JC Progr -Bor-Haid - Jugendchor des Fränkischen Sängerbundes

Transkript

JC Progr -Bor-Haid - Jugendchor des Fränkischen Sängerbundes
q
q
Sbor mládeže
franského Sängerbund e. V.
Program
Duchovní koncert
B or
v sobotu 19. září 2015
17 hodin - Zámek Bor
Vstup volný
Dobrovolné dary vítány
—Financován ministerstvem
—školství a kultury, vědy a umění v Bavorsku
2
Jugendchor
des Fränkischen Sängerbundes e.V.
Sbor mládeže Franského pěveckého sdružení (FSB) nabízí mládeži, která má zájem o hudbu, sborovou
práci na vysoké úrovni. Sbor se soustředuje čtyři- až šestkrát ročně. Zkoušky a představení se konají
časově kompaktně. Roční program a termíny vždycky jsou stanovovány rok předem. Zájemci mohou
kontaktovat Johannese Walbrunna (organizace).
E-Mail: [email protected]
Více informací najdete na stránce: http://www.jugendchor.org
Förderverein Jugendchor e.V.
Spolek na podporu Sboru mládeže registrované sdružení
Dne 18. března 2008 se založil v Ensdorfu Spolek na podporu Sboru mládeže FSB registrované sdružení. Sborového týmového výkonu na vysoké úrovni lze dosáhnout pouze prostřednictvím prozíravé, dlouhodobé a trvalé práce. Registrované sdružení podporuje práci a projekty Sboru mládeže FSB, aby
mladí lidé měli možnost získat příkladnou praxi v podání duchovní a světské sborové hudby.
To je možné pouze na širokém finančním zázemí, aby mladým lidem, kteří mají zájem a jsou talentovaní, nemusil být přístup ke sborové hudbě uzavřen z finančních důvodů. Pokud se vám líbil náš koncert a rádi byste nás podpořili, uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek. Dostanete samozřejmě stvrzenku.
Pokud chcete být členem podpůrného spolku, zašleme Vám stanovy a prohlášení o přistoupení.
Přednosta: Toni Benker, právník (01 73) 9 49 34 12
Informace: http://www.foerderverein-jugendchor.org
Pěvecký sbor mládeže podporuje Sborovou akademii Franského pěveckého sdružení
(FSB) v Benediktinském klášteře Weissenohe.
3
Fränkischer Sängerbund
založen roku 1862
Duchovní koncert
Bor
v sobotu 19. září 2015
17 hodin - Zámek Bor
Sbor mládeže
Housle: Paula Herrneder - Klarinet: Anna Lottner
Piano: Andreas Feyrer, Magdalena Hamann
Akkordeon (Bajan): Felix Hirn
Hlasový výcvik: Manuela Spitzkopf
Sbormistři: Michaela Treese, Karl Heinz Malzer
Vstup volný - dary vítány
Druckfehler und Änderungen von Programm und Mitwirkenden vorbehalten! - Změny vyhrazeny!
Omluvte laskavé připadné tiskové a překladové chyby.
...... vergessen Sie bitte nicht, Ihr Handy nach dem Konzert wieder einzuschalten!
...... prosím, nezapomeňte: po koncertě znovu zapnout na mobil!
4
Programm - Program
Sbor a cappella
Santo (Argentina) - Svatý.....................................................................................................................................................................................................................................................Anonym
Ave virgo gloriosa - Buď zdráva, nádherná panenská .......................................................................Richard Dering (kolem 1580–1630)
Verleih uns Frieden genädiglich - Dej nám mír milostivě .....................................................................Heinrich Schütz (1585–1672)
Wende dich, Herr - Popatřiž na mne............................................................................................................Johann Hermann Schein (1586–1630)
(moteta č. 7 z "Studánka Izraele", Lipsko 1623)
Sei getreu bis in den Tod - Buď věrný až na smrt .........................................................................Johann Christoph Bach (1642–1703)
Nástroje: Housle, Klavir, Akordeon (Bajan)
Trio (Largo z Xerxes; HWV 40)
Georg Friedrich Händel (1685–1759)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sbor a cappella
Heilig - Svatý, svatý, svatý ..................................................................................................................................................................Dimitri Bortnianski (1751–1825)
Die beste Zeit im Jahr - Nejlepší čas roku .........................................................................................................Arnold Mendelssohn (1855–1933)
Herr, sei uns gnädig - Pane, smiluj se nad námi ......................................................................................Arnold Mendelssohn (1855–1933)
O du, der du die Liebe bist - O ty, jenž jsi láska .........................................................................................Niels Wilhelm Gade (1817–1890)
Ave Maria (klavírní doprovod) ........................................................................................................................................................Camille Saint-Saëns (1835–1921)
Nástroje: Klarinet, Klavir
Allegretto...................................................................................................................................................................................................................Camille Saint-Saëns (1835–1921)
1. věta z Sonáty pro klarinet a klavír op. 167
Pause- Přestávka s malým občerstvením
Sbor a cappella
Tristis est anima mea - Je mi úzko až k smrti ..............................................................................................György Deák-Bardos (1905–1991)
Богородице Дево (Ave Maria) - Boharodičko, Panno Maria.........................................................................................................Arvo Pärt (*1935)
Ave Maria - Zdrávas Maria .................................................................................................................................................................................Jaakko Mäntiyärvi (*1963)
Ave Regina caelorum - Buď zdráva, Královno nebeská .......................................................................................Karl Heinz Malzer (*1942)
Akordeon (Bajan)
Feast in mountains - Oslava na horách .........................................................................................................................................Vladimir Zubitsky (*1953)
Oslava na horách z Bulgarian Notebook
Sbor a klavír
That lucky old sun - To šťastné staré slunce ...........................................................................................................John Beasley Smith (1901–1986)
Sbor a cappella
Spirituály
Ride on King Jesus - Jezdi dopředu, krále Ježíše .........................................................................................Arr. Edward Boatner (1898–1981)
I want to go to heaven - Chci se dostat do nebe .........................................................................................................................Arr. Joszef Karai (1927)
Home on that rock - Doma na této skále .............................................................................................................................................................Kirby Shaw (*1942)
Sbor mládeže - Franského pěveckěho sdružení - Jugenchor des Fränkischen Sängerbundes
5
Texte und Erläuterungen zum Programm - Texty a výsvětlení k programu
Anonymus
Santo
čtyřhlasý sbor
Santo, santo, santo mi corazón te adora! Mi corazón te sabe decir: Santo eres Señor!
