zde

Komentáře

Transkript

zde
Definice zaměstnancova prac. poměru
Co novinka programu obsahuje?
Pokud chceme zaměstnanci, v závislosti na jeho průchodech, které
si označí na docházkovém terminále, spočítat odpracovanou dobu a další
kumulace, musíme jeho záznamy porovnat s měsíčním plánem směn.
Tomuto procesu říkáme zpracování.

325610181, 603599920

[email protected]
Běžně program Docházka funguje tak, že nadefinujeme měsíční
plán, ten následně přiřadíme zaměstnancům. Aktuální změna programu
nutnost předchozí definice a
přiřazení plánu automatizuje.
Nyní stačí, pokud zaměstnanci
v okně „Zaměstnanci> záložka
Docházka
(Attax)“
nadefinujeme platnost jeho
úvazku, počet hodin týdně,
které má odpracovat a režim
práce v kterém pracuje. Pokud
toto splníme, program je
schopný měsíční plány těmto
zaměstnancům
vytvářet
automaticky a nebo po
schválení uživatelem. Tento
proces lze použít pro všechny
typy pracovní doby, tedy
pevnou, pružnou či volnou
prac. dobu.
MAILINGOVÉ TIPY PROGRAMU ATTAX/DOCHÁZKA
Tato úprava programu značným způsobem zjednodušuje evidenci
měsíčních plánů zaměstnance. Uživatelé programu, kteří se definicí
měsíčních plánů zaměstnancům nechtějí zabývat, mají nyní možnost určit
zaměstnancovi pracovní režim a program je schopný měsíční plány
vytvořit sám. S touto změnou přibyla možnost definovat začátek a konec
platnosti období, po které zaměstnanec v organizaci pracuje. V závislosti
na těchto datech jsou pak měsíční plány vytvářeny.
Ivar a.s. , Bílkova 127, Poděbrady -Kluk, 29001
Automatické generování měsíčních plánů
Popis funkcionality
Pokud máme definici zaměstnance
nastavenou, program nám umožňuje několik
nových funkcí. Od vložení nároku dovolené
importním souborem, až po úpravu měsíčních
plánů, pokud nastavení definic u zaměstnance
změníme.
Pokud budeme pracovat v přehledu Docházky a zvolíme zaměstnance jehož plán
chybí, či je odlišný od definice, kterou jsme mu nastavili, program nás na tuto skutečnost
upozorní a nabídne řešení. Buď plán vytvoří a přidá nebo jej upraví a přiřadí zaměstnanci
tak, aby souhlasil s definicí, kterou jsme u zaměstnance provedli.
Pokud máte zájem o aktualizaci, stačí napsat žádost na adresu [email protected]
Držitelům Hot-Line služby je upgrade poskytován bezplatně.
Na adrese [email protected] rovněž odbavujeme Vaše dotazy ohledně všech našich
programů.
2

Podobné dokumenty

M A IL IN G O V É T IP Y P R O G R A M U A T T A X /D O C H Á

M A IL IN G O V É T IP Y P R O G R A M U A T T A X /D O C H Á uznávání přesčasů zaměstnance. Editace buď probíhá přes funkční tlačítka, případě přes pravé talčítko myši. Je možné kliknout pravým tlačítkem myši na vybraný den v prostřední části a nechat si zob...

Více

M A IL IN G O V É T IP Y P R O G R A M U A T T A X /D O C H Á

M A IL IN G O V É T IP Y P R O G R A M U A T T A X /D O C H Á Při uzávěrce lze aktivovat dva typy přesčasu. Pokud tedy vaše organizace rozlišuje přesčas na dva typy, zvolte ještě možnost této volby by se vám při uzávěrce nabízel pouze jeden typ přesčasu.

Více

PŘEHLED DOCHÁZKY A SYMBOLY ZPRACOVÁNÍ

PŘEHLED DOCHÁZKY A SYMBOLY ZPRACOVÁNÍ Zpracujte plán zaměstnance Symbol se u zaměstnance objeví pokud jeho plán není vůbec zpracovaný, nebo pokud jsme v plánu/záznamech provedli změny, které ještě nebyli zpracovány a nebo pokud existuj...

Více

Ipv6 v Linuxu

Ipv6 v Linuxu bylo příjemné, kdyby jednomu rozhraní bylo možné přidělit více než jednu IP adresu, každou pro jiný účel (aliasy, multicast). S ohledem na použitelnost i v budoucnosti šla IPv6 dál a umožňuje připo...

Více

Google Analytics - Jindřich Fáborský

Google Analytics - Jindřich Fáborský 11. Definujeme základní remarketingové seznamy v Google Analytics Pokud jste postupovali podle návodu, nyní byste v nastavení Google Analytics měli mít možnost nastavit remarketingové seznamy. Pro...

Více

Studujeme Google Adwords z kvalitních zdrojů,Bude Marketing

Studujeme Google Adwords z kvalitních zdrojů,Bude Marketing 11. Definujeme základní remarketingové seznamy v Google Analytics Pokud jste postupovali podle návodu, nyní byste v nastavení Google Analytics měli mít možnost nastavit remarketingové seznamy. Prot...

Více

Zahraniční pracovníci – práva v zaměstnání

Zahraniční pracovníci – práva v zaměstnání Pokud zaměstnavatel sráží peníze z vaší mzdy za ubytování nebo školení, může tak činit pouze s vaším písemným souhlasem. Ale ani tak nesmí platit méně, než je minimální mzda. Pokud si myslíte, že n...

Více

Národní minimální mzda

Národní minimální mzda  pro učně mladší než 19 let nebo v jejich prvním roce učební doby je současná sazba 2,68 £ za hodinu. NMW je průměrná hodinová sazba, která musí být zaplacena za každou hodinu pracovní doby odprac...

Více