spisovatel 1974
F. Topič 1922
Albatros 1983
Státní naklad. dětské knihy 1960
Naše vojsko 1959
Naše vojsko 1959
Lidové nakladatelství 1988
Akcent 2010
Profil 1966
Státní naklad. dětské knihy 1964
J. Otto 1901
Odeon 1985
Svoboda 1950
Naše vojsko 1989
Svoboda 1949
Svoboda 1949
Panorama 1988
Albatros 1985
Československý spisovatel 1963
Orbis 1965
Panorama 1983
Mladá fronta 1984
Práce 1986
Československý spisovatel 1988
Československý spisovatel 1991
Hrubý Jan
Hubáček Miloš
Hugo Victor
Aféry první republiky
Invaze
Devadesát tři
Kaplický Václav
Klimeš Lumír
kolektiv
kolektiv
Kraj Vysočina
Kratochvíl Miloš V.
Kroutvor Josef
Krulichová Marie
Křen Jan
Čtveráci
Slovník cizích slov
Čítanka ruské literatury I
Čítanka ruské literatury II
Osudové roky české státnosti
Život Jana Amose
Potíže s dějinami
Korespondence Vítězslava Nezvala
Bílá místa v našich dějinách
Majakovskij Vladimir
Majakovskij Vladimir
Marek Jiří
Mácha K. H.
Mencel Vojtěch a spol.
Michalec Zdeněk
Míka Zdeněk
Výbor z díla I.
Výbor z díla II.
Panoptikum
Spisy veršem i prosou
Křižovatky 20. století
Tisíc tváří televize
Dějiny Prahy v datech
Němcová Božena
Němcová Božena
Němcová Božena
Němcová Božena
Němcová Božena
Němcová Božena
Dobří lidé
Korespondence I.
Korespondence II.
Korespondence III.
Babička
Divá Bára
Práce 1984
Panorama 1984
Naše vojsko 1967
K
Československý spisovatel 1956
Státní pedagogické naklad. 1983
Albatros 1983
Albatros 1983
Asoc. nositelů legionář. tradic 2010
Československý spisovatel 1984
Prostor 1990
Československý spisovatel 1981
Lidové noviny 1990
M
St. naklad. krásné literatury 1953
St. naklad. krásné literatury 1953
Československý spisovatel 1984
J. Otto 1897
Naše vojsko
Panorama 1983
Panorama 1988
N
Státní naklad. dětské knihy 1951
J. Laichner 1912
J. Laichner 1914
J. Laichner 1920
J. Laichner 1913
J. Laichner 1905
O
Olbracht Ivan
Olbracht Ivan
Otčenášek Jan
Nikola Šuhaj Loupežník
Podivné přátelství herce Jesenia
Kulhavý Orfeus
Svoboda 1950
Mladá fronta 1960
Československý spisovatel 1966
P
Pavel Ota
Cena vítězství
Naše vojsko 1968
Páral Vladimír
Páral Vladimír
Pchu-I Aisin Gioro
Pulec Vladivoj
Rigby Ray
Rousseau Jean Jacque
Sborník
Sborník
Shakespeare William, Moliere
Scheinpflugová Olga
Simenon George
Steinbeck John
Stingl Miloslav
Stingl Miloslav
Stingl Miloslav
Stingl Miloslav
Svámi Bhakti Vikáša
Swift Jonathan
Tomeček Jaromír
Tomeček Jaromír
Twain Mark
Twain Mark
Tyl J. K., Stroupežnický L., Mrštíkovi A. a V.
Uhlíř Dušan
Ulman James Ramsey
Vergilius
Verne Jules
Vlašín a kolektiv
Katapult
Soukromá vichřice, Mladý muž a bílá velryba
Byl jsem posledním císařem čínským
Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny
R
Pahorek
O původu nerovnosti mezi lidmi
S
Země světa I.
Země světa II.
Romeo a Julie, Tartuffe
Přežitá smrt
Maigret a neochotní svědkové
Toulky s Charliem
Poslední ráj
Synové Slunce
Války rudého muže
Indiánský oheň
Střípky tradičního indického života
Výbor z díla
T
S nebem nad hlavou
Živly a osudy
Dobrodružství Huckleberryho Finna
Život na Missisippi
Strakonický dudák, Naši furianti, Maryša
U
Slunce nad Slavkovem
Muž z Everestu
V
Zpěvy rolnické a pastýřské
Tajemný ostrov
Slovník literárních pojmů, směrů a skupin
W
Mladá fronta 1968
Československý spisovatel 1985
Panorama 1990
Naklad. technické literatury 1890
Naše vojsko 1969
Svoboda 1949
Svoboda 1987
Svoboda 1987
Mladá fronta 1985
Melantrich 1970
Odeon 1986
Československý spisovatel 1965
Svoboda 1974
Práce 1985
Naše vojsko 1986
Práce 1985
Radha Raman 2007
Státní naklad. krásné literatury 1953
Mladá fronta 1985
Blok 1985
Albatros 1990
Svoboda 1951
Mladá fronta 1983
Mladá fronta 1984
Sportovní a turistické naklad. 1959
Jan Laichner 1937
J. Otto
Panorama 1983
Wolker Jiří
Wyndham John
Básně
Den trifidů
Československý spisovatel 1980
Paralela 1993

Podobné dokumenty