Překlad: Svatý, svatý, svatý, moje srdce jenom tebe vzývá, moje srdce jenom tobě říká: Jsi svatý Bůh!
(Zdroj textu: Anonym z Argentiny)
—————————————————————————————————————————
Richard Dering (um 1580–1630)
Ave virgo gloriosa
pětihlasý sbor
Ave Virgo Gloriosa favo mellis dulcior mater Dei gloriosa stella sole clarior, tu es illa speciosa qua nulla est
pulchrior rubicunda plus quam rosa lilio candidior. Překlad: Buď zdráva, nádherná panenská, sladší než
včelí plástev s medem, Matko Boží plná krásy, hvězdo, jasnějsí než slunce. Ty jsi ona plná nádhery, nikdo
není krásnější než ty, červenější než růže, bělejší než lilie.
(Zdroj textu: Neznámá latinská báseň ze středověku)
Richard Dering byl varhaníkem a skladatelem renesance v Anglii. Jeho “Ave virgo gloriosa“, zdánlivě dvojsborovým zpěvem vysokými a nízkými hlasy, ukazuje techniku italského slohu “Concerto“ skladatelů
Heinricha Schütze a Johanna Hermanna Scheina.
—————————————————————————————————————————
Heinrich Schütz (1585–1672)
Verleih uns Frieden genädiglich SWV 372
pětihlasý sbor
Verleih uns Frieden genädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten, es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns
könnte streiten, denn du, unser Gott alleine. Překlad: Dej nám mír milostivě, Pane Bože, v naší době přece
nikdo jiný není, kdo by mohl bojovat za nás, jenom ty, Bože náš.
(Zdroj textu : Převzato z latinského "Da Pacem Domine", Martin Luther, 1483–1546)
Detailní a poučnou předmluvou Schütz líčí svou “Geistliche Chormusik“ (duchovní sborovou
hudbu), sbírku 29 pěti- až sedmihlasých motet s rozdílným obsazením, jako kolekci příkladů
podobně jak v učebnici, včetně “Dej nám mír milostivě“. Tím se obrátil proti praxi, převzaté z
Itálie, už nesázet hlasy striktně kontrapunkticky, ale místo toho jim dát Basso continuo. Tato
praxe přicházela stále vice do obliby. Tímto způsobem hudebné skladby Schütz se odvolával na
svého učitele Giovanniho Gabrieliho jehož hudbu vyzvedl jako vzor. Heinrich Schütz věnoval svého Opus
11 – Geistliche Chormusik – poprvé občanským adresátům, starostovi, radním a Sboru města Lipsko.
Demonstrativně se odvrátil od dvora a obrátil se k prostým, zpívajícím a modlícím se lidem v zemi. Podle
Schütze je více než slušno, že věnoval obevatelům Lipska tyto zpěvy. Při tom se zvláště zmínil o Thomanerchor (chlapecký sbor v evangelickém kostele sv. Tomáše v Lipsku). “Geistliche Chormusik“ patří k
nejčastěji provozováním dílům Heinricha Schütze. Byla vydána v roce 1648 jako jeho příspěvek k mírovému roku po třicetileté válce.
—————————————————————————————————————————
Johann Hermann Schein (1586–1630)
Wende Dich, Herr
pětihlasý sbor
Wende dich, Herr, und sei mir gnädig; denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß;
führe mich aus meinen Nöten. Siehe an meinen Jammer und Elend und vergib mir alle meine Sünde. Překlad: Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou; nebot' jsem opuštěný a ztrápený. Soužení srdce mého rozmnožují se; z úzkostí mých vyved' mne. Viz trápení mé a bídu mou a odpust' všecky hříchy mé.
(Zdroj textu: Žalm 25,16-18)
Sbírka motet Hermanna Scheina, “Israelsbrünnlein“ (Studánka Izraele) z roku 1623 je mezníkem v historii hudby. Neboť v ní zavede madrigalový styl po itálském vzoru v Německu. Tak
dělí pětihlasý sbor v “Popatřiž na mne“ na zdánlivý dvojsbor vysokých a nízkých hlasů, pracuje
s prudkými dynamickými kontrasty a často požaduje velkou vokální hbitost. V madrigalu
“Popatřiž na mne“ se střídají homofonní a polyfonní skladby, a tak zachovává duch starých
mistrů. Přitom značně interpretuje biblický text harmonií plnou napětím, přírazy i chromatickými obraty.
