Absolventská práce_Kalkušová

Transkript

Absolventská práce_Kalkušová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV
Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov
ABSOLVENTSKÁ PRÁCE
669 ZACHRÁNĚNÝCH DĚTÍ
Autor práce:
Barbora Kalkušová, IX.A
Konzultant:
Mgr. Eva Zálohová
Školní rok:
2010–2011
©2010 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
[email protected]
Obsah:
ÚVOD
3
1.
3
PŘED VÁLKOU
1.1.
1.2.
2.
4
NA VŠECHNO JE SÁM
ZAŘIZOVÁNÍ
5
5
ZÁCHRANNÁ MISE
3.1.
3.2.
4.
4
4
ORGANIZOVÁNÍ
2.1.
2.2.
3.
NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI
SITUACE V PRAZE
6
STAROSTI A JEJICH ŘEŠENÍ
WINTON TRAIN
6
6
PO VÁLCE
4.1.
4.2.
7
SHLEDÁNÍ
OCENĚNÍ
7
8
LITERATURA
9
ANOTACE
10
PŘÍLOHY
11
2
Úvod
Toto téma jsem si vybrala, jelikož na mě tento hrdinský čin Nicholase Wintona velice
zapůsobil. Stejně tak, jako životní příběhy a osudy všech židů, vlastně celkově všech
zasažených válkou. Je to velice smutná kapitola naší minulosti. Tehdy nebyl nikdo,
kdo by dokázal něco učinit s nějakým opravdovým výsledkem. Všichni jen smutně
čekali na to, jak to všechno dopadne. Spousty lidí; mužů, žen i dětí umíralo a trpělo
prakticky pro nic. Jediný člověk, který se rozhodl něco udělat s opravdovým
výsledkem, je právě Nicholas Winton. Kolik lidí mu vděčí za život? Za život svého
blízkého? Dost na to, abychom si uvědomili jak významný tento muž pro naši
minulost je. Obzvlášť, když se nad tím člověk zamyslí a uvědomí si, jaký musí mít
Nicholas charakter, když si dokázal zanechat svojí nesobeckost…
1. Před válkou
Rodina Nicholase Wintona žila před jeho narozením v Německu. Jeho otec
Werthemeir byl židovský obchodník, matka Barbara byla první Němka, která složila
maturitu. V roce 1907 se přestěhovali do Anglie, kde si změnili jméno na Winton.
A v Anglii, přesněji v Londýně, se Nicholas George Winton 19. května 1909 narodil.
Nicholas byl, navzdory židovským tradicím, pokřtěn − ačkoli jeho rodiče nepopírali
svůj židovský původ, příliš u nich nehrálo roli a nakonec byli z Židovské komunity
vyloučeni. On i jeho dva sourozenci mluvili bez problému jak Anglicky, tak
Německy. Do školy chodil v Hampsteadu, pak ve Stowe. Velký vliv na něj měl učitel
matematiky, a také to rozhodlo o jeho dalším povolání. Bude bankéřem. Ještě před
složením maturity se zaučoval ve Vojenské bance, poté získával praxi v Hamburku,
Berlíně a pařížské Národní Bance.
3
1.1. Nepříjemné události
Nicholas žil v Berlíně, když se začíná mluvit o Hitlerovi. Když v roce 1933 začne
pronásledování Židů, je již zpět v Londýně. O pět let později si už všichni uvědomují
zvláštní napětí. Přichází k nim totiž stále více židovských uprchlíků z Německa –
jejich rodina a přátelé. Všichni unikají před nacismem. Nebezpečí hrozící Židům je
už zřejmé.
1.2. Situace v Praze
V prosinci 1938 měl Nicholas odjet na dovolenou do Švýcarska do hor se svým
přítelem Martinem Blakem. Ovšem ten na poslední chvíli dovolenou zrušil. Měl
v plánu jet do Prahy, prý tam má nějaké poslání a hodila by se mu Wintonova
pomoc. I Nicholas tedy dovolenou odvolal a narychlo se vypravil do Prahy.
S Martinem Blakem se sešli v hotelu Šroubek. A právě tam se Nicholas dozvídá, jak
moc je situace vážná. Zjišťuje o uprchlících, co utíkají ze Sudet do Československa,
aby si ochránili vlastní kůži před Hitlerem a jeho armádou. Martin měl za úkol dostat
ze země Židovské politiky, umělce a intelektuály. Vyslal ho BRCR − Britský výbor
pro uprchlíky z ČSR. Nicholas, který při návštěvě utečenců kousek od Prahy spatřil