Texty a výsvětlení k programu
Bor V SOBOTU 19. ZÁŘÍ 2015 • 17 HODIN - ZÁMEK BOR
6
Sbor mládeže - Franského pěveckěho sdružení - Jugenchor des Fränkischen Sängerbundes
Johann Christoph Bach (1642–1703)
Sei getreu bis in den Tod
pětihlasý sbor
Sei getreu bis in den Tod so will ich dir die Krone des Lebens geben. Halte fest und sei getreu, wenn dich
Welt und Satan schrecken, lass dir keine Furcht erwecken, nenne deinen Jesum frei. Halte fest und sei getreu! Jesus bleibet dir getreu, der in aller Angst und Schmerzen tröstet die betrübten Herzen, der dich machet Bandefrei. Jesus bleibet dir getreu! Sei getreu bis in den Tod, und verlierest du das Leben, Jesus will dir's
wiedergeben, der dich reißt aus aller Not.Sei getreu bis in den Tod. Jesus lässt dich nicht im Tod, der dir gibt
zum Gnadenlohne jene schöne Lebenskrone, sei getreu in aller Not. Jesus lässt dich nicht im Tod.
Překlad: Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má
některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až
na smrt, a dám ti vítězný věnec života.
(Německý text volně podle Zjevení 2,10)
Johann Christoph Bach, nejstarší syn Heinricha Bacha, už v rodinné tradici byl pokládán za
velkého génia před Johannem Sebastianem; v kronici rodiny je nazýván velkým a vyjadřujícím
se skladatelem a Carl Philipp Emanuel Bach mu svědčil, že uměl skládat jak galantně a zpěvavě
tak neobyčejně plnohlase a že by byl silný v vynálezu krásných myšlenek i ve výrazu slov. Jeho
poznámky pro rekonstrukci varhan v kostele svatého Jiřího v Eisenachu jsou zcela zachovány.
“Buď věrný až na smrt“ a “Smrtelník z ženy zrozený“ jsou nejlepšími příklady jeho pozdějších
skladeb. Ve srovnání s jeho předchozími díly jsou popsána jako temperamentní a vynikají vysokým stupněm technické dovednosti a harmonicky mimořádně bohatým a diferencovaným hudebním jazykem.
—————————————————————————————————————————
Georg Friedrich Händel (1675–1759)
Largo aus Xerxes
Arr: Housle, Klavir, Akordeon
Slavné "Largo" z opery "Xerxes" Georga Friedricha Händela bylo dlouho jedinou skladbou,
která zbyla z až do roku 1924 nezvěstné partitury. Händel napsal mnoho krásných melodií
mírné rychlosti, ale jeho "Largo" je stále bezkonkurenční co se týká důstojnosti a dojímajíci
jednoduchosti. Melodii původně zpíval sopránový kastrát. Dnes je upravená pro všechny
druhy hlasů a instrumentální obsazení. Jmenuje se prostě "Largo z Xerxes" (Ombra mai fu), i
když v partituře ji autor nadepsal jako larghetto.
————————————————————————————————————————
Dimitri Bortnianski (1751–1825)
Heilig
čtyř- až šestihlasý sbor
Heilig, heilig ist Gott der Herr Sabaoth! Alle Lande sind seiner Ehre voll. Himmel und Erde sind voll von
seiner Herrlichkeit. Hosianna, in der Höhe.
Překlad: Svatý, svatý, svatý je Hospodin, Bůh zástupů. Plná je všechna země jeho slávy. Hosanna, na výsostech.
(Zdroj textu: Izaiáš 6,3; Zj 4,8)
Dimitri Stepanovitch Bortnianski byl ruským skladatelem sborové duchovní hudby, narozen
1752 v Gluchově, Ukrajina, zemřel 25. září (8. října), 1825 v Petrohradu. V Moskvě a později v
Benátkách studoval hudbu pod Galuppim, kolem 1782 se vrátil do Ruska a stal se ředitelem
petrohradské carské kapely. Ačkoli jeho hudební jazyk v Rusku byl později kritizován jako
"italský" a považován za zastaralý, je populární dodnes, protože je obzvláště přístupný a emocionálně přitažlivý. Tímto způsobem je rovněž psáno jeho "Svatý".
—————————————————————————————————————————
Arnold Ludwig Mendelssohn (1855–1933)
Die beste Zeit
čtyřhlasý sbor
Die beste Zeit im Jahr ist mein, da singen alle Vögelein, Himmel und Erden ist der voll, viel gut Gesang, der
lautet wohl. 2. Voran die liebe Nachtigall macht alles fröhlich überall mit ihrem lieblichen Gesang, des muss
sie haben immer Dank. 3. Vielmehr der liebe Herre Gott, der sie also geschaffen hat, zu sein die rechte Sängerin, der Musica ein Meisterin.
Překlad: Nejlepší čas roku je můj, protože všichni ptáčkové zpívají, nebe a země jsou plné zpěvu, který dobře
zní. 2. Vpředu milý slavík dělá vše a všude veselým svou krásnou písní. Za to mu musíme vždy děkovat. 3.
Ještě více musime poděkovat Pánu Bohu, který jej vytvořil být skutečným zpěvákem, mistrem hudby.
(Zdroj textu: Martin Luther, 1483-1546)
Bor V SOBOTU 19. ZÁŘÍ 2015 • 17 HODIN - ZÁMEK BOR
Texty a výsvětlení k programu
Sbor mládeže - Franského pěveckěho sdružení - Jugenchor des Fränkischen Sängerbundes
7
Arnold Ludwig Mendelssohn (1855–1933)
Herr, sei uns gnädig
čtyřhlasý sbor
Herr, sei uns gnädig nach deiner Güte, segne uns, unser Gott! Denn du hast gesagt, du wollest uns erhören,
wenn wir aus ganzem Herzen rufen zu dir. Amen. Překlad: Pane, smiluj se nad námi podle milosrdenství
svého, požehnej nás, náš Bůh! Neboť řekl jsi, že nám budeš odpovídat, když voláme k tobě celým svým
srdcem. (Zdroj textu: Arnold Mendelssohn podle slov Bible)
Duchovní sborovou hudbou Mendelssohna začala obnova protestantské chrámové hudby.
1930 Arnold Mendelssohn je jmenován čestným občanem města Darmstadt. Kromě Paula
Hindemitha patří mezi jeho nejvýznamnější studenty Günter Raphael a Kurt Thomas Dne 19.
února 1933 Arnold Mendelssohn zemřel na srdeční mrtvici ve svém domě v Darmstadtu.
Jeho vokální skladby ukazují vlivy vládnoucího ideálu a cappella jeho doby a mají zvukové
ideály baroka v harmonii a v zacházení s disonancemi. Tyto myšlenky lze nalézt také ve dvou
sborových dílech "Nejlepší čas" a "Pane, smiluj s nad námi".
—————————————————————————————————————————
Niels Wilhelm Gade (1817–1890)
O du, der du die Liebe bist
čtyřhlasý sbor
O du, der du die Liebe bist, von uns geliebt im Lichte thronest, das Herz, das deiner nicht vergisst, hier
schon mit Himmelswonne lohnest. O sieh’, wie unsre Träne fließt, wie dich das Auge fleht um Segen, in
Andacht sich das Herz ergießt, und heil’ge Wünsche uns bewegen. Beglücke All’, die dir vertrau’n, mit deiner
hohen Gnadenfülle. Wer frommen Sinnes auf dich schaut, ihm blüht das Glück in heil’ger Stille. Es hält uns
fest des Glaubens Wort, lass deine Liebe uns geleiten, sie ist’s, die bleibet hier und dort und stärket selbst im
Todesleiden. Lass deine Liebe uns geleiten. Amen. Překlad: O ty, jenž jsi láska, trůníš milován námi ve světle. Odměniš srdci, které na tebe nezapomene již na zemi nebeskou blažeností. Vida, jak teká naše slza, jak tě
oko prosí o požehnání, jak zbožně se srdce vylévá a svaté touhy nás pohnou. Obšťastňuj všechny, kteří ti
důvěřují, tvou hojností milostí. Kdo se na tebe dívá zbožným smyslem, tomu vzkvétá štěstí ve svatém tichu.
Slovo víry nás zadržuje, dej nás doprovázet svou láskou. Ona láska zůstává tu a tam a posiluje dokonce při
utrpení smrti. Nech nás doprovázet svou láskou. Amen.
(Zdroj textu: Neznámý).
V roce 1841 Gade dostal pro své první dílo, předehru Ozvuky z Ossiana, první cenu Kodaňského spolku hudby. Královským stipendiem mohl studovat v Lipsku 1844-1848, kde měl úzké
styky s Robertem Schumannem a Felixem Mendelssohnem Bartholdym. Zde se setkal s německou romantickou sborovou tradicí. Duchovní chór "O ty, jenž jsi láska" Wilhelm Gade skládal
v Lipsku v roce 1846 pro svatbu Constanze Schleinitzové s administrativním ředitelem Gewandhaus koncertů Conradem Schleinitzem ve verzi pro sbor a smyčcové nástroje. Teprve v roce 1856
zveřejnil dílo jako a cappella sborovou skladbu. Niels Wilhelm Gade zemřel v roce 1890 v Kodani.
—————————————————————————————————————————
Camille Saint-Saëns (1835–1921)
Ave Maria
čtyř- až pětihlasý sbor, varhany
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostræ. Amen.
Překlad: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. (Lukášova evangelia)
Kromě hudby se Saint-Saëns ukázal osobnostem s nebývalými talenty: Tak byl nejen skladatelem, varhaníkem a pianistou ale i autorem a matematikem. Zemřel v Alžíru v roce 1921 ve věku
86 let, když Leonardu Bernsteinovi byly právě tři roky. Jeho skladba Ave Maria, která byla zveřejněna v roce 1914, má lyricky výrazné zvukové struktury s překvapivými harmonickými obraty.
Camille Saint-Saëns (1835–1921)
Allegretto (op. 167)
Klarinett a Klavír
Camille Saint-Saëns chtěl v roce 1921, ve věku 85 let, skládat sonáty pro dřevěné nástroje a napsal:
"Používám své poslední síly na rozšíření repertoáru těchto tak opomíjených nástrojů."