onu bídu a strach, se rozhodl samozřejmě také pomoci. Jeho prioritou se staly
židovské děti.
2. Organizování
Výbor BRCR pomáhal dostat do bezpečí pouze dospělé, a i když bylo ještě několik
dobrovolnických organizací se stejným účelem vzniku, bohužel nebyl nikdo, kdo by
se postaral o budoucnost dětí. Winton byl jediný, kdo nezavíral oči před jejich
smutným osudem a také jediný, kdo se rozhodl jednat. Pomoc potřebovali tisíce dětí,
jejichž rodiče byli schopni udělat první poslední, aby životy svých nejmilovanějších
ochránili.
4
2.1. Na všechno je sám
Winton si všechno musel zařizovat sám, bez pomoci výborů. Ale i přes všechny
útrapy Winton nesvěšoval hlavu a vymyslel si určitou strategii. Obvolal všechny
výbory a všem řekl to samé, a to, že dostal pouze jeden seznam (i když neměl
žádný), a že potřebuje i ty ostatní, jinak bude jednat pouze s tím jedním. Plán
zafungoval a výbory společně sepsaly seznam židovských dětí, s kterým pak určili ty
nejvíce ohrožené [viz příloha 1].
2.2. Zařizování
Winton mohl jednat na místech, kde nacisté sledovali zaměstnance různých výborů.
Pomáhal u Červeného Kříže a navštěvoval tábory. Pak mu ovšem skončila dovolená
a musel se vrátit do Londýna. S sebou si ale vzal stovky snímku a informace o
ohrožených dětech, aby i zde byl k užitku. Tak jako předtím se snažil zkontaktovat
různé organizace − potřeboval oficiální pověření k vykonávání této činnosti, ať už od
BCRC nebo od nějaké jiné − ovšem opět bez úspěchu. Tak to vzal pevně do svých
rukou.
Všechno to bylo velice složité a zdlouhavé, Nicholas vše musel zvládat sám, bez
jakýchkoliv sponzorů. Navíc britské ministerstvo vůbec nebralo hrozbu Hitlera moc
vážně, a tudíž vůbec nechápalo Wintonův spěch. Aby získal víza, musel Winton
předložit žádost pro každé dítě zvlášť, dále pak lékařské vysvědčení a důkaz, že je
pro dítě připraven domov. Za každého pak musel složit záruku padesát liber
na možné vrácení dítěte zpět do země. Britské Ministerstvo vydávalo víza tak
pomalu, že lidé zařizující export dětí museli dokumenty falšovat [viz příloha 2].
Každé dítě muselo mít své britské i tranzitní vízum, pak bylo třeba zamluvit vagóny
a později celé vlaky. Pro každé dítě ještě ke všemu Nicholas vytiskl karty s jejich
5
jménem, věkem a fotografií [viz příloha 3]. Ty se pak v Británii předkládali všem
ochotným, aby si mohli vybrat. Navíc české dráhy někdy vyhrožovaly, že nedovolí
vlakům odjet, pokud se nezaplatí další a další poplatky. Ačkoli peněz bylo pořád
málo, vždycky se naštěstí povedlo vše zaplatit včas.
3. Záchranná mise
První seznam dětí, pro které byl nalezen domov, předložil Nicholas 14. března 1939,
a v týž den tedy odjížděl první transport s dvaceti dětmi na palubě. Dne 15. Března
začala německá okupace Československa. Proto nebylo nač čekat, muselo se jednat
rychle, a to Nicholas věděl. Prohlásil: „Jen jsem viděl, k čemu se schyluje, a udělal, co jsem
mohl, abych pomohl.“
3.1. Starosti a jejich řešení
Se vším to šlo od desíti k pěti. Nicholas se snažil ze všech sil získat co nejvíce styků −
v novinách, rozhlase a školách. Díky bohu, spousta Britů bylo rádo ku pomoci.
Nabídky padali především od Židů a jejich organizací, křesťanů a křesťanských
institucí, od duchovenstva, učitelů, lékařů. Winton za každou ochotnou rodinu či
organizaci velice rád, jeho hlavní starostí totiž bylo děti hlavně někam umístit.
Někdo kritizoval, že se od sebe rozdělí sourozenci, s tím se ovšem nedalo nic dělat.
V Británii byla hospodářská krize a nikdo neměl příliš peněz, aby se postaral