V této době Saint-Saëns byl ve francouzské hudební scéně pokládán za nečasového. Byl považován za
reakcionáře a on to viděl klidně: "Byl jsem budoucností; ve svých začátcích jsem byl titulován jako revolucionář, a ve mém věku člověk už může být jenom předkem."
Texty a výsvětlení k programu
Bor V SOBOTU 19. ZÁŘÍ 2015 • 17 HODIN - ZÁMEK BOR
8
Sbor mládeže - Franského pěveckěho sdružení - Jugenchor des Fränkischen Sängerbundes
Klarinetová sonáta Es-dur Saint-Saënsa začíná zpěvnou větou Allegretto, ve kterém je hravě zkoumáno
celé rozpětí tónů nástroje a jeho výrazové rozpětí od venkovské idyly do zdrženlivé expresivnosti.
—————————————————————————————————————————
György Deák-Bardos (1905–1991)
Tristis est
čtyř- až pětihlasý sbor
Tristis est anima mea usque ad mortem: sustinete hic et vigilate mecum.
Překlad: Je mi úzko až k smrti,“ řekl jim. „Zůstaňte tu a bděte se mnou!“
(Zdroj textu: Matouš 26: 37-38,51,56)
György Deák Bardos se narodil 5. června 1905 v Budapešti, kde také zemřel 14. srpna 1991. Je
bratrem Lajose Bardose (1899–1986) a maďarském skladatelem a sbormistrem. Tristis est poskytuje obraz absolutního smutku, který se vyvijí ve velký křik bolesti v myšlence na smrt až po
fortissimo. Poslední takty vyjadřují naprosto vyčerpání a tmu, působí ale tóninou dur vysvobozeně.
————————————————————————————————————————
Arvo Pärt (*1935)
Bogoroditse Djevo
čtyř- až osmihlasý sbor
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в жеах и
благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
Překlad: Boharodičko, Panno Maria, radujt se. Maria milostí obdařená, Hospodin s tebou; požehnaná jsi
mezi ženami požehnaný plod tvého lůna, porodila jsi Spasitele našich duší.
(Lukáš 1,28,42.)
Arvo Pärt slaví letos své 80. narozeniny. Narodil se 11. září roku 1935 v Paide, Estonsku, začal
pěstovat hudbu ve věku sedm let a ve věku 14 let už skládal. Pärt hledá ve své téměř vylučně
nabožensky motivované hudbě ideál jednoduchosti, který podporuje duchovní poselství.
Skladba Bogoroditse Djévo vznikla v roce 1990 pro roční bohoslužbu “Nine Lessons and Carols” (devět lekcí a koledy) na King's College v Cambridge. Je to tradiční, vánoční nebo adventní bohoslužba anglikánské církve. Jak se sluší emocionálně závažnému chvalozpěvu, Pärt naplní své
holdování Panny Maria přímo výrazným jasem.
—————————————————————————————————————————
Jaakko Mäntiyärvi (*1963)
Ave Maria
trojhlasý sbor (TBarB) a recitační sbor (SA)
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Překlad: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života
tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
(Text z Lukášova evangelia)
Jaakko Mäntyjärvi (narozený 27. května 1963 v Turku) je finském skladatelem. Studoval angličtinu a lingvistiku v Helsinkách a je hlavním povoláním překladatelem. Kromě toho studoval hudební teorii a sbormistrovství. Typický pro styl kompozice Jaakka Mäntyjärviho je fakt,
že přejímá styly dřívějších epoch a zpracovává je do svého osobitého zvukově intenzivného
působivého stylu. Mäntyjärvi nechá v své skladbě Ave Marie přednést Zdrávas v mluvené formě ženskými hlasy nad bourdonem. Ženské hlasy jsou zahalené do zvuku, jenž je vytvořen
mužskými hlasy, jež zpívají meditativně mistický bourdon v kvintách nebo dvojitých kvintách. Jen jednou
se ten kvintový zvuk mění do čistého dur.
—————————————————————————————————————————
Karl Heinz Malzer (*1942)
Ave Regina caelorum
čtyř- až šestihlasý sbor
Ave Regina caelorum, ave Domina Angelorum: Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta: Gaude
Virgo gloriosa, super omnes speciosa: Vale o valde decora, et pro nobis Christum exora. (Zdroj textu: Anonym 12. Jh.)
Překlad: Buď zdráva, Královno nebeská, buď zdráva, Paní andělů.
Buď pozdraven, kořeni, bráno, z níž světu vzešlo světlo.
Raduj se, Panno slavná, nade všechny vyvýšená:
Buď zdráva, předůstojná, oroduj za nás u Krista.
(Zdroj překladu: Lenka Jeřábková)
Bor V SOBOTU 19. ZÁŘÍ 2015 • 17 HODIN - ZÁMEK BOR
Texty a výsvětlení k programu
Sbor mládeže - Franského pěveckěho sdružení - Jugenchor des Fränkischen Sängerbundes
9
Ave Regina caelorum je populární mariánská antifona z 12. století. Ta antifona je jednou z tradičních závěrečných antifon pro kompletář od 13. století. Je tradičně modlena od "Očišťování Panny Marie" (2. únor)
až do středy Velikonočního týdne. Hudební pozadí tohoto moteta je gregoriánská základní melodie, která
ve svém postupu zůstává jako osnova většinou neporušená. Text je opatřen a vykládán použitím rytmicky
melodických modelů a expresivní harmonií.