najednou o víc než jedno dítě. I tak měla akce veliký úspěch. Každý další transport si
ale vyžadoval stejné starosti a práci. Možná že i stále větší, jelikož je už vážně čím dál
tím víc tlačil čas. Navíc bylo na Wintona nasazeno německé gestapo, ale on uměl
perfektně německy, a tak věděl, kde se o něm povídá a dával si pozor.
3.2. Winton train
Druhý transport s 36 dětmi odjel dne 19. dubna. O deset dní odjížděl další vlak. Pak
v květnu, červnu, červenci i srpnu [viz příloha 4]. Nejprve i německá policie
6
pomáhala dětem do vlaků, protože válka ještě nezačala. Největší počet dětí se odvezl
1. června 1939 s 241 dětmi. Celkem patnáct dětí odjíždělo z Vídně.. Největší a
poslední transport měl odjet 1. Září 1939. V ten den bohužel vtrhl Hitler do Polska a
hranice se uzavřely. Všech dvě stě padesát pět dětí, které se ten den shromáždily na
nádraží, se tedy nepodařilo dostat do bezpečí. Většina těchto dětí skončila
v koncentračních táborech. Válka začala. Hranice byly neprůjezdné a nikdo s tím již
nemohl nic udělat. Záchranná mise je u konce [viz příloha 5].
Celkem Nicholas zachránil 669 dětí.
4. Po válce
V roce 1942 vstoupil Nicholas do anglického královského letectva, ale již tehdy
problémy se zrakem. V průběhu války vykonával své občanské povinnosti.
Když válka skončila, vrátil se zpátky ke své práci. Oženil se, založil rodinu. Jeho žena
Grete o jeho činech věděla, ale až padesát let po záchraně dětí, v roce 1988 vzala
dokumenty, seznamy, fotografie dětí a dopisy rodičů a pořádně je prozkoumala.
Všechno to bylo uschováno na půdě. Řekla si, že by o hrdinském činu jejího muže
měla vědět i veřejnost. Vzala dokumenty a poslala je historičce Elizabeth Maxwelové.
4.1. Shledání
Hromadné shledání se konalo v pořadu „That’s Life“ na BBC. Ten den se v jednom
studiu sešly jak Wintonovy zachráněné děti, které do poslední chvíle nevěděly, kdo
je jejich zachráncem, tak Winton, kterého ani nenapadlo, že se se svými „dětmi“
setká. Setkání bylo překvapení pro obě strany. Prvotní šok, když si všichni
uvědomili, s kým se právě shledali, velmi rychle vystřídalo nefalšované dojetí a
slzy…
7
4.2. Ocenění
Dne 28. října 1998 byl Nicholas pozván na Pražský Hrad, kde byl tehdejším
prezidentem České Republiky, Václavem Havlem, vyznamenán řádem
T. G. Masaryka [viz příloha 6]. V roce 2002 byl v Británii povýšen královnou
Alžbětou druhou na šlechtice [viz příloha 7]. Bohužel nemohl být oceněn titulem
Spravedlivý mezi národy, který uděluje stát Izrael těm jiného vyznání, kteří přispěli
k záchraně židů, protože on sám je také židem. Iniciativní studenti zavedli petici, kde
žádali, aby byla Nicholasovi udělena Nobelova cena za mír (v roce 2010 měla 98 000
podpisů)
V roce 2001 jeho příběh znovu připomněl režisér Matěj Mináč ve filmu Všichni moji
blízcí, a o rok později, v roce 2002 byl o jeho činu natočen i dokument Síla lidskosti −
Nicholas Winton. V roce 2011 vyšla do kin Nickyho rodina [viz příloha 8].
Jeho jménem Winton byla pojmenována planetka objevena observatoří Kleť
v roce 2002.
8
Literatura
GISSINGOVÁ, Věra; EMANUELOVÁ, Muriel. Nicholas Winton a zachráněná generace.
1.vydání. Nakladatelství X-Egem, 2002. ISBN 80-7199-063-9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Winton
http://www.crg.cz/~historie/referaty/20-stoleti/winton/index.htm
http://tema.novinky.cz/nicholas-winton
http://kuan-jin.yin.cz/clanky/sir-nicholas-winton/
http://zivotopis.osobnosti.cz/nicholas-winton.php
http://cs.wikiquote.org/wiki/Nicholas_Winton
http://www.novinky.cz/kultura/222956-sir-nicholas-winton-byl-navrzen-nanobelovu-cenu-miru.html