—————————————————————————————————————————
Vladimir Zubitski (*1953)
Fest in den Bergen - Oslava na horách
Akordeon (Bajan)
Vladimir Zubitsky se narodil v roce 1953 v Goloskogo (Ukrajina). Začal hrát na bajan (knoflíkový akordeon) ve věku šesti let v hudební škole pro děti ve Krivoj Rog. V letech 1969 až 1971
Vladimir bral lekce na Ruské hudební akademii Gnessin v Moskvě pod Vladimirem Motovem. Od roku 1971 až 1979 pokračoval ve svém hudebním vzdělávání na konzervatoři v Kyjevě. Vladimir Zubitsky je dnes známý jako skladatel původní akordeonové hudby. Kromě akordeonové hudby Vladimir Zubitsky skládal sedm symfonií, tři opery, dva balety, sedm koncertů i komorní
a sborovou hudbu. Vladimir byl počtěn za své vynikající kompozice cenou UNESCO v roce 1985.
"Oslava na horách" je originální kompozice pro bajan, psaná v moderním hudebním jazyce, ale ne
atonální. Přitom jsou využívány různé zvukové efekty, jako jsou tremolo, klastr nebo perkuse. Jedná se o
kypící dílo s některými místy mocné dynamiky.
—————————————————————————————————————————
John Beasley Smith (1901–1986)
That lucky old sun
ctyřhlasý sbor, klavír
Up in the mornin', out on the job, work like the devil for my pay, but that lucky old sun has nothin' to do but
roll around Heaven all day. Fuss with my woman, toil for my kids sweat till I'm wrinkled and gray while that
lucky old sun has nothin' to do but roll around Heaven all day. Good Lord, up above, can't you know I'm
cryin', tears all in my eyes? Send down that cloud with a silver linin’ lift me to Paradise. Show me that river,
take me across, and wash all my troubles away, like that lucky old sun, give me nothin' to do but roll around
Heaven all day.
(Textquelle: James "Haven" Lamont Gillespie, 1888–1975)
Překlad: Brzy ráno, vzhůru do prace, dřu se jako blázen abych si vydělal své peníze. Jen to šťastné
staré slunce nemá jinou práci, než putovat celý den po obloze. Měl jsem zlost s manželkou, lopotím
se za děti, potím se, až budu scvrklý a šedý, zatímco to šťastné staré slunce nemá jinou práci, než
putovat celý den po obloze. Dobrý bože tam nahoře, neslyšíš mě křičet se slzami v očích? Pošli mi
mrak se stříbrným pruhem, zvedni mě do ráje. Ukaž mi tu řeku, veď mě na druhou stranu a umyj
všechny mé starosti. Jak to šťastné staré slunce, nedej mi jinou práci než celý den putovat po obloze.
John Beasley Smith (narozen 1901 v McEwen, Tennessee, zemřel 1968 v Nashville, Tennessee) byl americkým skladatelem. "That lucky Old Sun", jeden z jeho slavnějších děl,
bylo upravováno mnoha slavnými umělci. Byl také aranžérem a kapelníkem, absolventem
Vanderbilt University Nashville. Mezi jeho nejznámější skladby patří "That lucky Old Sun"
i "Night Train do Memphis." Píseň "That Lucky Old Sun" je něco takového jako nářek nad
fyzickými útrapami v životě, podobně jako "Ol 'Man River". V roce 1953 Smith založil
svoje vlastního hudebního vydavatelství Randy Smith Music Corporation.
——————————————————————————————————————
Spirituály
Když se dnes zpívají spirituály, musí nutně být pečlivě přečtěn a uposlechnut úvod k publikaci Harryho
Thackera Burleigha na "černošské spirituály", který byla napsán v roce 1917. Ten úvod by měl být také
dnes absolutním vodítkem všem interpretům a posluchačům.
"Plantážní písně", které jsou známé jako "spirituály", jsou neumělkovanými erupcemi hlubokého
náboženského zápalu a měly původ především v camp meetings (táborových setkáních), oslavách probuzení a jiných formách náboženské pobožnosti. Nikdy nebyly komponovány ale doslova skočily do bytí,
dokonale utvařeny, bezprostředně z ropáleného jádra náboženské vášně (...), a opravdu jsou jedinou hudbou v Americe, která splňuje vědeckou definici lidové písně.
Texty a výsvětlení k programu
Bor V SOBOTU 19. ZÁŘÍ 2015 • 17 HODIN - ZÁMEK BOR
10
Sbor mládeže - Franského pěveckěho sdružení - Jugenchor des Fränkischen Sängerbundes
Prezentace těchto lidových písní bude úspěšná pouze v případě, že zpěvák se umí vcítit do hluboké
náboženské emoce. Hlas není zdaleka tak důležitá jako vnitřní představivost, a pak rytmus, protože duše
černocha je spojována s rytmem, a ten je základním rysem téměř všech takových lidových písní.
Je to zavážný chybný odhad jejich významu a jejich hodnoty, když jsou předváděny jako "minstrel
songs" ( minstrelské písně) nebo jsou záměrně dělány směšné pokusem pedantsky napodobit způsob
zpívání a přednášení černochů, kolébání těl, tleskání rukama a dokonce i svérázné melodické modulace
hlasu, které jsou černochům dány od přírody.
Podstata těchto písní prořídne, když nejsou prezentovány působivě, protože všechny tyto písně dýchají
naději, víru v nejvyšší spravedlnost a bratrství lidí. Kadence utrpení modulují vždy směrem k radosti, a
poselství je vždy přítomné, že nakonec přijde spása ode všech zel, které překážejí duši a utlačují ji, a že
člověk - každý člověk - bude svobodný. "
—————————————————————————————————————————
Edward Boatner (1898–1981)
Ride on, King Jesus
čtyř- až šestihlasý sbor
Ride on, King Jesus, Ride! Ride! Conquering King. I wanna go to heaven in de mornin'. If you see my sister,
o yes! Just tell her for me, I’m gonna ride my horse on the battlefield, I wanna go to heaven in de mornin'. If
you see my brother, just tell him for me, I’m gonna ride my horse on the battlefield, I wanna go to heaven in
de mornin'. Ride on, King Jesus. Ride! Ride! Conquering King. I wanna go to heaven in de mornin'. If you
see my mother, just tell her for me, I wanna go to heaven in de mornin'. Ride on, King Jesus. Ride! Ride!
Conquering King. I wanna go to heaven in de mornin'.
(Textquelle: Überlieferter Spiritual)
Překlad: Jezdi dopředu, krále Ježíše, jezdi, dobyvatele, krále. Chci jít do nebe zítra. Jezdi dopředu, krále
Ježíše, jezdi, dobyvatele, krále. Když vidíš moji sestru, pak jí řekni ode mně, že budu jezdit na svém koni do
bitvy, protože chci jít zítra do nebe. Když vidíš mého bratra, pak mu řekni ode mně, že budu jezdit na svém
koni do bitvy, protože chci jít zítra do nebe. Když vidíš mou matku, pak jí řekni ode mně, že chci jít do nebe
zítra. Jezdi dopředu, krále Ježíše, jezdi, dobyvatele, krále.
(Tradiční spirituál)
Edward Hammond Boatner byl barytonistou, skladatelem a pedagogem. Narodil se v New
Orleans, Louisiana dne 13. listopadu 1898. Boatner byl také spisovatelem učebnic hudební
teorie a pedagogiky, populárně naučných knih - zvláště o rasových problémech - , novel a jednoho románu. Získal řadu zvláštních ocenění od organizací, jako jsou Národní federace hudebních klubů a Národní asociace černošských hudebníků. Zemřel 16. června 1981 v New Yorku.
—————————————————————————————————————————
Joszef Karai (*1927)
I want to go to heaven
čtyř- až šestihlasý sbor
I want to go to heaven, when I die, good Lord. I want to see my mother, my father, my brother, when I die.
Překlad: Chci se dostat do nebe, když zemřu, dobrý pane! Chci vidět svou matku, svého otce, svého bratra,
když zemřu.
(Tradiční spirituál)
József Karai se narodil v Budapešti 8. listopadu 1927. Začal svá hudební studia poměrně pozdě ve věku 12 let. Studoval v Budapešti a Pécsi (Pětikostelí) mezi 1940 a 1946. Mezi lety 1947 a
1954 studoval skladbu u Ference Farkase na Ferenc Liszt Hudební akademii. Mezi lety 1948 a
1969 učil a vedl několik sborů v Budapešti. Tato zaměstnanost silně ovlivnil jeho činnosti:
Složil mnoho děl pro pěvecký sbor.
—————————————————————————————————————————
Kirby Shaw (*1942)
Home on that rock
pětihlasý sbor
Home on that Rock! Got a home on that rock and I'm never gonna leave it. Home on that Rock! Got a
Home on that Rock to stay. When the sea gets rough and the sky turns black and the rain comes tumblin'
down. and you're filled with fear and all your hope is gone and you're lookin' for solid ground: Then be still
and knew that the Father's near, He's gonna give you just what you need. So just take his hand, and then
you'll understand that He can set your spirit free and I'm never gonna leave it. Home on that …
When you're terrified and want to run and hide and you're wondrin' just what to do and you blame yourself
Bor V SOBOTU 19. ZÁŘÍ 2015 • 17 HODIN - ZÁMEK BOR
Texty a výsvětlení k programu
Sbor mládeže - Franského pěveckěho sdružení - Jugenchor des Fränkischen Sängerbundes
11
for all the things you've done and who ya been talkin' to: Well, it's never too late to turn in around start knockin' upon the door. And in the darkest night you're gonna see the light and you'll be findin' what you lookin' for. I've got a Home on that Rock!
(Neuer Gospel von Kirby Shaw nach alten Vorbildern)
Překlad: Doma na této skále. Mám dům na skále, a nikdy ho nebudu opouštět. Když moře bude bouřlivé
a obloha černá, déšť spadne a ty jsi plný strachu a bez naděje a hledáš oporu: Pak buď klidný a poznej, že
otec je blízko. On ti dá to, co potřebuješ. Tak jen vezmi jeho ruku a pak poznáš, že on ti pomůže být volný
a já zůstanu navždy na této skále. Když jsi úzkoslivý a chceš utéct a schovat se, zeptáš se, co máš udělat,
vyčítáš si všechno, co jsi udělal a s kým jsi mluvil: Nuže nikdy není pozdě začít znovu a zaklepat na dveře.