9
Anotace
Československo 1938, těsně před válkou. Občané si uvědomují blížící se hrozbu a zoufale si
přejí dostat sebe a své milované do bezpečí. Nicholas Winton přijíždějící sem na dovolenou
je ohromen jejich situací a osudem. Nedokáže jen tak odejít. Rozhodne se zachránit alespoň
židovské děti, které by jistě nečekalo nic dobrého, pokud by zde zůstaly. Vlaky s dětmi
odjíždějí až do doby, kdy se uzavřou hranice. Poslední transport s 241 dětmi odjet nestihl, ale
i tak se povedlo za pět měsíců dostat do Velké Británie přes hranice 669 dětí.
10
Přílohy
Příloha 1
http://www.ct24.cz/gallerywindow.php?at_id=15480&mm_id=22389
11
Příloha 2
http://domik-smajlik.blog.cz/0804/nobelova-cena-miru-pro-sira-nicholase-wintona
12
Příloha 3
http://www.predprodeje.cz/002/filmy/sila-lidskosti-nicholas-winton/filmkatalog.aspx?id=334
13
Příloha 4
http://domik-smajlik.blog.cz/rubrika/nicholas-winton-sila-lidskosti
14
Příloha 5
Děti se scházely na Pražském Nádraží. Tam předložili jízdenky, dostali svá čísla na
krk, a pak už zbývalo jen rozloučení s rodiči… Poslední objetí, pohlazení.
Rozloučení. Pak už všechny děti, malé, které si stále neuvědomovaly, co se děje, i
velké, které už měly starosti, co se bude dít, nastoupily za smutku rodičů do vagonů.
Zapískání strojvedoucího, pomalé rozjíždění vlaku. Všechny děti si pro sebe
„ukradly“ ten poslední pohled za svými rodiči před tím, než vlak odjel z nástupiště.
Pro většinu z nich to bylo naposledy, co své nejbližší spatřily živé. Z vyprávění paní
Rúth Hálové vím, že pro ni už to po tom bylo dobrodružství. Ona sama se po cestě
starala o nějaké dvouleté děťátko a o pár jen o málo starších dětí. Byla jim v tu chvíli
oporou, a tak obavy a smutek musely jít zatím stranou. Všichni se těšili až spatří
moře a brali to jako delší výlet. Všichni věřili, že se zanedlouho vrátí za rodiči.
Děti vystoupily na Anglickém nástupišti. Tam si je rozebrali adoptivní rodiny, které
jim Nicholas Winton sehnal. Všichni doufali v brzké navrácení… Ovšem než se
nadáli, mluvili už anglicky jako česky, potom už i lépe. A potom, najednou, byla pro
ně domovem Anglie, ne Československo. Ti, kteří jeli v tom starším věku a
pomatovali si svůj předchozí domov i rodinu chápali, jaké měli štěstí. Uvědomovali
si, jaké měli štěstí. Ale nikdo nechápal, co se stalo, že oni přežili a jejich rodiny ne.
Nikdo nevěděl, co přesně se událo, že se žijí v Anglii a nezemřeli s rodiči
v Československu. Nikdo nevěděl, komu vděčí za svůj život.
15
Příloha 6
http://ceskelisty.czech.cz/cz/ceske-listy/krajanske-panorama-serial/zivot-siranicholase-g-wintona?i=4
16
Příloha 7
http://izrael-mjt.wz.cz/
17
Příloha 8
http://3zsberoun.com/view.php?cisloclanku=2011033101
18

Podobné dokumenty

Tropické lesy - Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

Tropické lesy - Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov

Více

Osobnost měsíce prosince JUDr. Milada Horáková

Osobnost měsíce prosince JUDr. Milada Horáková Vše předala historičce E.Maxwelové, která zorganizovala setkání Wintona s „jeho dětmi“ ve studiu na programu BBC. Podle jeho příběhu natočil režisér Matěj Mináč film – Všichni moje blízcí a později...

Více

STUDENT SEVENTEEN

STUDENT SEVENTEEN PROJEKCE DOKUMENTU ŽIVÝ MRTVÝ –

Více

AJ. Přítomný prostý čas

AJ. Přítomný prostý čas Přítomný čas prostý používáme, když : • mluvíme o věcech a činnostech, které se v přítomnosti opakují, tedy o obvyklých činnostech, např. denní režim • mluvíme o svých koníčcích, o tom co máme rádi...

Více