V nejtemnější noci uvidíš světlo, a najdeš to, co hledáš.
Kirby Shaw měl velký vliv na hudební výchovu, zejména ve sborové hudbě. Vystudoval hudební pedagogiku a sborovou kompozici na San Jose State University a dirigování sboru na
University of Washington. Jeho vyučování je spojeno se smyslem pro humor a šíří vědomostí a
je poskytováno vzrušujícím a vysoce nakažlivým způsobem. Jako skladatel a aranžér s více než
2500 sborovými úpravami a kompozicemi hudba Kirbyho se zpívá po celém světě.
Pěvecký sbor mládeže Franského pěveckého sdružení (FSB)
Sborová díla, která jsou dnes prováděna, jsou výsledky různých víkendových soustředění a jedné celotýdenní zkoušky, které Sbor mládeže Franského pěveckého sdružení každoročně provádí. Setkávají se mladí
lidé z Dolních, Středních a Horních Frank a ze severní Horní Falce čtyřikrát až pětkrát ročně k společnému zpívání a pěstování hudby. Všechno to začalo na začátku roku 1981 v nově založené Bayerische Musikakademie Hammelburg. Tehdy se sešli poprvé na celý týden mladí lidé ve věku 13 až 24 let s Renate a
Karlem Heinzem Malzerem k společnému zpívání. Tyto dni zanechaly u účastníků pozitivní dojem a tak
se vyvinul z tohoto týdne Jugendchor des Fränkischen Sängerbundes.
Tehdy stejně jako nyní upevňuje velký duch pospolitosti skupinu, ve které jsou učni, žáci, studenti a pracující. Navzdory často se měnícím členům - kvůli dosažení věkové hranice - je možné hudebním zájmem a
angažovaností usilovat o vysoce kvalitní výkon, který je skutečně znovu a znovu dosažen.
Hudební spektrum sahá od gregoriánského chorálu až k aleatorické hudbě i evropskému folklóru. Heterogenní struktura sboru se dodnes projevuje v této hudební rozmanitosti. Společné pouto, které váže všechny, je láska k hudbě. Neexistuje žádný jiný obor, který tak vyžaduje tuto kombinaci průběžného všímavosti
a plánování, neustále se měnící duševního a fyzického a psychického zatížení jako hudba. (Hans Günther
Bastian)
Zkušenost společenství a společného výkonu, kterou mladí lidé získávají za zkušebního víkendu nebo za
celotýdenních zkoušek, je dalším cenným aspektem, který zvyšuje sociální dovednost v nebývalém rozsahu. Poznatek, že vlastní osoba je zásadní pro vznik tohoto výkonu, že ale bez pospolitosti takové představení nemůže vznikat, je nejen zásadně důležitý ale i lidsky smysluplný výsledek.
Bavorský rozhlas (Bayern 2) vyslal vícekrát nahrávky. Bavorská státní vláda podporuje velkorysými finančními příspěvky nadregionální hudební tělesa prostřednictvím Franského pěveckého sdružení (FSB).
To si zaslouži srdečný dík.
Impressum
Homepage: http://www.jugendchor.org/
Tisk:
Kollerer Druck KG, Johann-Dietl-Straße 6,
92660 Neustadt a. d. Waldnaab
Tel. +49-(0)9602-1383
Fax +49-(0)9602-8723
Texty a výsvětlení k programu
Fränkischer Sängerbund e.V.
Bahnhofstraße 30
96450 Coburg
Telefon: 09561-94499
Fax: 09561-75580
E-mail: mailto:[email protected]
http://www.fsb-online/.de
Bor V SOBOTU 19. ZÁŘÍ 2015 • 17 HODIN - ZÁMEK BOR
Sbor mládeže - Franského pěveckěho sdružení - Jugenchor des Fränkischen Sängerbundes
Texty:
http://www.musicweb-international.com/classrev/2010/Oct10/Musica_Sacra_Hungarica_215199.htm
Zusätzliche Angaben zu übernommenen Textausschnitten jeweils auch im Lesetext
Dodatečné údaje k převzatým textovým výstřižkům také v čteném textu
http://heinrich-schuetz-haus.de/swv/daten/daten_swv_369-397.htm#Quellen;Gregor-Dellin, S. 281
Arvo Pärt: Richard Whitehouse
Harry Thacker Burleigh: Úvod k "Negro Spirituals"
Gesangstexte: Übertragungen nach den Chorpartituren - Texty zpěvu: převody podle sborových partitur
Bildnachweis: Es war nicht in allen Fällen möglich, die Bildquellen ausfindig zu machen. Rechteinhaber bitte melden.
Obrazy: Nebylo možne v všech případech najít zdroje obrazů. Majiteli autorských práv, ohlašte se, prosím!
Komponistenbilder: Wikimedia Commons, GNU-Lizenz - Obrazy skladatelů: Wikimedia Commons, GNU-Lizenz
Textübertragungen ins Tschechische: Siegfried Klarner - Český překlad: Siegfried Klarner
Layout und Redaktion: Karl Heinz Malzer - Uspořádání a editace: Karl Heinz Malzer

Podobné dokumenty